UTFORDRINGER FOR BANKENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTFORDRINGER FOR BANKENE"

Transkript

1 UTFORDRINGER FOR BANKENE Kapitalkrav bremser Norge? Finans Norges seminar om kapitalkrav Adm. direktør Idar Kreutzer

2 Internasjonal kapitalkravsreform Finansnæringen i Norge støtter den internasjonale kapitalkravsreformen 2

3 Tiltak: Byttelånsordningen Statens obligasjonsfond Øvrige likviditetstiltak Statens finansfond Pengepolitiske lettelser Ekspansiv finanspolitikk Finanskrisen i Norge Tap i prosent av utlån Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Næringsmarked Personmarked Solide banker God risikostyring Lave tap Kilde: Finanstilsynet 3 Kilde: NAV

4 Omfattende endringer i rammebetingelser CRD IV: kapitalkravsreform Skjerpede krav til kapital, likviditet, finansieringsstruktur mv BRRD: krisehåndteringsdirektiv Bail in, bankavviklingsfond Bankunion: sum av ulike regelsett Enhetlig regulering, tilsyn, innskuddsgarantiordning og krisehåndtering Strukturreform Forslag om adskillelse av ordinær bankvirksomhet og verdipapirhandelsvirksomhet i store banker Solvens II: kapitalkrav - forsikring Med mer 4 4

5 Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og konsekvenser av nye krav EU vektlegger hensynet til den økonomiske veksten Observerer og evaluerer Varsomhet internasjonalt Økonomisk aktivitet Hurtig innføring av nye krav 5

6 Deleveraging Samlet balanse for banker i eurosonen. Milliarder euro Kilde: ECB Kilde: Financial Times

7 Kapitalkravene skjerpes kraftig andre regler for beregningsgrunnlaget Kapitalkrav i Norge. Prosent ,6 3,4 Tidligere minstekrav 2, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1. juli juli juli juli 216 Minstekrav til ansvarlig kapital, bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, systemviktighetsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer Kilde: Finansdepartementet Ren kjernekapitaldekning for en stor norsk regionbank. Lik ren kjernekapital og ulike regler for beregningsgrunnlaget 2 % 18 % 16 % 14 % 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Med særnorsk Basel I- gulv Med Basel I-gulv etter EUs regler Norske risikovekter: boliglånsvekt: 2 prosent, foretaksvekt: 55 prosent Svenske risikovekter: boliglånsvekt: 7 prosent, foretaksvekt: 4 prosent Kilde: Stor norsk regionbank 7 Så som Basel 1-golvet är uttryckt i CRR utgör det (...) inte ett golv för de riskvägda tillgångar - Finansinspektionen 18. des. 213

8 Betydelig kapitalbehov frem mot 1. juli 216 Beregningen tar utgangspunkt i bankenes ansvarlige kapital og beregningsgrunnlag per 31. desember 213 Ansvarlig kapital, mrd kr. (ren kjernekapital i parentes) 1 prosent Motsyklisk buffer 2½ prosent Årlig vekst i beregningsgrunnlaget 2,5 prosent 52 (32) 84 (62) 5 prosent 72 (47) 18 (8) Det er forutsatt at systemviktighetsbufferen pålegges de banker som kvalifiserer for kravet og at gjeldende Basel I-gulv videreføres. 8

9 Kapitalkrav påvirker norsk økonomi Norges Bank Watch 214 om kapitalkrav:...a sizeable body of international research ( ) suggests significant effects on the cost and availability of credit 9

10 januar 2 juli 2 januar 3 juli 3 januar 4 juli 4 januar 5 juli 5 januar 6 juli 6 januar 7 juli 7 januar 8 juli 8 januar 9 juli 9 januar 1 juli 1 januar 11 juli 11 januar 12 juli 12 januar 13 juli 13 januar 14 Innrettes virkemidlene riktig? Norges Banks styringsrente Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd. Målt i 213-priser. Mrd. kr. 8 meddling in financial markets is not always as effective as raising interest rates Sources: National Budget 214, Statistics Norway and Norges Bank Motsyklisk buffer Central banks would do well to be a little humble about their ideas 1 Sitater fra kommentator Gillian Tett, Financial Times,

11 Lavere boligbygging Igangsetting fra samme måned året før Kilde: Økonomisk overblikk 1/214 Boligbyggingen ventes ( ) å falle ned mot 25. i år, mot over 3. i fjor. Dette vil trolig redusere arbeidskraftbehovet i de bedriftene som produserer boliger med ca. 5. fra 213 til 214. Omtrent like mange jobber er i fare i bedrifter som leverer varer og tjenester til boligbyggerne 11 - Prognosesenteret, April 214

12 199K1 1991K2 1992K3 1993K4 1995K1 1996K2 1997K3 1998K4 2K1 21K2 22K3 23K4 25K1 26K2 27K3 28K4 21K1 211K2 212K3 213K4 21M5 21M1 211M3 211M8 212M1 212M6 212M11 213M4 213M9 214M2 Økt rentemargin og svekket utlånskapasitet Rentemarginen er likevel ikke høy Rentemargin. Prosentenheter. 1 kv kv. 213* Nær nullvekst i bankutlån 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % -5 % -1 % K2 - Kreditt til ikke-finansielle foretak. 12 mnd vekst. Prosent. 21M5-214M3** Banker Sum banker og kredittforetak Banker og kredittforetak Obligasjons- og sertifikatgjeld Kilde: Statistisk sentralbyrå *Fra og med 3. kvartal 213 ble det gjort endringer i spesifikasjoner og innrapportering av rentestatistikk som medfører at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. Kilde: Statistisk sentralbyrå **Som følge av nye sektorgrupperinger i Statistisk sentralbyrås statistikk, er det et brudd i tidsserien for kreditt til ikke-finansielle foretak i mars 212. Tall for beholdningen er justert ved at endringen i mars 212 er satt lik endringen måneden før. 12

13 212M3 212M5 212M7 212M9 212M11 213M1 213M3 213M5 213M7 213M9 213M11 214M1 214M Utlån fra banker og kredittforetak til ulike næringer Ukorrigerte nivåtall fra SSB. Millioner kroner. Mars 212 mars Alle næringer Omsetning og drift av fast eiendom Tjenesteyting Utenriks sjøfart, rørtransport og bygging av skip og båter Bygg og anlegg Transport, kommunikasjon og informasjon Varehandel, reparasjon av motorvogner Industri, bergverksdrift og utvinning Kraft og vannforsyning Jordbruk og skogbruk Fiske, fangst, fiskeoppdrett og klekkerier Olje, gass og tilknyttede tjenester Overnattings - og serveringsvirksomh et

14 Alle er for solide banker Det må kunne oppnås innenfor rammen av et harmonisert regelverk også i Norge Målet med EØS-avtalen er å bli del av EUs indre marked. Et felles indre marked i EU/EØS-området forutsetter like spilleregler ikke vertslandsregulering Positivt at norske myndigheter arbeider for en generell EØS-tilpasning til EUs finanstilsynsmyndigheter 14

15 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Norge Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Nr. 10 2013 Staff Memo Finansiell stabilitet Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter?

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Kai Larsen, seniorrådgiver, og Kristin M. Bjerkeland, rådgiver, Avdeling for finansinstitusjoner 1 Uventede utlånstap har vært lavere for lån

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer