ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE"

Transkript

1 ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP

2 Medarbeiderundersøkelsen kommuner i snittet for kommuner i snittet for kommuner i snittet for Videre i rapporten er det tall for 2013 som legges til grunn. Hemne Snitt land Hemne Snitt land Hemne Snitt land Organisering av arbeidet 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5 4,4 Innhold i jobben 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,2 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling 5,1 5,1 5,1 5,0 4,8 4,8 Nærmeste leder 4,7 4,6 4,7 4,6 4,3 4,5 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,7 Overordnet ledelse 4,5 4,0 4,5 3,9 4,2 3,9 Faglig og personlig utvikling 4,7 4,4 4,5 4,3 4,3 4,2 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 Helhetsvurdering 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 Snitt totalt: 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5 4,5 Medarbeiderundersøkelsen er en temperaturmåling blant medarbeiderne i Hemne kommune som gjennomføres i februar/mars hvert år. Den sier altså noe om hvordan den enkelte opplevde situasjonen der og da. Generert på kommunenivå vil dette kunne gi en objektiv og systemisk tilbakemelding på hvordan situasjonen er. Dataene på kommunenivå gir derfor grunnlag til å kunne vurdere situasjonen i kommunen ut i fra et organisatorisk perspektiv. Dataene for 2011, 2012 og 2013 viser at Hemne kommune er en ganske så gjennomsnittlig kommune. Dimensjon(er) hvor vi har noe avvik fra snitt land eller hvor det er en trend over tid, er uthevet med gult. Videre i rapporten vil de ulike dimensjonene bli brutt ned for å se om det er enkeltområder hvor vi kan ha utfordringer som ikke kommer frem i sumtallet for hver dimensjon

3 Grafisk fremstilling av Medarbeiderundersøkelsen Hemne kommune Hemne 2013 Hemne 2012 Hemne 2011 Grafisk fremstilling av Medarbeiderundersøkelsen 2013 Hemne og Nasjonalt gjennomsnitt Hemne 2013 Snitt land

4 Hvem, hva og hvor mange? 64,0 63,0 62, % 80% Kjønnsfordeling 83,4 % 61,0 60% 60,0 59,0 58,0 57,0 Hemne 60,3 Norge 40% 20% 0% 16,6 % Kjønn? Svarprosent 1. kvinne 2. mann 100% 80% 60% 40% 20% 0% Aldersfordeling 49,4 % 42,6 % 8,1 % Alder? Ansatte som har hatt medarbeidersamtale ,0 % 7,0 % 1. under 30 år år år eller eldre Andel med samtale Andel uten samtale 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12,7 % Ansettelsestid 26,6 % 60,8 % Ansatt hvor lenge? (hvor lenge jeg har vært ansatt i nåværende kommune) 1. under 3 år 2. 3 til 10 år 3. over 10 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Utdanning 57,9 % 33,6 % 8,5 % 1. grunnskole 2. videregående opplæring 3. høyskole eller universitet

5 De ulike dimensjonene og spørsmål. Hva kan vi se ut i fra dette? Organisering av arbeidet alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 2,5 % 9,3 % 32,6 % 44,9 % 10,2 % har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)? 2,1 % 9,4 % 17,9 % 44,3 % 26,0 % har du nok tid til å gjøre jobben din? 15,2 % 22,8 % 35,4 % 17,7 % 3,4 % bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 3,4 % 16,6 % 56,2 % 22,1 % er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 5,5 % 10,5 % 29,1 % 36,3 % 14,8 % er du kjent med målene dine for din arbeidsplass? 4,2 % 13,5 % 45,1 % 35,0 % får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 2,5 % 9,3 % 20,7 % 54,0 % 13,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Innenfor denne dimensjonen kan det se ut som om tilbakemeldingene for 2013 er tydeligst i forhold til: Tid til å utføre arbeidet Involverende målsettingsprosesser Dette er sammenfattende med tilbakemeldinger fra undersøkelsen i

6 Innhold i jobben alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 3,8 % 19,7 % 56,3 % 18,5 % mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? 2,1 % 18,9 % 63,4 % 11,3 % har du mulighet til å jobbe selvstendig? 1,7 % 7,6 % 44,3 % 44,7 % har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 3,8 % 23,9 % 56,7 % 15,1 % har du nok utfordringer i jobben? 2,9 % 13,4 % 47,5 % 34,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Innenfor denne dimensjonen kan det se ut som om tilbakemeldingene for 2013 er tydeligst i forhold til: Målstyrt kompetanseutvikling Riktig bruk av den kompetansen vi har Hemne kommune har på bakgrunn av undersøkelsen i 2011 og 2012 tatt tak i etablering av strategiske kompetanseplaner for hele kommunen samlet og for alle enhetene

7 Fysiske arbeidsforhold alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? 6,8 % 18,2 % 33,5 % 31,4 % 8,9 % opplever du at det er fysisk trygt på arbeidsplassen din? 2,6 % 7,3 % 17,5 % 50,4 % 22,2 % er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 15,3 % 18,2 % 23,3 % 27,1 % 11,9 % er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 14,0 % 21,2 % 30,1 % 25,0 % 5,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Innenfor denne dimensjonen kan det se ut som om tilbakemeldingene for 2013 er tydeligst i forhold til: Fysisk standard og inneklima på en del lokaler og arbeidsplasser Fortsatt en utfordring innenfor denne dimensjonen, selv om det er en bedring fra 2012 til

8 Samarbeid og trivsel med kollegene alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? 6,4 % 13,1 % 42,8 % 35,2 % løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 7,2 % 18,1 % 44,7 % 26,2 % trives du sammen med dine kolleger? 5,1 % 7,2 % 38,6 % 47,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Innenfor denne dimensjonen kan det se ut som om tilbakemeldingene for 2013 er tydeligst i forhold til: Vi samarbeider og trives godt med våre kollegaer Dette er samme resultat og trend som for hele perioden

9 Stolthet over egen arbeidsplass alt i alt, i hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? 3,4 % 17,7 % 42,2 % 33,8 % tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 3,8 % 7,6 % 24,1 % 40,9 % vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass? 4,7 % 9,3 % 46,6 % 35,6 % tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? 5,9 % 26,3 % 50,8 % 14,0 % tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen? 5,9 % 28,0 % 44,9 % 15,3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Innenfor denne dimensjonen kan det se ut som om tilbakemeldingene for 2013 er tydeligst i forhold til: Som for 2012 bør svarene tror du at du jobber i kommunen om 3 år ses i sammenheng med alderssammensetning, se side 4. Hemne kommune har en høy andel medarbeidere som vil gå av med pensjon i løpet av de neste tre årene. Likevel øker andelen som tror de arbeider i kommunen om 3 år. Vi mener fortsatt vi har fornøyde brukere. Noe som vi også ser gjennom de brukerundersøkelsene som Hemne kommune gjennomfører

10 Mobbing, diskriminering og varsling er det lagt til rette for mulighet til at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,1 % 11,1 % 11,1 % 41,3 % 34,0 % er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? 2,1 % 11,1 % 11,1 % 31,9 % 38,3 % er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing? 2,1 4,3 % % 4,3 % 21,8 % 65,0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Innenfor denne dimensjonen kan det se ut som om tilbakemeldingene for 2012 er tydeligst i forhold til: 13 % mener at arbeidsplassen ikke er uten mobbing. Tallet er en oppsummering av andel svar fra 1 til 3. Litt opp fra Målsetting her må være 0 % svar i kategori 1 til 3. Større andel som gir score 6, opp ca 9 prosentpoeng fra 2012 Det ble etablert rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Positiv utvikling innenfor dimensjonen fra 2010 til 2011 og fra 2011 til Samme score i 2013 som nasjonalt snitt

11 Nærmeste leder alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med din nærmeste leder? 5,1 % 7,2 % 14,4 % 39,4 % 31,4 % tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? 1,33,8 % % 12,8 % 41,0 % 32,9 % er lydhør overfor dine synspunkter? 5,1 % 8,1 % 15,7 % 37,4 % 30,6 % har innsikt i den jobben du gjør? 4,3 % 9,4 % 31,1 % 32,3 % 19,6 % gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den den jobben du gjør? 3,8 % 13,9 % 26,6 % 32,5 % 17,3 % gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 6,4 % 6,8 % 19,1 % 42,1 % 23,8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Innenfor denne dimensjonen kan det se ut som om tilbakemeldingene for 2013 som for 2012 er tydeligst i forhold til: Lydhør, innsikt og tilbakemeldinger kan være et utfordringsområde. Kommunikasjon og involverende målprosesser. Vært å merke seg at Hemne kommune har hatt en positiv utvikling fra 2010 til 2012 innenfor denne dimensjonen. En utvikling som har tatt Hemne kommune fra under nasjonalt snitt i 2010 til over nasjonalt snitt i 2012, og som fortsatt holder seg over nasjonalt snitt i

12 Overordnet ledelse alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den 0,94,3 % % overordnete ledelsen i kommunen? 8,1 % 29,4 % 37,4 % 10,2 % tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen 0,92,1 % % alvorlig? 7,7 % 18,4 % 35,9 % 15,0 % bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen 0,82,5 %% blant innbyggerne? 9,3 % 24,9 % 40,5 % 13,5 % er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 0,43,0 % % 7,6 % 28,8 % 33,1 % 14,8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Dimensjonen viser en positiv utvikling fra 2010 til Er den dimensjonen hvor Hemne kommune har et størst positivt avvik i forhold til nasjonalt snitt i På samme nivå som for

13 Faglig og personlig utvikling alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med 0,93,0 % % mulighetene for læring i jobben? 10,6 % 24,7 % 37,9 % 22,1 % legger din arbeidsgiver til rette for 2,13,4 % % kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 10,2 % 21,6 % 42,8 % 18,2 % lærer du noe nytt gjennom jobben din? 0,8 0,4 % 6,8 % 23,6 % 39,7 % 28,7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Innenfor denne dimensjonen kan det se ut som om tilbakemeldingene for 2012 er tydeligst i forhold til: Bedre score for 2013 enn de to foregående årene kan tyde på at vi har blitt bedre innenfor denne dimensjonen. Hemne kommune forsøker hele tiden å ha fokus på kontinuerlig kompetanseheving, avklaringer av faktiske kompetansebehov, organisering av kompetansen og eventuell nyrekruttering av kompetanse. Dette er et utfordrende arbeid i hverdagen

14 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din? 5,5 % 9,3 % 42,4 % 33,1 % 6,8 % muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? 2,1 % 6,3 % 13,9 % 32,9 % 35,0 % arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)? 3,4 % 4,2 % 7,6 % 20,8 % 40,7 % 21,2 % måten din individuelle lønn blir fastsatt? 6,0 % 8,5 % 15,3 % 35,7 % 21,3 % 5,1 % lønnen din i forhold til jobben du gjør? 4,6 % 8,9 % 21,1 % 34,6 % 25,7 % 5,1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Svært liten grad Svært stor grad Innenfor denne dimensjonen kan det se ut som om tilbakemeldingene for 2013 som for 2012 er tydeligst i forhold til: Individuell fastsetting av lønn i en organisasjon som har en stor del av sentrale tariffer og avtaler. Opplevd lønn i forhold til arbeidsinnsats. Bedre samlet score for dimensjonen i 2013 i forhold til 2011 og

15 Aksetittel Arbeidsgiverrapport 2013 Hemne kommune Sykefravær Tjenesteområder og kommunen samlet Sykefravær 2009 til Vi ser: 12,00% Hemne kommune snitt på 7,58 %. 10,00% Område «Skole» snitt på ca. 7,05 %. Område «PO» snitt på 10,00 %. 8,00% 6,00% 8,20% 7,30% 7,40% 7,40% 7,20% 7,50% Område Barnehage snitt på 8,70 %. Område TLM snitt på 7,63 %. Område Sentraladm. snitt på 4,90 %. 4,00% 2,00% Pga innføring av nytt lønns- og personalsystem i 2013, er ikke fravær 0,00% År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Snitt PO 9,50% 9,40% 10,60% 10,50% 10,00% Skole 7,60% 6,70% 7,10% 6,80% 7,05% TLM 8,70% 7,00% 8,70% 6,10% 7,63% Sentraladm 4,00% 6,40% 4,40% 4,80% 4,90% Hemne kommune 8,20% 7,30% 7,40% 7,40% 7,20% 7,50% per område klart per dato. Dette vil komme med fra neste rapport. Ingen kjente forhold som tilsier at noen områder utvikler seg spesielt negativt

16 Sykefravær per Kjønn og alderssammensetning 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Menn Fraværsprosent Kvinner Fraværsprosent Fraværsprosent kvinner og menn Vi ser: Menn har mindre fravær enn kvinner. Menn har stigende fraværskurve proporsjonalt med aldersutvikling. Kvinner har en økning i fraværet fra 20 år til 39 år. Svakt fallende fra 39 år til 59 år, for så å gjøre ett hopp fra 60 år til 69 år. Samlet fravær er i liten grad påvirket av menns fraværsutvikling. Fordeling for Hemne i 2012 var 81,5 % kvinner og 18,5 % menn. 0,00% Fortsatt stor andel langtidssykemeldte kvinner i aldergruppa år

17 Sykefravær per Korttidsfravær, langtidsfravær og samlet fravær i % 8,0% Vi ser: 7,0% Små forandringer fra 2012 Liten andel av samlet fravær er 6,0% egenmeldt. 5,0% Veldig liten andel er legemeldt fravær 4,0% 1-3 dager. 3,0% 2,0% 4,8% 7,2% Liten andel er legemeldt fravær 4-16 dager. Liten andel er legemeldt fravær 1,0% 0,9% dager. 0,0% 0,1% 0,5% 0,9% Den store utfordringen for Hemne Egenmeldt Legemeldt 1-3 d Legemeldt 4-16 d Legemeldt d Legemeldt mer enn 56 d Egenmeldt og alt legemeldt kommune er legemeldt fravær lengre enn 56 dager. Dette utgjør ca. 2/3 av det samlede fraværet i Hemne kommune

18 Sykefravær per Korttidsfravær, langtidsfravær og samlet fravær i antall tilfeller Vi ser: 488 Mange egenmeldingstilfeller. Utgjør en liten del av samlet fravær. «Det vi ser best i hverdagen»? Veldig liten andel tilfeller er legemeldt fravær 1-3 dager. Liten andel er legemeldt fravær 4-16 dager. Liten andel tilfeller er legemeldt fravær Egenmeldt tilfeller 11 Legemeldt 1-3 d tilfeller 69 Legemeldt 4-16 d tilfeller Legemeldt d tilfeller Legemeldt mer enn 56 d tilfeller Egenmeldt og alt legemeldt tilfeller dager. Liten andel tilfeller er legemeldt fravær mer enn 56 dager. Selv med ett lite antall tilfeller, krever hvert tilfelle stor grad av oppfølging

19 Antall medarbeidere Arbeidsgiverrapport 2013 Hemne kommune Alderssammensetning per Tjenesteområder og alderssammensetning Alderssammensetning per område Antall personer PO Antall personer Skole Antall personer Barnehage Antall personer TLM Antall personer Sentraladm Vi ser: Samme tallgrunnlag som for Stor andel av både år og år innenfor «PO» og «Skole». «TLM» har en stor andel innenfor år og en litt bedre situasjon for år. «Barnehage» og «Sentraladministrasjon» har tyngden av sine medarbeidere innenfor år. En kraftig «turnover» og behov for rekruttering innenfor store deler av Hemne kommune sine tjenesteområder de kommende 5-10 årene

20 Alderssammensetning per Tjenesteområder, alderssammensetning og kompetanse generell kommentar Det påligger arbeidsgiver et stort ansvar i å ha oversikt over hvilken kompetanse som er på vei ut av organisasjonen og hvordan denne skal erstattes. Hemne kommune har utfordringer opp i mot «turnover» og rekruttering, både i forhold til medarbeidere med kompetanse fra videregående skole og i fra høyskole. Kort om hovedutfordringer innenfor hvert tjenesteområde: «PO» Stort behov for fagarbeidere innenfor Helsefagarbeider. Gjelder spesielt hjemmetjeneste, men også institusjonsavdelingene. o Hemne kommune har fortsatt dreid bruken av lærlingeplasser over til Helsefagarbeider. Finansierer opplæring Helsefagarbeider for minoritetsspråklige i regi av Hemne videregående skole sitt ressurssenter. Avsluttes 2013 Økende behov for sykepleierkompetanse i årene fremover. Også spesialistsykepleiere. o Generell utfordring som vi deler med andre kommuner, er å rekruttere sykepleiere fremover. «Skole» Stort behov for lærere i årene fremover, spesielt på ungdomstrinnet og på en av grendeskolene. Også behov for kompetanse innenfor veiledning av nyutdannede/nytilsatte lærere. Rekruttering av fremtidige skoleledere ses på som et eget utfordringsområde. Det vil være behov for å rekruttere nye skoleledere i nærmeste årene som kommer. o Hemne kommune har lærere på videreutdanning innenfor både fag og skoleledelse. Direkte kontakt med 4.års studenter ved HiST. Generell utfordring som vi deler med andre kommuner, er å rekruttere lærere fremover. «TLM» Behov for fagarbeidere innenfor renhold. Noe behov for høyskolekompetanse/fagkompetanse innenfor drift. «Barnehage» Behov for førskolelærere om noen år. Ikke akutt per dato, men vi har tatt ut effekten av den tunge satsinga som var på desentralisert førskolelærerutdanning for noen år siden. Vil også bli behov på noe lengre sikt å vri bruken av noen lærlingeplasser over til Barne- og ungdomsarbeider. o 4 studenter med på desentralisert Barnehagelærerutdanning

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.08.2014 kl. 07:30-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 0 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... Kort om undersøkelsens formål... Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen... Resultater

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 2016 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... 3 Kort om undersøkelsens formål... 3 Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 2015/33 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 19.02.2015 Medarbeidarundersøkjing 2014 Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 29.04.2015 kl. 15:30-17:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Orientering DK

Orientering DK Orientering Medarbeiderundersøkelsa 2009 Medarbeiderundersøkelse Aktivitet i effektivitetsnettverket Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Orkdal Første gang 2003 Medarbeider og brukerundersøkelser annakvart år

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste 15 Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten og kommuner har hatt interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle Nesodden kommune har i flere år gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser i bedrekommune.no. Kommunen deler sine erfaringer med bruk av bedrekommune.no, og hvordan resultatene kan brukes i et styringsperspektiv

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Trivsel, tydelighet og tålmodighet

Trivsel, tydelighet og tålmodighet Trivsel, tydelighet og tålmodighet Lederens rolle i arbeidet med å redusere og forebygge høyt sykefravær Tjøme, 8. Juni 2017 SSHF Norge og resten av verden Helsetilstanden til den norske befolkningen er

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831 Sykefraværsrapport for 1. kvartal 2009 Arkivsaksnr.: 09/20831 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Administrasjonsutvalget tar sykefraværsrapport 1.kvartal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1

Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1 Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET I 2008 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Kommunens fravær i 2008

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

HR plan for virksomhet:brandengen skole

HR plan for virksomhet:brandengen skole HR plan for virksomhet:brandengen skole Område: SYKEFRAVÆR Råd: - Reflekter over, og sett mål ift det totale sykefraværet i virksomheten. - Hold fokus på det som er bra. Ved høyt sykefravær anbefales det

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge Strategisk ledelse og omstilling Regional Personalpolitikk Virkemiddel for å realisere Helse Midt- Norges strategier og målsettinger Bygger på våre verdier

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4105-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8

Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8 Antall Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8 1. Ved hvilken enhet/avdeling er du ansatt (I de tilfeller der du er ansatt ved flere enheter, velg den enheten der du jobber

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer