tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub"

Transkript

1 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse ikasjonspoengoppdragsmidl 2009 rstudietilbudstatligehøyskol Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) runiversitetfinansieringoppt kstallrekrutteringstrykprose tforskningførsteamanuensis oktorgradsutdanningkvalitu viklingstudietilbuddeltidsstu entregnskapmastergraderen dbh.nsd.uib.no

2 Dokumentasjon av data til sektoranalysen/etatstyringsdata Om rekkefølge på institusjonskategorier og institusjoner, samt forkortelser Generelt om tabeller der studentdata inngår A. Nivåinndeling (kolonner) B. Ekskludering av visse studietilbud C. Studentkategorier for registrerte studenter og eksamenskandidater E. Om dokumentasjonen Tabeller Tabell 1.1 Nye og avviklede studietilbud Tabell 1.2 Utviklingen i antall studietilbud 60 studiepoeng og mindre Tabell 1.3 Utviklingen i antall studenter på studietilbud 60-studiepoeng og mindre Tabell 1.4 Utvikling i antall studietilbud 180 studiepoeng (bachelornivå) Tabell 1.5 Utvikling i antall studenter på studietilbud på 180 studiepoeng (bachelornivå) Tabell 1.6 Utvikling i antall studietilbud på master- og høyere nivå Tabell 1.7 Utvikling i antall registrerte studenter på master- og høyere nivå Tabell 1.8 Søknader Tabell 1.9 Antall primærsøkere per studieplass Tabell 1.10 Opptakstall (egenfinansierte) Tabell 1.11 Førstegangsregistrerte studenter (egenfinansierte) Tabell 1.12 Registrerte studenter høstsemesteret (egenfinansiert) Tabell 1.13 Studenter per undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling - forholdstall Tabell 1.14 Gjennomføringsgrad studiepoeng i forhold til avtalt studieplan Tabell 1.15 Nye studiepoeng per registrerte (egenfinansiert) Tabell 1.16 Nye studiepoeng per registrerte, heltidsekvivalenter (egenfinansiert) Tabell 1.17 Uteksaminerte kandidater fordelt på studie (egenfinansiert) Tabell 1.18 Karakterfordeling Tabell 1.20 Karaktersnitt for førsteprioritetssøkere Tabell 1.21 Strykprosent Tabell 1.22 Registrerte studenter, fordelt på studie og kjønn Tabell 1.23 Registrerte studenter i MNT-fag, fordelt på studie og kjønn Tabell 1.24 Etterutdanning i regi av UH-e; deltakere og varighet Tabell 1.25 Etterutdanning i regi av UH-e, vektet i studentårsverk Tabell 1.26 Videreutdanning; studenter totalt (både internt- og eksterntfinansierte, høstsemester) Tabell 1.27a Desentralisering og fjernundervisning Total aktivitet og eksternt finansiert, høstsemesteret Tabell 1.27b Desentralisering og fjernundervisning Total aktivitet og eksternt finansiert, høstsemesteret Tabell 2.1 Stillinger ved Statlige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.2 Andel ved Statlige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Universiteter Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.2 Andel ved Universiteter Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Statlige vitenskapelige høgskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger. 37 Tabell 2.2 Andel ved Statlige vitenskapelige høgskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Kunsthøyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.2 Andel ved Kunsthøyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Private vitenskapelige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger. 39 Side 1

3 Tabell 2.2 Andel ved Private vitenskapelige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Private høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.2 Andel ved Private høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.8a Gjennomstrømning - Antall disputerte Tabell 2.8c Gjennomstrømning - Årsverk netto Tabell 2.8b Gjennomstrømning - Årsverk brutto Tabell 2.8d Gjennomstrømning - Avbrutte avtaler Tabell 2.8e Gjennomstrømning - Avtaler eldre enn 5 år Tabell 2.9 Avlagte doktorgrader, fordelt på institusjonskategori Tabell 2.10 Årsverk i stipendiatstillinger etter finansieringskilde i Tabell 2.19 Antall publikasjonspoeng per institusjonskategori Tabell 2.20 Prosentvis andel publikasjonspoeng Tabell 2.21 Institusjoner med størst økning i publikasjonspoeng (absolutte tall) Tabell 2.22 Institusjoner med størst nedgang i publikasjonspoeng (absolutte tall) Tabell 2.23 Publikasjonspoeng per fagårsverk og førstestilling/postdoc Tabell 2.24 Prosentvis andel publiseringer på nivå og publikasjonsform, Tabell 2.29 Statstilskudd, EU-midler og forholdet mellom disse Tabell 2.29 Statstilskudd, EU-midler og forholdet mellom disse Tabell 2.30 Statstilskudd, NFR-midler og forholdet mellom disse Tabell 2.30 Statstilskudd, NFR-midler og forholdet mellom disse Tabell 3.1 Oversikt over utreisende utvekslingsstudenter fordelt på land Tabell 3.2 Oversikt over innreisende utvekslingsstudenter fordelt på land Tabell 3.3 Differansen mellom ut- og innreisende utvekslingsstudenter Tabell 3.6 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Tabell 3.7 Utreisende faglig ansatte Tabell 3.8 Innreisende faglig ansatte Tabell 3.9 Utveksling av faglig ansatte, statlige høyskoler Tabell 3.10 Utveksling av faglig ansatte, universiteter Tabell 3.11 Utveksling av faglig ansatte, vitenskapelige høyskoler Tabell 3.12 Utveksling av faglig ansatte, kunsthøyskolene Tabell 3.13 Utveksling av faglig ansatte, private vitenskapelige høyskoler Tabell 3.14 Utveksling av faglig ansatte, private høyskoler Tabell 4.1a Driftsinntekter, BOA utenom EU-midler og forholdet mellom disse Tabell 4.1b Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) utenom EU-midler Tabell 4.2 Eksternt finansiert virksomhet, gjennomsnittlig fordeling på kilde (prosent) Tabell 4.3 Eksternt finansiert virksomhet utenom EU og som andel av totale driftsinntekter Tabell 4.3 Eksternt finansiert virksomhet utenom EU og som andel av totale driftsinntekter Tabell 4.5 Forretningsideer, patenter, lisensiering og nye foretak i Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Bergen Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Bodø Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Buskerud Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Finnmark Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Gjøvik Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Hedmark Side 2

4 Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Lillehammer Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Narvik Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Nesna Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Nord-Trøndelag Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Oslo Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Sør-Trøndelag Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Telemark Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Tromsø Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Vestfold Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Østfold Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Ålesund Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen Stord/Haugesund Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskulen i Sogn og Fjordane Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Universitetet i Agder Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Universitetet i Oslo Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Universitetet i Stavanger Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Universitetet i Tromsø Tabell 4.13 Universitetsmuseene - Sentrale trekk fra rapport for Tabell 4.14 Universitetsmuseene - Sentrale trekk fra rapport for Tabell 4.15 Innrapporterte data fra universitetsmuseene for Tabell 5.1 Statstilskudd Tabell 5.1 Statstilskudd Tabell 5.2 Egenbetaling Tabell 5.3 Driftsresultat Tabell 5.4 Lønnskostnader Tabell 5.5 Årsresultat Tabell 5.6.a Avsetninger for statlige institusjoner Tabell 5.6b Spesifisering av avsetningene fra KD per Tabell 5.6.c Spesifisering av avsetningene fra NFR per Tabell 5.7 Likviditet Tabell 5.8 Virksomhetskapital Tabell 5.9 Soliditet Dokumentasjon Tabellene V-1.1 V-1.6 Nye studietilbud og avviklede studietilbud Tabell V-1.1 Nye studietilbud ved de statlige høyskolene i Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Side 3

5 Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell V-1.2ff Avviklede studietilbud ved de statlige høyskolene i Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell V-1.3ff Nye studietilbud ved universitetene i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Side 4

6 Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-1.4ff Avviklede studietilbud ved universitetene i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-1.5c Nye studietilbud ved de statlige vitenskapelige høyskolene i Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-1.6c Avviklede studietilbud ved statlige vitenskapelige høyskolene i Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-1.5d Nye studietilbud ved kunsthøyskolene i Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell V-1.6d Avviklede studietilbud ved kunsthøyskoler i Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell V-1.5e Nye studietilbud ved private vitenskapelige høyskoler i Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V-1.6e Avviklede studietilbud ved private vitenskapelige høyskoler i Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V-1.5f Nye studietilbud ved private høyskoler i Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Side 5

7 Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Rudolf Steinerhøyskolen Tabell V-1.6f Avviklede studietilbud ved private høyskoler i Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Rudolf Steinerhøyskolen Tabell V-1.7 Årskurs og mindre enheter, aggregerte tall på programmer og studenter Tabell V-1.8 Bachelor, aggregerte tall på programmer og studenter Tabell V-1.9 Utvikling i antall registrerte studenter på master- og høyere nivå Tabell V-1.10 Søknader Tabell V-1.11 Opptakstall (egenfinansierte) Tabell V-1.12 Førstegangsregistrerte studenter (egenfinansierte) Tabell V-1.13 Registrerte studenter høstsemesteret (egenfinansiert) Tabell V-1.14 Ferdig uteksaminerte kandidater (egenfinansiert) Tabell V-1.15 Nye studiepoeng (egenfinansiert) Tabell V-1.16 Nye studiepoeng per registrerte (egenfinansiert) Side 6

8 Tabell V-1.17 Strykprosent Tabell V-1.18 Antall primærsøkere per studieplass Tabell V-1.19 Karaktersnitt for førsteprioritetssøkere Tabell V-1.20 Studenter per undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling - forholdstall Tabell V-1.21 Gjennomføringsgrad i forhold til avtalt studieplan, studiepoeng Tabell V-1.22 Karakterfordeling Tabell V-1.23 Utvikling i antall beståtte 60-studiepoengenheter (egenfinansiert) på nivå videreutdanning Tabell V-1.24 Ferdige kandidater MNT - fag (ingeniør, siv.ing., teknologifag, mat.nat.) Dokumentasjon Tabell V-2.1 Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings- og støttestillinger Tabell V-2.1a Stillinger ved universitetene Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-2.1b Stillinger ved de vitenskapelige høyskolene Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger 178 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-2.1c Stillinger ved de statlige høyskolene Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Side 7

9 Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell V-2.1d Stillinger ved de kunsthøyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell V-2.1e Stillinger ved de Private vitenskapelige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V-2.1f Stillinger ved private høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Rudolf Steinerhøyskolen Dokumentasjon Tabell V-2.2 Andel, undervisnings-, forsknings-, rekrutterings- og støttestillinger Tabell 2.2a Andel ved Statlige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Side 8

10 Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell 2.2b Andel ved Universiteter Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell 2.2c Andel ved Statlige vitenskapelige høgskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell 2.2d Andel ved Kunsthøyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell 2.2e Andel ved Private vitenskapelige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell 2.2f Andel ved Private høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Side 9

11 Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Rudolf Steinerhøyskolen Tabell V-2.3a Antall og andel førstestillinger per institusjonskategori Tabell V-2.3b Forholdet mellom ulike stillingskategorier, andel av total Tabell V-2.3c Forholdet mellom ulike stillingskategorier, andel av total Statlige høyskoler Universiteter Statlige vitenskapelige høgskoler Kunsthøyskoler Private vitenskapelige høyskoler Private høyskoler Tabell V-2.3d Forholdet mellom ulike stillingskategorier Statlige høyskoler, andel av total Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Side 10

12 Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell V-2.3e Forholdet mellom ulike stillingskategorier Universiteter, andel av total Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-2.3f Forholdet mellom ulike stillingskategorier Statlige vitenskapelige høgskoler, andel av total Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-2.3g Forholdet mellom ulike stillingskategorier Kunsthøyskoler, andel av total Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell V-2.3h Forholdet mellom ulike stillingskategorier Private vitenskapelige høyskoler, andel av total Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V-2.3i Forholdet mellom ulike stillingskategorier Private høyskoler, andel av total Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Side 11

13 Rudolf Steinerhøyskolen Dokumentasjon Tabell V V-2.7 Forskerutdanningen Tabell V-2.4 Forskerutdanningen ved universitetene Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-2.5 Forskerutdanningen ved de vitenskapelige høyskolene Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-2.6 Forskerutdanningen ved de statlige høyskolene (kun doktorgradsgivende høgskoler) Høgskolen i Bodø Høgskolen i Molde Høgskolen i Oslo Høgskolen i Østfold Tabell V-2.7 Forskerutdanningen ved de private vitenskapelige høyskolene Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V2.8 Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Antall disputerte Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Årsverk netto Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Årsverk brutto Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Avbrutte avtaler Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Avtaler eldre enn 5 år Tabell V-2.17 Oversikt over totalpublisering ved de ulike høyere utdanningse Tabell V-2.18 Andel av forfatterandeler i nivå 2 publiseringskanaler (nivå 2-andel) Tabell V-2.19 Publikasjonspoeng pr. førstestilling/post.doc ved de høyere utdanningse Tabell V-2.20 Forfatterandeler utgivere/forlag, 20 største Tabell V-2.21 Forfatterandeler ISSN-kanaler, 20 største Tabell V-3.1 Utreisende utvekslingstudenter per institusjon Tabell V-3.2 Innreisende utvekslingsstudenter per institusjon Tabell V-3.3 Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram Tabell V-3.4 Prosent utreisende utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter Tabell V-3.5 Prosent utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter Side 12

14 Tabell V-3.6 Prosent innreisende utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter Tabell V-3.7 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Tabell V-3.11 Risikovurdering av utveksling av vitenskapelige ansatte Tabell V-3.12 Utveksling ansatte Tabell V-4.1 Selskap under KD, jf. rapportering til statsregnskapet for Tabell V-4.9 Eierposter selskap for Tabell V-5.1 Statstilskudd Tabell V-5.1 Statstilskudd Tabell V-5.1 Statstilskudd Tabell V-5.2 Egenbetaling Tabell V-5.3 Driftsresultat Tabell V-5.4 Lønnskostnader Tabell V-5.5 Årsresultat Tabell V-5.6.a Avsetninger for statlige institusjoner Tabell 5.6.b Spesifisering av avsetningene fra KD per Tabell v-5.6.c Spesifisering av avsetningene fra NFR per Tabell V-5.7 Likviditet Tabell V-5.8 Virksomhetskapital Tabell V-5.9 Soliditet Tabell V-5.10 Sykefravær i prosent Tabell V-5.10 Sykefravær i prosent Side 13

15 Dokumentasjon av data til sektoranalysen/etatstyringsdata 2009 Om rekkefølge på institusjonskategorier og institusjoner, samt forkortelser På institusjonskategorinivå benyttes denne rekkefølgen (forkortelser i parentes): Statlige høyskoler (SH) Universiteter (U) Statlige vitenskapelige høyskoler (SVH) Kunsthøyskoler (KHS) Private vitenskapelige høyskoler (PVH) Private høyskoler (PH) Høgskolen i Agder ble fra 2008 universitet. I rapportene er høgskolen for årene tatt med i kategorien universiteter av hensyn til tidsserien for denne institusjonstypen. Listen nedenfor viser institusjoner i de enkelte institusjonskategoriene (forkortelser i parentes): Statlige høyskoler Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HiBo) Høgskolen i Buskerud (HBu) Høgskolen i Finnmark (HiFm) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHe) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiMolde) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNesna) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HiVe) Høgskolen i Volda (HiVolda) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Samisk høgskole (SH) Universiteter Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiTø) Universitetet i Agder (UiA) Statlige vitenskapelige høyskoler Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Norges handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges musikkhøgskole (NMH) Norges veterinærhøgskole (NVH) Kunsthøyskoler Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Side 14

16 Private vitenskapelige høyskoler Det teologiske menighetsfakultet (MF) Handelshøyskolen BI (BI) Misjonshøgskolen (MHS) Private høyskoler Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Barratt Due Musikkinstitutt (BDM) Bergen Arkitekt Skole (BA) Betanien diakonale høgskole (BDH) Campus Kristiania (CK) Den norske Balletthøyskole (BH) Den norske Eurytmihøyskole (EH) Diakonhjemmet høgskole (DH) Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) Fjellhaug Misjonshøgskole (FM+) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Staffeldtsgate (Staff.) Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) Høyskolen Diakonova (HD) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MG) Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) Norsk Lærerakademi Høgskolen (NLA BM) Norsk Lærerakademi Lærerhøgkolen (NLA L) Rudolf Steinerhøyskolen (RS) Side 15

17 Generelt om tabeller der studentdata inngår. A. Nivåinndeling (kolonner) Fra 2008 er det blitt implementert et nytt sett med nivåer på studieprogrammer. Denne nivåinndelingen er blitt oppdatert også for tidligere år for å få fram tidsserie. Forklaring av disse: Lavere nivå. Omfatter underkategorier: B3 - Bachelor, normert studietid 3 år, B4 - Bachelor, normert studietid 4 år, HK - Høyskolekandidat, normert studietid 2 år, YU - Yrkesutdanning, normert studietid 4 år; allmennlærerutdanning og 4-årig faglærerutdanning. AR - Årsstudium (60-studiepoengs-enheter). LN - Lavere nivå, dvs programmer på mindre enn 60 studiepoeng på lavere nivå, ulike videreutdanninger og andre studiepoenggivende programmer på lavere nivå som ikke passer i de andre kategoriene nevnt ovenfor. Høyere nivå. Omfatter underkategorier: M2 - Master, normert studietid 2 år, ME - Master, erfaringsbasert, 1 ½ 2 år, MX - Master, normert studietid 1 1 ½ år, HN - Høyere nivå, som omfatter Hovedfag-/magistergradsprogrammer, 2-årige videreutdanning er innen helsefag (f.eks. jordmor). Sivilingeniør- og siviløkonomutdanning er plassert her. Det må bemerkes at institusjoner ofte plasserer mindre studieprogrammer på 30 eller 60 studiepoeng som kan inngå eller tas som del av en mastergrad på høyere nivå (HN), selv om programmet ikke er del av en akkreditert mastergrad. Slike programmer kan være lagt på høyere nivå siden det gjerne kreves en fullført bachelorgrad eller yrkesutdanning for opptak. Integrerte mastergrads-/profesjonsprogrammer. Omfatter underkategorier: M5 - Master, normert studietid 5 år, PR Profesjonsstudium, som omfatter profesjonsstudier på mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden (5-7 år). Angående videreutdanning: Videreutdanning er fra 2008 fjernet som eget studienivå, og ble flyttet ut som nytt dataelement tilknyttet programmene, uavhengig av studienivå. Dette resulterte i at de programmene som tidligere var på nivå videreutdanning nå blir fordelt på de ordinære nivåene som beskrevet ovenfor, noe som fører til en økning i tallene på disse nivåene ift. tidligere uttak til sektoranalysen, hovedsakelig kommer økningen som følge av dette på lavere nivå. B. Ekskludering av visse studietilbud Disse studiene er ikke tatt med i datauttakene for studentdata: Studenter på eventuelle doktorgradsprogrammer/forskerutdanning (studienivå FU). Programmer på videregående skoles nivå (studienivå VS, studiumkode VIDEREG) Eventuelle programmer som ikke er uplassert iht studienivå (studienivå AN) C. Studentkategorier for registrerte studenter og eksamenskandidater I DBH opereres det med tre studentkategorier: 1. Studenter med studie- og eksamensrett (kategori S), 2. Personer uten noen studierett ved, gjerne også kalt privatister (kategori P), og 3. Andre (kategori A). Personer uten studierett tas ikke med i noen studentrapporter. Nærmere om studentkategori A: Iht. DBH-spesifikasjonen skal registrerte studenter og eksamenskandidater i studentkategori A være rapportert på programmer på videregående skoles nivå (som skal ha studiumnivå VS og studiumkode VIDEREG) Andre -studenter som tilfredsstiller disse kriteriene tas ikke med i datauttaket der registrerte studenter eller eksamensdata inngår. Men data viser at det kan forekomme at Andre -studenter er rapportert på ordinære programmer som tilhører høyere utdanning, som sykepleie, ingeniør, årsenheter etc. Disse feilrapporterte Andre-studentene tas med i datagrunnlaget (iht. dokumentasjonen burde disse vært i studentkategori S ; Studenter med studie- og eksamensrett.) E. Om dokumentasjonen En god del tabeller viser aggregerte tall på institusjonstypenivå (universiteter, høgskoler etc). I vedleggstabellene kan de samme dataene være brutt ned på institusjonsnivå (Universitetet i Oslo, Høgskolen i Bodø etc). I slike tilfelle er datagrunnlaget identisk, og beskrivelsen av tabellen er kun å finne på den første tabellen, og ikke i alle vedleggstabellene der samme data inngår. Side 16

18 Tabeller Tabell 1.1 Nye og avviklede studietilbud Nye Avviklede Nye Avviklede Nye Avviklede Nye Avviklede SH U SVH KHS PVH PH Sum Avviklede studietilbud : Teller antall unike studieprogramkoder for hele året som er levert i tabellen avviklede studietilbud (KURS_AVVIKLET). Data basert på manuell rapportering. Fra og med 2008 er det lagt til et nytt dataelement på studieprogrammer som angir siste årstall som det tilbys organisert undervisning på programmene. Uttaket omfatter samtlige programmer uavhengig av omfang ift studiepoeng og finansiering. Nye studietilbud : Teller antall rapporterte studietilbud i tabellen nye studietilbud (NYE_STUDIETILBUD_02) der variabelen justering er ulik dataverdien X, som betyr at det nye studieprogrammet bare er en navneendring eller minimal justering av studieløp, eller når det nye programmet inngår i en ren omstrukturering innenfor et mer omfattende felt, men ikke inneholder særlig nytt stoff i forhold til tidligere studieprogram ved. Uttaket skal altså omfatte reelt sett nye studietilbud som ikke har vært tilbudt tidligere. Data basert på manuell rapportering. Fra og med 2008 er det lagt tilet nytt dataelement på studieprogrammet som angir første årstall som det tilbys organisert undervisning programmene. Omfatter samtlige programmer uavhengig av omfang ift studiepoeng og finansiering, der tilbudstype = 1. Med dette menes at data omfatter reelt sett nye studietilbud, studier med et faginnhold som ikke tidligere har vært gitt ved, som helt nye årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer, videreutdanninger etc. Tabell 1.2 Utviklingen i antall studietilbud 60 studiepoeng og mindre Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel SH , , , ,5 U , , , ,2 SVH 32 1,7 34 1,8 28 1,5 28 1,5 KHS 3 0,2 4 0,2 3 0,2 3 0,2 PVH 18 1,0 14 0,7 15 0,8 14 0,7 PH 114 6, , , ,9 Sum , Teller antall programmer på lavere nivå (LN) (jmf. forklaring ovenfor) med <= 60 studiepoeng, og som har registrerte studenter i høstsemesteret i studentkategori S (studenter med studie- og eksamensrett). Omfatter alle finansieringer, dvs både programmer som er 100 prosent egenfinansiert, delvis egen/eksternt finansiert og 100 prosent eksternt finansiert. Side 17

19 Tabell 1.3 Utviklingen i antall studenter på studietilbud 60-studiepoeng og mindre Endring Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel SH , , , , U , , , ,6-43 SVH , , , ,5 105 KHS 13 0,0 18 0,0 17 0,0 13 0,0-4 PVH , , , ,3-166 PH , , , ,6-20 Sum , , Summerer antall registrerte studenter på programmer etter samme betingelser som tabell 1.2, dvs at datagrunnlaget til 1.2 og 1.3 er identisk. Tabell 1.4 Utvikling i antall studietilbud 180 studiepoeng (bachelornivå) Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel SH , , , ,7 U , , , ,8 SVH 2 0,2 2 0,2 4 0,4 3 0,3 KHS 19 2,0 18 1,9 18 1,8 17 1,7 PVH 21 2,2 22 2,3 23 2,3 23 2,3 PH 40 4,2 45 4,7 49 4,9 53 5,2 Sum , Teller antall programmer på lavere nivå (jmf. forklaring ovenfor) med 180 studiepoeng, som har registrerte studenter i høstsemesteret i studentkategori S ( studenter). Andre programmer på lavere nivå, som 4-årig bachelor/yrkesfag/ allmennlærer/ kandidatutdanninger (240 sp) tas ikke med. Omfatter alle finansieringer, dvs både programmer som er 100 prosent egenfinansiert, delvis egen/eksternt finansiert og 100 prosent eksternt finansiert. Tabell 1.5 Utvikling i antall studenter på studietilbud på 180 studiepoeng (bachelornivå) Endring Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel SH , , , , U , , , ,4-513 SVH , , , ,0 31 KHS 618 0, , , ,6-5 PVH , , , ,0-361 PH , , , ,9 389 Sum , , Summerer antall registrerte studenter i høstsemesteret etter samme betingelser som tabell 1.4 Datagrunnlaget til 1.4 og 1.5 er dermed identisk. Side 18

20 Tabell 1.6 Utvikling i antall studietilbud på master- og høyere nivå Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel SH , , , ,0 U , , , ,7 SVH 40 4,2 42 4,3 32 3,7 32 3,8 KHS 13 1,4 13 1,3 8 0,9 9 1,1 PVH 13 1,4 15 1,5 17 2,0 13 1,5 PH 28 2,9 27 2,8 23 2,7 24 2,9 Sum , Teller antall programmer på høyere nivå (jmf. forklaring ovenfor) som har registrerte studenter i høstsemesteret i studentkategori S ( studenter). Det er ikke foretatt noen begrensning på omfang i form av programmets studiepoeng. Omfatter alle finansieringer, dvs både programmer som er 100 prosent egenfinansiert, delvis egen/eksternt finansiert og 100 prosent eksternt finansiert. Tabell 1.7 Utvikling i antall registrerte studenter på master- og høyere nivå Endring Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel SH , , , ,3 687 U , , , ,2-41 SVH , , , ,9 135 KHS 200 0, , , ,8 1 PVH , , , ,1-721 PH 740 2, , , ,6-59 Sum , Summerer antall registrerte studenter i høstsemesteret etter samme betingelser som tabell 1.6. Datagrunnlaget til 1.6 og 1.7 er dermed identisk. Tabell 1.8 Søknader Endring SH , , , , U , , , , SVH , , , , KHS , , , ,5 93 PVH , , , ,5 722 PH , , , ,1 504 Sum , , , , Summerer antall søknader (tabell stud_sok). Data omfatter alle finansieringer. Data på årsbasis. Side 19

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering?

Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering? Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering? Det er en utbredt oppfatning at det er systematiske forskjeller i finansieringen av universiteter og høyskoler. Det er riktig, men forskjellene

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Rune Borgan Reiling, Mirjam Snåre, Edvin Finnanger, Torstein Rikter-Svendsen, Stein Bjørnstad og Per Olaf Aamodt Rapport 52/2014

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2013/14 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2015 Noen hovedpunkter I studieåret

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver RAPPORT 2/27 Hebe Gunnes, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin (SISTER) og Linda Blomkvist (SISTER) NIFU STEP Studier

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 10 Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Svein Michelsen, Håkon Høst og Jens Petter Gitlesen Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 10 Kvalitetsreformen

Detaljer

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler «En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Mastergrader ved statlige og private høgskoler Turid Hegerstrøm Dato: 17.12.2012

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Forord. Trondheim, 13. august 2014 Oslo, 13. august 2014. truls.nedregaard@tns-gallup.no 917 26 535 ols1rune@gmail.com 413 45 340

Forord. Trondheim, 13. august 2014 Oslo, 13. august 2014. truls.nedregaard@tns-gallup.no 917 26 535 ols1rune@gmail.com 413 45 340 Forord Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Prosjektet er godkjent av personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Åse Gornitzka og Ingvild Marheim Larsen Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning På oppdrag fra Forskerforbundet ved UiO Forord

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Tid fra doktorgrad til fast ansettelse

Tid fra doktorgrad til fast ansettelse Terje Bruen Olsen Tid fra doktorgrad til fast ansettelse Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo Arbeidsnotat 9/2004 ISSN 1504-0887

Detaljer

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene ARBEIDSNOTAT 8/2005 Per Hetland Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET Teater som fag, kall og yrke En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET TF-rapport nr. 291 2011 TF-rapport Tittel: Teater som fag, kall og yrke.

Detaljer