tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub"

Transkript

1 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse ikasjonspoengoppdragsmidl 2009 rstudietilbudstatligehøyskol Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) runiversitetfinansieringoppt kstallrekrutteringstrykprose tforskningførsteamanuensis oktorgradsutdanningkvalitu viklingstudietilbuddeltidsstu entregnskapmastergraderen dbh.nsd.uib.no

2 Dokumentasjon av data til sektoranalysen/etatstyringsdata Om rekkefølge på institusjonskategorier og institusjoner, samt forkortelser Generelt om tabeller der studentdata inngår A. Nivåinndeling (kolonner) B. Ekskludering av visse studietilbud C. Studentkategorier for registrerte studenter og eksamenskandidater E. Om dokumentasjonen Tabeller Tabell 1.1 Nye og avviklede studietilbud Tabell 1.2 Utviklingen i antall studietilbud 60 studiepoeng og mindre Tabell 1.3 Utviklingen i antall studenter på studietilbud 60-studiepoeng og mindre Tabell 1.4 Utvikling i antall studietilbud 180 studiepoeng (bachelornivå) Tabell 1.5 Utvikling i antall studenter på studietilbud på 180 studiepoeng (bachelornivå) Tabell 1.6 Utvikling i antall studietilbud på master- og høyere nivå Tabell 1.7 Utvikling i antall registrerte studenter på master- og høyere nivå Tabell 1.8 Søknader Tabell 1.9 Antall primærsøkere per studieplass Tabell 1.10 Opptakstall (egenfinansierte) Tabell 1.11 Førstegangsregistrerte studenter (egenfinansierte) Tabell 1.12 Registrerte studenter høstsemesteret (egenfinansiert) Tabell 1.13 Studenter per undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling - forholdstall Tabell 1.14 Gjennomføringsgrad studiepoeng i forhold til avtalt studieplan Tabell 1.15 Nye studiepoeng per registrerte (egenfinansiert) Tabell 1.16 Nye studiepoeng per registrerte, heltidsekvivalenter (egenfinansiert) Tabell 1.17 Uteksaminerte kandidater fordelt på studie (egenfinansiert) Tabell 1.18 Karakterfordeling Tabell 1.20 Karaktersnitt for førsteprioritetssøkere Tabell 1.21 Strykprosent Tabell 1.22 Registrerte studenter, fordelt på studie og kjønn Tabell 1.23 Registrerte studenter i MNT-fag, fordelt på studie og kjønn Tabell 1.24 Etterutdanning i regi av UH-e; deltakere og varighet Tabell 1.25 Etterutdanning i regi av UH-e, vektet i studentårsverk Tabell 1.26 Videreutdanning; studenter totalt (både internt- og eksterntfinansierte, høstsemester) Tabell 1.27a Desentralisering og fjernundervisning Total aktivitet og eksternt finansiert, høstsemesteret Tabell 1.27b Desentralisering og fjernundervisning Total aktivitet og eksternt finansiert, høstsemesteret Tabell 2.1 Stillinger ved Statlige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.2 Andel ved Statlige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Universiteter Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.2 Andel ved Universiteter Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Statlige vitenskapelige høgskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger. 37 Tabell 2.2 Andel ved Statlige vitenskapelige høgskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Kunsthøyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.2 Andel ved Kunsthøyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Private vitenskapelige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger. 39 Side 1

3 Tabell 2.2 Andel ved Private vitenskapelige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.1 Stillinger ved Private høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.2 Andel ved Private høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Tabell 2.8a Gjennomstrømning - Antall disputerte Tabell 2.8c Gjennomstrømning - Årsverk netto Tabell 2.8b Gjennomstrømning - Årsverk brutto Tabell 2.8d Gjennomstrømning - Avbrutte avtaler Tabell 2.8e Gjennomstrømning - Avtaler eldre enn 5 år Tabell 2.9 Avlagte doktorgrader, fordelt på institusjonskategori Tabell 2.10 Årsverk i stipendiatstillinger etter finansieringskilde i Tabell 2.19 Antall publikasjonspoeng per institusjonskategori Tabell 2.20 Prosentvis andel publikasjonspoeng Tabell 2.21 Institusjoner med størst økning i publikasjonspoeng (absolutte tall) Tabell 2.22 Institusjoner med størst nedgang i publikasjonspoeng (absolutte tall) Tabell 2.23 Publikasjonspoeng per fagårsverk og førstestilling/postdoc Tabell 2.24 Prosentvis andel publiseringer på nivå og publikasjonsform, Tabell 2.29 Statstilskudd, EU-midler og forholdet mellom disse Tabell 2.29 Statstilskudd, EU-midler og forholdet mellom disse Tabell 2.30 Statstilskudd, NFR-midler og forholdet mellom disse Tabell 2.30 Statstilskudd, NFR-midler og forholdet mellom disse Tabell 3.1 Oversikt over utreisende utvekslingsstudenter fordelt på land Tabell 3.2 Oversikt over innreisende utvekslingsstudenter fordelt på land Tabell 3.3 Differansen mellom ut- og innreisende utvekslingsstudenter Tabell 3.6 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Tabell 3.7 Utreisende faglig ansatte Tabell 3.8 Innreisende faglig ansatte Tabell 3.9 Utveksling av faglig ansatte, statlige høyskoler Tabell 3.10 Utveksling av faglig ansatte, universiteter Tabell 3.11 Utveksling av faglig ansatte, vitenskapelige høyskoler Tabell 3.12 Utveksling av faglig ansatte, kunsthøyskolene Tabell 3.13 Utveksling av faglig ansatte, private vitenskapelige høyskoler Tabell 3.14 Utveksling av faglig ansatte, private høyskoler Tabell 4.1a Driftsinntekter, BOA utenom EU-midler og forholdet mellom disse Tabell 4.1b Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) utenom EU-midler Tabell 4.2 Eksternt finansiert virksomhet, gjennomsnittlig fordeling på kilde (prosent) Tabell 4.3 Eksternt finansiert virksomhet utenom EU og som andel av totale driftsinntekter Tabell 4.3 Eksternt finansiert virksomhet utenom EU og som andel av totale driftsinntekter Tabell 4.5 Forretningsideer, patenter, lisensiering og nye foretak i Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Bergen Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Bodø Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Buskerud Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Finnmark Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Gjøvik Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Hedmark Side 2

4 Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Lillehammer Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Narvik Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Nesna Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Nord-Trøndelag Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Oslo Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Sør-Trøndelag Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Telemark Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Tromsø Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Vestfold Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Østfold Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen i Ålesund Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskolen Stord/Haugesund Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Høgskulen i Sogn og Fjordane Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Universitetet i Agder Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Universitetet i Oslo Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Universitetet i Stavanger Tabell 4.6 Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng Universitetet i Tromsø Tabell 4.13 Universitetsmuseene - Sentrale trekk fra rapport for Tabell 4.14 Universitetsmuseene - Sentrale trekk fra rapport for Tabell 4.15 Innrapporterte data fra universitetsmuseene for Tabell 5.1 Statstilskudd Tabell 5.1 Statstilskudd Tabell 5.2 Egenbetaling Tabell 5.3 Driftsresultat Tabell 5.4 Lønnskostnader Tabell 5.5 Årsresultat Tabell 5.6.a Avsetninger for statlige institusjoner Tabell 5.6b Spesifisering av avsetningene fra KD per Tabell 5.6.c Spesifisering av avsetningene fra NFR per Tabell 5.7 Likviditet Tabell 5.8 Virksomhetskapital Tabell 5.9 Soliditet Dokumentasjon Tabellene V-1.1 V-1.6 Nye studietilbud og avviklede studietilbud Tabell V-1.1 Nye studietilbud ved de statlige høyskolene i Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Side 3

5 Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell V-1.2ff Avviklede studietilbud ved de statlige høyskolene i Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell V-1.3ff Nye studietilbud ved universitetene i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Side 4

6 Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-1.4ff Avviklede studietilbud ved universitetene i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-1.5c Nye studietilbud ved de statlige vitenskapelige høyskolene i Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-1.6c Avviklede studietilbud ved statlige vitenskapelige høyskolene i Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-1.5d Nye studietilbud ved kunsthøyskolene i Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell V-1.6d Avviklede studietilbud ved kunsthøyskoler i Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell V-1.5e Nye studietilbud ved private vitenskapelige høyskoler i Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V-1.6e Avviklede studietilbud ved private vitenskapelige høyskoler i Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V-1.5f Nye studietilbud ved private høyskoler i Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Side 5

7 Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Rudolf Steinerhøyskolen Tabell V-1.6f Avviklede studietilbud ved private høyskoler i Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Rudolf Steinerhøyskolen Tabell V-1.7 Årskurs og mindre enheter, aggregerte tall på programmer og studenter Tabell V-1.8 Bachelor, aggregerte tall på programmer og studenter Tabell V-1.9 Utvikling i antall registrerte studenter på master- og høyere nivå Tabell V-1.10 Søknader Tabell V-1.11 Opptakstall (egenfinansierte) Tabell V-1.12 Førstegangsregistrerte studenter (egenfinansierte) Tabell V-1.13 Registrerte studenter høstsemesteret (egenfinansiert) Tabell V-1.14 Ferdig uteksaminerte kandidater (egenfinansiert) Tabell V-1.15 Nye studiepoeng (egenfinansiert) Tabell V-1.16 Nye studiepoeng per registrerte (egenfinansiert) Side 6

8 Tabell V-1.17 Strykprosent Tabell V-1.18 Antall primærsøkere per studieplass Tabell V-1.19 Karaktersnitt for førsteprioritetssøkere Tabell V-1.20 Studenter per undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling - forholdstall Tabell V-1.21 Gjennomføringsgrad i forhold til avtalt studieplan, studiepoeng Tabell V-1.22 Karakterfordeling Tabell V-1.23 Utvikling i antall beståtte 60-studiepoengenheter (egenfinansiert) på nivå videreutdanning Tabell V-1.24 Ferdige kandidater MNT - fag (ingeniør, siv.ing., teknologifag, mat.nat.) Dokumentasjon Tabell V-2.1 Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings- og støttestillinger Tabell V-2.1a Stillinger ved universitetene Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-2.1b Stillinger ved de vitenskapelige høyskolene Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger 178 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-2.1c Stillinger ved de statlige høyskolene Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Side 7

9 Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell V-2.1d Stillinger ved de kunsthøyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell V-2.1e Stillinger ved de Private vitenskapelige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V-2.1f Stillinger ved private høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Rudolf Steinerhøyskolen Dokumentasjon Tabell V-2.2 Andel, undervisnings-, forsknings-, rekrutterings- og støttestillinger Tabell 2.2a Andel ved Statlige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Side 8

10 Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell 2.2b Andel ved Universiteter Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell 2.2c Andel ved Statlige vitenskapelige høgskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell 2.2d Andel ved Kunsthøyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell 2.2e Andel ved Private vitenskapelige høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell 2.2f Andel ved Private høyskoler Undervisnings-, forsknings-, rekrutterings-, og støttestillinger Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Side 9

11 Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Rudolf Steinerhøyskolen Tabell V-2.3a Antall og andel førstestillinger per institusjonskategori Tabell V-2.3b Forholdet mellom ulike stillingskategorier, andel av total Tabell V-2.3c Forholdet mellom ulike stillingskategorier, andel av total Statlige høyskoler Universiteter Statlige vitenskapelige høgskoler Kunsthøyskoler Private vitenskapelige høyskoler Private høyskoler Tabell V-2.3d Forholdet mellom ulike stillingskategorier Statlige høyskoler, andel av total Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Side 10

12 Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk høgskole Tabell V-2.3e Forholdet mellom ulike stillingskategorier Universiteter, andel av total Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-2.3f Forholdet mellom ulike stillingskategorier Statlige vitenskapelige høgskoler, andel av total Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-2.3g Forholdet mellom ulike stillingskategorier Kunsthøyskoler, andel av total Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Tabell V-2.3h Forholdet mellom ulike stillingskategorier Private vitenskapelige høyskoler, andel av total Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V-2.3i Forholdet mellom ulike stillingskategorier Private høyskoler, andel av total Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due musikkinstitutt Bergen Arkitekt Skole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøgskole Den norske balletthøyskole Den norske eurytmihøyskole Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut Fjellhaug Misjonshøgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen landbruk og bygdenæringar Høyskolen Diakonova Høyskolen for ledelse og teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen NLA Høgskolen NLA Lærerhøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Side 11

13 Rudolf Steinerhøyskolen Dokumentasjon Tabell V V-2.7 Forskerutdanningen Tabell V-2.4 Forskerutdanningen ved universitetene Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Tabell V-2.5 Forskerutdanningen ved de vitenskapelige høyskolene Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Tabell V-2.6 Forskerutdanningen ved de statlige høyskolene (kun doktorgradsgivende høgskoler) Høgskolen i Bodø Høgskolen i Molde Høgskolen i Oslo Høgskolen i Østfold Tabell V-2.7 Forskerutdanningen ved de private vitenskapelige høyskolene Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen, Stavanger Tabell V2.8 Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Antall disputerte Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Årsverk netto Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Årsverk brutto Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Avbrutte avtaler Tabell V-2.8 Gjennomstrømning - Avtaler eldre enn 5 år Tabell V-2.17 Oversikt over totalpublisering ved de ulike høyere utdanningse Tabell V-2.18 Andel av forfatterandeler i nivå 2 publiseringskanaler (nivå 2-andel) Tabell V-2.19 Publikasjonspoeng pr. førstestilling/post.doc ved de høyere utdanningse Tabell V-2.20 Forfatterandeler utgivere/forlag, 20 største Tabell V-2.21 Forfatterandeler ISSN-kanaler, 20 største Tabell V-3.1 Utreisende utvekslingstudenter per institusjon Tabell V-3.2 Innreisende utvekslingsstudenter per institusjon Tabell V-3.3 Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram Tabell V-3.4 Prosent utreisende utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter Tabell V-3.5 Prosent utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter Side 12

14 Tabell V-3.6 Prosent innreisende utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter Tabell V-3.7 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Tabell V-3.11 Risikovurdering av utveksling av vitenskapelige ansatte Tabell V-3.12 Utveksling ansatte Tabell V-4.1 Selskap under KD, jf. rapportering til statsregnskapet for Tabell V-4.9 Eierposter selskap for Tabell V-5.1 Statstilskudd Tabell V-5.1 Statstilskudd Tabell V-5.1 Statstilskudd Tabell V-5.2 Egenbetaling Tabell V-5.3 Driftsresultat Tabell V-5.4 Lønnskostnader Tabell V-5.5 Årsresultat Tabell V-5.6.a Avsetninger for statlige institusjoner Tabell 5.6.b Spesifisering av avsetningene fra KD per Tabell v-5.6.c Spesifisering av avsetningene fra NFR per Tabell V-5.7 Likviditet Tabell V-5.8 Virksomhetskapital Tabell V-5.9 Soliditet Tabell V-5.10 Sykefravær i prosent Tabell V-5.10 Sykefravær i prosent Side 13

15 Dokumentasjon av data til sektoranalysen/etatstyringsdata 2009 Om rekkefølge på institusjonskategorier og institusjoner, samt forkortelser På institusjonskategorinivå benyttes denne rekkefølgen (forkortelser i parentes): Statlige høyskoler (SH) Universiteter (U) Statlige vitenskapelige høyskoler (SVH) Kunsthøyskoler (KHS) Private vitenskapelige høyskoler (PVH) Private høyskoler (PH) Høgskolen i Agder ble fra 2008 universitet. I rapportene er høgskolen for årene tatt med i kategorien universiteter av hensyn til tidsserien for denne institusjonstypen. Listen nedenfor viser institusjoner i de enkelte institusjonskategoriene (forkortelser i parentes): Statlige høyskoler Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HiBo) Høgskolen i Buskerud (HBu) Høgskolen i Finnmark (HiFm) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHe) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiMolde) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNesna) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HiVe) Høgskolen i Volda (HiVolda) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Samisk høgskole (SH) Universiteter Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiTø) Universitetet i Agder (UiA) Statlige vitenskapelige høyskoler Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Norges handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges musikkhøgskole (NMH) Norges veterinærhøgskole (NVH) Kunsthøyskoler Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Side 14

16 Private vitenskapelige høyskoler Det teologiske menighetsfakultet (MF) Handelshøyskolen BI (BI) Misjonshøgskolen (MHS) Private høyskoler Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Barratt Due Musikkinstitutt (BDM) Bergen Arkitekt Skole (BA) Betanien diakonale høgskole (BDH) Campus Kristiania (CK) Den norske Balletthøyskole (BH) Den norske Eurytmihøyskole (EH) Diakonhjemmet høgskole (DH) Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) Fjellhaug Misjonshøgskole (FM+) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Staffeldtsgate (Staff.) Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) Høyskolen Diakonova (HD) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MG) Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) Norsk Lærerakademi Høgskolen (NLA BM) Norsk Lærerakademi Lærerhøgkolen (NLA L) Rudolf Steinerhøyskolen (RS) Side 15

17 Generelt om tabeller der studentdata inngår. A. Nivåinndeling (kolonner) Fra 2008 er det blitt implementert et nytt sett med nivåer på studieprogrammer. Denne nivåinndelingen er blitt oppdatert også for tidligere år for å få fram tidsserie. Forklaring av disse: Lavere nivå. Omfatter underkategorier: B3 - Bachelor, normert studietid 3 år, B4 - Bachelor, normert studietid 4 år, HK - Høyskolekandidat, normert studietid 2 år, YU - Yrkesutdanning, normert studietid 4 år; allmennlærerutdanning og 4-årig faglærerutdanning. AR - Årsstudium (60-studiepoengs-enheter). LN - Lavere nivå, dvs programmer på mindre enn 60 studiepoeng på lavere nivå, ulike videreutdanninger og andre studiepoenggivende programmer på lavere nivå som ikke passer i de andre kategoriene nevnt ovenfor. Høyere nivå. Omfatter underkategorier: M2 - Master, normert studietid 2 år, ME - Master, erfaringsbasert, 1 ½ 2 år, MX - Master, normert studietid 1 1 ½ år, HN - Høyere nivå, som omfatter Hovedfag-/magistergradsprogrammer, 2-årige videreutdanning er innen helsefag (f.eks. jordmor). Sivilingeniør- og siviløkonomutdanning er plassert her. Det må bemerkes at institusjoner ofte plasserer mindre studieprogrammer på 30 eller 60 studiepoeng som kan inngå eller tas som del av en mastergrad på høyere nivå (HN), selv om programmet ikke er del av en akkreditert mastergrad. Slike programmer kan være lagt på høyere nivå siden det gjerne kreves en fullført bachelorgrad eller yrkesutdanning for opptak. Integrerte mastergrads-/profesjonsprogrammer. Omfatter underkategorier: M5 - Master, normert studietid 5 år, PR Profesjonsstudium, som omfatter profesjonsstudier på mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden (5-7 år). Angående videreutdanning: Videreutdanning er fra 2008 fjernet som eget studienivå, og ble flyttet ut som nytt dataelement tilknyttet programmene, uavhengig av studienivå. Dette resulterte i at de programmene som tidligere var på nivå videreutdanning nå blir fordelt på de ordinære nivåene som beskrevet ovenfor, noe som fører til en økning i tallene på disse nivåene ift. tidligere uttak til sektoranalysen, hovedsakelig kommer økningen som følge av dette på lavere nivå. B. Ekskludering av visse studietilbud Disse studiene er ikke tatt med i datauttakene for studentdata: Studenter på eventuelle doktorgradsprogrammer/forskerutdanning (studienivå FU). Programmer på videregående skoles nivå (studienivå VS, studiumkode VIDEREG) Eventuelle programmer som ikke er uplassert iht studienivå (studienivå AN) C. Studentkategorier for registrerte studenter og eksamenskandidater I DBH opereres det med tre studentkategorier: 1. Studenter med studie- og eksamensrett (kategori S), 2. Personer uten noen studierett ved, gjerne også kalt privatister (kategori P), og 3. Andre (kategori A). Personer uten studierett tas ikke med i noen studentrapporter. Nærmere om studentkategori A: Iht. DBH-spesifikasjonen skal registrerte studenter og eksamenskandidater i studentkategori A være rapportert på programmer på videregående skoles nivå (som skal ha studiumnivå VS og studiumkode VIDEREG) Andre -studenter som tilfredsstiller disse kriteriene tas ikke med i datauttaket der registrerte studenter eller eksamensdata inngår. Men data viser at det kan forekomme at Andre -studenter er rapportert på ordinære programmer som tilhører høyere utdanning, som sykepleie, ingeniør, årsenheter etc. Disse feilrapporterte Andre-studentene tas med i datagrunnlaget (iht. dokumentasjonen burde disse vært i studentkategori S ; Studenter med studie- og eksamensrett.) E. Om dokumentasjonen En god del tabeller viser aggregerte tall på institusjonstypenivå (universiteter, høgskoler etc). I vedleggstabellene kan de samme dataene være brutt ned på institusjonsnivå (Universitetet i Oslo, Høgskolen i Bodø etc). I slike tilfelle er datagrunnlaget identisk, og beskrivelsen av tabellen er kun å finne på den første tabellen, og ikke i alle vedleggstabellene der samme data inngår. Side 16

18 Tabeller Tabell 1.1 Nye og avviklede studietilbud Nye Avviklede Nye Avviklede Nye Avviklede Nye Avviklede SH U SVH KHS PVH PH Sum Avviklede studietilbud : Teller antall unike studieprogramkoder for hele året som er levert i tabellen avviklede studietilbud (KURS_AVVIKLET). Data basert på manuell rapportering. Fra og med 2008 er det lagt til et nytt dataelement på studieprogrammer som angir siste årstall som det tilbys organisert undervisning på programmene. Uttaket omfatter samtlige programmer uavhengig av omfang ift studiepoeng og finansiering. Nye studietilbud : Teller antall rapporterte studietilbud i tabellen nye studietilbud (NYE_STUDIETILBUD_02) der variabelen justering er ulik dataverdien X, som betyr at det nye studieprogrammet bare er en navneendring eller minimal justering av studieløp, eller når det nye programmet inngår i en ren omstrukturering innenfor et mer omfattende felt, men ikke inneholder særlig nytt stoff i forhold til tidligere studieprogram ved. Uttaket skal altså omfatte reelt sett nye studietilbud som ikke har vært tilbudt tidligere. Data basert på manuell rapportering. Fra og med 2008 er det lagt tilet nytt dataelement på studieprogrammet som angir første årstall som det tilbys organisert undervisning programmene. Omfatter samtlige programmer uavhengig av omfang ift studiepoeng og finansiering, der tilbudstype = 1. Med dette menes at data omfatter reelt sett nye studietilbud, studier med et faginnhold som ikke tidligere har vært gitt ved, som helt nye årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer, videreutdanninger etc. Tabell 1.2 Utviklingen i antall studietilbud 60 studiepoeng og mindre Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel SH , , , ,5 U , , , ,2 SVH 32 1,7 34 1,8 28 1,5 28 1,5 KHS 3 0,2 4 0,2 3 0,2 3 0,2 PVH 18 1,0 14 0,7 15 0,8 14 0,7 PH 114 6, , , ,9 Sum , Teller antall programmer på lavere nivå (LN) (jmf. forklaring ovenfor) med <= 60 studiepoeng, og som har registrerte studenter i høstsemesteret i studentkategori S (studenter med studie- og eksamensrett). Omfatter alle finansieringer, dvs både programmer som er 100 prosent egenfinansiert, delvis egen/eksternt finansiert og 100 prosent eksternt finansiert. Side 17

19 Tabell 1.3 Utviklingen i antall studenter på studietilbud 60-studiepoeng og mindre Endring Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel SH , , , , U , , , ,6-43 SVH , , , ,5 105 KHS 13 0,0 18 0,0 17 0,0 13 0,0-4 PVH , , , ,3-166 PH , , , ,6-20 Sum , , Summerer antall registrerte studenter på programmer etter samme betingelser som tabell 1.2, dvs at datagrunnlaget til 1.2 og 1.3 er identisk. Tabell 1.4 Utvikling i antall studietilbud 180 studiepoeng (bachelornivå) Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel SH , , , ,7 U , , , ,8 SVH 2 0,2 2 0,2 4 0,4 3 0,3 KHS 19 2,0 18 1,9 18 1,8 17 1,7 PVH 21 2,2 22 2,3 23 2,3 23 2,3 PH 40 4,2 45 4,7 49 4,9 53 5,2 Sum , Teller antall programmer på lavere nivå (jmf. forklaring ovenfor) med 180 studiepoeng, som har registrerte studenter i høstsemesteret i studentkategori S ( studenter). Andre programmer på lavere nivå, som 4-årig bachelor/yrkesfag/ allmennlærer/ kandidatutdanninger (240 sp) tas ikke med. Omfatter alle finansieringer, dvs både programmer som er 100 prosent egenfinansiert, delvis egen/eksternt finansiert og 100 prosent eksternt finansiert. Tabell 1.5 Utvikling i antall studenter på studietilbud på 180 studiepoeng (bachelornivå) Endring Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel SH , , , , U , , , ,4-513 SVH , , , ,0 31 KHS 618 0, , , ,6-5 PVH , , , ,0-361 PH , , , ,9 389 Sum , , Summerer antall registrerte studenter i høstsemesteret etter samme betingelser som tabell 1.4 Datagrunnlaget til 1.4 og 1.5 er dermed identisk. Side 18

20 Tabell 1.6 Utvikling i antall studietilbud på master- og høyere nivå Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel Antall studietilbud Andel SH , , , ,0 U , , , ,7 SVH 40 4,2 42 4,3 32 3,7 32 3,8 KHS 13 1,4 13 1,3 8 0,9 9 1,1 PVH 13 1,4 15 1,5 17 2,0 13 1,5 PH 28 2,9 27 2,8 23 2,7 24 2,9 Sum , Teller antall programmer på høyere nivå (jmf. forklaring ovenfor) som har registrerte studenter i høstsemesteret i studentkategori S ( studenter). Det er ikke foretatt noen begrensning på omfang i form av programmets studiepoeng. Omfatter alle finansieringer, dvs både programmer som er 100 prosent egenfinansiert, delvis egen/eksternt finansiert og 100 prosent eksternt finansiert. Tabell 1.7 Utvikling i antall registrerte studenter på master- og høyere nivå Endring Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel Antall studenter Andel SH , , , ,3 687 U , , , ,2-41 SVH , , , ,9 135 KHS 200 0, , , ,8 1 PVH , , , ,1-721 PH 740 2, , , ,6-59 Sum , Summerer antall registrerte studenter i høstsemesteret etter samme betingelser som tabell 1.6. Datagrunnlaget til 1.6 og 1.7 er dermed identisk. Tabell 1.8 Søknader Endring SH , , , , U , , , , SVH , , , , KHS , , , ,5 93 PVH , , , ,5 722 PH , , , ,1 504 Sum , , , , Summerer antall søknader (tabell stud_sok). Data omfatter alle finansieringer. Data på årsbasis. Side 19

Høyere utdanning 2013

Høyere utdanning 2013 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet www.regjeringen.no/kd Publikasjonskode: F-4285 Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes servicesenter 05/2013 opplag

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Nøkkeltall for private høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for private høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for private høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Private vitenskapelige høyskoler... 10 1.1 Det teologiske menighetsfakultet...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Høyere utdanning 2012

Høyere utdanning 2012 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

HS-O-16/14 Resultater 2013

HS-O-16/14 Resultater 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering : Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Prorektor Dato: 11.06.14 Vedlegg: 2 O-sak HS-O-16/14 Resultater 2013 1. standsrapport 2014, vedleggsdel

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 Rapport Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 2 Tilstandsrapport for UH-institusjoner 2010 Versjon 1.0, 21. april 2010 3 Versjonshåndtering 1.0, 21.04.10 4 Forord I forbindelse med den

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 6. november 2000 Aktuell utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler Nøkkeltall 2000 Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 7 2000 Aktuell utdanningsstatistikk I

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Nye spesifikasjoner for rapportering av studentdata 2007/2008

Nye spesifikasjoner for rapportering av studentdata 2007/2008 Nye spesifikasjoner for rapportering av studentdata 2007/2008 1. Endringer - oppsummert 1.1 Endringer som må gjennomføres for 2007-rapporteringen: 1. Datauttak for budsjettabellene 1.1, 1.2 1.4, 1,5, 1,6

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til studieplasser ved det nye universitetet

Detaljer

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010. Vedlegg

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010. Vedlegg Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 Vedlegg 2 Tilstandsrapport for UH-institusjoner 2010 Vedlegg Versjon 1.0, 21. april 2010 3 Versjonshåndtering 1.0, 21.04.10 4 Innhold Vedlegg 0

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Data til sektoranalyse 2016

Data til sektoranalyse 2016 Data til sektoranalyse 2016 Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) dbh.nsd.uib.no Innhold Dokumentasjon av data til sektoranalysen... 5 Om rekkefølge på institusjonskategorier og institusjoner,

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Rapport. Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008

Rapport. Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008 Rapport Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008 Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008 Versjon 1.2, 24. november 2008 1 Versjonsendringer 1.1 070508 1.2 241108 Tabell 1.1 Nye og avviklede studietilbud: Oppdatert

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

Tabeller til resultatrapportering i 2007

Tabeller til resultatrapportering i 2007 Tabeller til resultatrapportering i 2007 1. STUDENTDATA 1.1 Søknadstall vår og høst 2007, fordelt på fakultet/utdanning og studienivå vårsemester Høstsemester høstsemester vår + høst Andre studenter vår

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 3. desember 200 Aktuell utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler Nøkkeltall 200 Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 6 200 Aktuell utdanningsstatistikk I Aktuell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier. US-SAK NR: 35/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): FAYE BENEDICT ARKIVSAK NR: 2013/868 Gjennomføring og studiekvalitet

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER Juni 2004 - november 2005 Vedtatt av NOKUT 12. august 2004 Innhold 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...3 2. MÅL...4 3. METODE...4 3.1.

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø Forskning i høyskolene UHR 21.06.07 Steinar Stjernø 1 Tre sentrale aspekter ved forskninga Volum Kvalitet Relevans Utvalget for høyere utdanning 2 Paradokset: Kvalitetsreformen påla høyskolene å drive

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringssystemet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Tabeller til resultatrapportering i 2007

Tabeller til resultatrapportering i 2007 Tabeller til resultatrapportering i 2007 1. STUDENTDATA 1.1 Søknadstall vår og høst 2007, fordelt på fakultet/utdanning og studienivå vårsemester Høstsemester høstsemester vår + høst Andre studenter vår

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer