Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

2 Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette markerer instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren i Norge. Oppgave som veileder/sensor og bistillinger ved universitet og høyskoler Høgskolen i Agder Sensor industriell økonomi, Thorkel Askildsen Høgskolen i Molde Sensor, TR 650-Prosjektoppgave, Olav Eidhammer Sensor, TR 490 Prosjektoppgave utplassering i bedrift, Olav Eidhammer Sensor, TRA 100 seminarer i transport og logistikk, Olav Eidhammer Sensor, TR 400-Transport og lokalisering, Olav Eidhammer Sensor, TRA 490 Bachelor i transport og økonomi, Olav Eidhammer Sensor, TRA 520 Internasjonale transporter og distribusjon, Olav Eidhammer Sensor, LOG 950 Masteroppgaver i logistikk, Olav Eidhammer Sensor, TRA 610 Godstransport, Olav Eidhammer Sensor, masteroppgave logistikk/luftfartsøkonomi, Harald Thune-Larsen Sensor, Sø300 offentlig økonomi, Kjell Werner Johansen Sensor, Transportøkonomi og logistikk, Jon-Terje Bekken Høgskolen i Stavanger, avd Norsk hotellhøgskole Bistilling som førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen Bistilling som tidsskriftredaktør, Jan Vidar Haukeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Sensor, Sosiologi, Oddgeir Osland Lund Universitet Veileder, Rune Elvik NTNU Sensor/opponent samferdselsteknikk, Rune Elvik Sensor/opponent forskningsmetode, Pål Ulleberg Veileder doktorgrad, to studenter, Johanna Ludvigsen Sensor institutt for byforming og planlegging, Arvid Strand Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Sensor/opponent, Steinar Johansen Sensor, Knut Veisten Biveileder hovedfag/doktorgrad, Vibeke Nenseth Universitetet i Bergen Sensor/opponent Sosiologi og statsvitenskap, Oddgeir Osland Universitetet i Hasselt, Belgia Opponent doktorgrad økonomi, Lasse Fridstrøm Opponent doktorgrad økonomi, Rune Elvik Universitetet i Oslo Sensor/opponent forskningsmetode, Pål Ulleberg Biveileder masteroppgave psykologi, Fridulv Sagberg Sensor masteroppgave psykologi, Inger Synnøve Moan Veileder mastergrad økonomisk geografi, Thorkel Askildsen Sensor og veileder samfunnsgeografi, Thorkel Askildsen Sensor, Anne Gjerdåker Universitetet i Uppsala Veileder doktorgrad, Farideh Ramjerdi Universitetet i Aalborg Opponent doktorgrad: Rune Elvik Tidsskrifts-redaktør/reviewer/ redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor in chief: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Alena Erke Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Inger Synnøve Moan Accident Analysis and Prevention, reviewer: Knut Veisten Accident Analysis and Prevention, reviewer: Pål Ulleberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Torkel Bjørnskau Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Acta Acoustica, United with Acustica, reviewer: Ronny Klæboe

3 Anatolia member of Editorial Review Board: Jan Vidar Haukeland Annals of Regional Science, member of editorial board: Farideh Ramjerdi Annals of Tourism Research, resource editor and reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, reviewer: Aslak Fyhri Annals of Tourism Research, reviewer: Jon Martin Denstadli Applied Acoustics, reviewer: Ronny Klæboe Ecological Economics, reviewer: Knut Veisten European Transport, International Journal of Transport Economics Engineering and Law, reviewer: Farideh Ramjerdi IMMORTAL, External reviewer: Ronny Klæboe IMPRINT-Net, reviewer: Farideh Ramjerdi Journal of American Acoustic Society (JASA), reviewer: Ronny Klæboe Journal of Environmental Management, reviewer: Knut Veisten Journal of Socio-Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Journal of Transportation Geography, reviewer: Randi Hjorthol Journal of Transportation Geography, Working Group and editorial board, medlem: Sverre Strand Nordic Road & Transport Research, redaksjonsmedlem: Nils Fearnley Psychology and health, reviewer: Inger Synnøve Moan Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Scandinavian Journal of Psychology, reviewer: Pål Ulleberg Slovac Research and Development Agency, reviewer: Kjell Werner Johansen Tourism Management, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Tourism Studies,, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Transport Policy, reviewer: Farideh Ramjerdi Transport Policy, reviewer: Harald Minken Transportation Research Record, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, Part F reviewer: Pål Ulleberg Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper AS Oslo Sporveier, styremedlem: Lasse Fridstrøm Association for European Transport/European Transport Conference. Medlem i programkomiteen for lokal kollektivtransport: Nils Fearnley CIENS - Temagruppe 3, integrert kystsoneforvaltning: Thorkel Askildsen Community of practice on economic evaluation, ECTRI: Harald Minken COST Technical Committee on Transport: Olav Eidhammer COST A 17: Steinar Johansen COST 346: Olav Eidhammer COST Action 20: Facilitating a European arena for urban knowledge: Vibeke Nenseth COST Action 352: In-Vehicle-Information-Systems (IVIS): Norsk representant: Truls Vaa COST Action 355: Changing behaviour towards a more sustainable transport system: Jon Martin Denstadli COST 356 EST: Farideh Ramjerdi. Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI European Conference of Transport Research Institutes: Lasse Fridstrøm EHIA og miljøgodkjenning av Brenner Basis Tunnel (Jernbaneforbindelse München-Verona): Medlem av referansegruppe: Ronny Klæboe European Conference of Ministers of Transport (ECMT) Group of Statisticians: Arne Rideng European Transport Safety Council. Medlem diverse working parties : Ronny Klæboe FORMAS, granskningsgrupp for samhällsvitensaplig miljöforskning: Medlem:Vibeke Nenseth Folkehelsa. Medlem referansegruppe: Ronny Klæboe Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI): Medlem: Fridulv Sagberg IMPACT, financed by MISTRA: Farideh Ramjerdi INCE: Community noise og støyretningslinjer for støyforhold i skolesituasjoner Medlem: Ronny Klæboe NECTAR, europeisk forskernettverk. Sekretær i styret: Knut Sandberg Eriksen Nordisk Transportforskning (NTF). Medlem av styret: Lasse Fridstrøm Nordisk vegteknisk forbund utvalg nr 21: Planlegging : Olav Eidhammer og Kjell Werner Johansen utvalg nr 22: Utforming av veger og gater :Aslak Fyhri utvalg nr 51: Miljø : Astrid H. Amundsen utvalg nr 52: Trafikksikkerhet : Arild Ragnøy Norsk Bolig- og byplanforening: Styremedlem/AU: Vibeke Nenseth NS-RSA (Nordisk seksjon av Regional Science Association): Styremedlem: Steinar Johansen. 3

4 NVTF (Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening) avdeling Østlandet. Styremedlem: Anne Madslien OECD: Expert group. Infrastructure Investments and Regional Development: Jon Inge Lian PANDA-gruppen. Leder for faggruppe: Steinar Johansen SAMOT Service and marked oriented transport research, Universitetet i Karlstad: Member of international advisory board: Randi Hjorthol Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for befolkningsprognoser: Sverre Strand Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Arne Rideng Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng Teknologirådet. Ekspertgruppe bilavgifter: Kjell Werner Johansen TRANSGEN Gender mainstreaming European Transport and Policies: Member of advisory board: Randi Hjorthol Transportøkonomisk forening. Stifter og programstyremedlemmer: Nils Fearnley, Jon-Terje Bekken TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Committee A3B05 Committee on Safety Data, Analysis, and Evaluation. Medlem: Rune Elvik Vejdirektoratet, Danmark. Følgegruppe Undersøgelser af støygener: Medlem: Aslak Fyhri VINNOVA. Medlem programstyre for programmet Bilens sociala och ekonomiska betydning: Marika Kolbenstvedt Vägverket, Sverige: Medlem referansegruppe för miljökonsekvensbeskrivelser: Ronny Klæboe Deltakelse i internasjonale prosjekter ALCOLOCK Alcolock implementation in the European Union for EU DG-TREN: Terje Assum CAST Campaign and Awareness-raising: Truls Vaa, Susanne Nordbakke, Knut Veisten, Pål Ulleberg, Inger Synnøve Moan CROBIT: Johanna Ludvigsen DRUID - Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine: Terje Assum, Knut Veisten ENACT Design Appropriate Contractual Relationships: Knut Sandberg Eriksen ERA-NET transport action group bilavgifter: Kjell Werner Johansen ESPON European Spatial Planning Observation Network: Olav Eidhammer EURO-ACCESS European Accessibility of Public Transport for People with Disabilities: Aud Tennøy HUMANIST Network of excellence, Truls Vaa IN-SAFETY Infrastructure and Safety: Knut Veisten, Rune Elvik, Alena Erke JET Joint European Transport Network: Farideh Ramjerdi MARIGHTS Rights in the EU s Maritime Sector: Knut Sandberg Eriksen PEPPER Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads: Truls Vaa, Rune Elvik, Alena Erke, Pål Ulleberg POLCORRIDOR EUREKA-prosjekt: Johanna Ludvigsen PROMIT: Olav Eidhammer REORIENT: Johanna Ludvigsen, Kjell Werner Johansen, Ronny Klæboe, Olav Eidhammer, Hanne Samstad, Arild Vold REMARCC II, prosjekt i INTERREG 3b: Thorkel Askildsen REVENUE use from transport Pricing: Jon-Terje Bekken ROSEBUD - Road safety and environmental benefit-cost analysis for use in decision making: Knut Veisten, Rune Elvik RIPCORD - Road infrastructure safety protection - core-research and development: Rune Elvik SafetyNet: Terje Assum, Torkel Bjørnskau SUPREME Summary and publication of best practices in road safety in Europe: Rune Elvik, Alena Erke SUTRANET; INTERREG III B-prosjekt: Olav Eidhammer TOOLQIT Tools for the assessment og level and quality of service across different transport and market segments: Olav Eidhammer Doktorgradsavhandlinger i arbeid Andersen, Jardar: Optimization within an intermodal freight supply system Bekken, Jon-Terje: Doktorgradsutdanning innen bytransport ved Høgskolen i Molde Denstadli, Jon Martin: Predictive validity of conjoint models: The implications of product complexity, information overload and consumer expertise Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport 4

5 Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Assum, Terje «Kombinasjonsrus i trafikken - en utfordring for myndighetene» FTU-konferanse om kjøring i ruspåvirket tilstand. Østfold FTU (Fylkestrafikksikkerhetsutvalg). Sarpsborg, «Alcolocks in public busses, Lillehammer, Norway» Alcolock Symposium. Belgian Road Safety Institute. Brussel, «Rusmidler og trafikkulykker» Trygg Trafikks fagseminar. Trygg Trafikk. Oslo, «Alcolocks in public busses, Lillehammer, Norway» 7th Ignition Interlock Symposium. Vail, Colorado, USA, «Public Transport Interlock: Three nations comparison - Germany, Norway, Spain» 7th Ignition Interlock Symposium. Vail, Colorado, USA, Bekken, Jon-Terje «Vurdering av anbud på Helgeland» Presentasjon. Politikere i Nordland. Bodø, «Etterspørselseffekter av prisendringer på kort og lang sikt» Ruteplanleggingsmøte. Politikere og adm i Sogn og Fjordane. Førde, «Transport, urban form and economic growth» Rundebordkonferanse. OECD/ECMT. Berkeley, USA, «Kollektivtransportens utfordringer» Åpent kollektivtransportseminar. Trondheim kommune. Trondheim, «Comments on competitive tendering» Round Table «Privatisation and Regulation of Urban Transit Systems». OECD/ECMT. Paris, Bjørnskau, Torkel «Endret trafikk, nye naboer» Møte med Helsevernetaten. Oslo kommune Helsevern. Oslo city, «RISIT-prosjekt om feilhandlinger - delprosjekt om sikkerhetskultur» RISIT Programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, «Sikkerhet, security og effektivitet: Personvernets grenser» RISIT Programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, «Fareoppfattelse ( Hazard Perception) i opplæring og førerprøve» Norsk føreropplæring i svevet. Hvor lander vi? Nasjonal konferanse om føreropplæring og førerprøver. Statens vegvesen. Hafjell, Øyer, «Ikke så farlig å sykle likevel..?» Den nasjonale sykkelkonferansen Syklistenes landsforening og Statens vegvesen. Stavanger, «Risikokompensasjon» Fagseminar STV. Statens vegvesen VD. Hotell Opera, Oslo, «Risiko på tvers» Risikoseminar TIK. TIK-senteret ved UiO. Universitet i Oslo, Bjørnskau, Torkel og Longva, Frode «RISIT-prosjekt om feilhandlinger - delprosjekt om sikkerhetskultur» RISIT Programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, Brechan, Inge «Psykologiske faktorer ved reisemiddelvalg» Vegdirektoratet. Oslo, «Attitude-behavior relationship: Relative preference among alternative choices and intention concreteness» 7th Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology. Society for Personality and Social Psychology. Palm Springs, California, Dybedal, Petter «Økte oljepriser - konsekvenser for reiseliv og næringsutvikling i Hallingdal» Forskningsdagene i Hallingdal 2006, Norges forskningsråd/ Hallingdal Regionråd. Gol, «Reiselivets betydning i Buskerud, Telemark og Vestfold - nøkkeltall og ringvirkninger Internasjonaliseringsdagene i BTV Innovasjon Norge. Kongsberg, Eidhammer, Olav «Godstransport og logistikk i norske byer. Marked, terminaler og organisering» Forum for lokale godstransporter. Statens vegvesen/tøi. TØI, «Erfaringer fra tidligere deltagelser og mulighet under 7.RP» EUs 7. rammeprogram for Transport. Norges forskningsråd. Oslo,

6 Elvik, Rune «Åtgärder/metoder vi inte använt, men borde använda i arbetet mot nästa etappmål» Transportforum VTI. Linköping, «A new approach to accident analysis for hazardous road locations» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «How accurately does the public perceive differences in transport risks?» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «Major transportation accidents in Norway: assessing longterm frequency and priorities for prevention» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «Risk and safety in transport: a research program covering the road, sea, air and railway sectors» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «The deterrent effect of increasing fixed penalties for traffic offences: the Norwegian experience» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «The Handbook of Road Safety Measures: a presentation» Swiss-Norwegian competence forum. Innovasjon Norge. Bern (statsbesøk), «Store ulykker i transport (et sammendrag av tre RISITprosjekter, der kun ett handlet om store ulykker)» RISIT brukerkonferanse. Forskningsrådet/Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet, «Dimensions of road safety problems and their measurement» Safetynet conference. EU-prosjektet»Safetynet». Praha, «Is it reasonable to accept higher risks in road transport than in other activities of daily life?» Seventh Andalucian conference on occupational risk prevention. Sevilla, «The Empirical Bayes method for road safety estimation» RIPCORD-ISEREST conference. Bundesanstalt für Strassenwesen. BASt, Köln, «Does providing road safety according to individual demand involve ethical dilemmas?» RISIT programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, «Etiske perspektiver og verdivalg» Sikkerhetsdagene NTNU-SINTEF. Trondheim, «Operational criteria of causality for observational road safety evaluation studies» 19th ICTCT Workshop: National traffic safety programs: Concepts and practice. Belarusian association of transport experts and surveyors. Minsk, Belarus, »Effektive trafikksikkerhetstiltak» Fra plan til handling. Statens vegvesen, Stor-Oslo og Romerike. Holmen fjordhotell, Asker, «Trafikksikkerhetsutviklingen i Sverige og forskningens bidrag til den VINNOVA seminar, Sky City, Arlanda «Meta-analysis of studies evaluating speed limit reductions» Internationales symposion. Tempolimit auf Freilandstrassen. Österreichische forschungsgesellschaft Strasse-Schiene-Verkehr. Wien, Elvik, Rune og Erke, Alena «The development of tools for assessing best practice in road safety» SUPREME kickoff meeting. Kuratorium für Verkehrssicherheit. Wien, Erke, Alena «Potential effects of Electronic Stability Control (ESC) on accidents» European Transport Conference AET. Strasbourg, Erke, Alena og Hagen, Trine «Effects of Competition on organizations» European Transport Conference AET. Strasbourg, Erke, Alena og Sagberg, Fridulv «Effects of Variable Message Signs (VMS) on driver attention and behaviour» European Transport Conference AET. Strasbourg, Fridstrøm, Lasse «The case for aggregate econometric accident models» TRB Annual Meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «En faveur des modèles économétriques agrégés de l insécurité routière» Séminaire MUST. INRETS. Arcueil (Paris), «Hacia una política de seguridad vial basada en el conocimiento científico» XIV Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito y Transporte. Universidad de Las Palmas. Las Palmas,

7 «Hva er bærekraftig mobilitet?» CIENS-workshop: Forskning i bærekraftig mobilitet utfordringer, løsninger og implementering. TØI. CIENS, Oslo, «Risikofordeling og incentiver i OPS-kontrakter» Novemberseminarium. VTI. KTH, Stockholm, «En presentasjon av Oslos nye miljøforskningssenter CIENS» Bymiljøkonferansen. Oslo kommune. Rådhuset, Oslo, «TØIs organisasjon og forskningsvirksomhet» Seminar i Politisk avdeling, Forbrukerrådet. Forbrukerrådet. Oslo, «Norske bilavgifter under press: hvilke konsekvenser vil et EU-direktiv få for norsk avgiftspolitikk?» Nytt bilavgiftssystem - et målstyrt klimapolitisk virekmiddel. NAF. Oslo, Fyhri, Aslak «Tourists' landscape perceptions and preferences» Environment, Health and Sustainable Development. International Association of People Environmental Studies. Alexandria, Egypt, «Barns reisevaner - og potensialet for økt sykkelbruk på skoleveien» Den nasjonale sykkelkonferansen Syklistenes landsforening og Statens vegvesen. Stavanger, «Stillhet og støy - om samspillet mellom ulike inntrykk av omgivelsene» Stillhet og ro - verdier og kunnskap. Støyforeningen. Oslo, Grue, Berit «Transport Quality - Structure and Demand» Joint Conference»TREND/REORIENT». TREND/REORIENT and European Commission. Consert Noble, Brussels, Grue, Berit og Ludvigsen, Johanna «Desicion Factors Underlying Mode Choice in European Freight Transport» European Transport Conference. Association for European Transport. Strasbourg, France, Hagen, Trine «Kjøps- og kontraktregimer: arbeidstakerne» Kollektivtransportforums årskonferanse 2005, februar TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo, «Anbud, trivsel og arbeidsmiljø» Sjåførmøte. Nettbuss Vestfold. Tønsberg, Hagman, Rolf «Kan teknogogien redde oss? TØI-kurset 2006, Oslo, «Framtiden er ikke hva den engang var! Stockholms bilmesse, arrangør BISEK, Stockholm, «Hybridteknologi for biler Honda presseseminar med introduksjon av Honda Civic hybrid, Oslo, «Trafikksikkerhetstiltak passiv sikkerhet NITO Vegtrafikkonferansen 2006, Oslo, «Miljøteknologi for busser Stor Oslo Lokaltrafikks ledergruppe, Oslo, «Miljøvennlige nye busser? Hva gir miljøeffekt, god profilering og samtidig er økonomisk fornuftig? Seminar for Oslopakke 2 samarbeidet, Statens vegvesen, Oslo, «Hva er en miljøbil? Telenor, seminar om miljøbiler i Telenor, Oslo, «Miljø og motorteknologi Internt foredrag for bilimportøren MMC Norge, Oslo, «Skjønne grønne biler og drivstoff! Hvilke er grønnest? Hvilke miljøkjøretøy skal vi velge? Miljø og bil- konferanse arrangert av Miljøstiftelsen GRIP, Oslo, «Blir vi reddet av teknikken? TØI foredrag ved åpning av CIENS forskningspark, Oslo, «Tidsperspektiver på teknologiutvikling og potensial for klimagassreduksjoner Konferanse - Oslopakke 3, Oslo kommune og CIVITAS AS, Oslo, «Teknologisk status og utvikling av kjøretøy Norsk Hydrogenforum, Oslo, «Miljøvennlige drivstoffer for busser Oslo bystyre arbeidsgruppen i Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo, Hanssen, Jan Usterud «Parkering i det moderne byrom - virkemiddel eller konsekvens» Parkeringsløsninger i byutvikling. Norsk eiendomskompetanse. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, «Hva har veibyggingen gjort med trafikken i byene?» Hvilken by vil du ha?. Natur og Ungdom. Bergen,

8 «Omlokalisering og miljøvennlig transport» Nettverkssamling: Miljøvennlig transport. Miljøverndepartementet. Oslo, Haukeland, Jan Vidar «Interesse for og besøk i nasjonalparkane og andre naturområde blant utanlandske turistar i Noreg» Opplevingsturisme og nasjonalparkar - merkevarebygging og marknadsføring. Jotunheimen Reiseliv AS og Norsk Fjellmuseum - Jotunheimen Nasjonalparksenter. Lom samfunnshus, Lom, «Hva vet vi om ferie- og turistreiser?» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, «Analysesenter for norsk reiseliv» Vi skal sammen fylle Norge. NHO Reiseliv, Forum for reiseliv m. Fl. M/S Color Fantasy, Haukeland, Jan Vidar og Rideng, Arne «Foreign Motor Home Tourism in Norway» 8th International Forum on Tourism Statistics. OECD, EU- ROTST m. Fl. Cáceres, Spania, «Foreign Motor Home Tourism in Norway» 15th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. University of Johensuu. Savonlinna, Finland, Hjorthol, Randi «Reisevaneundersøkelser» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, «Bilens betydning for barn og unges aktivitetsmønster» BISEKs essayprogram på Bilsalongen. Stockholm, «Å gå - en helt naturlig ting?» Å gå. Bollig og byplanforeningen - polyteknisk forening. Oslo, «Den mobile hverdag. Kommunikasjon og mobilitet i familiers hverdag» Kommunikasjon, IKT og medier. NFR. Oslo, «Information-searching and buying on the Internet - travel related activities?» ICT:mobilizing persons, places and spaces. Second International Specialist Meeting On ICT, Everyday Life and Urban Change. Utrecht University, faculty of Geoscience. Bergen, the Netherlands, Hovi, Inger Beate «Nye basismatriser for godstransport» NTP-gruppens modelldag. NTP Transportanalyser. Hotel Opera, «Det internasjonale godsmarkedet i endring» I-port Havneavisen / Drammen havn. Drammen, «Nye basisprognoser for godstransport i Norge» Nordisk seminar 6-7 November. VTI. Stockholm, Johansen, Kjell Werner «The usefulness of toll rings for traffic management and reduction of air pollution and climate gas emissions; Experiences from the Oslo toll ring» Oslo the fjord City EXpo. Innovation Oslo. Beijing, Johansen, Steinar «Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006» Møte hos oppdragsgiver. KRD. KRD, «Luftfartens samfunnsnytte» Gardermoens næringsmessige betydning. Akershus fylkeskommune m fl. Ullensaker rådhus, «Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006» Panda brukersamling. Pandagruppen. Høgskolen i Alta, «Pandascenarier» Panda brukersamling. Pandagruppen. Høgskolen i Alta, «Regionale forskjeller i arbeidstilbud utenfor landbruket (artikkel skal trykkes i Statistiske analyser - SA)» SA-seminar Levekår i landbruket (forfatterseminar). SSB/ NFR. Gardermoen, Kjørstad, Katrine Næss «Erfaringer fra Samferdselsdepartementets Tiltakspakker » Kollektivtransportforums årskonferanse 2005, februar TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo, «Oppsummering av hovedfunn fra evalueringen av Samferdselsdepartementets tiltakspakker for kollektivtransport.» Seminar i Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet. Oslo, «Nytt rutetilbud - hvordan beregne effekter på passasjerutvikling» Bybanen i Bergen - passasjerutvikling? Bergen kommune. Bergen, «Hva kan Trikken bidra med?» Ledersamling Oslotrikken. Oslotrikken. Losby Gods, «Hvordan skal vi få NYE reisende?» Samferdselsmedarbeidernes årskonferanse. Rogaland fylkeskommune. Stavanger,

9 Kjørstad, Katrine Næss og Bekken, Jon-Terje «Vurdering av nytt rutetilbud på Hadeland - med vekt på skoleskyss» Møte med politisk ledelse fra kommunene på Hadeland. Oppland fylkeskomme. Gran Rådhus, «Vurdering av nytt rutetilbud på Hadeland - med vekt på skoleskyss» Møte med skyssansvarlige fra skolene på Hadeland. Oppland fylkeskomme. Gran Rådhus, Kjørstad, Katrine Næss og Ruud, Alberte «Vi vil vi vil, men hvordan få det til? Erfaringer og eksempler - tema kollektivandel.» Scenarioseminar-Workshop. Transportsystemet i Sandnes øst. Sola Strandhotell, Klæboe, Ronny «Introduction to REORIENT project structure and content» TREND-REORIENT conference. TREND Consortium. Noble Gallery, Bruxelles, «Støy og sosial ulikhet» Handlingsplan mot støy. Interdepartemental gruppe. SFT, «A Neighbourhood Soundscape Adjusted Noise Exposure Indicator» 7th Nordic Baltic Conference on Environmental Health. Denmark. Copenhagen, «Norwegian Neighbourhood Soundscape Research» Transport Research Arena. EC. Gøteborg, «Lydlandskap og fordelingseffekter av miljøulemper» Møte med Helsevernetaten. Oslo kommune Helsevern. Oslo city, «Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv» Høstmøte. Norsk Akustisk Selskap. Kristiansand, «A neighbourhood sampling framework» Nordic Forum for Geostatistics Statistisk Sentralbyrå. Kongsvinger, «Støjgener» Støj på veg. nvf. København, Kolbenstvedt, Marika «Effektanalys av svensk trafiksäkerhetsforskning VINNOVA seminar, Sky City, Arlanda, Leite, Tore «Klima i kommunene store veivalg gjennom små skritt? Prosessleder i arbeidsgruppe» Workshop om kommunal/regional klimapolitikk. Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn, Oslo, «Sektorvise klimahandlingsplaner - hva bør de inneholde?» Åpen møte for sektorvise klimahandlingsplaner. Miljøverndepartementet. Oslo, «Transportens betydning for klimaet» Forskning i bærekraftig mobilitet - utfordringer, løsninger og implementering. CIENS, temagruppen om bærekraftig mobilitet. Oslo, «Transportens betydning for klimagassutslipp» CIENS workshop - Bærekraft i transport. CIENS/TØI. Oslo, Lerstang, Tor «Bærektaftig transport i storby - analyse av norske forsøk og resultater fra et framtidsverksted» RAMBU-Konferanse og forskersamling Forskningsrådet/RAMBU-programmet. Soria Moria,Oslo, «Hvilke kunnskapsmessige utfordringer står konsekvensutredninger overfor fremover?» Faglig forum: Konsekvensutredninger - kvalitet - kunnskapsutfordringer. Resultater fra et forskningsprogram om konsekvensutredninger. NIBR & Miljøalliansen as. UBC, Ullevål stadion, Oslo, «Arealbruk, reguleringsplaner og konsekvensutredninger: nytter det å prøve å styre utviklingen» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, Lian, Jon Inge «Framskritt i samferdsel - hvem taper og hvem vinner? - eks fra vegbygging og deregulering i luftfarten» Panda-seminar om sentralisering. Pandagruppen. Olavsgård, «Vegbyggingens konsekvenser for senterstrukturen» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, «Network air travel in Norway» Vulnerability in netwworks. Nectar/Høgskolen i Molde. Molde, «Luftfartens samfunnsnytte» Strategiseminar for norsk luftfart. Samferdselsedepartementet. Oslo, Longva, Frode «Valg av driftskontrakter i riksveiferjedriften - hva kan vi lære av andre samferdselssektorer?» RLFs Fergekonferanse RLF. Oslo, NHO, «Tur/retur Friskbuss - Alt henger sammen med alt. Hvordan henger TØIs ulike sjåfør- og bedriftsstudier sammen?» Friskbuss - fra prosjekt til daglig drift. TL. Oslo, NHO,

10 «Sjåførenes arbeidsmiljø - hva vet vi, hva gjør vi og hvor går vi?» Friskbuss - fra prosjekt til daglig drift. TL. Oslo, NHO, «Virkninger av konkurranseutsetting på effektivitet, tilbudsutvikling og markedet» Kollektivtransportforums årskonferanse 2005, februar TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo, «Konkurranseutsetting. Hva skjer hvor og hvordan går det?» Møte i regional- og samferdselskomiteen i Troms fylkeskommune. Troms Fylkeskommune. Stavanger, «Konkurranseutsetting og effektivisering. Erfaringer fra Norge - med et internasjonalt sideblikk.» Seminar i YTFs lokaler. Kollektivkampanjen. Oslo, «Dagens praksis i Norge - bruk av anbud og andre kontraktsformer» Kollektivtrafikk Kunder, konkurranse, kvalitet. Transportbedriftenes Landsforening. Oslo, «Tendering and contracts in local bus transport - Norwegian experiences» New Public Management in the Transport Sector. NTF. Oslo, «Tendering and contracts in local bus transport» Novemberseminaruim. VTI, Sverige. Stockholm, Sverige, Madslien, Anne «Logistikkmodulen - oppbygging og grunnlagsdata» NTP-gruppens modelldag. NTP Transportanalyser. Hotel Opera, Minken, Harald «Användning av sammanfattande olikhetsmått» Samhällsekonomi och fördelningsanalyser. Nordiska Vägtekniska Förbundet. Långholmen, Stockholm, «Financing road infrastructure by user charges: The Norwegian perspective» New Public Management in the Transport Sector. NTF. SFT, Oslo, «Har bompengefinansiering i Norge tatt helt av?» Teknologidagene bompengekonferansen. SVV. Stjørdal, Moan, Inger Synnøve «Norwegian experiences: Overview of content and effects of Norwegian traffic safety campaigns» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo, «Theory of planned behaviour: Extending the TPB and discussing its relevance in road safety campaigns» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo, «Evaluering av trafikksikkerhetstiltaket»ikke tøft å være død»: Foreløpige resultater» Landsmøtet for Trygg Trafikk. Trygg Trafikk. Stavern, Nenseth, Vibeke «Kreativ byutvikling - nye aktører og prosjekter i byplanleggingen» Stedsans og kreativ byutvikling. BTVs fylkeskommuner, Riksantikvaren, Norsk Form og Husbanken.. Porsgrunn, «Planlegging og bærekraftig utvikling» SAMPLAN-kurs Kommunenes Sentralforbund. Gran, «Bærekraftig mobilitet - motsigelser og paradokser» Bærekraftig mobilitet. CIENS/TØI. CIENS, «Regional development policies squeezed or innovative?» Internationalisation of regional development. Nordregio. Stockholm, Nordbakke, Susanne «19. September 2006: Presentasjon av studien»mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede - bilens rolle» for BISEKs styringsgruppe i Stockholm. Nossum, Åse «Kollektivtrafikantenes preferanser» Ledersamling i Oslotrikken. Oslotrikken. Radisson SAS, Scandinavia Hotel, Oslo, «Kollektivtrafikkens samfunnsøkonomiske betydning» TØI-kurset TØI/Høgskolen i Molde. Lysebu, Oslo, «Internett - En effektiv metod för att ta reda på trafikanternas preferenser?» Seminarium om Stated Preference-undersökningar. Vëgverket. Borlänge, Sverige, «What Kind of Funding Schemes do Politicians and Other Decision-Makers Prefer?» First International Conference on Funding Transportation Infrastructure. Van Horne Institute and Institute for Public Economics, University of Alberta. Banff, Alberta, Canada, Osland, Oddgeir «Kva er gode og dårlige evalueringer - introduksjon til seminaret.» Seminar om kvalitetskriterier for evaluering - med vekt på samferdselstiltak. TØI. Oslo, SFT,

11 «Transportpakker i by: Harde eller myke pakker - noen institusjonelle utfordringer» Innføringskurs i by- og kollektivtransport. Høgskulen i Molde/Vegdirektoratet. Oslo, Vegdirektoratet, «Implementation of EC-legislation - status of institutional change in Nordic countries.» Joint Conference»TREND/REORIENT». TREND/REORIENT and European Commission. Concert Noble, Brussels, «Forsøksordninga og ATP-prosjektet i Kristiansand-regionen» Møte i ATP-styringsgruppe i Kristiansand-regionen. Areal og transportprosjektet i Kristiansand-regionen. Kristiansand, Rådhuset, «Aktuell forskning om anbud og endringer i arbeidsvilkår» Kollektivtrafikk Kunder, konkurranse, kvalitet.. Transportbedriftenes Landsforening. Oslo, Ramjerdi, Farideh «Equity Measures in Transport» Transportation Research Board USA. National Acadamy of Science USA. Washington DC, USA, «Long term impacts» IMPACT Seminar. Lund University. Lund, «Sustainable Transport» World Urban Forum. United Nation. Vancouver, Canada, «Cost-Benefit Analysis and sustaibnability» COST 356 EST seminar. COST 356. Madrid, «Forskning i bærekraftig mobilitet utfordringer, løsninger og implementering. TØI. CIENS, Oslo, «The gap between WTP-WTA measures of value of time» Nordisk seminar. VTI. Stockholm, «Long term impacts» IMPACT seminar. Lund University. Lund, Ravlum, Inger-Anne «Stoler på storebror og alle småbrødre - men har vi grunn til det?» Personvernundersøkelsen. FAD: Statsråden. FAD, «Formelle beslutningsgrunnlag i politiske prosesser» Fag og beslutning. CONSEPT / NTNU., «Personvern i norske virksomheter» Årskonferanse. TEKNA. Ingeniørenes hus, «Motsetninger og dilemmaer i styringen på samferdselsområdet» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, «Oppgavefordeling i samferdselssektoren» Samferdselssjefenes rådskollegium. KS. Tromsø, «Styring og samordning i den fragmenterte staten» Seminar for TØIs styre. TØI, Høgskolen i Molde. St Maxime, Rideng, Arne «Utviklingslinjer i norsk samferdsel» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, Ruud, Alberte «Kundens oppfatninger av og behov for kollektivtransport» Ledersamling i Oslotrikken. Oslotrikken. Radisson SAS, Scandinavia Hotel, Oslo, Ruud, Alberte Kjørstad, Katrine Næss «Effekter av virkemiddelbruk i Bergensområdet» Utviklingssenarier for Bergen. Hordaland fylkeskommune. Bergen, Sagberg, Fridulv «Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding, barrierer og ulykkesrisiko i framføring og overvåking av transportmidler» RISIT programseminar. Vegmuseet, Hunderfossen «Can changed speed limit on a road section influence speed on adjacent sections?» 22nd ARRB Conference. ARRB Group. Canberra, Australia, «Effects of a painted median on lateral position and speed» 22nd ARRB Conference. ARRB Group. Canberra, Australia, Sagberg, Fridulv og Ulleberg, Pål «Cognitive and visual functioning as predictors of driving performance among elderly drivers» International Traffic Medicine Association 20th World Congress. ITMA. Melbourne, Australia, Samstad, Hanne «Modell for transporttidsvariabilitet» Möte i Vägverkets samhällsekonomiska kompetensnätverk. Vägverket. Långholmen, Stockholm, Sørensen, Claus Hedegaard «Road Traffic Safety and Implementation: The Case of Sweden.» 11

12 Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Universitetet i Bergen. Bergen, «Coordination in the transport sector» New Public Management in the Transport Sector. Nordisk Transportforskning (NTF). Statens forurensningstilsyn, Oslo, Sørensen, Claus Hedegaard og Assum, Terje «Road Traffic Safety and Implementation: The Case of Sweden.» Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Universitetet i Bergen. Bergen, Tennøy, Aud «Usikkerhet i KU-prediksjoner - behov for bedre kommunikasjon om usikkerhet og større gjennomsiktighet i beslutningsprosessene» Seminarium i forskningsprogrammet» Miljöstrategiska verktyg». Forskningsprogrammet» Miljöstrategiska verktyg» v/ Prof Lars Emmelin. Stockholm, Sverige, «Plan- og bygningsloven og de miljøvennlige løsningene» Plan- og bygningsloven: i tjeneste for miljøet. Naturvernforbundet og NIBR. Drammen, Ulleberg, Pål «Hva kjennetegner effektive trafikantkampanjer?» Bilbeltekampanje - formøte. Statens vegvesen, region Sør. Stavern, «Unge bilførere og risiko i trafikken» Arbeidsmøte FTU i Buskerud. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Buskerud. Vikersund, «Hva kjennetegner effektive TS-kampanjer?» Bilbeltekampanje Regiona sør. Statens vegvesen, region Sør. Stavern, «Hva kjennetegner effektive TS-kampanjer?» Samling for»sei ifrå!» kampanjegruppe. Statens vegvesen, region Sør og Øst. Radisson SAS hotel Oslo, «Eldre bilførere og trafikkulykker» Forprosjektgruppe»Helse og førerrett». Statens vegvesen. Vegdirektoratet, Oslo, «Effects of health campaigns on behaviour- results from a meta-analysis and meta-regression» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, «Evaluation of the»speak out!» campaing in two Norwegioan counties» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, «Introduction to meta-analysis» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, «Et foredrag om»evaluering av oppfriskingskurset Bilfører 65 +» og et foredrag om»bruk av tester for seleksjon av eldre bilførere»» Samling for distriktskontakter for»bilfører 65+». Statens vegvesen. Viktoria hotell, Stavanger, «Bruk av tester for seleskjon av eldre bilførere» Helse og førerett -arbeidsutvalg. Statens vegvesen. Vegdirektoratet, Oslo, «Opplevelse av utrygghet og risko i transport» RISIT Programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, «Unge bilførere og risiko» Norsk føreropplæring i svevet. Hvor lander vi? Nasjonal konferanse om føreropplæring og førerprøver. Statens vegvesen. Hafjell, Øyer, «Eldre bilførere, trafikkulykker og bruk av tester for seleksjon» Demensdagene Nasjonalt kometansesenter for aldersdemens. Oslo kongressenter, Veisten, Knut «Are bureaucrats scepticisms to cost-benefit analysis partly due to misconceptions?» Transport Research Arean. EC. Gøteborg, «Contingent valuation of improved waste management: the case of a tourist town in a developing country.» og»costbenefit analysis of noise-reducing pavements: simple calculations based on Nordic data.» XIV Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito y Transporte (PANAM). Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, Spania, Vold, Arild «National model for freight transport in Norway» ITS Student Chapters Invited Speakers Series. ITS America, University of Maryland. University of Maryland, Vaa, Truls «Shopping theories: Proposing an eclectic model for influencing road users based on «Elaboration-Likelihood Model» (Petty and Cacioppo), «Emotions and feelings» (Damasio), «Two-step» (Lazarsfeld) and learning theory» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo, «Sykdommer, tilstander og relativ risiko for ulykke: Resultater fra IMMORTAL-prosjektet» Helse og førerrett. Statens vegvesen. Bryn, Oslo, «Effects of health campaigns on behaviour- results from a meta-analysis and meta-regression» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo,

13 «Road user model: A first attempt to identify key elements/ partial effects: Results from meta-regression INFOEF- FEKT project» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo, «ITS and Effects on Accidents: State of the Art» 13th World Congress on Intelligent Transport Systems. EU, ERTICO, ITS America, ITS Japan. London, «Opportunities and Threats of ITS: Expert Opinions» 13th World Congress on Intelligent Transport Systems. EU, ERTICO, ITS America, ITS Japan. London, «Interrelationship between Personality Traits, Emotions and Information-Processing: A Discussion of their Contribution to Road Accidents. (SYMPOSIUM on «Emotions and Risk» 26th International Congress of Applied Psychology. International Association of Applied Psycology, Hellenic Psychological Society, Association of Greek Psychlogists. Athen, «Conducción y emociones: modelando comportiamentos en la conducción. Bases teóricas y ejemplos empíricos» (Driving and Emotions: Modelling behaviour - Theoretical basis and empirical examples)» 5. Jornada de Reflexión Attitudes:»Conduces tú o tus emociones?» (5th Attitudes Reflection Journey:»Er det du som kjører eller er det dine emosjoner?»). Attitudes - Initiativa social de Audi. AUDI Forum - Madrid, «Understanding driver/pedestrian conflicts: Driver behaviour and effect of measures at pedestrian crossings» 19th ICTCT Workshop: National traffic safety programs: Concepts and practice. Belarusian association of transport experts and surveyors. Minsk, Belarus, Vaa, Truls, Penttinen, Merja, Spyropoulo, Ioanna og Bauer, Anne «ITS and Effects on Accidents: State of the Art» 13th World Congress on Intelligent Transport Systems. EU, ERTICO, ITS America, ITS Japan. London, Vaa, Truls, Penttinen, Merja, Spyropoulo, Ioanna og Gelau, Christhard «Opportunities and Threats of ITS: Expert Opinions» 13th World Congress on Intelligent Transport Systems. EU, ERTICO, ITS America, ITS Japan. London, Vaa, Truls og Ulleberg, Pål «Various drivers different needs»: Conscious and unconscious routes to speed adaptations - Results from a simulator study» 2nd HUMANIST TF A Driver Needs Conference:»Various Drivers - Similar Needs?». VTT. Turku, Finland, Artikler i tidsskrifter med reviewordning Bekken, J-T, Longva, F, Fearnley, N og Osland, O «Norwegian experiences with tendered bus services. European Transport, 2006, 33: Sagberg, F og Bjørnskau, T «Hazard perception and driving experience among novice drivers. Accident Analysis and Prevention, 2006, 38 (2): Elvik, R «New approach to accident analysis for hazardous road locations. Transportation Research Record, 2006, 1953, Elvik, R «Are individual preferences always a legitimate basis for evaluating the costs and benefits of public policy? The case of road traffic law enforcement. Transport Policy, 2006, 13 (5): Elvik, R «Economic deregulation and transport safety: a synthesis of evidence from evaluation studies. Accident Analysis and Prevention, 2006, 38 (4): Elvik, R «Laws of accident causation. Accident Analysis and Prevention, 2006, 38 (4): Elvik, R «Major transportation accidents in Norway: assessing longterm frequency and priorities for prevention. Transportation Research Record, 2006, 1969: Fearnley, N «Public transport subsidies in the UK: evidence of distributional effects. World Transport Policy & Practice, 2006, 12 (1): Fyhri, A og Klæboe, R «Direct, indirect influences of income on road traffic noise annoyance. Journal of Environmental Psychology, 2006, 26 (1): Hjorthol, R «Teleworking in some Norwegian urban areas motives and transport effects. Urban Geography, 2006, 27 (7): Klæboe, R, Engelien, E og Steinnes, M Context sensitive noise impact mapping. Applied Acoustics, 2006, 67 (7):

14 Moan, I S og Rise J Predicting smoking reduction among adolescents using an extended version of the theory of planned behaviour. Psychology and Health, 2006, 21 (6): Ramjerdi, F Equity measures and their performances in transport. Transporation Research Record, 2006, Sagberg, F Driver health and crash involvement: A case-control study. Accident Analysis and Prevention, 2006, 38 (1): Veisten, K og Navrud S Contingent valuation and actual payment for voluntarily provided passive-use values: assessing the effect of an induced truth-telling mechanism and elicitation formats. Applied Economics, 2006, 38 (7): Veisten, K, Navrud, S og Valen, J S Y Lexicographic preference in biodiversity valuation: tests of inconsistencies and willingness to pay. Journal of Environmental Planning and Management, 2006, 49 (2): Vold, A Phased implementation of transport pricing for Greater Oslo. Transport Policy, 2006, 13 (2): Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende Assum, T og Hagman, R Alcolocks in public busses, Lillehammer, Norway. 7th Ignition Interlock symposium, Vail, Colorado, USA, October 2006 Assum, T, Alvarez, J og Evers, C Public Transport Interlock: Three nations comparison - Germany, Norway, Spain. 7th Ignition Interlock symposium, Vail, Colorado, USA, October 2006 Bekken J-T Report on the implementation of urban case studies, REVE- NUE Project Deliverable 5, Funded by 5th Framework RTD Programme, ISIS, Rome, 16th January Grue, B og Ludvigsen, J Desicion Factors Underlying transport Mode Choice in European Freight Transport. The European Transport Conference (ETC). Strasbourg, France, September Proceedings on web. Bjørnsen, H.-M. og Johansen, S. Regional Differences in Off-Farm Labour Supply by Farm Operators. (Essay 4 of this dissertation). I: Bjørnsen, H.-M. Labour supply and living conditions in Norwegian farm households. [Oslo] : Department of Economics, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, Klæboe, R Norwegian Neighbourhood Soundscape Research. Transport Research Arena Europe Göteborg, Sweden, 12th-15th Proceedings Nossum, Å What Kind of Funding Schemes do Politicians and Other Decision-Makers Prefer? First International Conference on Funding Transportation Infrastructure. Banff, Alberta, Canada 2nd.-3 th August Conference Proceedings Sagberg, F Can changed speed limit on a road section influence speed on adjacent sections. 22nd ARRB Conference: Research into practice. Canberra, Australia, 30th October 2nd November Proceedings. Sagberg, F Effects of a painted median on lateral position and speed. 22nd ARRB Conference: Research into practice. Canberra, Australia, 30th October 2nd November Proceedings. Veisten, K og Elvik, R Are bureaucrats scepticism to cost-benefit analysis partly due to misconceptions? Transport Research Arena Europe Göteborg, Sweden, 12th-15th Proceedings Veisten, K og Peña, M R Contingent valuation of improved waste management: the case of a tourist town in a developing country. XIV Congreso Panamericano de Ingenieria de Tránsito y Transporte (PA- NAM), Gran Canaria, Spain, September Proceedings. 14

15 Penttinen, M., Bauer, A., Spyropolou, I. and Vaa, T. Opportunities and Threats of ITS expert opinions Proceedings of the 13th World Congress on ITS. London, 9th -12th October 2006 Vaa, T, Gelau, C, Spyropolou, I and Penttinen, M ITS and Effects on Road Traffic Accidents State of the Art Proceedings of the 13th World Congress on ITS. London, 9th -12th October

16 Publikasjoner Strategiske markedsanalyser Psykologiske faktorer ved reisemiddelvalg. En litteraturstudie Inge Brechan Oslo, mars sider. TØI rapport 830/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Kollektivtransportens finansiering Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport Oddgeir Osland; Merethe Dotterud Leiren Oslo, november sider. TØI rapport 860/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport Jon-Terje Bekken; Nils Fearnley; Edvin Frøysadal; Frode Longva; Oddgeir Osland Oslo, januar sider. TØI rapport 819/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder Jon-Terje Bekken; Bård Norheim Oslo, mars sider. TØI rapport 829/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Reiseliv Reiser i unike landskaper; opplevelser og vurderinger av nasjonale turistveger Jens Kristian Steen Jacobsen Oslo, mars sider. TØI rapport 827/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Reisevaner På farten - i bilen - med mobilen. En studie av kommunikasjon og mobilitet i barnefamiliers dagligliv Randi Hjorthol; Mona Hovland Jakobsen; Rich Ling Oslo, februar sider. TØI rapport 820/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Utenlandske turisters forbruk i Norge 2005 Petter Dybedal; Arne Rideng; Jan Vidar Haukeland; Berit Grue Oslo, februar sider. TØI rapport 823/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Reisevaner på fly 2005 Jon Martin Denstadli; Arne Rideng; Jon Inge Lian Oslo, april sider. TØI rapport 828/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Avinor Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønstre Randi Hjorthol Oslo, april sider. TØI rapport 834/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Bisek (Vägverket, Vegdirektoratet, VINNOVA, Folksam, MOSK, BIL Sweden, MRF) Den nasjonale reisevaneundersøkelsen nøkkelrapport Jon Martin Denstadli; Øystein Engebretsen; Randi Hjorthol; Liva Vågane Oslo, juni sider. TØI rapport 844/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet; Statens vegvesen Vegdirektoratet; Jernbaneverket; Kystverket; Avinor Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede - bilens rolle Susanne Nordbakke Oslo, oktober sider. TØI rapport 855/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Bisek 16

17 Publikasjoner Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane Oslo, oktober sider. TØI rapport 856/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet; Statens vegvesen Vegdirektoratet; Jernbaneverket; Kystverket; Avinor Turer til fots og på sykkel. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane Oslo, november sider. TØI rapport 858/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet; Statens vegvesen Vegdirektoratet; Jernbaneverket; Kystverket; Avinor Daglige fritidsaktiviteter, hytte- og båtliv og svenskehandel. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane Oslo, desember sider. TØI rapport 861/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet; Statens vegvesen Vegdirektoratet; Jernbaneverket; Kystverket; Avinor Transportytelser i Norge Arne Rideng Oslo, desember sider. TØI rapport 862/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Gjesteundersøkelsen 2006 Arne Rideng; Jan Vidar Haukeland Oslo, desember sider. TØI rapport 864/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Jon Martin Denstadli Oslo, desember sider. TØI rapport 865/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor Likestilling i transport Randi Hjorthol; Katrine Næss Kjørstad Oslo, desember sider. TØI rapport 866/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Arbeids- og tjenestereiser. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Øystein Engebretsen Oslo, desember sider. TØI rapport 868/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet; Statens vegvesen Vegdirektoratet; Jernbaneverket; Kystverket; Avinor Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Aslak Fyhri; Randi Hjorthol Oslo, desember sider. TØI rapport 869/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet; Samferdselsdepartementet; Barne- og likestillingsdepartementet; Trygg trafikk Regionale analyser Årlige innenlandske transportkostnader 2001 Karl-Erik Hagen Oslo, mai sider. TØI rapport 837/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Vegdirektoratet Potensialet for flyturisme med leiebil i Norge Jon Inge Lian Oslo, november sider. TØI rapport 859/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Avinor Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 Petter Dybedal Oslo, desember sider. TØI rapport 863/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Hedmark og Oppland fylkeskommuner 17

18 Publikasjoner Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 Petter Dybedal Oslo, desember sider. TØI rapport 867/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Sørlandet Reiseliv og Aust-Agder fylkeskommune Planlegging og beslutningsprosesser Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner Silvia J Olsen; Inger -Anne Ravlum Oslo, april sider. TØI rapport 831/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner. Sammendragsrapport. Silvia J Olsen; Inger-Anne Ravlum Oslo, sider. TØI rapport 832/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Vegdirektoratet Kostnadseffektivitet for klimatiltak ved endret oljepris - Utredning for Lavutslippsutvalget Tore Leite Oslo, oktober sider. TØI rapport 852/2006. NOK ISBN:. With summary in English. Oppdragsgiver: Lavutslippsutvalget ved CICERO Senter for klimaforskning Risikoanalyser og kostnadsberegninger Økonomisk verdsetting av ikke-markedsgoder i transport. Rune Elvik; Knut Sandberg Eriksen; Kjartan Sælensminde; Knut Veisten Oslo, april sider. TØI rapport 835/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikkstøy i boliger. Virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften Astrid Helene Amundsen; Gunn Marit Aasvang Oslo, mai sider. TØI rapport 836/2006. NOK ISBN:. With summary in English. Oppdragsgiver: Norges forskningsråd, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdslsdepartementet Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet. Betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen Peter Christensen; Arild Ragnøy Oslo, juni sider. TØI rapport 840/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Trafikksikkerhetsinspeksjoner: effekter og retningslinjer for god praksis Rune Elvik Oslo, desember sider. TØI rapport 850/2006. NOK 200 ISBN: English Oppdragsgiver: EU-kommisjonen; Norges forskningsråd Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak Alena Erke; Rune Elvik Oslo, september sider. TØI rapport 851/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet og samspill mellom trafikanter, veg og kjøretøy Sykling mot rødt - omfang og årsaker. Torkel Bjørnskau Oslo, mars sider. TØI rapport 821/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet 18

19 Publikasjoner «Lys-razzia» i Kristiansand. Kampanje for bruk av sykkellys Susanne Nordbakke; Torkel Bjørnskau Oslo, februar sider. TØI rapport 822/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Kristiansand Kommune, Areal og transportforvaltningsprosjektet i Kristiansandsregionen (ATP) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset» Bilfører 65+» Pål Ulleberg Oslo, august sider. TØI rapport 841/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Alkolås i buss Terje Assum; Rolf Hagman Oslo, juni sider. TØI rapport 842/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet og EUkommisjonen Trafikk, bymiljø og helse Rødsmoen øvingsområde i Rena - etterundersøkelse. Aslak Fyhri Oslo, juni sider. TØI rapport 843/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Tøyengata som miljøgate. Evaluering av trivsel, parkeringsforhold og varelevering. Tore Leite; Aslak Fyhri Oslo, juni sider. TØI rapport 846/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Oslo kommune Næringsliv og godstransport Logistikk i fiskeri - og havbruksnæringen: kunnskapsstatus og forskningsbehov - Innstilling fra arbeidsgruppen Thorkel Christie Askildsen; Gunnar Senneset Oslo, mai sider. TØI rapport 838/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Statistikk om godstransport. Dagens grunnlag og f orslag til prioritering av ny statistikk Inger Beate Hovi; Viggo Jean-Hansen Oslo, august sider. TØI rapport 849/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Samfunnsøkonomiske analyser Virkningsberegning av tiltak for raskere og mer pålitelig godstransport - en ny metode Harald Minken; Hanne Samstad Oslo, mars sider. TØI rapport 825/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Vägverket Regional økonomi og transport Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006 Steinar Johansen; Marte Bjørnsen; Karl-Erik Hagen; Dag Juvkam Oslo, februar sider. TØI rapport 824/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Kommunal- og regionaldepartementet Miljøavgifter i lavutslippssone Arild Skedsmo; Rolf Hagman Oslo, august sider. TØI rapport 848/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet 19

20 Transportøkonomisk institutt Post- og kontoradresse Gaustadalléen 21 NO-0349 Oslo Telefon: Faks:

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv

Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv Ronny Klæboe Side 1 Publikasjoner Klæboe R, Engelien E, Steinnes M. Context sensitive noise impact mapping. Applied Acoustics 2006;67 (7):620-42. Klæboe

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Årsrapport 2007 Del II Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon 1 Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2007 og inneholder

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen Internasjonalt FoU-samarbeid Jon Krokeborg Teknologiavdelingen FoU 2009 Budsjett: ~70 mill.kr Siste 10 år: Færre, men større prosjekter 9 pågående etatsprosjekter Budsjett til etatsprosjektene: ~ 45 mill.kr

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Europeiske løsninger passer de for norske forhold?

Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Åpen fagdag om bylogistikk Bergen, 12. november 2015 Jardar Andersen Transportøkonomisk institutt Oversikt Bakgrunn Europeiske løsninger 1. Lavutslippssoner

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Hvorfor ikke gratis kollektivtransport?

Hvorfor ikke gratis kollektivtransport? Hvorfor ikke gratis kollektivtransport? TØIs kollektivtransportforums årskonferanse 4. februar 2014 Nils Fearnley naf@toi.no Mange hensyn og målsettinger Finansiering Korrigere feil priset bilbruk Synliggjøre

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2011 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

et stort sprang framover

et stort sprang framover et stort sprang framover Sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Lasse Fridstrøm, TØI TEMPO er en KMB et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, under Norges forskningsråds program RENERGI,

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

EØS-avtalen og EØS-organene

EØS-avtalen og EØS-organene EØS-avtalen og EØS-organene Brussel, 19. oktober 2010 Tore Grønningsæter Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver EFTA-sekretariatet EØS-avtalen - utvider EUs indre marked Fire friheter Fri bevegelse av

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Health Innovative

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Kraftsamling Innovasjon 2016 Presentasjon BINGO EU-prosjekt

Kraftsamling Innovasjon 2016 Presentasjon BINGO EU-prosjekt Kraftsamling Innovasjon 2016 Presentasjon BINGO EU-prosjekt The BINGO project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme, under the Grant Agreement number

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Møte med referansegruppa Gardermoen, 2. februar 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik 1 Agenda 10:00: Velkommen og runde rundt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03.

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03-11.03 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Control of visual observations Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT Innhold: Hva er ITS? ITS i Norge ITS Norway Statens vegvesens satsing Internasjonal satsing på ITS Kjært

Detaljer

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Vegard Gundersen, Lillehammer Margrete Skår, Oddgeir Andersen, Erik Stange, Line Camilla Wold, Odd Inge Vistad, Torvald Tangeland, Jørund Aasetre (NTNU), Kari

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2013 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE

FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE LC-NO Seminar, Trondheim 1 september 2016 Vegard Knotten Integrert metodikk for prosjekteringsledelse 4-årig BIA prosjekt via Norges Forskningsråd. Prosjektperioden

Detaljer

Effektive strategier for livslang læring. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik

Effektive strategier for livslang læring. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Effektive strategier for livslang læring Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Influencing each other EU policies National policies National practices National professions Which box? Research Policy Profession

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2012 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

Katrine Næss Kjørstad

Katrine Næss Kjørstad Curriculum Vitae Katrine Næss Kjørstad Navn: Katrine Næss Kjørstad Tittel: Forsker/utreder Telefonnr.: +47 96 200 700 E-post: knk@urbanet.no Født: 29. juni 1954 Nasjonalitet: Norsk Nøkkelkvalifikasjoner:

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Hvordan reise annerledes? Kristin Rike Vegdirektoratet Seksjon for transportplanlegging

Hvordan reise annerledes? Kristin Rike Vegdirektoratet Seksjon for transportplanlegging Hvordan reise annerledes? Kristin Rike Vegdirektoratet Seksjon for transportplanlegging Byenes utfordring Elevert motorvei i Beijing Videre disposisjon Hva er Mobility Management? - Eksempler - Erfaringer

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Effekter av salting på ulykker oppdatert faktagrunnlag. Teknologidagene, Trondheim 11. oktober 2011 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt

Effekter av salting på ulykker oppdatert faktagrunnlag. Teknologidagene, Trondheim 11. oktober 2011 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt Effekter av salting på ulykker oppdatert faktagrunnlag Teknologidagene, Trondheim 11. oktober 2011 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt Oppdrag fra Statens vegvesen Oppdatere kunnskapen om sikkerhetseffekten

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer