Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

2 Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette markerer instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren i Norge. Oppgave som veileder/sensor og bistillinger ved universitet og høyskoler Høgskolen i Agder Sensor industriell økonomi, Thorkel Askildsen Høgskolen i Molde Sensor, TR 650-Prosjektoppgave, Olav Eidhammer Sensor, TR 490 Prosjektoppgave utplassering i bedrift, Olav Eidhammer Sensor, TRA 100 seminarer i transport og logistikk, Olav Eidhammer Sensor, TR 400-Transport og lokalisering, Olav Eidhammer Sensor, TRA 490 Bachelor i transport og økonomi, Olav Eidhammer Sensor, TRA 520 Internasjonale transporter og distribusjon, Olav Eidhammer Sensor, LOG 950 Masteroppgaver i logistikk, Olav Eidhammer Sensor, TRA 610 Godstransport, Olav Eidhammer Sensor, masteroppgave logistikk/luftfartsøkonomi, Harald Thune-Larsen Sensor, Sø300 offentlig økonomi, Kjell Werner Johansen Sensor, Transportøkonomi og logistikk, Jon-Terje Bekken Høgskolen i Stavanger, avd Norsk hotellhøgskole Bistilling som førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen Bistilling som tidsskriftredaktør, Jan Vidar Haukeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Sensor, Sosiologi, Oddgeir Osland Lund Universitet Veileder, Rune Elvik NTNU Sensor/opponent samferdselsteknikk, Rune Elvik Sensor/opponent forskningsmetode, Pål Ulleberg Veileder doktorgrad, to studenter, Johanna Ludvigsen Sensor institutt for byforming og planlegging, Arvid Strand Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Sensor/opponent, Steinar Johansen Sensor, Knut Veisten Biveileder hovedfag/doktorgrad, Vibeke Nenseth Universitetet i Bergen Sensor/opponent Sosiologi og statsvitenskap, Oddgeir Osland Universitetet i Hasselt, Belgia Opponent doktorgrad økonomi, Lasse Fridstrøm Opponent doktorgrad økonomi, Rune Elvik Universitetet i Oslo Sensor/opponent forskningsmetode, Pål Ulleberg Biveileder masteroppgave psykologi, Fridulv Sagberg Sensor masteroppgave psykologi, Inger Synnøve Moan Veileder mastergrad økonomisk geografi, Thorkel Askildsen Sensor og veileder samfunnsgeografi, Thorkel Askildsen Sensor, Anne Gjerdåker Universitetet i Uppsala Veileder doktorgrad, Farideh Ramjerdi Universitetet i Aalborg Opponent doktorgrad: Rune Elvik Tidsskrifts-redaktør/reviewer/ redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor in chief: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Alena Erke Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Inger Synnøve Moan Accident Analysis and Prevention, reviewer: Knut Veisten Accident Analysis and Prevention, reviewer: Pål Ulleberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Torkel Bjørnskau Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Acta Acoustica, United with Acustica, reviewer: Ronny Klæboe

3 Anatolia member of Editorial Review Board: Jan Vidar Haukeland Annals of Regional Science, member of editorial board: Farideh Ramjerdi Annals of Tourism Research, resource editor and reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, reviewer: Aslak Fyhri Annals of Tourism Research, reviewer: Jon Martin Denstadli Applied Acoustics, reviewer: Ronny Klæboe Ecological Economics, reviewer: Knut Veisten European Transport, International Journal of Transport Economics Engineering and Law, reviewer: Farideh Ramjerdi IMMORTAL, External reviewer: Ronny Klæboe IMPRINT-Net, reviewer: Farideh Ramjerdi Journal of American Acoustic Society (JASA), reviewer: Ronny Klæboe Journal of Environmental Management, reviewer: Knut Veisten Journal of Socio-Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Journal of Transportation Geography, reviewer: Randi Hjorthol Journal of Transportation Geography, Working Group and editorial board, medlem: Sverre Strand Nordic Road & Transport Research, redaksjonsmedlem: Nils Fearnley Psychology and health, reviewer: Inger Synnøve Moan Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Scandinavian Journal of Psychology, reviewer: Pål Ulleberg Slovac Research and Development Agency, reviewer: Kjell Werner Johansen Tourism Management, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Tourism Studies,, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Transport Policy, reviewer: Farideh Ramjerdi Transport Policy, reviewer: Harald Minken Transportation Research Record, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, Part F reviewer: Pål Ulleberg Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper AS Oslo Sporveier, styremedlem: Lasse Fridstrøm Association for European Transport/European Transport Conference. Medlem i programkomiteen for lokal kollektivtransport: Nils Fearnley CIENS - Temagruppe 3, integrert kystsoneforvaltning: Thorkel Askildsen Community of practice on economic evaluation, ECTRI: Harald Minken COST Technical Committee on Transport: Olav Eidhammer COST A 17: Steinar Johansen COST 346: Olav Eidhammer COST Action 20: Facilitating a European arena for urban knowledge: Vibeke Nenseth COST Action 352: In-Vehicle-Information-Systems (IVIS): Norsk representant: Truls Vaa COST Action 355: Changing behaviour towards a more sustainable transport system: Jon Martin Denstadli COST 356 EST: Farideh Ramjerdi. Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI European Conference of Transport Research Institutes: Lasse Fridstrøm EHIA og miljøgodkjenning av Brenner Basis Tunnel (Jernbaneforbindelse München-Verona): Medlem av referansegruppe: Ronny Klæboe European Conference of Ministers of Transport (ECMT) Group of Statisticians: Arne Rideng European Transport Safety Council. Medlem diverse working parties : Ronny Klæboe FORMAS, granskningsgrupp for samhällsvitensaplig miljöforskning: Medlem:Vibeke Nenseth Folkehelsa. Medlem referansegruppe: Ronny Klæboe Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI): Medlem: Fridulv Sagberg IMPACT, financed by MISTRA: Farideh Ramjerdi INCE: Community noise og støyretningslinjer for støyforhold i skolesituasjoner Medlem: Ronny Klæboe NECTAR, europeisk forskernettverk. Sekretær i styret: Knut Sandberg Eriksen Nordisk Transportforskning (NTF). Medlem av styret: Lasse Fridstrøm Nordisk vegteknisk forbund utvalg nr 21: Planlegging : Olav Eidhammer og Kjell Werner Johansen utvalg nr 22: Utforming av veger og gater :Aslak Fyhri utvalg nr 51: Miljø : Astrid H. Amundsen utvalg nr 52: Trafikksikkerhet : Arild Ragnøy Norsk Bolig- og byplanforening: Styremedlem/AU: Vibeke Nenseth NS-RSA (Nordisk seksjon av Regional Science Association): Styremedlem: Steinar Johansen. 3

4 NVTF (Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening) avdeling Østlandet. Styremedlem: Anne Madslien OECD: Expert group. Infrastructure Investments and Regional Development: Jon Inge Lian PANDA-gruppen. Leder for faggruppe: Steinar Johansen SAMOT Service and marked oriented transport research, Universitetet i Karlstad: Member of international advisory board: Randi Hjorthol Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for befolkningsprognoser: Sverre Strand Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Arne Rideng Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng Teknologirådet. Ekspertgruppe bilavgifter: Kjell Werner Johansen TRANSGEN Gender mainstreaming European Transport and Policies: Member of advisory board: Randi Hjorthol Transportøkonomisk forening. Stifter og programstyremedlemmer: Nils Fearnley, Jon-Terje Bekken TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Committee A3B05 Committee on Safety Data, Analysis, and Evaluation. Medlem: Rune Elvik Vejdirektoratet, Danmark. Følgegruppe Undersøgelser af støygener: Medlem: Aslak Fyhri VINNOVA. Medlem programstyre for programmet Bilens sociala och ekonomiska betydning: Marika Kolbenstvedt Vägverket, Sverige: Medlem referansegruppe för miljökonsekvensbeskrivelser: Ronny Klæboe Deltakelse i internasjonale prosjekter ALCOLOCK Alcolock implementation in the European Union for EU DG-TREN: Terje Assum CAST Campaign and Awareness-raising: Truls Vaa, Susanne Nordbakke, Knut Veisten, Pål Ulleberg, Inger Synnøve Moan CROBIT: Johanna Ludvigsen DRUID - Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine: Terje Assum, Knut Veisten ENACT Design Appropriate Contractual Relationships: Knut Sandberg Eriksen ERA-NET transport action group bilavgifter: Kjell Werner Johansen ESPON European Spatial Planning Observation Network: Olav Eidhammer EURO-ACCESS European Accessibility of Public Transport for People with Disabilities: Aud Tennøy HUMANIST Network of excellence, Truls Vaa IN-SAFETY Infrastructure and Safety: Knut Veisten, Rune Elvik, Alena Erke JET Joint European Transport Network: Farideh Ramjerdi MARIGHTS Rights in the EU s Maritime Sector: Knut Sandberg Eriksen PEPPER Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads: Truls Vaa, Rune Elvik, Alena Erke, Pål Ulleberg POLCORRIDOR EUREKA-prosjekt: Johanna Ludvigsen PROMIT: Olav Eidhammer REORIENT: Johanna Ludvigsen, Kjell Werner Johansen, Ronny Klæboe, Olav Eidhammer, Hanne Samstad, Arild Vold REMARCC II, prosjekt i INTERREG 3b: Thorkel Askildsen REVENUE use from transport Pricing: Jon-Terje Bekken ROSEBUD - Road safety and environmental benefit-cost analysis for use in decision making: Knut Veisten, Rune Elvik RIPCORD - Road infrastructure safety protection - core-research and development: Rune Elvik SafetyNet: Terje Assum, Torkel Bjørnskau SUPREME Summary and publication of best practices in road safety in Europe: Rune Elvik, Alena Erke SUTRANET; INTERREG III B-prosjekt: Olav Eidhammer TOOLQIT Tools for the assessment og level and quality of service across different transport and market segments: Olav Eidhammer Doktorgradsavhandlinger i arbeid Andersen, Jardar: Optimization within an intermodal freight supply system Bekken, Jon-Terje: Doktorgradsutdanning innen bytransport ved Høgskolen i Molde Denstadli, Jon Martin: Predictive validity of conjoint models: The implications of product complexity, information overload and consumer expertise Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport 4

5 Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Assum, Terje «Kombinasjonsrus i trafikken - en utfordring for myndighetene» FTU-konferanse om kjøring i ruspåvirket tilstand. Østfold FTU (Fylkestrafikksikkerhetsutvalg). Sarpsborg, «Alcolocks in public busses, Lillehammer, Norway» Alcolock Symposium. Belgian Road Safety Institute. Brussel, «Rusmidler og trafikkulykker» Trygg Trafikks fagseminar. Trygg Trafikk. Oslo, «Alcolocks in public busses, Lillehammer, Norway» 7th Ignition Interlock Symposium. Vail, Colorado, USA, «Public Transport Interlock: Three nations comparison - Germany, Norway, Spain» 7th Ignition Interlock Symposium. Vail, Colorado, USA, Bekken, Jon-Terje «Vurdering av anbud på Helgeland» Presentasjon. Politikere i Nordland. Bodø, «Etterspørselseffekter av prisendringer på kort og lang sikt» Ruteplanleggingsmøte. Politikere og adm i Sogn og Fjordane. Førde, «Transport, urban form and economic growth» Rundebordkonferanse. OECD/ECMT. Berkeley, USA, «Kollektivtransportens utfordringer» Åpent kollektivtransportseminar. Trondheim kommune. Trondheim, «Comments on competitive tendering» Round Table «Privatisation and Regulation of Urban Transit Systems». OECD/ECMT. Paris, Bjørnskau, Torkel «Endret trafikk, nye naboer» Møte med Helsevernetaten. Oslo kommune Helsevern. Oslo city, «RISIT-prosjekt om feilhandlinger - delprosjekt om sikkerhetskultur» RISIT Programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, «Sikkerhet, security og effektivitet: Personvernets grenser» RISIT Programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, «Fareoppfattelse ( Hazard Perception) i opplæring og førerprøve» Norsk føreropplæring i svevet. Hvor lander vi? Nasjonal konferanse om føreropplæring og førerprøver. Statens vegvesen. Hafjell, Øyer, «Ikke så farlig å sykle likevel..?» Den nasjonale sykkelkonferansen Syklistenes landsforening og Statens vegvesen. Stavanger, «Risikokompensasjon» Fagseminar STV. Statens vegvesen VD. Hotell Opera, Oslo, «Risiko på tvers» Risikoseminar TIK. TIK-senteret ved UiO. Universitet i Oslo, Bjørnskau, Torkel og Longva, Frode «RISIT-prosjekt om feilhandlinger - delprosjekt om sikkerhetskultur» RISIT Programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, Brechan, Inge «Psykologiske faktorer ved reisemiddelvalg» Vegdirektoratet. Oslo, «Attitude-behavior relationship: Relative preference among alternative choices and intention concreteness» 7th Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology. Society for Personality and Social Psychology. Palm Springs, California, Dybedal, Petter «Økte oljepriser - konsekvenser for reiseliv og næringsutvikling i Hallingdal» Forskningsdagene i Hallingdal 2006, Norges forskningsråd/ Hallingdal Regionråd. Gol, «Reiselivets betydning i Buskerud, Telemark og Vestfold - nøkkeltall og ringvirkninger Internasjonaliseringsdagene i BTV Innovasjon Norge. Kongsberg, Eidhammer, Olav «Godstransport og logistikk i norske byer. Marked, terminaler og organisering» Forum for lokale godstransporter. Statens vegvesen/tøi. TØI, «Erfaringer fra tidligere deltagelser og mulighet under 7.RP» EUs 7. rammeprogram for Transport. Norges forskningsråd. Oslo,

6 Elvik, Rune «Åtgärder/metoder vi inte använt, men borde använda i arbetet mot nästa etappmål» Transportforum VTI. Linköping, «A new approach to accident analysis for hazardous road locations» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «How accurately does the public perceive differences in transport risks?» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «Major transportation accidents in Norway: assessing longterm frequency and priorities for prevention» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «Risk and safety in transport: a research program covering the road, sea, air and railway sectors» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «The deterrent effect of increasing fixed penalties for traffic offences: the Norwegian experience» Transportation Research Board 85th Annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «The Handbook of Road Safety Measures: a presentation» Swiss-Norwegian competence forum. Innovasjon Norge. Bern (statsbesøk), «Store ulykker i transport (et sammendrag av tre RISITprosjekter, der kun ett handlet om store ulykker)» RISIT brukerkonferanse. Forskningsrådet/Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet, «Dimensions of road safety problems and their measurement» Safetynet conference. EU-prosjektet»Safetynet». Praha, «Is it reasonable to accept higher risks in road transport than in other activities of daily life?» Seventh Andalucian conference on occupational risk prevention. Sevilla, «The Empirical Bayes method for road safety estimation» RIPCORD-ISEREST conference. Bundesanstalt für Strassenwesen. BASt, Köln, «Does providing road safety according to individual demand involve ethical dilemmas?» RISIT programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, «Etiske perspektiver og verdivalg» Sikkerhetsdagene NTNU-SINTEF. Trondheim, «Operational criteria of causality for observational road safety evaluation studies» 19th ICTCT Workshop: National traffic safety programs: Concepts and practice. Belarusian association of transport experts and surveyors. Minsk, Belarus, »Effektive trafikksikkerhetstiltak» Fra plan til handling. Statens vegvesen, Stor-Oslo og Romerike. Holmen fjordhotell, Asker, «Trafikksikkerhetsutviklingen i Sverige og forskningens bidrag til den VINNOVA seminar, Sky City, Arlanda «Meta-analysis of studies evaluating speed limit reductions» Internationales symposion. Tempolimit auf Freilandstrassen. Österreichische forschungsgesellschaft Strasse-Schiene-Verkehr. Wien, Elvik, Rune og Erke, Alena «The development of tools for assessing best practice in road safety» SUPREME kickoff meeting. Kuratorium für Verkehrssicherheit. Wien, Erke, Alena «Potential effects of Electronic Stability Control (ESC) on accidents» European Transport Conference AET. Strasbourg, Erke, Alena og Hagen, Trine «Effects of Competition on organizations» European Transport Conference AET. Strasbourg, Erke, Alena og Sagberg, Fridulv «Effects of Variable Message Signs (VMS) on driver attention and behaviour» European Transport Conference AET. Strasbourg, Fridstrøm, Lasse «The case for aggregate econometric accident models» TRB Annual Meeting. Transportation Research Board. Washington DC, «En faveur des modèles économétriques agrégés de l insécurité routière» Séminaire MUST. INRETS. Arcueil (Paris), «Hacia una política de seguridad vial basada en el conocimiento científico» XIV Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito y Transporte. Universidad de Las Palmas. Las Palmas,

7 «Hva er bærekraftig mobilitet?» CIENS-workshop: Forskning i bærekraftig mobilitet utfordringer, løsninger og implementering. TØI. CIENS, Oslo, «Risikofordeling og incentiver i OPS-kontrakter» Novemberseminarium. VTI. KTH, Stockholm, «En presentasjon av Oslos nye miljøforskningssenter CIENS» Bymiljøkonferansen. Oslo kommune. Rådhuset, Oslo, «TØIs organisasjon og forskningsvirksomhet» Seminar i Politisk avdeling, Forbrukerrådet. Forbrukerrådet. Oslo, «Norske bilavgifter under press: hvilke konsekvenser vil et EU-direktiv få for norsk avgiftspolitikk?» Nytt bilavgiftssystem - et målstyrt klimapolitisk virekmiddel. NAF. Oslo, Fyhri, Aslak «Tourists' landscape perceptions and preferences» Environment, Health and Sustainable Development. International Association of People Environmental Studies. Alexandria, Egypt, «Barns reisevaner - og potensialet for økt sykkelbruk på skoleveien» Den nasjonale sykkelkonferansen Syklistenes landsforening og Statens vegvesen. Stavanger, «Stillhet og støy - om samspillet mellom ulike inntrykk av omgivelsene» Stillhet og ro - verdier og kunnskap. Støyforeningen. Oslo, Grue, Berit «Transport Quality - Structure and Demand» Joint Conference»TREND/REORIENT». TREND/REORIENT and European Commission. Consert Noble, Brussels, Grue, Berit og Ludvigsen, Johanna «Desicion Factors Underlying Mode Choice in European Freight Transport» European Transport Conference. Association for European Transport. Strasbourg, France, Hagen, Trine «Kjøps- og kontraktregimer: arbeidstakerne» Kollektivtransportforums årskonferanse 2005, februar TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo, «Anbud, trivsel og arbeidsmiljø» Sjåførmøte. Nettbuss Vestfold. Tønsberg, Hagman, Rolf «Kan teknogogien redde oss? TØI-kurset 2006, Oslo, «Framtiden er ikke hva den engang var! Stockholms bilmesse, arrangør BISEK, Stockholm, «Hybridteknologi for biler Honda presseseminar med introduksjon av Honda Civic hybrid, Oslo, «Trafikksikkerhetstiltak passiv sikkerhet NITO Vegtrafikkonferansen 2006, Oslo, «Miljøteknologi for busser Stor Oslo Lokaltrafikks ledergruppe, Oslo, «Miljøvennlige nye busser? Hva gir miljøeffekt, god profilering og samtidig er økonomisk fornuftig? Seminar for Oslopakke 2 samarbeidet, Statens vegvesen, Oslo, «Hva er en miljøbil? Telenor, seminar om miljøbiler i Telenor, Oslo, «Miljø og motorteknologi Internt foredrag for bilimportøren MMC Norge, Oslo, «Skjønne grønne biler og drivstoff! Hvilke er grønnest? Hvilke miljøkjøretøy skal vi velge? Miljø og bil- konferanse arrangert av Miljøstiftelsen GRIP, Oslo, «Blir vi reddet av teknikken? TØI foredrag ved åpning av CIENS forskningspark, Oslo, «Tidsperspektiver på teknologiutvikling og potensial for klimagassreduksjoner Konferanse - Oslopakke 3, Oslo kommune og CIVITAS AS, Oslo, «Teknologisk status og utvikling av kjøretøy Norsk Hydrogenforum, Oslo, «Miljøvennlige drivstoffer for busser Oslo bystyre arbeidsgruppen i Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo, Hanssen, Jan Usterud «Parkering i det moderne byrom - virkemiddel eller konsekvens» Parkeringsløsninger i byutvikling. Norsk eiendomskompetanse. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, «Hva har veibyggingen gjort med trafikken i byene?» Hvilken by vil du ha?. Natur og Ungdom. Bergen,

8 «Omlokalisering og miljøvennlig transport» Nettverkssamling: Miljøvennlig transport. Miljøverndepartementet. Oslo, Haukeland, Jan Vidar «Interesse for og besøk i nasjonalparkane og andre naturområde blant utanlandske turistar i Noreg» Opplevingsturisme og nasjonalparkar - merkevarebygging og marknadsføring. Jotunheimen Reiseliv AS og Norsk Fjellmuseum - Jotunheimen Nasjonalparksenter. Lom samfunnshus, Lom, «Hva vet vi om ferie- og turistreiser?» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, «Analysesenter for norsk reiseliv» Vi skal sammen fylle Norge. NHO Reiseliv, Forum for reiseliv m. Fl. M/S Color Fantasy, Haukeland, Jan Vidar og Rideng, Arne «Foreign Motor Home Tourism in Norway» 8th International Forum on Tourism Statistics. OECD, EU- ROTST m. Fl. Cáceres, Spania, «Foreign Motor Home Tourism in Norway» 15th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. University of Johensuu. Savonlinna, Finland, Hjorthol, Randi «Reisevaneundersøkelser» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, «Bilens betydning for barn og unges aktivitetsmønster» BISEKs essayprogram på Bilsalongen. Stockholm, «Å gå - en helt naturlig ting?» Å gå. Bollig og byplanforeningen - polyteknisk forening. Oslo, «Den mobile hverdag. Kommunikasjon og mobilitet i familiers hverdag» Kommunikasjon, IKT og medier. NFR. Oslo, «Information-searching and buying on the Internet - travel related activities?» ICT:mobilizing persons, places and spaces. Second International Specialist Meeting On ICT, Everyday Life and Urban Change. Utrecht University, faculty of Geoscience. Bergen, the Netherlands, Hovi, Inger Beate «Nye basismatriser for godstransport» NTP-gruppens modelldag. NTP Transportanalyser. Hotel Opera, «Det internasjonale godsmarkedet i endring» I-port Havneavisen / Drammen havn. Drammen, «Nye basisprognoser for godstransport i Norge» Nordisk seminar 6-7 November. VTI. Stockholm, Johansen, Kjell Werner «The usefulness of toll rings for traffic management and reduction of air pollution and climate gas emissions; Experiences from the Oslo toll ring» Oslo the fjord City EXpo. Innovation Oslo. Beijing, Johansen, Steinar «Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006» Møte hos oppdragsgiver. KRD. KRD, «Luftfartens samfunnsnytte» Gardermoens næringsmessige betydning. Akershus fylkeskommune m fl. Ullensaker rådhus, «Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006» Panda brukersamling. Pandagruppen. Høgskolen i Alta, «Pandascenarier» Panda brukersamling. Pandagruppen. Høgskolen i Alta, «Regionale forskjeller i arbeidstilbud utenfor landbruket (artikkel skal trykkes i Statistiske analyser - SA)» SA-seminar Levekår i landbruket (forfatterseminar). SSB/ NFR. Gardermoen, Kjørstad, Katrine Næss «Erfaringer fra Samferdselsdepartementets Tiltakspakker » Kollektivtransportforums årskonferanse 2005, februar TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo, «Oppsummering av hovedfunn fra evalueringen av Samferdselsdepartementets tiltakspakker for kollektivtransport.» Seminar i Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet. Oslo, «Nytt rutetilbud - hvordan beregne effekter på passasjerutvikling» Bybanen i Bergen - passasjerutvikling? Bergen kommune. Bergen, «Hva kan Trikken bidra med?» Ledersamling Oslotrikken. Oslotrikken. Losby Gods, «Hvordan skal vi få NYE reisende?» Samferdselsmedarbeidernes årskonferanse. Rogaland fylkeskommune. Stavanger,

9 Kjørstad, Katrine Næss og Bekken, Jon-Terje «Vurdering av nytt rutetilbud på Hadeland - med vekt på skoleskyss» Møte med politisk ledelse fra kommunene på Hadeland. Oppland fylkeskomme. Gran Rådhus, «Vurdering av nytt rutetilbud på Hadeland - med vekt på skoleskyss» Møte med skyssansvarlige fra skolene på Hadeland. Oppland fylkeskomme. Gran Rådhus, Kjørstad, Katrine Næss og Ruud, Alberte «Vi vil vi vil, men hvordan få det til? Erfaringer og eksempler - tema kollektivandel.» Scenarioseminar-Workshop. Transportsystemet i Sandnes øst. Sola Strandhotell, Klæboe, Ronny «Introduction to REORIENT project structure and content» TREND-REORIENT conference. TREND Consortium. Noble Gallery, Bruxelles, «Støy og sosial ulikhet» Handlingsplan mot støy. Interdepartemental gruppe. SFT, «A Neighbourhood Soundscape Adjusted Noise Exposure Indicator» 7th Nordic Baltic Conference on Environmental Health. Denmark. Copenhagen, «Norwegian Neighbourhood Soundscape Research» Transport Research Arena. EC. Gøteborg, «Lydlandskap og fordelingseffekter av miljøulemper» Møte med Helsevernetaten. Oslo kommune Helsevern. Oslo city, «Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv» Høstmøte. Norsk Akustisk Selskap. Kristiansand, «A neighbourhood sampling framework» Nordic Forum for Geostatistics Statistisk Sentralbyrå. Kongsvinger, «Støjgener» Støj på veg. nvf. København, Kolbenstvedt, Marika «Effektanalys av svensk trafiksäkerhetsforskning VINNOVA seminar, Sky City, Arlanda, Leite, Tore «Klima i kommunene store veivalg gjennom små skritt? Prosessleder i arbeidsgruppe» Workshop om kommunal/regional klimapolitikk. Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn, Oslo, «Sektorvise klimahandlingsplaner - hva bør de inneholde?» Åpen møte for sektorvise klimahandlingsplaner. Miljøverndepartementet. Oslo, «Transportens betydning for klimaet» Forskning i bærekraftig mobilitet - utfordringer, løsninger og implementering. CIENS, temagruppen om bærekraftig mobilitet. Oslo, «Transportens betydning for klimagassutslipp» CIENS workshop - Bærekraft i transport. CIENS/TØI. Oslo, Lerstang, Tor «Bærektaftig transport i storby - analyse av norske forsøk og resultater fra et framtidsverksted» RAMBU-Konferanse og forskersamling Forskningsrådet/RAMBU-programmet. Soria Moria,Oslo, «Hvilke kunnskapsmessige utfordringer står konsekvensutredninger overfor fremover?» Faglig forum: Konsekvensutredninger - kvalitet - kunnskapsutfordringer. Resultater fra et forskningsprogram om konsekvensutredninger. NIBR & Miljøalliansen as. UBC, Ullevål stadion, Oslo, «Arealbruk, reguleringsplaner og konsekvensutredninger: nytter det å prøve å styre utviklingen» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, Lian, Jon Inge «Framskritt i samferdsel - hvem taper og hvem vinner? - eks fra vegbygging og deregulering i luftfarten» Panda-seminar om sentralisering. Pandagruppen. Olavsgård, «Vegbyggingens konsekvenser for senterstrukturen» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, «Network air travel in Norway» Vulnerability in netwworks. Nectar/Høgskolen i Molde. Molde, «Luftfartens samfunnsnytte» Strategiseminar for norsk luftfart. Samferdselsedepartementet. Oslo, Longva, Frode «Valg av driftskontrakter i riksveiferjedriften - hva kan vi lære av andre samferdselssektorer?» RLFs Fergekonferanse RLF. Oslo, NHO, «Tur/retur Friskbuss - Alt henger sammen med alt. Hvordan henger TØIs ulike sjåfør- og bedriftsstudier sammen?» Friskbuss - fra prosjekt til daglig drift. TL. Oslo, NHO,

10 «Sjåførenes arbeidsmiljø - hva vet vi, hva gjør vi og hvor går vi?» Friskbuss - fra prosjekt til daglig drift. TL. Oslo, NHO, «Virkninger av konkurranseutsetting på effektivitet, tilbudsutvikling og markedet» Kollektivtransportforums årskonferanse 2005, februar TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo, «Konkurranseutsetting. Hva skjer hvor og hvordan går det?» Møte i regional- og samferdselskomiteen i Troms fylkeskommune. Troms Fylkeskommune. Stavanger, «Konkurranseutsetting og effektivisering. Erfaringer fra Norge - med et internasjonalt sideblikk.» Seminar i YTFs lokaler. Kollektivkampanjen. Oslo, «Dagens praksis i Norge - bruk av anbud og andre kontraktsformer» Kollektivtrafikk Kunder, konkurranse, kvalitet. Transportbedriftenes Landsforening. Oslo, «Tendering and contracts in local bus transport - Norwegian experiences» New Public Management in the Transport Sector. NTF. Oslo, «Tendering and contracts in local bus transport» Novemberseminaruim. VTI, Sverige. Stockholm, Sverige, Madslien, Anne «Logistikkmodulen - oppbygging og grunnlagsdata» NTP-gruppens modelldag. NTP Transportanalyser. Hotel Opera, Minken, Harald «Användning av sammanfattande olikhetsmått» Samhällsekonomi och fördelningsanalyser. Nordiska Vägtekniska Förbundet. Långholmen, Stockholm, «Financing road infrastructure by user charges: The Norwegian perspective» New Public Management in the Transport Sector. NTF. SFT, Oslo, «Har bompengefinansiering i Norge tatt helt av?» Teknologidagene bompengekonferansen. SVV. Stjørdal, Moan, Inger Synnøve «Norwegian experiences: Overview of content and effects of Norwegian traffic safety campaigns» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo, «Theory of planned behaviour: Extending the TPB and discussing its relevance in road safety campaigns» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo, «Evaluering av trafikksikkerhetstiltaket»ikke tøft å være død»: Foreløpige resultater» Landsmøtet for Trygg Trafikk. Trygg Trafikk. Stavern, Nenseth, Vibeke «Kreativ byutvikling - nye aktører og prosjekter i byplanleggingen» Stedsans og kreativ byutvikling. BTVs fylkeskommuner, Riksantikvaren, Norsk Form og Husbanken.. Porsgrunn, «Planlegging og bærekraftig utvikling» SAMPLAN-kurs Kommunenes Sentralforbund. Gran, «Bærekraftig mobilitet - motsigelser og paradokser» Bærekraftig mobilitet. CIENS/TØI. CIENS, «Regional development policies squeezed or innovative?» Internationalisation of regional development. Nordregio. Stockholm, Nordbakke, Susanne «19. September 2006: Presentasjon av studien»mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede - bilens rolle» for BISEKs styringsgruppe i Stockholm. Nossum, Åse «Kollektivtrafikantenes preferanser» Ledersamling i Oslotrikken. Oslotrikken. Radisson SAS, Scandinavia Hotel, Oslo, «Kollektivtrafikkens samfunnsøkonomiske betydning» TØI-kurset TØI/Høgskolen i Molde. Lysebu, Oslo, «Internett - En effektiv metod för att ta reda på trafikanternas preferenser?» Seminarium om Stated Preference-undersökningar. Vëgverket. Borlänge, Sverige, «What Kind of Funding Schemes do Politicians and Other Decision-Makers Prefer?» First International Conference on Funding Transportation Infrastructure. Van Horne Institute and Institute for Public Economics, University of Alberta. Banff, Alberta, Canada, Osland, Oddgeir «Kva er gode og dårlige evalueringer - introduksjon til seminaret.» Seminar om kvalitetskriterier for evaluering - med vekt på samferdselstiltak. TØI. Oslo, SFT,

11 «Transportpakker i by: Harde eller myke pakker - noen institusjonelle utfordringer» Innføringskurs i by- og kollektivtransport. Høgskulen i Molde/Vegdirektoratet. Oslo, Vegdirektoratet, «Implementation of EC-legislation - status of institutional change in Nordic countries.» Joint Conference»TREND/REORIENT». TREND/REORIENT and European Commission. Concert Noble, Brussels, «Forsøksordninga og ATP-prosjektet i Kristiansand-regionen» Møte i ATP-styringsgruppe i Kristiansand-regionen. Areal og transportprosjektet i Kristiansand-regionen. Kristiansand, Rådhuset, «Aktuell forskning om anbud og endringer i arbeidsvilkår» Kollektivtrafikk Kunder, konkurranse, kvalitet.. Transportbedriftenes Landsforening. Oslo, Ramjerdi, Farideh «Equity Measures in Transport» Transportation Research Board USA. National Acadamy of Science USA. Washington DC, USA, «Long term impacts» IMPACT Seminar. Lund University. Lund, «Sustainable Transport» World Urban Forum. United Nation. Vancouver, Canada, «Cost-Benefit Analysis and sustaibnability» COST 356 EST seminar. COST 356. Madrid, «Forskning i bærekraftig mobilitet utfordringer, løsninger og implementering. TØI. CIENS, Oslo, «The gap between WTP-WTA measures of value of time» Nordisk seminar. VTI. Stockholm, «Long term impacts» IMPACT seminar. Lund University. Lund, Ravlum, Inger-Anne «Stoler på storebror og alle småbrødre - men har vi grunn til det?» Personvernundersøkelsen. FAD: Statsråden. FAD, «Formelle beslutningsgrunnlag i politiske prosesser» Fag og beslutning. CONSEPT / NTNU., «Personvern i norske virksomheter» Årskonferanse. TEKNA. Ingeniørenes hus, «Motsetninger og dilemmaer i styringen på samferdselsområdet» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, «Oppgavefordeling i samferdselssektoren» Samferdselssjefenes rådskollegium. KS. Tromsø, «Styring og samordning i den fragmenterte staten» Seminar for TØIs styre. TØI, Høgskolen i Molde. St Maxime, Rideng, Arne «Utviklingslinjer i norsk samferdsel» TØI-kurset TØI, Høgskolen i Molde. Lysebu, Holmenkollen, Oslo, Ruud, Alberte «Kundens oppfatninger av og behov for kollektivtransport» Ledersamling i Oslotrikken. Oslotrikken. Radisson SAS, Scandinavia Hotel, Oslo, Ruud, Alberte Kjørstad, Katrine Næss «Effekter av virkemiddelbruk i Bergensområdet» Utviklingssenarier for Bergen. Hordaland fylkeskommune. Bergen, Sagberg, Fridulv «Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding, barrierer og ulykkesrisiko i framføring og overvåking av transportmidler» RISIT programseminar. Vegmuseet, Hunderfossen «Can changed speed limit on a road section influence speed on adjacent sections?» 22nd ARRB Conference. ARRB Group. Canberra, Australia, «Effects of a painted median on lateral position and speed» 22nd ARRB Conference. ARRB Group. Canberra, Australia, Sagberg, Fridulv og Ulleberg, Pål «Cognitive and visual functioning as predictors of driving performance among elderly drivers» International Traffic Medicine Association 20th World Congress. ITMA. Melbourne, Australia, Samstad, Hanne «Modell for transporttidsvariabilitet» Möte i Vägverkets samhällsekonomiska kompetensnätverk. Vägverket. Långholmen, Stockholm, Sørensen, Claus Hedegaard «Road Traffic Safety and Implementation: The Case of Sweden.» 11

12 Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Universitetet i Bergen. Bergen, «Coordination in the transport sector» New Public Management in the Transport Sector. Nordisk Transportforskning (NTF). Statens forurensningstilsyn, Oslo, Sørensen, Claus Hedegaard og Assum, Terje «Road Traffic Safety and Implementation: The Case of Sweden.» Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Universitetet i Bergen. Bergen, Tennøy, Aud «Usikkerhet i KU-prediksjoner - behov for bedre kommunikasjon om usikkerhet og større gjennomsiktighet i beslutningsprosessene» Seminarium i forskningsprogrammet» Miljöstrategiska verktyg». Forskningsprogrammet» Miljöstrategiska verktyg» v/ Prof Lars Emmelin. Stockholm, Sverige, «Plan- og bygningsloven og de miljøvennlige løsningene» Plan- og bygningsloven: i tjeneste for miljøet. Naturvernforbundet og NIBR. Drammen, Ulleberg, Pål «Hva kjennetegner effektive trafikantkampanjer?» Bilbeltekampanje - formøte. Statens vegvesen, region Sør. Stavern, «Unge bilførere og risiko i trafikken» Arbeidsmøte FTU i Buskerud. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Buskerud. Vikersund, «Hva kjennetegner effektive TS-kampanjer?» Bilbeltekampanje Regiona sør. Statens vegvesen, region Sør. Stavern, «Hva kjennetegner effektive TS-kampanjer?» Samling for»sei ifrå!» kampanjegruppe. Statens vegvesen, region Sør og Øst. Radisson SAS hotel Oslo, «Eldre bilførere og trafikkulykker» Forprosjektgruppe»Helse og førerrett». Statens vegvesen. Vegdirektoratet, Oslo, «Effects of health campaigns on behaviour- results from a meta-analysis and meta-regression» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, «Evaluation of the»speak out!» campaing in two Norwegioan counties» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, «Introduction to meta-analysis» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, «Et foredrag om»evaluering av oppfriskingskurset Bilfører 65 +» og et foredrag om»bruk av tester for seleksjon av eldre bilførere»» Samling for distriktskontakter for»bilfører 65+». Statens vegvesen. Viktoria hotell, Stavanger, «Bruk av tester for seleskjon av eldre bilførere» Helse og førerett -arbeidsutvalg. Statens vegvesen. Vegdirektoratet, Oslo, «Opplevelse av utrygghet og risko i transport» RISIT Programseminar. Norges Forskningsråd. Hunderfossen, Øyer, «Unge bilførere og risiko» Norsk føreropplæring i svevet. Hvor lander vi? Nasjonal konferanse om føreropplæring og førerprøver. Statens vegvesen. Hafjell, Øyer, «Eldre bilførere, trafikkulykker og bruk av tester for seleksjon» Demensdagene Nasjonalt kometansesenter for aldersdemens. Oslo kongressenter, Veisten, Knut «Are bureaucrats scepticisms to cost-benefit analysis partly due to misconceptions?» Transport Research Arean. EC. Gøteborg, «Contingent valuation of improved waste management: the case of a tourist town in a developing country.» og»costbenefit analysis of noise-reducing pavements: simple calculations based on Nordic data.» XIV Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito y Transporte (PANAM). Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, Spania, Vold, Arild «National model for freight transport in Norway» ITS Student Chapters Invited Speakers Series. ITS America, University of Maryland. University of Maryland, Vaa, Truls «Shopping theories: Proposing an eclectic model for influencing road users based on «Elaboration-Likelihood Model» (Petty and Cacioppo), «Emotions and feelings» (Damasio), «Two-step» (Lazarsfeld) and learning theory» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo, «Sykdommer, tilstander og relativ risiko for ulykke: Resultater fra IMMORTAL-prosjektet» Helse og førerrett. Statens vegvesen. Bryn, Oslo, «Effects of health campaigns on behaviour- results from a meta-analysis and meta-regression» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo,

13 «Road user model: A first attempt to identify key elements/ partial effects: Results from meta-regression INFOEF- FEKT project» CAST WP1 Workshop. TØI. Helsfyr, Oslo, «ITS and Effects on Accidents: State of the Art» 13th World Congress on Intelligent Transport Systems. EU, ERTICO, ITS America, ITS Japan. London, «Opportunities and Threats of ITS: Expert Opinions» 13th World Congress on Intelligent Transport Systems. EU, ERTICO, ITS America, ITS Japan. London, «Interrelationship between Personality Traits, Emotions and Information-Processing: A Discussion of their Contribution to Road Accidents. (SYMPOSIUM on «Emotions and Risk» 26th International Congress of Applied Psychology. International Association of Applied Psycology, Hellenic Psychological Society, Association of Greek Psychlogists. Athen, «Conducción y emociones: modelando comportiamentos en la conducción. Bases teóricas y ejemplos empíricos» (Driving and Emotions: Modelling behaviour - Theoretical basis and empirical examples)» 5. Jornada de Reflexión Attitudes:»Conduces tú o tus emociones?» (5th Attitudes Reflection Journey:»Er det du som kjører eller er det dine emosjoner?»). Attitudes - Initiativa social de Audi. AUDI Forum - Madrid, «Understanding driver/pedestrian conflicts: Driver behaviour and effect of measures at pedestrian crossings» 19th ICTCT Workshop: National traffic safety programs: Concepts and practice. Belarusian association of transport experts and surveyors. Minsk, Belarus, Vaa, Truls, Penttinen, Merja, Spyropoulo, Ioanna og Bauer, Anne «ITS and Effects on Accidents: State of the Art» 13th World Congress on Intelligent Transport Systems. EU, ERTICO, ITS America, ITS Japan. London, Vaa, Truls, Penttinen, Merja, Spyropoulo, Ioanna og Gelau, Christhard «Opportunities and Threats of ITS: Expert Opinions» 13th World Congress on Intelligent Transport Systems. EU, ERTICO, ITS America, ITS Japan. London, Vaa, Truls og Ulleberg, Pål «Various drivers different needs»: Conscious and unconscious routes to speed adaptations - Results from a simulator study» 2nd HUMANIST TF A Driver Needs Conference:»Various Drivers - Similar Needs?». VTT. Turku, Finland, Artikler i tidsskrifter med reviewordning Bekken, J-T, Longva, F, Fearnley, N og Osland, O «Norwegian experiences with tendered bus services. European Transport, 2006, 33: Sagberg, F og Bjørnskau, T «Hazard perception and driving experience among novice drivers. Accident Analysis and Prevention, 2006, 38 (2): Elvik, R «New approach to accident analysis for hazardous road locations. Transportation Research Record, 2006, 1953, Elvik, R «Are individual preferences always a legitimate basis for evaluating the costs and benefits of public policy? The case of road traffic law enforcement. Transport Policy, 2006, 13 (5): Elvik, R «Economic deregulation and transport safety: a synthesis of evidence from evaluation studies. Accident Analysis and Prevention, 2006, 38 (4): Elvik, R «Laws of accident causation. Accident Analysis and Prevention, 2006, 38 (4): Elvik, R «Major transportation accidents in Norway: assessing longterm frequency and priorities for prevention. Transportation Research Record, 2006, 1969: Fearnley, N «Public transport subsidies in the UK: evidence of distributional effects. World Transport Policy & Practice, 2006, 12 (1): Fyhri, A og Klæboe, R «Direct, indirect influences of income on road traffic noise annoyance. Journal of Environmental Psychology, 2006, 26 (1): Hjorthol, R «Teleworking in some Norwegian urban areas motives and transport effects. Urban Geography, 2006, 27 (7): Klæboe, R, Engelien, E og Steinnes, M Context sensitive noise impact mapping. Applied Acoustics, 2006, 67 (7):

14 Moan, I S og Rise J Predicting smoking reduction among adolescents using an extended version of the theory of planned behaviour. Psychology and Health, 2006, 21 (6): Ramjerdi, F Equity measures and their performances in transport. Transporation Research Record, 2006, Sagberg, F Driver health and crash involvement: A case-control study. Accident Analysis and Prevention, 2006, 38 (1): Veisten, K og Navrud S Contingent valuation and actual payment for voluntarily provided passive-use values: assessing the effect of an induced truth-telling mechanism and elicitation formats. Applied Economics, 2006, 38 (7): Veisten, K, Navrud, S og Valen, J S Y Lexicographic preference in biodiversity valuation: tests of inconsistencies and willingness to pay. Journal of Environmental Planning and Management, 2006, 49 (2): Vold, A Phased implementation of transport pricing for Greater Oslo. Transport Policy, 2006, 13 (2): Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende Assum, T og Hagman, R Alcolocks in public busses, Lillehammer, Norway. 7th Ignition Interlock symposium, Vail, Colorado, USA, October 2006 Assum, T, Alvarez, J og Evers, C Public Transport Interlock: Three nations comparison - Germany, Norway, Spain. 7th Ignition Interlock symposium, Vail, Colorado, USA, October 2006 Bekken J-T Report on the implementation of urban case studies, REVE- NUE Project Deliverable 5, Funded by 5th Framework RTD Programme, ISIS, Rome, 16th January Grue, B og Ludvigsen, J Desicion Factors Underlying transport Mode Choice in European Freight Transport. The European Transport Conference (ETC). Strasbourg, France, September Proceedings on web. Bjørnsen, H.-M. og Johansen, S. Regional Differences in Off-Farm Labour Supply by Farm Operators. (Essay 4 of this dissertation). I: Bjørnsen, H.-M. Labour supply and living conditions in Norwegian farm households. [Oslo] : Department of Economics, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, Klæboe, R Norwegian Neighbourhood Soundscape Research. Transport Research Arena Europe Göteborg, Sweden, 12th-15th Proceedings Nossum, Å What Kind of Funding Schemes do Politicians and Other Decision-Makers Prefer? First International Conference on Funding Transportation Infrastructure. Banff, Alberta, Canada 2nd.-3 th August Conference Proceedings Sagberg, F Can changed speed limit on a road section influence speed on adjacent sections. 22nd ARRB Conference: Research into practice. Canberra, Australia, 30th October 2nd November Proceedings. Sagberg, F Effects of a painted median on lateral position and speed. 22nd ARRB Conference: Research into practice. Canberra, Australia, 30th October 2nd November Proceedings. Veisten, K og Elvik, R Are bureaucrats scepticism to cost-benefit analysis partly due to misconceptions? Transport Research Arena Europe Göteborg, Sweden, 12th-15th Proceedings Veisten, K og Peña, M R Contingent valuation of improved waste management: the case of a tourist town in a developing country. XIV Congreso Panamericano de Ingenieria de Tránsito y Transporte (PA- NAM), Gran Canaria, Spain, September Proceedings. 14

15 Penttinen, M., Bauer, A., Spyropolou, I. and Vaa, T. Opportunities and Threats of ITS expert opinions Proceedings of the 13th World Congress on ITS. London, 9th -12th October 2006 Vaa, T, Gelau, C, Spyropolou, I and Penttinen, M ITS and Effects on Road Traffic Accidents State of the Art Proceedings of the 13th World Congress on ITS. London, 9th -12th October

16 Publikasjoner Strategiske markedsanalyser Psykologiske faktorer ved reisemiddelvalg. En litteraturstudie Inge Brechan Oslo, mars sider. TØI rapport 830/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Kollektivtransportens finansiering Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport Oddgeir Osland; Merethe Dotterud Leiren Oslo, november sider. TØI rapport 860/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport Jon-Terje Bekken; Nils Fearnley; Edvin Frøysadal; Frode Longva; Oddgeir Osland Oslo, januar sider. TØI rapport 819/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder Jon-Terje Bekken; Bård Norheim Oslo, mars sider. TØI rapport 829/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Reiseliv Reiser i unike landskaper; opplevelser og vurderinger av nasjonale turistveger Jens Kristian Steen Jacobsen Oslo, mars sider. TØI rapport 827/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Reisevaner På farten - i bilen - med mobilen. En studie av kommunikasjon og mobilitet i barnefamiliers dagligliv Randi Hjorthol; Mona Hovland Jakobsen; Rich Ling Oslo, februar sider. TØI rapport 820/2006. NOK 300 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Utenlandske turisters forbruk i Norge 2005 Petter Dybedal; Arne Rideng; Jan Vidar Haukeland; Berit Grue Oslo, februar sider. TØI rapport 823/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Reisevaner på fly 2005 Jon Martin Denstadli; Arne Rideng; Jon Inge Lian Oslo, april sider. TØI rapport 828/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Avinor Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønstre Randi Hjorthol Oslo, april sider. TØI rapport 834/2006. NOK 200 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Bisek (Vägverket, Vegdirektoratet, VINNOVA, Folksam, MOSK, BIL Sweden, MRF) Den nasjonale reisevaneundersøkelsen nøkkelrapport Jon Martin Denstadli; Øystein Engebretsen; Randi Hjorthol; Liva Vågane Oslo, juni sider. TØI rapport 844/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet; Statens vegvesen Vegdirektoratet; Jernbaneverket; Kystverket; Avinor Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede - bilens rolle Susanne Nordbakke Oslo, oktober sider. TØI rapport 855/2006. NOK 250 ISBN: With summary in English. Oppdragsgiver: Bisek 16

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Årsrapport 2007 Del II Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon 1 Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2007 og inneholder

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2012 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2010

CURRICULUM VITAE September 2010 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning 2012 4 Regnskap og økonomi 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 18 Ansatte 31.12.2013 19 Om TØI Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Curriculum Vitae Bård Norheim

Curriculum Vitae Bård Norheim Curriculum Vitae Bård Norheim Navn Tittel Telefonnr: E-post: Født: Nasjonalitet: Bård Norheim Daglig leder +47 96200700 bno@urbanet.no 9. april 1959 Norsk Nøkkelkvalifikasjoner: Bård Norheim (f 1959) er

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Årsberetning 2011 4 Regnskap og økonomi 10 Noter til regnskapet 12 Revisors beretning 16 Ansatte 31.12.2011 17 Forskningsområder 18 Om TØI Virksomhetsidé Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen TØI rapport 669/2003 Mobility Management En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter Åndsverklovens bestemmelser, og Transportøkonomisk

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no Årsmelding 2003 VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke til utvikling og fornying i offentleg

Detaljer

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak TØI rapport 1204/2012 Aud Tennøy Petter Christiansen Jan Usterud Hanssen Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov TØI rapport

Detaljer

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift m. referee: 2004 1. Matusiak, B. The limits of the mirror box as an overcast sky simulator.

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer