1814 Revisited The Past is Still Present

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1814 Revisited The Past is Still Present"

Transkript

1 Akershus Kunstsenter ønsker velkommen til pressevisning av 1814 Revisited The Past is Still Present onsdag 7. mai kl. 09:30 ca. 15:00 Gratis buss til visningsstedene og lunsj! Med 26 kunstnere, 18 nyproduksjoner, tre visningssteder, samt verk i det offentlige rom inntar 1814 Revisited The Past is Still Present rollen som den selvtitulerte Grunnlovsutstillingen. Utstillingen er en del av det offisielle programmet til Stortinget, og er en ambisiøs satsning fra Akershus Kunstsenters side, som uten en krone i produksjonsbudsjett begynte å søke om midler for et par år siden. Nå har vi nådd målet, og kan stolt invitere til lukket førvisning onsdag 7. mai! 1814 Revisited The Past is Still Present har som mål å rette søkelyset mot en rekke aktuelle problemstillinger knyttet til Grunnloven og det norske samfunnet. Vi ville lage en utstilling der samtidskunst både utfordrer den etablerte historiefortellingen og diskuterer aktuelle samtidige utfordringer. Om vi har lykkes er det opp til dere som presse og besøkende å vurdere. Flere temaer løftes frem i utstillingen, deriblant overvåkning som fenomen, behandlingen av tyskertøsene etter 2. verdenskrig, grunnlovens vern av samisk kultur, ytringsfrihet, kjønn og makt, og ikke minst demokratiets store utfordring: hvordan engasjere befolkningen? 1814 Revisited The Past is Still Present tar form som en kunstmønstring. To av visningsstedene befinner seg i historiske omgivelser på Eidsvoll Verk, hvor fabrikkhallen Mago A og Stallgården rommer hver sin del av utstillingen. I tillegg vises en vesentlig del av utstillingen i Akershus Kunstsenter. Det presenteres også et verk på fasaden til Oslo Sentralstasjon i hele utstillingsperioden. I løpet av utstillingsperioden vil det foregå sosiale prosjekter, kunstnersamtaler og workshoper, og det vil bli arrangert to debatter hvor tema fra utstillingen belyses fra et bredere perspektiv Revisited The Past is Still Present er et initiativ fra Akershus Kunstsenter. Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar, og den er støttet fra flere hold: Norsk Kulturråd, KORO, Fritt Ord, MEV Eiendom ANS, Svendby Eiendom, Akershus fylkeskommune, ROM Eiendom, Sparebankstiftelsen DNB, Skedsmo kommune, Eidsvoll kommune, Bildende Kunstneres Hjelpefond, HiFi-klubben med flere. Utstillingen åpner lørdag 10 mai, og vises til 14. september.

2 Plan for pressevisningen Vi setter opp buss til og fra Eidsvoll. Tog går for øvrig jevnlig, både til Lillestrøm og Eidsvoll Verk. (se for togtider eller kontakt oss) For de som skal være med bussen: 09:30: Oppmøte Oslo S (sjøsiden ved taxiplatået se etter buss fra Oslo Buss) 09:30: Buss til Akershus Kunstsenter 10:00: Visning Akershus Kunstsenter 10:45: Buss til Eidsvoll Verk 11:30: Visning Stallgården 12:00: Visning Mago A 13:00: Enkel lunsj (grønnsaksuppe) i Mago A 14:00: Buss retur til Oslo Flere av kunstnerne vil være til stede på pressekonferansen. For beregning av mat og bussleie, ønskes tilbakemelding om deltakelse. For mer informasjon og for påmelding til pressevisning, kontakt: Rikke Komissar Monica Holmen kurator og daglig leder Akershus Kunstenter Prosjektkoordinator tlf.: tlf.: Håper vi sees! Utfyllende informasjon om utstillingen og kunstnerne følger under.

3 1814 Revisited The Past is Still Present Akershus Kunstsenter Ayman Alazraq Juan Andres Milanes Benito Ane Hjort Guttu Artefacting v/alex White Mazzarella Ebba Moi Roghieh Asgari Torvund Gelawesh Waledkhani Mago A Kjersti G. Andvig & Lars Laumann Lene Berg Ahmad Ghossein Trond Hugo Haugen Siri Hermansen Frithjof Hoel & Rustan Andersson Ane Mette Hol Hilde Maisey Pierre Lionel Matte Lars Ø. Ramberg Merete Røstad Sten Are Sandbeck Charlotte Thiis-Evensen Artur Zmijewski Stallgården Lise Bjørne Linnert Pierre Lionel Matte Victor Mutelekesha Morten Slettemeås Fasaden på Oslo S Trond Hugo Haugen (i samarbeid med KORO/URO) Statistikk 26 kunstnere med 25 verk, fordelt på følgende: 18 nyproduksjoner 2 sosiale prosjekter 3 prosjekter i offentlig rom 14 menn 12 kvinner Nasjoner representert Azerbadsjan, Cuba, Kurdistan, Libanon, Norge, Palestina, Polen, Sverige, USA, Zambia.

4 Presentasjon av kunstnerne Ayman Alazraq Utreisefrist (2011), en skulptur i støpt voks, der ordet står som en stille og kontemplativ, men samtidig eksplisitt visualisering av den nærmest uutholdelige ventetiden mange asylsøkere kjenner på. Med Utreisefrist retter Alazraq søkelyset mot et aktuelt og viktig tema, hvem skal få bli i Norge, hvem må dra, og når kommer utvisningen? Juan Andres Milanes Benito Milanes Benitos verk Analyzing Sanity or The Extraction of the Stone of Madness (2014) åpner for refleksjoner rundt kirkens posisjon og funksjon i dag. Verket tar form som en del av en kirkefasade løsrevet fra sitt bygg. Den har mistet sin funksjon som inngangsparti, og med sin tvetydige karakter åpner verket for en rekke tolkninger. Ane Hjort Guttu This is Every Place (2014) er en ny film fra Ane Hjort Guttu. I filmen møter vi to kvinner bosatt i en forstad i Sverige. De er begge innvandrere og diskuterer troen på politisk endring versus troen på mulighetene for endring ved hjelp av religion. Artefacting v/alex White Mazzarella: CONNECT CONNECT (2014) begynner allerede i leseloungen på Akershus Kunstsenter. På veggen i leseloungen stiller White Mazzarella en rekke spørsmål knyttet til demokrati, og gjennom hele utstillingsperioden inviteres publikum til å skrive ned sine refleksjoner rundt spørsmålene direkte på veggen. CONNECT er også et relasjonelt prosjekt, der kunstneren og hans medhjelpere vil involvere befolkningen i Lillestrøm til diskusjon omkring demokrati og våre verdier. Ebba Moi Moi skal ta for seg dagens kjønnsstrukturer i Norge. Hvilken betydning har vår språkbruk for oppfattelsen av kjønn? Hvordan påvirker språket vår adferd? Hvor likestilt er Norge? Og ikke minst; er menn og kvinner likt representert i offentligheten? I forkant av utstillingen vil Ebba Moi og klasse 9c fra Stalsberg Skole reflektere rundt disse spørsmålene. Gjennom foredrag og diskusjon vil elevene utfordres til egne undersøkelser, fordypning og refleksjon. I Akershus Kunstsenter vil prosesser og resultat presenteres som en visuell representasjon av møtene.

5 Roghieh Asgari Torvund I filmen Moyna 15 år (2013) inviteres betrakter inn i en samtale mellom kunstneren og den unge gutten Moyna, som reflekterer rundt spørsmål knyttet til religion, konfirmasjon, om å finne seg selv og ikke minst det å være tro mot sine egne idealer. Gelawesh Waledkhani I sitt prosjekt Let My Heart Beat (2014) tar Gelawesh Waledkhani utgangspunkt i dagboknotater og brev etter den kurdiske menneskerettighetsaktivisten, journalisten og læreren Farzad Kamangar. Han ble arrestert i 2006 under en reise til Teheran, og etter et fengselsopphold med gjentatt tortur, ble han henrettet i Med sirlige broderier der hun bruker sitt eget hår som tråd, gjengir Waledkhani utdrag fra Kamangars dagboknotater fra fengselsoppholdet, og gir slik et innblikk i de konsekvenser frie ytringer kan få for enkeltmennesker. Kjersti G. Andvig & Lars Laumann Videoinstallasjonen Prima, Sekunda, Afrika! (2014) tar utgangspunkt i norsk og afrikansk kystkultur, med fokus på salg og eksport av den norske tørrfisken. Ved å følge historien til tørrfisken, og å utforske andre kystsamfunn, trekker verket opp paralleller mellom andre unge nasjoner og vår egen historie. Hvor begynner en nasjon og hvor slutter den? Hvilke konsekvenser medfører vår bistandspolitikk? Kan bistand ansees som nasjonsbygging? Lene Berg Hemmelig overvåking er et aktuelt tema i diskusjoner rundt demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet. I Kald Klump (2014) tar Lene Berg for seg dette temaet, med utgangspunkt i overvåkingen av såkalte meningsavvikere i Norge under den kalde krigen. Hva innebærer politisk overvåking i praksis? Hvilken effekt har overvåking, og hvordan ble det politiske klimaet i Norge påvirket? Ahmad Ghossein Det politiske klimaet i en nasjon kan skape alvorlige konsekvenser for dagliglivet befolkningen. På en sår og poetisk måte illustrerer Ahmad Ghossein i videoen My Father is Still a Communist (2011) kjærlighetsforholdet mellom sine foreldre under borgerkrigen i Libanon i perioden Hvordan holde ut når man lever adskilt? Hvordan leve sammen når man ikke får kommunisert?

6 Trond Hugo Haugen Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Wergeland har blitt stående som det visuelle symbolet på Grunnloven. 200 år etter Grunnlovens tilblivelse skaper Haugen et nytt riksportrett på Eidsvoll gjennom å speile vår egen samtid: i fotografiet Et riksportrett (2014) er Norge skalert ned til 112 representanter, og representasjonen i bildet tilsvarer dermed det landet vi lever i dag. Siri Hermansen I sitt prosjekt Addet Àndagassii/Unnskyld (2104) undersøker Hermansen konflikten mellom den samiske urbefolkningens rett til land og den pågående konflikten vedrørende industrialiseringen av Sapmi. Paragraf 110a i Grunnloven skal beskytte samene, likevel finner vi i dag eksempler på at nordområdene trues av ulike økonomiske interesser. Hvilken verdi representerer Grunnlovens paragraf for nordområdene og den samiske kultur? Frithjof Hoel & Rustan Andersson Prosjektet «Misjonen» (2014) tar utgangspunkt i virksomheten ved Eilert Sundts barnehjem på Eidsvoll, der flere barn av taterfamilier ble tvangsplassert på 1960-tallet. Hoel & Andersson retter med dette søkelys på alvorlige overtramp på en gruppe mennesker som ble tvangssterilisert, fratatt sine barn og utvist fra landet. De søker også å trekke paralleller mellom rasebiologisk teori og det norske nasjonsbyggingsprosjektet. Ane Mette Hol Med tegningen In the Absence of the Original (2014) tar Hol utgangspunkt i et eksemplar av Åndsverkloven, og bringer tankene videre rundt kreativitet og den kunstneriske skapelsesprosessen. Åndsverkloven skal på sin side sikre kunstneren opphavsrett på eget verk, men hvem eier ideene? Hilde Maisey I sitt prosjekt Håndbok for politisk innflytelse (2014) ønsker Maisey å se på ulike faktorer for mobilisering og lobbyvirksomhet, og boken kan sees som et konkret bidrag til å ta i bruk demokratiet.

7 Pierre Lionel Matte Prosjektet Jeg har et pass altså er jeg (2014) tar utgangspunkt i en dagbok kunstneren førte i perioden , der han utfordret seg selv til å nedtegne sine usensurerte tanker knyttet til hendelser omkring fenomenet fremmedfrykt. I Mago A vises en nyutviklet versjon av verket, basert på dagboknedtegnelser fra 2013/14, der kunstnerens møter med romfolket blir utgangspunkt for en observasjon av egne reaksjoner. I Stallgården viser Matte et annet prosjekt. Verket Norge 2.0 (2014) består av en bearbeidet versjon av kunstnerens gamle pass fra 70-tallet. Gjennom en fysisk «oppussing» av det opprinnelige passet, lag på lag med sparkel, grundering, oljemaling, silketrykk og til slutt lakk, illustrerer Matte den endringsprosessen Norge og det norske selvbildet har vært igjennom de siste 40 årene. Lars Ø. Ramberg I prosjektet FREMDGEHEN (2004 pågående) tar Ramberg opp skjebnen til norske kvinner best kjent som «tyskertøsene» kvinner som hadde hatt, eller var mistenkt for å ha, forhold til tyske soldater under okkupasjonen I sin research oppsporet Ramberg kvinnene som ennå levde i Berlin og intervjuet noen av dem, og i videoen som vises i utstillingen får vi høre en av kvinnenes historie. I installasjonen presenteres også utallige offentlige brev som dokumenterer hendelsene, samt et fotografi og neonverk. Merete Røstad Vocabulary of Thought (2014) undersøker vår ytringsfrihet ved å se på sammenhengene mellom stat og individ, og gjennom en samling collager inviterer Røstad til en poetisk og visuell dialog om vårt forhold til makt og ytringsfrihet. Collagene presenteres i et monter i Mago A, og installasjonen består også av flyveblader med tekst som utdyper og problematiserer ytringsfrihet. Sten Are Sandbeck På elva på vei ned til Mago A ligger en udefinerbar «klump» og flyter på vannet. Kraften er tøylet sammen, formen er deformert. Installasjonen kan sees som en visualisering av loven, i bred forstand, som Grunnloven og som et bilde på de naturlover vi til enhver tid må forholde oss til. Sten Are Sandbeck inviterer inn til en bred tolkning med sitt verk (Utenfor) Loven (2014).

8 Charlotte Thiis-Evensen Badekaret (2013) er et toskjerms videoverk som representerer vennskap og ømhet mellom ulike mennesker. Verket stiller også spørsmål ved vårt blikk for ulike roller og maktkonstellasjoner, og det kan representere et bilde på det utopiske samfunnet. Artur Zmijewski Zmijewski viser installasjonen Democracies, en 12-kanals videoinstallasjon bestående av dokumentasjoner av offentlige politiske hendelser der folkemasser og demonstrasjoner står i fokus. Den pågående videoserien er et resultat av Zmijewskis utforskning ytringsfrihet i praksis, og politisk bruk av det offentlige rom. Verket ble vist på Istanbulbiennalen i Zmijewski har deltatt på både Documenta og Veneziabiennalen, og var kurator for Berlinbiennalen i Lise Bjørne Linnert I prosjektet Cruelty Has a Human Heart (2013 pågående) undersøker Linnert ondskap gjennom tekst, søm og dialog. Verket tar form som en stedspesifikk tekstilinstallasjon, basert på utallige workshoper gjennomført med ulike grupper mennesker. Aktiviteten gjenspeiles i de broderte tekstile lappene som med sitater og tekster fra deltakerne reflekterer omkring begrepet ondskap. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med filosof Lars Fredrik Svendsen, som selv har skrevet Ondskapens filosofi. Publikum inviteres til å berøre installasjonen, for selv å lese de delvis skjulte sitatene. Victor Mutelekesha The City on the Mount (2014) er et relieff av Norge, der kartets toppunkt er Eidsvoll. Med dette diskuteres de demokratiske verdiene Grunnloven representerer for Norge som land, og oss som innbyggere. Han løfter også frem diskusjonen omkring hvilke verdier som er viktige. Morten Slettemeås I prosjektet Røys (2014) henter Slettemeås inspirasjon fra historien, nyhetsbilder og dagens mediale samfunn, og gjennom en rekke malerier og tegninger inviteres vi inn i et vell av visuelle inntrykk. Gjennom glimtvise bilder og motiv aner vi en historie som ligger bak, men gjennom lag på lag viskes bildet stadig svakere ut.! Vi er behjelpelige med pressebilder, intervjuer med kunstnerne etc, og håper du som journalist eller kritiker tar kontakt om det skulle være noe. Katalog utdeles på pressekonferansen!

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole Navn: Tore Dag Bøe Fødselsår: 1967 E-post: Tore.Dag.Boe@sshf.no Utdanning: Sosionom, mastergradsstudent i psykisk helsearbeid. Arbeidssted: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Linda Sætra 20003704 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS

Detaljer

Bygg broer, Ikke murer

Bygg broer, Ikke murer Bygg broer, Ikke murer Forord Denne boken er et resultat av ti års erfaring med undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennom arbeidet i Den norske Helsingforskomité

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Det som er jødisk identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Cora Alexa Døving og Vibeke Moe HL-senteret mai 2014 Utgitt av: HL-senteret

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.)

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) Forord Forord Riter og seremonier benyttes i de fleste religioner og livssyn til å markere

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole Fredrik Hasler Innledning Det er ikke alltid slik med nytilsatte ledere at de faktisk bidrar til den type

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Taktil kommunikasjonsutvikling hos personer med medfødt døvblindhet i tilknytning til bygging av BUA-MI Kari Schjøll Brede Del 1:2 2013 Eikholt nasjonalt ressurssenter

Detaljer

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen TEMAHEFTE om barns medvirkning Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen Innholdsfortegnelse forord 5 Perspektiver på barns medvirkning i barnehage Av Berit Bae 6 I. Hvordan forstå

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer