BRUKERMANUAL SEAWAVE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL SEAWAVE AS"

Transkript

1 BRUKERMANUAL

2 Sikkerhets merknader ADVARSEL: En Personlig Nødpeilesender (PLB) er en radiosender for nødstilfeller, og skal kun brukes i alvorlige situasjoner med overhengende fare for liv. FORSIKTIG: Falske varsler setter liv i fare og forårsake kostbare avbrudd for søk- og redningstjeneste. Misbruk av PLB'en kan resultere i forelegg. FORSIKTIG: Springfjær antenne, hold PLB'en bort fra ansikt når antennen "pakkes" ut. FORSIKTIG: Ikke demonter PLB'en, den inneholder ingen deler som kan repareres. FORSIKTIG: Inneholder litium batterier. Må ikke brennes, punkteres, deformeres, kortsluttes eller lades. ADVARSEL: Kast en brukt PLB i samsvar med den lokale avfallshåndteringen sine forskrifter. FORSIKTIG : Unngå bruk av kjemiske løsemidler for å rengjøre PLB`en, noen løsemidler kan i visse tilfeller skade materialet. FORSIKTIG : Radio lisens, PLB`en er en radiosender, og noen administrasjoner kan kreve at brukeren har en gyldig radi lisens for å dekke sitt eierskap og bruk (radiolisens er påbudt i Norge). FORSIKTIG: PLB vil ikke flyte med mindre den er utstyrt med den medfølgende oppdriftsposen, men det anbefales likevel at du fester en snor/stropp til enheten når du er i nærheten av vann, for å unngå tap. Radiofrekvens Eksponeringsadvarsel ADVARSEL: PLB`en avgir et lavt nivå av stråling, unngå håndtering av antennen når den er aktivert. Registrering ADVARSEL: PLB`en må registreres omgående. Unnlatelse av å registrere PLB`en kan forsinke søk- og redningstjenestens responstid, og kan være ulovlig.

3 Gratulerer med kjøpet av SafeLink SOLO PLB. Når du bærer en SafeLink SOLO kan du nyte en forsikring om at en siste utvei er ivaretat mot livstruende hendelser som kan oppstå hvor som helst i verden. Hvis du befinner deg i et avsidesliggende område uten noen annen form for krise kommunikasjon, på land eller til sjøs, kan din SafeLink SOLO "ringe" etter hjelp for deg. SafeLink SOLO vil overføre en unik krise identifikator til COSPAS-SARSAT satellitt system som kan bestemme plasseringen din hvor som helst på jordens overflate. I de fleste tilfeller er akutt varselet mottatt innen 5 minutter etter aktivering, men avhengig av satellitt dekning på ditt sted, kan tiden noen ganger være utvide til 45 minutter. SafeLink SOLO har en holdbarhet på 5 år og ved aktivering vil den sende varsel om nødssituasjonen i minst 24 timer. For ytterligere informasjon besøk COSPAS-SARSAT online på og Hva følger med SafeLink Solo PLB? Oppdrifts pose Stropp Universal veske

4 Radio lisens Amerikanske brukere trenger ikke å ha en radio lisens for en PLB. Andre nasjonale administrasjoner kan kreve PLB brukeren å bli lisensiert. I Norge kreves det lisens for programmering fra Post og Teletilsynet (krever egen konsesjon m/årlig avgift). Konsesjonssøknad.: https://www.more.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=5071 SafeLink SOLO PLB enheten.: Batteri, utgangsdato Land & HEX ID Registrerings etikett Rødt dra håndtak Dra av lokket for å komme til antennen. Dra lokket av KUN i en nødssituasjon Ved å trekke av lokket, brytes en forsegling som ikke kan repareres av brukeren. Hvit indikatorlys Blinker hvert 3 sekund når PLB er gjort aktiv. Langt blink hvert 50 sekund betyr at satellitt overføring er OK. Blinker to ganger i sekundet når GPS søker etter satellitter. 3 raske blink betyr at GPS posisjonen har blitt sendt. Antenne Kommer ut, og står vertikalt opp når dekselet er tatt av. GPS antenne sone Ikke blokker Enheten trenger en klar sikt til himmelen for best mulig mottak.

5 PÅ knapp (ON) Trykk én gang for å aktivere PLB Når PLB'en er på, trykk på PÅ knappen igjen for å få indikatorlampen til å blinke i SOS-signal mønster. TEST / AV knapp Trykk og hold for å starte selvtest funksjonen, et glimt av hvitt lys indikerer at selvtesten var vellykket Når PLB'en er aktiv, Hold TEST knappen inne for å slå AV PLB'en. Feste for snor/stropp. Aktivering av SafeLink SOLO PLB.: Skal kun aktiveres i situasjoner med alvorlig eller overhengende fare. 1) Vipp opp det røde håndtak, og trekk antennedeksel av. Viktig Antennen er dekket av en "anti tukle" forsegling, når forseglingen er brutt kan lokket ikke settes på plass igjen. Hvis den fjernes ved et uhell, må du kontakt din forhandler for å få et nytt cover. 2) Ta tak i enden av antennen, og dra den forsiktig ut. Pakk ut antennen til det står opp vertikalt. Forsiktig Antenne løser seg ut som en fjær, hold PLB'en vekk fra ansiktet før antennen "pakkes" ut.

6 3) Trykk på ON (PÅ) knappen Overføring av den første nødssituasjon meldingen finner sted 50 sekunder etter første aktivering. Ved en tilfeldig eller falsk aktivering vil denne forsinkelsen gi deg tid til å slå av SafeLink SOLO enheten (TEST knappen), før det første varselet blir sendt. Bruk av SafeLink SOLO PLB.: Plasser alltid PLB slik at antennen står vertikale. Dersom det er vind/blåser, snu PLB'en slik at den hvite indikatorlampen vender mot vinden. Bruk rundt vann SafeLink SOLO PLB enheten er vanntett ned til 10 meter, og vil flyte når den brukes med tilhørende oppdrifts pose. For å hindre tap av enheten i vannet, plasser snoren/stroppen gjennom øyehullet i bunnen av PLB'en, og fest den sikkert til håndleddet, klær eller din personlige flytevest / redningsvest. PLB'en er ikke en erstatning for en EPIRB som kan være påkrevd av visse maritime reguleringer. Merk: PLB'en vil IKKE flyte dersom oppdrifts posen ikke er montert riktig, på enheten. PLB'en er ikke laget for å flyte i oppreist stilling, eller å sende nød- alarm/melding når den flyter i vann.

7 Feste av snor/stropp Lys indikator.: Indikatorlampen vil begynne å blinke straks SafeLink SOLO PLB'en er aktivert. SafeLink SOLO PLB Lysindikator.: PLB AKTIV, 1 blink hvert 3 sekund. Satellittoverføring OK, et stor blink gang 50 hvert sekund. SafeLink SOLO GPS Lysindikator.:

8 Søker etter GPS, 2 blinker hvert sekund. Satellittoverføring sendt med GPS BELIGGENHET OK, sekvensen gjentar seg hvert 50 sekund. PLB Aktiv, 1 blink hvert 3 sekund SOS "blinke" funksjonen.: Når PLB'en er aktiv, trykk på ON knappen for å få indikatorlampen til å blinke i morsekode SOS mønster. Dette kan brukes for å tiltrekke seg oppmerksomhet etter mørkets frembrudd. SOS mønsteret er gjentatt fire ganger etter hvert trykk på ON knappen. For å spare batterilevetid, er maksimalt 30 (SOS) trykk tillatt, etter dette blir funksjonen deaktivert. D-aktivering etter bruk.: For å slå av SafeLink SOLO PLB'en, trykk og hold TEST knappen inne i noen sekunder inntil lampen slutter å blinke. Vi anbefaler at antennen rulles inn igjen, på plass under plast pinnen. Hvis mulig sett på det gule antennedekselet, og fest en midlertidig teipet over, dette for å unngå å utilsiktet trykke på ON knappen. Viktig..!! Så snart som mulig bør PLB'en returneres til en KANNAD forhandler, som vil montere et nytt antennedeksel, samt sjekk batteriets tilstand. Dersom PLB'en var aktiv i mer enn et par timer, anbefaler vi å montere et nytt batteriet for å sikre full 24 timers operativ tilgjengelighet. Selvtest.: Selvtesten verifiserer tilstanden til PLB`en, ved å sjekke alle viktige funksjoner, inkludert batteri og varsle/meldings senderen. TEST knappen.: Trykk og hold SELVTEST knappen inne i minimum 2 sekunder, indikatoren lyset blinker en gang til indikere starten av selvtesten sekvensen. Etter noen sekunder.; en god selvtest vil resultere i at indikatorlampen blinker en rekke ganger i rask rekkefølge, avhengig av batteribruket; nytt batteri, selvtest ok

9 minimum bruk, selvtest ok medium bruk, selvtest ok INGEN BLINK, selvtesten mislykkes, og PLB'en trenger service. PLB'en vil slå seg av automatisk når selvtesten er fullført. Viktig.! Hver selvtest trekker små mengder energi fra batteripakken. Unødvendig testing av PLB'en vil redusere batteritiden til PLB'en i en nødssituasjon. I gjennomsnitt bør man bare selvteste PLB'en 12 ganger per år, eller totalt 60 ganger i løpet av batteriets 5 års levetid. GPS posisjonstest.: Ved testing av GPS'en, ta med PLB'en ut til en åpen plass hvor du har fri sikt til himmelen. Selvtesting av den innebygde GPS'en er begrenset til maksimalt 10 tester i løpet av 5 år (holdbarheten til hvert batteri). Når alle testene har blitt brukt opp, vil ytterligere forsøk føre til at indikatorlampen blinker 4 ganger i rask rekkefølge og PLB'en vil så slå seg av. GPS selvtestfunksjon kan bare utføres, etter først å ha fullført en standard PLB selvtest; Trykk og hold TEST knappen inne i minimum 2 sekunder, indikatorlampen vil blinke en gang for å indikere starten av selvtesten. Slipp TEST knappen. Etter noen sekunder vil selvtesten være over og resultatet vil bli vist ved at indikatorlampen blinker en rekke ganger i rask rekkefølge avhengig av PLB'ens bruks- og levetid. Umiddelbart etter at indikatorlampen slutter å blinke, hold TEST knappen inne i ca 30 sekunder. GPS testen starter når indikatorlampen begynner å blinke, slipp så TEST knappen. Lyset vil fortsette å blinke sakte i opp til 5 minutter, du bør følge med på PLB i hele denne perioden. En vellykket GPS test signaliseres ved at indikatorlampen blinker en rekke lengre blink, i rask rekkefølge. GPS selvtest OK, 4-10 GPS tester igjen. GPS selvtest OK, 1-3 GPS tester igjen. GPS selvtest OK, men du har ingen GPS tester igjen.

10 Viktig.! For å bevare batteriets levetid, er GPS testing begrenset til maksimalt 10 tester gjennom batteriets 5 års levetid. Når de er brukt opp, vil PLB'en "forby" flere GPS tester. Velge den beste plasseringen.: SafeLink SOLO PLB'en fungerer best med klar sikt mot himmelen. Dette sikrer at nødmeldingen når satellittene og gir GPS mottakeren det beste signaler å gå ut fra. Dersom det ikke er mulig å velge et sted med klar sikt til/mot himmelen, velg det stedet hvor du har mest utsikt til/mot himmelen. Tretopper ødelegger for ytelse. Finn en åpning med så mye himmel syn som mulig. Kløfter, daler, grotter og overheng bør unngås. Bli hvor du er Redningsteamet forventer at du forblir hvor du er. Det å gå for hjelp er generelt ikke anbefalt da det trolig vil forsinke redningsarbeidet. Til fots Om du må gå for hjelp, sørg for at SafeLink SOLO PLB antenne forblir vertikal hele tiden. Luftfart En PLB er ofte brukt som en ekstra "ta med deg" sikkerhetsinnredning. PLB'en bør ikke aktiveres om bord i flyet (ved nødstilfelle, den skal aldri aktiveres i et fly når det IKKE er et nødstilfelle), signalet kan bli blokkert av metallet i flyet. Aktiver PLB'en etter landing, vekk fra flyet, da flyet kan forårsake blokkering av signalet. Kjøretøy PLB'en vil ikke fungere godt i et kjøretøy på grunn av metall og blokkering av signalet. Gå ut av bilen, aktivere PLB'en, og plassere den på taket, panseret, eller på bakken et stykke unna kjøretøyet. Land Finn den beste fri sikten til/mot himmelen, og plasser deretter PLB'en på flat mark. Hold antennen pekende mot himmelen og sørg for at vinden ikke velter PLB'en. IKKE la antennen ligge i en vannpytt eller lignende. Skip Plasser PLB'en flatt på dekk, velger en posisjon med best mulig fri sikt til/mot himmelen. Redningsflåte Prøv å holde PLB flat og hold den høyt opp for å unngå blokkere signalet. Vurder om PLB'en må holdes utenfor kalesjen. Feste en snor/stropp mellom PLB og klærne dine for å unngå tap av PLB'en. Redningsvest Fest en snor/stropp mellom PLB'en og klærne dine for å unngå tap av PLB'en. Hold PLB'en flat på toppen av redningsvest samt prøve å holde den over vann/bølgene. Hold antennen vertikalt, men unngå å holde i antennen, eller å blokkere GPS sonen. Falske alarmer Hvis PLB'en har blitt aktivert ved et uhell, eller redning har blitt fullført før ankomst av redningstjenesten:

11 Slå av PLB'en og gi beskjed til aktuell redningstjeneste eller myndigheter så fort som mulig. Kontakt redningstjenesten, kystvakt, eller politi via radio eller telefon for å gi dem beskjed om det falske varselet. Transport.: Passasjerfly Dette produktet inneholder små litium batterier. De kan vanligvis tas med om bord på passasjerfly som e personlig enhet (i håndbagasje). Hør alltid med flypersonalet før du sjekker inn, på samme måte som du ville gjort for en bærbar PC eller videokamera. Flyfrakt Dette produktet inneholder små litium batterier. På grunn av det generelt lave litium innhold et er de ikke forbudte som luft last etter IATA SP PI 970. Sjekk alltid med transportøren før frakt av produktet for eventuelt andre begrensninger som kan gjelde. Endt levetid Ved slutten av produktets (batteriets) levetid, er det avgjørende at batteriet fjernes fra PLB'en for å hindre falske alarmer. False varsler kan forårsake kostbare avbrudd i søk og redningstjeneste og kan medføre fare for liv som, en konsekvens. Sikker avhending Inneholder spor av litium, kan inneholde bly og bromerte flammehemmere (BFR), både i enhetens materiale og i dens kretskort. Må ikke brennes Det anbefales på det sterkeste at PLB enheten avhendes på en fornuftig og hensynsfull måte. Ikke kast produktet i din vanlige avfalspose, men ta det med til ditt lokale gjenvinningsanlegg. KANNAD SafeLink SOLO PLB

12 EIER.: KALLESIGNAL.: SERIENUMMER.: KJØPT/DATO.:

13

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

Røykvarsler Ei605 serien

Røykvarsler Ei605 serien B16477-R0-Ei605-U&C-NOR.QXD 6/11/08 12:49 PM Page 1 Røykvarsler Ei605 serien Model Nr. Utbyttbart batteri 10 års Lithium batteri (TY) Trådløs sammenkobling (RF) Kablet sammenkobling (C) Ei605 Ei605C Ei605CRF

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK no 1 SIKKERHET.................................................................... 4 2 Velkommen................................................................... 6

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Directorate S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D B ÅT OG UTSTYR INNHOLDSFORTEGNELSE BÅT OG UTSTYR..............

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

CLSF SC220 Manual version 1.1, Norwegian. Modell SC220. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Bruksanvisning. Manual versjon 1.

CLSF SC220 Manual version 1.1, Norwegian. Modell SC220. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Bruksanvisning. Manual versjon 1. Modell SC220 SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Manual versjon 1.1 SC220 GSM Fjernstyrt kamera Takk for at du kjøpte CLSF SC220 kamera! Dette kameraet er et fjernstyrt stillbilde

Detaljer

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3 Modell SC220 SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Gratis APP for Apple og Android Manual versjon 1.3 SC220 GSM Fjernstyrt kamera Takk for at du kjøpte CLSF SC220 kamera! Dette kameraet

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR 1. GENERELT OM PRODUKTET

SPØRSMÅL OG SVAR 1. GENERELT OM PRODUKTET SPØRSMÅL OG SVAR 1. Generelt om produktet 2. Jeg får ikke kontakt med min MOVER 3. Strømsparing (PS - power save mode) 4. SIM-kort 5. Geofence 6. Abonnement 7. GSM Node Code 8. Batteri 9. SOS 10. FG-godkjenning

Detaljer

Brukerveiledning Domonial

Brukerveiledning Domonial rukerveiledning Domonial Kundenummer: Installasjonsnummer: Sano 1225-4 sectoralarm.no Din Sector Alarm Takk for at du valgte alarm fra Sector Alarm AS. Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg i den daglige

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER

BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER 230V Røyk og varmedetektorer ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI Ei141RC Ionisk Ei144RC Varme Ei146RC Optisk OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER Ei161RC Ionisk Ei164RC Varme Ei166RC Optisk BRUKERMANUAL 1. JEVNLIG TEST

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer