Skagerak Energi AS. Toveiskommunikasjon en naturlig del av selskapets strategi. AMM og andre TVK baserte tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skagerak Energi AS. Toveiskommunikasjon en naturlig del av selskapets strategi. AMM og andre TVK baserte tjenester"

Transkript

1 Skagerak Energi AS Toveiskommunikasjon en naturlig del av selskapets strategi. AMM og andre TVK baserte tjenester Nota AS, tjenesteleverandør og pådriver for verdiøkning. Skagerak Energis strategi innen AMM og kommunikasjonsbaserte tjenester Støtte for storskala utrulling og drift Gevinstfokus, bidrag til effektiv nettdrift og kundeorientering Muligheter og ambisjoner Ivan Schytte AMM og Prosjekt 1

2 Nota AS tjenesteleverandør og pådriver for verdiøkning Kundeservice Målermontasje Innsamling av målerverdier Markedsplass Sluttkundeavregning Fakturering Innfordring Rapportering og systemdrift Nota er: Konkurransedyktig alternativ innen tradisjonelle MAF tjenester Pådriver for utvikling av tjenester innen toveiskommunikasjon Nota har: Partnerskap på deler av verdikjeden der andre har etablert beste praksis Kundemasse som gir stordriftsfordeler Aktivt samarbeide med systemleverandører for sluttkundeorienterte løsninger Langsiktige kundeforhold Nota gir: Modulbaserte tjenester og fleksibel leveransemodell Trygghet, kvalitet og kontroll 2

3 Skagerak Energi AS Toveiskommunikasjon en naturlig del av selskapets strategi. AMM og andre TVK baserte tjenester Nota AS, tjenesteleverandør og pådriver for verdiøkning. Skagerak Energis strategi innen AMM og kommunikasjonsbaserte tjenester Støtte for storskala utrulling og drift Gevinstfokus, bidrag til effektiv nettdrift og kundeorientering Muligheter og ambisjoner Ivan Schytte AMM og Prosjekt 3

4 Skagerak Energis strategi innen AMM og kommunikasjonsbaserte tjenester Utredningen fra våren 2004: Kost nyttevurderinger basert på Effektivitetsforbedrende tiltak Kundeservice og kvalitet Muligheter utover nettvirksomheten Kommunikasjonsløsning Leverandørbransjen, ståsted Tre pilarer: Data transport (innsamling av målerverdier / distribusjon av informasjon) Trygghet / overvåking Styring Setter krav til at Teknologi og systemstøtte skal muliggjøre reell AMM med tilleggstjenester. Mulighet for å formidle tjenester for 3. partsleverandør. 4

5 Samarbeid med Telenor Cinclus Muliggjør løsning basert på overvåket kommunikasjon kommunikasjonsleverandør Plattform og terminal for tjenesteformidling Censitel Lokalkommunikasjon Tilleggsfunksjoner/utstyr Teknologiutvikling Bygge løsning Støtter strategi benytter terminalkommunikasjons mot servernivå kommunikasjonsgrensesnitt mot lokalt utstyr Støtter installasjonsprosessen Påvirke i retning mot åpne standarder 5

6 Tjenesteorientert arkitektur Generiske Grensesnitt (Web services, GS2 o.l.) Måling Generiske Grensesnitt Tjenesteterminal 2VK systemet GUI1 Energiselskaper Styring Alarm/ deteksjon Meldingsformidling WLAN Bluetooth ZigBee AKSESS NETT GSM/GPRS xdsl ISDN PSTN IRIS Kommunikasjon og tjeneste plattform INTERNETT IP VPN GUI2 GUI3 GUI4 Alarmselskaper Smarthus - selskaper Sluttkunder 6

7 Skagerak Energi AS Toveiskommunikasjon en naturlig del av selskapets strategi. AMM og andre TVK baserte tjenester Nota AS, tjenesteleverandør og pådriver for verdiøkning. Skagerak Energis strategi innen AMM og kommunikasjonsbaserte tjenester Støtte for storskala utrulling og drift, forutsetninger Gevinstfokus, bidrag til effektiv nettdrift og kundeorientering Muligheter og ambisjoner Ivan Schytte AMM og Prosjekt 7

8 I T M Pr.-adm. TL L M K B V Resultatmål fra 1000-testen, småskalautrulling Etablere stabil infrastruktur for GPRS-terminaler Etablere og teste teknologi og omliggende prosesser Integrert arbeidsordrehåndtering for kvalitetssikring av arbeid i målepunktet Vise nytteverdier for nettselskapet (p.t 6 delprosjekter) Bekrefte skalèrbarhet i løsningen Utvikle én tilleggstjeneste i fellesskap Fokusområder Kundeinvolvering Avtalehåndtering God montasjegjennomføring Metodisk testing Drift og vedlikeholdsrutiner 8

9 PA Systemstøtte for samspill mellom fagsystemene TL L M Customer information system Integrasjon K NIS MDMS KIS Booking T B M V Customer integration platform Arbeidsordreløsning Støtte for utrulling, avtalehåndtering etc. Vedlikeholdsløsning XML / Web Services Cinclus integration platform Cinclus server platform Måleverdiflyt Støtte for interne prosesser Funksjonsstøtte åpne/stenge Work ordersystem PDA Collection system Terminal Operations End customer site 9

10 Integrasjon T M PA TL L M K B V Tredelt systemintegrasjon Automatisk arbeidsordrehåndtering og montasjestøtte Anleggshåndtering Arbeidsordre- og on-deman måleverdiflyt, digi.verdikjede Støtter arbeidsprosesser Kvalitetssikret installasjon og måleverdiflyt PDA CRM 2VK/ AMR Booking 10

11 I M M PA TL L M K Booking V Et eget uavhengig prosjekt Med grensesnitt mot Elentreprenørene, Skageraks prosjektorganisasjon og Telenor Cinclus. Kundefront er bookingpartner, dette skal kvalitetssikre dialogen med kunder. Anvender den kvalitetssikrede kundedialogen Avhengig av å utvikle egen systemstøtte Arbeidsordre og ressurstildeling Viktig å finne balansen mellom Viktig: Entreprenørene, som vil jobbe effektivt og fleksibelt Kundene, som ønsker minst mulig bry og som skal sitte igjen tilfredse. Å identifisere de riktige kanalene (brever, telefon, SMS, internett etc.) Å bruke disse i en planlagt rekkefølge Å kunne dokumentere all kontakt med en kunde. 11

12 PA I M M TL L M K B Drift/ vedlikehold Drift skjer i nært samarbeid med nettselskapet Måleravdelingen har en aktiv rolle ved vedlikehold I framtida også TVK ved ny montasje, måling Ferdigstilling av montasjeprosessen Saksbehandling av arbeidsordre med avvik (som lukes ut, og ikke behandles automatisk) Teknisk vedlikehold av systemet Initiere terminalbytter, målerbytter, feilretting, opphør, etc. Anvendelse av tilgjengelig data Utarbeide arbeidsbeskrivelser for systemet i bruk Ta data i bruk ved avregning Prosess-/ og arbeidsbeskrivelser må utarbeides i detalj 12

13 I T M Pr.-adm. TL L M K B V Erfaringspunkter Montasje Noe plassproblematikk Kunder ikke hjemme Høyt antall avtaler, forsinkelser Kommunikasjon God GPRS-dekning Behov for alternativ komm. bærer Test av automatisert verdikjede for MAF-tjenesten Noe gjenstår Drift God SLA 13

14 Pr.-adm. Fokusområder videre I T M TL L M K B V Krav til måler - terminalløsning Ulike behov i målepunktet Kundegrupper Vedlikeholdsproblematikk Lokalt utstyr Målsetting om bransjestandard Krav fra nettselskapet. Tilstrekkelig tilbyderbredden ved anskaffelse Kravspesifikasjonen vil derfor ha føringer i forholdet til fremtidige behov Flere måleparametere, leveringskvalitet. Et grensesnitt som er plass- og kommunikasjons relatert. Utviklingsløp for å standardisere grensesnittet mellom måler og terminal Kommunikasjon Åpne grensesnitt Ivareta funksjon tjenestebehov Overvåkning 14

15 Skagerak Energi AS Toveiskommunikasjon en naturlig del av selskapets strategi. AMM og andre TVK baserte tjenester Nota AS, tjenesteleverandør og pådriver for verdiøkning. Skagerak Energis strategi innen AMM og kommunikasjonsbaserte tjenester Støtte for storskala utrulling og drift Gevinstfokus, bidrag til effektiv nettdrift og kundeorientering Muligheter og ambisjoner Ivan Schytte AMM og Prosjekt 15

16 AMM og TVK, mulighetsområde NETTRELATERT KUNDESERVICE KUNDEORIENTERT verdiskapning Automatisk Avlesning (AMR) 2VK plattform Støtte Der Informasjonsbehov dagens driftsplanlegging rutiner og muligheter løsninger er kostnadskrevende vil bruk av TVK kunne gi en bedre Nyttebegrepet kundeoppfølging. er i hovedsak knyttet til: infodelen: Verdiøkende tjenester Åpning og stengning Leveringskvalitet (jordfeil, spenning, faseutfall, strømutfallsvarsel m.v) Balansekontroll Kortmåler, Prepay Billing Effektstyring Nett - nytte tjenester - Nyttebegrepet Produktfokus Driftsstøtte nettservice er i hovedsak og vedlikehold knyttet til: - Forbruk Ivareta myndighetspålegg Alarm-/ Framtidige tjenester varslingstjenester - Leveringskvalitet Pris Kundeorientering og Tilgjengelighet og service - Bedre kvalitet i basis MAF-tjenesten Løsning for: Brann Styring Kundeserviceløsninger for: - Måler/terminaldrift Måleverdipresentasjon Avlesning på forespørsel, opphør og ny kunde -åpne/stenge Jordfeilshåndtering Kundedialog Innbrudd Smarte hus -kortmålerfunksjonalitet Kvalitetsmåling Driftsinformasjon Balansekontroll Utrede/Utvikle løsninger som ivaretar: Vann Energiøkonomisering Utrede/Utvikle løsninger som ivaretar: - Funksjon i målepunktet - Informasjonsflyt Betalingsløsninger Funksjon i målepunktet - Tilgjengelighet Kundesikkerhet Lysbue Trygghetsalarm Informasjonsflyt mellom fagsystemene - Brukergrensenitt Avvikshåndtering Gevinstvurdering: - Tilgjengelighet Rapportering - Arbeidsordreløsning Jordfeil -Kundetilfredshet- Betjening og Forbrukerorientering Ferdig Under arbeide Magnetfeltdeteksjon Overspenningsvern 16

17 Skagerak Energi AS Toveiskommunikasjon en naturlig del av selskapets strategi. AMM og andre TVK baserte tjenester Nota AS, tjenesteleverandør og pådriver for verdiøkning. Skagerak Energis strategi innen AMM og kommunikasjonsbaserte tjenester Støtte for storskala utrulling og drift Gevinstfokus, bidrag til effektiv nettdrift og kundeorientering Muligheter og ambisjoner Ivan Schytte AMM og Prosjekt 17

18 Mulighetsskisse tjenester Energiselskap Detektorer. Brann, Vann, Innbrudd AMR, Åpne/stenge, Balansekontroll, Jordfeil, Kvalitetsmåling, Effektstyring, Sluttbruker 868 Toveiskommunikasjon GSM/GPRS www/mail Vann- og gassavstenging Lysbue Jordfeil Gassdeteksjon 868 Mhz, ZigBee, GSM/GPRS 868 / ZigBee IP Toveis GSM/GPRS kommunikasjon Andre - Alarmselskap sentral - Forsikringsselskap etc. Lysstyring Varmestyring etc. Tilgjengelig for leveranse Tilgjengelig for pilot test Under utvikling 18

19 Ambisjoner og realisering Sluttkundeorientering Tilby energipanel med innhold Nettnyttefokus Ta frem løsninger basert på krav fra oppdragsgiver. Prioriterte områder Åpne/stenge og kortmålerfunksjon Leveringskvalitet, nivå 1 og sluttkunde 3. partsformidling Utvikle tjenesteløsninger Etablere dialog med alarmbransjen Løsningsorienter tjenesteleveranse Utvikle prismodeller Modeller for Tilgjengeliggjøre kommunikasjonsgrensesnittet Finansiering 19

20 Nota tilbyr to basispakker av tjenester med muligheter for oppgradering Kvalitetssikrede Målerverdier Håndtering av Pengestrøm Basis tjenester: Bedriftskunder Privatkunder Målerstander Kvalitetskontroll Leverandørskifte Korreksjonsoppgjør Balanseavregning Meldingsutveksling Avregning Beløpskontroll Avregningsplan Fakturautsendelse Parametervedlikehold Adressevedlikehold Purring Kreditthåndbok Restkontroajourhold Inkasso Stengegrunnlag Opsjoner Balansekontroll Nettapshåndtering Saldooppgjør Differensiert faktura Kundeportal Stengeadministrasjon AMM* AMR Spenningskvalitet Åpne/Stenge Effektkontroll Kortmåler Balansekontroll Varsle brann Styring Varsle innbrudd Jordfeil Varsle vannlekkasje Lysbuedeteksjon * Automatic Meter Management 20

Kjøp av tjenester. Fleksibilitet og egne valgmuligheter. Tore Øverås, daglig leder Nota AS. Elmåledagene 2008 12.-13. november

Kjøp av tjenester. Fleksibilitet og egne valgmuligheter. Tore Øverås, daglig leder Nota AS. Elmåledagene 2008 12.-13. november Kjøp av tjenester Fleksibilitet og egne valgmuligheter Tore Øverås, daglig leder Nota AS Elmåledagene 2008 12.-13. november Temaer Kort om Nota - Innledning Hva slags fleksibilitet og egne valgmuligheter

Detaljer

Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge

Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge Sammenfatningen er gjort av: Tommy Rudihagen Rudihagen AS for 1 Innhold Innhold... 2 1 Om veilederen... 3 2 Unntak fra plikt til

Detaljer

Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken. Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS

Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken. Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS Elmåledagene 12. 13. november 2008 Kort om Elsmart Solutions

Detaljer

Fra EDB Consulting Group (ex. Avenir)

Fra EDB Consulting Group (ex. Avenir) Nettselskapets rolle i det fremtidige norske kraftmarkedet med AMS-infrastruktur Gjennomgang av Avenirs notat 27. april 2010 Fra EDB Consulting Group (ex. Avenir) Kjell Eikland Bransjeansvarlig energi

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 1 STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 2 INNHOLD 1 BAKGRUNN 3 2 UTGANGSPUNKT 4 3 PERSPEKTIV OG TIDSBILDE 4 4 SENTRALE UTFORDRINGER OG MULIGHETER 5 5 VISJON 6 6 NORSK HELSENETTS SAMFUNNSOPPDRAG 6 7 NORSK

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

KIS-leverandører hva nå?

KIS-leverandører hva nå? KIS-leverandører hva nå? Johan Ripe Managing director Infra Solutions Sweden Oslo Airport 21. mai 2008 Frank Skoglund Forretningsutviling Logica Norge - Utility E-mail: frskg@logica.com Mobil: 98249403

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Rev. 1.0 21. mars 2013 1 Oppsummering Dette dokumentet er Agder IKT Driftssenter IKS strategidokument for perioden 2013

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF SINTEF - Åpen Rapport Risikovurdering av AMS Kartlegging av informasjonssikkerhetsmessige sårbarheter i AMS Forfattere Maria Bartnes Line Gorm Johansen Hanne Sæle SINTEF 2012-02-13 Sammendrag SINTEF har

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor

ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor ErgoGroup IKT-driftstjenester Driftsløsninger for kommunalsektor Visjon Vi muliggjør ambisjoner gjør det enklere Strategiske fokusområder Digitalisere offentlig virksomhet Effektivisere forretningsprosesser

Detaljer