NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)"

Transkript

1 NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Kondensatavleder BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

2 Kjære kunde, Tusen takk for at du har valgt kondensatavlederen BEKOMAT 33 / 33 CO. Vennligst les monterings- og driftsveiledningen nøye og følg våre anvisninger før BEKOMAT 33 / 33 CO monteres og settes i drift. Feilfri funksjon av BEKOMAT 33 / 33 CO og dermed en pålitelig kondensatavledning er kun garantert når de angitte forskriftene og anvisningene følges nøye. 2 BEKOMAT 33 / 33 CO

3 1 Piktogrammer og symboler Sikkerhetsanvisninger Formålsmessig bruk Utelukkelse fra bruksområdet Tekniske data Måltegning Klimasoner og kapasitetsdata Funksjon Installasjon Elektrisk installasjon Kontroll og vedlikehold Feilsøking og feilutbedring Deler og komponenter Anbefalte reservedeler Tilbehør Samsvarserklæring...28 BEKOMAT 33 / 33 CO 3

4 Pos: 2 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten @ 1 Pos: 3 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten s/w @ 1 Pos: 4 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Gefahr Warnung Vorsicht @ 1 Pos: 5 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/G+W+ V Netzspannung @ 1 Pos: 7 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Allgemeiner Hinweis @ 1 Pos: 8 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Hinweis Anleitung @ 1 Pos: 9 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Gefahr @ 1 Pos: 10 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 11 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Piktogrammer og symboler Pos: 1 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Piktogramme und Piktogrammer og symboler Følg monterings- og driftsveiledningen Følg monterings- og driftsveiledningen (på typeskilt) Generelt faresymbol (fare, advarsel, forsiktig) Generelt faresymbol (fare, advarsel, forsiktig) for nettspenning og anleggsdeler som fører nettspenning Pos: 6 /Beko Technische Sikkerhetsanvisninger Kontroller at denne veiledningen stemmer med apparattypen. Følg alle anvisninger som er gitt i denne driftsveiledningen. Den inneholder grunnleggende opplysninger som skal følges for montering, drift og vedlikehold. Derfor må denne driftsveiledningen absolutt leses av montøren og av ansvarlig bruker / fagfolk før montering, oppstart og vedlikehold. Driftsveiledningen må alltid være tilgjengelig på stedet der BEKOMAT 33 / 33 CO brukes. I tillegg til denne driftsveiledningen skal også ev. lokale hhv. nasjonale forskrifter følges. Sørg for at BEKOMAT 33 / 33 CO kun brukes innenfor de tillatte grenseverdiene som er oppført på typeskiltet. Ellers kan mennesker og materiale utsettes for fare og det kan oppstå funksjons- og driftsfeil. Hvis det er noen uklarheter eller spørsmål i forbindelse med denne monterings- og driftsveiledningen, vennligst ta kontakt med BEKO TECHNOLOGIES GMBH. Tiltak: Fare! Trykkluft! Ved kontakt med trykkluft som slipper ut raskt eller i støt, eller med anleggsdeler som brister og/eller ikke er sikret, er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall. Maks. driftstrykk må ikke overskrides (se typeskilt). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i trykkløs tilstand. Bruk kun trykkfast installasjonsmateriale. Innløpsledning skal legges fast til rør. Utløpsledning: kort, festet trykkslange på trykkfast rør. Sørg for at personer eller gjenstander ikke kan bli truffet av kondensat eller trykkluft som slipper ut. 4 BEKOMAT 33 / 33 CO

5 Pos: 12 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 13 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/sicherheitshinweise, weitere BM ( nicht Ex, nicht @ 1 Pos: 14 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/zusatz Sicherheitshinweise @ 1 Pos: 15 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 16 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen @ 1 r Pos: 18 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Bestimmung. Ver wend. BM @ 1 Pos: 19 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Hinweis Anwendung BM 33 @ 1 Pos: 20 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Ausschluss vom Anwendungsber 1 Formålsmessig bruk Tiltak: Fare! Nettspenning! Ved kontakt med spenningsførende deler som ikke er isolert er det fare for elektrisk støt med personskader og dødsfall. Den elektriske installasjonen må foretas i henhold til alle gjeldende forskrifter (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i spenningsfri tilstand. Den demonterte styreenheten har ingen IP-beskyttelsesgrad. Alle elektriske arbeider må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Flere sikkerhetsanvisninger: Ved montering og drift må også gjeldende nasjonale bestemmelser og sikkerhetsforskrifter overholdes. BEKOMAT 33 / 33 CO må ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder. Unngå for store tiltrekningskrefter på skruforbindelser i innløpet. Dette gjelder særlig for koniske skruforbindelser. BEKOMAT 33 / 33 CO er kun funksjonsdyktig når strømnettet er tilkoblet. Ikke bruk testknappen til kontinuerlig tømming. Bruk kun originale reservedeler. Bare da er en feilfri funksjon garantert. Tilleggsanvisninger: Bruk en nøkkelflate på innløpet (nøkkelvidde ) som mothold ved montering. Serviceenheten må ikke tas fra hverandre. Tiltak: Forsiktig! Feilfunksjoner under bruk! Det kan oppstå feilfunksjoner på BEKOMAT på grunn av feil montering og mangelfullt vedlikehold. Kondensat som ikke avledes kan forårsake skader på anlegg og i produksjonsprosesser. En funksjonssikker kondensatavledning fører til en direkte forbedring av trykkluftkvaliteten. Pass nøye på følgende for å unngå skader og svikt: Formålsmessig bruk og driftsparametrene for BEKOMAT i sammenheng med brukstilfellet (se kapittel Formålsmessig bruk ) Monterings- og driftsanvisningene i denne veiledningen blir nøyaktig overholdt Regelmessig vedlikehold og kontroll av BEKOMAT etter anvisningene i denne driftsveiledningen Pos: 17 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Bestimmungsgemäße Ver Formålsmessig bruk BEKOMAT er en elektronisk nivåregulert kondensatavleder for trykkluftanlegg. Bruken skjer innenfor tillatte driftsparameter (se Tekniske data). BEKOMAT kan avlede kondensat fra anleggsdelene under driftstrykk nesten uten trykklufttap. BEKOMAT 33 / 33 CO trenger driftsspenning og driftstrykk for funksjon (se Tekniske data). Ved bruk i anlegg med større krav til trykkluftkvaliteten (næringsmiddelindustri, medisinteknikk, laboratorieutstyr, spesielle prosesser osv.) må brukeren ta avgjørelser om tiltak for overvåkning av trykkluftkvaliteten. Disse tiltakene påvirker sikkerheten for de etterfølgende prosessene og kan forhindre personskader og materielle skader. Det er brukerens oppgave å sørge for de nevnte betingelsene under hele brukstiden. For bruk i CO 2 -anlegg må det brukes en BEKOMAT med spesifikasjonen CO. BEKOMAT 33 / 33 CO 5

6 Pos: 21 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM @ 1 Pos: 22 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM nicht für frostgefähr dete Bereiche @ 1 Pos: 23 /---- Seitenumbr uch @ 1 Utelukkelse fra bruksområdet 4 Utelukkelse fra bruksområdet BEKOMAT kan som kondensatavleder alene ikke garantere en definert trykkluftkvalitet, dette krever andre ytterligere tekniske innretninger. BEKOMAT 33 / 33 CO er ikke egnet for bruk i anlegg med undertrykk eller atmosfærisk omgivelsestrykk eller i eksplosjonsfarlige områder. BEKOMAT må ikke utsettes for varig direkte sollys eller varmestråler. BEKOMAT 33 / 33 CO må ikke monteres og brukes i områder med aggressiv atmosfære. BEKOMAT 33 / 33 CO kan ikke varmes opp og er derfor ikke egnet for bruk i områder med frostfare. 6 BEKOMAT 33 / 33 CO

7 Pos: 25 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Techn. Daten BM Standard + Zert. (o.leistg., nicht @ 1 Pos: 26 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Leistung BM Standar @ 1 Pos: 27 /Beko Technische Dokumentation/Elektrische Daten/BEKOM AT/Elektrische Daten BM @ 1 Pos: 28 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tekniske data Pos: 24 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Technische Tekniske data Min./maks. driftstrykk Min./maks. temperatur Kondensatinnløp Kondensatutløp Kondensat Hus Vekt (tom) 0, bar ( psi) C ( F) 3 x G ½ (½") innvendig G ½ (½") Ø 13 mm slangekobling oljeholdig + oljefri aluminium + plast, glassfiberarmert 1,65 kg (3.63 lbs) Dette produktet er prøvet etter kravene i CAN/CSA-C22.2 nr , andre opplag, innbefattet tillegg 1 eller en senere versjon av samme standard, med samme nivå for testkrav. Maks. kapasitet for klimasone Blå se også kapittel Klimasone og kapasitetsdata Maks. kompressorkapasitet Maks. kjøletørkerkapasitet Maks. filterkapasitet 10 m³/min (350 scfm) 20 m³/min (700 scfm) 100 m³/min (3500 scfm) Driftsspenning (se typeskilt) Inngangseffekt Sikring Anbefalt kabelmanteldiameter Anbefalt ledertverrsnitt Anbefalt fjerning av kabelmantel Anbefalt lengde hylse lederende Tilkoblingsdata for potensialfri kontakt koble last *) Tilkoblingsdata for potensialfri kontakt koble lavnivå-signal *) 230 / 115 /.../ 24 VAC ± 10 %, Hz / 24 VDC ± 10 % P < 8,0 VA (W) anbefalt for vekselstrøm: 1 A treg foreskrevet for likestrøm: 1 A treg Ø 5,8...8,5 mm (0.23" ") 3 x 0,75...1,5 mm² (AWG ) PE: ca. 60 mm L/N: ca. 50 mm ~ 6 mm (~ 0.24 inch) AC: max. 250V / 1A DC: max 30V / 1A min. 5 VDC / 10 ma Beskyttelsesgrad IP 54 VAC = V alternating current (vekselspenning) VDC = V direct current (likespenning) *) Kobling av last fører til at kontaktens egenskaper ikke lenger er egnet for kobling av lavnivåsignaler. BEKOMAT 33 / 33 CO 7

8 Pos: 30 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/M @ 1 Pos: 31 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/M asszeichnung Ergänzung @ 1 Pos: 32 /---- Seitenumbr uch @ 1 Måltegning Pos: 29 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/M Måltegning SW = Nøkkelvidde 8 BEKOMAT 33 / 33 CO

9 Pos: 34 /Beko Technische Dokumentation/Klimazonen/Klimazonen @ 1 Pos: 35 /---- Seitenumbr uch @ 1 Klimasoner og kapasitetsdata Pos: 33 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Klimazonen und Klimasoner og kapasitetsdata Klimasone Maks. kompressorkapasitet m³/min. Maks. tørkerkapasitet m³/min. Maks. filterkapasitet m³/min. grønn blå rød De angitte kapasitetsdata gjelder for moderat klima med gyldighet for Europa, store deler av Sørøst-Asia, Nord- og Sør-Afrika, deler av Nord- og Sør-Amerika (klimasone: blå). For tørt og/eller kjølig klima (klimasone: grønn) gjelder følgende faktor: Kapasitet i klimasone blå ca. x 1,2 For varmt og/eller fuktig klima (troper; klimasone: rød) gjelder følgende faktor: Kapasitet i klimasone blå ca. x 0,7 BEKOMAT 33 / 33 CO 9

10 Pos: 37 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM @ 1 Pos: 38 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM 32/33 @ 1 Funksjon Pos: 36 /Beko Technische Funksjon Kondensatet strømmer over innløpsledningen (1) inn i BEKOMAT 33 / 33 CO og samler seg i huset (2). En kapasitiv sensor (3) registrerer fyllnivået kontinuerlig og sender et signal til den elektroniske styringen så snart beholderen er full. Forstyreventilen (4) betjenes og membranen (5) åpner for å lede kondensatet ut i utløpsledningen (6). Når BEKOMAT er tømt, lukkes utløpsledningen tett igjen i rett tid, før det kan oppstå unødige trykklufttap. På BEKOMAT 33 / 33 CO viser to lysdioder de enkelte driftstilstandene. Driftsklar, spenning opprettet. Hvis kondensatutløpet er forstyrret, starter en alarmmodus som vises ved at den røde alarmlysdioden blinker. Feil /alarm Test av ventilfunksjonen (manuell tømming): Trykk knappen i ca. 2 s. Test av alarmfunksjonen (s.n.): Trykk knappen i minst 1 min. Må ikke brukes til kontinuerlig tømming. 10 BEKOMAT 33 / 33 CO

11 Pos: 39 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM-Alar mmodus (nicht @ 1. Pos: 40 /---- Seitenumbr uch @ 1 Funksjon Ventilens koblingsrekkefølge i alarmmodus Alarmmelding over potensialfri kontakt Alarmmodus: Når kondensatutløpet er forstyrret, åpner ventilen taktvis (ca. hvert 3. s), for å utbedre forstyrrelsen automatisk. Hvis feilen ikke er utbedret etter 1 min, utløses en feilmelding: Alarm-lysdioden blinker Alarmreléet kobler om (signalet kan aktiveres potensialfritt). Ventilen åpner i 7,5 sekund hvert 4. minutt. Når feilen er utbedret, kobler BEKOMAT automatisk tilbake til normal modus. Mulige feilårsaker er f.eks.: Feil i installasjonen Minimumstrykk underskredet For mye kondensat (overbelastning) Tilstoppet/sperret utløpsledning Ekstreme mengder smusspartikler Frosne rørledninger BEKOMAT 33 / 33 CO 11

12 Pos: 42 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 43 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 44 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 45 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen @ 1 r Pos: 46 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Installation und @ 1 Pos: 47 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/BM 31/32/33 (nicht Vario) @ 1 Installasjon Pos: 41 /Beko Technische Installasjon Tiltak: Fare! Trykkluft! Ved kontakt med trykkluft som slipper ut raskt eller i støt, eller med anleggsdeler som brister og/eller ikke er sikret, er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall. Maks. driftstrykk må ikke overskrides (se typeskilt). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i trykkløs tilstand. Bruk kun trykkfast installasjonsmateriale. Innløpsledning skal legges fast til rør. Utløpsledning: kort, festet trykkslange på trykkfast rør. Sørg for at personer eller gjenstander ikke kan bli truffet av kondensat eller trykkluft som slipper ut. Tiltak: Forsiktig! Feilfunksjoner under bruk! Det kan oppstå feilfunksjoner på BEKOMAT på grunn av feil montering og mangelfullt vedlikehold. Kondensat som ikke avledes kan forårsake skader på anlegg og i produksjonsprosesser. En funksjonssikker kondensatavledning fører til en direkte forbedring av trykkluftkvaliteten. Pass nøye på følgende for å unngå skader og svikt: Formålsmessig bruk og driftsparametrene for BEKOMAT i sammenheng med brukstilfellet (se kapittel Formålsmessig bruk ) Monterings- og driftsanvisningene i denne veiledningen blir nøyaktig overholdt Regelmessig vedlikehold og kontroll av BEKOMAT etter anvisningene i denne driftsveiledningen Merk: Alle oppførte farehenvisninger og advarsler må absolutt følges. Følg også alle forskrifter og anvisninger om arbeids- og brannvern på det respektive monteringsstedet. Bruk alltid kun egnet og passende verktøy og materiale i forskriftsmessig tilstand. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler og uegnede apparater, som høytrykksvask. Vær oppmerksom på at kondensater kan inneholde aggressive og helsefarlige bestanddeler. Hudkontakt bør derfor unngås. Kondensat er et deponeringspliktig avfall som skal samles opp, deponeres og behandles i egnede beholdere. 12 BEKOMAT 33 / 33 CO

13 Installasjon Monteringsanvisninger: Kun den viste monteringsstillingen for BEKOMAT (3) er tillatt. Den må aldri monteres liggende eller i en annen skråstilling. Innløpsrør (1) og kuleventil (2) minst G½. Ikke filter eller sil i innløpet. Fall i innløpet >1%. Bruk kun kuleventiler (2). Driftstrykk: min. 0,8 bar, maks. 16 bar Kort, festet trykkslange (4) på trykkfast rør. Pr. meter stigning i utløpsledningen (5) økes det nødvendige minimumstrykket med 0,1 bar. Utløpsledning (5) maks. 5 m stigende. Samleledning (7) legges med minst ¾" 1% fall. Før utløpsledningen (6) ovenfra inn i samleledningen (7). Gjennomfør alltid en tetthetskontroll og kontroller at styreenheten snepper riktig inn før oppstart. BEKOMAT 33 / 33 CO 13

14 Pos: 48 /---- Seitenumbr uch @ 1 Installasjon galt riktig Trykkdifferanser! Hver kondensatkilde må tømmes separat. Kontinuerlig fall! Innløpsledningen må legges i rør uten vannlomme Støtflate! Hvis det skal tømmes direkte fra ledningen, er det hensiktsmessig med omstyring av luftstrømmen. Utlufting! Hvis fallet i innløpet ikke er tilstrekkelig, eller ved andre problemer i innløpet, må det legges en luftutligningsledning. 14 BEKOMAT 33 / 33 CO

15 Pos: 50 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 51 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 52 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/ElektrInstallation Hinweise BM32/33 @ 1 Elektrisk installasjon Pos: 49 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Elektrische Elektrisk installasjon Tiltak: Fare! Nettspenning! Ved kontakt med spenningsførende deler som ikke er isolert er det fare for elektrisk støt med personskader og dødsfall. Den elektriske installasjonen må foretas i henhold til alle gjeldende forskrifter (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i spenningsfri tilstand. Den demonterte styreenheten har ingen IP-beskyttelsesgrad. Alle elektriske arbeider må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Merk: Tilkobling av strømforsyning: 1. Les av og overhold tillatt nettspenning på typeskiltet. 2. Ved AC-forsyning må det finnes en sikkert tilgjengelig skilleanordning i nærheten (f.eks. strømstøpsel eller bryter) som skiller alle strømførende ledere. 3. Ved DC-forsyning må det kun brukes en ekstrem lav spenning med sikker skilling (PELV) iht. IEC Installasjonsarbeider skal utføres i henhold til VDE 0100 / IEC Følg klemmeanordningen. 6. Ikke installer under spenning. 7. Løsne skruen (1) og ta av hetteoverdelen (2). 8. Løsne kabelskruforbindelsen (3) (hvis den finnes), ta ut tetningsproppen og før kabel (4) for spenningsforsyning gjennom. 9. Koble kabelen (4) til klemmene KL1 ( ) (5). 10.Legg kabelen som vist (se også tilkoblingsoversikt i den følgende teksten). 11.Trekk kabelskruforbindelsen (3) til så den tetter lett. 12.Sett på hetteoverdelen (2) og trekk skruen (1) håndfast til. 13.Potensialdifferanse mellom jordlednings-/petilkoblingen og rørnettet er ikke tillatt. Eventuelt skal det foretas en potensialutligning i henhold til IEC / VDE BEKOMAT 33 / 33 CO 15

16 Pos: 53 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/Klemmenbelegung BM @ 1 Elektrisk installasjon Tilkobling av potensialfri kontakt og ekstern test: 1. Valg av passende kabel. 2. Tilkoblingen skjer på KL2 og KL3, som vist på neste side. 3. Installasjonsskrittene er de samme som for tilkobling av strømforsyningen. 4. Når den potensialfrie kontakten fører berøringsfarlige spenninger, skal det også her finnes en skilleanordning som beskrevet ovenfor. Tilkoblingsoversikt AC-versjon (driftsspenning) KL 1 KL 2 KL KL 1.1 L- eller N-nettilkobling KL 1.2 N- eller L-nettilkobling KL 1.3 PE-nettilkobling Fase/nøytral Nøytral/fase earth/ground normally closed common normally open 0 V Ekstern test L = Ytterleder N = Nøytralleder PE = Jordleder Tilkoblingsoversikt av DC-versjon (driftsspenning) KL 1 KL 2 KL KL V KL V KL 1.3 PE-nettilkobling V nøytral 0 V earth/ground normally closed common normally open 0 V Ekstern test 16 BEKOMAT 33 / 33 CO

17 Pos: 54 /Beko Technische @ 1 Elektrisk installasjon Tilkoblingsoversikt over potensialfri kontakt og ekstern test (AC- og DC-versjon) KL 1 KL 2 KL V nøytral 0 V earth/ground normally closed common normally open 0 V Ekstern test Alarm / potensialfri kontakt: KL 2.2 n.c. KL 2.3 com. KL 2.4 n.o. n.c. - com. lukket ved feil eller strømbrudd (hvilestrøm-prinsipp) n.o. - com. lukket ved normal drift Kontaktene KL er potensialfrie. Ekstern test / fjernkontroll: KL 3.1 0V KL 3.2 ekstern test (IN1) Kontakter forbundet = test aktiv = tømming Kontakter åpne = test inaktiv Kontaktene KL er ikke potensialfrie. Merk: Mellom koblingsklemmene KL for VDC-apparatene og huset hhv. kondensattilkoblingene er det ingen galvanisk skilling. Ved kontroller, f.eks. jordlederkontroller i henhold til VDE / IEC 85/361/CD, må man passe på at det mellom de ledende apparatdelene som kan berøres og jordledningens støttepunkt bare finnes en forbindelse som oppretter en funksjonsjording og ikke en strømbæredyktig jordforbindelse. Spenningen 24 VDC må oppfylle kravene for ekstra lav spenning med sikker skilling (PELV) iht. IEC Trekk kabelskruforbindelsen til så den tetter lett. BEKOMAT 33 / 33 CO 17

18 Pos: 55 /---- Seitenumbr uch @ 1 Elektrisk installasjon Koblingsskjema 18 BEKOMAT 33 / 33 CO

19 Pos: 57 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 58 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 59 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 60 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 61 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 62 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen @ 1 r Pos: 63 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Installation und @ 1 Kontroll og vedlikehold Pos: 56 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Kontr olle und Kontroll og vedlikehold Tiltak: Fare! Trykkluft! Ved kontakt med trykkluft som slipper ut raskt eller i støt, eller med anleggsdeler som brister og/eller ikke er sikret, er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall. Maks. driftstrykk må ikke overskrides (se typeskilt). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i trykkløs tilstand. Bruk kun trykkfast installasjonsmateriale. Innløpsledning skal legges fast til rør. Utløpsledning: kort, festet trykkslange på trykkfast rør. Sørg for at personer eller gjenstander ikke kan bli truffet av kondensat eller trykkluft som slipper ut. Tiltak: Fare! Nettspenning! Ved kontakt med spenningsførende deler som ikke er isolert er det fare for elektrisk støt med personskader og dødsfall. Den elektriske installasjonen må foretas i henhold til alle gjeldende forskrifter (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i spenningsfri tilstand. Den demonterte styreenheten har ingen IP-beskyttelsesgrad. Alle elektriske arbeider må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Tiltak: Forsiktig! Feilfunksjoner under bruk! Det kan oppstå feilfunksjoner på BEKOMAT på grunn av feil montering og mangelfullt vedlikehold. Kondensat som ikke avledes kan forårsake skader på anlegg og i produksjonsprosesser. En funksjonssikker kondensatavledning fører til en direkte forbedring av trykkluftkvaliteten. Pass nøye på følgende for å unngå skader og svikt: Formålsmessig bruk og driftsparametrene for BEKOMAT i sammenheng med brukstilfellet (se kapittel Formålsmessig bruk ) Monterings- og driftsanvisningene i denne veiledningen blir nøyaktig overholdt Regelmessig vedlikehold og kontroll av BEKOMAT etter anvisningene i denne driftsveiledningen Merk: Alle oppførte farehenvisninger og advarsler må absolutt følges. Følg også alle forskrifter og anvisninger om arbeids- og brannvern på det respektive monteringsstedet. Bruk alltid kun egnet og passende verktøy og materiale i forskriftsmessig tilstand. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler og uegnede apparater, som høytrykksvask. Vær oppmerksom på at kondensater kan inneholde aggressive og helsefarlige bestanddeler. Hudkontakt bør derfor unngås. Kondensat er et deponeringspliktig avfall som skal samles opp, deponeres og behandles i egnede beholdere. BEKOMAT 33 / 33 CO 19

20 Pos: 64 /Beko Technische Dokumentation/Wartung/BEKOM AT/Wartung BM 33 (nicht Vario) @ 1 Kontroll og vedlikehold Vedlikeholdsanbefaling: Etter 9600 driftstimer eller maks. 2 år skal serviceenheten (9) skiftes ut. Det anbefales å gjennomføre en rengjøring av kondensatsamlebeholderen sammen med vedlikeholdet senest etter 2 år: 1. Ta av styreenheten (1...8) ved å trykke låsekroken (23) 2. BEKOMAT Løsne fra avløpet (3) 3. BEKOMAT Demonter fra røropplegget på innløpet 4. Løsne de to M6-monteringsskruene (22) og ta av serviceenheten (9) ved å trekke og løfte den litt 5. Ta av designskallet (11) med en skrutrekker 6. Løsne de fire dekselskruene (16) og ta av dekslet (17) 7. Rengjør kondensatsamlebeholderen (19) 20 BEKOMAT 33 / 33 CO

21 Kontroll og vedlikehold 8. Sett inn ny deksel-o-ring (18) etter tegning 9. Rengjør tetningsflatene på dekslet 10.Sett dekslet (17) på med ny O-ring og trekk de 4 dekselskruene (16) omhyggelig til over kryss (8 Nm) 11.Rengjør tetningsflatene ( ) på kondensatsamlebeholderen (19) BEKOMAT 33 / 33 CO 21

22 Kontroll og vedlikehold 12.Kontroller om serviceenheten (9) passer til styreenheten (1...8) (typebetegnelse og farge på låsekroken) 13.Kontroller O-ringene på den nye serviceenheten (12, 13) 14.Monter designskallet (11) 15.Monter serviceenheten sammen med designskallet på kondensatsamlebeholderen (19) og trekk til de to monteringsskruene (22) (2,5 Nm) 16.Montering av BEKOMAT på innløpsrørene i omvendt rekkefølge som demontering 22 BEKOMAT 33 / 33 CO

23 Pos: 65 /---- Seitenumbr uch @ 1 Kontroll og vedlikehold Montering av styreenhet på BEKOMAT: 1. Kontroller om serviceenheten (28) med kontaktfjær (13) er ren, tørr og uten fremmedlegemer. 2. Sett sensoren (5) inn i serviceenheten (9). 3. Heng krok (29) for styreenheten (1...8) inn i serviceenheten (9). 4. Trykk styreenheten (1...8) mot serviceenheten (9), smekk inn og kontroller at alt sitter godt. Oppstart etter vedlikehold: Før oppstart skal dette alltid gjennomføres: Tetthetskontroll av koblingsskruforbindelsen, kondensatsamlebeholderen og forbindelsene til serviceenheten Kontroll av elektriske tilkoblinger Kontroll om styreenheten er sneppet riktig inn BEKOMAT 33 / 33 CO 23

24 Pos: 67 /Beko Technische Dokumentation/Fehlersuche/BEKOMAT/Fehlersuche BM @ 1 Pos: 68 /---- Seitenumbr uch @ 1 Feilsøking og feilutbedring Pos: 66 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Fehlersuche und Feilsøking og feilutbedring Feilbilde Mulige årsaker Tiltak Spenningsforsyning har feil Kretskort defekt Kontroller spenningen på typeskiltet Kontroller tilkoblinger og driftsspenning Kontroller kretskort for mulige skader Lysdiode lyser ikke Testknapp betjent, men ingen kondensatavledning Kondensatavledning kun når testknapp betjent Inn- og/eller utløpsledning sperret eller tilstoppet Slitasje Kretskort defekt Serviceenhet defekt Minimumstrykk underskredet Maksimumstrykk overskredet Innløpsledning uten tilstrekkelig fall tverrsnitt for lite For mye kondensat (plutselig utstrømning) Serviceenhet sterkt tilsmusset Serviceenhet defekt eller tilsmusset Kontroller inn- og utløpsledning Kontroller om ventilen åpner hørbart (trykk testknappen flere ganger > 2 s) Kontroller kretskort for mulige skader Kontroller driftstrykk Legg innløpsledning med fall Skift ut serviceenhet Skift ut serviceenhet Apparat blåser permanent ut Apparatet er utett O-ringer mellom kondensatsamlebeholder og serviceenhet defekte eller tetningsflater tilsmusset Skruforbindelser ikke faste Kontroller skruforbindelser Demonter serviceenheten, kontroller O-ringer og tetningsflater Skift ev. ut O-ringer og rengjør tetningsflatene Kontroller at alt er tett etter monteringen 24 BEKOMAT 33 / 33 CO

25 Pos: 70 /Beko Technische Dokumentation/Bauteile und Komponenten/BEKOMAT/Bauteile BM 33 (nicht @ 1 Pos: 71 /---- Seitenumbr uch @ 1 Deler og komponenter Pos: 69 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Bauteile und Deler og komponenter 1 Skrue 3,5 x 10 2 Hetteoverdel 3 Formtetning 4 Kretskort 5 Sensor 6 Hetteunderdel 7 Kabelgjennomføring 8 Rundsnorring 2,5 x Serviceenhet 10 Slangehylse G ½ 11 Designskall 12 O-ring 8 x 4 13 O-ring 18,5 x 2 14 Låseskrue G ½ 15 Flat tetning 16 Unbrakoskrue M6 x Deksel 18 O-ring 48,9 x 2,62 19 Kondensatsamlebeholder 20 Flat tetning 21 Låseskrue G ½ 22 Kryssporskrue M6 x 16 BEKOMAT 33 / 33 CO 25

26 Pos: 73 /Beko Technische Dokumentation/Ersatzteile Zubehör/BEKOM AT/Ersatzteile BEKOMAT @ 1 Pos: 75 /Beko Technische Dokumentation/Ersatzteile Zubehör/BEKOM AT/Haltewinkel BM @ 1 Pos: 76 /Beko Technische Dokumentation/Ersatzteile Zubehör/BEKOM AT/Anschluss-Ablauf-Set BEKOM AT 13/33 ( nicht @ 1 Anbefalte reservedeler Pos: 72 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Empfohlene Anbefalte reservedeler Reservedelsett som kan leveres Innhold Bestillings-nr. Serviceenhet 9, 12, 13 XE KA SAP-nr Serviceenhet CO 9, 12, 13 XE KA SAP-nr Tetningssett 3, 8, 12, 13, 18 XE KA SAP-nr Designskall 11 XE KA SAP-nr Pos: 74 /Beko Technische Tilbehør Tilbehørsett som kan leveres Innhold Bestillings-nr. Holdevinkel for vegg og gulv 24 (holdevinkel) 25 (skive) 26 (unbrakoskrue) XZ KA SAP-nr BEKOMAT 33 / 33 CO

27 Pos: 77 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tilbehør Tilbehørsett som kan leveres Innhold Bestillings-nr. Tilkoblingssett med manuell tømming, ventil for innløp med skruforbindelse Tilkoblingssett med manuell tømming, ventiler for luftpendelledning og innløp med skruforbindelse Utløpssett med slange og installasjonsmateriale Kuleventil G½ PN25 Kuleventil G¼PN10 Reduksjonsnippel G½ - G¼ Ms Dobbeltnippel G¼ Ms Kuleventil G½ PN25 Kuleventil G¼ PN10 Reduksjonsnippel G½ - G¼ Ms Dobbeltnippel G¼ Ms T-stykke G½ ms forniklet Kontramutter Rp½ Ms Slangestykke 13,3x3,3x800 Hylse 13-G½ Ms SW24 Slangeklemme 16-27/12 XZ KA SAP-nr XZ KA SAP-nr XZ KA SAP-nr BEKOMAT 33 / 33 CO 27

28 Pos: 79 /Beko Technische Dokumentation/Zertifikate/Er klär ung en/bekomat EG-Konfor @ 1 Pos: 80 /---- Seitenumbr uch @ 1 Samsvarserklæring Pos: 78 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Konfor mitätser klär Samsvarserklæring 28 BEKOMAT 33 / 33 CO

29 Pos: 81 /Beko Technische Dokumentation/Zertifikate/Er klär ung en/bekomat EG-Konfor @ 1 Pos: 82 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Hinweis Übersetzg. d. @ 1 Pos: 83 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Hinweis @ 1 Pos: 84 /Beko Technische Dokumentation/Globale @ 1 === Ende der Liste für Textmar ke Inhalt === Samsvarserklæring BEKO TECHNOLOGIES GMBH Neuss, GERMANY Tel: EF-samsvarserklæring Vi erklærer hermed at de nedenfor betegnede produktene i den utførelse som er levert av oss er i samsvar med kravene i gjeldene direktiver. Denne erklæringen gjelder for produktene i den tilstanden de hadde da de ble levert av oss. Deler som ikke er montert av produsenten og/eller inngrep som er foretatt senere omfattes ikke. Produktbetegnelse: Kondensatavleder Modeller: BEKOMAT 31, 32, 33 Spenningsvarianter: 24VAC, 24VDC, 100VAC, 115VAC, 200VAC, 230VAC Trykkvarianter: 0,8-16 bar driftstrykk Produktbeskrivelse og funksjon: Kondensatavleder for elektronisk nivåregulert avledning av kondensat i trykkluftnett. Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF Anvendte harmoniserte standarder: EN : Corrigendum 1:2002 År for plassering av CE-merke: 06 (BEKOMAT 31, 32) 09 (BEKOMAT 33) Apparatene med en driftsspenning på 24 VDC omfattes ikke av lavspenningsdirektivets bruksområde. EMC-direktiv 2004/108/EF Anvendte harmoniserte standarder: EN 55011: A2:2007, gruppe 1, klasse B EN :2006 Neuss, BEKO TECHNOLOGIES GMBH etter fullmakt Christian Riedel Leder kvalitetsstyring BEKOMAT 33 / 33 CO 29

30 A Alarmmodus...11 Anbefalte reservedeler...26 Anvisninger, sikkerhetsanvisninger...4 Å Årsaker for feil...11 B Beskyttelsesgrad... 5, 15, 19 Bestillingsnummer... 26, 27 Blåser ut...24 Bruksområde...5 D Data...7 Deler...25 E Ekstra lav spenning...17 Elektrisk installasjon...15 Elektriske data...7 F Fagfolk... 5, 15, 19 Fall...14 Fare nettspenning... 5, 15, 19 Fare trykkluft... 4, 12, 19 Feil...24 Feilfunksjon...24 Feilsøking...24 Feilutbedring...24 Formålsmessig bruk...5 Forstyreventil...10 Funksjon...10 Fyllnivå...10 H Hetteoverdel...25 Hetteunderdel...25 I Ingen kondensatavledning...24 Innløpsledning... 10, 14 Installasjon...12 K Kapasitetsdata...9 Klimasone blå...9 grønn...9 rød...9 Klimasoner...9 Koblingsskjema Komponenter Kondensatavleder har feil Kontroll Kretskort L Luftutligningsledning = luftpendelledning Lysdiode lyser ikke M Mål... 8 Måltegning... 8 Mellomadapter Membran Montering Monterings- og driftsveiledning... 4 P Piktogrammer... 4 R Rengjøre kondensatsamlebeholderen Reservedeler... 5, 26 Reservedelsett S Samsvarserklæring Sensor Serviceenhet... 20, 25 Sikkerhetsanvisninger... 4 Støtflate Symboler... 4 T Tekniske data... 7 Tilbehør Tilbehørsett... 26, 27 Trouble shooting Trykkdifferanser U Utelukkelse av et bruksområde... 6 Utelukkelse fra bruksområdet... 6 Utløpsledning V Vannlomme Vedlikehold Vedlikeholdsanbefaling Vedlikeholdsarbeider... 4, 12, 19 Vinkeladapter BEKOMAT 33 / 33 CO

31 BEKOMAT 33 / 33 CO 31

32 Headquarter : Deutschland / Germany BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 D Neuss Tel.: +49 (0) 中 华 人 民 共 和 国 / China BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co. Ltd. Rm.606 Tomson Commercial Building 710 Dongfang Rd. Pudong Shanghai China P.C Tel France BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l. Zone Industrielle 1 Rue des Frères Rémy F Sarreguemines Tél India BEKO COMPRESSED AIR TECHNOLOGIES Pvt. Ltd. Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad , INDIA Tel Italia / Italy BEKO TECHNOLOGIES S.r.l Via Peano 86/88 I Leinì (TO) Tel 日 本 / Japan BEKO TECHNOLOGIES K.K KEIHIN THINK 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP Tel Benelux BEKO TECHNOLOGIES B.V. Veenen 12 NL RB Roosendaal Tel Polska / Poland BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 47 PL Warszawa Tel +48 (0) Scandinavia BEKO TECHNOLOGIES AB Industrivägen 39 S Sävedalen Tel España / Spain BEKO Tecnológica España S.L. Polígono Industrial "Armenteres" C./Primer de Maig, no.6 E Sant Feliu de Llobregat Tel South East Asia BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thailand) Ltd. 75/323 Romklao Road Sansab, Minburi Bangkok Thailand Tel. +66 (0) 臺 灣 / Taiwan BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd 16F.-5, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.) Tel Česká Republika / Czech Republic BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. Mlýnská 1392 CZ Usti nad Orlici Tel United Kingdom BEKO TECHNOLOGIES LTD. 2 West Court Buntsford Park Road Bromsgrove GB-Worcestershire B60 3DX Tel USA BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great SW Parkway US - Atlanta, GA Tel. +1 (404) Oversettelse av original veiledning. Original veiledning på tysk. Tekniske endringer og feiltagelser forbeholdes. BM33_uc_manual_no_2011_06 BEKOMAT 33 / 33 CO

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 31 (SUBM31)

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 31 (SUBM31) NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 31 (SUBM31) 01-942 2 Service-Unit BEKOMAT 31 1 Piktogrammer og symboler...4 2 Sikkerhetsanvisninger...4 3 Tekniske data...6

Detaljer

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 31 (BM31)

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 31 (BM31) NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Kondensatavleder BEKOMAT 31 (BM31) 01-940 Kjære kunde, Tusen takk for at du har valgt kondensatavlederen BEKOMAT 31. Vennligst les monterings- og driftsveiledningen

Detaljer

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 32U / 32U F (SUBM32U / SUBM32UF)

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 32U / 32U F (SUBM32U / SUBM32UF) NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 32U / 32U F (SUBM32U / SUBM32UF) 01-1877 2 Service-Unit BEKOMAT 32U / 32U F 1 Piktogrammer og symboler...4 2 Sikkerhetsanvisninger...4

Detaljer

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 32 (BM32)

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 32 (BM32) NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Kondensatavleder BEKOMAT 32 (BM32) 01-782 Kjære kunde, Tusen takk for at du har valgt kondensatavlederen BEKOMAT 32. Vennligst les monterings- og driftsveiledningen

Detaljer

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 31U (BM31U)

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 31U (BM31U) NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Kondensatavleder BEKOMAT 31U (BM31U) 01-1870 Kjære kunde, Tusen takk for at du har valgt kondensatavlederen BEKOMAT 31U. Vennligst les monterings- og driftsveiledningen

Detaljer

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 32U (BM32U)

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 32U (BM32U) NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Kondensatavleder BEKOMAT 32U (BM32U) 01-1874 Kjære kunde, Tusen takk for at du har valgt kondensatavlederen BEKOMAT 32U. Vennligst les monterings- og driftsveiledningen

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 33/33 CO/33 F/33 CO F/ 33U/33U CO/33U F/33U CO F (SUBM33U / SUBM33UCO / SUBM33UF / SUBM33UCOF) 01-1883 2 Service-Unit BEKOMAT

Detaljer

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 33 / 33 CO (SUBM33 / SUBM33CO)

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 33 / 33 CO (SUBM33 / SUBM33CO) NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Reserveenhet Service-Unit BEKOMAT 33 / 33 CO (SUBM33 / SUBM33CO) 01-721 2 Service-Unit BEKOMAT 33 / 33 CO 1 Piktogrammer og symboler...4 2 Sikkerhetsanvisninger...4

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 33U / 33U CO (BM33U / BM33UCO)

NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 33U / 33U CO (BM33U / BM33UCO) NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Kondensatavleder BEKOMAT 33U / 33U CO (BM33U / BM33UCO) 01-1882 Kjære kunde, Tusen takk for at du har valgt kondensatavlederen BEKOMAT 33U / 33U CO. Vennligst

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL LT EST HR SLO RO PL SK CZ H TR GR LV RUS BG N FI DK S P E I NL F GB D Information RS PRO LED P1 SL 3.1 3.2 88,5 5 Ø235 Ø255 5 3.3 5. A C D - 2 - 4.1 Slave Master Slave 5.4 5.1 5.5 5.2 5.3 5.6-3 - N 1.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys LED-signallys Best.nr. : 1171 00 LED-orienteringslys Best.nr. : 1169 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.P.3

Monteringsanvisning MA 4.P.3 Monteringsanvisning Tekniske data 1 Regulatorens formål Strying for viftekonvektorer med tre hastighetstrinn 2 Strømtilførsel 230 V (ac) 50 Hz 3 Maksimal vaiabel last 2 A, 230V (ac) 4 Arbeidsområde termostat

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

GRAM Compact K/F 610 76-504-1245 1

GRAM Compact K/F 610 76-504-1245 1 GRAM Compact K/F 610 Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 16 Bedienungsanleitung D... 25 Mode d'emploi F... 33 Gebruiksanwijzing NL... 42 Bruksanvisning S... 51 Bruksanvisning N... 59

Detaljer

Wonderfil Wrap Automatisk system for oppblåsbar forpakning. Oversettelse av de orginale Wonderfil instruksjoner. Wrap Bruksanvisning

Wonderfil Wrap Automatisk system for oppblåsbar forpakning. Oversettelse av de orginale Wonderfil instruksjoner. Wrap Bruksanvisning Automatisk system for oppblåsbar forpakning Bruksanvisning Oversettelse av de orginale Wonderfil instruksjoner Wrap Bruksanvisning Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Other patents pending.

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon Funk koplingsaktuator 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1134 00 Funk impulsrelé 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1132 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer