NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NO - norsk. Monterings- og driftsveiledning. Kondensatavleder BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)"

Transkript

1 NO - norsk Monterings- og driftsveiledning Kondensatavleder BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

2 Kjære kunde, Tusen takk for at du har valgt kondensatavlederen BEKOMAT 33 / 33 CO. Vennligst les monterings- og driftsveiledningen nøye og følg våre anvisninger før BEKOMAT 33 / 33 CO monteres og settes i drift. Feilfri funksjon av BEKOMAT 33 / 33 CO og dermed en pålitelig kondensatavledning er kun garantert når de angitte forskriftene og anvisningene følges nøye. 2 BEKOMAT 33 / 33 CO

3 1 Piktogrammer og symboler Sikkerhetsanvisninger Formålsmessig bruk Utelukkelse fra bruksområdet Tekniske data Måltegning Klimasoner og kapasitetsdata Funksjon Installasjon Elektrisk installasjon Kontroll og vedlikehold Feilsøking og feilutbedring Deler og komponenter Anbefalte reservedeler Tilbehør Samsvarserklæring...28 BEKOMAT 33 / 33 CO 3

4 Pos: 2 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten @ 1 Pos: 3 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten s/w @ 1 Pos: 4 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Gefahr Warnung Vorsicht @ 1 Pos: 5 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/G+W+ V Netzspannung @ 1 Pos: 7 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Allgemeiner Hinweis @ 1 Pos: 8 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Hinweis Anleitung @ 1 Pos: 9 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Gefahr @ 1 Pos: 10 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 11 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Piktogrammer og symboler Pos: 1 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Piktogramme und Piktogrammer og symboler Følg monterings- og driftsveiledningen Følg monterings- og driftsveiledningen (på typeskilt) Generelt faresymbol (fare, advarsel, forsiktig) Generelt faresymbol (fare, advarsel, forsiktig) for nettspenning og anleggsdeler som fører nettspenning Pos: 6 /Beko Technische Sikkerhetsanvisninger Kontroller at denne veiledningen stemmer med apparattypen. Følg alle anvisninger som er gitt i denne driftsveiledningen. Den inneholder grunnleggende opplysninger som skal følges for montering, drift og vedlikehold. Derfor må denne driftsveiledningen absolutt leses av montøren og av ansvarlig bruker / fagfolk før montering, oppstart og vedlikehold. Driftsveiledningen må alltid være tilgjengelig på stedet der BEKOMAT 33 / 33 CO brukes. I tillegg til denne driftsveiledningen skal også ev. lokale hhv. nasjonale forskrifter følges. Sørg for at BEKOMAT 33 / 33 CO kun brukes innenfor de tillatte grenseverdiene som er oppført på typeskiltet. Ellers kan mennesker og materiale utsettes for fare og det kan oppstå funksjons- og driftsfeil. Hvis det er noen uklarheter eller spørsmål i forbindelse med denne monterings- og driftsveiledningen, vennligst ta kontakt med BEKO TECHNOLOGIES GMBH. Tiltak: Fare! Trykkluft! Ved kontakt med trykkluft som slipper ut raskt eller i støt, eller med anleggsdeler som brister og/eller ikke er sikret, er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall. Maks. driftstrykk må ikke overskrides (se typeskilt). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i trykkløs tilstand. Bruk kun trykkfast installasjonsmateriale. Innløpsledning skal legges fast til rør. Utløpsledning: kort, festet trykkslange på trykkfast rør. Sørg for at personer eller gjenstander ikke kan bli truffet av kondensat eller trykkluft som slipper ut. 4 BEKOMAT 33 / 33 CO

5 Pos: 12 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 13 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/sicherheitshinweise, weitere BM ( nicht Ex, nicht @ 1 Pos: 14 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/zusatz Sicherheitshinweise @ 1 Pos: 15 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 16 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen @ 1 r Pos: 18 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Bestimmung. Ver wend. BM @ 1 Pos: 19 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Hinweis Anwendung BM 33 @ 1 Pos: 20 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Ausschluss vom Anwendungsber 1 Formålsmessig bruk Tiltak: Fare! Nettspenning! Ved kontakt med spenningsførende deler som ikke er isolert er det fare for elektrisk støt med personskader og dødsfall. Den elektriske installasjonen må foretas i henhold til alle gjeldende forskrifter (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i spenningsfri tilstand. Den demonterte styreenheten har ingen IP-beskyttelsesgrad. Alle elektriske arbeider må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Flere sikkerhetsanvisninger: Ved montering og drift må også gjeldende nasjonale bestemmelser og sikkerhetsforskrifter overholdes. BEKOMAT 33 / 33 CO må ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder. Unngå for store tiltrekningskrefter på skruforbindelser i innløpet. Dette gjelder særlig for koniske skruforbindelser. BEKOMAT 33 / 33 CO er kun funksjonsdyktig når strømnettet er tilkoblet. Ikke bruk testknappen til kontinuerlig tømming. Bruk kun originale reservedeler. Bare da er en feilfri funksjon garantert. Tilleggsanvisninger: Bruk en nøkkelflate på innløpet (nøkkelvidde ) som mothold ved montering. Serviceenheten må ikke tas fra hverandre. Tiltak: Forsiktig! Feilfunksjoner under bruk! Det kan oppstå feilfunksjoner på BEKOMAT på grunn av feil montering og mangelfullt vedlikehold. Kondensat som ikke avledes kan forårsake skader på anlegg og i produksjonsprosesser. En funksjonssikker kondensatavledning fører til en direkte forbedring av trykkluftkvaliteten. Pass nøye på følgende for å unngå skader og svikt: Formålsmessig bruk og driftsparametrene for BEKOMAT i sammenheng med brukstilfellet (se kapittel Formålsmessig bruk ) Monterings- og driftsanvisningene i denne veiledningen blir nøyaktig overholdt Regelmessig vedlikehold og kontroll av BEKOMAT etter anvisningene i denne driftsveiledningen Pos: 17 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Bestimmungsgemäße Ver Formålsmessig bruk BEKOMAT er en elektronisk nivåregulert kondensatavleder for trykkluftanlegg. Bruken skjer innenfor tillatte driftsparameter (se Tekniske data). BEKOMAT kan avlede kondensat fra anleggsdelene under driftstrykk nesten uten trykklufttap. BEKOMAT 33 / 33 CO trenger driftsspenning og driftstrykk for funksjon (se Tekniske data). Ved bruk i anlegg med større krav til trykkluftkvaliteten (næringsmiddelindustri, medisinteknikk, laboratorieutstyr, spesielle prosesser osv.) må brukeren ta avgjørelser om tiltak for overvåkning av trykkluftkvaliteten. Disse tiltakene påvirker sikkerheten for de etterfølgende prosessene og kan forhindre personskader og materielle skader. Det er brukerens oppgave å sørge for de nevnte betingelsene under hele brukstiden. For bruk i CO 2 -anlegg må det brukes en BEKOMAT med spesifikasjonen CO. BEKOMAT 33 / 33 CO 5

6 Pos: 21 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM @ 1 Pos: 22 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM nicht für frostgefähr dete Bereiche @ 1 Pos: 23 /---- Seitenumbr uch @ 1 Utelukkelse fra bruksområdet 4 Utelukkelse fra bruksområdet BEKOMAT kan som kondensatavleder alene ikke garantere en definert trykkluftkvalitet, dette krever andre ytterligere tekniske innretninger. BEKOMAT 33 / 33 CO er ikke egnet for bruk i anlegg med undertrykk eller atmosfærisk omgivelsestrykk eller i eksplosjonsfarlige områder. BEKOMAT må ikke utsettes for varig direkte sollys eller varmestråler. BEKOMAT 33 / 33 CO må ikke monteres og brukes i områder med aggressiv atmosfære. BEKOMAT 33 / 33 CO kan ikke varmes opp og er derfor ikke egnet for bruk i områder med frostfare. 6 BEKOMAT 33 / 33 CO

7 Pos: 25 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Techn. Daten BM Standard + Zert. (o.leistg., nicht @ 1 Pos: 26 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Leistung BM Standar @ 1 Pos: 27 /Beko Technische Dokumentation/Elektrische Daten/BEKOM AT/Elektrische Daten BM @ 1 Pos: 28 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tekniske data Pos: 24 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Technische Tekniske data Min./maks. driftstrykk Min./maks. temperatur Kondensatinnløp Kondensatutløp Kondensat Hus Vekt (tom) 0, bar ( psi) C ( F) 3 x G ½ (½") innvendig G ½ (½") Ø 13 mm slangekobling oljeholdig + oljefri aluminium + plast, glassfiberarmert 1,65 kg (3.63 lbs) Dette produktet er prøvet etter kravene i CAN/CSA-C22.2 nr , andre opplag, innbefattet tillegg 1 eller en senere versjon av samme standard, med samme nivå for testkrav. Maks. kapasitet for klimasone Blå se også kapittel Klimasone og kapasitetsdata Maks. kompressorkapasitet Maks. kjøletørkerkapasitet Maks. filterkapasitet 10 m³/min (350 scfm) 20 m³/min (700 scfm) 100 m³/min (3500 scfm) Driftsspenning (se typeskilt) Inngangseffekt Sikring Anbefalt kabelmanteldiameter Anbefalt ledertverrsnitt Anbefalt fjerning av kabelmantel Anbefalt lengde hylse lederende Tilkoblingsdata for potensialfri kontakt koble last *) Tilkoblingsdata for potensialfri kontakt koble lavnivå-signal *) 230 / 115 /.../ 24 VAC ± 10 %, Hz / 24 VDC ± 10 % P < 8,0 VA (W) anbefalt for vekselstrøm: 1 A treg foreskrevet for likestrøm: 1 A treg Ø 5,8...8,5 mm (0.23" ") 3 x 0,75...1,5 mm² (AWG ) PE: ca. 60 mm L/N: ca. 50 mm ~ 6 mm (~ 0.24 inch) AC: max. 250V / 1A DC: max 30V / 1A min. 5 VDC / 10 ma Beskyttelsesgrad IP 54 VAC = V alternating current (vekselspenning) VDC = V direct current (likespenning) *) Kobling av last fører til at kontaktens egenskaper ikke lenger er egnet for kobling av lavnivåsignaler. BEKOMAT 33 / 33 CO 7

8 Pos: 30 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/M @ 1 Pos: 31 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/M asszeichnung Ergänzung @ 1 Pos: 32 /---- Seitenumbr uch @ 1 Måltegning Pos: 29 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/M Måltegning SW = Nøkkelvidde 8 BEKOMAT 33 / 33 CO

9 Pos: 34 /Beko Technische Dokumentation/Klimazonen/Klimazonen @ 1 Pos: 35 /---- Seitenumbr uch @ 1 Klimasoner og kapasitetsdata Pos: 33 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Klimazonen und Klimasoner og kapasitetsdata Klimasone Maks. kompressorkapasitet m³/min. Maks. tørkerkapasitet m³/min. Maks. filterkapasitet m³/min. grønn blå rød De angitte kapasitetsdata gjelder for moderat klima med gyldighet for Europa, store deler av Sørøst-Asia, Nord- og Sør-Afrika, deler av Nord- og Sør-Amerika (klimasone: blå). For tørt og/eller kjølig klima (klimasone: grønn) gjelder følgende faktor: Kapasitet i klimasone blå ca. x 1,2 For varmt og/eller fuktig klima (troper; klimasone: rød) gjelder følgende faktor: Kapasitet i klimasone blå ca. x 0,7 BEKOMAT 33 / 33 CO 9

10 Pos: 37 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM @ 1 Pos: 38 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM 32/33 @ 1 Funksjon Pos: 36 /Beko Technische Funksjon Kondensatet strømmer over innløpsledningen (1) inn i BEKOMAT 33 / 33 CO og samler seg i huset (2). En kapasitiv sensor (3) registrerer fyllnivået kontinuerlig og sender et signal til den elektroniske styringen så snart beholderen er full. Forstyreventilen (4) betjenes og membranen (5) åpner for å lede kondensatet ut i utløpsledningen (6). Når BEKOMAT er tømt, lukkes utløpsledningen tett igjen i rett tid, før det kan oppstå unødige trykklufttap. På BEKOMAT 33 / 33 CO viser to lysdioder de enkelte driftstilstandene. Driftsklar, spenning opprettet. Hvis kondensatutløpet er forstyrret, starter en alarmmodus som vises ved at den røde alarmlysdioden blinker. Feil /alarm Test av ventilfunksjonen (manuell tømming): Trykk knappen i ca. 2 s. Test av alarmfunksjonen (s.n.): Trykk knappen i minst 1 min. Må ikke brukes til kontinuerlig tømming. 10 BEKOMAT 33 / 33 CO

11 Pos: 39 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM-Alar mmodus (nicht @ 1. Pos: 40 /---- Seitenumbr uch @ 1 Funksjon Ventilens koblingsrekkefølge i alarmmodus Alarmmelding over potensialfri kontakt Alarmmodus: Når kondensatutløpet er forstyrret, åpner ventilen taktvis (ca. hvert 3. s), for å utbedre forstyrrelsen automatisk. Hvis feilen ikke er utbedret etter 1 min, utløses en feilmelding: Alarm-lysdioden blinker Alarmreléet kobler om (signalet kan aktiveres potensialfritt). Ventilen åpner i 7,5 sekund hvert 4. minutt. Når feilen er utbedret, kobler BEKOMAT automatisk tilbake til normal modus. Mulige feilårsaker er f.eks.: Feil i installasjonen Minimumstrykk underskredet For mye kondensat (overbelastning) Tilstoppet/sperret utløpsledning Ekstreme mengder smusspartikler Frosne rørledninger BEKOMAT 33 / 33 CO 11

12 Pos: 42 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 43 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 44 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 45 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen @ 1 r Pos: 46 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Installation und @ 1 Pos: 47 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/BM 31/32/33 (nicht Vario) @ 1 Installasjon Pos: 41 /Beko Technische Installasjon Tiltak: Fare! Trykkluft! Ved kontakt med trykkluft som slipper ut raskt eller i støt, eller med anleggsdeler som brister og/eller ikke er sikret, er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall. Maks. driftstrykk må ikke overskrides (se typeskilt). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i trykkløs tilstand. Bruk kun trykkfast installasjonsmateriale. Innløpsledning skal legges fast til rør. Utløpsledning: kort, festet trykkslange på trykkfast rør. Sørg for at personer eller gjenstander ikke kan bli truffet av kondensat eller trykkluft som slipper ut. Tiltak: Forsiktig! Feilfunksjoner under bruk! Det kan oppstå feilfunksjoner på BEKOMAT på grunn av feil montering og mangelfullt vedlikehold. Kondensat som ikke avledes kan forårsake skader på anlegg og i produksjonsprosesser. En funksjonssikker kondensatavledning fører til en direkte forbedring av trykkluftkvaliteten. Pass nøye på følgende for å unngå skader og svikt: Formålsmessig bruk og driftsparametrene for BEKOMAT i sammenheng med brukstilfellet (se kapittel Formålsmessig bruk ) Monterings- og driftsanvisningene i denne veiledningen blir nøyaktig overholdt Regelmessig vedlikehold og kontroll av BEKOMAT etter anvisningene i denne driftsveiledningen Merk: Alle oppførte farehenvisninger og advarsler må absolutt følges. Følg også alle forskrifter og anvisninger om arbeids- og brannvern på det respektive monteringsstedet. Bruk alltid kun egnet og passende verktøy og materiale i forskriftsmessig tilstand. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler og uegnede apparater, som høytrykksvask. Vær oppmerksom på at kondensater kan inneholde aggressive og helsefarlige bestanddeler. Hudkontakt bør derfor unngås. Kondensat er et deponeringspliktig avfall som skal samles opp, deponeres og behandles i egnede beholdere. 12 BEKOMAT 33 / 33 CO

13 Installasjon Monteringsanvisninger: Kun den viste monteringsstillingen for BEKOMAT (3) er tillatt. Den må aldri monteres liggende eller i en annen skråstilling. Innløpsrør (1) og kuleventil (2) minst G½. Ikke filter eller sil i innløpet. Fall i innløpet >1%. Bruk kun kuleventiler (2). Driftstrykk: min. 0,8 bar, maks. 16 bar Kort, festet trykkslange (4) på trykkfast rør. Pr. meter stigning i utløpsledningen (5) økes det nødvendige minimumstrykket med 0,1 bar. Utløpsledning (5) maks. 5 m stigende. Samleledning (7) legges med minst ¾" 1% fall. Før utløpsledningen (6) ovenfra inn i samleledningen (7). Gjennomfør alltid en tetthetskontroll og kontroller at styreenheten snepper riktig inn før oppstart. BEKOMAT 33 / 33 CO 13

14 Pos: 48 /---- Seitenumbr uch @ 1 Installasjon galt riktig Trykkdifferanser! Hver kondensatkilde må tømmes separat. Kontinuerlig fall! Innløpsledningen må legges i rør uten vannlomme Støtflate! Hvis det skal tømmes direkte fra ledningen, er det hensiktsmessig med omstyring av luftstrømmen. Utlufting! Hvis fallet i innløpet ikke er tilstrekkelig, eller ved andre problemer i innløpet, må det legges en luftutligningsledning. 14 BEKOMAT 33 / 33 CO

15 Pos: 50 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 51 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 52 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/ElektrInstallation Hinweise BM32/33 @ 1 Elektrisk installasjon Pos: 49 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Elektrische Elektrisk installasjon Tiltak: Fare! Nettspenning! Ved kontakt med spenningsførende deler som ikke er isolert er det fare for elektrisk støt med personskader og dødsfall. Den elektriske installasjonen må foretas i henhold til alle gjeldende forskrifter (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i spenningsfri tilstand. Den demonterte styreenheten har ingen IP-beskyttelsesgrad. Alle elektriske arbeider må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Merk: Tilkobling av strømforsyning: 1. Les av og overhold tillatt nettspenning på typeskiltet. 2. Ved AC-forsyning må det finnes en sikkert tilgjengelig skilleanordning i nærheten (f.eks. strømstøpsel eller bryter) som skiller alle strømførende ledere. 3. Ved DC-forsyning må det kun brukes en ekstrem lav spenning med sikker skilling (PELV) iht. IEC Installasjonsarbeider skal utføres i henhold til VDE 0100 / IEC Følg klemmeanordningen. 6. Ikke installer under spenning. 7. Løsne skruen (1) og ta av hetteoverdelen (2). 8. Løsne kabelskruforbindelsen (3) (hvis den finnes), ta ut tetningsproppen og før kabel (4) for spenningsforsyning gjennom. 9. Koble kabelen (4) til klemmene KL1 ( ) (5). 10.Legg kabelen som vist (se også tilkoblingsoversikt i den følgende teksten). 11.Trekk kabelskruforbindelsen (3) til så den tetter lett. 12.Sett på hetteoverdelen (2) og trekk skruen (1) håndfast til. 13.Potensialdifferanse mellom jordlednings-/petilkoblingen og rørnettet er ikke tillatt. Eventuelt skal det foretas en potensialutligning i henhold til IEC / VDE BEKOMAT 33 / 33 CO 15

16 Pos: 53 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/Klemmenbelegung BM @ 1 Elektrisk installasjon Tilkobling av potensialfri kontakt og ekstern test: 1. Valg av passende kabel. 2. Tilkoblingen skjer på KL2 og KL3, som vist på neste side. 3. Installasjonsskrittene er de samme som for tilkobling av strømforsyningen. 4. Når den potensialfrie kontakten fører berøringsfarlige spenninger, skal det også her finnes en skilleanordning som beskrevet ovenfor. Tilkoblingsoversikt AC-versjon (driftsspenning) KL 1 KL 2 KL KL 1.1 L- eller N-nettilkobling KL 1.2 N- eller L-nettilkobling KL 1.3 PE-nettilkobling Fase/nøytral Nøytral/fase earth/ground normally closed common normally open 0 V Ekstern test L = Ytterleder N = Nøytralleder PE = Jordleder Tilkoblingsoversikt av DC-versjon (driftsspenning) KL 1 KL 2 KL KL V KL V KL 1.3 PE-nettilkobling V nøytral 0 V earth/ground normally closed common normally open 0 V Ekstern test 16 BEKOMAT 33 / 33 CO

17 Pos: 54 /Beko Technische @ 1 Elektrisk installasjon Tilkoblingsoversikt over potensialfri kontakt og ekstern test (AC- og DC-versjon) KL 1 KL 2 KL V nøytral 0 V earth/ground normally closed common normally open 0 V Ekstern test Alarm / potensialfri kontakt: KL 2.2 n.c. KL 2.3 com. KL 2.4 n.o. n.c. - com. lukket ved feil eller strømbrudd (hvilestrøm-prinsipp) n.o. - com. lukket ved normal drift Kontaktene KL er potensialfrie. Ekstern test / fjernkontroll: KL 3.1 0V KL 3.2 ekstern test (IN1) Kontakter forbundet = test aktiv = tømming Kontakter åpne = test inaktiv Kontaktene KL er ikke potensialfrie. Merk: Mellom koblingsklemmene KL for VDC-apparatene og huset hhv. kondensattilkoblingene er det ingen galvanisk skilling. Ved kontroller, f.eks. jordlederkontroller i henhold til VDE / IEC 85/361/CD, må man passe på at det mellom de ledende apparatdelene som kan berøres og jordledningens støttepunkt bare finnes en forbindelse som oppretter en funksjonsjording og ikke en strømbæredyktig jordforbindelse. Spenningen 24 VDC må oppfylle kravene for ekstra lav spenning med sikker skilling (PELV) iht. IEC Trekk kabelskruforbindelsen til så den tetter lett. BEKOMAT 33 / 33 CO 17

18 Pos: 55 /---- Seitenumbr uch @ 1 Elektrisk installasjon Koblingsskjema 18 BEKOMAT 33 / 33 CO

19 Pos: 57 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 58 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 59 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 60 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 61 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 62 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen @ 1 r Pos: 63 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Installation und @ 1 Kontroll og vedlikehold Pos: 56 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Kontr olle und Kontroll og vedlikehold Tiltak: Fare! Trykkluft! Ved kontakt med trykkluft som slipper ut raskt eller i støt, eller med anleggsdeler som brister og/eller ikke er sikret, er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall. Maks. driftstrykk må ikke overskrides (se typeskilt). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i trykkløs tilstand. Bruk kun trykkfast installasjonsmateriale. Innløpsledning skal legges fast til rør. Utløpsledning: kort, festet trykkslange på trykkfast rør. Sørg for at personer eller gjenstander ikke kan bli truffet av kondensat eller trykkluft som slipper ut. Tiltak: Fare! Nettspenning! Ved kontakt med spenningsførende deler som ikke er isolert er det fare for elektrisk støt med personskader og dødsfall. Den elektriske installasjonen må foretas i henhold til alle gjeldende forskrifter (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedlikeholdsarbeider må kun utføres i spenningsfri tilstand. Den demonterte styreenheten har ingen IP-beskyttelsesgrad. Alle elektriske arbeider må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Tiltak: Forsiktig! Feilfunksjoner under bruk! Det kan oppstå feilfunksjoner på BEKOMAT på grunn av feil montering og mangelfullt vedlikehold. Kondensat som ikke avledes kan forårsake skader på anlegg og i produksjonsprosesser. En funksjonssikker kondensatavledning fører til en direkte forbedring av trykkluftkvaliteten. Pass nøye på følgende for å unngå skader og svikt: Formålsmessig bruk og driftsparametrene for BEKOMAT i sammenheng med brukstilfellet (se kapittel Formålsmessig bruk ) Monterings- og driftsanvisningene i denne veiledningen blir nøyaktig overholdt Regelmessig vedlikehold og kontroll av BEKOMAT etter anvisningene i denne driftsveiledningen Merk: Alle oppførte farehenvisninger og advarsler må absolutt følges. Følg også alle forskrifter og anvisninger om arbeids- og brannvern på det respektive monteringsstedet. Bruk alltid kun egnet og passende verktøy og materiale i forskriftsmessig tilstand. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler og uegnede apparater, som høytrykksvask. Vær oppmerksom på at kondensater kan inneholde aggressive og helsefarlige bestanddeler. Hudkontakt bør derfor unngås. Kondensat er et deponeringspliktig avfall som skal samles opp, deponeres og behandles i egnede beholdere. BEKOMAT 33 / 33 CO 19

20 Pos: 64 /Beko Technische Dokumentation/Wartung/BEKOM AT/Wartung BM 33 (nicht Vario) @ 1 Kontroll og vedlikehold Vedlikeholdsanbefaling: Etter 9600 driftstimer eller maks. 2 år skal serviceenheten (9) skiftes ut. Det anbefales å gjennomføre en rengjøring av kondensatsamlebeholderen sammen med vedlikeholdet senest etter 2 år: 1. Ta av styreenheten (1...8) ved å trykke låsekroken (23) 2. BEKOMAT Løsne fra avløpet (3) 3. BEKOMAT Demonter fra røropplegget på innløpet 4. Løsne de to M6-monteringsskruene (22) og ta av serviceenheten (9) ved å trekke og løfte den litt 5. Ta av designskallet (11) med en skrutrekker 6. Løsne de fire dekselskruene (16) og ta av dekslet (17) 7. Rengjør kondensatsamlebeholderen (19) 20 BEKOMAT 33 / 33 CO

21 Kontroll og vedlikehold 8. Sett inn ny deksel-o-ring (18) etter tegning 9. Rengjør tetningsflatene på dekslet 10.Sett dekslet (17) på med ny O-ring og trekk de 4 dekselskruene (16) omhyggelig til over kryss (8 Nm) 11.Rengjør tetningsflatene ( ) på kondensatsamlebeholderen (19) BEKOMAT 33 / 33 CO 21

22 Kontroll og vedlikehold 12.Kontroller om serviceenheten (9) passer til styreenheten (1...8) (typebetegnelse og farge på låsekroken) 13.Kontroller O-ringene på den nye serviceenheten (12, 13) 14.Monter designskallet (11) 15.Monter serviceenheten sammen med designskallet på kondensatsamlebeholderen (19) og trekk til de to monteringsskruene (22) (2,5 Nm) 16.Montering av BEKOMAT på innløpsrørene i omvendt rekkefølge som demontering 22 BEKOMAT 33 / 33 CO

23 Pos: 65 /---- Seitenumbr uch @ 1 Kontroll og vedlikehold Montering av styreenhet på BEKOMAT: 1. Kontroller om serviceenheten (28) med kontaktfjær (13) er ren, tørr og uten fremmedlegemer. 2. Sett sensoren (5) inn i serviceenheten (9). 3. Heng krok (29) for styreenheten (1...8) inn i serviceenheten (9). 4. Trykk styreenheten (1...8) mot serviceenheten (9), smekk inn og kontroller at alt sitter godt. Oppstart etter vedlikehold: Før oppstart skal dette alltid gjennomføres: Tetthetskontroll av koblingsskruforbindelsen, kondensatsamlebeholderen og forbindelsene til serviceenheten Kontroll av elektriske tilkoblinger Kontroll om styreenheten er sneppet riktig inn BEKOMAT 33 / 33 CO 23

24 Pos: 67 /Beko Technische Dokumentation/Fehlersuche/BEKOMAT/Fehlersuche BM @ 1 Pos: 68 /---- Seitenumbr uch @ 1 Feilsøking og feilutbedring Pos: 66 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Fehlersuche und Feilsøking og feilutbedring Feilbilde Mulige årsaker Tiltak Spenningsforsyning har feil Kretskort defekt Kontroller spenningen på typeskiltet Kontroller tilkoblinger og driftsspenning Kontroller kretskort for mulige skader Lysdiode lyser ikke Testknapp betjent, men ingen kondensatavledning Kondensatavledning kun når testknapp betjent Inn- og/eller utløpsledning sperret eller tilstoppet Slitasje Kretskort defekt Serviceenhet defekt Minimumstrykk underskredet Maksimumstrykk overskredet Innløpsledning uten tilstrekkelig fall tverrsnitt for lite For mye kondensat (plutselig utstrømning) Serviceenhet sterkt tilsmusset Serviceenhet defekt eller tilsmusset Kontroller inn- og utløpsledning Kontroller om ventilen åpner hørbart (trykk testknappen flere ganger > 2 s) Kontroller kretskort for mulige skader Kontroller driftstrykk Legg innløpsledning med fall Skift ut serviceenhet Skift ut serviceenhet Apparat blåser permanent ut Apparatet er utett O-ringer mellom kondensatsamlebeholder og serviceenhet defekte eller tetningsflater tilsmusset Skruforbindelser ikke faste Kontroller skruforbindelser Demonter serviceenheten, kontroller O-ringer og tetningsflater Skift ev. ut O-ringer og rengjør tetningsflatene Kontroller at alt er tett etter monteringen 24 BEKOMAT 33 / 33 CO

25 Pos: 70 /Beko Technische Dokumentation/Bauteile und Komponenten/BEKOMAT/Bauteile BM 33 (nicht @ 1 Pos: 71 /---- Seitenumbr uch @ 1 Deler og komponenter Pos: 69 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Bauteile und Deler og komponenter 1 Skrue 3,5 x 10 2 Hetteoverdel 3 Formtetning 4 Kretskort 5 Sensor 6 Hetteunderdel 7 Kabelgjennomføring 8 Rundsnorring 2,5 x Serviceenhet 10 Slangehylse G ½ 11 Designskall 12 O-ring 8 x 4 13 O-ring 18,5 x 2 14 Låseskrue G ½ 15 Flat tetning 16 Unbrakoskrue M6 x Deksel 18 O-ring 48,9 x 2,62 19 Kondensatsamlebeholder 20 Flat tetning 21 Låseskrue G ½ 22 Kryssporskrue M6 x 16 BEKOMAT 33 / 33 CO 25

26 Pos: 73 /Beko Technische Dokumentation/Ersatzteile Zubehör/BEKOM AT/Ersatzteile BEKOMAT @ 1 Pos: 75 /Beko Technische Dokumentation/Ersatzteile Zubehör/BEKOM AT/Haltewinkel BM @ 1 Pos: 76 /Beko Technische Dokumentation/Ersatzteile Zubehör/BEKOM AT/Anschluss-Ablauf-Set BEKOM AT 13/33 ( nicht @ 1 Anbefalte reservedeler Pos: 72 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Empfohlene Anbefalte reservedeler Reservedelsett som kan leveres Innhold Bestillings-nr. Serviceenhet 9, 12, 13 XE KA SAP-nr Serviceenhet CO 9, 12, 13 XE KA SAP-nr Tetningssett 3, 8, 12, 13, 18 XE KA SAP-nr Designskall 11 XE KA SAP-nr Pos: 74 /Beko Technische Tilbehør Tilbehørsett som kan leveres Innhold Bestillings-nr. Holdevinkel for vegg og gulv 24 (holdevinkel) 25 (skive) 26 (unbrakoskrue) XZ KA SAP-nr BEKOMAT 33 / 33 CO

27 Pos: 77 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tilbehør Tilbehørsett som kan leveres Innhold Bestillings-nr. Tilkoblingssett med manuell tømming, ventil for innløp med skruforbindelse Tilkoblingssett med manuell tømming, ventiler for luftpendelledning og innløp med skruforbindelse Utløpssett med slange og installasjonsmateriale Kuleventil G½ PN25 Kuleventil G¼PN10 Reduksjonsnippel G½ - G¼ Ms Dobbeltnippel G¼ Ms Kuleventil G½ PN25 Kuleventil G¼ PN10 Reduksjonsnippel G½ - G¼ Ms Dobbeltnippel G¼ Ms T-stykke G½ ms forniklet Kontramutter Rp½ Ms Slangestykke 13,3x3,3x800 Hylse 13-G½ Ms SW24 Slangeklemme 16-27/12 XZ KA SAP-nr XZ KA SAP-nr XZ KA SAP-nr BEKOMAT 33 / 33 CO 27

28 Pos: 79 /Beko Technische Dokumentation/Zertifikate/Er klär ung en/bekomat EG-Konfor @ 1 Pos: 80 /---- Seitenumbr uch @ 1 Samsvarserklæring Pos: 78 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Konfor mitätser klär Samsvarserklæring 28 BEKOMAT 33 / 33 CO

29 Pos: 81 /Beko Technische Dokumentation/Zertifikate/Er klär ung en/bekomat EG-Konfor @ 1 Pos: 82 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Hinweis Übersetzg. d. @ 1 Pos: 83 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Hinweis @ 1 Pos: 84 /Beko Technische Dokumentation/Globale @ 1 === Ende der Liste für Textmar ke Inhalt === Samsvarserklæring BEKO TECHNOLOGIES GMBH Neuss, GERMANY Tel: EF-samsvarserklæring Vi erklærer hermed at de nedenfor betegnede produktene i den utførelse som er levert av oss er i samsvar med kravene i gjeldene direktiver. Denne erklæringen gjelder for produktene i den tilstanden de hadde da de ble levert av oss. Deler som ikke er montert av produsenten og/eller inngrep som er foretatt senere omfattes ikke. Produktbetegnelse: Kondensatavleder Modeller: BEKOMAT 31, 32, 33 Spenningsvarianter: 24VAC, 24VDC, 100VAC, 115VAC, 200VAC, 230VAC Trykkvarianter: 0,8-16 bar driftstrykk Produktbeskrivelse og funksjon: Kondensatavleder for elektronisk nivåregulert avledning av kondensat i trykkluftnett. Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF Anvendte harmoniserte standarder: EN : Corrigendum 1:2002 År for plassering av CE-merke: 06 (BEKOMAT 31, 32) 09 (BEKOMAT 33) Apparatene med en driftsspenning på 24 VDC omfattes ikke av lavspenningsdirektivets bruksområde. EMC-direktiv 2004/108/EF Anvendte harmoniserte standarder: EN 55011: A2:2007, gruppe 1, klasse B EN :2006 Neuss, BEKO TECHNOLOGIES GMBH etter fullmakt Christian Riedel Leder kvalitetsstyring BEKOMAT 33 / 33 CO 29

30 A Alarmmodus...11 Anbefalte reservedeler...26 Anvisninger, sikkerhetsanvisninger...4 Å Årsaker for feil...11 B Beskyttelsesgrad... 5, 15, 19 Bestillingsnummer... 26, 27 Blåser ut...24 Bruksområde...5 D Data...7 Deler...25 E Ekstra lav spenning...17 Elektrisk installasjon...15 Elektriske data...7 F Fagfolk... 5, 15, 19 Fall...14 Fare nettspenning... 5, 15, 19 Fare trykkluft... 4, 12, 19 Feil...24 Feilfunksjon...24 Feilsøking...24 Feilutbedring...24 Formålsmessig bruk...5 Forstyreventil...10 Funksjon...10 Fyllnivå...10 H Hetteoverdel...25 Hetteunderdel...25 I Ingen kondensatavledning...24 Innløpsledning... 10, 14 Installasjon...12 K Kapasitetsdata...9 Klimasone blå...9 grønn...9 rød...9 Klimasoner...9 Koblingsskjema Komponenter Kondensatavleder har feil Kontroll Kretskort L Luftutligningsledning = luftpendelledning Lysdiode lyser ikke M Mål... 8 Måltegning... 8 Mellomadapter Membran Montering Monterings- og driftsveiledning... 4 P Piktogrammer... 4 R Rengjøre kondensatsamlebeholderen Reservedeler... 5, 26 Reservedelsett S Samsvarserklæring Sensor Serviceenhet... 20, 25 Sikkerhetsanvisninger... 4 Støtflate Symboler... 4 T Tekniske data... 7 Tilbehør Tilbehørsett... 26, 27 Trouble shooting Trykkdifferanser U Utelukkelse av et bruksområde... 6 Utelukkelse fra bruksområdet... 6 Utløpsledning V Vannlomme Vedlikehold Vedlikeholdsanbefaling Vedlikeholdsarbeider... 4, 12, 19 Vinkeladapter BEKOMAT 33 / 33 CO

31 BEKOMAT 33 / 33 CO 31

32 Headquarter : Deutschland / Germany BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 D Neuss Tel.: +49 (0) 中 华 人 民 共 和 国 / China BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co. Ltd. Rm.606 Tomson Commercial Building 710 Dongfang Rd. Pudong Shanghai China P.C Tel France BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l. Zone Industrielle 1 Rue des Frères Rémy F Sarreguemines Tél India BEKO COMPRESSED AIR TECHNOLOGIES Pvt. Ltd. Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad , INDIA Tel Italia / Italy BEKO TECHNOLOGIES S.r.l Via Peano 86/88 I Leinì (TO) Tel 日 本 / Japan BEKO TECHNOLOGIES K.K KEIHIN THINK 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP Tel Benelux BEKO TECHNOLOGIES B.V. Veenen 12 NL RB Roosendaal Tel Polska / Poland BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 47 PL Warszawa Tel +48 (0) Scandinavia BEKO TECHNOLOGIES AB Industrivägen 39 S Sävedalen Tel España / Spain BEKO Tecnológica España S.L. Polígono Industrial "Armenteres" C./Primer de Maig, no.6 E Sant Feliu de Llobregat Tel South East Asia BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thailand) Ltd. 75/323 Romklao Road Sansab, Minburi Bangkok Thailand Tel. +66 (0) 臺 灣 / Taiwan BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd 16F.-5, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.) Tel Česká Republika / Czech Republic BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. Mlýnská 1392 CZ Usti nad Orlici Tel United Kingdom BEKO TECHNOLOGIES LTD. 2 West Court Buntsford Park Road Bromsgrove GB-Worcestershire B60 3DX Tel USA BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great SW Parkway US - Atlanta, GA Tel. +1 (404) Oversettelse av original veiledning. Original veiledning på tysk. Tekniske endringer og feiltagelser forbeholdes. BM33_uc_manual_no_2011_06 BEKOMAT 33 / 33 CO

0212651no 12.2012. Stavvibrator med integrert omformer IRFU. Driftanvisning

0212651no 12.2012. Stavvibrator med integrert omformer IRFU. Driftanvisning 0212651no 010 12.2012 Stavvibrator med integrert omformer IRFU Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.) NO Monterings- og serviceanvisning Gjelder for variantene: (-fl./2-fl.) F (-fl.) F-IS (2-fl.) F/R (-fl./2-fl.) 6090-0 Innholdsfortegnelse Symboler og grafiske virkemidler...4 Produktansvar...4 Andre dokumenter

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey no Monterings- og driftsveiledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsveiledning 1.1 Om dette dokumentet Den

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning for reflex gigamat trykkholdestasjon Industriveien 44 Telefon: 67 52 21 21 Postboks 506 Telefax: 67 52 21 31 1301 Sandvika E-mail: mail@sgpvarme.no reflex

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusiv

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusiv Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC Styresignaler Parallelt Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsinstruks Montering,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.2013 Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser...3 1.1 Forskriftsmessig bruk...3 1.2 Målgruppe...3

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer