ACM Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin. P , utgave 3. Parker Hannifin,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACM20.2032. Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin. P.849132, utgave 3. Parker Hannifin, 2007. www.parker.com/cmc"

Transkript

1 ACM Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin P , utgave 3 Parker Hannifin, 2007

2

3 ACM Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin P , utgave 3 Parker Hannifin, 2007

4 x ACM : Samsvarserklæring og produsentens sertifikat CE-samsvar ACM kontrollinstrumentet er i samsvar med beskyttelseskravene i de følgende europeiske standardene på engelsk (norsk): n n n n Merking på innkledningen Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council, for equipment intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) (Direktiv 94/9/EC fra det europeiske parlamentet og rådet, for utstyr beregnet til bruk i potensielle eksplosive atmosfærer (ATEX)) EN50021:1999, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres, type n protection (EN50021:1999, elektriske apparater for potensielle eksplosive atmosfærer, type n beskyttelse) BS EN :2005, Electrical equipment for use in gases, mists and vapours, nonincendive type n (BS EN :2005, elektrisk utstyr til bruk i gasser, tåker og dunster, ikke-brannstiftende type n ), og EN61326, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use, EMC requirements (EN61326, elektrisk utstyr til måling, kontroll og laboratoriebruk, EMC- krav). Typeskiltet som er festet på lokket av innkledningen oppgir produsentens navn og adresse: Parker Hannifin (UK) Ltd, Filter Division Europe, Condition Monitoring Centre, Brunel Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HP, England og sertifiseringsnummeret på sertifikatet for ATEX kategori 3: EPSILON 06ATEX2093X X-tilstanden gitt av sertifiseringsinstansen angår UV-spesifikasjonen på materialet for håndkontrollen. Da håndkontrollen befinner seg under lokket på hovedinnklednigen, er den klassifisert som forsvarlig til akseptable nivåer. Komplett delenummer Denne håndboken beskriver ACM utstyret. ACM20 er kontrollinstrumentet for kontaminering av flybensin 20 er partikkel tellergruppen av produkter 3 er for bensin 2 er for MTD el. middels teststøv (medium test dust) partikkeltall kalibrering Serienummer på produktet Serienummeret består av syv karakterer, for eksempel: BB84001 BB står for måned og år 84 står for produktgruppen. De tre siste sifrene er satt inn sekvensielt i en månedsperiode, som går tilbake til 001 på 2 Parker Hannifin ACM

5 x begynnelsen av hver måned. Sertifiseringsidentifikasjon Temperaturklasse Gassgruppe Type beskyttelse Type beskyttelse Eksplosjonsbeskyttelse Gass Ytstyrskategori Utstyrsgruppe EU-merke Er i samsvar med alle gjeldende europeiske direktiver Betingelser for trygg bruk Batterilading må IKKE foretas i det farlige området og IKKE under bruk. Nedlasting av data må IKKE foretas i det farlige området. For å sikre samsvar med sertifiseringen, er det IKKE under noen omstendighet tillatt for brukere å åpne instrumentet. Hvis dette foretas vil instrumentets kalibrering ugyldiggjøres og det vil IKKE være egnet til bruk på farlige områder. Lasersikkerhet Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. Demontering av produktet er ikke tillatt. DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. Den interne beskyttelsesmerkelappen i innkledningen, klasse 3, som er montert på lasermodulen har følgende informasjon: Dette produktet er et klasse I laserprodukt som er i samsvar med både USA21 CFR & og (BS) EN Merk: Brukere trenger ikke å ha tilgang til laserens strålekilde og skal heller ikke prøve på dette. Parker Hannifin ACM

6 x Oversikt Parker Hannifin ACM kontrollinstrumentet er en laser partikkelteller. Dette batteridrevne instrumentet til måling av kontaminering i flybensin/væsker er konstruert til bruk i ATEX områdekategori 3 og består av to deler, hovedenheten og en håndholdt kontroll. Hovedenheten består av en Ex e innkledning som er beskyttet ved begrenset avgassing og har et hengslet lokk for å dekke kontrollene. På toppen av innkledningen er det en ITW serie 57 miniatyr vandalbestandig bryter for å slå enheten Av og På. En ventil kontrollknott som er festet til en forbindelsesaksel som går inn i innkledningen og to forbindelser, en med 3 pinner og den andre med 8 pinner. Lanyard-monterte deksel tillater batterilading og dataoverføring i ikke-farlige områder. Når lokket er lukket, måler innkledningen 305 mm høy x 200 mm dyp x 330 mm bred. To slanger som går gjennom Lapp skintop kabelpakninger på venstre side av innkledningen gjør at væske kan bli overført inn og ut for analysering. På underdelen av instrumentet finnes et testpunkt for begrenset avgassing. Håndkontrollen er beskyttet ved energibegrensning og er 175 mm lang x 95 mm bred x 30 mm dyp. Den er koplet til hovedinnkledningen via to Lapp skintop kabelpakninger og en spiralviklet kabel. Håndkontrollen har et tastfelt med 16 knapper og en 55 x 55 mm LCD-skjerm. 4 Parker Hannifin ACM

7 x Innhold ACM : Samsvarserklæring og produsentens sertifikat... 2 Betingelser for trygg bruk... 3 Lasersikkerhet... 3 Oversikt... 4 Innledning...6 Egenskaper... 6 Fordeler... 7 Oppstart...11 Sett klokkeslett Sett dato Grunnleggende bruk...13 Uavhengig strømningstest Partikkeltelling Sette inn en kode for testidentifikasjon Vise en lagret test ved ID-kode eller testnummer Alarmnivåer Automatisk testing Kalibrering Justering av skjermens lysstyrke Referanse...23 Tolking av data ISO partikkelfordelingskurver Hydraulisk kretsdiagram Logisk diagram Tilkoplinger og serie-grensesnitt Nøyaktighet på måling Diagnostiske koder Tekniske spesifikasjoner Kontrollinstrumentet sett ovenfra, forfra og bakfra Batterilader B Bestillingsinformasjon Sjekkeliste for drift Parker Hannifin ACM

8 Innledning x Innledning ACM kontrollinstrumentet fra Parker for overvåking av kontaminering i flybensin representerer den mest moderne teknologien innenfor analyse av fast partikkelkontaminering, og er det første autentiske bærbare kontrollinstrumentet til bruk med flybensin. ACM enheten er et kompleks instrument, som samtidig er driftssikkert, og enkelt og lett å bruke. Brukerhåndboken har blitt skrevet nøye for å gi deg som bruker trinn for trinn veiledning og hvordan du skal gå frem for å bruke instrumentet, og hvordan å komme frem til målinger og tolke resultatene. De virkelige fordelene med ACM kontrollinstrumentet er oppnådd ved regelmessig bruk, spesielt som en effektiv sammenligner. Med en typisk test som kun tar noen minutter, er ACM enheten ideell til bruk som ditt standard kontrollinstrument for væskekontaminering. ACM instrumentet er først og fremst konstruert for praktisk bruk. Egenskaper Testtid Gjentatt testtid Arbeidsprinsipp Partikkeltall 2 minutter Hvert 2. minutt Internasjonale koder ISO 7-22 Datainngang Datagjenvinning Kalibrering Omkalibrering Maks. arbeidstrykk Maks. strømningshastighet Driftsforhold Minnekapasitet Datamaskinkompatibel Bærbar Strømbehov Systemforbindelse Lekkasjefri prøve Sertifisering Optisk skanneanalyse og måling av aktuelle stoffer bestående av partikler og inferens til vann som er til stede (ved inspeksjon) 4+, 6+, 14+, 21+, 25+ og 30+ mikroner 32 skrifttegn to-linjet punktmatrise LCD. Full alfanumerisk inngangsfunksjon på tastfelt Minnetilgang gir søkefunksjon på test Ved gjenkjent online metoder bekreftet av de relevante prosedyrene i følge den internasjonale standardorganisasjonen (ISO). Rådfør deg med Parker 420 bar 400 l/min. når brukt med system 20-sensorer. Høyere med enkeltpunkts prøvetaker (Rådfør deg med Parker) ACM kontrollinstrumentet vil fungere når systemet er normalt Maks. 300 tester (eldste test erstattet av siste test) Grensesnitt via 9600 baud Veier 15 kg inkludert innebygget batteri Strøm fra oppladbar batterimodul Via system 20 inline-sensorer eller enkeltpunkts prøvetaker System 20-sensorer garanterer lekkasjefri væske-ekstraksjon og ingen inntrenging av kontaminasjon Produktet er i samsvar med alle relevante EU samsvarserklæringer og ATEX-direktiver. 6 Parker Hannifin ACM

9 x Innledning Feilsikre egenskaper Fordeler Spesiell innebygget diagnostikk i ACM instrumentets mikroprosessorkontroll garanterer effektiv testing. Kretssystem Tilstrekkelig strømning Datastyring Innbefatter et internt diagnostikkprogram for å garantere selvstendige resultater Funksjon for strømningstest sørger for tilstrekkelig strømning En spesiell konstruert ParSmart Downloader programvarepakke følger med for nedlasting av testresultater til datamaskin. Rutinemessig kontamineringskontroll av oljesystemer med ACM kontrollinstrumentet sparer tid og penger. Kontamineringskontroll er nå mulig å foreta mens maskineriet er i drift - ACM instrumentet kutter ned på dødtid. Omgående og nøyaktige resultater er tilgjengelig i følge internasjonale standarder slik at avgjørelsen om systemvedlikehold kan bli tatt omgående. ACM instrumentet garanterer at flybensinsystemer er testet i følge ISO renhetsstandarder. Datainngang tillater individuell logging av utstyrstest som kan bli registrert. Datagjenvinning av testresultater fra minne via display på håndkontroll. Automatisk logging av testsyklus - opp til 300 tester kan bli valgt via displayet på håndkontrollen. Brukervennlig instrument gjør at service- og vedlikeholdspersonale er mer fortrolig med enheten. Produsert i rustfritt stål og er godkjent i følge CE Ex II 3 G EEx nr/nl IIC T6. ACM kontrollinstrumentet er fullstendig bærbart og er lett å bruke i feltet eller laboratoriet. Grensesnitt til datamaskin er tilgjengelig for nedlasting av data til en kompatibel datamaskin via ACM instrumentets RS baud. En intern diagnostisk egenskap sørger for at ACM kontrollinstrumentet alltid vil fungere nøyaktig og pålitelig. Automatisk kalibreringspåminnelse. Parker Hannifin ACM

10 Innledning x Kontrollinstrumentet sett forfra uten beskyttelsesdeksel Datakabel Håndtak for bærestropp Kontrollknott for ventil Batterilader Av/På Kabelpakning for håndkontroll Håndkontroll Slangefeste Kontrollinstrumentet sett bakfra med beskyttelsesdeksel Identifikasjonsskilt Beskyttelsesdeksel Håndtak for bærestropp Adkomstlokk Kabelpakninger for slangeinngang Slangefeste 8 Parker Hannifin ACM

11 x Innledning Håndkontroll Alfanumerisk display MODE-tast (MODUS) Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Taster for markør tilbake og forover Alfanumeriske taster Parker Hannifin ACM

12 Innledning x 10 Parker Hannifin ACM

13 x Oppstart Oppstart Innstilling av Laser ACM for registrering av klokkeslett og dato for tester Sett klokkeslett Trinn 1 Slå på Laser ACM Press 2 Fjern håndsettet og sjekk at skjermbildet for oppstart vises. 3 Trykk og hold skjermen. MODE i fem sekunder. RESET DATA Y/N vises på For å tømme alle lagrede testresultater fra ACM minnet, trykk for å fjerne markøren under Y og trykk MODE. Hvis du ikke vil tømme ACM minnet, må du sjekke at markøren er under N (trykk hvis ikke) og trykke MODE. 4 Skjermbildet for klokkeslett vises med et blinkende første siffer. 5 Angi korrekt klokkeslett ved bruk av det numeriske tastaturet. Angi klokkeslettet ved bruk av 24-timers klokken. For å angi 09.30, for eksempel: Trykk 6 Trykk. Når du har angitt det siste sifferet, blinker det første sifferet igjen. Hvis du gjør en feil, taster du bare inn klokkeslettet igjen ved å overskrive den tidligere angivelsen. 7 Når tiden vises riktig, trykker du MODE for å akseptere. Parker Hannifin ACM

14 Oppstart x Sett dato Trinn 1 Når du har bekreftet tiden ved å trykke MODE, vises skjermbildet med blinkende første siffer 2 Angi korrekt dato ved bruk av det numeriske tastaturet. For å angi for eksempel: Trykk 3 Trykk 4 Trykk 5 Når korrekt dato vises, trykk MODE. 12 Parker Hannifin ACM

15 x Grunnleggende bruk Grunnleggende bruk Laser ACM er nå klar til å sjekke renheten på den hydrauliske oljen i systemet ditt. Du kan gjøre avlesninger ved fullt driftstrykk (maks. 420 bar). Merk: Laser ACM kommer fylt med hydraulisk olje og må muligens skylles før bruk. Trinn 1 Koble de hydrauliske slangene fra slangeholder. 2 Laser ACM er designet for bruk i forbindelse med System20 størrelse 0,1 og 2 industrielle sensorer eller SPS. Merk: Monitorer for aggressive væsker må kobles til en spesiell System 20-sensor eller SPS. Industrielle sensordimensjoner: Størrelse Diameter 3 Kontroller at sensoren er installert med pilen i flytretningen. Driftsviskositet er cst. Sørg for et driftstrykk på minimum 2 bar. Sørg for tilstrekkelig oljeflyt gjennom sensoren: Størrelse 0 Størrelse 1 Størrelse 2 12 liter pr. minutt 40 liter pr. minutt 160 liter pr. minutt Skru av kun vernehettene 1 og 2. Parker Hannifin ACM

16 Grunnleggende bruk x 4 Koble rød slange 1 løst til sensorinntaket. 5 Koble gul slange 2 løst til sensoruttaket. 6 Skru samtidig begge koplingene fast for hånd. Laser ACM er nå koblet til væsken som skal sjekkes. Vi anbefaler at Laser ACM kobles til operativsystemsensoren i fem minutter for å la væsketilstanden stabiliseres før testen startes. Vi anbefaler også at du gjør en uavhengig flytkontroll hvis det er høyviskositetsolje og liten flyt gjennom System 20-sensoren, eller hvis enheten brukes uten sporoppvarmingsalternativet under kalde forhold. 14 Parker Hannifin ACM

17 x Grunnleggende bruk Uavhengig strømningstest Trinn 1 Slå ACM instrumentet På. 2 Trykk og hold i fem sekunder. 3 Strømningstesten begynner og displayet viser: 4 Etter 30 sekunder er strømningstesten ferdig. 5 Sjekk displayet hvis dreiesymbolet for ventilen er vist fortsett nå til trinn 2 nedenfor. 6 Drei ventilen 90º i den indikerte retningen. Ventilposisjonen kan bli sjekket fra øvre panel med dekslet åpent. eller Viktig: Drei ventilen kun når det settes i gang med en test og kun når dreiesymbolet for ventilen eller er vist. Testen begynner omgående Hver test tar cirka to minutter. En 12-segments fremdriftssøyle vises på displayet som indikerer hvor langt fremdriften har kommet på testen. Testnummeret (066 i dette eksemplet) vises sammen med en midlertidig telling av 4µ(c), 6µ(c) og 14µ(c) partikler. 7 Når testen er ferdig, vil søylen med volumprosent (% by Volume) vises automatisk 8 For å vise volumprosent (% by Volume), trykk på Parker Hannifin ACM

18 Grunnleggende bruk x Partikkeltelling Trinn 1 Trykk på eller for å vise ISO-kode 2 For å få en telling og ISO-kode for 4µ(c) partikler, trykk på MODE All partikkeltelling representerer en prøve på 1 ml. 3 Trykk for å rulle gjennom informasjonen på partikkelstørrelse 6µ(c). Trykk hvis du ønsker å gå tilbake til foregående skjerm for partikkeltelling. Merk: Hvis test-tellingen går under ISO-kode 7 eller over ISO-kode 22, blir 0 eller 99 vist. 16 Parker Hannifin ACM

19 x Grunnleggende bruk Sette inn en kode for testidentifikasjon Du kan sette inn en kode for testidentifikasjon med opp til 32 karakterer sammen med et testnummer. Trinn 1 Trykk på MODE tre ganger fra uvirksom for å gå gjennom ISO/NAS og telle modi til serienummerinngangmodus. Displayet viser PLEASE ENTER A TEST ID CODE (VENNLIGST SETT INN EN ID-KODE FOR TEST). 2 Hver tast i tastfeltet har fire karakterer (samme som på en mobiltelefon). Trykk på hver tast opp til fire ganger for å få ønsket karakter. For eksempel: Trykk på Trykk igjen på Trykk igjen på Trykk igjen på 3 Stans mens markøren flytter seg til neste posisjon, trykk deretter på neste tast for å sette inn neste karakter. 4 For å sette inn to karakterer ved å bruke samme tasten, trykk på mellom hver karakter. For eksempel å sette inn 11: Trykk på Trykk på Trykk igjen på Når du er ferdig med å sette inn identifikasjonskoden, drei på ventilens kontrollknapp. Koden er satt inn i ACM instrumentets minne og testen begynner. 5 Tidligere identifikasjonskode som ble satt inn vises automatisk på begynnelsen av hver ny test. Parker Hannifin ACM

20 Grunnleggende bruk x 6 Hvis den nye identifikasjonskode er unik for testen, tast inn den nye koden. Den nåværende koden blir slettet så snart du setter inn den første karakteren. 7 For å endre den siste karakteren i koden, trykk på og markøren vil flytte seg på slutten av koden. Tast inn ny karakter for å erstatte den tidligere. Trykk på for å slette karakteren som du akkurat satte inn hvis du gjorde en feil. 18 Parker Hannifin ACM

21 x Grunnleggende bruk Vise en lagret test ved ID-kode eller testnummer Trinn 1 Trykk og hold i to sekunder 2 Trykk på for å velge Y (Ja) 3 4 Trykk på MODE Velg S for å velge en test ved serienummer, eller T for å velge en test ved testnummer. Trykk på for å velge T. 5 Trykk på MODE Sett inn ønsket testnummer. 6 Trykk på MODE for å vise testen. 7 Trykk på eller for å vise ISO-koden eller vise % by Volum (volumprosent). 8 Trykk på MODE For å vise flere resultater, velg Y. Velg N for å gå tilbake til uvirksom skjerm. Parker Hannifin ACM

22 Grunnleggende bruk x Alarmnivåer Trinn Innstille et alarmnivå 1 Trykk og hold i to sekunder. 2 Trykk på for å velge Y 3 Sett inn kodenivået for 4µ ovenfor som skal utløse alarmen. Trykk på MODE for å gjenta denne prosessen for 6µ og 14µ. 4 Når alle tre nivåene har blitt satt inn, viser displayet: Hvis noen av de nåværende alarmnivåene er utløst under en manuell eller automatisk test, vil alarmen gi en pipetone og alarmen blinker på displayet for håndkontrollen. Innstille akustisk alarm Dette gjør at den akustiske alarmen kan bli frakoplet og tilkoplet. Merk at denne funksjonen går tilbake til On (På) hver gang ACM instrumentet blir slått Av Trykk og hold i to sekunder. Trykk på for å velge Y for å tilkople alarmen Trykk på for å velge N for å dempe alarmen. Trykk på MODE for å fortsette. 20 Parker Hannifin ACM

23 x Grunnleggende bruk Automatisk testing Den automatiske testfunksjonen brukes til å foreta en rekke tester på forhåndsbestemte tidsintervaller. Merk deg at automatisk testing kan ikke bli brukt når ACM instrumentet er koplet til offline flaskeprøvetaker (Offline Bottle Sampler). Trinn 1 Trykk og hold i to sekunder. 2 Trykk på Trykk på for å velge Y MODE Sett inn ønsket starttid. Trykk på MODE. Sett inn testintervallet (antall minutter mellom hver test). Trykk på MODE. Sett inn antall tester som skal foretas fra håndkontrollen innenfor området tester. Trykk på MODE. 7 Trykk på Trykk på for å velge Y for å begynne testing. MODE. Testing begynner når de to tidene er like. 8 Denne skjermen blir vist like før testen foretas. Dette skjer omgående etter testen. Midlertidige tellinger er vist ved fremdrift av testen. 9 Trykk på MODE for å avbryte nåværende testsyklus. Når alle testene er ferdige vises følgende på displayet. 10 Trykk på MODE for å returnere til uvirksom skjerm. Parker Hannifin ACM

24 Grunnleggende bruk x Kalibrering Når du slår på enheten, sjekker den datoen som lagret i sanntidsklokken mot datoen lagret som neste kalibreringsdato. Hvis datoen er innenfor fire uker før kalibreringsdatoen, vises følgende melding når enheten slått på: (Eksempelet over er for kalibreringsdatoen 20. september 2005). For å ignorere meldingen og fortsette testingen, trykker du MODE Dersom enheten passerer kalibreringsdatoen, vises følgende melding når enheten slått på: For å ignorere meldingen og fortsette testingen, trykker du MODE Justering av skjermens lysstyrke ACM kommer med standard fabrikkinnstillinger for baklys og lysstyrke. Disse innstillingene kan endres ved bruk av hurtigtastfunksjoner som følger: Trykk og hold og trykk så for lysere skjermbilde. Trykk og hold og trykk så for mørkere skjermbilde. Trykk og hold og trykk så for å slå på baklys. Trykk og hold og trykk så for å slå av baklys. Merk: Når LCM20 slått av, tilbakestilles baklysfunksjonen. Hvis du fremdeles ønsker baklys når LCM20 slått på igjen, må det aktiviseres på nytt. Lagring av lysstyrkeinnstillinger for skjermbildet Når skjermbildets lysstyrke er satt til ønsket nivå, kan du lagre innstillingen ved å trykke og holde og samtidig, og følge instruksene på skjermen. 22 Parker Hannifin ACM

25 x Referanse Referanse Tolking av data Forurensninger i hydraulikkolje systemer varierer i størrelse, form, fasong og mengde. De mest skadelige kontaminantene er vanligvis mellom 6 og 14 mikroner. ISO-koden er den foretrukne metoden for rapportering av partikkelinnhold. ISO-kodenummeret korresponderer med partikkelinnholdet for tre størrelser. Det første skalanummeret representerer antall partikler større enn 4µm pr. 100 milliliter væske, det andre nummeret for partikler større enn 6µm pr. 100 milliliter væske og det tredje nummeret for partikler større enn 14µm pr. 100 milliliter væske. Under er en tabell med faktisk oppnådde resultater av partikkler i en hydraulisk testrigg. Partikkelstørrelse 4µ 6µ 14µ 21µ Antall partikler pr. 100 ml olje ISO-Code: 23/19/11 Antall partikler pr. milliliter større enn indikert størrelse Partikkelstørrelse, µm Interpolering er akseptabelt; ekstrapolering er ikke tillatt Parker Hannifin ACM

26 Referanse x ISO4406 partikkelfordelingskurve Inkludert diverse ISO-nivå kontamineringstrinn Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm 24 Parker Hannifin ACM

27 x Referanse ISO ISO klasse antall partikler pr. 100 ml Opp til og inkludert Antall partikler For eksempel: Kode 20/18/13 indikerer at det er mellom og partikler større enn 2 mikroner, og mellom og partikler større enn 5 mikroner og mellom 4000 og 8000 partikler større enn15 mikroner. Parker Hannifin ACM

28 Referanse x Foreslåtte akseptable kontamineringsnivåer for forskjellige systemer Målkontamineringsklasse i følge_iso 4406:1999 Systemtyper 15/13/09 Følsomt system for bunnfall med ekstra høy pålitelighet Laboratorier eller luftfart 16/14/11 Høytytende servosystemer og høytrykkssystemer med lang levetid Typiske komponenter Høytytende servoventiler Industrielle servoventiler f.eks. verktøymaskiner for fly, osv. 17/15/12 Høysofistikerte systemer og hydrostatiske overføringer Proporsjonalventiler 18/16/13 Pålitelige systemer med høy kvalitet Generelle maskinkrav 19/17/14 Generelt maskineri og mobile systemer Middels trykk, middels kapasitet 20/18/15 Tunge industrisystemer med lave trykk eller bruksområder hvor lang levetid ikke er kritisk Ventil- og stempelpumper/ motorer Retnings- og trykkkontrollventiler Tannhjulspumper/motorer Ventiler for strømningskontroll Sylindere 23/21/17 Lavtrykkssystemer med store klaringer Støthevert pumper 26 Parker Hannifin ACM

29 x Referanse ISO partikkelfordelingskurver Typiske systemapplikasjoner og kodenumre Disse typiske applikasjonene og ISO-kodenumrene er tatt fra Storbritannias kontaminerings- og kontrollforskningsprogram ( ). Ref. AHEM Veiledning til kontamineringskontroll i hydrauliske energisystem 1985 Massiv konta ISO kode nr. 15/9 Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Applikasjon: Maskinverktøy partikkelstørrelse µm Massiv konta ISO kode nr. 13/10 Applikasjon: Prøvestand i fly Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Massiv konta ISO kode nr. 18/11 Applikasjon: Mobile systemer Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Massiv konta ISO kode nr. 17/12 Applikasjon: Sjøfartsinstallasjoner Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Parker Hannifin ACM

30 Referanse x ISO kode nr. 18/13 Applikasjoner: Mekanisk behandling Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm ISO kode nr. 16/11 Applikasjoner: Sprøytestøping, metallarbeid, ubenyttet olje av handelskvalitet Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse 28 Parker Hannifin ACM

31 x Referanse Hydraulisk kretsdiagram Merk: Dette er kun en skjematisk fremstilling Flytretning Flytretning SYSTEM 20 SENSOR 1 Detektor 2 Laserdiode 3 Optisk skanner 4 Overgangsventil 5 Toveis sprøytepumpe 6 Målesonde Logisk diagram Optisk skanner Områdekalkulator Uhindret lyskalkulator Referansespenningsgenerator Komparator Komparator Komparator Komparator Komparator Komparator Teller Teller Teller Teller Teller Teller Omsetter av telling til kode Bryter Skjerm Skriver Minne PC Parker Hannifin ACM

32 Referanse x Tilkoplinger og serie-grensesnitt Øvre panel (dekslet av) ON/OFF BATTERY CHARGER DATA CABLE Handset cable gland WARNING THE BATTERY CHARGER AND DATA CABLE ARE NOT TO BE USED IN THE HAZARDOUS AREA RS 232 Datakabelen (følger med) er en fri tilkopling til en 9-pinners RS232-kopling for en PC. Kabelen blir brukt til å laste ned testdata lagret i instrumentet. (Det henvises til ParSmart programvarepakke for datastyringinformasjon.) Nøyaktighet på måling Kalibrering Hvert kontrollinstrument er individuelt kalibrert ved å bruke et nøyaktig bestemt gravimetrisk nivå med teststøvmateriale. Hver kanal i instrumentet er justert for å lese antall partikler i et foreskrevet størrelsesområde som spesifisert i ISO-prosedyrene, som derfor garanterer kalibreringsnøyaktighet. Repeterbarhet ACM instrumentet måler og kvantifisere individuelle partikler ved bruk avansert elektronikk- og laserteknologi for å garantere en høy grad med repeterbarhet. Typisk repeterbarhet er bedre enn 5 %. 30 Parker Hannifin ACM

33 x Referanse Diagnostiske koder Forklaringer på ACM instrumentets diagnostiske koder er oppgitt i følgende tabell. Diagnostikk 1 1A. På begynnelsen av testen (vises de to første segmentene) 1B. etter ferdig test Diagnostikk 2 Sjalteventilen og sprøytepumpa er ute av fase Diagnostikk 3 Bensinen er for mørk eller den er uklar. Ustabil væskekapasitet kan muligens være forårsaket av lufting, vannslam eller en mengde med kald bensin som går igjennom ACM instrumentet a. Med kontrollknotten dreid, enten før kontrollinstrumentet er slått på, før ventilsymbolet er vist på håndkontrollen, eller under testing b. Tar for lang tid å dreie ventilen helt til neste posisjon (20 sekunder) c. Feil innstilling på mikrobryter. a. Batteristrøm for lav. Varsel om batterinivå er oversett b. Intern elektrisk feil Sjekk bensinprøven visuelt. Dette kan bli foretatt som følger: Mørk bensin: Væt tommelen og pekefingeren i bensinen og klem fingrene sammen. Ta de fra hverandre og se på tommelen. Hvis du kan se gjennom bensinfilmen vil dette virke i ACM instrumentet. Hvis du ikke kan se gjennom filmen, er det mulig at du har problemer. Emulsjoner: Ha prøven i en klar beholder og hold den opp mot lyset. Væsken vil være uklar eller ren. Hvis uklar, sjekk bensintypen og skift til bensinen er ren. Prøv deretter på nytt med ACM instrumentet. La maskinen arbeide opp til arbeidstemperatur før det foretas tilstandsovervåking. Foreta tester med et stabilt system og forsikre deg om at et minimum ledningstrykk på 2 bar er tilgjengelig på kontrollinstrumentet for å redusere muligheten for lufting. a. Slå av kontrollinstrumentet, slå deretter på og vent til instrumentet blir nullstilt i sin posisjon (diagnostikk skjerm 6 er vist). Start neste test når ventilsymbolet vises på håndkontrollen. b. Returner til Parker Hannifin for reparasjon c. Returner til Parker for reparasjon. a. Sett instrumentet på lading (ikke i det farlige området) b. Returner til Parker Hannifin for reparasjon Ukontrollert strømutkopling Diagnostikk 4 Utilstrekkelig strømningshastighet av bensin fra P1-slange til kontrollinstrumentblokka for å kunne fylle sprøytepumpa. a. Utilstrekkelig differansetrykk mellom kopling P1 og P2 for å gi tilstrekkelig omløpsstrømning. b. Luftlomme i kontrollinstrument-blokka eller fortetning i omløpsslangene. i) Velg mindre sensorstørrelse ii) Bruk en enkeltpunkts prøvetaker koplet til P1 (se katalog fra Parker Hannifin for informasjon). Foreta spyling ved å bruke systemtrykk med P2-slange som er frakoplet systemet. Resultatene er mistenkelige og blir ikke gjort tilgjengelige. Parker Hannifin ACM

34 Referanse x Diagnostikk 5 Testtid for kort eller for lang. Resultatene er mistenkelige og blir ikke gjort tilgjengelige. Diagnostikk 6 a. Svikt på Opto-Tacho kontroll gjør at strømningen stopper før fase for partikkeltelling er ferdig. Pumpedrevet slurer eller har sviktet. b. Differansetrykk (DP) for høyt på grunn av mangel på strømningskontroll gjennom ACM Vises etter at instrumentet er slått på mens det nullstiller seg selv fra foregående feiltilstand. a. Vis forsiktighet slik at bensinen tømmes trykt. Dette skal kun foretas av en kompetent operatør. Test på nytt og hvis det oppstår feil igjen, returner kontrollinstrumentet til Parker Hannifin for reparasjon. b. Bruk enkeltpunks prøvetaker (SPS) eller sensor for å kontrollere strømning gjennom ACM kontrollinstrumentet. La instrumentet være til det er nullstilt. Hvis det ikke nullstiller seg, eller slår seg Av, ta kontakt med Parker Hannifin. Instrumentet prøver å nullstille seg fra siste feil Diagnostikk 7 og høyere Dette er feil som kun kan bli korrigert av Parker Hannifin og har normalt sett med programvaren å gjøre Vises hvis kontrollinstrument-blokka har nådd en temperatur på over 60º C. Fjern ACM instrumentet fra systemforbindelsene. La instrumentet nedkjøle. Lavt batteri Hvis instrumentet ikke nullstiller seg, ta kontakt med Parker Hannifin. Batteri lavt Lad opp instrumentet på nytt (kun utenfor farlig område med instrumentet slått Av). Batteriet er for lavt for å gjøre målingen ferdig. Lad opp instrumentet på nytt (kun utenfor farlig område med instrumentet slått Av). 32 Parker Hannifin ACM

35 x Referanse Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Mekaniske komponenter Tetninger Slanger Slangelengde Strømningshastighet Maks. arbeidstrykk Væskeforenlighet Strøm Sikring ACM teknologi Størrelse, mål og områder Instrumentet: rustfritt stål Bæreveske: ABS Display på håndkontroll: ABS Tastfelt: polyester-membran Messing, galvanisk behandlet stål, rustfritt stål og aluminium Viton Nylon (Kevlar flettet microbore) Forbindelsesslange for væske: 1,2 meter (det kan brukes 1 meter forlengelse) Kabellengde på håndkontroll med display: 1 meter Opp til 400 l/min. (System 20-sensorer) Høyere med enkeltpunks prøvetaker rådfør deg med Parker Opp til 420 bar (System 20-sensorer) Flybensin. For andre væsker rådfør deg med Parker Internt oppladbart batteri Merk: Skal KUN bli ladet utenfor det farlige området med instrumentet slå Av 1,25 A hurtigsikring for overlastbeskyttelse Returner til Parker Hannifin hvis sikringen har gått Unikt optisk skannesystem 4+, 6+, 14+, 21+, 25+ og 30+ mikron(c) Analyseområde Kalibrering Repeterbarhet/Nøyaktighet Viskositetsområde Oljetemp.-område Arbeidstemp.-område Fullføringstid for test Datamaskin grensesnitt Vekt Igangkjøringsutstyr ISO 7-22 inklusivt Hver enhet er individuelt testet og kalibrert i henhold til ISO-prosedyrer Bedre enn 5 % (typisk) centistoke (500cSt med SPS) +5ºC til +80ºC +5ºC til +40ºC 2 minutter 9600 baud ACM : 15 kg, bæreveske: 8,5 kg Inkluderer: ParSmart Downloader programvarepakke pluss kabel 12 V DC lader og kabel UK-, US- og Euro-støpsel og kabel Millipore adaptermontasje Parker Hannifin ACM

36 Referanse x Kontrollinstrumentet sett ovenfra, forfra og bakfra 34 Parker Hannifin ACM

37 x Referanse Batterilader B LED-farger og hva de betyr LED-farger på lader Modus Kommentar Gul Batteri ikke tilkoplet Utgang fra lader 21 V Gul Initialisering av lader Initialiseringen varer noen få sekunder Orange/Rød Hurtiglading 1,8 A i to timer, maksimum avlest spenning Grønn som blinker gult Lading for etterfylling av batteri 270 ma, tidsbestemt Grønn Drypplading 100 ma i 24 timer, som deretter frakoples Endrer seg fra orange/rød til grønn Feil 100 ma maks. utgang Batterispesifikasjon Type Ladeforhold NiMH (Nikkel-metallhydrid) Temperaturområde Lagring: -20 til 35ºC Forventet levetid Holdbarhet Kun via lader som følger med. Sørger for hurtiglading, etterfylling og drypplading Utlading: -20 til 50ºC Hurtiglading: 10 til 45ºC Annen lading: 0 til 45ºC >500 sykler (IEC-standard) før gradvis tap av kapasitet. Det anbefales at batteriet blir fullstendig utladet/oppladet hver 3. måned. 3 år Parker Hannifin ACM

38 Referanse x Bestillingsinformasjon Delenummer Beskrivelse Ant. [Antall] ACM ACM20 kun for flybensin, godkjent til bruk i Sone 2 P Reserve innkledning/kasse B B SPS.2021 B ParSmart Downloader - programvarepakke for nedlasting av testresultater til datamaskin Pakke med kabelforbindelse Enkeltpunkts prøvetaker Batterilader System 20-sensorer Industrisensorer Størrelse 0, 1 og 2 Delenummer Størrelse Strømningsområde Gjenge Ant. [Antall] STI l/min. G 3 8 STI US GPM 3 4 UNF STI l/min. G 3 4 STI US GPM SAE UN-2B STI l/min. G1 1 4 STI US GPM SAE UN-2B Sjekkeliste for drift Forsikre deg alltid om at: Sensorer er korrekt installert Sensorkoplinger er korrekt skrudd til Det er tilstrekkelig strømning av bensin Stabil tilstand på trykkforholdene Trendovervåking er utført under liknende arbeidsforhold Slanger er lagt på plass korrekt for å unngå bensinsøl ACM instrumentet er håndtert med forsiktighet Dette er et instrumentprodukt Reservedeler er ombestilt på forhånd ACM instrumentet er kalibrert i henhold til anbefalinger fra Parker. 36 Parker Hannifin ACM

39

40 Parker Hannifin Corporation The Ch ice is Perfectly Clear Filtration Group Technical Sales & Service Locations Parker Hannifin (UK) Ltd Filter Division Europe Shaw Cross Business Park Dewsbury, West Yorkshire WF12 7RD, UK Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) Parker Hannifin (UK) Ltd Filter Division Europe Condition Monitoring Centre Brunel Way, Thetford, Norfolk IP24 1HP, UK Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) Parker Hannifin Oy Filter Division Europe Salmentie 260 FIN Urjala As, Finland Phone: Fax: Parker Filtration BV Filter Division Europe Stieltjesweg BV Arnhem, The Netherlands Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Distributor Worldwide Sales Locations Argentina (11) Australia (2) Austria Belgium (67) Brazil Canada Central & South America/ Caribbean China (21) Czech Republic Denmark Finland France Germany (0) Hong Kong (2) Hungary (1) India Italy Japan Jordan... +(962) (6) Korea Malaysia Mexico Netherlands New Zealand (9) Norway Philippines Poland Singapore South Africa (11) Spain (91) Sweden Switzerland Taiwan Thailand United Arab Emirates United Kingdom USA Venezuela European Product Information Centre (24-hour): Parker Hannifin, P , utgave 3

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde x Veiledning for forurensningsstandarder Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde NORWEGIAN Innhold Innledning...2 Grunnleggende om forurensning...3 ISO-koder

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning icountlcm0 icountlcm0 håndbok for tilstandsovervåkning B.8.90_CM0_NO_VerA 00, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5mW-laser. Demontering

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde Verktøy Verktøy MFF Verktøy U-form - MFFU Verktøy for montering på benk - MFFV Se side 4 Se side 5 Se side 5 Verktøy Skinne verktøy Klemme

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

X-Smart IQ. Startveiledning. Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den.

X-Smart IQ. Startveiledning. Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den. X-Smart IQ Startveiledning Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den. 1 Innhold i pakken Filer* Tilbehør til ipad Mini 1, 2 eller 3 Tilbehør

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG WWW.SERVI.NO INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Langt de fleste problemer med og driftsforstyrrelser i hydraulikkanlegg skyldes forurensninger i rørene som føres

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b.

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b. Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b Emit AS Bedriftsvn. 10 N-0950 OSLO e-mail: emit@emit.no www.emit.no tel: 22 91 03 00 EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

G TECTA 4G Multigassdetektor

G TECTA 4G Multigassdetektor G TECTA 4G Multigassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA 4G oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler Art no 401195 BRUKSANVISNING FORBEREDELSER INSTALLASJON AV BATTERIER Avstandsmåleren drives av 9V-batterier (følger ikke med). For best ytelse og levetid, anbefaler

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life Velkommen til «Hot i Ålesund»! 12:00 Registrering 12:30 Velkommen 12:40 Kontoret ditt blir et #SMARTkontor 13:00 Mulighetene

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Brukermanual. Glory UW- 200

Brukermanual. Glory UW- 200 Brukermanual Glory UW- 200 For detaljerte beskrivelser henvises det den komplette brukermanualen. Innhold Tellefunksjoner. kap. 1 Bruk av maskin. kap. 2 Innslinger.. kap. 3 Feilkoder kap. 4 Retting av

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

G TECTA SG Singelgassdetektor

G TECTA SG Singelgassdetektor G TECTA SG Singelgassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA SG oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M.

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M. Cim 790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk INNHOLD Installering (Alle 3 N m-, 10 N m- og 25 N m-modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255) 4 Teknisk

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje User manual

Bruksanvisning Käyttöohje User manual B G 2 0 1 Bruksanvisning Käyttöohje User manual www.defa.com N INNHOLDSFORTEGNELSE Fjernkontroll 8 Automatisk aktivering av kjøresperren 8 Deaktivering med fjernkontrollen 9 Deaktivering med PIN-kodepanelet

Detaljer

Startveiledning. Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den.

Startveiledning. Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den. Startveiledning Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den. NO 1 Innhold i pakken Tilbehør til ipad Mini 1, 2 eller 3 Tilbehør til ipad Mini

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer