ACM Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin. P , utgave 3. Parker Hannifin,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACM20.2032. Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin. P.849132, utgave 3. Parker Hannifin, 2007. www.parker.com/cmc"

Transkript

1 ACM Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin P , utgave 3 Parker Hannifin, 2007

2

3 ACM Håndbok for tilstandsovervåking av flybensin P , utgave 3 Parker Hannifin, 2007

4 x ACM : Samsvarserklæring og produsentens sertifikat CE-samsvar ACM kontrollinstrumentet er i samsvar med beskyttelseskravene i de følgende europeiske standardene på engelsk (norsk): n n n n Merking på innkledningen Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council, for equipment intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) (Direktiv 94/9/EC fra det europeiske parlamentet og rådet, for utstyr beregnet til bruk i potensielle eksplosive atmosfærer (ATEX)) EN50021:1999, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres, type n protection (EN50021:1999, elektriske apparater for potensielle eksplosive atmosfærer, type n beskyttelse) BS EN :2005, Electrical equipment for use in gases, mists and vapours, nonincendive type n (BS EN :2005, elektrisk utstyr til bruk i gasser, tåker og dunster, ikke-brannstiftende type n ), og EN61326, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use, EMC requirements (EN61326, elektrisk utstyr til måling, kontroll og laboratoriebruk, EMC- krav). Typeskiltet som er festet på lokket av innkledningen oppgir produsentens navn og adresse: Parker Hannifin (UK) Ltd, Filter Division Europe, Condition Monitoring Centre, Brunel Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HP, England og sertifiseringsnummeret på sertifikatet for ATEX kategori 3: EPSILON 06ATEX2093X X-tilstanden gitt av sertifiseringsinstansen angår UV-spesifikasjonen på materialet for håndkontrollen. Da håndkontrollen befinner seg under lokket på hovedinnklednigen, er den klassifisert som forsvarlig til akseptable nivåer. Komplett delenummer Denne håndboken beskriver ACM utstyret. ACM20 er kontrollinstrumentet for kontaminering av flybensin 20 er partikkel tellergruppen av produkter 3 er for bensin 2 er for MTD el. middels teststøv (medium test dust) partikkeltall kalibrering Serienummer på produktet Serienummeret består av syv karakterer, for eksempel: BB84001 BB står for måned og år 84 står for produktgruppen. De tre siste sifrene er satt inn sekvensielt i en månedsperiode, som går tilbake til 001 på 2 Parker Hannifin ACM

5 x begynnelsen av hver måned. Sertifiseringsidentifikasjon Temperaturklasse Gassgruppe Type beskyttelse Type beskyttelse Eksplosjonsbeskyttelse Gass Ytstyrskategori Utstyrsgruppe EU-merke Er i samsvar med alle gjeldende europeiske direktiver Betingelser for trygg bruk Batterilading må IKKE foretas i det farlige området og IKKE under bruk. Nedlasting av data må IKKE foretas i det farlige området. For å sikre samsvar med sertifiseringen, er det IKKE under noen omstendighet tillatt for brukere å åpne instrumentet. Hvis dette foretas vil instrumentets kalibrering ugyldiggjøres og det vil IKKE være egnet til bruk på farlige områder. Lasersikkerhet Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. Demontering av produktet er ikke tillatt. DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. Den interne beskyttelsesmerkelappen i innkledningen, klasse 3, som er montert på lasermodulen har følgende informasjon: Dette produktet er et klasse I laserprodukt som er i samsvar med både USA21 CFR & og (BS) EN Merk: Brukere trenger ikke å ha tilgang til laserens strålekilde og skal heller ikke prøve på dette. Parker Hannifin ACM

6 x Oversikt Parker Hannifin ACM kontrollinstrumentet er en laser partikkelteller. Dette batteridrevne instrumentet til måling av kontaminering i flybensin/væsker er konstruert til bruk i ATEX områdekategori 3 og består av to deler, hovedenheten og en håndholdt kontroll. Hovedenheten består av en Ex e innkledning som er beskyttet ved begrenset avgassing og har et hengslet lokk for å dekke kontrollene. På toppen av innkledningen er det en ITW serie 57 miniatyr vandalbestandig bryter for å slå enheten Av og På. En ventil kontrollknott som er festet til en forbindelsesaksel som går inn i innkledningen og to forbindelser, en med 3 pinner og den andre med 8 pinner. Lanyard-monterte deksel tillater batterilading og dataoverføring i ikke-farlige områder. Når lokket er lukket, måler innkledningen 305 mm høy x 200 mm dyp x 330 mm bred. To slanger som går gjennom Lapp skintop kabelpakninger på venstre side av innkledningen gjør at væske kan bli overført inn og ut for analysering. På underdelen av instrumentet finnes et testpunkt for begrenset avgassing. Håndkontrollen er beskyttet ved energibegrensning og er 175 mm lang x 95 mm bred x 30 mm dyp. Den er koplet til hovedinnkledningen via to Lapp skintop kabelpakninger og en spiralviklet kabel. Håndkontrollen har et tastfelt med 16 knapper og en 55 x 55 mm LCD-skjerm. 4 Parker Hannifin ACM

7 x Innhold ACM : Samsvarserklæring og produsentens sertifikat... 2 Betingelser for trygg bruk... 3 Lasersikkerhet... 3 Oversikt... 4 Innledning...6 Egenskaper... 6 Fordeler... 7 Oppstart...11 Sett klokkeslett Sett dato Grunnleggende bruk...13 Uavhengig strømningstest Partikkeltelling Sette inn en kode for testidentifikasjon Vise en lagret test ved ID-kode eller testnummer Alarmnivåer Automatisk testing Kalibrering Justering av skjermens lysstyrke Referanse...23 Tolking av data ISO partikkelfordelingskurver Hydraulisk kretsdiagram Logisk diagram Tilkoplinger og serie-grensesnitt Nøyaktighet på måling Diagnostiske koder Tekniske spesifikasjoner Kontrollinstrumentet sett ovenfra, forfra og bakfra Batterilader B Bestillingsinformasjon Sjekkeliste for drift Parker Hannifin ACM

8 Innledning x Innledning ACM kontrollinstrumentet fra Parker for overvåking av kontaminering i flybensin representerer den mest moderne teknologien innenfor analyse av fast partikkelkontaminering, og er det første autentiske bærbare kontrollinstrumentet til bruk med flybensin. ACM enheten er et kompleks instrument, som samtidig er driftssikkert, og enkelt og lett å bruke. Brukerhåndboken har blitt skrevet nøye for å gi deg som bruker trinn for trinn veiledning og hvordan du skal gå frem for å bruke instrumentet, og hvordan å komme frem til målinger og tolke resultatene. De virkelige fordelene med ACM kontrollinstrumentet er oppnådd ved regelmessig bruk, spesielt som en effektiv sammenligner. Med en typisk test som kun tar noen minutter, er ACM enheten ideell til bruk som ditt standard kontrollinstrument for væskekontaminering. ACM instrumentet er først og fremst konstruert for praktisk bruk. Egenskaper Testtid Gjentatt testtid Arbeidsprinsipp Partikkeltall 2 minutter Hvert 2. minutt Internasjonale koder ISO 7-22 Datainngang Datagjenvinning Kalibrering Omkalibrering Maks. arbeidstrykk Maks. strømningshastighet Driftsforhold Minnekapasitet Datamaskinkompatibel Bærbar Strømbehov Systemforbindelse Lekkasjefri prøve Sertifisering Optisk skanneanalyse og måling av aktuelle stoffer bestående av partikler og inferens til vann som er til stede (ved inspeksjon) 4+, 6+, 14+, 21+, 25+ og 30+ mikroner 32 skrifttegn to-linjet punktmatrise LCD. Full alfanumerisk inngangsfunksjon på tastfelt Minnetilgang gir søkefunksjon på test Ved gjenkjent online metoder bekreftet av de relevante prosedyrene i følge den internasjonale standardorganisasjonen (ISO). Rådfør deg med Parker 420 bar 400 l/min. når brukt med system 20-sensorer. Høyere med enkeltpunkts prøvetaker (Rådfør deg med Parker) ACM kontrollinstrumentet vil fungere når systemet er normalt Maks. 300 tester (eldste test erstattet av siste test) Grensesnitt via 9600 baud Veier 15 kg inkludert innebygget batteri Strøm fra oppladbar batterimodul Via system 20 inline-sensorer eller enkeltpunkts prøvetaker System 20-sensorer garanterer lekkasjefri væske-ekstraksjon og ingen inntrenging av kontaminasjon Produktet er i samsvar med alle relevante EU samsvarserklæringer og ATEX-direktiver. 6 Parker Hannifin ACM

9 x Innledning Feilsikre egenskaper Fordeler Spesiell innebygget diagnostikk i ACM instrumentets mikroprosessorkontroll garanterer effektiv testing. Kretssystem Tilstrekkelig strømning Datastyring Innbefatter et internt diagnostikkprogram for å garantere selvstendige resultater Funksjon for strømningstest sørger for tilstrekkelig strømning En spesiell konstruert ParSmart Downloader programvarepakke følger med for nedlasting av testresultater til datamaskin. Rutinemessig kontamineringskontroll av oljesystemer med ACM kontrollinstrumentet sparer tid og penger. Kontamineringskontroll er nå mulig å foreta mens maskineriet er i drift - ACM instrumentet kutter ned på dødtid. Omgående og nøyaktige resultater er tilgjengelig i følge internasjonale standarder slik at avgjørelsen om systemvedlikehold kan bli tatt omgående. ACM instrumentet garanterer at flybensinsystemer er testet i følge ISO renhetsstandarder. Datainngang tillater individuell logging av utstyrstest som kan bli registrert. Datagjenvinning av testresultater fra minne via display på håndkontroll. Automatisk logging av testsyklus - opp til 300 tester kan bli valgt via displayet på håndkontrollen. Brukervennlig instrument gjør at service- og vedlikeholdspersonale er mer fortrolig med enheten. Produsert i rustfritt stål og er godkjent i følge CE Ex II 3 G EEx nr/nl IIC T6. ACM kontrollinstrumentet er fullstendig bærbart og er lett å bruke i feltet eller laboratoriet. Grensesnitt til datamaskin er tilgjengelig for nedlasting av data til en kompatibel datamaskin via ACM instrumentets RS baud. En intern diagnostisk egenskap sørger for at ACM kontrollinstrumentet alltid vil fungere nøyaktig og pålitelig. Automatisk kalibreringspåminnelse. Parker Hannifin ACM

10 Innledning x Kontrollinstrumentet sett forfra uten beskyttelsesdeksel Datakabel Håndtak for bærestropp Kontrollknott for ventil Batterilader Av/På Kabelpakning for håndkontroll Håndkontroll Slangefeste Kontrollinstrumentet sett bakfra med beskyttelsesdeksel Identifikasjonsskilt Beskyttelsesdeksel Håndtak for bærestropp Adkomstlokk Kabelpakninger for slangeinngang Slangefeste 8 Parker Hannifin ACM

11 x Innledning Håndkontroll Alfanumerisk display MODE-tast (MODUS) Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Taster for markør tilbake og forover Alfanumeriske taster Parker Hannifin ACM

12 Innledning x 10 Parker Hannifin ACM

13 x Oppstart Oppstart Innstilling av Laser ACM for registrering av klokkeslett og dato for tester Sett klokkeslett Trinn 1 Slå på Laser ACM Press 2 Fjern håndsettet og sjekk at skjermbildet for oppstart vises. 3 Trykk og hold skjermen. MODE i fem sekunder. RESET DATA Y/N vises på For å tømme alle lagrede testresultater fra ACM minnet, trykk for å fjerne markøren under Y og trykk MODE. Hvis du ikke vil tømme ACM minnet, må du sjekke at markøren er under N (trykk hvis ikke) og trykke MODE. 4 Skjermbildet for klokkeslett vises med et blinkende første siffer. 5 Angi korrekt klokkeslett ved bruk av det numeriske tastaturet. Angi klokkeslettet ved bruk av 24-timers klokken. For å angi 09.30, for eksempel: Trykk 6 Trykk. Når du har angitt det siste sifferet, blinker det første sifferet igjen. Hvis du gjør en feil, taster du bare inn klokkeslettet igjen ved å overskrive den tidligere angivelsen. 7 Når tiden vises riktig, trykker du MODE for å akseptere. Parker Hannifin ACM

14 Oppstart x Sett dato Trinn 1 Når du har bekreftet tiden ved å trykke MODE, vises skjermbildet med blinkende første siffer 2 Angi korrekt dato ved bruk av det numeriske tastaturet. For å angi for eksempel: Trykk 3 Trykk 4 Trykk 5 Når korrekt dato vises, trykk MODE. 12 Parker Hannifin ACM

15 x Grunnleggende bruk Grunnleggende bruk Laser ACM er nå klar til å sjekke renheten på den hydrauliske oljen i systemet ditt. Du kan gjøre avlesninger ved fullt driftstrykk (maks. 420 bar). Merk: Laser ACM kommer fylt med hydraulisk olje og må muligens skylles før bruk. Trinn 1 Koble de hydrauliske slangene fra slangeholder. 2 Laser ACM er designet for bruk i forbindelse med System20 størrelse 0,1 og 2 industrielle sensorer eller SPS. Merk: Monitorer for aggressive væsker må kobles til en spesiell System 20-sensor eller SPS. Industrielle sensordimensjoner: Størrelse Diameter 3 Kontroller at sensoren er installert med pilen i flytretningen. Driftsviskositet er cst. Sørg for et driftstrykk på minimum 2 bar. Sørg for tilstrekkelig oljeflyt gjennom sensoren: Størrelse 0 Størrelse 1 Størrelse 2 12 liter pr. minutt 40 liter pr. minutt 160 liter pr. minutt Skru av kun vernehettene 1 og 2. Parker Hannifin ACM

16 Grunnleggende bruk x 4 Koble rød slange 1 løst til sensorinntaket. 5 Koble gul slange 2 løst til sensoruttaket. 6 Skru samtidig begge koplingene fast for hånd. Laser ACM er nå koblet til væsken som skal sjekkes. Vi anbefaler at Laser ACM kobles til operativsystemsensoren i fem minutter for å la væsketilstanden stabiliseres før testen startes. Vi anbefaler også at du gjør en uavhengig flytkontroll hvis det er høyviskositetsolje og liten flyt gjennom System 20-sensoren, eller hvis enheten brukes uten sporoppvarmingsalternativet under kalde forhold. 14 Parker Hannifin ACM

17 x Grunnleggende bruk Uavhengig strømningstest Trinn 1 Slå ACM instrumentet På. 2 Trykk og hold i fem sekunder. 3 Strømningstesten begynner og displayet viser: 4 Etter 30 sekunder er strømningstesten ferdig. 5 Sjekk displayet hvis dreiesymbolet for ventilen er vist fortsett nå til trinn 2 nedenfor. 6 Drei ventilen 90º i den indikerte retningen. Ventilposisjonen kan bli sjekket fra øvre panel med dekslet åpent. eller Viktig: Drei ventilen kun når det settes i gang med en test og kun når dreiesymbolet for ventilen eller er vist. Testen begynner omgående Hver test tar cirka to minutter. En 12-segments fremdriftssøyle vises på displayet som indikerer hvor langt fremdriften har kommet på testen. Testnummeret (066 i dette eksemplet) vises sammen med en midlertidig telling av 4µ(c), 6µ(c) og 14µ(c) partikler. 7 Når testen er ferdig, vil søylen med volumprosent (% by Volume) vises automatisk 8 For å vise volumprosent (% by Volume), trykk på Parker Hannifin ACM

18 Grunnleggende bruk x Partikkeltelling Trinn 1 Trykk på eller for å vise ISO-kode 2 For å få en telling og ISO-kode for 4µ(c) partikler, trykk på MODE All partikkeltelling representerer en prøve på 1 ml. 3 Trykk for å rulle gjennom informasjonen på partikkelstørrelse 6µ(c). Trykk hvis du ønsker å gå tilbake til foregående skjerm for partikkeltelling. Merk: Hvis test-tellingen går under ISO-kode 7 eller over ISO-kode 22, blir 0 eller 99 vist. 16 Parker Hannifin ACM

19 x Grunnleggende bruk Sette inn en kode for testidentifikasjon Du kan sette inn en kode for testidentifikasjon med opp til 32 karakterer sammen med et testnummer. Trinn 1 Trykk på MODE tre ganger fra uvirksom for å gå gjennom ISO/NAS og telle modi til serienummerinngangmodus. Displayet viser PLEASE ENTER A TEST ID CODE (VENNLIGST SETT INN EN ID-KODE FOR TEST). 2 Hver tast i tastfeltet har fire karakterer (samme som på en mobiltelefon). Trykk på hver tast opp til fire ganger for å få ønsket karakter. For eksempel: Trykk på Trykk igjen på Trykk igjen på Trykk igjen på 3 Stans mens markøren flytter seg til neste posisjon, trykk deretter på neste tast for å sette inn neste karakter. 4 For å sette inn to karakterer ved å bruke samme tasten, trykk på mellom hver karakter. For eksempel å sette inn 11: Trykk på Trykk på Trykk igjen på Når du er ferdig med å sette inn identifikasjonskoden, drei på ventilens kontrollknapp. Koden er satt inn i ACM instrumentets minne og testen begynner. 5 Tidligere identifikasjonskode som ble satt inn vises automatisk på begynnelsen av hver ny test. Parker Hannifin ACM

20 Grunnleggende bruk x 6 Hvis den nye identifikasjonskode er unik for testen, tast inn den nye koden. Den nåværende koden blir slettet så snart du setter inn den første karakteren. 7 For å endre den siste karakteren i koden, trykk på og markøren vil flytte seg på slutten av koden. Tast inn ny karakter for å erstatte den tidligere. Trykk på for å slette karakteren som du akkurat satte inn hvis du gjorde en feil. 18 Parker Hannifin ACM

21 x Grunnleggende bruk Vise en lagret test ved ID-kode eller testnummer Trinn 1 Trykk og hold i to sekunder 2 Trykk på for å velge Y (Ja) 3 4 Trykk på MODE Velg S for å velge en test ved serienummer, eller T for å velge en test ved testnummer. Trykk på for å velge T. 5 Trykk på MODE Sett inn ønsket testnummer. 6 Trykk på MODE for å vise testen. 7 Trykk på eller for å vise ISO-koden eller vise % by Volum (volumprosent). 8 Trykk på MODE For å vise flere resultater, velg Y. Velg N for å gå tilbake til uvirksom skjerm. Parker Hannifin ACM

22 Grunnleggende bruk x Alarmnivåer Trinn Innstille et alarmnivå 1 Trykk og hold i to sekunder. 2 Trykk på for å velge Y 3 Sett inn kodenivået for 4µ ovenfor som skal utløse alarmen. Trykk på MODE for å gjenta denne prosessen for 6µ og 14µ. 4 Når alle tre nivåene har blitt satt inn, viser displayet: Hvis noen av de nåværende alarmnivåene er utløst under en manuell eller automatisk test, vil alarmen gi en pipetone og alarmen blinker på displayet for håndkontrollen. Innstille akustisk alarm Dette gjør at den akustiske alarmen kan bli frakoplet og tilkoplet. Merk at denne funksjonen går tilbake til On (På) hver gang ACM instrumentet blir slått Av Trykk og hold i to sekunder. Trykk på for å velge Y for å tilkople alarmen Trykk på for å velge N for å dempe alarmen. Trykk på MODE for å fortsette. 20 Parker Hannifin ACM

23 x Grunnleggende bruk Automatisk testing Den automatiske testfunksjonen brukes til å foreta en rekke tester på forhåndsbestemte tidsintervaller. Merk deg at automatisk testing kan ikke bli brukt når ACM instrumentet er koplet til offline flaskeprøvetaker (Offline Bottle Sampler). Trinn 1 Trykk og hold i to sekunder. 2 Trykk på Trykk på for å velge Y MODE Sett inn ønsket starttid. Trykk på MODE. Sett inn testintervallet (antall minutter mellom hver test). Trykk på MODE. Sett inn antall tester som skal foretas fra håndkontrollen innenfor området tester. Trykk på MODE. 7 Trykk på Trykk på for å velge Y for å begynne testing. MODE. Testing begynner når de to tidene er like. 8 Denne skjermen blir vist like før testen foretas. Dette skjer omgående etter testen. Midlertidige tellinger er vist ved fremdrift av testen. 9 Trykk på MODE for å avbryte nåværende testsyklus. Når alle testene er ferdige vises følgende på displayet. 10 Trykk på MODE for å returnere til uvirksom skjerm. Parker Hannifin ACM

24 Grunnleggende bruk x Kalibrering Når du slår på enheten, sjekker den datoen som lagret i sanntidsklokken mot datoen lagret som neste kalibreringsdato. Hvis datoen er innenfor fire uker før kalibreringsdatoen, vises følgende melding når enheten slått på: (Eksempelet over er for kalibreringsdatoen 20. september 2005). For å ignorere meldingen og fortsette testingen, trykker du MODE Dersom enheten passerer kalibreringsdatoen, vises følgende melding når enheten slått på: For å ignorere meldingen og fortsette testingen, trykker du MODE Justering av skjermens lysstyrke ACM kommer med standard fabrikkinnstillinger for baklys og lysstyrke. Disse innstillingene kan endres ved bruk av hurtigtastfunksjoner som følger: Trykk og hold og trykk så for lysere skjermbilde. Trykk og hold og trykk så for mørkere skjermbilde. Trykk og hold og trykk så for å slå på baklys. Trykk og hold og trykk så for å slå av baklys. Merk: Når LCM20 slått av, tilbakestilles baklysfunksjonen. Hvis du fremdeles ønsker baklys når LCM20 slått på igjen, må det aktiviseres på nytt. Lagring av lysstyrkeinnstillinger for skjermbildet Når skjermbildets lysstyrke er satt til ønsket nivå, kan du lagre innstillingen ved å trykke og holde og samtidig, og følge instruksene på skjermen. 22 Parker Hannifin ACM

25 x Referanse Referanse Tolking av data Forurensninger i hydraulikkolje systemer varierer i størrelse, form, fasong og mengde. De mest skadelige kontaminantene er vanligvis mellom 6 og 14 mikroner. ISO-koden er den foretrukne metoden for rapportering av partikkelinnhold. ISO-kodenummeret korresponderer med partikkelinnholdet for tre størrelser. Det første skalanummeret representerer antall partikler større enn 4µm pr. 100 milliliter væske, det andre nummeret for partikler større enn 6µm pr. 100 milliliter væske og det tredje nummeret for partikler større enn 14µm pr. 100 milliliter væske. Under er en tabell med faktisk oppnådde resultater av partikkler i en hydraulisk testrigg. Partikkelstørrelse 4µ 6µ 14µ 21µ Antall partikler pr. 100 ml olje ISO-Code: 23/19/11 Antall partikler pr. milliliter større enn indikert størrelse Partikkelstørrelse, µm Interpolering er akseptabelt; ekstrapolering er ikke tillatt Parker Hannifin ACM

26 Referanse x ISO4406 partikkelfordelingskurve Inkludert diverse ISO-nivå kontamineringstrinn Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm 24 Parker Hannifin ACM

27 x Referanse ISO ISO klasse antall partikler pr. 100 ml Opp til og inkludert Antall partikler For eksempel: Kode 20/18/13 indikerer at det er mellom og partikler større enn 2 mikroner, og mellom og partikler større enn 5 mikroner og mellom 4000 og 8000 partikler større enn15 mikroner. Parker Hannifin ACM

28 Referanse x Foreslåtte akseptable kontamineringsnivåer for forskjellige systemer Målkontamineringsklasse i følge_iso 4406:1999 Systemtyper 15/13/09 Følsomt system for bunnfall med ekstra høy pålitelighet Laboratorier eller luftfart 16/14/11 Høytytende servosystemer og høytrykkssystemer med lang levetid Typiske komponenter Høytytende servoventiler Industrielle servoventiler f.eks. verktøymaskiner for fly, osv. 17/15/12 Høysofistikerte systemer og hydrostatiske overføringer Proporsjonalventiler 18/16/13 Pålitelige systemer med høy kvalitet Generelle maskinkrav 19/17/14 Generelt maskineri og mobile systemer Middels trykk, middels kapasitet 20/18/15 Tunge industrisystemer med lave trykk eller bruksområder hvor lang levetid ikke er kritisk Ventil- og stempelpumper/ motorer Retnings- og trykkkontrollventiler Tannhjulspumper/motorer Ventiler for strømningskontroll Sylindere 23/21/17 Lavtrykkssystemer med store klaringer Støthevert pumper 26 Parker Hannifin ACM

29 x Referanse ISO partikkelfordelingskurver Typiske systemapplikasjoner og kodenumre Disse typiske applikasjonene og ISO-kodenumrene er tatt fra Storbritannias kontaminerings- og kontrollforskningsprogram ( ). Ref. AHEM Veiledning til kontamineringskontroll i hydrauliske energisystem 1985 Massiv konta ISO kode nr. 15/9 Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Applikasjon: Maskinverktøy partikkelstørrelse µm Massiv konta ISO kode nr. 13/10 Applikasjon: Prøvestand i fly Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Massiv konta ISO kode nr. 18/11 Applikasjon: Mobile systemer Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Massiv konta ISO kode nr. 17/12 Applikasjon: Sjøfartsinstallasjoner Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Parker Hannifin ACM

30 Referanse x ISO kode nr. 18/13 Applikasjoner: Mekanisk behandling Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm ISO kode nr. 16/11 Applikasjoner: Sprøytestøping, metallarbeid, ubenyttet olje av handelskvalitet Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler pr. 100 ml større enn indikert størrelse 28 Parker Hannifin ACM

31 x Referanse Hydraulisk kretsdiagram Merk: Dette er kun en skjematisk fremstilling Flytretning Flytretning SYSTEM 20 SENSOR 1 Detektor 2 Laserdiode 3 Optisk skanner 4 Overgangsventil 5 Toveis sprøytepumpe 6 Målesonde Logisk diagram Optisk skanner Områdekalkulator Uhindret lyskalkulator Referansespenningsgenerator Komparator Komparator Komparator Komparator Komparator Komparator Teller Teller Teller Teller Teller Teller Omsetter av telling til kode Bryter Skjerm Skriver Minne PC Parker Hannifin ACM

32 Referanse x Tilkoplinger og serie-grensesnitt Øvre panel (dekslet av) ON/OFF BATTERY CHARGER DATA CABLE Handset cable gland WARNING THE BATTERY CHARGER AND DATA CABLE ARE NOT TO BE USED IN THE HAZARDOUS AREA RS 232 Datakabelen (følger med) er en fri tilkopling til en 9-pinners RS232-kopling for en PC. Kabelen blir brukt til å laste ned testdata lagret i instrumentet. (Det henvises til ParSmart programvarepakke for datastyringinformasjon.) Nøyaktighet på måling Kalibrering Hvert kontrollinstrument er individuelt kalibrert ved å bruke et nøyaktig bestemt gravimetrisk nivå med teststøvmateriale. Hver kanal i instrumentet er justert for å lese antall partikler i et foreskrevet størrelsesområde som spesifisert i ISO-prosedyrene, som derfor garanterer kalibreringsnøyaktighet. Repeterbarhet ACM instrumentet måler og kvantifisere individuelle partikler ved bruk avansert elektronikk- og laserteknologi for å garantere en høy grad med repeterbarhet. Typisk repeterbarhet er bedre enn 5 %. 30 Parker Hannifin ACM

33 x Referanse Diagnostiske koder Forklaringer på ACM instrumentets diagnostiske koder er oppgitt i følgende tabell. Diagnostikk 1 1A. På begynnelsen av testen (vises de to første segmentene) 1B. etter ferdig test Diagnostikk 2 Sjalteventilen og sprøytepumpa er ute av fase Diagnostikk 3 Bensinen er for mørk eller den er uklar. Ustabil væskekapasitet kan muligens være forårsaket av lufting, vannslam eller en mengde med kald bensin som går igjennom ACM instrumentet a. Med kontrollknotten dreid, enten før kontrollinstrumentet er slått på, før ventilsymbolet er vist på håndkontrollen, eller under testing b. Tar for lang tid å dreie ventilen helt til neste posisjon (20 sekunder) c. Feil innstilling på mikrobryter. a. Batteristrøm for lav. Varsel om batterinivå er oversett b. Intern elektrisk feil Sjekk bensinprøven visuelt. Dette kan bli foretatt som følger: Mørk bensin: Væt tommelen og pekefingeren i bensinen og klem fingrene sammen. Ta de fra hverandre og se på tommelen. Hvis du kan se gjennom bensinfilmen vil dette virke i ACM instrumentet. Hvis du ikke kan se gjennom filmen, er det mulig at du har problemer. Emulsjoner: Ha prøven i en klar beholder og hold den opp mot lyset. Væsken vil være uklar eller ren. Hvis uklar, sjekk bensintypen og skift til bensinen er ren. Prøv deretter på nytt med ACM instrumentet. La maskinen arbeide opp til arbeidstemperatur før det foretas tilstandsovervåking. Foreta tester med et stabilt system og forsikre deg om at et minimum ledningstrykk på 2 bar er tilgjengelig på kontrollinstrumentet for å redusere muligheten for lufting. a. Slå av kontrollinstrumentet, slå deretter på og vent til instrumentet blir nullstilt i sin posisjon (diagnostikk skjerm 6 er vist). Start neste test når ventilsymbolet vises på håndkontrollen. b. Returner til Parker Hannifin for reparasjon c. Returner til Parker for reparasjon. a. Sett instrumentet på lading (ikke i det farlige området) b. Returner til Parker Hannifin for reparasjon Ukontrollert strømutkopling Diagnostikk 4 Utilstrekkelig strømningshastighet av bensin fra P1-slange til kontrollinstrumentblokka for å kunne fylle sprøytepumpa. a. Utilstrekkelig differansetrykk mellom kopling P1 og P2 for å gi tilstrekkelig omløpsstrømning. b. Luftlomme i kontrollinstrument-blokka eller fortetning i omløpsslangene. i) Velg mindre sensorstørrelse ii) Bruk en enkeltpunkts prøvetaker koplet til P1 (se katalog fra Parker Hannifin for informasjon). Foreta spyling ved å bruke systemtrykk med P2-slange som er frakoplet systemet. Resultatene er mistenkelige og blir ikke gjort tilgjengelige. Parker Hannifin ACM

34 Referanse x Diagnostikk 5 Testtid for kort eller for lang. Resultatene er mistenkelige og blir ikke gjort tilgjengelige. Diagnostikk 6 a. Svikt på Opto-Tacho kontroll gjør at strømningen stopper før fase for partikkeltelling er ferdig. Pumpedrevet slurer eller har sviktet. b. Differansetrykk (DP) for høyt på grunn av mangel på strømningskontroll gjennom ACM Vises etter at instrumentet er slått på mens det nullstiller seg selv fra foregående feiltilstand. a. Vis forsiktighet slik at bensinen tømmes trykt. Dette skal kun foretas av en kompetent operatør. Test på nytt og hvis det oppstår feil igjen, returner kontrollinstrumentet til Parker Hannifin for reparasjon. b. Bruk enkeltpunks prøvetaker (SPS) eller sensor for å kontrollere strømning gjennom ACM kontrollinstrumentet. La instrumentet være til det er nullstilt. Hvis det ikke nullstiller seg, eller slår seg Av, ta kontakt med Parker Hannifin. Instrumentet prøver å nullstille seg fra siste feil Diagnostikk 7 og høyere Dette er feil som kun kan bli korrigert av Parker Hannifin og har normalt sett med programvaren å gjøre Vises hvis kontrollinstrument-blokka har nådd en temperatur på over 60º C. Fjern ACM instrumentet fra systemforbindelsene. La instrumentet nedkjøle. Lavt batteri Hvis instrumentet ikke nullstiller seg, ta kontakt med Parker Hannifin. Batteri lavt Lad opp instrumentet på nytt (kun utenfor farlig område med instrumentet slått Av). Batteriet er for lavt for å gjøre målingen ferdig. Lad opp instrumentet på nytt (kun utenfor farlig område med instrumentet slått Av). 32 Parker Hannifin ACM

35 x Referanse Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Mekaniske komponenter Tetninger Slanger Slangelengde Strømningshastighet Maks. arbeidstrykk Væskeforenlighet Strøm Sikring ACM teknologi Størrelse, mål og områder Instrumentet: rustfritt stål Bæreveske: ABS Display på håndkontroll: ABS Tastfelt: polyester-membran Messing, galvanisk behandlet stål, rustfritt stål og aluminium Viton Nylon (Kevlar flettet microbore) Forbindelsesslange for væske: 1,2 meter (det kan brukes 1 meter forlengelse) Kabellengde på håndkontroll med display: 1 meter Opp til 400 l/min. (System 20-sensorer) Høyere med enkeltpunks prøvetaker rådfør deg med Parker Opp til 420 bar (System 20-sensorer) Flybensin. For andre væsker rådfør deg med Parker Internt oppladbart batteri Merk: Skal KUN bli ladet utenfor det farlige området med instrumentet slå Av 1,25 A hurtigsikring for overlastbeskyttelse Returner til Parker Hannifin hvis sikringen har gått Unikt optisk skannesystem 4+, 6+, 14+, 21+, 25+ og 30+ mikron(c) Analyseområde Kalibrering Repeterbarhet/Nøyaktighet Viskositetsområde Oljetemp.-område Arbeidstemp.-område Fullføringstid for test Datamaskin grensesnitt Vekt Igangkjøringsutstyr ISO 7-22 inklusivt Hver enhet er individuelt testet og kalibrert i henhold til ISO-prosedyrer Bedre enn 5 % (typisk) centistoke (500cSt med SPS) +5ºC til +80ºC +5ºC til +40ºC 2 minutter 9600 baud ACM : 15 kg, bæreveske: 8,5 kg Inkluderer: ParSmart Downloader programvarepakke pluss kabel 12 V DC lader og kabel UK-, US- og Euro-støpsel og kabel Millipore adaptermontasje Parker Hannifin ACM

36 Referanse x Kontrollinstrumentet sett ovenfra, forfra og bakfra 34 Parker Hannifin ACM

37 x Referanse Batterilader B LED-farger og hva de betyr LED-farger på lader Modus Kommentar Gul Batteri ikke tilkoplet Utgang fra lader 21 V Gul Initialisering av lader Initialiseringen varer noen få sekunder Orange/Rød Hurtiglading 1,8 A i to timer, maksimum avlest spenning Grønn som blinker gult Lading for etterfylling av batteri 270 ma, tidsbestemt Grønn Drypplading 100 ma i 24 timer, som deretter frakoples Endrer seg fra orange/rød til grønn Feil 100 ma maks. utgang Batterispesifikasjon Type Ladeforhold NiMH (Nikkel-metallhydrid) Temperaturområde Lagring: -20 til 35ºC Forventet levetid Holdbarhet Kun via lader som følger med. Sørger for hurtiglading, etterfylling og drypplading Utlading: -20 til 50ºC Hurtiglading: 10 til 45ºC Annen lading: 0 til 45ºC >500 sykler (IEC-standard) før gradvis tap av kapasitet. Det anbefales at batteriet blir fullstendig utladet/oppladet hver 3. måned. 3 år Parker Hannifin ACM

38 Referanse x Bestillingsinformasjon Delenummer Beskrivelse Ant. [Antall] ACM ACM20 kun for flybensin, godkjent til bruk i Sone 2 P Reserve innkledning/kasse B B SPS.2021 B ParSmart Downloader - programvarepakke for nedlasting av testresultater til datamaskin Pakke med kabelforbindelse Enkeltpunkts prøvetaker Batterilader System 20-sensorer Industrisensorer Størrelse 0, 1 og 2 Delenummer Størrelse Strømningsområde Gjenge Ant. [Antall] STI l/min. G 3 8 STI US GPM 3 4 UNF STI l/min. G 3 4 STI US GPM SAE UN-2B STI l/min. G1 1 4 STI US GPM SAE UN-2B Sjekkeliste for drift Forsikre deg alltid om at: Sensorer er korrekt installert Sensorkoplinger er korrekt skrudd til Det er tilstrekkelig strømning av bensin Stabil tilstand på trykkforholdene Trendovervåking er utført under liknende arbeidsforhold Slanger er lagt på plass korrekt for å unngå bensinsøl ACM instrumentet er håndtert med forsiktighet Dette er et instrumentprodukt Reservedeler er ombestilt på forhånd ACM instrumentet er kalibrert i henhold til anbefalinger fra Parker. 36 Parker Hannifin ACM

39

40 Parker Hannifin Corporation The Ch ice is Perfectly Clear Filtration Group Technical Sales & Service Locations Parker Hannifin (UK) Ltd Filter Division Europe Shaw Cross Business Park Dewsbury, West Yorkshire WF12 7RD, UK Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) Parker Hannifin (UK) Ltd Filter Division Europe Condition Monitoring Centre Brunel Way, Thetford, Norfolk IP24 1HP, UK Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) Parker Hannifin Oy Filter Division Europe Salmentie 260 FIN Urjala As, Finland Phone: Fax: Parker Filtration BV Filter Division Europe Stieltjesweg BV Arnhem, The Netherlands Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Distributor Worldwide Sales Locations Argentina (11) Australia (2) Austria Belgium (67) Brazil Canada Central & South America/ Caribbean China (21) Czech Republic Denmark Finland France Germany (0) Hong Kong (2) Hungary (1) India Italy Japan Jordan... +(962) (6) Korea Malaysia Mexico Netherlands New Zealand (9) Norway Philippines Poland Singapore South Africa (11) Spain (91) Sweden Switzerland Taiwan Thailand United Arab Emirates United Kingdom USA Venezuela European Product Information Centre (24-hour): Parker Hannifin, P , utgave 3

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning icountlcm0 icountlcm0 håndbok for tilstandsovervåkning B.8.90_CM0_NO_VerA 00, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5mW-laser. Demontering

Detaljer

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com x Oversikt Parker Hannifins IPD Z2 er en online laserpartikkeldetektor. Denne mineralbaserte

Detaljer

icountpdz2 x Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B.84.833_IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com

icountpdz2 x Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B.84.833_IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com icountpdz2 Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B.84.833_IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Oversikt Parker Hannifins IPDZ2 er en online laserpartikkeldetektor som er

Detaljer

icountpd Brukerhåndbok for icountpd

icountpd Brukerhåndbok for icountpd icountpd Brukerhåndbok for icountpd B.84.833_IPD_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. All demontering

Detaljer

ComDry M160L Avfukter

ComDry M160L Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok omdry M160L Avfukter 190TNO-1098 B1201 Munters Europe AB 2012 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Protégé Bærbar gassmåler

Protégé Bærbar gassmåler Protégé Bærbar gassmåler ADVARSEL ALT INNHOLDET I DENNE BRUKSANVISNINGEN MÅ LESES OG FORSTÅS FØR DEN BÆRBARE GASSMÅLEREN TAS I BRUK. HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES, KAN DET RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

PNEUTORQUE PTM & PTME-SERIEN EKSTERN KONTROLL (EK) AVSLAGBART VERKTØY

PNEUTORQUE PTM & PTME-SERIEN EKSTERN KONTROLL (EK) AVSLAGBART VERKTØY BRUKERHÅNDBOK PNEUTORQUE PTM & PTME-SERIEN EKSTERN KONTROLL (EK) AVSLAGBART VERKTØY Del Nr. 34323 Utgave 3 Oversettelse av opprinnelige instruksjoner (Norsk) INNHOLD Delenumre Omtalt I Denne Håndbok 2

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

MCS300 Avfuktingsapparat

MCS300 Avfuktingsapparat Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS300 0 1 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO-1027- E1005 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

1652C/1653B/1654B. Bruksanvisning. Electrical Installation Tester

1652C/1653B/1654B. Bruksanvisning. Electrical Installation Tester 1652C/1653B/1654B Electrical Installation Tester Bruksanvisning September 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

myreader Brukerveiledning

myreader Brukerveiledning myreader Brukerveiledning Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen som

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer