GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 1. Torsdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 1. Torsdag 16.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no"

Transkript

1 GigaCampus Trådløs Campus Trinn 1 Torsdag

2 Agenda Frekvenser Effekter Interferens Frekvensforskriften Standarder Praktisk 2

3 Frekvenser Radio er energi utstrålt som elektromagnetiske elektromagnetiske bølger elektromagnetisk elektromagnetisk stråling Antall bølgesykluser pr. sekund gir frekvens frekvens (i Hertz Hz) Avstanden mellom to frekvenser er et frekvensområde eller båndbredde. 3

4 Frekvenser 4 Synlig lys lys Ca. her er WLAN

5 Frekvenser Når man sier man bruker en gitt frekvens, så betyr betyr det at utstrålingen av energi er på det sterkeste sterkeste der. Strålingen vil også forekomme på begge sider av av frekvensen, stadig mere avtakende. Man vil også få sidelober ved siden av hovedloben. hovedloben. Et frekvensområde deles gjerne inn i kanaler. I midten av båndbredden til en kanal ligger senterfrekvensen, der energiutstrålingen er på sitt sterkeste. Kanaler kan være overlappende Amplitude (Signalstyrke) 5

6 Effekt Mengden energi (Effekt) i signalet gir radiostrålingens amplitude (signalstyrke) Oppgis lineært (Watt W) eller logaritmisk (Decibel db) Decibel er en benevnelse som beskriver avstanden mellom to mengder (ref. prosent). prosent). En ekstrabenevnelse gir hva man angir i decibel. dbm: milliwatt, radioeffekt. 0dBm = 1mW dbi: isotropisk, en antennes egeneffekt. 6

7 Effekt Grafen viser forholdet mellom mw og dbm mw dbm 3W 1W 200mW 100mW 7

8 Interferens Dersom vi har flere radiokilder som opererer i i samme område på samme frekvens samtidig, kan samtidig, kan vi få interferens (støy). Sterkere radiokilder kan komme til å overdøve overdøve svakere. Støy er når mottatt signal er/blir uforståelig. 8

9 Post- og Teletilsynet Regulerer, overvåker og håndthever bruken av bruken av radiofrekvenser i Norge etter bestemmelsene i forskrifter og lover. Man kan søke PT om konsesjon og enerett til å til å bruke visse frekvenser i Norge, event. for et for et begrenset geografisk område. Med konsesjon kan man stort sett bruke den den effekten man ønsker og trenger ikke være være redd for interferens fra andre aktører. aktører. Konsesjonsfrie frekvenser er tillatt for alle å bruke å bruke innenfor visse restriksjoner. Man kan kan skjeldent klage på interferensproblemer. interferensproblemer. 9

10 Frekvensforskriften (1) 7. Snorløse telefoner og datanettverk Frekvensbåndet ,5 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN standarden EN For direktesekvens spredt spektrum er maksimal tillatt effekttetthet -20 dbw effekttetthet -20 dbw e.i.r.p. per MHz. For frekvenshopping er maksimal tillatt effekttetthet -10 dbw effekttetthet -10 dbw e.i.r.p. per 100 khz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mw e.i.r.p. Dette leddet Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra Ny-Ålesund Ålesund sentrum. Frekvensbåndet MHz tillates brukt med utstrålt effekt på maksimalt 200 mw e.i.r.p. e.i.r.p. Maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p tetthet skal ikke overskride 0,25 mw/25khz i noe 25 khz bånd. khz bånd. Frekvensbåndet MHz tillates brukt med utstrålt effekt på maksimalt 200 mw e.i.r.p. e.i.r.p. Maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p. tetthet skal ikke overskride 10 mw/mhz i noe 1 MHz bånd. MHz bånd. Radioutstyret skal ha Transmitter Power Control (TPC) som gir en gjennomsnittlig gjennomsnittlig dempning på minst 3 db. Dersom TPC ikke er i bruk er maksimal tillatt utstrålt effekt og utstrålt effekt og utstrålt effekttetthet 3dB lavere enn det som følger av første og annet punktum. punktum. Radioutstyret skal implementere Dynamic Frequency Selection (DFS) som angitt i Annex 1 i angitt i Annex 1 i ITU-R Recommendation M.1652/EN

11 Frekvensforskriften (2) Frekvensbåndet MHz tillates brukt med utstrålt effekt på maksimalt 1 W e.i.r.p. Maksimal Maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p. tetthet skal ikke overskride 50 mw/mhz i noe 1 MHz bånd. bånd. Radioutstyret skal ha Transmitter Power Control (TPC) som gir en gjennomsnittlig dempning på dempning på minst 3 db. Dersom TPC ikke er i bruk er maksimal tillatt utstrålt effekt og effekttetthet 3 effekttetthet 3 db lavere enn det som følger av annet og tredje punktum. Radioutstyret skal skal implementere Dynamic Frequency Selection (DFS) som angitt i Annex 1 i ITU-R Recommendation M.1652/EN Frekvensbåndene / MHz tillates brukt med utstrålt effekt på maksimalt 4 W maksimalt 4 W e.i.r.p. Maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p. tetthet skal ikke overskride 200 mw/mhz i noe mw/mhz i noe 1 MHz bånd. Radioutstyret skal implementere Dynamic Frequency Selection (DFS) Selection (DFS) som angitt i Annex 1 i ITU-R Recommendation M.1652/EN Radioutstyret Radioutstyret skal ha Transmitter Power Control (TPC) som gir en gjennomsnittlig dempning på minst dempning på minst 3 db. Dersom TPC ikke er i bruk er maksimal tillatt utstrålt effekt og effekttetthet 3 effekttetthet 3 db lavere enn det som følger av første og annet punktum. På grensen mellom Norge mellom Norge og naboland skal effekttettheten ikke overstige dbw/m2 målt med en en referansebåndbredde på 1 MHz inntil noe annet følger av koordineringsavtale. For punkt-til-punkt radiolinje i frekvensbåndene / MHz brukt med inntil 1 W inntil 1 W sendeeffekt, tillates inntil 200 W e.i.r.p. Maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p. tetthet skal ikke skal ikke overskride 10 W/MHz i noe 1 MHz bånd. Begrepet punkt-til-punkt radiolinje ekskluderer alle ekskluderer alle former for punkt-til-multipunkt, rundstrålende systemer og sendere som sender som sender samme informasjon plassert på samme sted (sektorering). Radioutstyret skal implementere Dynamic Frequency Selection (DFS) som angitt i Annex 1 i ITU-R Recommendation Recommendation M.1652/EN På grensen mellom Norge og naboland skal effekttettheten effekttettheten ikke overstige dbw/m2 målt med en referansebåndbredde på 1 MHz inntil noe MHz inntil noe annet følger av koordineringsavtale. 11

12 Frekvenser i Norge 12

13 2.4GHz Maksimal utstrålt effekt: 100mW (20dBm) Før ansett som et rotebånd Mange anvendelser av dette frekvensområdet: frekvensområdet: Mikrobølgeovner, trådløs trådløs lyd/bild, telefoner, alarmer, forskjellige forskjellige typer trådløse nettverk. 2.45GHz er ofte brukt av mikrobølgeovner. Mye interferensproblematikk også fordi det er en det er en svært stor utbredelse av trådløse nettverk som bruker disse frekvensene. 13

14 5GHz Ikke-overlappende kanaler tilgjengelige kanaler Krever DFS og TPC for optimal effekt. I praksis lite konkurranse om frekvensene. Q-Free bruker kanal 161, som vi ikke får bruke bruke brukes av noen militære radarer radarer (USA). 14

15 Vanligste WLAN-standarder standarder IEEE IEEE b IEEE g IEEE a 15

16 IEEE Endelig godkjenning 26. juni 1997 Definerer Wireless LAN Medium Access Control Control (MAC) og Physical Layer (PHY). 3 forskjellige fysiske lag: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Infrared (IR) 16 FHSS og DSSS bruker radio på 2.4GHz ISM bånd IR bruker lys FHSS og DSSS har produkter. IR har ikke. Ingen av teknikkene er kompatible med hverandre

17 IEEE Standarden definerer: Delemekanismen Distributed Coordination Function (DCF) Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA) Point Coordination Function (PCF) Alternativ utvidelse av DCF som gir Time Division Multiplexing for f.eks. telefoni Assosiering og disassosiering til basestasjon basestasjon Autentisering Energikontroll (strømsparing) Kryptering Datarater på 1 og 2Mbps 17

18 CSMA/CA CSMA/CD Deteksjon av kollisjon CSMA/CA Unngå kollisjon CD upraktisk på radio da deteksjon ikke kan gjøres under sending. (WLAN radio er halvduplex) Klient lytter på mediet før den sender. Mot skjulte noder: Sender RTS (Request To Send) til basestasjon. Basestasjon allokerer tid tid og sender en CTS (Clear To Send) tilbake. tilbake. Både RTS og CTS inneholder varighet og en ID ID Klienter som ikke hører RTS hører i alle fall CTS CTS og lagerer dette i Network Allocation Vector Vector (NAV). 18

19 RTS/CTS 19 RTS

20 RTS/CTS CTS 20

21 Overføring Sender Receiver DIFS Data SIFS ACK DIFS TCP ACK SIFS ACK 21 SIFS = 10Usec PIFS = 30Usec DIFS = 50Usec EIFS = 252Usec

22 IEEE FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum: Bruker radio mellom GHz 83.5MHz Modulering: 2 og 4 nivå Frequency Shift Keying (FSK) (FSK) Deler totale båndbredde inn i 79 kanaler Bruker 1MHz pr. kanal Hopper mellom alle kanaler i en av 78 ortogonale ortogonale mønster (=ikke-kolliderende). Plass til ca. 15 basestasjoner i et område før interferens og kanal overlapp. Maksimal kapasitet ihht standard: 2Mbps Maksimal teoretisk kapasitet: ca. 4Mbps Maksimal oppnådd kapasitet i produkt: 3Mbps 22

23 FHSS kanalplan Kanal ID Frekvens (MHz) Kanal ID Frekvens (MHz) Kanal ID Frekvens (MHz) Kanal ID Frekvens (MHz)

24 FHSS hoppsekvenser Sett 1 0, 3, 6,9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75 Sett 2 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 Sett 3 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 74, 77 24

25 Kanalvalg med FHSS 25 Basestasjon 1 Basestasjon 2

26 IEEE DSSS Direct Sequence Spread Spectrum: Bruker radio mellom GHz 83.5MHz Modulering: Differential Binary Phase Shift Keying Keying (DBPSK) og Differential Quadruple Phase Shift Shift Keying (DQPSK) Deler totale båndbredde inn i 13 kanaler (11 kanaler i USA og World Mode. 14 i Japan.) Holder seg på en kanal. Sprer signalet over flere frekvenser (Derav SS) Krever 30MHz mellom hver senterfrekvens. Plass til 3 basestasjoner i område før interferens og interferens og kanal overlapp. Optimal kanalvalg: 1, 7, 13 (1, 6, 11 US) Maksimal kapasitet ihht standard: 2Mbps 26

27 DSSS kanalplan Kanal ID Frekvens (MHz)

28 Kanalvalg med DSSS , Basestasjon 1 Basestasjon 2 Effekt

29 FHSS vs DSSS Begge er laget med tanke på å håndtere støy i støy i mediet. FHSS hopper i hele båndbredden og vil overleve overleve Narrow Band Interference. DSSS bruker bare deler av båndbredden og vil vil ha problemer støykilder på samme frekvensområde. FHSS er enklere og bruker mindre energi enn enn DSSS. DSSS har bedre rekkevidde enn FHSS. 29

30 IEEE b Endelig godkjenning 16. September 1999 Utvidelse av DSSS på 2.4GHz Øker ytelsen til 5.5Mbps og 11Mbps Bakoverkompatibelt til 1 og 2Mbps Krever godt signal for å få godt ytelse Ny modulering: Complimentary Code Keying Keying (CCK) 30

31 IEEE g Godkjent 12. juni Den beskriver en utvidelse av b som tar i tar i bruk OFDM teknikken fra a og som som dermed gir en hastighetsforbedring på opp på opp til 54Mbps. Samtidig et krav til bakoverkompabilitet til b g produkter nådde markedet svært raskt raskt og er for det meste prismessig lik b b produktene. 31

32 IEEE a Ferdig standard i 1999, men med oppdateringer oppdateringer Bruker frekvenser fra 5GHz GHz (60mW) GHz (200mW) GHz (1W) Gir 6, 9, 12, 18, 24, 36 og 54Mbps Orthogonal Frequency Division Multiplexing Multiplexing (OFDM) Forkjellige effektbegrensninger på forkjellige forkjellige frekvensområder 32

33 Praktiske hensyn 33

34 Roaming 34 Roaming er når en klient forflytter seg fra en basestasjon til en annen på grunn av lastdeling eller lastdeling eller fysisk forflytning Basestasjoner samarbeider gjennom Inter Access Access Point Protocol (IAPP). Definert i IEEE f

35 Roaming 35 Basestasjonene må kunne gi klienten samme SSID, SSID, autentiseringsmekanisme, kryptering og IP IP subnett for at roaming skal kunne fungere. Basestasjonene må være IAPP kompatible med med hverandre.

36 36 Interferens med WLAN , Effekt

37 Bygningsmasser Ingen enkel måte å beregne rekkevidden på en basestasjon innendørs. Radiosignalene blir raskt stoppet av metaller og og vann. Betongvegger har gjerne armeringsjern Vinduer kan ha metalliske belegg mot sola Lettvegger kan ha innstøpt hønsenetting Mennesker inneholder mye vann! (70%) Opp i høyden! Kan være mange overranskende støykilder Ikke glem å tenke i 3D! Det er gjerne etasjer både både over og under å ta hensyn til. 37 Beste metode for å finne rekkevidde: Prøv!

38 Radioplanlegging Grunnleggende behov: En middels b/g/(a) klient med middels god radio/antenne. radio/antenne. Program som fortløpende kan gi gi signalstyrke og støynivå. Plantegning Kjennskap til bygningen En eller flere basestasjoner 38

39 Verktøy NetStumbler (www.netstumbler.com) WiFiFoFum (www.aspecto-software.com) PhotoShop e.l. som har layers. (markerings)penn & Papir Survey-program (AirMagnet f.eks.) 39

40 Demo Frekvensanalysator En frekvensanalysator kan gi et bilde av hva som hva som skjer på frekvensene. 2.4GHz 5GHz FHSS interferens Bluetooth interferens Annen interferens 40

41 Demo AirMagnet Analyzer Et slikt verktøy gir oversikt over hva som finnes finnes av DS-WLAN. Signal/støy Trafikk SSID Kanalbruk Basestasjoner Klienter Ad-hoc Lokalisering av enhet 41

42 Demo Airmagnet Surveyor Et verktøy for å kartlegge tilstanden og kvaliteten kvaliteten til det trådløse nettet. I en viss grad grad også for planlegging. 42 Dekningskart Kanalkart Støykart Endringssimulering Rapporter

43 Praktisk oppgave Gjør radioplanleggingen (b/g) for Høgskolen i Høgskolen i Ålesund Finn optimal: Posisjon Kanalvalg Effekt Utbyggingen gjøres med tanke på optimal kapasitet i befolkede areal (autitorier m.m.) og og optimal dekning i transitt-areal/vrimleareal. areal/vrimleareal. Kort rapport m. dekningskart grupper, hver sin basestasjon, hvert sitt område område

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

FOR 2012-01-19 nr xx: Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)

FOR 2012-01-19 nr xx: Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) FOR 2012-01-19 nr xx: Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) INNHOLD Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser Kap. I. Innledende bestemmelser 1.

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 2.1 WLAN - 802.11

1. Sammendrag 2. Innledning 2.1 WLAN - 802.11 1. Sammendrag Vi har gjennom denne teksten sett på forskjellige sikkerhetsaspekter ved 802.11, som er en trådløs standard for lokalnettverk. 802.11 operer innenfor 2.4GHz og 5GHz, der 2.4GHz er det som

Detaljer

Er trådløse byer basert på Wi-Fi en trussel for fastnett- og mobilleverandørene og i tilfelle hvilken innvirkning vil de ha?

Er trådløse byer basert på Wi-Fi en trussel for fastnett- og mobilleverandørene og i tilfelle hvilken innvirkning vil de ha? Er trådløse byer basert på Wi-Fi en trussel for fastnett- og mobilleverandørene og i tilfelle hvilken innvirkning vil de ha? Sverre Winsnes Rødland Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni

Detaljer

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Innholdsfortegnelse Generelt om Wireless... 3 WiFi... 5 WiMax... 7 Bluetooth... 9 ZigBee... 12 Kilder... 14

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 09.Des 2013 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Gerhard Christoffer Wiese Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Biveileder(e): Thomas Jelle,

Detaljer

TTM4105. Aksess- og Transportnett. Kompendium

TTM4105. Aksess- og Transportnett. Kompendium TTM4105 Aksess- og Transportnett Kompendium Espen Hvideberg Kap 3 - Synkronisering Synkron er kommunikasjon som går i henhold til en klokkereferanse, f.eks. mellom ulike noder som bruker samme tidsreferanse.

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

!!!! BACHELOROPPGAVE:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 802.11AC! FORFATTERE:!! Tonje!Brubak! Per!Kristian!Svevad!!!! Dato:!! 14.05.2013!!

!!!! BACHELOROPPGAVE:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 802.11AC! FORFATTERE:!! Tonje!Brubak! Per!Kristian!Svevad!!!! Dato:!! 14.05.2013!! BACHELOROPPGAVE: 802.11AC FORFATTERE: TonjeBrubak PerKristianSvevad Dato: 14.05.2013 SAMMENDRAG Tittel: 802.11ac Dato: 14.05.2013 Deltaker(e)/ TonjeBrubak PerKristianSvevad Veileder(e): FrodeHaug Evt.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Informasjonsteknologi: Signal- og bildebehandling Forfatter: Emir Causevic Fagansvarlig: Reggie Davidrajuh Vårsemesteret,

Detaljer

WiMAX - teknologi, funksjonelle egenskaper og sikkerhet

WiMAX - teknologi, funksjonelle egenskaper og sikkerhet FFI-rapport 2010/01347 WiMAX - teknologi, funksjonelle egenskaper og sikkerhet Bodil Hvesser Farsund Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. juni 2010 FFI-rapport 2010/01347 1126 P: ISBN 978-82-464-1798-1

Detaljer

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess Kapittel 11 Multipleksing og multippel aksess Innledning s. 657 Multipleksing og multippel aksess (MA) Flere datastrømmer, f.eks. brukere Én kanal Kommunikasjonsmedium Multiplekser Demultiplekser Flere

Detaljer

WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng

WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng FFI-rapport 2008/01554 WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng Jan Erik Voldhaug, Jostein Sander og Lars Erling Bråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20.august 2008 FFI-rapport 2008/01554 1088 P: ISBN

Detaljer

Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering

Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering Realisering av kontinuerlig nett langs vei Bård Indredavik Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mai 2008 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM

Detaljer

Kunsten å forstå radiostøy

Kunsten å forstå radiostøy Kunsten å forstå radiostøy fig 1 Støy V4.0 Støy har eksistert siden tidenes morgen på godt og vondt. Radiostøy er ikke bare heavy metal musikk på P4 fra stue-radioen, men også molykulær /galaktisk/kosmisk

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

KURS FRA MATELL SOFTWARE AS

KURS FRA MATELL SOFTWARE AS KURS FRA MATELL SOFTWARE AS Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon Praktisk nettverkskurs, del 1 Praktisk nettverkskurs, del 2 TCP/IP IP-ruting Quality of Service og PolicyBaserte Nettverk Voice over

Detaljer

Mobilt bredbånd med LTE teknologi, sikkerhet, tjenester og utbygging

Mobilt bredbånd med LTE teknologi, sikkerhet, tjenester og utbygging FFI-rapport 2011/00709 Mobilt bredbånd med LTE teknologi, sikkerhet, tjenester og utbygging Anne Pernille Hveem Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 05. april 2011 FFI-rapport 2011/00709 1126 P: ISBN 978-82-464-1939-8

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sikker informasjonsoverføring over trådløse nettverk i NbF Christine Huseby Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-5-01 Innledning 1 Hovedoppgave 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2

Detaljer

Om implementering av frekvenshopping i OpenBTS.

Om implementering av frekvenshopping i OpenBTS. Om implementering av frekvenshopping i OpenBTS. Morten Bremseth Master i elektronikk Oppgaven levert: August 2011 Hovedveileder: Lars Magne Lundheim, IET Biveileder(e): Stig Frode Mjølsnes, IMTE Torleif

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 16.Des 2010 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

LEKSJON 4 SIGNALER OG SYSTEMER

LEKSJON 4 SIGNALER OG SYSTEMER IKT FOR MEDISINTEKNIKERE MODUL 1 INTRODUKSJONKURS LEKSJON 4 SIGNALER OG SYSTEMER Transmisjonsteori Introduksjon For å kunne forstå virkemåte og begrensninger for kommunikasjonssystemer er det nødvendig

Detaljer

Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS

Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS av Tor Malvin Nysæter Jahren Stian Kristiansen Hovedoppgave til mastergraden i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i Agder

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer