(KTG 5CHGV[

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(KTG 5CHGV[ 352801.011"

Transkript

1 (KTG5CHGV[

2 Innholdsfortegnelse Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for (OWHN)LUH 6DIHW\$6. Uten skriftlig tillatelse fra (OWHN)LUH 6DIHW\$6 er det ulovlig å kopiere denne manualen helt eller delvis, eller å overføre informasjonen i manualen til andre medier ved hjelp a elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. Copyright : (OWHN)LUH 6DIHW\$6, Norway 2000 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244 og 319 Sertifikatet omfatter ikke produkter. Du kan kontakte vårt hovedkontor på følgende adresser: (OWHN)LUH 6DIHW\$6 Postboks 3514 N-3007 DRAMMEN Norge Tlf.: Fax: E-post (Produktavd.): E-post (alle avdelinger): Besøk våre Websider på Internett: Hjemmeside: Webområde for teknisk personell: klikk på knappen 7HFK=RQH $UWQU 8WJDYHRNW 3XEOLVHUW Dette dokumentet er produsert med 0LFURVRIW:RUG _ DOC-32675B42,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\WHP har artikkelnummer Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

3 Innholdsfortegnelse,QQKROGVIRUWHJQHOVH 9HONRPPHQ Om denne håndboken 5 Liste over forkortelser 6 Typografiske konvensjoner 6 6\VWHPEHVNULYHOVH,76 Betjeningspanelet 7 Fordeler ved taleinformasjon... 8 *HQHUHOOIXQNVMRQVEHVNULYHOVH Liten alarm... 8 Evakuering- / Stor alarm... 8 Digital lagrede meldinger... 9 Meldingens prioritet... 9 Høyttalerkurser... 9 Funksjonseksempel... 9 Prinsipptegning 10 Prinsipp- og systemtegninger 11 Meldingens prioritet 12 2PnLQVWDOOHUH,76 0HNDQLVN,QVWDOODVMRQ Montering av skap 13 Komponentplassering i,76 skap 14 Anbefalte kabeltyper 15 Åpne installasjoner Eksterne batterier (OHNWULVN,QVWDOODVMRQ Tilkoblingstegning 17 Høyttalertilkoblinger 18 Tilkobling av ekstern forsterker type nGRJWLSVRPLQVWDOODVMRQHQ Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

4 Innholdsfortegnelse +YRUGDQEHWMHQHV,76 Tilgang til panelets brytere 22 7DOHYDUVOLQJL QRUPDOWLOVWDQGª 7DOHYDUVOLQJL DODUPWLOVWDQGª Manuelt aktivering av talemeldinger 24 Automatisk aktivering av talemeldinger 25 Liten alarm...25 Evakuering- / Stor alarm DOHYDUVOLQJL WHNQLVNSU YHª 7DOHYDUVOLQJL IHLOWLOVWDQGª (NVHPSOHUSnVWDQGDUGWDOHPHOGLQJHU 7HNQLVNVSHVLILNDVMRQ Kretskort «Multi Function Board», MFB...30 Kretskort «Message Selection Module», MSM...31 Kretskort «Solid state Sound Reproducer», SSR...31 Rekkeklemmekort, «Back Plane Board», BP...31 Effektforsterker, «SQ20»...32 Dynamisk mikrofon, LBB Skap...32 Teknisk data 33 Elteks bestillingsnumre 34 7LOEDNHPHOGLQJHUWLO(OWHN Dine kommentarer til,76 35 Dine notater 35 4 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

5 1 Velkommen 9HONRPPHQ Velkommen til,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\whp, et system utviklet for å øke brannsikkerheten ytterligere ved bruk av (OWHN)LUH 6DIHW\$6 brannalarmutstyr. Ved brannalarm, erstatter systemet konvensjonell alarmklokke varsling med automatiske høyttalende beskjeder. 2PGHQQHKnQGERNHQ Denne brukerhåndboken er skrevet med tanke på å gi brukere av,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP nødvendig informasjon, slik at de skal kunne foreta en standard installasjon og betjene systemet. Det er lagt stor vekt på bruken av bilder og grafikk med tanke på å øke lesbarheten og brukervennligheten. For å skaffe ytterligere informasjon om brannalarmsystemet, se brannsentralens brukerhåndbok. Informasjonen i denne håndboken er delt i følgende kapitler: DSLWWHO dette kapittel beskriver typografiske konvensjoner i boken og en kort beskrivelse av hvor du kan finne den informasjonen du trenger. DSLWWHO presenterer,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp. Her kan du få en kort beskrivelse av systemet, hvordan det er bygd opp og de viktigste funksjoner. DSLWWHO gir deg generelle opplysninger for å kunne installere systemet. Du får også noen tips om montering av skap, kabeltyper, etc. DSLWWHO beskriver hvordan du kan betjene,767dohyduvolqjvv\vwhp. DSLWWHO viser deg de nødvendige tekniske data for systemet. DSLWWHO gir viktig ESD informasjon elektrostatisk utladning som er nødvendig i forbindelse med håndtering av utstyret. Det inneholder også to formularer for evaluering av denne manualen og av utstyret. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

6 1 Velkommen /LVWHRYHUIRUNRUWHOVHU Dette avsnittet lister opp de forkortelsene som forekommer i våre håndbøker: )RUNRUWHOVH A AC DC EEPROM EPROM ESD FCL ITS-1 LCD LED MFB MSM NC-C-NO PC PCB PRS SMPS SSR V %HVNULYHOVH 7\SRJUDILVNHNRQYHQVMRQHU Ampere Alternating Current Direct Current Electrically Erasable Programmable Read Only Electrically Programmable Read Only Memory Electro Static Discharge Fire Control Logic System,QWHJUHUW 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP Liquid Crystal Display Light Emitting Diode Multi Function Board Message Selection Module Normally Close Close Normally Open Personal Computer Printed Circuit Board Power Rack System Switch Mode Power Supply Solid state Sound Reproducer Volt I denne manualen brukes visuelle holdepunkter symboler, standard tekst formater og spesielle uttrykk for at du enkelt skal finne frem til og forstå informasjonen. 6\PERO ã á F K % %HW\U Tekst som etterfølger dette symbolet gir YLNWLJHOOHU NULWLVNLQIRUPDVMRQ. Tekst som etterfølger dette symbolet IRUNODUHUHOOHU OHJJHUYHNWSnHQLGp Refererer til punkt som skal utføres, eller til en VSHVLHOOWDVW som skal trykkes. Tekst etter dette symbolet viser til PDQXHOW DNWLYHULQJDYHQIXQNVMRQ Tekst etter dette symbolet viser til DXWRPDWLVN DNWLYHULQJDYHQIXQNVMRQ Refererer til et generelt DODUPHOOHUJRQJVLJQDO Viser til LQIRUPDVMRQPHOGLQJHUVRPHUODJUHW HOHNWURQLVN 6 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

7 2 Systembeskrivelse 6\VWHPEHVNULYHOVH I dette kapittel presenteres en kort beskrivelse av,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP. Denne beskrivelse er bare ment som en generell introduksjon til det utstyret som skal installeres. For mer inngående dokumentasjon, kontakt en av (OWHN)LUH 6DIHW\$6representanter.,76%HWMHQLQJVSDQHOHW,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP er et høyttalende varslingssystem for (OWHN)LUH 6DIHW\$6s brannsentraler. Figur 2-A,76%HWMHQLQJVSDQHO. its1.gif I stedet for konvensjonell alarmklokkevarsling, vil,76 HQ² ved en brannalarm varsle med tydelig taleinformasjon om faresituasjonen. Eksempelvis, følgende melding kan automatisk bli sendt over høyttaleranlegget: «(WDXWRPDWLVNYDUVHORPEUDQQEOLUXQGHUV NW$YYHQWQ UPHUHEHVNMHG». Slik varsling gjør brannalarmsystemet langt mer effektivt ved å fremme riktig reaksjon ved en alarm. á Se kapittel, «Eksempler på standard talemeldinger» på side 28 for en oversikt over standard meldinger. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

8 2 Systembeskrivelse )RUGHOHUYHGWDOHLQIRUPDVMRQ Taleinformasjon gir blant annet følgende fordeler: Generell heving av brannsikkerheten og redusert fare for skader og tap av liv. Godkjent lydsignal kombineres med talebeskjeder for meldinger av brannalarm. Sentralens avanserte funksjoner for rask og korrekt brannmelding utnyttes bedre. Vitenskapelig oppbygget talebeskjed for maksimal forståelse, selv i lokaler med stor bakgrunnstøy. Meget god lydkvalitet, og kontinuerlig automatisk kontroll av alle funksjoner med feilindikasjon. Digital talelagring på EPROM gjør at meldinger ikke kan endres av uvedkommende. Høyttalersystemet kan utnyttes til annen informasjon og musikk når alarmen ikke meldes. Utvikling i samarbeid mellom (OWHN)LUH 6DIHW\$6og PHILIPS garanterer for kvalitet og funksjon. *HQHUHOOIXQNVMRQVEHVNULYHOVH,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP har to viktige fordeler i forhold til konvensjonell alarmklokkevarsling: Varsling ved hjelp av talemeldinger Organisering av alarmene /LWHQDODUP Når en detektor gir brannalarm, brannsentralen aktiverer /LWHQDODUPª meldingen i,76, f.eks.: «(WDXWRPDWLVNYDUVHORPEUDQQEOLUXQGHUV NW $YYHQWQ UPHUHEHVNMHG». (YDNXHULQJ6WRUDODUP Følgende tiltak vil få en «/LWHQDODUP» melding til å gå over til «(YDNXHULQJ» melding: «/LWHQDODUP» melding er repetert, i f.eks. 60s, og bryteren «$YVWLOO ORNNHU» på brannsentralen er ikke aktivert. To eller flere detektorer har gitt brannalarm. En manuell melder har gitt brannalarm. «Klokker påstilles» etter avstilling av «/LWHQDODUP».,76 sørger for at «6WRUDODUP» ikke varsles i utide, men når det virkelig er fare for brann. 8 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

9 2 Systembeskrivelse 'LJLWDOODJUHGHPHOGLQJHU,76 systemet kan avspille digital lagrede i EPROM lydmeldinger, som brannalarmsentralen velger via styreinnganger i,76. Alternativt, kan lydmeldingene velges manuelt med brytere i fronten av panelet. Følgende meldinger velges automatisk av brannalarmsentralen: ß ß «/LWHQDODUP» «(YDNXHULQJ6WRUDODUP» Fra,76 betjeningspanelet kan følgende meldinger velges manuelt: ß ß ß ß «(YDNXHULQJ6WRUDODUP» «)DUHQRYHU» «7HNQLVNSU YH» «7HNQLVNSU YHDYVOXWWHW» 0HOGLQJHQVSULRULWHW Lydmeldinger avspilles etter en prioritetsplan, hvor den innebygde mikrofonen har høyst prioritet overstyrer alle meldinger. Når hverken mikrofonen eller talemeldinger er i bruk, en audioinngang aktiveres slik at bakgrunnsmusikk eller tale fra resepsjonsmikrofon kan avspilles på forhåndsvalgte høyttalerkurser. + \WWDOHUNXUVHU Eventuell innebygd forsterker har en utgangseffekt på 60W, men en ekstern effektforsterker kan også tilkobles systemet. Normalt leveres bare en ekstern forsterker. Lydeffekt signalet kan sendes til en eller alle av de 6 høyttalerkurser, ved hjelp av 7 velgerinnganger. Manuelt valgte meldinger blir automatisk dirigert til alle høyttalerkurser. )XQNVMRQVHNVHPSHO Følgende eksempel viser hovedfunksjonene i,76ved brannalarm. Ved alarm fra en detektor vil brannalarmsentralen aktivere følgende tre klokkekurser: ß En for valg av høyttalerkurs ß En for valg av «/LWHQDODUP» melding ß En for valg av «(YDNXHULQJ6WRUDODUP» melding, som starter nedtellingen Dersom,76 systemet har kundespesifiserte meldinger, aktiveres disse ved hjelp av eksterne brytere «NO-C» funksjon. Alle meldinger repeteres kontinuerlig, så lenge klokkekursene er aktivert. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

10 2 Systembeskrivelse 3ULQVLSSWHJQLQJ Prinsippskjema i Figur 2-B viser funksjonsoppbygningen av,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP Brannsentralen styrer to funksjoner på talevarslingsenheten: ß ß Valg av høyttalerkurs (er) Valg av talemelding For å opprettholde sikkerheten i det totale system, benyttes brannsentralens overvåkede klokkekurser for utstyring. På et standard,76 system trenges det minimum tre klokkekurser for å velge følgende: ß ß ß Valg av én høyttalerkurs Valg av «/LWHQDODUP» melding Valg av «(YDNXHULQJ6WRUDODUP» melding (forsinket klokkekurs) Dersom det er behov for å velge / seksjonere alle 6 høyttalerkurser, trenges det 8 klokkekurser 6 for valg av høyttalerkurs og 2 for valg av «/LWHQDODUP» og «6WRUDODUP».,76ÃPanel Automatisk aktivering og valg av melding og høyttalersone fra brannsentralen Manuelt aktivering av meldinger fra fronten til,76 I dette kretskortet, SSR, er lyd EPROM ene montert. Her omformes den digitale lyden til analog lydsignal. En brann detektert av brannsentralens røykdetektorer, varsles i den aktuelle brannsonen med talemeldinger via høyttaleranlegget. Innebygget kommando mikrofon Innganger for mikrofon og for bakgrunnsmusikk kilden. Styreutganger for systemfeil i,76 og for overstyring av diskotek musikk, etc. ved brannalarm. Inngang for eksternt effektforsterker. Figur 2-B Prinsippskjema for,767dohyduvolqjvv\vwhp. prinsskj.tif 10 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

11 2 Systembeskrivelse 3ULQVLSSRJV\VWHPWHJQLQJHU I Figur 2-C representeres systemtegningen for et standard brannalarmanlegg med høyttalende varsling. Figur 2-C Standard systemtegning til,767dohyduvolqjvv\vwhp. its1sys.tif Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

12 2 Systembeskrivelse 0HOGLQJHQVSULRULWHW I prinsipp,,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp henter informasjon fra systemets innganger, og bruker denne informasjonen som grunnlag for aktivering av høyttalerutgangene. Prioriteten for,76inngangene er som følger: 1.,760LNURIRQ: K Tale fra den innebygde mikrofonen har høyeste prioritet, og overstyrer alle andre meldinger. 2. (YDNXHULQJª K Manuell aktivering av «(YDNXHULQJª på fronten av,76 skapet etter å ha vridd skapets nøkkelen, eller Automatisk aktivering av «(YDNXHULQJ» fra brannsentralen etter brannsentralens regler for overgang fra /LWHQ$ODUP til 6WRU$ODUP. Se kapitel «Evakuering- / Stor alarmª på side 26. «(YDNXHULQJª meldingen repeteres kontinuerlig til den avstilles. 3. /LWHQ$ODUPª Melding om «$XWRPDWLVNYDUVHORPEUDQQª aktiveres. Meldingen repeteres kontinuerlig til den avstilles. Dersom meldingen ikke avstilles innom en valgt tid., vil brannsentralen automatisk aktivere «evakueringsalarmen» prioritet )DUHQRYHUª K Manuell aktivering av «)DUHQRYHU» på fronten av,76 skapet etter å ha vridd skapets nøkkelen. 5. $ODUPSU YHDYVOXWWHWª K Manuell aktivering av «$ODUPSU YHDYVOXWWHW» på fronten av,76 skapet etter å ha vridd skapets nøkkelen. 6. $ODUPSU YHª K Manuell aktivering av «$ODUPSU YH» på fronten av,76 skapet etter å ha vridd skapets nøkkelen. 7. XQGHVSHVLILVHUWHPHOGLQJHU Automatisk aktivering av eventuelle kundespesifiserte meldinger. 8. %DNJUXQQVPXVLNNHOOHUUHVHSVMRQVPLNURIRQ Dersom ingen av de ovennevnte meldinger er aktivert, vil,76 automatisk aktivere audioinngangen for formidling av bakgrunnsmusikk eller meldinger fra resepsjonsmikrofon via høyttaleranlegget. 12 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

13 3 Om å installere ITS-1 2PnLQVWDOOHUH,76 Dette kapittel omhandler de nødvendige opplysninger for å kunne utføre den mekaniske og elektriske installasjonen av,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp. For mer inngående dokumentasjon, kontakt en av (OWHN)LUH 6DIHW\$6 representanter. 0HNDQLVN,QVWDOODVMRQ 0RQWHULQJDYVNDS Skap for vegg- og rackmontasje leveres komplett med alt elektronikk i skapet. I de tilfellene hvor innfelt montasje er avtalt, leveres skapene og elektronikken i separate esker. Skapets øverste monteringshull er utformet som nøklehull. Det muliggjør festing av skruene i veggen før skapet settes på plass. Før skapet monteres, skal de nødvendige hull for gjennomgående kabler skjæres ut. PG-nippler monteres i alle hull, som kabel beskyttelse. Figur 3-A Informasjon on montering av skap g4.tif á Følg instruksjonene i den vedlagte monteringsanvisning nøye. (OWHN)LUH 6DIHW\$6er ikke ansvarlig for feil montering av utstyret. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

14 3 Om å installere ITS-1 RPSRQHQWSODVVHULQJL,76VNDS,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP leveres ferdig montert i et skap. All elektronikk, mikrofon og rekkeklemmer er tilgjengelige ved å åpne skaptes dør. Figur 3-B Fronten av,76skap. its1pict.tif MSM kretskort. MFB kretskort. (Logikk/overvåkning) SSR kretskort. (Meldingslager) Den innebygde brannmannsmikrofon festet inn i skapet. Rekkeklemmer for alle tilkoblinger plassert øverst i skapet. «)HLO» LED Effektforsterker (Intern) Normalt ikke montert, når ekstern forsterker anvendes Figur 3-C Plassering av komponenter i,76 skap. its1skap.tif 14 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

15 3 Om å installere ITS-1 $QEHIDOWHNDEHOW\SHU csqhlqvwdoodvmrqhu 7\SHNXUV 7\SHNDEHO %UXNWL Nett, 230 VAC PR 2x1,5 mm 2 Ekstern forsterker og strømforsyning 24VDC forsyningskurser PR 2x1,5 mm 2,76 og ekstern forsterker Styreinnganger 2x1 mm 2 Kabler for valg av melding og høyttalerkurser Lydutganger 100V, 100W Høyttalerkurser maks. kabellengde, 250m maks. kabellengde, 120m Lydinnganger PFLP 2x1,5 mm 2 med jord PFLP 2x1 mm 2 med jord Mikrofonkabel 3KLOLSV /%& eller tilsvarende Høyttalerkurser (høyttalerjord forbindes mellom hver høyttaler og termineres i,76) Mikrofonkabel Jording: Sekskursers systemer jordes med tilførselsjord Stativ systemer skal ha egen 10 mm 2 jordkabel til nærmeste tavlejord (NVWHUQHEDWWHULHU DEHOOHQJGH 7\SHNDEHO Opp til 2 m PN 2x2,5 mm 2 Opp til 20 m PN 2x4 mm 2 Opp til 40 m PN 2x6 mm 2 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

16 3 Om å installere ITS-1 (OHNWULVN,QVWDOODVMRQ Før den elektriske tilkoblingen av,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp starter, kontroller at tilkoblingstegningene for,76og brannsentralen korresponderer til det aktuelle utstyret. Vær oppmerksom på at enkelte anlegg kan ha spesielle tilkoblingstegninger, som blir da levert sammen med den spesielle anleggsdokumentasjonen. á Skruene i rekkeklemmene skal trekkes til tilstrekkelig, men ikke for hardt da klemmene kan bli skadet. I Figur 3-D vises et eksempel på hvilke type tilkoblinger og signaler som brukes mellom brannsentralen og,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp. Figur 3-D Prinsipp tilkobling mellom brannsentralen og, n32.tif ã Overvåknings endemotstandene på 6k8, ½ W og diodene for meldings- og høyttalersonevalg må monteres inn i,76skap. Referer til de aktuelle tilkoblingstegningene til brannsentralen og til,76for å finne de korrekte tilkoblingspunktene. Figur 3-E viser tilkoblingstegning for et standard,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP. 16 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

17 3 Om å installere ITS-1 7LONREOLQJVWHJQLQJ Tilkobling for den eksterne 24VDC strømforsyningen. Tilkobling av 0V(-) fra brannsentralens hjelpespenning. Tilkobling av spenningskurser fra brannsentralen for valg av type melding. Merk at (YDNXHULQJV kursen TB1.8 må være en forsinkede kurs fra brannsentralen. Se Figur 3-D for tilkobling. Tilkobling av spenningskurser fra brannsentralen for valg av høyttalersone. Se Figur 3-D for tilkobling. Tilkobling av linjeutganger for høyttalerkursene. Se også Figur 3-F og Figur 3-G for tilkobling av høyttalere. Tilkobling for «jording» av skapet. Tilkobling av styreutganger for 6\VWHPIHLO og for overstyring av diskotekmusikk. Klemmer for utvidelser Figur 3-E Standard tilkoblingstegning for,767dohyduvolqjvv\vwhp. tlktgn3.tif Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

18 3 Om å installere ITS-1 ã + \WWDOHUWLONREOLQJHU Høyttalere for,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp kan tilkobles individuelt for å virke med full effekt, med ½ eller med ¼ effekt. Disse tilkoblingsvalgene utføres i høyttalernes koblingsboks, se Figur 3-F for valg av høyttalernes lydeffekt. I hver høyttalerkoblingsboks mellom «IHOOHVOHGHUª, (rød), og høyttalerkurs leder monteres en kondensator, C1, på 4,7 uf 100V, art.nr Kondensatoren inngår i overvåkningskretsen for høyttalerkurset, for ikke å forstyrre DC overvåkningsspenning. )DUJHNRGH Felles ¼ effekt ½ effekt 1 effekt rød hvit gul blå C1: 4,7uF 100V art. nr Figur 3-F Tilkobling av høyttalere for full-, ½ eller ¼ effekt. (Eksempel viser tilkobling for ½ effekt) 31702b42.tif ã Høyttalerkursene skal avsluttes med en overvåkningsmotstand på 33 kohm, ½ W, art.nr , som monteres i det siste høyttaler. Figur 3-G Tilkoblingseksempel for høyttalerkurs. (C1 = 4,7uF 100V, art.nr ) 31702a42.tif á Høyttalerne er polaritets uavhengige, men for å unngå fasefeil, anbefales det å koble dem med samme polaritet. 18 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

19 3 Om å installere ITS-1 7LONREOLQJDYHNVWHUQIRUVWHUNHUW\SH64,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP leveres normalt uten den interne 60W effektforsterkeren. Talevarslingssystemet drives i disse tilfellene fra en 3KLOLSV64:effektforsterker, som leveres for ekstern montering. Figur 3-H Oversikt over betjenings- og tilkoblingspunkter for 3KLOLSV64 )URQWSDQHO On/Off LED Av/på indikasjonslampe On/Off nettbryter Slår av og på forsterkeren Utgangseffekt indikasjonslamper Hoved volumkontroll Kontakt for hodetelefoner %DNSDQHO Sammenkoblingskontakter To parallellkoblede DIN-plugg, 5 pins 180 Sammenkoblingskontakter To parallellkoblede Phono-plugg Utgangskontakt for høyttalere Skrue til jordtilkobling Tilkobling av 24VDC strømfosyning Plassering av QHWWVLNULQJ Tilkobling av 220VAC strømfosyning ã Den eksterne effektforsterkeren må jordes. Det må også være en god jordforbindelse mellom,76 og forsterkeren. Merk at den mekaniske og den elektriske jordplanet må separeres, ved å fjerne en sort jordstrapp inn i forsterkeren, se Figur 3-I. Sort jordstrapp (1) AC nettsikring (2) 2x DC forsyningssikringer (3) Figur 3-I Intern plassering av sikringer og strapper i 3KLOLSV64 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

20 3 Om å installere ITS-1 Figur 3-J nedenfor viser sammenkobling av,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP og 3KLOLSV64: ekstern effektforsterker. Som orientering, se også Figur 3-D Prinsipp tilkobling mellom brannsentralen og, n32.tif, på side 16. Figur 3-J Sammenkobling av,76 og ekstern forsterker 64 tilksq20.tif Figur 3-K Pinkonfigurasjon av utgangskontakt for høyttalere htlpins.tif 20 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

21 3 Om å installere ITS-1 5nGRJWLSVRPLQVWDOODVMRQHQ Under prosjektering av lydanlegget må det alltid tas hensyn til følgende: 5RPDNXVWLVNHIRUKROG: Taletydelighet, valg og plassering av høyttalere / mikrofoner, støykilder, klimatiske forhold, lydrefleksjon fra hindringer, etc. )XQNVMRQVEHKRYRJNUDYVSHVLILNDVMRQ Fysisk plassering og dekningsareal, brukerfunksjoner. Kabelopplegg og høyttalere dimensjoneres ut i fra om anlegget bare skal brukes til talemeldinger eller også til gjengivelse av musikk med god kvalitet. Imidlertid, finnes det noen enkle, generelle råd som er viktig å ha med i tankene under installasjonen. Rett høyttalerne mot publikumsarealene, rømningsveiene primærområdene. Unngå uheldige refleksjoner fra vegger, tak, gulv, etc. Plasser høyttalerne slik at du får en jevn lyddekning. Anbefalt avstand mellom hver høyttaler når de peker i samme retning er maks. 15m. Anbefalt avstand mellom hver høyttaler når de peker mot hverandre er maks. 30m. Lyddekning for takhøyttalere med 90 0 utstråling: 16 m 2 ved 3,5m takhøyde 25 m 2 ved 4m takhøyde. Alle høyttalere på en kurs kobles i parallell og med samme polaritet. Velg riktig høyttalerkabel og tverrsnitt. Bruk alltid 2-leder skjermet mikrofonkabel. Legg aldri høyttalerkabel og mikrofonkabel sammen min. avstand 0,5m. For å unngå oscillasjon, «hyling», plasser ikke mikrofoner foran høyttalere.,76 og den eksterne effektforsterkeren64 må ikke plasseres i nærheten av elektriske støykilder. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

22 4 Hvordan betjenes ITS-1 +YRUGDQEHWMHQHV,76 Dette kapitlet beskriver hvordan du kan betjene,767dohyduvolqjvv\vwhp.,76 betjeningspanelet består av to seksjoner: en SUHVHQWDVMRQVGHO og en EHWMHQLQJVGHO. 3UHVHQWDVMRQVGHOHQ består av to LED lamper, mens EHWMHQLQJVGHOHQ har 4 brytere for aktivering av meldinger og nøkkelbryteren for å låse panelet. Betjeningsdel Presentasjonsdel Figur 4-A,76 betjeningspanel. its1pict.tif 1 NNHOEU\WHU Åpner eller låser betjening av panelet. (YDNXHULQJ Bryter for aktivering av meldingen «evakueringsalarmen». )DUHQRYHU Bryter for aktivering av melding «)DUHQRYHUª $ODUPSU YH Bryter for aktivering av melding «$ODUPSU YHª $ODUPSU YHDYVOXWWHW Bryter for aktivering av melding «$ODUPSU YHDYVOXWWHWª )HLO Systemfeil lampe lyser gult når det er en feil i,76systemet. 'ULIW Drift lampe lyser grønt når systemet har spenning og er i drift. 7LOJDQJWLOSDQHOHWVEU\WHUH,76%HWMHQLQJVSDQHOHW er vanligvis låst, slik at uvedkommende ikke skal kunne betjene panelet. Dersom,76systemet skal betjenes, må nøkkelen vris med klokken til posisjon «%HWMHQLQJª. 22 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

23 4 Hvordan betjenes ITS-1 7DOHYDUVOLQJL QRUPDOWLOVWDQGª,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP er et høyttalende varslingssystem som gjør (OWHN)LUH 6DIHW\$6 brannsentraler langt mer effektive og muliggjør en raskere evakuering ved brannalarm.,767dohyduvolqj er i QRUPDOWLOVWDQG når følgende er tilfredsstilt: Brannalarmsentralen er i QRUPDOWLOVWDQG² brannalarm ikke detektert. Brytere på,76betjeningspanel er ikke aktivert. ITS-1 mikrofonen er ikke i bruk. Den grønne LED lampen på panelets front er på. Ingen talemelding sendes via høyttalerne. Når,767DOHYDUVOLQJ er i QRUPDOWLOVWDQG kan eventuell bakgrunnsmusikk avspilles via høyttaleranlegget. I denne tilstanden, kan også eventuell resepsjonsmikrofon benyttes for å informere publikum. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

24 4 Hvordan betjenes ITS-1 7DOHYDUVOLQJL DODUPWLOVWDQGª,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP kan settes i DODUPWLOVWDQG både manuelt via,76ehwmhqlqjvsdqho og automatisk, via signaler fra brannsentralen. Se kapitel «Meldingens prioritetª på side 12, for informasjon om prioriteten som systemets meldinger har. 0DQXHOWDNWLYHULQJDYWDOHPHOGLQJHU Talemeldinger kan gis manuelt på følgende måte: F Vri nøkkelen på,76ehwmhqlqjvsdqhohw med klokken, til stilling «%HWMHQLQJª. F Trykk på bryteren for ønsket melding «(YDNXHULQJª )DUHQRYHUª $ODUPSU YHª $ODUPSU YHDYVOXWWHWª Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen sendes via alle høyttalere, og repeteres så lenge bryteren er inntrykket. Se kapitel på side 28 om «Eksempler på standard talemeldingerª Talemeldinger kan også gis via,76mikrofonen brannmannsmikrofonen. Bruk av denne mikrofonen har høyst prioritet og overstyrer alle andre meldinger. For å snakke via,76mikrofonen gjør følgende: F Vri nøkkelen på,76ehwmhqlqjvsdqhohw med klokken, til stilling «%HWMHQLQJª og åpne frontdøren. Mikrofonen tas av holderen ved å bevege den mot høyre.. K Hold på bryteren på siden av mikrofonen inne, og snakk i mikrofonen. 24 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

25 4 Hvordan betjenes ITS-1 $XWRPDWLVNDNWLYHULQJDYWDOHPHOGLQJHU Talemeldinger gis automatisk når brannsentralen er i brannalarmtilstand. Når en detektor gir alarm, brannsentralen aktiverer «/LWHQDODUP» meldingen i,76. Meldingen repeteres til den blir avstilt ved å trykke «$YVWLOO ORNNHU» på brannsentralen eller den vil gå over til «(YDNXHULQJV» meldingen. /LWHQDODUP «/LWHQDODUP» meldes på følgende måte: Når en detektor gir alarm, aktiverer brannsentralen automatisk «/LWHQ DODUP» meldingen. Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen «Et automatisk varsel om brann blir undersøkt. Avvent nærmere beskjed.» sendes via de høyttalere som brannsentralen har valgt, og repeteres kontinuerlig. Meldingen må avstilles manuelt ved å trykke på tasten «$YVWLOONORNNHU» i brannsentralen, ellers vil brannsentralen aktivere «evakueringsalarmen». Undersøk årsaken til brannalarmen. Når årsaken til brannalarmen er under kontroll gjør følgende: F Trykk på bryteren for melding )DUHQRYHUª på fronten av,76 panelet. Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen «1RUPDOWLOVWDQGHUJMHQRSSUHWWHW)DUHQ HURYHU» sendes via alle høyttalere, og repeteres så lenge bryteren er inntrykket. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

26 4 Hvordan betjenes ITS-1 (YDNXHULQJ6WRUDODUP Følgende tiltak vil få en «/LWHQDODUP» melding til å gå over til «(YDNXHULQJ» melding: «/LWHQDODUP» melding er repetert, i f.eks. 60s, og bryteren «$YVWLOO ORNNHU» på brannsentralen er ikke aktivert. To eller flere detektorer har gitt brannalarm. En manuell melder har gitt brannalarm. «Klokker påstilles» etter avstilling av «/LWHQDODUP». «(YDNXHULQJ» meldes på følgende måte: Når en av tiltakene ovenfor er tilfredsstilt, aktiverer brannsentralen automatisk «(YDNXHULQJ» meldingen. Følgende vil skje: % Spesiell alarmsignal ihht. NS-ISO 8201 høres i ca. 10 sek. Den digital lagrede meldingen «%UDQQDODUPHUXWO VW)RUODWE\JJHW %UXNGHRSSPHUNHGHU PQLQJVYHLHU+HLVHQHPnLNNHEUXNHV» sendes via alle høyttalere, og repeteres kontinuerlig. Meldingen må avstilles manuelt ved å trykke på tasten «$YVWLOONORNNHU» i brannsentralen. Undersøk årsaken til brannalarmen. 26 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

27 4 Hvordan betjenes ITS-1 7DOHYDUVOLQJL WHNQLVNSU YHª,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP kan brukes for å informere publikum om at brannalarmsentralen skal testes. For å aktivere en slik melding, gjør følgende: F Vri nøkkelen på,76ehwmhqlqjvsdqhohw med klokken, til stilling «%HWMHQLQJª. F Trykk på bryteren for melding $ODUPSU YHª på fronten av,76 panelet. Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen «7HNQLVNSU YHDYEUDQQVHQWUDOHQVWDUWHU RPPLQ%UDQQDODUPHQNDQGHUIRUEOLXWO VW» sendes via alle høyttalere, og repeteres så lenge bryteren er inntrykket. Utfør den tekniske prøven av brannsentralen.. Når prøven av brannsentralen er ferdig, gjør følgende: F Trykk på bryteren for melding 7HNQLVNSU YHVOXWWª på fronten av,76 panelet. Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen «7HNQLVNSU YHHUDYVOXWWHW %UDQQDODUPVHQWUDOHQHUVDWWWLOEDNHLQRUPDOGULIW» sendes via alle høyttalere, og repeteres så lenge bryteren er inntrykket. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

28 4 Hvordan betjenes ITS-1 7DOHYDUVOLQJL IHLOWLOVWDQGª Når,767DOHYDUVOLQJ er i IHLOWLOVWDQG vises det på følgende måte: Brannalarmsentralen melder «Feil i Talevarslingssystem», etter samme prinsippet som detektor feil. Den gule LED lampen «)HLO» på panelets front lyser. «Systemfeil» releutgang aktiveres. Selektive «feil LED» inne i skapet angir hvilken enhet det er feil på. Feil i systemet må utbedres omgående. (NVHPSOHUSnVWDQGDUGWDOHPHOGLQJHU Den standard, digital lagrede lyden i de 2 EPROM kretsene har en varighet på 60 sek. og består av 5 forskjellige meldinger. Følgende standard talebeskjeder er lagret: /LWHQ$ODUP «(WDXWRPDWLVNYDUVHORPEUDQQEOLUXQGHUV NW$YYHQWQ UPHUHEHVNMHG» (YDNXHULQJ²6WRU$ODUP «%UDQQDODUPHUXWO VW)RUODWE\JJHW%UXNGHRSSPHUNHGHU PQLQJVYHLHU +HLVHQHPnLNNHEUXNHV» )DUHQRYHU «1RUPDOWLOVWDQGHUJMHQRSSUHWWHW)DUHQHURYHU» 7HNQLVNSU YH «7HNQLVNSU YHDYEUDQQVHQWUDOHQVWDUWHURPPLQ%UDQQDODUPHQNDQGHUIRU EOLXWO VW» 7HNQLVNSU YHDYVOXWWHW «7HNQLVNSU YHHUDYVOXWWHW%UDQQDODUPVHQWUDOHQHUVDWWWLOEDNHLQRUPDOGULIW» 28 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

29 4 Hvordan betjenes ITS-1 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

30 5 Teknisk spesifikasjon 7HNQLVNVSHVLILNDVMRQ,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP består hovedsakelig av følgende kretskort og komponenter: ß «Multi Function Board», MFB ß «Message Selection Module», MSM ß «Solid state Sound Reproducer», SSR ß Rekkeklemmekort, «Back Plane Board», BP ß Effektforsterker, «Subass. of SQ20 Booster» ß Dynamisk mikrofon, LBB9090 ß Skap UHWVNRUW 0XOWL)XQFWLRQ%RDUGª0)% Dette kretskortet tar seg bl.a. av følgende hovedfunksjoner: Logiske kretser for prioritering av meldinger. Logiske kretser for valg av linjeutganger for høyttalere. Alle kretser for overvåkning av komponentene, bortsett fra endemotstand overvåkning. Drive-kretser for 6 test indikator LED DIP-bryter for justering av lydstyrke. Kretser for generering av overvåknings «pilot tone». DIP brytere for regulering av lydnivå. Alle ned (venstre) gir maks. 3 db demping Feil LED for mikrofon forforsterker Feil LED for SSR og MSR kretskort Feil LED for høyttalerkurs Feil LED for forsterker Feil LED for mikrofon Feil LED for ikke i bruk Pilot Mikrofon SSR Figur 5-A MFB kretskort mfbcard.tif 30 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

31 5 Teknisk spesifikasjon UHWVNRUW 0HVVDJH6HOHFWLRQ0RGXOHª060 Dette kretskortet bearbeider bl.a. inngang signalene for valg av meldingene. Modulen har 31 parallell innganger for å velge meldingene, som sendes videre til SSR kretskortet. UHWVNRUW 6ROLGVWDWH6RXQG5HSURGXFHUª665 SSR-kretskortet omformer den valgte meldingen valgt av MSM-kortet fra digital til analoge lydsignal. Meldingene er lagret i 2 maks. 7 EPROM er montert på dette kortet. Hvert EPROM har en lagringskapasitet på 30 sek. spilletid. 5HNNHNOHPPHNRUW %DFN3ODQH%RDUGª%3 Dette kretskortet tar seg bl.a. av følgende komponenter og funksjoner: Phoenix rekkeklemmetilkoblinger til,76. Tre kretskortplasser for MFB-, MSM- og SSR-kortene. Mikrofonsokkel og forforsterker. Releer for valg av linjeutganger for høyttalere. Strappefelt for valg av høyttalersoner mot den interne eller den eksterne effektforsterkeren. Kretser for endemotstand-overvåkning. To standard SMPS strømforsyninger for ±15V og +5V, med 24VDC innganger. Tilkobling av 24V intern forsterker. (Normalt leveres ikke) Jumper for valg av overvåkning mellom den innebygde- og den eksterne forsterkeren. (Leveres ferdig plassert) 1A treg sikring for elektronikk i,76 Phono plugg, 1V signal til intern forsterker (Normalt leveres ikke) Pot.meter for justering av mikrofon. Justeres ned (med klokka), hvis det er problemer med tilbakekopling (hyling). Justeres den for lavt, kan det meldes feil i mikrofon forforsterker (lysdiode 1) Figur 5-B Rekkeklemmekort "Back Plane Board" BP bpcard.tif Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

32 5 Teknisk spesifikasjon (IIHNWIRUVWHUNHU 64ª Den eksterne effektforsterker, SQ20, leverer fra 120 til 240 W med en strømforsyning på 24VDC. Effektforsterker drives fra en av de to 1V lydutganger. Det interne 20kHz overvåkningssignal «pilot tone» brukes for å overvåke den eksterne effektforsterkeren. Ved hjelp av en «link» på BP-kortet se Figur 5-B velges overvåkning av den eksterne effektforsterkeren. '\QDPLVNPLNURIRQ/%% Den interne brannmannsmikrofonen er montert i,76 skapet. 6NDS,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP er montert i et spesielt (OWHN)LUH 6DIHW\$6 skap. 32 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

33 5 Teknisk spesifikasjon 7HNQLVNGDWD 6WU PIRUV\QLQJ 7<3( (/( 75,6 '$7$ Hoved fra ekstern 24VDC, ±5% SMPS Backup batterier tilkoblet 24 VDC 24Ah SMPS Hjelpespennings 0V fra brannsentralen tilkobles,76.,qqjdqjhu $17$// (/( 75,6 '$7$ Valg av meldinger 24 Õ$NWLYHUW: +5V...+24V Velger melding. Õ,NNHDNWLYHUW: 0V Kobler ut meldingen Õ$XWRUHSHWHUHQGH (når inngangen er aktivert) Valg av linjeutganger for høyttalere Audioinngang f.eks. for bakgrunnsmusikk Õ,QQJDQJVLPSHGDQVH: 10kohm ved 5V 7 Õ$NWLYHUW: 0V (+24V fast ved «+24VGRD» TB3-1) Velger sone Õ,NNHDNWLYHUW: +24V (+24V fast ved «+24VGRD» TB3-1) Kobler ut sone 1 Õ1V signal 8WJDQJHU $17$// (/( 75,6 '$7$ Høyttalerkurser 6 Õ(IIHNW: 100V, 60W per kurs Maks. effekt for alle kurser: 360W Õ /\GQLYn: Justerbart Õ%nQGEUHGGH: 15kHz, 75dB S/N Õ)RUYUHQJQLQJ: 1% Utganger for eksterne effektforsterkere Õ2YHUYnNQLQJ: 4,7 uf 100V I hver høyttaler 33kohm ½ W I siste høyttaler 2 1Vrms /DJULQJVNDSDVLWHW 352*5$00(57, ( ,//(7,' Talemeldinger 2 stk 4Mb, Norsk 2x30 sek. Maks. spilletid 3 ½ min. i maks. 7 EPROMer. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

34 5 Teknisk spesifikasjon 'LPHQVMRQHU %5('( + <'( '<%'( 470 mm 410 mm 190 mm Mikrofon Hukommelse- og adressekort Forforsterker, forsterker og trafo Eksterne kurser Feil indikering Feilutgang 2YHUYnNQLQJ Kontinuerlig DC overvåkning Testmelding overvåkning i normal tilstand. 20 khz test tone (10%) Endemotstander, 33kohm ½ W vha. 6 LED potensialfri relekontakt, NC-C (OWHNVEHVWLOOLQJVQXPUH 7DOHYDUVOLQJVV\VWHPHU $57, (/15 Talevarsling, Forsterkere LBB 1235/00, 120W LBB 1240/00, 240W Høyttalere Sylinder høyttaler BI-Polar LBC 3092/00, 6W Sylinder høyttaler LBC 3093/10, 6W Sylinder høyttaler LBC 3094/10, 10W Hornhøyttaler LBC 3481/10, 10W Kabinetthøyttaler LBC 3040/01, 3W Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

35 6 Tilbakemeldinger til Eltek 7LOEDNHPHOGLQJHUWLO(OWHN Det er (OWHN)LUH 6DIHW\s politikk å arbeide aktivt for at våre produkter er i henhold til våre kunders forventninger og krav. For å oppfylle dette krav, ønsker vi å følge opp våre produkter gjennom hele dets levetid. Derfor ønsker vi din assistanse. 'LQHNRPPHQWDUHUWLO,76 á Du kan kontakte oss via våre Web sider dersom du har kommentarer om dette produktet vedrørende tekniske spesifikasjoner, utførelse, vedlikehold eller service. Fortell oss også om denne håndboken og andre trykksaker er i samsvar med dine ønsker og forventninger. Våre adresser (post, Internett) og våre telefon- og telefaxnumre står på side 2 og på omslagssidene i denne boken. Vi vil bekrefte dine kommentarer og informere deg om endringer som gjennomføres basert på dine tilbakemeldinger. På forhånd, takk for samarbeidet! 'LQHQRWDWHU Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

36 (OWHN)LUH 6DIHW\$6 32%R[ 1'5$00(1 1RUZD\ 3KRQH )D[ (0DLO,QWHUQHW $UWQU 8WJDYHRNW

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet

Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Generelle installasjonsregler IQ8Quad (adresserbart) Talevarsling BSX 100 og ECO1000 detektorer (konvensjonelt)

Detaljer

FireWin presentasjon 4

FireWin presentasjon 4 FireWin presentasjon 4 Istallasjonsveiledning Grafisk presentasjon & kontrollsystem for brannalarminstallasjoner 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for NOVAR

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

PHONO*elektro-akustikk as

PHONO*elektro-akustikk as PHONO*elektro-akustikk as Prosjekterings og installasjonsveiledning 2-leder SCS-BUS dørtelefonsystemer med bilde Mulighet for stereo multiroms bakgunnsmusikk integrert i samme kabel. Revisjon 5, oppdatert

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

BS-60A. Betjeningshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Program versjon P1-BS60A-204N-O. Vi verner liv, miljø og verdier...

BS-60A. Betjeningshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Program versjon P1-BS60A-204N-O. Vi verner liv, miljø og verdier... Adresserbar Analog Brannalarmsentral Program versjon P1-BS60A-204N-O Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BS60A/FN 041108 P-BS60A/FN, 041108 2 Autronica Fire and Security AS Innhold Side 1. Generelt

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

2X-serien Installasjonsmanual

2X-serien Installasjonsmanual 2X-serien Installasjonsmanual P/N 00-3250-501-0005-04 ISS 04MAY15 Opphavsrett Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheter

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb. 1020 Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007 po Brukermanual MX 43 Digital og analog målingsenhet Part Number: NPM43NV Revision: H Opphavsrett 2013 av Oldham S.A.S. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen reproduksjon

Detaljer

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler - Selektiv informasjon - Sikker evakuering - Brannvarsling med taleintegrasjon Rask og sikker evakuering Talevarsling

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6.

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 System Program Version 3.6.0 Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-FO/FN Rev.

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer