(KTG 5CHGV[

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(KTG 5CHGV[ 352801.011"

Transkript

1 (KTG5CHGV[

2 Innholdsfortegnelse Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for (OWHN)LUH 6DIHW\$6. Uten skriftlig tillatelse fra (OWHN)LUH 6DIHW\$6 er det ulovlig å kopiere denne manualen helt eller delvis, eller å overføre informasjonen i manualen til andre medier ved hjelp a elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. Copyright : (OWHN)LUH 6DIHW\$6, Norway 2000 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244 og 319 Sertifikatet omfatter ikke produkter. Du kan kontakte vårt hovedkontor på følgende adresser: (OWHN)LUH 6DIHW\$6 Postboks 3514 N-3007 DRAMMEN Norge Tlf.: Fax: E-post (Produktavd.): E-post (alle avdelinger): Besøk våre Websider på Internett: Hjemmeside: Webområde for teknisk personell: klikk på knappen 7HFK=RQH $UWQU 8WJDYHRNW 3XEOLVHUW Dette dokumentet er produsert med 0LFURVRIW:RUG _ DOC-32675B42,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\WHP har artikkelnummer Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

3 Innholdsfortegnelse,QQKROGVIRUWHJQHOVH 9HONRPPHQ Om denne håndboken 5 Liste over forkortelser 6 Typografiske konvensjoner 6 6\VWHPEHVNULYHOVH,76 Betjeningspanelet 7 Fordeler ved taleinformasjon... 8 *HQHUHOOIXQNVMRQVEHVNULYHOVH Liten alarm... 8 Evakuering- / Stor alarm... 8 Digital lagrede meldinger... 9 Meldingens prioritet... 9 Høyttalerkurser... 9 Funksjonseksempel... 9 Prinsipptegning 10 Prinsipp- og systemtegninger 11 Meldingens prioritet 12 2PnLQVWDOOHUH,76 0HNDQLVN,QVWDOODVMRQ Montering av skap 13 Komponentplassering i,76 skap 14 Anbefalte kabeltyper 15 Åpne installasjoner Eksterne batterier (OHNWULVN,QVWDOODVMRQ Tilkoblingstegning 17 Høyttalertilkoblinger 18 Tilkobling av ekstern forsterker type nGRJWLSVRPLQVWDOODVMRQHQ Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

4 Innholdsfortegnelse +YRUGDQEHWMHQHV,76 Tilgang til panelets brytere 22 7DOHYDUVOLQJL QRUPDOWLOVWDQGª 7DOHYDUVOLQJL DODUPWLOVWDQGª Manuelt aktivering av talemeldinger 24 Automatisk aktivering av talemeldinger 25 Liten alarm...25 Evakuering- / Stor alarm DOHYDUVOLQJL WHNQLVNSU YHª 7DOHYDUVOLQJL IHLOWLOVWDQGª (NVHPSOHUSnVWDQGDUGWDOHPHOGLQJHU 7HNQLVNVSHVLILNDVMRQ Kretskort «Multi Function Board», MFB...30 Kretskort «Message Selection Module», MSM...31 Kretskort «Solid state Sound Reproducer», SSR...31 Rekkeklemmekort, «Back Plane Board», BP...31 Effektforsterker, «SQ20»...32 Dynamisk mikrofon, LBB Skap...32 Teknisk data 33 Elteks bestillingsnumre 34 7LOEDNHPHOGLQJHUWLO(OWHN Dine kommentarer til,76 35 Dine notater 35 4 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

5 1 Velkommen 9HONRPPHQ Velkommen til,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\whp, et system utviklet for å øke brannsikkerheten ytterligere ved bruk av (OWHN)LUH 6DIHW\$6 brannalarmutstyr. Ved brannalarm, erstatter systemet konvensjonell alarmklokke varsling med automatiske høyttalende beskjeder. 2PGHQQHKnQGERNHQ Denne brukerhåndboken er skrevet med tanke på å gi brukere av,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP nødvendig informasjon, slik at de skal kunne foreta en standard installasjon og betjene systemet. Det er lagt stor vekt på bruken av bilder og grafikk med tanke på å øke lesbarheten og brukervennligheten. For å skaffe ytterligere informasjon om brannalarmsystemet, se brannsentralens brukerhåndbok. Informasjonen i denne håndboken er delt i følgende kapitler: DSLWWHO dette kapittel beskriver typografiske konvensjoner i boken og en kort beskrivelse av hvor du kan finne den informasjonen du trenger. DSLWWHO presenterer,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp. Her kan du få en kort beskrivelse av systemet, hvordan det er bygd opp og de viktigste funksjoner. DSLWWHO gir deg generelle opplysninger for å kunne installere systemet. Du får også noen tips om montering av skap, kabeltyper, etc. DSLWWHO beskriver hvordan du kan betjene,767dohyduvolqjvv\vwhp. DSLWWHO viser deg de nødvendige tekniske data for systemet. DSLWWHO gir viktig ESD informasjon elektrostatisk utladning som er nødvendig i forbindelse med håndtering av utstyret. Det inneholder også to formularer for evaluering av denne manualen og av utstyret. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

6 1 Velkommen /LVWHRYHUIRUNRUWHOVHU Dette avsnittet lister opp de forkortelsene som forekommer i våre håndbøker: )RUNRUWHOVH A AC DC EEPROM EPROM ESD FCL ITS-1 LCD LED MFB MSM NC-C-NO PC PCB PRS SMPS SSR V %HVNULYHOVH 7\SRJUDILVNHNRQYHQVMRQHU Ampere Alternating Current Direct Current Electrically Erasable Programmable Read Only Electrically Programmable Read Only Memory Electro Static Discharge Fire Control Logic System,QWHJUHUW 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP Liquid Crystal Display Light Emitting Diode Multi Function Board Message Selection Module Normally Close Close Normally Open Personal Computer Printed Circuit Board Power Rack System Switch Mode Power Supply Solid state Sound Reproducer Volt I denne manualen brukes visuelle holdepunkter symboler, standard tekst formater og spesielle uttrykk for at du enkelt skal finne frem til og forstå informasjonen. 6\PERO ã á F K % %HW\U Tekst som etterfølger dette symbolet gir YLNWLJHOOHU NULWLVNLQIRUPDVMRQ. Tekst som etterfølger dette symbolet IRUNODUHUHOOHU OHJJHUYHNWSnHQLGp Refererer til punkt som skal utføres, eller til en VSHVLHOOWDVW som skal trykkes. Tekst etter dette symbolet viser til PDQXHOW DNWLYHULQJDYHQIXQNVMRQ Tekst etter dette symbolet viser til DXWRPDWLVN DNWLYHULQJDYHQIXQNVMRQ Refererer til et generelt DODUPHOOHUJRQJVLJQDO Viser til LQIRUPDVMRQPHOGLQJHUVRPHUODJUHW HOHNWURQLVN 6 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

7 2 Systembeskrivelse 6\VWHPEHVNULYHOVH I dette kapittel presenteres en kort beskrivelse av,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP. Denne beskrivelse er bare ment som en generell introduksjon til det utstyret som skal installeres. For mer inngående dokumentasjon, kontakt en av (OWHN)LUH 6DIHW\$6representanter.,76%HWMHQLQJVSDQHOHW,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP er et høyttalende varslingssystem for (OWHN)LUH 6DIHW\$6s brannsentraler. Figur 2-A,76%HWMHQLQJVSDQHO. its1.gif I stedet for konvensjonell alarmklokkevarsling, vil,76 HQ² ved en brannalarm varsle med tydelig taleinformasjon om faresituasjonen. Eksempelvis, følgende melding kan automatisk bli sendt over høyttaleranlegget: «(WDXWRPDWLVNYDUVHORPEUDQQEOLUXQGHUV NW$YYHQWQ UPHUHEHVNMHG». Slik varsling gjør brannalarmsystemet langt mer effektivt ved å fremme riktig reaksjon ved en alarm. á Se kapittel, «Eksempler på standard talemeldinger» på side 28 for en oversikt over standard meldinger. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

8 2 Systembeskrivelse )RUGHOHUYHGWDOHLQIRUPDVMRQ Taleinformasjon gir blant annet følgende fordeler: Generell heving av brannsikkerheten og redusert fare for skader og tap av liv. Godkjent lydsignal kombineres med talebeskjeder for meldinger av brannalarm. Sentralens avanserte funksjoner for rask og korrekt brannmelding utnyttes bedre. Vitenskapelig oppbygget talebeskjed for maksimal forståelse, selv i lokaler med stor bakgrunnstøy. Meget god lydkvalitet, og kontinuerlig automatisk kontroll av alle funksjoner med feilindikasjon. Digital talelagring på EPROM gjør at meldinger ikke kan endres av uvedkommende. Høyttalersystemet kan utnyttes til annen informasjon og musikk når alarmen ikke meldes. Utvikling i samarbeid mellom (OWHN)LUH 6DIHW\$6og PHILIPS garanterer for kvalitet og funksjon. *HQHUHOOIXQNVMRQVEHVNULYHOVH,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP har to viktige fordeler i forhold til konvensjonell alarmklokkevarsling: Varsling ved hjelp av talemeldinger Organisering av alarmene /LWHQDODUP Når en detektor gir brannalarm, brannsentralen aktiverer /LWHQDODUPª meldingen i,76, f.eks.: «(WDXWRPDWLVNYDUVHORPEUDQQEOLUXQGHUV NW $YYHQWQ UPHUHEHVNMHG». (YDNXHULQJ6WRUDODUP Følgende tiltak vil få en «/LWHQDODUP» melding til å gå over til «(YDNXHULQJ» melding: «/LWHQDODUP» melding er repetert, i f.eks. 60s, og bryteren «$YVWLOO ORNNHU» på brannsentralen er ikke aktivert. To eller flere detektorer har gitt brannalarm. En manuell melder har gitt brannalarm. «Klokker påstilles» etter avstilling av «/LWHQDODUP».,76 sørger for at «6WRUDODUP» ikke varsles i utide, men når det virkelig er fare for brann. 8 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

9 2 Systembeskrivelse 'LJLWDOODJUHGHPHOGLQJHU,76 systemet kan avspille digital lagrede i EPROM lydmeldinger, som brannalarmsentralen velger via styreinnganger i,76. Alternativt, kan lydmeldingene velges manuelt med brytere i fronten av panelet. Følgende meldinger velges automatisk av brannalarmsentralen: ß ß «/LWHQDODUP» «(YDNXHULQJ6WRUDODUP» Fra,76 betjeningspanelet kan følgende meldinger velges manuelt: ß ß ß ß «(YDNXHULQJ6WRUDODUP» «)DUHQRYHU» «7HNQLVNSU YH» «7HNQLVNSU YHDYVOXWWHW» 0HOGLQJHQVSULRULWHW Lydmeldinger avspilles etter en prioritetsplan, hvor den innebygde mikrofonen har høyst prioritet overstyrer alle meldinger. Når hverken mikrofonen eller talemeldinger er i bruk, en audioinngang aktiveres slik at bakgrunnsmusikk eller tale fra resepsjonsmikrofon kan avspilles på forhåndsvalgte høyttalerkurser. + \WWDOHUNXUVHU Eventuell innebygd forsterker har en utgangseffekt på 60W, men en ekstern effektforsterker kan også tilkobles systemet. Normalt leveres bare en ekstern forsterker. Lydeffekt signalet kan sendes til en eller alle av de 6 høyttalerkurser, ved hjelp av 7 velgerinnganger. Manuelt valgte meldinger blir automatisk dirigert til alle høyttalerkurser. )XQNVMRQVHNVHPSHO Følgende eksempel viser hovedfunksjonene i,76ved brannalarm. Ved alarm fra en detektor vil brannalarmsentralen aktivere følgende tre klokkekurser: ß En for valg av høyttalerkurs ß En for valg av «/LWHQDODUP» melding ß En for valg av «(YDNXHULQJ6WRUDODUP» melding, som starter nedtellingen Dersom,76 systemet har kundespesifiserte meldinger, aktiveres disse ved hjelp av eksterne brytere «NO-C» funksjon. Alle meldinger repeteres kontinuerlig, så lenge klokkekursene er aktivert. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

10 2 Systembeskrivelse 3ULQVLSSWHJQLQJ Prinsippskjema i Figur 2-B viser funksjonsoppbygningen av,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP Brannsentralen styrer to funksjoner på talevarslingsenheten: ß ß Valg av høyttalerkurs (er) Valg av talemelding For å opprettholde sikkerheten i det totale system, benyttes brannsentralens overvåkede klokkekurser for utstyring. På et standard,76 system trenges det minimum tre klokkekurser for å velge følgende: ß ß ß Valg av én høyttalerkurs Valg av «/LWHQDODUP» melding Valg av «(YDNXHULQJ6WRUDODUP» melding (forsinket klokkekurs) Dersom det er behov for å velge / seksjonere alle 6 høyttalerkurser, trenges det 8 klokkekurser 6 for valg av høyttalerkurs og 2 for valg av «/LWHQDODUP» og «6WRUDODUP».,76ÃPanel Automatisk aktivering og valg av melding og høyttalersone fra brannsentralen Manuelt aktivering av meldinger fra fronten til,76 I dette kretskortet, SSR, er lyd EPROM ene montert. Her omformes den digitale lyden til analog lydsignal. En brann detektert av brannsentralens røykdetektorer, varsles i den aktuelle brannsonen med talemeldinger via høyttaleranlegget. Innebygget kommando mikrofon Innganger for mikrofon og for bakgrunnsmusikk kilden. Styreutganger for systemfeil i,76 og for overstyring av diskotek musikk, etc. ved brannalarm. Inngang for eksternt effektforsterker. Figur 2-B Prinsippskjema for,767dohyduvolqjvv\vwhp. prinsskj.tif 10 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

11 2 Systembeskrivelse 3ULQVLSSRJV\VWHPWHJQLQJHU I Figur 2-C representeres systemtegningen for et standard brannalarmanlegg med høyttalende varsling. Figur 2-C Standard systemtegning til,767dohyduvolqjvv\vwhp. its1sys.tif Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

12 2 Systembeskrivelse 0HOGLQJHQVSULRULWHW I prinsipp,,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp henter informasjon fra systemets innganger, og bruker denne informasjonen som grunnlag for aktivering av høyttalerutgangene. Prioriteten for,76inngangene er som følger: 1.,760LNURIRQ: K Tale fra den innebygde mikrofonen har høyeste prioritet, og overstyrer alle andre meldinger. 2. (YDNXHULQJª K Manuell aktivering av «(YDNXHULQJª på fronten av,76 skapet etter å ha vridd skapets nøkkelen, eller Automatisk aktivering av «(YDNXHULQJ» fra brannsentralen etter brannsentralens regler for overgang fra /LWHQ$ODUP til 6WRU$ODUP. Se kapitel «Evakuering- / Stor alarmª på side 26. «(YDNXHULQJª meldingen repeteres kontinuerlig til den avstilles. 3. /LWHQ$ODUPª Melding om «$XWRPDWLVNYDUVHORPEUDQQª aktiveres. Meldingen repeteres kontinuerlig til den avstilles. Dersom meldingen ikke avstilles innom en valgt tid., vil brannsentralen automatisk aktivere «evakueringsalarmen» prioritet )DUHQRYHUª K Manuell aktivering av «)DUHQRYHU» på fronten av,76 skapet etter å ha vridd skapets nøkkelen. 5. $ODUPSU YHDYVOXWWHWª K Manuell aktivering av «$ODUPSU YHDYVOXWWHW» på fronten av,76 skapet etter å ha vridd skapets nøkkelen. 6. $ODUPSU YHª K Manuell aktivering av «$ODUPSU YH» på fronten av,76 skapet etter å ha vridd skapets nøkkelen. 7. XQGHVSHVLILVHUWHPHOGLQJHU Automatisk aktivering av eventuelle kundespesifiserte meldinger. 8. %DNJUXQQVPXVLNNHOOHUUHVHSVMRQVPLNURIRQ Dersom ingen av de ovennevnte meldinger er aktivert, vil,76 automatisk aktivere audioinngangen for formidling av bakgrunnsmusikk eller meldinger fra resepsjonsmikrofon via høyttaleranlegget. 12 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

13 3 Om å installere ITS-1 2PnLQVWDOOHUH,76 Dette kapittel omhandler de nødvendige opplysninger for å kunne utføre den mekaniske og elektriske installasjonen av,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp. For mer inngående dokumentasjon, kontakt en av (OWHN)LUH 6DIHW\$6 representanter. 0HNDQLVN,QVWDOODVMRQ 0RQWHULQJDYVNDS Skap for vegg- og rackmontasje leveres komplett med alt elektronikk i skapet. I de tilfellene hvor innfelt montasje er avtalt, leveres skapene og elektronikken i separate esker. Skapets øverste monteringshull er utformet som nøklehull. Det muliggjør festing av skruene i veggen før skapet settes på plass. Før skapet monteres, skal de nødvendige hull for gjennomgående kabler skjæres ut. PG-nippler monteres i alle hull, som kabel beskyttelse. Figur 3-A Informasjon on montering av skap g4.tif á Følg instruksjonene i den vedlagte monteringsanvisning nøye. (OWHN)LUH 6DIHW\$6er ikke ansvarlig for feil montering av utstyret. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

14 3 Om å installere ITS-1 RPSRQHQWSODVVHULQJL,76VNDS,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP leveres ferdig montert i et skap. All elektronikk, mikrofon og rekkeklemmer er tilgjengelige ved å åpne skaptes dør. Figur 3-B Fronten av,76skap. its1pict.tif MSM kretskort. MFB kretskort. (Logikk/overvåkning) SSR kretskort. (Meldingslager) Den innebygde brannmannsmikrofon festet inn i skapet. Rekkeklemmer for alle tilkoblinger plassert øverst i skapet. «)HLO» LED Effektforsterker (Intern) Normalt ikke montert, når ekstern forsterker anvendes Figur 3-C Plassering av komponenter i,76 skap. its1skap.tif 14 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

15 3 Om å installere ITS-1 $QEHIDOWHNDEHOW\SHU csqhlqvwdoodvmrqhu 7\SHNXUV 7\SHNDEHO %UXNWL Nett, 230 VAC PR 2x1,5 mm 2 Ekstern forsterker og strømforsyning 24VDC forsyningskurser PR 2x1,5 mm 2,76 og ekstern forsterker Styreinnganger 2x1 mm 2 Kabler for valg av melding og høyttalerkurser Lydutganger 100V, 100W Høyttalerkurser maks. kabellengde, 250m maks. kabellengde, 120m Lydinnganger PFLP 2x1,5 mm 2 med jord PFLP 2x1 mm 2 med jord Mikrofonkabel 3KLOLSV /%& eller tilsvarende Høyttalerkurser (høyttalerjord forbindes mellom hver høyttaler og termineres i,76) Mikrofonkabel Jording: Sekskursers systemer jordes med tilførselsjord Stativ systemer skal ha egen 10 mm 2 jordkabel til nærmeste tavlejord (NVWHUQHEDWWHULHU DEHOOHQJGH 7\SHNDEHO Opp til 2 m PN 2x2,5 mm 2 Opp til 20 m PN 2x4 mm 2 Opp til 40 m PN 2x6 mm 2 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

16 3 Om å installere ITS-1 (OHNWULVN,QVWDOODVMRQ Før den elektriske tilkoblingen av,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp starter, kontroller at tilkoblingstegningene for,76og brannsentralen korresponderer til det aktuelle utstyret. Vær oppmerksom på at enkelte anlegg kan ha spesielle tilkoblingstegninger, som blir da levert sammen med den spesielle anleggsdokumentasjonen. á Skruene i rekkeklemmene skal trekkes til tilstrekkelig, men ikke for hardt da klemmene kan bli skadet. I Figur 3-D vises et eksempel på hvilke type tilkoblinger og signaler som brukes mellom brannsentralen og,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp. Figur 3-D Prinsipp tilkobling mellom brannsentralen og, n32.tif ã Overvåknings endemotstandene på 6k8, ½ W og diodene for meldings- og høyttalersonevalg må monteres inn i,76skap. Referer til de aktuelle tilkoblingstegningene til brannsentralen og til,76for å finne de korrekte tilkoblingspunktene. Figur 3-E viser tilkoblingstegning for et standard,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP. 16 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

17 3 Om å installere ITS-1 7LONREOLQJVWHJQLQJ Tilkobling for den eksterne 24VDC strømforsyningen. Tilkobling av 0V(-) fra brannsentralens hjelpespenning. Tilkobling av spenningskurser fra brannsentralen for valg av type melding. Merk at (YDNXHULQJV kursen TB1.8 må være en forsinkede kurs fra brannsentralen. Se Figur 3-D for tilkobling. Tilkobling av spenningskurser fra brannsentralen for valg av høyttalersone. Se Figur 3-D for tilkobling. Tilkobling av linjeutganger for høyttalerkursene. Se også Figur 3-F og Figur 3-G for tilkobling av høyttalere. Tilkobling for «jording» av skapet. Tilkobling av styreutganger for 6\VWHPIHLO og for overstyring av diskotekmusikk. Klemmer for utvidelser Figur 3-E Standard tilkoblingstegning for,767dohyduvolqjvv\vwhp. tlktgn3.tif Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

18 3 Om å installere ITS-1 ã + \WWDOHUWLONREOLQJHU Høyttalere for,76,qwhjuhuw7dohyduvolqjvv\vwhp kan tilkobles individuelt for å virke med full effekt, med ½ eller med ¼ effekt. Disse tilkoblingsvalgene utføres i høyttalernes koblingsboks, se Figur 3-F for valg av høyttalernes lydeffekt. I hver høyttalerkoblingsboks mellom «IHOOHVOHGHUª, (rød), og høyttalerkurs leder monteres en kondensator, C1, på 4,7 uf 100V, art.nr Kondensatoren inngår i overvåkningskretsen for høyttalerkurset, for ikke å forstyrre DC overvåkningsspenning. )DUJHNRGH Felles ¼ effekt ½ effekt 1 effekt rød hvit gul blå C1: 4,7uF 100V art. nr Figur 3-F Tilkobling av høyttalere for full-, ½ eller ¼ effekt. (Eksempel viser tilkobling for ½ effekt) 31702b42.tif ã Høyttalerkursene skal avsluttes med en overvåkningsmotstand på 33 kohm, ½ W, art.nr , som monteres i det siste høyttaler. Figur 3-G Tilkoblingseksempel for høyttalerkurs. (C1 = 4,7uF 100V, art.nr ) 31702a42.tif á Høyttalerne er polaritets uavhengige, men for å unngå fasefeil, anbefales det å koble dem med samme polaritet. 18 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

19 3 Om å installere ITS-1 7LONREOLQJDYHNVWHUQIRUVWHUNHUW\SH64,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP leveres normalt uten den interne 60W effektforsterkeren. Talevarslingssystemet drives i disse tilfellene fra en 3KLOLSV64:effektforsterker, som leveres for ekstern montering. Figur 3-H Oversikt over betjenings- og tilkoblingspunkter for 3KLOLSV64 )URQWSDQHO On/Off LED Av/på indikasjonslampe On/Off nettbryter Slår av og på forsterkeren Utgangseffekt indikasjonslamper Hoved volumkontroll Kontakt for hodetelefoner %DNSDQHO Sammenkoblingskontakter To parallellkoblede DIN-plugg, 5 pins 180 Sammenkoblingskontakter To parallellkoblede Phono-plugg Utgangskontakt for høyttalere Skrue til jordtilkobling Tilkobling av 24VDC strømfosyning Plassering av QHWWVLNULQJ Tilkobling av 220VAC strømfosyning ã Den eksterne effektforsterkeren må jordes. Det må også være en god jordforbindelse mellom,76 og forsterkeren. Merk at den mekaniske og den elektriske jordplanet må separeres, ved å fjerne en sort jordstrapp inn i forsterkeren, se Figur 3-I. Sort jordstrapp (1) AC nettsikring (2) 2x DC forsyningssikringer (3) Figur 3-I Intern plassering av sikringer og strapper i 3KLOLSV64 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

20 3 Om å installere ITS-1 Figur 3-J nedenfor viser sammenkobling av,76,qwhjuhuw 7DOHYDUVOLQJVV\VWHP og 3KLOLSV64: ekstern effektforsterker. Som orientering, se også Figur 3-D Prinsipp tilkobling mellom brannsentralen og, n32.tif, på side 16. Figur 3-J Sammenkobling av,76 og ekstern forsterker 64 tilksq20.tif Figur 3-K Pinkonfigurasjon av utgangskontakt for høyttalere htlpins.tif 20 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

21 3 Om å installere ITS-1 5nGRJWLSVRPLQVWDOODVMRQHQ Under prosjektering av lydanlegget må det alltid tas hensyn til følgende: 5RPDNXVWLVNHIRUKROG: Taletydelighet, valg og plassering av høyttalere / mikrofoner, støykilder, klimatiske forhold, lydrefleksjon fra hindringer, etc. )XQNVMRQVEHKRYRJNUDYVSHVLILNDVMRQ Fysisk plassering og dekningsareal, brukerfunksjoner. Kabelopplegg og høyttalere dimensjoneres ut i fra om anlegget bare skal brukes til talemeldinger eller også til gjengivelse av musikk med god kvalitet. Imidlertid, finnes det noen enkle, generelle råd som er viktig å ha med i tankene under installasjonen. Rett høyttalerne mot publikumsarealene, rømningsveiene primærområdene. Unngå uheldige refleksjoner fra vegger, tak, gulv, etc. Plasser høyttalerne slik at du får en jevn lyddekning. Anbefalt avstand mellom hver høyttaler når de peker i samme retning er maks. 15m. Anbefalt avstand mellom hver høyttaler når de peker mot hverandre er maks. 30m. Lyddekning for takhøyttalere med 90 0 utstråling: 16 m 2 ved 3,5m takhøyde 25 m 2 ved 4m takhøyde. Alle høyttalere på en kurs kobles i parallell og med samme polaritet. Velg riktig høyttalerkabel og tverrsnitt. Bruk alltid 2-leder skjermet mikrofonkabel. Legg aldri høyttalerkabel og mikrofonkabel sammen min. avstand 0,5m. For å unngå oscillasjon, «hyling», plasser ikke mikrofoner foran høyttalere.,76 og den eksterne effektforsterkeren64 må ikke plasseres i nærheten av elektriske støykilder. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

22 4 Hvordan betjenes ITS-1 +YRUGDQEHWMHQHV,76 Dette kapitlet beskriver hvordan du kan betjene,767dohyduvolqjvv\vwhp.,76 betjeningspanelet består av to seksjoner: en SUHVHQWDVMRQVGHO og en EHWMHQLQJVGHO. 3UHVHQWDVMRQVGHOHQ består av to LED lamper, mens EHWMHQLQJVGHOHQ har 4 brytere for aktivering av meldinger og nøkkelbryteren for å låse panelet. Betjeningsdel Presentasjonsdel Figur 4-A,76 betjeningspanel. its1pict.tif 1 NNHOEU\WHU Åpner eller låser betjening av panelet. (YDNXHULQJ Bryter for aktivering av meldingen «evakueringsalarmen». )DUHQRYHU Bryter for aktivering av melding «)DUHQRYHUª $ODUPSU YH Bryter for aktivering av melding «$ODUPSU YHª $ODUPSU YHDYVOXWWHW Bryter for aktivering av melding «$ODUPSU YHDYVOXWWHWª )HLO Systemfeil lampe lyser gult når det er en feil i,76systemet. 'ULIW Drift lampe lyser grønt når systemet har spenning og er i drift. 7LOJDQJWLOSDQHOHWVEU\WHUH,76%HWMHQLQJVSDQHOHW er vanligvis låst, slik at uvedkommende ikke skal kunne betjene panelet. Dersom,76systemet skal betjenes, må nøkkelen vris med klokken til posisjon «%HWMHQLQJª. 22 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

23 4 Hvordan betjenes ITS-1 7DOHYDUVOLQJL QRUPDOWLOVWDQGª,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP er et høyttalende varslingssystem som gjør (OWHN)LUH 6DIHW\$6 brannsentraler langt mer effektive og muliggjør en raskere evakuering ved brannalarm.,767dohyduvolqj er i QRUPDOWLOVWDQG når følgende er tilfredsstilt: Brannalarmsentralen er i QRUPDOWLOVWDQG² brannalarm ikke detektert. Brytere på,76betjeningspanel er ikke aktivert. ITS-1 mikrofonen er ikke i bruk. Den grønne LED lampen på panelets front er på. Ingen talemelding sendes via høyttalerne. Når,767DOHYDUVOLQJ er i QRUPDOWLOVWDQG kan eventuell bakgrunnsmusikk avspilles via høyttaleranlegget. I denne tilstanden, kan også eventuell resepsjonsmikrofon benyttes for å informere publikum. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

24 4 Hvordan betjenes ITS-1 7DOHYDUVOLQJL DODUPWLOVWDQGª,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP kan settes i DODUPWLOVWDQG både manuelt via,76ehwmhqlqjvsdqho og automatisk, via signaler fra brannsentralen. Se kapitel «Meldingens prioritetª på side 12, for informasjon om prioriteten som systemets meldinger har. 0DQXHOWDNWLYHULQJDYWDOHPHOGLQJHU Talemeldinger kan gis manuelt på følgende måte: F Vri nøkkelen på,76ehwmhqlqjvsdqhohw med klokken, til stilling «%HWMHQLQJª. F Trykk på bryteren for ønsket melding «(YDNXHULQJª )DUHQRYHUª $ODUPSU YHª $ODUPSU YHDYVOXWWHWª Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen sendes via alle høyttalere, og repeteres så lenge bryteren er inntrykket. Se kapitel på side 28 om «Eksempler på standard talemeldingerª Talemeldinger kan også gis via,76mikrofonen brannmannsmikrofonen. Bruk av denne mikrofonen har høyst prioritet og overstyrer alle andre meldinger. For å snakke via,76mikrofonen gjør følgende: F Vri nøkkelen på,76ehwmhqlqjvsdqhohw med klokken, til stilling «%HWMHQLQJª og åpne frontdøren. Mikrofonen tas av holderen ved å bevege den mot høyre.. K Hold på bryteren på siden av mikrofonen inne, og snakk i mikrofonen. 24 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

25 4 Hvordan betjenes ITS-1 $XWRPDWLVNDNWLYHULQJDYWDOHPHOGLQJHU Talemeldinger gis automatisk når brannsentralen er i brannalarmtilstand. Når en detektor gir alarm, brannsentralen aktiverer «/LWHQDODUP» meldingen i,76. Meldingen repeteres til den blir avstilt ved å trykke «$YVWLOO ORNNHU» på brannsentralen eller den vil gå over til «(YDNXHULQJV» meldingen. /LWHQDODUP «/LWHQDODUP» meldes på følgende måte: Når en detektor gir alarm, aktiverer brannsentralen automatisk «/LWHQ DODUP» meldingen. Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen «Et automatisk varsel om brann blir undersøkt. Avvent nærmere beskjed.» sendes via de høyttalere som brannsentralen har valgt, og repeteres kontinuerlig. Meldingen må avstilles manuelt ved å trykke på tasten «$YVWLOONORNNHU» i brannsentralen, ellers vil brannsentralen aktivere «evakueringsalarmen». Undersøk årsaken til brannalarmen. Når årsaken til brannalarmen er under kontroll gjør følgende: F Trykk på bryteren for melding )DUHQRYHUª på fronten av,76 panelet. Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen «1RUPDOWLOVWDQGHUJMHQRSSUHWWHW)DUHQ HURYHU» sendes via alle høyttalere, og repeteres så lenge bryteren er inntrykket. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

26 4 Hvordan betjenes ITS-1 (YDNXHULQJ6WRUDODUP Følgende tiltak vil få en «/LWHQDODUP» melding til å gå over til «(YDNXHULQJ» melding: «/LWHQDODUP» melding er repetert, i f.eks. 60s, og bryteren «$YVWLOO ORNNHU» på brannsentralen er ikke aktivert. To eller flere detektorer har gitt brannalarm. En manuell melder har gitt brannalarm. «Klokker påstilles» etter avstilling av «/LWHQDODUP». «(YDNXHULQJ» meldes på følgende måte: Når en av tiltakene ovenfor er tilfredsstilt, aktiverer brannsentralen automatisk «(YDNXHULQJ» meldingen. Følgende vil skje: % Spesiell alarmsignal ihht. NS-ISO 8201 høres i ca. 10 sek. Den digital lagrede meldingen «%UDQQDODUPHUXWO VW)RUODWE\JJHW %UXNGHRSSPHUNHGHU PQLQJVYHLHU+HLVHQHPnLNNHEUXNHV» sendes via alle høyttalere, og repeteres kontinuerlig. Meldingen må avstilles manuelt ved å trykke på tasten «$YVWLOONORNNHU» i brannsentralen. Undersøk årsaken til brannalarmen. 26 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

27 4 Hvordan betjenes ITS-1 7DOHYDUVOLQJL WHNQLVNSU YHª,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP kan brukes for å informere publikum om at brannalarmsentralen skal testes. For å aktivere en slik melding, gjør følgende: F Vri nøkkelen på,76ehwmhqlqjvsdqhohw med klokken, til stilling «%HWMHQLQJª. F Trykk på bryteren for melding $ODUPSU YHª på fronten av,76 panelet. Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen «7HNQLVNSU YHDYEUDQQVHQWUDOHQVWDUWHU RPPLQ%UDQQDODUPHQNDQGHUIRUEOLXWO VW» sendes via alle høyttalere, og repeteres så lenge bryteren er inntrykket. Utfør den tekniske prøven av brannsentralen.. Når prøven av brannsentralen er ferdig, gjør følgende: F Trykk på bryteren for melding 7HNQLVNSU YHVOXWWª på fronten av,76 panelet. Følgende vil skje: % Gongsignal Den digital lagrede meldingen «7HNQLVNSU YHHUDYVOXWWHW %UDQQDODUPVHQWUDOHQHUVDWWWLOEDNHLQRUPDOGULIW» sendes via alle høyttalere, og repeteres så lenge bryteren er inntrykket. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

28 4 Hvordan betjenes ITS-1 7DOHYDUVOLQJL IHLOWLOVWDQGª Når,767DOHYDUVOLQJ er i IHLOWLOVWDQG vises det på følgende måte: Brannalarmsentralen melder «Feil i Talevarslingssystem», etter samme prinsippet som detektor feil. Den gule LED lampen «)HLO» på panelets front lyser. «Systemfeil» releutgang aktiveres. Selektive «feil LED» inne i skapet angir hvilken enhet det er feil på. Feil i systemet må utbedres omgående. (NVHPSOHUSnVWDQGDUGWDOHPHOGLQJHU Den standard, digital lagrede lyden i de 2 EPROM kretsene har en varighet på 60 sek. og består av 5 forskjellige meldinger. Følgende standard talebeskjeder er lagret: /LWHQ$ODUP «(WDXWRPDWLVNYDUVHORPEUDQQEOLUXQGHUV NW$YYHQWQ UPHUHEHVNMHG» (YDNXHULQJ²6WRU$ODUP «%UDQQDODUPHUXWO VW)RUODWE\JJHW%UXNGHRSSPHUNHGHU PQLQJVYHLHU +HLVHQHPnLNNHEUXNHV» )DUHQRYHU «1RUPDOWLOVWDQGHUJMHQRSSUHWWHW)DUHQHURYHU» 7HNQLVNSU YH «7HNQLVNSU YHDYEUDQQVHQWUDOHQVWDUWHURPPLQ%UDQQDODUPHQNDQGHUIRU EOLXWO VW» 7HNQLVNSU YHDYVOXWWHW «7HNQLVNSU YHHUDYVOXWWHW%UDQQDODUPVHQWUDOHQHUVDWWWLOEDNHLQRUPDOGULIW» 28 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

29 4 Hvordan betjenes ITS-1 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

30 5 Teknisk spesifikasjon 7HNQLVNVSHVLILNDVMRQ,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP består hovedsakelig av følgende kretskort og komponenter: ß «Multi Function Board», MFB ß «Message Selection Module», MSM ß «Solid state Sound Reproducer», SSR ß Rekkeklemmekort, «Back Plane Board», BP ß Effektforsterker, «Subass. of SQ20 Booster» ß Dynamisk mikrofon, LBB9090 ß Skap UHWVNRUW 0XOWL)XQFWLRQ%RDUGª0)% Dette kretskortet tar seg bl.a. av følgende hovedfunksjoner: Logiske kretser for prioritering av meldinger. Logiske kretser for valg av linjeutganger for høyttalere. Alle kretser for overvåkning av komponentene, bortsett fra endemotstand overvåkning. Drive-kretser for 6 test indikator LED DIP-bryter for justering av lydstyrke. Kretser for generering av overvåknings «pilot tone». DIP brytere for regulering av lydnivå. Alle ned (venstre) gir maks. 3 db demping Feil LED for mikrofon forforsterker Feil LED for SSR og MSR kretskort Feil LED for høyttalerkurs Feil LED for forsterker Feil LED for mikrofon Feil LED for ikke i bruk Pilot Mikrofon SSR Figur 5-A MFB kretskort mfbcard.tif 30 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

31 5 Teknisk spesifikasjon UHWVNRUW 0HVVDJH6HOHFWLRQ0RGXOHª060 Dette kretskortet bearbeider bl.a. inngang signalene for valg av meldingene. Modulen har 31 parallell innganger for å velge meldingene, som sendes videre til SSR kretskortet. UHWVNRUW 6ROLGVWDWH6RXQG5HSURGXFHUª665 SSR-kretskortet omformer den valgte meldingen valgt av MSM-kortet fra digital til analoge lydsignal. Meldingene er lagret i 2 maks. 7 EPROM er montert på dette kortet. Hvert EPROM har en lagringskapasitet på 30 sek. spilletid. 5HNNHNOHPPHNRUW %DFN3ODQH%RDUGª%3 Dette kretskortet tar seg bl.a. av følgende komponenter og funksjoner: Phoenix rekkeklemmetilkoblinger til,76. Tre kretskortplasser for MFB-, MSM- og SSR-kortene. Mikrofonsokkel og forforsterker. Releer for valg av linjeutganger for høyttalere. Strappefelt for valg av høyttalersoner mot den interne eller den eksterne effektforsterkeren. Kretser for endemotstand-overvåkning. To standard SMPS strømforsyninger for ±15V og +5V, med 24VDC innganger. Tilkobling av 24V intern forsterker. (Normalt leveres ikke) Jumper for valg av overvåkning mellom den innebygde- og den eksterne forsterkeren. (Leveres ferdig plassert) 1A treg sikring for elektronikk i,76 Phono plugg, 1V signal til intern forsterker (Normalt leveres ikke) Pot.meter for justering av mikrofon. Justeres ned (med klokka), hvis det er problemer med tilbakekopling (hyling). Justeres den for lavt, kan det meldes feil i mikrofon forforsterker (lysdiode 1) Figur 5-B Rekkeklemmekort "Back Plane Board" BP bpcard.tif Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

32 5 Teknisk spesifikasjon (IIHNWIRUVWHUNHU 64ª Den eksterne effektforsterker, SQ20, leverer fra 120 til 240 W med en strømforsyning på 24VDC. Effektforsterker drives fra en av de to 1V lydutganger. Det interne 20kHz overvåkningssignal «pilot tone» brukes for å overvåke den eksterne effektforsterkeren. Ved hjelp av en «link» på BP-kortet se Figur 5-B velges overvåkning av den eksterne effektforsterkeren. '\QDPLVNPLNURIRQ/%% Den interne brannmannsmikrofonen er montert i,76 skapet. 6NDS,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP er montert i et spesielt (OWHN)LUH 6DIHW\$6 skap. 32 Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

33 5 Teknisk spesifikasjon 7HNQLVNGDWD 6WU PIRUV\QLQJ 7<3( (/( 75,6 '$7$ Hoved fra ekstern 24VDC, ±5% SMPS Backup batterier tilkoblet 24 VDC 24Ah SMPS Hjelpespennings 0V fra brannsentralen tilkobles,76.,qqjdqjhu $17$// (/( 75,6 '$7$ Valg av meldinger 24 Õ$NWLYHUW: +5V...+24V Velger melding. Õ,NNHDNWLYHUW: 0V Kobler ut meldingen Õ$XWRUHSHWHUHQGH (når inngangen er aktivert) Valg av linjeutganger for høyttalere Audioinngang f.eks. for bakgrunnsmusikk Õ,QQJDQJVLPSHGDQVH: 10kohm ved 5V 7 Õ$NWLYHUW: 0V (+24V fast ved «+24VGRD» TB3-1) Velger sone Õ,NNHDNWLYHUW: +24V (+24V fast ved «+24VGRD» TB3-1) Kobler ut sone 1 Õ1V signal 8WJDQJHU $17$// (/( 75,6 '$7$ Høyttalerkurser 6 Õ(IIHNW: 100V, 60W per kurs Maks. effekt for alle kurser: 360W Õ /\GQLYn: Justerbart Õ%nQGEUHGGH: 15kHz, 75dB S/N Õ)RUYUHQJQLQJ: 1% Utganger for eksterne effektforsterkere Õ2YHUYnNQLQJ: 4,7 uf 100V I hver høyttaler 33kohm ½ W I siste høyttaler 2 1Vrms /DJULQJVNDSDVLWHW 352*5$00(57, ( ,//(7,' Talemeldinger 2 stk 4Mb, Norsk 2x30 sek. Maks. spilletid 3 ½ min. i maks. 7 EPROMer. Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

34 5 Teknisk spesifikasjon 'LPHQVMRQHU %5('( + <'( '<%'( 470 mm 410 mm 190 mm Mikrofon Hukommelse- og adressekort Forforsterker, forsterker og trafo Eksterne kurser Feil indikering Feilutgang 2YHUYnNQLQJ Kontinuerlig DC overvåkning Testmelding overvåkning i normal tilstand. 20 khz test tone (10%) Endemotstander, 33kohm ½ W vha. 6 LED potensialfri relekontakt, NC-C (OWHNVEHVWLOOLQJVQXPUH 7DOHYDUVOLQJVV\VWHPHU $57, (/15 Talevarsling, Forsterkere LBB 1235/00, 120W LBB 1240/00, 240W Høyttalere Sylinder høyttaler BI-Polar LBC 3092/00, 6W Sylinder høyttaler LBC 3093/10, 6W Sylinder høyttaler LBC 3094/10, 10W Hornhøyttaler LBC 3481/10, 10W Kabinetthøyttaler LBC 3040/01, 3W Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

35 6 Tilbakemeldinger til Eltek 7LOEDNHPHOGLQJHUWLO(OWHN Det er (OWHN)LUH 6DIHW\s politikk å arbeide aktivt for at våre produkter er i henhold til våre kunders forventninger og krav. For å oppfylle dette krav, ønsker vi å følge opp våre produkter gjennom hele dets levetid. Derfor ønsker vi din assistanse. 'LQHNRPPHQWDUHUWLO,76 á Du kan kontakte oss via våre Web sider dersom du har kommentarer om dette produktet vedrørende tekniske spesifikasjoner, utførelse, vedlikehold eller service. Fortell oss også om denne håndboken og andre trykksaker er i samsvar med dine ønsker og forventninger. Våre adresser (post, Internett) og våre telefon- og telefaxnumre står på side 2 og på omslagssidene i denne boken. Vi vil bekrefte dine kommentarer og informere deg om endringer som gjennomføres basert på dine tilbakemeldinger. På forhånd, takk for samarbeidet! 'LQHQRWDWHU Brukerhåndbok,76,QWHJUHUW7DOHYDUVOLQJVV\VWHP²art. nr , v

36 (OWHN)LUH 6DIHW\$6 32%R[ 1'5$00(1 1RUZD\ 3KRQH )D[ (0DLO,QWHUQHW $UWQU 8WJDYHRNW

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Fire & Safety 350701.031

Fire & Safety 350701.031 Fire & Safety 350701.031 1. Installasjon Gratulerer med anskaffelsen av! en ny og kosteffektiv mikroprosessorbasert konvensjonell brannsentral. Eltek's utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Fire & Safety 350701.011

Fire & Safety 350701.011 Fire & Safety 350701.011 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Eltek Fire & Safety AS er det ulovlig

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel

Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel 41462-05 Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Fire & Safety 352802.011

Fire & Safety 352802.011 Fire & Safety 352802.011 1 Velkommen Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og representerer ingen forpliktelser for Eltek Fire & Safety AS. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning Sprinkelalarm Esser Installasjonsveiledning 1. Installasjon Novars utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene ved transport og lagring. Imidlertid må utstyret ikke utsettes for slag, ekstrem

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A MAGNUM 12 MAGNUM 24 Analog adresserbar brannalarmsentral Brukerhåndbok Rev. A INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hvordan fungerer brannalarmsentralen... 2 Indikatorer og taster...3 Skjerm og tastatur...9 3.

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

$UWQU 8WJDYHPDL (KTG5CHGV[

$UWQU 8WJDYHPDL (KTG5CHGV[ $UWQU 8WJDYHPDL (KTG5CHGV[ 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for (OWHN)LUH 6DIHW\$6. Uten skriftlig tillatelse fra (OWHN)LUH 6DIHW\$6 er det ulovlig å kopiere

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK0 for Bolig, Leiligheter og Blokker - Brukervennlig - Lokal kontroll i boenhet - Integrasjon mot: -

Detaljer

Teknisk informasjon fra HLS. Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety

Teknisk informasjon fra HLS. Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety Teknisk informasjon fra HLS Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety Til: Service, tech support og kursede installatører Dato: 2012-02-26 Emne: programmering av stille, liten og stor alarm i ITS-2 talevarslingsystem

Detaljer

VG3 ELEKTRIKER. Automatiske brannalarmanlegg. E/skolen kap og15.2. FG Regler for automatiske brannalarmanlegg (FG Brann)

VG3 ELEKTRIKER. Automatiske brannalarmanlegg. E/skolen kap og15.2. FG Regler for automatiske brannalarmanlegg (FG Brann) VG3 ELEKTRIKER Automatiske brannalarmanlegg E/skolen kap. 15.1 og15.2 FG Regler for automatiske brannalarmanlegg (FG Brann) Mål for dagens tema: 2 Brannalarm i næringsbygg: Kjenne til FG-regelverk for

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, radiobatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK ES 801 CPD 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK Opphavsrett 2011 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor Betjeningshåndbok Vi verner miljø, liv og verdier... P-ASENSE75/FN 971209 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

TOA VM 3000 Sertifisert talevarslingsanlegg, EN54-16 og EN60849

TOA VM 3000 Sertifisert talevarslingsanlegg, EN54-16 og EN60849 TOA VM 3000 Sertifisert talevarslingsanlegg, EN54-16 og EN60849 TOA VM-3000- Det komplette talevarslings- og PA anlegg gsanlegg. SYSTEM FUNKSJONER 4 MIK/LINJE innganger 2 BGM (bakgrunnsmusikk) innganger

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

$UWQU 8WJDYHMDQ (KTG5CHGV[

$UWQU 8WJDYHMDQ (KTG5CHGV[ $UWQU 8WJDYHMDQ (KTG5CHGV[ Innholdsfortegnelse Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for AS ELTEK. Uten skriftlig tillatelse fra AS ELTEK er det ulovlig å kopiere denne

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Intelligent og Enkelt - Automatiske funksjoner:

Detaljer

AUTROVOICE MULTIVES MIKROFONER

AUTROVOICE MULTIVES MIKROFONER AUTROVOICE MULTIVES MIKROFONER Talevarslingssystem Produktdatablad ABT-DFMS brannmannsmikrofon Overvåkning av mikrofon og mikrofonforbindelse Dedikert evakueringsknapp Tre fritt programmerbare funksjonsknapper

Detaljer

VCU. Installasjonsveiledning. Integrert talevarslingssystem. Talekontrollenhet

VCU. Installasjonsveiledning. Integrert talevarslingssystem. Talekontrollenhet VCU Installasjonsveiledning Integrert talevarslingssystem Talekontrollenhet . Installasjon Gratulerer med din nye VCU modul en ny og rimelig talekontrollenhet (voice control unit) som er spesialutviklet

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit BXF-10 Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BX10VERN/WN 2005-05-23 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Universalsender FL-UNIe 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS Headphone and loudspeaker system Rev. 1105 Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Avspiller...5 3.1

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Tekniske data. HDL-BUS tilkopling. Tilkopling. Innganger. Andre tilkoblinger. Analog. Strøm inn- og utgang. Signalinngang. Miljø.

Tekniske data. HDL-BUS tilkopling. Tilkopling. Innganger. Andre tilkoblinger. Analog. Strøm inn- og utgang. Signalinngang. Miljø. HDL Music Player - musikkanlegg for HDL-BUS HDL-MZBOX.20 kontrollenhet + HDL-MZAP.20 forsterker Oversikt Med HDL Music Player er det enkelt å få lyd i alle rom. Og ikke bare spiller den musikk, men den

Detaljer

AudioKonf Konferanseromsystem KonfMic mikrofoner HMS-nr.: KonfMixer lydprosessor HMS-nr.:

AudioKonf Konferanseromsystem KonfMic mikrofoner HMS-nr.: KonfMixer lydprosessor HMS-nr.: Varenr. 1548 Artikkelnr. AudioKonf AudioKonf Konferanseromsystem KonfMic mikrofoner HMS-nr.: 233375 KonfMixer lydprosessor HMS-nr.: 233373 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2427A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

RYGGEKAMERA. Ryggekamera

RYGGEKAMERA. Ryggekamera RYGGEKAMERA 129 130 RYGGEKAMERA sett REK CS560 RYGGEKAMERA SETT 5,6 U/LUKKER 1 2990.00 Komplett sett med 5,6 digital fargeskjerm (MO115-13) med touch brytere, kamera uten lukker (CW086) og 20m kabel. Alle

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Public Audio System. Rev. 1105. Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Public Audio System. Rev. 1105. Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12 HLS Brukermanual med troubleshooting guide Public Audio System Rev. 1105 Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Hva er I bruk ved vanlig drift...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning FlexiLife Universalsender FL UNIe 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual MU1480 / MU1481 motorlås Installasjons- og monteringsmanual Rev. 6.0 09/2014 Kaba MøllerUndall AS PO Box 3634 Hamborggata 21 3007 Drammen Norway Phone +47 32 20 32 00 www.kaba.no Det må ikke kopieres fra

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC Nødstrømfordeling RRN7 har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, nødstrømbatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel.

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

PageCom. M-840L Smykkesender

PageCom. M-840L Smykkesender M-840L Smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer