MICROMASTER 420. Norsk. Oppstartguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MICROMASTER 420. Norsk. Oppstartguide"

Transkript

1 MICROMASTER 420 Oppstartguide Norsk Denne oppstartguiden beskriver en enkel og effektiv idriftsettelse av frekvensomformeren MICROMASTER 420. Ytterligere teknisk informasjon finnes i betjeningsmanualen og referansemanualen på CD-ROM som følger med frekvensomformer MICROMASTER 420. Innhold: Mekanisk montasje 3 2 Elektrisk installasjon 4 3 Hvordan unngå elektromagnetisk støy 5 4 Idriftsettelse av MICROMASTER 420 frekvensomformer 6 4. Standard innstilling Idriftsettelse med Oppstartguiden Idriftsettelse med Tilstandsvisningspanelet Idriftsettelse med Standard Betjeningspanel Endring av parametre og innstillinger med BOP / AOP 9 5 Hurtig idriftsettelse 0 5. RESET ved hjelp av P000 & P Motor Data for "Quick Commissioning" 5.3 Start / stopp av motoren med BOP (P0700 = ), (P000 = ) 5.4 Idriftsettelse med Avansert betjeningspanel (AOP) 5.5 Ekstra styremuligheter 5.6 Ytterligere informasjon... 6 Utskifting av visningspanel / betjeningspanel 2 6. Endring av enkelte siffer i parameterverdien 2 7 Feilsøking 3 7. Feilsøking med tilstandspanel Feilsøking med betjeningspanel (BOP & AOP) 3 8 Parametrering av frekvensomformeren - oversikt 4 8. Parameter struktur 5

2 Advarsler, forsiktighetsregler og Kommentarer Følgende advarsler, forsiktighetsregler og kommentarer er skrevet for din sikkerhet, samt som hjelpemiddel for å unngå skader på produktet eller på deler av den tilkoplede maskinen. Spesifikke advarsler, forsiktighetsregler og kommentarer som gjelder bestemte områder, er plassert samlet i begynnelsen av det aktuelle avsnittet. Les denne informasjonen grundig, da det gjelder Deres egen sikkerhet, og vil også være med å forlenge levetiden på MICROMASTER 420 og utstyret som er tilkoblet.! Advarsler Dette apparatet inneholder farlige spenninger, og styrer roterende mekaniske deler, som eventuelt kan være farlige. Forakt for Advarsler eller å overse advarslene i denne manualen kan føre til livsfare, alvorlige personskader eller betydelige skader på utstyret. Kun kvalifiserte personer bør arbeide med dette utstyret, etter å ha gjort seg fortrolig med alle sikkerhetshenvisninger, installasjons-, drifts- og vedlikeholdshenvisninger i denne manualen. Effektiv og sikker drift av utstyret er avhengig av korrekt håndtering, installasjon, betjening og vedlikehold. Mellomkretsen på alle MICROMASTER frekvensomformere inneholder i fem minutter etter avslag farlige spenninger. Vent derfor minst fem minutter etter at matespenningen er slått av før det gjøres noe arbeid med noen av MICROMASTER komponentene. Dette apparatet kan brukes som motor overbelastningsvern i henhold til UL508C, avsnitt 42. Se P060 (nivå 3) og P0335. Motor overlastbeskyttelse kan også oppnås ved bruk av en ekstern PTC (kaldleder) via en digitalinngang. Dette apparatet er beregnet for bruk i nett som maksimalt kan gi en symmetrisk strøm på A (effektivverdi) ved en maksimal spenning på 230/460V, når den er beskyttet med treg smeltesikring. (Se tabell på side 63 i betjeningsmanualen.) Bruk kun kobberleder Klasse 60/75. Se betjeningsmanualen for tiltrekningsmoment på klemmene.! Forsiktig Apparatet må monteres utilgjengelig for barn og uvedkommende! Apparatet må kun brukes til formål spesifisert av produsenten. Uautorisert modifisering og bruk av reservedeler og tilleggsutstyr som ikke er solgt eller anbefalt av produsenten av utstyret kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade. Kommentarer Denne oppstartsguiden bør oppbevares i lett tilgjengelig nærheten av apparatet, og stilles til disposisjon for alle brukere. Om testing eller målinger må gjøres på spenningsførende utstyr, må reglene i sikkerhetsforskrift VBG4.0 bli ivaretatt, spesielt $ 8 Tillatte avvik ved arbeid på spenningsførende deler. Egnet elektronisk verktøy må benyttes. Før installasjonsarbeid og idriftsettelse settes i gang må alle sikkerhetsinstruksjoner og advarsler, inkludert alle advarselsmerker på utstyret leses. Forsikre deg om at advarselsmerkene forblir i leselig stand, og sørg for at manglende eller ødelagte merker erstattes. 2

3 Mekanisk montasje! Advarsel DETTE UTSTYRET MÅ JORDES. For sikker drift av frekvensomformeren må den installeres og idriftsettes av kvalifisert personell i overensstemmelse med advarslene i MICROMASTER betjeningsmanual. Legg spesielt merke til de generelle og regionale installasjonsregler og sikkerhetsregler som gjelder arbeid på installasjoner med farlige spenninger (f.eks. EN5078), og de relevante regulativ om riktig bruk av verktøy og personlig beskyttelsesutstyr. Mateklemmene, mellomkrets- og motorklemmene er spenningsførende selv om frekvensomformeren ikke er startet. Vent 5 minutter slik at enheten kan lades ut etter avslag før koblinger foretas. Byggestørrelse A Byggestørrelse B Byggestørrelse C Boremal for MICROMASTER 420 Byggestørrelse Totale dimensjoner Høyde Bredde Dybde Festemetode A 73mm 73mm 49mm 2 x M4 Bolter 2 x M4 Mutre 2 x M4 Skiver Montasje på DIN skinne B 202mm 49mm 72mm 2 x M4 Bolter 2 x M4 Mutre 2 x M4 Skiver C 245mm 85mm 95mm 4 x M5 Bolter 4 x M5 Mutre 4 x M5 skiver Tiltrekningsmoment 2.5Nm med skiver montert 2.5Nm med skiver montert 3.0Nm med skiver montert Byggestørrelser og festemetoder 3

4 2 Elektrisk installasjon! ADVARSEL Før elektrisk installasjon still inn frekvensen for Europa eller Nord- Amerika. For drift med nordamerikansk spenningsforsyning, settes DIP-switch (2) til 60Hz (opp). For drift med europeisk spenningsforsyning, la DIP-switch (2) stå i standard 50Hz (ned). Ved installasjon etter lengre tids lagring se kapittel 2 i betjeningsmanualen. DIP-switch () er ikke brukt. 230V (Europa) Enfase / Trefase 400 V / 230 V (Nord-Amerika) Trefase U V W o o o o o o o o o U V W o o o o o o o o o Trekantkobling Stjernekobling 230 V 400 V / 230 V trefase Kommentar Motorer over kw er normalt konfigurert for 400V trekant eller 690V stjerne. I disse tilfeller kobles motoren i 400V trekant. For ytterligere informasjon se driftsinstruksen for motoren. 4

5 3 Hvordan unngå elektromagnetisk støy Frekvensomformerne er konstruert for drift i industrielle omgivelser hvor et høyt elektromagnetisk støynivå kan forventes. Gode installasjonsrutiner vil normalt sikre trygg og problemfri drift. Om du treffer på problemer, følg retningslinjene nedenfor. Tiltak for å redusere elektromagnetisk støy Påse at alt utstyr i skapet er skikkelig jordet med korte, tykke jordlisser koblet til et stjernepunkt eller en felles jordskinne Påse at styresystemer tilkoblet frekvensomformeren ( f.eks. PLS) er koblet til samme jordskinne eller stjernepunkt som frekvensomformeren med en kort, tykk forbindelse Koble returjord fra motorene direkte til jordingspunktet (PE) på frekvensomformerne Flate jordledere er foretrukket siden de har lavere impedanse ved høyere frekvenser Avmantle kabelendene slik at uskjermede ledninger er så korte som mulig Adskill styrekablene fra effektkablene så mye som mulig ved bruk av separate Kryssing av kablene bør skje med 90 0 vinkel. Bruk skjermede styrekabler såfremt det er mulig Påse at kontaktorer i skapet er støydempet, enten med RC-ledd for AC kontaktorer eller friløpsdioder for DC-kontaktorer montert på spolen. Varistorer er også effektive. Dette er spesielt viktig om kontaktoren er styrt av utgangsreleet på frekvensomformeren Bruk skjermet eller armert motorkabel og jorde skjermen i begge ender med kabelklammer! Advarsel Sikkerhetsregler må ikke bli fraveket ved montasje av frekvensomformere! 5

6 4 Idriftsettelse av MICROMASTER 420 frekvensomformer MM420 blir levert med et panel med tilstandsvisning (Status Display Panel, SDP) og med fabrikkinnstilte parametre som dekker følgende funksjoner: Motormerkedata, spenning, strøm og frekvens er alle kompatible med data for frekvensomformeren (Standard Siemens-motor er anbefalt). Lineær U/f motorturtall, med et analogt potensiometer. Maksimalturtall 3000 min - ved 50 Hz (3600 min - ved 60 Hz), regulerbar via et potensiometer som kobles til analoginngangen på omformeren Aksellerasjonstid / retardasjonstid = 0 sekunder Er det behov for innstillinger for mer komplisert bruk, følges parameterlisten i betjeningsmanualen. For endring av parametre benyttes Standard betjeningspanel (BOP), Avansert betjeningspanel (AOP) eller en dataoverføringsopsjon. Se betjeningsmanualen og Referansemanualen. I denne oppstartguiden blir idriftsettelse med SDP og Hurtig idriftsettelse med BOP (inkludert de nødvendige parametre) forklart. For å skifte ut SDP med et betjeningspanel se kapittel 6 Kommentar: Frekvensinnstilling: Frekvensomformeren blir levert som følger: DIP switch 2: Stilling AV: Europeisk innstilling (50Hz, kw osv) Stilling PÅ: Nordamerikansk innstilling (60Hz, hp osv) DIP-switch : Skal ikke benyttes. 4. Standard innstilling AOUT+ AOUT- P+ N- DIP Switch 2 50 / 60 Hz kw / hp Analogue Output 0-20mA (500 Ω) DIN DIN2 DIN3 24V+ 0V RLB RLC N- P+ 0V+ 0V AIN+ AIN- ACK Digital inngang Klemme Parameter Standard verdi 5 P070 = PÅ høyre 2 6 P0702 = 2 Revers 3 7 P0703 = 9 Kvitter feil Utgangsrele 0/ P073 = 52.3 feilmelding Analog utgang 2/3 P077 = 2 utgangsfrekvens 6

7 4.2 Idriftsettelse med Oppstartguiden Mekanisk montasje Side 3 Elektrisk installasjon Side 4 Idriftsettelse med SDP Side 7 Idriftsettelse med BOP Side 8 Betjeningskilde: Standard (P0700 = 2) Betjeningskilde: BOP (P0700 = ) Koble til en PÅ / AV bryter Koble til potensiometer for hastighetsinnstilling Koble til en bryter for revers Start av motoren ved hjelp av en ekstern PÅ / AV bryter Start av motoren via BOP 4.3 Idriftsettelse med Tilstandsvisningspanelet Ved idriftsettelse av MICROMASTER 420 med Tilstandsvisningspanelet (SDP) må driften tilfredsstilles av fabrikkinnstillingen til MICROMASTER 420. En PÅ/AV-bryter kobles mellom klemme 5 og 8 En bryter for endring av dreieretning kobles mellom klemme 6 og 8 (opsjon) Bryter for feilkvittering kobles mellom klemme 7 og 8 (opsjon) Analog frekvensvisning tilkobles klemme 2 og 3 (opsjon) Utgangsreleet kobles til klemme 0 og (Opsjon) Potensiometer på 5,0 kω kobles til klemme til 4 for hastighetsinnstilling Frekvensomformeren er nå startklar. 7

8 4.4 Idriftsettelse med Standard Betjeningspanel Med opsjonen Standard betjeningspanel kan brukeren endre fabrikkinnstillingene til MM420, for å oppfylle kravene til en bestemt applikasjon. Med hjelp av BOP er det mulig å gå inn på parametre i nivå, 2 og 3. BOP har følgende muligheter: Visning av turtall, frekvens, motor dreieretning, strøm osv etter ønske For direkte styring av frekvensomformeren monteres BOP direkte på frontplaten på frekvensomformeren For hurtig idriftsettelse av frekvensomformeren benyttes oppstartguiden. Ytterligere fremgangsmåter er beskrevet i betjeningsmanualen og i referansemanualen. Hz Fn Jog P Endre dreieretning Endrer rotasjonsretningen til motoren. Revers vises som minustegn (-). 2. Start omformer Denne knappen starter frekvensomformeren. Tasten er sperret som standard. For å aktivere denne settes P0700 til. 3. Stop omformer Denne knappen stopper motoren på tiden innstilt i P2 (retardasjonstid). 4. Jog Motor Så lenge frekvensomformeren ikke går, vil denne knappen starte og rotere motoren med den forhåndsinnstilte JOG-frekvensen. Når knappen slippes stopper frekvensomformeren. 5. Tilgang parametre Denne knappen gir tilgang til parametrene i det valgte tilgangsnivået. 6. Reduser verdi Denne knappen reduserer den viste verdien. For å endre frekvens skalverdi via BOP må P000 stilles inn til verdien (og P0700 = ) 7. Øk verdi Denne knappen øker den viste verdien. For å endre frekvens skalverdi via BOP må P000 stilles inn til verdien (og P0700 = ) 8. Funksjonsknapp Denne knappen kan benyttes til å vise ytterligere informasjon. Se kapittel 5..2 i betjeningsmanualen for MICROMASTER

9 4.5 Endring av parametre og innstillinger med BOP / AOP Denne beskrivelsen viser hvordan verdien i P082 kan endres. Beskrivelsen kan brukes som eksempel for hvordan hvilket som helst parameter kan endres ved hjelp av BOP. Trykk for parametrering 2 3 Trykk Trykk P000 Trinn Resultat på display til P000 vises for å vise verdien for 4 Trykk for å stille P000 = Trykk for å lagre verdien og forlate parameterverdien Trykk Trykk P082 til P082 vises for å vise verdien for 8 Trykk for å velge ønsket maksimal frekvens. 9 0 Trykk for å lagre verdien og forlate parameterverdien Trykk P000 Trykk P000 for å gå tilbake til for å vise verdien for 2 Trykk for å sette tilbake verdien til P000 = trykk for å lagre verdien og forlate parameterverdien Trykk r0000 for å returnere til 5 Trykk for å forlate parametreringsmodus LCD vil alternere mellom aktuell frekvens og ønsket frekvens skalverdi r0000 P000 0 P000 P P082 P000 0 P000 r Den ønskede maksimalfrekvensen er nå lagret. 9

10 5 Hurtig idriftsettelse De etterfølgende parametrene må alle gåes gjennom, for å sikre optimal og effektiv drift av frekvensomformeren. Vær oppmerksom på at P000 må stilles til Hurtig idriftsettelse for å gå gjennom denne. Informasjon om endring av parametre finnes i kapittel 4.5 i denne manualen. P000 Start hurtig idriftsettelse 0 = Driftsklar = Hurtig idriftsettelse 30 = Fabrikkinnstilling Vær oppmerksom på at P000 før start av motoren som grunnregel alltid skal settes tilbake til 0. Dette skjer automatisk etter innstilling av P3900 = P000 Drift for Europa / N. Amerika 0 = Effekt i kw; ƒ standard 50 Hz = Effekt i hp; ƒ standard 60 Hz 2 = Effekt i kw; ƒ standard 60 Hz Kommentar: Innstilling 0 & bør endres ved bruk av DIP-switch for at valget skal bli permanent. P0304 *Merkespenning motor V Merkespenning motor (V) fra typeskilt P0305 *Merkestrøm motor 0 2 x omformer merkestrøm (A) Merkestrøm motor (A) fra typeskilt P0307 *Motor merkeeffekt kw Motor merkeeffekt (kw) fra typeskilt. Om P000 =, vil verdien være hp P030 *Motor merkefrekvens Hz Motor merkefrekvens (Hz) fra typeskilt P03 *Motor merketurtall / min Motor merketurtall (rpm) fra typeskilt P0700 Valg av kontrollkilde (START / STOPP / revers) 0 = Fabrikkinnstilling = Standard betjeningspanel 2 = Klemmer / Digitale innganger P000 Valg av frekvens skalverdi 0 = Ingen frekvens skalverdi = BOP frekvensstyring 2 = Analog skalverdi P080 Min. Motor frekvens Setter minimum motorfrekvens (0 650Hz), som motoren roterer med uavhengig av frekvens skalverdi. Denne verdien gjelder begge rotasjonsretninger P082 Maks. Motor frekvens Setter maksimum motorfrekvens (0 650Hz), som motoren roterer med uavhengig av frekvens skalverdi. Denne verdien gjelder begge rotasjonsretninger P20 Aksellerasjonstid s Tiden det tar for motoren å akselerere fra stillstand til maksimum motorfrekvens. P2 Retardasjonstid s Tiden det tar for motoren å retardere fra maksimum motorfrekvens til stillstand P3900 Avslutt hurtig idriftsetting 0 = Slutt på hurtig idriftsettelse uten motorberegning eller resetting av fabrikkinnstillinger. = Slutt på hurtig idriftsettelse med motorberegning og resetting av fabrikkinnstillinger (Anbefalt) 2 = Slutt på hurtig idriftsettelse med motorberegning og I/O reset 3= Slutt på hurtig idriftsettelse med motorberegning men uten I/O reset 5. RESET ved hjelp av P000 & P0970 Ved resetting av frekvensomformeren må P000 stilles til 30 (fabrikkinnstilling). Da er det mulig å sette P0970 til.omformeren resetter automatisk alle parametre til fabrikkinnstillingen. Dette kan være nyttig om det er problemer med parametreringen og det skal gjøres om igjen. betegner parametre som har ytterligere muligheter for innstillinger i spesielle applikasjoner. Se betjeningsmanualen og referansemanualen på CD en * Motor relaterte parametre tegningen av motor typeskilt. 0

11 5.2 Motor Data for "Hurtig idriftsettelse" For å oppnå optimale driftsforhold må de tilhørende motormerkedata skrives inn i de tilhørende parametrene for MICROMASTER 420. Etterfølgende skjema viser de nødvendige data fra typeskiltet og de parametre som må stilles inn. P0308 P030 P0304 3_Mot IEC 56 IM B3 50 Hz V A Nr. ED IP54 Rot KL 6 60 Hz 440V Y 0.34A 0.4 kw Cos j kW Cos j I.CI.F 65% 2800 / min 330 /min S.F P0309 P0305 P03 P Start / stopp av motoren med BOP (P0700 = ), (P000 = ). Trykk på den grønne tasten (START), for å starte motoren. 2. Trykk på tasten Opp med roterende motor. Hastigheten vil da øke til 50Hz. 3. Når frekvensomformeren når 50Hz, trykk på Ned -tasten. Motorturtallet og den viste verdien synker. 4. Snu dreieretningen med FOROVER / REVERS-tasten. 5. Med den røde STOPP-tasten stoppes motoren. 5.4 Idriftsettelse med Avansert betjeningspanel (AOP) Avansert betjeningspanel (AOP) har alle funksjoner fra BOP, og har i tillegg følgende funksjoner: Kommunikasjon via RS232 grensesnitt Utvidede språkmuligheter Diagnosemeny og feilsøkings-støtte Forklaring på aktive parametre, feilmeldinger osv. Visning av turtall, frekvens, motor dreieretning, strøm osv Kapasitet til å lese og skrive opptil 0 parametersett 5.5 Ekstra styremuligheter MICROMASTER 420 kan også styres på følgende måter: Digitalinnganger / analoginngang Serielt grensesnitt over USS-protokoll Automatiseringssystem via PROFIBUS-forbindelse 5.6 Ytterligere informasjon... Ytterligere informasjon over ekstra styremuligheter finnes i betjeningsmanualen og referansemanualen på den medsendte CD.

12 6 Utskifting av visningspanel / betjeningspanel Fremgangsmåten for utskifting av betjeningsfeltet er vist under. 2 Fn P P Fn P Fn 0 6. Endring av enkelte siffer i parameterverdien For rask endring av parameterverdier kan de enkelte siffer i visningen endres som følger:. Forsikre deg om at du er i endringsmodus for parametrene (se Endring av parameterverdier med BOP ). 2. Trykk på (funksjonsknappen), Dette fører til at høyre siffer blinker. 3. Dette tallet kan endres med å trykke på /. 4. Et nytt trykk på (funksjonsknappen) får neste siffer til å blinke. 5. Gjenta trinn 2 til 4 til ønsket verdi vises. 6. Trykk på for å lagre verdien og forlate parametreringsmodus. 2

13 7 Feilsøking 7. Feilsøking med Tilstandspanel Driftstilstanden til frekvensomformeren blir signalisert med den grønne og den gule lysdioden på tilstandspanelet. Disse LED viser følgende advarsler og feiltilstander. Grønn Gul Prioritet Definisjon av frekvensomformer status Display AV AV Manglende matespenning AV PÅ 8 Omformer feil - utenom de som er nevnt under PÅ AV 3 Frekvensomformer drift PÅ PÅ 4 Klar til start standby AV Blinkende -R 4 Feil - overstrøm Blinkende -R AV 5 Feil - overspenning Blinkende -R PÅ 7 Feil - motor overtemperatur PÅ Blinkende -R 8 Feil frekvensomformer overtemperatur Blinkende R Blinkende -R 9 Advarsel strømgrense - Begge LED blinker samtidig Blinkende -R Blinkende -R Andre advarsler- LED Blinker alternerende Blinkende -R Blinkende -R2 6/0 Underspenning utkobling/underspenning varsel Blinkende -R2 Blinkende -R 2 Frekvensomformer blokkert Blinkende -R2 Blinkende -R2 2 ROM feil- Begge LED blinker samtidig Blinkende -R2 Blinkende -R2 3 RAM feil- LED Blinker alternerende R- På-tid 900ms. R2- På-tid 300ms. 7.2 Feilsøking med betjeningspanel (BOP & AOP) Følgende feilkoder for standard betjeningspanel og avansert betjeningspanel viser tilstanden til frekvensomformeren: BOP/AOP feilkode Status for MICROMASTER 420 F000 F0002 F0004 F00 Overstrøm (feil F000) Overstrøm Overspenning Frekvensomformer overtemperatur (intern PTC) Motor overtemperatur via I²t kalkulasjon Aksellerasjonstid satt for kort. Øk verdien i P20. Spenningshevning for høy. reduser parameter P30, P3 og P32 for å unngå overmagnetisering av motoren. Overspenning (Feil F0002) Retardasjonstid for kort. Øk verdien i P2. Kommentar Det er mulig at motorens ytelse kan bli påvirket ved lave frekvenser om parameter P30 settes lavere enn 50 (standard verdi). For ytterligere feilangivelse, se MICROMASTER 420 Betjeningsmanual på CD en som leveres sammen med frekvensomformeren. 3

14 8 Parametrering av frekvensomformeren - oversikt Forutsetninger: Mekanisk og elektrisk installasjon er ferdig. Innstilling av matefrekvens DIP Switch 2: AV = 50 Hz / PÅ = 60 Hz Spenning PÅ Hurtig idriftsettelse P000 = Se kapittel 5. For mange applikasjoner er frekvensomformeren klar. Ytterligere idriftsettelse via P0004 og P0003 En oversikt over parameterstrukturen er gitt til høyre. En detaljert beskrivelse finner du i Betjeningsmanualen og i Referansemanualen 4

15 8. Parameter struktur Overordnet struktur Example Inverter Unit (no filter function) allows direct access to the parameters depending on the selected access level P0004 = 2 Alarms, Warnings & Monitoring P0004 = 22 PI Controller P0004 = 2 Inverter Unit P0003 = 4, Access Level Service P0003 = 3, Access Level Expert P0004 = 3 Motor Data P0004 = 0 (no Filter function) allows direct access to the parameters depending from selected access level P0004 = 20 Communication P0003 = 2, Access Level Extended P0003 =, Access Level Standard P0004 = 7 Commands and Digital I/O P0004 = 2 Alarms, Warnin Monitoring P0004 = 3 Motor Control P0004 = 8 Analogue I/O P0004 = 2 Drive Features P0004 = 0 Setpoint Channel & Ramp Generator P0004 = 20 Example Motor Data P0004 = 3, P0003 = 4 Parameters level, 2, 3 and 4 concerning the Motor Data P0004 = 3, P0003 = 2 Parameters level and 2 concerning the Motor Data P0004 = 3 Motor Data P0004 = 3, P0003 = 3 Parameters level, 2 and 3 concerning the Motor Data P0004 = 3, P0003 = Parameters level concerning the Motor Data P0004 = 3 5

16 Det Europeiske Lavspenningsdirektiv MICROMASTER produktspekter etterkommer kravene i Lavspenningsdirektiv 73/23/EEC justert i Direktiv 98/68/EEC. Enhetene er sertifisert i overensstemmelse med følgende standarder: EN EN Halvleder frekvensomformere Generelle krav og nettkommuterte frekvensomformere Sikkerhet for maskiner elektrisk utstyr for maskiner Det Europeiske Maskindirektiv MICROMASTER frekvensomformere hører ikke unn under Maskindirektivet. Likevel, produktene er fullt ut i samsvar med de essensielle helse og sikkerhetskrav i direktivet, når de er brukt i en typisk maskinapplikasjon. En samsvarserklæring kan leveres på forespørsel. Det Europeiske EMC Direktiv Når MICROMASTER er montert i samsvare med anbefalingene i detten manualen, tilfredsstiller den kravene til EMC-direktivet slik det er definert i EMC Product Standard for Power Drive Systems EN Underwriters Laboratories UL and CUL LISTED POWER CONVERSION EQUIPMENT 5B33 for use in a pollution degree 2 ISO 900 Siemens har et kvalitetssikringssystem som er i overensstemmelse med kravene i ISO 900. Om du ønsker å gi forslag til forbedringer, besøk Siemens Standard Drives Web-side på ** Bestillingsnummer: Trykket i England Tegning Nr. G8539-K790-????-?? Siemens plc Automation & Drives Standard Drives Division Varey Road, Congleton, CW2 PH United Kingdom 6

SMVector - Frekvensomformer

SMVector - Frekvensomformer SMVector - Frekvensomformer Bruksanvisning SV01C-NO Norsk oversettelse: DtC-Lenze as 24.9.2007. Med forbehold om skrivefeil. Innhold 1 Sikkerhetsinstruks...3 2 Tekniske data...5 2.1 Standarder og driftsbetingelser...5

Detaljer

idrive GRUNNLEGGENDE BRUKERVEILEDNING

idrive GRUNNLEGGENDE BRUKERVEILEDNING 20130630 MULTIFUNKSJONELL FREKVENSOMFORMER Norsk Utstedt 30/06/13 R. 05 Denne brukerveiledningen utgjør en viktig del av produktet. Les anvisningene nøye, da de inneholder viktige tips for sikkerhet under

Detaljer

Din bruksanvisning OMRON V1000 http://no.yourpdfguides.com/dref/2890248

Din bruksanvisning OMRON V1000 http://no.yourpdfguides.com/dref/2890248 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21326703_1014* Kompakt-driftsveiledning Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 10/2014 21326703/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Betjeningsveiledning EDS460/490 og EDS461/491

Betjeningsveiledning EDS460/490 og EDS461/491 Betjeningsveiledning EDS460/490 og EDS461/491 Isolasjonsfeildetektor Software-Version: EDS...-D: D234 V2.11 / D256 V2.12 EDS...-L: D234 V2.11 / D216 V2.12 Power in electrical safety TGH1394no/05.2007 Dipl.-Ing.

Detaljer

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007 po Brukermanual MX 43 Digital og analog målingsenhet Part Number: NPM43NV Revision: H Opphavsrett 2013 av Oldham S.A.S. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen reproduksjon

Detaljer

A-ISOMETER IRDH575 Isolasjonsovervåkingsrele for IT-veksel- og likespenningsnett Integrert søkeenhet for lokalisering av isolasjonsfeil

A-ISOMETER IRDH575 Isolasjonsovervåkingsrele for IT-veksel- og likespenningsnett Integrert søkeenhet for lokalisering av isolasjonsfeil Betjeningsveiledning A-ISOMETER IRDH575 Isolation Fehler R= 011 k --EDS: on---auto--- ADR: 02 k: 03 12 ma k 1 2 ESC EDS INFO TEST RESET MENU A-ISOMETER IRDH575 Isolasjonsovervåkingsrele for IT-veksel-

Detaljer

FREKVENSOMFORMERE FRENIC-MINI FRENIC-MINI. En fase nett: 230 Volt 0,1-2,2 kw. Tre fase nett: 400 Volt 0,4-4,0 kw

FREKVENSOMFORMERE FRENIC-MINI FRENIC-MINI. En fase nett: 230 Volt 0,1-2,2 kw. Tre fase nett: 400 Volt 0,4-4,0 kw En fase nett: 230 Volt 0,1-2,2 kw Tre fase nett: 400 Volt 0,4-4,0 kw 11 Enfase - 200V serie Med innebygget EMC filter Enhet: Spesifikasjon Nett spenning: En fase 230 Volt. Type: (FRN C1E-7E) 0,1 0,2 0,4

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Betjeningsveiledning RCMS460 og RCMS490

Betjeningsveiledning RCMS460 og RCMS490 Betjeningsveiledning RCMS460 og RCMS490 Jordfeilovervåkere Software-Version: D233 V2.10 / D256 V2.10 Power in electrical safety TGH1393no/04.2007 Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co.KG Londorfer Str. 65 35305

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

innholdsfortegnelse 1 Håndbok

innholdsfortegnelse 1 Håndbok innholdsfortegnelse Generell informasjon... 2 Introduksjon... 2 Formål med håndboken.... 2 Identifikasjon av produsenten og apparatet.... 3 Sikkerhetsinformasjon.... 3 Sikkerhetsregler.... 3 Sikkerhetsanordninger....

Detaljer

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.2013 Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser...3 1.1 Forskriftsmessig bruk...3 1.2 Målgruppe...3

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT HÅNDBOK Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT INNHOLD: BESKRIVELSE AV TOPPEN... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 INSTALLASJON...... 6 Utpakking... 6 Elektrisk tilkobling av apparatet... 8 Betjening...

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

SPEEDTEC 180C & 200C

SPEEDTEC 180C & 200C SPEEDTEC 180C & 200C BRUKSANVISNING IM3039 09/2012 REV01 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 12 Lincoln

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer