MICROMASTER 420. Norsk. Oppstartguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MICROMASTER 420. Norsk. Oppstartguide"

Transkript

1 MICROMASTER 420 Oppstartguide Norsk Denne oppstartguiden beskriver en enkel og effektiv idriftsettelse av frekvensomformeren MICROMASTER 420. Ytterligere teknisk informasjon finnes i betjeningsmanualen og referansemanualen på CD-ROM som følger med frekvensomformer MICROMASTER 420. Innhold: Mekanisk montasje 3 2 Elektrisk installasjon 4 3 Hvordan unngå elektromagnetisk støy 5 4 Idriftsettelse av MICROMASTER 420 frekvensomformer 6 4. Standard innstilling Idriftsettelse med Oppstartguiden Idriftsettelse med Tilstandsvisningspanelet Idriftsettelse med Standard Betjeningspanel Endring av parametre og innstillinger med BOP / AOP 9 5 Hurtig idriftsettelse 0 5. RESET ved hjelp av P000 & P Motor Data for "Quick Commissioning" 5.3 Start / stopp av motoren med BOP (P0700 = ), (P000 = ) 5.4 Idriftsettelse med Avansert betjeningspanel (AOP) 5.5 Ekstra styremuligheter 5.6 Ytterligere informasjon... 6 Utskifting av visningspanel / betjeningspanel 2 6. Endring av enkelte siffer i parameterverdien 2 7 Feilsøking 3 7. Feilsøking med tilstandspanel Feilsøking med betjeningspanel (BOP & AOP) 3 8 Parametrering av frekvensomformeren - oversikt 4 8. Parameter struktur 5

2 Advarsler, forsiktighetsregler og Kommentarer Følgende advarsler, forsiktighetsregler og kommentarer er skrevet for din sikkerhet, samt som hjelpemiddel for å unngå skader på produktet eller på deler av den tilkoplede maskinen. Spesifikke advarsler, forsiktighetsregler og kommentarer som gjelder bestemte områder, er plassert samlet i begynnelsen av det aktuelle avsnittet. Les denne informasjonen grundig, da det gjelder Deres egen sikkerhet, og vil også være med å forlenge levetiden på MICROMASTER 420 og utstyret som er tilkoblet.! Advarsler Dette apparatet inneholder farlige spenninger, og styrer roterende mekaniske deler, som eventuelt kan være farlige. Forakt for Advarsler eller å overse advarslene i denne manualen kan føre til livsfare, alvorlige personskader eller betydelige skader på utstyret. Kun kvalifiserte personer bør arbeide med dette utstyret, etter å ha gjort seg fortrolig med alle sikkerhetshenvisninger, installasjons-, drifts- og vedlikeholdshenvisninger i denne manualen. Effektiv og sikker drift av utstyret er avhengig av korrekt håndtering, installasjon, betjening og vedlikehold. Mellomkretsen på alle MICROMASTER frekvensomformere inneholder i fem minutter etter avslag farlige spenninger. Vent derfor minst fem minutter etter at matespenningen er slått av før det gjøres noe arbeid med noen av MICROMASTER komponentene. Dette apparatet kan brukes som motor overbelastningsvern i henhold til UL508C, avsnitt 42. Se P060 (nivå 3) og P0335. Motor overlastbeskyttelse kan også oppnås ved bruk av en ekstern PTC (kaldleder) via en digitalinngang. Dette apparatet er beregnet for bruk i nett som maksimalt kan gi en symmetrisk strøm på A (effektivverdi) ved en maksimal spenning på 230/460V, når den er beskyttet med treg smeltesikring. (Se tabell på side 63 i betjeningsmanualen.) Bruk kun kobberleder Klasse 60/75. Se betjeningsmanualen for tiltrekningsmoment på klemmene.! Forsiktig Apparatet må monteres utilgjengelig for barn og uvedkommende! Apparatet må kun brukes til formål spesifisert av produsenten. Uautorisert modifisering og bruk av reservedeler og tilleggsutstyr som ikke er solgt eller anbefalt av produsenten av utstyret kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade. Kommentarer Denne oppstartsguiden bør oppbevares i lett tilgjengelig nærheten av apparatet, og stilles til disposisjon for alle brukere. Om testing eller målinger må gjøres på spenningsførende utstyr, må reglene i sikkerhetsforskrift VBG4.0 bli ivaretatt, spesielt $ 8 Tillatte avvik ved arbeid på spenningsførende deler. Egnet elektronisk verktøy må benyttes. Før installasjonsarbeid og idriftsettelse settes i gang må alle sikkerhetsinstruksjoner og advarsler, inkludert alle advarselsmerker på utstyret leses. Forsikre deg om at advarselsmerkene forblir i leselig stand, og sørg for at manglende eller ødelagte merker erstattes. 2

3 Mekanisk montasje! Advarsel DETTE UTSTYRET MÅ JORDES. For sikker drift av frekvensomformeren må den installeres og idriftsettes av kvalifisert personell i overensstemmelse med advarslene i MICROMASTER betjeningsmanual. Legg spesielt merke til de generelle og regionale installasjonsregler og sikkerhetsregler som gjelder arbeid på installasjoner med farlige spenninger (f.eks. EN5078), og de relevante regulativ om riktig bruk av verktøy og personlig beskyttelsesutstyr. Mateklemmene, mellomkrets- og motorklemmene er spenningsførende selv om frekvensomformeren ikke er startet. Vent 5 minutter slik at enheten kan lades ut etter avslag før koblinger foretas. Byggestørrelse A Byggestørrelse B Byggestørrelse C Boremal for MICROMASTER 420 Byggestørrelse Totale dimensjoner Høyde Bredde Dybde Festemetode A 73mm 73mm 49mm 2 x M4 Bolter 2 x M4 Mutre 2 x M4 Skiver Montasje på DIN skinne B 202mm 49mm 72mm 2 x M4 Bolter 2 x M4 Mutre 2 x M4 Skiver C 245mm 85mm 95mm 4 x M5 Bolter 4 x M5 Mutre 4 x M5 skiver Tiltrekningsmoment 2.5Nm med skiver montert 2.5Nm med skiver montert 3.0Nm med skiver montert Byggestørrelser og festemetoder 3

4 2 Elektrisk installasjon! ADVARSEL Før elektrisk installasjon still inn frekvensen for Europa eller Nord- Amerika. For drift med nordamerikansk spenningsforsyning, settes DIP-switch (2) til 60Hz (opp). For drift med europeisk spenningsforsyning, la DIP-switch (2) stå i standard 50Hz (ned). Ved installasjon etter lengre tids lagring se kapittel 2 i betjeningsmanualen. DIP-switch () er ikke brukt. 230V (Europa) Enfase / Trefase 400 V / 230 V (Nord-Amerika) Trefase U V W o o o o o o o o o U V W o o o o o o o o o Trekantkobling Stjernekobling 230 V 400 V / 230 V trefase Kommentar Motorer over kw er normalt konfigurert for 400V trekant eller 690V stjerne. I disse tilfeller kobles motoren i 400V trekant. For ytterligere informasjon se driftsinstruksen for motoren. 4

5 3 Hvordan unngå elektromagnetisk støy Frekvensomformerne er konstruert for drift i industrielle omgivelser hvor et høyt elektromagnetisk støynivå kan forventes. Gode installasjonsrutiner vil normalt sikre trygg og problemfri drift. Om du treffer på problemer, følg retningslinjene nedenfor. Tiltak for å redusere elektromagnetisk støy Påse at alt utstyr i skapet er skikkelig jordet med korte, tykke jordlisser koblet til et stjernepunkt eller en felles jordskinne Påse at styresystemer tilkoblet frekvensomformeren ( f.eks. PLS) er koblet til samme jordskinne eller stjernepunkt som frekvensomformeren med en kort, tykk forbindelse Koble returjord fra motorene direkte til jordingspunktet (PE) på frekvensomformerne Flate jordledere er foretrukket siden de har lavere impedanse ved høyere frekvenser Avmantle kabelendene slik at uskjermede ledninger er så korte som mulig Adskill styrekablene fra effektkablene så mye som mulig ved bruk av separate Kryssing av kablene bør skje med 90 0 vinkel. Bruk skjermede styrekabler såfremt det er mulig Påse at kontaktorer i skapet er støydempet, enten med RC-ledd for AC kontaktorer eller friløpsdioder for DC-kontaktorer montert på spolen. Varistorer er også effektive. Dette er spesielt viktig om kontaktoren er styrt av utgangsreleet på frekvensomformeren Bruk skjermet eller armert motorkabel og jorde skjermen i begge ender med kabelklammer! Advarsel Sikkerhetsregler må ikke bli fraveket ved montasje av frekvensomformere! 5

6 4 Idriftsettelse av MICROMASTER 420 frekvensomformer MM420 blir levert med et panel med tilstandsvisning (Status Display Panel, SDP) og med fabrikkinnstilte parametre som dekker følgende funksjoner: Motormerkedata, spenning, strøm og frekvens er alle kompatible med data for frekvensomformeren (Standard Siemens-motor er anbefalt). Lineær U/f motorturtall, med et analogt potensiometer. Maksimalturtall 3000 min - ved 50 Hz (3600 min - ved 60 Hz), regulerbar via et potensiometer som kobles til analoginngangen på omformeren Aksellerasjonstid / retardasjonstid = 0 sekunder Er det behov for innstillinger for mer komplisert bruk, følges parameterlisten i betjeningsmanualen. For endring av parametre benyttes Standard betjeningspanel (BOP), Avansert betjeningspanel (AOP) eller en dataoverføringsopsjon. Se betjeningsmanualen og Referansemanualen. I denne oppstartguiden blir idriftsettelse med SDP og Hurtig idriftsettelse med BOP (inkludert de nødvendige parametre) forklart. For å skifte ut SDP med et betjeningspanel se kapittel 6 Kommentar: Frekvensinnstilling: Frekvensomformeren blir levert som følger: DIP switch 2: Stilling AV: Europeisk innstilling (50Hz, kw osv) Stilling PÅ: Nordamerikansk innstilling (60Hz, hp osv) DIP-switch : Skal ikke benyttes. 4. Standard innstilling AOUT+ AOUT- P+ N- DIP Switch 2 50 / 60 Hz kw / hp Analogue Output 0-20mA (500 Ω) DIN DIN2 DIN3 24V+ 0V RLB RLC N- P+ 0V+ 0V AIN+ AIN- ACK Digital inngang Klemme Parameter Standard verdi 5 P070 = PÅ høyre 2 6 P0702 = 2 Revers 3 7 P0703 = 9 Kvitter feil Utgangsrele 0/ P073 = 52.3 feilmelding Analog utgang 2/3 P077 = 2 utgangsfrekvens 6

7 4.2 Idriftsettelse med Oppstartguiden Mekanisk montasje Side 3 Elektrisk installasjon Side 4 Idriftsettelse med SDP Side 7 Idriftsettelse med BOP Side 8 Betjeningskilde: Standard (P0700 = 2) Betjeningskilde: BOP (P0700 = ) Koble til en PÅ / AV bryter Koble til potensiometer for hastighetsinnstilling Koble til en bryter for revers Start av motoren ved hjelp av en ekstern PÅ / AV bryter Start av motoren via BOP 4.3 Idriftsettelse med Tilstandsvisningspanelet Ved idriftsettelse av MICROMASTER 420 med Tilstandsvisningspanelet (SDP) må driften tilfredsstilles av fabrikkinnstillingen til MICROMASTER 420. En PÅ/AV-bryter kobles mellom klemme 5 og 8 En bryter for endring av dreieretning kobles mellom klemme 6 og 8 (opsjon) Bryter for feilkvittering kobles mellom klemme 7 og 8 (opsjon) Analog frekvensvisning tilkobles klemme 2 og 3 (opsjon) Utgangsreleet kobles til klemme 0 og (Opsjon) Potensiometer på 5,0 kω kobles til klemme til 4 for hastighetsinnstilling Frekvensomformeren er nå startklar. 7

8 4.4 Idriftsettelse med Standard Betjeningspanel Med opsjonen Standard betjeningspanel kan brukeren endre fabrikkinnstillingene til MM420, for å oppfylle kravene til en bestemt applikasjon. Med hjelp av BOP er det mulig å gå inn på parametre i nivå, 2 og 3. BOP har følgende muligheter: Visning av turtall, frekvens, motor dreieretning, strøm osv etter ønske For direkte styring av frekvensomformeren monteres BOP direkte på frontplaten på frekvensomformeren For hurtig idriftsettelse av frekvensomformeren benyttes oppstartguiden. Ytterligere fremgangsmåter er beskrevet i betjeningsmanualen og i referansemanualen. Hz Fn Jog P Endre dreieretning Endrer rotasjonsretningen til motoren. Revers vises som minustegn (-). 2. Start omformer Denne knappen starter frekvensomformeren. Tasten er sperret som standard. For å aktivere denne settes P0700 til. 3. Stop omformer Denne knappen stopper motoren på tiden innstilt i P2 (retardasjonstid). 4. Jog Motor Så lenge frekvensomformeren ikke går, vil denne knappen starte og rotere motoren med den forhåndsinnstilte JOG-frekvensen. Når knappen slippes stopper frekvensomformeren. 5. Tilgang parametre Denne knappen gir tilgang til parametrene i det valgte tilgangsnivået. 6. Reduser verdi Denne knappen reduserer den viste verdien. For å endre frekvens skalverdi via BOP må P000 stilles inn til verdien (og P0700 = ) 7. Øk verdi Denne knappen øker den viste verdien. For å endre frekvens skalverdi via BOP må P000 stilles inn til verdien (og P0700 = ) 8. Funksjonsknapp Denne knappen kan benyttes til å vise ytterligere informasjon. Se kapittel 5..2 i betjeningsmanualen for MICROMASTER

9 4.5 Endring av parametre og innstillinger med BOP / AOP Denne beskrivelsen viser hvordan verdien i P082 kan endres. Beskrivelsen kan brukes som eksempel for hvordan hvilket som helst parameter kan endres ved hjelp av BOP. Trykk for parametrering 2 3 Trykk Trykk P000 Trinn Resultat på display til P000 vises for å vise verdien for 4 Trykk for å stille P000 = Trykk for å lagre verdien og forlate parameterverdien Trykk Trykk P082 til P082 vises for å vise verdien for 8 Trykk for å velge ønsket maksimal frekvens. 9 0 Trykk for å lagre verdien og forlate parameterverdien Trykk P000 Trykk P000 for å gå tilbake til for å vise verdien for 2 Trykk for å sette tilbake verdien til P000 = trykk for å lagre verdien og forlate parameterverdien Trykk r0000 for å returnere til 5 Trykk for å forlate parametreringsmodus LCD vil alternere mellom aktuell frekvens og ønsket frekvens skalverdi r0000 P000 0 P000 P P082 P000 0 P000 r Den ønskede maksimalfrekvensen er nå lagret. 9

10 5 Hurtig idriftsettelse De etterfølgende parametrene må alle gåes gjennom, for å sikre optimal og effektiv drift av frekvensomformeren. Vær oppmerksom på at P000 må stilles til Hurtig idriftsettelse for å gå gjennom denne. Informasjon om endring av parametre finnes i kapittel 4.5 i denne manualen. P000 Start hurtig idriftsettelse 0 = Driftsklar = Hurtig idriftsettelse 30 = Fabrikkinnstilling Vær oppmerksom på at P000 før start av motoren som grunnregel alltid skal settes tilbake til 0. Dette skjer automatisk etter innstilling av P3900 = P000 Drift for Europa / N. Amerika 0 = Effekt i kw; ƒ standard 50 Hz = Effekt i hp; ƒ standard 60 Hz 2 = Effekt i kw; ƒ standard 60 Hz Kommentar: Innstilling 0 & bør endres ved bruk av DIP-switch for at valget skal bli permanent. P0304 *Merkespenning motor V Merkespenning motor (V) fra typeskilt P0305 *Merkestrøm motor 0 2 x omformer merkestrøm (A) Merkestrøm motor (A) fra typeskilt P0307 *Motor merkeeffekt kw Motor merkeeffekt (kw) fra typeskilt. Om P000 =, vil verdien være hp P030 *Motor merkefrekvens Hz Motor merkefrekvens (Hz) fra typeskilt P03 *Motor merketurtall / min Motor merketurtall (rpm) fra typeskilt P0700 Valg av kontrollkilde (START / STOPP / revers) 0 = Fabrikkinnstilling = Standard betjeningspanel 2 = Klemmer / Digitale innganger P000 Valg av frekvens skalverdi 0 = Ingen frekvens skalverdi = BOP frekvensstyring 2 = Analog skalverdi P080 Min. Motor frekvens Setter minimum motorfrekvens (0 650Hz), som motoren roterer med uavhengig av frekvens skalverdi. Denne verdien gjelder begge rotasjonsretninger P082 Maks. Motor frekvens Setter maksimum motorfrekvens (0 650Hz), som motoren roterer med uavhengig av frekvens skalverdi. Denne verdien gjelder begge rotasjonsretninger P20 Aksellerasjonstid s Tiden det tar for motoren å akselerere fra stillstand til maksimum motorfrekvens. P2 Retardasjonstid s Tiden det tar for motoren å retardere fra maksimum motorfrekvens til stillstand P3900 Avslutt hurtig idriftsetting 0 = Slutt på hurtig idriftsettelse uten motorberegning eller resetting av fabrikkinnstillinger. = Slutt på hurtig idriftsettelse med motorberegning og resetting av fabrikkinnstillinger (Anbefalt) 2 = Slutt på hurtig idriftsettelse med motorberegning og I/O reset 3= Slutt på hurtig idriftsettelse med motorberegning men uten I/O reset 5. RESET ved hjelp av P000 & P0970 Ved resetting av frekvensomformeren må P000 stilles til 30 (fabrikkinnstilling). Da er det mulig å sette P0970 til.omformeren resetter automatisk alle parametre til fabrikkinnstillingen. Dette kan være nyttig om det er problemer med parametreringen og det skal gjøres om igjen. betegner parametre som har ytterligere muligheter for innstillinger i spesielle applikasjoner. Se betjeningsmanualen og referansemanualen på CD en * Motor relaterte parametre tegningen av motor typeskilt. 0

11 5.2 Motor Data for "Hurtig idriftsettelse" For å oppnå optimale driftsforhold må de tilhørende motormerkedata skrives inn i de tilhørende parametrene for MICROMASTER 420. Etterfølgende skjema viser de nødvendige data fra typeskiltet og de parametre som må stilles inn. P0308 P030 P0304 3_Mot IEC 56 IM B3 50 Hz V A Nr. ED IP54 Rot KL 6 60 Hz 440V Y 0.34A 0.4 kw Cos j kW Cos j I.CI.F 65% 2800 / min 330 /min S.F P0309 P0305 P03 P Start / stopp av motoren med BOP (P0700 = ), (P000 = ). Trykk på den grønne tasten (START), for å starte motoren. 2. Trykk på tasten Opp med roterende motor. Hastigheten vil da øke til 50Hz. 3. Når frekvensomformeren når 50Hz, trykk på Ned -tasten. Motorturtallet og den viste verdien synker. 4. Snu dreieretningen med FOROVER / REVERS-tasten. 5. Med den røde STOPP-tasten stoppes motoren. 5.4 Idriftsettelse med Avansert betjeningspanel (AOP) Avansert betjeningspanel (AOP) har alle funksjoner fra BOP, og har i tillegg følgende funksjoner: Kommunikasjon via RS232 grensesnitt Utvidede språkmuligheter Diagnosemeny og feilsøkings-støtte Forklaring på aktive parametre, feilmeldinger osv. Visning av turtall, frekvens, motor dreieretning, strøm osv Kapasitet til å lese og skrive opptil 0 parametersett 5.5 Ekstra styremuligheter MICROMASTER 420 kan også styres på følgende måter: Digitalinnganger / analoginngang Serielt grensesnitt over USS-protokoll Automatiseringssystem via PROFIBUS-forbindelse 5.6 Ytterligere informasjon... Ytterligere informasjon over ekstra styremuligheter finnes i betjeningsmanualen og referansemanualen på den medsendte CD.

12 6 Utskifting av visningspanel / betjeningspanel Fremgangsmåten for utskifting av betjeningsfeltet er vist under. 2 Fn P P Fn P Fn 0 6. Endring av enkelte siffer i parameterverdien For rask endring av parameterverdier kan de enkelte siffer i visningen endres som følger:. Forsikre deg om at du er i endringsmodus for parametrene (se Endring av parameterverdier med BOP ). 2. Trykk på (funksjonsknappen), Dette fører til at høyre siffer blinker. 3. Dette tallet kan endres med å trykke på /. 4. Et nytt trykk på (funksjonsknappen) får neste siffer til å blinke. 5. Gjenta trinn 2 til 4 til ønsket verdi vises. 6. Trykk på for å lagre verdien og forlate parametreringsmodus. 2

13 7 Feilsøking 7. Feilsøking med Tilstandspanel Driftstilstanden til frekvensomformeren blir signalisert med den grønne og den gule lysdioden på tilstandspanelet. Disse LED viser følgende advarsler og feiltilstander. Grønn Gul Prioritet Definisjon av frekvensomformer status Display AV AV Manglende matespenning AV PÅ 8 Omformer feil - utenom de som er nevnt under PÅ AV 3 Frekvensomformer drift PÅ PÅ 4 Klar til start standby AV Blinkende -R 4 Feil - overstrøm Blinkende -R AV 5 Feil - overspenning Blinkende -R PÅ 7 Feil - motor overtemperatur PÅ Blinkende -R 8 Feil frekvensomformer overtemperatur Blinkende R Blinkende -R 9 Advarsel strømgrense - Begge LED blinker samtidig Blinkende -R Blinkende -R Andre advarsler- LED Blinker alternerende Blinkende -R Blinkende -R2 6/0 Underspenning utkobling/underspenning varsel Blinkende -R2 Blinkende -R 2 Frekvensomformer blokkert Blinkende -R2 Blinkende -R2 2 ROM feil- Begge LED blinker samtidig Blinkende -R2 Blinkende -R2 3 RAM feil- LED Blinker alternerende R- På-tid 900ms. R2- På-tid 300ms. 7.2 Feilsøking med betjeningspanel (BOP & AOP) Følgende feilkoder for standard betjeningspanel og avansert betjeningspanel viser tilstanden til frekvensomformeren: BOP/AOP feilkode Status for MICROMASTER 420 F000 F0002 F0004 F00 Overstrøm (feil F000) Overstrøm Overspenning Frekvensomformer overtemperatur (intern PTC) Motor overtemperatur via I²t kalkulasjon Aksellerasjonstid satt for kort. Øk verdien i P20. Spenningshevning for høy. reduser parameter P30, P3 og P32 for å unngå overmagnetisering av motoren. Overspenning (Feil F0002) Retardasjonstid for kort. Øk verdien i P2. Kommentar Det er mulig at motorens ytelse kan bli påvirket ved lave frekvenser om parameter P30 settes lavere enn 50 (standard verdi). For ytterligere feilangivelse, se MICROMASTER 420 Betjeningsmanual på CD en som leveres sammen med frekvensomformeren. 3

14 8 Parametrering av frekvensomformeren - oversikt Forutsetninger: Mekanisk og elektrisk installasjon er ferdig. Innstilling av matefrekvens DIP Switch 2: AV = 50 Hz / PÅ = 60 Hz Spenning PÅ Hurtig idriftsettelse P000 = Se kapittel 5. For mange applikasjoner er frekvensomformeren klar. Ytterligere idriftsettelse via P0004 og P0003 En oversikt over parameterstrukturen er gitt til høyre. En detaljert beskrivelse finner du i Betjeningsmanualen og i Referansemanualen 4

15 8. Parameter struktur Overordnet struktur Example Inverter Unit (no filter function) allows direct access to the parameters depending on the selected access level P0004 = 2 Alarms, Warnings & Monitoring P0004 = 22 PI Controller P0004 = 2 Inverter Unit P0003 = 4, Access Level Service P0003 = 3, Access Level Expert P0004 = 3 Motor Data P0004 = 0 (no Filter function) allows direct access to the parameters depending from selected access level P0004 = 20 Communication P0003 = 2, Access Level Extended P0003 =, Access Level Standard P0004 = 7 Commands and Digital I/O P0004 = 2 Alarms, Warnin Monitoring P0004 = 3 Motor Control P0004 = 8 Analogue I/O P0004 = 2 Drive Features P0004 = 0 Setpoint Channel & Ramp Generator P0004 = 20 Example Motor Data P0004 = 3, P0003 = 4 Parameters level, 2, 3 and 4 concerning the Motor Data P0004 = 3, P0003 = 2 Parameters level and 2 concerning the Motor Data P0004 = 3 Motor Data P0004 = 3, P0003 = 3 Parameters level, 2 and 3 concerning the Motor Data P0004 = 3, P0003 = Parameters level concerning the Motor Data P0004 = 3 5

16 Det Europeiske Lavspenningsdirektiv MICROMASTER produktspekter etterkommer kravene i Lavspenningsdirektiv 73/23/EEC justert i Direktiv 98/68/EEC. Enhetene er sertifisert i overensstemmelse med følgende standarder: EN EN Halvleder frekvensomformere Generelle krav og nettkommuterte frekvensomformere Sikkerhet for maskiner elektrisk utstyr for maskiner Det Europeiske Maskindirektiv MICROMASTER frekvensomformere hører ikke unn under Maskindirektivet. Likevel, produktene er fullt ut i samsvar med de essensielle helse og sikkerhetskrav i direktivet, når de er brukt i en typisk maskinapplikasjon. En samsvarserklæring kan leveres på forespørsel. Det Europeiske EMC Direktiv Når MICROMASTER er montert i samsvare med anbefalingene i detten manualen, tilfredsstiller den kravene til EMC-direktivet slik det er definert i EMC Product Standard for Power Drive Systems EN Underwriters Laboratories UL and CUL LISTED POWER CONVERSION EQUIPMENT 5B33 for use in a pollution degree 2 ISO 900 Siemens har et kvalitetssikringssystem som er i overensstemmelse med kravene i ISO 900. Om du ønsker å gi forslag til forbedringer, besøk Siemens Standard Drives Web-side på ** Bestillingsnummer: Trykket i England Tegning Nr. G8539-K790-????-?? Siemens plc Automation & Drives Standard Drives Division Varey Road, Congleton, CW2 PH United Kingdom 6

MICROMASTER 440. Getting Started Guide. English. Norsk

MICROMASTER 440. Getting Started Guide. English. Norsk MICROMASTER 440 Getting Started Guide English Norsk Warnings, Cautions and Notes The following Warnings, Cautions and Notes are provided for your safety and as a means of preventing damage to the product

Detaljer

HVAC Products. SED2 Ny serie frekvensomformere for pumper og vifter

HVAC Products. SED2 Ny serie frekvensomformere for pumper og vifter s SED2 Ny serie frekvensomformere for pumper og vifter Spesielt utviklet for styring av pumper og vifter Fra et av verdens ledende firmaer på frekvensomformer teknologi og HVAC, kommer det nå en omformer

Detaljer

MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector Betjeningsveiledning

MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector Betjeningsveiledning MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector Betjeningsveiledning Innhold Sikkerhetsinstruks...1 1. OVERSIKT...4 2. INSTALLASJON MICROMASTER Vector...5 3. INSTALLASJON MIDIMASTER Vector...16 4. STYRING OG STANDARD

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNHOLD Monteringsveiledning 2 Montering 2 Sikkerhetsveiledning 3 Produsentdeklarasjon

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk 3003303-2014-02-27 VEX280HX Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf.

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene.

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene. Generatorer Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Generatorkompetanse til minste detalj. 1. Alltid full av energi. En energiforsyning du kan stole på er uunnværlig på byggeplassen.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MiniMax V / VK

TILKOBLINGSANVISNING. MiniMax V / VK TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNERE MiniMax V / VK modifiert 03-10-23 version 1.6 F21037901NO Fabrikanterklaering Fabrikanten forsikrer at produktet overensstemmer med

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag Vg1 Frank Fosbæk Automatisering Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Automatisering Vg1 elektrofag Kapittel 4 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Trefase vekselstrøm L1 L2 L3

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS DIFFERANSETRYKK- OG LUFTMENGDEGIVER TYPE PTH-DF-3202 Art.navn: TRYKKGIVER M/DISP. 0-2500 PA, PTH-3202 DF-CK Art.nr.: OJ 1394 El.nr.: - EAN kode: 5703502550893

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX240HX/250HX for annen automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX240HX/250HX for annen automatikk 3003466-2014-02-26 VEX240-250HX Guide for elektrisk installasjon av VEX240HX/250HX for annen automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Beskrivelse av programmerings-enhet kap. 1.0 side 2. Bruk av programmerings-enhet kap. 1.1 side 3

Beskrivelse av programmerings-enhet kap. 1.0 side 2. Bruk av programmerings-enhet kap. 1.1 side 3 Innhold: Beskrivelse av programmerings-enhet kap. 1.0 side 2 Bruk av programmerings-enhet kap. 1.1 side 3 Parameterbeskrivelse kap. 2.0 side 5 Tilgang til parametere kap. 3.0 side 15 Stryrings-signaler.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Tema Mekanisk oppbygging Krav til konstruksjon Kapslingsgrad Varmeavgivelse / Kjølekonsepter EMC-korrekt installasjon Sonekonsept Grunnregler for

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer