Hvordan kan nye designløsninger forhindre akutte utslipp?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan nye designløsninger forhindre akutte utslipp?"

Transkript

1 Hvordan kan nye designløsninger forhindre akutte utslipp? Tore A. Svidal Avdelingsleder Safety & Environment to edit this text Slide 1

2 Agenda Noen historiske storulykker motivasjon De fysiske barrierene og menneske Potensielle forbedringsforslag fra ingeniørdisiplinene to edit this text Slide 2

3 Oljeutslipp fra prosessanlegg Bravo utblåsningen, 1977, ca m3 olje Under vedlikeholdsarbeid oppstod en feil ved montering av en sikkerhetsventil. Statfjord B, 1992, 900 m3 olje Ventil på slange til lastebøye ble forlatt i åpen stilling. Draugen, 2003, m3 olje Under oppstart av undervannsinstallasjonen Garv Vest oppstod det en lekkasje i manifold. Lekkasjen skyltes sveisefeil. Statfjord, 2007, 4400 m3 olje Brudd på lasteslange mellom lastebøye og tankfartøy på grunn av en kraftig trykkpuls. Lekkasjen ble ikke oppdaget før det var synlig olje på sjøen (ingen måling av oljestrøm inn på tankskip) Statfjord A, 2008, ca 70 m3 olje En oljelekkasje oppstod i utstyrsskaftet under modifikasjonsarbeid. Årsak til lekkasjen var en kobling (sagstøtte) som løsnet. Oljeholdig vann ble pumpet ut av utstyrsskaftet til sjø. Hendelsen kunne ha ført til en storulykke. Bravo utblåsningen Statfjord A to edit this text Slide 3

4 Storulykker to edit this text Slide 4

5 Simulerte storulykker Gasslekasje med utslippsrate på 24 kg/s Vind: 2 m/s from sør Gassen strømmer vertikalt to edit this text Slide 5

6 Hva gjør barrierene? Redusere frekvens Redusere konsekvens Forebygge tap to edit this text Slide 6

7 Sikerhetsbarrierer Explosion Loss of containment Ignition Ignited leak Escalation of fire Escape / evacuation/ Rescue Prevent loss of containment: Inspection Maintenance Operation Design Reduce cloud size: Layout Ventilation Drain ESD/BD Ignition source control: Gas detection Isolate ignition sources Prevent escalation: Fire detection Structural integrity Passive fire protection Fire & blast walls ESD / BD Fire water Drains & bunds Prevent fatalities: Area segregation Emergency power & lighting Alarm and communicat ion Escape tunnel Evacuation means to edit this text Slide 7

8 Menneskelig & operasjonell barriere Mennesker gjør feil: Menneskelig feilhandling er når et menneske mener å utføre en oppgave riktig, men det likevel oppstår en feil. Ca 70-90% av ulykker skyldes menneskelige feilhandlinger og overtredelser. Svakheter i interaksjonen menneske, teknolog og organisering er ofte årsak til ulykker Mennesker har alltid vært en viktig sikkerhetsbarriere Forebygging, styring og reduksjon to edit this text Slide 8

9 Bedre design kan hjelpe beslutningstagerne Sammen med teknologi og Integrerte Operasjoner (IO) kan man utvikle: Individnivå Team Organisasjon to edit this text Slide 9

10 Design for tilstandsbasert overvåking Eksempel 1. Hvordan alltid ha og forstå det store bildet? Mål: Presentere kompleks informasjon raskere og enklere Tidlig identifikasjon av avvik Kjennskap til avhengigheter, samhandlingsmønstere og konsekvenser Eksempel: Presentasjon av informasjon bedre prosessgrafikk nye former for visualisering presentasjon av data presentering av data fra dynamiske simulatorer Hva kommer/kan skje, og hvis så. Pressure Level H H H L L L P H H H L L L L P P P Train 1 delta P P L P P L P L P L st 2nd Exp Rec P L to edit this text Slide 10

11 Design for tilstandsbasert overvåking Eksempel 2 : Raskere deteksjon Alarm systemer redusere alarmras identifikasjon av de viktige alarmene mulighet til å beholde totaloversikt la operatøren kunne være i en proaktiv modus Eksempel 3: Utvikle tidligdeteksjonsstrategi Analyse av operatørenes bidrag i denne prosessen Hva skal vi måle Utvikle trendanalyser som tidlig kan indikere en uheldig tilstand beslutningsstøtte for CCR organisasjonen to edit this text Slide 11

12 Oppsummering Mennesker er og vil være en viktig barriere Kan supportere menneskelig atferd ved å ta hensyn til HF under designutvikling Dette gjøres delvis i dag, eksempler er: Informasjonspresentasjon Alarm design og styring Organisasjon Teknologi Menneske Ledelsens beslutninger og prioriteter Tekniske og miljømessige forhold to edit this text Slide 12 Individuelle eller gruppehandlinger Hendelse

13 Prosess: Dynamiske simuleringer Mer utstrakt bruk av dynamiske simuleringer i Engineering, for å redusere risiko for lekkasje. For eksempel undersøke: Vannhammereffekt i væskesystemer Fakkelsystem dynamikk (eks. rupture disk) Trykkoppbygging i innløpsarrangement (eks. ved choke kollaps) Tykkpuls i lasteslanger (ref. Statfjord A ulykke) Krever at dynamisk simulator blir tatt i bruk tidlig nok til å kunne påvirke design! to edit this text Slide 13

14 Prosess: Overtrykksikring av innløpsarrangement Utfordringer er relatert til: Lange subsea flowlines Tilkobling av nye felt på eksisterende installasjoner Subsea choking Forskjellen mellom driftsstrykk og innestengt brønntrykk øker Dette forverrer konsekvensen av: Feilåpning av ventiler Choke kollaps (plutselig økning i choke CV) Kan resultere i overtrykking av innløpssystemer / fakkel system, med etterfølgende: Brann / eksplosjon (storulykke) Utslipp til ytre miljø to edit this text Slide 14

15 Prosess: Overtrykksikring av innløpsarrangement Hvordan redusere risiko for overtrykking? Mer utstrakt bruk av dynamiske analyser Økt fakkelkapasitet HIPPS Valg av choke (type, materialvalg, overvåkning, flere choker) Bruk av forriglinger for å hindre feiloperering SIL analyser Kombinasjon av flere løsninger bør vurderes Beste praksis bør utvikles to edit this text Slide 15

16 Integritet av prosessystemer - materialvalg I offshore prosess og hjelpesystemer brukes det i dag mange ulike materialkvaliteter som: Carbon steel (CS) Austenitic stainless steel type 316L Austenitic stainless steel 254 SMO Duplex stainless steel type 22Cr Super duplex stainless steel type 25Cr Fremstilling av disse materiale i ulike produkt former som for eksempel rør, rørdeler, ventil- og pumpehus er ofte kompliserte prosesser som må utføres av kvalifiserte leverandører. Svikt i fremstilling kan føre til fatale konsekvenser og havarier. Materialene er meget følsomme for avvik i fremstilling. Det er meget viktig å velge kun kvalifiserte leverandører. Det stilles strenge krav til dokumentasjon og sporbarhet. to edit this text Slide 16

17 Risikoanalyse og akutte utslipp Tradisjonelle offshore kvantitative risikoanalyser: hovedfokus er sikkerhet (tap av liv som følge av storulykker) akutte utslipp er i liten grad vurdert Risikoanalysen bør bli brukt aktivt som et designverktøy i Engineering også for å forebygge utslipp til ytre miljø. Hvordan kan det oppnås? Systematisk kartlegging av mulige akutte utslipp til ytre miljø (egen HAZID) Metodeutvikling for å tilpasse risikoanalysen til å vurdere akutte utslipp Akseptkriterier for akutte utslipp til ytre miljø må etableres/ videreutvikles ALARP vurderinger knyttet til akutte utslipp to edit this text Slide 17

18 Arktiske og subarktiske utfordringer to edit this text Slide 18

19 Dynamic Explosion LouverWalls for Harsh Environment Idea The suggested AkerSolutions / Trelleborg Viking Dynamic Explosion LouverWalls are designed to enclose hydrocarbon process facilities in the Arctic in such a way that the explosion pressure, ignition probability, working environment, heating of modules and the natural ventilation are taken care of. to edit this text Slide 19

20 Dynamic Explosion LouverWalls for Harsh Environment Background / Introduction The ignition probability and the design explosion load increases upon restricted natural ventilation in classified areas. Restricted natural ventilation may be required in the Arctic to accomplish acceptable Working Environment. to edit this text Slide 20

21 Risiko ved kaldt arbeidsklima Når det er for kaldt nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo to edit this text Slide 21

22 Dynamic Explosion LouverWalls for Harsh Environment Basic Design Louver Flap Sustain explosion Thermal insulation Ice removal membrane Louver H = ~ 1 meter L = ~ 7 meters Support wall structure Louver Frame Axis of rotation to edit this text Slide 22

23 Dynamic Louvers Functions: Louvers function as dynamic barrier against hostile winter climate. Enhanced natural ventilation during warm seasons and upon gas detection. Sufficient ventilation for Area Classification zone 2 is ensured. Deflect sea spray and green sea away from modules at low temperatures. to edit this text Slide 23

24 Explosion Louvers Functions: Functionality range (+60 o C 30 o C) Barrier against Arctic climate Possible tailored functions: Functionality range (+60 o C 60 o C) Fire retarding capabilities Combination of warm mech. draft + natural ventilation to edit this text Slide 24

25 Dynamic Explosion LouverWalls for Harsh Environment Process modules completely enclosed by roof and Dynamic Explosion LouverWalls to edit this text Slide 25

26 Illustration tests were performed in 2006 Opening Fully open Closing to edit this text Slide 26

27 Reduksjon av risiko Større fokus på reduksjon av frekvens av hendelser Økt ventilasjon av moduler med hydrokarboner Økt fokus på fjerning av kilde til hendelse (fjerne lekkasjer og antenning): Inspeksjon og vedlikeholdsprogram av rør og flens Redusere faren for korrosjon Vedlikehold av EX utstyr Etc. Løsninger som kan hindre utslipp: Inherently safe design Smarte lasteløsninger Kontroll av skip/objekter som nærmer seg offshore installasjonene samt dimensjonerende designlaster for skipskollisjoner Cofferdams/ballast tanker mellom ytre miljø og hydrokarbontanker to edit this text Slide 27

28 Implementering av designløsninger som beskytter miljøet.. Totale miljøevalueringer med fokus på: Utslipp til luft Utslipp til vann Minimering av søppel Energiforbruk Samfunnet vil være avhengig av energi fra olje og gassindustrien i mange år. Derfor er det viktig at industrien utvikler og bruker løsninger som minimaliserer påvirkningen av miljøet. to edit this text Slide 28

29 Implementering av designløsninger som beskytter miljøet.. Ref: OG21: Strategy for Environmental Technology for the Future. to edit this text Slide 29

30 Copyright Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Aker Solutions and third party contributors as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction. to edit this text Slide 30

31 Disclaimer This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Aker Solutions ASA and Aker Solutions ASA s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as expects, believes, estimates or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Aker Solutions businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Aker Solutions ASA believes that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Aker Solutions ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Aker Solutions ASA nor any of its directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use. Aker Solutions consists of many legally independent entities, constituting their own separate identities. Aker Solutions is used as the common brand or trade mark for most of these entities. In this presentation we may sometimes use Aker Solutions, we or us when we refer to Aker Solutions companies in general or where no useful purpose is served by identifying any particular Aker Solutions company. to edit this text Slide 31

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

ALARP-prosess sett fra kontraktørens ståsted

ALARP-prosess sett fra kontraktørens ståsted ALARP-prosess sett fra kontraktørens ståsted ESRA Norge, Ullandhaug, Stavanger, 26-11-14 Ivar Skjeldal Spesialistingeniør Innhold for presentasjonen Introduksjon Erfaringer Tidligfasestudier Modifikasjonsprosjekter

Detaljer

Leverandørindustriens utfordring

Leverandørindustriens utfordring part of Aker Leverandørindustriens utfordring Subsea ED&S Simen Lieungh, Konsernsjef Aker Solutions 12. januar 2010 P&T P&C 2010 Aker Solutions Aker Solutions er et globalt selskap i 30 land, men har halvparten

Detaljer

Blant de beste i verden

Blant de beste i verden Blant de beste i verden Kan leverandørindustrien fortsatt øke internasjonal omsetning med base i Norge? Mads Andersen Konserndirektør og leder for Subsea i Aker Solutions, Stavanger 2011 Aker Solutions

Detaljer

Aker Solutions i Stavanger regionen

Aker Solutions i Stavanger regionen part of Aker Aker Solutions i Stavanger regionen Espen Krogh Regionsleder Aker Solutions was proud sponsor of the Nordic Ski World Championship in Oslo in 2011 2011 Aker Solutions AkerSolutions i Stavanger

Detaljer

Hvordan bedre støyforhold ved bygging/utbygging NORSOK S-002 på vei til høring viktigste endringsforslag

Hvordan bedre støyforhold ved bygging/utbygging NORSOK S-002 på vei til høring viktigste endringsforslag Hvordan bedre støyforhold ved bygging/utbygging NORSOK S-002 på vei til høring viktigste endringsforslag HØR ETTER, Sandnes 02.04.2014 Steve I. Johansen Senior ingeniør akustikk 2012 Aker Solutions VIKTIGSTE

Detaljer

Informasjonsportal for beslutningsstøtte

Informasjonsportal for beslutningsstøtte part of Aker Informasjonsportal for beslutningsstøtte - Hvordan ta raske og riktige beslutninger - Muligheter og trender IFEA konferanse 25. 26. januar 2012 Hans Chr. von Krogh 2008 Aker Solutions Vedlikeholdstekniske

Detaljer

Internopplæring innen brønnkontroll

Internopplæring innen brønnkontroll Increasing the recovery rate of oil and gas Internopplæring innen brønnkontroll Ptil 12. november 2013 Anders Osjord Manager Well Intervention Academy 2013 Aker Solutions Slide 1 Agenda Om Well Intervention

Detaljer

Erfaringer med bruk av CourseBuilder

Erfaringer med bruk av CourseBuilder part of Aker Erfaringer med bruk av CourseBuilder REN-møte 23. mars 2011 2011 Aker Solutions Agenda Opplæringsutfordringen i oljebransjen de siste tiårene Drilling equipment training centre Opplæringsmodell

Detaljer

Offshore vindkraft med bunnfaste stålunderstell

Offshore vindkraft med bunnfaste stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med bunnfaste stålunderstell Et nytt marked for Aker Solutions Presentasjon på Vindkraftseminar Stiklestad 27.august 2008 Åge Tårnes Business Development Director Offshore

Detaljer

På tå hev år etter år, time for time.

På tå hev år etter år, time for time. På tå hev år etter år, time for time. - hvordan opprettholde trykket? - fokus på organisasjon og kultur. Sverre Myklebust Kristiansund 1 juni 2006 Refleksjon Hvor mange Odd Sevland er det på Ormen Lange?

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Aker Verdal AS Utfordringer, marked, sysselsetting, kompetanse og forventninger til kommunene for å nå fremtidige mål.

Aker Verdal AS Utfordringer, marked, sysselsetting, kompetanse og forventninger til kommunene for å nå fremtidige mål. part of Aker Aker Verdal AS Utfordringer, marked, sysselsetting, kompetanse og forventninger til kommunene for å nå fremtidige mål. Presentasjon på strategimøte i Åre, 03.02.09. Snorre Fossum Leder Foretningsutvikling

Detaljer

Fremtidens fagarbeidere. Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får?

Fremtidens fagarbeidere. Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får? Fremtidens fagarbeidere Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får? Hvem er jeg? Leif Ottar Heimro, 40 år gammel/ung. Gift, 3 unger, Volvo stasjonsvogn og milliongjeld. Avdelingsleder

Detaljer

Konkurransekraft i leverandørindustrien

Konkurransekraft i leverandørindustrien Konkurransekraft i leverandørindustrien Steinar Røgenes, konserndirektør Kværner Contractors Norway Fellesforbundets olje og gass årskonferanse 2014 4. juni 2014 Dette er Kværner 40 år med offshore-erfaring

Detaljer

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord (Flerkulturelt arbeidsmiljø) Amram Hadida klubbleder, Kværner Stord 1 Kværner stord as Modul plattformsammenstilling Landanlegg

Detaljer

Hva må til? CCS fra et industriperspektiv

Hva må til? CCS fra et industriperspektiv Advanced CO2 capture CO2 capture with Bio Hva må til? CCS fra et industriperspektiv Oscar Fr. Graff CTO, Aker Clean Carbon 23. november, 2010 2010 kan bli rekordvarmt Teknisk Ukeblad, 21. november: Temperaturmålinger

Detaljer

Aker Kværner Operations

Aker Kværner Operations Aker Kværner Operations Odd Erik Hansgaard Betraktninger rundt rollen som Duty Holder og driftsentreprenør Ptil seminar 091107 Forretningsmodell AKO tilbyr plattformledelse og drift samt duty holder tjenester

Detaljer

Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 10. april 2013

Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 10. april 2013 Ordinær generalforsamling Kværner ASA Oslo, 10. april 2013 Agenda Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av generalforsamlingen, og godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av en person

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna Ressursbehov og bemanningsprognoser - status

Kontaktpunkt Nyhamna Ressursbehov og bemanningsprognoser - status Kontaktpunkt Nyhamna Ressursbehov og bemanningsprognoser - status 10. Februar 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Ny organisasjonsmodell Kværner 2 Kvaerner 2014 Visjon Kværner, avdeling

Detaljer

Aker ASA Ordinær generalforsamling

Aker ASA Ordinær generalforsamling Proud ownership Aker ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 19. April 2012 Agenda 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljer

Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 9. april 2015

Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 9. april 2015 Ordinær generalforsamling Kværner ASA Oslo, 9. april 2015 Agenda Til behandling foreligger følgende saker : 1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av én person

Detaljer

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Status Nyhamna EPCm project 4. november 14 Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Nyhamna EPCm NYHAMNA ONSHORE Client A/S Norske Shell 28. April 2012 Contract award Sept. 2013 Civil start-up

Detaljer

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø Barrieretenkning Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012 Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø 1 - Classification: Internal 2011-05-10Classification: 2010-05-16

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet

IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet Arild Braathen Torjusen (arild.braathen.torjusen@dnv.com) Principal Consultant Information Risk Management Risk Management Solutions

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

Klassifisering: Intern Status: Endelig (frigitt) Dato: 13.5.2015 Gransking av: Kondensatlekkasje på Gudrun 18.2.2015

Klassifisering: Intern Status: Endelig (frigitt) Dato: 13.5.2015 Gransking av: Kondensatlekkasje på Gudrun 18.2.2015 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 English summary... 8 3 Mandat og gjennomføring av granskingen... 13 4 Bakgrunnsinformasjon... 16 5 Hendelsesforløp og beredskap... 23 6 Konsekvenser... 35 7 Årsaker... 43 8

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer