Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter"

Transkript

1 Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter Arne Blindheim Psykologspesialist Senter for Krisepsykologi

2 Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring ring Men jeg klarte å være «god» til noe i denne verden: Jeg klarte å bære hemmeligheten alene. Det jeg ikke forsto, var at denne hemmeligheten stoppet utviklingen til det lille barnet jeg den gang var. Hemmeligheten gjorde at jeg siden «den dagen» har båret med meg det lille barnet som aldri fikk bli stor på naturlig vis, og i sitt eget tempo. Det lille barnet tok bolig i mitt indre.. Men utenpå gjaldt helt andre regler.

3 Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring ring Langt inn i mitt voksne liv har dette lille barnet bodd inne i mitt indre.. Ganske sår, redd, skamfull og urolig har det bodd inni der. Mens utenpå ble det lille barnet voksen og skapte seg et liv.. Et liv som alle andre tilsynelatende.

4 Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring ring Men noen ganger gjør barnet inni der seg til kjenne. Da blir det vanskelig å være voksen,, for inne i meg sitter dette barnet, som ikke er mer enn 8-9 år. Når barnet får rom nok inni der, kommer redselen og skammen og trenger seg inn i mitt voksne liv. Denne blandingen av følelser kan gjøre hverdagen vanskelig å takle. Kronikk Bergens Tidende

5 Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring ring Skifting mellom å være så s tapt i de traumatiske hendelsene at en ikke klarer å se nåtiden n klart og derved ikke mestrer det daglige liv, mens andre ganger kan en klare å unngå å tenke påp hendelsene og ser ut til å leve tilsynelatende normalt Dissosiasjon manglende integrasjon

6 Traumatisering og hukommelse Det limbiske system svært sentralt for innlæring og senere reaksjonsmønster nster og vansker knyttet til daglig fungering. Balanserer indre og ytre virkelighet

7 Traumatisering og hukommelse Innlæringen skjer påp et primitivt nivå,, og i hovedsak gjennom enkle læringsprinsipper Funksjon: Sikrer overlevelse av individet

8 Traumatisering og hukommelse Amygdala - fungerer som alarmsentral - er knyttet til implisitt hukommelse Hippocampus - organiserer minner bremser amygdala ved diskriminering - overfører rer minner til eksplitt hukommelse

9 Traumatisering og hukommelse Høy y aktivering av amygdala hemmer hippocampus Svært traumatiserte personer har generelt sett mindre hippocampus (ikke entydige funn)

10 Traumatisering og hukommelse Posttraumatiske minner og reaksjoner styrt fra i stor grad fra det limbiske system Rasjonell tenkning liten innvirkning påp traumatiske triggere

11 Traumatisering og hukommelse Prefrontal cortex har som oppgave blant annet å observere, reflektere og etter hvert hjelpe personen til å hemme reaksjonene i amygdala gjennom gjentatt eksponering og bruk av refleksjon

12 Subliminale stimuli Skremmende stimuli fører f til aktivering selv uten personens bevisste oppfattelse av stimuli Derved uten at tanker er aktivert Öhman 2005

13 Stephen Porges - Polyvagal Teori Aktivering 7 Fare: Sympaticus sosialt system utkoblet Ventral vagus sosialt system innkoblet Tid Livsfare: Dorsal vagus - sosialt system utkoblet

14 Total overgivelse Jeg ble nesten kvalt, sås døden den i øynene i det kniven kom fram, og han tok kveler tak påp meg, smerte, livet gikk som i reprise, og jeg var sikker påp at dette rommet og disse mørke m øynene full av rår vold, var det siste jeg ville se før f r jeg skulle dø. d Håpte bare at det skulle gåg fort og at han ikke skulle mishandle eller torturere meg for mye. Dette orker jeg ikke, makter ikke mer, vil bare forsvinne og død, d d, før f r det blir verre. SåS var jeg borte, totalt black out,, svimte av, forsvant ut av meg selv, bort fra dette jævlige j som var i ferd med å skje. Jente, beskrivelse av voldtekt

15 Hjerterateendringer i ulike dissosiative Baseline 100 deler for eksponering av økende nærhet til sint ansikt Recuperation EP flukt EP overgivelse

16 Mental helse God mental helse er kjennetegnet ved at ulike deler av hjernen er integrert og fungerer som en harmonisk helhet. Daniel Siegel 1999

17 Corpus collusum Corpus Collusum Stort utslag etter fysisk og psykisk misbruk og neglect Mindre volum enn kontrollgruppe og mindre volum enn psyk. vansker uten misbruk Mest hos gutter Gutter neglekt størst utslag (markert mindre), Jenter seksuelt misbruk størst utslag Samme mønster m hos rhesusaper med neglect Teicher 2008

18 Corpus Collusum Hukommelse - nøytralt vs. traumatisk minne: Kontrollgruppe: Aktivering påp begge hjernehalvdeler for nøytralt n minne Traumatiserte: Aktivering av venstre hjernehalvdel for nøytralt n minne, og aktivering av høyre h hjernehalvdel for traumatisk minne Teicher 2008

19 Hjerneorganiske konsekvenser etter traumatisering Reaktivitet blir styrket, mens regulering blir skadet Mindre hjerne (De Bellis) Mindre utviklet corpus collosum (Teicher,, De Bellis) Overaktiv amygdala Mindre Hippocampus Unormalt høyt h nivå av katekolaminer (økt stress og høy h y beredskap)

20 Hjerneorganiske konsekvenser av traumatisering Redusert prefrontal fungering (Van der Kolk) Mindre utviklet orbitofrontal cortex (Schore( Schore) Redusert Cerebellar Vermis (koordinering av bevegelse og emosjonell regulering) (Teicher( Teicher) Endringer i HPA-aksen (økt/senket utskillelse av cortisol) Høyre hjernehalvdel mer utviklet enn venstre Endret genetisk struktur i hjernen (Mcgowan( Mcgowan)

21 Seksuelt misbruk Visuell cortex: 14% reduksjon påp begge sidene Visuell cortex veldig sensitiv for tidlige miljøpåvirkninger dess mer påvirkning, p dess mer skade

22 Hjerneorganiske konsekvenser av traumatisering Emosjonell vold like skadelig for hjernen som fysisk mishandling og seksuelle overgrep (Teicher( Teicher) Flere ulike former for vold/misbruk sterk økning i skadeomfang

23 Hjernen tilpasser seg omgivelsene Områder som trengs blir stimulert og blir mer aktivert. Områder som ikke brukes sås mye blir deaktivert/krymper Hjernen er brukeravhengig

24 Hjernen tilpasser seg omgivelsene En hjerne som vokser opp i et miljø preget av vold, overgrep og frykt vil derfor tilpasse seg og formes etter dette, slik at en i størst mulig grad kan beskytte seg mot farer. Dette innebærer at en blir god til å være påp vakt, reagere lynkjapt på noe som kan tolkes som truende, holde avstand til mennesker etc.

25 Sensitive perioder Relasjonell traumatisering i de første f 9 mnd. etter fødsel f har negativ innvirkning påp de mest grunnleggende og nederste delene av det limbiske system, som amygdala. Schore 2003

26 Sensitive perioder seksuelt misbruk Hippocampus: 3-5 år r spesielt sårbars mulig sensitiv periode også år Corpus Colussum 9-10 år r spesielt sårbars Frontallappene år Teicher 2008

27 Sensitive perioder Senere i det første f leveåret og inn i det andre leveåret, når n r de noe mer avanserte delene, som orbifrontal cortex, er i en kritisk utvikling, er disse svært sårbar s for påvirkning p Schore 2003

28 Hjerneavvik Kan også endres positivt: Et hippocampusavvik 13-14% 14% ble redusert til 0% etter 16 timer traumebehandling. Lindauer et al. 2005

29 Hjernens plastisitet Funnene som viser hvor plastisk hjernen er taler mot tidligere antagelse at endringer i hjernen nødvendigvis n skyldes arv/skader i fosterliv etc. Setter nytt lys påp tilstander/symptombilder som for eksempel ADHD, Bipolar lidelse etc. Høye tall med fysisk mishandling, seksuelle overgrep, emosjonell vold og neglekt hos personer som er diagnostisert med ADHD, Bipolar lidelse og Schizofreni. Mer forskning trengs for å forstå mer av årsakssammenhenger

30 Behandling Konsekvenser for behandling

31 Neurons that fire together wire together - Hebb 1949

32 Eksponering og bremsing under beh av traumatisering: Nivå av aktivering Aktivering 7 faresone: panikk/ 6 sammentrekning av bev.hetsfeltet trygghetssone/ tol.vindu: mental nivå som tillater integrering 1 0 Tid utilstrekkelig nivå av aktivering-sone

33 Konsekvenser for behandling Må forholde seg til at personen er fragmentert, og derved også til de ulike delene i personen. Den tradisjonell tenkningen at endring skapes i hovedsak gjennom endring av tankemønster/intellektuell nster/intellektuell innsikt måm revurderes. Dette er ikke tilstrekkelig.

34 Konsekvenser for behandling Endring skapes først f og fremst gjennom mentale og atferdsmessige handlinger ved hjelp av å bruk alle ens modaliteter. Det vil si at en måm jobbe både b med tanker, følelser, persepsjon, sanser og kropp for å skape økt syntese og integrering. Personen måm gradvis eksponere seg for ulike situasjoner, følelser, f kroppsfornemmelser, å kjenne og gi uttrykk for egne behov,

35 Mindfulness

36 På tide med integrasjon også av fagfeltet? Atferdsterapi Kognitiv terapi Kroppsorientert terapi Affektsentrert terapi Bevegelsesorientert terapi Hva med integrerende terapi?

Hjernen, integrering og traumebehandling

Hjernen, integrering og traumebehandling Krisepsykologi_BOOK.book Page 164 Wednesday, March 5, 2008 2:53 PM Hjernen, integrering og traumebehandling Av Arne-Roar Blindheim Innledning Det har i de siste årene kommet mye nevrofysiologisk forskning

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Komplekse traumer hos barn Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) Invadering-symptomer Gjenopplevelser/flashbacks, påtrengende minner, bilder

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Utviklingstraumer hos fosterbarn

Utviklingstraumer hos fosterbarn Utviklingstraumer hos fosterbarn Hvordan kan vi forstå barna og møte dem gjennom traumesensitiv omsorg? Fosterforeldresamling, Ulvik, 15-16. mars, 2014 Dag Ø. Nordanger og Inge Nordhaug RKBU Vest / RVTS

Detaljer

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Rolf Gjestad, dr. philos, Senter for Krisepsykologi, Bergen 30.12.2008 HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Normalisering Først av alt; det å vite at ettervirkninger er normale reaksjoner på ekstreme

Detaljer

Vold som angrep på omsorgen: Voldsutsatte kvinners omsorg for barn

Vold som angrep på omsorgen: Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Vold som angrep på omsorgen: Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Ved psykolog Ingunn Eriksen ved Alternativ Til Vold Utarbeidet i prosjektet; Barn som lever med vold i familien. Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av..

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. MENTAL TRENING Idrett- og prestasjonspsykologi «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. 1 2 3 4 5 Vi påvirkes mye av ubevisste eller subliminale stimuli (positive negative).

Detaljer

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Bulleteng nummer 4 Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 4. Voldsutsatte mødres omsorg 1 09.12.06 Voldsutsatte

Detaljer

Den tredelte hjernen. Kaptein (Prefrontal Cortex) Den tenkende hjernen. Maskinist (Det limbiske system) Følelseshjernen

Den tredelte hjernen. Kaptein (Prefrontal Cortex) Den tenkende hjernen. Maskinist (Det limbiske system) Følelseshjernen Den tredelte hjernen For å forstå hvordan hjernen reagerer ved fare og belastninger, må vi skaffe oss kunnskap om hvordan hjernen er bygd opp, og hvilke deler av hjernen som styrer ulike funksjoner. En

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

Traumer og regulering

Traumer og regulering Traumer og regulering «Små barn og traumer» Stockholm, september 2013 Dag Ø Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Video tidlig samspill eksempel på andreregulering Utviklingspsykologi Den kanskje viktigste funksjonen

Detaljer

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20.

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20. Nr. 1/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Sliten av å skjule En perle for verdighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20 Ansvarlig redaktør: Ole Johan

Detaljer

Tema: traumer. I Erika Beata Thorkildsen om traumer s.7 I Mogens Albæk om at traumer er in s. 14 I Essay s.17 I Traumer og

Tema: traumer. I Erika Beata Thorkildsen om traumer s.7 I Mogens Albæk om at traumer er in s. 14 I Essay s.17 I Traumer og I Erika Beata Thorkildsen om traumer s.7 I Mogens Albæk om at traumer er in s. 14 I Essay s.17 I Traumer og Gestalt s.20 I Miljøpåvirkning går i arv s. 24 I Selvregulering og traumer s. 26 I Fra et varmt

Detaljer

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep RVTS-Ø, Fagteam vold og overgrep Av spesialrådgiver/psykologspesialist Trine Anstorp Det er ikke mer enn bare et par tiår siden at fortellinger om voksnes

Detaljer

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus EN BESKRIVELSE AV DYNAMIKKEN MELLOM TRAUMER OG RUS 41 Rusfag nr. 1 2015 Av: Heidi Lee Mannes og Marit Markestad, Bergensklinikkene Den følelsen av å oppholde seg i et altfor varmt rom, og ikke ha mulighet

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Vi vil gi en stor takk til alle barn og unge som har formidlet sine fortellinger og vært med å gjøre Ung - heftene bra.

Vi vil gi en stor takk til alle barn og unge som har formidlet sine fortellinger og vært med å gjøre Ung - heftene bra. Kursmanus Hver eneste dag jobbes det for at barn og unge skal få god omsorg og behandling i Bufetats tiltak. Bufetat skal sikre at alle barn og unge som trenger våre tjenester får god hjelp. Dette forutsetter

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer

Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer Fagartikkel Elsa Almås Grimstad MPAT-Institutt, Grimstad Esben Esther Pirelli Benestad Høgskolen i Agder, Kristiansand Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer Del I: Teoretisk

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Små vitner til vold. Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien

Små vitner til vold. Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien Små vitner til vold Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien Innhold Vold gjør barn utrygge 4 Barn forsøker å overleve 6 Vold merker barna for livet 8 Dette sier barn om vold 14 Samlivsbrudd

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer