DESIGO System for bygningsautomasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGO System for bygningsautomasjon"

Transkript

1 DESIGO System for bygningsautomasjon

2 DESIGO store energibesparelser og fleksibilitet for å beskytte dine investeringer Effektiv besparelse uten kompromiss med systemet DESIGO for byggautomatisering, du kan oppnå betydelig energibesparelse samtidlig som du vil ha gleden av behagelig romklima og optimal komfort. Spesielt takket være funksjoner som sentralisert, intelligent energiovervåkning, meget effektiv og innovative energibesparende funksjoner, og den gode samhandling mellom alle system komponenter og prosesser. Med DESIGO får du fordelen av fleksibilitet som beskytter dine investeringer gjennom hele livsløpet. Ikke bare kan systemet skreddersyes til ditt bygg og applikasjon, men systemet kan enkelt endres til dine behov og utvides når som helst..

3 Innhold DESIGO det fleksible systemet for bygningsautomasjon og - kontroll...5 Høyeste grad av energieffektivitet...5 Langsiktig investeringsbeskyttelse og lønnsomhet i alle ledd...5 DESIOGs systemtopologi...6 Systemfunksjoner...7 Drift og overvåking...7 Tendens/logg...9 Alarmbehandling...9 Tidskatalog/kalender...10 Tilgangsrettigheter Kommunikasjonsnettverk...12 Kommunikasjonsstandarder: spesielt utformet for bygningstjenester...12 Administrasjonsnivået: DESIGO INSIGHT...13 Oppgavelinjen...14 Anleggsvisning...15 Tidskatalog...16 Alarmvisning...17 Alarmruter...18 Tendensvisning...19 Objektvisning...20 Loggvisning...21 Rapportvisning...22 Reaksjonsprosessor...23 Drift og overvåking med webteknologi...24 DESIGO High Availability løsning...26 DESIGO PX-automasjonsnivået...27 En serie med fritt programmerbare betjeningsenheter...27 Drift på automasjonsnivå...28 Fritt programmerbare automasjonsstasjoner...31 Feltnivået: TX-I/O -modulene i DESIGO...36 Oversikt over TX-I/O-moduler...37 Romautomasjon - DESIGO RX...38 Praktisk romautomasjon med DESIGO RX...38 Oversikt over produktutvalg DESIGO RXC...39 Produktserie oversikt: DESIGO RXB...40 Oversikt over produktutvalg - DESIGO RXL...40 Applikasjoner...42 DESIGO OPEN...44 DESIGO INSIGHT OPEN...45 DESIGO SX OPEN...46 Automasjonsnivået: DESIGO PX OPEN / 64

4 DESIGO TX OPEN...48 DESIGO verktøy...49 DESIGO XWORKS plus...49 Programmering med D-MAP...50 Standard applikasjoner og løsninger...51 DESIGO S Automasjonsnivået - SIMATIC S7 for industrielle applikasjoner...52 Kommunikasjonsprosessor CP BACnet...54 Feltnivå - SIMATIC ET 200 S...54 Lokal betjening og overvåkning...54 Energiovervåkning...55 EMC Energy monitoring & controlling...55 crsp Sikker fjernbetjening...56 GBM Visualisering av energiforbruk...57 Systemtopologier...58 Systemutforming for små bygninger...58 Systemutforming for små og mellomstore bygninger...59 Systemutforming for mellomstore og store bygningskomplekser / 64 Siemens DESIGO system for automatisering og kontroll av bygninger CM110660en_03

5 DESIGO det fleksible systemet for bygningsautomasjon og - kontroll DESIGO TM er en moderne serie med fritt programmerbare operatør- og automasjonsstasjoner for alle bruksområder innen bygningstjenester av i dag. Med systemfunksjoner slik som alarmstyring, tidsprogrammering og tendenslogging, kombinert med avanserte kontrollfunksjoner, er DESIGO et svært allsidig verktøy i en bygning. Ny webteknologi, åpne databaser og åpne kommunikasjonsløsninger gjør DESIGO til en økonomisk fornuftig investering i fremtiden. Skalerbart fra små til store prosjekt med høyeste grad av energieffektivitet, optimale applikasjoner for infrastruktur og industri. DESIGO har gjennomgående støtte for åpne kommunikasjonsløsninger, slik at det blir enkelt å koble til ulike typer bygningstjenesteutstyr på grunnlag av standard åpne datagrensesnitt: BACnet TM for automasjonsnivå- og administrasjonsnivånettverket LONWORKS og Konnex (KNX) S-Mode (instabus EIB) for nettverkssammenkoblingen av romautomasjonssystemet og distribuerte sekundære prosesser M-bus, Modbus, OPC og andre grensesnitt for universell tilkobling av tredjepartsenheter og -systemer TCP/IP nettverk protokoll Høyeste grad av energieffektivitet De testede DESIGO anleggsapplikasjonene er i samsvar med den Europeiske standarden EN i den høyeste klasse for energieffektivitet. Du kan for eksempel spare opp til 30 prosent på energi i kontorer sammenlignet med standard system gjennom å bruke testede og forhåndsdefinerte energibesparende funksjoner. En rekke DESIGO romapplikasjoner er allerede eu.bac sertifisert. DESIGO INSIGHT arbeidsstasjon benytter realistiske bilder for å vise komplekse systemer på en enkel måte. Tendenskurver gjør det enkelt å vurdere å analysere både på PXM20 operatørpanel og på arbeidsstasjonen. Anleggsoperasjoner er enkle å optimalisere på denne måten og gir operatøren mulighet til å betjene hele bygget på en energieffektiv måte. Langsiktig investeringsbeskyttelse og lønnsomhet i alle ledd Med sin graderte serie med automasjonsstasjoner, romkontrollere og betjeningsenheter passer DESIGO ideelt for prosjekter av alle størrelser og for alle typer bygninger. Den flate systemtopologien gjør det mulig å begynne med en rimelig startløsning med små systemer, som kan utvides og utdypes etter behov. DESIGO legger vekt på langsiktig investeringsbeskyttelse gjennom et sterkt fokus på kompatibilitet. Det fremtidsrettede DESIGO-systemet sørger for sømløs integrering av dagens automasjonssystemer og VISONIK, INTEGRAL og SIMATIC S7. Så vel bruksendringer som systemutvidelser og moderniseringsprosjekter ("retrofit"- prosjekter) kan gjennomføres trinnvist. 5 / 64

6 DESIOGs systemtopologi DESIGO-systemet kan deles inn i tre nivåer: Administrasjonsnivået Automasjonsnivået Feltnivået Automasjonsnivået er grensesnittet mot feltnivået og inkluderer også romkontrollsystemet. Takket være distribuert intelligens fungerer alle disse nivåene både autonomt og i et nettverk. De sentrale komponentene i DESIGO-systemet: DESIGO INSIGHT arbeidsstasjonen, beregnet på drift og overvåking på høyere nivå, grafikkbasert visning av prosessen, automatisk alarmdistribusjon og en lang rekke forskjellige alternativer for dataanalyse. DESIGO PX automasjonssystemet for kontroll, drift og overvåking av primæranlegget. Ved hjelp av PX-WEB kan automasjonssystemet betjenes via en webklient. DESIGO TX-I/O moduler, som danner grensesnittet mot enhetene på feltnivå, sensorene og aktuatorene. DESIGO RX, romautomasjonssystemet, for kontroll av komfortforhold i de enkelte rommene og for betjening av belysning og persienner. DESIGO OPEN, for integrasjon av et stort utvalg av anlegg og protokoller på alle nivåer i systemet. DESIGO S7 utvider DESIGO produktporteføljen med SIMATIC S7 PLS for industri og infrastrukturrelaterte applikasjoner gjennom konsekvent bruk av BACnet/IP kommunikasjon. DESIGO system topologi En av hovedfordelene med DESIGO er systemets evne til gradvis utvidelse, fra de minste systemene og helt opp til store distribuerte systemer. Skalerbarheten er illustrert med flere topologieksempler i dokumentet. 6 / 64

7 Systemfunksjoner Operatørene av DESIGO-systemet for bygningsautomasjon og -kontroll har mange ulike allsidige utstyrsenheter til rådighet for praktisk tilgang til systemet og anlegget. Drift og overvåking Operatørstasjon DESIGO INSIGHT-arbeidsstasjonen er et kraftig og brukervennlig grensesnitt for overvåking av systemet under ett. Brukertilgangen til DESIGO INSIGHT kan tilpasses ansvarsnivået til den enkelte bruker av bygningsautomasjonssystemet. For eksempel kan alarmer filtreres basert på bruker. DESIGO INSIGHT Webtilgang og DESIGO Terminal Service gir tilgang til administrasjonsnivået ved hjelp av webteknologi. Programvaren PX WEB omfatter webteknologi for overføring av all anleggs- og systeminformasjon fra automasjonsnivået for fremstilling i en standard webleser. Rombetjeningsenhet Med produktserien QAX får man funksjonalitet tilpasset brukerens krav / behov sammen med riktig design. Betjening i tavlen Den brukervennlige, grafikkbaserte betjeningsenheten PXM10 muliggjør fullstendig lokal betjening av automasjonsstasjonene. Den nettverkskompatible, grafikkbaserte betjeningsenheten PXM20 presenterer all anleggs- og systeminformasjon i et lettfattelig format, med kommentarer i ren tekst. PX-WEB kan også benyttes med berøringsskjerm for betjening og overvåkning av automasjonsnivået. Manuell drift DESIGOs I/O-moduler i produktserien PTM omfatter funksjoner for manuell drift / nøddrift av anlegget og for visning av driftstilstander. Den kompakte automasjonsstasjonen PXC36-S er utstyrt med skyvebrytere som kan konfigureres for manuell drift eller som fritt konfigurerbare utganger. 7 / 64

8 DESIGO operatørnivåer 8 / 64

9 Tendens/logg Den fullstendig integrerte behandlingen av tendensdata muliggjør enkel og praktisk evaluering og analyse av data i sanntid (online) og historiske data (offline). Tendensfunksjonen forenkler overvåkingen og finjusteringen av anlegget. I DESIGO-systemet implementeres denne funksjonen i form av tendensloggobjekter, i samsvar med BACnet-standarden. Alternativer for tendenslogging: Kontinuerlig logging Enkelkjøring Forbigående kjøring (logging for en fastsatt periode) Alternativer for prøvetaking: Spørring COV-spørring (Change of Value verdiendring) Hendelsesdrevet spørring Tendensdiagrammer kan vises både på betjeningsenheten PXM20 og på arbeidsstasjonen. Arbeidsstasjonen har også mulighet for visning i farger og i 2Deller 3D-format. Tendensvisning på betjeningsenheten PXM20 og DESIGO INSIGHT-arbeidsstasjonen Kjennetegn ved Online-tendens: Sanntidsvisning av prosessdata Kan bygge på endringer i verdien for et datapunkt (COV-er) eller på periodisk prøvetaking i Tendensvisning (tidspunkter kan konfigureres) Kjennetegn ved Offline-tendens: Offline-datavisning, ingen forbindelse nødvendig Lengre tidsrom (dag, måned) Datainnhenting i automasjonssystemet Dataene lastes opp på administrasjonsnivå med jevne mellomrom eller etter behov Alarmbehandling En av de viktigste funksjonene i et system for automasjon og kontroll av bygninger er evnen til å generere alarmer automatisk i tilfelle feil som kan oppstå i HVACanlegget og i andre systemer eller i selve automasjonssystemet. Alarmbehandlingen (generering, visning og håndtering) må være enkel, effektiv og konsistent på alle nivåer i systemet. I DESIGO brukes BACnet-alarmfunksjonene, med støtte for følgende tre alarmtyper med opptil 256 alarmprioritetsnivåer: Enkel alarm (for alarmer som ikke krever brukermedvirkning) Basisalarm (for alarmer som krever kvittering) Utvidet alarm (for alarmer som krever kvittering og tilbakestilling) Alarmmeldinger Når det oppstår en alarm, spores, registreres og overføres den automatisk til betjeningsenheter som PXM20 eller PX-WEB, eller til DESIGO INSIGHT- 9 / 64

10 arbeidsstasjonen. Informative alarmmeldinger overføres også til eksterne enheter som mobiltelefoner, faksmaskiner, skrivere eller PC-er og til weblesere, via SMS og e-post. DESIGO INSIGHT separerer videre alarmer i henhold til tilpassede innstillinger slik at hver bruker kun får de alarmer som hører til i det område man har ansvar for. Klare alarmlister gir en rask oversikt over alle ventende og tidsstemplede alarmer, og muliggjør enkel behandling. Operatøren varsles om innkommende og ventende alarmer ved hjelp av popup-vinduer og hørbare og visuelle signaler. Alarmruting Alarmene overføres på grunnlag av tidsangivelse, prioritet og/eller anleggstype, med et usedvanlig kraftig alarmrutingssystem på arbeidsstasjonen. På denne måten sikres en uavbrutt ruting av alarmer, uavhengig av om det sitter en operatør ved arbeidsstasjonen. Brukerne kan benytte seg av ulike oversiktsalternativer som bidrar til å sikre en rask og korrekt reaksjon, selv i kritiske alarmsituasjoner. Alarmmeldinger på betjeningsenheten PXM20 og DESIGO INSIGHT-arbeidsstasjonen Tidskatalog/kalender En av de grunnleggende funksjonene i et system for automasjon og kontroll av bygninger er tidsstyring av prosedyrer og prosesser og sikrer energibesparende drift. Tidsskjemaer sikrer at oppvarming og belysning slås av automatisk ved arbeidsdagens slutt, at temperaturen i bygningen reduseres om natten, og at anlegget ikke holdes i gang i lengre tid enn nødvendig. De kan også brukes til å slå av klimaanlegget i bestemte rom på fri- og feriedager. Spare energi og øke anleggets levetid Tidsskjemaer vil ideelt sett bidra til å spare energi og øke anleggets levetid. Dette er et annet område hvor DESIGO utmerker seg med sin enkle og ytterst brukervennlige drift. Tidsbryteroperasjoner i DESIGO-systemet for automasjon og kontroll av bygninger gjennomføres i samsvar med BACnet-standarden ved hjelp av BACnet-objektene "Skjema" og "Kalender" for fleksibel drift av bygninger. Enten det dreier seg om enkle 7-dagersskjemaer eller tilbakevendende unntak, gjør disse kraftige funksjonene det enkelt å programmere. 10 / 64

11 Ved hjelp av standard BACnet-funksjoner kan BACnet-tidsskjemaene betjenes over hele systemet fra de brukervennlige betjeningsenhetene PXM20 og PX-WEB og fra DESIGO INSIGHT-arbeidsstasjonen. Tidsskjema på betjeningsenheten PXM20 og DESIGO INSIGHT-arbeidsstasjonen Av sikkerhetsgrunner lagres skjemaer og kalendere på automasjonsstasjonen, slik at automasjonsnivået i tilfelle svikt i nettverket eller PC-en kan fortsette å fungere på egen hånd. Tilgangsrettigheter Tilgangsrettigheter kan brukes til å filtrere informasjon fra anlegget og systemet basert på brukernes individuelle behov. Den ansvarlige teknikeren eller serviceteknikerne har for eksempel bare tilgang til de opplysningene de strengt tatt har behov for. Det kan også skilles mellom lesetilgang og skrivetilgang. Visse brukere vil kunne lese en verdi, men ikke endre den, mens andre brukere kan ha utvidede tilgangsrettigheter som setter dem i stand til både å lese og endre verdier. Fritt definerbare tilgangsrettigheter Bare autorisert personale får tilgang til systemet via betjeningsenhetene. Når brukeren oppgir brukernavn og passord, kontrollerer systemet de tilknyttede tilgangsrettighetene og gir tilgang til det aktuelle anlegget. Tilgangsrettigheter for lesing og skriving kan defineres i detalj, helt ned til individuelle informasjonspunkter. Det er støtte for følgende tilgangsklasser i DESIGO-systemet: Intern Utvidet service Grunnleggende service Administrasjon Utvidet drift Standarddrift Basisdrift Kontroll over informasjonsflyten Videre, med tilgangsområder kan du fritt tilpasse menge informasjon til arbeidsstasjonen i forhold til brukernes individuelle behov og kunnskap i forhold til byggområder. Ved å tilpasse miljøet til hver enkelt bruker forenkles samarbeidet mellom brukergrupper og klargjør ansvarsområder. 11 / 64

12 Kommunikasjonsnettverk Kommunikasjonsstandarder: spesielt utformet for bygningstjenester BACnet, LONWORKS og KNX S mode (EIB) DESIGO Terminal Server DESIGO WEB DESIGO Terminal Server DESIGO WEB BACnet sertifikasjon Tilkobling av eldre systemer Med BACnets ("Building Automation and Control network") åpne kommunikasjonsprotokoll kan kompatible enheter kobles sammen til en lav kostnad. Den verdensomspennende BACnet-standarden er utviklet spesielt med tanke på behovene innen bygningstjenester, med støtte fra ASHRAE ("American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers"). BACnetnettverk gir alle abonnenter tilgang til alle data og funksjoner på tilkoblede enheter. For informasjonsutveksling internt blant systemkomponentene i DESIGO brukes tre standardprotokoller, som alle er internasjonalt anerkjent: BACnet, LONWORKS og KNX S mode (EIB). Kommunikasjonsprotokollen BACnet brukes til utveksling av informasjon mellom to DESIGO PX-automasjonsstasjoner, og mellom DESIGO PX og DESIGO INSIGHT. Som transportmedium bruker DESIGO Ethernet/IP, LonTalk eller PTP (punkt-tilpunkt, modem eller nullmodem). På romautomasjonsnivå kommuniserer DESIGO RX i samsvar med LONMARK-standarden eller KNX S-mode (EIB). DESIGO Terminal Server og DESIGO WEB gjør optimalt bruk av fordelene ved moderne IT-teknologi til beste for ulike bygningstjenester. Med riktig utvalg og bruk har disse elementene stor innvirkning på evnen til å finjustere driften av bygningen og på komforten og tilfredsheten til brukerne av bygningen. Dette reduserer vedlikehold og kostnader. DESIGO Terminal Server har alle de samme funksjonene som styringssystemet, i form av terminaltjenester via nettverket. Disse tjenestene er tilgjengelige samtidig for flere ulike brukere i uavhengige økter. I tillegg til betjenings og overvåkingsprogrammene for daglig drift av anlegget finnes prosjekteringsverktøy som muliggjør endring og utvidelse av systemet under drift. Dette gjør DESIGO Terminal Server til den optimale løsningen for profesjonelle bygningsoperatører som har behov for ubegrenset tilgang til bygningsdata via intranett eller ekstranett, fra et hvilket som helst sted. DESIGO WEB er en ren webløsning basert på Microsoft IIS (Internet Information Server). Programmene for betjening av styringssystemet kobles til ASP-er (Active Server Pages) i spesielle grensesnitt som er optimert for Microsoft Internet Explorer. Alle DESIGO PX BACnet servers er testet hos BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) mot oppfyllelse av BACnet standard DIN EN ISO standarden og er sertifisert med suksess. En velkjent testinstitusjon har utført den omfattende testingen. DESIGO PX enheter overholder B-BC profile (BACnet Building Controller) og DESIGO INSIGHT overholder i stor grad B-OWS profile (BACnet Operator Workstation). Alle arbeidsstasjonene og automasjonsstasjonene implementeres som fullstendige BACnet-noder. BACnet integreres direkte uten at det er nødvendig med spesiell konvertering av data. DESIGO-systemet er kompatibelt med kommunikasjonsressursene i de eldre automasjonssystemene UNIGYR, VISONIK, INTEGRAL og SIMATIC S7, og gir mulighet for sømløs integrasjon av disse. Så vel bruksendringer som systemutvidelser og moderniseringsprosjekter ("retrofit"-prosjekter) kan gjennomføres trinnvist. 12 / 64

13 Administrasjonsnivået: DESIGO INSIGHT Applikasjoner i DESIGO INSIGHT Den klart strukturerte, modulære, objektorienterte programvaren til DESIGO INSIGHT-arbeidsstasjonen bygger på det siste innen standard Windows-teknologi. Programvarens funksjonelle rekkevidde og enkle bruk gir reduserte driftskostnader og redusert tidsbruk i forbindelse med opplæring, samtidig som driftspåliteligheten opprettholdes. Nedenfor følger en oversikt over DESIGO INSIGHT-programmene: Anleggsvisning: Realistisk anleggsgrafikk for rask, målrettet overvåking og drift av systemet. Tidskatalog: Sentral programmering av alle tidsstyrte funksjoner for bygningstjenester. Alarmvisning: Gir et detaljert overblikk over alarmer fra én til tusen bygninger, slik at feil raskt kan lokaliseres og elimineres. Alarmruter: Fleksibel overføring av alarmer til skrivere, faksmaskiner, mobiltelefoner og e-post. Tendensvisning: Praktisk analyse av tendensdata for finjustering av anleggsdriften. Rapportvisning: Fremhenting av verdier som er tilpasset kundens behov og vises i rapportformat. Rapporter brukes til informasjon, analyser av anleggsdrift og til evaluerings- og dokumentasjonsformål. Objektvisning: Et effektivt verktøy for navigering gjennom den hierarkiske trestrukturen til alle datapunkter i systemet. Disse punktene kan deretter leses eller manipuleres, avhengig av den aktuelle brukerens tilgangsrettigheter. Loggvisning: Alarmer, feil og brukeraktiviteter logges i kronologisk rekkefølge, og kan vises for videre evaluering etter behov. Database revisjonsviser: Logger uautoriserte endringer i databaser (audit trail) garanterer høyeste mulig dataintegritet. Rekasjonsprosessor: Overvåking av visse vilkår (hendelser) i anlegg og prosesser i hele systemet. Hvis ett (eller en kombinasjon) av vilkårene oppfylles, setter reaksjonsprosessoren i gang passende forhåndskonfigurerte reaksjoner. Dette muliggjør sentral tidsstyring av anlegg uten tidskatalog/kalenderfunksjoner. Systemutforming: Brukes til å konfigurere det generelle oppsettet av DESIGO INSIGHT-arbeidsstasjonen og tilknyttede programmer. Graphics Builder: Kraftig verktøy for effektiv utvikling av tilpasset anleggsgrafikk. Åpne drivere: BACnet, OPC, KNX S-Mode (EIB), LONWORKS: For direkte integrasjon av ulike grensesnitt i arbeidsstasjonen. Online betjeningsverktøy for eksisterende systemer. Anleggsviser 13 / 64

14 Oppgavelinjen Shell er det første programmet som vises når du starter DESIGO INSIGHT. Det vises med en oppgavelinje som gir rask og direkte tilgang til alle brukerprogrammene og viser viktig statusinformasjon. Ved håndtering av flere eksterne installasjoner er det mulig å bytte fra ett anlegg til et annet via oppgavelinjen, med forbehold om nødvendige tilgangsrettigheter. På denne måten sikres klare skillelinjer mellom de ulike ansvarsområdene. Brukeren kommer inn i systemet på en enkel måte ved hjelp av brukerspesifikke startsekvenser der programmer og anlegg er valgt på forhånd. Oppgavelinjen i DESIGO INSIGHT Ikonene på oppgavelinjen gir tilgang til de viktigste brukerprogrammene: Koble til og fra områder Logge på, logge av, starte på nytt, låse og avslutte Anleggsvisning det grafiske grensesnittet mot anlegget Alarmvisning viser status for unormale alarmpunkter Tendensvisning viser diagrammer med prosessdata Loggvisning viser alle hendelsesmeldinger, inklusive alarmer Database revisjonsviser logger uautorisert endringer til databaser Objektvisning viser alle datapunkter i systemet, i listeform Tidskatalog gir brukeren mulighet til å endre inn-/utkoblingstider for anlegg Rapportvisning viser rapporter med øyeblikksverdier som samles inn og samordnes av brukeren Reaksjonsprosessor for automatisert igangsetting av prosessreaksjoner på tvers av systemer Alarmruter ruter alarmer til skrivere, faksmaskiner, mobiltelefoner og e-postsystemer Antall systemalarmer for øyeblikket Online-hjelp Antall tilkoblede områder Ventende alarmer etter prioritet DESIGO INSIGHT arkivserver 14 / 64

15 Bakgrunns- og sikkerhetsfunksjoner i DESIGO INSIGHT: Life check for kontroll av forbindelsen til automasjonssystemene. Pålogging via Windows brukerpålogging Windows OS administrator passord retningslinjer, som passord utløpsfrist og sikkerhet. Automatisk pålogging når en brukerkonto er riktig. Alarmopplasting etter systemstart. Kontroll av uautoriserte påloggingsforsøk. Områdetilgang gir brukerspesifikke informasjon. Du kan endre mengden med informasjon tilgjengelig for individuelle brukere basert på deres behov og kunnskap. Uønsket informasjon (objekter) skjules for aktuelle applikasjon. For eksempel, kun meldinger fra brukerens ansvarsområde er vist i alarmviser.. Videre kan flere brukere arbeide samtidig på samme system uten tilgang til informasjon som er beregnet for andre brukere (spesielt brukt for fjernbetjening). Sikkerhetsfunksjoner i DESIGO INSIGHT: Arbeidsstasjon låses ved tidsavbrudd etter en viss periode uten brukeraktivitet. Tidssynkronisering mellom arbeidsstasjon og automasjonsstasjoner. Kontroll av minnekapasitet på harddisk og databasetilgjengelighet. High Availability løsning gjennom redundant oppsett av DESIGO INSIGHT server. Hovedserver bytter automatisk over til reserveserver hvis maskinvaren feiler. Arbeidsstasjonen er tilgjengelig igjen uten tap av data etter minst mulig forstyrrelse. Anleggsvisning Anleggsvisning viser områdene i en bygning og det tilhørende anlegget i grafisk form. Brukeren arbeider interaktivt med disse visningene for å overvåke og kontrollere datapunktene rundt omkring i bygningen. Verdiene kan endres og alarmene kvitteres ved å klikke på det aktuelle objektet. Prosessvisning Anleggsvisning er basert på SCADA teknologi. Flere vinduer av forskjellig størrelse kan vises samtidig (overlappende eller side ved side). Også stor grafikk, for eksempel etasjeplaner, kan presenteres, og fritt definerbare sidestørrelser gjør det lett å vise slike elementer. Prosessvisning Sanntidsvisning Målte verdier, settpunkter, driftsmoduser og alarmer vises på skjermen i sanntid og oppdateres kontinuerlig. Visningens form fastsettes i prosjekteringsfasen. Endringer angis enten med objektsymbolet (for eksempel gjennom animasjon eller en endring i form eller farge) eller med bevegelsen, fargen, formen eller teksten til de aktuelle verdiene. 15 / 64

16 Andre funksjoner Anleggsvisning: Ekte fleroppgavekjøring, der alle aktive sider fungerer fullstendig dynamisk. Objektorientert drift og overvåking av anlegget. Fritt definerbare sidestørrelser for allsidig håndtering av flere sider i samme skjermbilde. Sidevalg via dialogboks, hurtigmeny eller hyperkoblinger. Integrerte funksjoner for standardsidevalg basert på sideangivelsesstrategien Standardfunksjoner som Siste/Neste/Topp osv. Objektorientert navigasjon mellom programmer. Definisjon av og rask tilgang til favoritt"- sider Verktøytips for alle dynamiske objekter, med valg mellom brukerbetegnelse systembetegnelse eller teknisk betegnelse. Kontekstbestemt informasjon som tekst, fotografier eller vedlikeholdsinformasjon kan føyes til alle dynamiske symboler. Utskrift i svart-hvitt eller med fargegrafikk Import av 32-biters grafikkfilformater som støttes av Windows, for eksempel AutoCAD og PXC. Brukerrettigheter for tilgang til ulike nivåer Verktøy for effektiv og feilfri prosjektering. Tidskatalog Tidskatalog-programmet i DESIGO INSIGHT kan brukes til sentral programmering av alle tidsstyrte funksjoner i anlegget for bygningstjenester, inklusive kontrollsystemet for enkeltrom. Grafikkbasert drift Ved hjelp av funksjonene for grafikkbasert drift av ukeprogrammer og unntaksprogrammer kan brukeren på en enkel måte og når som helst endre og optimere tidsskjemaer. Viktige funksjoner: Grafikkbasert oversikt og manipulering av alle tidsskjemaer i systemet. Enkel grafikkbasert programmering av inn /utkoblingstider. Programmer kalles opp direkte fra anleggsgrafikken. Logging av brukeraktiviteter. Direkte innlegging av forskjellige driftsmoduser (f.eks. Komfort, Ventemodus, Energisperre). Lagring og behandling skjer uavhengig av arbeidsstasjonen. Rapporter skrives ut i forskjellige visningsformater. Kalendere betjenes via det samme brukervennlige grensesnittet. Systemsøk-visning og oversikt over dagsprofiler i Tidskatalog-programmet 16 / 64

17 Alarmvisning Programmet Alarmvisning viser alarmer etter type, og gir brukeren nyttig informasjon om hvilken type systemtiltak som er nødvendig. Med sine omfattende funksjoner for filtrering og søk gjør Alarmvisning det enkelt å få rask og målrettet tilgang til nødvendige opplysninger. I større systemer med mer enn én arbeidsstasjon har alle arbeidsstasjonene tilgang til samme alarmdatabase. En alarm for en gitt arbeidsstasjon legges inn i denne databasen og vises automatisk på alle de andre arbeidsstasjonene. Funksjoner i Alarmvisning: Vise, kvittere og tilbakestille enkeltalarmer eller flere alarmer på én gang. Vise tilhørende oversikt over alarmegenskaper, med detaljert informasjon om datapunkter. Lese tilhørende alarmhjelpetekst, med driftsinstrukser eller tilleggsopplysninger i tekstformat. Objektorientert navigasjon til andre programmer, for eksempel Anleggsvisning og Loggvisning. Alarmviser Popup-vinduer Et popup-vindu er et viktig middel til å få brukerens oppmerksomhet dersom det oppstår en alarm. Innkommende alarmer vises i et popup-vindu som åpnes på Windows-skrivebordet og vises i forgrunnen, over alle de andre programmene (inklusive tredjepartsprogrammer). Hvis det oppstår flere alarmer, vises de etter hverandre. Hvis det er ønskelig å gjøre brukeren ytterligere oppmerksom på alarmen med et lydsignal, kan det føyes til en lydfil (.wav) til hvert alarmvindu som defineres. Visningen av popup-vinduet kan tilpasses den enkelte alarmkategori. Fra dette vinduet kan brukeren aktivere nyttige instrukser om hvilken type tiltak alarmen krever, eller gå direkte til andre programmer, for eksempel Anleggsvisning eller Alarmvisning. Alarm popup 17 / 64

18 Alarmruter Programmet Alarmruter er et svært effektivt og nyttig element innen automasjon og kontroll av bygninger. Viktige meldinger eller hendelser i systemet for bygningsautomasjon og -kontroll overføres til bestemte mottakere uten behov for brukertiltak fra arbeidsstasjonen. Alarmruter er et bakgrunnsprogram som starter når DESIGO INSIGHT startes, uavhengig av om en bruker eller et område er koblet til. Alarmer og viktige systemhendelser kan overføres via følgende medier: Skrivere Faksmaskiner Personsøkere Mobiltelefoner E-postsystemer Kriterier for overføring av alarmer Alarmer kan grupperes i samsvar med ulike kriterier. En rutingstabell inneholder vilkårene for når alarmgruppene skal rutes til de tilordnede mottakerne. Dersom det oppstår tilkoblingsproblemer, kan alarmmeldingene overføres til alternative mottakere. Blant kriteriene finner vi for eksempel følgende: Tidsskjemaer og unntak (eksempel: Om natten skal det byttes til skriveren på nattevaktens kontor). Ansvar for området (eksempel: Send en faks til bedriften som er ansvarlig for å vedlikeholde klimaanlegget). Alarmens viktighet (eksempel: Tilkall ansvarlig tekniker på personsøker bare ved alarmer med høy prioritet). Alarmruter 18 / 64

19 Tendensvisning Programmet Tendensvisning brukes til å gjennomgå aktuelle prosessdata i sanntid (online) og historiske prosessdata (offline) over et bestemt tidsrom. Tendensvisning er et letthåndterlig verktøy som kan brukes til å optimere driften av anlegget og redusere kostnadene. Aktiviteter i Tendensvisning: Prosessverdier og måleverdier som er logget over et visst tidsrom. Minimums- og maksimumsverdier holdes i diagrammer, uavhengig av tidsområde. Overvåking av gjeldende anleggsforhold. Optimering og finjustering av anlegget. Passende responstider for støtte av store tendensdatabaser. Opptil ti prosessverdier kan vises i 2D- og 3D-grafer i en enkelt tendensoversikt. Både online- og offline-data kan vises samtidig i egne vinduer, noe som gjør det mulig å sammenligne tidligere situasjoner med nåværende forhold. Drag Drop Objekter kan dras fra Systemsøk og slippes direkte i Tendensvisning Tendenslogging I prinsippet kan tendensdata vises i tre forskjellige moduser: Tendenslogging online: viser prosessdata i sanntid som blir oppdatert hver gang det oppstår en verdiendring (change of value, COV), eller som følge av en tidsbasert skanning. Tendenslogging offline: viser historiske prosessdata som er lastet opp til en database på administrasjonsnivå. Arkivdata: viser eldre data som er flyttet fra tendensdatabasen til arkivfiler. Tendensoversiktene kan lagres og hentes frem igjen senere. Online-tendensdata logges kontinuerlig og lagres i tendensdatabasen. 19 / 64

20 Objektvisning Objektvisning hjelper brukerne av systemet for bygningsautomasjon å navigere effektivt gjennom hele strukturen; dataobjektene er lette å velge, vise og endre. Objektvisning har støtte for tre ulike hierarkiske visninger: Teknisk visning Den tekniske visningen er den anleggsbaserte standardvisningen knyttet til den tekniske betegnelsen. Brukervisning Brukervisningen er basert på kundespesifikke brukerbetegnelser (brukeradresser). Adressestrukturen og innholdet defineres som del av DESIGO PX-prosjekteringsprosessen. Systemvisning Systemvisningen er en standard hierarkisk visning som representerer topologien i BACnetnettverket, der et område inneholder enheter og hver enhet inneholder objekter. Teknisk visning Brukervisning Systemvisning Forskjellige visninger i systemsøk Systemsøk Venstre rute i Objektvisning inneholder Systemsøk, som viser en hierarkisk strukturert oversikt over systemet (i en trestruktur). Høyre rute i Objektvisning viser innholdet i objektet som er valgt for øyeblikket. Detaljert alarmvisning i objektviser 20 / 64

21 Funksjoner i Objektvisning: Rask navigasjon gjennom systemet for automasjon og kontroll av bygninger. Rask lokalisering av objekter og alarmer. Detaljert informasjon om egenskapene til hvert objekt. Visning av sanntidsdata fra prosessen. Endring av settpunkter og parametere, og manuell overstyring av utdata. Hopp: Tilbake/Neste. Endring og definisjon av objektrelatert tekst. Funksjon med bruk av jokertegn for rask og direkte tilgang til bestemte objekter. Objektsøk i andre visninger ved å bytte visning på hurtigmeny. Støtte for ulike lese-/skrivetilgangsnivåer. Objektredigering: Et lettfattelig brukergrensesnitt for redigering av alle importerte objekter. Loggvisning Loggvisning gir brukerne tilgang til alle hendelser som har oppstått inne i systemet. Hendelser og brukeraktiviteter arkiveres i kronologisk rekkefølge i loggdatabasen, og kan vises etter behov. Hendelsesbehandling Systemet for datalogging er en bakgrunnstjeneste som utføres av Hendelsesbehandling i DESIGO INSIGHT, som kontinuerlig logger rapporterte hendelser på følgende måte: Hendelser i loggvisning: Alarmhendelser fra prosessnivået, slik som anleggsalarmer og advarsler med høy prioritet. Alarmen logges når den oppstår, og deretter ved kvittering, tilbakestilling og retur til normaltilstand. Systemhendelser fra DESIGO INSIGHTarbeidsstasjoner og PX-automasjonsstasjoner. Som eksempler kan nevnes kommunikasjonssvikt, utvelgelsesprosedyrer, oppstart, avslutning, overvåking av harddisk, batterikontroller osv. Brukerhendelser for rapportering av brukeraktiviteter på arbeidsstasjon. Disse omfatter godkjente og ikke godkjente påloggingsprosedyrer for brukere og endring av verdier, parametere og settpunkter osv. Statushendelser fra prosessnivået, for eksempel anlegg PÅ/AV osv. Brukergrensesnittet i Loggvisning har svært mye til felles med det man finner i Alarmvisning, og bygger på samme allsidige sorterings- og filtreringsfunksjoner. Loggviser 21 / 64

22 Funksjoner i Loggvisning: Spørringskonfigurasjoner kan lagres og brukes om igjen. Statuslinjen viser gjeldende filtrerings- og sorteringsstatus. Loggvisning er delt inn i fem kategorier: Alle, Alarm, System, Bruker og Status, og dette setter brukeren i stand til å forhåndsvelge hendelser i en bestemt kategori. Kolonnene kan omgrupperes, omformateres eller skjules etter behov. Hendelsene som logges for et bestemt objekt, for eksempel hendelser knyttet til et bestemt område, en bestemt automasjonsstasjon eller et bestemt datapunkt, kan raskt lokaliseres i venstre rute (Systemsøk). Logging av endringer i prosjektkonfigurasjonen. Funksjonen for parameterendring omfatter opprinnelig parameterverdi. De loggede dataene lagres og eksporters på en SQL-server. Arkivering av logg og tendensdata Arkiveringsfunksjonen brukes til å fjerne data fra kjøretidsdatabasene. Dette er nødvendig for å gi plass til nye data i tilfeller hvor lagringskapasiteten vanligvis er begrenset, og for å lagre data i en passende form for fremhenting på et senere tidspunkt. De fjernede dataene arkiveres på et trygt sted for at de skal kunne hentes frem og vises senere om nødvendig. Data arkiveres automatisk i DESIGO INSIGHT på tidsbasis eller på grunnlag av mengden oppsamlede data, eller manuelt av bruker. Rapportvisning I Rapportvisning kan brukeren velge en eksisterende rapportmal og bruke den til å starte innhentingen av øyeblikksverdier for data. Det opprettes deretter en rapport for anleggsdataene som er definert i malen. Verdiene som vises, er et "øyeblikksbilde" av dataene på det tidspunktet det tas. Sammen med Reaksjonsprosessor-programmet er det også mulig å sette i gang forhåndsvalgte rapporter automatisk. Rapportene som vises på skjermen, kan skrives ut eller lagres i PDF-format til dokumentasjonsformål. Hvis du eksporterer til en CSV-fil, kan du evaluere de loggede dataverdiene i andre programmer (f.eks. Microsoft Excel eller Access) Filteralternativer Det er mulig å vise bare de dataene som brukeren faktisk trenger i rapportene (jokertegn i adressemasken, søk etter anlegg, datapunkttype, klokkeslett, dato osv). Standard rapportmaler DESIGO INSIGHT leveres med følgende standard rapportmaler: Rapporter om alarm- og feiltilstander (aktiv, ikke kvittert, kvittert og så videre) Rapporter om loggoppføringer (alarm-, system- og brukerhendelser) Rapporter om anleggstilstander (manuell kontroll, vedlikeholdsbehov, målte romverdier, faktiske verdier, settpunktinnstillinger og så videre) 22 / 64

23 Egendefinerte rapporter Report Builder er et program for kunder som har behov for å opprette egne rapportmaler som tar hensyn til spesielle behov. Grunnlisensen dekker bruk av rapportfunksjonen med standardmaler, men du må ha en egen lisens for å bruke Report Builder. Opprette og vise rapporter via weben En bruker som arbeider på en klient-pc med DESIGO WEB, kan bruke Webrapportvisning til å velge eksisterende rapportmaler på DESIGO INSIGHTdatamaskinen og til å starte loggingen av øyeblikksverdier. Rapporten som genereres på denne måten, vises i DESIGO WEB og kan lastes ned fra webserveren til klientdatamaskinen som et PDF-dokument som kan lagres eller skrives ut. Reaksjonsprosessor Reaksjonsprosessor er et hendelsesprogram som overvåker oppfyllelsen av visse vilkår (det vil si bestemte hendelser som inntreffer) i anlegg og prosesser i hele systemet. Hvis ett (eller en kombinasjon) av vilkårene oppfylles, setter reaksjonsprosessoren i gang passende forhåndskonfigurerte reaksjoner. Brukeren kan definere oppføringene i reksjonsprosessoren. Global tidskatalog med kalenderfunksjon DESIGO INSIGHT inneholder en global tidskatalog med kalenderfunksjoner som gjør det mulig å utføre reaksjoner på forhåndsdefinerte klokkeslett på dagen (tidsskjemaer) eller på bestemte datoer (kalender/dato). På denne måten er det fremdeles mulig å kontrollere utstyr og enheter på automasjonsnivået på basis av klokkeslett eller dato, selv om disse ikke har egne tidsskjemaer eller kalenderfunksjoner. Hovedbruksområder for reaksjonsprosessoren Reaksjonsprosessoren kan brukes til å automatisere rutinemessige brukeraktiviteter. For anlegg som er integrert på automasjonsnivå uten klokke eller tidsskjema, inneholder reaksjonsprosessoren en global tidskatalog og et kalenderprogram. Automatisert styring, regulering og omkobling av anlegg basert på forekomsten av hendelser som overvåkes mens anlegget er i drift. Automatisert igangsetting og ruting av rapporter. 23 / 64

24 Drift og overvåking med webteknologi DESIGO WEB og DESIGO Terminal Server gjør optimalt bruk av fordelene ved moderne IT-teknologi til beste for ulike bygningstjenester. Med riktig utvalg og bruk har disse elementene stor innvirkning på evnen til å finjustere driften av bygningen og på komforten og tilfredsheten til brukerne av bygningen. De distribuerer bygningsinformasjon til rette vedkommende, og på akkurat det stedet der behovet melder seg. I tillegg til driftsfleksibiliteten bidrar begge løsningene vesentlig til å redusere de daglige kostnadene forbundet med endringer, utvidelser, vedlikehold og sikkerhetskopiering av data. Begge løsningene bygger på ledende standarder for programvare, og er derfor kompatible med dagens IT-sikkerhetsstrategier (brannmurer, virtuelle private nettverk (VPN) osv.). DESIGO Terminal Server DESIGO Terminal Server har alle de samme funksjonene som styringssystemet, i form av terminaltjenester via nettverket. Disse tjenestene er tilgjengelige samtidig for flere ulike brukere i uavhengige økter. I tillegg til betjenings og overvåkingsprogrammene for daglig drift av anlegget finnes prosjekteringsverktøy som muliggjør endring og utvidelse av systemet under drift. Dette gjør DESIGO Terminal Server til den optimale løsningen for profesjonelle eiendomsforvaltere som har behov for ubegrenset tilgang til bygningsdata via intranett eller ekstranett, fra et hvilket som helst sted. Alt brukeren trenger, er en enkel, standard nettverkskompatibel terminalenhet slik som en PC, "Net PC" eller "Web pad" med et operativsystem fra Microsoft. Terminalenheten må være en "tynn klient ", dvs. uten andre programvarekomponenter installert. Sikkerheten prioriteres høyt: Ekstern tilgang fra klientenheter opprettes via Microsoft Remote Desktop Web Connection med den sterkt krypterte Remote Desktop Protocol (RDP) 5.0, som bruker RSAs RC4-chifferkode med mulighet for 40, 56 eller 128-biters kryptering. DESIGO Terminal Server bygger på operativsystemet Windows Server med Terminal Server-komponenten, og kjøres på standard servermaskinvare. Maskinvare og programvarespesifikasjonen avhenger av hvor intensiv bruken er, og den avgjørende faktoren her er antallet brukere som krever tilgang samtidig. 24 / 64

25 DESIGO WEB DESIGO WEB er en ren webløsning basert på Microsoft IIS (Internet Information Server). Programmene for betjening av styringssystemet kobles til ASP-er (Active Server Pages) i spesielle grensesnitt som er optimert for Microsoft Internet Explorer. Funksjoner i DESIGO WEB: Bruk av grafikk (Anleggsvisning) Bruk av datapunkter (Objektvisning) Alarmer og logg (Alarmvisning, Loggvisning) Tendensdata (Tendensvisning) Tidsskjemaer (Tidskatalog) Rapportviser Dette gjør DESIGO WEB til den optimale løsningen for personer med ansvar for tekniske tjenester (slik som vaktmester, bygningsoperatør eller sikkerhetspersonale), som arbeider med den daglige driften av bygningen og har behov for enkel tilgang til alle nøkkelfunksjoner. I tillegg gjør løsningen nye alternativer tilgjengelige, slik at brukertilgang og utvalgte bygningsdata kan tildeles på en relevant måte til leiere og brukere av bygningen (med hensyn til for eksempel tidsskjemaer, drift av rom og visning av romforhold). WEB anleggsviser 25 / 64

26 DESIGO High Availability løsning DESIGO High Availability løsning (HA) garanterer høyere pålitelighet, tilgjengelighet og datasikkerhet for DESIGO INSIGHT, spesielt for anlegg med høynet sikkerhetskrav som for eksempel farmasøytiske anlegg, høy teknisk industri, flyplasser, datasenter osv. DESIGO HA løsningen er basert på standard IT komponenter og består av 2 eller flere fysiske servere sammen med ESX server virtualiseringsprogramvare av VMware. High Availability løsningen inkluderer følgende funksjonalitet: Kontinuerlig overvåkning av alle fysiske servere og starter om DESIGO INSIGHT serveren på backupserveren ved en maskinvarefeil uten menneskelig innblanding. Overvåker operativsystemet, ved feil skjer en omstart av servicen automatisk. Oppdager maskinvarefeil på serveren takket være gjensidig heartbeat funksjonalitet. Starter virtuelle maskiner automatisk på en annen fysisk server uten menneskelig innblanding. Gir informasjon til en spesialist når en feil oppstår. VMware Infrastructure Manager (VIM) for server administrasjon. DESIGO High Availability løsning 26 / 64

27 DESIGO PX-automasjonsnivået Det mest slående ved DESIGO PX er systemets gjennomgående åpenhet og skalerbarhet, med fritt programmerbare automasjonsstasjoner og betjeningsenheter. DESIGO PX oppfyller på en pålitelig måte alle forventninger knyttet til styring og overvåking av bygningstjenester. Med sin modulære systemutforming kan DESIGO PX på en ideell måte tilpasses til bestemte krav og behov, slik at kostnadseffektiv DDC-teknologi kan tas i bruk også i mindre HVAC-systemer. Enten det dreier seg om nye bygninger eller ombyggings- /moderniseringsprosjekter, begrenses investeringskostnadene til kun de systemkomponentene som det faktisk er behov for. Denne innovative systemstrategien gjør det dermed mulig å utvide DESIGO PX stegvis til et system for bygningsautomasjon og kontroll hvis eller når det skulle bli aktuelt. En serie med fritt programmerbare betjeningsenheter Rombrukere og bygningsoperatører kan alle dra nytte av en omfattende serie med betjeningsenheter som kan brukes til målrettet endring av romforhold eller av hele anlegg under ett. Betjeningsenheter Berøringspanelet gir praktisk betjening og visning av komplekse bygningstjenesteanlegg. Funksjoner i DESIGO berøringspanel Maksimal fleksibilitet og optimal hjelp for brukerne av teknologien. Rett betjeningsenhet på rett sted: Overvåking og betjening via PX-WEB: Ved eventuelle feil i anlegget sender DESIGO PX ut SMS-meldinger og e-post og muliggjør fjerndiagnostikk via webklient. For vaktmesteren: Med optimerte betjeningsenheter er det enkelt å kontrollere at bygningstjenesteanlegget fungerer som det skal, eller tilpasse de omfattende tidsskjemaene slik at de gjenspeiler variasjoner i brukstidene. Enkelt å legge til nye operatørkontroller og funksjoner. Allsidig veiledning av brukere ved alarmer. For bygningsbrukere: Optimerte betjeningsenheter gir enkel og direkte lokal betjening av anlegget. Temperaturen i et møterom kan for eksempel enkelt og greit reguleres etter behov. 27 / 64

28 Drift på automasjonsnivå PXM20 nettverk operatørterminal Den nettverkskompatible operatørterminalen PXM20 og PXM20-E muliggjør fullstendig drift av alle automasjonsstasjoner som er koblet til et BACnet-nettverk. Som BACnet-klient leser PXM20 automatisk dataene fra automasjonsstasjonene. Den er derfor alltid oppdatert, og kan skiftes ut mens systemet er i drift. Operatørterminalen har et lysdisplay med høy oppløsning for grafikk og tekst, betjeningstaster og en fellesalarmindikator med lydsignal. Den kan installeres eksternt i en tavledør for betjening av kompakte og modulære automasjonsstasjoner, eller den kan plugges rett inn i en modulær automasjonsstasjon. De klart ordnede funksjonsknappene og hurtigknappene sikrer riktig betjening, selv når brukerne mangler erfaring. Betjeningsenheten PXM20 Tidskatalog Alarmoversikt Online-tendens Grafikkbasert visning av varmekurve PXM20 / PXM20-E operatørfunksjoner Alarmovervåking med kvittering og visuell og hørbar Brukervennlig veiledning gjennom alarm. anleggsfunksjonene. Datapunktvisning og betjening i forhold til alle målte Favoritter, konfigurerbar oversikt verdier, settpunkter, anleggs tilstander, driftstilstander og over de viktigste verdiene i parametere. anlegget. Grafikkbasert visning og betjening i forhold til Tilgangsbeskyttelse på flere tidsskjemaer, unntakskalender, online-tendens og nivåer. varmekurve. Typer oppsummering PXM20 Operatørterminal, kommunikasjon over LonTalk PXM20-E Operatørterminal, kommunikasjon over Ethernet/IP 28 / 64

29 Anleggsoperatørterminalen PXM10 Operatørterminalen PXM10 muliggjør fullstendig lokal drift av en automasjonsstasjon av typen DESIGO PXC eller PXR. Enheten omfatter brukervennlig "enknappsbetjening" og et displaypanel av høy kvalitet. PXM10-enheten kan installeres eksternt i en tavledør for betjening av kompakte og modulære automasjonsstasjoner, eller den kan plugges rett inn i en modulær automasjonsstasjon. Betjeningsenheten PX Settpunkt- og måleverdivisning Alarmvisning Tidskatalog PXM10-operatørfunksjoner Visning av målte verdier, settpunkter, anleggstilstander og driftsmoduser. Settpunktjustering etter behov. Visuell alarm. Alarmvisning med mulighet for kvittering. Grafikkbasert visning av tidsskjemaer. QAX -rombetjeningsenheter Opptil fem busskompatible QAX...-rombetjeningsenheter kan kobles til PPSbussen på hver automasjonsstasjon for å la brukeren endre komfortverdier tilpasset individuelle behov. QAX30.1 QAX31.1 QAX32.1 QAX33.1 QAX34.1 QAX84.1/PPS2 2) QAX32.1 QAX33.1 QAX34.1 Funksjonsoversikt QAX30.1 QAX31.1 QAX84.1/ QAX90.1 1) QAX91.1 1) QAX34.3 3) PPS2 2) Romtemperatursensor Settpunktkorreksjon Bryter for driftsmodus Bryter for viftehastighet LCD-display for romtemperatur, settpunktjustering og driftsmodus 1) trådløs romenhet 2) innebygd romenhet 3) En enhet per PXC Tilleggsinformasjon tilgjengelig:: Romenhet: Nøkkelen til individuell komfort 29 / 64

30 Web-basert betjening med PX-WEB Med sin integrerte Internett-teknologi muliggjør den innebygde webserveren full drift av anlegget med forbindelse til automasjonsstasjonene ved hjelp av en vanlig webleser. Webserveren er integrert i den modulære automasjonsstasjonen PXC100/200- E.D med hjelp av den valgfrie modulen PXA40-W.. samt også på PXC..-U med bruk av modulen PXA30-W PXC100/200.E-D med plug-in modul PXA40-W.. Betjening og visning via webklient (berøringspanel) Hovedfunksjoner i PX-WEB: Drift via webleser eller mobile klienter (mobiltelefon, Simpad, PocketPC eller PDA). Enkle "plug-and-play"-funksjoner; ikke behov for tekniske tilpasninger. Brukervennlig veiledning gjennom anleggsfunksjonene. Full tilgang til alle målte verdier, settpunkter, anleggs- og driftstilstander samt parametere. Omfattende datapunktdrift og settpunktregistrering ved hjelp av klartekst. Alarmbehandling via SMS (til angitt tlf.nummer) eller med e-post. Endring av tidsskjemaer, unntakskalender og varmekurve. Lesing av tendensdata med mulighet til å eksportere data til Microsoft Excel for evalueringsformål. Sortering av hovedverdier via "Favoritter. Støtte for tilgangsbeskyttelse på flere nivåer. Mulighet for visning av anleggsgrafikk enkelt å lage og endre. Modem- og Ethernet-versjon tilgjengelig. Anleggsbetjening Alarmoversikt Typesammendrag PX-WEB PXC100/200-E.D + PX40-W1 eller PXC -U + PX30-W1 PXC100/200-E.D + PX40-W0 / W2 eller PXC -U + PXA30-W0 / -W2 Tilgang til Webserver via IP, alarmer via SMS og e-post, generiske Web funksjoner/betjening av alle tilkoblede DESIGO PX automasjonstasjoner i et BACnet nettverk. Tilgang til Webserver via IP, alarmer via SMS og e-post, grafiske Web funksjoner/betjening av alle tilkoblede DESIGO PX automasjonstasjoner (for PXA..-W0) eller for alle DESIGO PX automasjonstasjoner i et BACnet nettverk (for PXA..-W2) 30 / 64

31 Fritt programmerbare automasjonsstasjoner DESIGO PX tilbyr fritt programmerbare automasjonsstasjoner med høyest mulig grad av fleksibilitet for optimal regulering og overvåkning av anleggene i bygget. Omfattende systemfunksjoner som alarmer, tidskatalog og tendenslagring dekker alle krav forbundet med betjening av bygg. De autonome automasjonsstasjonene er tilgjengelig i to kategorier. BACnetkommunikasjon for størst mulig åpenhet DESIGO PX bygger på industristandarder som er utviklet ikke bare for dagens krav, men også for morgendagens kommunikasjonsteknologi. BACnet/LonTalk eller IP er mer enn moteord for oss. Tvert imot, de understreker åpenheten i systemene våre og bruken av det aller nyeste innen kommunikasjonsteknologi for å sikre best mulig effektivitet samlet sett. Vår konsekvente og koordinerte bruk av standardteknologi gir enkel og kostnadseffektiv integrasjon av tredjepartssystemer og komponenter. Fritt programmerbare automasjonsstasjoner 31 / 64

32 Automasjonsstasjonene - den kompakte serien Installasjonsteknikken og den faste konfigurasjonen av integrerte I/O-er i serien av kompakte automasjonsstasjoner gjør disse ideelle for kontroll av små og distribuerte anlegg. I/O-ene i disse automasjonsstasjonene kan tilpasses ulike signaltyper. Automasjonsstasjonene installeres direkte i tavlen. Betjeningsenhetene kobles til BACnet-automasjonsbussen, via PPS-bussen eller verktøy/hmi-porten. Automasjonsstasjon PXC22-E.D Anleggsstørrelse I/O: UI DI AO DO BACnet/LonTalk PXC12.D PXC22.D PXC236.D PXC36-S PXC52 BACnet/LonTalk modemforbindelse PXC12-T.D PXC22-T.D PXC36-T.D PXC10-TL BACnet/IP PXC12-E.D PXC22-E.D PXC36-E.D Inn- og utgangs alternativer UI DI AO DO Universelle innganger som kan kobles til passive (LG-Ni 1000) og aktive (DC 0 10 V) sensorelementer, eller til binære spenningsfrie kontakter, for signaleringsfunksjoner. For PXC D, 20 Hz teller tilgjengelig som opsjon. Binære innganger for signalering. For PXC10TL, PXC36-S og PXC52, tilbyr også opsjon tellefunksjoner (maks. 4 x 20 Hz-tellere per PXC ). Analoge utganger for tilkobling av V-aktuatorer eller for binær kontroll. Via programstrukturen kan analoge utganger også programmeres som binære bryterfunksjoner og kobles til belastninger på 24 V / 20 ma. 230 V / 2 A-reléutganger for binær kontroll. Opp til 5 QAX3 romenheter kan tilkoblet alle kompakte automasjonsstasjoner. Automasjonsstasjonen PXC36-S har også innebygde manuelle brytere og ytterligere LED-indikatorer. De manuelle kontrollene, med bryterstillingene "Auto/Stopp/Manuell" eller "Auto/0/1/2", kan brukes til direkte bryterkontroll av aktuatorer eller i programvaren for andre brukerdefinerbare formål. Automasjonsstasjonen PXC10-TL er også optimert for veggmontering, og har en på 230 V strømforsyning og en fritt programmerbar LED-knapp. Automasjonsstasjonene PXC -T.D for direkte tilkobling av modem kan brukes til fjernkontroll og alarmfunksjoner med DESIGO INSIGHT. 32 / 64

DESIGO V4 Automasjons nivå. Siemens AG 2008. All rights reserved.

DESIGO V4 Automasjons nivå. Siemens AG 2008. All rights reserved. DESIGO V4 Automasjons nivå Siemens AG 2008. All rights reserved. Oversikt Automasjons Nivå DESIGO PX og DESIGO TX Sortemang som PX V2.37 + Nye System kontrollere for LonWorks + Ny PX modulær + Ny TX OPEN

Detaljer

Applikasjonen for operatørstasjonen skal være installert som en Windows service og starte uten at brukere er pålogget.

Applikasjonen for operatørstasjonen skal være installert som en Windows service og starte uten at brukere er pålogget. Kravspesifikasjon Kravspesifikasjon...1 Sentralutstyr...1 Operatørstasjon...1 Kommunikasjon mot brannsystem...2 Kommunikasjon mot undersentraler...2 Undersentraler (US)...2 Undersentraler (US) kortversjon...4

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Teknisk vinteruke 2007 Komplette løsninger for sikkerhet, automasjon og kontroll av byggteknisk infrastruktur Side 1 Mars 2007 Andreas Erichsen I nærheten av deg, over hele verden 64 selskaper I 31 land

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Sentralisering av drift. Runar Solli HOIST Energy EM Systemer

Sentralisering av drift. Runar Solli HOIST Energy EM Systemer Runar Solli HOIST Energy EM Systemer Hva ligger i begrepet «Sentralisering av drift»? Betjening av forskjellig utstyr fra en dedikert lokasjon Mål for sentralisering Effektivisere, kvalitetssikre og rasjonalisere

Detaljer

Applikasjonen for operatørstasjonen skal være installert som en Windows service og starte uten at brukere er pålogget.

Applikasjonen for operatørstasjonen skal være installert som en Windows service og starte uten at brukere er pålogget. Kravspesifikasjon Kravspesifikasjon... 1 Sentralutstyr... 1 Operatørstasjon... 1 Kommunikasjon mot brannsystem... 2 Kommunikasjon mot undersentraler... 2 Undersentraler (US)... 2 Undersentraler (US) kortversjon...

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Fullt integrert nettverk

Fullt integrert nettverk SECURITY Innbruddsdetektering Adgangskontroll CCTV Fjernstyrt overvåking Integrert system Elektronisk lås GSL 000 Høysikkerhetslås til verdiskap, hvelv og dører SECURITY GSL 000 Intrusion Detection Access

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligente løsninger for I Europa står bygninger for 40 prosent av det samlede energiforbruket. Sykehus har et spesielt stort

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Produktpanorama Automasjon

Produktpanorama Automasjon Produktpanorama Automasjon 2 3 4 5 6 7 Modicon TSX Nano Modicon TSX Micro Modicon TSX Premium Modicon TSX Quantum Modicon TSX Momentum Operatørterminaler og industri-pc Telefast 2, et tilkoblingssystem

Detaljer

Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken

Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken Elmålere med bustilkobling, ferdig konfigurerte operatørpaneler med logging og trend- funksjon Kan enkelt installeres av en elektriker

Detaljer

Integrasjon og nettverk

Integrasjon og nettverk Integrasjon og nettverk 1 Kommunikasjon 2 Driver - oversettelsesmaskin "Ånden er villig men kjødet er skrøpelig" "Spøkelset er parat, men kjøttet er seigt" 3 Standard protokoller 4 Buss systemer : Overføringsmedium

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Fagmøte driftsassistansen Møre og Romsdal Molde 13 desember 2005

Fagmøte driftsassistansen Møre og Romsdal Molde 13 desember 2005 Fagmøte driftsassistansen Møre og Romsdal Molde 13 desember 2005 Funksjonalitet Kjell Myklebust Hva er en Webserver? Top system som erstatter windows baserte systemer EXO 4 ifix Intouch Citect Osv.. Hvorfor

Detaljer

Smarthusløsninger PRODUKTOVERSIKT

Smarthusløsninger PRODUKTOVERSIKT Smarthusløsninger PRODUKTOVERSIKT Iddero produserer produkter for hjem og bygningsautomasjon, basert på KNX standarden KNX er internasjonal standard for hjem og bygningsautomasjon, brukt av over hundrevis

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE John Bothner & Olav Ligaarden Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikkerhetskonferansen 2017 Oslo Kongressenter 28 29.03.2017 SLIDE 1

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kan administreres sentralt for endring av adgang lokalt Med det nye administrasjonsprogrammet

Detaljer

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt www.instell.no 1 / INNHOLD enet Trådløs styring Helt enkelt Informasjon enet er et trådløst system fra den tyske kvalitetsprodusenten JUNG. Dette innebærer at en topp

Detaljer

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt PoolManager PoolManager PRO Veldig bra kan være så enkelt Innovativ teknologi i smart design Produsert i Tyskland Nyt krystallklart vann til enhver tid PoolManager avanserer i den nyeste versjonen fra

Detaljer

CentraLineAX. Grafisk fremstilling av DALI lysstyring

CentraLineAX. Grafisk fremstilling av DALI lysstyring CentraLineAX Grafisk fremstilling av DALI lysstyring CentraLine AX Nettbasert integrasjon Erfaring viser at CentraLine AX kan spare opptil 54% i prosjektering, installasjon, drift og vedlikeholdskostnader.

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Aliro. Adgangskontroll

Aliro. Adgangskontroll Aliro Enkel installasjon og administrasjon Generisk maskinvare Ethernet-, LAN- og/eller RS485-kommunikasjon Omfattende brukergrensesnitt som støttes av hjelpefiler Tilgjengelig på femten språk Systemoversikt

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon/Beskrivelse av leveransen.

Bilag 1 Kravspesifikasjon/Beskrivelse av leveransen. Bilag 1 Kravspesifikasjon/Beskrivelse av leveransen. Innhold Generelt... 2 Innsamling av målerdata.... 2 Systemoppbygging.... 3 Avviksbehandling.... 4 Rapportering... 4 Avtale.... 5 Generelt. Det skal

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex senker dine energikostnader helt uten kompromisser på komfort. Kalenderstyrt, soneinndelt oppvarming gjør det enkelt og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte)

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

Oversikt over Document Distributor

Oversikt over Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Distributor Med Lexmark Document Distributor-pakken kan du skrive

Detaljer

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt i realtid med R-CONTROL RCO Securitys programvare R-CONTROL tilbyr avansert systemadministrasjon og anleggsoversikt alt presentert

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Saia PG5 2.0. Kjære kunde,

Saia PG5 2.0. Kjære kunde, Myrvoll 07.09.2009 Saia PG5 2.0 Kjære kunde, Etter en lang og intensiv periode med utvikling og testing, er det en glede å informere om at PG5 V2.0 er klar for distribusjon. I denne nye PG5 versjonen lanseres

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C-Elektrotekniske anlegg 8. Kontroll- og overvåkingsanlegg Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse C.8 Kontroll- og overvåkingsanlegg... 3 C.8.1 Overvåkning

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

FACI Tera Sykesignal

FACI Tera Sykesignal FACI Tera Sykesignal FT 4045 Hovedsentral Hovedsentralen er en lavenergi, vifteløs industri PC med flash disk og har embeded Windows installert. Hovedsentralen styrer et sentralkort med USB tilkobling.

Detaljer

KONICA MINOLTA LØSNINGER FOR MOBIL UTSKRIFT

KONICA MINOLTA LØSNINGER FOR MOBIL UTSKRIFT JOHN FÅ GLEDEN DOE INC. AV EN ENJOYS FLEKSIBEL TRUSTFUL ARBEIDSSTIL RELATIONSHIP MED MOBIL UTSKRIFT WITH KONICA MINOLTA Global technology leader profits from document security, lower costs, greener printing

Detaljer

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L WEB basert Leder VA D R I F T S K O N T R O L L Nordfjordeid Førde Lillehammer Sandvika LOKALISERING NORMATIC AS Landsdekkende leverandør av automasjonssystem Etablert i 1998 50 ansatte Omsetning : 60

Detaljer

eform Suite Utvidelse for Hybrid fangst for TeleForm

eform Suite Utvidelse for Hybrid fangst for TeleForm eform Suite Utvidelse for Hybrid fangst for TeleForm Øker verdien av TeleForm løsningen med flere tilleggs funksjoner for hybrid fangst av papir og eforms. Lager intelligente eforms i HTML eller Acrobat

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Fremtidens SD-anlegg SIEMENS

Fremtidens SD-anlegg SIEMENS SIEMENS Fremtidens SD-anlegg Arild Fossbakk Siemens Ltd 2009. All rights reserved. 5-10-15 år tilbake 90-tallet: personsøkere mye brukt 1990: Internet tilgjengelig kommersielt 1995: Windows 95 released

Detaljer

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING Lysstyring for den moderne verden! Med Casambi kan du styre belysningen for å skape den rette stemningen og atmosfæren. Dim din belysning og juster fargetemperatur med veggbrytere,

Detaljer

ALREG Beskrivelse side 1

ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Alarmpresentasjonssystemet for vaktsentraler, politi og brannvesen. Når alarmen går, gjelder det å iverksette riktige tiltak Hvert sekund teller når liv og verdier skal reddes.

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

WEBvision Brosjyre. Sentral Driftskontroll

WEBvision Brosjyre. Sentral Driftskontroll WEBvision Brosjyre Sentral Driftskontroll Anleggstyring Lysstyring Alarmering Trendlogging Fjernbetjening Fjernovervåkning Sentral Driftskontroll Byggherrer som ønsker de laveste årskostnadene og samtidig

Detaljer

STYRESYSTEM CORROVENTA. Styring, regulering og overvåking for alle typer tørkearbeid, både vannskadesaneringer og faste installasjoner.

STYRESYSTEM CORROVENTA. Styring, regulering og overvåking for alle typer tørkearbeid, både vannskadesaneringer og faste installasjoner. CORROVENTA STYRESYSTEM Styring, regulering og overvåking for alle typer tørkearbeid, både vannskadesaneringer og faste installasjoner. 80 www.corroventa.no www.corroventa.no 81 SUPERVISION Styresystemet

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer