SLA oppfølging og nytte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLA oppfølging og nytte"

Transkript

1 SLA oppfølging og nytte Tjenesteavtale mellom Helseforetakene og Helse Vest IKT Stig Atle Gjøen Seksjon for IKT Helse Bergen

2 Agenda Hva er SLA, tjenesteavtale, SNA, ServiceLevelAgreement. Hva er avtalt? Hva er viktig at dere vet! Servicerapport Eksempel på bruk av servicerapporten

3 Hva er SLA, tjenesteavtale, SNA, ServiceLevelAgreement? akkurat det samme nemlig: er en avtale mellom to parter som beskriver hvilken tjenester som ytes og til hvilken kvalitet, samt hvilken godtgjørelse som skal betales for ytelsen. (Definisjon hentet fra Dataforeningens Sjekkliste for SLA) I dette tilfelle en avtale mellom Helse foretaket og Helse Vest IKT AS om hvilke IKT-tjenester som skal leveres, kvaliteten på tjenestene og hvilken pris som skal betales.

4 Om avtalen Avtalen er basert på Statens standard for IT-anskaffelser Årlig revidering Likelydende for alle foretakene

5 Avtalen inneholder Hovedavtale Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon og forutsetninger Bilag 3: Oversikt over utstyr, programvare og tilhørende avtaler Bilag 4: Administrative bestemmelser Bilag 5: Prosjekt for etablering av driftstjenesten Bilag 6: Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 8: Endringskatalog til den generelle avtaleteksten Bilag 9: Endringskatalog etter avtaleinngåelsen Bilag 10: Begreper og definisjoner

6 Hva sier avtalen noe om? Generelt Definisjon av tjenesteavvik måling av tjenestekvalitet måling av nedetid målsatt oppetid for tjenester Kundesenter-tjenesten Åpningstid og kontaktinformasjon Prioritering av svartid på telefon, e-post og behandling av tilgangsskjema Vaktberedskap Endringstjenesten - Strukturert håndtering av endringer Kategorisering av endringer Registrering og kategorisering av endringer Servicerapport Informasjon og varsling Ikke planlagt driftsstans Planlagte driftstans

7 Hva sier avtalen noe om? Generelle IKT infrastruktur tjenester Server tjenester Lagringstjenester Sikkerhetskopitjenesten Applikasjons tjenester Gruppering av applikasjonstjenester Applikasjonstjenestelisten Fast del av applikasjonstjenesten Variabel del av applikasjonstjenesten Roller og ansvar i applikasjonsforvaltningen

8 Hva mer sier avtalen noe om? Desktop tjenester Antivirus tjenesten Domenepåloggingstjenesten Inventarregister tjenesten Programdistribusjonstjenesten Filservertjenesten Nettverksutskriftstjenesten E-post- og kalendertjenesten Terminalserver tjenesten Brukerutstyrstjenestene Drift av PC med tilkoblet utstyr Leveranser av nytt IKT utstyr Service på utstyr Strategi for systemintegrasjon Timebaserte oppdrag Nettverkstjenester

9 IKT Kundesenteret - åpningstider

10 Tidsfristar for generelle tenester Opprette ny brukarkonto: 1 veke Endre brukarkonto: 32 timer Avslutte brukarkonto: 1 veke Tildele nytt passord: 4 timer Få utvide lagringsplass: 16 timer Opprette ny organisasjonstilhøyring: 2 veker Endre eksisterande organisasjonstilhøyring: 4 veker Opprette og endre sted/bygg: 1 veke Opprette og endre lister og fellesmapper: 2 veker Leggje til og / eller fjerne medlemmer frå lister og fellesmapper: 32 timer

11 Målsatt oppetid for tjenester Målsatt oppetid avtales pr tjeneste og er en %-sats av det totale antall timer i måleperioden. enkelte tjenestene. Oppetid % Samlet antall nedetid pr mnd 99,99 4min 19sek 99,95 21min 36sek 99,90 43min 12sek 99,80 1t 26min 99,70 2t 9min 99,60 2t 53min 99,50 3t 36min 99,40 4t 19min 99,30 5t 2min 99,20 5t 46min 99,10 6t 29min 99,00 7t 12min

12 Prioritering av saker grunnlag for prioritering Kode Kritisk Høy Middels Normal Referanse eksempler Fare for liv og helse. Flere virksomhetssystemer er stoppet for alle i virksomheten. Tjenesteavviket har svært stor økonomisk konsekvens for virksomheten. Eller flere enn 100 brukere er berørt Et virksomhetssystem er stoppet for alle i virksomheten Man får ikke løst en oppgave som gjelder en stor del av virksomheten. Et avdelingssystem er ute for hele avdelingen. Tjenesteavviket har stor økonomisk konsekvens for virksomheten. Flere enn 50 brukere er berørt. Et virksomhetssystem er stoppet for en avdeling. Et avdelingssystem er stoppet for store deler av brukerne på en avdeling. Tjenesteavviket har middels økonomisk konsekvens for virksomheten. Flere enn 10 brukere, men færre enn 50 brukere er berørt. Få eller ingen viktige virksomhets funksjoner stopper, En eller noen få brukere i virksomheten får ikke utført sine oppgaver Tjenesteavviket har liten eller ingen økonomisk konsekvens. Færre enn 10 brukere er berørt.

13 Prioritering Sammenstillingen av Hastegrad og Innvirkning og/eller Omfang legges til grunn for prioriteringen: Innvirkning og/eller omfang Kritisk Høy Middels Normal Kritisk Hastegrad Høy Middels Normal

14 Prioritering av saker målsatt løsningstid Kode Beskrivelse prioritet Målsatt løsningstid P1 Kritisk 2 timer P2 Høy 4 timer P3 Middels 8 timer P4 Normal 16 timer P5 Plan 32 timer P6 Plan 1 uke P7 Plan 2 uker P8 Plan 3 uker P9 Plan Avtale

15 Applikasjonsgrupper Applikasjonstjeneste gruppe Prioritering Adm. Diverse Normal Akuttmottak Høy Adm. Dokumentasjon Normal BUP Høy Avdeling diverse Normal Hjerte Høy Datavarehus Normal Laboratorie Høy Eigedom Normal Legemiddel Høy Ernæring Normal Mor Barn Høy Finans Normal NEFRO Høy Foto Normal Operasjon Høy HMS Normal PACS RIS Høy Hørsel Normal PAS EPJ Høy Kvalitetsregister Normal Portør Høy Lønn Personal Normal Registerkodeverk Høy NEVRO Normal Web Portal tjenester Høy Skåring Normal Integrasjon (EDI) Høy [1] Fysioterapi Middels Statistikk Normal Øye Innkjøp Logistikk Normal Normal (Innkjøp Middels)

16 Antall applikasjoner pr gruppe Applikajonsteneste-gruppe Systemforvaltning, produksjon HF: Pr. månad Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Adm div Adm dokumentasjon Akuttmottak Avd div BUP Datavarehus Eiendom Ernæring Finans Foto Fysioterapi Hjerte HMS Hørsel Innkjøp/logistikk Integrasjon Kvalitetsregister Laboratorie Legemiddel Lønn/ personal Mor/Barn Nefro Nevro Operasjon PAS/EPJ Portør Register/Kodeverk Røntgen Skåring Statistikk Web/Portaltjenester Øye

17 Driftsmøter For applikasjoner kan systemeier hos Kunden og systemforvaltet hos Leverandøren avtale om det skal gjennomføres Driftsmøter. For de største applikasjoner med hastegrad Høy bør det gjennomføres jevnlige driftsmøter. Driftsmøtene kan inneholde gjennomgang av: Drift Ressurser Statistikk Driftsavvik Driftsvarsler Gjennomgang av åpne saker Styring og prioritet av variabel forvaltningsdel for de applikasjoner som har dette. Utarbeide, justere og evt. iverksette forvaltningsplaner / oppgaver / rutiner / prosedyrer

18 Servicerapporter En servicerapport utarbeides månedlig Rapporten dekker følgende områder: Henvendelser Kundesenter Tjenestekvalitet Kundesenter Behandling av sakene Total leveranse, applikasjoner og driftstjenester Serviceoppdrag utstyr Leveranse av utstyr Endring/Oppgradering av eksisterende applikasjoner 5 mest forekommende henvendelsestyper Et godt verktøy for å sjekke hvilken service som Helse Vest IKT leverer

19 Servicegrad Kundesenter

20 Applikasjonstenestegruppe (32 grupper) Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Adm div. Adm dokumentasjon Akuttmottak Avd div. BUP Datavarehus Eiendom Ernæring Finans Foto Fysioterapi Hjerte HMS Hørsel Innkjøp/logistikk Integrasjon Kvalitetsregister Laboratorie Legemiddel Lønn/ personal Mor/Barn Nefro Nevro Operasjon PAS/EPJ Portør Register/Kodeverk Røntgen Skåring Statistikk Web/Portaltjenester Øye

21 87% 98% 99% 96% 85% 90% 91% 93% 50%

22 Applikasjonsteneste gruppe Integrasjon Ant avvik HBE HFO HFD HST BizTalk 1 x Applikasjonteneste gruppe Mor/Barn Ant avvik HBE HFO HFD HST Kommentar: Feil/Årsak Tiltak/forbedring Oppetid % Nedetid, Timer, min. Tenestene som flytter ordresvarfiler frå DMZ til respektive føretak sin innbokser for ordresvar hadde stoppet. Tenestene måtte startast igjen for at filflyttingen skulle gå. 64,28 265,46 Kommentar: Feil/Årsak Tiltak/forbedring Oppetid % Nedetid, Timer, min. Planlagt nedetid, Time, Min. Planlagt nedetid, Time, Min. Natus 11 x 99,78 1,34 Natus x Endre på prosedyrar (2) som har medvirket til heng 0,05 Natus x Defragmentering av indekser 2,00

23 Eksempel på aktiv bruk av servicerapport Trend i 2007 at leveranse av utstyr var for dårlig fra Helse Vest IKT Fikk mange klager fra klinikken til Seksjon for IKT om manglende/forsinkede leveranser Kravet var leveranse innen 4 uker Servicerapporten viste dårlig resultat

24 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trenden PC-leveranse okt.åå nov.åå des.åå jan.åå feb.åå mar.åå apr.åå mai.åå jun.åå jan.åå feb.åå mar.åå apr.åå mai.åå jun.åå jul.åå aug.åå sep.åå okt.åå nov.åå des.åå jan.åå feb.åå mar.åå apr.åå mai.åå jun.åå jul.åå aug.åå sep.åå okt.åå nov.åå des.åå jan.åå feb.åå mar.åå apr.åå mai.åå jun.åå jul.åå aug.åå sep.åå % innenfor avtalt tid % innenfor avtalt tid

25 Tiltak Gikk i dialog med Helse Vest IKT Fikk laget standardprodukter som skulle finnes på lager Betale for å få opprettet et lokalt lager hos Helse Vest IKT. Krav om at en gikk fra 4 uker til 2 ukers leveransedato

26 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trenden PC-leveranse okt.åå nov.åå des.åå jan.åå feb.åå mar.åå apr.åå mai.åå jun.åå jan.åå feb.åå mar.åå apr.åå mai.åå jun.åå jul.åå aug.åå sep.åå okt.åå nov.åå des.åå jan.åå feb.åå mar.åå apr.åå mai.åå jun.åå jul.åå aug.åå sep.åå okt.åå nov.åå des.åå jan.åå feb.åå mar.åå apr.åå mai.åå jun.åå jul.åå aug.åå sep.åå % innenfor avtalt tid % innenfor avtalt tid

27 Etter tiltaket Mindre klager (har i dag nesten ingen klager på leveranse av utstyr) Raskere levering Enklere bestillingsrutine (slipper å velge fra mange produkter)

28 Endringer i SLA Revideres årlig Kom med innspill til ditt foretak sin IKTenhet Viktig å komme med innspill for å kunne forbedre avtalen

29 Rollerbeskrivelse Besluttende Utførende Systemeier Systemansvarlig Forvalter Tekniske eksperter Helseforetakene Helse Vest IKT Overlappende område som reguleres i ansvarskartet

30 Systemeier Overordnet ansvar for bruk, strategi og videreutvikling av systemet. Ansvar for at systemet oppfyller krav i lovverket og foretakets styringssystem for IT-sikkerhet. Ansvar for at systemet dekker oppgavene det er ment for. Ansvar for at applikasjonsforvaltningen har effektive beslutningsprosesser. Koordinerer ønsker fra ulike interessenter hvis applikasjonen dekker flere avdelinger, klinikker eller foretak, og beslutter hvordan tjenesten skal videreutvikles. Ansvar for å skaffe finansiering sammen med IKT-leder Beslutter hvem som skal ha tilgang på et overordnet nivå (rollebeskrivelse). Ansvar for å stille krav til tjenesteavtalen (SLA) for sitt system og å formidle innholdet i tjenesteavtalen til brukermiljøet. Ansvar for å utarbeide ansvarskart sammen med systemforvalter. Ansvar for at det legges til rette for at brukerne kan tilegne seg kompetanse om optimal bruk av systemet. Kan delegere en del av arbeidet til en systemansvarlig og utpeker systemansvarlig(e) ved behov. Ansvar for å melde fra til Helse Vest IKT v/kundesenteret dersom rollen som systemeier eller systemansvarlig overlates til en annen.

31 Systemansvarlig Delegert rolle fra systemeier ut i fra behov og kompetansekrav. Det skal fremgå av ansvarskartet hva som er delegert til systemansvarlig. Må ha god forståelse for funksjonalitet og forretningsmessig bruk av applikasjonen samt virksomheten som systemene skal støtte. Rapporterer feil og identifisere og komme med forslag til forbedringer i systemet til Systemeier. Daglig ansvar innenfor egen organisasjon. Følger opp leveranseavtaler mot Helse Vest IKT. Tett kontakt med brukermiljøet. Ansvar for å teste, godkjenne og følge opp forandringene i henhold til Ansvarskartet. Er med å planlegge og gjennomføre avvikling av gamle systemer. Skal samarbeide tett med Systemforvalter i Helse Vest IKT.

32 Systemforvalter Koordinator av aktiviteter og oppgaver. Ansvarlig for kontakt med ekstern leverandør. Primus motor som delegerer oppgaver i Helse Vest IKT. Følger opp at systemet leveres i henhold til det som er avtalt i tjenesteavtalen (SLA) Har inngående kunnskap om de muligheter systemet kan gi og følger opp utviklingen og bruken av systemet. Ha god kunnskap om bruksområdet. Har god kontakt med systemansvarlig i foretaket. med mer

33 Ansvarskart Nyttig verktøy for å avklare ansvaret mellom ulike parter Forenkler samarbeidet mellom partene Hvis flere U (utfører), B (Beslutter) på samme oppgave må oppgaven ytterligere spesifisere

34

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.03.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Møtetidspunkt: Mandag 16.03.2015, kl. 13.00 16.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 12.11.2014

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 12.11.2014 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 12.11.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressen; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 23.04.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 19.06.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 19.06.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 19.06.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Clarion Airport hotell, Flesland, Bergen Møtetidspunkt: Fredag 19.06.2015, kl. 08.30 13.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

Tjenesteovervåkning. COOP i Norge

Tjenesteovervåkning. COOP i Norge Tjenesteovervåkning COOP i Norge Agenda 1. Litt om COOP i Norge 2. Prosjekt Tjenesteovervåkning i COOP i Norge 1. Bakgrunn 2. Konsept 3. Status 2011 3. Tjenesteovervåkning og SLA rapportering på IT i Butikk

Detaljer

(LOGO CUSTOMER) SLA-(system) MAL-SLA-Acando Revisjon 01. SLA-(system) Acando-(customer) 1/20

(LOGO CUSTOMER) SLA-(system) MAL-SLA-Acando Revisjon 01. SLA-(system) Acando-(customer) 1/20 SLA-(system) Acando-(customer) 1/20 Revisjonshistorikk: Revisjon Endring Dato/sign 01 Initiell 01 sept 2009 / xyz Dokumentets gjeldende revisjon (format: «Revisjon 99» eller «Revisjon < dato >»): Revisjon

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF Evaluering av Hemit

Helse Midt-Norge RHF Evaluering av Hemit Helse Midt-Norge RHF April 2006 Rambøll Management Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen 0213 Oslo Norge Tlf: 2251 8000 www.ramboll-management.no Innholdsfortegnelse 1. Ledelses resymé 3 2. Innledning 5 3. Opprettelsen

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift ÅS kommune Dato 30.11.2012 RAPPORT 3/12 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

VVHF Intern revisjon varsel

VVHF Intern revisjon varsel Kvalitetssystem for Vestre Viken HF Plassering VV HF VVHF Intern revisjon varsel Status Godkjent Dato/tid Fra 15.12 til og med 17.12.2010 Sluttmøte i uke 51. Avtales nærmere. Revidert virksomhet Vestre

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 2.0-18.10.2010 Side 1 av 16 Innhold Om tjenesteavtalen... 3 1 Teknisk drift... 5 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 5 Krav til og retningslinjer for

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 2.0 Dato oppdatert : 07.09.2011 Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Side

Detaljer

MIGRERINGSPROSJEKTET

MIGRERINGSPROSJEKTET PROSJEKTFORSLAG MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst. Versjon 1.0

Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst. Versjon 1.0 Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst Versjon 1.0 Morten Finborud, Helse Sør-Øst RHF Frode Finne, Sykehuset Innlandet HF Knut Arne Gjertsen, Sykehuset Buskerud HF Leif

Detaljer

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier...

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier... Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4 2. Revisjonskriterier... 5 2.1 Informasjonssikkerhet... 5 2.2 Ledelsens ansvar...

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bilag 6 - Administrative bestemmelser

Bilag 6 - Administrative bestemmelser Bilag 6 - Administrative bestemmelser Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Endret til ny versjon uten endringer

Detaljer

NorgesGruppens erfaringer knyttet til "shared services" Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS

NorgesGruppens erfaringer knyttet til shared services Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS NorgesGruppens erfaringer knyttet til "shared services" Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS Agenda Kort om NorgesGruppen Bakgrunn for etableringen av HR Tjenester Driftsmodellen

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer