Deres ref: Vår ref: v1 8. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013"

Transkript

1 Document Number: RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg/komiteer Klubblisensnemnda/Klagenemnda Valgkomiteen/Kontrollkomiteen Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen (DF) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) Spilleragentenes forening Norsk Supporterallianse (NSA) For oppfølging Til orientering Deres ref: Vår ref: v1 8. mars 2013 NFFs budsjett overfor fotballkretsene for 2013 NFFs Handlingsplan for 2015 er sentralt for kretsens arbeid. Forbundsstyret har understreket betydningen av en felles handlingsplan som utgangspunkt for lokale planer. Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

2 Høsten ble det gjennomført en prosess hvor organisasjonen så på overføringene til krets fra NFF sentralt. Utgangspunktet for gjennomgangen var en flere års diskusjon om urettmessige og feil utslag i fordelingsmodellen. Modellen som ble benyttet, forfordelte enkeltkretser med tilsvarende negative konsekvenser for andre. Det var også vanskelig å redegjøre for prinsippene bak fordelingen. Arbeidsgruppen som så på modellen hadde et mål om å lage en etterrettelig modell som ivaretok kretsstørrelse og prinsippet om en grunnstøtte for å understøtte daglig drift. I tillegg en variabel overføring fundert på antall aktive og aktivitetstall. En ny modell med god forankring i kretsleddet ble lagt fram for forbundsstyret og vedtatt høsten. Overføringene fra NFF sentralt til krets er todelt; I. Grunnstøtte til fotballkretsene II. Overføringer fra KUD, aktivitetsmidler post 3 I. Grunnstøtte til fotballkretsene Grunnstøtten til fotballkretsene er øket med ca 1, 3 mill kroner for Fordelingsmodellen er basert på er 60:40 fordeling ,- kroner er øremerket spillerutvikling. Dette for å understreke kretsenes ansvar for å bidra til en nasjonal spillerutviklingsmodell. Økningen på 1, 3 mill kroner sikrer at ingen kretser får en lavere sum overført i 2013, sammenliknet med. Tabell 1 synliggjør prinsippene i modellen: Forutsetnigner : Totalt beløp til fordeling Finansiering av sp.utv. per krets Rest til fordeling Grunntilskudd Likt mellom alle kretser 60 % Ift antall lag % Tabell 1

3 Tabellen under viser fordelingen av grunnstøtte til krets etter ny og gammel modell. Fotballkrets Gr.tilskudd Sp-utviklere Sum Gr.tilskudd x % flatt Gr.tilskudd (ny modell) x % Spillerutviklere Sum 2013 Endring endring Agder FK ,9 % Akershus FK ,0 % Buskerud FK ,6 % Finnmark FK ,3 % Hordaland FK ,3 % Hålogaland FK ,6 % Indre Østland FK ,7 % Nordland FK ,2 % Nordmøre og Romsdal FK ,0 % Oslo FK ,7 % Rogaland FK ,1 % Sogn og Fjordane FK ,2 % Sunnmøre FK ,0 % Telemark FK ,1 % Troms FK ,0 % Trøndelag FK ,8 % Vestfold FK ,6 % Østfold FK ,7 % Sentrale tiltak/ekstratiltak - SUM Tabell 2 Det er lagstallene for som danner grunnlaget for beregningen av variabel overføring i Tabell 3 viser lagstallene for : Antall lag andel Agder FK ,2 % Akershus FK ,6 % Buskerud FK ,2 % Finnmark FK 331 1,2 % Hordaland FK ,4 % Hålogaland FK 525 1,9 % Indre Østland FK ,4 % Nordland FK 845 3,0 % Nordmøre og Romsdal FK 793 2,8 % Oslo FK ,3 % Rogaland FK ,4 % Sogn og Fjordane FK ,6 % Sunnmøre FK ,6 % Telemark FK 959 3,4 % Troms FK 755 2,7 % Trøndelag FK ,7 % Vestfold FK ,7 % Østfold FK ,0 % TOTALSUM % Tabell 3

4 II. Overføring av aktivitetsmidler Post 3 fra KUD NIF administrerer overføringene fra KUD til særforbundene. Forvaltningsordningen 1 er revidert inn mot Særforbundene må forholde seg til et beregningsgrunnlag i 4 kategorier: 1) Aktivitetsomfang 2) Aktivitetsutvikling 3) Kompetanseutvikling 4) Kvalitet og verdigrunnlag NFFs interne fordeling har som mål å stimulere til aktivitet og vekst innenfor de samme kategoriene. Det er viktig å understreke at NFF rapporterer til NIF innenfor de nevnte kategorier. NFFs interne fordelingsmodell er 4 delt ut fra følgende prinsipper: i. En flat fordeling på 200 tusen kroner til hver krets ii. En grunnstøttetildeling ift antall lag på 30 % av restbeløpet. Denne tildeles kretsen uten resultatansvar. iii. En fordeling til krets ut fra antall lag på 50 % av restbeløpet. Kretsen må rapportere på aktivitetskategoriene for å beholde overføringene inn mot et nytt budsjettår. iv. En sentral pott på 20 % som øremerkes utviklingstiltak. Kretsene må søke aktivt for å få del i denne potten. Tabellen under synliggjør fordelingen av post 3 midler Aktivitetsmidler Likt mellom alle kretser Rest til fordeling Ift antall lag ,0 % Ift aktivitet/kvalitet 50,0 % Utviklingstiltak 20,0 % Tabell 4 Med bakgrunn i en skjevfordeling over flere år, og en ny modell som avviker fra den gamle, er det behov for å ha en overgangsordning for å unngå krevende store utslag for enkeltkretser mellom budsjettår. Overgangsordningen vil løpe over 3 år og prinsippene er listet opp i tabell 5 1 Rundskriv til særforbundene fra NIF, 7. november : Post-3-kriteriene for 2013 Ny forvaltningsordning

5 Forutsetning for overgangsordningen: 1) FK med økt finansiering skal få denne 100 % i år 1 (sum B-D, sammenlignet med A) 2) Det åpnes for at negative endringer (sum B-D, sammenlignet med A) tas over 3 år 3) Finansieringen av pkt 2 går av "utviklingspotten" (E) 4) Utviklingspotten vil være betydelig større år 2 5) Utviklingspotten vil være på 100 % fra og med år 3 6) Negativ endring under 10 % tas i sin helhet første året Tabell 5 Fordeling av post 3 midler i 2013 er fordelt som følger av tabell 6: Fotballkrets (A) (B) (C) (D) (E) Variabel Overgangsordning/ Grunnfin. Grunnfin. finansiering Sum Fast tilskudd ift ift Utviklingstiltak per FK antall lag antall lag Sum ny modell Endring Ny mod - endring endring før overgangsordning Agder FK ,3 % 10,3 % Akershus FK ,4 % 28,4 % Buskerud FK ,9 % -8,9 % Finnmark FK ,5 % -31,5 % Hordaland FK ,1 % -39,4 % Hålogaland FK ,4 % -22,1 % Indre Østland FK ,1 % -6,1 % Nordland FK ,5 % 1,5 % Nordmøre og Romsdal FK ,8 % -8,8 % Oslo FK ,2 % 27,2 % Rogaland FK ,7 % 28,7 % Sogn og Fjordane FK ,3 % 0,3 % Sunnmøre FK ,9 % -11,6 % Telemark FK ,2 % -27,5 % Troms FK ,6 % -34,9 % Trøndelag FK ,6 % -19,7 % Vestfold FK ,9 % -32,8 % Østfold FK ,5 % -13,5 % Sentrale tiltak Utviklingstiltak, til fordeling SUM Tabell 6

6 Kostnader for kretsene IT-budsjett for 2013 Fotballkretsene skal dekke en fastsatt IT-kostnad pr. bruker. For 2013 er IT-kostnaden kr ,- pr. bruker i 100 % stilling. Summen på kr ,- inkluderer: - IT-grunnpakke fra NIF - Driftskostnader relatert til FIKS og portalløsning. Inkludert i dette er også utviklings- og driftskostnader for nye løsninger, som f eks elektronisk overgangssystem. I tillegg må den enkelte krets betale for alle ekstratjenester som bestilles, eller overforbruk på lagring i Outlook (exchangeserver) og/eller overforbruk på lagring av filer i Citrix (terminalserver, eller H- området/mine dokumenter). Basistjenester fra NFF sentralt overfor kretsene I tillegg til overføringsbeløpene til fotballkretsene, ønsker forbundsstyret å tilrettelegge grunnlaget for en del viktige basistjenester overfor kretsene. Regionale anleggskonsulenter Forbundsstyret har vedtatt å videreføre ordningen med regionale anleggskonsulenter ut handlingsplanperioden Ordningen må evalueres på nytt i forkant av neste handlingsplanperiode. Hovedprioriteten til anleggskonsulentene er: 1. Stimulere til at det bygges flere ballbinger 2. Stimulere til at det bygges flere kunstgressbaner Ordningen blir som følger: 3 anleggskonsulenter med delt kretsansvar. Spillerutvikling år i kretsene Kretser med en tilsatt spillerutvikler får ,- kroner i støtte fra forbundsstyret. Stipend og fondsutbetalinger Honorært lederstipend vil bli utbetalt i november-desember Økonomitjenester NFF sentral vil fortsette å levere økonomitjenester til kretsene kostnadsfritt. I tillegg betaler NFF sentralt kretsenes revisjonskostnader

7 Avregningspunkter Det er vedtatt følgende avregningspunkter med kretsene i 2013 Dato Hva Størrelse 1. april Grunntilskudd (inkl.spuk) 50 % utbetaling av tilskudd til krets, 1. del 1. april Avregning av 50 % av ITkostnader 50 % 1. juli Utbetaling KUD, post 3. Aktivitetsmidler iht. til planskjema. 100 % 1. september Grunntilskudd (inkl.spuk) 50 % utbetaling av tilskudd til krets, 2. del 1. september Avregning av kretsenes andel Faktisk av personalforsikringer * 1. september Endelig avregning av ITkostnader Faktisk (antall brukere i 2013) 1. september Honorære lederstipend 100 % * Når det gjelder kretsens andel av innskuddspensjonskostnadene vil disse faktureres kretsene månedlig fom 1.juni. Januar tom mai kommer på en faktura. Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND sign Kjetil Siem Generalsekretær

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i:

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg RUNDSKRIV NR. 31/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord FORBUNDSSTYRETS BERETNING Norges Fotballforbund har lagt bak seg nok et godt fotballår. Kvinnelandslaget er klart for VM-sluttspillet i Kina, herrelandslaget har fått en god start på EM-kvalifi seringen,

Detaljer

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen Ullevål stadion 24.01.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.01.11 kl. 15.00 21.00, Ullevål stadion Lørdag 15.01.01 kl. 09.00 11.00, Thon Hotel Opera Søndag 16.01.01 kl. 09.00 13.00, Thon Hotel

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN

LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Forbundet 6 2.1 Medlemsutviklingen 6 2.2 Hovedtall fra regnskapene for perioden 2011-2014 8 2.3 Driftsinntekter

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2012 Side 1 Innhold 1 Styrets beretning 2012...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016

Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016 Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016 10.mars: Frist for innsending av andre forslag til post@sp.no 19. mars: Sentralstyret behandler innkomne forslag 21. mars: Innledning og debatt på landsmøtet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Årsrapport 2008 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker

Årsrapport 2008 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Årsrapport 2008 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Innhold 1 Organisasjon... 3 1.1 Bemanning i Fylkesnemndene... 3 2 Formål... 4 2.1 Utvalgene... 5 2.2 Barnets talsperson... 5 3 Måloppnåelse

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer