Tilsynssak vedrørende journalsystemet ved Bergen/ Bjørgvin fengsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynssak vedrørende journalsystemet ved Bergen/ Bjørgvin fengsel"

Transkript

1 BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG INKLUDERING Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord Telefaks Helsetilsynet i Hordaland Postboks BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2009/ SARK april 2011 SVRA Tilsynssak vedrørende journalsystemet ved Bergen/ Bjørgvin fengsel Kommunen har startet et prosjekt for kartlegging av datafeil og retting av datafeil. Prosjektet vil også gi tilbud om opplæring til brukere av Profdoc Vision. Det ble i januar avholdt oppstartmøter 2-3 timer ved følgende enheter som benytter programmet: Arbeidsmiljøavdelingen, Strax huset, Smittevernkontoret og Fengselshelsetjenesten. (I tillegg benytter også Bergen Kommunale legevakt Profdoc Vision). Fase 2 med kontroll av systemoppsett, kontroll av databasen og kontroll av infrastruktur er gjennomført i februar. Det er også gitt brukerinformasjon. Det skal utarbeides opplæringsplan forelå rapport fra gjennomgang av datasystemet ved Smittevernkontoret og Fengselshelsetjenesten. Iforhold til Fengselshelsetjenesten er følgende tiltak utført: ble det avholdt møte mellom IT konsulent ved byrådsavdelingen, fagperson fra leverandør av Profdoc Vision (CGM) og fengselshelsetjenesten. Liste over dataproblemer ble fremlagt. Leverandør av Profdoc Vision tok med seg databasen for nærmere analyse. Det ble samtidig avtalt at fengselshelsetjenesten skulle levere informasjon om data som var forsvunnet Kommentarer med veiledning fra leverandør av Profdoc Vision (CGM) vedrørendee den fremlagte listen over dataproblemer ved Fengselshelsetjenesten: 1.Systemet er tilpasset Bergen legevakt Det er riktig at det ikke ble forelagt noe spes kravspesifikasjon i forhold til fengselstjenesten før prosjektet startet. Imidlertid ble det startet en dialog før oppstart for å prøve å finne løsninger på de behovene man hadde innenfor denne etaten. Både tid og resurser satte begrensninger på rammene man måtte jobbe innenfor.

2 Tilpasningen til Bergen fengsel ble gjennomført etter en dialog med kunden. Det ble også levert en testversjon som de fikk prøve ut på forhånd før den ble satt i drift. Det er kun Bergen fengsel som benytter tilpasningene knyttet til medikamentmodulen. 2.Straxhuset Vi planlegges en workshop her i månedsskifte jan / februar med målsetting om at de fortsatt kan benytte ProfdocVision. 3-4 Signeringsliste Listen kommer automatisk opp ved avslutning av programmet etter ønske fra våre brukere. I tillegg kan den hentes opp ved behov, ved å velge påminnelser fra startmenyen. Dersom man har behov for mer innsyn i journalen kan den åpnes fra samme bilde når signeringsdokumentet er aktivert. Det er også mulig å signere direkte i enkelte moduler. Vi er ikke kjent med at andre leger oppfatter dette som en risikofaktor. 5.Laboratorium modulen er ikke oversiktlig Modulen gir mange sorteringsmuligheter, både på dato, type laboratorie, grupper av forhånddefinerte analyser, og enkelt prøver. I tillegg til å kunne krysse av for patologiske prøver slik at kun de disse vises. Sortering og oversikt utenom lab. modul. Programmet inneholder to skjermbilder som kan benyttes ifb med oversikt over journal. I løpende journal kan man filtrere på alle lab. analyser. Dette kan evt gjøres i kombinasjon med søk på bestemte søkeord som er lagt inn. I oversiktsbilde kan man legge inn selvvalgte lister fra de ulike delene av programmet. F.eks. patologiske prøver. 6. Overskrivning av tidligere henvisninger. Regelen er slik at man kan endre henvisning/dokumenter frem til signering. Skal man da skrive en ny henvisning etter signering må man hente opp malen på nytt. Skal man sende samme dokument til flere kan man benytte flette funksjon i gruppehåndtering, eller kopi/lim funksjon. Spørsmålet det her refereres til er knyttet til at man allerede har hentet opp et dokument i tekst editoren. Hvis man da søker frem en ny mal uten å ferdigstille forrige, får man opp denne advarselen. Tanken er da at om man svarer nei, får man anledning til å gå tilbake til forrige brev for å ferdigstille dette før man begynner på neste. 7. Svar kommer feil i journal Trenger eksempel slik at vi kan sjekke hva som evt. har skjedd i databasen. 8. Mangler oversikt når man skriver notat. Notatfelt er flytende, dynamisk bildet i forhold til størrelse og plassering. Systemet husker innstilling for bruker til neste notat. Det vil si at man kan legge notatfelt på venstre side og fortsatt søke i løpende journal, eller i andre deler av programmet. 9. Mangler oversikt når man skal lese enkeltnotater. Tidligere notat kan søkes frem fra løpende journal. Både kronologisk og omvendt kronologisk. I brukerinnstillinger kan man velge hvor mange kontakter man ønsker å se direkte i åpningsbilde, og velge om man vil se notatene ekspandert. 10. Savner mulighet til å søke direkte på medikamentnavn i journal. Ingen slik mulighet i dagens versjon. Vi har forstått det slik at liste over faste medisiner og liste over medisinering ved behov i tillegg til en kronologisk visning av tidligere utskrevne resepter gir den nødvendige oversikt for våre fastleger. Vi har forståelse for at fengselet kan ha spesielle behov her. Finnes en rapport hvor man kan søke på prep. navn, rekvirent og tidsintervall. Ved søk får man da opp de aktuelle personer som har mottatt denne medisinen. 11. Savner mulighet for skanning. Programmet har lenge hatt mulighet for skanning. Av sikkerhetsmessige årsaker har det vært krevende å få til i Bergens kommune sin driftsløsning har vi forstått. Dette problemet ser nå ut til å være løst. Side 2 av 8

3 12. Epikriser som kommer inn som elektroniske meldinger kan ikke kommenteres? Kommentar til innkomne meldinger kan legges på kontakt/notat med evt. søkeord 13. Utskrift av brev / korrespondanse oppleves tungvint. Vanskelig å legge med tidligere informasjon. Trenger å få en presentasjon av problemet. 14. Problemer med å få skrevet ut deler av journal. Her finnes flere muligheter. Mulig redigering / ny mal(er) kan være enkleste vei. Disse kan da gjenbrukes av alle som har tilgang til systemet. 15. Mister tilgang til systemet. Antatt driftsproblematikk knyttet til Citrix 16. Gjenbruk av adresser. Et felles register for adresser som skal kunne gjenbrukes. 17. Henvisning kommer uten pasientens adresse. Forutsetter at adresse er registrert på personen, og at macro er lagt inn i mal. 18. Personnummer som begynner med null blir ikke med på henvisning. Feil på enkelte skjema. Blir rettet forløpende når det blir oppdaget. Medikament modul. 1. Medikamentmodul har ikke fungert fra dag 1. Usikker på tolkning av dette punktet. Skal det forstås slik at man har hatt forventinger til Profdoc på egen initiativ skulle starte arbeidet med å lage en ny medisinmodul for fengselet? Her henvises det til vedlagt rapport hvilken? Ble ikke tilpasningen testet av personell fra fengselet før den ble satt i drift? 2. Medikament modulen er uoversiktlig og vanskelig å forstå. For å forstå modulen må man ta utgangspunkt i at den er basert på reseptforeskrivning for leger på legekontorer, legevakt og poliklinisk virksomhet. Det vil si legen forskriver resepten, pasienten henter medikamentet på apoteket og starter med å dosere seg selv etter det som er beskrevet i doseringsfeltet. For den innsatte i fengselet er det sykepleier som administrerer doseringen. Bestillingen slik vi forsto den var at vi måtte gjøre nødvendige tilpasninger slik at man kunne ta ut rapport på hva som skulle deles ut av medisiner fra dag til dag. Samtidig ville de være behov for å skrive ut ordinære resepter også. For å kunne skille mellom medikament håndtert internt og medikamenter forskrevet på resept, ble begrepet kur lansert som et nytt valg. I tillegg til kur-begrepet ble også feltene fra og til lagt inn i denne versjonen. Beskrivelse av oversiktsbildet i medikasjonsmodulen Forordninger av typen "Kur" blir listet opp i tabellen for Faste medisiner. Disse er merket med "K" i kolonne 4. Dato intervallet man definerer ved registrering av "kur" kommer i feltene "Start" og "Varer til" i tabellen. 6 siffer dato visning i kolonnen "Start" er det kun på forordninger av typen "Kur". Registrering av Kur Når man registrerer "Kur" skal avkrysningsboksene ha den verdien de har i utgangspunktet. For valget blankett skal det stå "ingen" Reseptformidling; "Ingen utskrift" Medisinering skal registreres som; "Ny resept til pasient" og "Kur". Så er det viktig å legge inn fra tidspunkt og eventuelt slutt tidspunkt i feltene for "Gjelder tidsrom". Deretter trykker man på "Lagre ny" knappen. Side 3 av 8

4 Feltet Varer til inne på reseptbildet gjelder kun reseptforordninger og ikke kur. Noen ganger fylles dette ut automatisk. Dette gjelder kun for tabletter, hvor det da gjøres beregninger ut fra pakning og dosering. Utfordringer Innenfor institusjon vil man ikke i samme grad være bundet av styrke og pakninger men kan benytte tabletter med ulik styrke i samme behandling. I visse tilfeller kan det være nødvendig å benytte fritekst resept, selv om medikamentet allerede finnes i Fest registeret. I tillegg håndterer Fest hvert medikament med en type styrke som et eget preparat. Det gjør at en del lister blir mindre oversiktlige selv om de fortsatt viser riktig informasjon. 3. Feil på medisineringsrapport har ført til feilmedisinering Forutsetning for å komme med på rapporten er at man benytter kur begrepet som er definert som standard innstilling i fengselsversjonen. Eksemplet jeg fikk med viste at denne funksjonen ikke var aktivert (ref kolonne 4) I tillegg på personer være knyttet til avdeling (fengsel) og enhet(søkeord) 4. Levaxin mangler dose på utskrift Fungerer i vår test. Får ikke gjenskapt mangler underlag. 5. Problemer med fornying av resepter Man trenger ikke å hente medikamentet på nytt fra Fest registeret, men parameterne må settes opp på nytt når det gjelder kur. Vanlig resept er ikke det nødvendig. Ved vanlig reseptforskrivning kan man dobbeltklikke på tidligere resept samtidig som man holder Ctrl tasten nede. 6. Resepter kan ved utskrift komme dobbelt i medisin oversikt Ikke gjenskapt. Trenger eksempel 7. Det tar lang tid å skrive ut resepter Antatt problemstilling knyttet til driftsmiljø. Dette er standardfunksjon knyttet til reseptmodul og skal ikke være påvirket av de tilpasninger som er gjort i reseptmodulen. 8. Foreskrivning av ny resept Må utdypes nærmere. 9. Bruk av nedtrappingsplaner Foreslår vi sammen ser på om noe kan gjøres enklere her. 10. Medikasjon kommer ikke med på henvisning Laget egen macro for medisiner definert kurmedisiner om disse skal hentes ut. Man kan legge dette fast inn i en korrespondanse mal, eller hente den via F4 funksjon. 11. Bruk av tilleggsfelt i reseptbilde Feltet er ment og kunne benyttes til medikamentinformasjon og har vært slik de siste årene. Kan legge inn mulighet for sperring. Fjernes ved å erstatte tekst med mellomromtast og så lagre. 12. Medikamenter faller ut av medisinlisten uten at det aktivt er seponert. Når dato er nådd så faller den ut av listen. Det kan også skje om man aktiverer et medikament i listen og velger oppdater istedenfor lagre Ny. Man overskriver da det som har vært forordnet tidligere. Listen Faste medisiner skal være en nå beskrivelse av situasjoner. Historikken vises i egen liste. 13. Kan ikke føre dosering av Metadon Når det gjelder miksturer så er et alternativ at man legge hele dosering i kortdose feltet eks 15ml+10ml+20ml NB begrenses til 15 tegn. 14. Startdato på medisin kommer ofte kun med 4 siffer Det er slik det fungerer på vanlige resepter. Dvs kun måned, år. Det vil da være med å skille vanlige resepter fra kur forordningene. Side 4 av 8

5 15. Systemet tar ikke hensyn til startdato Registreringsdato vil alltid være dagens dato ( sist ut feltet) Setter man en startdato frem i tid skal den vises i kolonne Start. Det er denne datoen som styrer hva som blir med på rapporten. 16. Samme medikament ligger i både liste over faste medisiner og evt medisin liste. Er mulig å få til. 17. Ikke samsvar mellom seponering i medisinliste og historisk medikament oversikt. Litt vanskelig å forstå hva som menes her. Behov for en gjennomgang sammen med kunde. N. Mørland For CGM Norge Medio feb 2011 ble følgende E-post fra leverandøren av Profdoc Vision programmet v/nils Mørland sendt IT konsulenten: "Ennå ikke fått noen eksempler fra verken Smittevern eller Fengselet på journaldata som man mener er forsvunnet. Med utgangspunkt i at evt alvorlige feil skal være rettet før sommeren bør det ikke gå alt for lang tid før vi får noe info om dette." 10.mars ble det sendt E-post fra kommuneoverlegen ved Byrådsavdelingen til Postmottak Fengselshelsetjenesten med spørsmål om passende tid for møte. Dette med tanke nytt møte med leverandøren av Profdoc Vision. Det var også nødvendig å få avklart om Fengselshelsetjenesten hadde sendt informasjon om forsvunnete pasientopplysninger til leverandøren av Profdoc Rapport fra Profdoc(CGM) vedr gjennomgang av problemer ved Smittevernkontoret og fengselshelsetjenesten, gjennomgang av database og systemoppsett og tiltak iverksatt: 1. Ved utskrift av rekvisisjoner mangler det personalia. Dette er en vandrende problem. En dag går alt greit og neste dag kan det være umulig. CGM: Under arbeid - Dette problemet er koplet til Citrix versjon. Etter oppgradering av Citrix versjonen vil nok dette problemet bli borte. Bergen kommune: Bestilling sendt IKT Drift 2. Får ikke skrevet ut vaksinekort enkelte dager (Error) CGM: Under arbeid - Feilen her kan være at en av terminalserverne har feil oppsett av ODBC. Dette gjaldt fengselet og medisinkortet. Det er flere terminalservere de kan komme inn på når de logger inn, en av disse har feil på ODBC oppsettet. Bergen kommune: IKT Drift har rettet opp Terminal Server 3. Error og heng når man skal hente inn elektroniske meldinger CGM: Under arbeid - Dette problemet er koplet til Citrix versjon, samt nett trafikk på serveren. Bergen kommune: Meldingsløft prosjektet Bergen Kommune Side 5 av 8

6 4. Elektroniske meldinger ikke aktiv. CGM: Under arbeid - Dette er relatert til Terminal serverne. Arbeid med å sjekke dette tar Bjørn-Eivind tak i. Bergen kommune: Meldingsløft prosjektet Bergen Kommune 5. Ved journalutskrift kommer ikke resepter, henvisninger, svar på serumprøver, Quantiferon-blodprøver eller feces-prøver med. CGM: Ikke løst - Mal for journalutskrift må sjekkes. Trenger identifikasjon av person(er) med initialer og fødselsdato for test på overført base. 6. Systemet låser seg på en journal, får ikke avslutte eller gå inn i anen journal. Må avslutte hele systemet! CGM: Under arbeid - Citrix versjon vil hjelpe på dette, men generelt er det et nettverks problem. Brukerne på kurs får instruks i å ringe support telefon, så de kan kaste ut brukeren. Bergen kommune: Følge opp punkt når Citrix versjon er oppdatert. 7. WTS får ikke skrive ut kvitteringer til tider. En uke går det fint og neste uke kan det gjerne være umulig. CGM: Under arbeid - Dette er relatert til Terminal serverne. Arbeid med å sjekke dette tar Bjørn-Eivind tak i. Bergen kommune: Følge opp punkt når Citrix versjon er oppdatert. 8. Feil på Sysvak for å få til automatisk takstregistrering i Profdoc. CGM: Ikke løst - De ønsker å kople preparat mengde mot noen takster. Dette er ikke mulig i dages vaksine modul. Defineres som ønske. Sees på i forbindelse med høsten revisjon av vaksinemodul. Bergen kommune: Prosjekt SYSVAK Bergen kommune periode 2 og 3 kvartal Ikke mulig å differensiere vaksiner (produsentnavn) på samme sysvak kode. CGM: Under arbeid - Behov for å skille mellom barn og voksen dose. Dette er ikke mulig i dages vaksine modul. Sees på i forbindelse med arbeidet med Sysvak meldinger høsten 2011 Bergen kommune: Prosjekt SYSVAK Bergen kommune periode 3 og 4 kvartal Feil kommentarer vedrørende vaksineintervaller som popper opp på skjermen CGM: Løst - Bruken av intervaller setter inn i vaksine registret. 11. Diagnoselisten er ufullstendig. Stikkord på diagnoser er svært begrenset. CGM: Løst 12. En historisk timebok er blitt helt borte for oss. CGM: Løst - Setter Timeboken aktiv, og har løst problemet. 13. Resultat av Quantiferon-blodprøven kommer ikke inn på elektroniske meldinger. CGM: Delvis løst - Her gikk vi inn og sjekket meldings innholdet, mot hva som var registrert inne i adresse registeret. Fikk satt riktig avsender ID inn i registret, og dette skal funger som ønskelig heretter. Videre så er det slik at denne prøven antagelig blir satt patologisk fra laboratoriet. De svarene som kommer inn er nesten alltid satt patologiske. Dette er ikke riktig. Man må her skille på antigen og antistoffer i prøven. Legen må derfor inn og godkjenne disse patologiske prøve svarene. Side 6 av 8

7 14. Ved utskrift fra journal ved å velge aktiv journal, utskrift, velg kontakt og deretter velge flere kontakter kommer ikke alle kontakter med. Det kommer heller ikke noe i journalen om at du har tatt utskrift eller pasientnavn og fødselsdato på ark 2. Velger man omvendt kronologisk får vi syntaks feil i makro under alle overskrifter. CGM: Ikke løst - Stemmer at ikke utskriften av aktiv kontakt ikke kommer med personalia. Vider så er det slik at denne malen ikke alltid kommer med korrekt info hva medikasjon gjelder. Det står listet i notatet for kontakten at et medikament er gitt, men ikke i punktet under medikasjon. De blir fortalt at de kan skrive dette manuelt inntil videre. Trenger eksempler med personer, ref punkt Kan en rette på at barn under 12 år ikke betaler egenandel? Det skal betales ved Reisemedisinsk konsultasjon. Dette må vi rette på for hver konsultasjon.. CGM: Løst - Dette er et eldre sak. Det er nå riktig og barn under 16 år er i dag valget som kommer opp. 16. Det kan ikke markeres i timeboken dagen før, hvis noen har avbestilt en time. CGM: Løst - Foreslår å legge inn en ny kode som heter avbestilt / evt i tillegg kan man føre inn årsak i memo felt. 17. Vi trenger et rapporteringssystem for alle oppgaver vi utfører inkludert administrative data for konsultasjoner, diagnoser, prosesskoder og vaksiner i liste og tabellform. Dette må kunne gjøres som uttrekk og statistikken må kunne skrives ut med alders- og kjønnsfordeling. CGM: Løst Vi løser dette med å bruke masse reg/ gruppe reg. 18. Beskjedsystemet er ikke pålitelig. Kollega har fått beskjed om at meldingen er lest når vedkommende ikke er tilstede CGM: Under arbeid - Det er meldt fra til utvikling. Systemet sjekker kun på at modulen er åpnet. Ikke sjekk per melding. 19. Manglende oppdatering på vaksineregisteret. CGM : Under arbeid Bergen kommune får tilsendt SP hvor både vaksine og medikasjons listene er oppdatert. Men disse oppdateringene kommer alltid for sent til Smittevernkontoret, at de nesten er utgåtte. Bjørn-Eivind ser nærmere på dette, slik at tiden mellom når kommunen mottar ny SP og Smittevernkontoret ikke blir så lang. 20. Ingen innkallingsliste der flere har tilgang. CGM: Løst Bruker relatert. 21. Ikke mulig å skanne dokumenter til Profdoc. CGM: Under arbeid Driftsmiljøet legger nå til rette for å skanne inn dokumenter 22. Ikke mulig å sende til Sysvak. CGM: Under arbeid Setter i gang arbeidet med å klargjøre Sysvak meldinger til høsten. 23. Mangler ved konvertering fra Infodoc gjør at vi er avhengig av å gå til Infodocjournalen for å få alle opplysninger. CGM: Under arbeid Bjørn Eivind forteller at Kommunens arkiv avdeling jobber med å få opp et system hvor det slipper å ha fagsystemet, men vil få opp dataene fra gammelt system inne i Internett Explorer. Side 7 av 8

8 31.mars 2011 mottatt postforsendelse fra Fengselshelsetjenesten med journalutskrifter hvor påført at legemiddelinformasjon har forsvunnet. Overlevert til IT konsulent for videre kontakt med Profdoc. Konklusjon: Det er påvist infrastrukturproblemer utenom ProfdocVision programmet. Dette er nå i stor grad rettet (Se rapport ). Det er så langt ikke dokumentert at pasientdata har forsvunnet pga databasefeil. Det mangler imidlertid konklusjon fra Profdoc vedr journalutskrifter nylig utlevert fra fengselshelsetjenesten til Profdoc (31.mars 2011). Det er påvist brukerfeil som tilsynelatende har medført at pasientinformasjon har forsvunnet. Innstillingen her er rettet slik at dette ikke vil gjenta seg. (se punkt 12 i ovenstående rapport datert ). Medikamentmodulen i fengselshelsetjenestens Profdoc program er komplisert i bruk, og fører lett til brukerfeil. Det skal vurderes innen 1.juli om det er hensiktsmessig å bruke Profdoc Vision med nåværende medikamentmodul videre etter opplæring, eller om Profdoc Vision med ordinær medikamentmodul kan brukes. Vi har avtalt møte med Fengselshelsetjenesten (sykepleier Lyssand og lege Ervik) med tanke på videre tiltak. Med vennlig hilsen Finn Strand kommunaldirektør Svein Rasmussen Kommuneoverlege Side 8 av 8

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1 CGM Journal Nytt notat-felt CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon 3.117.2059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Nytt notat-felt... 4 Skriv kun i én journal om gangen... 6 Flytende notat-vindu...

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4. Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12

Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4. Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12 2012 Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4 Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Diverse endringer... 3 Krav til skjermoppløsning... 3 E-resept... 4 SYSVAK...

Detaljer

Bytt mellom dagsplan og ukeplan

Bytt mellom dagsplan og ukeplan Bytt mellom dagsplan og ukeplan Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over dagens pasienter Se kalenderen til sin kollega Se kalenderen

Detaljer

Brukerveiledning MKB Administrere kur i CMS BV Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø Medikamentell kreftbehandling

Brukerveiledning MKB Administrere kur i CMS BV Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø Medikamentell kreftbehandling Helse Sør Øst Logo Brukerveiledning MKB Administrere kur i CMS BV Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø Medikamentell kreftbehandling Dokument ID: 110782 Versjon: 1 Status: Ikke godkjent Dokumentansvarlig:

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Rapportgenerator... 4 Frikortspørring... 4 Forbedringer av

Detaljer

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!!

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!! Kom i gang med Noklus Diabetes Velkommen til Noklus Diabetes Noklus Diabetes er et fagsystem basert på standardiserte skjema. Hvert skjema er tilknyttet en bestemt pasientkontakt. Programmet gir også muligheter

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Brukerveiledning MKB Administrere kur i CMS BV Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø Medikamentell kreftbehandling

Brukerveiledning MKB Administrere kur i CMS BV Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø Medikamentell kreftbehandling Helse Sør Øst Logo Brukerveiledning MKB Administrere kur i CMS BV Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø Medikamentell kreftbehandling Dokument ID: 110782 Versjon: 1 Status: Ikke godkjent Dokumentansvarlig:

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.26 3.mai 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 Helfo... 3 Journal... 4 NPR... 5 Personalia... 5 Planlegger... 6 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.26.3, og beskriver

Detaljer

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning CGM allmenn Administrasjonsveiledning CGM allmenn I CGM Administrasjonsveiledning Allmenn kan du Tilpasse alle menyer og visninger etter eget ønske og behov Endre størrelser og flytte på vinduer slik

Detaljer

Fürst Forum versjon

Fürst Forum versjon Fürst Forum versjon 1.7.0.0 Lage Felles/Mine pakker fra rekvireringsbildet Det er nå mulighet til å lage pakker fra rekvireringsbildet. Lag ferdig en rekvisisjon på en pasient. Høyreklikk i Rekvisisjonsbildet.

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høst Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høst Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høst 2012 Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon 3.0.1471 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Behandlerkravmelding - BKM... 4 Regningskort... 5 PLO... 6 Etikettskrivere...

Detaljer

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 121 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 121 i forhold til CGM Journal 120. Dette dokumentet

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Til våre Vision Allmenn kunder

Til våre Vision Allmenn kunder Til våre Vision Allmenn kunder Lysaker, 15.01.14 Her en liten orientering om hva som er lagt inn av endringer, forbedringer og rettelser i nye versjoner av; Vision Allmenn 4.5 med Connect 3.3 og Dips 6.7

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.4 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Brukerveiledning HPV vaksine

Brukerveiledning HPV vaksine Brukerveiledning HPV vaksine Søke tidligere gitt vaksine til pasient I System X er det to muligheter for å søke etter tidligere gitt vaksine til en pasient. Søk etter spesifikk pasient: Gå i vaksinemodulen

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Utskrift og fakturering av journal til pasient

Utskrift og fakturering av journal til pasient Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik 1 Hurtigtaster er beskrevet

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL E-resept For å kunne sende elektroniske resepter fra Profdoc Vision, må ny forskrivningsmodul installeres. Din leverandør gir deg utfyllende informasjon

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Aktivering av tjenester for digital dialog fastlege Digital dialog er en tjeneste som muliggjør sikker dialog mellom pasient og fastlege. Spørsmål kan sendes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

Vaksinasjoner i CGM Journal

Vaksinasjoner i CGM Journal Vaksinasjoner i CGM Journal Side 2 Registrere en vaksinasjon 1. Klikk på Vaksinasjon i journalen. Vinduet Vaksinasjonsoversikt åpnes. Høyre-klikk og velg Oppsett for å legge til ikonet hvis det ikke allerede

Detaljer

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Funksjonsoversikt i IHR Side 3 2. Forbered prøvetaking Side 4 3. Rapporter prøvetaking Side 6 4. Daglig sjekk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1 HVA SKAL/KAN REGISTRERES NÅR SKAL DET REGISTRERES NY-DIAGNOSTISERT PASIENT PROSPEKTIV REGISTRERING RETROSPEKTIV REGISTRERING ELEKTRONISK REGISTRERING VIA HELSENETT AV MS PASIENTER

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1 CGM Allmenn Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Allmenn, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix 7... 4

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.13 Databaseversjon 2.13 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no VIKTIG INFORMASJON...3

Detaljer

Elektronisk henvisning og booking

Elektronisk henvisning og booking Elektronisk henvisning og booking PACS, Trondheim 9.- 11. februar 2005 Anders Grimsmo, kommunelege, professor Norsk senter for elektronisk pasientjournal NTNU, Trondheim - utfordring til NTNU: Skape et

Detaljer

A. Alder, kjønn og klinisk stil ing B. Om din erfaring med bruk av datamaskin

A. Alder, kjønn og klinisk stil ing B. Om din erfaring med bruk av datamaskin 00778 A. Alder, kjønn og klinisk stilling Alder Kjønn Klinisk Stilling Journalsystem 50 Vikar Profdoc DOS

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

VIKTIG MÅ LESES AV HELSESTASJONEN!! og IT-drift, evt de som tar avgjørende beslutninger i forhold til økonomi/innkjøp:

VIKTIG MÅ LESES AV HELSESTASJONEN!! og IT-drift, evt de som tar avgjørende beslutninger i forhold til økonomi/innkjøp: VIKTIG MÅ LESES AV HELSESTASJONEN!! og IT-drift, evt de som tar avgjørende beslutninger i forhold til økonomi/innkjøp: HVA ER NYTT WINMED HELSESTASJON versjon 2.10, juni/juli 2010 Ta godt vare på dette

Detaljer

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 CGM Allmenn Hva er nytt i versjon 117 CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Flere forbedringer av Legemidler... 4 Bakgrunns sending av e-resepter Null

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1 CGM Spesialist Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Spesialist, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix

Detaljer

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608)

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 03.04.2014 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Denne rutinen beskiver

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

CMS på 10 minutter spørsmål og svar

CMS på 10 minutter spørsmål og svar CMS på 10 minutter spørsmål og svar CMS (Chemotherapy Management System) innføres på Sykehuset i Vestfold 16. mars 2017. Les om de viktige endringene og hva du må gjøre hvis du trenger hjelp. De viktigste

Detaljer

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser 10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord

Detaljer

Legemiddelsamstemning

Legemiddelsamstemning Legemiddelsamstemning Namdalsk fagforum innen demens og alderspsykiatri 20.04.17 Svenn Morten Iversen Fastlege Bakklandet legekontor, Namsos Praksiskonsulent Sykeuset Namsos Resepter Sykehus Pasient Fastlege

Detaljer

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til SYSVAK - Filimport [Oppdatert 16.04.2015 av Daniel Gjestvang] I forbindelse med innføring av meldeplikt for alle vaksiner fra 01. Januar 2011, er det behov for å kunne importere vaksinasjonsdata fra vaksinasjonssteder

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Hva er eportal... 3 Hvilke tjenester kan jeg benytte meg av?... 3 Aktivering av eportal... 3 Innmelding av pasient via eportal...

Hva er eportal... 3 Hvilke tjenester kan jeg benytte meg av?... 3 Aktivering av eportal... 3 Innmelding av pasient via eportal... eportal Hva er eportal... 3 Hvilke tjenester kan jeg benytte meg av?... 3 Aktivering av eportal... 3 Innmelding av pasient via eportal... 3 Bestilling av time... 4 Kansellering av timen... 6 Reseptfornying...

Detaljer

Komme i gang med WinMed

Komme i gang med WinMed WinMed Allmenn Komme i gang med WinMed Profdoc Norge AS Postboks 163 Lysaker Torg 15 1325 LYSAKER tlf 21 93 63 00 faks 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. WexTech

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs strekkodeskanning Versjon 8.0

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs strekkodeskanning Versjon 8.0 Kurs for saksbehandlere ESA Kurs strekkodeskanning Versjon 8.0 EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon) evry.com Avfotografering eller annen reproduksjon

Detaljer

INFORMASJONSPAKKE EKSTERNE REKVIRENTER OPPSTART NYTT LABDATASYSTEM I SØ

INFORMASJONSPAKKE EKSTERNE REKVIRENTER OPPSTART NYTT LABDATASYSTEM I SØ INFORMASJONSPAKKE EKSTERNE REKVIRENTER OPPSTART NYTT LABDATASYSTEM I SØ 24. februar 2015 Til: Fra: Legekontor i Østfold SØ HF, Senter for Laboratoriemedisin Viktig informasjon for legekontorer ved oppstart

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27 6.Juli 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 HELFO... 6 Innkallingsmodulen... 6 Journal... 6 NPR... 7 NPR Behandlerkravmelding... 8 Personalia... 9 Planlegger... 11

Detaljer

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.:

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.: ELOPTE L 2009 - GODKJENNING STEMMETAL L BRUKERHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse av valgsystemet... 3 Brukeradgang...3 Pålogging...3 Sikkerhet og adgangskontroll...3 Feilmeldinger...3 Driftsrutiner

Detaljer

ENDRINGSLOGG FOR VERSJON AUGUST 2017

ENDRINGSLOGG FOR VERSJON AUGUST 2017 ENDRINGSLOGG FOR VERSJON 2016.148.0 11. AUGUST 2017 Innholdsliste UF-16.024 Liste over lover og regler...1 UF-16.025 Ny modul: Tester...2 UF-16.036 Betalingsterminal i Windows 10...3 UF-16.042 Nye bilder

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling RETNINGSLINJER: MEDISINERING I SKOLE OG SFO > Forside / Reglement / Utdeling av medisiner Utskriftsvennlig August 09 Retningslinjer for utdeling av medisiner ved Andebu

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Skanning av henvisning (1010)

Skanning av henvisning (1010) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal beskrive

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed Kort oversikt over eksport-/import-programmet for WinMed BEGRENSINGER... 2 BRUK AV PROGRAMMET:... 2 EKSPORT... 2 UTVELGING AV PASIENTER TIL EKSPORT... 3 VELGE PASIENTER... 3 Søke på navn og fødelsnummer:...

Detaljer

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted!

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Prosjekt elektronisk samhandling 1 Presentasjon Mål må man ha! Status januar 2007 Test legekontor Hva må til for å lykkes? Tiltak for å nå målet

Detaljer

Inngående varetelling ERP BackOffice.

Inngående varetelling ERP BackOffice. Inngående varetelling ERP BackOffice. Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 9 CPT Man SKAL ikke fjerne CPT- dockingstasjonen fra usbporten i Salgspunktet under varetellingen. Om denne ikke allerede

Detaljer

Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning

Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning Forord I kommunens opplæringssamling Modul 2 har kommunene skannet eller foretatt manuell opptelling. De kommunene som har hatt manuell opptelling har ikke

Detaljer

QR-FUNKSJON. Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres

QR-FUNKSJON. Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres 1 QR-FUNKSJON Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres Motta informasjon fra renholdspersonalet om oppgaver som er utført Renplan har nå en egen meny som automatisk trykker

Detaljer

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117)

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelsen tar 5-10 minutter å besvare. Det er viktig at dere svarer på hvordan dere gjør i praksis

Detaljer

Nye valg i enkelte nedtrekksmenyer

Nye valg i enkelte nedtrekksmenyer - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset Telemark Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Hva er de største endringene? o Autolås av DIPS (når

Detaljer

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved mange legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer