BRUKERVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.06.2005 3-1 3. BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING

2 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 3.1 Innledning 3.2 Testprosedyre 3.3 Dataprogrammet Installasjon Personvern Elektronisk retting Funksjonsprofil, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplan Administrasjon av datalagring, hente elever, overføring av grupperesultat. 3.4 Rådgivning med utgangspunkt i testresultatene 3.5 Råd og tips vedrørende Dataprogrammet

3 Innledning Hovedhensikten med Rådgiveren er å kvalitetssikre og effektivisere opplæringstilbudet til elever med lese-, skrive- og regnevansker. Systemet inneholder verktøy for kartlegging og rådgiving, der følgende elementer er av størst betydning for praktisk bruk i skolen: Testmateriellet (Test 1 og Test 2) Dataprogrammet: Rådgiveren og administrasjonsprogrammet Testene og dataprogrammet kan brukes både på enkeltelever og på små eller store grupper. 3.2 Testprosedyre Før læreren starter testingen av enkeltelever eller elevgrupper, skal elevene informeres om at formålet med testingen er å avdekke faglige hull hos den enkelte slik at skolen skal få mulighet til å sette inn individuelle hjelpetiltak i samband med undervisning, heldagsprøver og eksamen. Etter at elevene har fått informasjon om formålet med testingen, kan følgende kartleggingsprosedyre settes i gang: 1. Det forutsettes at læreren har foretatt nødvendig organisering av testingen på forhånd (gjort avtale med elevene, reservert egnet rom med gode plasser, kopiert det nødvendige antall oppgavehefter, skaffet skriveredskap og klokke for tidtaking.) 2. Læreren stifter sammen delprøvene til hefter, deler disse ut til elevene og ber dem fylle ut navn, dato, trinn og skole på forsiden. Elevene instrueres om ikke å bla i heftene før de får beskjed om det. 3. Læreren gir beskjed om at eventuelle rettelser i besvarelsen bør foretas med overstrykninger og ikke med viskelær eller retusjeringsblekk, da dette vil ta for lang tid. Dersom matematikktesten skal gjennomføres, opplyses det om at det ikke er tillatt å bruke kalkulator. 4. Læreren leser instruksjon og evt. tidsfrist til delprøvene høyt. Nøyaktig starttidspunkt for hver deltest noteres på et eget papirark (instruksjonshefter i kapitlene 4, 7, 10 og 13). Det er viktig at tidtakingen gjøres på en diskret måte, slik at en ikke provoserer fram unødig prestasjonsangst hos elevene. 5. Testen tar til sammen ca. 70 minutter i norsk, matematikk og engelsk, pluss eventuelle pauser mellom de enkelte fagdeler av testen. 6. Oppgaveheftene samles inn og rettes manuelt (fasiter i kapitlene 6, 9, 12, 15, 19 og 20) eller elektronisk (+/knappene under resultatfeltene på Inndatasiden i dataprogrammet). 7. Når testresultatene er registrert i feltene på siden inndata, brukes programmet til å skrive ut funksjonsprofil, engelskresultat, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplan for hver enkelt elev. 8. For elever med utslag bør læreren drøfte prøveresultatene med hver enkelt elev/foresatt før eventuelle opplærings- eller eksamenstiltak planlegges og iverksettes. Samtidig drøftes eventuelt behov for vurdering av PP-tjenesten eller annet sakkyndig personell. 9. Etter fullført tilrettelagt undervisning gjennomføres eventuelt en andretesting etter samme prosedyre for å sjekke om den tilrettelagte undervisningen har hatt den ønskede effekt. For øvrig vises til s som tar for seg spesielle sider ved testing av grupper.

4 Dataprogrammet Installasjon Rådgiveren kan installeres på 3 forskjellige måter; lokalt, server og web. Programmet er primært tenkt installert lokalt på hver enkelt PC, men kan også installeres på server. Dersom lokalt installert har hver enkel bruker sin egen database. Web versjonen gjør det mulig at man kan bruke siste versjon, samt at man har mulighet til å rette tester på andre steder en man vanligvis er, f. eks hjemme. Er PCen tilknyttet internett vil programmet alltid sjekke om det finnes en nyere versjon tilgjengelig, og varsle om dette. For å utveksle informasjon med en annen bruker benyttes funksjonene "Hent gruppe" og "Overføre gruppe". Disse funksjonene vil kopiere hele eller deler av databasen slik at den først lagres på valgt område, og deretter enkelt kan sendes til andre brukere av Rådgiveren (via CD-rom, diskett evt. pr. e-post). Første gangs installasjon tar normalt ca 3-10 minutter, men kan for gamle og trege maskiner ta opptil 40 min avhengig av hvilke programmer som er installert på forhånd. Dette skyldes at det er flere hjelpeprogrammer som installeres ikke at programmet er tungt. Åpning av programmet etter installasjon evt. installeringer av oppgraderinger tar ellers meget kort tid. Minimumskrav for Rådgiveren (dvs. CD rom versjonen med Administrasjonsprogrammet integrert) er 90Mhz og 128MB RAM. Det vil i praksis si at du kan kjøre hele RG programmet på alt av PCer som kjører w98, 98SE, Me, nt 4.0 med SS6a, 2000, XP eller Webversjonen kan kjøres også på PCer med w95. Merk her at RGAdmin ikke bør installeres dersom du kjører 2003 Beta 3. Brukes Windows XP, må du oppheve Popup blokkeringen i nettleseren. (Verktøy-Popup blokkering-slå av eller Innstillinger for å tillate Popup fra web området Vi anbefaler at abonnementsbrukere går til for å få gode tips og råd. Her vil også oppdateringer og nye versjoner av dataprogrammet bli publisert fortløpende. Brukere kan da enkelt laste ned nytt program, og trenger ikke ny CD-ROM plate. Webversjon vil alltid være siste versjon. Lokal installasjon: Før du starter: Ta ut CD-ROM platen med programmet fra permen. Sett den i CD stasjonen på PCen. Programmet vil da starte automatisk*. *Dersom veiviseren for programinstallasjonen ikke skulle starte automatisk må du klikke på ikonet Min Datamaskin som ligger på skrivebordet. Deretter klikker du på CD - Rådgiveren og dobbeltklikker på programmet setup som ligger på CD en. Det er viktig at maskinen du bruker tillater installasjoner. Får du meldingen Kan ikke installere nye programmer kontakt systemansvarlig. Under installasjonen kan man endre katalog hvor resultater skal lagres. Dette anbefaler vi kun at systemansvarlige gjør, og at vanlige brukere aksepterer programmets forslag.

5 Når installasjonen er ferdig vil skjermbildet til venstre vises. Ved å klikke på knappen Ferdig vil programmet starte automatisk. Det er da lagt et ikon på skrivebordet med navnet Rådgiveren samt at det vil bli laget en programgruppe i programmenyen med navnet Rådgiveren. Denne programgruppen vil inneholde følgende tre linker: Rådgiveren - vil starte Rådgiveren. Uninstall - vil avinstallere Rådgiveren. WebSite - link til Når installasjon er ferdig kan CD-ROM tas ut og lagres i RG perm evt brukes til å installere på andre brukermaskiner som tilhører lisensinnehaver. Etter installering bør programmet startes opp fra ikonet som er installert på desktoppen ikke fra CD-ROM. Installering på server (kun for systemansvarlige) Det er mulig å sette opp Rådgiveren i et miljø hvor alle brukerne deler den samme databasen. Dette kapitlet vil gi deg en oppskrift på hvordan dette kan gjøres. I dette kapitlet har vi antatt at det finnes om område på server som er koplet opp til klienten som z: Det er ikke nødvendig å bruke bokstaven z: for dette området, du kan bruke hvilken som helst bokstav eller du kan bruke UNC stien direkte. Det som er viktig er at alle får skrivetilgang til katalogen som skal opprettes på dette området. 1. Bestem deg for en hvilken katalog du vil benytte på serveren, for eksempel z:\netped\rådgiveren 2. Installer Rådgiveren fra en klient. Installasjonsprogrammet vil foreslå at Rådgiveren installeres på C:\Program Files\NetPed\Rådiveren, endre dette til z:\netped\rådgiveren 3. Når installasjonen er ferdig må man manuelt sette opp at det skal være tillatt å kjøre programmet fra nettverkslokasjonen. a. For Windows NT, XP, 2000, 2003 velg administrasjonsverktøy fra kontroll panelet. Velg så Microsoft. NET Framework 1.1 Wizards b. For Windows 98/98SE/Me så start programmet ConfigWizards.exe, dette programmet vil normalt ligge på C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v katalogen. 4. Klikk på Trust an Assembly 5. Velg øverste alternativ og klikk Next 6. Skriv inn sti til RGAdmin.exe på server og trykk Next 7. Sett trust level opp til Full trust, trykk Next 8. Klikk Finish Så langt har vi satt opp selve server installasjonen og oppsett for en klient PC. For å sette opp for resterende klient PC er gjøres følgende: 9. Gå til katalogen hvor Rådgiveren ble installert, for eksempel z:\netped\rådgiveren. Slett filen RGAdmin.exe. Husk å skru på visning av filetternavn slik du sletter riktig RGAdmin fil. 10. Fortsett fra punkt i listen over. Dette gjentas for hver ny klient PC

6 Oppgradering: Dersom du allerede har installert Rådgiveren 1.1 i en nettverksinstallasjon så kan oppgraderingen gjøres noe enklere. 1. Installer Rådgiveren 2.0 fra en tilfeldig valgt klient PC. Installasjonsprogrammet vil foreslå at Rådgiveren installeres på C:\Program Files\NetPed\Rådiveren, endre dette til lokasjon hvor Rådgiveren 1.1 er installert, for eksempel z:\netped\rådgiveren 2. Når installasjonen er ferdig må man manuelt sette opp at det skal være tillatt å kjøre programmet fra nettverkslokasjonen. a. For Windows NT, XP, 2000, 2003 velg administrasjonsverktøy fra kontroll panelet. Velg så Microsoft. NET Framework 1.1 Wizards b. For Windows 98/98SE/Me så start programmet ConfigWizards.exe, dette programmet vil normalt ligge på C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v katalogen. 3. Klikk på Trust an Assembly 4. Velg øverste alternativ og klikk Next 5. Skriv inn sti til RGAdmin.exe på server og trykk Next 6. Sett trust level opp til Full trust, trykk Next 7. Klikk Finish 8. Gjenta punkt 2-9 for hver enkelt klient PC. Det vil at det ikke er nødvendig å installere ny programvare på de klient PC ene som allerede er satt opp i en nettverksinstallasjon. Det eneste man trenger å gjøre er å fortelle Windows at det skal være tillatt å kjøre den nye versjonen av programmet. Terminal Server: Rådgiveren skal også fungere på Terminal server. Vi vil normalt anbefale at Rådgiveren installeres på en lokal disk på Terminal Server. Hvis å er tilfelle, så følger man bare standard installasjonsprosedyre. Husk at du må gjøre området hvor Rådgiveren installeres skrivbart for alle som skal benytte Rådgiveren. Dersom du velger å installere Rådgiveren på en nettverksdisk under Terminal server, så følg oppskriften for Nettverksinstallasjon over. Siden terminal server er den eneste klienten vil det være tilstrekkelig å utføre punkt 1 til 8. Husk at området hvor Rådgiveren installeres må gjøres skrivbart for alle som skal benytte Rådgiveren. Nettversjon: Gjelder kun for brukere med abonnementsavtale. Web versjonen er i utgangspunktet det samme programmet som på CD-Rom versjonen men uten fullt administrasjonsprogram. Web-versjonen er alltid oppdatert og tilgjengelig på PC er som er koblet opp mot Internet. Tester utført via Web-versjonen kan lagres i administrasjonsprogrammet, dersom dette er installert på den PC som benyttes. Man kan imidlertid ikke hente opplysninger fra administrasjonsprogrammet inn i Web-versjonen Gå til websiden klikk på linken nye Rådgiveren på brukernes hjemmeside - trykk her og så på Dataprogram (eller trykk på Tester i menyen på venstre side for å gå direkte til testsidene). Skriv inn brukernavnet og passordet skolen/bedriften har fått tildelt. Trykk Enter eller klikk på Logg inn. Ved første gangs bruk av web-versjonen vil det ta opptil 10 sekunder å åpne programmet. Ved senere bruk åpnes det umiddelbart. På har man tilgang til råd, tips og oppdateringer, samt web-versjonen av retteprogram Personvern Dataprogrammet Rådgiveren er i samsvar med lover og regler som gjelder for personopplysninger. Det er imidlertid opp til hver enkelt bruker å lagre samt overføre sine data forsvarlig og iht gjeldende regler. Som eksempel på dette er at PCer med database ikke kan være åpent tilgjenglig for andre enn de som har nødvendig fullmakt, samt at enheten må ha tillatelse fra elever til å innhente slike opplysninger. Det vises forøvrig til:

7 Elektronisk retting Vi anbefaler at programmet starter ved at man bruker ikonet som er installert på desktoppen. CD- ROM platen bør tas ut av PCen etter installasjon og lagres i RG permen. Oppstart: Sett CD-en i datamaskinen, eller logg på via web Dette påloggingsbildet vil vises på skjermen: Skriv inn ditt brukernavn og passord, klikk på Logg inn eller trykk på Enter -tasten Du kommer nå inn i dataprogrammet for innlesing av resultatene fra testen(e). Skriv inn personopplysningene til eleven som er kartlagt. Feltet fødselsdato kan fylles ut med bokstaven x hvis fødselsdato er ukjent/glemt. Vær nøye med å velge riktig norm, målform og dato for testen, samt hvilke tester som er utført. Deltest 1-6 (norsk) må legges inn samtidig, mens deltest 7 (matematikk) kan legges inn separat. Man kan dessuten kombinere manuell retting og elektronisk retting. Resultater som er rettet manuelt kan legges inn på siden som er vist her til venstre, eller direkte i adm.programmet (se pkt 3.3.5). Dersom du har rettet testen manuelt, kan du bare sette pekeren i ruten for resultatet og skrive inn poengsummen du har kommet til. Pekeren kan flyttes fra felt til felt enten med musetasting eller ved bruk av tabulatortasten. Du fyller dermed ut alle delområdene du har testet med tallene for råscoren. Denne siden kan skrives ut ved å trykke på utskriftsknapp. Husk da å velge liggende utskriftsformat. Lagre elevens data Når alle ønskede deltester er lagt inn, kan elevens data lagres direkte inn i administrasjonsdelen. Trykk på Lagre elevens data og man kan velge seg inn i den gruppe man ønsker (se for detaljer på valg av grupper/lage ny gruppe.) Ved lagring av flere elever etter hverandre trykker man på knappen Ny elev. Man beholder da alle innlagte opplysninger med unntak av navn og delresultater. Ved lagring av elever foreslås automatisk at man velger samme gruppe som ved foregående lagring.

8 Hent elev Dersom du ønsker å rette flere prøver (eks manglende deltest i matematikk evt norsk eller innlegging av resultater fra Andre testing/nasjonale prøver/annen test), kan man hente elevresultater fra Administrasjonsdelen og tilbake til rette-delen. Trykk på knappen Hent elev og velg riktig gruppe i skjermbildet. Marker så den elev du ønsker å hente med Pekeren, og du ser navnet på vedkommende i Valgt elev. Dersom du da trykker Hent elev vil aktuell elev og tidligere registrerte resultater fremkomme på Inndata-siden. Du kan så fortsette innlegging av resultater som tidligere beskrevet. Merk at du også kan legge inn resultater direkte i administrasjonsdelen, men da uten mulighet for elektronisk retting. Test 1 Delprøve 1 Rettskriving. Under hver deltest finnes en knapp med et plusstegn. Trykk på knappen og det kommer opp et skjermbilde med resultatene. Du skal merke av ved å bruke venstre muse-knapp på de ordene som er riktige. Legg merke til at dersom eleven har gjort andre skrivefeil enn de fasiten søker etter, skal disse ikke registreres som feil. Når du har rettet ferdig denne siden trykker du nederst til høyre på knappen Neste fasit eller Til Inndata for manuell innlegging av neste delprøve. Test 1 - Delprøve 2 Lesehastighet: Sett pekeren på det ordet eleven har markert med tallet 1 og trykk med venstre musetast to(2) ganger. Det blir nå registrert et tall på 1. lesing. Sett pekeren på knappen 2. lesing og trykk med venstre musetast en gang for markering av neste registrering. Sett pekeren på det ordet eleven har skrevet 2 på og trykk med venstre musetast to(2) ganger. Du ser da at dataprogrammet har registrert hvor mange ord andre gangs lesing inneholdt. Gjenta for 3. lesing. Trykk på knappen Neste fasit eller Til Inndata.

9 Test 1 Delprøve 3 Leseforståelse: Sett pekeren på de svar som eleven har riktig, og trykk en gang. Det gis også poeng for svar som er tilnærmet riktige. Dersom eleven har varianter av disse, kan du registre disse som delvis rette svar ved å bruke knappene som er til høyre (gir ½ poeng). Trykk på knappen nederst til høyre Neste fasit eller Til Inndata. Test 1 Delprøve 4 Leseforståelse: Sett pekeren på de svar eleven har riktig, og trykk en gang for riktig svar. Trykk på knappen nederst til høyre Neste fasit eller Til Inndata. Test 1 Delprøve 5 Leseforståelse: Sett pekeren på de svar eleven har riktig, og trykk en gang for riktig svar. Trykk på knappen nederst til høyre Neste fasit eller Til Inndata.

10 Test 1 Delprøve 6 Ordforråd: Sett pekeren på de svar eleven har riktig, og trykk en gang for riktig svar. Noen svar gir et ½ poeng. Trykk på knappen nederst til høyre Neste fasit eller Til Inndata. Test 1 Delprøve 7 På matematikktesten krysses av for alle rette svar. Avkryssingsalternativ nr. to brukes for svar som godtaes, men som ikke kan regnes som fullverdige. Innlesing av data er ferdig. Trykk på knappen nederst til høyre Til inndata. Merk at matematikkresultatene kan lagres individuelt (enten før eller etter norsk deltester), f. eks dersom det er ulike faglærere som retter dem. Innlegging av resultater fra Test 2 følger samme prosedyre som Test 1.

11 Innlegging av resultater fra Nasjonale prøver/evt. annen test I dette feltet kan man legge inn resultater fra ulike andre tester. Vi anbefaler spesielt at Rådgiverresultatet kan sees i sammenheng med Nasjonale prøver. Ved å konvertere resultatene fra score til prosent av gjennomsnittet vil disse kunne sammenliknes. Man kan evt. også legge inn resultater fra andre tester på ulike delområder. Hver pedagog må i slike tilfeller vurdere validiteten av aktuelle andre tester dersom testresultatene skal vektlegges ift. sluttresultatet og utarbeidelse av opplæringsplan Funksjonsprofil, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplaner Funksjonsprofil, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplaner ligger i RG permen og kan kopieres iht hvilke resultater som er oppnådd. Man kan også få disse frem automatisk som del av retteprogrammet (samt via adm programmet). Disse knappene brukes da for å få fram funksjonsprofil, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplan for eleven: Funksjonsprofil For testresultater som er lagt inn vises resultatene slik: Første testing en middels tykk grønn strek Andre testing en tynn gul strek Nasjonale prøver en tykk rød strek. Under funksjonsprofilen gis opplysninger om dato for testen(e) sammen med navn på funksjonsprofilen (her: Spesifikke fagvansker). Eventuell resultatforbedring vises i prosent når andre testing er utfylt og denne profilen vises. Papirutskrift av funksjonsprofilen kan fås ved å klikke på utskriftsikonet. Funksjonsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse for den aktuelle funksjonsprofilen kan også vises på skjermen. Trykk på linken (koblingen) for å åpne beskrivelsen.

12 Her kan du skrive ut hele funksjons beskrivelsen. Forslag til opplæringsplan Forslag til opplæringsplan for den aktuelle funksjonsprofilen kan også vises på skjermen. Trykk på linken for å åpne beskrivelsen. Aktuell(e) opplæringsplan(er) kommer da frem på skjermen. Dersom det er flere opplæringsplaner står disse listet fort- løpende nedover på siden. Her kan du skrive ut opplærings-planen(e).

13 Administrasjon av data, lagring, hente elever, overføring og grupperesultater Rådgiverens dataprogram inneholder også en administrasjonsdel som gjør det mulig å administrere og lagre data, overføre data samt lage rapporter basert på grupperesultatene. Rette - delen av programmet og administrasjonsdelen samarbeider ift hvilke funksjoner som utføres. Administrasjonsdelen startes enten ved å trykke på knappen adm.program på Inndatasiden, eller ved at man trykker på knappene Lagre elevens data eller Hent elev. Som eksempel kan et grupperesultat se slik ut: Det er viktig å tenke nøye igjennom hvilke grupper man ønsker å opprette for lagring av individuelle resultater, særlig i forhold til innholdet i senere grupperesultater. Her følger en kort veiledning i de ulike valgene som finnes: Velg gruppe Når du starter adm. programmet åpnes dette skjermbilde, her kan du opprette nye grupper eller du kan åpne eksisterende grupper Vi anbefaler at gruppene gis navn slik at det reflekterer skolens eller bedriftens organisering av opplæring, for eksempel i skolen 5.trinn04- gruppe a eller i en AMB-bedrift Fase 1- okt04.

14 Opprette ny gruppe Ønsker du å lage inn en ny gruppe klikker du på Ny gruppe knappen og følgende skjermbilde åpnes. Skriv inn navnet på gruppen du ønsker å opprette, klikk deretter på Lagre. Følgende skjermbilde åpnes, for lagring av elevdata. Navn på gruppen står da i tittellinjen. Vi anbefaler at det maksimale antall elever i hver gruppe er 30. Likeledes at det maksimale antall grupper holdes på ca 30. Dersom behov for flere kan aktuelle grupper lagres på andre steder ved å Overføre grupper og deretter slette dem i RG programmet. Dersom man lagrer for mange elever/grupper kan maskinen arbeide senere, og/eller følgende varsel kan bli vist (kommer pga at RG programmet ikke klarer å lese mer enn rundt 1000 ulike elever med ulike tester og delprøver samtidig):

15 Legge til elever Ønsker du å legge til en ny elev manuelt åpner du først gruppen eleven skal inn i, deretter klikker du på Elev knappen i filmenyen. Så klikker du på Ny elev (merk at man oftest lagrer elevens data direkte inn i adm. programmet i forbindelse med rettingen) Følgende skjermbilde vises. Her legger du inn navnet på eleven, samt de resultater du har på eleven i de aktuelle testene. Klikk på lagre knappen og eleven blir lagret i sin gruppe. Klikk på elev i filmenyen for å legge til ny elev, dette gjentas til alle elever i gruppen er lagt inn (merk at elektronisk retting kun er tilgjengelig i retteprogrammet) Finn elev Under Elev knappen kan man klikke på Finn elev. Her kan du søke etter en bestemt elev på tvers av alle grupper. Legg inn hele eller deler av navnet, og du får opp en oversikt over alle elever som passer søket. Man kan deretter velge den eleven man ønsker. Oppdater elev Marker elevens navn i hovedskjermbilde. Velg elev i filmenyen, klikk på oppdater elev og elevens skjema kommer opp. Man får også frem dette bilde ved å dobbeltklikke på linje med aktuelle elevnavn. Legg deretter inn de nye resultatene du ønsker, klikk på Lagre. De nye resultatene blir lagret. Her kan også komplette testresultater legges inn direkte.

16 Sletting av elever Marker elevens navn, velg elev i filmenyen, klikk på slett elev Du får så du spørsmål om du virkelig vil slette eleven. Ønsker du å slette eleven klikk på ja, hvis ikke klikk på nei. Åpne eksisterende gruppe Når du skal åpne en eksisterende gruppe merker du gruppen du vil åpne og klikker på Velg knappen. Gruppen kommer opp i eget skjermbilde. Trykk på gruppe i filmenyen og valgene for grupper vises. Her kan du legge til nye grupper, hente frem grupper eller slette grupper. Sletting av grupper Stå i hovedskjermbildet. Klikk på gruppe i filmenyen, deretter klikk Slett. Også her vil du få spørsmål om du virkelig vil slette valgte gruppe(r). Dette for å sikre at man ikke ufrivillig sletter innlagte og lagrede elevresultater.

17 Overføring av grupper (Gruppen slettes ikke fra programmet, du overfører en kopi, når du henter en eksisterende gruppe inn igjen, oppdateres gruppen automatisk ) Ønsker du å overføre gruppe, klikk på overfør gruppe i filmenyen. Her velger du hvilken gruppe som skal overføres ved å merke gruppen og trykke på overfør. Overføres gruppen til annet lagringssted for å skape ekstra kapasitet må gruppen slettes etter at overføring er utført. Angi hvor du vil lagre filen, skriv deretter inn navnet du vil ha på filen (samme som gruppenavn er jo lurt), deretter klikker du på lagre knappen og filen lagres. Dette skjermbilde vil være ulikt ift hvilken versjon av Windows som PCen bruker. Henting av gruppe: Klikk på filmenyen gruppe deretter klikk på hent gruppe. Merk filen og klikk deretter på knappen for å åpne. Merk filen du vil hente og klikk på hent knappen og filen med aktuelle grupper blir lagt inn adm. programmet igjen. Elevens funksjonsprofil Marker elevens navn. Velg elev i filmenyen, klikk på funksjonsprofil. Elevens funksjonsprofil åpnes i viste skjermbilde. Merk at man normalt bruker fullstendig funksjonsprofil som skrives ut fra Inndata-siden. Ønsker du å skrive ut elevens funksjonsprofil, klikk på utskriftsknappen i verktøy linjen. Man kan også her få frem funksjonsbeskrivelsen. Grupperesultat / profil Klikk på filmenyen grupperesultat. Her merker du av for de kriterier som du vil vise i rapporten, klikk på vis gruppe knappen og rapporten åpnes i dette skjermbilde. Dersom grupperesultatet skal vises offentlig bør man ikke ta med tabell for delresultater, da elevdata vises her i detalj.

18 Ønsker du å skrive ut skjermbildet som viser gjennomsnittet for valgte grupper, klikk på utskriftsknappen. Dersom du ønsker å lagre dette, anbefaler vi å lagre dokumentet som en Word-fil. Dette gjøres ved å trykke på konvolutt knappen i verktøylinjen på grupperesultat - skjermbildet. Man kan her velge hvor man vil lagre bildet og i hvilket filformat. Grupper med testresultater på elever kan overføres til alle andre datamaskiner som har RGprogrammet installert. Det kan gjøres via CD-ROM, diskett eller via e-post som vedlegg. Dette kan være nyttig hvis f. eks forskjellige lærere har ansvar for ulike deler av testingen (norsk vs matematikk), eller ved sentral bearbeiding av testresultater (for eksempel ved sammenlikning av rinnresultater, ift tidligere testede elevergrupper, totalt for flere trinn, mellom skoler mv). Eksempler på grupperesultater Administrasjonsdelen av Rådgiveren er laget slik at brukere selv kan sette sammen de grupperesultater de ønsker enten det er få/mange grupper, vise detaljer/kun gjennomsnitt, vise alle tester/kun en test, etc etc. De vanligste grupperapportene vurderes å være: Oversikt over resultat i en gruppe i et trinn med tabell for delresultater. Dette for å gi lærer en reell oversikt over situasjonen i egen gruppe slik at nødvendige opplæringsplanlegging/-tiltak kan gjøres. For AMB bedrifter kan dette være for et spesifikt Fase-1 kurs mv. Oversikt over resultat for samtlige elever med vansker på tvers av flere grupper med tabell for delresultater. Dette for å se helheten i behovet for tilrettelagt opplæring og nødvendige ressurser i den forbindelse. Oversikt over resultat for flere grupper uten tabell for delresultater (for eksempel hele trinnet, hele ungdomstrinnet etc). Dette for å se utviklingstrender og helhetlige resultater uten å fokusere på enkelt elever. Sammenlikningen er anonymisert og kan også være mellom skoler i en kommune etc. Etter ønske (gi innspill og brukermanualen oppdateres). 3.4 Rådgivning med utgangspunkt i testresultatene Funksjonsprofilene fra Rådgiveren gir grunnlag for rådgivning om opplæringstiltak og eksamensordninger. Individuell rådgivning til elever opplærings- og eksamenstiltak Vedtaksorgan og sakkyndighet for de respektive områdene er følgende: 1. Det formelle vedtaksorganet for eksamensordninger er skolen v/rektor, eventuelt etter uttalelse fra sakkyndig instans (PP-tjenesten) eller sakkyndig person (lege, psykolog eller spesialpedagog). Det vises til Opplæringsforskriften 4.36, samt Rundskriv SUE/vg , punkt 1, Innformasjonsskriv SUE/vg og Rundskriv Udir , punkt Det formelle vedtaksorganet for opplæringstiltak iht. opplæringsloven 4A.2 og er kommune og fylkeskommune etter vurdering foretatt av sakkyndig instans (PP-tjenesten). Som oftest er vedtaksmyndigheten i praksis delegert til skolen v/rektor. 3. Vedtaksorganet for opplæringstiltak iht. opplæringsloven 1.2 er skolen v/rektor, uten at det foreligger formelle krav til sakkyndighet. Dette betyr at Rådgiveren primært er rettet inn mot rådgivning av skolen v/rektor under punkt 3, men også at den har en sentral funksjon i forhold til rådgivning av skolen v/rektor, sakkyndig person og sakkyndig instans under punkt 1 og 2.

19 Studieveiledning til elever i videregående skole Ved gjennomsnittlig testskåre % på grunnkurs allmennfaglig studieretning og % på yrkesfaglig studieretning, vil eleven vanligvis oppnå laveste karakter for bestått i norsk, matematikk og engelsk (karakteren 2). Hvis testskårene ligger under disse nivåene, bør elevene/foresatte oppfordres til å tenke nøye over sine faglige ambisjoner i relasjon til allmennfaglig vs. yrkesfaglig utdanning, og delkompetanse vs. fullkompetanseutdanning i videregående skole. Rådgivning til skolens spesialpedagog Hvis skolens spesialpedagog etter lengre tids bruk av Rådgiveren ikke oppnår grupperesultater som står i rimelig forhold til resultatene i kapittel 18, vedlegg 3, Om effekten av spesialundervisning, bør undervisningen vurderes nøye i forhold til organiseringstiltakene som er omtalt i kapittel 18, vedlegg 2, Om tilrettelegging av spesialundervisning. En skal likevel være oppmerksom på at resultatene i kapittel 18, vedlegg 3, er fremkommet ved undervisning av motiverte soldater, og at vanlige spesialundervisningselever ikke kan forventes å ha samme fremdrift i undervisningen. Dette gjelder spesielt når elevene i spesialundervisningsgruppene er preget av nevrologisk umodenhet (f.eks. unge grunnskoleelever), dårlig motivasjon (f.eks. eldre grunnskoleelever), psykososial problematikk (elever med alvorlige læreblokkeringer) og alvorlige nevropsykologiske syndrom (f.eks. elever med ADHD). Bruk av Rådgiveren som ledd i sakkyndig vurdering Selv om Rådgiveren i utgangspunktet driver funksjonskartlegging for bruk i skolene, vil kartlegging med Rådgiveren være et verdifullt supplement til tradisjonelle sakkyndighetsvurderinger foretatt med evnetestene WISC og WAIS, språktesten ITPA, den nevropsykologiske testen LOGOS og andre diagnostiske tester som krever spesiell sertifisering. Se Veilederen 4 på Spesielt anbefales det at skolen vedlegger funksjonsprofilen fra Rådgiveren når eleven henvises til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning iht. opplæringslovens For ytterligere testing i norsk og matematikk kan en bruke Veilederen 2 (10. klasse og eldre). Dersom eleven er over 12 år kan en bruke Veilederen 3 for å avklare auditive og visuelle problemer. For ytterligere informasjon se:

20 Råd og tips vedrørende Dataprogrammet Generelt nye Rådgiveren er og skal være et versjonsfritt kartleggingssystem. Dette innebærer at man fortløpende gjør endringer, tilpasninger og utvikling. Ikke minst gjelder det også tekniske tilpasninger til nye datatekniske løsninger mv. Så snart man vet om erfaringer med evt nye løsninger, operativsystemer, servere etc vil de legges ut på Brukernes hjemmeside på Kort tid etter vil de innarbeides i RG permen og da primært her i kap 3.5. Se derfor jevnlig om det ligger en kap 3-5 side med nyere dato enn denne under oppdateringer på websiden. Skriv den ut og oppdater permen. De ulike råd og tips listes fortløpende. Problem med å åpne opplæringsplaner og funksjonsprofiler Dersom du har problem med å åpne opplæringsplaner og funksjonsprofiler bør du avinstallere den gamle versjonen av Acrobat Reader og installere siste versjon av programmet (kan lastes ned gratis på ww.adobe.com ). Alle Acrobat Reader versjoner søker automatisk på nettet om det er kommet nye versjoner. Det av og til komme spørsmål om oppdateringer når du åpner PDF filer (slik som funksjonsbeskrivelser og opplæringsplaner er laget i). Du må selv velge om du vil akseptere dette, men vi anbefaler at du gjør det. Årsak til at vi ikke har lagt inn automatisk avinstallering av gamle versjoner er at det finnes noen typer dokumenter som nye versjoner ikke kan åpne. For ikke å ødelegge for noen, har vi derfor valgt å ikke ha automatisk avinstallering av gamle versjoner. Avinstallering av gammel versjon er forøvrig ikke vanskelig. Kalenderfunksjon Vi har hatt 2 tilbakemeldinger på at kalenderfunksjonen ikke har virket riktig. Dette kan skje dersom brukerens datamaskins kalender ikke er riktig innstilt, og har ikke noe med Rådgiveren å gjøre. Dersom slike problemer er det bare å stille inn datamaskinens kalender slik at denne blir riktig. Dette gjøres som oftest ved å dobbeltklikke på klokken nede i høyre hjørne. Sjekk så riktig årstall, måned og dato (samt gjerne klokke for egen del). Man kan også gå via "start", "innstillinger", "kontrollpanel" og "dato/klokkeslett". Dersom fortsatt problemer kontakt skolens/virksomhetens dataansvarlig Man behøver ikke å ta med alle delresultater Det er mange som ikke har med matematikk eller engelskdelen når de tester med Rådgiveren - evt. gjennomfører norsk- og matematikktestene separat. Man kan velge om man vil registrere kun norsk, matematikk og/eller englskresultat. Man kan etterregistrere manglende resultater når man ønsker.

21 Opera Nettleser For å bruke Rådgiveren sammen med Opera må Rådgiveren settes opp korrekt i Opera. Dette gjør du slik: 1. Start Opera 2. Velg Tools/Preferences fra meyen og klikk på fanearket advanced. Du får da opp et skjermbilde som ser slik ut: 3. Klikk på Program and paths i listen til venstre. Klikk så på knappen Add, og følgende skjermbilde åpnes: 4. Skriv inn raadgiveren i feltet for Protocol, velg Open with default application. Trykk OK 5. Trykk så OK og så OK. Merk at du må ha installert Rådgiveren før du gjør dette. Oppskriften over gjelder for Opera versjon 7.x og oppover.

Side 0 av 22. (forkortet versjon) NetPed AS, Nye Teglverksv. 9, 4632 Kristiansand, Telefon: 940 10 210, post@netped.no, www.raadgiveren.

Side 0 av 22. (forkortet versjon) NetPed AS, Nye Teglverksv. 9, 4632 Kristiansand, Telefon: 940 10 210, post@netped.no, www.raadgiveren. Side 0 av 22 Brukerveiledning til Rådgiveren (forkortet versjon) Side 1 av 22 INNHOLD 3.1 Innledning... 2 3.1.1 Produktbeskrivelse... 2 3.1.4 Pedagogisk design og metodikk... 3 3.1.5 Opplæringsplaner...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

installasjonsveiledning 2012

installasjonsveiledning 2012 installasjonsveiledning 2012 2 Installasjon av Total Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer. Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Versjon 7.6.6 ISY Park klient og database Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon InnsIKT skrivebord InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet...

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne Vedlikehold. Med vedlikehold menes i denne sammenheng oppdatering av programvare inklusive operativsystemet Windows 10 med tilhørende støtteprogrammer som f.eks drivere. Fysisk vedlikehold av en PC ligger

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: Date

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet... 3 1.1.

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning DEMOVERSJON Installasjonsveiledning Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i bruk demoversjonen av økonomisystemet Uni Økonomi. Støter du på problemer

Detaljer

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon Uni Micro Solutionpartner Demoversjon Installasjon Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer