BRUKERVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.06.2005 3-1 3. BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING

2 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 3.1 Innledning 3.2 Testprosedyre 3.3 Dataprogrammet Installasjon Personvern Elektronisk retting Funksjonsprofil, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplan Administrasjon av datalagring, hente elever, overføring av grupperesultat. 3.4 Rådgivning med utgangspunkt i testresultatene 3.5 Råd og tips vedrørende Dataprogrammet

3 Innledning Hovedhensikten med Rådgiveren er å kvalitetssikre og effektivisere opplæringstilbudet til elever med lese-, skrive- og regnevansker. Systemet inneholder verktøy for kartlegging og rådgiving, der følgende elementer er av størst betydning for praktisk bruk i skolen: Testmateriellet (Test 1 og Test 2) Dataprogrammet: Rådgiveren og administrasjonsprogrammet Testene og dataprogrammet kan brukes både på enkeltelever og på små eller store grupper. 3.2 Testprosedyre Før læreren starter testingen av enkeltelever eller elevgrupper, skal elevene informeres om at formålet med testingen er å avdekke faglige hull hos den enkelte slik at skolen skal få mulighet til å sette inn individuelle hjelpetiltak i samband med undervisning, heldagsprøver og eksamen. Etter at elevene har fått informasjon om formålet med testingen, kan følgende kartleggingsprosedyre settes i gang: 1. Det forutsettes at læreren har foretatt nødvendig organisering av testingen på forhånd (gjort avtale med elevene, reservert egnet rom med gode plasser, kopiert det nødvendige antall oppgavehefter, skaffet skriveredskap og klokke for tidtaking.) 2. Læreren stifter sammen delprøvene til hefter, deler disse ut til elevene og ber dem fylle ut navn, dato, trinn og skole på forsiden. Elevene instrueres om ikke å bla i heftene før de får beskjed om det. 3. Læreren gir beskjed om at eventuelle rettelser i besvarelsen bør foretas med overstrykninger og ikke med viskelær eller retusjeringsblekk, da dette vil ta for lang tid. Dersom matematikktesten skal gjennomføres, opplyses det om at det ikke er tillatt å bruke kalkulator. 4. Læreren leser instruksjon og evt. tidsfrist til delprøvene høyt. Nøyaktig starttidspunkt for hver deltest noteres på et eget papirark (instruksjonshefter i kapitlene 4, 7, 10 og 13). Det er viktig at tidtakingen gjøres på en diskret måte, slik at en ikke provoserer fram unødig prestasjonsangst hos elevene. 5. Testen tar til sammen ca. 70 minutter i norsk, matematikk og engelsk, pluss eventuelle pauser mellom de enkelte fagdeler av testen. 6. Oppgaveheftene samles inn og rettes manuelt (fasiter i kapitlene 6, 9, 12, 15, 19 og 20) eller elektronisk (+/knappene under resultatfeltene på Inndatasiden i dataprogrammet). 7. Når testresultatene er registrert i feltene på siden inndata, brukes programmet til å skrive ut funksjonsprofil, engelskresultat, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplan for hver enkelt elev. 8. For elever med utslag bør læreren drøfte prøveresultatene med hver enkelt elev/foresatt før eventuelle opplærings- eller eksamenstiltak planlegges og iverksettes. Samtidig drøftes eventuelt behov for vurdering av PP-tjenesten eller annet sakkyndig personell. 9. Etter fullført tilrettelagt undervisning gjennomføres eventuelt en andretesting etter samme prosedyre for å sjekke om den tilrettelagte undervisningen har hatt den ønskede effekt. For øvrig vises til s som tar for seg spesielle sider ved testing av grupper.

4 Dataprogrammet Installasjon Rådgiveren kan installeres på 3 forskjellige måter; lokalt, server og web. Programmet er primært tenkt installert lokalt på hver enkelt PC, men kan også installeres på server. Dersom lokalt installert har hver enkel bruker sin egen database. Web versjonen gjør det mulig at man kan bruke siste versjon, samt at man har mulighet til å rette tester på andre steder en man vanligvis er, f. eks hjemme. Er PCen tilknyttet internett vil programmet alltid sjekke om det finnes en nyere versjon tilgjengelig, og varsle om dette. For å utveksle informasjon med en annen bruker benyttes funksjonene "Hent gruppe" og "Overføre gruppe". Disse funksjonene vil kopiere hele eller deler av databasen slik at den først lagres på valgt område, og deretter enkelt kan sendes til andre brukere av Rådgiveren (via CD-rom, diskett evt. pr. e-post). Første gangs installasjon tar normalt ca 3-10 minutter, men kan for gamle og trege maskiner ta opptil 40 min avhengig av hvilke programmer som er installert på forhånd. Dette skyldes at det er flere hjelpeprogrammer som installeres ikke at programmet er tungt. Åpning av programmet etter installasjon evt. installeringer av oppgraderinger tar ellers meget kort tid. Minimumskrav for Rådgiveren (dvs. CD rom versjonen med Administrasjonsprogrammet integrert) er 90Mhz og 128MB RAM. Det vil i praksis si at du kan kjøre hele RG programmet på alt av PCer som kjører w98, 98SE, Me, nt 4.0 med SS6a, 2000, XP eller Webversjonen kan kjøres også på PCer med w95. Merk her at RGAdmin ikke bør installeres dersom du kjører 2003 Beta 3. Brukes Windows XP, må du oppheve Popup blokkeringen i nettleseren. (Verktøy-Popup blokkering-slå av eller Innstillinger for å tillate Popup fra web området Vi anbefaler at abonnementsbrukere går til for å få gode tips og råd. Her vil også oppdateringer og nye versjoner av dataprogrammet bli publisert fortløpende. Brukere kan da enkelt laste ned nytt program, og trenger ikke ny CD-ROM plate. Webversjon vil alltid være siste versjon. Lokal installasjon: Før du starter: Ta ut CD-ROM platen med programmet fra permen. Sett den i CD stasjonen på PCen. Programmet vil da starte automatisk*. *Dersom veiviseren for programinstallasjonen ikke skulle starte automatisk må du klikke på ikonet Min Datamaskin som ligger på skrivebordet. Deretter klikker du på CD - Rådgiveren og dobbeltklikker på programmet setup som ligger på CD en. Det er viktig at maskinen du bruker tillater installasjoner. Får du meldingen Kan ikke installere nye programmer kontakt systemansvarlig. Under installasjonen kan man endre katalog hvor resultater skal lagres. Dette anbefaler vi kun at systemansvarlige gjør, og at vanlige brukere aksepterer programmets forslag.

5 Når installasjonen er ferdig vil skjermbildet til venstre vises. Ved å klikke på knappen Ferdig vil programmet starte automatisk. Det er da lagt et ikon på skrivebordet med navnet Rådgiveren samt at det vil bli laget en programgruppe i programmenyen med navnet Rådgiveren. Denne programgruppen vil inneholde følgende tre linker: Rådgiveren - vil starte Rådgiveren. Uninstall - vil avinstallere Rådgiveren. WebSite - link til Når installasjon er ferdig kan CD-ROM tas ut og lagres i RG perm evt brukes til å installere på andre brukermaskiner som tilhører lisensinnehaver. Etter installering bør programmet startes opp fra ikonet som er installert på desktoppen ikke fra CD-ROM. Installering på server (kun for systemansvarlige) Det er mulig å sette opp Rådgiveren i et miljø hvor alle brukerne deler den samme databasen. Dette kapitlet vil gi deg en oppskrift på hvordan dette kan gjøres. I dette kapitlet har vi antatt at det finnes om område på server som er koplet opp til klienten som z: Det er ikke nødvendig å bruke bokstaven z: for dette området, du kan bruke hvilken som helst bokstav eller du kan bruke UNC stien direkte. Det som er viktig er at alle får skrivetilgang til katalogen som skal opprettes på dette området. 1. Bestem deg for en hvilken katalog du vil benytte på serveren, for eksempel z:\netped\rådgiveren 2. Installer Rådgiveren fra en klient. Installasjonsprogrammet vil foreslå at Rådgiveren installeres på C:\Program Files\NetPed\Rådiveren, endre dette til z:\netped\rådgiveren 3. Når installasjonen er ferdig må man manuelt sette opp at det skal være tillatt å kjøre programmet fra nettverkslokasjonen. a. For Windows NT, XP, 2000, 2003 velg administrasjonsverktøy fra kontroll panelet. Velg så Microsoft. NET Framework 1.1 Wizards b. For Windows 98/98SE/Me så start programmet ConfigWizards.exe, dette programmet vil normalt ligge på C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v katalogen. 4. Klikk på Trust an Assembly 5. Velg øverste alternativ og klikk Next 6. Skriv inn sti til RGAdmin.exe på server og trykk Next 7. Sett trust level opp til Full trust, trykk Next 8. Klikk Finish Så langt har vi satt opp selve server installasjonen og oppsett for en klient PC. For å sette opp for resterende klient PC er gjøres følgende: 9. Gå til katalogen hvor Rådgiveren ble installert, for eksempel z:\netped\rådgiveren. Slett filen RGAdmin.exe. Husk å skru på visning av filetternavn slik du sletter riktig RGAdmin fil. 10. Fortsett fra punkt i listen over. Dette gjentas for hver ny klient PC

6 Oppgradering: Dersom du allerede har installert Rådgiveren 1.1 i en nettverksinstallasjon så kan oppgraderingen gjøres noe enklere. 1. Installer Rådgiveren 2.0 fra en tilfeldig valgt klient PC. Installasjonsprogrammet vil foreslå at Rådgiveren installeres på C:\Program Files\NetPed\Rådiveren, endre dette til lokasjon hvor Rådgiveren 1.1 er installert, for eksempel z:\netped\rådgiveren 2. Når installasjonen er ferdig må man manuelt sette opp at det skal være tillatt å kjøre programmet fra nettverkslokasjonen. a. For Windows NT, XP, 2000, 2003 velg administrasjonsverktøy fra kontroll panelet. Velg så Microsoft. NET Framework 1.1 Wizards b. For Windows 98/98SE/Me så start programmet ConfigWizards.exe, dette programmet vil normalt ligge på C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v katalogen. 3. Klikk på Trust an Assembly 4. Velg øverste alternativ og klikk Next 5. Skriv inn sti til RGAdmin.exe på server og trykk Next 6. Sett trust level opp til Full trust, trykk Next 7. Klikk Finish 8. Gjenta punkt 2-9 for hver enkelt klient PC. Det vil at det ikke er nødvendig å installere ny programvare på de klient PC ene som allerede er satt opp i en nettverksinstallasjon. Det eneste man trenger å gjøre er å fortelle Windows at det skal være tillatt å kjøre den nye versjonen av programmet. Terminal Server: Rådgiveren skal også fungere på Terminal server. Vi vil normalt anbefale at Rådgiveren installeres på en lokal disk på Terminal Server. Hvis å er tilfelle, så følger man bare standard installasjonsprosedyre. Husk at du må gjøre området hvor Rådgiveren installeres skrivbart for alle som skal benytte Rådgiveren. Dersom du velger å installere Rådgiveren på en nettverksdisk under Terminal server, så følg oppskriften for Nettverksinstallasjon over. Siden terminal server er den eneste klienten vil det være tilstrekkelig å utføre punkt 1 til 8. Husk at området hvor Rådgiveren installeres må gjøres skrivbart for alle som skal benytte Rådgiveren. Nettversjon: Gjelder kun for brukere med abonnementsavtale. Web versjonen er i utgangspunktet det samme programmet som på CD-Rom versjonen men uten fullt administrasjonsprogram. Web-versjonen er alltid oppdatert og tilgjengelig på PC er som er koblet opp mot Internet. Tester utført via Web-versjonen kan lagres i administrasjonsprogrammet, dersom dette er installert på den PC som benyttes. Man kan imidlertid ikke hente opplysninger fra administrasjonsprogrammet inn i Web-versjonen Gå til websiden klikk på linken nye Rådgiveren på brukernes hjemmeside - trykk her og så på Dataprogram (eller trykk på Tester i menyen på venstre side for å gå direkte til testsidene). Skriv inn brukernavnet og passordet skolen/bedriften har fått tildelt. Trykk Enter eller klikk på Logg inn. Ved første gangs bruk av web-versjonen vil det ta opptil 10 sekunder å åpne programmet. Ved senere bruk åpnes det umiddelbart. På har man tilgang til råd, tips og oppdateringer, samt web-versjonen av retteprogram Personvern Dataprogrammet Rådgiveren er i samsvar med lover og regler som gjelder for personopplysninger. Det er imidlertid opp til hver enkelt bruker å lagre samt overføre sine data forsvarlig og iht gjeldende regler. Som eksempel på dette er at PCer med database ikke kan være åpent tilgjenglig for andre enn de som har nødvendig fullmakt, samt at enheten må ha tillatelse fra elever til å innhente slike opplysninger. Det vises forøvrig til:

7 Elektronisk retting Vi anbefaler at programmet starter ved at man bruker ikonet som er installert på desktoppen. CD- ROM platen bør tas ut av PCen etter installasjon og lagres i RG permen. Oppstart: Sett CD-en i datamaskinen, eller logg på via web Dette påloggingsbildet vil vises på skjermen: Skriv inn ditt brukernavn og passord, klikk på Logg inn eller trykk på Enter -tasten Du kommer nå inn i dataprogrammet for innlesing av resultatene fra testen(e). Skriv inn personopplysningene til eleven som er kartlagt. Feltet fødselsdato kan fylles ut med bokstaven x hvis fødselsdato er ukjent/glemt. Vær nøye med å velge riktig norm, målform og dato for testen, samt hvilke tester som er utført. Deltest 1-6 (norsk) må legges inn samtidig, mens deltest 7 (matematikk) kan legges inn separat. Man kan dessuten kombinere manuell retting og elektronisk retting. Resultater som er rettet manuelt kan legges inn på siden som er vist her til venstre, eller direkte i adm.programmet (se pkt 3.3.5). Dersom du har rettet testen manuelt, kan du bare sette pekeren i ruten for resultatet og skrive inn poengsummen du har kommet til. Pekeren kan flyttes fra felt til felt enten med musetasting eller ved bruk av tabulatortasten. Du fyller dermed ut alle delområdene du har testet med tallene for råscoren. Denne siden kan skrives ut ved å trykke på utskriftsknapp. Husk da å velge liggende utskriftsformat. Lagre elevens data Når alle ønskede deltester er lagt inn, kan elevens data lagres direkte inn i administrasjonsdelen. Trykk på Lagre elevens data og man kan velge seg inn i den gruppe man ønsker (se for detaljer på valg av grupper/lage ny gruppe.) Ved lagring av flere elever etter hverandre trykker man på knappen Ny elev. Man beholder da alle innlagte opplysninger med unntak av navn og delresultater. Ved lagring av elever foreslås automatisk at man velger samme gruppe som ved foregående lagring.

8 Hent elev Dersom du ønsker å rette flere prøver (eks manglende deltest i matematikk evt norsk eller innlegging av resultater fra Andre testing/nasjonale prøver/annen test), kan man hente elevresultater fra Administrasjonsdelen og tilbake til rette-delen. Trykk på knappen Hent elev og velg riktig gruppe i skjermbildet. Marker så den elev du ønsker å hente med Pekeren, og du ser navnet på vedkommende i Valgt elev. Dersom du da trykker Hent elev vil aktuell elev og tidligere registrerte resultater fremkomme på Inndata-siden. Du kan så fortsette innlegging av resultater som tidligere beskrevet. Merk at du også kan legge inn resultater direkte i administrasjonsdelen, men da uten mulighet for elektronisk retting. Test 1 Delprøve 1 Rettskriving. Under hver deltest finnes en knapp med et plusstegn. Trykk på knappen og det kommer opp et skjermbilde med resultatene. Du skal merke av ved å bruke venstre muse-knapp på de ordene som er riktige. Legg merke til at dersom eleven har gjort andre skrivefeil enn de fasiten søker etter, skal disse ikke registreres som feil. Når du har rettet ferdig denne siden trykker du nederst til høyre på knappen Neste fasit eller Til Inndata for manuell innlegging av neste delprøve. Test 1 - Delprøve 2 Lesehastighet: Sett pekeren på det ordet eleven har markert med tallet 1 og trykk med venstre musetast to(2) ganger. Det blir nå registrert et tall på 1. lesing. Sett pekeren på knappen 2. lesing og trykk med venstre musetast en gang for markering av neste registrering. Sett pekeren på det ordet eleven har skrevet 2 på og trykk med venstre musetast to(2) ganger. Du ser da at dataprogrammet har registrert hvor mange ord andre gangs lesing inneholdt. Gjenta for 3. lesing. Trykk på knappen Neste fasit eller Til Inndata.

9 Test 1 Delprøve 3 Leseforståelse: Sett pekeren på de svar som eleven har riktig, og trykk en gang. Det gis også poeng for svar som er tilnærmet riktige. Dersom eleven har varianter av disse, kan du registre disse som delvis rette svar ved å bruke knappene som er til høyre (gir ½ poeng). Trykk på knappen nederst til høyre Neste fasit eller Til Inndata. Test 1 Delprøve 4 Leseforståelse: Sett pekeren på de svar eleven har riktig, og trykk en gang for riktig svar. Trykk på knappen nederst til høyre Neste fasit eller Til Inndata. Test 1 Delprøve 5 Leseforståelse: Sett pekeren på de svar eleven har riktig, og trykk en gang for riktig svar. Trykk på knappen nederst til høyre Neste fasit eller Til Inndata.

10 Test 1 Delprøve 6 Ordforråd: Sett pekeren på de svar eleven har riktig, og trykk en gang for riktig svar. Noen svar gir et ½ poeng. Trykk på knappen nederst til høyre Neste fasit eller Til Inndata. Test 1 Delprøve 7 På matematikktesten krysses av for alle rette svar. Avkryssingsalternativ nr. to brukes for svar som godtaes, men som ikke kan regnes som fullverdige. Innlesing av data er ferdig. Trykk på knappen nederst til høyre Til inndata. Merk at matematikkresultatene kan lagres individuelt (enten før eller etter norsk deltester), f. eks dersom det er ulike faglærere som retter dem. Innlegging av resultater fra Test 2 følger samme prosedyre som Test 1.

11 Innlegging av resultater fra Nasjonale prøver/evt. annen test I dette feltet kan man legge inn resultater fra ulike andre tester. Vi anbefaler spesielt at Rådgiverresultatet kan sees i sammenheng med Nasjonale prøver. Ved å konvertere resultatene fra score til prosent av gjennomsnittet vil disse kunne sammenliknes. Man kan evt. også legge inn resultater fra andre tester på ulike delområder. Hver pedagog må i slike tilfeller vurdere validiteten av aktuelle andre tester dersom testresultatene skal vektlegges ift. sluttresultatet og utarbeidelse av opplæringsplan Funksjonsprofil, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplaner Funksjonsprofil, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplaner ligger i RG permen og kan kopieres iht hvilke resultater som er oppnådd. Man kan også få disse frem automatisk som del av retteprogrammet (samt via adm programmet). Disse knappene brukes da for å få fram funksjonsprofil, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplan for eleven: Funksjonsprofil For testresultater som er lagt inn vises resultatene slik: Første testing en middels tykk grønn strek Andre testing en tynn gul strek Nasjonale prøver en tykk rød strek. Under funksjonsprofilen gis opplysninger om dato for testen(e) sammen med navn på funksjonsprofilen (her: Spesifikke fagvansker). Eventuell resultatforbedring vises i prosent når andre testing er utfylt og denne profilen vises. Papirutskrift av funksjonsprofilen kan fås ved å klikke på utskriftsikonet. Funksjonsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse for den aktuelle funksjonsprofilen kan også vises på skjermen. Trykk på linken (koblingen) for å åpne beskrivelsen.

12 Her kan du skrive ut hele funksjons beskrivelsen. Forslag til opplæringsplan Forslag til opplæringsplan for den aktuelle funksjonsprofilen kan også vises på skjermen. Trykk på linken for å åpne beskrivelsen. Aktuell(e) opplæringsplan(er) kommer da frem på skjermen. Dersom det er flere opplæringsplaner står disse listet fort- løpende nedover på siden. Her kan du skrive ut opplærings-planen(e).

13 Administrasjon av data, lagring, hente elever, overføring og grupperesultater Rådgiverens dataprogram inneholder også en administrasjonsdel som gjør det mulig å administrere og lagre data, overføre data samt lage rapporter basert på grupperesultatene. Rette - delen av programmet og administrasjonsdelen samarbeider ift hvilke funksjoner som utføres. Administrasjonsdelen startes enten ved å trykke på knappen adm.program på Inndatasiden, eller ved at man trykker på knappene Lagre elevens data eller Hent elev. Som eksempel kan et grupperesultat se slik ut: Det er viktig å tenke nøye igjennom hvilke grupper man ønsker å opprette for lagring av individuelle resultater, særlig i forhold til innholdet i senere grupperesultater. Her følger en kort veiledning i de ulike valgene som finnes: Velg gruppe Når du starter adm. programmet åpnes dette skjermbilde, her kan du opprette nye grupper eller du kan åpne eksisterende grupper Vi anbefaler at gruppene gis navn slik at det reflekterer skolens eller bedriftens organisering av opplæring, for eksempel i skolen 5.trinn04- gruppe a eller i en AMB-bedrift Fase 1- okt04.

14 Opprette ny gruppe Ønsker du å lage inn en ny gruppe klikker du på Ny gruppe knappen og følgende skjermbilde åpnes. Skriv inn navnet på gruppen du ønsker å opprette, klikk deretter på Lagre. Følgende skjermbilde åpnes, for lagring av elevdata. Navn på gruppen står da i tittellinjen. Vi anbefaler at det maksimale antall elever i hver gruppe er 30. Likeledes at det maksimale antall grupper holdes på ca 30. Dersom behov for flere kan aktuelle grupper lagres på andre steder ved å Overføre grupper og deretter slette dem i RG programmet. Dersom man lagrer for mange elever/grupper kan maskinen arbeide senere, og/eller følgende varsel kan bli vist (kommer pga at RG programmet ikke klarer å lese mer enn rundt 1000 ulike elever med ulike tester og delprøver samtidig):

15 Legge til elever Ønsker du å legge til en ny elev manuelt åpner du først gruppen eleven skal inn i, deretter klikker du på Elev knappen i filmenyen. Så klikker du på Ny elev (merk at man oftest lagrer elevens data direkte inn i adm. programmet i forbindelse med rettingen) Følgende skjermbilde vises. Her legger du inn navnet på eleven, samt de resultater du har på eleven i de aktuelle testene. Klikk på lagre knappen og eleven blir lagret i sin gruppe. Klikk på elev i filmenyen for å legge til ny elev, dette gjentas til alle elever i gruppen er lagt inn (merk at elektronisk retting kun er tilgjengelig i retteprogrammet) Finn elev Under Elev knappen kan man klikke på Finn elev. Her kan du søke etter en bestemt elev på tvers av alle grupper. Legg inn hele eller deler av navnet, og du får opp en oversikt over alle elever som passer søket. Man kan deretter velge den eleven man ønsker. Oppdater elev Marker elevens navn i hovedskjermbilde. Velg elev i filmenyen, klikk på oppdater elev og elevens skjema kommer opp. Man får også frem dette bilde ved å dobbeltklikke på linje med aktuelle elevnavn. Legg deretter inn de nye resultatene du ønsker, klikk på Lagre. De nye resultatene blir lagret. Her kan også komplette testresultater legges inn direkte.

16 Sletting av elever Marker elevens navn, velg elev i filmenyen, klikk på slett elev Du får så du spørsmål om du virkelig vil slette eleven. Ønsker du å slette eleven klikk på ja, hvis ikke klikk på nei. Åpne eksisterende gruppe Når du skal åpne en eksisterende gruppe merker du gruppen du vil åpne og klikker på Velg knappen. Gruppen kommer opp i eget skjermbilde. Trykk på gruppe i filmenyen og valgene for grupper vises. Her kan du legge til nye grupper, hente frem grupper eller slette grupper. Sletting av grupper Stå i hovedskjermbildet. Klikk på gruppe i filmenyen, deretter klikk Slett. Også her vil du få spørsmål om du virkelig vil slette valgte gruppe(r). Dette for å sikre at man ikke ufrivillig sletter innlagte og lagrede elevresultater.

17 Overføring av grupper (Gruppen slettes ikke fra programmet, du overfører en kopi, når du henter en eksisterende gruppe inn igjen, oppdateres gruppen automatisk ) Ønsker du å overføre gruppe, klikk på overfør gruppe i filmenyen. Her velger du hvilken gruppe som skal overføres ved å merke gruppen og trykke på overfør. Overføres gruppen til annet lagringssted for å skape ekstra kapasitet må gruppen slettes etter at overføring er utført. Angi hvor du vil lagre filen, skriv deretter inn navnet du vil ha på filen (samme som gruppenavn er jo lurt), deretter klikker du på lagre knappen og filen lagres. Dette skjermbilde vil være ulikt ift hvilken versjon av Windows som PCen bruker. Henting av gruppe: Klikk på filmenyen gruppe deretter klikk på hent gruppe. Merk filen og klikk deretter på knappen for å åpne. Merk filen du vil hente og klikk på hent knappen og filen med aktuelle grupper blir lagt inn adm. programmet igjen. Elevens funksjonsprofil Marker elevens navn. Velg elev i filmenyen, klikk på funksjonsprofil. Elevens funksjonsprofil åpnes i viste skjermbilde. Merk at man normalt bruker fullstendig funksjonsprofil som skrives ut fra Inndata-siden. Ønsker du å skrive ut elevens funksjonsprofil, klikk på utskriftsknappen i verktøy linjen. Man kan også her få frem funksjonsbeskrivelsen. Grupperesultat / profil Klikk på filmenyen grupperesultat. Her merker du av for de kriterier som du vil vise i rapporten, klikk på vis gruppe knappen og rapporten åpnes i dette skjermbilde. Dersom grupperesultatet skal vises offentlig bør man ikke ta med tabell for delresultater, da elevdata vises her i detalj.

18 Ønsker du å skrive ut skjermbildet som viser gjennomsnittet for valgte grupper, klikk på utskriftsknappen. Dersom du ønsker å lagre dette, anbefaler vi å lagre dokumentet som en Word-fil. Dette gjøres ved å trykke på konvolutt knappen i verktøylinjen på grupperesultat - skjermbildet. Man kan her velge hvor man vil lagre bildet og i hvilket filformat. Grupper med testresultater på elever kan overføres til alle andre datamaskiner som har RGprogrammet installert. Det kan gjøres via CD-ROM, diskett eller via e-post som vedlegg. Dette kan være nyttig hvis f. eks forskjellige lærere har ansvar for ulike deler av testingen (norsk vs matematikk), eller ved sentral bearbeiding av testresultater (for eksempel ved sammenlikning av rinnresultater, ift tidligere testede elevergrupper, totalt for flere trinn, mellom skoler mv). Eksempler på grupperesultater Administrasjonsdelen av Rådgiveren er laget slik at brukere selv kan sette sammen de grupperesultater de ønsker enten det er få/mange grupper, vise detaljer/kun gjennomsnitt, vise alle tester/kun en test, etc etc. De vanligste grupperapportene vurderes å være: Oversikt over resultat i en gruppe i et trinn med tabell for delresultater. Dette for å gi lærer en reell oversikt over situasjonen i egen gruppe slik at nødvendige opplæringsplanlegging/-tiltak kan gjøres. For AMB bedrifter kan dette være for et spesifikt Fase-1 kurs mv. Oversikt over resultat for samtlige elever med vansker på tvers av flere grupper med tabell for delresultater. Dette for å se helheten i behovet for tilrettelagt opplæring og nødvendige ressurser i den forbindelse. Oversikt over resultat for flere grupper uten tabell for delresultater (for eksempel hele trinnet, hele ungdomstrinnet etc). Dette for å se utviklingstrender og helhetlige resultater uten å fokusere på enkelt elever. Sammenlikningen er anonymisert og kan også være mellom skoler i en kommune etc. Etter ønske (gi innspill og brukermanualen oppdateres). 3.4 Rådgivning med utgangspunkt i testresultatene Funksjonsprofilene fra Rådgiveren gir grunnlag for rådgivning om opplæringstiltak og eksamensordninger. Individuell rådgivning til elever opplærings- og eksamenstiltak Vedtaksorgan og sakkyndighet for de respektive områdene er følgende: 1. Det formelle vedtaksorganet for eksamensordninger er skolen v/rektor, eventuelt etter uttalelse fra sakkyndig instans (PP-tjenesten) eller sakkyndig person (lege, psykolog eller spesialpedagog). Det vises til Opplæringsforskriften 4.36, samt Rundskriv SUE/vg , punkt 1, Innformasjonsskriv SUE/vg og Rundskriv Udir , punkt Det formelle vedtaksorganet for opplæringstiltak iht. opplæringsloven 4A.2 og er kommune og fylkeskommune etter vurdering foretatt av sakkyndig instans (PP-tjenesten). Som oftest er vedtaksmyndigheten i praksis delegert til skolen v/rektor. 3. Vedtaksorganet for opplæringstiltak iht. opplæringsloven 1.2 er skolen v/rektor, uten at det foreligger formelle krav til sakkyndighet. Dette betyr at Rådgiveren primært er rettet inn mot rådgivning av skolen v/rektor under punkt 3, men også at den har en sentral funksjon i forhold til rådgivning av skolen v/rektor, sakkyndig person og sakkyndig instans under punkt 1 og 2.

19 Studieveiledning til elever i videregående skole Ved gjennomsnittlig testskåre % på grunnkurs allmennfaglig studieretning og % på yrkesfaglig studieretning, vil eleven vanligvis oppnå laveste karakter for bestått i norsk, matematikk og engelsk (karakteren 2). Hvis testskårene ligger under disse nivåene, bør elevene/foresatte oppfordres til å tenke nøye over sine faglige ambisjoner i relasjon til allmennfaglig vs. yrkesfaglig utdanning, og delkompetanse vs. fullkompetanseutdanning i videregående skole. Rådgivning til skolens spesialpedagog Hvis skolens spesialpedagog etter lengre tids bruk av Rådgiveren ikke oppnår grupperesultater som står i rimelig forhold til resultatene i kapittel 18, vedlegg 3, Om effekten av spesialundervisning, bør undervisningen vurderes nøye i forhold til organiseringstiltakene som er omtalt i kapittel 18, vedlegg 2, Om tilrettelegging av spesialundervisning. En skal likevel være oppmerksom på at resultatene i kapittel 18, vedlegg 3, er fremkommet ved undervisning av motiverte soldater, og at vanlige spesialundervisningselever ikke kan forventes å ha samme fremdrift i undervisningen. Dette gjelder spesielt når elevene i spesialundervisningsgruppene er preget av nevrologisk umodenhet (f.eks. unge grunnskoleelever), dårlig motivasjon (f.eks. eldre grunnskoleelever), psykososial problematikk (elever med alvorlige læreblokkeringer) og alvorlige nevropsykologiske syndrom (f.eks. elever med ADHD). Bruk av Rådgiveren som ledd i sakkyndig vurdering Selv om Rådgiveren i utgangspunktet driver funksjonskartlegging for bruk i skolene, vil kartlegging med Rådgiveren være et verdifullt supplement til tradisjonelle sakkyndighetsvurderinger foretatt med evnetestene WISC og WAIS, språktesten ITPA, den nevropsykologiske testen LOGOS og andre diagnostiske tester som krever spesiell sertifisering. Se Veilederen 4 på Spesielt anbefales det at skolen vedlegger funksjonsprofilen fra Rådgiveren når eleven henvises til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning iht. opplæringslovens For ytterligere testing i norsk og matematikk kan en bruke Veilederen 2 (10. klasse og eldre). Dersom eleven er over 12 år kan en bruke Veilederen 3 for å avklare auditive og visuelle problemer. For ytterligere informasjon se:

20 Råd og tips vedrørende Dataprogrammet Generelt nye Rådgiveren er og skal være et versjonsfritt kartleggingssystem. Dette innebærer at man fortløpende gjør endringer, tilpasninger og utvikling. Ikke minst gjelder det også tekniske tilpasninger til nye datatekniske løsninger mv. Så snart man vet om erfaringer med evt nye løsninger, operativsystemer, servere etc vil de legges ut på Brukernes hjemmeside på Kort tid etter vil de innarbeides i RG permen og da primært her i kap 3.5. Se derfor jevnlig om det ligger en kap 3-5 side med nyere dato enn denne under oppdateringer på websiden. Skriv den ut og oppdater permen. De ulike råd og tips listes fortløpende. Problem med å åpne opplæringsplaner og funksjonsprofiler Dersom du har problem med å åpne opplæringsplaner og funksjonsprofiler bør du avinstallere den gamle versjonen av Acrobat Reader og installere siste versjon av programmet (kan lastes ned gratis på ww.adobe.com ). Alle Acrobat Reader versjoner søker automatisk på nettet om det er kommet nye versjoner. Det av og til komme spørsmål om oppdateringer når du åpner PDF filer (slik som funksjonsbeskrivelser og opplæringsplaner er laget i). Du må selv velge om du vil akseptere dette, men vi anbefaler at du gjør det. Årsak til at vi ikke har lagt inn automatisk avinstallering av gamle versjoner er at det finnes noen typer dokumenter som nye versjoner ikke kan åpne. For ikke å ødelegge for noen, har vi derfor valgt å ikke ha automatisk avinstallering av gamle versjoner. Avinstallering av gammel versjon er forøvrig ikke vanskelig. Kalenderfunksjon Vi har hatt 2 tilbakemeldinger på at kalenderfunksjonen ikke har virket riktig. Dette kan skje dersom brukerens datamaskins kalender ikke er riktig innstilt, og har ikke noe med Rådgiveren å gjøre. Dersom slike problemer er det bare å stille inn datamaskinens kalender slik at denne blir riktig. Dette gjøres som oftest ved å dobbeltklikke på klokken nede i høyre hjørne. Sjekk så riktig årstall, måned og dato (samt gjerne klokke for egen del). Man kan også gå via "start", "innstillinger", "kontrollpanel" og "dato/klokkeslett". Dersom fortsatt problemer kontakt skolens/virksomhetens dataansvarlig Man behøver ikke å ta med alle delresultater Det er mange som ikke har med matematikk eller engelskdelen når de tester med Rådgiveren - evt. gjennomfører norsk- og matematikktestene separat. Man kan velge om man vil registrere kun norsk, matematikk og/eller englskresultat. Man kan etterregistrere manglende resultater når man ønsker.

21 Opera Nettleser For å bruke Rådgiveren sammen med Opera må Rådgiveren settes opp korrekt i Opera. Dette gjør du slik: 1. Start Opera 2. Velg Tools/Preferences fra meyen og klikk på fanearket advanced. Du får da opp et skjermbilde som ser slik ut: 3. Klikk på Program and paths i listen til venstre. Klikk så på knappen Add, og følgende skjermbilde åpnes: 4. Skriv inn raadgiveren i feltet for Protocol, velg Open with default application. Trykk OK 5. Trykk så OK og så OK. Merk at du må ha installert Rådgiveren før du gjør dette. Oppskriften over gjelder for Opera versjon 7.x og oppover.

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon 2 DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 5 Kap. II Installasjon 7 Kap. III Programbeskrivelse 9 1 Ordre/fakturering... 10 2 Kvalitetssikring... 11 13

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Utarbeidet av Kåre Myraunet Versjon 1.2 Oppdatert pr: 15.

Detaljer

Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning

Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning Kartleggeren Lærer Brukerveiledning Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet... 4 Oppdateringer... 4 Normal/anbefalt arbeidsgang... 5 Opprette testledere/lærere... 6 Elevadministrasjon og

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Control yourshelf... Brukermanual...

Control yourshelf... Brukermanual... Control yourshelf... Brukermanual.... 2003 XitePro. Med enerett. XitePro, XitePro logoet, Spacemanager og andre XitePro varemerker er XitePros eiendom og kan være registrert. Gratulerer Gratulerer med

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektplan 7.2 BRUKERVEILEDNING Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 2 Innhold

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Innholdsfortegnelse 5 Bruk av PC-programmer...3 5.1 Generelt...3 5.1.1 Hjelpesystem...3 5.1.2 Programoversikt...3 5.1.3 Konfigurasjon...4 5.1.4 Valg av filbokstav...5

Detaljer

Grunnkurs i Felles Studentsystem

Grunnkurs i Felles Studentsystem Grunnkurs i Felles Studentsystem 1. INNLEDNING... 1 1.1 STARTE OPP FS. LOGGE INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD... 1 1.2 GENERELT OM FS... 2 1.3 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER... 3 2. HOVEDMENYEN... 4 2.1

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Installationsanleitung DDS-CAD 8

Installationsanleitung DDS-CAD 8 Installationsanleitung DDS-CAD 8 Velkommen til DDS! Kjære DDS-CAD-bruker Takk for din tillit til DDS-CAD! For deg som sluttbruker er det viktig å kunne stole på støtte av en pålitelig partner. Som programvareleverandør

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Window-Eyes. En skjermleser for Windows

Window-Eyes. En skjermleser for Windows En skjermleser for Windows Versjon 7.0, 2008. GW Micro Inc. 725 Airport North Office Park Fort Wayne, IN 46825 Tlf.: 260-489-3671 Faks: 260-489-3671 support@gwmicro.com http://www.gwmicro.com ftp://ftp.gwmicro.com

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer