Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere Supportveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere Supportveiledning"

Transkript

1 Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere Supportveiledning

2

3 Supportveiledning for forhåndskonfigurasjon av HP-drivere

4 Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Varemerkeinformasjon Microsoft og Windows er registrerte varemerker i USA og tilhører Microsoft Corporation. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land/ regioner. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Edition 4, 04/2008

5 Innhold 1 Innledning 2 Oversikt over Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere Driverinnhenting... 3 Forhåndskonfigurasjon av drivere... 3 Driverinstallasjon og implementering... 4 Produkt-/driverdekning Støtte for skrivermiljø Direkte installasjon arbeidsstasjon / Windows utskriftsserver... 6 Windows Point and Print (pek og skriv)... 6 Novell Point and Print (pek og skriv)... 7 HP pek og skriv skriverserververktøy... 7 Windows Terminal Server... 7 Windows Terminal Server (automatisk oppretting av Citrix Metaframe-skriver)... 7 Windows Cluster Server Verktøy HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon... 9 HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon HPs implementeringsverktøy til drivere Styring av utskriftskøer og utskriftsdrivere med Web Jetadmin V10.0 Innledning Oversikt Forutsetninger for støtte Opprette en utskriftskø Styring av utskriftskøer for skriverparker Redigere en utskriftskø Slette en utskriftskø Driverstyring NOWW iii

6 iv NOWW

7 1 Innledning Supportveiledningen for Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere beskriver forhåndskonfigurasjon av HP-drivere, verktøyet til dette og de skrivermiljøene der det kan brukes. Fire ulike verktøy som kan brukes til Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere, er beskrevet i detalj: HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon HP tilpasningsverktøy / stille installasjon HPs implementeringsverktøy til drivere Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere er programvarearkitektur og en samling verktøy som IT-administratorer i bedrifter og virksomheter kan bruke til å forhåndskonfigurere skrive- og enhetsstandarder for drivere til HP-skrivere før driverne installeres i et nettverksmiljø. Et selskap har for eksempel kjøpt flere HP Color LaserJet-skrivere som skal deles av flere arbeidsgrupper. For å sikre så lave utskriftskostnader som mulig ønsker ledelsen at alle utskriftskøer som standard skal skrive ut på begge sider av papiret (tosidig utskrift). For å spare ytterligere ønsker de å begrense noen gruppers mulighet til å skrive ut i farger slik at tonerforbruket blir minimalt. Det er flere forskjellige utskriftsservere i bruk, og hver av dem har en eller flere køer til de nye enhetene. Noen brukere kan skrive ut direkte til de nye printerne via nettverket, men IT-avdelingen ønsker å benytte den samme driverkonfigurasjonen til disse utskriftskøene. Før i tiden måtte skriverne i et slikt scenario installeres på hver enkelt utskriftsserver og deretter manuelt konfigureres med de ønskede innstillingene. Skriverne måtte også konfigureres manuelt i overensstemmelse med de ønskede spesifikasjonene på hver arbeidsstasjon med direkteutskrift. Denne prosessen kan forenkles kraftig ved å utnytte HPs teknologi for forhåndskonfigurasjon. Følgende eksempler viser hvordan de ulike verktøyene for forhåndskonfigurasjon kan brukes til å støtte forskjellige bedriftsmiljøer: Hvis selskapet bruker HP Web Jetadmin V8.1 eller V10.0, kan funksjonen for administrasjon av utskriftskø brukes til å forhåndskonfigurere og opprette køen på hver enkelt Windows-skriver i ett trinn. Konfigurasjonen kan lagres og brukes til senere implementeringer av det samme produktet (uavhengig av hvilken driver som skal brukes til dette produktet). Hver utskriftsserver kan deretter sørge for korrekt konfigurerte drivere til alle Windows-klienter. HP Web Jetadmin V8.1 kan også installeres direkte på arbeidsstasjonene. Hvis selskapet har en internt utviklet skriver- og driverimplementeringsprosess, kan Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere brukes til å fastslå driverinnstillingene før driveren starter på denne prosessen. Når driveren er konfigurert, blir alle etterfølgende implementeringer av driveren installert med de samme innstillingene. Hvis selskapet bruker Novells eller HPs verktøy til utskriftsservere, kan Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere brukes før driverne er lastet opp til serverne, og slik sikre at klientene bruker korrekt konfigurerte drivere når de kobler til de delte utskriftskøene. Hvis selskapet vil ha en kjørbar fil som kjører i bakgrunnen, og brukere kan kjøre for å opprette skrivere på arbeidsstasjonene, kan HPs tilpasningsverktøy for installasjon brukes til å opprette en kjørbar pakke som kjører i bakgrunnen og inneholder forhåndskonfigurerte drivere. Hvis selskapet har Windows-utskriftsservere og arbeidsstasjoner, kan alle fire verktøy brukes til å forhåndskonfigurere de installerte driverne. Web Jetadmin V8.1 eller V10.0 og HPs NOWW 1

8 tilpasningsverktøy for installasjon håndterer begge både konfigureringen og installeringen av skriverne. HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon endrer kun driveren slik at den gjenspeiler de angitte innstillingene når den er installert (uansett metode). 2 Kapittel 1 Innledning NOWW

9 2 Oversikt over Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere Nettverksadministratorer kan bruke Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere til å forhåndskonfigurere en utskriftsdriver før den implementeres og installeres i et driftsmiljø. Det er mest lønnsomt når man skal konfigurere utskriftsdrivere for flere arbeidsstasjoner eller utskriftsservere til utskriftskøer som har samme konfigurasjon. To typer egenskaper kan konfigureres: ekstrautstyr til skrivere og innstillinger for driverfunksjoner. Driveren er konfigurert til å passe til skriverens maskinvare slik at det gis riktig tilgang til alt skriverens ekstrautstyr via driveren (for eksempel enheter for tosidig utskrift og ekstra inn- og utskuffer). De fleste innstillinger for driverfunksjoner kan også konfigureres. Forhåndskonfigurasjonsprosessen består av tre trinn: driverinnhenting forhåndskonfigurasjon av driver driverinstallasjon og implementering Disse trinnene kan utføres på ulike måter avhengig av hvilket verktøy som brukes til å bestemme konfigurasjonen. Driverinnhenting Programvareinnhenting skjer på en av følgende måter: ved å hente bare drivere fra CD-ROM-platen som fulgte med skriveren ved å laste ned drivere fra HPs web-område ved å bruke drivere som allerede finnes i organisasjonen (for eksempel ved å bruke en driver som er godkjent for bruk i organisasjonen ved hjelp av interne kontrollprosedyrer). Forhåndskonfigurasjon av drivere Konfigurasjon av drivere og annen programvare skjer før installasjonen. Slik kan man konfigurere driveren en enkelt gang og installere den på så mange server- eller klientsystemer man vil. Filformat Informasjonen om driverkonfigurasjonen er lagret i en liten konfigurasjonsfil. Konfigurasjonsfilen er atskilt fra de driverfilene som er standard (dynamisk linkede biblioteker [DLL-er] som brukes til å gjengi og vise et brukergrensesnitt [UI]). Selv om informasjonen om driverkonfigurasjonen lagres som en selvstendig fil, er den med i driverpakken, og det er henvist til den fra driverens.inf-fil. I konfigurasjonsprosessen leses standardinformasjonen fra denne filen, og en administrator kan velge nye standardinnstillinger for eksisterende funksjoner. Deretter lagres filen. Den brukes når den tilknyttede driveren installeres. Konfigurasjonsfilen er i XML-format. Filen inneholder en liste med funksjoner og de tilgjengelige produktspesifikke alternativene. Filen har en ganske bestemt struktur, og en av hensiktene med Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere er å bevare denne strukturen. Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere sørger ved hjelp av dynamisk begrensningskontroll for at konfigurasjonsfilen er entydig. Før NOWW Driverinnhenting 3

10 en verdi angis, avgjør verktøyet om den foreslåtte innstillingen er gyldig innenfor de på forhånd fastsatte begrensningene som ble tildelt enheten på fabrikken. Verktøyet sikrer også at filen er entydig ved å bevare den korrekte strukturen i konfigurasjonsfilen. Den enheten som bruker konfigurasjonsinformasjonen, overtar denne strukturen, og strukturen må derfor alltid holdes ved like. Konfigurasjonsfilen har filtypen.cfg. Den er vanligvis komprimert i driverpakken som følger med driveren, og man kan derfor normalt ikke redigere den med mindre man har et verktøy som er spesielt utviklet til denne oppgaven. Når et av HP-verktøyene brukes til å forhåndskonfigurere driverinnstillingene, endres innholdet i.cfg-filen slik at det gjenspeiler innstillingene. Innstillingene blir standardinnstillinger for alle skrivere som bruker den forhåndskonfigurerte driveren. Funksjoner som kan låses Selv om utviklerne av de enkelte produktene bestemmer hvilke funksjoner som skal kunne konfigureres, er det vanligvis støtte for alle driverfunksjoner. Dette betyr at både enhetsinnstillinger (som alternative papirkilder og enhet for tosidig utskrift) og utskriftsvalg (som standard papirkilde og standard utskuff), kan tilpasses før installasjon. I tillegg kan en rekke funksjoner låses i en bestemt tilstand hvis en IT-administrator vil ha mer kontroll over hvordan kompatible enheter brukes. Disse innstillingene kan låses: Print on Both Sides (Duplex) (tosidig utskrift) Print in Grayscale (utskrift i gråtoner) Media Type (type utskriftsmateriale) Paper Source (papirkilde) Output Bin (utskuff) Begrensninger For å sikre at driveren ikke får en ugyldig konfigurasjon når den installeres, angir.cfg-filen det riktige forholdet mellom bestemte innstillinger i filen..cfg-filen hindrer for eksempel at utskriftsmaterialet angis som Transparency (transparent) når det er valgt Print on both sides (tosidig utskrift). Dette sikrer at driveren kan integrere innstillingene i sine interne innstillingsformater, når den er installert. Benytte konfigurasjonen Når en forhåndskonfigurert driver installeres, leses den endrede.cfg-filen, og innstillingene overføres til driverens interne innstillingsformat. Når installasjonen er fullført, tilsvarer skriverens standardinnstillinger de valgte innstillingene i.cfg-filen. Etter dette gjøres innstillinger for skriveren og driveren som for alle andre skrivere. Brukere kan endre skriverinnstillinger fra mappen Printers (skrivere) og endre utskriftsjobber fra de enkelte programmene. Ved å opprette og installere to driverpakker med ulik konfigurasjon, kan administratorer installere flere skrivere med ulikt konfigurerte instanser av den samme driveren. Driverinstallasjon og implementering Ulike organisasjoner har ulike fremgangsmåter for å implementere og installere programvare til skrivere. Noen selskaper har nøye kontrollerte konfigurasjoner for klient- og serverprogramvare, mens andre har et uformelt distribusjonsnettverk for programvare, som ikke kontrolleres av en felles IT-avdeling. For at Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere skal kunne brukes i en lang rekke datamiljøer, må det være kompatibelt med de standardmetodene for implementering og installasjon som brukes av bedrifter og virksomheter. Det betyr at Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere må være kompatibelt med alle installasjonsprosesser som bruker de programgrensesnitt for systemet (API-er) som er definert av Microsoft, til å installere drivere og skrivere. 4 Kapittel 2 Oversikt over Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere NOWW

11 Produkt-/driverdekning Forhåndskonfigurasjon av drivere er en funksjon som er tilgjengelig på alle nåværende HP LaserJetog Business InkJet-skrivere. Det er støtte for HP PCL5, PCL6 og PostScript diskret og UPD-drivere under operativsystemene Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 og Windows Vista. NOWW Produkt-/driverdekning 5

12 3 Støtte for skrivermiljø Hewlett-Packard har gjort sitt beste for å sikre at driverkonfigurasjon støtter de vanligste skrivermiljø i selskaper og virksomheter. I dette kapitlet får du detaljerte opplysninger om bestemte krav til arbeidsforløp i disse miljøene, og hvilke begrensninger de kan sette for løsningen for forhåndskonfigurasjon. Direkte installasjon arbeidsstasjon / Windows utskriftsserver Direkte installasjon er den metoden som vanligvis blir brukt når en skriver opprettes på en Windowsarbeidsstasjon eller utskriftsserver ved hjelp av de fleste installasjonsmetoder (som for eksempel veiviseren for å legge til skrivere, HP tilpasningsverktøy for installasjon, HP Web Jetadmin V8.1 eller V10.0 og andre "hjemmelagde" installasjonsprogrammer). Når driveren for skriveren som installeres, er forhåndskonfigurert ved hjelp av et av de verktøyene som er beskrevet i dette dokumentet, og installasjonsmetoden følger Microsofts standard fremgangsmåte for skriveropprettelse, gjenspeiler skriveren de angitte innstillingene når installasjonen er fullført. Windows Point and Print (pek og skriv) Ekte tilkobling I Windows-miljøer lagres innstillingene når den forhåndskonfigurerte serversiden er installert, slik at alle tilkoblede klienter, får dem når de kobles til. Alle innstillinger på serversiden overføres til klientene. Konfigurasjonsscenarier med Windows Point and Print Følgende tabell viser ulike server-klient-konfigurasjonsscenarier for Windows Point and Print-miljøer. Tabell 3-1 Miljøer med ekte og uekte tilkobling Server Klient Konfigurere skriveregenskaper Konfigurere skrivervalg Windows 2000 Windows 2000 Ja Ja Windows XP Ja Ja Windows Server 2003 Windows 2000 Ja Ja Windows XP Ja Ja Windows Server 2008 Windows 2000 Ja Ja Windows XP Ja Ja Windows Vista Windows 2000 Ja Ja Windows XP Ja Ja 6 Kapittel 3 Støtte for skrivermiljø NOWW

13 Novell Point and Print (pek og skriv) Det er tre hovedkategorier for forhåndskonfigurasjon i Novell-miljøer: NetWare Directory Services (NDS) ZenWorks Novell Distributed Print Services (NDPS) For NDS og ZenWorks er det maksimalt én forhåndskonfigurert definisjon tilgjengelig for hvert produkt (det vil si én definisjon for forhåndskonfigurasjon for hver HP-skrivermodell). Dette skyldes at Novell lagrer alle skriverdrivere som skal overføres i samme fysiske katalog på serveren. Forhåndskonfigurasjon av drivere bruker samme filnavn til å lagre konfigurasjonsinformasjon for alle drivere til et gitt produkt. Slik kan filen flyttes og blir konsekvent for alle drivere til et bestemt produkt. Derfor kan det bare lagres én konfigurasjon av gangen. For NDPS skriverobjekter kan flere instanser av samme driver lagres på serveren, hver med sine data for forhåndskonfigurasjon. Disse ressurser kan deretter knyttes til de riktige utskriftskøene for NDPS og overføres til utskriftsklienter i henhold til dette. Hvis det er nødvendig med flere konfigurasjoner for samme drivermodell (for eksempel driveren HP LaserJet 4200 PCL6 til Windows 2000), gjør Novell Resource Manager (ressursstyring) det mulig å bruke hver ny instans av driveren med et annet navn. Se trinn-for-trinn-instruksjoner for å legge til drivere på denne måten i Novells dokumentasjon. Uavhengig av køtype støttes alle Windows klientplattformer slik at de kan bruke de konfigurasjonene som er angitt på serveren. HP pek og skriv skriverserververktøy HP printerserververktøy (PSA) gir begrenset støtte for forhåndskonfigurerte drivere. PSA er begrenset til tilfeller der en enkelt instans av en driver og den tilknyttede informasjon om innstillinger til enhver tid finnes på serveren. Det betyr at det bare kan lagres én enkelt forhåndskonfigurasjon for hver driver. Windows Terminal Server Forhåndskonfigurasjon av drivere er støttet i Windows Terminal Server-miljøet for Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 og Windows Vista. Når en forhåndskonfigurert driver blir installert på serveren, mottar alle terminalklienter denne konfigurasjonen når de kobler til serveren. Den eneste begrensningen for dette scenarioet er at serveradministratoren må arbeide direkte på serveren og ikke fra en terminalsesjon etter hvert som det legges til skrivere. Denne begrensningen henger sammen med infrastrukturen for Distributed Component Object Model (DCOM) i Terminal Server-miljøet. Windows Terminal Server (automatisk oppretting av Citrix Metaframe-skriver) Citrix Metaframe har en funksjon som gjør det mulig å installere en lokal skriver fra den arbeidsstasjonen som terminalklientene for en server kjører på, og deretter få tilgang til skriveren i en terminalsesjon. Slik kan terminalbrukere skrive til lokalt angitte skrivere selv om de arbeider i en terminalsesjon. Denne funksjonen kalles Printer Auto-Create (automatisk opprettelse av skriver) fordi Citrix-miljøet oppretter en serversideskriver for de skriverne som er dynamisk installert på terminal-arbeidsstasjonen (det vil si når brukeren logger på serveren under en terminalsesjon). Klient-arbeidsstasjonen og serveren må ha samme driver installert for klientside-skriveren. NOWW Novell Point and Print (pek og skriv) 7

14 Hvis driveren som er installert på klient-arbeidsstasjonen er forhåndskonfigurert, blir de forhåndskonfigurerte innstillingene overført til serverside-skriveren når terminalsesjonen starter. MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig med Metaframe 1.8 og senere versjoner som kjører under Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista og Windows XP Server. Windows Cluster Server Forhåndskonfigurasjon av drivere er ikke støttet i Windows Cluster Server-miljø. 8 Kapittel 3 Støtte for skrivermiljø NOWW

15 4 Verktøy Forhåndskonfigurasjon av drivere utføres med fire programmer. Alle fire programmer er utviklet med de samme grunnleggende kontroller for brukergrensesnitt til samhandling med.cfg-filen. De er imidlertid pakket ulikt, enten for å støtte eksisterende arbeidsforløp for skriverinstallasjon eller for at brukeren selv skal implementere og installere driveren. Det dreier seg om følgende programmer: HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon, et frittstående verktøy til miljøer med Windows operativsystem. HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon, et web-basert verktøy HP tilpasningsverktøy / stille installasjon HPs implementeringsverktøy til drivere MERK: Vi anbefaler på det sterkeste at man kun endrer.cfg-filer med de medfølgende redigeringsverktøy. Manuell redigering av XML kan føre til både ugyldig XML og inkompatible innstillinger i filen. HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon Beskrivelse HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon er et lite Windows-program som brukes til å redigere en konfigurasjonsfil som er tilknyttet en bestemt driver. Konfigurasjonsfilen kontrollerer innstillingene til utskriftsdriveren og tas i bruk så snart driveren er installert. HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon implementerer eller installerer ikke driveren. I stedet blir konfigurasjonsfilen endret og lagret i samme driverkatalog den ble åpnet fra. HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon er beregnet på miljøer der det allerede er en etablert prosess for driverimplementering, eller hvor serverplattformen ikke er Windows-basert. Dette er det beste verktøy til forhåndskonfigurasjon i Novell- eller PSA pek og skriv-miljøer. Tilgang/installasjon Du kan laste ned HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon fra hp.com på følgende adresse: Når du har lastet ned den komprimerte pakken, kan du pakke den ut til en katalog som befinner seg lokalt eller på nettverket. Det er ikke nødvendig å installere programmet. Du kan kjøre det så snart pakken er pakket ut. Dobbeltklikk HPBCFGAP.EXE i målkatalogen for å kjøre det. Dette programmet deler funksjoner og brukergrensesnitt med tilpasningsverktøyet og web-baserte versjoner av Forhåndskonfigurasjon av HP-driver. Fremgangsmåte For at HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon skal kunne benyttes, må driveren (s) som skal konfigureres, være med i HPs standard-driverpakker for.inf-filer (fås enten fra HPs web-område eller fra CD-ROM-platen i produktpakken). Driveren (s) må være lagret på et sted der den som skal bruke verktøyet, har skrivetilgang. Driveren må også støtte forhåndskonfigurasjon av drivere. Hvis verktøyet NOWW HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon 9

16 brukes til å bla til en driverkatalog der det ikke er noen.cfg- eller.cfm-fil, kan driveren ikke forhåndskonfigureres. 1. Kjør HPBCFGAP.EXE fra nedlastingskatalogen. Dobbeltklikk HPBCFGAP.EXE for å kjøre HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon. 10 Kapittel 4 Verktøy NOWW

17 2. Dialogboksen Information (informasjon) vises. Figur 4-1 Dialogboksen Information (informasjon) Denne dialogboksen advarer brukerne om at de vil få en advarsel vedrørende digital signatur fra Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Advarselen avhenger av hvordan driveren er installert. Ettersom den.cfg-filen som følger med driverne, er en del av pakken med.inf-filen (og i.inffilen henvist til som en driveravhengig fil), blir den digitale signaturen som følger med WHQLsertifiserte drivere fra Microsoft, ugyldig hvis filen endres. MERK: Du kan hindre advarselen om digitale signatur fra WHQL i å dukke opp under installasjonen av drivere ved å lagre driverens konfigurasjonsfil som en.cfm-fil (Modified Config File) og lagre den sammen med driverfilene. Dialogboksen Digital Signature Not Found (digital signatur ikke funnet) viser Microsofts advarsel som vises under installasjonen. Figur 4-2 Dialogboksen Digital Signature Not Found (digital signatur ikke funnet) NOWW HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon 11

18 3. Åpne en konfigurasjonsfil og foreta de endringer du ønsker. En konfigurasjonsfil kan være en.cfgeller en.cfm-fil..cfg-filen er en standard konfigurasjonsfil som er en del av pakken til driverinstallasjon..cfm-filen er en spesiell fil som kan brukes til å konfigurere en driver uten å utløse advarselen om digital signatur fra WHQL under installasjon av driveren..cfm-filen er ikke en del av driveren og kan ikke installeres som ledd i en standard nettverksinstallasjon. Brukergrensesnittet består av to kategorier: Device Settings (enhetsinnstillinger) og Printing Preferences (utskriftsinnstillinger). Kategorien Device Settings (enhetsinnstillinger) Innstillingene i kategorien Device Settings (enhetsinnstillinger) er illustrert i Figur 4-3 Kategorien Device Settings (enhetsinnstillinger) på side 12, og er relatert til den maskinvaren som er installert på enheten. Noen av funksjonene i kategorien Printing Preferences (utskriftsinnstillinger) kan bare brukes hvis det er installert ekstrautstyr til maskinvaren. Bundle Selection (pakkevalg) Feltet Bundle Selection (pakkevalg) viser de ulike maskinvarepakkene som er tilgjengelig for produktet, og oppdaterer de enkelte innstillingene slik at de viser pakkens innhold etter at det er gjort endringer. Figur 4-3 Kategorien Device Settings (enhetsinnstillinger) Kategorien Printing Preferences (utskriftsinnstillinger) Innstillingene i kategorien Printing Preferences (utskriftsinnstillinger) henger sammen med den formateringen dokumentene har når de skrives ut. Driverens standardvirkemåte endres når 12 Kapittel 4 Verktøy NOWW

19 funksjonsinnstillingene endres. Hvis for eksempel Media Type (type utskriftsmateriale) endres til Letterhead (brevhode), vil alle utskriftsjobber som standard bli skrevet ut på papir med brevhode. Brukeren kan endre disse innstillingene både for hvert dokument og for hver skriver. Figur 4-4 Kategorien Printing Preferences (utskriftsinnstillinger) Låsing av funksjoner Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere støtter låsing av fem innstillinger: Print on Both Sides (Duplex) (tosidig utskrift) Print in Grayscale (utskrift i gråtoner) Media Type (type utskriftsmateriale) Paper Source (papirkilde) Output Bin (utskuff) Når en funksjon er låst, er bare det valgte standardalternativet tilgjengelig for brukerne. I figuren over (Figur 4-4 Kategorien Printing Preferences (utskriftsinnstillinger) på side 13) er innstillingen Print on Both Sides (Duplex) (tosidig utskrift) låst til å være True (sant). Et lite ikon med en hengelås vises ved siden av innstillingen i brukergrensesnittet. Dermed kan brukeren ikke skrive ut på bare én side av papiret fra denne driveren. Hvis driveren er installert på en server, kan klienter som kobler til denne skriveren, heller ikke skrive ut på bare én side av papiret. Begrensninger NOWW HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon 13

20 .CFG-/.CFM-filen er kodet med de samme begrensningene som driverne fremtvinger. Hvis brukere av HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon forsøker å sette en funksjon til en ugyldig kombinasjon, vises en dialogboks med en advarsel, og funksjonsendringen som utløste advarselen, tilbakestilles til den opprinnelige innstillingen. Hvis for eksempel alternativet Media Type (utskriftsmateriale) er satt til Transparency (transparent) når Print on Both Sides (Duplex) (tosidig utskrift) er satt til True (sant), vises dialogboksen Invalid Selection (ugyldig valg). Figur 4-5 Invalid Selection (ugyldig valg) - tosidig utskrift for transparenter 4. Lagre den endrede konfigurasjonsfilen i driverkatalogen. Klikk File (fil) > Save (lagre) hvis filen ble åpnet fra driverkatalogen Klikk File (fil) > Save As (lagre som) og bla til driverkatalogen for å lagre filen i andre tilfeller. Lagre konfigurasjonsfilen som en.cfm-fil ved å klikke File (fil) > Save As (lagre som) CFM for å hindre advarselen om digital signatur fra WHQL i å vises under installasjonen. Det opprettes en.cfm-fil i katalogen med den opprinnelige konfigurasjonsfilen (.CFG). MERK: Hvis du oppretter en.cfm-fil, må du kopiere den manuelt til katalogen for driverinstallasjon. Den implementeres ikke under en vanlig driverinstallasjon. Når filen er lagret, er driverpakken klar til å bli installert med de nye innstillingene. 5. Installer driveren og opprett en skriver med den metoden du foretrekker. Forhåndskonfigurasjon av drivere ved hjelp av en endret.cfg-fil er kompatibelt med alle installasjonsmetoder som installerer en skriver ved hjelp av de fremgangsmåtene Microsoft har offentliggjort. Les mer om de offentliggjorte metodene i dokumentasjonen fra Microsoft Developer Network. Alle kommersielt tilgjengelige installasjonsmetoder, også levering av drivere fra Novellog Samba-servere, følger disse retningslinjene. Les mer på web-området til Microsoft Developer Network på: Forhåndskonfigurasjon av drivere ved hjelp av en.cfm-fil er ikke kompatibelt med fjerninstallasjon. Kopier.CFM-filen til katalogen for driverinstallasjon på den lokale maskinen for at den skal tre i kraft. MERK: Hvis det er både en.cfg- og en.cfm-fil i katalogen for skriverinstallasjon, brukes.cfmfilen til konfigurasjon av utskriftsdriveren. 6. Avslutt HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon 7. Installer driveren på en server eller arbeidsstasjon. Nå kan driveren installeres på en arbeidsstasjon med Windows eller en pek og skriv-server (Windows, Novell eller HP skriverserververktøy). Alle køer som bruker driveren har som standard de innstillingene som ble valgt i redigeringsprogrammet for konfigurasjon. Alle funksjoner som var innstilt på Locked (låst), er låste for alle brukere, uansett hvordan de har tilgang til driveren (via serveren eller klienten). Kopiere en.cfm-fil til driverkatalogen 14 Kapittel 4 Verktøy NOWW

21 Før du kan bruke en CMF-fil, må du kopiere den til Windows-katalogen med utskriftsdrivere på den lokale maskinen. Du kan kopiere filen manuelt eller bruke verktøyet copyconfig.exe. På Windows 2000, Windows XP og Windows biterssystem finner du driverkatalogen her: %systemroot%\system32\spool\drivers\w32x86\3 På Intel/AMD 64-biterssystem finner du driverkatalogen her: %systemroot%\system32\spool\drivers\x64\3 1. Dobbeltklikk filen copyconfig.exe som du finner i samme katalog som redigeringsprogrammet for driverkonfigurasjon. 2. Klikk Browse (bla gjennom) og søk etter.cfm-filen. 3. Klikk Copy (kopier). Filen kopieres til Windows-mappen med utskriftsdrivere. 4. Gjenta trinn 2 og 3 for hver.cfm-fil du vil kopiere. Du kan kopiere.cfm-filen til katalogen for driverinstallasjon før eller etter du installerer driveren. Når du har kopiert.cfm-filen, blir den brukt før andre.cfg-filer til driveren. Sørg for at du redigerer.cfmfilen i stedet for.cfg-filen når du endrer driverkonfigurasjon. HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon HP Web Jetadmin V8.1 har et program til køoppretting som kan brukes til å opprette skrivere på alle servere og arbeidsstasjoner med Windows 2000, Windows 2003 eller Windows XP. HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon legger flere skjermbilder til det eksisterende arbeidsforløpet for køoppretting. I løpet av denne prosessen kan du tilpasse de driverne som installeres til køene. IT-administratorer kan også bruke plugin-modulen til å administrere de konfigurasjonene som er opprettet for spesifikke køer, ved å tillate at de lagres (med et navn) og brukes til etterfølgende installasjoner. HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon bruker ActiveX til å sørge for noe av funksjonaliteten (i en ActiveX-kontroll som er signert og sertifisert). Dette forutsetter at sikkerhetsinnstillingene i klientens nettleser tillater ActiveX-innhold fra tredjepart. Plugin-modulen er også begrenset til nettleseren Internet Explorer. Tilgang/installasjon HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon er tilgjengelig som en del av dialogboksen for Web Jetadmin Product Update -> Install wizard (produktoppdateringer > installeringsveiviser). Web Jetadmin V8.1 fortsetter automatisk når du har valgt HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul for driverkonfigurasjon og valgt installasjonskommandoen. For å bruke plugin-modulen følger du arbeidsforløpet for køoppretting i Web Jetadmin V8.1 og installerer en driver som kan forhåndskonfigureres. NOWW HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon 15

22 Fremgangsmåte 1. Åpne Web Jetadmin V8.1 Queue Creation (køoppretting). Følg arbeidsforløpet for køoppretting i Web Jetadmin V8.1 gjennom sidene for drivervalg. Bruk knappen Skip (hopp over) for å fortsette når du er ferdig med å velge drivere. Hvis du har valgt mer enn én driver, og alle driverne støtter forhåndskonfigurasjon, blir de konfigurert likt i den etterfølgende prosessen. Figur 4-6 Drivervalg Nå undersøker plugin-modulen for driverkonfigurasjon de valgte driverne for å fastslå om de kan forhåndskonfigureres. Kan de ikke det, fortsetter arbeidsforløpet for køoppretting i Web Jetadmin V8.1 som om plugin-modulen for driverkonfigurasjon ikke var installert. Driver Configuration (driverkonfigurasjon) - konfigurasjonsalternativer Hvis driverne kan forhåndskonfigureres, startes plugin-modulen for driverkonfigurasjon. På første side vises de av de valgte driverne som kan konfigureres. Deretter kan brukeren avgjøre om han vil forhåndskonfigurere driverne. Figur 4-7 Drivere som kan konfigureres 2. Velg konfigurasjon 16 Kapittel 4 Verktøy NOWW

23 På denne siden vises de av de valgte driverne som støtter forhåndskonfigurasjon. Noen av driverne som skal installeres, støtter kanskje ikke forhåndskonfigurasjon (nærmere bestemt drivere til Windows NT 4.0 og Windows 95, Windows 98 og Windows Me PostScript [PS]). Brukeren får to eller tre konfigurasjonsvalg. Hvis plugin-modulen for driverkonfigurasjon tidligere er brukt til samme produkt, og den konfigurasjonen som ble opprettet i løpet av arbeidsforløpet, ble lagret, får brukeren følgende alternativer: Yes - Create a New Configuration (Ja opprett en ny konfigurasjon) Yes - Use an Existing Configuration (Ja bruk en eksisterende konfigurasjon) (dette valget vises bare hvis det tidligere er lagret en konfigurasjon) No - Continue Creating Print Queue (Nei fortsett med oppretting av utskriftskø) (velg dette alternativet for å hoppe over driverkonfigurasjonen) 3. Hvis eksisterende konfigurasjoner er tilgjengelige for det produktet som installeres, og brukeren velger innstillingen Use an Existing Configuration (bruk en eksisterende konfigurasjon), vises dialogboksen i Figur 4-8 Driver Configuration - Select an Existing Configuration (driverkonfigurasjon velg en eksisterende konfigurasjon) på side 17. Hvis brukeren velger en eksisterende konfigurasjon, lastes den riktige konfigurasjonsfilen inn i sidene for konfigurasjonsredigering. Slik kan det gjøres endringer i konfigurasjonen, men det er ikke påkrevd. Når den eksisterende konfigurasjonen er valgt, vises konfigurasjonssiden, og resten av forløpet er det samme som når det opprettes en ny konfigurasjon. Figur 4-8 Driver Configuration - Select an Existing Configuration (driverkonfigurasjon velg en eksisterende konfigurasjon) 4. Hvis brukeren velger Yes - Create a New Configuration (Ja opprett en ny konfigurasjon), vises dialogboksen Driver Configuration (driverkonfigurasjon). Brukergrensesnittet på skjermen består av to kategorier: Utskrift Device Settings (enhetsinnstillinger) (se Figur 4-9 Driver Configuration - Device Settings (driverkonfigurasjon enhetsinnstillinger) på side 18) og Printing Preferences (utskriftsinnstillinger) (se Figur 4-10 Driver Configuration - Printing Preferences (driverkonfigurasjon utskriftsinnstillinger) på side 18). NOWW HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon 17

24 Driver Configuration - Device Settings (driverkonfigurasjon enhetsinnstillinger) Figur 4-9 Driver Configuration - Device Settings (driverkonfigurasjon enhetsinnstillinger) Innstillingene i kategorien Device Settings (enhetsinnstillinger) gjelder den maskinvaren som er installert på enheten. Noen av funksjonene i kategorien Printing Preferences (utskriftsinnstillinger) forutsetter at det er installert noe ekstrautstyr til maskinvaren. Figur 4-10 Driver Configuration - Printing Preferences (driverkonfigurasjon utskriftsinnstillinger) Innstillingene i kategorien Printing Preferences (utskriftsinnstillinger) henger sammen med den formateringen dokumentene har når de skrives ut. Driverens standardvirkemåte endres når funksjonsinnstillingene endres. Hvis for eksempel innstillingen Media Type (type utskriftsmateriale) endres til Letterhead (brevhode), vil alle utskriftsjobber som standard bli skrevet ut på papir med brevhode. Brukeren kan endre disse innstillingene både for hvert dokument og for hver skriver. 18 Kapittel 4 Verktøy NOWW

25 Låsing av funksjoner Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere støtter låsing av fem innstillinger: Print on Both Sides (Duplex) (tosidig utskrift) Print in Grayscale (utskrift i gråtoner) Media Type (type utskriftsmateriale) Paper Source (papirkilde) Output Bin (utskuff) Når en funksjon er låst, er bare det valgte standardalternativet tilgjengelig for brukerne. I Figur 4-10 Driver Configuration - Printing Preferences (driverkonfigurasjon utskriftsinnstillinger) på side 18 er innstillingen Print on Both Sides (Duplex) (tosidig utskrift) for eksempel låst til å være True (sant). Dermed kan brukeren ikke skrive ut på bare én side av papiret fra denne driveren. Hvis driveren er installert på en server, kan klienter som kobler til denne skriveren, heller ikke skrive ut på bare én side av papiret. Begrensninger.CFG-filen er kodet med de samme begrensningene som driverne fremtvinger. Hvis brukeren av HPs redigeringsprogram for driverkonfigurasjon forsøker å sette en funksjon til en ugyldig kombinasjon, vises det derfor en dialogboks med en advarsel, og funksjonsendringen som utløste advarselen, tilbakestilles til den opprinnelige innstillingen. Hvis for eksempel alternativet Media Type (utskriftsmateriale) er satt til Transparency (transparent) når Print on Both Sides (Duplex) (tosidig utskrift) er satt til True (sant), vises dialogboksen Invalid Selection (ugyldig valg) som vist i Figur 4-11 Invalid Selection (ugyldig valg) tosidig utskrift for transparenter på side 19. Figur 4-11 Invalid Selection (ugyldig valg) tosidig utskrift for transparenter NOWW HP Web Jetadmin V8.1 plugin-modul til driverkonfigurasjon 19

26 5. Lagre konfigurasjonen. Kunder har ofte et sett standardkonfigurasjoner til et gitt produkt. Med plugin-modulen for driverkonfigurasjon kan disse konfigurasjonene lagres til fremtidig bruk i Web Jetadmin V8.1. Konfigurasjoner lagres etter produkttype. En konfigurasjon som for eksempel er lagret for en HP Color LaserJet 5500, vil derfor kun være tilgjengelig når køopprettingen installerer en driver til HP Color LaserJet Hver konfigurasjon lagres med et unikt navn. Hvis du gjenbruker et eksisterende navn, blir den gamle konfigurasjonen erstattet. Figur 4-12 Driver Configuration - Replace an Existing Configuration (driverkonfigurasjon erstatte en eksisterende konfigurasjon) på side 20 vises slik at du kan lagre eller erstatte konfigurasjonen til fremtidig bruk. Figur 4-12 Driver Configuration - Replace an Existing Configuration (driverkonfigurasjon erstatte en eksisterende konfigurasjon) 6. Fullfør køopprettingen Når konfigurasjonen er endret, klikker du på Next (neste) for å sende Web Jetadmin V8.1 til oppsummeringsbildet for køen(e) som skal opprettes. Herfra fortsetter arbeidsforløpet for køoppretting i Web Jetadmin V8.1 på samme måte som når det ikke er forhåndskonfigurasjon av drivere. Se detaljert informasjon om køopprettingsprosessen i dokumentasjonen for Web Jetadmin V8.1 på følgende web-område: Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon Tilpasningsverktøyet har en modus for installasjonstidspunkt for Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere. IT-administratorer kan bruke verktøyet til å forhåndskonfigurere driverne til en driverinstallasjon for utskriftssystemprogramvare med stille installasjon. Beskrivelse 20 Kapittel 4 Verktøy NOWW

27 Du kan bruke HP LaserJet utskriftssystemprogramvare til å lage et stille installasjonsprogram som kjører programmet SETUP.EXE uten at brukeren gjør noe. Denne installasjonsmetoden er nyttig når du vil bruke de standardvalgene som installasjonsprogrammet angir, eller når du vil kjøre installasjonen uten å bli bedt om det. Du kan også opprette et egendefinert diskbilde som inneholder bestemte drivere og verktøy som brukere kan benytte til å kjøre installasjonsprogrammet uten ytterligere innblanding. Installasjon Du kan utføre stille installasjon på to måter: egendefinert stille installasjon stille installasjon fra kommandolinjen Egendefinert stille installasjon Bruk egendefinert stille installasjon til å velge de komponentene i utskriftssystemet som skal inkluderes i den stille installasjonen. Du kan velge hvilket operativsystem, hvilke språk, skrivermodeller, drivere og verktøy og hvilken dokumentasjon som skal installeres. Stille installasjon fra kommandolinjen Stille installasjon fra kommandolinjen kan ikke tilpasses. Den installerer kun de komponentene i utskriftssystemet som er inkludert i Typical Installation (standardinstallasjon). Det må ikke være mellomrom i verdier som kommer etter likhetstegn (=) i en kommandolinje. Metode 1: Kommandolinje Skriv følgende på kommandolinjen (uten anførselstegnene): "<CD-ROM-ROOT>/SETUP/SETUP.EXE /U /PORT=XXXX /PRINTER=N /PD=N" Metode 2: SETUP.LST Bruk filen SETUP.LST til å angi kommandolinjeargumenter til installasjonsprogrammet hvis du ikke vil overvåke en installasjon. Du kan sende kommandolinjeargumenter på en av følgende måter: Sende kommandoen direkte til installasjonsprogrammet. Sende kommandoen ved hjelp av filen SETUP.LST som er plassert i installasjonskatalogen. Bruke en kombinasjon av de to metodene. Denne filen inneholder for eksempel to alternativer: /port og /printer. Installasjonsprogrammet fungerer som vanlig fordi alternativet /u ikke er angitt. Hvis du bruker setup /u til installasjonsprogrammet, kjører det av seg selv og bruker de to verdiene som er angitt i standarddelen av filen SETUP.LST. Hvis du for eksempel bruker setup /u /printer=4 for installasjonsprogrammet til HP Color LaserJet 5500, kjører programmet av seg selv og velger HP Laserjet 5500hdn. Alternativene som er angitt i kommandolinjen overstyrer de alternativene som er angitt i filen SETUP.LST. NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 21

28 De tilgjengelige alternativene kan også omfatte alternativet /u. Med dette alternativet kjører installasjonsprogrammet alltid av seg selv. Følgende beskrivelser forklarer de tilgjengelige alternativene: /u gir installasjonsprogrammet beskjed om å bruke porten og skriveren som er angitt i kommandolinjen (eller i denne filen) og å bruke alle standardvalg. Installasjonen fortsetter deretter uten å spørre brukeren. /port=xxxx brukes til å angi standardport når det utføres en uovervåket installasjon. Verdien som er spesifisert av xxxx, bør være en gyldig port og bør ikke inneholde noen mellomrom (for eksempel LPT1). /printer=n brukes til å angi standardskriver når det utføres en uovervåket installasjon. Verdien som er spesifisert av n, er et heltall som viser til listen over tilgjengelige skrivere. Følgende skrivere er for eksempel tilgjengelige for installasjon av skrivere i HP Color LaserJet serien. 0 = HP LaserJet 5500-skriver 1 = HP LaserJet 5500dn-skriver 2 = HP LaserJet 5500dtn-skriver 3 = HP LaserJet 5500-skriver 4 = HP LaserJet 5500hdn-skriver 5 = HP LaserJet 5500n-skriver /pd=n brukes til å angi om den valgte skriveren er standardskriveren når flere skrivere er koblet til nettverket. UspesifisertVerdien som er spesifisert av n, er et heltall (det vil si 0 eller 1). Med dette argumentet blir den valgte skriveren angitt som standardskriver med 1 (én). Skriveren blir satt til ikke å være standardskriver med null (0) eller når det ikke angis noen verdi. Du kan forhåndsinnstille disse alternativene i filen SETUP.LST som er plassert i rotkatalogen på programvare-cd-rom-en til HP LaserJet. Legg til følgende syntaks i standarddelen: [Defaults] Options= /port=<value> /printer=<number> /pd=<number> For eksempel <value> = LPT1, Fremgangsmåte Bruk denne fremgangsmåten for alle HP-produkter i listen nedenfor. Hvis et HP-produkt ikke er listen, bruker du installasjonsprosedyren som er beskrevet i Metode 2 på side 35. MERK: Eldre HP-produkter som ikke er i listen nedenfor, er kanskje ikke støttet av Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere. Tabell 4-1 Skrivere som Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere støtter: HP LaserJet 1010-skriver HP LaserJet 1012-skriver HP LaserJet 1015-skriver HP LaserJet 1020-skriver HP LaserJet 1022-skriver HP LaserJet 1150-skriver HP LaserJet 1160-skriver HP LaserJet 1300-skriver HP LaserJet 1320-skriver HP LaserJet 2280-skriver HP LaserJet 2300-skriver HP LaserJet 2400-skriver HP LaserJet 3000-skriver HP LaserJet 3015-skriver HP LaserJet 3020-skriver HP LaserJet 3380-skriver HP LaserJet 3500-skriver HP LaserJet 3550-skriver 22 Kapittel 4 Verktøy NOWW

29 Tabell 4-1 Skrivere som Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere støtter: (forts.) HP LaserJet 3700-skriver HP LaserJet 4100-skriver HP LaserJet 4200-skriver HP LaserJet 4200L-skriver HP LaserJet 4250-skriver HP LaserJet 4300-skriver HP LaserJet 4345-skriver HP LaserJet 4350-skriver HP LaserJet 4600-skriver HP LaserJet 4600n-skriver HP LaserJet 4610n-skriver HP LaserJet 4650-skriver HP LaserJet 5500-skriver HP LaserJet 5550-skriver HP LaserJet 8150-skriver HP LaserJet 9000-skriver HP LaserJet 9000L-skriver HP LaserJet 9040-skriver HP LaserJet 9050-skriver HP LaserJet 9055-skriver HP LaserJet 9065-skriver HP LaserJet 9085-skriver HP LaserJet 9200-skriver HP LaserJet 9500-skriver HP LaserJet 9500mfp Bruk en av følgende to metoder under installasjonen for å aktivere Forhåndskonfigurasjon av HP-drivere. Metode 1 1. Klikk Installer Customization Wizard (veiviser for installasjonstilpasning) i programskjermbildet CD Browser (CD-leser). Figur 4-13 CD Browser (CD-leser)-vindu NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 23

30 2. Velg ønsket språk i dialogboksen Language Selection (språkvalg), og klikk deretter på OK. Figur 4-14 Dialogboksen Language Selection (språkvalg) 3. Klikk Next (neste) i velkomstskjermbildet til HPs tilpasningsverktøy for installasjon, HP Installer Customization Utility Welcome (HPs tilpasningsverktøy for installasjon velkommen) for å starte installasjonen. Figur 4-15 Dialogboksen HP Installer Customization Utility Welcome (HPs tilpasningsverktøy for installasjon velkommen) 24 Kapittel 4 Verktøy NOWW

31 4. Velg I agree (enig) i dialogboksen Software License Agreement (lisensavtale for programvare), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-16 Software License Agreement (lisensavtale for programvare) NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 25

32 5. Velg ønsket språk i dialogboksen Language (språk), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-17 Dialogboksen Language (språk) 26 Kapittel 4 Verktøy NOWW

33 6. Velg skriverport i dialogboksen Printer Port (skriverport), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-18 Dialogboksen Printer Port (skriverport) NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 27

34 7. Velg de skriverdrivere som skal installeres, i dialogboksen Drivers (drivere), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-19 Dialogboksen Drivers (drivere) 28 Kapittel 4 Verktøy NOWW

35 8. Velg den ekstra programvaren du vil installere, i dialogboksen Additional Software (ekstra programvare), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-20 Dialogboksen Additional Software (ekstra programvare) NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 29

36 9. Velg hvor du vil lagre det tilpassede installasjonsprogrammet i dialogboksen Custom Installer Location (plassering av tilpasset installasjonsprogram), og klikk deretter på Next (neste) for å fortsette med installasjonen. Figur 4-21 Dialogboksen Custom Installer Location (plassering av tilpasset installasjonsprogram) 30 Kapittel 4 Verktøy NOWW

37 10. Klikk Printer Properties (skriveregenskaper) i dialogboksen Ready to Create Installer (klar til å opprette installasjonsprogram) for å endre egenskapene til skriveren. Dialogboksen Printer Properties (skriveregenskaper) vises. Figur 4-22 Dialogboksen Ready to Create Installer (klar til å opprette installasjonsprogram) NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 31

38 11. Skriv inn et valgfritt navn, plassering og kommentar i dialogboksen Printer Properties (skriveregenskaper), og klikk deretter på Next (neste) for å komme tilbake til dialogboksen Ready to Create Installer (klar til å opprette installasjonsprogram). Figur 4-23 Dialogboksen Printer Properties (skriveregenskaper) kategorien General (generelt) 12. Klikk Next (neste) i dialogboksen Ready to Create Installer (klar til å opprette installasjonsprogram) for å fortsette med installasjonen. 32 Kapittel 4 Verktøy NOWW

39 13. Dialogboksen HP Color LaserJet Custom Installer (tilpasset installasjonsprogram for HP Color LaserJet) vises og angir fremdriften for installasjonen. Figur 4-24 Fremdriftsindikator for HP Color LaserJet Custom Installer (tilpasset installasjonsprogram for HP Color LaserJet) NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 33

40 14. Dialogboksen HP Color LaserJet Setup (installasjon av HP Color LaserJet) Finish (fullført) vises og angir at det tilpassede installasjonsprogrammet er installert. Klikk Finish (fullfør). Figur 4-25 Dialogboksen HP Color LaserJet Setup (installasjon av HP Color LaserJet) Finish (fullført). Programvaren oppretter en tilpasset installasjonsfil. Installasjonsfilen kan nå brukes i en stille installasjon. Naviger til katalogen med installasjonsfilen, klikk SETUP.EXE og fortsett med installasjonen for å installere driveren. 34 Kapittel 4 Verktøy NOWW

41 Metode 2 1. Klikk Customization Utility (tilpasningverktøy) i programskjermbildet CD Browser (CD-leser). Figur 4-26 CD Browser (CD-leser)-vindu 2. Velg ønsket språk i dialogboksen Choose Setup Language (velg installasjonsspråk), og klikk deretter på OK. Figur 4-27 Dialogboksen Choose Setup Language (velg installasjonsspråk) NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 35

42 3. Velg Create Customized Installer (opprett tilpasset installasjonsprogram) i dialogboksen Option (alternativ), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-28 Dialogboksen Option (alternativ) Create Customized Installer (opprett tilpasset installasjonsprogram) 4. Klikk Silent Installer (stille installasjon) i dialogboksen Installer Type (type installasjonsprogram). Figur 4-29 Installer Type (type installasjonsprogram) Silent Installer (stille installasjon) 36 Kapittel 4 Verktøy NOWW

43 5. Velg ønsket språk og operativsystem i dialogboksen Language and Operating System(s) (språk og operativsystem), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-30 Dialogboksen Language and Operating System(s) (språk og operativsystem) 6. Velg hvilke skrivermodeller som skal inkluderes, i dialogboksen Printer Model(s) (skrivermodeller), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-31 Dialogboksen Printer Model(s) (skrivermodeller) NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 37

44 7. Velg de komponentene du vil installere, i dialogboksen Components (komponenter), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-32 Dialogboksen Components (komponenter) 8. Velg skriverport i dialogboksen Port (port), og klikk deretter på Next (neste). Figur 4-33 Dialogboksen Port (port) 38 Kapittel 4 Verktøy NOWW

45 9. Velg Yes, allow me to configure the drivers (ja, jeg vil konfigurere driverne) i dialogboksen Driver Configuration (driverkonfigurasjon), og klikk deretter på Next (neste) for å fortsette med installasjonen. Figur 4-34 Dialogboksen Driver Configuration (driverkonfigurasjon) 10. Klikk kategorien Printing Preferences (utskriftsinnstillinger) i dialogboksen Configuration (konfigurasjon). Bla gjennom listen og velg innstillinger. Figur 4-35 Dialogboksen Configuration kategorien Printing Preferences (skriverinnstillinger) NOWW Installasjonsprogram for HP-produkter tilpasningsverktøy / stille installasjon 39

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og skriverplassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, skriverdriver Fire ulike skriveroppsett Skriveradministrasjon og skriverrettigheter

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager Administratorhåndbok HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Bluetooth-installeringsveiledning Copyright-informasjon Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgave 1, 4/2017 Merknader fra HP Company Opplysningene som

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

HP USB Port Manager. Administratorhåndbok

HP USB Port Manager. Administratorhåndbok HP USB Port Manager Administratorhåndbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE PC-Planlegger installasjonshåndbok PC-Planleggeren er laget for å gjøre din hjemme-pc om til et verktøy innen navigasjonsplanlegging. Ved å bruke de samme C-Map fra Jeppesen elektroniske kartpatroner som

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 30. mai 2016 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator Innholdsfortegnelse

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-877-668-21 (1) Printer Driver Innstillingsveiledning Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon Microsoft SQL 2005 Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Installere Microsoft SQL 2005 Express...2

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate Administratorhåndbok HP ThinUpdate Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer