Brukergrensesnitt på mobile enheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukergrensesnitt på mobile enheter"

Transkript

1 Brukergrensesnitt på mobile enheter Erik G. Nilsson, SINTEF Foredrag på Medlemsmøte REN 1. februar

2 Innhold Litt om SINTEF og UMBRA-prosjektet Retningslinjer for design av brukergrensesnitt på mobile enheter Overordnede valg Problemer og muligheter Eksempler på problemer og mulige løsninger på enkelte av disse Utnyttelse av kontekstinformasjon Metoder for evaluering av brukergrensesnitt på mobile enheter Tradisjonelle metoder dårlig egnet for å evaluere mobile løsninger Metode for ekspertevaluering av mobile løsninger 2

3 UMBRA-prosjektet Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt (BIP) Varighet: Finansiert av Forskningsrådet (PROG) Deltagere PSI, Antares, Giant Leap Technologies, IT-liberator, MediCom, Mobile Mind, SINTEF 3

4 UMBRA-prosjektet mål Hovedmålet med UMBRA-prosjektet er å bidra til å gjøre norske tjeneste- og applikasjonsutviklere i stand til å lage mer brukervennlig løsninger på mobile enheter på en kostnadseffektiv måte. Dette effektmålet skal nås gjennom å utarbeide designprinsipper for utforming av mobile brukergrensesnitt tilpasset de spesielle behov, utfordringer og muligheter som utvikling og design av mobile anvendelser innebærer. å utvikle en metodikk for å gjennomføre evaluering av mobile anvendelser Designprinsippene og evalueringsmetodikken vil ha tilhørende støtteverktøy. 4

5 Retningslinjer for design av brukergrensesnitt på mobile enheter Overordnede valg Problemstillinger Bakgrunn Problem Løsning Gode eksempler Sjekklister Fordeler og ulemper Forslag til konkret løsning Forslag til løsningspattern> Andre momenter Grunnleggende forskjeller mellom en PDA og en PC-applikasjon For utviklere som er nye på PDA Viktige momenter fra plattform-styleguides Utnyttelse av mobilitet 5

6 Overordnede valg: WUI vs. GUI (vs. terminalserver) Web UI Enkel installasjon etc. Mindre krav til maskinvare Alltid på nett Større forskjeller i muligheter enn på stasjonære plattformer Må oftest skreddersy innholdet til (ca.) skjermstørrelse GUI Mer funksjonalitet og kontroll Større muligheter (og behov) for spesialiserte løsninger Mer fleksibilitet i forhold til nettkopling Større krav til maskinvare Installasjon etc. Terminalserver Finnes på noen plattformer Neppe aktuelt for annet enn sporadisk bruk? 6

7 Overordnede valg: Stand-alone vs. server-basert vs. hybrid Stand-alone Krever ikke dekning hele tiden Mindre kommunikasjonskostnader Mer ressurskrevende på klienten Trenger synkroniseringsløsninger Server-basert Krever som regel dekning hele tiden Hva skjer når brukeren mister dekningen? Kommunikasjonskostnader Enklere klienter F.eks. Web-basert Trenger ikke egne synkroniseringsløsninger? Hybrid Man ender som regel opp med en blanding 7

8 Plassproblemer Plassproblemer generelt Presentasjon av elementer i lister Prinsipper og mekanismer for å gruppere informasjon Mekanismer for å pakke informasjon Horisontal scrolling 8

9 Plassproblemer Fleksible grensesnitt Håndtering av dialoger med mye info når skjermtastatur kommer og går Versjoner og varianter dynamiske og konfigurerbare brukergrensesnitt på små skjermer Grensesnitt som skal kunne veksle mellom portrett og landskap Grensesnitt som skal kunne kjøre på skjermer med ulik størrelse 9

10 Interaksjonsmekanismer Input Mekanismer for tekstinngiving Talltastatur Multimodal input penn, strekkode, RF-ID, kamera, ulike typer tastatur, stemmestyring Bruk uten stylus Navigasjon kun vha. skjerm Ikoner for pekefingernavigering Input kun vha. skjerm 10

11 Overordnet design Guidelines Design-guidelines for databaseapplikasjoner Løsninger for søking i store datamengder Markering av datafelter iht. om de skal/kan/ikke kan endres Merkebyggende og estetisk design med optimal plassutnyttelse Standardløsning vs. brukervennlig egenlaget løsning Vanskelig å forstå Synkroniseringsløsninger Brukerdialog ved synkronisering Brukerkommunikasjon under på/av-logging Pålogging (tilpasset PC-brukere) Brukerkommunikasjon under ventetid 11

12 Utnyttelse av kontekstinformasjon Mobile brukere har hyppige endringer av kontekst Mer enn bare posisjon og multidimensjonale Lokasjon, bevegelse Omgivelsene (ting i nærheten, visuelle forhold etc.) Personlige kjennetegn Oppgaver som skal gjøres Sosiale roller Informasjon som er tilgjengelig Viktig utfordring å utnytte informasjon om kontekst og kontekstendringer Kan bidra til å gjøre mobile brukergrensesnitt enklere å bruke Forbedre eksisterende løsninger ved å utnytte kontekst vs. Løsninger som er drevet av kontekst 12

13 Andre viktige momenter Mobile brukere har typisk fokus på arbeidsoppgaver som ligger utenfor selve den mobile enheten Kan derfor ikke avgi full (visuell) oppmerksomhet Hands-free/enhånds bruk Sikkerhet (safety) Batterilevetid, kapasitet, osv. 13

14 Brukersentrert evaluering Brukskvalitet (ISO ) Spesifiserte brukere, kontekst, oppgaver Måloppnåelse Effektivitet Tilfredshet Hensikt Avdekke og analysere brukerproblemer Identifisere design-forbedringer Identifisere gode løsninger 14

15 Klassisk evaluering av brukskvalitet Brukertesting i laboratorium Evaluering vha. usability-eksperter Ny nordisk survey blant HCI-praktikere: Brukertesting klart mest anvendte evalueringsmetode Ekspertevaluering og heuristisk evaluering på 2. og 3. plass 15

16 Svakheter ved klassiske metoder Fanger ikke opp opplevd nytteverdi Gir løsningen brukerne added-value? Tar ikke tilstrekkelig hensyn til primæroppgaven den mobile løsningen skal støtte Ikke tilstrekkelig kjent for evaluator/testleder Vanskelig å simulere i laboratoriet Ikke tilstrekkelig konstekst-sensitive Sosial situasjon Fysiske omgivelser røffe omgivelser, vanskelige lysforhold Samvirke med andre -systemer Nettverk Fanger ikke opp problemer knyttet til underliggende systemer 16

17 Antagelser og hypotese Særtrekk ved evaluering av mobile løsninger Redusert nytte av usabilityekspertens kompetanse Forholdsvis lavt kompeksitetsnivå Uten tilsvarende utbredte retningslinjer for usability som applikasjoner for stasjonær IT Domenekunnskap av vesentlig betydning Realistisk vurdering av added-value Kjennskap til primæroppgave og arbeidsflyt Ekspert på egen kontekst Nytte av evaluering kan undersøkes som bedriftens prioritering av funn -> resultatenes downstream utility Hypotese: Resultater av analytisk evaluering av mobil nyttigere når evaluatorer er domene-eksperter enn usability-eksperter 17

18 Strukturert gjennomgang i grupper Forberedelser Domene-beskrivelse Gjennomføring Oppgavebeskrivelse Presentasjonsmateriell og dokumentasjon Avslutning Analyse Rekruttere evaluatorer Rapportering 18

19 Gjennomføring Introduksjon Pålogging Hovedside Skritt 1 Oppgave 1 Rask gjennomgang Skritt n Oppgave n Rask gjennomgang Skritt 1 Skritt n Grundig gjennomgang Skritt 1 Skritt n Grundig gjennomgang Skritt 1 Skritt n Overordnet designdiskusjon Oppsummering 19

20 Konklusjoner fra første runden med pilotevalueringer Hypotesen bestyrket Mobil UI -> nyttig med domene-eksperter som evaluatorer og nyttigere enn usability-eksperter Domene-eksperter kan også gjøre nyttige funn angående domeneuavhengige forhold Domene-eksperter og usability-eksperter komplementerer hverandre Jfr. lav grad av overlapp av funn mellom gruppene forholdsvis lite motstrid i funn Ved bruk av usability-eksperter Må ha tilstrekkelig kjennskap til den tekniske plattformen Testleder bør styre diskusjonen bort fra mindre viktige (kosmetiske) forhold i UI 20

21 2. runde av evalueringer: empiriske evaluering Evaluering med reelle brukere som benytter en applikasjon som er under utvikling til å gjennomføre et sett av reelle oppgaver Bakgrunn Forskning har vist at konteksten som applikasjonene blir utprøvd i har betydning for resultatene fra evalueringen Det ser ut som en realistisk kontekst fører til at flere alvorlige problemer blir oppdaget Hva vi har undersøkt Hvilken empirisk evalueringsmetode fører til størst endringer i produktet? Vi forutsetter at en endringer er positiv dvs en feil/problem blir rettet Analysen av funnene er i sluttfasen 21

22 UMBRA II Nytt prosjektinitiativ BIP VERD Evt. BIA-BIP Fortsatt fokus på mobile anvendelser Mer avgrenset problemfokus Fleksible brukergrensesnitt Adaptive løsninger Multimodale løsninger Vi søker industripartnere 22

23 Kontaktdetaljer Erik G. Nilsson SINTEF, Oslo /

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318.

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Prosedyre for evaluering

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Ledervisjon for SOFI...3 2.1 Målsetninger...3 2.2 Etterprøvbare mål...4 2.3 Brukergrupper og interessenter...4 2.4 Plan for brukerinvolvering...4 3 Uformell ekspertevaluering

Detaljer

ProtoMODL: En hybrid notasjon for å beskrive interaksjon i grafiske brukergrensesnitt

ProtoMODL: En hybrid notasjon for å beskrive interaksjon i grafiske brukergrensesnitt ProtoMODL: En hybrid notasjon for å beskrive interaksjon i grafiske brukergrensesnitt Anders Eivind Bråten Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Dag Svanæs, IDI Medveileder(e):

Detaljer

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Enhet for internrevisjon UNIVERSITETET I OSLO Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Distribuert til: Universitetsdirektør Kopi: Kommunikasjonsdirektør IT-direktør Gjennomført av: Rådgiver Cecilie

Detaljer

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten én helseportal

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten én helseportal Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten én helseportal Rapport fra analysefasen 12.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Sammendrag...5 3. Rammebetingelser for prosjektet...6 3.1 Krav

Detaljer

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Tarjei Eriksen Ormestøyl Anders Kløvrud Rognstad Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs,

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Innledning Smarttelefon programmet for barn og unge

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen Greta Hjertø 24.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss den første fasen i systemutviklingsprosjektet

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Mobiltelefon som eneste telefoniløsningen studie av innføringen i to bedrifter

Mobiltelefon som eneste telefoniløsningen studie av innføringen i to bedrifter Mobiltelefon som eneste telefoniløsningen studie av innføringen i to bedrifter av Rune Dyrkolbotn Harald Heradstveit Hovedoppgave til mastergraden i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i

Detaljer

Universitetet i Oslo. INF 2260 Interaksjonsdesign. Applikasjon for administrering. av Telenors mobiltjenester 27.11.2011

Universitetet i Oslo. INF 2260 Interaksjonsdesign. Applikasjon for administrering. av Telenors mobiltjenester 27.11.2011 Universitetet i Oslo INF 2260 Interaksjonsdesign Applikasjon for administrering av Telenors mobiltjenester 27.11.2011 Menal Talal, Simon Hyenes & Ron Unhammer Introduksjon Denne oppgaven er relatert til

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Når du skal brukerteste en løsning

Når du skal brukerteste en løsning Når du skal brukerteste en løsning - en introduksjon til effektiv brukertesting! Jarle Tronerud Brukertesting og målgruppeintervjuer kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ikke selv sitter med en fasit,

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Picture: Cansu Akarsu, 2012 Rapportnr 1030 Forfattere Ingvar Tjøstheim, Kristina Hoydal, Till Halbach Dato 30.01.14 ISBN-13 ISBN: 978-82-539-0540-2

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

INF5261. Using VoIP. Avsluttende rapport. Thomas Bekkeheien, Magnus Lange og Mathias Hagen

INF5261. Using VoIP. Avsluttende rapport. Thomas Bekkeheien, Magnus Lange og Mathias Hagen INF5261 Using VoIP Avsluttende rapport Thomas Bekkeheien, Magnus Lange og Mathias Hagen Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon...6 2 Analyse av eksisterende VoIP tilbud...6 2.1 Begreper...6 2.1.1 VoIP...6

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Hvem er vi? Hva jobber vi med? Noe av det vi har levert det siste året Hvilken

Detaljer