Opplysninger om Agenten som skal brukes til VAXTRA innfordring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplysninger om Agenten som skal brukes til VAXTRA innfordring"

Transkript

1 NorSoft AS Til nye brukere av VAXTRA innfordring onsdag, 21. november 2012 Gjeldende versjon 1.12 Opplysninger om Agenten som skal brukes til VAXTRA innfordring Generell informasjon om Agenten og forbindelse til server Agenten er et lite kommunikasjonsprogram som skal være installert inne i sikker sone på inkassatorens (kommunens) maskiner eller terminalserver. Dette programmet kommuniserer med databasen til Agresso/Unique/KomPak med ODBC og henter ut fordringsrestanser. For Masterpiece (IBM KOMFAKT) hentes fordringslisten fra Virksomhetsportalen på Web som en Excelfil, som igjen blir lest inn i Agenten. Fordringsrestansene sendes videre fra Agenten med SOAP-protokollen (.net eller Web Services teknologi) på port 80 (eller annen port dersom det er en proxyserver) til Vaxtra-serveren som ligger sentralt i forhold til alle inkassatorer som bruker Vaxtra innfordring. Agenten avstemmer også kundereskontroen i Agresso/Unique/KomPak mot inkassosakene i Vaxtra-serveren. Agenten tar også i mot OCR-innbetalinger som sakene blir oppdatert med og som også genereres som bilag til Agresso/Unique/KomPak. Siden det er Agenten som er det aktive programsystemet, så er inntrengselssikkerheten ivaretatt. Det er ikke mulig for noe programsystem i Vaxtra å foreta seg noe inne i sikker sone initiert utenfra. Det er heller ingen automatiske prosesser i Agenten. Alle operasjoner styres av saksbehandler. NB! Agenten installeres på en Windows-maskin. Denne dokumentasjonen er laget på en Apple-maskin (Macintosh) og skjermbildeillustrasjonene ser derfor litt annerledes ut. Side 1

2 Del 1: For IKT personell Teknisk beskrivelse av Agenten: 1. Agenten skal ligge på innsiden av brannmuren og kan installeres med disse alternativene: a. På brukerens maskin b. På servervolum c. På terminalserver 2. Dette er et kommunikasjonsprogram som skal ha en ODBC-forbindelse mot Regnskapsdatabasen (Oracle/MS SQL-server) og en kommunikasjon mot Vaxtra-serveren med Web Services (SOAP). Web Service går på port 80 eller gjennom en proxy på oppgitt port. 3. ODBC går på port nr Hvis også databaseserveren er på innsiden av brannmuren er det ingen problem med tilgang. 4. Agenten skal ha lesetilgang til en rekke tabeller i databasen og skrivetilgang til noen tabeller. Installasjon av Agent Agenten skal normalt installeres på brukerens maskin på server eller terminalserver. Agenten skal ha en ODBC-forbindelse mot Unique/Agresso/Kompak-databasen (Oracle/MS SQL) og en kommunikasjon mot Vaxtra-serveren med Web Services (SOAP). Web Service går på port 80. ODBC går på port nr Last ned programmet fra ftp://www.norsoft.no/vaxtra ->Agent101.zip (eller senere versjon) 2. Pakk ut denne med WinZip (forutsetter at denne finnes på maskinen) til for eksempel C:\Programfiler\Agent. Stedet Agenten ligger, skal være med skrivetilgang for skasbehandler. 3. Lag en snarvei av Agent.exe til skrivbord (dra symbolet med alt-tasten nede) 4. Opprett en datakilde Startmenyen->Kontrollpanel->Administrative verktøy->datakilder Datakilde kan f.eks være Agent 5. Velg fane System-DSN og Legg til... Velg riktig driver (riktig database) Navnet på datakilden kan være Agent Her går veien litt forskjellig for SQL Server og Oracle For SQL Server oppgi IP-adresse til serveren og på neste skjermbilde skal riktig database velges For Oracle oppgi publisert database (Service) 6. Start Agent.exe 7. Den vil spørre om en datafil. Denne må opprettes (Knapp Ny...) 8. Logg på 9. Etter at Agenten har startet opp; velg knappen "Valg" 10. Her skal datakilde, bruker og passord til datakilde legges inn og klient/selskap. 11. Trykk OK (Grønn hake) 12. Logg inn (Vaxtra-passord) og du er i gang. Punkt 4 og 5 i detalj: For MS SQL-server kan du bruke den innebygde ODBC-driveren som følger med Windows. For Oracle kan du ikke bruke den innebygde ODBC-driveren fra Microsoft, men du må installere ODBC-driveren fra Oracle (installere OraClient). De OraClientene som vi har erfaring med som virker er 8.x og 9.x. For OraClient 9.x må du konfigurere servicen manuelt. Når det gjelder brukerrettigheter for den brukeren som oppgis for ODBC-kilden, så anbefaler vi at brukeren har lese- og skriverettigheter til alle tabellene. Dersom rettighetene for skriving skal begrenses, så må i alle fall disse tabellene brukeren ha rett til skriving: Side

3 Agresso: Unique: KomPak: acutrans, acrbatchinput U_FAKTURA, U_BILAGHED, U_BILAG KRES, POSTIN Skulle man få problemer etter at man har lagt inn en bruker med begrensninger, så bør du gå tilbake til en bruker uten begrensninger for å se hvor feilen kan ligge. Noen inkassatorer har også koblet rettighetene til domenestyrte rettigheter. Det kan bety at for eksempel administratorrettighetene på innlogging på server/nettverk ikke gir rettigheter til databaseserveren, men dette er ofte knyttet til policy og kjent for IKT-personell hos inkassatoren. Passord for Agresso er forskjellig fra inkassator til inkassator, men for Unique har Visma valgt felles bruker og passord for administrator: BrukerID: Passord: uniquser manager Det er mange felt, nedtrekksmenyer og avkrysningsmuligheter du vil se under konfigurering av ODBC-driveren. Ikke overstyr det som er foreslått og ikke gjør noen andre konfigureringer enn det som er oppgitt ovenfor. Det er fort gjort å konfigurere seg ut på viddene. Punkt 8 i detalj: Logg på med din brukeridentitet og passord i Vaxtra: Du vil nå få en verktøylinje som ser slik ut: Punkt 10 i detalj: Feltene: Datakilde BrukerID Passord Klient/Selskap Økonomisystem må alle legges inn med riktige verdier. Basisskjema gjelder kun for Unique og her skal verdien U_OKONOMI_E3X_BASIS. legges inn. Husk punktum. Denne kan også spesifiseres i Side

4 ODBC driveren og da er det ikke nødvendig å ta den med her. Klient/Selskap er den klienten man logger seg på i økonomisystemet. For Unique er dette normalt 1. For økonomisystem har du valg som vist i figuren for nedtrekksmenyen: Hovedbokskontoer, bankkonto og bilagstype er nødvendige felter for postering i regnskapet. Disse verdiene kan legges inn av saksbehandler. Pakkestørrelse er hvor mange fordringer som skal overføres til Vaxtraserveren samtidig. Står det 0, vil alle gå i samme overføring. Brukeren vil ikke merke forskjell om det står 0 eller 20. Normalt skal det stå 0. Dersom man opplever SOAP -feil ved overføring av mange saker, kan man sette verdien til 20 eller mindre. Da går det kun 20 fordringer i hver overføring selv om man har 80 fordringer i listen. Agenten sørger da for at det går 4 pakker på 20 fordringer i hver pakke. Brukeren vil ikke se noen forskjell i overføringen. Men, epost med saker vil da kun inneholde maksimalt 20 saker i hver epost. Side

5 Test av installasjonen Test av forbindelse mot Vaxtra-serveren: Start Agenten og logg på. Hvis du ikke får feilmelding men ser funksjonsknappene bli synlig, så er SOAP-forbindelsen fra Agenten til Vaxtra-serveren i orden. Test av forbindelsen mot økonomisystem: Trykk på knappen "Fordringer". Hvis du ikke får en ODBC-feilmelding er Agenten, ODBCdriveren og datakilden riktig installert og konfigurert. Dersom du får en feilmelding er det beste å starte Excel, velge : Data->Importér eksterne data->ny databasespørring... Velg datakilden Agent (eller hvilket navn du har gitt den), tast inn bruker og passord. Sannsynligvis får du igjen en ODBC feilmelding. Sjekk hva feilen er og gi deg ikke før du får opp tabellene i regnskapssystemet. Da vil det også virke fra Agenten. Test av mulig tidsavbrudd Trykk på knappen Test Dersom testen ikke stopper ved 5 minutter eller gir en feilmelding har forbindelsen fra Agenten blitt brutt. Får du meldingen Testen var vellykket! er alt i orden. Dersom du får tidsavbrudd må du lete etter hva dette kan skyldes. Vi har sett at enkelte brannmurer kan stenge forbindelsen etter en viss tid (f.eks 30 sekunder). Hvis du har brannmur av typen WAG (fra Wan Norge), så kan følgende regel rette dette: allow tcp from /20 to inkasso.norsoft.no dstport 80 keep-state // "Kobling fra Agent til VAXTRA" Hvor /20 er eksempel på det interne subbnett. Andre brannmurer, f.eks Checkpoint FW1, kan ha samme logikk og regelverktøy. Andre muligheter er å sette opp en forbindelse mellom internt nettverk og NorSoft-nettverket ( med maske ) som det ikke ligger noen brannmur-kontroll eller proxy-oversetting på. En annen mulig nettverksenhet kan være proxyen som lager tidsavbrudd. Kanskje det hjelper å sette opp Windows på saksbehandlerens maskin til å lage unntak fra proxyen ved samband mot Vaxtra-serveren, inkasso.norsoft.no, IP-adresse eller nettverk med maske Vi vil i nær framtid legge om til et fibernet med følgende IP-nett: Nettverk: Maske: Vaxtraserver: Infrastrukturen kan være svært forskjellig fra inkassator til inkassator og det er vanskelig å gi noe mer detaljerte opplysninger enn det som er satt opp her. Vær klar over at Vaxtra er tidlig Side

6 med å ta i bruk ny teknologi, slik som Web Services. Men dette blir mer og mer utbredt både i intern kommunikasjon og kommunikasjon mot eksterne enheter som eksterne registre. Er du i tvil om det er mulig å unngå tidsavbrudd, så forsøk å koble opp Agenten hjemmefra dersom du har et ADSL abonnement. Du har sikkert ikke det samme strenge sikkerhetsregime eller kompliserte nettverkstopologi som inkassatoren og dermed får du heller ikke tidsavbrudd. Windows-versjoner Både Windows 2000, Windows XP og Windows Vista kan brukes. Dersom du har Windows 2000 eller Windows XP er det en fordel å oppgradere til siste Service Pack. Ellers er det ikke særlige krav som stilles. Agenten kan flyttes i filsystemet uten at det blir integritetsbrudd i registrene (bare husk på snarveien hvis du har dette). Agenten leser av både datoformat og tallformat fra operativsystemet. Det er derfor viktig at maskinen til saksbehandler er satt opp med korrekte norske format for disse. Dersom Agenten legges på terminalserver og saksbehandler logger seg på terminalserver for å nå Agenten må også terminalserver være satt opp med norsk dato- og tallformat. Vi har sett at for gamle versjoner av Windows og/eller feil oppsett av tallformat eller datoformat vil gjøre at datoer og beløp blir feil overført fra økonomisystemet til Vaxtra-serveren. Ved de første overføringene av fordringer fra økonomisystemet til Vaxtra-serveren bør man ikke overføre mer enn noen få fordringer, kontroller disse og se at alt er i orden. Skulle det viser seg at tallformat og/eller datoformatet er feil, lar dette seg rette manuelt i Vaxtra i Web-grensesnittet. Men før man bokfører automatisk ocr-innbetalingene i regnskapssystemet MÅ disse formatene være riktig. Terminalservere Både Citrix Metaframe og Microsofts egen terminalserverløsning på Windows 2003 og Windows 2008 kan brukes for Agenten. Men pass på at det ikke er for gammel versjon. 64-Bits maskiner Agenten er et 32-Bits program og kan kjøres på en 64-Bits maskin, men i 32-Bits modus. Vær klar over at ODBC-administratoren som du finner under Kontrollpanelet er 64-bits versjonen. Den kan ikke brukes. Du må i stedet 32-Bitsversjonen som du finner under Windowskatalogen på stedet: C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe. Se linken: for mer informasjon. Litt om e-post Dette er strengt tatt ikke et punkt som berører Agenten, men som vi likevel tar med fordi det er et IKT-teknisk behov fra Vaxtra-serveren. Vaxtra-serveren sender e-post til saksbehandleren etter at saksbehandleren har overført fordringer til Vaxtra-serveren. Disse e-postene inneholder fra ett til 40 pdf-dokumenter. Hvert pdf-dokument er på ca 125 kbyte. Det betyr at 40 dokumenter gir en e-postmelding på 5 MByte. Vedleggene blir Base64 enkodet og dermed er e-postmeldingen i virkeligheten 10 MByte. Dette er for de fleste e-posttjenere ikke noe problem. Men noen har satt opp begrensninger i størrelse på e-postmeldingen eller antall vedlegg som sperrer disse e-postmeldingene. Noen har også opplevd at spam- og viruskontrollenheter (servere) har tolket slik e-post som spam eller virussjekkere ikke har hatt kapasitet til å sjekke og dermed karantenesatt disse som uavklarte. Side

7 Du kan velge å ikke motta selve dokumentene som vedlegg. Da må du inn på Kreditoropplysninger (på Web) og krysse av: Det er veldig viktig at e-posttjenesten virker som den skal, fordi dette er en viktig del av funksjonaliteten til Vaxtra. Mange inkassatorer har valgt å opprette en egen gruppekonto for Vaxtra som grener til alle saksbehandlerne. Dermed kan andre overta dine oppfølginger ved ferie, sykdom og annet fravær. Ikke alle liker eller tillater andre å sjekke sin e-post. Det kan f.eks. være Side

8 Del 2: For saksbehandler innfordring Login Det første du må gjøre etter at du har startet Agenten er å logge deg på Vaxtra. Den identiteten du logger deg på med er knyttet til en inkassator (f.eks kommune) og en eller flere kreditorer. Dersom brukeridenten din er knyttet til flere kreditorer vil du være knyttet til den første kreditoren. Etter pålogging får du opp en verktøylinje med knapper: Hvis du klikker på Vaxtrasymbolet, så er det en snarvei til å starte din netteleser og automatisk logge deg på Vaxtra på Web. Vær klar over at etter overføring av nye fordringer, vil disse ikke vises uten at du logger deg på Vaxtra-serveren på Web på nytt. Konfigurering av Valg Agenten er forhåpentlig ferdig installert og satt opp av IKTavdelingen. Men feltene for Hovedbokskontoer, osv har sannsynligvis ikke fått noen verdier ennå. Dette må du fylle ut. Husk at dimensjonene skilles med punktum. Også bank har dimensjoner nå. Dersom du ikke bruker dimensjoner på bank, må du sette inn tre punktumer likevel (NB! figuren viser ikke dette). Det er en fordel at det opprettes en egen bilagstype i regnskapssystemet, enten det er Unique eller Agresso. For KomPak er Bilagstype i virkeligheten brukeridentiteten i økonomisystemet. Bunke- og bilagsnummer settes i Kreditoropplysningene på Web: Agresso bruker både Bunke- og Bilagsnummer. Unique bruker bare Bunkenummer, men sett gjerne Bilagsnummer til den samme verdien. For hver ocr-innlesing og overføring av bilag til økonomisystemet, blir Bunke- og Bilagstelleren øket med 1. For Unique skal Kundereskontro ikke fylles inn. Den hentes fra Unique, siden mange har flere hovedbokskontoer for de ulike gruppene av debitorer. Agresso opererer normalt med kun en hovedbokskonto for Kundereskontro og denne må settes inn. Dersom dere har flere kundereskontrokontoer, skal dette feltet ikke fylles inn. Da vil Agenten hente riktig kundereskontro fra Agresso. Side

9 Skifte kreditor: Dersom du har flere kreditorer knyttet til din brukeridentitet, kan du skifte enkelt fra en kreditor til en annen ved å trykke på knappen Kreditor. Du kan også logge deg på en annen inkassator dersom det er ønskelig. Noen kommuner har samarbeid om innfordringen og dermed vil saksbehandlerne kunne ha behov for å bevege seg mellom inkassatorene. Ved å logge seg på flere inkassatorer, vil saksbehandleren enkelt kunne gå mellom kreditorer på tvers av inkassatorene. Bilagspostering i Unique: Husk å endre brukeridentiteten i Vaxtra til den samme brukeridentiteten som du har i Unique. Vaxtra skiller ikke mellom små og store bokstaver for brukeridenten, men Unique gjør det. Passordet i Vaxtra trenger du ikke endre for dette formålet. Passordet i Vaxtra skiller mellom små og store bokstaver. Side

10 Arbeidsoppgavene Når saksbehandler arbeider med Agenten er det disse operasjonene som blir utført: 1. Kontroll mot økonomisystem, knapp Avstem 2. Les OCR-fil, knapp OCR-fil 3. Overfør fordringer, knapp Fordringer 4. Manuelle bilag, knapp Betaling 5. Adressereplikering, knapp Adresser 6. Skriv ut Kontroll mot økonomisystem og Les OCR-fil er for de fleste inkassatorer daglige oppgaver. Man kan starte dagen med dette. Det er viktig at Vaxtra er synkronisert med økonomisystemet, slik at det ikke sendes ut nye dokumenter for saker som er avklart, avsluttet eller delbetalt. For saker som ikke er avsluttet bør de siste oppdateringene i økonomisystemet gjenspeiles i dokumentene. Man kan likevel ikke forhindre at dokumenter og betalinger krysser. Overfør fordringer gjøres ved behov og som regel minst en gang hver måned dersom inkassatoren har månedlige terminer. Men man kan også overføre fordringer oftere. Det sikrer at man har god kontroll og en jevn arbeidsflyt. Overfør fordringer Man får opp et skjermbilde med to regneark (eller ruteark): Datoen i feltet Forfallsdato mindre eller lik skal være skilt med punktum. Dersom du får datoen skilt med / (f.eks 01/12/07) kan dette være en indikasjon på at enten server eller din terminal/pc ikke har norsk datoformat og da vil ikke Agenten fungere tilfredsstillende. Side

11 Det venstre regnearket inneholder alle oppdragsgiverne. Velg de oppdragsgiverne eller den oppdragsgiveren som du vil hente forfalte fordringer for. Velg også riktig saksgang og hvilket trinn du skal starte på. Du kan selektere på en annen forfallsdato enn den som er foreslått og eventuelt også et purrenivå eller en kunde eller kundeserie. Du kan også velge at en av kollegaene dine skal eie sakene ved å velge vedkommende som Saksbehandler. Trykk på Hent fordringer. Du vil nå få de forfalte fordringene på denne eller de oppdragsgiverne som er valgt (hvis det er noen fordringer som har forfalt). Disse fordringene (fakturaene) kommer nå opp i det høyre, store regnearket. Her vil saksbehandler normalt gå gjennom fordringene og slette dem som ikke skal sendes til Vaxtra-serveren. Her kan du sortere på beløp, kundenummer, osv. Ved å trykke på kolonneteksten, så blir denne kolonnen sortert stigende. Trykker du en gang til, blir den sortert synkende. Du kan utvide eller trekke sammen kolonner og du kan flytte rekkefølgen på kolonnene. Hvis du trykker Velg alt og deretter Kopier så blir disse fordringene kopiert til utklipp og du kan lime dem inn i f.eks Excel. Når du har sortert og vurdert og slettet og er klar til å overføre til Vaxtra, må du huske på å sortere på kundenummer. Dersom det er flere fordringer på samme kunde, blir det kun en sak med flere fordringer. Dersom kundene ikke kommer i rekkefølge kan det bli opprettet flere saker for samme kunde. Vær klar over at når du begynner å bruke Vaxtra, vil det sannsynligvis komme en hel rekke fordringer som ikke er relevante å innfordre. Det kan være gebyrer og mindre beløp som isolert sett ikke skal innfordres. Noen vil oppleve at det må ryddes litt i reskontroen i økonomisystemet. Når du nå er klar, trykker du på Overfør til Vaxtra. Avhengig av hvor mange fordringer du har i listen så kan tiden det tar før overføringen er komplett være fra sekunder til minutter. Det tar typisk 30 sekunder å overføre 40 fordringer. Agenten har en innebygget tidsavbrytning etter 15 minutter. Når det er gjort er det bare et viktig trinn igjen; Oppdater reskontro. Ved dette valget blir alle de overførte fordringene merket i økonomisystemets reskontro med ny status og Vaxtra saksnummer. Agresso viser dette, men Unique har ingen egen visning av disse opplysningene. Disse fordringene blir dermed ikke tatt med ved neste Hent fordringer. Dersom du får et tidsavbrudd, må sakene slettes i Vaxtra-serveren. Du kan enten gjøre det selv over Web, men det tar litt tid, så derfor kan dette også gjøres sentralt etter behov (ta kontakt med Det vil normalt bli beregnet et mindre honorar for dette.) Hvis de samme fordringene blir overført flere ganger blir det duplikater i Vaxtra og samme krav går med utilsiktet, parallell innfordring. Det vil ikke gå mange minuttene før dokumentene for disse sakene kommer som e- postvedlegg til rette saksbehandler. Fra KomFakt Dette er i form av en filoverføring. Man får en filåpningsdialog og fordringene blir deretter overført til Vaxtra-serveren uten at det skjer noen oppdatering av KomFakt. Således må man holde en manuell oversikt over hvilke oppdragsgivere og datointervall man har overført fra. Vi har laget en egen beskrivelse på hvordan man henter ut restanser fra KomFakt (be om denne særskilt). Dette gjøres via Virksomhetsportalen Beskrivelsen viser hvordan man skal lage en rapport som gir de nødvendige dataene for Vaxtra. Rapporten lages en gang for alle, men den kjøres hver gang man henter ut nye forfalte fordringer. Side

12 Fra systemet til Sandefjord kommune Dette er også en filoverføring. Skriv ut Man får opp et skjermbilde med ett regneark (eller ruteark): De dokumentene som er produsert i dag kommer automatisk opp. Ved å trykke på knappen Forhåndsvis vil alle pdf-dokumentene monteres som ett enkelt dokument med det antall sider som det er antall opprinnelige dokumenter og dermed lett å skrive ut. Velger man en annen produksjonsdato og trykker på så vil den dagens dokumenter komme opp i listen. Her har man også kobling til arkivsystemet. Ved å trykke på knappen Til arkivsystem vil de dokumentene som er i listen bli lagret på katalogen for importsentralen akkurat som om de skulle vært scannet inn. Nå er det et spørsmål om hva som skal overføres til arkivsystemet. Inkassovarsler og betalingsoppfordringer regnes ikke som arkivverdige dokumenter. Kontroll mot økonomisystem Dette er en automatisk rutine. Den avsluttes med en rapport som man kan skrive ut. Den viser hvor mange og hvilke saker som er korrigert. Side

13 Les OCR-fil Forberedelser: Det forventes at konto er opprettet og at denne er satt i produksjon for OCR-giro. KIDnummeret er på 13 siffer, som er saksnummeret pluss et kontrollsiffer med Modulus 10 xxxxyyyyyyyyz xxxx: Inkassatornummer (for kommuner er dette kommunenummeret) yyyyyyyy: Saksnummer med ledende nuller z: Modulus 10 kontrollsiffer Bankkontonummeret som er lagt inn i Vaxtra skal være med 11 siffer sammenhengende, som Det forutsettes også at utskrift av en giroblankett har vært slik den bør være. Beløpslinjen skal være innenfor vinkelparentesene i høyden og øretallene skal være inn mot det gule feltet. Vi har fått systemgodkjent utskriftene av NETS og det skal for inkassatorene kun være å vise til denne godkjennelsen. Det kan likevel hende at banken setter som krav at det skal skrives ut 1 eller 20 giroer. Gjør gjerne det så unngår vi diskusjon. Men, skulle det likevel oppstå problemer kan du kontakte NETS ved: Aina Lotterud, telefon eller OCR-filen skal kun inneholde betalinger for Vaxtra-kontoen. Noen banker lager OCR-filer for alle inkassatorens bankkonti i samme fil. Dersom dette er tilfelle må man be banken om å splitte filen og skille ut den delen som er til Vaxtra-kontoen. Innlesing av OCR-fil og postering av bilag Man får en filåpningsdialog og velger riktig fil med dagens innbetalinger. Dersom man skulle i vanvare åpne en helt annen fil, vil Agenten merke dette og avbryte innlesningen. Filen blir lest og innbetalte beløp på de respektive sakene blir opprettet under fanen Avdrag og sakens status oppdatert. Er det full oppgjør, blir saken avsluttet. Hvis det er et avdrag eller en delinnbetaling blir dette også lagt inn og saken oppdatert tilsvarende. Hvor stort restbeløp som gjenstår er avgjørende for videre behandling. Det er tre trinn: 1. Saken avsluttes 2. Saken ligger i dvale. Ved neste fordring på samme skyldner blir dette restbeløpet tatt med automatisk 3. Saken fortsetter eller avdragsavtalen fortsetter Deretter kommer Agenten med et posteringsforslag i et regneark. Vær klar over at det eneste Vaxtra-serveren ser er innbetalt beløp. Dette beløpet samsvarer normalt med sakens status. Men noen ganger har saken fått et nytt tiltak eller skyldner betaler et feil beløp som ikke samsvarer med saken. Det kan f.eks. være at skyldneren betaler en annen termin eller flere terminer. Saken det innbetales på kan være innkumulert i en annen sak som Vaxtra kjører videre på mot denne skyldneren. Som man kan forstå, vil Vaxtra i de fleste tilfeller komme med et fornuftig forslag til hvordan beløpet skal fordeles på hovedstol, salær, omkostninger og renter. Men noen ganger er forslaget feil. Saksbehandler vil normalt se dette og forstår hva som har skjedd ut fra sakens egenart. Her kommer saksbehandlerkompetanse inn. Saksbehandleren kan derfor overstyre forslaget ved å endre på enkeltbeløp i regnearket. De hvite kolonnene inneholder verdier som saksbehandler kan endre. De grå kolonnene er det ikke mulige å endre. Hvis du må endre en verdi, peker og klikker du på den cellen som skal endres. Vent et snaut sekund og du vil se at cellen er inntastbar. Normalt er dette regnearket Side

14 laget for å velge rader (linjer), men ved en liten pause etter et markert klikk, åpnes cellen for endring. Se spesielt på kolonnen Kalkulerte renter. Dersom verdien i denne kolonnen er svært forskjellig fra kolonnen Renter, så må du sannsynligvis korrigere enten hovedstol, salær eller omkostninger. For automatisk postering i Unique, Agresso eller KomPak trykk på Send bilag til økonomisystem. For Unique har man alternativt en mulighet til å overføre posteringen med en XML-fil. Denne må leses inn i Unique etterpå. Oppsett i Agresso for innlesing fra Agenten beskrives i Brukerveiledningen for Vaxtra. Når innlesingen er gjort, kan du trykke på grønn hake og du får papirutskrift av bilagene. Disse utskriftene tjener som bilagsdokumentasjon til regnskapet. Dersom innlesningen av OCR-filen av en eller annen grunn gikk galt, kan du lese inn på nytt. Det skal normalt gå bra. Innbetalingene skal ikke legge seg dobbelt, men kontrollér likevel at det går riktig for seg. Pass også på at oppdragsgiverne er oppgitt riktig for Unique før bilaget sendes til økonomisystemet. Feilsporing i Agenten inne på inkassatorens nettverk Agenten ligger installert på inkassatorens maskiner i et sikkert nettverk normalt bak brannmur og proxy. Det kan i visse tilfeller være nødvendig å kjøre Agenten i feilsøkingsmodus. Dette krever tilgang til en maskin med ODBC-driver installert. Inkassatorene har forskjellige løsninger for tilgang utenifra. Noen har VPN-løsninger enten via Web eller via RDP (Remote desktop / Tilkobling til eksternt skrivebord). Alternativt har vi med stor suksess brukt gratisproduktet TeamViewer 3. Den må installeres og kan lastes ned fra: Versjon v (English) eller senere versjon De som vi i praksis gjør er å overføre kildekoden til Agenten og programutviklingsverktøyet 4th Dimension. Da vil vi kunne gå gjennom metodene trinn for trinn og gjøre de nødvendige observasjonene. Noen ganger vil resultatet være å gi forklaring på en spesiell situasjon som har oppstått som kan skyldes dataene i regnskapssystemet eller Vaxtra. Andre ganger kan det være å rette en feil i Agenten ved tilpasning til nye systemer, drivere eller funksjoner. Hvis Agenten ikke starter på en Windows server 2003 Dette kan skyldes konfigurasjon av DEP (Data Execution Prevention). Sjekk artikkelen på adressen Hvis Agenten ikke starter på en Windows server 2008 Sjekk dette: forsøk å skru av UAC (User Account Control -- programmet må kjøres med en Admin konto (pass på, selv om du startet en Adminsesjon, kan det hende at du må høyreklikke på programikonet og velge "Start det som..." og velge Administrator. DEP : Windows Server 2008 bruker også DEP Side

15 Hvis Agenten ikke starter på en Windows 7 Sjekk dette: Skru av brukerkontokontroll Hvis Agenten gir ODBC feil #9902 Det er ingen åpnet forbindelse Dette kan oppstå hvis man forsøker å hente svært mange forfalte fakturaer fra økonomisystemet. Begrens utvalget med færre oppdragsgiver, kunder eller bruk en tidligere forfallsdato. Hvis Agenten gir feilmeldingen SOAP feil: Feil #2000 ved innlesing av ocr-fil. Dette kan skyldes midlertidig stor trafikk på Vaxtra-serveren. Forsøk på nytt etter noen minutter. Side

16 Ansvar-/rollefordeling ved brukerassistanse: 1. Installasjon og oppgraderinger av Agenten gjøres normalt av kundens eget driftpersonell 2. Vanlig Windows brukerassistanse gjøres også av kundens eget driftspersonell 3. Eventuelle feilmeldinger fra Agenten rapporteres til NorSoft AS Øyvind Moe , Andre situasjoner regnes som Ad Hoc og løses ut fra situasjonen NorSoft AS Øyvind Moe Side

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Til Nye abonnenter av Adm.prg Vår ref: Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Takk for din bestilling av Administrasjonsprogram for skytterlag. Vedlagt følger siste versjon av programmet. Fullstendig brukerveiledning

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0

Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0 Innhold Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0... 2 Lisensinformasjon og lisensbehandling:... 2 Endre lisensinformasjon:... 2 Lisensbehandling... 3 Brukeradministrasjon:... 5 Brukeradministrasjon

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Forsendelse i Zirius

Forsendelse i Zirius Forsendelse i Zirius Forsendelse er en måte for å sende data fra Zirius til kunde eller andre systemer på en automatisert måte. Dette kan for eksempel være Ordrebekreftelse på epost eller Fakturajournal

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Versjon 7.6.6 ISY Park klient og database Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors 1 Innholdsfortegnelse Ryddig reskontro 2 Sette Purrefritak eller Inkassofritak på kundenivå 2 Sette

Detaljer

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver.

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Viktig ved installasjoner på en 2008 terminalserver Ingen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Veiledning Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Rev A NO HP har ikke testet ElitePad 900 med Windows 8.1 Av denne grunn anbefaler vi på det sterkeste at man ikke oppdaterer HP ElitePad 900

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 FAQ.... 4 Hvorfor

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon

Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon Ansattportal Versjon 3.3.31 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.31... 2 2 Endringer på navnefeltet... 5 3 Single Sign-On... 6 4 Andre endringer... 7 4.1 Timer Maler opprettet av attestansvarlig... 7 4.2 Attestansvarlig...

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE Pålogging Du logger deg på Unique FAKTURABEHANDLING (web applikasjonen) ved å skrive initialer eller fullt navn i feltet Brukernavn. Initialer vil fungere dersom dette

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR. No 939 483

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer