Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.."

Transkript

1 Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk

2 Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner og design kan endres uten forvarsel. Merk at det ikke kan gjøres lovmessige krav basert på informasjonen i disse instruksjonene. Bruk kun originaldeler ved reparasjon. Bruk av andre deler fører til at garantien blir ugyldig. Ikke utfør endringer eller monter ikke-standard utstyr på enheten uten tillatelse fra produsenten. Endringer på enheten kan føre til usikker drift eller at enheten blir skadet. Når dette produktet er utslitt og ikke lenger i bruk, må det leveres tilbake til forhandleren eller en tredjepart for resirkulering Alle rettigheter reservert. Orangeburg, SC

3 Innhold INNLNNLEDNDNING... 5 Kjøring og transport på offentlig vei... 5 Sleping... 5 Betjening... 5 God service... 6 Produksjonsnummer... 6 SYMBOLER OG MERKER... 7 SIKKERHET... 9 Sikkerhetsinstruksjoner... 9 Personlig verneutstyr Kjøring i skråninger Sikker håndtering av bensin Generelt vedlikehold Transport Veltebeskyttelse (ROPS) Gnistfangere STYREENHETER Styreenhetenes plassering Bevegelseskontroll-spaker Timeteller Sporjustering Parkeringsbrems Knivbryter Tenningsbryter Sikringer Chokespak Klippehøyde-pedaler Spak for setejustering Drivstoffventil Fylle på drivstoff DRIFT Opplæring Styring Veltebøyle og setebelte Før oppstart Starte motoren Startkabler Kjøring Bruk i skråninger Stoppe motoren Klippetips Flytte maskinen manuelt VEDLIKEHOLD Batteri Sikkerhetssystem Dekktrykk Styrehjul Komponenter Parkeringsbrems Justering av parkeringsbrems V-reimer Pumpereim Rengjøring SMØRING Smøringsskjema Hjul- og aggregat-nipler Forhjulsfeste Forhjulslagre Kabler Hydraulisk drev Skifte væske og filter Utluftingsprosedyre for transmisjonen FEILSØKINGSLISTE LAGRING Vinterlagring Service KOBLINGSSKJEMA TEKNISKE DATA Momentspesifikasjoner SAMSVARSSERTIFIKATER SERVICEJOURNAL... 56

4 Hvis advarslene og sikkerhetsinstruksjonene for bruk ikke følges, er det fare for alvorlig personskade for brukeren eller andre personer. Eieren må ha forstått disse instruksjonene og må bare la klipperen brukes av personer med tilstrekkelig opplæring, og som forstår disse instruksjonene. Alle som bruker klipperen må ha god fysisk og psykisk helse, og må ikke være påvirket av medikamenter. Motoreksos og enkelte komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som ifølge staten California kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Batteriet, batteriterminaler og tilbehøret inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som ifølge staten California kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Vask hendene etter at du har håndtert batteriet.

5 INNLEDNING Gratulerer Takk for at du har kjøpt en Husqvarnakjøregressklipper. Denne maskinen er konstruert for enestående effektivitet og hurtig klipping av store områder. Det lett tilgjengelige kontrollpanelet og den hydrostatiske transmisjonen som reguleres av styrespaker, gjør maskinen svært brukervennlig. Denne håndboken er et verdifullt dokument. Les innholdet nøye før du bruker eller utfører service på maskinen. Det er viktig for sikkerheten til brukeren og andre at alle som bruker maskinen følger instruksjoner (bruk, service, vedlikehold). Det kan også forlenge maskinens levetid vesentlig, og øke maskinens bruktverdi. Hvis du selger maskinen, må brukerhåndboken overlates til den nye eieren. Det siste kapittelet i denne brukerhåndboken inneholder en servicejournal. Sørg for at service og reparasjoner dokumenteres. En oppdatert servicejournal reduserer servicekostnadene for vedlikehold, og påvirker maskinens bruktverdi. Kontakt forhandleren for mer informasjon. Ta med brukerhåndboken når maskinen leveres til forhandleren for service. Generelt I denne brukerhåndboken er venstre og høyre, bakover og forover brukt i forhold til maskinens normale kjøreretning. Som et ledd i den kontinuerlige forbedringen av produktene kan spesifikasjoner og design endres uten varsel. Kjøring og transport på offentlig vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før transport på offentlig vei. Hvis maskinen transporteres, må det alltid brukes egnet festeutstyr og sikres at maskinen er godt forankret. IKKE bruk maskinen på offentlig vei. Sleping Hvis maskinen er utstyrt med slepekrok, må det utvises stor forsiktighet under slep. Ikke la barn eller andre være i eller på det slepte utstyret. Ta store svinger for å unngå foldeknivsulykke. Kjør sakte og beregn ekstra stopplengde. Unngå å slepe på hellende underlag. Vekten av utstyret som slepes kan føre til at maskinen mister veigrepet, og at føreren mister kontrollen. Følg produsentens anvisninger angående vektgrenser for slept utstyr. Unngå slep i nærheten av grøfter, kanaler og andre farer. Betjening Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på plener og jevne underlag uten hindringer som steiner, trestubber osv. Maskinen kan også brukes til andre oppgaver når den utstyres med spesielt tilbehør levert av produsenten. Bruksanvisning for tilbehøret medfølger ved levering. Alle andre typer bruk er feil. Produsentens instruksjoner for bruk, vedlikehold og reparasjon må følges nøye. Gressklippere og alt motordrevet utstyr kan være potensielt farlig hvis det brukes feil. Sikkerheten krever god bedømmelse og forsiktig bruk i samsvar med disse instruksjonene og sunn fornuft. Maskinen må kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med maskinens spesielle egenskaper, og som har kjennskap til sikkerhetsinstruksjonene. Bruk kun godkjente reservedeler ved vedlikehold av maskinen. Ulykkesforebyggende bestemmelser, generelle sikkerhetsbestemmelser, arbeidsmiljøbestemmelser og trafikkforskrifter må følges uten unntak. Uautoriserte endringer i maskinens konstruksjon kan frita produsenten for ansvar for eventuelle påfølgende personskader eller skader på eiendom. Husqvarna-5

6 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter selges på verdensbasis og er bare tilgjengelige hos utvalgte forhandlere med komplett servicetilbud. Dette sikrer at du som kunde kun får optimal støtte og service. Produktet er for eksempel kontrollert og justert av forhandleren før levering. Se sertifikatet i servicejournalen i denne brukerhåndboken. Hvis du trenger reservedeler eller støtte i forbindelse med servicespørsmål, garantikrav osv., kontakter du følgende fagforhandler: Denne brukerhåndboken tilhører maskinen med produksjonsnummeret: Motor Transmisjon Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer finner du på det trykte skiltet som er festet på høyre side i motorrommet. Følgende er angitt på skiltet, fra toppen: Maskinens typebetegnelse (I.D.). Produsentens typenummer (modell). Maskinens serienummer (serienr.) Oppgi typebetegnelse og serienummer når du bestiller reservedeler. Maskinens produksjonsnummer er trykt enten på et av ventillokkene eller på en serieplate. Platen angir følgende: Motormodell. Motortype. Kode Ha disse opplysningene tilgjengelige når du bestiller reservedeler. Hjulmotorene og hydrostatpumpene er merket med en strekkode på baksiden. 6-Husqvarna

7 SYMBOLER OG MERKER Følgende symboler finner du på maskinen og i brukerhåndboken. Studer dem nøye, slik at du vet hva de betyr. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. De er brukt i denne publikasjonen for å varsle leseren om en risiko for personskader eller død, spesielt dersom leseren ikke følger instruksjonene i håndboken. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. De er brukt i denne publikasjonen for å varsle leseren om en risiko for materielle skader, spesielt dersom leseren ikke følger instruksjonene i håndboken. Brukes også hvis det finnes mulighet for feil bruk eller feilmontering. R N Revers Nøytral Raskt Langsomt Choke Drivstoff Advarsel! Parkeringsbrems CE-samsvars- Advarsel! Roterende kniver, Ikke berør roterende deler merking. Gjelder kun hold deg unna det europeiske markedet utkastet Batterisyre er etsende, eksplosiv og lettantennelig Ikke stå her Bruk beskyttelsesbriller Bruk beskyttelseshansker Husqvarna-7

8 SYMBOLER OG MERKER Les brukerhåndboken Slå av motoren og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold eller reparasjon Hold sikker avstand fra maskinen Bruk kun på skråninger som ikke er brattere enn 10 Ingen passasjerer Helkroppseksponering for utkastede gjenstander Brudd på fingre og tær Ikke åpne eller fjerne sikkerhets- vern når motoren er i gang Rygg forsiktig, vær oppmerksom på andre personer Kjør forsiktig framover, vær oppmerksom på andre personer Skarpe kniver beveger seg under dekselet Støyutslipp til omgivelsene i samsvar med EU-direktivet. Maskinens utslipp er angitt i kapittelet TEKNISKE DATA, og på merkene. Gjelder kun maskiner for det europeiske markedet. 8-Husqvarna

9 SIKKERHET Sikkerhetsinstruksjoner Disse instruksjonene er for din sikkerhet. Les dem nøye. VIKTIG: DENNE KLIPPEREN ER I STAND TIL Å KAPPE AV HENDER OG FØTTER, OG KASTE UT GJENSTANDER. HVIS DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL. Generell drift Alle instruksjoner på maskinen og i håndboken må være lest og forstått før arbeidet starter. Unngå å plassere hender eller føtter nær roterende deler eller under maskinen. Hold alltid avstand til utkasteråpningen. Maskinen må bare brukes av ansvarlige voksne som er kjent med instruksjonene. Rengjør området for gjenstander som steiner, leketøy, vaiere osv., som kan bli fanget opp og kastet ut av knivene. Pass på at det ikke finnes personer i området før arbeidet starter. Stopp maskinen hvis noen kommer inn i området. Kjør aldri med passasjerer på maskinen. Denne maskinen er kun ment for å brukes av én person. Ikke klipp i revers hvis det ikke er absolutt nødvendig. Se alltid ned og bak maskinen før og under kjøring i revers. Gressutkastet må aldri rettes mot personer. Unngå å kaste ut gresset mot en vegg eller hindring. Gresset kan bli kastet tilbake mot brukeren. Stopp knivene ved kryssing av grusflater. Ikke bruk maskinen dersom gressoppsamleren, utkasterskjermen eller annet sikkerhetsutstyr ikke er komplett montert og fungerer riktig Senk farten før svinger. La aldri maskinen stå uten tilsyn når motoren er i gang. Stopp alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og fjern nøklene før du stiger av maskinen. Koble ut knivene når du ikke klipper. Slå av motoren og vent til alle deler har stoppet helt før du rengjør maskinen, tar av gressoppsamleren eller fjerner gress fra utkasterskjermen. Maskinen må bare brukes i dagslys, eller med god kunstig belysning. Ikke bruk maskinen hvis du er påvirket av alkohol eller medikamenter. Dette symbolet betyr at det må tas hensyn til viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette gjelder din sikkerhet. Les brukerhåndboken før du starter maskinen Rengjør området for gjenstander før du klipper Husqvarna-9

10 SIKKERHET Vær oppmerksom på trafikk ved bruk nær vei eller kryssing av vei. Vær ekstra forsiktig når maskinen lastes på eller losses av tilhenger eller lastebil. Bruk alltid vernebriller når du bruker maskinen. Data viser at brukere over 60 år er involvert i en stor del av personskadene som oppstår ved bruk av kjøregressklippere. Slike brukere må vurdere sin evne til å bruke kjøregressklipperen på en måte som er trygg nok til å beskytte dem selv og andre mot alvorlig personskade. Følg produsentens anbefalinger for hjulvekter eller motvekter. Alle som bruker denne maskinen må først ha lest og forstått denne brukerhåndboken. Aldersgrensen for bruk kan være underlagt lokale bestemmelser. Hold maskinen ren for gress, løv og andre avfallsrester som kan komme i kontakt med varme eksos/motordeler og ta fyr. Ikke la gressklipperen pløye opp løv eller annet avfall som kan samle seg under maskinen. Tørk opp olje- eller drivstoffsøl før du bruker eller lagrer maskinen. La maskinen avkjøles før du lagrer den. Kjør aldri med passasjerer på maskinen Motoreksos og enkelte komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, usynlig og giftig gass. Maskinen må ikke brukes i lukkede rom. 10-Husqvarna

11 SIKKERHET Personlig verneutstyr Bruk alltid godkjent personlig verneutstyr (vist i illustrasjonen) ved bruk av maskinen. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men det reduserer skadeomfanget hvis ulykken skjer. Be forhandleren om hjelp til å velge riktig utstyr. Sørg for at du har førstehjelpsutstyr tilgjengelig når du bruker maskinen. Bruk aldri maskinen med nakne føtter. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette i tåen. Bruk alltid godkjente vernebriller eller fullt ansiktsvisir ved montering eller kjøring. Bruk alltid hansker ved håndtering av knivene. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk hørselvern for å unngå skade på hørselen. Kjøring i skråninger Skråninger er en av hovedårsakene til tap av kontroll og velteulykker som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. All kjøring i skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge opp en skråning, eller føler deg utrygg, må du ikke klippe der. Klipp opp og ned skråninger (maks. 10 grader), ikke på tvers. Vær oppmerksom på hull, røtter, ujevnheter, steiner eller andre skjulte gjenstander. Ujevnt terreng kan føre til at maskinen velter. Høyt gress kan skjule hindringer. Velg lav kjørehastighet, slik at du ikke trenger å stoppe i skråningen. Unngå å klippe vått gress. Dekkene kan miste grepet. Unngå å starte, stoppe eller svinge i en skråning. Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter langsomt rett ned bakken. Bruk langsomme og jevne bevegelser i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning, som kan føre til at maskinen velter. Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med gressoppsamler eller annet tilbehør; dette kan påvirke maskinens stabilitet. Må ikke brukes i bratte skråninger. Ikke prøv å stabilisere maskinen ved å sette en fot på bakken. Personlig verneutstyr Klipp opp og ned, ikke fra side til side Ikke kjør opp eller ned skråninger som heller mer enn 10 grader. Ikke kjør på tvers i skråninger a Unngå å klippe nær stup, grøfter eller elvebredder. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten, eller hvis kanten gir etter. Husqvarna-11

12 SIKKERHET Barn Tragiske ulykker kan skje hvis brukeren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Barn blir ofte tiltrukket av maskinen og klippingen. Gå aldri ut fra at barn kommer til å holde seg utenfor fareområdet. Hold barn borte fra klippeområdet og under tilsyn av en annen ansvarlig voksen person enn brukeren. Vær oppmerksom og stopp maskinen hvis et barn kommer inn i området. Se bakover og ned mot bakken etter små barn før og under rygging. Kjør aldri med barn på maskinen selv om knivene er slått av. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller påvirke maskinens sikkerhet. Barn som har fått sitte på tidligere kan plutselig dukke opp i klippeområdet for en ny kjøretur og bli overkjørt eller rygget ned av maskinen. La aldri barn bruke maskinen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et uoversiktlig hjørne, busker, trær eller andre gjenstander som kan skjule et barn. Hold barn borte fra arbeidsområdet La aldri barn bruke maskinen Husqvarna

13 SIKKERHET Sikker håndtering av bensin Motoren må ikke startes når førergulvplaten eller andre beskyttelsesplater for klippeaggregatets drivreim er fjernet. For å unngå personskade eller skade på eiendom må du utvise ekstrem forsiktighet ved håndtering av bensin. Bensin er ekstremt brannfarlig, og dampene er eksplosive. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder. Bruk kun godkjente drivstoffbeholdere. Fjern aldri tanklokket eller fyll bensin mens motoren er i gang. La motoren kjøles ned før påfylling av drivstoff. Fyll aldri på drivstoff innendørs. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffbeholdere i nærheten av åpen ild, gnist eller tennflamme, som f.eks. på en varmtvannsbereder eller andre apparater. Reduser faren for utlading av statisk elektrisitet ved å berøre en metalloverflate før du fyller på drivstoff. Fyll aldri beholdere inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller hengerplan med plastfôring. Plasser alltid beholderne på bakken i avstand fra kjøretøyet når du fyller. Fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller tilhengeren, og etterfyll drivstoff på bakken. Hvis dette ikke er mulig, må slikt utstyr heller etterfylles med en bærbar kanne enn med en bensinpumpe. Munnstykket må være i kontakt med kanten av drivstofftanken eller åpningen på kannen hele tiden inntil påfyllingen er ferdig. Ikke bruk en enhet uten lås på munnstykket. Skift klær umiddelbart hvis du søler drivstoff på dem. Overfyll aldri drivstofftanken. Sett tanklokket på igjen, og trekk det til. Ikke start motoren i nærheten av drivstoffsøl. Bruk aldri bensin til rengjøring. Hvis det oppstår lekkasje i drivstoffsystemet, må motoren ikke startes før problemet er utbedret. Kontroller drivstoffnivået før hver bruk, og la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg som følge av varme fra motoren eller solskinn, for å unngå at det renner over. Fyll aldri drivstofftanken innendørs Motoren og eksossystemet blir svært varme under drift. Det er forbrenningsfare ved berøring. La motoren kjøles ned før påfylling av drivstoff. Husqvarna-13

14 SIKKERHET Generelt vedlikehold Bruk aldri maskinen i et lukket rom. Alle mutre og bolter må være fastskrudd for å sikre at utstyret er i driftsikker stand. Du må aldri justere eller reparere sikkerhetsinnretningene selv. Kontroller regelmessig at de fungerer som de skal. Hold maskinen fri for gress, løv eller annet materiale som kan hope seg opp. Tørk opp oljeeller drivstoffsøl, og fjern eventuelle gjenstander som er tilsølt med drivstoff. La maskinen avkjøles før du lagrer den. Hvis maskinen treffer en gjenstand, stopper du og inspiserer maskinen. Reparer om nødvendig før maskinen startes igjen. Utfør aldri justeringer eller reparasjoner mens motoren er i gang. Kontroller komponentene i gressoppsamleren og utkasterskjermen ofte, og skift ut med deler som er anbefalt av produsenten, ved behov. Klippeknivene er skarpe. Pakk inn knivene eller bruk hansker, og vær ekstra forsiktig ved service på dem. Kontroller bremsefunksjonen ofte. Juster og utfør service ved behov. Vedlikehold og skift ut sikkerhets- og instruksjonsetikettene ved behov. Ikke utfør endringer på sikkerhetsutstyret. Kontroller regelmessig at det fungerer som det skal. Maskinen må ikke brukes med defekte eller demonterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre sikkerhetsinnretninger. Unngå å endre innstillinger på regulatorer, og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører motoren for raskt, risikerer du å skade maskinens komponenter. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etseskader. Hvis batterisyre søles på huden, skyller du med vann umiddelbart. Syre i øynene kan forårsake blindhet. Kontakt lege umiddelbart. Vær forsiktig ved service på batteriet. Det dannes eksplosive gasser i batteriet. Utfør aldri vedlikehold på batteriet mens du røyker, eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom. Påse at utstyret er i god stand og at alle muttere og bolter, spesielt de som fester knivene, er skikkelig tilstrammet Kjør aldri maskinen i lukkede rom Bruk vernebriller under vedlikeholdsarbeid Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Vask hendene etter at du har håndtert batteriet. Denne gressklipperen er utstyrt med en innvendig forbrenningsmotor og må ikke brukes på eller i nærheten av terreng der skogen ikke er ryddet, eller er dekket av busk eller gress med mindre motorens system er utstyrt med en gnistfanger som er i samsvar med gjeldende lokale eller nasjonale lover (hvis anvendelig). 14-Husqvarna

15 SIKKERHET Det kan forekomme gnister ved arbeid på batteriet og de kraftige kablene i starterkretsen. Dette kan føre til batterieksplosjon, brann eller øyeskade. Gnister i denne kretsen kan ikke forekomme etter at chassiskabelen (normalt negativ, svart) er fjernet fra batteriet. Unngå elektriske gnister og konsekvensene av disse, ved å følge disse rutinene: Bruk vernebriller. Påse at tanklokket er festet skikkelig, og at ingen brannfarlige stoffer oppbevares i åpne beholdere. Arbeid aldri med starterkretsen hvis det er sølt drivstoff. Koble den negative kabelen fra batteriet først, og koble den til igjen sist. Starteren må ikke kjøres ved å koble direkte forbi startreleet Unngå å røyke når du utfører vedlikeholdsarbeid på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom. Bruk aldri maskinen innendørs eller på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Eksosgassene inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, giftig og dødelig gass. Stopp for å inspisere utstyret hvis maskinen kjører over eller på noe. Utfør om nødvendig reparasjoner før du starter igjen. Utfør aldri justeringer mens motoren er i gang. Maskinen er kun testet og godkjent med det originale utstyret, eller med utstyr som anbefales av produsenten. Bruk kun godkjente reservedeler til maskinen. Knivene er skarpe og kan forårsake kuttskader. Pakk inn knivene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller ofte at parkeringsbremsen fungerer som den skal. Juster og utfør service ved behov. Finfordelingsknivene må bare brukes på kjente steder når det ønskes høyere klippekvalitet. Reduser faren for brann ved å fjerne gress, løv og annet som kan ha samlet seg på maskinen. La maskinen kjøles ned før den settes bort for lagring. Rengjør klippeaggregatet og undersiden regelmessig. Unngå å sprute vann på motor eller elektriske deler. Fare for gnister Rengjør klippeaggregatet regelmessig Husqvarna-15

16 SIKKERHET Transport Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige klemskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes på eller losses fra et kjøretøy eller en tilhenger. Bruk en godkjent tilhenger til å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen, steng drivstofftilførselen og fest maskinen med godkjent festeutstyr, som bånd, kjetting eller stropper, under transport. Ikke bruk maskinen på offentlig vei. Kontroller og følg lokale trafikkforskrifter før maskinen transporteres på vei. Maskinen må ikke slepes: det kan skade drivverket. Last enheten på en lastebil eller tilhenger ved å kjøre den i lav hastighet opp på en tilstrekkelig sterk rampe. Ikke løft! Maskinen er ikke ment for å løftes for hånd. Lekkasjer av hydraulikkolje under trykk kan ha tilstrekkelig kraft til å penetrere huden, og kan føre til alvorlige skader. Kontakt lege umiddelbart hvis du blir skadet av væskeutslipp. Hvis du ikke får riktig medisinsk behandling umiddelbart, kan det føre til alvorlig infeksjon eller reaksjon. VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig til å holde maskinen på plass under transport. Sørg for at maskinen er godt festet til transportkjøretøyet. Rygg alltid maskinen inn på transportkjøretøyet for å unngå at den velter. Vær spesielt forsiktig når du laster maskinen på en lastebil eller tilhenger ved hjelp av en rampe. Det er fare for alvorlige personskader eller dødsfall dersom maskinen faller ned fra rampen. 16-Husqvarna

17 SIKKERHET Veltebeskyttelse (ROPS) Veltebeskyttelsen (ROPS) øker basevekten på enheten med 73 lbs/33 kg. Ikke bruk veltebeskyttelsen som løfte-, feste- eller ankringspunkt. Ikke bruk veltebeskyttelsen til å taue vrak eller til sleping. ikke overskrid maks. tillatt totalvekt: 2822 lbs/1283 kg. Les maskinens brukerhåndbok før hver bruk. Fest setebeltet skikkelig dersom enheten har veltebeskyttelse. Unngå om mulig å bruke enheten i nærheten av grøfter, fyllinger og hull. Senk hastigheten når du snur, krysser skråninger og på grove, glatte eller gjørmete overflater. Hold deg borte fra skråninger som er for bratte for sikker bruk. Pass på hvor du går, spesielt ved enden av raden, på veier og rundt trær. Ikke la andre kjøre på enheten. Bruk klipperen på en jevn måte - ingen brå start, stopp eller svinger. Når klipperen er stanset, koble bremsene ordentlig inn og bruk parkeringsbremsen. Dersom en del av veltebeskyttelsen er ødelagt, må hele veltebeskyttelsen erstattes. Kontroller om alle boltene inkludert setebeltet har riktig tiltrekningsmoment før hver bruk. Kontroller om veltebeskyttelsens struktur er skadet før hver bruk. Veltebøylen er IKKE beregnet på bruk ved temperaturer under null. Gnistfangere En gnistfanger er standardutstyr på enheten og er festet på lyddemperen. Rengjør den innvendige skjermen regelmessig, avhengig av bruk og forhold. Ved rengjøring fjerner du klemmen som fester halerøret. Fjern halerøret og skyv gnistfangerskjermen ut av lyddemperen. Fjern kull fra skjermen med en myk børste eller klut. Sett skjermen tilbake på plass og fest halerøret igjen. Sett halerøret enten horisontalt eller oppover, på avstand fra gressoverflater. Veltebeskyttelsens egenskaper kan forringes av skader dersom klipperen velter eller det oppstår endringer på den. Hvis dette skjer, MÅ hele strukturen erstattes. Rengjør gnistfangerskjermen regelmessig Husqvarna-17

18 STYREENHETER Denne brukerhåndboken beskriver Husqvarna Zero Turn-rider. Rideren er utstyrt med en Kawasaki firetakts motor med overliggende ventiler. Overføringen fra motoren foregår via reimdrevne hydrauliske pumper. Venstre og høyre styrespak brukes til å regulere væskestrømmen, og dermed retning og hastighet. Styreenhetenes plassering Bevegelseskontrollspaker 2. Sporjustering 3. Parkeringsbrems 4. Drivstofflokk, venstre 5. Bypass-ventiler 6. Timeteller 7. Tenningsbryter 8. Chokespak 9. Gasspak 10. Knivbryter 11. Spak for setejustering 12. Aggregatløft 13. Aggregatutløser *Den oppgitte nominelle motoreffekten er den gjennomsnittlige nytteeffekten (ved et spesifisert turtall) for en typisk produksjonsenhet av denne motormodellen sammenlignet med SAE standard J1349/ISO1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Faktisk effekt for motoren som er montert på den ferdige maskinen avhenger av driftshastighet, miljøbetingelser og andre variabler Husqvarna

19 STYREENHETER Bevegelseskontroll-spaker Maskinens hastighet og retning er kontinuerlig variabel ved hjelp av de to styrespakene. Styrespakene kan flyttes frem og tilbake i forhold til nøytral stilling. I tillegg finnes en nøytral stilling som er låst hvis styrespakene beveges utover. Når begge spakene står i nøytral stilling (N), står maskinen stille. Ved å skyve begge spakene like mye forover eller bakover, kjører maskinen i en rett linje henholdsvis forover eller bakover. Hvis du for eksempel vil svinge til høyre mens maskinen kjører forover, trekker du høyre styrespak mot nøytral stilling. Rotasjonen til det høyre hjulet reduseres, og maskinen dreier til høyre. Sving på stedet (zero turn) kan oppnås ved å bevege én kontroll bakover (bak nøytral stilling), og forsiktig bevege den andre styrespaken forover fra nøytral stilling. Rotasjonsretningen ved sving på stedet bestemmes av hvilken styrespak som beveges bakover til bak nøytral stilling. Hvis venstre styrespak trekkes bakover, svinger maskinen til venstre. Vær ekstra forsiktig når denne manøveren utføres. Styrespaker Maskinen kan svinge svært raskt hvis én styrespak beveges mye lenger frem enn den andre. 1. Forover 2. Nøytral 3. Nøytralt spor, nøytral lås 4. Revers Mønster for bevegelseskontroll -spak(høyre side) Husqvarna-19

20 STYREENHETER Timeteller Timetelleren viser totalt antall driftstimer. Den vil blinke CHG OIL (skift olje) med 50 timers intervall. Blinkingen varer fra en time før til en time etter intervallet. Symbolet for CHG OIL vil tennes og slukkes automatisk. Timetelleren kan ikke tilbakestilles manuelt. Kontrollpanelet kan variere alt etter drivstofftypen. Timeteller - gassmodell Sporjustering Hvis klipperen ikke går i rett linje, kontrollerer du dekktrykket i begge bakdekkene. Anbefalt lufttrykk for bakdekkene er 15 psi (1 bar). 1. Sporjustering gjøres med sporingsbolten og sporingshåndtaket. Sporingsbolten og sporingshåndtaket fungerer som begrensende enheter for bevegelseskontroll-spakene i fullt forover-stilling. 2. For foreløpig sporjustering, flytt enheten til et åpent, uhindret område som f.eks. en tom parkeringsplass eller åpen mark. 3. Trekk sporingsbolten ut til den er i flukt med mutteren. 4. Løsne på sporingshåndtaket til det er i flukt med mutteren. 5. Testkjør enheten ved å kjøre den på full gass og i fullt forover-stilling på begge bevegelseskontrollspakene. Drei sporingsbolten på høyre side gradvis inn til det er merkbart at enheten begynner å gå til høyre. 6. Kjør forover på full gass med begge bevegelseskontroll-spakene i fullt forover-stilling. Drei sporingshåndtaket (venstre side) gradvis til enheten går rett. Sporjustering Husqvarna

21 STYREENHETER Parkeringsbrems Parkeringsbremsen befinner seg til venstre på maskinen. Trekk spaken bakover for å aktivere bremsen, og skyv den forover for å deaktivere den. VIKTIG INFORMASJON Maskinen må stå helt stille før du aktiverer parkeringsbremsen. Sett alltid på parkeringsbremsen før du stiger av maskinen. Slipp parkeringsbremsen før du flytter klipperen. Parkeringsbrems Knivbryter For å koble inn klippeaggregatet, trekker du knivbryteren ut. Klippeknivene er koblet ut når bryteren er trykket helt ned. Kontrollpanelet kan variere alt etter drivstofftypen. Knivbryter Tenningsbryter Tenningsbryteren er plassert på kontrollpanelet og brukes til å starte og stoppe motoren. Kontrollpanelet kan variere alt etter drivstofftypen. Trykk inn og drei nøkkelen med urviseren for å starte motoren. Tenningsbryter Husqvarna-21

22 STYREENHETER Sett nøkkelen i KJØRE-stilling når motoren har startet. Tenningsbryter - KJØRE-stilling Ved bruk av tilbehør dreies nøkkelen med urviseren. Tenningsbryter - tilbehør Husqvarna

23 STYREENHETER Sikringer Sikringene befinner seg på høyre side av maskinen. De er tilgjengelige ved å tippe setet forover. Sikringene er flatstift-sikringer som brukes i biler. Det er tre sikringer med klassifisering og funksjoner: A, hovedsikring A, klippeaggregat-kobling A, tilbehør Sikringer Chokespak Chokespaken brukes ved kaldstart for å forsyne motoren med mer drivstoff. For kaldstart må choken trekkes helt ut. Chokespak Klippehøyde-pedaler Klippehøyde-pedalene utløser aggregatløftet for å kunne stille inn ønsket aggregathøyde. Trykk på løftepedalen og drei foten for også å trykke på utløserpedalen og låse opp aggregatløftet. For transport skyver du løftepedalen helt forover til aggregatløftet låser seg i transportstilling (høyeste) Løftepedal 2. Utløserpedal Pedaler for valg av klippehøyde Husqvarna-23

24 STYREENHETER Spak for setejustering Setet kan justeres sidelengs. Spaken befinner seg på høyre side av setet (sett fra førersetet). Avhengig av modellen flyttes spaken til venstre eller oppover for å utføre justeringer. Sidelengs justering Drivstoffventil Drivstoffventilen befinner seg til venstre bak setet. Ventilen er stengt når håndtaksknotten er dreid vinkelrett med drivstoffrøret. Drivstoffventil for bensinmodell i LUKKET stilling Husqvarna

25 STYREENHETER Fylle på drivstoff VIKTIG INFORMASJON Det anbefales å fylle drivstoff i begge tankene ved første gangs oppstart. Les sikkerhetsinstruksjonene før du fyller drivstoff. Maskinen har to drivstofftanker, en på hver side rett bak setet. Kapasiteten til hver tank er 11,4 liter (6 gallons). Kontroller regelmessig at pakningen på bensinlokket ikke er skadet og hold lokket godt lukket. Motoren går på blyfri bensin med et oktantall på minst 87 (ingen oljeblanding). Miljøtilpasset alkylatbensin kan brukes. Se Tekniske data angående etanoldrivstoff. Metanoldrivstoff er ikke tillatt. Ikke bruk E85 alkoholbasert drivstoff. Det kan oppstå skader på motoren og komponentene. Ved bruk i temperaturer under 32 F. (0 C.), bruk ny, ren vinterbensin for å sikre en god start i kaldt vær. Bensin er svært brannfarlig. Vær forsiktig, og fyll tanken utendørs (se sikkerhetsinstruksjonene). Motoren og eksossystemet blir svært varme under drift. Forbrenningsfare ved berøring. La motoren kjøles ned før påfylling av drivstoff. Drivstofftanker VIKTIG INFORMASJON Erfaring viser at drivstoff med alkoholblanding (også kalt gasohol, etanol eller metanol) kan trekke til seg fuktighet som fører til at drivstoffet skiller seg og danner syrer under lagring. Syreholdig bensin kan føre til skade på drivstoffsystemet i motoren under lagring. For å unngå motorproblemer må drivstoffsystemet tømmes før maskinen settes bort for 30 dager eller mer. Tøm drivstofftanken, start motoren og la den gå til drivstoffslangene og forgasseren er tømt. Bruk nytt drivstoff neste sesong. Se Lagringsinstruksjoner for ytterligere informasjon. Bruk aldri motor- eller forgasserrens i drivstofftanken, fordi det kan føre til permanent skade. Fyll på til bunnen av påfyllingsstussen. Unngå overfylling. Tørk av eventuelt olje- eller drivstoffsøl. Bensin må ikke lagres, søles eller brukes i nærheten av åpen ild. Husqvarna-25

26 DRIFT Les avsnittet om Sikkerhetsinstruksjoner og de neste sidene hvis du er ukjent med maskinen. Opplæring Zero turn-klippere er mye lettere å manøvrere enn typiske kjøregressklippere på grunn av den unike styreevnen. Vi anbefaler at dette kapittelet gjennomgås i sin helhet før du prøver å kjøre klipperen. For å bli kjent med kontrollene bør du kjøre med redusert turtall og redusert kjørehastighet første gang du skal bruke klipperen. IKKE flytt kjørespakene til helt fremre eller bakre stilling når du bruker maskinen for første gang. Vi anbefaler også at førstegangsbrukere gjør seg kjent med klipperens bevegelser på et hardt underlag, for eksempel betong eller asfalt, FØR maskinen brukes på gress. Før brukeren har blitt kjent med kjørespakene og funksjonen for sving på stedet, kan gresset skades som følge av for aggressiv manøvrering. Styring Kjøre forover og bakover Klipperens kjøreretning og hastighet justeres med styrespaken(e) på hver side av klipperen. Venstre styrespak styrer venstre hjul. Høyre styrespak styrer høyre hjul. Flytt begge styrespakene forsiktig fremover. Dette gjør at klipperen begynner å bevege seg forover i rett linje. Trekk styrespakene tilbake til nøytral stilling, slik at klipperen stopper. Trekk styrespakene litt tilbake, slik at klipperen beveger seg bakover. Skyv styrespakene forover til nøytral stilling, slik at klipperen stopper. Svinge til høyre Under kjøring forover trekker du den høyre spaken tilbake mot nøytral stilling mens den venstre spaken ikke beveges, for å redusere rotasjonshastigheten til det høyre hjulet, slik at maskinen svinger til høyre. Svinge til venstre Under kjøring forover trekker du den venstre spaken tilbake mot nøytral stilling mens den høyre spaken ikke beveges, for å redusere rotasjonshastigheten til det venstre hjulet, slik at maskinen svinger til venstre. Svinge på stedet Under kjøring forover, trekker du først begge kjørespakene bakover, til klipperen stopper eller hastigheten reduseres betydelig. Ved deretter å bevege én spak litt forover og den andre bakover, svinger klipperen i retningen mot den spaken som trekkes bakover. VIKTIG INFORMASJON Når styrespakene står i revers-stilling går de tilbake til nøytral stilling hvis de slippes. Dette kan føre til at klipperen plutselig stopper. Førstegangsbrukere bør skyve klipperen (se Flytte kjøregressklipperen manuelt under Bruk ) til et åpent, flatt område uten andre personer, kjøretøy eller hindringer i nærheten. For å kjøre maskinen må brukeren sitte i førersetet og starte motoren (se Før oppstart i kapittelet Drift). Juster motorens turtall til tomgang, deaktiver parkeringsbremsen, men ikke aktiver knivene foreløpig. Roter styrespakene innover. Når styrespakene ikke er flyttet forover eller bakover, står klipperen stille. 26-Husqvarna

27 DRIFT Veltebøyle og setebelte Bruk enheten med veltebøylen i hevet og låst stilling og bruk setebeltet. Det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er nede. Hvis det skulle bli nødvendig å senke veltebøylen, ikke bruk setebeltet. Hev veltebøylen så snart klaringen tillater det. Setebeltet må brukes når veltebøylen er i oppreist stilling. Før oppstart Les kapitlene Sikkerhetsinstruksjoner og Styreenheter før du starter maskinen. Utfør daglig vedlikehold før start (se Vedlikeholdsskjema i avsnittet Vedlikehold). Kontroller at det er nok drivstoff på tanken. Juster setet til ønsket stilling. Følgende betingelser må være oppfylt før motoren kan startes: 1. Knivbryteren til innkobling av klippeknivene må trykkes inn. 2. Parkeringsbremsen må være på. Veltebøyle i oppreist stilling Koble inn bremsen før oppstart Begge styrespakene må stå i låst (ytre) nøytral stilling. Sett spakene i nøytral stilling Husqvarna-27

28 DRIFT Starte motoren 1. Sett deg i setet. 2. Hev klippeaggregatet til transportstilling ved å sette løftepedalene helt forover. 3. Aktiver parkeringsbremsen. Sett klippeaggregatet i transportstilling Koble ut klippeknivene ved å trykke på knivbryteren. Trykk på kontrollen for å koble ut klippeaggregatet Flytt styrespakene utover til låst (ytre) nøytral stilling. Sett spakene i nøytral stilling Husqvarna

29 DRIFT 6. Flytt gasspaken til midtstillingen. Still inn gassen Hvis motoren er kald, må choken trekkes ut til choke-stillingen. Still inn choken Åpne ventilen på drivstofftanken. Drivstoffventil i ÅPEN stilling Husqvarna-29

30 DRIFT 9. Trykk inn og drei tenningsnøkkelen til startstilling. Drei til START-stilling Når motoren starter, slipper du tenningsbryteren umiddelbart tilbake til kjørestilling. VIKTIG INFORMASJON Ikke aktiver starteren i mer enn 5 sekunder hver gang. Hvis motoren ikke starter, venter du ca. 10 sekunder før du prøver igjen. Slipp tenningen til KJØRE-stilling Husqvarna

31 DRIFT 11. Skyv choken sakte inn når motoren har startet. Skyv choken inn etter oppstart Still inn ønsket turtall med gasspaken. La motoren gå på moderat turtall, halv gass, i 3-5 minutter før den belastes for hardt. BRUK FULL GASS UNDER KLIPPING (ikke choke). Eksosen fra motoren samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, usynlig og giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Still inn motorturtallet Husqvarna-31

32 DRIFT Svakt batteri Blysyrebatterier danner eksplosive gasser. Hold gnister, flammer og røykeutstyr borte fra batteriene. Bruk alltid vernebriller i nærheten av batteriene. VIKTIG INFORMASJON Gressklipperen er utstyrt med et 12-volts negativt jordet system. Det andre kjøretøyet må også ha et 12 volts negativt jordet system. Ikke bruk gressklipperen til å starte andre kjøretøy. Gjør slik dersom startkabler brukes for å starte motoren: Startkabler Koble endene av den RØDE kabelen til de POSITIVE (+) polene på hvert batteri, mens du passer på å ikke kortslutte til chassis. Koble én ende av den SVARTE kabelen til den NEGATIVE (-) polen på det oppladede batteriet. Koble den andre enden av den SVARTE kabelen til en god CHASSISJORD på klipperen med utladet batteri, med god avstand til drivstofftank og batteri. Fjern kablene i motsatt rekkefølge Fjern først den SVARTE kabelen fra chassis og deretter fra det oppladede batteriet. Fjern den RØDE kabelen til slutt fra begge batteriene. Tilkobling av startkabler Husqvarna

33 DRIFT Kjøring 1. Deaktiver parkeringsbremsen ved å bevege spaken nedover. MERK: Klipperen er utstyrt med dødmannsfunksjon. Hvis brukeren forlater førersetet mens motoren er i gang uten å først sette på parkeringsbremsen, stopper motoren. 2. Sett styrespakene i nøytral stilling (N). Koble ut parkeringsbremsen Klippehøyden kan stilles inn fra 1"til 5" (2,5 cm-12,7 cm) ved å sette bolten for justering av klippehøyde i ønsket hull. Utløs klippehøydekontrollen ved å trykke likt på begge pedalene. Pedaler for valg av klippehøyde Skyv fotpedalen helt forover til transportstilling. Sett bolten i ønsket klippehøyde. (Bolten fjernes ved å dreie den 180 O.) Skyv på pedalene igjen for å senke aggregatet til valgt innstilling. Still inn aggregatet på valgt klippehøyde Husqvarna-33

34 DRIFT 5. Påse at arbeidsområdet er fritt for gjenstander som kan bli kastet av de roterende knivene. Forsikre deg om at ingen befinner seg i nærheten av klipperen når knivbryteren kobles inn. 6. Flytt gasspaken til full gass. 7. Koble inn klippeknivene ved å trekke ut knivbryteren. Maskinens hastighet og retning er kontinuerlig variabel ved hjelp av de to styrespakene. Når begge spakene står i nøytral stilling, står maskinen stille. Ved å skyve begge spakene like mye forover eller bakover, kjører maskinen i en rett linje henholdsvis forover eller bakover. Koble inn klippeaggregatet og flytt gasspaken til full Bruk i skråninger Les Kjøring i skråninger i Sikkerhetsinstruksjoner". Ikke kjør opp eller ned skråninger som heller mer enn 10 grader. Ikke kjør på tvers i skråninger. VIKTIG INFORMASJON Kontrollspakene går tilbake til nøytral stilling når de slippes. Dette kan føre til at klipperen plutselig stopper. Sett spakene i nøytral stilling Bruk lavest mulig hastighet før oppstart i skråninger, både oppover og nedover. Unngå å stoppe eller endre hastighet i skråninger. Hvis det er helt nødvendig å stoppe, trekker du kjørespakene til nøytral stilling, og skyver dem utover for å koble inn parkeringsbremsen. Deaktiver parkeringsbremsen for å starte bevegelsen igjen. Trekk styrespakene tilbake mot midten av klipperen, og trykk forover for å kjøre forover igjen. Kjør alltid sakte når du svinger. Koble ut parkeringsbremsen Husqvarna

35 DRIFT Stoppe motoren Flytt gasspaken til minimumsstilling (skilpaddesymbol). La motoren gå på tomgang et minutt for å få normal arbeidstemperatur før den stanses dersom den har arbeidet hardt. Unngå tomgangskjøring i lengre tid; risiko for belegg på tennpluggene. Koble ut klippeaggregatet ved å trykke på knivbryteren Koble ut klippeaggregatet og flytt gasspaken til minimum. Hev klippeaggregatet ved å trykke fotpedalen forover til transportstilling. Når maskinen står stille, aktiverer du parkeringsbremsen ved å trekke spaken oppover. Drei tenningsnøkkelen til stopp-stilling. Hev aggregatet til transportstilling Flytt styrespakene utover. Ta ut nøkkelen. Ta alltid ut nøkkelen når du forlater klipperen for å hindre at uvedkommende bruker den. Sett spakene i nøytral stilling for å stanse Husqvarna-35

36 DRIFT Klippetips Vær oppmerksom på og marker steiner og andre faste gjenstander for å unngå kollisjoner. Start med høy klippehøyde og reduser høyden deretter til ønsket klipperesultat nås. En vanlig plen bør klippes til 2½" (64 mm) vår og høst og over 3" (76 mm) i sommermånedene. Klipp ofte etter moderat vekst for å få en sunn og pen plen. Gress som er høyere enn 15 cm klippes to ganger for å få best mulig resultat. Klipp ganske høyt første gang, deretter til ønsket høyde i andre omgang. Klipperesultatet blir best med høyt turtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (kjøregressklipperen kjører sakte). Hvis gresset ikke er for langt og tett, kan kjørehastigheten økes uten at det påvirker klipperesultatet negativt. Best resultat oppnås ved å klippe plenen ofte. Plenen blir jevnere, og det avklipte gresset fordeles jevnere over det klipte området. Den totale tidsbruken øker ikke, fordi man kan bruke høyere kjørehastighet uten at resultatet blir dårlig. Unngå å klippe vått gress. Klipperesultatet blir dårligere fordi hjulene synker ned i den myke plenen, det danner seg klumper og gresset setter seg fast i klippeaggregatet. Spyl undersiden av klippeaggregatet med vann etter hver bruk. Ved rengjøring skal klippeaggregatet løftes til transportstilling. Forsikre deg om at klipperen er avkjølt, og at motoren er slått av. Bruk trykkluft til å rengjøre oversiden av klippeaggregatet. Unngå å spyle vann på motoren, de elektriske komponentene, og på oversiden av maskinen. Når mulchingsettet brukes, er det viktig at klippeintervallet er kort og at klippeaggregatet rengjøres oftere. Klippemønster Fjern steiner og andre gjenstander på plenen som kan bli kastet ut av knivene b Kjør aldri kjøregressklipperen i en skråning som heller mer enn 10 grader. Klipp skråninger opp og ned, aldri fra side til side. Unngå plutselige retningsendringer. 36-Husqvarna

37 DRIFT Flytte maskinen manuelt VIKTIG INFORMASJON Stram ventilen moderat. Ikke overstram ventilen nå den lukkes. Det kan skade ventilsetet. Pumpens utløserventiler Pumpens utløserventiler befinner seg foran og bak på pumpen. De brukes til å utløse systemet slik at maskinen kan flyttes for hånd når den ikke er i drift. Tipp setet forover og fjern viftedekslet for å komme til pumpen. Bruk en 5 /8" nøkkel eller socket og skralle. Drei pumpens utløserventil ½ omdreining. Gjør det motsatte for å tilbakestille pumpen. Fjern viftedekslet for å komme til utløserventilene Det må ikke utføres justeringer eller vedlikehold med mindre: motoren har stoppet tenningsnøkkelen er fjernet parkeringsbremsen er aktivert Husqvarna-37

38 VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLD Kontroller parkeringsbremsen Kontroller motoroljenivået (hver gang det fylles drivstoff) Kontroller sikkerhetssystemet Daglig Minst én gang årlig Vedlikeholdintervall i timer Før Etter Kontroller for drivstoff- og oljelekkasjer Kontroller/rengjør motorens kjøleluftinntak Kontroller klippeaggregatet Kontroller for løse komponenter (skruer, mutre) Rengjør undersiden av klippeaggregatet Start motoren og knivene, lytt etter uvanlige lyder Kontroller for skade Rengjør grundig rundt motoren Rengjør rundt reimer, reimhjul Kontroller dekktrykk Kontroller batterikoblinger Slipe 3) / Skifte klippeknivene Rengjør motorens kjøleluftinntak 2) Rengjør forfilter i luftfilter 2) (skum) Rengjør filterkassetten i luftfilteret 2) (papirfilter) Kontroller/juster parkeringsbremsen Kontroller lyddemper/gnistfanger 1) Første skift etter 8-10 timer. Skift hver 50. driftstime ved høy belastning eller høye omgivelsestemperaturer. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og utskifting skje oftere. 3) P Utføres av autorisert serviceverksted. = Beskrevet i denne håndboken = Ikke beskrevet i denne håndboken = Se motorprodusentens håndbok 38-Husqvarna

39 VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLD Kontroller/juster gassvaieren Daglig Minst én gang årlig Vedlikeholdintervall i timer Før Etter Kontroller tilstanden til reimer, reimhjul Skift motorolje 1) Skift motoroljefilter Rengjør/skift tennpluggene Skift drivstoffilteret Skift luftfilteret 2) (papirfilter) Kontroller styrehjulene (hver 200. driftstime) Skift forfilter i luftfilter 2) (skum) Kontroller hydraulikkoljen i oljetanken Skift hydraulikkolje (etter 500 timer) Skift hydraulikkoljefilter (etter 500 timer) Demonter og kontroller startmotoren 3) (etter 500 timer) Kontroller/juster klippeaggregatet Kontroller motorens ventilklaring 3) Utfør service som gjøres hver 500. driftstime. 3) 1) Første skift etter 5-8 timer. Skift hver 50. driftstime ved høy belastning eller høye omgivelsestemperaturer. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og utskifting skje oftere. 3) P Utføres av autorisert serviceverksted. = Beskrevet i denne håndboken = Ikke beskrevet i denne håndboken = Se motorprodusentens håndbok Sjekkliste som skal tas hensyn til før du utfører service eller justeringer: Aktiver parkeringsbremsen. Sett knivbryteren i deaktivert stilling. Drei tenningsbryteren til stillingen AV og fjern nøkkelen. Forsikre deg om at knivene og alle bevegelige deler har stoppet helt. Koble tennpluggvaieren fra alle tennpluggene og legg vaieren der den ikke kan komme i kontakt med pluggen. Husqvarna-39

40 VEDLIKEHOLD Batteri Gressklipperen er utstyrt med et vedlikeholdsfritt batteri som ikke trenger ettersyn. Periodisk lading av batteriet med en batterilader for bilbatterier vil imidlertid forlenge batteriets levetid. Hold batteriet og polene rene. Påse at batterikabelskoene er strammet ordentlig til. Se oversikt over ladetider. Bruk alltid vernebriller i nærheten av batteriene. Fjerne batteriet Korrosjon og smuss på batteriet og polene kan føre til at batteriet lekker strøm. 1. Løft opp setet og drei det helt forover til det støttes av setestangen. 2. Løsne tilstrekkelig på de to vingemutterne som er festet på J-boltene på siden, til at batteriets festebrakett glir ned fra batteriet. 3. Bruk to 13 mm fastnøkler til å koble fra den SVARTE og deretter den RØDE batterikabelen. 4. Fjern forsiktig batteriet fra klipperen. For rengjøring 5. Skyll batteriet med vann fra springen, og tørk av det. 6. Rengjør polene og endene på batterikabelen med en stålbørste til de er blanke. STANDARD BATTERI LADE - NIVÅ OMTRENTLIG LADETID* FOR BATTERIET TIL FULLT NIVÅ VED 80 O F / 27 O C 50 Ampere Maksimal hastighet ved: 30 Ampere 20 Ampere 12,6V 100% - FULLADET - VIKTIG INFORMASJON Ikke prøv å åpne eller fjerne hetter eller deksler. Det er ikke nødvendig å kontrollere elektrolyttnivået eller etterfylle elektrolytt. Bruk alltid to fastnøkler på klemmeskruene. 10 Ampere 12,4V 75% 20 min. 35 min. 48 min. 90 min. 12,2V 50% 45 min. 75 min. 95 min. 180 min. 12,0V 25% 65 min. 115 min. 145 min. 280 min. 11,8V 0% 85 min. 150 min. 195 min. 370 min. *Ladetiden avhenger av batteriets kapasitet, tilstand, alder og temperatur, samt laderens effektivitet Unngå å kortslutte batteripolene ved at en fastnøkkel eller en annen gjenstand berører begge polene samtidig. Før batteriet kobles til, fjerner du metallarmbånd, armbåndsur, ringer osv. Den positive klemmen kobles til først, for å unngå gnister ved utilsiktet jording. For utskifting 7. Monter et nytt batteri med batteripolene på samme plass som det gamle batteriet. 8. Koble først den RØDE batterikabelen til batteriets positive (+) pol. 9. Koble den SVARTE jordingskabelen til batteriets negative (-) pol. 10. Skyv festebraketten tilbake på plass over batteriet og stram vingemutterne til igjen. 11. Senk setet Monter braketten 2. Batteribrakett Rengjøre og montere batteriet Husqvarna

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

1740281 TP 199-4408-00-SW-R

1740281 TP 199-4408-00-SW-R GB FR D I L DK S SF ES EE GR H LV LT PL CZ SK RU Instruction Book - Snowthrower Model 650x7A Livret d instructions - Chasse-neige 650x7A Betriebsanleitung - Schneeschleuder Modell 650x7A Manuale di istruzioni

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning AR19 AR25 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner

Detaljer

Sikkerhetshåndbok. Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen

Sikkerhetshåndbok. Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen Sikkerhetshåndbok Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen Derfor er sikkerhet viktig for deg! Din sikkerhet og dine kollegers sikkerhet er målet til våre konstruktører, for at

Detaljer