OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9 - Vannskade Brevdato Dokumenttittel Avsender Gjensidige Forsikring ASA Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9 - Varsel om tilbakebetaling av utllegg - vannskade hos Mette Baastad TEKNÆ-TEDR-HEH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Høstkonferanse - Språk i grenseland Brevdato Dokumenttittel Avsender Norsk Måungdom Søknad om stønad til høstknferansen: Språk i grenseland TRO-SPS-HPR Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Friluftstiltak - Turkart Trøgstad Brevdato Dokumenttittel Avsender Turkart Østfold Innkalling årsmøte - Turkart Østfold TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Voksenopplæring - norsk Brevdato Dokumenttittel Avsender Søknad om behovsprøvet norskopplæring TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 15/4 - Sanner - Oppmålingsforretning Brevdato Dokumenttittel Avsender Høisand AS Gbnr 15/4 - Sanner - Rekvisisjon av oppmålingsforretning

2 Side 2 TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bostøtte Vedtakslister og søknadsbehandling Avsender Vedtakslister og søknadsbehandling termin 08/2015 TRO-TEKNÆ-LAS ledd nr. 2 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 63/106 - Skrammerud 47 - Seksjonering Brevdato Dokumenttittel Avsender Statens kartverk - Tinglysning Gbnr 63/106 - Skrammerud 47 - Retur av tinglyst dokument TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Avsender Innkalling til møte TRO-HAVOPP-BRU Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Utvikling av modeller - Oppfølging av barn av psykisk syke og foreldre som misbruker rusmidler Mottaker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Søknad om tilskudd - Utvikling av modeller - Oppfølging av barn av psykisk syke og foreldre som misbruker rusmidler TRO-HEBA-BOL

3 Side 3 Dokumentnr. 15/137-5 Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Oppsigelse av stilling HEBA-FHT-GRL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Kontrollutvalget Trøgstad kommune Avsender Kontrollutvalget Møteinnkalling kontrollutvalget i Trøgstad TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Henvendelse Trøgstad kommune - beklagelse TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Henvendelse Trøgstad kommune TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Tilretteleggingsgaranti

4 Side 4 TRO-SKJB-HSH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP TRO-SKJS-ELA Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Høstkonferanse - Språk i grenseland Mottaker Norsk Måungdom Søknad om stønad til høstkonferansen: Språk i grenseland TRO-SPS-HPR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnevaksinasjonprogrammet Avsender Fylkesmannen i Østfold Barnevaksinasjonsprogrammet - svarfrist TRO-SPS-BAK Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Omsorgssenter - enslige mindreårige asylsøkerbarn - Krageviken Avsender Tove Lillevik Etterlyser - Saksdokumenter - bestilling - 15/ TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel

5 Side 5 Journaldato: Omsorgssenter - enslige mindreårige asylsøkerbarn - Krageviken Mottaker Tove Lillevik Svar -Etterlyser saksdokumenter - 15/ TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/18, 20 og 21 - Vesle Skrammerud 10 A/Hølandsveien 7 - Riving av påstående bebyggelse og oppføring av forretningsbygg Brevdato Dokumenttittel Mottaker Kopperud Murtnes Bygg AS Forlengelse av gravemelding til Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan - Henningsmoen Øst - næringsområde Mottaker Fylkesmannen i Østfold; Norges vassdrag og energidirektoratet Region Øst; Reguleringsplan m/konsekvensutredning for Henningsmoen øst næringsområde - sluttbehandling Statens vegvesen ; Eidsberg kommune; Inger Marie Skjærsaker; Østfold fylkeskommune TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 63/400 - Idrettsveien 8 - Oppføring av klubbhus ved kunstgressbanen Avsender Geir Ødeby Bekreftelse på utførte gjenstående arbeider Dokumentnr. 15/ Sakstittel

6 Side 6 Journaldato: Gbnr 63/400 - Idrettsveien 8 - Oppføring av klubbhus ved kunstgressbanen Mottaker Bogø Byggplan; Geir Ødeby; Gbnr 63/400 - Idrettsveien 8 - Ferdigattest - klubbhus Johnny Bogø Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Startlån Avsender ; Søknad om startlån - forhåndsgodkjenning TRO-TEKNÆ-LAS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Startlån Mottaker ; Svar på søknad om startlån TRO-TEKNÆ-LAS Dokumentnr. 15/953-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 66/23 - Løkenveien 54 - Pilotprosjekt Mottaker LANGSTAD PÅL RUNE Invitasjon til informasjonsmøte om pilotprosjekt Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 43/25, 26 og 27 - Greverud gård - Retting i matrikkelkartet. Brevdato Dokumenttittel

7 Side 7 Avsender Anders Fogstad Gbnr 43/25, 26 og 27 - Greverud gård - Retting i matrikkelkartet. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/933-3 Sakstittel Journaldato: Gbnr 66/25 - Tuenveien 42 - Pilotprosjekt Mottaker JOHANSEN SONJA MARIE Invitasjon til informasjonsmøte om pilotprosjekt Dokumentnr. 15/969-3 Sakstittel Journaldato: Gbnr 66/26 og 36 - Løkenveien Pilotprosjekt Mottaker LØKEN BERIT Invitasjon til informasjonsmøte om pilotprosjekt Dokumentnr. 15/884-3 Sakstittel Journaldato: Gbnr 66/12 og 34 - Tuenveien 50 - Pilotprosjekt Mottaker BREVIK HARALD ASBJØRN Invitasjon til informasjonsmøte om pilotprosjekt OG MARION Dokumentnr. 15/999-3 Sakstittel Journaldato: Gbnr 66/35 og 42 - Løkenveien 71 - Pilotprosjekt Mottaker STRAND HARALD OG TOVE Invitasjon til informasjonsmøte om pilotprosjekt ELISABETH

8 Side 8 Dokumentnr. 15/955-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 66/37 - Løkenveien 58 - Pilotprosjekt Mottaker LANGSTAD STEN ERIK Invitasjon til informasjonsmøte om pilotprosjekt Dokumentnr. 15/966-3 Sakstittel Journaldato: Gbnr 66/8 - Løkenveien 72 og 74 - Pilotprosjekt Mottaker LUNDER ANNE CATHRINE Invitasjon til informasjonsmøte om pilotprosjekt Dokumentnr. 15/883-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 66/15 og 67/1 og 2 - Løkenveien 89 - Pilotprosjekt Mottaker BRANDSRUD ELSIE OG KJELL Invitasjon til informasjonsmøte om pilotprosjekt ARNE Dokumentnr. 15/680-6 Sakstittel Journaldato: Gbnr 128/6 - Måstadveien - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Avsender Statens kartverk - Tinglysning Retur av tinglyst dokument TRO-TEKNÆ-PEV

9 Side 9 Dokumentnr. 15/711-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 61/188 feste nr 17 - Fradeling av grunneiendom Avsender Statens kartverk - Tinglysning Retur av tinglyst dokument TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9 - Vannskade Avsender KLP Skadeforsikring Gbnr 158/218 - Vedr vannskade i Hesteskoen 9 TEKNÆ-TEDR-HEH Dokumentnr. 14/830-4 Sakstittel Journaldato: Turnusplasser - fysioterapeuter Avsender Fylkesmannen i Østfold Turnusplasser for fysiotereapeuter i perioden TRO-HEBA-BOL Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Tilskudd - helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Avsender Helsedirektoratet - avd. finansiering Innvilger tilskudd til helse- og omsorgstjenester til innsatte i Indre Østfold fengsel, avd. Trøgstad over statsbudsjettet 2015 kapittel 762, post 61 TRO-HEBA-BOL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Familiegjenforening Brevdato Dokumenttittel Avsender Melding om innvilget familiegjenforening TRO-NAV-WEH

10 Side 10 Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Digital kommunikasjon med innbyggere Avsender Direktoratet for forvaltning og IKT Digital kommunikasjon med innbyggere - Bruk av kontakt- og reservasjonsregisteret TRO-RÅD-BEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Mattilsynet - Trøgstad kommunale vannverk Avsender Mattilsynet Tilsynsrapport med varsel om vedtak - Etter tilsyn med vannforsyningssystem TRO-TEKNÆ-HEH Dokumentnr. 15/881-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 53/2 og 3 - Totorpveien Pilotprosjekt Avsender Kristian Hovind Gbnr 53/2 - Totorpveien Opplysninger om eiendommen Dokumentnr. 14/920-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 174/14 - Oppføring av fritidsbolig Avsender Arkitektkontoret GASA AS Gbnr 174/14 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Branntilsyn Båstad Kirke

11 Side 11 Mottaker Båstad kirke Tilbakemelding på egenmelding for Båstad kirke TEKNÆ-BRAN-PEF Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Branntilsyn Trøgstad Kirke Mottaker Trøgstad kirke Tilbakemelding på egenmelding for Trøgstad kirke TEKNÆ-BRAN-PEF Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Tilskudd - kompetansetiltak innen psykisk helseog rusarbeid kap 0765 post 61 Avsender Fylkesmannen i Østfold Restmidler - Kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid TRO-HEBA-BOL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Skjønhaug skole Brevdato Dokumenttittel Avsender Flyttemelding til Skjønhaug skole TRO-SKJS-RER Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Skjønhaug skole Brevdato Dokumenttittel Avsender Flyttemelding til Skjønhaug skole TRO-SKJS-RER

12 Side 12 Dokumentnr. 15/755-7 Sakstittel Journaldato: Timer registrert i SITS - Voksenopplæringen Oslo 2015 Brevdato Dokumenttittel Avsender Heidi Marie Osuldsen Norsktimer regisrert i SITS TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Mottaker Foreløpig svar på søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Mottaker ; ; Referat fra møte vedr. skolestart, Sofia Arnesen ; TRO-SKJB-HSH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Renholdsleder - Teknikk og næring Mottaker Tilbud om ansettelse som renholder TRO-SPS-ISI Offl. 25 andre ledd

13 Side 13 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Styremøter PPT 2015 Avsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste Referat fra styremøte PPT Indre Østfold TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Riksveg 22 i Fet Avsender Marianne Rosenberg Opprusting av RV 22 TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Voksenopplæring - norsk Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - søknad om behovsprøvet norskopplæring TRO-SPS-RUN Offl ledd Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Brevdato Dokumenttittel Avsender Lise-Kari Holøs Ber om innsyn - alle uttalelsene i saken TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 14/994-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 43/2 - Mørkfossveien Tilkudd til spesille miljøtiltak i jordbruket Brevdato Dokumenttittel Mottaker Linda Marie Grevæg Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak på GBNR. 43/2 TRO-TEKNÆ-JME

14 Side 14 Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Anne Hammeren Skofsrud Svar - Utsettelse av høringsfrist TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 16/1 og 2 - Henningsmoenkroken 55 - Deleing av enendom Mottaker Ragnhild Saakvitne Gbnr 16/1 - søknad om tillatelse til deling av grunneiendom Tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-4 TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/7 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Erik Mellegaard AS; Gbnr 92/7 - Kroksundveien Tillatelse til Erik Mellegaard tiltak - tilknytning kommunalt avløpsnett Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 158/305 - Blåbærstien 18 - Oppføring av to eneboliger og en garasje - dispensasjon Avsender Martin Ruud Stikningsplan rev A Dokumentnr. 15/ Sakstittel

15 Side 15 Journaldato: Gbnr 6/1 - Riiserveien Deling av grunneiendom Mottaker Fylkesmannen i Østfold; Østfold fylkeskommune Gbnr. 6/1 - forhåndsuttalelse til søknad om fradeling av eksisterende enebolig fra landbrukseiendom TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 158/305 - Blåbærstien 18 - Oppføring av to eneboliger og en garasje - dispensasjon Mottaker Martin Ruud Svar ang ny stikningsplan Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 98/1 - Aamodt - Produksjonstilskudd i jordbruket 2014 Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Gbnr 98/1 - Aamodt - Ileggelse av standarisert erstatning etter brudd på husdyrhusdyrkonsesjonsloven TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 61/188/5 - Fradeling av eiendom Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 61/202 - Melding til tinglysing - Opprett grunneiendom fra festegrunn. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 108/1,7, 10 og 14 - Langsætherveien 263, 265, 303, 317 og pålegg om tilknytning

16 Side 16 Avsender Jens Anders Bolstad Søknad om fritak for tilknytning av driftsbygning Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Avsender FAU Båstad barnehage Uttalelse fra FAU Båstad barnehage i forbindelse med bygging av ny barnehage TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 69/14 - Festningsåsen - Søknadsplikt Avsender Technogarden Engineering Gbnr 69/14 - Festningsåsen - Forespørsel om Resources AS søknadsplikt Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 87/3/5 - Tyrihjelltangen - Tilbygg til fritidsbolig Avsender Jane Anderen Glende Gbnr 87/3/5 - Tyrihjelltangen - Redusering på tilbygg til fritidsbolig Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 83/6 og 9 - Krakevikveien - Tilbygg til fritidsbolig Brevdato Dokumenttittel Avsender Siv og Bård Skuterud Gbnr 83/6 og 9 - Kragevikveien - Tilbygg på hytte - Inngang, bad og toalett - Søknad om tillatelse til tiltak

17 Side 17 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 142/20 - Biovac minirenseanlegg Brevdato Dokumenttittel Avsender Goodtech Environment AS Gbnr 142/20 - Stans av Biovac minirenseanlegg Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Brevdato Dokumenttittel Avsender Båstad barnehage Høringsuttalelse fra Båstad barnehage TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Tilskudd - Etterisolering - Skjøndal og Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Avsender Enova SF Tilsagn om tilskudd til Etterisolering Skjøndal: Støtte til eksisterende bygg TEKNÆ-TEDR-HEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Søknad om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Smaalenenes Avis Svar - Ber om innsyn - alle uttalelser i saken

18 Side 18 TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Tonoavgift Brevdato Dokumenttittel Avsender Smaalenenes Avis Ber om innsyn - dokument 2 SPS-FRIT-TRS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Tonoavgift Brevdato Dokumenttittel Mottaker Smaalenenes Avis Svar -Ber om innsyn - dokument 2 SPS-FRIT-TRS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Råstoff og masseuttak - kartlegging av lagring og mellomlagring av masser Brevdato Dokumenttittel Avsender Østfold fylkeskommune Fagrapport for råstoff og masseuttak i Østfold. Anmodning om kommunenes bistand til kartlegging av lagring og mellomlagring av masser TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 15/33-14 Sakstittel Journaldato: Gbnr 64/3 - Nytt boligområde syd for Trøgstad Sag - varsel om oppstart av regulering Brevdato Dokumenttittel Mottaker Hilde Dahl Reguleringsplan på høring TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel

19 Side 19 Journaldato: Gbnr 156/2 - Fradeling av gårdstun Brevdato Dokumenttittel Mottaker Erland Karsten Krogstad Underetning om mangler ved innsendt delingssøknad TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 15/1 - Fradeling av næringsområde Avsender Ole Henningsmoen Gbnr 15/1 - Søknad om fradeling av næringsområde TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/998-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 179/4 og 5 - Løkenveien Pilotprosjekt Brevdato Dokumenttittel Avsender Olav Stormorken Opplysninger om eiendommen Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 63/400 - Idrettsveien 8 - Oppføring av klubbhus ved kunstgressbanen Brevdato Dokumenttittel Avsender Randi Løvsåen Gbnr 63/400 - Idrettsveien 8 - Klage Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 98/1 - Aamodt - Produksjonstilskudd i jordbruket 2014 Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Kopi av brev - Ny oversendelse av vedtak - Brudd på husdyrkonsesjonsloven

20 Side 20 TRO-TEKNÆ-JME

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3348/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 61/75 Saksnr: 07/1199-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: John Eriksen Dok.beskr: FERDIGATTEST Lnr: 4775/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 14/3 Saksnr: 13/512-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3137-1 Sakstittel J.f.dato: 24.11.2014 Påskjønnelse 2014 Brev.dato 24.11.2014 Mottaker Familierelaterte tjenester - Hilde Dybedahl; Barnehagene i Spydeberg - Per Jarle Hestnes;

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143520 Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - 2015 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 210315 Fra: Dok.type: U Løpenr: 386015

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/754-1 Sakstittel J.f.dato: 12.05.2014 Henvendelser om barnehageplasser i kommunen - kommunale og private Brev.dato 12.05.2014 Avsender Rey Bentzen 1-FA-A11; 2-TI-&60; 3-HIST-12/610

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/404-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015 Personalmappe Brev.dato 16.03.2015 *** 1--***-***; Personalmelding 31.12.2014 SPK-ETD-ESK Arkivsak/doknr. 15/452-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-20 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 29.10.2014 Dokumentittel Journaldato 10.11.2014 Ivaretakelse av barnehageloven 4 - Begrepsforklaring Fylkesmannen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 112313 Arkivkode: GA 32274 (FØR 32131) Sakstittel: DELINGOPPMÅLING AV EIENDOMMEN 32274 (FØR 32131) Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR - DELINGOPPMÅLING AV EIENDOMMEN 32131 Fra: Adv. Harris

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/233-6 Type: I Sakstittel Dok.dato 30.01.2014 MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender ottar.gundersen@multiconsult.no, GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; 2-TI-&41 RE: GRUNNEIERAVTALER.

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121272 Arkivkode: V72 Sakstittel: SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Dokumentbeskrivelse: PROTOKOLL SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Fra: AHK Dok.type: U Løpenr: 645412 Datert: 10.04.2012 Saksbehandler: SS Arkivsaksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Gran kommune 15.05.2013. Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013

Gran kommune 15.05.2013. Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013 Gran 15.05.2013 Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 15.05.2013 11/00459-169 U Mottaker: Andrzej

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04-06.05. 2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 13.05.2015 Søknad om fritak for eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.08.2012-19.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.08.2012-19.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1173/12 Regdato: 16.08.2012 Arkivkode: ***** ****************************** Saksnr: 12/611-1 Dok.type: /U Gradering: 23 Ofl 23 1.ledd Saksb: RLT/STR/SVAGAU Journalenhet: **************************

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 142476 Arkivkode: L40 Sakstittel: JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 19272443 OG 62, MYRVOLD Dokumentbeskrivelse: ANLAGT JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 192724 OG 192611 - ANMODNING OM Å INNSENDE SØKNAD OM TILTAK

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer