LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: Fra kl: 0900 Til kl: 1500 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Skriftlig innkalling ble sendt medlemmene og andre den Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon: Merknader: Ivan Haugland, Ellen Svarstad, Liv Eli Dahlberg, Sigvald Meisfjord, Jan Ove Bråten, Kay Rune Nersund og Erling Alfred Nyland Jan Ove Bråten Kjell Salamonsen Rådmann Runar Kristiansen og leder servicekontoret Grete Nygård. I tillegg møtte (tidvis) oppvekst- og kultursjefen, ressurs- og utviklingssjefen og helse- og sosialsjefen Det var ingen merknader til innkalling og saksliste Behandlede saker: 37/11 78/11 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Liv Eli Dahlberg Ivan Haugland Kay Rune Nersund Ordfører SAKSLISTE

2 Saksnr. Arkivsaksnr. 37/11 11/917 TV-AKSJON NORSK FOLKEHJELP 38/11 10/529 REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING /11 11/477 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK 40/11 11/955 FOLKEHELSEPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 41/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN 42/11 11/896 FRAMTIDIG ANVENDELSE AV SØRLANDET SKOLE 43/11 07/1005 KUNSTGRESSBANE 44/11 11/397 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL LEIRFJORD BOLIGSTIFTELSE 45/11 11/546 TERTIALRAPPORTERING 2/ /11 11/554 BUDSJETTREGULERING 1/ /11 11/649 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT GBNR. 071/002 48/11 11/585 STADFESTING AV FORSKRIFT OM RENOVASJONSGEBYR SHMIL 49/11 11/907 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ LELAND 50/11 11/903 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV BOLIGTOMTER. 51/11 11/451 Side 2 av 51

3 ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING. 52/11 11/985 FRAMDRIFTSPLAN - EKSTRAORDINÆRT VEIVEDLIKEHOLD /11 11/734 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV HELLESVIK/SUND VANNVERK 54/11 08/581 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM/DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 55/11 11/563 GBNR 101/003 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 56/11 11/750 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 70 BNR 6 I LEIRFJORD KOMMUNE. 57/11 11/949 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 58/11 11/867 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL GARASJE - GBNR 058/302 59/11 11/884 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT/AREAL VED SKJELLFABRIKKEN LEINES 60/11 09/1087 GODKJENNING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM - YTRE LEINES 61/11 11/855 UTARBEIDELSE AV PLAN OVER FRILUFTSOMRÅDE I HELLESVIKA 62/11 11/703 MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK I OMRÅDE PÅ SUNDØYA 63/11 11/825 GBNR 078/039 - BYGGING AV UTHUS 64/11 11/824 GBNR 078/040 - BYGGING AV UTHUS/ANNEKS Side 3 av 51

4 65/11 11/603 GBNR 066/001 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LANDBRUKSVEI 66/11 11/753 GNR 078/040 - SØKNAD OM FRITAK AV BYGGEFRIST 67/11 11/856 GBNR 106/010 - DISPENSASJONSSØKNAD 68/11 11/842 GBNR 073/005 - BYGGING AV BÅTVEI 69/11 11/586 GBNR 101/014 - ANLEGG AV FLYTEBRYGGE 70/11 11/592 GBNR 077/059 - SØKNAD OM BYGGING AV KAI MED NAUST 71/11 11/916 GBNR 050/025 - SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - BYGGING AV GARASJE 72/11 11/835 GBNR 102/022 - SØKNAD OM DISP. FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN OG FRA KOMMUNEPLAN AREALDEL 73/11 10/1061 GBNR 048/008 - ENDRING AV BOLIG 74/11 10/963 ENDRING AV BOLIG PÅ GNR. 42 BNR 23 I LEIRFJORD KOMMUNE. 75/11 10/985 GBNR 070/0024 OG 070/ OMREGULERING TIL FRITIDSBOLIG 76/11 11/911 GBNR 040/007 - ENDRING FRA BOLIGHUS TIL FRITIDSBOLIG 77/11 10/965 GBNR 112/018 - ENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG 78/11 10/997 GBNR 069/009 - ENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG Side 4 av 51

5 37/11 TV-AKSJON NORSK FOLKEHJELP Leirfjord kommune bevilger kr 4 400,- til TV-aksjonen Beløpet belastes budsjettpost til formannskapets disposisjon. Ordfører, Bodil Olsen og Rigmor Mikalsen velges til kommunekomite. Ordfører er leder av kommunekomiteen. Leirfjord kommune bevilger kr 4 400,- til TV-aksjonen Beløpet belastes budsjettpost til formannskapets disposisjon. Ordfører, Bodil Olsen og Rigmor Mikalsen velges til kommunekomite. Ordfører er leder av kommunekomiteen. Side 5 av 51

6 38/11 REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2011 Formannskapet godkjenner ungdomsrådets valg av 2 representanter og 2 vara til samling i Ungdommens fylkesting 2011: 1. Randi Skogsholm 2. Kevin Nordvoll Vara: Sindre Einmo Vara: Simon Govasli Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og forslag fra ungdomsrådet. Formannskapet godkjenner ungdomsrådets valg av 2 representanter og 2 vara til samling i Ungdommens fylkesting 2011: Vara: Vara: Side 6 av 51

7 39/11 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK Utvalgets innstilling: 1. Utredningen Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland tas til orientering. 2. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til avtale mellom Vefsn kommune som vertskommune og øvrige kommuner på Helgeland om etablering og drift av overgrepsmottak i Mosjøen. 3. Det budsjetteres med kr ,- til finansiering av overgrepsmottak i Mosjøen i budsjettet for Leirfjord kommune. 1. Utredningen Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland tas til orientering. 2. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til avtale mellom Vefsn kommune som vertskommune og øvrige kommuner på Helgeland om etablering og drift av overgrepsmottak i Mosjøen. 3. Det budsjetteres med kr ,- til finansiering av overgrepsmottak i Mosjøen i budsjettet for Leirfjord kommune. Side 7 av 51

8 40/11 FOLKEHELSEPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE Leirfjord formannskap vedtar oppstart av arbeidet med Folkehelseplan for Leirfjord kommune. Arbeidsgruppen gis den sammensetning og det mandat som fremgår av saksutredningen. Vedlagte forslag til tidsplan for arbeidet tas til orientering med endring av år 2011 til 2012 i punkt 4 og 5. Helse- og sosialsjefen orienterte om folkehelsekoordinatorens arbeid/aktiviteter. Ivan Haugland fremmet følgende endringsforslag i punkt 4 og 5 i planprosessen: 2011 endres til 2012 Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling med Hauglands endringsforslag. Leirfjord formannskap vedtar oppstart av arbeidet med Folkehelseplan for Leirfjord kommune. Arbeidsgruppen gis den sammensetning og det mandat som fremgår av saksutredningen. Vedlagte forslag til tidsplan for arbeidet tas til orientering. Side 8 av 51

9 41/11 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Utvalgets innstilling: 1. Tjenesteytingsavtale mellom Leirfjord kommune og kirkelig fellesråd gjeldende fra sies opp. 2. Vedlagte forslag til ny tjenesteytingsavtale mellom Leirfjord kommune og Leirfjord kirkelig fellesråd godkjennes. Ivan Haugland ba om vurdering av sin habilitet som medlem av fellesrådet. Haugland ble enstemmig erklært habil. 1. Tjenesteytingsavtale mellom Leirfjord kommune og kirkelig fellesråd gjeldende fra sies opp. 2. Vedlagte forslag til ny tjenesteytingsavtale mellom Leirfjord kommune og Leirfjord kirkelig fellesråd godkjennes. Side 9 av 51

10 42/11 FRAMTIDIG ANVENDELSE AV SØRLANDET SKOLE Leirfjord kommune tilbyr Leirfjord boligstiftelse å leie Sørlandet skole, for et tidsrom på inntil 6 år, med rett til forlengelse av leieavtalen. Ved event. fremtidig salg av skolen gis boligstiftelsen første kjøpsrett. Det stilles som forutsetning at skolebygningen ominnredes til boligformål, og i leieperioden benyttes som utleiebolig, Leirfjord kommune krever ingen leieavgift, i utleieperioden, men boligstiftelsen koster nødvendig ytre og indre vedlikehold, og betaler forsikring og øvrige driftsutgifter vedr. bygningen. Leirfjord boligstiftelse gis også et kommunalt tilskudd på kr til ominnredning av skolen til boligformål. Tilskuddet dekkes over konto nr Leieavtalen omfatter ikke balløkken som er etablert på nordsiden av skolen (motsatt side av Nerveien). Oppvekst- og kulturetaten gis en frist på en måned, fra kommunen mottar tilbakemelding fra boligstiftelsen, til å tømme lokalene for inventar og utstyr. Leirfjord kommune tilbyr Leirfjord boligstiftelse å leie Sørlandet skole, for et tidsrom på inntil 6 år, med rett til forlengelse av leieavtalen. Ved event. fremtidig salg av skolen gis boligstiftelsen første kjøpsrett. Det stilles som forutsetning at skolebygningen ominnredes til boligformål, og i leieperioden benyttes som utleiebolig, Leirfjord kommune krever ingen leieavgift, i utleieperioden, men boligstiftelsen koster nødvendig ytre og indre vedlikehold, og betaler forsikring og øvrige driftsutgifter vedr. bygningen. Leirfjord boligstiftelse gis også et kommunalt tilskudd på kr til ominnredning av skolen til boligformål. Tilskuddet dekkes over konto nr Leieavtalen omfatter ikke balløkken som er etablert på nordsiden av skolen (motsatt side av Nerveien). Oppvekst- og kulturetaten gis en frist på en måned, fra kommunen mottar tilbakemelding fra boligstiftelsen, til å tømme lokalene for inventar og utstyr. Side 10 av 51

11 43/11 KUNSTGRESSBANE Utvalgets innstilling: Leirfjord kommune ettergir all gjeld over kr ,- til Leirfjord Idrettslag på lån gitt i forbindelse med kunstgressbanen. Resterende kr ,- betales inn som engangsinnbetaling inneværende år. Leirfjord Idrettslag skal som motytelse utføre tilsyn og vedlikeholdsoppgaver knyttet til anlegg og eiendeler etter avtale med ok-etaten. Ivan Haugland fremmet følgende forslag til vedtak: Leirfjord kommune ettergir all gjeld over kr ,- til Leirfjord Idrettslag på lån gitt i forbindelse med kunstgressbanen. Resterende kr ,- betales inn som engangsinnbetaling inneværende år. Leirfjord Idrettslag skal som motytelse utføre tilsyn og vedlikeholdsoppgaver knyttet til anlegg og eiendeler etter avtale med ok-etaten. Enstemmig vedtak i samsvar med Hauglands forslag. Leirfjord kommune innrømmer Leirfjord idrettslag rente og avdragsfrihet på lån i 5 år fram til Leirfjord idrettslag skal som motytelse utføre tilsyns- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til de anlegg og eiendeler som kommunen eier etter avtale med OK-etat. Side 11 av 51

12 44/11 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL LEIRFJORD BOLIGSTIFTELSE Formannskapet vedtar å gi kommunal garanti ved simpel kausjon til Leirfjord boligstiftelse for låneopptak inntil kr ,- for oppføring av 16 boliger i Furuåsen Øst. Låneopptaket gjelder midlertidig finansiering i Nordlandsbanken i påvente av utbetaling fra Husbanken. I henhold til Kommunelovens 51, 1. ledd oversendes vedtaket til Fylkesmannen i Nordland for godkjenning. Vedtaket fattes etter Kommunelovens 13. Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: I henhold til Kommunelovens 51, 1. ledd oversendes vedtaket til Fylkesmannen i Nordland for godkjenning. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og Hauglands tilleggsforslag. Formannskapet vedtar å gi kommunal garanti ved simpel kausjon til Leirfjord boligstiftelse for låneopptak inntil kr ,- for oppføring av 16 boliger i Furuåsen Øst. Låneopptaket gjelder midlertidig finansiering i Nordlandsbanken i påvente av utbetaling fra Husbanken. Vedtaket fattes etter Kommunelovens 13. Side 12 av 51

13 45/11 TERTIALRAPPORTERING 2/2011 Formannskapet tar tertialrapporten til etterretning. Formannskapet tar tertialrapporten til etterretning. Side 13 av 51

14 46/11 BUDSJETTREGULERING 1/2011 Budsjettet for 2011 reguleres i henhold til saksutredningen, utgift på til sammen kr ,-, dekkes inn ved økning av inntekter på til sammen kr ,- samt reduksjon av utgifter på til sammen kr ,-.. Tillegg: Det budsjetteres med kr til julegave for ansatte i Leirfjord kommune. Beløpet dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: Det budsjetteres med kr til julegave for ansatte i Leirfjord kommune. Beløpet dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og Hauglands tilleggsforslag. Budsjettet for 2011 reguleres i henhold til saksutredningen, utgift på til sammen kr ,-, dekkes inn ved økning av inntekter på til sammen kr ,- samt reduksjon av utgifter på til sammen kr ,-.. Side 14 av 51

15 47/11 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT GBNR. 071/002 Søknad om fritak fra eiendomsskatt for bygning med historisk verdi innvilges, jfr. eiendomsskatteloven 7 bokstav b. Fritaket gjelder til neste omtaksering, i år Etter dette må det søkes på nytt. Fritaket gjelder fra vedtaksdato, og allerede innbetalt eiendomsskatt refunderes ikke. Søknad om fritak fra eiendomsskatt for bygning med historisk verdi innvilges, jfr. eiendomsskatteloven 7 bokstav b. Fritaket gjelder til neste omtaksering, i år Etter dette må det søkes på nytt. Fritaket gjelder fra vedtaksdato, og allerede innbetalt eiendomsskatt refunderes ikke. Side 15 av 51

16 48/11 STADFESTING AV FORSKRIFT OM RENOVASJONSGEBYR SHMIL Utvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad, datert , slik den foreligger. Forskriften gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Kommunestyret vedtar renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad, datert , slik den foreligger. Forskriften gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Side 16 av 51

17 49/11 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ LELAND Fartsgrensen for veistrekningen Rv. 17 Leland kai reduseres fra 50 km/t til 30 km/t. Ruetaten anmodes om å foreta nødvendig skilting, snarest mulig. I løpet av 2012 bes ru-etaten etablere modifisert fartsdump i nær tilknytning til kryss ved boligfelt/breivika. Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: I løpet av 2012 bes ru-etaten etablere modifisert fartsdump i nær tilknytning til kryss ved boligfelt/breivika. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og Hauglands tilleggsforslag. Fartsgrensen for veistrekningen Rv. 17 Leland kai reduseres fra 50 km/t til 30 km/t. Ruetaten anmodes om å foreta nødvendig skilting, snarest mulig. Side 17 av 51

18 50/11 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV BOLIGTOMTER. Svein Aasen innvilges et tilskudd på kr for opparbeidelse av et privat boligfelt med i alt 9 byggeklare boligtomter. Tilskuddet dekkes over kommunebudsjettets konto nr Det forutsettes at det skrives en avtale mellom Leirfjord kommune og Aasen, der det fremgår at Leirfjord kommune overtar eiendomsrettet til ledningsnettet for vann og avløp i Kalvåsen boligfelt, og nettet i fremtiden drives og vedlikeholdes i henhold til kommunens vedtekter for vann og avløp. Ubebygde tomter som kopler seg til ledningsnettet, etter at dette vedtaket er gjort gjeldene, vil bli fakturert tilkoplingsavgift ut fra kommunens satser. I avtalen skal også fremgå at dersom det oppstår skader eller ekstraordinære vedlikeholdsutgifter på ledningsnettet, som skyldes at legging av ledningsnettet ikke er tilfredsstillende utført, skal utgiftene med reparasjon og vedlikehold dekkes av eieren av boligfeltet. Svein Aasen innvilges et tilskudd på kr for opparbeidelse av et privat boligfelt med i alt 9 byggeklare boligtomter. Tilskuddet dekkes over kommunebudsjettets konto nr Det forutsettes at det skrives en avtale mellom Leirfjord kommune og Aasen, der det fremgår at Leirfjord kommune overtar eiendomsrettet til ledningsnettet for vann og avløp i Kalvåsen boligfelt, og nettet i fremtiden drives og vedlikeholdes i henhold til kommunens vedtekter for vann og avløp. Ubebygde tomter som kopler seg til ledningsnettet, etter at dette vedtaket er gjort gjeldene, vil bli fakturert tilkoplingsavgift ut fra kommunens satser. I avtalen skal også fremgå at dersom det oppstår skader eller ekstraordinære vedlikeholdsutgifter på ledningsnettet, som skyldes at legging av ledningsnettet ikke er tilfredsstillende utført, skal utgiftene med reparasjon og vedlikehold dekkes av eieren av boligfeltet. Side 18 av 51

19 51/11 ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING. 1. Vannområdeutvalget i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden konstitueres som et samarbeid mellom de berørte kommunene Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 2. Vefsn kommune utpekes som vertskommune i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden. Vefsn kommune har arbeidsgiveransvar for en prosjektleder for arbeidet i perioden fram til utgangen av Stillingen kan forlenges og stillingsbrøken økes, dersom ytterligere finansiering kommer på plass. 3. Leirfjord kommune avsetter kroner ,- som kommunens bidrag til samarbeidet for perioden fram til utgangen av Leirfjord kommune avsetter i tillegg kr ,- i forbindelse med eget arbeid (reiser, møter m.m.) i tilknytning til arbeidet i vannområdet. 5. Tilsammen kr innarbeides i Leirfjord kommune sitt budsjett for Foranstående vedtak forutsetter at de øvrige syv kommunene i vannområdet fatter likelydende vedtak, og at skjønnsmidler fra Fylkesmannen innvilges iht. finansieringsplan. Begrunnelse: Forvaltningsplan for vannregion Nordland skal sikre helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann(ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen) og grunnvann. Enighet om organisering og finansiering av arbeidet i det enkelte vannområde er viktig. 1. Vannområdeutvalget i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden konstitueres som et samarbeid mellom de berørte kommunene Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 2. Vefsn kommune utpekes som vertskommune i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden. Vefsn kommune har arbeidsgiveransvar for en prosjektleder for arbeidet i perioden fram til utgangen av Stillingen kan forlenges og stillingsbrøken økes, dersom ytterligere finansiering kommer på plass. 3. Leirfjord kommune avsetter kroner ,- som kommunens bidrag til samarbeidet for perioden fram til utgangen av Leirfjord kommune avsetter i tillegg kr ,- i forbindelse med eget arbeid (reiser, møter m.m.) i tilknytning til arbeidet i vannområdet. 5.Tilsammen kr innarbeides i Leirfjord kommune sitt budsjett for Side 19 av 51

20 Foranstående vedtak forutsetter at de øvrige syv kommunene i vannområdet fatter likelydende vedtak, og at skjønnsmidler fra Fylkesmannen innvilges iht. finansieringsplan. Begrunnelse: Forvaltningsplan for vannregion Nordland skal sikre helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann(ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen) og grunnvann. Enighet om organisering og finansiering av arbeidet i det enkelte vannområde er viktig. Side 20 av 51

21 52/11 FRAMDRIFTSPLAN - EKSTRAORDINÆRT VEIVEDLIKEHOLD Planutvalget vedtar følgende fremdriftsplan for ekstraordinært veivedlikehold for perioden År. Prosjekt Tiltak Kostnad 2011 Vei til Boiebakken Asfaltering Kr Ottingsveien Grøfting, Kr masseutskifting, stabilisering av skråning Tømmervikveien Utskifting av masser/ Kr forsterkning, omlegging av kabel, grusing og grøfting 2014 Tømmervikveien Asfaltering Kr Planutvalget vedtar følgende fremdriftsplan for ekstraordinært veivedlikehold for perioden År. Prosjekt Tiltak Kostnad 2011 Vei til Boiebakken Asfaltering Kr Ottingsveien Grøfting, Kr masseutskifting, stabilisering av skråning Tømmervikveien Utskifting av masser/ Kr forsterkning, omlegging av kabel, grusing og grøfting 2014 Tømmervikveien Asfaltering Kr Side 21 av 51

22 53/11 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV HELLESVIK/SUND VANNVERK Utvalgets innstilling: Hellesvik/Sund vannverk overtas vederlagsfritt av Leirfjord kommune, fra 0l Kommunen overtar vannverkets økonomiske forpliktelser for en langsiktige gjeld, på inntil kr Det betinges at Hellesvik/Sund vannverk leverer et kart som med størst mulig nøyaktighet beskriver vannverkets ledningsnett og etablerte kummer og stoppkraner. - Det forutsettes at Hellesvik/Sund vannverk bistår med nødvendig opplæring ang. drift av renseanlegg, av kommunens driftsoperatør. - Alle innkjøp som er foretatt før overtakelsesdatoen, skal betales av Hellesvik/Sund vannverk, og alle utgifter som påløper vannverket etter denne datoen betales av Leirfjord kommune. Fakturert vannavgift for 2012 skal i sin helhet betales til Leirfjord kommune. - Anlegget vil i etter bli driftet i henhold til Leirfjord kommune sine vedtekter for vann og avløp. - Fremtidig vannavgift vil bli årlig fastsatt av Leirfjord kommunestyre, på lik linje med de øvrige kommunale vannverk. Hellesvik/Sund vannverk overtas vederlagsfritt av Leirfjord kommune, fra 0l Kommunen overtar vannverkets økonomiske forpliktelser for en langsiktige gjeld, på inntil kr Det betinges at Hellesvik/Sund vannverk leverer et kart som med størst mulig nøyaktighet beskriver vannverkets ledningsnett og etablerte kummer og stoppkraner. - Det forutsettes at Hellesvik/Sund vannverk bistår med nødvendig opplæring ang. drift av renseanlegg, av kommunens driftsoperatør. - Alle innkjøp som er foretatt før overtakelsesdatoen, skal betales av Hellesvik/Sund vannverk, og alle utgifter som påløper vannverket etter denne datoen betales av Leirfjord kommune. Fakturert vannavgift for 2012 skal i sin helhet betales til Leirfjord kommune. Side 22 av 51

23 - Anlegget vil i etter bli driftet i henhold til Leirfjord kommune sine vedtekter for vann og avløp. - Fremtidig vannavgift vil bli årlig fastsatt av Leirfjord kommunestyre, på lik linje med de øvrige kommunale vannverk.. Side 23 av 51

24 Side 24 av 51

25 54/11 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM/DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Kjørbar adkomstvei anlegges i henhold til skisse opp mot toppen. Resterende trase følger ikke framlagte forslag, men trekkes nordover inn på eiendom 40/8 ca meter fra dagens trase og lenger unna registrerte fornminner. Veien skal anlegges slik at den følger terrenget og ikke overstige 2,5 meter veibredde. Det forutsettes at dagens morenemasser legges i veiskråning og at tiltaket gjennomføres slik at det ikke medfører unødige naturinngrep. Det forutsettes videre at den planlagte traseen godkjennes av enhet for fornminner i Nordland. Ivan Haugland fremmet følgende forslag til vedtak: Kjørbar adkomstvei anlegges i henhold til skisse opp mot toppen. Resterende trase følger ikke framlagte forslag, men trekkes nordover inn på eiendom 40/8 ca meter fra dagens trase og lenger unna registrerte fornminner. Veien skal anlegges slik at den følger terrenget og ikke overstige 2,5 meter veibredde. Det forutsettes at dagens morenemasser legges i veiskråning og at tiltaket gjennomføres slik at det ikke medfører unødige naturinngrep. Det forutsettes videre at den planlagte traseen godkjennes av enhet for fornminner i Nordland. Ellen Svarstad fremmet rådmannens innstilling. Ved avstemning ble Hauglands forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for Svarstads forslag. Formannskapets vedtak fra i sak 6/10 opprettholdes. Det presiseres at gangvegen ikke skal være kjørbar. Gangvegen kan legges etter den nye traceen med parkering slik vist på kart el. nærmere hytta med oppgang fra en av sidene av Angarsnesholten. Begrunnelsen for vedtaket framkommer av saksutreningen. Side 25 av 51

26 55/11 GBNR 101/003 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Det gis dispensasjon fra bygge-/deleforbudet innenfor 100m- sonen ( PBL 1-8) for fradeling og bygging av 2 boliger på gnr. 101/ 3 i Levang. Det settes som vilkår (PBL 19-2) at tomtene ikke går ned til strandsonen, at boligene plasseres så langt unna stranden som mulig, at det ikke bygges høyere enn 1,5 etg og at vegen legges på en av sidene på åsen sør-øst for dyrket mark. Tomtene må sikres tinglyst vegrett fra hovedvegen. Før fradeling kan finne sted må det også foreligge positivt vedtak etter Jordloven av landbruksmyndigheten. Begrunnelsen for vedtaket framkommer av saksutredningen. Det gis dispensasjon fra bygge-/deleforbudet innenfor 100m- sonen ( PBL 1-8) for fradeling og bygging av 2 boliger på gnr. 101/ 3 i Levang. Det settes som vilkår (PBL 19-2) at tomtene ikke går ned til strandsonen, at boligene plasseres så langt unna stranden som mulig, at det ikke bygges høyere enn 1,5 etg og at vegen legges på en av sidene på åsen sør-øst for dyrket mark. Tomtene må sikres tinglyst vegrett fra hovedvegen. Før fradeling kan finne sted må det også foreligge positivt vedtak etter Jordloven av landbruksmyndigheten. Begrunnelsen for vedtaket framkommer av saksutredningen. Side 26 av 51

27 56/11 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 70 BNR 6 I LEIRFJORD KOMMUNE. Det gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 for fradeling av ca. 7da fra gnr. 70/6 for senere fradeling av 2 stk hytte- og nausttomter. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. Før fradeling kan finne sted må det også foreligge positivt vedtak etter Jordloven av landbruksmyndigheten. Tomtene må gis tinglyst vegrett. Det gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 for fradeling av ca. 7da fra gnr. 70/6 for senere fradeling av 2 stk hytte- og nausttomter. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. Før fradeling kan finne sted må det også foreligge positivt vedtak etter Jordloven av landbruksmyndigheten. Tomtene må gis tinglyst vegrett. Side 27 av 51

28 57/11 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Utvalgets innstilling: 1. Leirfjord kommune ønsker en tettere oppfølging av brudd på bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, i tråd med det styrkede kravet til ulovlighetsoppfølging i den nye loven. Kommunen vil blant annet ta lovens bestemmelse om overtredelsesgebyr sterkere i bruk. 2. Kommunestyret ber administrasjonen iverksette et prosjekt som skal kartlegge omfanget av ulovlige tiltak i kommunen. Administrasjonen gis myndighet å vurdere behovet for og sette eventuelle frister for frivillig retting av ulovlige forhold i forbindelse med prosjektet. 3. Kommunestyret delegerer herved sin myndighet etter Pbl til Rådmannen. 4. I saker som anses som kurante, og hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til Rådmannen. 5. I saker som ikke anses som kurante, og hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,- og summen av ilagte gebyrer ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til det faste utvalg for plansaker. 6. I saker hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til det faste utvalg for plansaker. 1. Leirfjord kommune ønsker en tettere oppfølging av brudd på bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, i tråd med det styrkede kravet til ulovlighetsoppfølging i den nye loven. Kommunen vil blant annet ta lovens bestemmelse om overtredelsesgebyr sterkere i bruk. 2. Kommunestyret ber administrasjonen iverksette et prosjekt som skal kartlegge omfanget av ulovlige tiltak i kommunen. Administrasjonen gis myndighet å vurdere behovet for og sette eventuelle frister for frivillig retting av ulovlige forhold i forbindelse med prosjektet. 3. Kommunestyret delegerer herved sin myndighet etter Pbl til Rådmannen. 4. I saker som anses som kurante, og hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til Rådmannen. 5. I saker som ikke anses som kurante, og hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,- og summen av ilagte gebyrer ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til det faste utvalg for plansaker. 6. I saker hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til det faste utvalg for plansaker. Side 28 av 51

29 Side 29 av 51

30 58/11 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL GARASJE - GBNR 058/302 Leirfjord kommune tilbyr å selge Signhild Bergh Krekling en del av Grn/Bnr 058/302. Pris settes til 10 kr per kvm. Størrelse fastsettes etter oppmåling. Oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr betales av kjøper. Det forutsettes at oppføring av bygg på eiendommen ikke medfører tap eller forringelse av siktelinje for regulerte boligtomter i området. Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: Det forutsettes at oppføring av bygg på eiendommen ikke medfører tap eller forringelse av siktelinje for regulerte boligtomter i området. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og Hauglands tilleggsforslag. Leirfjord kommune tilbyr å selge Signhild Bergh Krekling en del av Grn/Bnr 058/302. Pris settes til 10 kr per kvm. Størrelse fastsettes etter oppmåling. Oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr betales av kjøper. Side 30 av 51

31 59/11 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT/AREAL VED SKJELLFABRIKKEN LEINES Leirfjord kommune tilbyr Leines utleieselskap As. å kjøpe deler av det planerte areal på Leines industriområde, til en pris av kr per m2. Størrelsen på det areal kommunen selger, vil bli vurdert i forhold til kjøperens konkrete utbyggingsplaner for området. Ellen Svarstad fremmet følgende forslag til vedtak: Leirfjord kommune tilbyr Leines utleieselskap As. å kjøpe deler av det planerte areal på Leines industriområde, til en pris av kr per m2. Størrelsen på det areal kommunen selger, vil bli vurdert i forhold til kjøperens konkrete utbyggingsplaner for området. Kay Rune Nersund fremmet følgende forslag til vedtak: Leirfjord kommune tilbyr Leines Utleieselskap AS å kjøpe 7500 m2 fra Leines industriområde slik som kjøpere har skissert i vedlagte kart. Prisen settes til kr 30,- pr m2. Ved avstemning ble Svarstads forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for Nersunds forslag. Leirfjord kommune tilbyr Leines utleieselskap As. å kjøpe deler av det planerte areal på Leines industriområde, til en pris av kr per m2. Størrelsen på det areal kommunen selger, vil bli vurdert i forhold til kjøperens konkrete utbyggingsplaner for området. Side 31 av 51

32 60/11 GODKJENNING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM - YTRE LEINES Formannskapet godkjenner forslag til planprogram for kommunedelplan for Leines med følgende nytt alternativ: Leines utvikles med hovedvekt på bolig og industri. Her bør det vektlegges at ny og eksisterende boligbebyggelse skånes mest mulig. Aktivt jordbruksareal som vil gå tapt må søkes erstattet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i henhold til Plan- og bygningslovens 4-1 jfr Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt alternativ Leines utvikles med hovedvekt på bolig og industri. Her bør det vektlegges at ny og eksisterende boligbebyggelse skånes mest mulig. Aktivt jordbruksareal som vil gå tapt må søkes erstattet. (Administrasjonen kan korrigere ordlyden i vedtaket) Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling med Hauglands tilleggsforslag. Formannskapet godkjenner forslag til planprogram for kommunedelplan for Leines, og at dette legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i henhold til Plan- og bygningslovens 4-1 jfr Side 32 av 51

33 61/11 UTARBEIDELSE AV PLAN OVER FRILUFTSOMRÅDE I HELLESVIKA Formannskapet vedtar oppstart av planarbeid i Hellesvika, Sundøya. Formannskapet vedtar oppstart av planarbeid i Hellesvika, Sundøya. Side 33 av 51

34 62/11 MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK I OMRÅDE PÅ SUNDØYA 1. Med henvisning til Plan- og bygningslovens(pbl.) 13-1, nedlegger Leirfjord kommune et midlertidig forbud mot tiltak i område i Hellesvika på Sundøya. Området avgrenses slik framlagt kart og eiendomsliste viser, jfr. Saksframlegg. 2. Med henvisning til Pbl. 13-2, trer forbudet i kraft umiddelbart, og varer enten til reguleringsplan for området er vedtatt, eller 4 år fra vedtaksdato, hva enn av disse som inntreffer først. 3. Arbeid som utføres i forbindelse med privat forslag til reguleringsplan, Reguleringsplan Sundøya Hellesvik utleiehytter, omfattes ikke av forbudet. Ivan Haugland fremmet følgende endringsforslag: Punkt 4 i rådmannens innstilling strykes, jfr F-sak 61/11. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling med Hauglands endringsforslag. 1. Med henvisning til Plan- og bygningslovens(pbl.) 13-1, nedlegger Leirfjord kommune et midlertidig forbud mot tiltak i område i Hellesvika på Sundøya. Området avgrenses slik framlagt kart og eiendomsliste viser, jfr. Saksframlegg. 2. Med henvisning til Pbl. 13-2, trer forbudet i kraft umiddelbart, og varer enten til reguleringsplan for området er vedtatt, eller 4 år fra vedtaksdato, hva enn av disse som inntreffer først. 3. Arbeid som utføres i forbindelse med privat forslag til reguleringsplan, Reguleringsplan Sundøya Hellesvik utleiehytter, omfattes ikke av forbudet. 4. Kommunens administrasjon skal iverksette arbeid for å få området regulert i egen plan, så snart ressurssituasjonen gjør dette mulig. Side 34 av 51

35 63/11 GBNR 078/039 - BYGGING AV UTHUS Med henvisning til Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel, jfr. Pbl.(1985), kap.vi.(sekundært Pbl. (2008), kap.11.) avslås søknaden. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon etter Pbl anses ikke som oppfylte. Med henvisning til Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel, jfr. Pbl.(1985), kap.vi.(sekundært Pbl. (2008), kap.11.) avslås søknaden. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon etter Pbl anses ikke som oppfylte. Side 35 av 51

36 64/11 GBNR 078/040 - BYGGING AV UTHUS/ANNEKS Med henvisning til Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel, jfr. Pbl.(1985), kap.vi.(sekundært Pbl. (2008), kap.11.) avslås søknaden. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon etter Pbl anses ikke som oppfylte. Med henvisning til Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel, jfr. Pbl.(1985), kap.vi.(sekundært Pbl. (2008), kap.11.) avslås søknaden. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon etter Pbl anses ikke som oppfylte. Side 36 av 51

37 65/11 GBNR 066/001 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LANDBRUKSVEI 1. Med hjemmel i Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, 2. ledd og 21-2, 1.ledd, 2. punktum, jfr. Pbl. kap. 22 og 23 og Byggesaksforskriftens 5-4, avslås søknaden. 2. Med henvisning til Pbl. 12-1, 2. og 3. ledd, ber kommunen om at det legges fram en egen reguleringsplan for området før man i framtiden søker om tiltak av lignende størrelse og kompleksitet. 1. Med hjemmel i Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, 2. ledd og 21-2, 1.ledd, 2. punktum, jfr. Pbl. kap. 22 og 23 og Byggesaksforskriftens 5-4, avslås søknaden. 2. Med henvisning til Pbl. 12-1, 2. og 3. ledd, ber kommunen om at det legges fram en egen reguleringsplan for området før man i framtiden søker om tiltak av lignende størrelse og kompleksitet. Side 37 av 51

38 66/11 GNR 078/040 - SØKNAD OM FRITAK AV BYGGEFRIST Klagen tas ikke til følge. Klausul om byggefrist på gbnr 78/40, vedtatt av formannskapet , oppheves ikke. Administrasjonen bes starte en prosess med å kjøpe tomten tilbake. Ivan Haugland fremmet følgende forslag til vedtak: Klagen tas ikke til følge. Klausul om byggefrist på gbnr 78/40, vedtatt av formannskapet , oppheves ikke. Administrasjonen bes starte en prosess med å kjøpe tomten tilbake. Enstemmig vedtak i samsvar med Hauglands forslag. Klagen tas til følge. Klausul om byggefrist på GBNR 78/40, vedtatt av formannskapet , oppheves. Side 38 av 51

39 67/11 GBNR 106/010 - DISPENSASJONSSØKNAD 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 3. Det forutsettes at oppført bygning innehar de tekniske kvaliteter som forventes av en helårsbolig. 4. Det forutsettes at adkomst skjer via eksisterende vei. 5. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 6. Arne Meisfjordskar godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket. 7. Arne Meisfjordskar godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende innen omsøkte fagområder slik de framkommer av søknad og gjennomføringsplan. 8. Komplett gjennomføringsplan, med spesifiserte foretak innenfor de aktuelle fagområder og tiltaksklasser, samt søknad om ansvarsrett for disse, skal sendes kommunen uten ugrunnet opphold. 9. Før arbeid iverksettes skal utslippstillatelse for valgt avløpsløsning foreligge. Søknad om utslippstillatelse sendes til kommunen. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 3. Det forutsettes at oppført bygning innehar de tekniske kvaliteter som forventes av en helårsbolig. 4. Det forutsettes at adkomst skjer via eksisterende vei. 5. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 6. Arne Meisfjordskar godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket. 7. Arne Meisfjordskar godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende innen omsøkte fagområder slik de framkommer av søknad og gjennomføringsplan. 8. Komplett gjennomføringsplan, med spesifiserte foretak innenfor de aktuelle fagområder og tiltaksklasser, samt søknad om ansvarsrett for disse, skal sendes kommunen uten ugrunnet opphold. Side 39 av 51

40 9. Før arbeid iverksettes skal utslippstillatelse for valgt avløpsløsning foreligge. Søknad om utslippstillatelse sendes til kommunen. Side 40 av 51

41 68/11 GBNR 073/005 - BYGGING AV BÅTVEI 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 3. Tiltak skal gjennomføres slik at området kan tilbakeføres til original stand med enkle grep. Permanente konstruksjoner, så som kraftig steinsetting, støpte konstruksjoner, skinner og lignende tillates ikke. Det skal legges veiduk som underlag for grus/dekke. Veien kan steinsettes på hver side, men ytterligere utbedring av bæreevne/bærelag tillates ikke. Veibredden skal ikke overstige 3,5 meter. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 3. Tiltak skal gjennomføres slik at området kan tilbakeføres til original stand med enkle grep. Permanente konstruksjoner, så som kraftig steinsetting, støpte konstruksjoner, skinner og lignende tillates ikke. Det skal legges veiduk som underlag for grus/dekke. Veien kan steinsettes på hver side, men ytterligere utbedring av bæreevne/bærelag tillates ikke. Veibredden skal ikke overstige 3,5 meter. Side 41 av 51

42 69/11 GBNR 101/014 - ANLEGG AV FLYTEBRYGGE 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. Side 42 av 51

43 70/11 GBNR 077/059 - SØKNAD OM BYGGING AV KAI MED NAUST 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel og Planog bygningslovens 1-8 for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel og Planog bygningslovens 1-8 for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. Side 43 av 51

44 71/11 GBNR 050/025 - SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - BYGGING AV GARASJE 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for omsøkt tiltaks ytre rammer. Det tillates oppført garasje med bruksareal på opptil 48m². Det forutsettes at gjeldende reguleringsplans bestemmelser angående materialvalg, form og farge overholdes. 2. Med henvisning til Pbl og Veglovas 29 gis IKKE dispensasjon for plassering av omsøkt tiltak. Før eventuell byggeprosess påbegynnes må tiltakets nye plassering godkjennes av kommunen. 3. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for omsøkt tiltaks ytre rammer. Det tillates oppført garasje med bruksareal på opptil 48m². Det forutsettes at gjeldende reguleringsplans bestemmelser angående materialvalg, form og farge overholdes. 2. Med henvisning til Pbl og Veglovas 29 gis IKKE dispensasjon for plassering av omsøkt tiltak. Før eventuell byggeprosess påbegynnes må tiltakets nye plassering godkjennes av kommunen. 3. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. Side 44 av 51

45 72/11 GBNR 102/022 - SØKNAD OM DISP. FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN OG FRA KOMMUNEPLAN AREALDEL 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 3. Pål Pedersen godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket. 4. Pål Pedersen godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og utførende innen omsøkte fagområder slik de framkommer av søknad og gjennomføringsplan. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 3. Pål Pedersen godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket. 4. Pål Pedersen godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og utførende innen omsøkte fagområder slik de framkommer av søknad og gjennomføringsplan. Side 45 av 51

46 73/11 GBNR 048/008 - ENDRING AV BOLIG Med henvisning til Pbl. 19-2, avslås søknaden. Lovens krav, jfr. Pbl. 19-2, 2.ledd, er ikke oppfylt. Med henvisning til Pbl. 19-2, avslås søknaden. Lovens krav, jfr. Pbl. 19-2, 2.ledd, er ikke oppfylt. Side 46 av 51

47 74/11 ENDRING AV BOLIG PÅ GNR. 42 BNR 23 I LEIRFJORD KOMMUNE. Med henvisning til Pbl. 19-2, avslås søknaden. Lovens krav, jfr. Pbl. 19-2, 2. ledd, er ikke oppfylt. Med henvisning til Pbl. 19-2, avslås søknaden. Lovens krav, jfr. Pbl. 19-2, 2. ledd, er ikke oppfylt. Side 47 av 51

48 75/11 GBNR 070/0024 OG 070/ OMREGULERING TIL FRITIDSBOLIG Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for endring av bruksformål fra bolig til fritidsbolig. Lovens forutsetninger for å gi dispensasjon anses som oppfylte. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for endring av bruksformål fra bolig til fritidsbolig. Lovens forutsetninger for å gi dispensasjon anses som oppfylte. Side 48 av 51

49 76/11 GBNR 040/007 - ENDRING FRA BOLIGHUS TIL FRITIDSBOLIG Med henvisning Pbl avslås søknaden. Fordelene ved å innvilge dispensasjon anses ikke som klart større enn ulempene, jfr. Pbl. 19-2, 2. ledd. Med henvisning Pbl avslås søknaden. Fordelene ved å innvilge dispensasjon anses ikke som klart større enn ulempene, jfr. Pbl. 19-2, 2. ledd. Side 49 av 51

50 77/11 GBNR 112/018 - ENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG Med henvisning til Plan- og bygningslovens 19-2 innvilges søknaden. Det gis dispensasjon til gjennomføring av omsøkt tiltak. Eventuell driveplikt på eiendommen endres ikke. Med henvisning til Plan- og bygningslovens 19-2 innvilges søknaden. Det gis dispensasjon til gjennomføring av omsøkt tiltak. Eventuell driveplikt på eiendommen endres ikke. Side 50 av 51

51 78/11 GBNR 069/009 - ENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for oppføring av omsøkt tiltak. Lovens forutsetninger for å gi dispensasjon anses som oppfylte Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for oppføring av omsøkt tiltak. Lovens forutsetninger for å gi dispensasjon anses som oppfylte Side 51 av 51

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 15.08.2011 Fra kl: 12.05 Til kl: 12.25 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon: Merknader:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2014 Fra kl: 14.00 Til kl: 14.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.04.2011 Fra kl: 10.30 Til kl: 15.00 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve (formannskapssalen), kommunehuset, Leland Møtedato: 17.09.2015 Fra kl: 10:00 - Til kl: 11.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 13.03.2012 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:15 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Ordfører

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 21.01.2016 Fra kl: 10.00 Til kl: 10:40 Møteleder: Nestleder Roy-Åge Edvardsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom 3. etasje, kommunehuset, Leland Møtedato: 22.10.2012 Fra kl: 0900 Til kl: 1355 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.09.2013 Fra kl: 0900 Til kl: 1000 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 11.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Kay Rune Nersund ledet møtet under

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.06.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 11.03.2015 Fra kl: 10.00 Til kl: 11.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt til medlemmer og andre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 02.10.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1250 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 22.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve (formannskapssalen), kommunehuset, Leland Møtedato: 27.08.2015 Fra kl: 10:00 Til kl: 11.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 13.09.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 12.30 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 06.09.2017

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 09.04.2014 Fra kl: 1000 Til kl: 1130 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: 10:20 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 15.04.2015 Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 8.april

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 29.11.2016 Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 Møteleder: Leder Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt til medlemmer og andre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.2014 Fra kl: 1000 Til kl: 1200 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Varaordfører Kay Rune Nersund ledet møtet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.01.2014 Fra kl: 10.00 Til kl: 11.15 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/11 10/529 REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2011 39/11 11/477 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/11 10/529 REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2011 39/11 11/477 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.09.2011 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 24.01.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 12.00 Møteleder: Roy-Åge Edvardsen Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 16.01.17

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo MEDL KÅAP Svein Leiros MEDL KÅSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo MEDL KÅAP Svein Leiros MEDL KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen Medlem KÅAP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 30.10.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1400 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 10.07.2007 Møtested: Rådhuset på Aure Fra kl: 10.00 Til kl: 13:00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Forfall meldt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.08.2014 Fra kl: 09:00 Til kl: 09:30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 16.09.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: 10:00 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunehuset, Finnkona (3. etg), Leland Møtedato: 15.09.2014 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:00 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja GBNR 110/21 - RIVING AV BYGG Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 15.03.2017 Fra kl: 10:00 Til kl:11.50 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt til medlemmer og andre 07.03.17

Detaljer

Møteprotokoll. innhabilitet i sak.

Møteprotokoll. innhabilitet i sak. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 09.07.2013 Fra kl: 1100 Til kl: 1115 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 14:55

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 14:55 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.01.2016 Tid: 09:00 14:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 11.05.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1000 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Ordfører Ivan Haugland Skriftlig

Detaljer

Møteprotokoll. Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP

Møteprotokoll. Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 09:00-10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Mathiassen LEDER

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rikke Gausdal

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Jørn - Arild Moen (sekretær) Torill Hansen (sekretær) Ingen merknader til saksliste eller møteinnkalling.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Jørn - Arild Moen (sekretær) Torill Hansen (sekretær) Ingen merknader til saksliste eller møteinnkalling. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.04.2016 Tid: 0900-11:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Eva Ottesen (Ordfører) Roy - Idar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad : Tor Egil Klufthaugen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 11:45 14:30. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Møtestart: Kl. 09.00 Møteslutt: Kl. 09.20. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen møtte

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 27.04.2017 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: 1, Kommunehuset Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 13:56 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer