Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen Møteinnkalling 2/11 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-sal Møtetid: tirsdag 12. april 2011 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Bydel Nordre Aker leder sekretær

2

3 Sak 9/11 Frivillighetsmidler for 2011-forslag til fordeling Arkivsak: Arkivkode: 855 Saksbehandler: Knut Hammervold Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget Kultur- og oppvekstkomite /11 FRIVILLIGHETSMIDLER FOR 2011-FORSLAG TIL FORDELING Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. Saksframlegg Saksframstilling Ved fristens utløp var det mottatt 68 søknader om støtte til frivillige tiltak. Samlet søknadssum er på kr Søknadene fordeler seg på følgende formål: Barn og ungdom 9 søknader Søknadssum: La 21 og nærmiljø Helse- og velferd Idrett- og friluftsliv Sang, musikk, dans, teater Diverse Totalt 68 søknader Søknadssum En av søknaden gjelder etablering av kulturstasjon i Tåsensenteret. Bakgrunnen og omfanget av denne tilsier at søknaden behandles som egen sak forut for selve tildelingen. Det vises til BU-sak 170/10 Det er innstilt på følgende fordeling fordelt på de ulike formålene: Barn og ungdom kr La21 og nærmiljø Helse- og velferd Idrett og friluftsliv Sang, musikk, dans, teater Diverse Til sammen kr I budsjettet er det avsatt kr til formålet. I tillegg ble det ekstrabevilget kr Hvorvidt det totalt kan disponeres inntil til frivillighet, vil bli avgjort før denne saken blir behandlet.med eller uten ekstrabevilgningen vil der fortsatt være som ikke er fordelt i innstillingen. Vedlagt følger forslag til fordeling. 1

4 Bydelsdirektørens innstilling til vedtak K/O-komitèen anbefaler BU å fatte følgende vedtak : Fordelingen av frivillighetsmidler vedtas som foreslått Preben Winger Avdelingsdir. Knut Hammervoll spesialkonsulent Vedlegg: Fordeling av frivillighetsmidler for 2011-innstilling 2

5 Sak 10/11 Etablering av kulturskoletilbud i vel-huset på Tåsensenteret Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget Kultur- og oppvekstkomite /11 ETABLERING AV KULTURSKOLETILBUD I VEL-HUSET PÅ TÅSENSENTERET Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. Saksframlegg Saksframstilling: Bydelsutvalget behandlet i sak 170/10 kulturskolesatsing i Nordre Aker. Der ble det bl.a. vedtatt at Bydelsutvalget anbefaler å etablere en kulturstasjon sentralt og kollektivnært i bydelen, fordi det er behov for en økt kultursatsning i Nordre Aker pga lange ventelister. (Pt. 1). Tilgjengelige lokaler i Tåsensenteret kan tas i bruk ved en eventuell snarlig oppstart av kultursatsningen i Nordre Aker. (Pt. 5). Bydelsutvalget anbefaler en modell som i minst mulig utstrekning medfører økte kostnader for bydelen. Bydelsutvalget anbefaler at det brukes en del av frivillighetsmidlene til formålet. (Pt. 6). På bakgrunn av dette og i påvente av mulighet for opprettelse av kulturstasjon i forbindelse med ny ungdomsskole i bydelen har Kulturenheten i Bydel Nordre Aker, Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) og Velforeningene som disponerer lokalene innledet samtaler om leie av lokalene, mulig undervisningstilbud, oppussing og drift. Undervisningstilbud gjennom Oslo Musikk- og Kulturskole Nordre Aker er på topp i Oslo både når det gjelder elevplass og venteliste i OMK. De fagområdene med flest på venteliste er piano (109 elever pr. 1. mars 2010) og gitar (104 elever pr. 1. mars 2010). Videre har OMK en del utfordringer med eksisterende tilbud i disse fagene på Kjelsås skole, og trolig også senere Grefsen skole, pga. ombygging og relokalisering i paviljonger. Musikkskolen har i dag tilbud innen ulike dansedisipliner i treningssenter på Tåsen Senter, som de ønsker nye, egne lokaler til. De har også problemer med tilbudet gjennom Aktivitetsskolen på Tåsen grunnet begrenset tilgang til flerbrukshall. Ved opprettelse av midlertidig kulturstasjon/kulturskolebase i Velhuset vil vi får bedre forhold for elever som allerede har plass (og bedre fagmiljø for lærere) i tillegg til mulighet for flere elevplasser, som vil redusere ventelister. OMK estimer ca 250 elevplasser på Tåsen Senter. Annen bruk av lokalene I tillegg til å bygge opp tilbud gjennom OMK i Velhuset, vil det være mulig for både Kulturenheten og Forebyggende enhet i bydelen å ha tilbud og aktiviteter i lokalene. Noe av dette vil være bydelens eget kurstilbud, som i dag i all hovedsak er lokalisert på Trikkehallen 3

6 og i liten grad favner barn og unge vest i bydelen. Videre kan det bl.a. være behov i Aktivitetsskolen på Tåsen og til gruppevirksomhet for Forebyggende enhet. Oppgradering av lokaler Velhuset har stått tomt siden Bydel Sogn sin fritidsklubb, Action 22, flyttet ut og trenger omfattende oppgradering for å kunne tas i bruk. I tillegg er det behov for en del fagspesifikke spesialtilpassinger og utstyr. Dette er bl.a. spesialgulv, speil og barrer til dansetilbud og akustiske tiltak og lyddør i forbindelse med instrumentalundervisning. Oslo Musikk- og Kulturskole har begrenset med midler til klargjøring av lokaler for undervisning, så Bydel Nordre Aker må stå for mesteparten av disse utgiftene. Se vedlagt budsjett for detaljer. Drift Bydel Nordre Aker og Oslo Musikk- og Kulturskole utarbeider i samarbeid en fordelingsnøkkel i forbindelse med utgifter basert på bruken. Kostnader Det er blitt innhentet et anslag på kostnadene for å sette arealet i stand.. Dette viser at utgiftene ligger omkring kr , av dette utgjør maler -, snekker- og elektrikerarbeidene opp mot kr men inventar, instrumenter og annet utstyr m.m utgjør resten Administrasjonens vurdering Bydelsutvalget har i tidligere møter ønsket etablering av kulturstasjon. I budsjettbehandlingen for budsjettet ble rammene for kulturbudsjettet økt med kr og man har også ønsket å vurdere bruk av frivillighetsmidler til dette arbeidet. Utgangspunktet for budsjettvedtaket for 2011 var at regnskapsavslutning for 2010 gikk i balanse. Det har vist seg at regnskapet for 2010 endte med ett merforbruk på nær 13 mill. Administrasjonen søker å innarbeide dette merforbruket i regnskapet for 2011 og har derfor satt alle ny og eller utvidelser av tiltak i bero til regnskapet for 2011 er brakt i balanse med budsjett På denne bakgrunn arbeider administrasjonen også med å finne andre måter å finansiere overnevnte oppsussingsarbeider fks gjennom gårdeier. Saken legges fram for bydelsutvalget i forbindelse med behandlingen av frivillighetsmidlene i tråd med vedtaket i sak 170/10. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Saken legges fram uten innstilling Preben Winger Avdelingsdir. Knut Hammervoll Spesialkonsulent 4

7 5

8 Referatsaker Periode: 09. februar april 2011 Sak nr. Arkivsak Tittel 1/ Skolebehovsplan

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/08 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Trikkehallen, Kjelsås MERK!! Møtetid: tirsdag 21. oktober 2008 kl. 17.00 MERK!! Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Oppsal samfunnshus, Kafé X Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, 3. et Økern senter Møtetid: mandag 21. mai 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 3/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Sognsveien 210 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 18.00. Omvisning kl. 17.00. Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 05/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 05/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 05/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet 12.03.2013

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet 12.03.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 12.03.2013 UngMedkonferansen 2013 Møteinnkalling 2/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 12. mars 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 06. februar 2006 kl. 18.30 Sekretariat: Anne-Sissel Slaatsveen,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 9/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 9/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 9/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 150A, møterom Bogstad Møtetid: Mandag 28. november 2011 kl. 18.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. februar 2013 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 17. juni 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldt spørsmål fra A: Flere restauranter har uteservering

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer