Modefirom i 3 roms leilighet etter plan av bygningsklassen. Rommet og møblene er tegnet og utført i skolens snekkerklasse,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modefirom i 3 roms leilighet etter plan av bygningsklassen. Rommet og møblene er tegnet og utført i skolens snekkerklasse,"

Transkript

1 Modefirom i 3 roms leilighet etter plan av bygningsklassen. Rommet og møblene er tegnet og utført i skolens snekkerklasse, tekstilene tegnet og vevet i tekstilklassen, malerarbeidet, dekorosion ov skap og topet otn,rt i inolerklassen.

2 STATENS HÅNDVERKS- OG KUNSTINDUSTRISKOLE ÅRSMELDING MORTEN JOHANSENS BOKTRYKKERI, OSLO 1910

3 Omslag og arrangement til årsmeldingen er gjort som elevarbeid i Bokkunstklassen.

4 SKOLENS OVERSTYRE KIRKEDEPARTEMENTET SKOLENS FORSTANDERSKAP FORMANN: SKOLENS DIREKTØR Valgt av Kirkedepartementet: REVOLD, Axel, professor 1/ NIELSEN, Iver, juveler» 1/ JACOBSEN, Thorv., snekker» 1/ Valgt av Oslo Kommune: KIELLAND, Thor B., direktør 1,// 1937 ANDRESEN, Eugen, tommermester» 1/ SØDERSTRØM, Carl, tapetserer» 1/ SKOLENS DIREKTØR PRYTZ, Jakob, anc. 1/

5 SKOLENS LÆRERE OVERLÆRERE ALVSÅKEH, Torbjørn, billedhugger, f. 1885, anc. 15/ Modellerklasse II. ANSTEINSSON, Paul, maler, f anc. Vs 1928, død 6/ Ornam entklasse I. ARNERERG, Halfdan, tegner, f. 1879, anc. V Skriftklassen. VONHANNO, Carl, maler, f. 1901, anc. 1./s 1937 Frihåndsklasse KORSMO, Arne, arkitekt, f. 1900, anc. Vs Treklassen. KROGH- FLADMARK, Wilhelm, maler,f.1887, anc.1/ Malerklassen. KROHG, Per, maler, f. 1889, anc. Vs Frihåndsklasse III. LIEN, Carsten, maler, f. 1894, anc. 1/ Bokkunstklassen, MOHN, Ottar, arkitekt, f. 1882, anc. Vs Konstruksjonsklassen. PHYTZ, Jakob Tostrup, gullsmed, f. 1886, anc. 15/ Gullsmedklassen. SIRNES, Johan, tegner, f. 1883, anc. "/ Frihåndsklasse I. THØMT, Enevold, f. 1878, anc. Vis Tekstilklassen. VESTERLID, Arne, arkitekt, f. 1893, anc. Vs Bygningsklassen. WILLums, Olaf, maler og raderer, f. 1886, anc. V Raderklassen. LÆRERE I DAGSKOLEN BERG, Viggo, møbelsnekker, f. 1894, anc. 1/ Verkstedklassen. VON HANNO, Johan, arkitekt, f. 1894, anc. 1/ Frihåndsklasse I. KNUTSEN, Knut, arkitekt, f. 1903, anc. 1/ Formklassen. MØRCH, Edvarda Lie, tegner, f. 1910, anc. Vs Kv. skreddere. 6

6 NIELSEN, Peder N., arkitekt, f. 1890, anc. '5/ Bygningsklassen. PETTERSEN, Sverre, f. 1884, anc. 'Is Reklameklassen. SØRENSEN, Oskar, ciselør, f. 1898, anc. 15/ Ciselørklassen. LÆRERE I AFTENSKOLEN ENGELBRETHSEN, Ingv., maler, f. 1873, anc. 15/ Frihåndsklasse I. GLEDITSCH, Eivind, arkitekt, f. 1885, anc Bygningsklassen. VON HANNO, Joh., arkitekt, f. 1894, anc. 11/ii Frihåndsklasse I. EJELLSTAD, Ole E., modellør, f. 1890, anc Støpeklassen. MoE, Hans G., tegner, f. 1886, anc Frihåndsklasse II. SOHLBERG, Thorleif, billedhugger, f.1890, anc.'is Modellerklasse I. TIMELÆRERE I DEN 3-ÅRIGE AFTENSKOLE MARSTRANDER, Søren S., lærer, norsk. HENNUM, Sverre, maler, tegning. TYRIHJELL, A., tegnelærer,» SANDER, Arthur J., tegnelærer,» PIENE, G., bankfullmektig, regning. PREUS, Wilh., lektor,» JACOBSEN, Nils, ingeniør, utmålingslære. BJURSTEDT, B., rittmester,» LORANGE, A., revisor, bokholderi. RASCH, H elge» SWENSEN, Trygve, ingentør, materiallære. TYSE, S., ingeniør,» MARTINSEN, M., skredder, fagtegn. f. skreddere og skomakere. MORCH, Edvarda Lie,» kv. skreddere. Asp, J., bokbinder, håndforgylling. 7

7 NiEss, Rander, bokbinder, velskbind. LUND, Alb. M., protokollbind. Sørtsnam,. Ola G., møbelarkitekt, konstruksjon. HOFF-HANSEN, E., ingeniør,» KITTILSEN, Aslaug, stud. real.» HJELPELÆRERE : ANSTEINSSON, Paul, tegner, BERG, Viggo, møbelarkitekt, ERIKSEN, Sigurd, ciselør, FÅSORG, Finn, kunstmaler, VON HANNO, Joh. arkitekt. HOEL, O., maler, HoLm, Arne, arkitekt, HØGBERG, Karl, kunstmaler, HøLÅs, Kjellaug, tegner, KITTILSEN, Aslaug, stud, real. LIE-JORGENSEN, 'f h., gullsmed, MOHN, Ottar, arkitekt, NIELSEN, Peder N., arkitekt, PAULSEN, Ivar, snekker, ornamentklassen. treklassen. gullsmedklassen. frihåndsklasse II. frihåndsklasse I. malerklassen. formklassen. frihåndsklasse III. ornamentklassen. konstruksjonsklassen. ornarnentklassen. konstruksjonsklassen. konstruksjonsklassen. treklassen. SHINES, Joh., tegner, frihåndsklasse I. TJENESTEMENN : Skolens sekretær : KITTILSEN, Elise, f anc.1/ kasserer : Svm.rom, Agnes, f. 1907, anc bibliotekar : WALDAL, M., f. 1874, anc bibliotekassistent: VARRAN, Fin, f. 1892, anc. 15/ vaktmester: ØSTRE, Ellef, f. 1882, anc. 1/ varmemester: HoFFmo, Leif, f. 1900, anc. V

8 DAGSKOLEN Skoleåret begynte 15. september 1938 og sluttet 13. mai Det totale elevtall i dagskolen var 337 elever, hvorav 196 kvinner. Elevene kan deles opp i følgende grupper: Begynnerskolens elever. Her ble inntatt 118 elever høsten Viderekomne elever 219» Sum 337 DEN ALMINNELIGE AFTENSKOLE begynte 15. september 1938 og sluttet 12. mai Undervisningen foregikk fra kl hver kvell unntatt lørdager. Elevtallet var 544 elever. DEN 3-ÅRIGE AFTENSKOLE begynte 15. september 1938 og sluttet 12. mai Elevtallet var 503 elever. Av elever som meldte seg til opptagelsesprøven bestod 195 prøven. I 1. klasse ble opptatt 236 elever som ble fordelt på 8 klasser. Elever som hadde gått ut 1. klasse 1937/38 ble fordelt på 6 paralleller i II. klasse. Av 3. klasses elever ble vitnemål med fullstendig fagkrets delt ut til 154 elever den 22. mai 1939 ved direktøren. FERIER Skolen hadde fridag lørdag den 5. november og dronning Mauds begravelsesdag fra kl. 12. Juleferien ble fastsatt for kvellskolen, fra og med onsdag den 21. desember, for dagskolen fra og 9

9 med torsdag den 22. desember, første skoledag var mandag den 9. januar for både dag- og kvellskolen. Påskeferien ble fastsatt fra palrnesøndag, den 2. april til og med tirsdag den 11. april. For øvrig hadde elevene fridag mandag den 6. mars for å gå på ski. UNDERVISNINGEN Elevene i begynnerskolen gikk i første halvår i gjennom den obligatorisk undervisning i frihåndstegning (plantegning) og konstruksjonstegning differensiert etter de forskjellige fag. I annet halvår fortsatte undervisningen med frihåndstegning etter plastisk relief og perspektivtegning og konstruksjonstegning (bare for elever tilhørende fagavdeling 1, 3 og 5). Som nytt fag ble elevene innført i den elementære fargelære og ornamenttegning. Den 2-årige fagskole har følgende fagavdelinger: Bygging (murere, tømrere). Maler, (malere, glassmestre, dekoratører). Tre, (møbelsnekkere, tapetserere). A. Tekstil. B. Motetegning (kvinnelige skredderfag). Metall (gullsmeder, kunstsmeder, gjørtlere, glass og keramikk). Grafikk, A. Bokkunst, (boktrykkere, illustratører, bokbindere). B. Reklame. C. Rader og litografi. I den 2-årige fagskole begynte høstsemestret med museumsstudier for elever i maler-, tekstil-, tre, metall- og bokkunstklassene, først på Historisk og Etnografisk museum senere på Folkemuseet. FOREDRAG Foredrag for begynnerskolen. Direktor dr. Thor B. Kielland har holdt en foredragsserie med lysbilleder om kunst- og kunstindustrihistorie. 10

10 Overingeniør Swensen har holdt foredrag om: «Verdensbilledet av idag». «Stoffenes oppbygging». «Oversikt over fysikken». «Oversikt over kjemien». «Jern, legeringer og glass». Foredrag for fagskolen. Anatomi: Frk. Agot Normann har holdt 8 foredrag i anatomi med demonstrasjoner. Elever ved statens kunstakademi har hatt adgang. Kunsthistorie: Direktor dr. Thor B. Kielland har holdt en serie foredrag i kunst- og kunstindustrihistorie med lysbilleder og demonstrasjoner i museets samlinger, spesialisert etter de forskjellige fagklasser. Museumsdirektor Wallem har holdt 10 foredrag med lysbilleder for fagklassene. Kunsthistoriker Sven Rygge har holdt foredrag med lysbilleder for maler-, tekstil-, tre-, metall-, bokkunst- og reklameklassene. Arkitekt Arne Holm har holdt 10 foredrag om «formproblemer». Fagforedrag: Snekkermester Olav Lie Rothe har holdt 10 foredrag i materiallære for bygningsklassen og treklassen. ingenior Niko Jensen har holdt 5 foredrag for tekstilklassen om «tekstilmaskinteknologi». Disponent Bjørn Sehyberg har holdt følgende 10 foredrag med lysbilleder for reklameklassen: 11

11 Reklametegnerens forskjellige oppgaver. Reklametegnerens arbeidsfelt 1: Varemerket (2 foredrag).»-- H : Det faste navnetrekk og»» Reklamefiguren.»--- IV: Annonser (3 foredrag).» V: Plakater (2 foredrag).» VI: Trykksaker. Overingeniør Trygve Swensen har holdt 5 foredrag om materialet, spesialisert etter de forskjellige fagklasser. Keramiker Jens von der Lippe holdt et instruksjonskurs på 10 kveller for keramikkere i skolens verksted. KALKULASJONSKURSUS FOR HÅNDVERKERE Den 1. februar ble det satt igang et kursus i kalkulasjon for murere og tømrere med murmester Friisk som leder. 22 elever ble opptatt, hvorav 19 avla og bestod prøven. Den 15. februar ble det satt igang et kalkulasjonskursus for malere med overlærer Krogh-Fladmark som leder. 29 elever ble opptatt. 28 avla prøve. 26 bestod prøven. DEN ÅRLIGE UTSTILLING AV ELEVARBEIDER fant sted den 15. mai 1939 og uken ut. SKOLENS BIBLIOTEK har vært holdt åpent i skoleåret hver dag i timene fra 9 form. til 3 efterm. og fra 5-9 aften, lørdag fra

12 STIPENDIER Skolens slipend: Olav Johan Bergkvam, bygningstegner kr. 500 Ivar Bjordal, bygningstegner» 500 Alf Sture, møbeltegner» 500 Adolf Relling, møbeltegner» 500 Knut Skinnarland, møbeltegner» 500 øystein Haugen, møbeltegner» 500 Johan Amrud, møbeltegner» 400 Hans Chr. Bergersen, møbeltegner» 300 Geir Vinsrygg, maler» 600 Sverre Rud, maler» 200 Alf Kjær, maler» 600 Bjarne Brunsvik, maler» 400 Odd Helland, maler» 400 Arve Hagen, maler» 400 Kåre Bromstad, tekstiltegner» 500 Bergljot Horne, tekstiltegner» 200 Ambjørg Bakstad, tekstiltegner» 200 Bodil Thon, tekstiltegner» 200 Edel Hendis, tekstiltegner» 200 Ingrid Jørgensen, tekstiltegner» 200 Eva Torp, motetegner» 200 Adelaide Petersen, rnotetegner» 400 Emanuel Simonsen, keramiker» 200 Sissel Hartvig, keramiker» 200 Anders R. Andersen, illustratør» 400 Karl Berger, illustratør» 200 Åge Ween, illustratør» 100 Jenny Bloch-Hoel, illustrator» 100 Gudrun Jørgensen, illustratør» 100 Bjarne Bakke, illustratør» 200 shild Brandvold, reklametegner» 200 Asbj ørn Årak, reklametegner» 200 Reidar Lynes, reklametegner»

13 Henry Welde, reklametegner kr. 400 Odd Mehlum, reklametegner» 200 Folgende elever meldte fra at de ikke kom til å begynne på skolen i skoleåret 1938/39. Nedennevnte stipendier ble derfor ledige: Ivar Bjordal, bygningstegner kr. 500 Øystein Haugen, snekker» 500 Knut Skinnarland, snekker» 500 Sverre Rud, maler» 200 Jenny Bloch-Hoel, illustrator» 100 Bjarne Bakke, illustrator» 200 Åshild Brandvold, reklametegner» 200 En av stipendiatene fikk opplæringsfondet, hvorfor hans stipend ble ledig: Johan Amrud, snekker kr. 400 De ledige stipendier ble tildelt følgende elever: Rudolf Aspelund, snekker kr. 500 Kristian Volden, tegner» 100 Henry Kleven, modellor» 200 Gullsmedforbundets stipendier: Gullsmedforbundet har av forbundets stipendiefond utdelt stipendium til: Kåre M. Hansen, gullsmedlærling kr Leif Willfred Hansen, gullsmedlærling» Svein Mehlum, gullsmedlærling» Horns legat av 1883: Legatkapitalen utgjor kr De årlige renter skal etter statuttene utdeles som premier til skolens beste elever blant håndverkslærlinger eller svenner i den 3-årige kvellskole. Det ble utdelt 6 premier. Skredderlærling Petty Paulsen Farveskrin. Bokbinderlærling Gunnar Larsen» 14

14 Snekkerlærling Viktor Liahagen Hovel. Blikkenslagerlærling Oscar Karlsen Loddelampe, Murerlærling Per Halvorsen Waterpass. Malerlærling Ole Ekornes Farveskrin. Johan Finnes legal: Legatet er tillagt skolen og bestyres av kirkedepartementets sjef i forbindelse med skolens forstanderskap. Legatets kapital utgjør for tiden ca. kr De arlige renter skal hvert år på testators fodselsdag, den 26. oktober, utdeles til verdige trengende norske kunstnere malere, litografer og kunstnere til hjelp for deres studium i fodelandet. Av disponible rentebeløp utbetaltes stipendier til: Per Teigen kr. 600 Kåre Mikkelsen» 600 Omar Kvalvåg» 600 Johan Lie-Gjemre» 600 Jardar Lunde» Ragnar Kraugerud» 600 Architekt Fin Horns legat. Legatet skal fortrinnsvis gå til utdeling av premier blant skolens elever ved avholdelse av konkurranser og på annen måte i bygningsfag og deretter i andre av skolens fagkretser. I skoleåret 1938/39 ble ingen premier utdelt og rentene ble tillagt kapitalen. Kirkedepartementet stillet kr til forstanderskapets disposisjon av sosialdepartementets krisemidler til hjelp for ubemidlet arbeidslos ungdom. Belopet ble delt ut til 20 elever ved skolen. 15

15 Ekstrakt av regnskapet for Statens HåndverksP og Kunstindustriskole, Inntekt. Utgift. I. Beholdning fra forrige regnskap kr Skolepenger» Husleie av vakt- og varmemester» Bidrag av Oslo kommune» Statsbidrag» Tilfeldige inntekter > a-b. Faste lønninger kr Timeundervisn. og foredr» Reguleringstillegg» kr a. Kontor kr b. Bibliotek > > a. Stipendier kr b. Friplasser» » a. Inventar og samlinger... kr. Bygninger ordinært -»- ekstraordinært > Renhold Leie av lokaler » a. Lys kr b. Brensel > > kr a. Assistanse for vaktmesteren kr > - varmemest..» Modellpenger > Vakthold i museet» Ekstraordinært for underv» Rader- og litografklassen» Bokbinderverkstedet» Ciselørklassen Tekstilklassen i I Treklassen» » Beholdning pr. 3 /6 1938» kr Oslo, i september Agnes Svingjom

16 á

ÅRSMELDING 1973-1974

ÅRSMELDING 1973-1974 á ÅRSMELDING 1973-1974 OSLO 1975 AAS & WAHLS BOKTRYKKERI á STYRE DET KONGELIGE KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENT ER SKOLENS OVERSTYRE DET STEDLIGE STYRE HAR 6 MEDLEMMER OG BESTÅR AV: Form ann Bøe, Alf,

Detaljer

STATENS HAANDVERKS- W KUNSTINDUSTRISKOLE 1 KRISTIAN1A AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1914 1915 MORTEN JOHANSENS BOKTRYKKERI KRISTIANIA 1915

STATENS HAANDVERKS- W KUNSTINDUSTRISKOLE 1 KRISTIAN1A AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1914 1915 MORTEN JOHANSENS BOKTRYKKERI KRISTIANIA 1915 STATENS HAANDVERKS- W KUNSTINDUSTRISKOLE 1 KRISTIAN1A AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1914 1915 MORTEN JOHANSENS BOKTRYKKERI KRISTIANIA 1915 Skole.efterretninger for skoleaaret 1914-1915. Skolens overbestyrelse:

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE L DSORGA IS SJO E I ORGE BERETNING 962 0 AKTIETRYKKERIET 0 SLO, 963 275 000 th++4+ H4 f++4i+lsoooo t+h..++4+l lh4 f++44 5000 f++h++++++h++++hf++++ 000 4H++4HH++H44++H 75000

Detaljer

Tinius Olsens skole 50-år (1959-2009) Av Dag Kristoffersen

Tinius Olsens skole 50-år (1959-2009) Av Dag Kristoffersen Tinius Olsens skole 50-år (1959-2009) Av Dag Kristoffersen Hadde det ikke blitt sammenslåing av de videregående skolene på Kongsberg, ville Tinius Olsens skole fylt 50 år 17.august 2009. Forløperne Kongsberg

Detaljer

1/13. Tema: Kunst og kunsthåndverk. Glassverkarkiver 22. juli-arkivene i Riksarkivet I N F O R M A S J O N F R A R I K S A R K I V A R E N

1/13. Tema: Kunst og kunsthåndverk. Glassverkarkiver 22. juli-arkivene i Riksarkivet I N F O R M A S J O N F R A R I K S A R K I V A R E N 1/13 I N F O R M A S J O N F R A R I K S A R K I V A R E N Tema: Kunst og kunsthåndverk Glassverkarkiver 22. juli-arkivene i Riksarkivet [arkiv] magasinet Arkivmagasinet er Arkivverkets faglige tidsskrift

Detaljer

Håndbok Redaktør: Tom Danielsen Røysland 4909 Songe

Håndbok Redaktør: Tom Danielsen Røysland 4909 Songe NBF AUST AGDER BRIDGEKRETS NBF HÅNDBOK FOR SESONGEN 2013 Postadresse Tom Danielsen Røysland 4909 Songe Telefon: 37 15 67 17 Mobil: 90 72 58 88 Mail: tom-dan@online.no Hjemmeside: http://www.aabk.net NBF/AUST

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1954- Nr. 8. FISKERI-UNDERVISNIN.GEN 1953-1954. Utgitt av. FISKE RI Dl RE KTØ REN

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1954- Nr. 8. FISKERI-UNDERVISNIN.GEN 1953-1954. Utgitt av. FISKE RI Dl RE KTØ REN Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1954- Nr. 8. FISKERI-UNDERVISNIN.GEN 1953-1954 Utgitt av FISKE RI Dl RE KTØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1955 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 2 28. februar 2013 53. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 14. mars 2013 kl. 18.00

BUDSTIKKEN. Nr. 2 28. februar 2013 53. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 14. mars 2013 kl. 18.00 BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 2 28. februar 2013 53. årgang Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 14. mars 2013 kl. 18.00 Dagsorden:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nr. 4 Julen 2007 36 Årgang

Nr. 4 Julen 2007 36 Årgang Nr. 4 Julen 2007 36 Årgang ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER Det historiske tilbakeblikk er nå kommet til loge nr. 2 i Aust Agder. Loge nr. 51 Fortuna ble opprettet 25. mai 1975. Under ser vi bildet av det

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013

Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013 Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013 Historie Et tilbakeblikk på 50 år Datoen den 22. mai er en dato som har betydning for loge nr. 70 Kvitbjørn i to sammenhenger. Det var nemlig

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 63 JUNI 2013. Røyken historielags Hederstegn 2013 til Jørn Jensen

RØYKEN HISTORIELAG NR 63 JUNI 2013. Røyken historielags Hederstegn 2013 til Jørn Jensen RØYKEN HISTORIELAG NR 63 JUNI 2013 Røyken historielags Hederstegn 2013 til Jørn Jensen NR 63 JUNI 2013 INNHOLD Lederord 1 Røyken Historielag 2013 2014 1 Styre 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Utenfor

Detaljer

TRÅDER FRA TEGNESKOLEN TIL KUNSTAKADEMIET tegneundervisningen ved Statens kunstakademi fra 1909-1925

TRÅDER FRA TEGNESKOLEN TIL KUNSTAKADEMIET tegneundervisningen ved Statens kunstakademi fra 1909-1925 TRÅDER FRA TEGNESKOLEN TIL KUNSTAKADEMIET tegneundervisningen ved Statens kunstakademi fra 1909-1925 av Åse Anna Markussen, førstebibliotekar Kunsthøgskolen i Oslo Statens kunstakademi ble opprettet ved

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Styret i perioden 1/1-15/3 2014: Åge Nortun leder Liv Skramstad, nestleder Britt Iren Neergård, kasserer Borgny Aakvik Vorpbukt, sekretær Arnstein Slinning, styremedlem

Detaljer

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Nr. 3 Høsten 2007 36 Årgang Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Odd Fellowturene 2008. Se side 12 Rebekkasøstrenes embedsmen har sin store kursdag Lørdag 20. oktober 2007 Odd Fellow

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Fra Forsvarets forskningsinstitutts HISTORIE

Fra Forsvarets forskningsinstitutts HISTORIE Fra Forsvarets forskningsinstitutts HISTORIE FFIs etablering på Kjeller og utviklingen fram til 1996 1 2 Det har vært en spennende oppgave å bidra til at mange av instituttets prosjekter helt fra begynnelsen

Detaljer

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Kunst og hobby 2014. v/skjeberg Rådhus. Årets kunstner: Dag Hol

Kunst og hobby 2014. v/skjeberg Rådhus. Årets kunstner: Dag Hol Kunst og hobby 2014 Salgsutstilling på Borg videregående skole v/skjeberg Rådhus Årets kunstner: Dag Hol Åpningstider: Lørdag 8.november kl. 10.00-17.30 Søndag 9. november kl. 11.00-17.30 Fri entrè! Messetelefon

Detaljer

Charterbrevet fra 11.juni 1960. Loge nr.65 Borea 50 år

Charterbrevet fra 11.juni 1960. Loge nr.65 Borea 50 år Charterbrevet fra 11.juni 1960. 2 Loge nr.65 Borea 50 år Forord... 4 Hilsen fra OM i jubileumsåret... 5 Hilsen fra Stor Sire... 6 Hilsen fra DSS i Distrikt 11 Troms... 7 Hilsen fra HP i leir nr 11 Nord...

Detaljer