MASTERCHEF. 110 Dobbel Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASTERCHEF. 110 Dobbel Energi"

Transkript

1 MASTERCHEF XL Bruks-og installasjonsanvisning 110 Doel Energi

2 Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England : +44 (0) agaliving.com Registreringsnummer: Registrering kontor: Juno Drive, Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RG Med AGA sin policy om kontinuerlig foredring av produktene, foreholder selskapet seg retten til å endre spesifikasjoner og gjøre endringer i apparatet som er eskrevet som helst.

3 Sommario 1. Sikkerhet... 1 Viktig! 1 Sikkerhetsinstruksjoner for Installasjon 1 Rare Lukter 1 Hvis du Lukter Gass må du 1 Ventilasjon 1 Personlig Sikkerhet 1 Vedlikehold av Kokeapparat 2 Rengjøring 2 2. Oversikt 3 Kokeplatenes Bluss 3 Wok-lussene 4 Wok-understellet 5 Bakstehellen 5 Uttrekkar Grill 6 Ovner 7 Klokken 10 Tilehøy 12 Hovedovnens Lampe Tileredningstips 13 Tips for Matlaging med Tidsmåleren 13 Generelle Tips om Ovnen Steketaell Feilsøking Installasjon 20 Vær Oppmerksom på Følgende Sikkerhetskrav- og Forskrifter 20 Konvertering Til Aen Gasstype 20 Plassere Komfyren 21 Plassere/Installere Komfyren 22 Flytting av Komfyren 22 Festing av Stailitetsraketten eller Festekjedet 23 Hvordan Sette Kokeapparatet på Plass Igjen Etter Tilkoling 23 Konvertering til Aen Gasstype 24 Feste Håndtakene 24 Nivellering 24 Gasstilkoling 25 Elektrisk Tilkoling 26 Sluttkontroller 27 Siste Tilpassing 27 Kundetjeneste Kolingsskjema Tekniske Data Rengjøring av Komfyren 15 Viktig Informasjon 15 Kokeplatenes Bluss 15 Bakstehellen 15 Uttrekkar Grill 16 Kontrollpanelet og Ovnsdøren 16 Ovner 16 Rengjøringstaell 17 i Masterchef XL 110 Doel Energi U

4 ii

5 1. Sikkerhet... Ovnen din skal gi deg mange års prolemfri matlaging hvis den installeres og rukes riktig. Det er viktig at du leser dette avsnittet før du starter, spesielt hvis du ikke har rukt en gassovn før. Viktig! Komfyren er kun eregnet på husholdningsruk. Bruk til noe aet formål kan gjøre eventuelle krav under garantien eller erstatningskrav ugyldige. Sikkerhetsinstruksjoner for Installasjon Apparatet må installeres av en faglært person i henhold til installasjonsforskriftene. Installasjonen må være i overensstemmelse med relevante forskrifter i tillegg til kravene fra det lokale elektrisitetsverket. Sørg for at gasstilførselen er skrudd på, og at komfyren er tilkolet nettstrømmen og slått på. Komfyren trenger elektrisitet. Still klokken for å sikre at alle ovnene er operative se de relevante avsnitt i dee. Service på komfyren skal utføres av en faglært serviceingeniør, og det skal kun rukes godkjente reservedeler. Få installatøren til å vise deg hvor komfyrens kretsryter sitter. Merk den, slik at den er lett å fie igjen. Komfyren må alltid avkjøles og støpselet til komfyren må alltid trekkes ut før du rengjør den, eller det utføres noen form for vedlikehold, hvis ikke aet er angitt i dee ruksanvisningen. Rare Lukter Første gangen du ruker komfyren kan den gi fra seg litt lukt. Dette skal gi seg når den har vært rukt en liten stund. Før du ruker komfyren for første gang, må du kontrollere at all emallasjen er litt fjernet og så skal du sette stekeovnene på 200 C og la dem være på i en time for å li kvitt lukten fra farikken. Før du ruker grillen for første gang, må du kontrollere at all emallasjen er litt fjernet og så skal du skru på grillen og la den stå på i 30 minutter med grillpaen på plass og skjøvet helt ak, og med grilldøren åpen. Kontroller at rommet er godt ventilert mot luft utenfra (se Ventilasjon nedenfor). Folk med puste- og allergivansker ør forlate området i dee korte perioden. Hvis du Lukter Gass må du Ikke slå av eller på elektriske rytere Ikke røyke Ikke ruke åpne flammer Slå av gassen ved måleren eller sylinderen Apne dører og vinduer for å li kvitt gassen Ta kontakt med din gassleverandør Ventilasjon Norske ADVARSEL: Du har ehov for ren og frisk luft det har komfyren din også. Flammen fra lusset utvikler avgasser, varme og fuktighet. Sørg for at kjøkkenet er godt ventilert. Hold naturlige ventileringshull åpne, eller installer en elektrisk damphette med uttrekk til utsiden. Hvis du har flere luss på om gangen eller ruker komfyren over lengre tid, åpne et vindu eller sett på en vifte. Personlig Sikkerhet IKKE modifiser dette apparatet. Dette apparatet kan etjenes av arn fra 8 år og opp, og av personer med redusert fysisk, sanselig eller mental evne eller mangel på erfaring og kuskap hvis de er under oppsyn eller har mottatt instruksjoner om hvordan apparatet skal rukes trygt og de forstår farene forundet med ruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold utført av rukeren skal ikke utføres av arn som ikke er under oppsyn. Dette apparatet kan etjenes av arn fra 8 år og opp, og av personer med redusert fysisk, sanselig eller mental evne eller mangel på erfaring og kuskap hvis de er under oppsyn eller har mottatt instruksjoner om hvordan apparatet skal rukes trygt og de forstår farene forundet med ruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold utført av rukeren skal ikke utføres av arn som ikke er under oppsyn. FORSIKTIG: En kokeprosess som foregår over lang tid skal overvåkes fra tid til aen. En kokeprosess som foregår over kort tid skal holdes under kontinuerlig oppsyn. Brafare: Du må IKKE sette fra deg gjenstander oppå platetoppene. For å ugå overoppheting må du IKKE montere pyntedør foran på komfyren. Bruk aldri løstsittende eller flagrende klesplagg mens du ruker komfyren. Vær forsiktig når du strekker deg etter ting som oppevares i skap over kokeplatene. Breart materiale kan antees hvis det kommer i kontakt med en flamme eller varm overflate, og kan gi alvorlige raskader. Du må ikke ruke en damprenser. Vær forsiktig når du erører komfyren. For å redusere muligheten for rasår til et minimum, ør du alltid være sikker på at ryterne er i AV-stillingen og at komfyren er kald før du gjør forsøk på å rengjøre den. Når ovnen er på, skal ovnsdøren IKKE være åpen lenger e nødvendig. 1

6 Norske Når du ruker grillen må du sørge for at grillpaen er i riktig stilling og skjøvet helt i, ellers kan kontrollknottene li svært varme. Merk at dette apparatet har en kjølevifte. Når en ovn eller grillen er i ruk vil viften kjøre for å kjøle ned instrumentpanelet og kontrollknottene. BRUK ALDRI harde, skurende rengjøringsmidler eller skarpe skraperedskaper av metall til rengjøring av ovnsdørglasset siden de kan skrape opp overflaten og føre til at glasset sprekker. Lettanteelige tapeter eller gardiner osv. må alltid holdes på sikker avstand fra komfyren. Bruk ikke sprayokser i nærheten av komfyren mens den er i ruk. Bruk Bare Tørre Grytekluter og Grytevotter Våte og fuktige grytekluter som rukes på varme overflater, kan forårsake rasår fra dampen som oppstår. Ugå at gryteklutene kommer i kontakt med varme varmeelementer. Komfyren må aldri etjenes med våte hender. IKKE legg plast- eller aluminiumsfolie eller plasteholdere på komfyrplaten. Uåpnede mateholdere må aldri varmes opp. Det kan skje en trykkøkning som får eholderen til å eksplodere og forårsake skade. Bruk ikke gryter som er ustø, og plasser håndtakene ua kanten av kokeplaten. Bruk IKKE eholdere som går over kantene på kokeplaten. La aldri komfyrtoppen være uten tilsyn på høye varmeistillinger. Pass godt på når du varmer opp fett og olje, da disse kan antees hvis de lir for varme. Bruk et fetttermometer når det er mulig, for å forhindre overoppheting av fett over røykpunktet. ADVARSEL! Steking uten oppsyn på platen med fett eller olje kan være farlig og føre til ra. La aldri firtykokere stå uten tilsyn. Fett skal alltid varmes opp langsomt, og holdes øye med mens det varmes opp. Frityrkokere skal are være en tredjedel fylt med fett. Hvis paen fylles med for mye fett, kan det ree over når maten legges i. Hvis du ruker en kominasjon av olje og fett ved steking, må de røres sammen før de varmes opp, eller etter hvert som fettet smelter. Matvarer som skal stekes, skal være så tørre som mulig. Rim på frossenmat eller fuktighet på ferskmat kan få varmt fett til å ole opp og over sidene på gryten. Hold et vaktsomt øye med søl eller overoppheting av mat ved steking på høye eller middels høye temperaturer. Forsøk aldri å flytte en pae med varmt fett, spesielt ikke en frityrkoker. Vent til fettet er avkjølt. Når ovnen er på, må du ikke ruke toppen av trekkanalen (åpningen langs aksiden av komfyren) til varming av tallerkener eller fat, tørking av kjøkkenhåndklær eller smelting av smør. 2 Bruk ikke va på reende fett. Løft aldri opp en pae i flammer. Slå ryterne av. Kvel en reende pae ved å dekke den helt med et tettsittende lokk eller en stekeplate. Bruk et universalt raslukningsapparat med pulver eller skum, om tilgjengelig. Ved tileredning av mat med høyt fuktighetsihold kan det skje at damp velter ut når ovnsdøren åpnes. Når du åpner ovnsdøren, ør du stå på god avstand og la eventuell damp spre seg. Påse at det ikke reer va i i komfyren. ArtNo Steam urst Komfyren er tung, vær forsiktig når den skal flyttes. Vedlikehold av Kokeapparat Fordi damp kan kondenseres til vadråper på den kalde utsiden av ovnen kan det være nødvendig å tørke ort eventuell fukt som oppstår under ruk med en myk klut. Dette idrar også til å foreygge tilsmussing og misfarging fra matlagingsdamp på ovnens utside. Rengjøring For hygienens og sikkerhetens skyld skal komfyren holdes ren til enhver tid. Akkumulering av fett og andre matrester kan føre til ra. Rengjør kun de delene som er oppgitt i dee ruksanvisningen. Vær forsiktig når du rengjør komfyren. Hvis en våt svamp eller klut rukes til å tørke opp søl på en varm overflate, må du være forsiktig, slik at du ikke reer deg dampen. Enkelte rengjøringsmidler utvikler giftig os hvis de rukes på en varm overflate.

7 2. Oversikt Norske DocNo Overview - 100DF - Prof+ Fig.2-1 A B C E D F ArtNo AGA Masterchef - Ao De 110 dual fuel komfyr (Fig.2-1) har følgende funksjoner: A. 6 kokeplatenes luss med 2 wok-lussene B. Kontrollpanelet C. Uttrekkar grill D. Multifunksjons ovn E. Saktestekende ovn F. Vifteovn Fig.2-2 Kokeplatereere Tegningen ved hver ryter viser hvilket luss den ryteren styrer. Hvert luss har en spesiell sikkerhetsanordning som stopper flyten av gass hvis flammen slukker. Når kokeplatens kontrollknott er trykket i vil det oppstå gnister i alle reerne dette er normalt. IKKE forsøk å ta fra hverandre eller rengjøre reere mens andre reere er skrudd på, da dette kan føre til elektrisk støt. Vil du å tee en reer må du trykke på teerknappen og trykke i og vri den tilhørende kontrollknotten til høy posisjon som angitt av det store flammesymolet (H), (Fig.2-2). 3

8 Norske Fig.2-3 Fig.2-4 Fig.2-5 ArtNo Pan with rim ArtNo Right pans gas Fig.2-6 Fig.2-7 ArtNo Tipping wok Art No Simmer aids Fig.2-8 ArtNo Elan Wok urner Teeren skulle gnistre og tee gassen. Hold ryteren trykket i for å slippe gassen gjeom lusset i noen sekunder. Hvis lusset slukkes når du slipper kontrollryteren, har ikke sikkerhetsanordningen litt værende på. Vent ett minutt og prøv så igjen, og dee gangen kan du holde kontrollryteren ie litt lenger. Juster flammens høyde etter som det passer ved å dreie ryteren (Fig.2-3). På dette kokeapparatet er lav posisjon mellom høy, ikke mellom høy og av. Hvis en reerflamme sluknes må du skru kontrollknotten av og la den være i ett minutt før du teer den igjen. Forsikre deg om at flammene er under grytene. Hvis du ruker et lokk, vil iholdet koke raskere (Fig.2-4). Det ør være stort mellomrom mellom store paer. Gryter og kjeler med konkave uer eller snudd ukant skal ikke rukes (Fig.2-5). Kokehjelpemidler, som asest- eller nettingmatter, anefales IKKE (Fig.2-6). Disse vil redusere lussets effektivitet og kan skade grytestøttene. Ugå å ruke gryter som er ustø og misdaet og som lett kan vippe, og gryter med en svært liten udiameter, f.eks. melkegryter eller gryter til posjering av ett egg (Fig.2-7). Minimum anefalte grytediameter er 120 mm. Maksimum grytediameter er 250 mm. IKKE ruk kokeredskaper som går over kantene på kokeplaten. Wokreer Wokreeren er laget for å gi jevn varme til en stor overflate. Den er ideell for store paer og matlaging med wok (Fig.2-8). Vil du varme opp mindre paer er de oveevnte kokeplatereerne mer effektive. Du ør tørke av den emaljerte overflaten til kokeapparatet rundt komfyrplatereerne så raskt som mulig etter søl. Prøv å tørke dem mens emaljen fortsatt er varm. Merk: Bruk av aluminiumspaer kan føre til metallmerker på paestøttene. Dette påvirker ikke slitestyrken til emaljen, og kan enkelt rengjøres med en passende metallrengjører. 4

9 Wok-underlaget Wok-underlaget er designet slik at det passer til en 35 cm wok. Hvis du ruker en aen type wok, må du forsikre deg om at den passer til understellet. Woker varierer svært mye, hva størrelse og form angår. Det er viktig at woken hviler ordentlig på grytestøtten, men hvis woken er for liten, vil ikke understellet støtte den ordentlig (Fig.2-9). Underlaget skal kun rukes på wok-lusset med trippelring. Når du fester underlaget må du kontrollere at det støttes riktig på en paestøtte, og av wok-paen sitter jevnt på underlaget (Fig.2-10). Underlaget lir svært varmt under ruk gi det tid til å avkjøles før du tar det opp. Bakstehellen Bakstehellen passer på de venstre grytestøttene, fra forsiden til aksiden (Fig.2-11). Maten skal stekes rett på hellen. IKKE ruk paer direkte på den. Bakstehellens overflate er kleefri, og matlagingsrenskaper av metall (f.eks. spatel) ødelegger overflaten. Bruk plast- og treutstyr som tåler varme. IKKE sett den på tvers da vil den ikke passe riktig, og den lir ustail (Fig.2-12). Plasser akstehellen over kokeplatereerne som hviler på paestøtten. Kontroller at den er godt festet. Bakstehellen kan ørstes lett med matolje før ruk (Fig.2-13). Te kokeplatereerne og juster flammehøydene slik at de passer. Forvarm akstehellen i maksimalt 5 minutter før du legger på mat. Hvis du lar den ligge lenger kan det føre til skade. Skru kontrollknottene mot lav posisjon, symolisert ved det laille flammesymolet, for å redusere reerflammene. La det alltid være plass rundt akstehellen slik at gassene kan slippe ut. ALDRI plasser to aksteheller ved siden av hverandre. Etter matlaging må du la akstehellen avkjøles før den rengjøres. ArtNo Correct wok sizes ArtNo Wok stand close-up Norske Fig.2-9 Fig.2-10 Fig.2-11 Fig.2-12 Fig

10 Norske Fig.2-14 Fig.2-15 Fig Uttrekksgrill FORSIKTIG: Dette apparatet er kun laget for matlaging. Det må ikke rukes til andre formål som for eksempel oppvarming av rom. FORSIKTIG: Tilgjengelige deler kan være varme når grillen er i ruk. Små arn ør holdes på avstand. Åpne grilldøren og trekk ut grillpaen og rammen med håndtaket (Fig.2-14). Grillen har to elementer, som enten lar hele grillpaen li oppvarmet eller kun den høyre halvparten. Vil du varme opp hele grillen, dreier du ryteren med klokken (Fig.2-15). Vil du kun varme opp høyre halvdel, må du skru kontrollen mot klokken Neonindikatoren ved grillkontrollen skrus på. For est mulig resultat ør du skyve vognen ak i grillkammeret og forvarme de(n) aktuelle grilldelen(e) i to minutter. Grillunderlaget kan trekkes ut, og maten kan plasseres på den mens du venter på at grillen skal forvarmes. IKKE la grillen være uten oppsyn i mer e et par øyelikk uten grillpaen under, ellers kan knottene lir varme. Pass på at den er skjøvet helt i. Grillpae støtten kan stilles i på fire ulike høyder ved en kominasjon av å vende den ak til foran og snu den oppned (Fig.2-16). ALDRI lukk grilldøren mens grillen er på

11 Ovner Uret må være istilt på riktig klokkeslett for at ovnene skal fungere. Se kapitlet angående instilling av Klokken. Merk Henvisninger til venstre og høyre ovn gjelder som om komfyren sees forfra. Ovnen på venstre side er en multifunksjonell ovn, ovnen på venstre side er en vifteovn. Over høyre ovn er treg kokk ovnen. Multifunksjons Ovn I tillegg til ovnsviften og vifteelementet er den utstyrt med to ekstra varmeelementer, det ene synlig øverst i ovnen og det andre under ovnens u. Vær forsiktig så du ugår å erøre toppelementet og element-deflektoren når du setter i eller fjerner gjenstander fra ovnen. Den multifunksjonelle ovnen har 3 hovedkokefunksjoner: vifte-, vifteassistert og vanlig koking. Disse funksjonene ør rukes til å utføre mesteparten av matlagingen din. Bruningselementet og gruvarmen kan rukes i senere deler av kokeprosessen for å finjustere resultatene til dine ehov. Bruk viftegrilling til alle dine grillehov, og tining for å tine små iter av frossen mat. Taellen 2-1 gir en oppsummering av de ulike istillingene til den multifunksjonelle ovnen. Den multifunksjonelle ovnen har mange og varierte ruksområder. Vi anefaler at du følger nøye med under matlagingen til du er kjent med alle funksjonene. Husk at ikke alle funksjonene passer til alle typer mat. Moduser for Multifunksjonsovnen Rask Reaksjon Istillingen for rask reaksjon gjør at du kan forvarme ovnen raskere e normalt. Den ruker et vifteovnselement med ekstra varme fra ett av elementene øverst på ovnen. Vifteovner varmes fort opp; men funksjonen for rask reaksjon gjør dee prosessen enda raskere, slik at du kan egye å lage mat fortere. For å ruke funksjonen efor rask reaksjon må du skru funksjonskontrollknotten til R og stille i ønsket temperatur. Lyset på kontrollpanelet ved siden av funksjonskontrollen tees. Når ønsket temperatur er nådd vil det øverste elementet skrus av og lyset slukkes. Ovnstemperaturen opprettholdes da vifteovnselementet og viften. Hvis du velger å sette mat i i en kald ovn før tileredning ved ruk av funksjonen for rask reaksjon må du passe på at kaker, osv., ikke er plassert for høyt i ovnen. Funksjonene Tining Varmluftsovn Grill med vifte Vanlig tileredning med vifte Over-/undervarme Gratineringsfunksjon Undervarme Norske Bruk For å tine små elementer i ovnen uten varme En fullstendig stekefunksjon, jevn varme hele tiden, ypperlig til aking Grilling av kjøtt og fisk med døren lukket En fullstendig stekefunksjon som er fin til steking og aking En fullstendig stekefunksjon til steking og aking i nedre del av ovnen Til sprøsteking av matretter med ostetopping For å gjøre pai-, pizza- eller kakeuer sprøere Taellen 2-1 7

12 ArtNo MF defrost symol ArtNo MF Fan Oven Symol ArtNo MF Fan Grill Symol ArtNo Top & Bottom Symol ArtNo Top & Bottom Fan Symol ArtNo MF Top Element Symol ArtNo MF Bottom Element Symol Norske Tining Dee funksjonen gjør av viften(e) kun lar kald luft sirkulere. Varme enyttes ikke. Dette gjør det mulig å tine små matstykker som desserter, kremkaker og stykker av kjøtt, fisk og fjærkre. Ved å tine på dee måten gjøres prosessen raskere og eskytter maten fra fluer. Stykker av kjøtt, fisk og fjærkre ør plasseres på en hylle, over et rett som fanger opp eventuell dryppende væske. Sørg for å vaske hyllen og rettet etter dining. Utfør tiningen med døren lukket. Store gjenstander, som for eksempel hel kylling og knoker, ør ikke tines opp på dee måten. Vi anefaler at disse tines i kjøleskap. Tining ør ikke utføres i varm ovn eller mens ovnen ved siden av er i ruk eller fortsatt er varm. Sørg for at meieriprodukter, kjøtt og fjærkre er helt tint før det tileredes. Vifteovn Dee funksjonen styrer viften og varmeelementet som omslutter den. En jevn varme produseres i hele ovnen, slik at du kan steke store mengder raskt. Vifteovner passer spesielt godt til steking på flere hyller samtidig og er en god funksjon på alle områder. Det kan være nødvendig å senke temperaturen med 10 C for oppskrifter du tidligere har stekt i vanlig ovn. Hvis du vil forvarme ovnen må du vente til indikatorlampen er slukket før du setter maten i. Viftegrilling Dee funksjonen styrer viften mens det øverste elementet er på. Det gir jevnere og mer skånsom varme e en vanlig grill. For est mulig resultat ør du plassere maten som skal grilles på et underlag over et stekerett, som ør være mindre e en vanlig grillpae. Dette gjør at mer luft sirkuleres. Tykke stykker av kjøtt og fisk passer perfekt til å grilles på dee måten, siden den sirkulerte luften gjør at varmen fra grillen er mer skånsom. Ovnsdøren skal være lukket mens grillig pågår, for å spare energi. Du vil også merke at maten ikke trenger å passes like nøye, eller vendes like ofte, som ved vanlig grilling. Forhåndsvarm dee funksjonen før du egyer å grille. Vanlig Ovn (Varme Øverst og i Buen) Dee funksjonen kominerer varme fra elementene øverst og nederst i ovnen. Den passer spesielt godt til steking og aking av kaker og kjeks. Mat som tileredes på øverste hylle runes og lir sprø raskere e på den nederste hyllen, fordi varmen er høyere øverst i ovnen e nederst, som i funksjonen «Vifteassistert Ovn». Lignende mat som stekes må yttes om slik at det stekes jevnt. Dette etyr at mat som krever ulike temperaturer kan stekes sammen, ved å ruke den kjøligere delen i ovnens nedre halvdel, og det varmere området øverst. Det ueskyttede toppelementet kan steke enkelte typer mat for raskt, og derfor anefaler vi at slik mat stekes i nedre halvdel av ovnen. Det kan også være nødvendig å senke ovnstemperaturen. Vifteassistert Ovn Dee funksjonen styrer viften, som sirkulerer luft oppvarmet av elementene øverst og nederst i ovnen. Kominasjonen av matlaging med vifte- og vanlig ovn (varmeelementer øverst og i uen) gjør at dee funksjonen er perfekt til steking av store gjenstnader som må stekes grundig, som for eksempel en stor kjøttstek. Det er også mulig å steke på to hyller samtidig, selv om de må yttes om under stekingen, fordi den øverste delen av ovnen er varmere e uen, ved ruk av dee funksjonen. Dette er en rask og intensiv stekemetode; pass godt på maten som stekes til du er litt vant med dee funksjonen. Bruningselement Dee funksjonen ruker are elementet øverst i ovnen. Dee funksjonen er nyttig til runing og fullføring av pastaretter, grøsaker i saus, shephers s pie og lasagne; retten som skal runes skal være varm før det yttes til det øverste elementet. Buvarme Dee funksjonen ruker kun det nederste elementet. Den gjør pizzaen og quicheuen sprø og fullfører uen i pastaretter på nederste hylle. Det er også skånsom varme, som passer ra til saktesteking av kasseroller midt i ovnen eller for å varme tallerkner. Brunings- og uvarmefunksjonenen er nyttige tillegg til ovnen, og gir deg fleksiilitet slik at du kan gjøre ferdig alle rettene perfekt. Vifteovn Viften i høyre ovn sirkulerer varmluft kontinuerlig, og dette vil si raskere, jevnere tileredning. De anefalte tileredningstemperaturene i en vifteovn er generelt lavere e i en ovn uten vifte. Merk: Husk at alle komfyrer varierer temperaturene i dine nye ovner kan være forskjellige fra de i din forrige komfyr. Den Saktestekende Ovnen Den saktestekende ovnen er ment for ruk med saktestekende retter som kasseroller, kjøtt på ein, osv. Den saktestekende ovnen din kan steke et helt måltid; for eksempel kasseroller, rispudding og akte poteter eller are varme opp rettene (ruk kun former som tåler varme). Ting å Huske på ved Saktesteking: Forvarm ovnen i minutter før du påegyer stekingen. Ikke la stekeformer erøre varmeelementene på noen side av ovnen. 8

13 Norske Kok opp kasseroller, suppe, osv., på kokeplaten før du flytter dem over i en passende ildfast form for saktesteking. Sørg for at ildfaste former har nok væske, spesielt når de stekes over lang tid. Dekk til ildfaste former med lokk eller folie, slik at maten dekkes under steking og væske ikke fordamper. Pass på at alle former passer i ovnen før du gjør istand maten. Pakk vaskede akepoteter som er stukket med en gaffel i folie før de stekes. Sørg for at alt kjøtt og fjærkre når en trygg temperatur på minst 90 C før det spises. Tin alltid frossen malt helt før du steker den. Den saktestekende ovnen kan også rukes til å varme opp tallerkener og serveringsskåler (ruk kun skåler som tåler varme). Fig.2-17 Fig.2-18 Du kan ake en fruktkake i den saktestekende ovnen ved å stille den i på høyeste varmeistilling (hvis for eksempel de andre ovnene er i ruk). Hvis du ruker vifteovnen under den saktestekende ovnen samtidig må du eregne noe lengre steketid. Du kan også lage sprø, hvit marengs i den saktestekende ovnen. Steketid for den saktestekende ovnen avhenger av temperatur, mengde og hvilken dype rett som stekes. Som hovedregel for skal kasseroller stekes i minst 3 timer. Hold et øye med maten til du er kjent med ovnen. Betjening av Ovnen Vifteovn Drei ovnsryteren til den temperaturen du ønsker (Fig.2-17). Ovnens indikatorlampe vil lyse itil ovnen har nådd den temperaturen du valgte. Den vil deretter lyse og slukke mens tileredningen pågår. Multifunksjonelle Ovnen Multifunksjonsovnen har to kontrollrytere, en funksjonsvelger og en temperaturistillingsryter (Fig.2-18). Drei funksjonsvelgerryteren til en tileredningsfunksjon. Drei ovnstemperaturryteren til den temperaturen du trenger (Fig.2-19). Ovnens indikatorlampe vil lyse itil ovnen har nådd den temperaturen du valgte. Den vil deretter lyse og slukke mens tileredningen pågår. Saktestekende Ovnen Den graderte temperaturskalaen på instrumentpanelet (Fig.2-20) gjør at du kan saktesteke mat i flere timer, eller hele dagen mens du selv er ute. For svært sakte steking velger du den kjølige enden av skalaen, og for raskere steking velger du den varme enden. Temperature Temperaturkontroll control Funksjonskontroll Function control Fig.2-19 Fig.2-20 Utvidet Extended saktesteking slow cook Vanlig Conventional saktesteking slow cook Kun Plate platevarming warming only 9

14 Norske Fig.2-21 Fig.2-22 A ArtNo utton clock aotated A Tidtakerknott, B B Justeringsknott ArtNo BC minute minder setting Klokken Istille Klokkeslettet LCD-klokken er vist i (Fig.2-21). Første gang klokken koles til veksler displayet mellom ( 0.00 ) og ( ). Hvis du vil stille klokken, holder du tidsistillingsknotten på klokkesymolet [ ] samtidig som du skrur justeringsknotten mot venstre eller høyre til klokken viser riktig tid. Husk at dee klokken ruker 24-timerssystemet. Slipp tidsistillingsknotten, så går den tilake til vertikal istilling (manuell). VIKTIG: Den programmerare ovnen virker ikke før klokken er stilt. Minuttvarsler Trykk på og hold ie [ ] (Fig.2-22) og trykk deretter på [+]-knappen til ønsket steketid vises (Fig.2-23). Du kan kontrollere hvor mye tid som gjenstår ved å trykke på [ ]. Når alarmen går kan du avryte den ved å trykke på [ ]. Fig.2-23 Fig.2-25 Fig.2-27 ArtNo BC minute minder setting 2 ArtNo BC Stopping the oven 2 ArtNo BC Setting the cooking time ArtNo BC Stopping the oven 1 Fig.2-24 Fig.2-26 ArtNo BC Setting the cooking timer ArtNo BC Stopping the oven 2 Fig.2-28 Steketiden, som er hvor lenge du vil ovnen skal steke. Stoppetiden, som er klokkeslettet du vil ovnen skal slutte å steke på. Slik Stanser du Den Programmerare Ovnen Automatisk Trykk på og hold ie stoppetidknappen [ ] (Fig.2-24). Bruk Justere knotten for å sette stop tid. Du kan stille ovnen for å slå på til enhver tid over de neste 24-timers periode. AUTO vises i displayet (Fig.2-25). Vri Timer knotten til uen AUTO istilling å gå tilake til klokkevisningen. Når stoppetiden er nådd, lyder alarmen. Hvis du vil stanse alarmen, trykker du på ovnskontrollknotten til OFF, og deretter en gang på [ ]. Slik Starter og Stanser du Den Programmerare Ovnen Automatisk Du kan ikke stille i starttiden direkte den stilles automatisk i ved å velge steketid og stoppetid. Vri Timer knotten til [ ] posisjon (Fig.2-26). Vri Justere knotten for å sette koketiden du trenger (Fig.2-27). Vri Timer knotten til [ ] posisjon. Displayet vil vise gjeldende klokkeslett pluss koke tiden du nettopp satt. Bruk Justere knotten for å sette stop tid nødvendig (Fig.2-28). The stopp tid vises, etterfulgt av AUTO. Still i ovnen til ønsket temperatur. Vri Timer rattet til Auto -istillingen. Når maten er ferdig lyder alarmen. Skru ovnsknotten til AVposisjon først, og trykk deretter en gang på [ ] -knappen for å stanse alarmen; trykk en gang til for å gå tilake til manuell steking. 10

15 Hvis du er utendørs, ehøver du ikke ekymre deg for at alarmen skal gå. Den gir seg etter en stund. Når du kommer tilake må du først skru ovnsknotten til 0, og deretter trykke to ganger på [ ] for å gå tilake til manuell steking. AUTO Vises, Men du Vil gå Tilake til Manuell Steking Når du kansellerer en automatisk instilling, må eventuelt istilt tileredningstid returneres til ( 0.00 ) før du kan vende tilake til manuell ruk, ved at du trykker i [ ]-knappen. Nøkkellås Når nøkkellåsen aktiveres, kan uret rukes som normalt, men ovnen er låst og vil ikke la seg slå på. Den høyre ovnen kan rukes som vanlig. Fig.2-29 Fig.2-31 Art No BC Activating the key lock 1 ArtNo BC Activating the key lock 3 Norske Fig.2-30 ArtNo BC Activating the key lock 2 Fig.2-32 ArtNo BC Deactivating the key lock 1 Aktivere Nøkkellåsen Forsikre deg om at uret er i manuell modus, og kanseller eventuelle aktive programmer. Drei og hold timerryteren på ursymolet [ ] i omtrent 8 sekunder (Fig.2-29). Hold timerryteren fast ved ursymolet [ ], og drei justeringsryteren i retning med klokken, til nøkkelsymolet [ ] vises i displayet (Fig.2-30). Slipp ryterne. Den programmerare ovnen er nå låst, etter noen sekunder vil displayet vende tilake til å vise klokkeslettet og nøkkelsymolet [ ]. Når låsen er aktivert vil den programmerare ovnen låses og ikke skrus på (Fig.2-31). Slå av Nøkkellåsen Skru på og hold ie tidsistillingsknotten til klokkesymolet [ ] i omtrent 8 sekunder. OF vises på displayet (Fig.2-32). Fortsett å holde tidsistillingsknotten på klokkesymolet [ ], og skru justeringsknotten med klokken til nøkkelsymolet [ ] og On vises i displayet (Fig.2-33). Slipp knottene. Etter noen sekunder vil displayet vende tilake til å vise klokkeslettet. Ovnene kan nå rukes på normal måte. ArtNo BC Deactivating the key lock 2 Fig

16 Norske Fig.2-34 Flat Flat shelf hylle Shelf Hylleeskytter guard Vist fra forsiden Front Drop Fallhylle shelf Shelf Hylleeskytter guard Vist fra forsiden Front Fig.2-35 Fig.2-36 ArtNo Removing the shelf 1 ArtNo Removing the shelf 2 Tilehøy Ovnshyller I tillegg til de flate hyllene er kokeapparatet utstyre med en fallhylle (Fig.2-34), som gir flere plasseringsmuligheter. Men de kan lett fjernes og settes i igjen. Trekk hyllen forover til aksiden av hyllen stanses av humpene i ovnsveggene (Fig.2-35). Løft opp fremsiden på risten slik at den akre delen av risten vil gå under riststopperen, og trekk deretter risten fremover (Fig.2-36). For å sette hyllen på plass igjen må du få den jevn med fordypningen i ovnsveggen og trykke hyllen akover til enden treffer humpen. Løft fremsiden slik at hyllens akdel går klar av humpene, og senk fronten slik at hyllen lir jevn. Deretter skyver du den helt tilake (Fig.2-37). Hovedovnens Lampe Roter ovnslampekontrollene til riktig posisjon, som vist (Fig.2-38). Hvis en av ovnslampene svikter, slå av strømforsyningen før du skifter lyspære. Se avsnittet Feilsøking for opplysninger om hvordan du skifter pæren i en av ovnslampene. Fig.2-37 ArtNo Removing the shelf 3 Fig.2-38 Ovnen Left-hand på venstre oven Right-hand Ovnen på oven høyre Both Begge ovens ovnene 12

17 3. Matlagingstips Tips for Matlaging med Tidsmåleren Hvis du vil lage mer e en rett ør du velge retter som krever omtrent like lang koketid. Retter kan sakkes ned litt ved at man ruker små eholdere og dekker dem med aluminiumsfolie, eller fremskyndes litt ved å tilerede mindre mengder og plassere dem i større eholdere. Lett edervelig mat som svinekjøtt og fisk ør ugås hvis en lang forsinkelsestid er planlagt, spesielt i varmt vær. PLASSER ALDRI varm mat i ovnen ved tidsistilling. BRUK ALDRI en tidsistilt ovn hvis ovnen allerede er varm. BRUK ALDRI en tidsistilt ovn hvis ovnen ved siden av allerede er varm. Helt fjærkre må være fullstendig tint før det settes i ovnen. Sjekk at kjøtt og fjærkre er gjeomstekt før det serveres. Generelle Tips for Ovnen Norske Ovnsristene skal alltid være skjøvet helt tilake i ovnen. Stekerett med mat på som er under tileredning, ør plasseres varett med den fremre kanten på ovnens trådhyller. Andre eholdere ør plasseres midt på. Hold alle rett og eholdere orte fra ovnens akside, da maten ellers kan li for mye stekt. For jevn runing anefales akeplater med maksimum størrelse på 340 mm x 340 mm. Når ovnen er på må du ALDRI la døren være åpen lenger e nødvendig, ellers kan knottene li svært varme. La det alltid være en avstand som redden av en finger mellom formene på samme rist. Slik kan varmen sirkulere fritt rundt dem. For å ugå sprut når du legger grøsaker i varmt fett rundt en stek ør du tørke dem godt eller ørste dem lett med matolje. Ovnselegget Cook & Clean (se Rengjøring av Ovnen ) fungerer edre når fettsprut ugås. Dekk til kjøtt under steking. Hvis det er fare for at retter kan koke over under tilereding ør de plasseres på en stekeplate. Når ovnen er i ruk avgir den tilstrekkelig varme til at platene i grillrommet varmes. Hvis du ønsker å rune uen på en kake ør du forvarme stekeplaten i 15 minutter før retten plasseres midt på platen. 13

18 Norske 4. Oversikt Over Steketider Ovnens kontrollinstillinger og tileredelsestider angitt i taellen nedenfor er kun ment å være VEILEDENDE. Smak og ehag kan gjøre at temperaturen må endres for å gi ønsket resultat. Mat tileredes ved lavere temperaturer i en vifteovn e i en vanlig ovn. Når oppskrifter følges ør vifteovnens temperatur reduseres med 10 C, og koketiden med 5-10 minutter. Temperaturen i en vifteovn varierer ikke etter ovnens høyde, så alle hyller kan rukes. Øverst (O) Midten (M) Nederst (N) Plassering i Ovnen Vanlig ovn C Plassering i ovnen Vifteovn C Omtrent tileredningstid Kjøtt Biff 160 M minutter pr 500g minutter. 200 M minutter pr 500g minutter. Lam 180 M minutter pr 500g minutter. 200 M minutter pr 500g minutter. Svin 180 M minutter pr 500g minutter. 200 M minutter pr 500g minutter. Fjærfe Kylling (2,3 kg) 180 M minutter pr 500g minutter. 200 M minutter per 500g minutter. Kalkun (4,5 kg) 180 M minutter per 500g minutter. 200 M minutter per 500g + 20 minutter. Kalkun (over 4,5 kg) 180 M minutter per 500g + 20 minutter. 200 M minutter per 500g + 15 minutter. And 180 M minutter per 500g. Frosne steker ør tines helt før de stekes. Kjøtt kan stekes ved 220 C (210 C for vifteovn), og steketiden justeres tilsvarende. For fylt og rullet kjøtt skal det legges til omtrent 10 minutter per 500 g, eller stek ved 200 C (190 C) i 20 minutter, og deretter ved 160 C (150 C) resten av steketiden. Fylt fjærfe skal stekes ved 200 C (190 C) i 20 minutter, og deretter ved 160 C (150 C) resten av steketiden.. Husk å ta med fyllets vekt i eregningen. For ferskt og frossent ferdigpakket fjærfe ør du følge anvisningene på pakken. Frossent fjærfe ør tines helt før det stekes. Kasserolle M timer ifølge oppskriften. Fisk Kake 190 M/N 180 Filet minutter. Hel minutter per 500g. 190 M/N 180 Hel 10 minutter per 500g + 10 minutter. 190 M/N 180 Steker etter tykkelse. Meget fyldig fruktkake 160 M/N minutter per 500g på landingen. Frukt 180 mm 160 M/N ,5 timer Frukt 230 mm 160 M/N 150 3,5 timer. Madiera 180 mm 190 M/N minutter. Desserter Terte av mordeig 200 M/N minutter. Fruktpaier 190 M/N minutter utskifting etter 25 minutter. Tarteletter 190 M/N minutter. Butterdeigkaker 220 M/N minutter etter størrelse. Marengser 220 M/N ,5 timer etter størrelse Brød 220 M minutter. Ved ruk av vanlig ovn: ved ruk av to stekehyller ør du la det være minst én tom hylle mellom. Plasser stekeplaten med fremsiden langs fremsiden av ovnsrettet. En vifteovn kan steke opptil tre lag samtidig, men sørg for at det er minst én tom hylle mellom hver hylle som rukes. 14

19 5. Slik Rengjør du Kokeapparatet Ditt Gruleggende Informasjon Isoler strømtilførselen før du utfører noen form for grundig rengjøring. La kokeapparatet kjøles ned. ALDRI ruk malingstyere, krystallsoda, kaustisk rengjøringsmiddel, iologisk pulver, lekemiddel, klorinasert lekemiddel, grove slipemidler eller salt. IKKE land ulike rengjøringsprodukter - de kan reagere med farlig resultat. Alle deler av komfyren kan rengjøres med varmt såpeva men vær forsiktig slik at va ikke siver i i komfyren. Husk å skru på strømtilførselen før du ruker kokeapparatet på nytt. Kokeplatereere Breerhodene og hettene kan fjernes for rengjøring. Pass på at de er helt tørre før de skiftes ut. A B D ArtNo Burner layout FSD A Hette, B Hode, C Hakk, D Base, E Elektrode A B Norske Fig.5-1 C E Fig.5-2 Enkeltringreerne Når du setter reerhodet på plass må du sørge for at hakket er parallelt med elektroden eller hullet i asen. Kontroller at reerhodet er jevnt og at hetten er festet på midten av reerhodet (Fig.5-1). Wokreeren Wokreeren kan også tas fra hverandre for å rengjøres. Når du setter wokreeren sammen igjen (Fig.5-2), må du snu den store aseringen og fie det D -formede området (Fig.5-3). Snu hodet til D matcher den på reerasen. Snu reeren igjen og plasser den på reerasen. Fi det største elektrodehakket på reerens kant fra å feste den lille indre reeren. Få dee på linje med den hvite teerelektroden og plasser den indre reeren på den store aseringen (Fig.5-4). Fest så de to reerhettene og pass på at de sitter korrekt. Hvis de skulle li lokkert, ruk et stykke smeltetråd til å fjerne gjenstridige partikler med. C D E ArtNo Wok urner details FSD A Indre reerhette, B Ytre reerhette, C Indre reerhode, D Ytre reerhode, E Wokreerens ase Fig.5-3 Wokreeren Anefalt rengjøringsmiddel er varmt såpeva, en fuktet såpepute, flytende skurepulver eller en nylonskru. Bakstehellen Rengjør alltid akstehellen etter ruk. La den avkjøles helt før den fjernes. Senk helleplaten i varmt såpeva Bruk en myk klut eller, for vanskelige flekker, en oppvaskørste av nylon. Merk: Hvis akstehellen er vasket i oppvaskmaskin kan såperester være igjen på aksiden. Dette er vanlig og vil ikke påvirke akstehellens ytelse. A B Fig.5-4 ArtNo Fitting the urner ier head A Elektrodehakk, B Teingselektrode 15

20 Norske Fig.5-5 Fig.5-6 Fig.5-7 Fig.5-8 Fig.5-9 ArtNo Removing the grill rail ArtNo Removing the oven lining 16 Uttrekksgrill Før du fjerner deler av grillen for rengjøring. Sørg for at de er avkjølt, eller ruk ovnshansker. Grillpaen og underlaget ør vaskes i varmt såpeva. Eventuelt kan grillpaen vaskes i oppvaskmaskin. Etter grilling av kjøtt eller aen mat som etterlater flekker ør den ligge noen minutter under va like etter ruk. Vanskelige partikler kan fjernes fra underlaget med en nylonørste. Grillpaen fjernes enkelt for rengjøring som følger: Når du vil ta grillpaen ut av støtterammen, trekker du grillpaen frem (Fig.5-5). Løft grillpaen så den er klar av støtterammen.støtterammen er festet til sideskiene med to klemmer på hver side (Fig.5-6). For hver side, støtt sideskien med den ene hånden og løft rammen opp og ut av sideklemmene med den andre (Fig.5-7). Av sikkerhetshensyn ør du skyve glideskiene tilake i grillovnen. Hvis du må fjerne sideskiene for å rengjøre grillkammeret, kan du hekte dem av veggene i grillkammeret (Fig.5-8) og tørke sidene rene med en myk klut og et skånsomt rengjøringsmiddel. IKKE vask sidesporene i vaskemaskinen. Når du er ferdig, hekt sideskien tilake på sidene i grillovnen. Når du skal sette rammen i igjen, trekk frem sideskiene, støtt hver sideskie etter tur og trykk så rammen ned i sideskiene. Sett grillpaen på plass igjen. Kontrollpanel og Dører Ugå å ruke skuremidler, inkludert kremrengjøringsmidler. Bruk flytende vaskemidler for å oppnå est resultat. Kontrollpanelet og kontrollryterne skal kun rengjøres med en myk klut vridd opp i rent, varmt såpeva vær forsiktig, slik at va ikke siver i i komfyren. Tørk av med en ren, fuktig klut, og puss etterpå med en tørr klut. Ovnsdørene skal kun rengjøres med en myk klut vridd opp i rent, varmt såpeva. Ovner Cook & Clean Paneler Ovnene har avtagare paneler som er elagt med en spesiell type emalje som delvis rengjør seg selv. Dette forhindrer ikke alle merker på ileggene, men det idrar til å redusere ehovet for manuell rengjøring. Cook & Clean (Stek & Rengjør-) panelene fungerer edre over 200 C. Hvis du for det meste ruker ovnen på lavere temperaturistillinger, kan du fra tid til aen fjerne panelene og tørke av dem med en lofri klut og varmt såpeva. Panelene skal så tørkes og settes i igjen og ovnen varmes til 200 C i omtrent en time. Dette vil sørge for at Cook & Clean (Stek & Rengjør-) panelene fungerer på en effektiv måte.

21 Bruk ikke stålull eller aet materiale som vil ripe overflaten. Fjerning av Ovnens Belegg Noen av ileggspanelene kan fjernes for rengjøring og for rengjøring. Fjern ristene først. Hver side i ovnen er festet med fire festeskruer. Du ehøver ikke fjerne skruene for å fjerne ovnsileggene. Løft hvert sidepanel opp, og de lar seg skyve ort fra skruene (Fig.5-9). Trekk dem deretter fremover. Når ileggene er fjernet, kan ovnsemaljen ii ovnen gjøres ren. Kokeplate Taellen 5-1 Norske Rengjøringsord Rengjøringsmidlene som er listet opp (Taellen 5-1), kan kjøpes på supermarkeder eller hos elektriske forhandlere, som angitt. På emaljerte overflater skal du ruke et rengjøringsmiddel som er godkjent for ruk på glasset emalje. Regelmessig renhold anefales. For enklere renhold, tørk opp eventuelt søl med det samme. Del Fullføre Anefalt Rengjøringsmetode Komfyrplatens overflate Emalje eller rustfritt stål Varmt såpeva, myk klut. Vanskelige flekker fjernes skånsomt med en nylonskru. Kjeramikk-/induksjonskomfyrplate Herdet glass Varmt såpeva, flytende skurepulver om nødvendig. Bakstehelleplate (kun utvalgte La avkjøle. Vask i varmt såpeva. Ikke ruk slipende Kleefri overflate modeller) rengjøringsmidler / avfettingsmidler. Oppvaskmaskin. Varmeområde (kun utvalgte modeller) Herdet glass Varmt såpeva, flytende skurepulver om nødvendig. Kokeapparatets Utside Del Fullføre Anefalt Rengjøringsmetode Dør, dørkarmen og Emalje og maling Varmt såpeva, myk klut. Vanskelige flekker fjernes skånsomt med flytende rensemiddel. oppevaringsskuffens ytre. E-klut (elektriske forhandlere) eller microfire alle formål klut Rustfritt stål (supermarked). Sider og plinter Malt overflate Varmt såpeva, myk klut. Sprutskjerm/akgitter Emalje eller rustfritt stål Varmt såpeva, myk klut. Flytende skurepulver, forsiktig, om nødvendig. Kontrollpanel Maling, emalje eller rustfritt stål Varmt såpeva. Ikke ruk slipende rengjøringsmidler på okstavene. Kontrollknotter/håndtak og Plast/krom eller kopper Varmt såpeva, myk klut. trimmer messing Poleringsmiddel for messing (supermarked). Ovnsdørglass/glasslokk Herdet glass Varmt såpeva, flytende skurepulver om nødvendig. Ovn og Grill Del Fullføre Anefalt Rengjøringsmetode Et spesialrengjøringsmiddel for ovn som passer til emalje. Ovnens vegger, u og tak IKKE COOK & CLEAN OVNSPANELER (se nedenfor). 'Cook & Clean' ovnspaneler(kun utvalgte modeller) Ovnshyller, verktøyhylle, grillunderlag, verktøyhylle for grillen Grillpae/kjøttoks (kun utvalgte modeller) Emalje Spesialemalje som delvis renser seg selv Krom Emalje FORSIKTIG: KORRODERENDE/KAUSTISKE RENGJØRINGSMIDLER FOR OVN: FØLG PRODUSENTENS ANVISNINGER. Ikke la rengjøringsmiddelet komme i kontakt med ovnens elementer. Dee overflaten renser seg selv ved 200 C og høyere. Eventuelt kan panelene fjernes og vaskes med varmt såpeva og nylonørste (se avsnittet «Ovnene» under «Rengjøring av kokeapparatet»). Et rengjøringsmiddel for isiden av ovnen som passer til krom. Såpefylt pute. Oppvaskmaskin. Varmt såpeva. Såpefylt pute. Oppvaskmaskin. 17

22 Norske 6. Feilsøking Det er feil på kokeplatene eller lussene Er strømmen på? Er gnist- (teingselektroden) eller lussåpningene lokkert av rester? Er lusshodene plassert på riktig måte? Se avsnittet Rengjøring. Kokeplatenes luss lar seg ikke tee Sitter lusshettene riktig på plass? Sjekk at det ikke er noen prolemer med gasstilførselen. Dette kan gjøres ved at du forsikrer deg om at andre gassapparater du eventuelt har, fungerer som de skal. Teer lussene når du trykker på knappen? Hvis ikke, sjekk at strømmen er på lyser uret? Det kommer damp fra ovnen Når du tilereder mat med høyt vaihold (f.eks. pommes frites), kan det hende at du ser damp ved den akerste grillen. Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren, da varm damp slippes ut når ovnsdøren åpnes. Stå på god avstand til ovnen, og la eventuell damp spre seg. Hvilke rengjøringsmidler anefales for komfyren? Du fier en fullstendig oversikt over anefalte rengjøringsmidler i avsnittet Rengjøring. Det anefales ikke å ruke etsende og kaustiske rengjøringsmidler da disse kan skade komfyren. Ovnsviften er støyende Lyden fra ovnsviften kan endre seg etter hvert som ovnen lir varm dette er helt normalt. Bryterne lir varme når jeg ruker ovnen, kan jeg ugå dette? Ja. Dette skyldes varme som stiger opp fra stekeovnen og varmer opp ryterne. La ikke ovnsdøren stå åpen. Hvem etaler hvis det oppstår et installasjonsprolem og jeg ikke kan få min opprielige installatør til å komme tilake for å rette på prolemet? Du etaler. Service-organisasjoner tar seg etalt for å reise ut å korrigere areid utført av din opprielige installatør. Det er i din egen interesse at du får tak i den opprielige installatøren. Instrumentpanelet lir varmt når jeg ruker ovnen eller grillen Ovnen kjøles av en vifte. Hvis instrumentpanelet lir for varmt mens ovnen er i ruk kan det hende at kjøleviften er ødelagt. His dette skjer må du kontakte installatøren, en kvalifisert reparatør eller kundeservice for å få den reparert. Hvem etaler hvis det oppstår et installasjonsprolem og jeg ikke kan få min opprielige installatør til å komme tilake for å rette på prolemet? Du etaler. Service-organisasjoner tar seg etalt for å reise ut å korrigere areid utført av din opprielige installatør. Det er ditt eget ansvar å fie den opprielige installatøren. Strømrudd Hvis det oppstår rudd i strømtilførselen må du huske å stille klokken for å sørge for at den tidsistilte ovnen fortsetter å fungere. Maten tileredes for langsomt, for fort eller svis Tileredningstidene kan variere fra din forrige ovn. Sørg for at du ruker de anefalte temperaturene og ristplasseringene. Se avsnittet om ovnenes tileredningsveiledning i ruksanvisningen. Ovnens kontrollistillinger og tileredningstider er kun veiledende. Det kan være nødvendig å endre temperaturistillingene opp eller ned etter personlig ehov, for å oppnå ønskede resultater. Forsøk tileredning på en høyere temperaturistilling. Ovnen steker ikke jevnt Steking av store ting må vendes under stekingen. Ved ruk av to rister, sørg for tilstrekkelig med plass imellom ristene, slik at varmen kan sirkulere fritt. Ved ruk av akerett må du forsikre deg om at det settes midt på risten. Sjekk at tetningen rundt døren ikke er skadet. Hvis en skål med va er plassert på risten, skal vaet ha samme dyde over det hele. (For eksempel, hvis det er dypere akerst, skal den akre delen av komfyren heves, eller fremsiden senkes.) Hvis komfyren ikke står plant, må du sørge for at leverandøren justerer den for deg. Ovnen slår seg ikke på Er strømmen på? Hvis ovnen ikke skrur seg på, kan det være feil på strømtilførselen. Er kretsryteren utløst? Har du valgt en tileredningsfunksjon? Er nøkkelsymol [ ] vises i displayet for å markere at ovnen er låst? Se Clock delen av instruksjoner for mer informasjon om tastelåsen funksjonen. Den tidsistilte ovnen vil starte når den skrus på manuelt Står ovnsknotten i AV-posisjon ved en feiltakelse? Er ovnen låst (se ovenfor)? 18

23 Ovnstemperaturen lir varmere etter hvert som komfyren lir eldre Hvis det ikke hjelper å skru ned temperaturen med ryteren, eller det are virker i en kort periode, kan det være at du trenger en ny termostat. Dee skal monteres av en elektriker. Ovnslampen lyser ikke Lyspæren har sasynligvis gått. Du kan kjøpe ny pære (ikke dekket av garantien) i en velassortert el-utikk. Be om en 15 W 230 V-lampe TIL OVNER. Det må være en spesialpære, varmeestandig opptil 300 C (Fig.6-1). Trekk ut støpselet. ArtNo Oven light ul Norske Fig.6-1 Fig.6-2 Sørg for at ovnen er avkjølt. Åpne ovnsdøren, og fjern ovnsristene. Skru ut dekselet til lyspæren ved å dreie det mot klokken. Det er mulig at det sitter godt fast (Fig.6-2). ArtNo Unscrewing the ul cover Vær forsiktig når du skrur ut den gamle pæren, i tilfelle pæren knuses. Skru i den nye pæren, og skru på dekselet til lyspæren igjen. Sett i støpselet igjen, og sjekk at den nye pæren lyser. Døren sitter ikke rett Dørens nederste hengsel kan justeres for å endre dørens vinkel (Fig.6-3). Løsne det nederste hengselets festeskruer og enytt hullet og en skrutrekker med flatt lad for å flytte hengselets stilling og estemme hengselets stilling (Fig.6-4). Fig.6-3 Effekten av hengseljustring overdrevet for å gjøre illustrasjonen klarere Trekk til hengselskruene igjen. Hengselpiens midtlinje Fig.6-4 ArtNo Oven door hinge adjustment 2 Ovnsdøren utelatt for å gjøre illustrasjonen klarere 19

24 7. Installasjon Installajon Kontroller at apparatet er elektrisk trygt og gass lyd når du er ferdig. Dee komfyren er kun eregner på husholdningsruk. Bruk til noe aet formål kan gjøre eventuelle krav under garantien eller erstatningskrav ugyldige. Installatør Navn Installatør Selskap ArtNo Installer information tale Ventilasjon Komfyren er ikke kolet til en avtrekksanordning for forreingsprodukter. Det må tas spesielle hensyn til relevante krav til ventilasjon. Alle rom må ha et vindu som lar seg åpne, eller tilsvarende, mens noen rom må ha en permanent lufteåpning i tillegg til vinduet som lar seg åpne. Konvertering Til Aen Gasstype Dee komfyren leveres som: G20 20 milliar: Installer Telefoummer Cat II 2H3+ Cat II 2H3B/P Cat II 2E+3+ Apparatet Serienummer Cat II 2E3B/P Cat II 2ELL3B/P Cat II 2L3B/P Vær Oppmerksom på Følgende Sikkerhetskrav- og Forskrifter Sørg for at det er mulig å få tak i riktig type gass med riktig type gasstrykk der du or, før installasjonen. Komfyren må installeres i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, og kun på et godt ventilert sted. Les gjeom ruksanvisningen før komfyren installeres eller tas i ruk. For din egen sikkerhets skyld må samtlige gassapparater i følge loven installeres av faglærte personer. Registrerte installatører foretar areid i henhold til sikre og tilfredsstillende standarder. Hvis komfyren installeres uriktig, kan eventuelle krav under garantien eller erstatningskrav gjøres ugyldige, og føre til rettsforfølgelse. Komfyren må installeres i overenstemmelse med. Les gjeom ruksanvisningene før komfyren installeres eller tas i ruk. For din egen og sikkerhetens skyld må samtlige gassapparater etter loven installeres av faglærte personer. Hvis ikke komfyren installeres korrekt, kan det gjøre eventuelle krav under garantien eller erstatningskrav ugyldige og føre til rettsforfølgelse. Komfyren kan konverteres til å ruke andre gasstyper. Dee komfyren leveres ferdig istilt for H naturgass til G20 milliar. Et konverteringssett for andre gasstyper leveres sammen med komfyren. Sjekk på taellen at komfyren kan konverteres til din gasstype. Dee konverteringen må utføres av en faglært person. Etter konverteringen må installasjonen være i overensstemmelse med relevante forskrifter i tillegg til kravene fra det lokale elektrisitetsverket. 20

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for AGA BF Gasskomfyrer, modeller GC, GCB, (2 ovns) 2=

Bruksanvisning for AGA BF Gasskomfyrer, modeller GC, GCB, (2 ovns) 2= Gasskomfyrer Bruksanvisning for AGA BF Gasskomfyrer, modeller GC, GCB, (2 ovns) 2= GE, GEB, (4 ovns) =4= TIL BRUK I NORGE LES DISSE ANVISNINGENE FØR DU BRUKER DIN AGA-KOMFYR Brukerbeskyttelse Som ansvarlige

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Der god matlaging hører hjemme

Der god matlaging hører hjemme Der god matlaging hører hjemme AGA forskjellen matlaging med strålevarme Å Å lage lage mat mat med med en en City60 er er en en glede og og gir gir fantastiske resultater. Dette er er fordi fordi en en

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer