MASTERCHEF. 110 Dobbel Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASTERCHEF. 110 Dobbel Energi"

Transkript

1 MASTERCHEF XL Bruks-og installasjonsanvisning 110 Doel Energi

2 Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England : +44 (0) agaliving.com Registreringsnummer: Registrering kontor: Juno Drive, Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RG Med AGA sin policy om kontinuerlig foredring av produktene, foreholder selskapet seg retten til å endre spesifikasjoner og gjøre endringer i apparatet som er eskrevet som helst.

3 Sommario 1. Sikkerhet... 1 Viktig! 1 Sikkerhetsinstruksjoner for Installasjon 1 Rare Lukter 1 Hvis du Lukter Gass må du 1 Ventilasjon 1 Personlig Sikkerhet 1 Vedlikehold av Kokeapparat 2 Rengjøring 2 2. Oversikt 3 Kokeplatenes Bluss 3 Wok-lussene 4 Wok-understellet 5 Bakstehellen 5 Uttrekkar Grill 6 Ovner 7 Klokken 10 Tilehøy 12 Hovedovnens Lampe Tileredningstips 13 Tips for Matlaging med Tidsmåleren 13 Generelle Tips om Ovnen Steketaell Feilsøking Installasjon 20 Vær Oppmerksom på Følgende Sikkerhetskrav- og Forskrifter 20 Konvertering Til Aen Gasstype 20 Plassere Komfyren 21 Plassere/Installere Komfyren 22 Flytting av Komfyren 22 Festing av Stailitetsraketten eller Festekjedet 23 Hvordan Sette Kokeapparatet på Plass Igjen Etter Tilkoling 23 Konvertering til Aen Gasstype 24 Feste Håndtakene 24 Nivellering 24 Gasstilkoling 25 Elektrisk Tilkoling 26 Sluttkontroller 27 Siste Tilpassing 27 Kundetjeneste Kolingsskjema Tekniske Data Rengjøring av Komfyren 15 Viktig Informasjon 15 Kokeplatenes Bluss 15 Bakstehellen 15 Uttrekkar Grill 16 Kontrollpanelet og Ovnsdøren 16 Ovner 16 Rengjøringstaell 17 i Masterchef XL 110 Doel Energi U

4 ii

5 1. Sikkerhet... Ovnen din skal gi deg mange års prolemfri matlaging hvis den installeres og rukes riktig. Det er viktig at du leser dette avsnittet før du starter, spesielt hvis du ikke har rukt en gassovn før. Viktig! Komfyren er kun eregnet på husholdningsruk. Bruk til noe aet formål kan gjøre eventuelle krav under garantien eller erstatningskrav ugyldige. Sikkerhetsinstruksjoner for Installasjon Apparatet må installeres av en faglært person i henhold til installasjonsforskriftene. Installasjonen må være i overensstemmelse med relevante forskrifter i tillegg til kravene fra det lokale elektrisitetsverket. Sørg for at gasstilførselen er skrudd på, og at komfyren er tilkolet nettstrømmen og slått på. Komfyren trenger elektrisitet. Still klokken for å sikre at alle ovnene er operative se de relevante avsnitt i dee. Service på komfyren skal utføres av en faglært serviceingeniør, og det skal kun rukes godkjente reservedeler. Få installatøren til å vise deg hvor komfyrens kretsryter sitter. Merk den, slik at den er lett å fie igjen. Komfyren må alltid avkjøles og støpselet til komfyren må alltid trekkes ut før du rengjør den, eller det utføres noen form for vedlikehold, hvis ikke aet er angitt i dee ruksanvisningen. Rare Lukter Første gangen du ruker komfyren kan den gi fra seg litt lukt. Dette skal gi seg når den har vært rukt en liten stund. Før du ruker komfyren for første gang, må du kontrollere at all emallasjen er litt fjernet og så skal du sette stekeovnene på 200 C og la dem være på i en time for å li kvitt lukten fra farikken. Før du ruker grillen for første gang, må du kontrollere at all emallasjen er litt fjernet og så skal du skru på grillen og la den stå på i 30 minutter med grillpaen på plass og skjøvet helt ak, og med grilldøren åpen. Kontroller at rommet er godt ventilert mot luft utenfra (se Ventilasjon nedenfor). Folk med puste- og allergivansker ør forlate området i dee korte perioden. Hvis du Lukter Gass må du Ikke slå av eller på elektriske rytere Ikke røyke Ikke ruke åpne flammer Slå av gassen ved måleren eller sylinderen Apne dører og vinduer for å li kvitt gassen Ta kontakt med din gassleverandør Ventilasjon Norske ADVARSEL: Du har ehov for ren og frisk luft det har komfyren din også. Flammen fra lusset utvikler avgasser, varme og fuktighet. Sørg for at kjøkkenet er godt ventilert. Hold naturlige ventileringshull åpne, eller installer en elektrisk damphette med uttrekk til utsiden. Hvis du har flere luss på om gangen eller ruker komfyren over lengre tid, åpne et vindu eller sett på en vifte. Personlig Sikkerhet IKKE modifiser dette apparatet. Dette apparatet kan etjenes av arn fra 8 år og opp, og av personer med redusert fysisk, sanselig eller mental evne eller mangel på erfaring og kuskap hvis de er under oppsyn eller har mottatt instruksjoner om hvordan apparatet skal rukes trygt og de forstår farene forundet med ruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold utført av rukeren skal ikke utføres av arn som ikke er under oppsyn. Dette apparatet kan etjenes av arn fra 8 år og opp, og av personer med redusert fysisk, sanselig eller mental evne eller mangel på erfaring og kuskap hvis de er under oppsyn eller har mottatt instruksjoner om hvordan apparatet skal rukes trygt og de forstår farene forundet med ruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold utført av rukeren skal ikke utføres av arn som ikke er under oppsyn. FORSIKTIG: En kokeprosess som foregår over lang tid skal overvåkes fra tid til aen. En kokeprosess som foregår over kort tid skal holdes under kontinuerlig oppsyn. Brafare: Du må IKKE sette fra deg gjenstander oppå platetoppene. For å ugå overoppheting må du IKKE montere pyntedør foran på komfyren. Bruk aldri løstsittende eller flagrende klesplagg mens du ruker komfyren. Vær forsiktig når du strekker deg etter ting som oppevares i skap over kokeplatene. Breart materiale kan antees hvis det kommer i kontakt med en flamme eller varm overflate, og kan gi alvorlige raskader. Du må ikke ruke en damprenser. Vær forsiktig når du erører komfyren. For å redusere muligheten for rasår til et minimum, ør du alltid være sikker på at ryterne er i AV-stillingen og at komfyren er kald før du gjør forsøk på å rengjøre den. Når ovnen er på, skal ovnsdøren IKKE være åpen lenger e nødvendig. 1

6 Norske Når du ruker grillen må du sørge for at grillpaen er i riktig stilling og skjøvet helt i, ellers kan kontrollknottene li svært varme. Merk at dette apparatet har en kjølevifte. Når en ovn eller grillen er i ruk vil viften kjøre for å kjøle ned instrumentpanelet og kontrollknottene. BRUK ALDRI harde, skurende rengjøringsmidler eller skarpe skraperedskaper av metall til rengjøring av ovnsdørglasset siden de kan skrape opp overflaten og føre til at glasset sprekker. Lettanteelige tapeter eller gardiner osv. må alltid holdes på sikker avstand fra komfyren. Bruk ikke sprayokser i nærheten av komfyren mens den er i ruk. Bruk Bare Tørre Grytekluter og Grytevotter Våte og fuktige grytekluter som rukes på varme overflater, kan forårsake rasår fra dampen som oppstår. Ugå at gryteklutene kommer i kontakt med varme varmeelementer. Komfyren må aldri etjenes med våte hender. IKKE legg plast- eller aluminiumsfolie eller plasteholdere på komfyrplaten. Uåpnede mateholdere må aldri varmes opp. Det kan skje en trykkøkning som får eholderen til å eksplodere og forårsake skade. Bruk ikke gryter som er ustø, og plasser håndtakene ua kanten av kokeplaten. Bruk IKKE eholdere som går over kantene på kokeplaten. La aldri komfyrtoppen være uten tilsyn på høye varmeistillinger. Pass godt på når du varmer opp fett og olje, da disse kan antees hvis de lir for varme. Bruk et fetttermometer når det er mulig, for å forhindre overoppheting av fett over røykpunktet. ADVARSEL! Steking uten oppsyn på platen med fett eller olje kan være farlig og føre til ra. La aldri firtykokere stå uten tilsyn. Fett skal alltid varmes opp langsomt, og holdes øye med mens det varmes opp. Frityrkokere skal are være en tredjedel fylt med fett. Hvis paen fylles med for mye fett, kan det ree over når maten legges i. Hvis du ruker en kominasjon av olje og fett ved steking, må de røres sammen før de varmes opp, eller etter hvert som fettet smelter. Matvarer som skal stekes, skal være så tørre som mulig. Rim på frossenmat eller fuktighet på ferskmat kan få varmt fett til å ole opp og over sidene på gryten. Hold et vaktsomt øye med søl eller overoppheting av mat ved steking på høye eller middels høye temperaturer. Forsøk aldri å flytte en pae med varmt fett, spesielt ikke en frityrkoker. Vent til fettet er avkjølt. Når ovnen er på, må du ikke ruke toppen av trekkanalen (åpningen langs aksiden av komfyren) til varming av tallerkener eller fat, tørking av kjøkkenhåndklær eller smelting av smør. 2 Bruk ikke va på reende fett. Løft aldri opp en pae i flammer. Slå ryterne av. Kvel en reende pae ved å dekke den helt med et tettsittende lokk eller en stekeplate. Bruk et universalt raslukningsapparat med pulver eller skum, om tilgjengelig. Ved tileredning av mat med høyt fuktighetsihold kan det skje at damp velter ut når ovnsdøren åpnes. Når du åpner ovnsdøren, ør du stå på god avstand og la eventuell damp spre seg. Påse at det ikke reer va i i komfyren. ArtNo Steam urst Komfyren er tung, vær forsiktig når den skal flyttes. Vedlikehold av Kokeapparat Fordi damp kan kondenseres til vadråper på den kalde utsiden av ovnen kan det være nødvendig å tørke ort eventuell fukt som oppstår under ruk med en myk klut. Dette idrar også til å foreygge tilsmussing og misfarging fra matlagingsdamp på ovnens utside. Rengjøring For hygienens og sikkerhetens skyld skal komfyren holdes ren til enhver tid. Akkumulering av fett og andre matrester kan føre til ra. Rengjør kun de delene som er oppgitt i dee ruksanvisningen. Vær forsiktig når du rengjør komfyren. Hvis en våt svamp eller klut rukes til å tørke opp søl på en varm overflate, må du være forsiktig, slik at du ikke reer deg dampen. Enkelte rengjøringsmidler utvikler giftig os hvis de rukes på en varm overflate.

7 2. Oversikt Norske DocNo Overview - 100DF - Prof+ Fig.2-1 A B C E D F ArtNo AGA Masterchef - Ao De 110 dual fuel komfyr (Fig.2-1) har følgende funksjoner: A. 6 kokeplatenes luss med 2 wok-lussene B. Kontrollpanelet C. Uttrekkar grill D. Multifunksjons ovn E. Saktestekende ovn F. Vifteovn Fig.2-2 Kokeplatereere Tegningen ved hver ryter viser hvilket luss den ryteren styrer. Hvert luss har en spesiell sikkerhetsanordning som stopper flyten av gass hvis flammen slukker. Når kokeplatens kontrollknott er trykket i vil det oppstå gnister i alle reerne dette er normalt. IKKE forsøk å ta fra hverandre eller rengjøre reere mens andre reere er skrudd på, da dette kan føre til elektrisk støt. Vil du å tee en reer må du trykke på teerknappen og trykke i og vri den tilhørende kontrollknotten til høy posisjon som angitt av det store flammesymolet (H), (Fig.2-2). 3

8 Norske Fig.2-3 Fig.2-4 Fig.2-5 ArtNo Pan with rim ArtNo Right pans gas Fig.2-6 Fig.2-7 ArtNo Tipping wok Art No Simmer aids Fig.2-8 ArtNo Elan Wok urner Teeren skulle gnistre og tee gassen. Hold ryteren trykket i for å slippe gassen gjeom lusset i noen sekunder. Hvis lusset slukkes når du slipper kontrollryteren, har ikke sikkerhetsanordningen litt værende på. Vent ett minutt og prøv så igjen, og dee gangen kan du holde kontrollryteren ie litt lenger. Juster flammens høyde etter som det passer ved å dreie ryteren (Fig.2-3). På dette kokeapparatet er lav posisjon mellom høy, ikke mellom høy og av. Hvis en reerflamme sluknes må du skru kontrollknotten av og la den være i ett minutt før du teer den igjen. Forsikre deg om at flammene er under grytene. Hvis du ruker et lokk, vil iholdet koke raskere (Fig.2-4). Det ør være stort mellomrom mellom store paer. Gryter og kjeler med konkave uer eller snudd ukant skal ikke rukes (Fig.2-5). Kokehjelpemidler, som asest- eller nettingmatter, anefales IKKE (Fig.2-6). Disse vil redusere lussets effektivitet og kan skade grytestøttene. Ugå å ruke gryter som er ustø og misdaet og som lett kan vippe, og gryter med en svært liten udiameter, f.eks. melkegryter eller gryter til posjering av ett egg (Fig.2-7). Minimum anefalte grytediameter er 120 mm. Maksimum grytediameter er 250 mm. IKKE ruk kokeredskaper som går over kantene på kokeplaten. Wokreer Wokreeren er laget for å gi jevn varme til en stor overflate. Den er ideell for store paer og matlaging med wok (Fig.2-8). Vil du varme opp mindre paer er de oveevnte kokeplatereerne mer effektive. Du ør tørke av den emaljerte overflaten til kokeapparatet rundt komfyrplatereerne så raskt som mulig etter søl. Prøv å tørke dem mens emaljen fortsatt er varm. Merk: Bruk av aluminiumspaer kan føre til metallmerker på paestøttene. Dette påvirker ikke slitestyrken til emaljen, og kan enkelt rengjøres med en passende metallrengjører. 4

9 Wok-underlaget Wok-underlaget er designet slik at det passer til en 35 cm wok. Hvis du ruker en aen type wok, må du forsikre deg om at den passer til understellet. Woker varierer svært mye, hva størrelse og form angår. Det er viktig at woken hviler ordentlig på grytestøtten, men hvis woken er for liten, vil ikke understellet støtte den ordentlig (Fig.2-9). Underlaget skal kun rukes på wok-lusset med trippelring. Når du fester underlaget må du kontrollere at det støttes riktig på en paestøtte, og av wok-paen sitter jevnt på underlaget (Fig.2-10). Underlaget lir svært varmt under ruk gi det tid til å avkjøles før du tar det opp. Bakstehellen Bakstehellen passer på de venstre grytestøttene, fra forsiden til aksiden (Fig.2-11). Maten skal stekes rett på hellen. IKKE ruk paer direkte på den. Bakstehellens overflate er kleefri, og matlagingsrenskaper av metall (f.eks. spatel) ødelegger overflaten. Bruk plast- og treutstyr som tåler varme. IKKE sett den på tvers da vil den ikke passe riktig, og den lir ustail (Fig.2-12). Plasser akstehellen over kokeplatereerne som hviler på paestøtten. Kontroller at den er godt festet. Bakstehellen kan ørstes lett med matolje før ruk (Fig.2-13). Te kokeplatereerne og juster flammehøydene slik at de passer. Forvarm akstehellen i maksimalt 5 minutter før du legger på mat. Hvis du lar den ligge lenger kan det føre til skade. Skru kontrollknottene mot lav posisjon, symolisert ved det laille flammesymolet, for å redusere reerflammene. La det alltid være plass rundt akstehellen slik at gassene kan slippe ut. ALDRI plasser to aksteheller ved siden av hverandre. Etter matlaging må du la akstehellen avkjøles før den rengjøres. ArtNo Correct wok sizes ArtNo Wok stand close-up Norske Fig.2-9 Fig.2-10 Fig.2-11 Fig.2-12 Fig

10 Norske Fig.2-14 Fig.2-15 Fig Uttrekksgrill FORSIKTIG: Dette apparatet er kun laget for matlaging. Det må ikke rukes til andre formål som for eksempel oppvarming av rom. FORSIKTIG: Tilgjengelige deler kan være varme når grillen er i ruk. Små arn ør holdes på avstand. Åpne grilldøren og trekk ut grillpaen og rammen med håndtaket (Fig.2-14). Grillen har to elementer, som enten lar hele grillpaen li oppvarmet eller kun den høyre halvparten. Vil du varme opp hele grillen, dreier du ryteren med klokken (Fig.2-15). Vil du kun varme opp høyre halvdel, må du skru kontrollen mot klokken Neonindikatoren ved grillkontrollen skrus på. For est mulig resultat ør du skyve vognen ak i grillkammeret og forvarme de(n) aktuelle grilldelen(e) i to minutter. Grillunderlaget kan trekkes ut, og maten kan plasseres på den mens du venter på at grillen skal forvarmes. IKKE la grillen være uten oppsyn i mer e et par øyelikk uten grillpaen under, ellers kan knottene lir varme. Pass på at den er skjøvet helt i. Grillpae støtten kan stilles i på fire ulike høyder ved en kominasjon av å vende den ak til foran og snu den oppned (Fig.2-16). ALDRI lukk grilldøren mens grillen er på

11 Ovner Uret må være istilt på riktig klokkeslett for at ovnene skal fungere. Se kapitlet angående instilling av Klokken. Merk Henvisninger til venstre og høyre ovn gjelder som om komfyren sees forfra. Ovnen på venstre side er en multifunksjonell ovn, ovnen på venstre side er en vifteovn. Over høyre ovn er treg kokk ovnen. Multifunksjons Ovn I tillegg til ovnsviften og vifteelementet er den utstyrt med to ekstra varmeelementer, det ene synlig øverst i ovnen og det andre under ovnens u. Vær forsiktig så du ugår å erøre toppelementet og element-deflektoren når du setter i eller fjerner gjenstander fra ovnen. Den multifunksjonelle ovnen har 3 hovedkokefunksjoner: vifte-, vifteassistert og vanlig koking. Disse funksjonene ør rukes til å utføre mesteparten av matlagingen din. Bruningselementet og gruvarmen kan rukes i senere deler av kokeprosessen for å finjustere resultatene til dine ehov. Bruk viftegrilling til alle dine grillehov, og tining for å tine små iter av frossen mat. Taellen 2-1 gir en oppsummering av de ulike istillingene til den multifunksjonelle ovnen. Den multifunksjonelle ovnen har mange og varierte ruksområder. Vi anefaler at du følger nøye med under matlagingen til du er kjent med alle funksjonene. Husk at ikke alle funksjonene passer til alle typer mat. Moduser for Multifunksjonsovnen Rask Reaksjon Istillingen for rask reaksjon gjør at du kan forvarme ovnen raskere e normalt. Den ruker et vifteovnselement med ekstra varme fra ett av elementene øverst på ovnen. Vifteovner varmes fort opp; men funksjonen for rask reaksjon gjør dee prosessen enda raskere, slik at du kan egye å lage mat fortere. For å ruke funksjonen efor rask reaksjon må du skru funksjonskontrollknotten til R og stille i ønsket temperatur. Lyset på kontrollpanelet ved siden av funksjonskontrollen tees. Når ønsket temperatur er nådd vil det øverste elementet skrus av og lyset slukkes. Ovnstemperaturen opprettholdes da vifteovnselementet og viften. Hvis du velger å sette mat i i en kald ovn før tileredning ved ruk av funksjonen for rask reaksjon må du passe på at kaker, osv., ikke er plassert for høyt i ovnen. Funksjonene Tining Varmluftsovn Grill med vifte Vanlig tileredning med vifte Over-/undervarme Gratineringsfunksjon Undervarme Norske Bruk For å tine små elementer i ovnen uten varme En fullstendig stekefunksjon, jevn varme hele tiden, ypperlig til aking Grilling av kjøtt og fisk med døren lukket En fullstendig stekefunksjon som er fin til steking og aking En fullstendig stekefunksjon til steking og aking i nedre del av ovnen Til sprøsteking av matretter med ostetopping For å gjøre pai-, pizza- eller kakeuer sprøere Taellen 2-1 7

12 ArtNo MF defrost symol ArtNo MF Fan Oven Symol ArtNo MF Fan Grill Symol ArtNo Top & Bottom Symol ArtNo Top & Bottom Fan Symol ArtNo MF Top Element Symol ArtNo MF Bottom Element Symol Norske Tining Dee funksjonen gjør av viften(e) kun lar kald luft sirkulere. Varme enyttes ikke. Dette gjør det mulig å tine små matstykker som desserter, kremkaker og stykker av kjøtt, fisk og fjærkre. Ved å tine på dee måten gjøres prosessen raskere og eskytter maten fra fluer. Stykker av kjøtt, fisk og fjærkre ør plasseres på en hylle, over et rett som fanger opp eventuell dryppende væske. Sørg for å vaske hyllen og rettet etter dining. Utfør tiningen med døren lukket. Store gjenstander, som for eksempel hel kylling og knoker, ør ikke tines opp på dee måten. Vi anefaler at disse tines i kjøleskap. Tining ør ikke utføres i varm ovn eller mens ovnen ved siden av er i ruk eller fortsatt er varm. Sørg for at meieriprodukter, kjøtt og fjærkre er helt tint før det tileredes. Vifteovn Dee funksjonen styrer viften og varmeelementet som omslutter den. En jevn varme produseres i hele ovnen, slik at du kan steke store mengder raskt. Vifteovner passer spesielt godt til steking på flere hyller samtidig og er en god funksjon på alle områder. Det kan være nødvendig å senke temperaturen med 10 C for oppskrifter du tidligere har stekt i vanlig ovn. Hvis du vil forvarme ovnen må du vente til indikatorlampen er slukket før du setter maten i. Viftegrilling Dee funksjonen styrer viften mens det øverste elementet er på. Det gir jevnere og mer skånsom varme e en vanlig grill. For est mulig resultat ør du plassere maten som skal grilles på et underlag over et stekerett, som ør være mindre e en vanlig grillpae. Dette gjør at mer luft sirkuleres. Tykke stykker av kjøtt og fisk passer perfekt til å grilles på dee måten, siden den sirkulerte luften gjør at varmen fra grillen er mer skånsom. Ovnsdøren skal være lukket mens grillig pågår, for å spare energi. Du vil også merke at maten ikke trenger å passes like nøye, eller vendes like ofte, som ved vanlig grilling. Forhåndsvarm dee funksjonen før du egyer å grille. Vanlig Ovn (Varme Øverst og i Buen) Dee funksjonen kominerer varme fra elementene øverst og nederst i ovnen. Den passer spesielt godt til steking og aking av kaker og kjeks. Mat som tileredes på øverste hylle runes og lir sprø raskere e på den nederste hyllen, fordi varmen er høyere øverst i ovnen e nederst, som i funksjonen «Vifteassistert Ovn». Lignende mat som stekes må yttes om slik at det stekes jevnt. Dette etyr at mat som krever ulike temperaturer kan stekes sammen, ved å ruke den kjøligere delen i ovnens nedre halvdel, og det varmere området øverst. Det ueskyttede toppelementet kan steke enkelte typer mat for raskt, og derfor anefaler vi at slik mat stekes i nedre halvdel av ovnen. Det kan også være nødvendig å senke ovnstemperaturen. Vifteassistert Ovn Dee funksjonen styrer viften, som sirkulerer luft oppvarmet av elementene øverst og nederst i ovnen. Kominasjonen av matlaging med vifte- og vanlig ovn (varmeelementer øverst og i uen) gjør at dee funksjonen er perfekt til steking av store gjenstnader som må stekes grundig, som for eksempel en stor kjøttstek. Det er også mulig å steke på to hyller samtidig, selv om de må yttes om under stekingen, fordi den øverste delen av ovnen er varmere e uen, ved ruk av dee funksjonen. Dette er en rask og intensiv stekemetode; pass godt på maten som stekes til du er litt vant med dee funksjonen. Bruningselement Dee funksjonen ruker are elementet øverst i ovnen. Dee funksjonen er nyttig til runing og fullføring av pastaretter, grøsaker i saus, shephers s pie og lasagne; retten som skal runes skal være varm før det yttes til det øverste elementet. Buvarme Dee funksjonen ruker kun det nederste elementet. Den gjør pizzaen og quicheuen sprø og fullfører uen i pastaretter på nederste hylle. Det er også skånsom varme, som passer ra til saktesteking av kasseroller midt i ovnen eller for å varme tallerkner. Brunings- og uvarmefunksjonenen er nyttige tillegg til ovnen, og gir deg fleksiilitet slik at du kan gjøre ferdig alle rettene perfekt. Vifteovn Viften i høyre ovn sirkulerer varmluft kontinuerlig, og dette vil si raskere, jevnere tileredning. De anefalte tileredningstemperaturene i en vifteovn er generelt lavere e i en ovn uten vifte. Merk: Husk at alle komfyrer varierer temperaturene i dine nye ovner kan være forskjellige fra de i din forrige komfyr. Den Saktestekende Ovnen Den saktestekende ovnen er ment for ruk med saktestekende retter som kasseroller, kjøtt på ein, osv. Den saktestekende ovnen din kan steke et helt måltid; for eksempel kasseroller, rispudding og akte poteter eller are varme opp rettene (ruk kun former som tåler varme). Ting å Huske på ved Saktesteking: Forvarm ovnen i minutter før du påegyer stekingen. Ikke la stekeformer erøre varmeelementene på noen side av ovnen. 8

13 Norske Kok opp kasseroller, suppe, osv., på kokeplaten før du flytter dem over i en passende ildfast form for saktesteking. Sørg for at ildfaste former har nok væske, spesielt når de stekes over lang tid. Dekk til ildfaste former med lokk eller folie, slik at maten dekkes under steking og væske ikke fordamper. Pass på at alle former passer i ovnen før du gjør istand maten. Pakk vaskede akepoteter som er stukket med en gaffel i folie før de stekes. Sørg for at alt kjøtt og fjærkre når en trygg temperatur på minst 90 C før det spises. Tin alltid frossen malt helt før du steker den. Den saktestekende ovnen kan også rukes til å varme opp tallerkener og serveringsskåler (ruk kun skåler som tåler varme). Fig.2-17 Fig.2-18 Du kan ake en fruktkake i den saktestekende ovnen ved å stille den i på høyeste varmeistilling (hvis for eksempel de andre ovnene er i ruk). Hvis du ruker vifteovnen under den saktestekende ovnen samtidig må du eregne noe lengre steketid. Du kan også lage sprø, hvit marengs i den saktestekende ovnen. Steketid for den saktestekende ovnen avhenger av temperatur, mengde og hvilken dype rett som stekes. Som hovedregel for skal kasseroller stekes i minst 3 timer. Hold et øye med maten til du er kjent med ovnen. Betjening av Ovnen Vifteovn Drei ovnsryteren til den temperaturen du ønsker (Fig.2-17). Ovnens indikatorlampe vil lyse itil ovnen har nådd den temperaturen du valgte. Den vil deretter lyse og slukke mens tileredningen pågår. Multifunksjonelle Ovnen Multifunksjonsovnen har to kontrollrytere, en funksjonsvelger og en temperaturistillingsryter (Fig.2-18). Drei funksjonsvelgerryteren til en tileredningsfunksjon. Drei ovnstemperaturryteren til den temperaturen du trenger (Fig.2-19). Ovnens indikatorlampe vil lyse itil ovnen har nådd den temperaturen du valgte. Den vil deretter lyse og slukke mens tileredningen pågår. Saktestekende Ovnen Den graderte temperaturskalaen på instrumentpanelet (Fig.2-20) gjør at du kan saktesteke mat i flere timer, eller hele dagen mens du selv er ute. For svært sakte steking velger du den kjølige enden av skalaen, og for raskere steking velger du den varme enden. Temperature Temperaturkontroll control Funksjonskontroll Function control Fig.2-19 Fig.2-20 Utvidet Extended saktesteking slow cook Vanlig Conventional saktesteking slow cook Kun Plate platevarming warming only 9

14 Norske Fig.2-21 Fig.2-22 A ArtNo utton clock aotated A Tidtakerknott, B B Justeringsknott ArtNo BC minute minder setting Klokken Istille Klokkeslettet LCD-klokken er vist i (Fig.2-21). Første gang klokken koles til veksler displayet mellom ( 0.00 ) og ( ). Hvis du vil stille klokken, holder du tidsistillingsknotten på klokkesymolet [ ] samtidig som du skrur justeringsknotten mot venstre eller høyre til klokken viser riktig tid. Husk at dee klokken ruker 24-timerssystemet. Slipp tidsistillingsknotten, så går den tilake til vertikal istilling (manuell). VIKTIG: Den programmerare ovnen virker ikke før klokken er stilt. Minuttvarsler Trykk på og hold ie [ ] (Fig.2-22) og trykk deretter på [+]-knappen til ønsket steketid vises (Fig.2-23). Du kan kontrollere hvor mye tid som gjenstår ved å trykke på [ ]. Når alarmen går kan du avryte den ved å trykke på [ ]. Fig.2-23 Fig.2-25 Fig.2-27 ArtNo BC minute minder setting 2 ArtNo BC Stopping the oven 2 ArtNo BC Setting the cooking time ArtNo BC Stopping the oven 1 Fig.2-24 Fig.2-26 ArtNo BC Setting the cooking timer ArtNo BC Stopping the oven 2 Fig.2-28 Steketiden, som er hvor lenge du vil ovnen skal steke. Stoppetiden, som er klokkeslettet du vil ovnen skal slutte å steke på. Slik Stanser du Den Programmerare Ovnen Automatisk Trykk på og hold ie stoppetidknappen [ ] (Fig.2-24). Bruk Justere knotten for å sette stop tid. Du kan stille ovnen for å slå på til enhver tid over de neste 24-timers periode. AUTO vises i displayet (Fig.2-25). Vri Timer knotten til uen AUTO istilling å gå tilake til klokkevisningen. Når stoppetiden er nådd, lyder alarmen. Hvis du vil stanse alarmen, trykker du på ovnskontrollknotten til OFF, og deretter en gang på [ ]. Slik Starter og Stanser du Den Programmerare Ovnen Automatisk Du kan ikke stille i starttiden direkte den stilles automatisk i ved å velge steketid og stoppetid. Vri Timer knotten til [ ] posisjon (Fig.2-26). Vri Justere knotten for å sette koketiden du trenger (Fig.2-27). Vri Timer knotten til [ ] posisjon. Displayet vil vise gjeldende klokkeslett pluss koke tiden du nettopp satt. Bruk Justere knotten for å sette stop tid nødvendig (Fig.2-28). The stopp tid vises, etterfulgt av AUTO. Still i ovnen til ønsket temperatur. Vri Timer rattet til Auto -istillingen. Når maten er ferdig lyder alarmen. Skru ovnsknotten til AVposisjon først, og trykk deretter en gang på [ ] -knappen for å stanse alarmen; trykk en gang til for å gå tilake til manuell steking. 10

15 Hvis du er utendørs, ehøver du ikke ekymre deg for at alarmen skal gå. Den gir seg etter en stund. Når du kommer tilake må du først skru ovnsknotten til 0, og deretter trykke to ganger på [ ] for å gå tilake til manuell steking. AUTO Vises, Men du Vil gå Tilake til Manuell Steking Når du kansellerer en automatisk instilling, må eventuelt istilt tileredningstid returneres til ( 0.00 ) før du kan vende tilake til manuell ruk, ved at du trykker i [ ]-knappen. Nøkkellås Når nøkkellåsen aktiveres, kan uret rukes som normalt, men ovnen er låst og vil ikke la seg slå på. Den høyre ovnen kan rukes som vanlig. Fig.2-29 Fig.2-31 Art No BC Activating the key lock 1 ArtNo BC Activating the key lock 3 Norske Fig.2-30 ArtNo BC Activating the key lock 2 Fig.2-32 ArtNo BC Deactivating the key lock 1 Aktivere Nøkkellåsen Forsikre deg om at uret er i manuell modus, og kanseller eventuelle aktive programmer. Drei og hold timerryteren på ursymolet [ ] i omtrent 8 sekunder (Fig.2-29). Hold timerryteren fast ved ursymolet [ ], og drei justeringsryteren i retning med klokken, til nøkkelsymolet [ ] vises i displayet (Fig.2-30). Slipp ryterne. Den programmerare ovnen er nå låst, etter noen sekunder vil displayet vende tilake til å vise klokkeslettet og nøkkelsymolet [ ]. Når låsen er aktivert vil den programmerare ovnen låses og ikke skrus på (Fig.2-31). Slå av Nøkkellåsen Skru på og hold ie tidsistillingsknotten til klokkesymolet [ ] i omtrent 8 sekunder. OF vises på displayet (Fig.2-32). Fortsett å holde tidsistillingsknotten på klokkesymolet [ ], og skru justeringsknotten med klokken til nøkkelsymolet [ ] og On vises i displayet (Fig.2-33). Slipp knottene. Etter noen sekunder vil displayet vende tilake til å vise klokkeslettet. Ovnene kan nå rukes på normal måte. ArtNo BC Deactivating the key lock 2 Fig

16 Norske Fig.2-34 Flat Flat shelf hylle Shelf Hylleeskytter guard Vist fra forsiden Front Drop Fallhylle shelf Shelf Hylleeskytter guard Vist fra forsiden Front Fig.2-35 Fig.2-36 ArtNo Removing the shelf 1 ArtNo Removing the shelf 2 Tilehøy Ovnshyller I tillegg til de flate hyllene er kokeapparatet utstyre med en fallhylle (Fig.2-34), som gir flere plasseringsmuligheter. Men de kan lett fjernes og settes i igjen. Trekk hyllen forover til aksiden av hyllen stanses av humpene i ovnsveggene (Fig.2-35). Løft opp fremsiden på risten slik at den akre delen av risten vil gå under riststopperen, og trekk deretter risten fremover (Fig.2-36). For å sette hyllen på plass igjen må du få den jevn med fordypningen i ovnsveggen og trykke hyllen akover til enden treffer humpen. Løft fremsiden slik at hyllens akdel går klar av humpene, og senk fronten slik at hyllen lir jevn. Deretter skyver du den helt tilake (Fig.2-37). Hovedovnens Lampe Roter ovnslampekontrollene til riktig posisjon, som vist (Fig.2-38). Hvis en av ovnslampene svikter, slå av strømforsyningen før du skifter lyspære. Se avsnittet Feilsøking for opplysninger om hvordan du skifter pæren i en av ovnslampene. Fig.2-37 ArtNo Removing the shelf 3 Fig.2-38 Ovnen Left-hand på venstre oven Right-hand Ovnen på oven høyre Both Begge ovens ovnene 12

17 3. Matlagingstips Tips for Matlaging med Tidsmåleren Hvis du vil lage mer e en rett ør du velge retter som krever omtrent like lang koketid. Retter kan sakkes ned litt ved at man ruker små eholdere og dekker dem med aluminiumsfolie, eller fremskyndes litt ved å tilerede mindre mengder og plassere dem i større eholdere. Lett edervelig mat som svinekjøtt og fisk ør ugås hvis en lang forsinkelsestid er planlagt, spesielt i varmt vær. PLASSER ALDRI varm mat i ovnen ved tidsistilling. BRUK ALDRI en tidsistilt ovn hvis ovnen allerede er varm. BRUK ALDRI en tidsistilt ovn hvis ovnen ved siden av allerede er varm. Helt fjærkre må være fullstendig tint før det settes i ovnen. Sjekk at kjøtt og fjærkre er gjeomstekt før det serveres. Generelle Tips for Ovnen Norske Ovnsristene skal alltid være skjøvet helt tilake i ovnen. Stekerett med mat på som er under tileredning, ør plasseres varett med den fremre kanten på ovnens trådhyller. Andre eholdere ør plasseres midt på. Hold alle rett og eholdere orte fra ovnens akside, da maten ellers kan li for mye stekt. For jevn runing anefales akeplater med maksimum størrelse på 340 mm x 340 mm. Når ovnen er på må du ALDRI la døren være åpen lenger e nødvendig, ellers kan knottene li svært varme. La det alltid være en avstand som redden av en finger mellom formene på samme rist. Slik kan varmen sirkulere fritt rundt dem. For å ugå sprut når du legger grøsaker i varmt fett rundt en stek ør du tørke dem godt eller ørste dem lett med matolje. Ovnselegget Cook & Clean (se Rengjøring av Ovnen ) fungerer edre når fettsprut ugås. Dekk til kjøtt under steking. Hvis det er fare for at retter kan koke over under tilereding ør de plasseres på en stekeplate. Når ovnen er i ruk avgir den tilstrekkelig varme til at platene i grillrommet varmes. Hvis du ønsker å rune uen på en kake ør du forvarme stekeplaten i 15 minutter før retten plasseres midt på platen. 13

18 Norske 4. Oversikt Over Steketider Ovnens kontrollinstillinger og tileredelsestider angitt i taellen nedenfor er kun ment å være VEILEDENDE. Smak og ehag kan gjøre at temperaturen må endres for å gi ønsket resultat. Mat tileredes ved lavere temperaturer i en vifteovn e i en vanlig ovn. Når oppskrifter følges ør vifteovnens temperatur reduseres med 10 C, og koketiden med 5-10 minutter. Temperaturen i en vifteovn varierer ikke etter ovnens høyde, så alle hyller kan rukes. Øverst (O) Midten (M) Nederst (N) Plassering i Ovnen Vanlig ovn C Plassering i ovnen Vifteovn C Omtrent tileredningstid Kjøtt Biff 160 M minutter pr 500g minutter. 200 M minutter pr 500g minutter. Lam 180 M minutter pr 500g minutter. 200 M minutter pr 500g minutter. Svin 180 M minutter pr 500g minutter. 200 M minutter pr 500g minutter. Fjærfe Kylling (2,3 kg) 180 M minutter pr 500g minutter. 200 M minutter per 500g minutter. Kalkun (4,5 kg) 180 M minutter per 500g minutter. 200 M minutter per 500g + 20 minutter. Kalkun (over 4,5 kg) 180 M minutter per 500g + 20 minutter. 200 M minutter per 500g + 15 minutter. And 180 M minutter per 500g. Frosne steker ør tines helt før de stekes. Kjøtt kan stekes ved 220 C (210 C for vifteovn), og steketiden justeres tilsvarende. For fylt og rullet kjøtt skal det legges til omtrent 10 minutter per 500 g, eller stek ved 200 C (190 C) i 20 minutter, og deretter ved 160 C (150 C) resten av steketiden. Fylt fjærfe skal stekes ved 200 C (190 C) i 20 minutter, og deretter ved 160 C (150 C) resten av steketiden.. Husk å ta med fyllets vekt i eregningen. For ferskt og frossent ferdigpakket fjærfe ør du følge anvisningene på pakken. Frossent fjærfe ør tines helt før det stekes. Kasserolle M timer ifølge oppskriften. Fisk Kake 190 M/N 180 Filet minutter. Hel minutter per 500g. 190 M/N 180 Hel 10 minutter per 500g + 10 minutter. 190 M/N 180 Steker etter tykkelse. Meget fyldig fruktkake 160 M/N minutter per 500g på landingen. Frukt 180 mm 160 M/N ,5 timer Frukt 230 mm 160 M/N 150 3,5 timer. Madiera 180 mm 190 M/N minutter. Desserter Terte av mordeig 200 M/N minutter. Fruktpaier 190 M/N minutter utskifting etter 25 minutter. Tarteletter 190 M/N minutter. Butterdeigkaker 220 M/N minutter etter størrelse. Marengser 220 M/N ,5 timer etter størrelse Brød 220 M minutter. Ved ruk av vanlig ovn: ved ruk av to stekehyller ør du la det være minst én tom hylle mellom. Plasser stekeplaten med fremsiden langs fremsiden av ovnsrettet. En vifteovn kan steke opptil tre lag samtidig, men sørg for at det er minst én tom hylle mellom hver hylle som rukes. 14

19 5. Slik Rengjør du Kokeapparatet Ditt Gruleggende Informasjon Isoler strømtilførselen før du utfører noen form for grundig rengjøring. La kokeapparatet kjøles ned. ALDRI ruk malingstyere, krystallsoda, kaustisk rengjøringsmiddel, iologisk pulver, lekemiddel, klorinasert lekemiddel, grove slipemidler eller salt. IKKE land ulike rengjøringsprodukter - de kan reagere med farlig resultat. Alle deler av komfyren kan rengjøres med varmt såpeva men vær forsiktig slik at va ikke siver i i komfyren. Husk å skru på strømtilførselen før du ruker kokeapparatet på nytt. Kokeplatereere Breerhodene og hettene kan fjernes for rengjøring. Pass på at de er helt tørre før de skiftes ut. A B D ArtNo Burner layout FSD A Hette, B Hode, C Hakk, D Base, E Elektrode A B Norske Fig.5-1 C E Fig.5-2 Enkeltringreerne Når du setter reerhodet på plass må du sørge for at hakket er parallelt med elektroden eller hullet i asen. Kontroller at reerhodet er jevnt og at hetten er festet på midten av reerhodet (Fig.5-1). Wokreeren Wokreeren kan også tas fra hverandre for å rengjøres. Når du setter wokreeren sammen igjen (Fig.5-2), må du snu den store aseringen og fie det D -formede området (Fig.5-3). Snu hodet til D matcher den på reerasen. Snu reeren igjen og plasser den på reerasen. Fi det største elektrodehakket på reerens kant fra å feste den lille indre reeren. Få dee på linje med den hvite teerelektroden og plasser den indre reeren på den store aseringen (Fig.5-4). Fest så de to reerhettene og pass på at de sitter korrekt. Hvis de skulle li lokkert, ruk et stykke smeltetråd til å fjerne gjenstridige partikler med. C D E ArtNo Wok urner details FSD A Indre reerhette, B Ytre reerhette, C Indre reerhode, D Ytre reerhode, E Wokreerens ase Fig.5-3 Wokreeren Anefalt rengjøringsmiddel er varmt såpeva, en fuktet såpepute, flytende skurepulver eller en nylonskru. Bakstehellen Rengjør alltid akstehellen etter ruk. La den avkjøles helt før den fjernes. Senk helleplaten i varmt såpeva Bruk en myk klut eller, for vanskelige flekker, en oppvaskørste av nylon. Merk: Hvis akstehellen er vasket i oppvaskmaskin kan såperester være igjen på aksiden. Dette er vanlig og vil ikke påvirke akstehellens ytelse. A B Fig.5-4 ArtNo Fitting the urner ier head A Elektrodehakk, B Teingselektrode 15

20 Norske Fig.5-5 Fig.5-6 Fig.5-7 Fig.5-8 Fig.5-9 ArtNo Removing the grill rail ArtNo Removing the oven lining 16 Uttrekksgrill Før du fjerner deler av grillen for rengjøring. Sørg for at de er avkjølt, eller ruk ovnshansker. Grillpaen og underlaget ør vaskes i varmt såpeva. Eventuelt kan grillpaen vaskes i oppvaskmaskin. Etter grilling av kjøtt eller aen mat som etterlater flekker ør den ligge noen minutter under va like etter ruk. Vanskelige partikler kan fjernes fra underlaget med en nylonørste. Grillpaen fjernes enkelt for rengjøring som følger: Når du vil ta grillpaen ut av støtterammen, trekker du grillpaen frem (Fig.5-5). Løft grillpaen så den er klar av støtterammen.støtterammen er festet til sideskiene med to klemmer på hver side (Fig.5-6). For hver side, støtt sideskien med den ene hånden og løft rammen opp og ut av sideklemmene med den andre (Fig.5-7). Av sikkerhetshensyn ør du skyve glideskiene tilake i grillovnen. Hvis du må fjerne sideskiene for å rengjøre grillkammeret, kan du hekte dem av veggene i grillkammeret (Fig.5-8) og tørke sidene rene med en myk klut og et skånsomt rengjøringsmiddel. IKKE vask sidesporene i vaskemaskinen. Når du er ferdig, hekt sideskien tilake på sidene i grillovnen. Når du skal sette rammen i igjen, trekk frem sideskiene, støtt hver sideskie etter tur og trykk så rammen ned i sideskiene. Sett grillpaen på plass igjen. Kontrollpanel og Dører Ugå å ruke skuremidler, inkludert kremrengjøringsmidler. Bruk flytende vaskemidler for å oppnå est resultat. Kontrollpanelet og kontrollryterne skal kun rengjøres med en myk klut vridd opp i rent, varmt såpeva vær forsiktig, slik at va ikke siver i i komfyren. Tørk av med en ren, fuktig klut, og puss etterpå med en tørr klut. Ovnsdørene skal kun rengjøres med en myk klut vridd opp i rent, varmt såpeva. Ovner Cook & Clean Paneler Ovnene har avtagare paneler som er elagt med en spesiell type emalje som delvis rengjør seg selv. Dette forhindrer ikke alle merker på ileggene, men det idrar til å redusere ehovet for manuell rengjøring. Cook & Clean (Stek & Rengjør-) panelene fungerer edre over 200 C. Hvis du for det meste ruker ovnen på lavere temperaturistillinger, kan du fra tid til aen fjerne panelene og tørke av dem med en lofri klut og varmt såpeva. Panelene skal så tørkes og settes i igjen og ovnen varmes til 200 C i omtrent en time. Dette vil sørge for at Cook & Clean (Stek & Rengjør-) panelene fungerer på en effektiv måte.

21 Bruk ikke stålull eller aet materiale som vil ripe overflaten. Fjerning av Ovnens Belegg Noen av ileggspanelene kan fjernes for rengjøring og for rengjøring. Fjern ristene først. Hver side i ovnen er festet med fire festeskruer. Du ehøver ikke fjerne skruene for å fjerne ovnsileggene. Løft hvert sidepanel opp, og de lar seg skyve ort fra skruene (Fig.5-9). Trekk dem deretter fremover. Når ileggene er fjernet, kan ovnsemaljen ii ovnen gjøres ren. Kokeplate Taellen 5-1 Norske Rengjøringsord Rengjøringsmidlene som er listet opp (Taellen 5-1), kan kjøpes på supermarkeder eller hos elektriske forhandlere, som angitt. På emaljerte overflater skal du ruke et rengjøringsmiddel som er godkjent for ruk på glasset emalje. Regelmessig renhold anefales. For enklere renhold, tørk opp eventuelt søl med det samme. Del Fullføre Anefalt Rengjøringsmetode Komfyrplatens overflate Emalje eller rustfritt stål Varmt såpeva, myk klut. Vanskelige flekker fjernes skånsomt med en nylonskru. Kjeramikk-/induksjonskomfyrplate Herdet glass Varmt såpeva, flytende skurepulver om nødvendig. Bakstehelleplate (kun utvalgte La avkjøle. Vask i varmt såpeva. Ikke ruk slipende Kleefri overflate modeller) rengjøringsmidler / avfettingsmidler. Oppvaskmaskin. Varmeområde (kun utvalgte modeller) Herdet glass Varmt såpeva, flytende skurepulver om nødvendig. Kokeapparatets Utside Del Fullføre Anefalt Rengjøringsmetode Dør, dørkarmen og Emalje og maling Varmt såpeva, myk klut. Vanskelige flekker fjernes skånsomt med flytende rensemiddel. oppevaringsskuffens ytre. E-klut (elektriske forhandlere) eller microfire alle formål klut Rustfritt stål (supermarked). Sider og plinter Malt overflate Varmt såpeva, myk klut. Sprutskjerm/akgitter Emalje eller rustfritt stål Varmt såpeva, myk klut. Flytende skurepulver, forsiktig, om nødvendig. Kontrollpanel Maling, emalje eller rustfritt stål Varmt såpeva. Ikke ruk slipende rengjøringsmidler på okstavene. Kontrollknotter/håndtak og Plast/krom eller kopper Varmt såpeva, myk klut. trimmer messing Poleringsmiddel for messing (supermarked). Ovnsdørglass/glasslokk Herdet glass Varmt såpeva, flytende skurepulver om nødvendig. Ovn og Grill Del Fullføre Anefalt Rengjøringsmetode Et spesialrengjøringsmiddel for ovn som passer til emalje. Ovnens vegger, u og tak IKKE COOK & CLEAN OVNSPANELER (se nedenfor). 'Cook & Clean' ovnspaneler(kun utvalgte modeller) Ovnshyller, verktøyhylle, grillunderlag, verktøyhylle for grillen Grillpae/kjøttoks (kun utvalgte modeller) Emalje Spesialemalje som delvis renser seg selv Krom Emalje FORSIKTIG: KORRODERENDE/KAUSTISKE RENGJØRINGSMIDLER FOR OVN: FØLG PRODUSENTENS ANVISNINGER. Ikke la rengjøringsmiddelet komme i kontakt med ovnens elementer. Dee overflaten renser seg selv ved 200 C og høyere. Eventuelt kan panelene fjernes og vaskes med varmt såpeva og nylonørste (se avsnittet «Ovnene» under «Rengjøring av kokeapparatet»). Et rengjøringsmiddel for isiden av ovnen som passer til krom. Såpefylt pute. Oppvaskmaskin. Varmt såpeva. Såpefylt pute. Oppvaskmaskin. 17

22 Norske 6. Feilsøking Det er feil på kokeplatene eller lussene Er strømmen på? Er gnist- (teingselektroden) eller lussåpningene lokkert av rester? Er lusshodene plassert på riktig måte? Se avsnittet Rengjøring. Kokeplatenes luss lar seg ikke tee Sitter lusshettene riktig på plass? Sjekk at det ikke er noen prolemer med gasstilførselen. Dette kan gjøres ved at du forsikrer deg om at andre gassapparater du eventuelt har, fungerer som de skal. Teer lussene når du trykker på knappen? Hvis ikke, sjekk at strømmen er på lyser uret? Det kommer damp fra ovnen Når du tilereder mat med høyt vaihold (f.eks. pommes frites), kan det hende at du ser damp ved den akerste grillen. Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren, da varm damp slippes ut når ovnsdøren åpnes. Stå på god avstand til ovnen, og la eventuell damp spre seg. Hvilke rengjøringsmidler anefales for komfyren? Du fier en fullstendig oversikt over anefalte rengjøringsmidler i avsnittet Rengjøring. Det anefales ikke å ruke etsende og kaustiske rengjøringsmidler da disse kan skade komfyren. Ovnsviften er støyende Lyden fra ovnsviften kan endre seg etter hvert som ovnen lir varm dette er helt normalt. Bryterne lir varme når jeg ruker ovnen, kan jeg ugå dette? Ja. Dette skyldes varme som stiger opp fra stekeovnen og varmer opp ryterne. La ikke ovnsdøren stå åpen. Hvem etaler hvis det oppstår et installasjonsprolem og jeg ikke kan få min opprielige installatør til å komme tilake for å rette på prolemet? Du etaler. Service-organisasjoner tar seg etalt for å reise ut å korrigere areid utført av din opprielige installatør. Det er i din egen interesse at du får tak i den opprielige installatøren. Instrumentpanelet lir varmt når jeg ruker ovnen eller grillen Ovnen kjøles av en vifte. Hvis instrumentpanelet lir for varmt mens ovnen er i ruk kan det hende at kjøleviften er ødelagt. His dette skjer må du kontakte installatøren, en kvalifisert reparatør eller kundeservice for å få den reparert. Hvem etaler hvis det oppstår et installasjonsprolem og jeg ikke kan få min opprielige installatør til å komme tilake for å rette på prolemet? Du etaler. Service-organisasjoner tar seg etalt for å reise ut å korrigere areid utført av din opprielige installatør. Det er ditt eget ansvar å fie den opprielige installatøren. Strømrudd Hvis det oppstår rudd i strømtilførselen må du huske å stille klokken for å sørge for at den tidsistilte ovnen fortsetter å fungere. Maten tileredes for langsomt, for fort eller svis Tileredningstidene kan variere fra din forrige ovn. Sørg for at du ruker de anefalte temperaturene og ristplasseringene. Se avsnittet om ovnenes tileredningsveiledning i ruksanvisningen. Ovnens kontrollistillinger og tileredningstider er kun veiledende. Det kan være nødvendig å endre temperaturistillingene opp eller ned etter personlig ehov, for å oppnå ønskede resultater. Forsøk tileredning på en høyere temperaturistilling. Ovnen steker ikke jevnt Steking av store ting må vendes under stekingen. Ved ruk av to rister, sørg for tilstrekkelig med plass imellom ristene, slik at varmen kan sirkulere fritt. Ved ruk av akerett må du forsikre deg om at det settes midt på risten. Sjekk at tetningen rundt døren ikke er skadet. Hvis en skål med va er plassert på risten, skal vaet ha samme dyde over det hele. (For eksempel, hvis det er dypere akerst, skal den akre delen av komfyren heves, eller fremsiden senkes.) Hvis komfyren ikke står plant, må du sørge for at leverandøren justerer den for deg. Ovnen slår seg ikke på Er strømmen på? Hvis ovnen ikke skrur seg på, kan det være feil på strømtilførselen. Er kretsryteren utløst? Har du valgt en tileredningsfunksjon? Er nøkkelsymol [ ] vises i displayet for å markere at ovnen er låst? Se Clock delen av instruksjoner for mer informasjon om tastelåsen funksjonen. Den tidsistilte ovnen vil starte når den skrus på manuelt Står ovnsknotten i AV-posisjon ved en feiltakelse? Er ovnen låst (se ovenfor)? 18

23 Ovnstemperaturen lir varmere etter hvert som komfyren lir eldre Hvis det ikke hjelper å skru ned temperaturen med ryteren, eller det are virker i en kort periode, kan det være at du trenger en ny termostat. Dee skal monteres av en elektriker. Ovnslampen lyser ikke Lyspæren har sasynligvis gått. Du kan kjøpe ny pære (ikke dekket av garantien) i en velassortert el-utikk. Be om en 15 W 230 V-lampe TIL OVNER. Det må være en spesialpære, varmeestandig opptil 300 C (Fig.6-1). Trekk ut støpselet. ArtNo Oven light ul Norske Fig.6-1 Fig.6-2 Sørg for at ovnen er avkjølt. Åpne ovnsdøren, og fjern ovnsristene. Skru ut dekselet til lyspæren ved å dreie det mot klokken. Det er mulig at det sitter godt fast (Fig.6-2). ArtNo Unscrewing the ul cover Vær forsiktig når du skrur ut den gamle pæren, i tilfelle pæren knuses. Skru i den nye pæren, og skru på dekselet til lyspæren igjen. Sett i støpselet igjen, og sjekk at den nye pæren lyser. Døren sitter ikke rett Dørens nederste hengsel kan justeres for å endre dørens vinkel (Fig.6-3). Løsne det nederste hengselets festeskruer og enytt hullet og en skrutrekker med flatt lad for å flytte hengselets stilling og estemme hengselets stilling (Fig.6-4). Fig.6-3 Effekten av hengseljustring overdrevet for å gjøre illustrasjonen klarere Trekk til hengselskruene igjen. Hengselpiens midtlinje Fig.6-4 ArtNo Oven door hinge adjustment 2 Ovnsdøren utelatt for å gjøre illustrasjonen klarere 19

24 7. Installasjon Installajon Kontroller at apparatet er elektrisk trygt og gass lyd når du er ferdig. Dee komfyren er kun eregner på husholdningsruk. Bruk til noe aet formål kan gjøre eventuelle krav under garantien eller erstatningskrav ugyldige. Installatør Navn Installatør Selskap ArtNo Installer information tale Ventilasjon Komfyren er ikke kolet til en avtrekksanordning for forreingsprodukter. Det må tas spesielle hensyn til relevante krav til ventilasjon. Alle rom må ha et vindu som lar seg åpne, eller tilsvarende, mens noen rom må ha en permanent lufteåpning i tillegg til vinduet som lar seg åpne. Konvertering Til Aen Gasstype Dee komfyren leveres som: G20 20 milliar: Installer Telefoummer Cat II 2H3+ Cat II 2H3B/P Cat II 2E+3+ Apparatet Serienummer Cat II 2E3B/P Cat II 2ELL3B/P Cat II 2L3B/P Vær Oppmerksom på Følgende Sikkerhetskrav- og Forskrifter Sørg for at det er mulig å få tak i riktig type gass med riktig type gasstrykk der du or, før installasjonen. Komfyren må installeres i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, og kun på et godt ventilert sted. Les gjeom ruksanvisningen før komfyren installeres eller tas i ruk. For din egen sikkerhets skyld må samtlige gassapparater i følge loven installeres av faglærte personer. Registrerte installatører foretar areid i henhold til sikre og tilfredsstillende standarder. Hvis komfyren installeres uriktig, kan eventuelle krav under garantien eller erstatningskrav gjøres ugyldige, og føre til rettsforfølgelse. Komfyren må installeres i overenstemmelse med. Les gjeom ruksanvisningene før komfyren installeres eller tas i ruk. For din egen og sikkerhetens skyld må samtlige gassapparater etter loven installeres av faglærte personer. Hvis ikke komfyren installeres korrekt, kan det gjøre eventuelle krav under garantien eller erstatningskrav ugyldige og føre til rettsforfølgelse. Komfyren kan konverteres til å ruke andre gasstyper. Dee komfyren leveres ferdig istilt for H naturgass til G20 milliar. Et konverteringssett for andre gasstyper leveres sammen med komfyren. Sjekk på taellen at komfyren kan konverteres til din gasstype. Dee konverteringen må utføres av en faglært person. Etter konverteringen må installasjonen være i overensstemmelse med relevante forskrifter i tillegg til kravene fra det lokale elektrisitetsverket. 20

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

bruksanvisning Komfyr EKE60010

bruksanvisning Komfyr EKE60010 bruksanvisning Komfyr EKE60010 Velkommen til Electrolux sin verden. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby et bredt

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn A 602 PYR Bruksanvisning for stekeovn 2 Innholdsfortegnelse Ovnens forskjellige deler Beskrivelse av ovnen s.4 Tilbehør s.5 Sikkerhetsanvisninger s.6 Tilkobling og montering av ovnen Tilkobling til det

Detaljer

HÅNDBOK S 625 PYR. www.beha.no. Bruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR. Avfallshåndtering

HÅNDBOK S 625 PYR. www.beha.no. Bruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR. Avfallshåndtering S 625 PYR / Design: K Grafisk. 06/2010 HÅNDOK ruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR vfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer