NY BOLIGGREND I SKI. -en grønn glede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY BOLIGGREND I SKI. -en grønn glede"

Transkript

1 NY BOLIGGREND I SKI -en grønn glede

2 OMRÅDET BJERK HUSMANNSPLASS ligger i Eikjolveien 9 med kort vei til det meste. Bare meter unna finner du to barnehager, Ski barne- og ungdomsskole ligger ca. 1. kilometer unna og Ski sentrum med Ski stasjon ligger 1,9 kilometer fra eiendommen. Ski er regionsentrum i ollo og inneholder de fleste tilbud. I tillegg til et utbredt handelstilbud, kaféer og spisesteder kan man også finne kulturopplevelser, besøke et av landets fineste kinosentre eller ta en tur til Tusenfryd, som ligger 8 km unna. Idrettsanlegget i Ski ligger bare en snau kilometer fra Bjerk og tilbyr ishall, tennishall, 3 håndballhaller, 5 fotballbaner og friidrettsanlegg. Den skiinteresserte kan spenne på seg skiene rett utenfor døren og gå inn i Østmarka fra skiløypa som passerer langs innkjøringen til eiendommen. Ca 500 meter vestover finner man Skis største område for skileik på Rullestad gård. Naturreservatene i nærområdet byr på rike naturopplevelser, blant annet har Midsjøvann en flott badestrand og det er rikelig med fisk i vannene. ra Kirkeveien bruker buss 904 ca 3 minutter til Ski stasjon. Utbyggingen av ollobanen vil dessuten redusere reisetiden til Oslo til 11 minutter fra Ski stasjon.

3 4 Rullestadtjern. oto: Pernille Botzet Sothøne. oto: Trond Haugskott. Midten: Nærevann. oto: Pernille Botzet Dunkjevle. oto: Pernille Botzet Midtsjøvann. oto: Pernille Botzet NATURRESERVAT Midtsjøvann, nærevann og rullestadtjern naturreservater Lunneråsen Solbergmåsen Midtsjøvann, Nærevann og Rullestadtjern naturreservater i Ski kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon. oktober 199. Midtsjøvann natureservat dekker et areal på 430 dekar, hvorav 103 dekar er landareal. Nærevann naturreservat dekker et areal på 83 dekar, hvorav 177 dekar er landareal. Rullestadtjern naturreservat dekker et areal på 99 dekar, hvorav 7 dekar er landareal. ormålet med vernet er å bevare næringsrike vann med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til områdene. Rike naturområder i kulturlandskapet De tre naturreservatene ligger i kulturlandskapet, stort sett omgitt av skog og dyrket mark. Rullestadtjern, Midtsjøvann og Nærevann demmes opp av moreneryggen som går i øst vest retning gjennom Ski. Bekken som binder dem sammen, munner senere ut i Gjersjøen. Naturreservatene er næringsrike kulturlandskapssjøer med frodig strand og vannvegetasjon. Takrørbelter dominerer, men her finnes også annen sump vegetasjon med næringskrevende plantearter og sumpskog. Våtmarksområdene har stor betydning for fuglelivet i regionen, både som hekkeområde for vannfugler og delvis også som rasteplass hvor ande og vadefugler kan finne næring under trekket vår og høst. uglearter som toppdykker, sivhøne, sothøne, sivsanger, rørsanger og flere andearter finnes her. I tillegg er en lang rekke sjeldne fuglearter observert i årenes løp. Reservatene er dessuten leveområder for sjeldne og sårbare insekter, særlig øyenstikkere. Områdene brukes også i sammenheng med friluftsliv, undervisning og forskning. Ved Midtsjøvann er det en tilrettelagt badeplass. Takrør Rørsanger Kverne Rullestadtjern naturreservat Ski kirke Kontra Målestokk Drømtorp Åråsbekken Hokholt urumo Solborg grense naturreservat 0 m 500 Kilde: Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning Nordre Ski N Årås Åråsmåsan Bjerk Husmannsplass Lie Søndre Ski Trollneset Herustimåsen Herusti 154 Herusti toppdykker Podiceps cristatus er en karakterart i området. Den er litt mindre og mye slankere enn en stokkand. Den er ikke en and, men en dykker. I Norge finnes den først og fremst på Jæren og rundt Oslo fjorden, hvor den hekker i større, næringsrike ferskvann. Reiret er en stor, flytende tue. Mesteparten forlater Norge og tilbringer vinteren i Vest Europa, men er tilbake i hekkeområdene allerede i mars april. VBjerknes Midtsjøvann naturreservat Kula Skiseng Måsahytta Bulte Lunner Nære Vasshagen Nærevann naturreservat Abbortangen Oppsand Bjerke vestre Bjerke østre Hva er våtmark? Våtmark er naturtyper hvor vann og fuktige områder utgjør en betydelig del av landskapets karakter. Dette kan f.eks. være fjære og gruntvannsområder, næringsrike vann, sumpområder, deltaområder og myrer. De bidrar til å skape et variert landskapsbilde og til å øke opplevelsesrikdommen i naturen. Våtmarker har ofte en rik, tildels svært rik flora og fauna, og mange plante, insekt og fuglearter er helt avhengige av disse naturtypene for å klare seg. Våtmarkene er av de mest truede naturtypene vi har. De er utsatt for en rekke forskjellige inngrep som f.eks. gjenfylling, neddemming, drenering og søppelfylling. Nes 154 Grøstad Bestemmelser for reservatene Du er velkommen til å besøke naturreservatene. ølgende bestemmelser bør du imidlertid merke deg: Sporløs ferdsel legg ikke igjen søppel etter deg. Du kan gjerne plukke bær og sopp, men ellers er plantelivet fredet. Det finnes mange dyr og fugler i reservatet, og de må ikke forstyrres eller skades. Vær særlig forsiktig ved reirplasser og hiområder. Hunder skal holdes i bånd. Skal du campe, telte eller bruke kamuflasjeinnretninger for fotografering, må du gjøre dette utenfor reservatet. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er ikke tillatt. Dette gjelder også bruk av modellbåter og modellfly, samt f.o.m. 1. april t.o.m. 1. august seilbrett. I perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 0. august er all jakt forbudt. Jakt på hjortevilt, rev, mink, grevling, kråkefugl og ringdue er tillatt etter gjeldende forskrifter. I Rullestadtjern naturreservat er all ferdsel forbudt i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september av hensyn til fuglelivet. Midtsjøvann, nærevann and rullestadtjern nature reserves Welcome to the nature reserves. The purpose of protection is to preserve particular wetland areas with vegetation, bird life and other fauna naturally related to the area. Please note the following rules for conduct: All plant and animal life is protected. Leave no traces do not leave garbage. The use of motor vehicles is not allowed. Dogs must be kept on a leash. Rullestadtjern Nature Reserve: Traffic is not allowed between 1th of April and 30th of September. ylkesmannen i Oslo og Akershus 010. Utforming og tegninger: Trond Haugskott ORVALTNING: ylkesmannen i Oslo og Akershus, postboks 8111 Dep., 003 Oslo OPPSYN: Statens naturoppsyn Oslo Tlf: Tlf: Internett:

4 6 HISTORISK OM PROSJEKTET OG HISTORIEN Bjerk husmannsplass er en idyllisk plass snaut to kilometer fra Ski stasjon. Her skal det bygges 1 moderne eneboliger rundt den gamle husmannsstua, som skal totalrenoveres. Eiendommen har en lang historie, og utbygger er opptatt av å bringe denne videre. Eplehagen skal bevares som en del av det felles utearealet, det etableres et lite dyrkingsareal/grønnsakshage, gamle steingjerder bevares og husmannsstua rehabiliteres. Der hvor man i forbindelse med arkeologiske utgravninger fant kokegroper fra jernalderen, skal det etableres en bålplass. Av kartgrunnlag tilbake til 1880 kan man se avtegnet et hus («Klokkerstuen») som sannsynligvis er huset som i dag heter Bjerk. Av kirkeboken fremgår det at det trolig ble drevet en smie her, i perioden da Bjerk ble skilt ut fra Klokkerud. Etter siste istid for ca år siden ble Skimorenen («raet») dannet, og løsmassene som ble lagt igjen gjorde at de tidligste jordbruksbosetningene på Østlandet ligger nettopp her. Raet er derfor rikt på kulturminner, her finnes spor etter bosetting tilbake til steinalderen. Bjerk Husmannsplass ligger på raet. Grenda vil få flotte romslige fellesarealer, der historien ivaretas samtidig som det legges til rette for gode møteplasser for beboerne rundt tunet med bål/grillplass, eplehage og «buldreplass» for de minste. De 1 boligene vil være enten frittliggende eller kjedede og varierer fra 133 m til 10 m. Alle husene blir liggende ut mot skogen og/eller kulturlandskapet. Skogen og jordene er ikke planlagt bygget ut, så grenda vil således beholde sin usjenerte beliggenhet i overskuelig fremtid. Husene får gode uteplasser på terreng, romslige takterrasser og parkeringsplass til to biler på egen tomt hvorav en under tak.

5 8 HUSTYPENE

6 4,8 m 10 HUS 01 HUS 01 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 179 m 7,5 M 7 m 167 m E-01_PLANER_HUSTYPE_A1_PLAN 1.ETASJE Romslig, frittliggende enebolig på 179 m BRA. Huset ligger fritt til i eiendommens nordvestre hjørne, og vil få gode solforhold. Ski-in/ ski-out med langrennsløype ca 10 meter fra utgangsdøren. Romslig sportsbod på 7,5 m, praktisk plassert ved inngangspartiet. Huset er utformet som tilgjengelig boenhet. Entreen er tegnet slik at det blir plass til garderobeskap på begge sider. Stor stue/spisestue med utsyn mot skogen, store vindusflater mot nord og vest. Romslig kjøkken med vindu mot syd, stort soverom/spisestue ved siden av kjøkkenet. Dusjbad/WC. Sentralt i.etasje ligger en vestvendt loftstue med utgang til takterrasse på 7 m. Skråtaket gjør etasjen ekstra luftig, med takhøyde fra 30 cm til ca 370 cm. Etasjen har tre soverom, hvorav det ene med walk-in garderobe. Romslig bad på 6 m og separat vaskerom. Planlagt markterrasse SPORTS 7,5 m² CARPORT HALL 10,0 m² KJØKKEN 14,5 m² STUE 36,5 m² 5,5 m² 14,0 m² E-01_PLANER_HUSTYPE_A1_PLAN.ETASJE GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 7,5 m² 13,5 m² LOTSTUE,0 m² 11,5 m² GARDEROBE 6,0 m² 4,5 m² VASK 5,5 m² 11,0 m² 5,5 m² 1. etg. etg 1m 5m

7 4,8 m 1 HUS 0 HUS 0 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom 0 88 m 179 m 7,5 M 7 m 167 m rittliggende enebolig på 179 m BRA. Huset ligger inntil felles uteareal i øst, men vil bli delvis skjermet ved at det etableres små hauger i fellesarealet for aking og annen lek. Eksisterende tuntre står i tomtens sydøstre hjørne. Det er usikkert om treet overlever byggingen, men hvis det må hugges vil det bli erstattet av et nytt tre. Romslig sportsbod på 7,5 m, praktisk plassert ved inngangspartiet. Huset vil tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. Entreen er tegnet slik at det blir plass til garderobeskap på begge sider. Stor stue/ spisestue med vinduer i tre himmelretninger og utsyn mot skogen og felles uteoppholdsareal. Romslig kjøkken med vindu mot syd, stort soverom/spisestue ved siden av kjøkkenet. Dusjbad/WC. Sentralt i.etasje ligger en vestvendt loftstue med utgang til takterrasse på 7 m. Skråtaket gjør. etasje ekstra luftig, med takhøyde fra 30 cm opp til ca 370 cm. Etasjen har tre soverom, hvorav det ene med walk-in garderobe. Garderoben har vindu, hvilket åpner for flere bruksmuligheter. Vindu i trapperommet. Romslig bad og eget vaskerom. E-01_PLANER_HUSTYPE_A1_PLAN 1.ETASJE Planlagt markterrasse SPORTS 7,5 m² CARPORT HALL 10,0 m² KJØKKEN 14,5 m² STUE 36,5 m² 5,0 m² 14,0 m² E-01_PLANER_HUSTYPE_A1_PLAN.ETASJE GLASSREKKVERK 14,0 m² TAKTERRASSE 7,5 m² LOTSTUE,0 m² 11,5 m² 1. etg. etg GARDEROBE 6,0 m² 4,5 m² VASK 5,5 m² 11,0 m² 6,0 m² 1m 5m

8 4,8 m 14 HUS 04 HUS 04 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 143 m 5,0 M 6 m 138 m Effektiv, frittligende enebolig på ca 143 m BRA. I tillegg har huset sportsbod og carport. Huset får fritt utsyn mot vest (felles uteoppholdsareal) og har svært god beliggenhet i grenda. Ved siden av innkjøringen etableres to overflateparkeringsplasser, avgrenset med beplantning mot huset og inngangspartiet. Overflateplassene skal disponeres av eier av husmannsstua. Huset tilfredstiller krav til tilgjengelig boenhet. Praktisk entre med avsatt plass til garderobeskap på den ene siden og knaggrekke/ skohylle på den andre siden. Stue/spisestue med utsyn til skogen i nord og utgang til planlagt markterrasse i vest. Delvis åpen kjøkkenløsning med vindu mot syd, ekstra soverom ved siden av kjøkkenet som om ønskelig kan brukes som utvidelse av kjøkkenet. Dusjbad. Sentralt i.etasje ligger en vestvendt loftstue med utgang til takterrasse på 6 m. Skråtaket gjør etasjen ekstra luftig, med takhøyde fra 30 cm opp til ca 370 cm. Etasjen har tre gode soverom, eget vaskerom og romslig bad. E-07_PLANER_HUSTYPE_A_1.ETASJE 1m Planlagt markterrasse SPORTS 5,0 m² CARPORT KJØKKEN 1,0 m² HALL 9,0 m² 5m STUE 8,5 m² 5,5 m² 9,5 m² E-07_PLANER_HUSTYPE_A_.ETASJE GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 6,0 m² 9,5 m² LOTSTUE 18,0 m² 11,0 m² 1. etg. etg 5,5 m² 6,0 m² VASK 3,5 m² 9,0 m²

9 4,8 m 16 HUS 05 HUS 05 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 179 m 5,0 M 4 m 167 m E-010_PLANER_HUSTYPE_A3_1.ETASJE E-010_PLANER_HUSTYPE_A3_.ETASJE Romslig, frittliggende enebolig på 179 m BRA. Sportsbod på 5 m, praktisk plassert ved inngangspartiet. Parkering i carport og på areal øst for huset. Huset vil tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. Entreen er tegnet slik at det blir plass til garderobeskap på begge sider. Stor stue/ spisestue med vinduer i tre himmelretninger og utsyn mot skogen og felles uteoppholdsareal. ra stuen er det utgang til planlagt, vestvendt markterrasse. Romslig kjøkken med vindu mot syd, stort soverom/spisestue ved siden av kjøkkenet. Dusjbad/WC. Sentralt i.etasje ligger en vestvendt loftstue med utgang til takterrasse på 4 m. Skråtaket gjør. etasje ekstra luftig, med takhøyde fra ca 30 cm opp til ca 370 cm. Etasjen har tre gode soverom, hvorav det ene med walk-in garderobe. Garderoben har vindu, hvilket åpner for flere bruksmuligheter. Vindu i trapperommet. Bad med avsatt plass til badekar og eget vaskerom. Planlagt markterrasse SPORTS 5,0 m² CARPORT HALL 10,0 m² KJØKKEN 14,5 m² STUE 36,5 m² 5,5 m² 14,0 m² GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 4,0 m² 13,5m² LOTSTUE 1,5 m² 11,5 m² GARDEROBE 6,0 m² 4,5 m² VASK 5,5 m² 11,0 m² 5,5 m² 1. etg. etg 1m 5m

10 4,8 m 18 HUS 06/07 HUS 06/07 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom 06/07 Hus m 10 m 7,5 M 34 m 04 m Hus m Husene ligger stille beliggende innerst i eiendommens nordøstre hjørne. Romslige oppkjørsler med plass til to biler ved siden av hverandre. Husene er på hele 10 m BRA, i tillegg kommer carport og sportsbod på 7,5 m. ørste etasje inneholder en romslig hall, gjestebad, kontor/soverom og stue med utgang til planlagt markterrasse. Andre etasje består av et åpent rom for kjøkken, stue og spisestue. Rommet har vinduer i tre himmelretninger, og utgang til takterrasse på hele 34 m. Rommet vil få et herlig gjennomlys, kjøkkenet er «akkurat passe» atskilt fra stuen. E-13_PLANER_HUSTYPE_B1_B1A_1.ETASJE 3,5 m² STUE 9,5 m² HALL 11,5 m² Planlagt markterrasse SPORTS 7,5 m² E-13_PLANER_HUSTYPE_B1_B1A_.ETASJE STUE 44,0 m² GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 34,0 m² E-13_PLANER_HUSTYPE_B1_B1A_3.ETASJE 3,0 m² 8,5 m² WC,5 m² GANG 6,0 m² 13,5 m² VASK 3,5 m² 7,0 m² 3.etasje inneholder hovedsoverom, tre barnerom, eget vaskerom, separat WC samt et stort hovedbad. Etasjen har skråtak, og takhøyde fra ca cm. OPPHOLDSROM 13,5 m² 5,0 m² CARPORT KJØKKEN 19,0 m² 7,0 m² 8,0 m² 1. etg. etg 3. etg 1m 5m

11 4,8 m 0 HUS 08 HUS 08 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom 08 0 m 04 m 5,0 M 1 m 198 m E-16_PLANER_HUSTYPE_B_PLAN 1.ETASJE Huset ligger stille beliggende innerst på feltet. Romslig oppkjørsel med plass til to biler ved siden av hverandre. Huset er på hele 198 m BRA, i tillegg kommer carport og sportsbod på 5 m. Huset er tegnet med en skrå vegg mot øst, som gir karakter til husets stuer og hovedsoverom. STUE 7,5 m² Planlagt markterrasse E-16_PLANER_HUSTYPE_B_PLAN.ETASJE E-16_PLANER_HUSTYPE_B_PLAN 3.ETASJE 3,0 m² 13,5 m² ørste etasje inneholder en romslig hall, gjestebad, kontor/soverom og stue med utgang til planlagt markterrasse. Andre etasje består av et åpent rom for kjøkken, stue og spisestue. Rommet har vinduer i tre himmelretninger, og utgang til takterrasse på 1 m. Rommet vil få et herlig gjennomlys, kjøkkenet er «akkurat passe» atskilt fra stuen. 3.etasje inneholder hovedsoverom, tre barnerom, eget vaskerom, separat WC samt et stort hovedbad. Etasjen har skråtak, og takhøyde fra ca cm. 3,5 m² OPPHOLDSROM 13,5 m² HALL 11,5 m² 5,0 m² SPORTS 5,0 m² CARPORT STUE 4,0 m² KJØKKEN 19,0 m² GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 1,0 m² 8,5 m² WC,5 m² 7,0 m² GANG 6,0 m² VASK 3,0 m² 7,0 m² 7,0 m² 1. etg. etg 3. etg 1m 5m

12 4,8 m HUS 09 HUS 09 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 133 m 5,5 M 15 m 130 m E-31_PLANER_HUSTYPE_C4_. ETASJE E-31_PLANER_HUSTYPE_C4_1. ETASJE Kjedet enebolig på 133 m BRA pluss carport og sportsbod på 5,5 m. ra inngangspartiet blir det støpt trapp i terrenget ned til sportsboden og den planlagte markterrassen. Huset ligger fint til i eiendommens sydligste hjørne. Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få takhøyde på ca 4 meter! Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring. Rommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Alle de tre soverommene ligger i 1.etasje, sammen med et romslig bad/ vaskerom, bod samt oppbevaringsrom under trappen. CARPORT ENTRÉ 7,0 m² Lysgrav 13,5 m² 6,5 m²,8 m² OPPHOLDSROM - LERBRUK 19,5 m² 7,5 m² Åpent opp KJØKKEN 17,0 m² 3,5 m² STUE 38,5 m².etasje består av en stor, åpen stue/kjøkkenløsning, der kjøkkenet er plassert ut mot oppkjørselen og stuen får store lysflater mot kulturlandskapet i syd. Rommet får store vinduer i tre himmelretninger, og en luftig løsning mot trapperommet gir ekstra volum til stuen. Det samme gjør takhøyden, som blir fra ca cm. Mot vest har stuen utgang til stor takterrasse på 15 m..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS- 5,5 m² 6,5 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 17,0 m² GLASSREKKVERK 1. etg. etg 1m 5m

13 4,8 m 4 HUS 10 HUS 10 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 14 m 6,0 M 17 m 139 m Kjedet enebolig på 14 m BRA pluss carport og sportsbod på 6 m. ra inngangspartiet blir det støpt trapp i terrenget ned til sportsboden og den planlagte markterrassen. Huset ligger sentralt i grenda, inntil den sydlige delen av det felles uteoppholdsarealet, og med eplehagen som nabo i vest. Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få svært god takhøyde på ca 4 meter. Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring. Rommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Alle de tre soverommene ligger i 1.etasje, sammen med et romslig bad/vaskerom på hele 8 m, bod samt oppbevaringsrom under trappen. E-5_PLANER_HUSTYPE_C3_PLAN_1. ETASJE CARPORT ENTRÉ 7,0 m² Lysgrav 13,5 m² 7,5 m² 3,0 m² 7,5 m² OPPHOLDSROM - LERBRUK 1,5 m² E-5_PLANER_HUSTYPE_C3_PLAN_. ETASJE Åpent opp KJØKKEN 17,0 m² 3,5 m² STUE 43,0 m².etasje består av en stor, åpen stue/kjøkkenløsning, der kjøkkenet er plassert ut mot oppkjørselen og stuen får store lysflater mot kulturlandskapet i syd. Rommet får store vinduer i tre himmelretninger, og en luftlig løsning mot trapperommet gir ekstra volum til stuen. Det samme gjør takhøyden, som vil bli fra ca cm. Mot vest har stuen utgang til takterrasse på 17 m..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS 6,0 m² 7,5 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 17,0 m² GLASSREKKVERK 1. etg. etg 1m 5m

14 4,8 m 6 HUS 11 HUS 11 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 140 m 5,0 M 13 m 136 m Kjedet enebolig på 140 m BRA pluss carport og sportsbod på 5 m. ra inngangspartiet blir det støpt trapp i terrenget ned til sportsboden og den planlagte markterrassen. Huset ligger sentralt i grenda, inntil den sydlige delen av det felles uteoppholdsarealet. E-19_PLANER_HUSTYPE_C1_1.ETASJE Lysgrav 8,0 m² E-19_PLANER_HUSTYPE_C1_.ETASJE KJØKKEN 17,5 m² Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få takhøyde på ca 4 meter. Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring. Rommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Alle de tre soverommene ligger i 1.etasje, sammen med et romslig bad/ vaskerom på hele 8 m, bod samt oppbevaringsrom under trappen. CARPORT ENTRÉ 7,0 m² 13,5 m² 3,0 m² OPPHOLDSROM/ LERBRUK,0 m² Åpent opp 3,5 m².etasje består av en stor, åpen stue/kjøkkenløsning, der kjøkkenet er plassert ut mot oppkjørselen og stuen får store lysflater mot kulturlandskapet i syd. Rommet får store vinduer i alle himmelretninger, og en luftig løsning mot trapperommet gir ekstra volum til stuen. Det samme gjør takhøyden, som vil bli fra ca cm. Mot vest har stuen utgang til takterrasse på 13 m..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS 5,0 m² 6,5 m² 6,5 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 13,0 m² GLASSREKKVERK STUE 41,0 m² 1. etg. etg 1m 5m

15 4,8 m 8 HUS 1 HUS 1 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom 1 16 m 140 m 5,0 M 13 m 136 m E-19_PLANER_HUSTYPE_C1_1.ETASJE E-19_PLANER_HUSTYPE_C1_.ETASJE Kjedet enebolig på 140 m BRA pluss carport og sportsbod på 5 m. ra inngangspartiet blir det støpt trapp i terrenget ned til sportsboden og den planlagte markterrassen. Lysgrav 8,0 m² KJØKKEN 17,5 m² Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få svært god takhøyde på ca 4 meter. Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom på m som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring. Rommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Alle de tre soverommene ligger i 1.etasje, sammen med et romslig bad/vaskerom på hele 8 m, bod samt oppbevaringsrom under trappen. CARPORT ENTRÉ 7,0 m² 13,5 m²,8 m² OPPHOLDSROM/ LERBRUK,0 m² Åpent opp 3,5 m².etasje består av en stor, åpen stue/ kjøkkenløsning, der kjøkkenet er plassert ut mot oppkjørselen og stuen får store lysflater mot kulturlandskapet i syd. Rommet får store vinduer mot nord, syd og vest, og en luftlig løsning mot trapperommet gir ekstra volum til stuen. Det samme gjør takhøyden, som spenner fra ca cm. Mot vest har stuen utgang til takterrasse på 13 m..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS 5,0 m² 6,5 m² 6,5 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 13,0 m² GLASSREKKVERK 1. etg. etg STUE 41,0 m² 1m 5m

16 4,8 m 30 HUS 13 HUS 13 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 159 m 6,0 M 13 m 155 m Hus 13 er med sine 159 m BRA den største av de kjedete eneboligene i grenda. I tillegg får huset carport og sportsbod på 6 m. Huset ligger i eiendommens sydvestre hjørne, med romslig tomt på snaut 400 m avgrenset av det gamle steingjerdet i vest. Utenfor steingjerdet går skiløypa ca 10 meter fra inngangsdøra. E-5_PLANER_HUSTYPE_C_PLAN_ 1. ETASJE CARPORT Lysgrav 13,5 m² 8,0 m² E-5_PLANER_HUSTYPE_C_PLAN_. ETASJE KJØKKEN 17,5 m² Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få svært god takhøyde på ca 4 meter. Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom på 6 m som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring eller til å løpe frem og tilbake hvis man er seks år og trenger å få ut litt energi! Oppholdsrommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Etasjen inneholder også tre romslige soverom, et stort bad/ vaskerom, bod samt oppbevaringsrom under trappen. ENTRÉ 7,0 m² 8,0 m² 3,0 m² OPPHOLDSROM- LERBRUK 6,5 m² Åpent opp 3,5 m².etasje består av et romslig kjøkken og en stor stue på hele 50 m. Rommet får flott gjennomlys og store vindusflater i tre himmelretninger. Takhøyden vil bli fra cm, og det etableres spiler mot trapperommet som gir ekstra volum til rommet. Stuen har utgang til takterrasse på 13 m orientert mot syd og vest..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS- 6,0 m² 10,0 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 13,0 m² GLASSREKKVERK STUE 50,5 m² 1. etg. etg 1m 5m

17 3 TOMTENE UTOMHUSPLAN TOMTEINNDELINGSKART

18 Snitt B 6,0 m 7,4 m 5,0 m 7,4 m 5,0 m nabohus 5,0 m 6,0 m 5,0 m 5,7 m 5,0 m 7,5 m 7,5 m Snitt B 34 ILLUSTRASJONSPLAN Hus 01 Hus 0 Hus 04 Hus 05 Hus 06 elles uteareal Hus 07 Hus 03 Avfall Hus 08 Grillplass elles uteareal rukthage Hus 1 Hus 11 Hus 09 Hus 13 Hus 10 blå LANDSKAPSARKITEKTER MNLA AS EIKJOLVEIEN BOLIGER Landskapsplan ILLUSTRASJON

19 36 TOMTEINNDELING Y PLANKART 013- Eikjo Tomt 0 Tomt 01 A: 88 m A: 96 m TEGNO Arealformål 1. Bebyggel Tomt 1 A: 16 m Tomt 13 A: 395 m Tomt 11 A: 198 m elles uteareal Tomt 03a elles uteareal Tomt 04 A: 34 m B1-5 Tomt 05 UA1 A: 49 m SL. Samferds A: 145 m Tomt 03b A: 38 m Tomt 10 A: 85 m V1-3. Grønnstru Tomt 09 A: 36 m Tomt 06 A: 36 m Tomt 07 NG A: 38 m Tomt 08 A: 0 m Y Y Y Y Hensynsson H57 PLANKART Kartblad numm Dato: orslagsstiller: ollo Tomter a Revisjoner: Justert uteoppholds BASISKART Koordinatsyste Kartprojeksjon: Tilleggskartlegg SAKSBEHA

20 38 LEVERANSEN LEVERANSEBESKRIVELSE TIL BOLIGENE PÅ BJERK HUSMANNSPLASS

21 40 1. Kontraktsarbeidet Denne leveransebeskrivelsen omhandler 7 frittliggende og 5 kjedede eneboliger på Bjerk Husmannsplass i Ski Kommune. Prosjektet bygges etter TEK10.. Konstruksjon De frittliggende eneboligene oppføres i tre over støpt plate på mark, mens de kjedede eneboligene har en sokkeletasje som delvis bygges i betong. Husene leveres med radonduk, samt kompakt grunnmur med utvendig isolering. Ved overlevering vil kjøper få fremlagt protokoller/tegninger som dokumenterer tetthetsmålinger, innreguleringer, igangkjøringer, «som bygget»-tegninger og all annen relevant dokumentasjon forbundet med oppføring av huset. 3. Utvendige flater Det er lagt vekt på arkitektoniske detaljer som hjørner, innfesting av takrenner, overgang vegg/tak og takform. YTTERVEGGER Veggene bygges opp med gipsplater, plastfolie, bindingsverk 5+15 cm, forskriftsmessig isolasjon, vindtette plater, utlekting og utvendig kledning. Husene skal kles med liggende dobbelfalset panel (dobbeltfals med spor). Kledningen leveres som standard fabrikkmalt/ beiset, kjøper har selv ansvaret for etterbehandling av kledningen (anbefales utført senest første sommer etter innflytting). Snittflater grunnes med blank grunning. TAK Yttertak leveres med rupanel som undertak, på oversiden leveres duk og takpapp. Det leveres forskriftsmessig isolasjon iht varmetapsberegninger. Takavvanning via utvendige takrenner/-nedløp i plastbelagt stål som fører vannet til lokal overvannshåndtering. YTTERDØRER, VINDUER Vinduer leveres fabrikkmalt, i tre. Samme farge innvendig og utvendig, (mørk grå farge). Ytterdører leveres fabrikkmalt i RAL-farge etter arkitektens angivelse, i tre og med G-godkjent låssystem med rustfritt beslag. Det leveres vindu ved siden av inngangsdørene. Inngangsdørene leveres med ulike farger for de ulike husene. ØVRIG Det leveres ringeklokke ved inngang til hvert hus, og 1 stk utelampe ved hver ytterdør. Nummerskilt og postkasser plasseres i henhold til Postens og Ski kommunes vedtekter. 4. Tekniske anlegg, atkomstvei Det vil bli opparbeidet ny atkomstvei til eiendommen som vist på reguleringskartet. Det etableres V/A anlegg frem til Eikjolveien, med pumpekum internt på eiendommen. BRANNSIKKERHET Alle husene leveres med forskriftsmessige rømningsveier. Hus 6, 7 og 8 bygges over 3 etasjer, og leveres således med forskriftsmessig rømningsstige fra 3.etasje. Det leveres seriekoblede brannvarslere og ett pulverapparat til hver etasje. Det er planlagt etablert en egen brannkum for grenda. EL Husene leveres med et komplett, funksjonsdyktig og forskriftsmessig elektrisk anlegg. Omfang/utførelse av elektrisk anlegg og stikkontakter er regulert av forskriften NEK 400:010, som sikrer et godt elektrisk anlegg. Det monteres skjult rør- og boksanlegg for lys og stikk, der hvor dette er teknisk mulig å få til. Stikkontakter leveres med barnesikring. Hvert hus får eget sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter, hovedbryter og strømmåler. Sikringsskapet blir plassert i vindfang eller bod. Sikringsskap har plass til utstyr tilknyttet kabel-tv og bredbånd, f.eks. signalforsterker og stikkontakt til denne. STIKKONTAKTER, LAMPEPUNKTER, MULTIMEDIA Det leveres lampepunkter med veggmontert bryter i følgende rom: Stue/kjøkken/spisestue (over inntegnet spisestue og sittegruppe(r). Soverom Trapperom (vendebryter i alle etasjer) Vaskerom WC Bad Walk in closet Entre/gang, 1-3 lampepunkter avhengig av rommets størrelse I bod leveres lyskuppel m/bryter. Dobbel, veggmontert stikkontakt på alle takterrasser og planlagte uteplasser på terreng, med kapasitet for terrassevarmer og elektrisk solavskjerming. Lysarmatur i carport-takene. 1 stk veggmontert utelampe ved hver uteplass og hovedinngangsdør. Husene leveres med TV-/bredbåndsuttak i hovedstuen og tomrørsanlegg m/blindlokk i de øvrige stuene, signalleverandør er ikke avklart ved utarbeidelse av prospektet. OPPVARMING Elektrisk oppvarming med varmekabler på alle bad og vaskerom, for øvrig panelovner. Panelovner leveres forberedt for nattsenking. Det leveres 1 stk stålpipe og peisovn type Curve 100 fra Peisselskabet til hver bolig. VVS Varmt og kaldt forbruksvann legges i rør-i-rør tappevannsystem og kobberrør. Rørføringer i husene tilkobles fordelerskap m/lekkasjevarsler, plassert på bad. Stengekran for huset plasseres inne i fordelerskapet og merkes på utsiden. Vannlås på kjøkkenet monteres av rørlegger. Husene leveres med Waterguard på kjøkken og WC, en ekstra sikkerhet som stenger av vannet ved lekkasjer i rom uten sluk. 00 liter varmtvannsbereder plasseres på vaskerom eller i bod. Hvert hus leveres med 1 stk vannmåler og frostfri utekran. Husene ventileres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (gjenvinningsgrad over 80%), eget anlegg for hvert hus. Ventilasjonsanlegget leveres fra Systemair. På kjøkkenet leveres Slimline avtrekksvifte, med fettfilter, lampe og mulighet for å regulere avtrukket luftmengde. Husene leveres med opplegg, uttak og avsatt plass for sentralstøvsuger, slange og selve sentralstøvsugerenheten leveres som tilvalg. 5. Overflater GULV Husene leveres med 3 stavs 14 mm eikeparkett fra Karelia som standard på alle gulv unntatt bad, WC og vaskerom, som flislegges. Eik gulvlister. Våtrom leveres med nedsenket bjelkelag, tilnærmet uten høydeforskjell mot tilstøtende gulv. VEGGER Hovedsakelig bindingsverksvegger med forskriftsmessig isolasjon. Husene som har delvis sokkeletasje leveres delvis med betong yttervegger i deler av 1.etasje. Overflater leveres med gips. Alle rom sparkles og males to strøk, unntatt badene som leveres med fliser. I bad med skråtak leveres veggflis opp til 10 cm og malt gips på oversiden (våtromsmaling benyttes). 10 x 30 cm hvite, matte fliser på bad. På vaskerom leveres sokkelflis. Malt vegg mellom over- og underskap på kjøkken. or alle malte, innvendige flater kan kjøper velge mellom fem standardfarger uten tillegg i prisen (fordrer samme farge på alle vegger). BJELKELAG/HIMLINGER Alle bjelkelag leveres med K-bjelke og høy stivhet. På oversiden leveres sponplater, undersiden leveres med el-lekter og gipsplater. Himlinger sparkles og males hvite, to strøk. Takhøyde iht. snittegninger. Bjelkelaget utformes slik at omfanget av innkassinger reduseres til et minimum. LISTVERK abrikkmalte, hvite glatte lister rundt dører og vinduer, med synlige spikerhull. Taklister leveres som hulkillist uten profil. Gulvlister leveres i Eik. VINDUER Vinduer vil i all hovedsak være tilpasset farefri vasking, dvs. at vinduer som ikke nås stående fra bakkenivå/balkong skal kunne vaskes fra innsiden. Unntak må påregnes for vinduer med store dimensjoner samt trapperomsvinduer/brannvinduer. INNERDØRER Innerdører fra Swedoor med hvitmalt karm og hvitt, glatt dørblad, vridere og beslag i rustfritt stål. Skyvedør der dette er inntegnet. TRAPP Innvendige trapper leveres som hvitmalte furutrapper, åpne og med barnesikrede trinn. I hus 9-13 monteres spiler som fallsikring mellom stuen og trappeløpet. 6. Bad og toaletter Baderomsgulvene leveres med grå fliser (0 x 0 cm), i nedsenket dusjsone leveres 10 x 10 cm fliser. Badene får hvite, matte fliser (10 x 30 cm), i bad med skråtak leveres veggflis opp til 10 cm og malt gips på oversiden. Takene leveres hvitmalte. Det leveres servant med ettgreps blandebatteri, på badene leveres håndkleskap under servanten. Over servanten leveres speil og lysarmatur med integrert stikkontakt. Det leveres blandebatteri med dusjgarnityr der dusj er inntegnet på planløsning, dusjvegger leveres som foldevegger i glass. WC leveres vegghengt, med innebygget cisterne. 7. Vaskerom Gulv leveres med grå fliser (0 x 0 cm). På veggene leveres grå sokkelflis, for øvrig sparklet og malt overflate. Taket leveres hvitmalt. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. 8. Bod / Garderobe Det leveres som hovedregel lm hvitt garderobeskap pr hovedsoverom (ett pr hus) og 1 lm i øvrige soverom. Høyde: ca 10 cm. Garderobeskap i entré leveres ikke. Garderobeskap leveres med normalt god standard, med metallhåndtak. Hus 9-13 leveres med ekstra lagringsplass i rom under entreen. «Rommet» har et areal på ca 7 m,men er ikke målbart grunnet lav takhøyde. 9. Kjøkken Kjøkken leveres iht. plantegninger for den enkelte leilighetstype, med Sigdal som leverandør. Stiplet kjøkkeninnredning inngår ikke i standardleveransen.

22 4 Kjøkkeninnredningen leveres i hvit MD, med børstede, rustfrie håndtak. I hus 1-8 leveres foring fra overskap opp til taket slik at overskapene fremstår som takhøye. Standard benkeplate i laminat, leveres tilpasset montering av platetopp. Det leveres stikk for Induksjonstopp. Slimline avtrekksvifte. Dobbel oppvaskkum (en stor og en liten kum), kjøkkenarmatur (blandebatteri, ettgreps) til servant. Opplegg for oppvaskmaskin. Benkearmaturer under overskapene med stikkontakt, stk armaturer pr kjøkken. 10. Grunnarbeider / riving orut for byggearbeidene er det utført arkeologiske registreringer på eiendommen, grunnundersøkelse samt analyse av biomangfold. Leveransen omfatter alle grunn- og fundamenteringsarbeider, Herunder: Tomterensk og rydding Utgraving og arrondering av terreng Drenering Etablering av overvannshåndtering Utstikking av husene iht godkjent byggemelding Radonduk Infrastruktur Oppfylling med stabile masser forut for støping. Eiendommen er planlagt opparbeidet uten støttemurer, men unntak må påregnes for enkelte utearealer. Utbyggingen forutsetter riving av eksisterende garasje samt del av eksisterende hus, det foreligger rammetillatelse for rivingsarbeidene. anlegg, med plassering som vist på utomhusplanen. Det leveres stk nedgravde containere, hver på 3 m3 (1 stk for restavfall og 1 stk for papp/papir). Containerne vil ha rikelig med kapasitet for de 13 boligene i grenda. (dimensjonert for 30 husstander). Det vil bli lagt til rette for kompostering av hageavfall i fellesarealet. 1. Sportsboder på terreng Sportsboder etableres iht. plantegning. Bodene leveres som enkle, uisolerte bygg, men med samme materialer på yttervegger/ tak som husene. Bodene oppføres over støpt betongsåle, og leveres med låsbare dører og lyskuppel. Hver sportsbod leveres med kroker for oppbevaring av ski og lignende. Tilrettelegging for vedopplag som vist på tegning for enkelte av husene. 13. Utomhus ELLES UTEAREALER Alle fellesarealer så som grillplass, lekearealer, kompostbinge, kjørevei og gjesteparkering opparbeides. laggstang monteres. Kjøreveien asfalteres, og avsluttes med subbus på hver side av veien. Gressarealer tilsås. Eplehagen bevares, og det etableres et dyrkingsareal syd for eplehagen. Det er regulert flettverksgjerde i deler av eiendomsgrensen, dette leveres i nødvendig omfang. Bevaringsverdig steingjerde stables om i det området som berøres av ny atkomstvei. Eksisterende tuntre forsøkes om mulig bevart, men erstattes om nødvendig med et nytt dersom det ikke lar seg berge. OPPKJØRSLER/PARKERINGSPLASSER Oppkjørsler leveres planerte, med subbus. Det leveres gangstier fra felles vei og frem til hvert enkelt inngangsparti med 50 x 50cm betongheller. HAGER/TAK-/MARKTERRASSER På bakkeplan opparbeides det hager og uteplasser iht. plantegninger og utomhusplan. Grøntarealer tilsås, ny beplantning inngår ikke i leveransen. Det gjøres oppmerksom på at ny vegetasjon skal være tilpasset stedet og stedets karakter, ny vegetasjon skal i hovedsak bestå av plantearter som er naturlig forekommende på stedet. Vegetasjon foran og mellom husene skal vedlikeholdes for å beholde vegetasjonsbildet i fjernvirkningen. Arealer som på utomhusplanen er vist med markterrasser gruses og forberedes for legging av treplattinger/belegningsstein. Terrengtrapper leveres i støpt utførelse, trinn fra stuer til markterrasser leveres i tre. Skillevegger leveres ikke. Takterrassene over carportene/sportsbodene leveres med royalimpregnerte (brune) terrassebord med dimensjon 8 x 10cm. Alle takterrasser leveres tette med spaltekledning på undersiden, med unntak av de takterrassene som ikke bygges over carporter eller sportsboder (bygges uten tekking, gjelder hus 9-13). Rekkverkene leveres i glass med trestendere på den ene kortsiden (kortsiden som vender mot skogen/jordet), og som rene trerekkverk på den andre kortsiden samt på langsiden. Adkomst til takterrassene via balkongdører med ulik farge på innside og utside. TILVALG Det vil bli lagt til rette for den enkelte til å sette sitt eget, personlige preg på husene. Endringene i leveransen vil bli avtalt i egne tilvalgsmøter med entreprenøren. Det er utarbeidet en rikholdig tilvalgsliste for husene, som blant annet inneholder Parkett Malerarbeider (utvendig og innvendig) liser Kjøkkeninnredning, baderomsinnredning, garderobe Badekar, dusjvegger Hvitevarer Vannbåren varme Downlights, varmekabler, dimmere, stikkontakter mv Vaskekum Alarm, kodelås Innvendig trapp Sentralstøvsuger Markterrasser Innvendige dører Peisovner Bokhylle i trappa Ekstra bodareal under trapp 11. Avfallshåndtering Avfallshåndtering etableres som nedgravd Det er avsatt plass til gjesteplasser/snøopplag mellom hus 8/9 og 5/6.

23 44 Eiendommen fra A-Å

24 46 Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Nybygg ollo Adresse: Kirkeveien 1, 1400 Ski org.nr ullmektig Navn: Erik Netskar, telefon Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger Navn: ollo Tomter AS Adresse: Kirkeveien 1, PB 44, 1401 Ski Org.nr.: Entreprenør Navn: ollohus AS Adresse: Haugenveien 1, 1400 Ski Org.nr.: Hovedoppdragsnummer Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Eierforhold Selveiet tomt til boligen og tinglyst realsameie i fellesarealet. orholdet mellom realsameierne reguleres av sameierloven og sameievedtekter som inngår som del av kjøpekontrakten for boligene. Eiendommens registerbetegnelse, adresse og grunnareal Ski kommune gnr. 116 bnr. 3. Eiendommene er planlagt delt, og de interne eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Planlagt inndeling er vist på tomtedelingskartet i prospektet. Hver enkelt bolig er planlagt skilt ut med eget bruksnummer. ellesarealet tinglyses som realsameie på boligenes bruksnummer. Totalt tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca kvm. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli tildelt før overtagelse. Adkomst ra Ski sentrum: ølg Kirkeveien, rv 15 østover. Ta. høyre i rundkjøring inn på rv 154/Kirkeveien. Ta av til venstre inn Eikjolveien. Ta av til høyre etter 300 m v/ Solborg Bo- og Aktivitetsenter. Eiendommen ligger på venstre hånd. ra Kolbotn/Langhus: ølg Langhusveien, rv 15, sydover, ta 3. høyre i rundkjøringen inn på Kirkeveien, rv154. Ta av til venstre inn Eikjolveien. Ta av til høyre etter 300 m v/ Solborg Bo- og Aktivitetsenter. Eiendommen ligger på venstre hånd. Eiendommene får tinglyst adkomst via privat stikkvei (ca 50 meter) fra Eikjolveien. Denne delen av veien eies av utbygger, og er planlagt brukt som atkomst for eventuell fremtidig bebyggelse nord for veien. Resterende del av atkomstveien (ca 150 meter) vil bli eiet i realsameiet. Hele veien leveres ferdig opparbeidet. Veiens brukere er i fellesskap ansvarlig for, og må dele kostnadene med, drift og vedlikehold av veien i samsvar med veilovens 54. Bebyggelsens arealer Arealet er angitt hhv. som bruksareal(bra) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er oppmålt på tegninger. Boder og parkeringsplasser Det medfølger en sportsbod og stk. parkeringsplasser på egen tomt, hvorav en parkeringsplass er under tak. Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalgs-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/ selger. Stipulert overtagelse Planlagt byggestart for prosjektet er årsskiftet 014/015. Byggetiden er estimert til ca. 1 måneder. Det tas forbehold om igangsettelsestidspunktet, jf Selgers forbehold. Selger skal skriftlig varsle kjøper om overtagelsesmåneden senest 4 måneder forut for overtagelsen. Dette varselet gir kjøper anledning til å kreve dagbot/erstatning iht. bustadoppføringslova, dersom ferdigstilling ikke skjer innenfor den varslede måneden. Det avholdes forhåndsbefaring ca -4 uker før overtagelse. Endelig dato for overtagelsen skal varsles med minst 30 dagers forutgående skriftlig varsel. Det avholdes separat overtakelsesforretning for fellesarealene, der realsameiets styre skal være representert. erdigattest eller midlertidig brukstillatelse erdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Boligene har ingen egen utleieenhet. Boligene kan leies ut. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser. Tinglyste forpliktelser og rettigheter ølgende servitutter er tinglyst på eiendommen; Best. om vann/kloakkledn. Vedtak om kommunenes reglement. I forbindelse med byggeprosjektet kan det bli tinglyst bestemmelser om infrastruktur for bl.a. vei, strøm, vann og avløp mv. Eiendommen har ved salgsstart rett til kjøreatkomst over gnr.131 bnr. 0 (Eikjoltunet). Denne rettigheten vil bortfalle og erstattes med ny kjøreatkomst iht gjeldende reguleringsplan. Det etableres et realsameie i prosjektets fellesarealer ca måneder før overtakelse. Eiendommene har felles drifts- og vedlikeholdsansvar for fellesarealene (grøntareal og stikkvei vist på reguleringskart). Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 5 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Eiendommens faste, løpende kostnader 1) ellesutgifter Eiendommene bør i fellesskap etablere en vaktmesteravtale for snøbrøyting/strøing av felles adkomstvei og eventuelt gressklipping og tilsyn/vedlikehold med lekeapparater på felles grøntareal, samt vedlikehold av felles pumpeanlegg for v/a. Sameiet fastsetter selv budsjett for felleskostnader, ved overtakelse av boligen skal hver kjøper innbetale kr.000 til sameiet. ) Kommunal eiendomsskatt Ski kommune har p.t. ikke eiendommsskatt. 3) Eventuelle andre offentlige avgifter Kommunale avgifter, bygningsforsikring og øvrige drifts- og vedlikeholdsutgifter for den enkelte eiendom er hver enkelt boligeiers ansvar og kostnad. orholdet til endelige offentlige planer Eiendommen ligger i et område som er regulert til Boligbebyggelse, felles vei og felles uteoppholdsareal. Rammetillatelse foreligger ikke ved utarbeidelse av prospektet, rammesøknad ble sendt Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se vedlagte prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/ offentlige instanser mv.: Ca. kr 3.000,- Selgers tinglysingskostnader: Kr 55,- Grunnboksutskrift kr 17,- pr. utskrift irmaattest kr 77,- pr. utskrift ormidling DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. Omkostninger Se vedlagte prisliste. Betalingsplan 10% av kontraktssummen forfaller ved kontraktsignering. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/ R. Restkjøpesummen med tilvalg og omkostninger må være betalt av kjøper og valutert megler klientkonto senest ved overtakelsen. Kjøper er ikke forpliktet til å foreta noen innbetalinger før selger har stilt garanti i samsvar med bustadoppføringslova 1. Megler tinglyser en sikringsobligasjon til sikkerhet for mellomværende mellom kjøper og selger. Selger plikter å stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova 1 (3% garanti frem til overtakelse og 5% garanti i 5 år etter overtakelsen). Selger kan få utbetalt kjøpers innbetalte forskudd (10%) bare dersom det stilles garanti iht. bustadoppføringslovas 47. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. or avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Energimerking Energimerking av boligen skal utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. Selgers forbehold Selger forbeholder seg retten til ensidig å kansellere inngåtte kontrakter

25 48 a) Dersom det ikke oppnås et forhåndssalg som i verdi overstiger 60% av prosjektets brutto salgsverdi. b) Dersom det ikke gis ramme- og igangsettingstillatelse, eller disse gis med, for selger, tyngende vilkår Selgers forbehold gjelder frem til det er foretatt beslutning om byggestart, likevel maksimalt til den Dersom selger vil påberope forbeholdet, må han skriftlig og innen fristen, sende melding om det til kjøper(ne). Dersom selger påberoper forbeholdet, har kjøper rett til å få tilbakebetalt det kjøper har innbetalt med tillegg av opptjente renter. Utover dette har selger intet ansvar for kjøper. Boligene er ved salgsstart ikke detaljprosjektert. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer og justeringer ved detaljprosjekteringen, herunder blant annet for å etablere nødvendige bæresystemer og føringsveier for tekniske installasjoner, samt innkassing av disse. Selger tar også forbehold om endringer i materialvalg og tekniske løsninger som er nødvendige eller hensiktsmessige, så fremt den generelle standarden og kvaliteten som er beskrevet i leveransebeskrivelsen ikke forringes. maling, bygningsdeler mv. på grunn av bla. uttørking av materialer. Mindre sprekker i slike overganger og mellom himling og vegg kan ikke forlanges utbedret med mindre disse innebærer avvik fra vanlig godt håndverk. Illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet og ellers i markedsføringen er kun ment som illustrasjoner og er i detaljer mht. møbler, innredning, busker, trær mv., ikke bindende for selger. Selger vil levere innredning, utstyr og utearealer slik som beskrevet i leveransebeskrivelsen. Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at plantegningene i prospektet ikke er i målestokk og derfor ikke kan benyttes til måltaking eller arealberegning. Utomhusarbeider, som asfaltering, såing, beplantning mv. ferdigstilles til overtakelsen dersom sesongen tillater det, eventuelt senest 1.7. påfølgende sesong. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Salgsvilkår Prisliste følger vedlagt salgsoppgaven. ølgende dokumenter er tilgjengelig på visning og hos megler og utgjør for kjøper og selger en bindende del av kjøpekontrakten: 1) asade-/snittegninger ) Utskrift av grunnboken 3) Reguleringsplan med bestemmelser for Eikjolveien 9 4) Rammetillatelse (når den foreligger) 5) Tilvalgsliste 6) Bustadoppføringslova Utarbeidet Prosjektmegler/Eiendomsmegler Tone Vørrang / Eiendommen fra A-Å Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen, samt endelige tomtestørrelser. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. I nye bygg vil det normalt oppstå noe svinnriss, sprekker i sammenføyninger/skjøter i tapet, Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Garanti Utbygger stiller i samsvar med bustadoppføringslova 5% bankgaranti i fem år etter overtakelsen til sikkerhet for skjulte feil og mangler. Etter garantitidens utløp gir ollohus AS ytterligere 5 års reklamasjonstid på boligen. Alle reklamasjoner etter år 5 må rettes direkte til ollohus AS. BO GODT OG LANDLIG PÅ BJERK HUSMANNSPLASS

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE VASSBREKKE 7 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANKEN DELER AV PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Rekke 1, 2 og 4 er forhåndsgodkjent for 80% finansiering i Husbanken.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Urhaug tunet. Lekre boliger på landet

Urhaug tunet. Lekre boliger på landet Urhaug tunet Lekre boliger på landet 2 Klassisk og elegant På Urhaugtunet er ingen boliger helt like, men de deler stil. Slik har det vært på landet i alle tider. Hvis naboen bygger noe fint, er det tross

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

KALVATRETUNET SENTRALE OG HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER

KALVATRETUNET SENTRALE OG HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER KALVATRETUNET SENTRALE OG HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER VELKOMMEN INN Kalvatretunet er et boligprosjekt som er planlagt oppført i et flott boligstrøk i Kopervik sentrum. Boligene vil få en særdeles sentral

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser.

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell JÆRENS TAK LYEFJELL 8 delikate eneboliger på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Cecilie Grimsrud, telefon 98 93 90 Tittel: Prosjektmegler DNB Eiendom AS Adresse: Haakons VII's gate 9 org.nr. 90 98 9 Navn: Anne istine

Detaljer

salgstrinn 1-12 Eneboliger

salgstrinn 1-12 Eneboliger salgstrinn 1-12 Eneboliger B1 B2 Barnevennlig, trygt og godt - akkurat passe sentralt Alle 3D-bilder er foreløpige og av illustrativ karakter, og kan således avvike fra sluttproduktet VESTVENDTE BOLIGER

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 28.5.2016 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10

Detaljer

JÆRENS TAK LYEFJELL. 7 signaturboliger på Lyefjell med panoramautsikt over Jærkysten

JÆRENS TAK LYEFJELL. 7 signaturboliger på Lyefjell med panoramautsikt over Jærkysten JÆRENS TAK LYEFJELL 1 7 signaturboliger på Lyefjell med panoramautsikt over Jærkysten Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Denne overordnede beskrivelsen forteller om de viktigste kvaliteter i huset. Husene leveres i henhold til norske lover og forskrifter, herunder TEK10 og NEK400. Tomt Kleivane B7, delfelt

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA 5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA Klomreheia 2, 4, 6, 8 og 10 Prisantydning: kr. 2.125.000.- + omk. til staten kr. 10.298,- (se side 6) Mulighet for husbankfinansiering Carport og veranda på ca. 30

Detaljer

Rekkehus for familien i svært barnevennlig område

Rekkehus for familien i svært barnevennlig område TRINN 2 ØYEN NORDRE TOMTER Rekkehus for familien i svært barnevennlig område REKKEHUS TOMTER Øyen Nordre BLOCK WATNE Hus med 4 boenheter 22 25 24 23 Hus med 2 boenheter 17 18 2 BLOCK WATNE Øyen Nordre

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9 LEILIGHETSOVERSIKT SIDE 22 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER leilighetsoversikt Y E 2 0 c F R A T E R R A S S E S I D E 5 0 L E T I I L I G H E T E R L 6 9 1 9 I R E H A B F R A L b S I T E R T E I D

Detaljer

NY ENEBOLIG på Ridabu/Ilseng. Detaljer. Fasiliteter

NY ENEBOLIG på Ridabu/Ilseng. Detaljer. Fasiliteter 1 NY ENEBOLIG på Ridabu/Ilseng Detaljer Fasiliteter Pris: 3 584 000 kr Adresse: Linjevegen 24 By/Sted: Ridabu Kommune: Hamar Fylke: Hedmark Postnummer: 2322 Finn kode: 94940811 Etasjer: 2 Balkong/Terrasse,

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER.

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. Bildet er en illustrasjon av rekkehus felt B.18. 4 rimelige rekkehus. Velkommen hjem! Velkommen til familievennlige Skarbekken.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller

Detaljer

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen TØMMERHOLTÅSEN NØTTERØY Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen ENEBOLIGER Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto NØTTERØY Tømmerholtåsen BLOCK WATNE Nyt hverdagen på din egen lille

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt!

Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt! 1 Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt! Detaljer Pris: Adresse: By/Sted: Kommune: Fylke: 2 500 000 kr Hjellumvegen 30 A-C Ridabu Hamar Hedmark Postnummer: 2322 Finn kode: 80306102 Bruksareal

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy HASSELØY VEST BO DER DET SKJER Sentralt på Hasseløy GUNSTIG MED HUSBANKEN PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent lånetaker i h.h.t inntekt og faste utgifter iflg.

Detaljer

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund. Telefon: 70 17 24 60 Org.nr: NO 942 510 969 MVA post@planor.no - www.planor.no OVERSIKTSKART OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Lundåsen Trondheim Sør

Lundåsen Trondheim Sør Et boligprosjekt fra Block Watne Lundåsen Trondheim Sør 10 moderne og eksklusive eneboliger Nær marka Barnevennlig Lite trafikk Et boligprosjekt fra Block Watne 65 63 61 59 57 67 Lundåsen 71 19 Jakob Vingsands

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE VASSBREKKE 6 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANK PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent låntaker i h.h.t inntekt og faste utgifter

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer 1 NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer Detaljer Pris: 4 058 000 kr Adresse: Jerpevegen 5 By/Sted: Elverum Kommune: Elverum Fylke: Hedmark Postnummer: 2411 Finn kode: 90187427 Etasjer: 2 Bruksareal

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS TYSSØY 7 eneboliger Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS Moderne eneboliger med store vindusflater og kvaliteter og rom som du ofte finner i langt

Detaljer

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHETER MED LIVSLØPSSTANDER 130M2 BRUKSAREAL FRA Kr. 2.500.000 Mesterhus forhandler:byggservice Egersund AS Fabrikkplassen 5 Egersund Tele 51495800 E-post ole@byggservice-egersund.no

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

Moderne og solrike eneboliger i barnevennlige omgivelser!

Moderne og solrike eneboliger i barnevennlige omgivelser! TRINN 1 KONGSTUNET SEM Moderne og solrike eneboliger i barnevennlige omgivelser! ENEBOLIGER «Her trives familien!» Illustrasjon Illustrasjonsbilde SEM Kongstunet BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2

Detaljer

DRØMMER DU OM HELT NY BOLIG!

DRØMMER DU OM HELT NY BOLIG! DRØMMER DU OM HELT NY BOLIG! Sentral beliggenhet på Råholt Romslig 2 manns bolig med 4 soverom God planløsning og høy standard. Kr 2 650 000 ( lave omkost.) Fundament Bygg og Eiendom har spesialisert seg

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Tøft, rimelig og med god plass til hele familien

Tøft, rimelig og med god plass til hele familien Løvetannvegen 1-19, Smååsane - Vennesla: Tøft, rimelig og med god plass til hele familien Smååsane byggetrinn 2 er åpnet! Høyt, luftig og solrikt over Vennesla sentrum. I den anledning har vi utviklet

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Bebyggelsen Det er 22 leiligheter

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika P R O S P E K T Rimelige leiligheter på Stokmarknes Skarveien, Tømmervika I Skarveien, like nedenfor «Sol-blokka», fører vi nå opp 2 stk firemannsboliger for salg. Her kan vi tilby lyse og moderne selveier-leiligheter

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer