NY BOLIGGREND I SKI. -en grønn glede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY BOLIGGREND I SKI. -en grønn glede"

Transkript

1 NY BOLIGGREND I SKI -en grønn glede

2 OMRÅDET BJERK HUSMANNSPLASS ligger i Eikjolveien 9 med kort vei til det meste. Bare meter unna finner du to barnehager, Ski barne- og ungdomsskole ligger ca. 1. kilometer unna og Ski sentrum med Ski stasjon ligger 1,9 kilometer fra eiendommen. Ski er regionsentrum i ollo og inneholder de fleste tilbud. I tillegg til et utbredt handelstilbud, kaféer og spisesteder kan man også finne kulturopplevelser, besøke et av landets fineste kinosentre eller ta en tur til Tusenfryd, som ligger 8 km unna. Idrettsanlegget i Ski ligger bare en snau kilometer fra Bjerk og tilbyr ishall, tennishall, 3 håndballhaller, 5 fotballbaner og friidrettsanlegg. Den skiinteresserte kan spenne på seg skiene rett utenfor døren og gå inn i Østmarka fra skiløypa som passerer langs innkjøringen til eiendommen. Ca 500 meter vestover finner man Skis største område for skileik på Rullestad gård. Naturreservatene i nærområdet byr på rike naturopplevelser, blant annet har Midsjøvann en flott badestrand og det er rikelig med fisk i vannene. ra Kirkeveien bruker buss 904 ca 3 minutter til Ski stasjon. Utbyggingen av ollobanen vil dessuten redusere reisetiden til Oslo til 11 minutter fra Ski stasjon.

3 4 Rullestadtjern. oto: Pernille Botzet Sothøne. oto: Trond Haugskott. Midten: Nærevann. oto: Pernille Botzet Dunkjevle. oto: Pernille Botzet Midtsjøvann. oto: Pernille Botzet NATURRESERVAT Midtsjøvann, nærevann og rullestadtjern naturreservater Lunneråsen Solbergmåsen Midtsjøvann, Nærevann og Rullestadtjern naturreservater i Ski kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon. oktober 199. Midtsjøvann natureservat dekker et areal på 430 dekar, hvorav 103 dekar er landareal. Nærevann naturreservat dekker et areal på 83 dekar, hvorav 177 dekar er landareal. Rullestadtjern naturreservat dekker et areal på 99 dekar, hvorav 7 dekar er landareal. ormålet med vernet er å bevare næringsrike vann med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til områdene. Rike naturområder i kulturlandskapet De tre naturreservatene ligger i kulturlandskapet, stort sett omgitt av skog og dyrket mark. Rullestadtjern, Midtsjøvann og Nærevann demmes opp av moreneryggen som går i øst vest retning gjennom Ski. Bekken som binder dem sammen, munner senere ut i Gjersjøen. Naturreservatene er næringsrike kulturlandskapssjøer med frodig strand og vannvegetasjon. Takrørbelter dominerer, men her finnes også annen sump vegetasjon med næringskrevende plantearter og sumpskog. Våtmarksområdene har stor betydning for fuglelivet i regionen, både som hekkeområde for vannfugler og delvis også som rasteplass hvor ande og vadefugler kan finne næring under trekket vår og høst. uglearter som toppdykker, sivhøne, sothøne, sivsanger, rørsanger og flere andearter finnes her. I tillegg er en lang rekke sjeldne fuglearter observert i årenes løp. Reservatene er dessuten leveområder for sjeldne og sårbare insekter, særlig øyenstikkere. Områdene brukes også i sammenheng med friluftsliv, undervisning og forskning. Ved Midtsjøvann er det en tilrettelagt badeplass. Takrør Rørsanger Kverne Rullestadtjern naturreservat Ski kirke Kontra Målestokk Drømtorp Åråsbekken Hokholt urumo Solborg grense naturreservat 0 m 500 Kilde: Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning Nordre Ski N Årås Åråsmåsan Bjerk Husmannsplass Lie Søndre Ski Trollneset Herustimåsen Herusti 154 Herusti toppdykker Podiceps cristatus er en karakterart i området. Den er litt mindre og mye slankere enn en stokkand. Den er ikke en and, men en dykker. I Norge finnes den først og fremst på Jæren og rundt Oslo fjorden, hvor den hekker i større, næringsrike ferskvann. Reiret er en stor, flytende tue. Mesteparten forlater Norge og tilbringer vinteren i Vest Europa, men er tilbake i hekkeområdene allerede i mars april. VBjerknes Midtsjøvann naturreservat Kula Skiseng Måsahytta Bulte Lunner Nære Vasshagen Nærevann naturreservat Abbortangen Oppsand Bjerke vestre Bjerke østre Hva er våtmark? Våtmark er naturtyper hvor vann og fuktige områder utgjør en betydelig del av landskapets karakter. Dette kan f.eks. være fjære og gruntvannsområder, næringsrike vann, sumpområder, deltaområder og myrer. De bidrar til å skape et variert landskapsbilde og til å øke opplevelsesrikdommen i naturen. Våtmarker har ofte en rik, tildels svært rik flora og fauna, og mange plante, insekt og fuglearter er helt avhengige av disse naturtypene for å klare seg. Våtmarkene er av de mest truede naturtypene vi har. De er utsatt for en rekke forskjellige inngrep som f.eks. gjenfylling, neddemming, drenering og søppelfylling. Nes 154 Grøstad Bestemmelser for reservatene Du er velkommen til å besøke naturreservatene. ølgende bestemmelser bør du imidlertid merke deg: Sporløs ferdsel legg ikke igjen søppel etter deg. Du kan gjerne plukke bær og sopp, men ellers er plantelivet fredet. Det finnes mange dyr og fugler i reservatet, og de må ikke forstyrres eller skades. Vær særlig forsiktig ved reirplasser og hiområder. Hunder skal holdes i bånd. Skal du campe, telte eller bruke kamuflasjeinnretninger for fotografering, må du gjøre dette utenfor reservatet. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er ikke tillatt. Dette gjelder også bruk av modellbåter og modellfly, samt f.o.m. 1. april t.o.m. 1. august seilbrett. I perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 0. august er all jakt forbudt. Jakt på hjortevilt, rev, mink, grevling, kråkefugl og ringdue er tillatt etter gjeldende forskrifter. I Rullestadtjern naturreservat er all ferdsel forbudt i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september av hensyn til fuglelivet. Midtsjøvann, nærevann and rullestadtjern nature reserves Welcome to the nature reserves. The purpose of protection is to preserve particular wetland areas with vegetation, bird life and other fauna naturally related to the area. Please note the following rules for conduct: All plant and animal life is protected. Leave no traces do not leave garbage. The use of motor vehicles is not allowed. Dogs must be kept on a leash. Rullestadtjern Nature Reserve: Traffic is not allowed between 1th of April and 30th of September. ylkesmannen i Oslo og Akershus 010. Utforming og tegninger: Trond Haugskott ORVALTNING: ylkesmannen i Oslo og Akershus, postboks 8111 Dep., 003 Oslo OPPSYN: Statens naturoppsyn Oslo Tlf: Tlf: Internett:

4 6 HISTORISK OM PROSJEKTET OG HISTORIEN Bjerk husmannsplass er en idyllisk plass snaut to kilometer fra Ski stasjon. Her skal det bygges 1 moderne eneboliger rundt den gamle husmannsstua, som skal totalrenoveres. Eiendommen har en lang historie, og utbygger er opptatt av å bringe denne videre. Eplehagen skal bevares som en del av det felles utearealet, det etableres et lite dyrkingsareal/grønnsakshage, gamle steingjerder bevares og husmannsstua rehabiliteres. Der hvor man i forbindelse med arkeologiske utgravninger fant kokegroper fra jernalderen, skal det etableres en bålplass. Av kartgrunnlag tilbake til 1880 kan man se avtegnet et hus («Klokkerstuen») som sannsynligvis er huset som i dag heter Bjerk. Av kirkeboken fremgår det at det trolig ble drevet en smie her, i perioden da Bjerk ble skilt ut fra Klokkerud. Etter siste istid for ca år siden ble Skimorenen («raet») dannet, og løsmassene som ble lagt igjen gjorde at de tidligste jordbruksbosetningene på Østlandet ligger nettopp her. Raet er derfor rikt på kulturminner, her finnes spor etter bosetting tilbake til steinalderen. Bjerk Husmannsplass ligger på raet. Grenda vil få flotte romslige fellesarealer, der historien ivaretas samtidig som det legges til rette for gode møteplasser for beboerne rundt tunet med bål/grillplass, eplehage og «buldreplass» for de minste. De 1 boligene vil være enten frittliggende eller kjedede og varierer fra 133 m til 10 m. Alle husene blir liggende ut mot skogen og/eller kulturlandskapet. Skogen og jordene er ikke planlagt bygget ut, så grenda vil således beholde sin usjenerte beliggenhet i overskuelig fremtid. Husene får gode uteplasser på terreng, romslige takterrasser og parkeringsplass til to biler på egen tomt hvorav en under tak.

5 8 HUSTYPENE

6 4,8 m 10 HUS 01 HUS 01 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 179 m 7,5 M 7 m 167 m E-01_PLANER_HUSTYPE_A1_PLAN 1.ETASJE Romslig, frittliggende enebolig på 179 m BRA. Huset ligger fritt til i eiendommens nordvestre hjørne, og vil få gode solforhold. Ski-in/ ski-out med langrennsløype ca 10 meter fra utgangsdøren. Romslig sportsbod på 7,5 m, praktisk plassert ved inngangspartiet. Huset er utformet som tilgjengelig boenhet. Entreen er tegnet slik at det blir plass til garderobeskap på begge sider. Stor stue/spisestue med utsyn mot skogen, store vindusflater mot nord og vest. Romslig kjøkken med vindu mot syd, stort soverom/spisestue ved siden av kjøkkenet. Dusjbad/WC. Sentralt i.etasje ligger en vestvendt loftstue med utgang til takterrasse på 7 m. Skråtaket gjør etasjen ekstra luftig, med takhøyde fra 30 cm til ca 370 cm. Etasjen har tre soverom, hvorav det ene med walk-in garderobe. Romslig bad på 6 m og separat vaskerom. Planlagt markterrasse SPORTS 7,5 m² CARPORT HALL 10,0 m² KJØKKEN 14,5 m² STUE 36,5 m² 5,5 m² 14,0 m² E-01_PLANER_HUSTYPE_A1_PLAN.ETASJE GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 7,5 m² 13,5 m² LOTSTUE,0 m² 11,5 m² GARDEROBE 6,0 m² 4,5 m² VASK 5,5 m² 11,0 m² 5,5 m² 1. etg. etg 1m 5m

7 4,8 m 1 HUS 0 HUS 0 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom 0 88 m 179 m 7,5 M 7 m 167 m rittliggende enebolig på 179 m BRA. Huset ligger inntil felles uteareal i øst, men vil bli delvis skjermet ved at det etableres små hauger i fellesarealet for aking og annen lek. Eksisterende tuntre står i tomtens sydøstre hjørne. Det er usikkert om treet overlever byggingen, men hvis det må hugges vil det bli erstattet av et nytt tre. Romslig sportsbod på 7,5 m, praktisk plassert ved inngangspartiet. Huset vil tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. Entreen er tegnet slik at det blir plass til garderobeskap på begge sider. Stor stue/ spisestue med vinduer i tre himmelretninger og utsyn mot skogen og felles uteoppholdsareal. Romslig kjøkken med vindu mot syd, stort soverom/spisestue ved siden av kjøkkenet. Dusjbad/WC. Sentralt i.etasje ligger en vestvendt loftstue med utgang til takterrasse på 7 m. Skråtaket gjør. etasje ekstra luftig, med takhøyde fra 30 cm opp til ca 370 cm. Etasjen har tre soverom, hvorav det ene med walk-in garderobe. Garderoben har vindu, hvilket åpner for flere bruksmuligheter. Vindu i trapperommet. Romslig bad og eget vaskerom. E-01_PLANER_HUSTYPE_A1_PLAN 1.ETASJE Planlagt markterrasse SPORTS 7,5 m² CARPORT HALL 10,0 m² KJØKKEN 14,5 m² STUE 36,5 m² 5,0 m² 14,0 m² E-01_PLANER_HUSTYPE_A1_PLAN.ETASJE GLASSREKKVERK 14,0 m² TAKTERRASSE 7,5 m² LOTSTUE,0 m² 11,5 m² 1. etg. etg GARDEROBE 6,0 m² 4,5 m² VASK 5,5 m² 11,0 m² 6,0 m² 1m 5m

8 4,8 m 14 HUS 04 HUS 04 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 143 m 5,0 M 6 m 138 m Effektiv, frittligende enebolig på ca 143 m BRA. I tillegg har huset sportsbod og carport. Huset får fritt utsyn mot vest (felles uteoppholdsareal) og har svært god beliggenhet i grenda. Ved siden av innkjøringen etableres to overflateparkeringsplasser, avgrenset med beplantning mot huset og inngangspartiet. Overflateplassene skal disponeres av eier av husmannsstua. Huset tilfredstiller krav til tilgjengelig boenhet. Praktisk entre med avsatt plass til garderobeskap på den ene siden og knaggrekke/ skohylle på den andre siden. Stue/spisestue med utsyn til skogen i nord og utgang til planlagt markterrasse i vest. Delvis åpen kjøkkenløsning med vindu mot syd, ekstra soverom ved siden av kjøkkenet som om ønskelig kan brukes som utvidelse av kjøkkenet. Dusjbad. Sentralt i.etasje ligger en vestvendt loftstue med utgang til takterrasse på 6 m. Skråtaket gjør etasjen ekstra luftig, med takhøyde fra 30 cm opp til ca 370 cm. Etasjen har tre gode soverom, eget vaskerom og romslig bad. E-07_PLANER_HUSTYPE_A_1.ETASJE 1m Planlagt markterrasse SPORTS 5,0 m² CARPORT KJØKKEN 1,0 m² HALL 9,0 m² 5m STUE 8,5 m² 5,5 m² 9,5 m² E-07_PLANER_HUSTYPE_A_.ETASJE GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 6,0 m² 9,5 m² LOTSTUE 18,0 m² 11,0 m² 1. etg. etg 5,5 m² 6,0 m² VASK 3,5 m² 9,0 m²

9 4,8 m 16 HUS 05 HUS 05 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 179 m 5,0 M 4 m 167 m E-010_PLANER_HUSTYPE_A3_1.ETASJE E-010_PLANER_HUSTYPE_A3_.ETASJE Romslig, frittliggende enebolig på 179 m BRA. Sportsbod på 5 m, praktisk plassert ved inngangspartiet. Parkering i carport og på areal øst for huset. Huset vil tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. Entreen er tegnet slik at det blir plass til garderobeskap på begge sider. Stor stue/ spisestue med vinduer i tre himmelretninger og utsyn mot skogen og felles uteoppholdsareal. ra stuen er det utgang til planlagt, vestvendt markterrasse. Romslig kjøkken med vindu mot syd, stort soverom/spisestue ved siden av kjøkkenet. Dusjbad/WC. Sentralt i.etasje ligger en vestvendt loftstue med utgang til takterrasse på 4 m. Skråtaket gjør. etasje ekstra luftig, med takhøyde fra ca 30 cm opp til ca 370 cm. Etasjen har tre gode soverom, hvorav det ene med walk-in garderobe. Garderoben har vindu, hvilket åpner for flere bruksmuligheter. Vindu i trapperommet. Bad med avsatt plass til badekar og eget vaskerom. Planlagt markterrasse SPORTS 5,0 m² CARPORT HALL 10,0 m² KJØKKEN 14,5 m² STUE 36,5 m² 5,5 m² 14,0 m² GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 4,0 m² 13,5m² LOTSTUE 1,5 m² 11,5 m² GARDEROBE 6,0 m² 4,5 m² VASK 5,5 m² 11,0 m² 5,5 m² 1. etg. etg 1m 5m

10 4,8 m 18 HUS 06/07 HUS 06/07 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom 06/07 Hus m 10 m 7,5 M 34 m 04 m Hus m Husene ligger stille beliggende innerst i eiendommens nordøstre hjørne. Romslige oppkjørsler med plass til to biler ved siden av hverandre. Husene er på hele 10 m BRA, i tillegg kommer carport og sportsbod på 7,5 m. ørste etasje inneholder en romslig hall, gjestebad, kontor/soverom og stue med utgang til planlagt markterrasse. Andre etasje består av et åpent rom for kjøkken, stue og spisestue. Rommet har vinduer i tre himmelretninger, og utgang til takterrasse på hele 34 m. Rommet vil få et herlig gjennomlys, kjøkkenet er «akkurat passe» atskilt fra stuen. E-13_PLANER_HUSTYPE_B1_B1A_1.ETASJE 3,5 m² STUE 9,5 m² HALL 11,5 m² Planlagt markterrasse SPORTS 7,5 m² E-13_PLANER_HUSTYPE_B1_B1A_.ETASJE STUE 44,0 m² GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 34,0 m² E-13_PLANER_HUSTYPE_B1_B1A_3.ETASJE 3,0 m² 8,5 m² WC,5 m² GANG 6,0 m² 13,5 m² VASK 3,5 m² 7,0 m² 3.etasje inneholder hovedsoverom, tre barnerom, eget vaskerom, separat WC samt et stort hovedbad. Etasjen har skråtak, og takhøyde fra ca cm. OPPHOLDSROM 13,5 m² 5,0 m² CARPORT KJØKKEN 19,0 m² 7,0 m² 8,0 m² 1. etg. etg 3. etg 1m 5m

11 4,8 m 0 HUS 08 HUS 08 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom 08 0 m 04 m 5,0 M 1 m 198 m E-16_PLANER_HUSTYPE_B_PLAN 1.ETASJE Huset ligger stille beliggende innerst på feltet. Romslig oppkjørsel med plass til to biler ved siden av hverandre. Huset er på hele 198 m BRA, i tillegg kommer carport og sportsbod på 5 m. Huset er tegnet med en skrå vegg mot øst, som gir karakter til husets stuer og hovedsoverom. STUE 7,5 m² Planlagt markterrasse E-16_PLANER_HUSTYPE_B_PLAN.ETASJE E-16_PLANER_HUSTYPE_B_PLAN 3.ETASJE 3,0 m² 13,5 m² ørste etasje inneholder en romslig hall, gjestebad, kontor/soverom og stue med utgang til planlagt markterrasse. Andre etasje består av et åpent rom for kjøkken, stue og spisestue. Rommet har vinduer i tre himmelretninger, og utgang til takterrasse på 1 m. Rommet vil få et herlig gjennomlys, kjøkkenet er «akkurat passe» atskilt fra stuen. 3.etasje inneholder hovedsoverom, tre barnerom, eget vaskerom, separat WC samt et stort hovedbad. Etasjen har skråtak, og takhøyde fra ca cm. 3,5 m² OPPHOLDSROM 13,5 m² HALL 11,5 m² 5,0 m² SPORTS 5,0 m² CARPORT STUE 4,0 m² KJØKKEN 19,0 m² GLASSREKKVERK TAKTERRASSE 1,0 m² 8,5 m² WC,5 m² 7,0 m² GANG 6,0 m² VASK 3,0 m² 7,0 m² 7,0 m² 1. etg. etg 3. etg 1m 5m

12 4,8 m HUS 09 HUS 09 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 133 m 5,5 M 15 m 130 m E-31_PLANER_HUSTYPE_C4_. ETASJE E-31_PLANER_HUSTYPE_C4_1. ETASJE Kjedet enebolig på 133 m BRA pluss carport og sportsbod på 5,5 m. ra inngangspartiet blir det støpt trapp i terrenget ned til sportsboden og den planlagte markterrassen. Huset ligger fint til i eiendommens sydligste hjørne. Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få takhøyde på ca 4 meter! Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring. Rommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Alle de tre soverommene ligger i 1.etasje, sammen med et romslig bad/ vaskerom, bod samt oppbevaringsrom under trappen. CARPORT ENTRÉ 7,0 m² Lysgrav 13,5 m² 6,5 m²,8 m² OPPHOLDSROM - LERBRUK 19,5 m² 7,5 m² Åpent opp KJØKKEN 17,0 m² 3,5 m² STUE 38,5 m².etasje består av en stor, åpen stue/kjøkkenløsning, der kjøkkenet er plassert ut mot oppkjørselen og stuen får store lysflater mot kulturlandskapet i syd. Rommet får store vinduer i tre himmelretninger, og en luftig løsning mot trapperommet gir ekstra volum til stuen. Det samme gjør takhøyden, som blir fra ca cm. Mot vest har stuen utgang til stor takterrasse på 15 m..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS- 5,5 m² 6,5 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 17,0 m² GLASSREKKVERK 1. etg. etg 1m 5m

13 4,8 m 4 HUS 10 HUS 10 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 14 m 6,0 M 17 m 139 m Kjedet enebolig på 14 m BRA pluss carport og sportsbod på 6 m. ra inngangspartiet blir det støpt trapp i terrenget ned til sportsboden og den planlagte markterrassen. Huset ligger sentralt i grenda, inntil den sydlige delen av det felles uteoppholdsarealet, og med eplehagen som nabo i vest. Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få svært god takhøyde på ca 4 meter. Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring. Rommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Alle de tre soverommene ligger i 1.etasje, sammen med et romslig bad/vaskerom på hele 8 m, bod samt oppbevaringsrom under trappen. E-5_PLANER_HUSTYPE_C3_PLAN_1. ETASJE CARPORT ENTRÉ 7,0 m² Lysgrav 13,5 m² 7,5 m² 3,0 m² 7,5 m² OPPHOLDSROM - LERBRUK 1,5 m² E-5_PLANER_HUSTYPE_C3_PLAN_. ETASJE Åpent opp KJØKKEN 17,0 m² 3,5 m² STUE 43,0 m².etasje består av en stor, åpen stue/kjøkkenløsning, der kjøkkenet er plassert ut mot oppkjørselen og stuen får store lysflater mot kulturlandskapet i syd. Rommet får store vinduer i tre himmelretninger, og en luftlig løsning mot trapperommet gir ekstra volum til stuen. Det samme gjør takhøyden, som vil bli fra ca cm. Mot vest har stuen utgang til takterrasse på 17 m..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS 6,0 m² 7,5 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 17,0 m² GLASSREKKVERK 1. etg. etg 1m 5m

14 4,8 m 6 HUS 11 HUS 11 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 140 m 5,0 M 13 m 136 m Kjedet enebolig på 140 m BRA pluss carport og sportsbod på 5 m. ra inngangspartiet blir det støpt trapp i terrenget ned til sportsboden og den planlagte markterrassen. Huset ligger sentralt i grenda, inntil den sydlige delen av det felles uteoppholdsarealet. E-19_PLANER_HUSTYPE_C1_1.ETASJE Lysgrav 8,0 m² E-19_PLANER_HUSTYPE_C1_.ETASJE KJØKKEN 17,5 m² Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få takhøyde på ca 4 meter. Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring. Rommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Alle de tre soverommene ligger i 1.etasje, sammen med et romslig bad/ vaskerom på hele 8 m, bod samt oppbevaringsrom under trappen. CARPORT ENTRÉ 7,0 m² 13,5 m² 3,0 m² OPPHOLDSROM/ LERBRUK,0 m² Åpent opp 3,5 m².etasje består av en stor, åpen stue/kjøkkenløsning, der kjøkkenet er plassert ut mot oppkjørselen og stuen får store lysflater mot kulturlandskapet i syd. Rommet får store vinduer i alle himmelretninger, og en luftig løsning mot trapperommet gir ekstra volum til stuen. Det samme gjør takhøyden, som vil bli fra ca cm. Mot vest har stuen utgang til takterrasse på 13 m..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS 5,0 m² 6,5 m² 6,5 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 13,0 m² GLASSREKKVERK STUE 41,0 m² 1. etg. etg 1m 5m

15 4,8 m 8 HUS 1 HUS 1 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom 1 16 m 140 m 5,0 M 13 m 136 m E-19_PLANER_HUSTYPE_C1_1.ETASJE E-19_PLANER_HUSTYPE_C1_.ETASJE Kjedet enebolig på 140 m BRA pluss carport og sportsbod på 5 m. ra inngangspartiet blir det støpt trapp i terrenget ned til sportsboden og den planlagte markterrassen. Lysgrav 8,0 m² KJØKKEN 17,5 m² Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få svært god takhøyde på ca 4 meter. Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom på m som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring. Rommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Alle de tre soverommene ligger i 1.etasje, sammen med et romslig bad/vaskerom på hele 8 m, bod samt oppbevaringsrom under trappen. CARPORT ENTRÉ 7,0 m² 13,5 m²,8 m² OPPHOLDSROM/ LERBRUK,0 m² Åpent opp 3,5 m².etasje består av en stor, åpen stue/ kjøkkenløsning, der kjøkkenet er plassert ut mot oppkjørselen og stuen får store lysflater mot kulturlandskapet i syd. Rommet får store vinduer mot nord, syd og vest, og en luftlig løsning mot trapperommet gir ekstra volum til stuen. Det samme gjør takhøyden, som spenner fra ca cm. Mot vest har stuen utgang til takterrasse på 13 m..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS 5,0 m² 6,5 m² 6,5 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 13,0 m² GLASSREKKVERK 1. etg. etg STUE 41,0 m² 1m 5m

16 4,8 m 30 HUS 13 HUS 13 N HUS TOMTEAREAL BRA SPORTS TAKTERRASSE P-rom m 159 m 6,0 M 13 m 155 m Hus 13 er med sine 159 m BRA den største av de kjedete eneboligene i grenda. I tillegg får huset carport og sportsbod på 6 m. Huset ligger i eiendommens sydvestre hjørne, med romslig tomt på snaut 400 m avgrenset av det gamle steingjerdet i vest. Utenfor steingjerdet går skiløypa ca 10 meter fra inngangsdøra. E-5_PLANER_HUSTYPE_C_PLAN_ 1. ETASJE CARPORT Lysgrav 13,5 m² 8,0 m² E-5_PLANER_HUSTYPE_C_PLAN_. ETASJE KJØKKEN 17,5 m² Entreen ligger i et halvplan mellom 1. og. etasje, og vil få svært god takhøyde på ca 4 meter. Går man trappen ned til 1.etasje kommer man til et anvendelig oppholdsrom på 6 m som kan brukes til barnestue, kontor og klesoppbevaring eller til å løpe frem og tilbake hvis man er seks år og trenger å få ut litt energi! Oppholdsrommet har utgang til planlagt markterrasse mot syd. Etasjen inneholder også tre romslige soverom, et stort bad/ vaskerom, bod samt oppbevaringsrom under trappen. ENTRÉ 7,0 m² 8,0 m² 3,0 m² OPPHOLDSROM- LERBRUK 6,5 m² Åpent opp 3,5 m².etasje består av et romslig kjøkken og en stor stue på hele 50 m. Rommet får flott gjennomlys og store vindusflater i tre himmelretninger. Takhøyden vil bli fra cm, og det etableres spiler mot trapperommet som gir ekstra volum til rommet. Stuen har utgang til takterrasse på 13 m orientert mot syd og vest..etasje har også et mindre bad, med dusj og WC. SPORTS- 6,0 m² 10,0 m² Planlagt markterrasse TAKTERRASSE 13,0 m² GLASSREKKVERK STUE 50,5 m² 1. etg. etg 1m 5m

17 3 TOMTENE UTOMHUSPLAN TOMTEINNDELINGSKART

18 Snitt B 6,0 m 7,4 m 5,0 m 7,4 m 5,0 m nabohus 5,0 m 6,0 m 5,0 m 5,7 m 5,0 m 7,5 m 7,5 m Snitt B 34 ILLUSTRASJONSPLAN Hus 01 Hus 0 Hus 04 Hus 05 Hus 06 elles uteareal Hus 07 Hus 03 Avfall Hus 08 Grillplass elles uteareal rukthage Hus 1 Hus 11 Hus 09 Hus 13 Hus 10 blå LANDSKAPSARKITEKTER MNLA AS EIKJOLVEIEN BOLIGER Landskapsplan ILLUSTRASJON

19 36 TOMTEINNDELING Y PLANKART 013- Eikjo Tomt 0 Tomt 01 A: 88 m A: 96 m TEGNO Arealformål 1. Bebyggel Tomt 1 A: 16 m Tomt 13 A: 395 m Tomt 11 A: 198 m elles uteareal Tomt 03a elles uteareal Tomt 04 A: 34 m B1-5 Tomt 05 UA1 A: 49 m SL. Samferds A: 145 m Tomt 03b A: 38 m Tomt 10 A: 85 m V1-3. Grønnstru Tomt 09 A: 36 m Tomt 06 A: 36 m Tomt 07 NG A: 38 m Tomt 08 A: 0 m Y Y Y Y Hensynsson H57 PLANKART Kartblad numm Dato: orslagsstiller: ollo Tomter a Revisjoner: Justert uteoppholds BASISKART Koordinatsyste Kartprojeksjon: Tilleggskartlegg SAKSBEHA

20 38 LEVERANSEN LEVERANSEBESKRIVELSE TIL BOLIGENE PÅ BJERK HUSMANNSPLASS

21 40 1. Kontraktsarbeidet Denne leveransebeskrivelsen omhandler 7 frittliggende og 5 kjedede eneboliger på Bjerk Husmannsplass i Ski Kommune. Prosjektet bygges etter TEK10.. Konstruksjon De frittliggende eneboligene oppføres i tre over støpt plate på mark, mens de kjedede eneboligene har en sokkeletasje som delvis bygges i betong. Husene leveres med radonduk, samt kompakt grunnmur med utvendig isolering. Ved overlevering vil kjøper få fremlagt protokoller/tegninger som dokumenterer tetthetsmålinger, innreguleringer, igangkjøringer, «som bygget»-tegninger og all annen relevant dokumentasjon forbundet med oppføring av huset. 3. Utvendige flater Det er lagt vekt på arkitektoniske detaljer som hjørner, innfesting av takrenner, overgang vegg/tak og takform. YTTERVEGGER Veggene bygges opp med gipsplater, plastfolie, bindingsverk 5+15 cm, forskriftsmessig isolasjon, vindtette plater, utlekting og utvendig kledning. Husene skal kles med liggende dobbelfalset panel (dobbeltfals med spor). Kledningen leveres som standard fabrikkmalt/ beiset, kjøper har selv ansvaret for etterbehandling av kledningen (anbefales utført senest første sommer etter innflytting). Snittflater grunnes med blank grunning. TAK Yttertak leveres med rupanel som undertak, på oversiden leveres duk og takpapp. Det leveres forskriftsmessig isolasjon iht varmetapsberegninger. Takavvanning via utvendige takrenner/-nedløp i plastbelagt stål som fører vannet til lokal overvannshåndtering. YTTERDØRER, VINDUER Vinduer leveres fabrikkmalt, i tre. Samme farge innvendig og utvendig, (mørk grå farge). Ytterdører leveres fabrikkmalt i RAL-farge etter arkitektens angivelse, i tre og med G-godkjent låssystem med rustfritt beslag. Det leveres vindu ved siden av inngangsdørene. Inngangsdørene leveres med ulike farger for de ulike husene. ØVRIG Det leveres ringeklokke ved inngang til hvert hus, og 1 stk utelampe ved hver ytterdør. Nummerskilt og postkasser plasseres i henhold til Postens og Ski kommunes vedtekter. 4. Tekniske anlegg, atkomstvei Det vil bli opparbeidet ny atkomstvei til eiendommen som vist på reguleringskartet. Det etableres V/A anlegg frem til Eikjolveien, med pumpekum internt på eiendommen. BRANNSIKKERHET Alle husene leveres med forskriftsmessige rømningsveier. Hus 6, 7 og 8 bygges over 3 etasjer, og leveres således med forskriftsmessig rømningsstige fra 3.etasje. Det leveres seriekoblede brannvarslere og ett pulverapparat til hver etasje. Det er planlagt etablert en egen brannkum for grenda. EL Husene leveres med et komplett, funksjonsdyktig og forskriftsmessig elektrisk anlegg. Omfang/utførelse av elektrisk anlegg og stikkontakter er regulert av forskriften NEK 400:010, som sikrer et godt elektrisk anlegg. Det monteres skjult rør- og boksanlegg for lys og stikk, der hvor dette er teknisk mulig å få til. Stikkontakter leveres med barnesikring. Hvert hus får eget sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter, hovedbryter og strømmåler. Sikringsskapet blir plassert i vindfang eller bod. Sikringsskap har plass til utstyr tilknyttet kabel-tv og bredbånd, f.eks. signalforsterker og stikkontakt til denne. STIKKONTAKTER, LAMPEPUNKTER, MULTIMEDIA Det leveres lampepunkter med veggmontert bryter i følgende rom: Stue/kjøkken/spisestue (over inntegnet spisestue og sittegruppe(r). Soverom Trapperom (vendebryter i alle etasjer) Vaskerom WC Bad Walk in closet Entre/gang, 1-3 lampepunkter avhengig av rommets størrelse I bod leveres lyskuppel m/bryter. Dobbel, veggmontert stikkontakt på alle takterrasser og planlagte uteplasser på terreng, med kapasitet for terrassevarmer og elektrisk solavskjerming. Lysarmatur i carport-takene. 1 stk veggmontert utelampe ved hver uteplass og hovedinngangsdør. Husene leveres med TV-/bredbåndsuttak i hovedstuen og tomrørsanlegg m/blindlokk i de øvrige stuene, signalleverandør er ikke avklart ved utarbeidelse av prospektet. OPPVARMING Elektrisk oppvarming med varmekabler på alle bad og vaskerom, for øvrig panelovner. Panelovner leveres forberedt for nattsenking. Det leveres 1 stk stålpipe og peisovn type Curve 100 fra Peisselskabet til hver bolig. VVS Varmt og kaldt forbruksvann legges i rør-i-rør tappevannsystem og kobberrør. Rørføringer i husene tilkobles fordelerskap m/lekkasjevarsler, plassert på bad. Stengekran for huset plasseres inne i fordelerskapet og merkes på utsiden. Vannlås på kjøkkenet monteres av rørlegger. Husene leveres med Waterguard på kjøkken og WC, en ekstra sikkerhet som stenger av vannet ved lekkasjer i rom uten sluk. 00 liter varmtvannsbereder plasseres på vaskerom eller i bod. Hvert hus leveres med 1 stk vannmåler og frostfri utekran. Husene ventileres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (gjenvinningsgrad over 80%), eget anlegg for hvert hus. Ventilasjonsanlegget leveres fra Systemair. På kjøkkenet leveres Slimline avtrekksvifte, med fettfilter, lampe og mulighet for å regulere avtrukket luftmengde. Husene leveres med opplegg, uttak og avsatt plass for sentralstøvsuger, slange og selve sentralstøvsugerenheten leveres som tilvalg. 5. Overflater GULV Husene leveres med 3 stavs 14 mm eikeparkett fra Karelia som standard på alle gulv unntatt bad, WC og vaskerom, som flislegges. Eik gulvlister. Våtrom leveres med nedsenket bjelkelag, tilnærmet uten høydeforskjell mot tilstøtende gulv. VEGGER Hovedsakelig bindingsverksvegger med forskriftsmessig isolasjon. Husene som har delvis sokkeletasje leveres delvis med betong yttervegger i deler av 1.etasje. Overflater leveres med gips. Alle rom sparkles og males to strøk, unntatt badene som leveres med fliser. I bad med skråtak leveres veggflis opp til 10 cm og malt gips på oversiden (våtromsmaling benyttes). 10 x 30 cm hvite, matte fliser på bad. På vaskerom leveres sokkelflis. Malt vegg mellom over- og underskap på kjøkken. or alle malte, innvendige flater kan kjøper velge mellom fem standardfarger uten tillegg i prisen (fordrer samme farge på alle vegger). BJELKELAG/HIMLINGER Alle bjelkelag leveres med K-bjelke og høy stivhet. På oversiden leveres sponplater, undersiden leveres med el-lekter og gipsplater. Himlinger sparkles og males hvite, to strøk. Takhøyde iht. snittegninger. Bjelkelaget utformes slik at omfanget av innkassinger reduseres til et minimum. LISTVERK abrikkmalte, hvite glatte lister rundt dører og vinduer, med synlige spikerhull. Taklister leveres som hulkillist uten profil. Gulvlister leveres i Eik. VINDUER Vinduer vil i all hovedsak være tilpasset farefri vasking, dvs. at vinduer som ikke nås stående fra bakkenivå/balkong skal kunne vaskes fra innsiden. Unntak må påregnes for vinduer med store dimensjoner samt trapperomsvinduer/brannvinduer. INNERDØRER Innerdører fra Swedoor med hvitmalt karm og hvitt, glatt dørblad, vridere og beslag i rustfritt stål. Skyvedør der dette er inntegnet. TRAPP Innvendige trapper leveres som hvitmalte furutrapper, åpne og med barnesikrede trinn. I hus 9-13 monteres spiler som fallsikring mellom stuen og trappeløpet. 6. Bad og toaletter Baderomsgulvene leveres med grå fliser (0 x 0 cm), i nedsenket dusjsone leveres 10 x 10 cm fliser. Badene får hvite, matte fliser (10 x 30 cm), i bad med skråtak leveres veggflis opp til 10 cm og malt gips på oversiden. Takene leveres hvitmalte. Det leveres servant med ettgreps blandebatteri, på badene leveres håndkleskap under servanten. Over servanten leveres speil og lysarmatur med integrert stikkontakt. Det leveres blandebatteri med dusjgarnityr der dusj er inntegnet på planløsning, dusjvegger leveres som foldevegger i glass. WC leveres vegghengt, med innebygget cisterne. 7. Vaskerom Gulv leveres med grå fliser (0 x 0 cm). På veggene leveres grå sokkelflis, for øvrig sparklet og malt overflate. Taket leveres hvitmalt. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. 8. Bod / Garderobe Det leveres som hovedregel lm hvitt garderobeskap pr hovedsoverom (ett pr hus) og 1 lm i øvrige soverom. Høyde: ca 10 cm. Garderobeskap i entré leveres ikke. Garderobeskap leveres med normalt god standard, med metallhåndtak. Hus 9-13 leveres med ekstra lagringsplass i rom under entreen. «Rommet» har et areal på ca 7 m,men er ikke målbart grunnet lav takhøyde. 9. Kjøkken Kjøkken leveres iht. plantegninger for den enkelte leilighetstype, med Sigdal som leverandør. Stiplet kjøkkeninnredning inngår ikke i standardleveransen.

22 4 Kjøkkeninnredningen leveres i hvit MD, med børstede, rustfrie håndtak. I hus 1-8 leveres foring fra overskap opp til taket slik at overskapene fremstår som takhøye. Standard benkeplate i laminat, leveres tilpasset montering av platetopp. Det leveres stikk for Induksjonstopp. Slimline avtrekksvifte. Dobbel oppvaskkum (en stor og en liten kum), kjøkkenarmatur (blandebatteri, ettgreps) til servant. Opplegg for oppvaskmaskin. Benkearmaturer under overskapene med stikkontakt, stk armaturer pr kjøkken. 10. Grunnarbeider / riving orut for byggearbeidene er det utført arkeologiske registreringer på eiendommen, grunnundersøkelse samt analyse av biomangfold. Leveransen omfatter alle grunn- og fundamenteringsarbeider, Herunder: Tomterensk og rydding Utgraving og arrondering av terreng Drenering Etablering av overvannshåndtering Utstikking av husene iht godkjent byggemelding Radonduk Infrastruktur Oppfylling med stabile masser forut for støping. Eiendommen er planlagt opparbeidet uten støttemurer, men unntak må påregnes for enkelte utearealer. Utbyggingen forutsetter riving av eksisterende garasje samt del av eksisterende hus, det foreligger rammetillatelse for rivingsarbeidene. anlegg, med plassering som vist på utomhusplanen. Det leveres stk nedgravde containere, hver på 3 m3 (1 stk for restavfall og 1 stk for papp/papir). Containerne vil ha rikelig med kapasitet for de 13 boligene i grenda. (dimensjonert for 30 husstander). Det vil bli lagt til rette for kompostering av hageavfall i fellesarealet. 1. Sportsboder på terreng Sportsboder etableres iht. plantegning. Bodene leveres som enkle, uisolerte bygg, men med samme materialer på yttervegger/ tak som husene. Bodene oppføres over støpt betongsåle, og leveres med låsbare dører og lyskuppel. Hver sportsbod leveres med kroker for oppbevaring av ski og lignende. Tilrettelegging for vedopplag som vist på tegning for enkelte av husene. 13. Utomhus ELLES UTEAREALER Alle fellesarealer så som grillplass, lekearealer, kompostbinge, kjørevei og gjesteparkering opparbeides. laggstang monteres. Kjøreveien asfalteres, og avsluttes med subbus på hver side av veien. Gressarealer tilsås. Eplehagen bevares, og det etableres et dyrkingsareal syd for eplehagen. Det er regulert flettverksgjerde i deler av eiendomsgrensen, dette leveres i nødvendig omfang. Bevaringsverdig steingjerde stables om i det området som berøres av ny atkomstvei. Eksisterende tuntre forsøkes om mulig bevart, men erstattes om nødvendig med et nytt dersom det ikke lar seg berge. OPPKJØRSLER/PARKERINGSPLASSER Oppkjørsler leveres planerte, med subbus. Det leveres gangstier fra felles vei og frem til hvert enkelt inngangsparti med 50 x 50cm betongheller. HAGER/TAK-/MARKTERRASSER På bakkeplan opparbeides det hager og uteplasser iht. plantegninger og utomhusplan. Grøntarealer tilsås, ny beplantning inngår ikke i leveransen. Det gjøres oppmerksom på at ny vegetasjon skal være tilpasset stedet og stedets karakter, ny vegetasjon skal i hovedsak bestå av plantearter som er naturlig forekommende på stedet. Vegetasjon foran og mellom husene skal vedlikeholdes for å beholde vegetasjonsbildet i fjernvirkningen. Arealer som på utomhusplanen er vist med markterrasser gruses og forberedes for legging av treplattinger/belegningsstein. Terrengtrapper leveres i støpt utførelse, trinn fra stuer til markterrasser leveres i tre. Skillevegger leveres ikke. Takterrassene over carportene/sportsbodene leveres med royalimpregnerte (brune) terrassebord med dimensjon 8 x 10cm. Alle takterrasser leveres tette med spaltekledning på undersiden, med unntak av de takterrassene som ikke bygges over carporter eller sportsboder (bygges uten tekking, gjelder hus 9-13). Rekkverkene leveres i glass med trestendere på den ene kortsiden (kortsiden som vender mot skogen/jordet), og som rene trerekkverk på den andre kortsiden samt på langsiden. Adkomst til takterrassene via balkongdører med ulik farge på innside og utside. TILVALG Det vil bli lagt til rette for den enkelte til å sette sitt eget, personlige preg på husene. Endringene i leveransen vil bli avtalt i egne tilvalgsmøter med entreprenøren. Det er utarbeidet en rikholdig tilvalgsliste for husene, som blant annet inneholder Parkett Malerarbeider (utvendig og innvendig) liser Kjøkkeninnredning, baderomsinnredning, garderobe Badekar, dusjvegger Hvitevarer Vannbåren varme Downlights, varmekabler, dimmere, stikkontakter mv Vaskekum Alarm, kodelås Innvendig trapp Sentralstøvsuger Markterrasser Innvendige dører Peisovner Bokhylle i trappa Ekstra bodareal under trapp 11. Avfallshåndtering Avfallshåndtering etableres som nedgravd Det er avsatt plass til gjesteplasser/snøopplag mellom hus 8/9 og 5/6.

23 44 Eiendommen fra A-Å

24 46 Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Nybygg ollo Adresse: Kirkeveien 1, 1400 Ski org.nr ullmektig Navn: Erik Netskar, telefon Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger Navn: ollo Tomter AS Adresse: Kirkeveien 1, PB 44, 1401 Ski Org.nr.: Entreprenør Navn: ollohus AS Adresse: Haugenveien 1, 1400 Ski Org.nr.: Hovedoppdragsnummer Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Eierforhold Selveiet tomt til boligen og tinglyst realsameie i fellesarealet. orholdet mellom realsameierne reguleres av sameierloven og sameievedtekter som inngår som del av kjøpekontrakten for boligene. Eiendommens registerbetegnelse, adresse og grunnareal Ski kommune gnr. 116 bnr. 3. Eiendommene er planlagt delt, og de interne eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Planlagt inndeling er vist på tomtedelingskartet i prospektet. Hver enkelt bolig er planlagt skilt ut med eget bruksnummer. ellesarealet tinglyses som realsameie på boligenes bruksnummer. Totalt tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca kvm. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli tildelt før overtagelse. Adkomst ra Ski sentrum: ølg Kirkeveien, rv 15 østover. Ta. høyre i rundkjøring inn på rv 154/Kirkeveien. Ta av til venstre inn Eikjolveien. Ta av til høyre etter 300 m v/ Solborg Bo- og Aktivitetsenter. Eiendommen ligger på venstre hånd. ra Kolbotn/Langhus: ølg Langhusveien, rv 15, sydover, ta 3. høyre i rundkjøringen inn på Kirkeveien, rv154. Ta av til venstre inn Eikjolveien. Ta av til høyre etter 300 m v/ Solborg Bo- og Aktivitetsenter. Eiendommen ligger på venstre hånd. Eiendommene får tinglyst adkomst via privat stikkvei (ca 50 meter) fra Eikjolveien. Denne delen av veien eies av utbygger, og er planlagt brukt som atkomst for eventuell fremtidig bebyggelse nord for veien. Resterende del av atkomstveien (ca 150 meter) vil bli eiet i realsameiet. Hele veien leveres ferdig opparbeidet. Veiens brukere er i fellesskap ansvarlig for, og må dele kostnadene med, drift og vedlikehold av veien i samsvar med veilovens 54. Bebyggelsens arealer Arealet er angitt hhv. som bruksareal(bra) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er oppmålt på tegninger. Boder og parkeringsplasser Det medfølger en sportsbod og stk. parkeringsplasser på egen tomt, hvorav en parkeringsplass er under tak. Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalgs-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/ selger. Stipulert overtagelse Planlagt byggestart for prosjektet er årsskiftet 014/015. Byggetiden er estimert til ca. 1 måneder. Det tas forbehold om igangsettelsestidspunktet, jf Selgers forbehold. Selger skal skriftlig varsle kjøper om overtagelsesmåneden senest 4 måneder forut for overtagelsen. Dette varselet gir kjøper anledning til å kreve dagbot/erstatning iht. bustadoppføringslova, dersom ferdigstilling ikke skjer innenfor den varslede måneden. Det avholdes forhåndsbefaring ca -4 uker før overtagelse. Endelig dato for overtagelsen skal varsles med minst 30 dagers forutgående skriftlig varsel. Det avholdes separat overtakelsesforretning for fellesarealene, der realsameiets styre skal være representert. erdigattest eller midlertidig brukstillatelse erdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Boligene har ingen egen utleieenhet. Boligene kan leies ut. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser. Tinglyste forpliktelser og rettigheter ølgende servitutter er tinglyst på eiendommen; Best. om vann/kloakkledn. Vedtak om kommunenes reglement. I forbindelse med byggeprosjektet kan det bli tinglyst bestemmelser om infrastruktur for bl.a. vei, strøm, vann og avløp mv. Eiendommen har ved salgsstart rett til kjøreatkomst over gnr.131 bnr. 0 (Eikjoltunet). Denne rettigheten vil bortfalle og erstattes med ny kjøreatkomst iht gjeldende reguleringsplan. Det etableres et realsameie i prosjektets fellesarealer ca måneder før overtakelse. Eiendommene har felles drifts- og vedlikeholdsansvar for fellesarealene (grøntareal og stikkvei vist på reguleringskart). Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 5 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Eiendommens faste, løpende kostnader 1) ellesutgifter Eiendommene bør i fellesskap etablere en vaktmesteravtale for snøbrøyting/strøing av felles adkomstvei og eventuelt gressklipping og tilsyn/vedlikehold med lekeapparater på felles grøntareal, samt vedlikehold av felles pumpeanlegg for v/a. Sameiet fastsetter selv budsjett for felleskostnader, ved overtakelse av boligen skal hver kjøper innbetale kr.000 til sameiet. ) Kommunal eiendomsskatt Ski kommune har p.t. ikke eiendommsskatt. 3) Eventuelle andre offentlige avgifter Kommunale avgifter, bygningsforsikring og øvrige drifts- og vedlikeholdsutgifter for den enkelte eiendom er hver enkelt boligeiers ansvar og kostnad. orholdet til endelige offentlige planer Eiendommen ligger i et område som er regulert til Boligbebyggelse, felles vei og felles uteoppholdsareal. Rammetillatelse foreligger ikke ved utarbeidelse av prospektet, rammesøknad ble sendt Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se vedlagte prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/ offentlige instanser mv.: Ca. kr 3.000,- Selgers tinglysingskostnader: Kr 55,- Grunnboksutskrift kr 17,- pr. utskrift irmaattest kr 77,- pr. utskrift ormidling DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. Omkostninger Se vedlagte prisliste. Betalingsplan 10% av kontraktssummen forfaller ved kontraktsignering. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/ R. Restkjøpesummen med tilvalg og omkostninger må være betalt av kjøper og valutert megler klientkonto senest ved overtakelsen. Kjøper er ikke forpliktet til å foreta noen innbetalinger før selger har stilt garanti i samsvar med bustadoppføringslova 1. Megler tinglyser en sikringsobligasjon til sikkerhet for mellomværende mellom kjøper og selger. Selger plikter å stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova 1 (3% garanti frem til overtakelse og 5% garanti i 5 år etter overtakelsen). Selger kan få utbetalt kjøpers innbetalte forskudd (10%) bare dersom det stilles garanti iht. bustadoppføringslovas 47. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. or avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Energimerking Energimerking av boligen skal utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. Selgers forbehold Selger forbeholder seg retten til ensidig å kansellere inngåtte kontrakter

25 48 a) Dersom det ikke oppnås et forhåndssalg som i verdi overstiger 60% av prosjektets brutto salgsverdi. b) Dersom det ikke gis ramme- og igangsettingstillatelse, eller disse gis med, for selger, tyngende vilkår Selgers forbehold gjelder frem til det er foretatt beslutning om byggestart, likevel maksimalt til den Dersom selger vil påberope forbeholdet, må han skriftlig og innen fristen, sende melding om det til kjøper(ne). Dersom selger påberoper forbeholdet, har kjøper rett til å få tilbakebetalt det kjøper har innbetalt med tillegg av opptjente renter. Utover dette har selger intet ansvar for kjøper. Boligene er ved salgsstart ikke detaljprosjektert. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer og justeringer ved detaljprosjekteringen, herunder blant annet for å etablere nødvendige bæresystemer og føringsveier for tekniske installasjoner, samt innkassing av disse. Selger tar også forbehold om endringer i materialvalg og tekniske løsninger som er nødvendige eller hensiktsmessige, så fremt den generelle standarden og kvaliteten som er beskrevet i leveransebeskrivelsen ikke forringes. maling, bygningsdeler mv. på grunn av bla. uttørking av materialer. Mindre sprekker i slike overganger og mellom himling og vegg kan ikke forlanges utbedret med mindre disse innebærer avvik fra vanlig godt håndverk. Illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet og ellers i markedsføringen er kun ment som illustrasjoner og er i detaljer mht. møbler, innredning, busker, trær mv., ikke bindende for selger. Selger vil levere innredning, utstyr og utearealer slik som beskrevet i leveransebeskrivelsen. Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at plantegningene i prospektet ikke er i målestokk og derfor ikke kan benyttes til måltaking eller arealberegning. Utomhusarbeider, som asfaltering, såing, beplantning mv. ferdigstilles til overtakelsen dersom sesongen tillater det, eventuelt senest 1.7. påfølgende sesong. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Salgsvilkår Prisliste følger vedlagt salgsoppgaven. ølgende dokumenter er tilgjengelig på visning og hos megler og utgjør for kjøper og selger en bindende del av kjøpekontrakten: 1) asade-/snittegninger ) Utskrift av grunnboken 3) Reguleringsplan med bestemmelser for Eikjolveien 9 4) Rammetillatelse (når den foreligger) 5) Tilvalgsliste 6) Bustadoppføringslova Utarbeidet Prosjektmegler/Eiendomsmegler Tone Vørrang / Eiendommen fra A-Å Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen, samt endelige tomtestørrelser. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. I nye bygg vil det normalt oppstå noe svinnriss, sprekker i sammenføyninger/skjøter i tapet, Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Garanti Utbygger stiller i samsvar med bustadoppføringslova 5% bankgaranti i fem år etter overtakelsen til sikkerhet for skjulte feil og mangler. Etter garantitidens utløp gir ollohus AS ytterligere 5 års reklamasjonstid på boligen. Alle reklamasjoner etter år 5 må rettes direkte til ollohus AS. BO GODT OG LANDLIG PÅ BJERK HUSMANNSPLASS

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 BARNEVENNLIG MED GANGAVSTAND TIL HEGGEDAL SENTRUM Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1-7 ER DNB Eiendom har solid

Detaljer

Velkommen til Nordre Finstad Gård en idyllisk men sentralt beliggende gård i Ski sentrum.

Velkommen til Nordre Finstad Gård en idyllisk men sentralt beliggende gård i Ski sentrum. Velkommen til ordre Finstad Gård en idyllisk men sentralt beliggende gård i Ski sentrum. Aktiv Follo, Estator Eiendomsmegling AS Torgveien 10, 1400 Ski - Org. nr. 987 954 337 Anne Vigerust Braathen avb@aktiv.no

Detaljer

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 Illustrasjon: Mir II ROM FOR DRØMMENE DINE I Kronstadparken bor du sentralt og lettvint, med alt du trenger i umid delbar nærhet. Det er gangavstand til butikker, spisesteder

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Byggetrinn 1 Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

Moderne og barnevennlige tomannsboliger

Moderne og barnevennlige tomannsboliger Moderne og barnevennlige tomannsboliger 14 nye Tomannsboliger www.kjellergård.no Markveien 2 3 Området Kjeller Gård ligger knappe 3 km fra Lillestrøm sentrum, og bussen går rett utenfor døra. Kjeller Gård

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

salgsoppgave - salgstrinn 2

salgsoppgave - salgstrinn 2 salgsoppgave - salgstrinn 2 Nordal Panorama 2 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Salgstrinn 2, felt B1, B3, B4 og B5 Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet. Denne

Detaljer

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE 66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE FRA EPLEHAGE TIL URBANE LEILIGHETER HT55.no SALG VED: DNB Eiendom Nybygg 4 5 PROSJEKTET NABOLAGET INTERIØRENE Om prosjektet side 6 Hva finnes i området side 10

Detaljer

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE 66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE FRA EPLEHAGE TIL URBANE LEILIGHETER HT55.no SALG VED: DNB Eiendom Nybygg 4 5 PROSJEKTET NABOLAGET INTERIØRENE Om prosjektet side 6 Hva finnes i området side 10

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND / MINDE WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND HAGE - FALSENS VEI 3 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 28. 45. 61. Utbygger: Fakta om eiendommen Nabolaget Dette

Detaljer

NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY. Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY. Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no KRUSEBYVEIEN Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Tone Vørrang Eiendomsmegler Tone.Vorrang@dnbeiendom.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

Moderne leiligheter på historisk grunn. Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika

Moderne leiligheter på historisk grunn. Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika Moderne leiligheter på historisk grunn Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika 1 GRØNLAND Oslo S. 1400 m Bjørvika 1350 m Gamlebyen Skole 100 m GALGEBER Middelalderparken 800 m GAMLEBYEN SØRENGA

Detaljer

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

12 leiligheter i nytt byggetrinn

12 leiligheter i nytt byggetrinn 12 leiligheter i nytt byggetrinn 1 Tulipan planteslekt i liljefamilien. Løkplanter med smale blad og opprette skåleller klokkeformede blomster. Ca. 80 arter er viltvoksende i vestre og midtre Asia og i

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Ankeret 1. Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud

Vedlegg til prospekt for Ankeret 1. Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud Ankeret Vedlegg til prospekt for Ankeret 1 Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud BYGGEBESKRIVELSE Ankeret 1 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3 BYGGETRI 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIADER B3 09. MARS 2015 KORIADER B3 / SIDE 2 KORIADER B3 / SIDE 3 IHOLDFORTEGELSE Side 7 Side 13 Side 27 Side 61 Side 69 Side 75 Krydderhagen grøntplan /uteområde

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Postboks 198 Sentrum, 4001 Stavanger org.nr. 910

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer