Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE"

Transkript

1 Arkivsaksnr: Arkivkode: C86 Sakstittel: INNKALLINGERREFERATER I BYGDEBOKKOMITEEN Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA MØTE I BYGDEBOKKOMITEEN Fra: Medlemmer i Bygdebokkomiteen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: RH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 2 Ofl 25 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD ************************* Fra: NAV skanning Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: LG Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 2 Ofl 25 Dokumentbeskrivelse: OPPFØLGINGSPLAN VED SYKEMELDING ************************* Fra: NAV skanning Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: LG Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE *************************

2 B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ENDRING AV OPPHOLDSTID ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: 122 Sakstittel: SEKTORPLAN FOR OPPVEKST OG UTDANNING Dokumentbeskrivelse: ANG. MØTE MED LÆRERNE PÅ SETSKOG Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHØ Arkivsaksnr: Arkivkode: K54 Sakstittel: SIKRINGSTILTAK LANGS HAFSTENELVEN FOR Å BEVARE INFRASTRUKTUR Dokumentbeskrivelse: FORESPØRSEL VEDR. SIKRINGSTILTAK LANGS HAFSTENELVEN FOR Å BEVARE INFRASTRUKTUR Fra: Hilde Wergeland Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OLJ Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: VA, GRUNN- OG TERRENGARBEIDER, BYGGEGRUBER OG LEKEPLASSER PÅ EIENDOMMEN NORDJORDET FELT B5 Dokumentbeskrivelse: RAMMETILLATELSE - VA, GRUNN- OG TERRENGARBEIDER, BYGGEGRUBER OG LEKEPLASSER PÅ EIENDOMMEN NORDJORDET FELT B5 Fra: Block Watne AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB

3 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TJENESTETIDSBEKREFTELSE ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABS Arkivsaksnr: Arkivkode: C50 Sakstittel: FINNEPLASSEN FALLET VED OVLIEN Dokumentbeskrivelse: FINNEPLASSEN FALLET VED OVLIEN Fra: Asbjørn Fossen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** - ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: -SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GCN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

4 ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT SOM PLEIEMEDARBEIDER ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LWA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 3235 og 3213 Sakstittel: FORRETNINGSBYGG - EIENDOMMEN 3235 OG 3213 Dokumentbeskrivelse: VEDLEGG TIL IG-02 - KOPI AV ARBEIDSTILSYNETS SAMTYKKE - Fra: AMB arkitekter AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: STARTLÅN ************************* 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDLEGG TIL SØKNAD OM STARTLÅN - KLAGEBEHANDLING ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

5 ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GCN Arkivsaksnr: Arkivkode: G21 *** Sakstittel: KLAGE PÅ LEGELEGEKONTOR Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE KLAGE PÅ LEGELEGEKONTOR ************************* Fra: Løken Legekontor Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: WACVE Arkivsaksnr: Arkivkode: 440 A20 &58 Sakstittel: TILSYN BJØRKELANGEN SKOLE Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM TVANGSMULKT - BJØRKELANGEN SKOLE - VARSEL OM TVANGSMULKT Fra: Arbeidstilsynet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AGEN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** - ************************* P 2 Ofl 25 og 13

6 Dokumentbeskrivelse: INNVILGELSE AV ALDERSPENSJON FRA KLP ************************* Fra: KLP AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LØNN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ENDRING AV OPPHOLDSSTED ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE *************************

7 B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ENDRING AV OPPHOLDSSTED ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: FLYTTEMELDING ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MS Arkivsaksnr: Arkivkode: G21 *** Sakstittel: KLAGE PÅ LEGELEGEKONTOR Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE UTTALELSE I INDRE AKERSHUS BLAD ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: WACVE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: FYSIOTERAPIHJEMMEL ************************* P Ofl 25 og 13

8 Dokumentbeskrivelse: FYSIOTERAPIHJEMMEL ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: G21 *** Sakstittel: KLAGE PÅ LEGELEGEKONTOR Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TILSVAR PÅ KLAGE PÅ LEGEKONTOR ************************* Fra: Aurskog Legekontor Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: WACVE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: OPPDRAGSAVTALE SOM STØTTEKONTAKT ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA Arkivsaksnr: Arkivkode: 033 A76 Sakstittel: SKÅNINGSRUD SKOLE OG RESSURSSENTER - STYREMØTE Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE SKÅNINGSRUD SKOLE- OG RESSURSSENTER Fra: Foresatte Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: CH

9 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1724 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET PÅ EIENDOMMEN 1724 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET PÅ EIENDOMMEN 1724 Fra: Lars Henrik Sundby Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MW Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 324 Sakstittel: MULIG ULOVLIGE BYGGETILTAK PÅ EIENDOMMEN 324 Dokumentbeskrivelse: PÅVIST ULOVLIG TILTAK - INNGREP I PRESTELVA - SØR FOR LØKEN Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: Q52 *** Sakstittel: PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ************************* 13 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

10 - ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: 25 ÅRS SAMLET TJENESTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ************************* Fra: Arne Kristian Harethon Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GRM Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** - ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: 35 ÅRS SAMLET TJENESTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ************************* Fra: Ruth Klyve Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GRM Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: 35 ÅRS SAMLET TJENESTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ************************* Fra: Wenche Aas Ottesen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GRM Arkivsaksnr: Arkivkode: M20

11 Sakstittel: VA ANLEGG MO Dokumentbeskrivelse: SLUTTRAPPORT RYSTELSESMÅLING Fra: Rambøll Norge AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: PAH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ÅD Arkivsaksnr: Arkivkode: A44 Sakstittel: AVTALE MELLOM GYLDENDAL NORSK FORLAG AS OG AURSKOG- HØLAND KOMMUNE Dokumentbeskrivelse: UNDERSKREVET AVTALE - SMARTBOK - GYLDENDAL NORSK FORLAG AS OG AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Gyldendal Norsk Forlag AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ETA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: DELING AV EIENDOMMEN 14040, TOMT 17, BØNSDAMMEN HYTTEFELT Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVARBREV - DELING AV EIENDOMMEN 14040, TOMT 17, BØNSDAMMEN HYTTEFELT Fra: Annett Simonsen

12 Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 751,2,18,39,78,397, 1691,5,9 Sakstittel: KRAV OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN PÅ EIENDOMMENE 751,2,18,39,78,397, 1691,5,9,13,18 OG BLIXRUD Dokumentbeskrivelse: PROSESSKRIV Fra: Rambøll Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TGH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl $13 Dokumentbeskrivelse: PÅMELDING TIL SKOLEFRITIDSORDNINGEN ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OPPAD Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ÅD

13 Arkivsaksnr: Arkivkode: 233 F00 Sakstittel: TILSKUDD - SÆRLIG RESSURSKREVENDE TJENESTER 2013, 2014 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER FORELØPIG ORIENGTERING Fra: Helsedirektoratet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: EMG Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TJENESTEBEVIS ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: BSB Arkivsaksnr: Arkivkode: 223 C85 Sakstittel: TILSKUDD TIL VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT I 2015 Fra: N.K.S Helsehus Akershus As Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LF Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2294 Sakstittel: NYBYGG BOLIGER PÅ EIENDOMMEN EIENDOMMEN 2294 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - SEKSJON 5, 6, 7 OG 8 - EIENDOMMEN 2294

14 Fra: Solvang byggeprosjekt Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 Sakstittel: KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLINGSALGSBEVILLING 2014 Dokumentbeskrivelse: KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING SHANGHAI HOUSE Fra: Securitas Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: PLAN 000 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTVIKLING PÅ EIENDOMMEN BAKKEN 7526 M.FL, BJØRKELANGEN Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR I FORVALTNINGSSAK - AURSKOG- HØLAND - BAKKEN KLAGE REGULERINGSPLAN Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 Sakstittel: KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLINGSALGSBEVILLING 2014 Dokumentbeskrivelse: KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING NYE EIDSVERKET Fra: Securitas Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1671 Sakstittel: RIVIE GAMMELT VEDSKJUL PÅ EIENDOMMEN 1671

15 Dokumentbeskrivelse: VEDR. NABOVARSEL TIL SØKNAD OM RIVING AV GAMMELT VEDSKJUL PÅ EIENDOMMEN 1671 Fra: Holm Chr. Haneborg Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 Sakstittel: KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLINGSALGSBEVILLING 2014 Dokumentbeskrivelse: KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING MANFA RESTURANT Fra: Securitas Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 Sakstittel: KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLINGSALGSBEVILLING 2014 Dokumentbeskrivelse: KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING FJØSET Fra: Securitas Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 326 Sakstittel: MOTTAK AV AVLØPSSLAM PÅ EIENDOMMEN 326 Dokumentbeskrivelse: SVAR - MELDING OM MOTTAK AV AVLØPSSLAM PÅ EIENDOMMEN 326 Fra: Ole Kasper Næss Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IHE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA

16 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Fra: Bjørn Berger Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: SHO Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: OPPFØRING AV TILBYGG TIL VERKSTEDLAGER PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM OPPFØRING AV NYBYGG VERKSTEDLAGER - ETTPÅ EIENDOMMEN Fra: Bjørn Berger Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 3235 og 3213 Sakstittel: FORRETNINGSBYGG - EIENDOMMEN 3235 OG 3213 Dokumentbeskrivelse: OVERVANNSHÅNDTERING - EIENDOMMEN 3235 OG 3213 Fra: Rambøll Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 2 Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNHENTING AV OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune

17 Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TVH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE INNHENTING AV OPPLYSNINGER ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NIH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSKONTRAKT SOM FOSTERHJEMSKONSULENT ************************* Fra: *********

18 Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: GSC Arkivsaksnr: Arkivkode: SAKSN Sakstittel: HELSESØSTER 100 % STILLING - FAMILIE OG FOLKEHELSE Dokumentbeskrivelse: UTLYSNINGSTEKST Fra: Lokalavis, nett, finn.no Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABS Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG GJERDE (LEVEGG) OG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: TILLATELSE TIL TILTAK NYBYGG GJERDE (LEVEGG) OG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Fra: Marcin Mioskowski Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: X20 Sakstittel: NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Dokumentbeskrivelse: INFO - ØVING AV NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) OVERSENDT FRA HELSEDIREKTORATET Fra: Kommunalsjef Grethe Marie Toverud Rønning Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

19 Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OPPAD Arkivsaksnr: Arkivkode: C50 Sakstittel: FINNEPLASSEN FALLET VED OVLIEN Dokumentbeskrivelse: KOPI FRA HISTORIELAGETS DOKUMENT - RØYKSTUA PÅ FALLET Fra: Asbjørn Fossen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILBYGG TAK OVER PLATTING OG LUKKING AV VEGGER PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILBYGG TAK OVER PLATTING OG LUKKING AV VEGGER PÅ EIENDOMMEN Fra: Jan Erik Normann Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: V10 *** Sakstittel: INVESTERINGSTILSKUDD - SKIFTING AV FYRKJELE 13 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD - SKIFTING AV FYRKJELE Fra: Innovasjon Norge

20 Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: IHE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: FRADELING AV TO TEIGER FRA EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORLENGELSE AV GODKJENNING FOR BYGGING PÅ EIENDOMMEN Fra: Torbjørn Svanstrøm Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2246 Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 2246 Dokumentbeskrivelse: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 2246 Fra: Vigdis Frydenlund Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: WESMAN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2245 Sakstittel: NYBYGG BOLIG OG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 2245 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST - BOLIG OG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 2245 Fra: Jan Inge Nadden Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 8579 Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 8579 Dokumentbeskrivelse: SAMTYKKE TIL TINGLYSNING - EIENDOMMEN 8579

21 Fra: Sparebankens Eiendomsmegler Akershus As Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LLL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT HELSEFAGARBEIDER HEMNES SYKEHJEM ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LJ Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: REFUSJONSKRAV - TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING ************************* Fra: Nav tiltak Akershus Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: TVH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT ASSISTENT HEMNES SYKEHJEM

22 ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LJ Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT ASSISTENT SFO VED BJØRKELANGEN SKOLE ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AGEN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: NABOVARSEL - NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Fra: Anne Marie Scheldrup og Hans Petter Gjertsen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT LÆRER UTEN GODKJENT UTDANNING - BJØRKELANGEN SKOLE *************************

23 Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AGEN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT TILKALLINGSVIKAR - BJØRKELANGEN SKOLE ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AGEN Arkivsaksnr: Arkivkode: 614 &53 Sakstittel: LEIEKONTRAKT FOR GYMSALBASSENG VED BJØRKELANGEN SKOLE Dokumentbeskrivelse: LEIEKONTRAKT FOR BASSENG VED BJØRKELANGEN SKOLE SKOLEÅRET Fra: FYSAK Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NIH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 2 Unntatt off, jf. ofl $13 Dokumentbeskrivelse: MØTEREFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ

24 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE ************************* Fra: Møtedeltakere Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HOGHI Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: FLYTTEMELDING TIL BJØRKELANGEN SKOLE ************************* Fra: Lambertseter skole Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NIH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1215 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1215 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1215 Fra: Rune Kristiansen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH

25 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV STILLING ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AML Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT HJELPEPLEIER BJØRKELANGEN SYKEHJEM SKJERMET AVD. ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AML Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT BRUKERSTYRT PERONLIG ASSISTENT ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA

26 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT BPA ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA Arkivsaksnr: 1116 Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT 93,3% ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT 42% *************************

27 Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1328 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1328 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1328 Fra: Bjørg og Sten Helgerud Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSETARBEIDSKONTRAKT SOM BPA ************************* Fra: *********

28 Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1231 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1231 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1231 Fra: Gunn Kildal Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** - ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 136 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 136 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 136 Fra: Bjørn Helgerud Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH

29 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1360 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1360 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1360 Fra: Reidun og Jens Ullevold Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1310 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1310 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1310 Fra: Britt Bratli Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: FORLENGELSE AV TAK PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST PÅ EIENDOMMEN Fra: Dag Martin Harethon Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1216 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1216 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1216 Fra: Jørg Robert Friebe

30 Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH Arkivsaksnr: Arkivkode: C50 Sakstittel: FINNEPLASSEN FALLET VED OVLIEN Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE OPPSETTING AV NYTT OPPSLAG - RØYKSTUA PÅ FALLET Fra: Asbjørn Fossen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RH Arkivsaksnr: Arkivkode: 223 C00 Sakstittel: ARRANGEMENT- ELLER PROSJEKTSTØTTE 2014 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE KULTURDAG 2014 Fra: Juliane Husvik Sukkestad Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HOEEI Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TJENESTETIDSBEKREFTELSE ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 17244

31 Sakstittel: NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: TILLATELSE TIL TILTAK NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Fra: Anne Marie Scheldrup og Hans Petter Gjertsen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1334 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1334 Dokumentbeskrivelse: SVAR - TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1334 Fra: Arve Melby Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH Arkivsaksnr: Arkivkode: 614 A20 Sakstittel: NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR - HOFMOEN SKOLE ER IKKE VEDTATT LAGT NED Fra: FAU Hofmoen skole Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: RAH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDR. ELEVKORT ************************* Fra: *********

32 Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: 25 ÅRS SAMLET TJENESTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ************************* Fra: Kirsten Olaisen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GRM Arkivsaksnr: Arkivkode: 233 C00 Sakstittel: DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2011, 2012, 2013, 2014 Dokumentbeskrivelse: DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN TILDELING AV MIDLER Fra: Akershus fylkeskommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RH Arkivsaksnr: Arkivkode: 614 &52 Sakstittel: HUSLEIEJUSTERINGER - LEGEKONTOR 2014 Dokumentbeskrivelse: VARSEL OM ØKNING AV HUSLEIE HUSLEIELOVEN 4-2 INDEKSREGULERING Fra: Bjørkelangen Medisinske Senter Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 10940

33 Sakstittel: TØMMING AV SEPTIKK FOR EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: TØMMING AV SEPTIKK FOR EIENDOMMEN Fra: Arne Løvik Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ALK Arkivsaksnr: Arkivkode: SAKSN Sakstittel: VIKARIAT SOM DRIFTSOPERATØR INNEN KTD'S AVLØPSTJENESTE - KOMMUNALTEKNISK DRIFT Dokumentbeskrivelse: UTLYSNINGSTEKST Fra: Lokalavis, nett, finn.no Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABS Arkivsaksnr: Arkivkode: L40 Sakstittel: PÅBYGGING AV BYGNING REGISTRERT I KULTURNINNEPLAN Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. PÅBYGGING AV BYGNING REGISTRERT I KULTURNINNEPLAN Fra: Bygg Med Oss Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1394 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1394 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT PÅ EIENDOMMEN 1394 Fra: Cecilie og Cato Lunde Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH

34 Arkivsaksnr: Arkivkode: G81 *** Sakstittel: DØDSMELDINGER Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: DØDSMELDINGER 2014 ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: 233 H11 *** Sakstittel: INNSIGELSER VEDR FAKTURAGRUNNLAG UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER ************************* 13 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNSIGELSER VEDR FAKTURAGRUNNLAG UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILBYGG DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE FOR DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSEN FOR TILBYGG DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN Fra: Statens vegvesen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

35 - ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TILBUD OM VIDEREFØRING AV OPPDRAG SOM AVLASTER ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: STARTLÅN OG TILSKUDD TIL KJØP AV BOLIG ************************* 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 Sakstittel: SERVERINGSBEVILLING - HEMNES PIZZA BAR AS Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - HEMNES PIZZA BAR AS Fra: Marija Jancuiute Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1882 Sakstittel: BRUBAKK PUMPESTASJON - EIENDOMMEN 1882

36 Dokumentbeskrivelse: FYLKESMANNENS UTTALELSE - BRUBAKK PUMPESTASJON - EIENDOMMEN 1882 Fra: Akershus fylkeskommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: STARTLÅN ************************* 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STARTLÅN ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: STARTLÅN ************************* 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: TAUSHETSERKLÆRINGER FOR DIVERSE PARTNERELEVERANDØRER ************************* P Ofl 25 og 13

37 Dokumentbeskrivelse: TAUSHETSERKLÆRINGER FOR DIVERSE PARTNERELEVERANDØRER ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JOT Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: TAUSHETSERKLÆRINGER FOR DIVERSE PARTNERELEVERANDØRER ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TAUSHETSERKLÆRINGER FOR DIVERSE PARTNERELEVERANDØRER ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JOT Arkivsaksnr: 1242 Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 2 Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNHENTING AV OPPLYSNINGER ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NIH Arkivsaksnr: Arkivkode: 232 &16 Sakstittel: FRITAK AV EIENDOMSSKATT

38 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FRITAK AV EIENDOMSSKATT FOR STIFTELSEN AUR PRESTEGÅRD Fra: Stiftelsen Aur Prestegård Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TNI Arkivsaksnr: Arkivkode: 040 &13 Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I OFFENTLEGLOVA - VIDEREBRUK AV OFFENTLEG INFORMASON OG GJENNOMFØRING AV EUS ENDRINGSDIREKTIV TIL VIDEREBRUKSDIREKTIVET (201337EU) Dokumentbeskrivelse: HØRING - ENDRINGER I OFFENTLEGLOVA - VIDEREBRUK AV OFFENTLEG INFORMASON OG GJENNOMFØRING AV EUS ENDRINGSDIREKTIV TIL VIDEREBRUKSDIREKTIVET (201337EU) Fra: Kommunal-og moderniseringsdepartementet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TGH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 572,47 Sakstittel: KONSESJON PÅ EIENDOMMEN 572,47 Dokumentbeskrivelse: ANGÅENDE EGENERKLÆRING - KONSESJON PÅ EIENDOMMEN 572,47 Fra: Advokatene Hagen og Tønsberg DA Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IHE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG BIOFYRINGSANLEGG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST- BIOFYRINGSANLEGG Fra: ING. Bjørn Erik Hvidsten Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE

39 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILBYGG GARASJETERRASSE OG NY BOENHET PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SVAR TIL KOMMENTARER PÅ NABOVARSEL -TILBYGG GARASJETERRASSE OG NY BOENHET PÅ EIENDOMMEN Fra: TH Byggconsult Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: KOMMUNAL BOLIG ************************* 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM FRITAK FOR NASJONALE PRØVER ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AKA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

40 ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT 40% - STAB ØKONOMI ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JIU Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** - ************************* P 2 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM REFUSJON AV BHT - HONORAR ************************* Fra: Nav Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: REV Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT ASSISTENT BURHOLTOPPEN BARNEHAGE ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HT

41 Arkivsaksnr: Arkivkode: L12 Sakstittel: UTVIDELSE AV FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE OG ADKOMSTVEI Dokumentbeskrivelse: UTVIDELSE AV FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE OG ADKOMSTVEI Fra: Bård Langstad Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2316 Sakstittel: NYBYGG BOLIG MGARASJE PÅ EIENDOMMEN 2316 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD - NYBYGG BOLIG MGARASJE PÅ EIENDOMMEN 2316 Fra: Litzheim Bygg og Eiendom As Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 634,5,6 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN 634,5,6 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN 634,5,6 Fra: Øyvind Ransberg Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IHE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2316 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN 2316 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN 2316 Fra: Litzheim bygg og eiendom As Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: SHO

42 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: OPPFØRING AV TILBYGG TIL VERKSTEDLAGER PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVARBREV - OPPFØRING AV NYBYGG VERKSTEDLAGER PÅ EIENDOMMEN Fra: Bjørn Berger Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: 232 Sakstittel: TAKSERING VED EIENDOMSKATT AV FRITIDSEIENDOMMER OG BOLIGER LANDBRUK Dokumentbeskrivelse: FASTSETTELSE AV LIGNINGSVERDI FOR BOLIG Fra: Åge-Willy Skjør Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TNI Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2328 Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN 2328 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN 2328 Fra: Robin Haugaas og Pauline Berg Mysen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: SHO Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2328 Sakstittel: NYBYGG BOLIG PÅ EIENDOMMEN 2328 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM NYBYGG BOLIG PÅ EIENDOMMEN 2328

43 Fra: Robin Haugaas og Pauline Berg Mysen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2238 Sakstittel: NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 2238 Dokumentbeskrivelse: NABOVARSEL TIL NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 2238 Fra: Helene Søbye og Andre Sandby Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2294 Sakstittel: NYBYGG BOLIGER PÅ EIENDOMMEN EIENDOMMEN 2294 Dokumentbeskrivelse: MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG BOLIGER PÅ EIENDOMMEN EIENDOMMEN 2294 Fra: Solvang Byggeprosjekt AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: 037 Sakstittel: STYREMØTER NEVERSTUA 2014 Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA STYREMØTE NEVERSTUA Fra: Neverstua AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RAH Arkivsaksnr: Arkivkode: 037 Sakstittel: STYREMØTER NEVERSTUA 2014 Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA STYREMØTE NEVERSTUA

44 Fra: Neverstua AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RAH Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 Sakstittel: KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLINGSALGSBEVILLING 2014 Dokumentbeskrivelse: AVVIK VED SKJENKEKONTROLL SHANGHAI HOUSE Fra: Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN Fra: Åge og Line Svendsen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: V13 Sakstittel: HØRING - FORSKRIFT OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET FRIST: Dokumentbeskrivelse: SVAR - HØRING - FORSKRIFT OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET FRIST: Fra: Landbruks- og matdepartement Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IHE Arkivsaksnr: Arkivkode: V83 ***

45 Sakstittel: BESTILLING ************************* 24 Ofl 24 Dokumentbeskrivelse: BESTILLING AV LÅSER OG NØKLER Fra: Gunnar Eiklid as Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: SS Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Albert Fjeld As Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1016,14 Sakstittel: GRENSER MELLOM EIENDOMMENE 1016 OG Dokumentbeskrivelse: GRENSER MELLOM EIENDOMMENE 1016 OG Fra: Advokat Bjørn Skuggevik Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LLL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** ************************* P 2 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: VIDEREFØRING AV AFP BEREGNET ETTER FOLKETRYGDENS REGLER ************************* Fra: KLP AS

46 Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LØNN Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Smith Dag Viran Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Eriksson Trine Charlotte Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Huset Simen Nikolaisen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN

47 Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Husvik Eiendomsselskap As Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER FOR EIENDOMMEN Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER FOR EIENDOMMEN Fra: Turid Bratlie Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ALK Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Jurczenko Marcin August Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Kvebekk Kjell Tore Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: 231

48 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Lindboe Rita Korsgaard Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Mørch Ola Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Neverstua As Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: 231 Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV FESTEAVGIFTER - PRESTEGÅRDSHAGEN LØKEN Fra: Sandberg Ragnvald Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN

49 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1201 Sakstittel: KJØP AV EIENDOM 1201 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM 1201 Fra: Svein Erik Olsen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TNI Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG - FORHÅNDSGODKJENNING ************************* 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STARTLÅN ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: 243 D11 Sakstittel: SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - SETSKOG LYS- OG TRIMLØYPE ANLEGGSNUMMER Dokumentbeskrivelse: DELUTBETALING - SETSKOG IDRETTSFORENING - LYS- OG TRIMLØYPE ANLEGGSNUMMER Fra: Akershus fylkeskommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HOEEI Arkivsaksnr: Arkivkode: S11 Sakstittel: EIDSDAMMEN Dokumentbeskrivelse: VEDR. EIDSDAMMEN I AURSKOG-HØLAND Fra: Norges vassdrags- og energidirektorat

50 Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: GCN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 3235 og 3213 Sakstittel: FORRETNINGSBYGG - EIENDOMMEN 3235 OG 3213 Dokumentbeskrivelse: OVERVANNSHÅNDTERING Fra: AMB arkitekter AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1931 Sakstittel: OPPFØRING AV TILBYGG OG BRUKSENDRING PÅ EIENDOMMEN 1931 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FRAVIKELSE AV KRAV TIL TETTHET I HENHOLD TIL TEK 10 Fra: Byggmester Johan Nadden AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: F05 Sakstittel: TILBUD OM OPPSØKENDE VIRKSOMHET TIL DE SOM IKKE HAR TILBUD FRA OMSORGSTJ. FRA FØR. ************************* Dokumentbeskrivelse: FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER PÅ LISTE Fra: Nedre Romerike ligningskontor Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG REDSKAPSBOD OG TILBYGG HYTTE PÅ EIENDOMMEN 16225

51 Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE AV VEDTAK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BYGGEFORBUD - NYBYGG REDSKAPSBOD OG TILBYGG HYTTE PÅ EIENDOMMEN Fra: Mona Kokkin og Bjarne Fredriksen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILBYGG TAK OVER PLATTING OG LUKKING AV VEGGER PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: TILLATELSE TIL TILTAK TILBYGG TAK OVER PLATTING OG LUKKING AV VEGGER PÅ EIENDOMMEN Fra: Jan Erik Normann Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 996 Sakstittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 100 METERS BELTE FOR EIENDOMMEN 996 Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE AV VEDTAK OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 100 METERS BELTE FOR EIENDOMMEN 996 Fra: Kristine Lund Zeiner Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1602 Sakstittel: RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 1602 Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE AV BEHANDLING I FORMANNSKAPET FOR RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 1602 Fra: H. R. Astrup Skogforvaltning Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA

52 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1602 Sakstittel: RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 1602 Dokumentbeskrivelse: RAMMETILLATELSE - RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 1602 Fra: H. R. Astrup Skogforvaltning Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: FORLENGELSE AV TAK PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST FRA TILTAKSHAVER - FORLENGELSE AV TAK PÅ EIENDOMMEN Fra: Dag Martin Harethon Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 14 Sakstittel: RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 14 Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE AV BEHANDLING - RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 14 Fra: Ole-Egil Hvitmyren Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG REDSKAPSBOD OG TILBYGG HYTTE PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: TILLATELSE TIL TILTAK NYBYGG REDSKAPSBOD OG TILBYGG HYTTE PÅ EIENDOMMEN Fra: Mona Kokkin og Bjarne Fredriksen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 142476 Arkivkode: L40 Sakstittel: JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 19272443 OG 62, MYRVOLD Dokumentbeskrivelse: ANLAGT JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 192724 OG 192611 - ANMODNING OM Å INNSENDE SØKNAD OM TILTAK

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143520 Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - 2015 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 210315 Fra: Dok.type: U Løpenr: 386015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143054 Arkivkode: GA 396 Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 396 Dokumentbeskrivelse: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Fra: Kartverket Tinglysing Dok.type: I Løpenr: 794115 Datert: 19.06.2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 112313 Arkivkode: GA 32274 (FØR 32131) Sakstittel: DELINGOPPMÅLING AV EIENDOMMEN 32274 (FØR 32131) Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR - DELINGOPPMÅLING AV EIENDOMMEN 32131 Fra: Adv. Harris

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121272 Arkivkode: V72 Sakstittel: SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Dokumentbeskrivelse: PROTOKOLL SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Fra: AHK Dok.type: U Løpenr: 645412 Datert: 10.04.2012 Saksbehandler: SS Arkivsaksnr:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 151227 Arkivkode: GA 2958 Sakstittel: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 2958 Dokumentbeskrivelse: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Fra: Frode Johannesen Dok.type: U Løpenr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.08.2012-19.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.08.2012-19.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1173/12 Regdato: 16.08.2012 Arkivkode: ***** ****************************** Saksnr: 12/611-1 Dok.type: /U Gradering: 23 Ofl 23 1.ledd Saksb: RLT/STR/SVAGAU Journalenhet: **************************

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06.

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. Lnr: 8948/15 Regdato:18.06.2015 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.09.2011 Enkeltvedtak 2011/12 Elevmappe - 2010/12011-9 32259/2011 01.07.2011 NED-S/SVLN E Mottaker NED-S/SVLN

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer