Et romslig og liberalt Aurskog- Høland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et romslig og liberalt Aurskog- Høland"

Transkript

1 Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Venstre prioriterer folk først. Vi er der for deg!» Anna Sofie Mørland Venstres førstekandidat i Aurskog-Høland 35017_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd

2 En liberal kommune Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle, overalt. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt. Det sosialliberale samfunnssystemet bygger på den enkeltes frihet og ansvar, og på maktbalanse og maktspredning som sentrale prinsipper _Brosjyremal 2011 A6 8s.indd

3 Kultur og skole Aurskog-Høland Venstre vil ha mindre skolebyråkrati. Læreren må få mer rom for å være lærer, og da er det helt nødvendig å rydde opp i alle plankrav, rapport skjema og regler som omgir læreren i skolehverdagen. Mer tid i klasserommet og færre krav til møtevirksomhet må være et mål. Vi ønsker flere yrkesgrupper inn i skolen.vi har derfor ikke gitt opp målet om et kulturhus, som et signalbygg for innbyggernes fremgang og trivsel i den romslige og gode kommunen å bo og vokse opp i. Vi ser det som meget viktig at ingen barn og unge utelukkes fra deltagelse i frivillige organisasjoner på grunn av at tilbudene og aktiviteten er for kostbar for familien. Vi vil derfor foreslå at kommunen innfører en ordning hvor familier med behov kan få økonomisk støtte til utstyr og deltagelse i organisert frivillig fritidsvirksomhet. Dette må gjennomføres på en slik måte at det ikke settes merkelapp på tiltaket og barnet/ ungdommen. Skole og barnehage sammen med et levende aktivt kulturliv sikrer en god oppvekst i Aurskog-Høland. Venstre vil selvsagt at private barnehager skal ha samme økonomiske ryggrad som kommunale barnehager har.samarbeid mellom lensmann, utekontakt, natteravner, fritidsklubber og skole for å trygge barn og unges oppvekstmiljø er et mål _Brosjyremal 2011 A6 8s.indd

4 Et klimavennlig samfunn Å gi miljøarbeid lokalt ansvar demper konflikter og sikrer et bedre miljøresultat. Lokale miljøproblemer bør forvaltes og løses lokalt, mens nasjonale og globale miljøproblemer også må forankres lokalt, slik at de beste løsningene kan velges. Dette gjelder rovdyrforvaltning, lokal forurensing og en generell bedre holdning til et bedre estetisk miljø i våre utbyggingsområder. Aurskog-Høland Venstre vil ha en bedre avfallshåndtering i kommunen. Miljøstasjonene er i dag et miljøproblem i seg selv og må nedlegges.mer kildesortering i husstandene. Vi må omstille oss fra bruk av fossil energi; kull, olje og gass, til lavutslippssamfunnet, basert på fornybare energikilder. Aurskog- Høland Venstre vil ha fortgang i satsing på bruk av fornybare energikilder, og vil arbeide for etablering av vindmøller som et mulig og aktuelt alternativ også i vår kommune. Hogstavfall kan også være et alternativ dersom teknologien utvikles videre. Småskala vannkraftverk kan også være et alternativ flere steder i kommunen _Brosjyremal 2011 A6 8s.indd

5 Vi må omstille oss fra bruk av fossil energi; kull, olje og gass, til lavutslippssamfunnet, basert på fornybare energikilder. Venstre har som målsetning at kollektivtrafikken skal ta hånd om en stor del av den forventede trafikkveksten i storbyregionen _Brosjyremal 2011 A6 8s.indd

6 Sosial og trygg velferd Vi vil ha mer velferd i kommunene. Alt for mange opplever at de blir stående i kø i NAV og i helsevesenet. Vi vil gi mer behandling i folks nærmiljø og økt verdighet for den enkelte. I tillegg til helse- og omsorgsoppgaver, vil vi søke å skape mer helhetlige tjenester for barn og unge med særlige behov. Aktuelle områder for styrket innsats er å sørge for egnede boliger, styrket rusomsorg og mer fokus på forebygging og tidlig innsats. Vi vil at det utarbeides en grundig statusrapport på helsesituasjonen og eldreomsorgen i kommunen i relasjon til kommunens ressursbruk, slik at vi kan styrke de områdene hvor behovet er størst. Mer lokalt demokrati A-H Venstre vil foreslå at kommuneadministrasjonen oppretter et websystem på hvor innbyggerne kan melde fra om oppgaver de mener kommunen bør gjennomføre/endre rutiner i sin lokale grend eller i kommunen. Navnet kan være for eks. www. grendami. no _Brosjyremal 2011 A6 8s.indd

7 En kreativ og skapende kommune A-H Venstre vil ha en politikk som støtter nyskaping og gründere. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé. Et bedre samarbeid mellom kommune, grunneire og investorer bør søkes utviklet for å kunne skape livskraftige reiselivsprodukter i vår kommune. Kommunen bør fortsatt satse på en kommunal stilling som næringskonsulent. Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Derfor er vi særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. Lavere avgifter og forenkling av byråkratiske regler for småbedrifter er en prioritert oppgave for Venstre. Vi ønsker etablering av flere kunnskapsbedrifter i kommunen da vi tror det på dette området muligheten er for vekst i lokale arbeidsplasser fremover _Brosjyremal 2011 A6 8s.indd

8 Venstre i Aurskog-Høland 1. Anna Sofie Mørland, 41, sivilingeniør, Aurskog 2. Jan H. Monsen, 68 pensjonist og selvstendig virksomhet, Bjørkelangen 3. Rolf Lindgren psykolog, Aurskog 5. Edvin Kokkin helsesektoren, Aurskog 6. Oluf Schou siviløkonom-eiendomsmegling næringseiendom, Bjørkelangen 7. Anette Tønsberg advokat Aurskog 4. Bjørn Erik Hvidsten bygningsingeniør, Momoen _Brosjyremal 2011 A6 8s.indd

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Folk først Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Finn Venstre i din kommune: www.dinkommune.venstre.no Terje Breivik nestleder

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE 1.1Tromsø En åpen by...3 1.2Liberalismen...3 1.3Viktige sosialliberale prinsipper...4 2 Tromsø den ressurssterke kompetansebyen...5 2.1Barnehager og SFO en trygg oppvekst...6

Detaljer

Program for. Alta Venstre. for perioden 2011-2015. Mennesker er viktigere enn byråkrati og systemer. Trine Noodt Venstres ordførerkandidat i Alta

Program for. Alta Venstre. for perioden 2011-2015. Mennesker er viktigere enn byråkrati og systemer. Trine Noodt Venstres ordførerkandidat i Alta Program for Alta Venstre for perioden 2011-2015 Mennesker er viktigere enn byråkrati og systemer. Trine Noodt Venstres ordførerkandidat i Alta Vi kan ikke organisere oss bort fra dårlig økonomi, men vi

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

VALGPROGRAM. Frihet og rettferdighet. Engasjement og deltagelse. Kreativitet og nyskaping. Lokalt miljø- og klimaansvar

VALGPROGRAM. Frihet og rettferdighet. Engasjement og deltagelse. Kreativitet og nyskaping. Lokalt miljø- og klimaansvar En sosial og kjempende liberalisme Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Vedtatt av medlemsmøtet april 2015 1 VERDISKAPNING Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 1 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET...

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET... INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 FRIHET FOR ALLE MENNESKER... 4 MANGFOLD... 5 LIKE MULIGHETER... 5 SOLIDARITET... 5 ET SAMFUNN I ØKOLOGISK BALANSE... 6 Å SKAPE OG DELE... 6 DEMOKRATI BETYR FOLKETS

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

KARASJOK SENTERPARTI. I felleskap med hele hjerte for Karasjok!

KARASJOK SENTERPARTI. I felleskap med hele hjerte for Karasjok! KARASJOK SENTERPARTI 2011 2015 I felleskap med hele hjerte for Karasjok! BLI, KOM og LEV i Karasjok! Fremtiden er utfordrende. Vårt fokus er på trivsel og bolyst, med et sterkt ønske om å få enda flere

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013. Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013. VEDTATT AV VENSTRES LANDSMØTE 25.-26. APRIL 2009 Forord Venstres

Detaljer