UTGAVE 1 MARS Festningsnytt. TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGAVE 1 MARS 2013. Festningsnytt. TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER"

Transkript

1 UTGAVE 1 MARS 2013 Festningsnytt TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER

2 HØYE BESØKSTALL PÅ FESTNINGENE Festningene Norges best besøkte attraksjoner De fleste er antagelig godt i gang i det nye året, og opptatt med å planlegge høysesongen på festningene. Da er det nyttig å ha gått igjennom publikumsundersøkelsen fra i fjor. På fem festninger har vi spurt besøkende om deres mening, og selv om informasjonen først og fremst er relevant for de festningene vi har undersøkt er resultatene både nyttige og interessante for alle. Publikumstallene fra 2012 er også klare, og det er veldig gledelig å konstatere at det høye besøket holder seg, og at publikum er like fornøyd som sist vi spurte. Festningene må videreutvikle sine aktiviteter og tilbud på bakgrunn av de behov og tilbakemeldinger besøkende gir. Baserer vi kvalitet og utvikling på å lytte til tilbakemeldinger, håndtere kritikk konstruktivt og gi de besøkende en god følelse av å være velkommen, er festningenes popularitet sikret. HELE MENNESKER BESØKTE FESTNINGENE I DETTE ER LITEN ØKNING SIDEN 2011 OG BEKREFTER TENDENSEN MED STABILT HØYE BESØKSTALL PÅ FESTNINGENE. MAI TIL SEPTEMBER ER HØYSESONG MED EN BESØKSTOPP I JULI. GJENNOM PUBLIKUMSUNDERSØKELSER VET VI at de fleste besøker festningene på grunn av de gode rekreasjonsmulighetene. Samtidig ser vi at besøk knyttet til kulturarrangementer slik som konserter, er sterkt økende. Vintermånedene frem til nyåret viser en besøkstopp på flere festninger knyttet til julemarkeder, og bekrefter tall fra undersøkelsen som viser at publikum ønsker flere kulturtilbud og aktiviteter, og at festningene således er en viktig besøksarena året rundt. I TRÅD MED AT FESTNINGENE STADIG HUSER FLERE lokale næringsaktører, øker også publikumstallene gjennom at nye målgrupper trekkes inn. Hotellutviklingsprosjektene på Kongsvinger og Fredriksten festning, samt den nye restauranten på Akershus festning, ferdigstilles i løpet av 2013, og er alle eksempler på denne trenden. FESTNINGENE ER ARENA FOR ET BETYDELIG ANTALL BESØKENDE. Et av virkemidlene for å fremstå profesjonelt, er å med møte publikum med en helhetlig merkevareprofil. Festningene som opplevelsesprodukt forvaltes av mange aktører. En felles overordnet identitet bidrar til økt synlighet, og bygger festningene som attraktive arenaer til berikelse for alle. Vi har et felles mål om å beholde, og fortsatt øke de høye besøkstallene festningene allerede har, så husk å synliggjøre arenaen med arenatopp på alt markedsmateriale. Til sommeren er mye av vedlikeholdsarbeidet flere steder også avsluttet, og festningene vil fremstå flottere enn noen gang. I NFV vil vi rette en stor takk til våre leietakere og samarbeidspartnere for godt besøkte festninger, og strålende tilbakemeldinger fra publikum. Vennlig hilsen Nina Eidem Direktør Festningskonserten i Kongsvinger er et viktig arrangement som samler byens befolkning. Gjennom publikumsundersøkelser ser vi at besøk knyttet til konserter er sterkt økende. FESTNINGSNYTT UTGAVE ANSVARLIG UTGIVER Forsvarsbygg nasjonale festningsverk /Postboks 405 Sentrum/ 0103 OSLO Epost: Nettside: REDAKSJON Mirella Bodini Redaktør/ Synnøve Brekke Koordinator/ Annichen Piene Grafisk formgivning 2

3 BETYDELIG SYNLIGHET I MEDIENE 7185 MEDIEKLIPP BLE RESULTATET FOR DETTE ER ET BETYDELIG ANTALL SOM BEFESTER FESTNINGENES SOLIDE POSISJON, BETYDNING OG INTERESSE I LOKALSAMFUNNET OG PÅ NASJONALT NIVÅ. OMSATT TIL ANNONSEVERDI beløper det seg til hele 19 MNOK, en økning på 8 MNOK siden i fjor. Et betydelig beløp, og en PR verdi alle festningenes aktører nyter godt av som del av festningsfamilien. ANTALL KLIPP I SEG SELV er uvesentlig, det er sakenes innhold som er utslagsgivende for PR/- og annonseverdi. NFV og festningene scorer høyt på andel positive saker. Sentrale trekk ved omtalene knytter seg mest til kulturarrangementene, til vedlikeholdsprosjekter, samt til inngåelse av nye leieavtaler med lokale næringsaktører og kulturminnevern. Mye og fordelaktige dekning er en sterk tendens i lokalavisene. OPPSETNINGEN AV DRAMAET Kongeblod på Akershus festning genererte flere positive oppslag. Andre eksempler er de ekstraordinære bevilgningene i statsbudsjettet til rehabilitering av festningene, som ga positiv oppmerksomhet; flere av artiklene inneholdt også intervjuer med de respektive festningsforvalterne. «Oscarsborg i kamp» på Oscarsborg festning i fjor sommer, samt Borgen-fest, Moses-stafetten, den årlige operaforestillingen, og den nye festivalen «Oscarsborg akustiske» fikk spesielt mye omtale i lokalpressen. Festningene scorer høyt på andel positive medieoppslag. Dette er gir gode ringvikninger i form av høye besøktall og aktivitet på arenaene. Bruk arenatoppen, nå også i hvit variant! Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har utviklet en hvit (negativ) variant av arenatoppen, for å imøtekomme aktørers behov for flere valgmulighet i tilpasningen til eget profilprogram. Festningene «eies» av alle aktører og samarbeidspartnere på en festning. Bruk av arenatoppen knytter alle til en felles arena, og bidrar til å skape en felles identitet på festningene. Arenatoppen er en stedsanvisning; den skaper gjenkjennelseseffekt og øker festningenes synlighet. STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE HUSK ARENATOPP I MATERIELLUTVIKLINGEN! Arenatoppen finnes nå i variantene sort og hvit, samt på engelsk, og lastes enkelt ned fra 3 STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes.

4 Fornøyde samarbeidspartnere. Fra venstre: Magne Rekstad (fra Kuler og Krutt) Morten Kjølbo (festningsforvalter), Hilde Herberg (distriktsjef Nordenfjelske NFV), Nina Eidem (direktør NFV) og Knut Johansen (direktør ecapital) STOR SAMABEIDSAVTALE MED LOKAL NÆRINGSAKTØR FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK INNGIKK I DESEMBER 2012 EN LEIEAVTALE MED ECAPITAL OM UTLEIE AV KASERNA PÅ FREDRIKSTEN FESTNING, SOM ARENA FOR ET NYTT HOTELLKONSEPT. FRA Å VÆRE et rent vandrehjemkonsept i dag, er utviklingen til å også bli et hotelltilbud en riktig videreføring som underbygger målet om å gjøre Fredriksten festning enda mer attraktiv som arena for opplevelser og turisme hele året. Samarbeid med lokalt næringsliv gir bærekraftig utvikling og gode lokale ringvirkninger. Og - er i tråd med Forsvarsbygg nasjonale festningsverks mandat om å tilrettelegge for samarbeid med næringsaktører, og skape nytt liv på historisk grunn - Vi ønsker å bidra til å utvikle festningsområdet til beste for Halden og haldenserne, Du som vår LEIETAKER kan PÅVIRKE! og skape et positivt supplement til byens øvrige overnattingstilbud.respekten for de historiske omgivelsene og festningens verdighet vil få høyeste prioritet i både utvikling og drift av eiendommen, sier direktør Knut Johansen i ecapital AS. Hotellet er planlagt å åpne siste halvdel av 2013, og vil frem til åpning gjennomgå omfattende vedlikeholds/- og oppgraderingsarbeider. I løpet av mars måned er det tid for en NY KUNDEUNDERSØKELSE. Den ble sist gjennomført i Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å besvare den. Resultatene får direkte konsekvens for fremtidige tiltak, planer og korrigeringer. Så la ikke sjansen til å påvirke gå fra deg! Nytt av året er at Forsvarsbygg også for første gang vil gjennomføre en omdømmeundersøkelse. I år slåes denne sammen med den ordinære kundeundersøkelsen. Men, for fremtiden vil disse to rullere med annethvert år. 4

5 Et toalett er ikke bare et toalett *INTARSIA=innlegningsarbeid i gulvflate av forskjellige materialsorter sammensatt billedmessig eller i mønster. AKERSHUS FESTNING ÅPNER SNART DØRENE TIL PUBLIKUMS NYE TOALETTFASILITETER. NFV vet fra sine publikumsundersøkelser at adgang til rene og standardiserte toalett er viktig. På Akershus trekker man det litt lengre. De nye toalettene på Akershus festning er gitt en estetisk utforming, med spesiallagede fliser med intarsia som fanger opp borgelementet i festningsprofilen. - INTARSIA* BETYR Å LEGGE inn en materialsort i et annet materiale, forklarer Roberta Havran, seniorarkitekt i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Den store arkitekturen SELVE MOTIVET I FLISENE er hentet fra festningens arenaprofil. Borgelementet er godt innarbeidet i alle festningenes arenatopper, og er gjenkjennbar for alle festningens aktører. gjenkjennes ofte i gjennomtenkte detaljersatt sammenheng. De nye diagonale veggene på toalettet fører til et sentralt midtpunkt, som gjenspeiles i taket der krysshvelvene deles. Det ble rett og slett naturlig å markere dette sentralpunktet, sier hun. - IDEEN OM INTARSIA har jeg fra min arkitekt-erfaring i Italia, hvor jeg har arbeidet med denne håndverksmetoden/teknikken. Den visuelle effekten er stor, selv med kun to farger som ved toalettene her, avrunder Roberta. Krutthuset på Fredriksvern verft i ny drakt DET GAMLE KRUTTHUSET FRA 1779 BLE FREM TIL 1980-TALLET BRUKT SOM AMMUNISJONSLAGER. ETTER OMFATTENDE RESTAURERING DET SISTE ÅRET FREMSTÅR KRUTTHUSET I NY DRAKT. Restaureringen er en del av planen for utvikling og etterbruk av Fredriksvern. Både eksteriør og interiør er i verneklasse 1, det vil si svært høy verneverdi, og løsninger og valg av materialer er godkjent av Riksantikvaren. Krutthuset er nå enda bedre tilrettelagt for ny bruk og lokal verdiskapning. Bygningen benyttes i dag til kunstutstillinger og annen kulturvirksomhet, og lokalbefolkningen og besøkende kan glede seg over et velholdt og flott Krutthus på Fredriksvern verft. Krutthuset på Fredriksvern verft er idag et velholdt og flott lokale som brukes til kunstvirksomhet. 5

6 Nytt økonomiteam CLAES-GØRAN BYE startet som økonomisjef 19. januar 2013 og inngår i NFVs ledergruppe. Han kom fra stillingen som controller i NFV, en stilling han har hatt de sist fem årene. Claes-Gøran er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI, og har jobbet bredt med økonomiske oppgaver i NFV. Han deltok i Forsvarsbyggs talentprogram for noen år siden, og kjenner Forsvarsbygg og festningene godt. - Vi er fornøyd med å ha rekruttert en ny økonomisjef fra interne krefter. Det sikrer en god kontinuitet i forhold til det resultatforbedringsarbeidet vi er inne i, sier direktør Nina Eidem. Claes-Gøran har vært en aktiv pådriver i arbeidet med å øke inntekter og kritisk vurdere kostnader, noe som vil være det viktigste fokuset for NFV og økonomisjefen de nærmeste årene. Nye ansatte: Til høyre; Anne Merethe Thorne. Under fra venstre; Claes-Gøran Bye og Anders Aarstad. Controller stillingen er nå overtatt av ANDERS AARSTAD, som kom fra fra Ica Eiendom, og har 12 års erfaring fra regnskaps- og controllerarbeid. Anders skal primært arbeide med rapporteringsprosesser og kundefordringer, samt bistå distriktene og økonomisjef i forbindelse med månedsrapportering og analyser. Ny festningsforvalter på Oscarsborg ANNE MERETE THORNE kommer fra stillingen som markedssjef i Oslo S Utvikling, hvor hun har arbeidet siden Thorne har bred erfaring fra sentrale stillinger i eiendomsbransjen. Hun har vært prosjekt-leder i Entra Eiendom og prosjektdirektør i Posten Norge. Videre har hun vært faglig leder i næringsmeglerforetaket Næringsforum, eiendomsmegler i Bømark & Rygh og eiendomsmegler / regnskapssjef i Advokat- Consult. Som festningsforvalter får Anne Merete det daglige ansvaret for all forvaltning og drift av Oscarsborg festning, og vil ivareta dialog med leietakerne og med lokalsamfunnet. - Anne Merete Thorne har solid kompetanse og relevant erfaring, og det er en stor glede å ønske henne velkommen, sier distriktssjef Thorbjørn Holth. Nytt siden sist FOTO: Berit Kasåara Signete Fredheim HANS PETTER OSET MARINEMUSEET Karljohansvern JENS BROVOLD KULTURKAFE Fredrikstad festning INGVILD KRABBESUND SMED Oscarsborg festning 1. HVA ER FORDELEN MED Å HA DIN VIRKSOMHET PÅ FESTNINGSOMRÅDET? 2. HAR DU BENYTTET NOEN AV FESTNINGENES TILBUD? 3. HAR DU BENYTTET SERVICESENTERET? 1. Marinemuseet har siden 1864 holdt til i museale omgivelser i magasinbygningene. At Karljohansvern er ett av våre nasjonale festningsverk er positivt for forankringen av vår virksomhet, og vi nyter godt av økende kulturaktivitet på festningsområdet. 2. Noe, slik som julemarkedet, er vi medarrangør på. Den fantastiske fyrverkerikonserten har jeg fått oppleve som publikum flere ganger. Siste års flyjubileum var også en stor opplevelse. 3. Nestkommanderende har mest kontakt, og det fungerer bra, men det må fortsatt være rom for direkte kommunikasjon med lokalt tilsatte. 1. Fredrikstad festning - Gamlebyen er en unik geografisk og historisk ramme, og gir både fastboende, besøkende og turister opplevelser utenom det vanlige. 2. Vi som er aktører i gamlebyen benytter oss hyppig av festningens tilbud. Vi støtter hverandre og arbeider for økt aktivitet med positive ringvirkninger innenfor vollene. Gamlebyen er fantastisk og har et høyt potensiale innen kultur og opplevelse. 3. Vi har regelmessig kontakt med de lokale representantene for NFV. De er alle meget positive og hjelpsomme, og bidrar til at vi som leietagere og aktører føler oss godt ivaretatt. 1. Jeg får vist frem virksomheten til besøkende og turister i sommerhalvåret. Hovedarbeidet er historisk restaurering, og jeg er involvert i flere vedlikeholdsarbeider både på Oscarsborg og andre festninger, bl.a Akershus og Fredriksten. Det en fordel å være tett på miljøet. 2. Jeg har vært på både utstillinger og konserter. Særlig utstillingen til Kikk Scheen gjorde inntrykk. I tillegg samarbeider jeg med hotellet og tilbyr smikurs. Gjestene smir selv, og får en intens innføring og personlig tilnærming til yrket. 3. Ikke foreløpig, da jeg stort sett tar direkte kontakt. Men det er et godt tilbud dersom man ikke helt vet hvor man skal henvende seg. 6

7 ffølg FESTNINGENE PÅ FACEBOOK! festningsaktiviteter. Alle festningene har sin egen side. Klikk og lik, og hjelp oss å gjøre sidene aktive ved å dele

FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt

FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt UTGAVE 3 DESEMBER 2014 FestningsNYTT Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt Lokalbefolkningen i Halden var til stede ved

Detaljer

UTGAVE 1 APRIL 2015. FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING

UTGAVE 1 APRIL 2015. FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING UTGAVE 1 APRIL 2015 FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2015 Festningene er i besøkendes øyne

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Sandvika i 100. Innhold

Sandvika i 100. Innhold Sandvika i 100 Innhold Innledning... 2 De første 100 dagene... 3 Byarrangement sommeren og høsten 2013... 3 100 samtaler... 3 Næringslivskontakt sommeren og høsten 2013... 4 Faggrupper... 5 Dialog med

Detaljer

Innhold. 7 Iverksetting...23

Innhold. 7 Iverksetting...23 STRATEGIPLAN KINGS BAY AS 2012-2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 Visjon... 5 3 Bakgrunn og forutsetninger... 6 4 Ny-Ålesund i dag... 9 5 Utfordringer og muligheter innen polarforskning...12 6 Mål og strategier...13

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Rammeverk for en markedsplan for Drøbak

Rammeverk for en markedsplan for Drøbak 12. august 2015 Rammeverk for en markedsplan for Drøbak Utarbeidet av Frogn Næringsråd August 2015 1 12. august 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag - Rammeverk for en markedsplan for Drøbak... 4 1.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy Strategisk reiselivsplan 2011 2014 Verdifulle opplevelser i Karmøy Innhold Sammendrag 1.0 Innledning... 7 2.0 Hva innbefatter reiseliv?... 10 2.1 Organisering... 10 2.2 Reiselivsplanlegging på kommunalt

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Her kan jeg rett og slett være meg selv

Her kan jeg rett og slett være meg selv NF-notat nr. 1005/2014 Her kan jeg rett og slett være meg selv En evaluering av utviklingsprosjektet Aktivitet mot frafall i skolen Tommy Strøm i samarbeid med Cecilie Høj Anvik og Clara Luckner Strømsvik

Detaljer