Side: 2006 av 366 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31.05.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012. Side: 2006 av 366 7"

Transkript

1 2012/ / V Offentleglova 13, 1. ledd Dyreassisterte intervensjoner med hund, Oversendelse av avtale for godkjenning Dyreassisterte intervensjoner med hund, / / Torstein teine Epost mottatt 29/ Bioteknologiske metoder i forvaltning av biologisk mangfold - RFF-nummer MB-nr / / Blå og grønne strukturer i urbane strøk, Oversendelse av avtale for godkjenning Blå og grønne strukturer i urbane strøk, / / Valborg Lippestad ide: 2006 av 366

2 Oversendelse av samarbeidsavtale - prosjekt Bioteknologiske metoder i forvaltning av biologisk mangfold - RFF-nummer MB-nr / / Høgskolen i Hedmark BM-prosjektering, Oversendelse av avtaler for godkjenning BM - prosjektering, / / Valborg Lippestad Tilbud om stilling till.nr 12/391 tipendiat i fornybar energi 2012/ / AN Off. 25 Anna Kipping Fysisk aktivitet og mat, nderskrevet avtale Fysisk aktivitet og mat, / / Gaia Tjøme ide: 200 av 366

3 aksbehandlingsfeil på klage Klage på saksbehandlingsfeil - Kurset LAA / / aksbehandlingsfeil på klage Klage på saksbehandlingsfeil - Kurset LAA / / M Egenerklæring 2011 Egenerklæringer om lagring av primærdata - rapportering, publiseringsåret / / Leieavtale mellom NLH og Norsk Landbruksmuseum - Gamle posthus m/museumstilbygg amarbeid om museumsdrift mellom NLH og Norsk Landbruksmuseum NLM 2003/ / Norsk Landbruksmuseum ide: 2008 av 366

4 øknad om forskningsmidler rosjekt ocial-ecological reselience in forest management rosjekt - ocial-ecological reselience in forest management 2012/ / Norges forskningsråd Kvittering for mottatt søknad rosjekt - ocial-ecological reselience in forest management 2012/ / Norges forskningsråd tsendelse av konsortieavtale for underskrift - NFR-nr 20804/O99 - Causes of piglet mortality rosjekt 20804/O99 - Causes of piglet mortality, and the impact of uterine environment, maternal behavioural traits and their genetic component 2012/ / Norges veterinærhøgskole m.fl. NFR-søknad Godkjenning fra prosjekteier NFR-søknader / / Dag Anders Brede ide: 2009 av 366

5 ubmitted NFR-søknader / / Vincent Eijsink miljø2015: øknader NFR-søknader / / Roland Kallenborn Tildeling post.doc. Åshild Ergon for 9 mnd. i 2012 Budsjett M N 2011/ / Anja Nieuwenhuis Nes et al; History, current knowledge... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner KBM 2012/ / ide: 2010 av 366

6 Fysisk aktivitet og mat, økologiske skolehager og bærekraftig undervisning, Oversendelse av avtale for godkjenning Fysisk aktivitet og mat, / / Jarle T. Bjerkholt Retur av søknader tlysing - Researcher position AC 2012/ / tanko kugor m.fl. åminnelse - Hagebruksundersøkelsen 2011 Hagebruksundersøkelsen / / tatistisk entralbyrå Bedømmelseskomite for ph.d.-graden - hd mappe - N 2008/ / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2011 av 366

7 rofessor Albert oenen Award Albert oenen foundation 2012/ / tichting rofessor Albert oenen Behandling av prosjektsøknader til Norsk genressurssenter - rosjekt Klonsamling - gamle hageroser samlet på Østlandet Klonsamling - gamle hageroser samlet på Østlandet 200/ / Norsk genressurssenter, kog og landskap Forslag til rutiner for låsing og tilgang Lås og tilgang N 2012/ / iri Margrethe Løksa Naturgrunnlaget - vann, luft, jord og stein Regnskap Naturgrunnlaget - vann, luft, jord og stein / / Jarle T. Bjerkholt ide: 2012 av 366

8 Tilskuddsbrev - rosjekt tviding av mangfoldet i havre tvikling av mangfaldet i havre 2011/ / Norsk genressurssenter, kog og landskap nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /O10 rosjekt /10 - A genetic solution to reduce boar taint in intact male pigs 2009/ / Norges forskningsråd nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /O10 rosjket - NFR nr /10 - almon Market Analysis Modules (MAM) - A. G. Guttormsen - amarbeidspartnere 2010/ / Norges forskningsråd Oversendt styrets beretning og årsregnskap for 2011 Hartmann Bollerøds Legat 2003/ / NFOR ide: 2013 av 366

9 Kommentar til søker nr. 5 tlysing - Researcher position AC 2012/ / AN Off. 25 Elena Rocca rotokoll (HTA 238 nr. 3) ersonalmappe / / Legeerklæring - Fravær ved eksamen MATH112, TAT100 og MATH111 (MATH111 Konte) tudentmappe / / øknad om forskningsmidler - rosjekt Treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning rosjekt - Bestemmelse av treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning 2012/ / Borregaard Forskningsfond ide: 2014 av 366

10 Legeattest - Fravær ved eksamen B133 tudentmappe / / Oppsigelse ersonalmappe / / Vurdering av søkerne till.nr 12/442 hd-position in climatic adaptation of trees 2012/ / AN Off. 25 Line Nybakken Avtale - kal forlenges til Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd ide: 2015 av 366

11 Avtale - kal forlenges til Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Avtale - kal forlenges til Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Avtale - kal forlenges til Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Legeerklæring - Fravær ved eksamen AO23 tudentmappe 2010/ / ide: 2016 av 366

12 Oppnevning av bedømmelseskomite for hd-graden - h.d.-mappe 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd Eksamenslokale - studieavdelingen Eksamenslokaler - tudieavdelingen 2012/ / Ronja kaug Kursbevis - HM-nøkkelen - HM for ledere ersonalmappe / / Kontrakt mellom M(MB)-Grønn Næringskompetanse-ngvoldstad gartneri Fordeling av begonia 2012/ / Trinne Hvolsef-Eide ide: 201 av 366

13 NTEF-ngvoldstad Gartneri bevilgningsbrevet Fordeling av begonia 2012/ / Trine Hvolsef-Eide øknad om forskningsmidler - prosjekt Biodiversity in black rosjekt - Biodiversity in black 2012/ / Norges forskningsråd Foreløpig melding om tildeling Erasmus mobilitet - studieåret ocrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement 2012/ / / enter for internasjonalisering av utdanning Tildeling stipendiat Marit Hystad for 2012 Budsjett KBM 2011/ / Ann-Kristin Øyen ide: 2018 av 366

14 NOVA KR MB - ERTFKAT hd-mappe / / øknad om sentrale bygdeutviklingsmidler rosjekt /10 - Quality Goat Milk for Cheese roduction - Kvalitetsmjølk for kvit geitost 200/ / Hovedkomiteen for Geit 2013, v/bioforsk Nord Holt Trekker søknaden till.nr 12/51 - hd-position - stipendiat - in Conservation ecology 2012/ / AN Off. 25 Marit olum øknad om velferdspermisjon ersonalmappe / / NA ide: 2019 av 366

15 Forslag til bedømmelseskomite for hd-graden til hd-student hd-mappe - 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd Leder for MBs klagenemnd MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 2011/ / Jon T. Johnsen Melding om høring - Forslag til nye regler om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - aksnr 2012/313 Høring - Forslag til nye regler om økologisk produksjon og merking av økologiske prosukter - aksnr 2012/ / / Mattilsynet Hovedkontoret tlysning av midler til entreprenørskap i høyere utdanning Norgesuniversitetet 2011 og ntegrering av entreprenørskap og innovasjon som fagområde i alle studieprogrammer ved MB 2011/ / Norgesuniversitetet ide: 2020 av 366

16 Høring - Forslag til endring i forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg Høring - Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i Ryfylke 2011/ / Mattilsynet Hovedkontoret Kvittering NFR-søknader / / Kvittering - NFR fra ettersen, Bjørn Mulige nye prosjekter for MT 2003/ / Orientering om samarbeidstiltak mellom Ås kommune, Akershus fylkeskommune, Campus-instituttene, tudentsamskipnaden i Ås og fellesstyret for MB og NVH amarbeidsutvalg for Campus Å og kommunale og fylkeskommunale myndigheter i Akershus - Kollektivtransport 2011/ / amarbeidsutvalget med Ås kommune og AFK m.fl. ide: 2021 av 366

17 Kvittering NFR-søknader / / Kvittering for mottatt søknad rosjekt - imulation methods to assess the effect of sampling and non-sampling errors on estimating forest estimating forest biomass changes at different spatial scales (post-doc stipend - Liviu Ene) 2012/ / Referat fra styringsdialog - NA tyringsdialoger / / Ørjan Totland Referat fra styringsdialog - L tyringsdialoger / / Eva rene Falleth ide: 2022 av 366

18 niverstetet for miljø- og biovitenskap (MB), 1432 Ås, Gnr.42, bnr.1 Ås kommune - varsel om oppstart av fredningssak, Kulturminneloven 22A JF. 15 Fredningssak for MB - Kulturminneloven 2012/ / Riksantikvaren Referat fra styringsdialog - HA tyringsdialoger / / Torstein teine tdanningsplan hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd tdanningsplan godkjennes hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2023 av 366

19 Formell oppsigelse av stilling ersonalmappe / / Melding om innlevering av doktorgradsavhandling hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Avtale hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd tdanningsplan hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2024 av 366

20 tdanningsplan hd-mappe 2010/ / D Ofl. 13, 1. ledd tudentmappe / / Avtale hd-mappe 2009/ / D Ofl. 13, 1. ledd Avtale hd-mappe 2009/ / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2025 av 366

21 Avtale hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Registrering av umatrikulert veigrunn - forvarsel Registrerting av umatrikulert veigrunn - Raveien 2012/ / Ås kommune Avtale hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om redusert stilling fra 100 til 80% fram til ersonalmappe / / Christian ørensen ide: 2026 av 366

22 Referat fra styringsdialog KBM tyringsdialoger 2012 N 2012/ / Are Aastveit Medlemsskap i folketrygden - melding om vedtak ersonalmappe / / RE: Application NRF - roject title: New development on biodisel... Mulige nye prosjekter for MT 2003/ / Jorge Mario Marchetti Rapport - mporttillatelse for frø fra Estland Vedtak om dispensasjon - Tilsynsrapport m.m. - M 2009/ / Mattilsynet, Distriktskontoret ide: 202 av 366

23 Ressursteam- fungeringsperiode ersonalmappe / / Ressursteam (RT) fungeringsperiode ersonalmappe 2010/ / ndersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal 2012, RA-068 ndersøkelse om ledige stillinger tatistisk sentralbyrå 2012/ / tatistisk sentralbyrå Tildelingsbrev Anbud - nnkjøp av elementanalysator til NA 2012/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Matriks A m.fl. ide: 2028 av 366

24 øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/ / AN Off. 25 Kari Margrethe abro øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/163-10/ AN Off. 25 Hilde Kristine Langsholt øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/ / AN Off. 25 Britt Langøien øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/ / AN Off. 25 Nadezhda Bakken ide: 2029 av 366

25 øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/ / AN Off. 25 Beate M. Fønhus Legeattest - fravær ved eksamen BO130 tudentmappe / / Forelesning og disputas h.d.-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Forelesning og disputas hd-mappe - 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2030 av 366

26 tatement from the evaluation committee hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Arbeidsavtale ersonalmappe / / Lorentzen og Vangen - Genetic and phenotypic analysis of meat quality traits... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Lundblad et al (Mette ørensen) - leal digestibility of crude protein, amino acids, dry matter and... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / ide: 2031 av 366

27 Lundgren et al (Odd Vangen) - Heritability of shoulder ulcers and genetic correlations... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Randby et al - Early lactation feed intake and milk yield responses of... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Rodgers et al (Birger vihus) - Extent and method of grinding of sorghum prior... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Vhile et al (N.. Kjos) - Feeding Jerusalem artichoke reduced skatole... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / ide: 2032 av 366

28 Yunpeng Wang et al - arameters in dynamic models... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Magnus Åsli et al - Brines added sodium bicarbonate improve... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Arbeidsavtale - fast ersonalmappe / / øknad om permisjon - foreldrepermisjon ersonalmappe / / ide: 2033 av 366

29 Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe / / øknad om permisjon - foreldrepermisjon ersonalmappe / / Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe / / Referat fra styringsdialog - M tyringsdialoger / / Øystein Johnsen ide: 2034 av 366

30 Referat fra styringsdialog - ØR tyringsdialoger / / Ragnar Øygard Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe / / Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe / / ide: 2035 av 366

31 Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe - 200/ / tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Avtale videreføres fra Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / ide: 2036 av 366

32 ykemelding - fravær ved alle eksamner og konteeksamner tudentmappe / / Avtale mellom MB og Nerliens - Anskaffelse av E Robot Anbud - E Robot 2012/ / Nerliens Meszansky A tlysing - stipendiat - Helsefremmende tiltak for eldre med demens tillingsutlysning - tipendiat - Helsefremmende tiltak for eldre med demens - HA N 2012/ / Jan Reiling Legeerklæring - forsinkelse i innlevering av masteroppgave tudentmappe / / ide: 203 av 366

33 tlysing - seniorrådgiver tillingsutlysning - seniorrådgiver - HA N 2012/ / Jan Reiling tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe / / tillingsannonse tillingsutlysning - T-konsulent - T og ervice - tillingen ble trukket tilbake N 2012/ / Jan Reiling tlysningstekst 2012/506 tillingsutlysning - Four phd research fellowships - MT 2012/ / ide: 2038 av 366

34 Evaluering av søkerne fra fagmiljøene - innstilling til Evalueringskomiteens møte tillingsutlysning - Four phd research fellowships - MT 2012/ / Nils Bjugstad m.fl. tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe - 200/ / Legeerklæring - Fravær ved eksamen EE tudentmappe / / øknad om professorstipend ersonalmappe / / ide: 2039 av 366

35 Klimatiltak i landbruket, Nordland Regnskap Klimatiltak i landbruket Nordland fylke / / Torstein teine Økonomiforvaltningen 2012 HA Økonomiforvaltning ved MB / / FW: Hele FHF søknaden i pdf-fil NFR-søknader / / Gerd Elisabeth Vegarud Norges Landbrukshøgskoles felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats NLHs felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats og forbedring av studiekvaliteten - Org.nr / / nifor ide: 2040 av 366

36 Tillatelse til innføring av kumelkeprøver til vitenskapelig bruk fra Etiopia Diverse avtaler for KBM 2012/ / Mattilsynet - Distriktskontoret Romerike Legeattest - Fravær ved eksamen EE311 tudentmappe 2010/ / Legeerklæring - fravær ved eksamen tudentmappe / / Revidert nasjonalbudsjett Foreløpig tatsbudsjett / / Kunnskapsdepartementet ide: 2041 av 366

37 Tilskott til viltformål Lappmeis i ør-norge - tatsbudsjettet kap 1425 ost 1.3 rosjekt - Bestandsutvikling hos lappmeis i ør-norge 2011/ / Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen Retur av konsortieavtale i prosjekt "Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing (MANECO)" rosjekt: Konsortie - Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing (MANECO) 2012/ / NTN, Vitenskapsmuseet Klage over formell feil ved eksamen Klage over formelle feil ved eksamen / / øknad om godkjenning av utdanningsplan - hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2042 av 366

38 Bruk av logo i personvernombudets medlemsarkiv Bruk av logo i personvernombudets meldingsarkiv 2012/ / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste A Transmission of amendments to the contract - project no 21192/H30 Courting catastrophe? Humanitarian policy and practice in a changing climate (Researcher project - NORGLOBAL) rosjektnr / / Norges forsksningsråd Bekreftelse forlengelse av prosjektperiode, ny dato Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren 2011/ / Agreement - research - impacts of climate change in Nordic rimary ndustries mpacts of Climate Change in Nordic rimary ndustries 2011/ / Bioforsk Vest ærheim ide: 2043 av 366

39 Oversendelse av instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor Oversendelse av instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor 2012/ / Kunnskapsdepartementet MBs historiske samlinger MBs historiske samlinger 2012/ / Even Haugland, styreleder i Norsk landbruksmuseums venner -ak 60/2012 Opptaksrammer for studieåret 2012/2013 ak - Opptaksrammer / / Avtale/Kontrakt om samarbeid og fordeling av midler i NFR /V40 Molecular dissection of a novel epigenetic mechanism in Norway spruce 200/ / Jorunn Olsen ide: 2044 av 366

40 Økonomiforvaltningen ved Noragric Økonomiforvaltning ved MB / / Legeerklæring - fravær ved eksamen MATH112 tudentmappe / / ykemelding - fravær ved eksamen tudentmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / ide: 2045 av 366

41 Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Vitnemål hd-mappe - N 2008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Bekreftelse - forlengelse av prosjektperiode, ny sluttdato Årungens trofiutvikling og eksponering for miljøgifter - endringer med tiden - referansetilstand - studert ved sedimentanalyser 2011/ / Brukerundersøkelse Riksrevisjonens regnskapsrevisjon 2011 Brukerundersøkelse - Riksrevisjonens regnskapsrevisjon / / Riksrevisjonen ide: 2046 av 366

42 ykdom ved eksamen - BO210 tudentmappe / / øknad om velferdspermisjon innvilget ersonalmappe / / RER-10/0011-HERD/Landbruk - utbetaling av midler for / Western Balkans - rogrammet HERD 2009/ / tenriksdepartementet Tildeling av bestemannspremie 2011 Hartmann Bollerøds Legat 2003/ / Roar Økseter ide: 204 av 366

43 Møte om ledelse og utøvelse av design landskapsarkitektur. Tirsdag ersonalmappe / / Møte om faglig ledelse fagfeltet prosjektering og design LA 21.september 2011 ersonalmappe / / Vedr. utbetaling av bestemannspremie Hartmann Bollerøds Legat 2003/ / NFOR ersonalmappe / / ide: 2048 av 366

44 tlysningstekst tlysning av stilling som grafisk designer/ad og fotograf (ett års vikariat 50%) 2012/ / AN Off. 25 ykdom eksamen tudentmappe / / Morten Opdahl Legeerklæring -fravær ved eksamen i J331 tudentmappe / / CEA-2012/ Decision as regards your application to the Eurasia rogramme CEA-Eurasia program. Kallenborn 2012/ / Roland Kallenborn ide: 2049 av 366

45 tlysningstekst tlysning av stilling som seniorrådgiver - Kommunikasjonsavdelingen 2012/ / Avtaledokument for Regionalt bedriftsprosjekt MelduggFri prosjekt 2012/ / Hans R. Gislerød amarbeidsavtale / konsortieavtale - MelduggFri MelduggFri prosjekt 2012/ / Hans R. Gislerød Bevilgning - regionalt bedriftsprosjekt fra Oslofjordfondet MelduggFri prosjekt 2012/ / Hans R. Gislerød ide: 2050 av 366

46 Disposisjonsavtale Vedtak om dispensasjon - Tilsynsrapport m.m. - M 2009/ / Yara raxair A Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging (A-virksomheter) ndervisning i tungt og ensformig arbeid - Renhold 2012/ / NAV tiltak Akershus New bilateral Erasmus Agreement ocrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement 2012/ / / Technische niversität Dredsen Likviditetsrapport for perioden Likviditetsrapporter / / Direktoratet for økonomistyring ide: 2051 av 366

47 Legeerklæring - fravær ved eksamen i LAD102, J100 tudentmappe / / Oppnevning som leder av fellesstyret for MB og NVH Fellesstyret for NVH og MB - Konstitusjon og oppnevning av medlemmer 2010/ / Kunnskapsdepartementet ålagt overtid for Jon Dellnes, juni og juli 2012 Godkjenning av overtid T og service 2011/ / øknad om forlengelse av ansettelsesperioden til ersonalmappe - N 2008/ / Claus chive ide: 2052 av 366

48 Arbeidsavtale - fast fra ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Oversendelse av saksdokumenter - Mistanke om fusk/forsøk på fusk - Mistanke om fusk/forsøk på fusk - N 2012/ / ide: 2053 av 366

49 Arbeidsavtale - fast tilsetting fra ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / Oversendelse av saksdokumenter - Mistanke om fusk/forsøk på fusk - Mistanke om fusk/forsøk på fusk - N 2012/ / Oppsigelse av stilling ved M ersonalmappe / / ide: 2054 av 366

50 tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe / / tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe / / Arbeidstaker slutter - siste dag med lønn ersonalmappe / / Begrunnelse for egeninnsats i prosjektet rosjekt - Biodiversity in black 2012/ / Gunnar Jensen ide: 2055 av 366

51 Arbeidstaker slutter - siste dag med lønn ersonalmappe 2010/ / Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / tans av lønn for perioden ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / ide: 2056 av 366

52 Bevilgning fra Norges forskningsråd /O10 Fascination of lants Day 2012/ / Trine Hvolsef-Eide Forvaltning av MBs skog, utmark og arealer i boligområdene rundt Ås sentrum Forvaltning av skog, arealer boligfelt, Årungen og arealer som ikke direkte inngår i parkarealene N 2012/ / iri Margrethe Løksa Oppsigelse av vedlikeholdsavtale heisanlegg Vedlikehold - heis - NLH - MB 2003/ / Reber chindler Heis A Authorship Declaration hd-mappe - N 200/ / Vilma Veronica Bischof ide: 205 av 366

53 ubmission Declaration hd-mappe - N 200/ / Vilma Veronica Bischof Oversendelse av hd-avhandling hd-mappe - 200/ / Dr. John Gunn m.fl. Klagenemnda MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 2011/ / Cecilia Marie Futsæther LARK studiet ved L ersonalmappe / / ide: 2058 av 366

54 Videre utvikling av LAA315/ LAA325 ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Videre utvikling av LAA315/LAA325 - Notat etter møte 23. mai 2012 ersonalmappe / / ide: 2059 av 366

55 Advarsel - Eksamen tudentmappe / / Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd MB's Klagenemnd MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 2011/ / Tron Gundersen Arbeidsavtale ersonalmappe / / ide: 2060 av 366

56 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Legeerklæring - fravær ved eksamen KOG230 tudentmappe / / ide: 2061 av 366

57 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe - 200/ / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Endringsskjema - endring fra ersonalmappe / / ide: 2062 av 366

58 Endringsskjema - endring fra ersonalmappe - 200/ / Legeerklæring - fravær ved eksamen tudentmappe / / Oversendelse av avtale - prosjekt "tarbeidelse av håndbok i bruk av fosforindekskalkulator Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren 2011/ / Bioforsk Arbeidsavtale ersonalmappe / / ide: 2063 av 366

59 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Avtale om rådgivning mellom FAG og Rådgiver 2012 Fagus Rådgivning 2004/ / FAG ublikasjon - Vale,. (2001) - engepolitikk etter finanskrisen Lagring rimærdata - Egenerklæring ved vitenskapelig publisering , - ØR - HH ved MB 2011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe / / ide: 2064 av 366

60 Rapportering om lagring av primærdata - ØR - publiseringsåret 2011 Egenerklæringer om lagring av primærdata - rapportering, publiseringsåret / / Ågot Aakra øknad, cv og vitnemål - tlysing - Researcher position AC 2012/ / AN Off. 25 Fabian Grammes Legeerklæring - fravær ved eksamen og tudentmappe / / Legeerklæring - utsettelse av eksamensinnlevering Dyrevelferd og lovgivning, / / ide: 2065 av 366

61 Opnnevning av sakkyndig komite tillingsutlysning - rofessor/førsteamanuensis i Formgiving av bebyggelse i landskap (40 %) - L 2012/ / Elin Børrud Legeattest - fravær ved eksamen i BOT200 og KJM210 tudentmappe 2005/ / ublikasjon - Nybakk, E. (2011) - nnovation in the wood bio-energy sector in Europe. Book chapter; pp CAB, Wallingford; Lagring rimærdata - Egenerklæring ved vitenskapelig publisering , - ØR - HH ved MB 2011/ / Legeerklæring - fravær ved eksamen FORN220 tudentmappe / / ide: 2066 av 366

62 Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonalmappe / / Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ersonalmappe / / NAV Grünerløkka Fravær fra eksamen i KJM100, H100, LV330 tudentmappe / / Avtale - videreføres fra Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / Meron Assefa Arega - HH ved MB-ØR ide: 206 av 366

63 Bevilgning fra Norges forskningsråd - rosjektnummer /O /O10 Fascination of lants Day 2012/ / Norges forskningsråd nnfrielse av tilsagn for rosjektnummer /O99 Technologies for reduced N2O emission from food production / / / Norges forskningsråd tudentmappe / / Kunngjøringstekst Tilsettingssak - økonomisjef - utlysningstekst 2012/ / ide: 2068 av 366

64 Referater fra intervju, protokoll mm Tilsettingssak - økonomisjef - utlysningstekst 2012/ / AN Off. 25 Tilbud om tilsetting Tilsettingssak - økonomisjef - utlysningstekst 2012/ / Mikal Johansen Oversendelse av kontrakt nr Brunbjørn: adferd og respons på forstyrrelser rosjekt - Brunbjørn: adferd og respons på forstyrrelser 2012/ / Direktoratet for naturforvaltning Ønsker ikke å benytte reisestipend tildelt våren 2012 ersonalmappe - 200/ / ide: 2069 av 366

65 ttalelse fra fagkomiteen etter 2. gangs utlysning tillingsutlysning - forsker - HA 2011/ / AN Off. 25 risforespørsel - roduksjon av uttrekk fra historisk arkivbase fra Offsak og Modulink for perioden Anskaffelse - roduksjon av uttrekk fra historisk arkivbase fra Offsak og Modulink for perioden / / HO NF rosjektledelse m.fl. Arbeidsavtale ersonalmappe / / tlysing - postdoc - Animal genetic resources... tillingsutlysning - postdoc - Animal genetic resources - HA N 2012/ / Jan Reiling ide: 200 av 366

66 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Tilskott til viltformål Lappmeis i ør-norge - Ønsker ikke midlene utbetalt rosjekt - Bestandsutvikling hos lappmeis i ør-norge 2011/ / Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen Legeerklæring - fravær ved eksamen i TAT100 tudentmappe / / rotokoll fra styremøte iås amarbeid mellom MB og Å, tudentsamskipnaden i Ås strategisk allianse 2011/ / tudentsamskipnaden i Ås ide: 201 av 366

67 Oversendelse av fagkomiteens uttalelse tillingsutlysning - forsker - HA 2011/ / AN Off. 25 ilvia Teresa Rodriguez Ramilo m.fl. Appointment of the evaluation committee for h.d.-mappe 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd Karakterutskrift hd-mappe - N 2009/ / D Ofl. 13, 1. ledd Appointment of the evaluation committee for hd-mappe - 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 202 av 366

68 Lysingstekst, off. søkeroversikt, saksframlegg tillingsutlysning - overingeniør i jord-og vannanalyser - M 2012/ / Referater, protokoll mm tillingsutlysning - overingeniør i jord-og vannanalyser - M 2012/ / AN Off. 25 Tilbud om tilsettting tillingsutlysning - overingeniør i jord-og vannanalyser - M 2012/ / Valentina Zivanovic Appointment of the evaluation committee for hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 203 av 366

69 tudentmappe / / Legeerklæring - fravær ved eksamen TBA201, MAT112, FY101 tudentmappe / / Konttaktperson til Evaluleringsportalen tatlige virksomheters medvirkning til lansering av Evalueringsportalen 2010/ / Nasjonalbiblioteket Høring - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Høring - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke 2012/ / Helse- og omsorgsdepartementet ide: 204 av 366

70 Organisk analytisk kjemi - dopingkontroll i hverdagen, Regnskap Organisk analytisk kjemi - "Dopingkontroll i hverdagen" / / Are Aastveit Mistanke om fusk/forsøk på fusk - N 2012/ / Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / Tilbud om tilsetting tillingsutlysning - ost doc - Bioinformatics 2012/ / Bujie Zhan ide: 205 av 366

71 ristilbud - roduksjon av uttrekk fra historisk arkivbase fra Offsak og Modulink for perioden Anskaffelse - roduksjon av uttrekk fra historisk arkivbase fra Offsak og Modulink for perioden / / AB Ofl. 23 tredje ledd Adjuva A Tilbud om tilsetting hd fellowship: Biochar in tropical soils 2012/ / Alfred Obia Forslag om opprettelse av Mikkelsberget naturreservat i Grue kommune - anmodning om uttalelse Forslag om opprettelse av Mikkelsberget naturreservat i Grue kommune 2012/ / Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen Opprykk til professor etter kompetanse ersonalmappe / / Geir Lieblein ide: 206 av 366

72 øknad om forskningstermin kalenderås 2013 ersonalmappe / / øknad om forskningstermin kalenderås 2013 ersonalmappe /30-30/ Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon ersonalmappe / / øknad om forskningstermin 2013/2014 ersonalmappe / / ide: 20 av 366

73 CEA-2010/ Acceptance of annual report CEA-2010/ Decision as regards application for funds under the Eurasia rogramme 2011/ / Norwegian centre for international cooperation in education Legeerklæring - fravær ved eksamen tudentmappe / / Medlemsskap i folketrygden - melding om vedtak ersonalmappe / / øknad om forskningstermin 2013/2014 ersonalmappe / / ide: 208 av 366

74 nformasjon om en svakhet i ehorte nformasjon om en svakhet i ehorte 2012/ / nntatt etter offentlighetslovens 24, 1. ledd tbetaling av tilskudd, kontonr Den norske komite av den europeiske organisasjon for husdyrproduksjon ( EAA ) 2012/ / nnovasjon Norge Regressbrev - skade kadesak erstatningskrav etter skade påført av instituttets bil BD / / Terra Forsikring A, kadeavdelingen rogressreport zbekistan 2012 Atomsikkerhet- Fellesprosjekt Kasakhstan og Kirgistan - rossjektnummer / / ide: 209 av 366

75 Retur av undertegnet kontrakt MB - Kraftgate som habitat rosjekt - Kartlegging av biologisk mangfold i kraftledningsgater Kraftgater som habitat: effekter av bredde, alder og plassering på biodiversitet - MB / / tatnett F Oversendelse av saksdokumenter - Klage på avslag om å få avlegge eksamen fra MB på hjemsted tudentmappe / / E-postkorrespondanse tudentmappe /49-320/ ngrid Belbo tlysningstekst tlysning av stilling som rørlegger - fagarbeider 2012/ / ide: 2080 av 366

76 Forelesning og disputas hd-mappe 2009/ / D Ofl. 13, 1. ledd amarbeidsavtale mellom ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Kurs i kvalitetsrevisjon - tatens vegvesen, Oversendelse av avtale for godkjenning Kurs i kvalitetsrevisjon - tatens vegvesen, / / Jarle T. Bjerkholt ide: 2081 av 366

77 Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe /-4 326/ øknad om permisjon ersonalmappe / / rogramme in Higher Education, Research and Development (HERD) in the Western Balkans. Your application for HERD / Agriculture - Cover letter - MENR VEGARA. CONTRACT ATTACHED. Western Balkans - rogrammet HERD 2009/ / Mensur Vegura Avtale om rådgivning mellom FAG og Rådgiver 2012 Fagus Rådgivning 2004/ / Faglig utvikling for grøntanleggssektoren ide: 2082 av 366

78 Resultat etter jordfeilsøk i Arboretveien NLH-trafo - trafostasjon - trafokiosk 2003/ / nfratek Elsikkerhet A rogramme in Higher Education, Research and Development (HERD) in the Western Balkans. Cover letter and contract (attached) - BHAL TALA Western Balkans - rogrammet HERD 2009/ / Bishal itaula Forvarsel om informasjonsmøte og svenneprøve ersonalmappe / / øknad om opprykk til professor etter kompetanse - inkl CV ersonalmappe / / ide: 2083 av 366

79 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / Klage over formelle feil ved eksamen / / nnkalling til møte med MBs klagenemnd - sak Klage over formelle feil ved eksamen / / ide: 2084 av 366

80 Meeting with the MBs Appeal Committee - case no Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til MBs klagenemnd - ak Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / Meeting with The MBs Appeal Committee Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til møte med MB - niversitetets klagenemnd Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / ide: 2085 av 366

81 Meeting with the MBs Appeal Committee Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til MBs klagenemnd - sak Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til møte med MBs klagenemnd - ak Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til møte med MBs klagenemnd - ak Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / ide: 2086 av 366

82 Mistanke om fusk / / nnkalling til møte i klagenemnda 19.juni 2012 MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 2011/ / Jon T. Johnsen m.fl. øknad om ny studieplan tudentmappe 2005/ / Confirmation of submission CR-2011/ amarbeid Norge - Russland - Joint Master 2012/ / enter for internasjonalt universitetssamarbeid ide: 208 av 366

83 øknad om endring av utdanningsplan hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om godkjenning av utdanningsplan - hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Oversikt festekontrakter Forvaltning av skog, arealer boligfelt, Årungen og arealer som ikke direkte inngår i parkarealene 2012/ / Oversikt eiendommer Forvaltning av skog, arealer boligfelt, Årungen og arealer som ikke direkte inngår i parkarealene 2012/ / ide: 2088 av 366

84 Godkjenning av utdanningsplan hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om studiepermisjon tudentmappe / / Godkjenning av utdanningsplan hd mappe / / Klage på formell feil ved hjemmeeksamen i B322 Klage på formell feil ved hjemmeeksamen i 2012/ / ide: 2089 av 366

85 Kompetanse for kvalitet. tbetaling av midlar til gjennomføring av vidareutdanningstilbod og omdisponerte midlar til etterutdanning for studieåret Varig videreutdanning for lærere - søknad Kunnskapsdepartementet ( KD ) 2008/ / tdanningsdirektoratet Trekker søknad tillingsutlysning - forsker - HA 2011/ / Kiranpreet Kaur øknad om godkjenning av utdanningsplan - hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Konsortieravtale i prosjektet "Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing" (Maneco) Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing" - Maneco 2012/ / Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ide: 2090 av 366

86 Høring - endringer i forskrift 5. mai 1995 om vern av miljøet i Antarktis Høring - endringer i forskrift 5. mai 1995 om vern av miljøet i Antarktis 2012/ / Miljøverndepartementet tlysning av 2 stillinger som fredskorpsdeltaker tillingsutlysning av to fredskorpsstillinger - Noragric N 2012/ / Jan Reiling Godkjenning av utdanningsplan hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Klage på evaluering av søkerne till.nr 12/442 hd-position in climatic adaptation of trees 2012/ / AN Off. 25 Neemaeli siri versen ide: 2091 av 366

87 var på klage på evaluering av søkerne till.nr 12/442 hd-position in climatic adaptation of trees 2012/ / AN Off. 25 Neemaeli siri versen nformasjon om NOKT-portalen NOKT-portalen 2012/ / Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen øknad om endring av veiledergruppe - hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om endring av veiledergruppe - hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2092 av 366

88 ubmission Declaration, Author Declarations h.d.-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om forskningsmidler prosjekt - Beslutningsstøtteverktøy for skogbehandling i bestand øker: ilvinova A rosjekt - Beslutningsstøtteverktøy for skogbehandling i bestand - forprosjekt 2012/ / tviklingsfondet for skogbruket Retur av undertegnet kontrakt om bidragsforskning rosjekt - Beslutningsstøtteverktøy for skogbehandling i bestand - forprosjekt 2012/ / ilvinova A nnfrielse av tilsagn for prosjektnr /O99 rosjekt /10 ( /199 ) - Broiler feed enrichment with selenium, n-3 fatty acids and histidine. mplications for human health, meat quality and animal health 2008/ / Norges forskningsråd ide: 2093 av 366

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010 Referat - Styremøte - 9.12.9 Møtebok - Styremøter - HA - 29 213/1844-12 1434/213 1.1.213 9.12.29 Framdriftsrapport pr 1.1.213 rosjekt 184636/S3 - Effects of changing climate on the alpine tree line and

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

31.08.2011 31.08.2011. Melding om utbetaling - statlige INTERREG midler - prosjekt "Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab." 30.08.

31.08.2011 31.08.2011. Melding om utbetaling - statlige INTERREG midler - prosjekt Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab. 30.08. om godkjenning av opplæringsdel hd student - 007/169-11 994/011 01.09.011 31.08.011 D Ofl. 13, 1. ledd Ny sensur etter klage på karakter AL103 Klage på karakterfastsetting 011 - AL103 011/893-7 995/011

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 06.09.2015 Journalenhet: I, 14/00062-27 Svar på varselbrev om konsekvenser i forhold til ikke å avlegge/bestå eksamen Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X I, 14/00042-31 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: 25.08.2015 Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml Page 1 of 42 Offentlig journal 16.08.2014-31.08.2014 14/01433-1 Dok.dato: 26.02.2014 Jour.dato: 18.08.2014 Arkivkode: 820 Grad: U U Til: Tollregion Oslo og Akershus Sak: Søknad om registrering som avgiftsfri

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer