Side: 2006 av 366 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31.05.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012. Side: 2006 av 366 7"

Transkript

1 2012/ / V Offentleglova 13, 1. ledd Dyreassisterte intervensjoner med hund, Oversendelse av avtale for godkjenning Dyreassisterte intervensjoner med hund, / / Torstein teine Epost mottatt 29/ Bioteknologiske metoder i forvaltning av biologisk mangfold - RFF-nummer MB-nr / / Blå og grønne strukturer i urbane strøk, Oversendelse av avtale for godkjenning Blå og grønne strukturer i urbane strøk, / / Valborg Lippestad ide: 2006 av 366

2 Oversendelse av samarbeidsavtale - prosjekt Bioteknologiske metoder i forvaltning av biologisk mangfold - RFF-nummer MB-nr / / Høgskolen i Hedmark BM-prosjektering, Oversendelse av avtaler for godkjenning BM - prosjektering, / / Valborg Lippestad Tilbud om stilling till.nr 12/391 tipendiat i fornybar energi 2012/ / AN Off. 25 Anna Kipping Fysisk aktivitet og mat, nderskrevet avtale Fysisk aktivitet og mat, / / Gaia Tjøme ide: 200 av 366

3 aksbehandlingsfeil på klage Klage på saksbehandlingsfeil - Kurset LAA / / aksbehandlingsfeil på klage Klage på saksbehandlingsfeil - Kurset LAA / / M Egenerklæring 2011 Egenerklæringer om lagring av primærdata - rapportering, publiseringsåret / / Leieavtale mellom NLH og Norsk Landbruksmuseum - Gamle posthus m/museumstilbygg amarbeid om museumsdrift mellom NLH og Norsk Landbruksmuseum NLM 2003/ / Norsk Landbruksmuseum ide: 2008 av 366

4 øknad om forskningsmidler rosjekt ocial-ecological reselience in forest management rosjekt - ocial-ecological reselience in forest management 2012/ / Norges forskningsråd Kvittering for mottatt søknad rosjekt - ocial-ecological reselience in forest management 2012/ / Norges forskningsråd tsendelse av konsortieavtale for underskrift - NFR-nr 20804/O99 - Causes of piglet mortality rosjekt 20804/O99 - Causes of piglet mortality, and the impact of uterine environment, maternal behavioural traits and their genetic component 2012/ / Norges veterinærhøgskole m.fl. NFR-søknad Godkjenning fra prosjekteier NFR-søknader / / Dag Anders Brede ide: 2009 av 366

5 ubmitted NFR-søknader / / Vincent Eijsink miljø2015: øknader NFR-søknader / / Roland Kallenborn Tildeling post.doc. Åshild Ergon for 9 mnd. i 2012 Budsjett M N 2011/ / Anja Nieuwenhuis Nes et al; History, current knowledge... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner KBM 2012/ / ide: 2010 av 366

6 Fysisk aktivitet og mat, økologiske skolehager og bærekraftig undervisning, Oversendelse av avtale for godkjenning Fysisk aktivitet og mat, / / Jarle T. Bjerkholt Retur av søknader tlysing - Researcher position AC 2012/ / tanko kugor m.fl. åminnelse - Hagebruksundersøkelsen 2011 Hagebruksundersøkelsen / / tatistisk entralbyrå Bedømmelseskomite for ph.d.-graden - hd mappe - N 2008/ / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2011 av 366

7 rofessor Albert oenen Award Albert oenen foundation 2012/ / tichting rofessor Albert oenen Behandling av prosjektsøknader til Norsk genressurssenter - rosjekt Klonsamling - gamle hageroser samlet på Østlandet Klonsamling - gamle hageroser samlet på Østlandet 200/ / Norsk genressurssenter, kog og landskap Forslag til rutiner for låsing og tilgang Lås og tilgang N 2012/ / iri Margrethe Løksa Naturgrunnlaget - vann, luft, jord og stein Regnskap Naturgrunnlaget - vann, luft, jord og stein / / Jarle T. Bjerkholt ide: 2012 av 366

8 Tilskuddsbrev - rosjekt tviding av mangfoldet i havre tvikling av mangfaldet i havre 2011/ / Norsk genressurssenter, kog og landskap nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /O10 rosjekt /10 - A genetic solution to reduce boar taint in intact male pigs 2009/ / Norges forskningsråd nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /O10 rosjket - NFR nr /10 - almon Market Analysis Modules (MAM) - A. G. Guttormsen - amarbeidspartnere 2010/ / Norges forskningsråd Oversendt styrets beretning og årsregnskap for 2011 Hartmann Bollerøds Legat 2003/ / NFOR ide: 2013 av 366

9 Kommentar til søker nr. 5 tlysing - Researcher position AC 2012/ / AN Off. 25 Elena Rocca rotokoll (HTA 238 nr. 3) ersonalmappe / / Legeerklæring - Fravær ved eksamen MATH112, TAT100 og MATH111 (MATH111 Konte) tudentmappe / / øknad om forskningsmidler - rosjekt Treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning rosjekt - Bestemmelse av treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning 2012/ / Borregaard Forskningsfond ide: 2014 av 366

10 Legeattest - Fravær ved eksamen B133 tudentmappe / / Oppsigelse ersonalmappe / / Vurdering av søkerne till.nr 12/442 hd-position in climatic adaptation of trees 2012/ / AN Off. 25 Line Nybakken Avtale - kal forlenges til Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd ide: 2015 av 366

11 Avtale - kal forlenges til Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Avtale - kal forlenges til Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Avtale - kal forlenges til Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Legeerklæring - Fravær ved eksamen AO23 tudentmappe 2010/ / ide: 2016 av 366

12 Oppnevning av bedømmelseskomite for hd-graden - h.d.-mappe 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd Eksamenslokale - studieavdelingen Eksamenslokaler - tudieavdelingen 2012/ / Ronja kaug Kursbevis - HM-nøkkelen - HM for ledere ersonalmappe / / Kontrakt mellom M(MB)-Grønn Næringskompetanse-ngvoldstad gartneri Fordeling av begonia 2012/ / Trinne Hvolsef-Eide ide: 201 av 366

13 NTEF-ngvoldstad Gartneri bevilgningsbrevet Fordeling av begonia 2012/ / Trine Hvolsef-Eide øknad om forskningsmidler - prosjekt Biodiversity in black rosjekt - Biodiversity in black 2012/ / Norges forskningsråd Foreløpig melding om tildeling Erasmus mobilitet - studieåret ocrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement 2012/ / / enter for internasjonalisering av utdanning Tildeling stipendiat Marit Hystad for 2012 Budsjett KBM 2011/ / Ann-Kristin Øyen ide: 2018 av 366

14 NOVA KR MB - ERTFKAT hd-mappe / / øknad om sentrale bygdeutviklingsmidler rosjekt /10 - Quality Goat Milk for Cheese roduction - Kvalitetsmjølk for kvit geitost 200/ / Hovedkomiteen for Geit 2013, v/bioforsk Nord Holt Trekker søknaden till.nr 12/51 - hd-position - stipendiat - in Conservation ecology 2012/ / AN Off. 25 Marit olum øknad om velferdspermisjon ersonalmappe / / NA ide: 2019 av 366

15 Forslag til bedømmelseskomite for hd-graden til hd-student hd-mappe - 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd Leder for MBs klagenemnd MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 2011/ / Jon T. Johnsen Melding om høring - Forslag til nye regler om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - aksnr 2012/313 Høring - Forslag til nye regler om økologisk produksjon og merking av økologiske prosukter - aksnr 2012/ / / Mattilsynet Hovedkontoret tlysning av midler til entreprenørskap i høyere utdanning Norgesuniversitetet 2011 og ntegrering av entreprenørskap og innovasjon som fagområde i alle studieprogrammer ved MB 2011/ / Norgesuniversitetet ide: 2020 av 366

16 Høring - Forslag til endring i forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg Høring - Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i Ryfylke 2011/ / Mattilsynet Hovedkontoret Kvittering NFR-søknader / / Kvittering - NFR fra ettersen, Bjørn Mulige nye prosjekter for MT 2003/ / Orientering om samarbeidstiltak mellom Ås kommune, Akershus fylkeskommune, Campus-instituttene, tudentsamskipnaden i Ås og fellesstyret for MB og NVH amarbeidsutvalg for Campus Å og kommunale og fylkeskommunale myndigheter i Akershus - Kollektivtransport 2011/ / amarbeidsutvalget med Ås kommune og AFK m.fl. ide: 2021 av 366

17 Kvittering NFR-søknader / / Kvittering for mottatt søknad rosjekt - imulation methods to assess the effect of sampling and non-sampling errors on estimating forest estimating forest biomass changes at different spatial scales (post-doc stipend - Liviu Ene) 2012/ / Referat fra styringsdialog - NA tyringsdialoger / / Ørjan Totland Referat fra styringsdialog - L tyringsdialoger / / Eva rene Falleth ide: 2022 av 366

18 niverstetet for miljø- og biovitenskap (MB), 1432 Ås, Gnr.42, bnr.1 Ås kommune - varsel om oppstart av fredningssak, Kulturminneloven 22A JF. 15 Fredningssak for MB - Kulturminneloven 2012/ / Riksantikvaren Referat fra styringsdialog - HA tyringsdialoger / / Torstein teine tdanningsplan hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd tdanningsplan godkjennes hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2023 av 366

19 Formell oppsigelse av stilling ersonalmappe / / Melding om innlevering av doktorgradsavhandling hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Avtale hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd tdanningsplan hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2024 av 366

20 tdanningsplan hd-mappe 2010/ / D Ofl. 13, 1. ledd tudentmappe / / Avtale hd-mappe 2009/ / D Ofl. 13, 1. ledd Avtale hd-mappe 2009/ / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2025 av 366

21 Avtale hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Registrering av umatrikulert veigrunn - forvarsel Registrerting av umatrikulert veigrunn - Raveien 2012/ / Ås kommune Avtale hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om redusert stilling fra 100 til 80% fram til ersonalmappe / / Christian ørensen ide: 2026 av 366

22 Referat fra styringsdialog KBM tyringsdialoger 2012 N 2012/ / Are Aastveit Medlemsskap i folketrygden - melding om vedtak ersonalmappe / / RE: Application NRF - roject title: New development on biodisel... Mulige nye prosjekter for MT 2003/ / Jorge Mario Marchetti Rapport - mporttillatelse for frø fra Estland Vedtak om dispensasjon - Tilsynsrapport m.m. - M 2009/ / Mattilsynet, Distriktskontoret ide: 202 av 366

23 Ressursteam- fungeringsperiode ersonalmappe / / Ressursteam (RT) fungeringsperiode ersonalmappe 2010/ / ndersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal 2012, RA-068 ndersøkelse om ledige stillinger tatistisk sentralbyrå 2012/ / tatistisk sentralbyrå Tildelingsbrev Anbud - nnkjøp av elementanalysator til NA 2012/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Matriks A m.fl. ide: 2028 av 366

24 øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/ / AN Off. 25 Kari Margrethe abro øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/163-10/ AN Off. 25 Hilde Kristine Langsholt øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/ / AN Off. 25 Britt Langøien øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/ / AN Off. 25 Nadezhda Bakken ide: 2029 av 366

25 øknad tlysning av stilling som bibliotekar - 2 faste stillinger i henholdsvis 100% og 60% - Tilsatt: Hilde Kristine Langsholt og Beate Fønhus 2011/ / AN Off. 25 Beate M. Fønhus Legeattest - fravær ved eksamen BO130 tudentmappe / / Forelesning og disputas h.d.-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Forelesning og disputas hd-mappe - 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2030 av 366

26 tatement from the evaluation committee hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Arbeidsavtale ersonalmappe / / Lorentzen og Vangen - Genetic and phenotypic analysis of meat quality traits... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Lundblad et al (Mette ørensen) - leal digestibility of crude protein, amino acids, dry matter and... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / ide: 2031 av 366

27 Lundgren et al (Odd Vangen) - Heritability of shoulder ulcers and genetic correlations... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Randby et al - Early lactation feed intake and milk yield responses of... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Rodgers et al (Birger vihus) - Extent and method of grinding of sorghum prior... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Vhile et al (N.. Kjos) - Feeding Jerusalem artichoke reduced skatole... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / ide: 2032 av 366

28 Yunpeng Wang et al - arameters in dynamic models... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Magnus Åsli et al - Brines added sodium bicarbonate improve... Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 2012/ / Arbeidsavtale - fast ersonalmappe / / øknad om permisjon - foreldrepermisjon ersonalmappe / / ide: 2033 av 366

29 Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe / / øknad om permisjon - foreldrepermisjon ersonalmappe / / Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe / / Referat fra styringsdialog - M tyringsdialoger / / Øystein Johnsen ide: 2034 av 366

30 Referat fra styringsdialog - ØR tyringsdialoger / / Ragnar Øygard Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe / / Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe / / ide: 2035 av 366

31 Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe - 200/ / tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Avtale videreføres fra Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / ide: 2036 av 366

32 ykemelding - fravær ved alle eksamner og konteeksamner tudentmappe / / Avtale mellom MB og Nerliens - Anskaffelse av E Robot Anbud - E Robot 2012/ / Nerliens Meszansky A tlysing - stipendiat - Helsefremmende tiltak for eldre med demens tillingsutlysning - tipendiat - Helsefremmende tiltak for eldre med demens - HA N 2012/ / Jan Reiling Legeerklæring - forsinkelse i innlevering av masteroppgave tudentmappe / / ide: 203 av 366

33 tlysing - seniorrådgiver tillingsutlysning - seniorrådgiver - HA N 2012/ / Jan Reiling tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe / / tillingsannonse tillingsutlysning - T-konsulent - T og ervice - tillingen ble trukket tilbake N 2012/ / Jan Reiling tlysningstekst 2012/506 tillingsutlysning - Four phd research fellowships - MT 2012/ / ide: 2038 av 366

34 Evaluering av søkerne fra fagmiljøene - innstilling til Evalueringskomiteens møte tillingsutlysning - Four phd research fellowships - MT 2012/ / Nils Bjugstad m.fl. tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe - 200/ / Legeerklæring - Fravær ved eksamen EE tudentmappe / / øknad om professorstipend ersonalmappe / / ide: 2039 av 366

35 Klimatiltak i landbruket, Nordland Regnskap Klimatiltak i landbruket Nordland fylke / / Torstein teine Økonomiforvaltningen 2012 HA Økonomiforvaltning ved MB / / FW: Hele FHF søknaden i pdf-fil NFR-søknader / / Gerd Elisabeth Vegarud Norges Landbrukshøgskoles felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats NLHs felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats og forbedring av studiekvaliteten - Org.nr / / nifor ide: 2040 av 366

36 Tillatelse til innføring av kumelkeprøver til vitenskapelig bruk fra Etiopia Diverse avtaler for KBM 2012/ / Mattilsynet - Distriktskontoret Romerike Legeattest - Fravær ved eksamen EE311 tudentmappe 2010/ / Legeerklæring - fravær ved eksamen tudentmappe / / Revidert nasjonalbudsjett Foreløpig tatsbudsjett / / Kunnskapsdepartementet ide: 2041 av 366

37 Tilskott til viltformål Lappmeis i ør-norge - tatsbudsjettet kap 1425 ost 1.3 rosjekt - Bestandsutvikling hos lappmeis i ør-norge 2011/ / Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen Retur av konsortieavtale i prosjekt "Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing (MANECO)" rosjekt: Konsortie - Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing (MANECO) 2012/ / NTN, Vitenskapsmuseet Klage over formell feil ved eksamen Klage over formelle feil ved eksamen / / øknad om godkjenning av utdanningsplan - hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2042 av 366

38 Bruk av logo i personvernombudets medlemsarkiv Bruk av logo i personvernombudets meldingsarkiv 2012/ / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste A Transmission of amendments to the contract - project no 21192/H30 Courting catastrophe? Humanitarian policy and practice in a changing climate (Researcher project - NORGLOBAL) rosjektnr / / Norges forsksningsråd Bekreftelse forlengelse av prosjektperiode, ny dato Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren 2011/ / Agreement - research - impacts of climate change in Nordic rimary ndustries mpacts of Climate Change in Nordic rimary ndustries 2011/ / Bioforsk Vest ærheim ide: 2043 av 366

39 Oversendelse av instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor Oversendelse av instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor 2012/ / Kunnskapsdepartementet MBs historiske samlinger MBs historiske samlinger 2012/ / Even Haugland, styreleder i Norsk landbruksmuseums venner -ak 60/2012 Opptaksrammer for studieåret 2012/2013 ak - Opptaksrammer / / Avtale/Kontrakt om samarbeid og fordeling av midler i NFR /V40 Molecular dissection of a novel epigenetic mechanism in Norway spruce 200/ / Jorunn Olsen ide: 2044 av 366

40 Økonomiforvaltningen ved Noragric Økonomiforvaltning ved MB / / Legeerklæring - fravær ved eksamen MATH112 tudentmappe / / ykemelding - fravær ved eksamen tudentmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / ide: 2045 av 366

41 Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Vitnemål hd-mappe - N 2008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Bekreftelse - forlengelse av prosjektperiode, ny sluttdato Årungens trofiutvikling og eksponering for miljøgifter - endringer med tiden - referansetilstand - studert ved sedimentanalyser 2011/ / Brukerundersøkelse Riksrevisjonens regnskapsrevisjon 2011 Brukerundersøkelse - Riksrevisjonens regnskapsrevisjon / / Riksrevisjonen ide: 2046 av 366

42 ykdom ved eksamen - BO210 tudentmappe / / øknad om velferdspermisjon innvilget ersonalmappe / / RER-10/0011-HERD/Landbruk - utbetaling av midler for / Western Balkans - rogrammet HERD 2009/ / tenriksdepartementet Tildeling av bestemannspremie 2011 Hartmann Bollerøds Legat 2003/ / Roar Økseter ide: 204 av 366

43 Møte om ledelse og utøvelse av design landskapsarkitektur. Tirsdag ersonalmappe / / Møte om faglig ledelse fagfeltet prosjektering og design LA 21.september 2011 ersonalmappe / / Vedr. utbetaling av bestemannspremie Hartmann Bollerøds Legat 2003/ / NFOR ersonalmappe / / ide: 2048 av 366

44 tlysningstekst tlysning av stilling som grafisk designer/ad og fotograf (ett års vikariat 50%) 2012/ / AN Off. 25 ykdom eksamen tudentmappe / / Morten Opdahl Legeerklæring -fravær ved eksamen i J331 tudentmappe / / CEA-2012/ Decision as regards your application to the Eurasia rogramme CEA-Eurasia program. Kallenborn 2012/ / Roland Kallenborn ide: 2049 av 366

45 tlysningstekst tlysning av stilling som seniorrådgiver - Kommunikasjonsavdelingen 2012/ / Avtaledokument for Regionalt bedriftsprosjekt MelduggFri prosjekt 2012/ / Hans R. Gislerød amarbeidsavtale / konsortieavtale - MelduggFri MelduggFri prosjekt 2012/ / Hans R. Gislerød Bevilgning - regionalt bedriftsprosjekt fra Oslofjordfondet MelduggFri prosjekt 2012/ / Hans R. Gislerød ide: 2050 av 366

46 Disposisjonsavtale Vedtak om dispensasjon - Tilsynsrapport m.m. - M 2009/ / Yara raxair A Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging (A-virksomheter) ndervisning i tungt og ensformig arbeid - Renhold 2012/ / NAV tiltak Akershus New bilateral Erasmus Agreement ocrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement 2012/ / / Technische niversität Dredsen Likviditetsrapport for perioden Likviditetsrapporter / / Direktoratet for økonomistyring ide: 2051 av 366

47 Legeerklæring - fravær ved eksamen i LAD102, J100 tudentmappe / / Oppnevning som leder av fellesstyret for MB og NVH Fellesstyret for NVH og MB - Konstitusjon og oppnevning av medlemmer 2010/ / Kunnskapsdepartementet ålagt overtid for Jon Dellnes, juni og juli 2012 Godkjenning av overtid T og service 2011/ / øknad om forlengelse av ansettelsesperioden til ersonalmappe - N 2008/ / Claus chive ide: 2052 av 366

48 Arbeidsavtale - fast fra ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Oversendelse av saksdokumenter - Mistanke om fusk/forsøk på fusk - Mistanke om fusk/forsøk på fusk - N 2012/ / ide: 2053 av 366

49 Arbeidsavtale - fast tilsetting fra ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / Oversendelse av saksdokumenter - Mistanke om fusk/forsøk på fusk - Mistanke om fusk/forsøk på fusk - N 2012/ / Oppsigelse av stilling ved M ersonalmappe / / ide: 2054 av 366

50 tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe / / tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe / / Arbeidstaker slutter - siste dag med lønn ersonalmappe / / Begrunnelse for egeninnsats i prosjektet rosjekt - Biodiversity in black 2012/ / Gunnar Jensen ide: 2055 av 366

51 Arbeidstaker slutter - siste dag med lønn ersonalmappe 2010/ / Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / tans av lønn for perioden ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / ide: 2056 av 366

52 Bevilgning fra Norges forskningsråd /O10 Fascination of lants Day 2012/ / Trine Hvolsef-Eide Forvaltning av MBs skog, utmark og arealer i boligområdene rundt Ås sentrum Forvaltning av skog, arealer boligfelt, Årungen og arealer som ikke direkte inngår i parkarealene N 2012/ / iri Margrethe Løksa Oppsigelse av vedlikeholdsavtale heisanlegg Vedlikehold - heis - NLH - MB 2003/ / Reber chindler Heis A Authorship Declaration hd-mappe - N 200/ / Vilma Veronica Bischof ide: 205 av 366

53 ubmission Declaration hd-mappe - N 200/ / Vilma Veronica Bischof Oversendelse av hd-avhandling hd-mappe - 200/ / Dr. John Gunn m.fl. Klagenemnda MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 2011/ / Cecilia Marie Futsæther LARK studiet ved L ersonalmappe / / ide: 2058 av 366

54 Videre utvikling av LAA315/ LAA325 ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Videre utvikling av LAA315/LAA325 - Notat etter møte 23. mai 2012 ersonalmappe / / ide: 2059 av 366

55 Advarsel - Eksamen tudentmappe / / Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd MB's Klagenemnd MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 2011/ / Tron Gundersen Arbeidsavtale ersonalmappe / / ide: 2060 av 366

56 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Legeerklæring - fravær ved eksamen KOG230 tudentmappe / / ide: 2061 av 366

57 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe - 200/ / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Endringsskjema - endring fra ersonalmappe / / ide: 2062 av 366

58 Endringsskjema - endring fra ersonalmappe - 200/ / Legeerklæring - fravær ved eksamen tudentmappe / / Oversendelse av avtale - prosjekt "tarbeidelse av håndbok i bruk av fosforindekskalkulator Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren 2011/ / Bioforsk Arbeidsavtale ersonalmappe / / ide: 2063 av 366

59 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Avtale om rådgivning mellom FAG og Rådgiver 2012 Fagus Rådgivning 2004/ / FAG ublikasjon - Vale,. (2001) - engepolitikk etter finanskrisen Lagring rimærdata - Egenerklæring ved vitenskapelig publisering , - ØR - HH ved MB 2011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe / / ide: 2064 av 366

60 Rapportering om lagring av primærdata - ØR - publiseringsåret 2011 Egenerklæringer om lagring av primærdata - rapportering, publiseringsåret / / Ågot Aakra øknad, cv og vitnemål - tlysing - Researcher position AC 2012/ / AN Off. 25 Fabian Grammes Legeerklæring - fravær ved eksamen og tudentmappe / / Legeerklæring - utsettelse av eksamensinnlevering Dyrevelferd og lovgivning, / / ide: 2065 av 366

61 Opnnevning av sakkyndig komite tillingsutlysning - rofessor/førsteamanuensis i Formgiving av bebyggelse i landskap (40 %) - L 2012/ / Elin Børrud Legeattest - fravær ved eksamen i BOT200 og KJM210 tudentmappe 2005/ / ublikasjon - Nybakk, E. (2011) - nnovation in the wood bio-energy sector in Europe. Book chapter; pp CAB, Wallingford; Lagring rimærdata - Egenerklæring ved vitenskapelig publisering , - ØR - HH ved MB 2011/ / Legeerklæring - fravær ved eksamen FORN220 tudentmappe / / ide: 2066 av 366

62 Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonalmappe / / Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ersonalmappe / / NAV Grünerløkka Fravær fra eksamen i KJM100, H100, LV330 tudentmappe / / Avtale - videreføres fra Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / Meron Assefa Arega - HH ved MB-ØR ide: 206 av 366

63 Bevilgning fra Norges forskningsråd - rosjektnummer /O /O10 Fascination of lants Day 2012/ / Norges forskningsråd nnfrielse av tilsagn for rosjektnummer /O99 Technologies for reduced N2O emission from food production / / / Norges forskningsråd tudentmappe / / Kunngjøringstekst Tilsettingssak - økonomisjef - utlysningstekst 2012/ / ide: 2068 av 366

64 Referater fra intervju, protokoll mm Tilsettingssak - økonomisjef - utlysningstekst 2012/ / AN Off. 25 Tilbud om tilsetting Tilsettingssak - økonomisjef - utlysningstekst 2012/ / Mikal Johansen Oversendelse av kontrakt nr Brunbjørn: adferd og respons på forstyrrelser rosjekt - Brunbjørn: adferd og respons på forstyrrelser 2012/ / Direktoratet for naturforvaltning Ønsker ikke å benytte reisestipend tildelt våren 2012 ersonalmappe - 200/ / ide: 2069 av 366

65 ttalelse fra fagkomiteen etter 2. gangs utlysning tillingsutlysning - forsker - HA 2011/ / AN Off. 25 risforespørsel - roduksjon av uttrekk fra historisk arkivbase fra Offsak og Modulink for perioden Anskaffelse - roduksjon av uttrekk fra historisk arkivbase fra Offsak og Modulink for perioden / / HO NF rosjektledelse m.fl. Arbeidsavtale ersonalmappe / / tlysing - postdoc - Animal genetic resources... tillingsutlysning - postdoc - Animal genetic resources - HA N 2012/ / Jan Reiling ide: 200 av 366

66 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Tilskott til viltformål Lappmeis i ør-norge - Ønsker ikke midlene utbetalt rosjekt - Bestandsutvikling hos lappmeis i ør-norge 2011/ / Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen Legeerklæring - fravær ved eksamen i TAT100 tudentmappe / / rotokoll fra styremøte iås amarbeid mellom MB og Å, tudentsamskipnaden i Ås strategisk allianse 2011/ / tudentsamskipnaden i Ås ide: 201 av 366

67 Oversendelse av fagkomiteens uttalelse tillingsutlysning - forsker - HA 2011/ / AN Off. 25 ilvia Teresa Rodriguez Ramilo m.fl. Appointment of the evaluation committee for h.d.-mappe 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd Karakterutskrift hd-mappe - N 2009/ / D Ofl. 13, 1. ledd Appointment of the evaluation committee for hd-mappe - 200/ / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 202 av 366

68 Lysingstekst, off. søkeroversikt, saksframlegg tillingsutlysning - overingeniør i jord-og vannanalyser - M 2012/ / Referater, protokoll mm tillingsutlysning - overingeniør i jord-og vannanalyser - M 2012/ / AN Off. 25 Tilbud om tilsettting tillingsutlysning - overingeniør i jord-og vannanalyser - M 2012/ / Valentina Zivanovic Appointment of the evaluation committee for hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 203 av 366

69 tudentmappe / / Legeerklæring - fravær ved eksamen TBA201, MAT112, FY101 tudentmappe / / Konttaktperson til Evaluleringsportalen tatlige virksomheters medvirkning til lansering av Evalueringsportalen 2010/ / Nasjonalbiblioteket Høring - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Høring - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke 2012/ / Helse- og omsorgsdepartementet ide: 204 av 366

70 Organisk analytisk kjemi - dopingkontroll i hverdagen, Regnskap Organisk analytisk kjemi - "Dopingkontroll i hverdagen" / / Are Aastveit Mistanke om fusk/forsøk på fusk - N 2012/ / Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / Tilbud om tilsetting tillingsutlysning - ost doc - Bioinformatics 2012/ / Bujie Zhan ide: 205 av 366

71 ristilbud - roduksjon av uttrekk fra historisk arkivbase fra Offsak og Modulink for perioden Anskaffelse - roduksjon av uttrekk fra historisk arkivbase fra Offsak og Modulink for perioden / / AB Ofl. 23 tredje ledd Adjuva A Tilbud om tilsetting hd fellowship: Biochar in tropical soils 2012/ / Alfred Obia Forslag om opprettelse av Mikkelsberget naturreservat i Grue kommune - anmodning om uttalelse Forslag om opprettelse av Mikkelsberget naturreservat i Grue kommune 2012/ / Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen Opprykk til professor etter kompetanse ersonalmappe / / Geir Lieblein ide: 206 av 366

72 øknad om forskningstermin kalenderås 2013 ersonalmappe / / øknad om forskningstermin kalenderås 2013 ersonalmappe /30-30/ Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon ersonalmappe / / øknad om forskningstermin 2013/2014 ersonalmappe / / ide: 20 av 366

73 CEA-2010/ Acceptance of annual report CEA-2010/ Decision as regards application for funds under the Eurasia rogramme 2011/ / Norwegian centre for international cooperation in education Legeerklæring - fravær ved eksamen tudentmappe / / Medlemsskap i folketrygden - melding om vedtak ersonalmappe / / øknad om forskningstermin 2013/2014 ersonalmappe / / ide: 208 av 366

74 nformasjon om en svakhet i ehorte nformasjon om en svakhet i ehorte 2012/ / nntatt etter offentlighetslovens 24, 1. ledd tbetaling av tilskudd, kontonr Den norske komite av den europeiske organisasjon for husdyrproduksjon ( EAA ) 2012/ / nnovasjon Norge Regressbrev - skade kadesak erstatningskrav etter skade påført av instituttets bil BD / / Terra Forsikring A, kadeavdelingen rogressreport zbekistan 2012 Atomsikkerhet- Fellesprosjekt Kasakhstan og Kirgistan - rossjektnummer / / ide: 209 av 366

75 Retur av undertegnet kontrakt MB - Kraftgate som habitat rosjekt - Kartlegging av biologisk mangfold i kraftledningsgater Kraftgater som habitat: effekter av bredde, alder og plassering på biodiversitet - MB / / tatnett F Oversendelse av saksdokumenter - Klage på avslag om å få avlegge eksamen fra MB på hjemsted tudentmappe / / E-postkorrespondanse tudentmappe /49-320/ ngrid Belbo tlysningstekst tlysning av stilling som rørlegger - fagarbeider 2012/ / ide: 2080 av 366

76 Forelesning og disputas hd-mappe 2009/ / D Ofl. 13, 1. ledd amarbeidsavtale mellom ersonalmappe / / Arbeidsavtale ersonalmappe / / Kurs i kvalitetsrevisjon - tatens vegvesen, Oversendelse av avtale for godkjenning Kurs i kvalitetsrevisjon - tatens vegvesen, / / Jarle T. Bjerkholt ide: 2081 av 366

77 Arbeidstaker slutter - siste arbeidsdag ersonalmappe /-4 326/ øknad om permisjon ersonalmappe / / rogramme in Higher Education, Research and Development (HERD) in the Western Balkans. Your application for HERD / Agriculture - Cover letter - MENR VEGARA. CONTRACT ATTACHED. Western Balkans - rogrammet HERD 2009/ / Mensur Vegura Avtale om rådgivning mellom FAG og Rådgiver 2012 Fagus Rådgivning 2004/ / Faglig utvikling for grøntanleggssektoren ide: 2082 av 366

78 Resultat etter jordfeilsøk i Arboretveien NLH-trafo - trafostasjon - trafokiosk 2003/ / nfratek Elsikkerhet A rogramme in Higher Education, Research and Development (HERD) in the Western Balkans. Cover letter and contract (attached) - BHAL TALA Western Balkans - rogrammet HERD 2009/ / Bishal itaula Forvarsel om informasjonsmøte og svenneprøve ersonalmappe / / øknad om opprykk til professor etter kompetanse - inkl CV ersonalmappe / / ide: 2083 av 366

79 Arbeidsavtale ersonalmappe / / Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / Klage over formelle feil ved eksamen / / nnkalling til møte med MBs klagenemnd - sak Klage over formelle feil ved eksamen / / ide: 2084 av 366

80 Meeting with the MBs Appeal Committee - case no Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til MBs klagenemnd - ak Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / Meeting with The MBs Appeal Committee Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til møte med MB - niversitetets klagenemnd Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / ide: 2085 av 366

81 Meeting with the MBs Appeal Committee Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til MBs klagenemnd - sak Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til møte med MBs klagenemnd - ak Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / nnkalling til møte med MBs klagenemnd - ak Mistanke om fusk/forsøk på fusk / / ide: 2086 av 366

82 Mistanke om fusk / / nnkalling til møte i klagenemnda 19.juni 2012 MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 2011/ / Jon T. Johnsen m.fl. øknad om ny studieplan tudentmappe 2005/ / Confirmation of submission CR-2011/ amarbeid Norge - Russland - Joint Master 2012/ / enter for internasjonalt universitetssamarbeid ide: 208 av 366

83 øknad om endring av utdanningsplan hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om godkjenning av utdanningsplan - hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Oversikt festekontrakter Forvaltning av skog, arealer boligfelt, Årungen og arealer som ikke direkte inngår i parkarealene 2012/ / Oversikt eiendommer Forvaltning av skog, arealer boligfelt, Årungen og arealer som ikke direkte inngår i parkarealene 2012/ / ide: 2088 av 366

84 Godkjenning av utdanningsplan hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om studiepermisjon tudentmappe / / Godkjenning av utdanningsplan hd mappe / / Klage på formell feil ved hjemmeeksamen i B322 Klage på formell feil ved hjemmeeksamen i 2012/ / ide: 2089 av 366

85 Kompetanse for kvalitet. tbetaling av midlar til gjennomføring av vidareutdanningstilbod og omdisponerte midlar til etterutdanning for studieåret Varig videreutdanning for lærere - søknad Kunnskapsdepartementet ( KD ) 2008/ / tdanningsdirektoratet Trekker søknad tillingsutlysning - forsker - HA 2011/ / Kiranpreet Kaur øknad om godkjenning av utdanningsplan - hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Konsortieravtale i prosjektet "Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing" (Maneco) Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing" - Maneco 2012/ / Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ide: 2090 av 366

86 Høring - endringer i forskrift 5. mai 1995 om vern av miljøet i Antarktis Høring - endringer i forskrift 5. mai 1995 om vern av miljøet i Antarktis 2012/ / Miljøverndepartementet tlysning av 2 stillinger som fredskorpsdeltaker tillingsutlysning av to fredskorpsstillinger - Noragric N 2012/ / Jan Reiling Godkjenning av utdanningsplan hd mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd Klage på evaluering av søkerne till.nr 12/442 hd-position in climatic adaptation of trees 2012/ / AN Off. 25 Neemaeli siri versen ide: 2091 av 366

87 var på klage på evaluering av søkerne till.nr 12/442 hd-position in climatic adaptation of trees 2012/ / AN Off. 25 Neemaeli siri versen nformasjon om NOKT-portalen NOKT-portalen 2012/ / Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen øknad om endring av veiledergruppe - hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om endring av veiledergruppe - hd-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd ide: 2092 av 366

88 ubmission Declaration, Author Declarations h.d.-mappe / / D Ofl. 13, 1. ledd øknad om forskningsmidler prosjekt - Beslutningsstøtteverktøy for skogbehandling i bestand øker: ilvinova A rosjekt - Beslutningsstøtteverktøy for skogbehandling i bestand - forprosjekt 2012/ / tviklingsfondet for skogbruket Retur av undertegnet kontrakt om bidragsforskning rosjekt - Beslutningsstøtteverktøy for skogbehandling i bestand - forprosjekt 2012/ / ilvinova A nnfrielse av tilsagn for prosjektnr /O99 rosjekt /10 ( /199 ) - Broiler feed enrichment with selenium, n-3 fatty acids and histidine. mplications for human health, meat quality and animal health 2008/ / Norges forskningsråd ide: 2093 av 366

01.06.2012 30.05.2012 04.06.2012 19.03.2012. Side: 2061 av 366 7

01.06.2012 30.05.2012 04.06.2012 19.03.2012. Side: 2061 av 366 7 Arbeidsavtale - 01.0.2012-30.09.2012 ersonalmappe - 2012/40-2 240/2012 0.06.2012 01.06.2012 Arbeidsavtale - 01.08.2012-31.0.2015 ersonalmappe - 2012/1013-1 241/2012 0.06.2012 30.05.2012 Arbeidsavtale -

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Journaldato: 14.06.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 13.06.

Journaldato: 14.06.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.06.2012 Rector's appointment letter Studentmappe-h.D student

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N, X S, Status: J,A 01.05.2013 Lønnsjustering for administrerende direktør

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2012-19.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 20.08.2012 VS: Kontrakt Økonomisk bidrag fra nettverksinstitusjonene for 2009 Najonalt nettverk for plantebiologisk

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010.

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.01.2011 nnhold: Letter of support Erasmus Mundus Joint Degree

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302 Offentlig journal Journaldato: 18.3.2013-31.3.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00565-001 U Datert: 03.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/MELANIEE Agreement between the Norwegian School of Veterinary

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid Anskaffelse - Windows og VMWare kompetanse

Offentlig journal. Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid Anskaffelse - Windows og VMWare kompetanse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.8.2013-11.8.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 13.08.2013 Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid 01.01.13-31.12.13 Anskaffelse - Windows

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på scanning og georeferering. Engangskjøp av skanning av papirkart ca 1100 stk i format A2 og A3 - Prosjketnr.

Offentlig journal. Tilbud på scanning og georeferering. Engangskjøp av skanning av papirkart ca 1100 stk i format A2 og A3 - Prosjketnr. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.8.2010-15.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2010 Tilbud på scanning og georeferering 2010/15-8 1523/2010 09.04.2010 Mercator Kart Skanning og georeferering

Detaljer

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.12.2013 Akademisk kalender for studieåret 2010/2011 Akademisk

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08.

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2012-26.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 27.08.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

04.10.2012 03.09.2012 28.08.2012 03.09.2012. Side: 3445 av 366 7

04.10.2012 03.09.2012 28.08.2012 03.09.2012. Side: 3445 av 366 7 rotokoll Anbudskonkurranse - 8 ukers introduksjonskurs i norsk for MB internasjonale studenter 2012/2093-1 13366/2012 30.11.2012 04.10.2012 Tilbud Ås voksenopplæring Anbudskonkurranse - 8 ukers introduksjonskurs

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875 Offentlig journal Journaldato: 15.4.2013-21.4.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00600-006 U Datert: 31.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/GROH Arbeidstilsynet Sak: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Offentlig journal Journaldato: 5.11.2012-11.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00032-048 U Datert: 31.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 ***** Sak: Autorisasjoner 2012 Dok: Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11.

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 15.11.2010 Oppnevning av bedømmelseskomite Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/39-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal 2011/1613-3 11414/2011 14.11.2011 EFL/HKLW 2007/1358-116 11482/2011 11.11.2011 2008/826-11 11489/2011 11.11.2011

Offentlig journal 2011/1613-3 11414/2011 14.11.2011 EFL/HKLW 2007/1358-116 11482/2011 11.11.2011 2008/826-11 11489/2011 11.11.2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 14.11.2011 Anskaffelsesprotokoll - praksiskonferanser oktober 2011 EFL Anskaffelsesprotokoll for kjøp mellom 100 000 og 500

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2009-13.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2009 Frivillig vern - høring av verneforslag - Råbesdalen, Langfjelldalen og Aundalen i Høylandet

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04.

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 24.06.2009 Vedrørende sykemelding ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 03.04.2009 TN-ADM/HKH Krav

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 11.6.2012-17.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00458-031 X Datert: 26.04.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak:

Detaljer

Journaldato: 17.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.

Journaldato: 17.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 16.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 22.10.2012 2012/2391-2 9169/2012 HG-TDF/GR 455 HG-TDF/LM CONFRMATON

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

02.07.2012 02.07.2012 22.04.2012 27.06.2012. Side: 2436 av 366 7

02.07.2012 02.07.2012 22.04.2012 27.06.2012. Side: 2436 av 366 7 Arbeidsavtale - 01.01.2013-31.12.2015 ersonalmappe - 2012/1296-1 881/2012 31.0.2012 02.0.2012 Arbeidsavtale - 01.09.2012-31.08.2016 ersonalmappe - 2012/849-2 882/2012 31.0.2012 02.0.2012 rotokoll for anskaffelser

Detaljer

Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.03.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2010 Vedr. Tilbud på alarmsystem og Vaktordning Alarmsystem og Vaktordning med SKP 2010/76-2 1449/2009 15.04.2009

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 30.1.2012-5.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad:

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering:

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.02.2010-28.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2010 VS: Signert avtale om Agresso time/prosjekt mm. Agresso 2010/74-4 2287/2009 29.09.2009 ORGSAM/DT

Detaljer

APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - RENATA ARADI 26.02.2013

APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - RENATA ARADI 26.02.2013 AONTMENT OF AN EVALATON COMMTTEE FOR THE EGREE HLOOHAE OCTOR (H) - RENATA ARA hd-mappe - 28/949-12 294/213 28.2.213 26.2.213 Endringsavtale nummer 1 til rammeavtale mellom MB og Norad - GLO-236 - Extension

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok.

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.6.2010-20.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: nvitasjon til prosjektmøte 26. mai 2010 ndicators for biodiversity in organic/low-input

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.4.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 11.04.2012 øknad om dispensasjon om forutsetterkrav i emnet

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Journaldato: 04.04.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.

Journaldato: 04.04.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 05.04.2013 A-handlingsplan - periode: Høsten 2011-31.12.12 A-handlingsplan

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P Offentlig journal Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00852-014 U Datert: 30.11.2011 Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 02.05.2011 Kontrakt vedr. leie av bolig Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 Forburkerrådet

Detaljer

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-16.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 Budsjettframlegg 2011 Statsbudsjettet 2011 2010/9-2 995/2010 05.05.2010 Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399 Offentlig journal Journaldato: 3.2.2013-9.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00584-002 X Datert: 03.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nderskrevet leieavtale Regionkontor - Midt-Norge 2008/106-2 674/2008 29.04.2008 Statsbygg Midt-Norge

Detaljer

Journaldato: 14.5.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 27.04.

Journaldato: 14.5.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 27.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.5.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.05.2012 Åpen jobbsøknad - Forespørsel om arbeid innen

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Offentlig journal Journaldato: 9.1.2012-15.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Bjørn Munro Jensen Sak: PhD - ***** ***** Dok:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00327-005 X Datert: 12.10.2011 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Forskningsprosjekt - EWOS / FHF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.09.2013 Søknad og CV - Overingeniør - fjernmåling av skog - st. ref. (1888681390) - Overingeniør -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

31.05.2011 31.05.2011 01.06.2011 01.06.2011. Side: 1748 av 400 2

31.05.2011 31.05.2011 01.06.2011 01.06.2011. Side: 1748 av 400 2 nnvilgelse av forlenget tid eksamen - MB Studentmappe - 011/716-637/011 01.06.011 31.05.011 S Tilbakemelding på levert legeattest Studentmappe - 011/71-6373/011 01.06.011 31.05.011 S Oppnevning av sensor.

Detaljer

Dok.dato: 30.04.2012. Klassering: STAB-UA/GRS HF-IMD/DJN. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: SV-IH/MHAI. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: 512.

Dok.dato: 30.04.2012. Klassering: STAB-UA/GRS HF-IMD/DJN. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: SV-IH/MHAI. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: 512. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.08.2013 MD høring: En ph.d-grad for fremtidens behov Høring - En Phd. grad for fremtidens behov - kunnskap ferdigheter

Detaljer

Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten" - Bekreftelse på mottak av tilskudd

Tilsagn nr RDA 351/2007 Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten - Bekreftelse på mottak av tilskudd Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.5.2007-3.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.06.2007 Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i alten" -

Detaljer

Journaldato: 25.6.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.06.

Journaldato: 25.6.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.6.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 26.06.2012 øknad om hospitering i enkeltemner høsten 2012

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 13.2.2012-19.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer