Barrierer forhindringer, problem, flaskehalser, tidstyver, ikke-verdiskapende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barrierer forhindringer, problem, flaskehalser, tidstyver, ikke-verdiskapende"

Transkript

1 Barrierer forhindringer, problem, flaskehalser, tidstyver, ikke-verdiskapende Formannskapet sak 147/10 vedlegg 2 1. IT-systemer 3. Møtekultur 7. Utfører 5. Roller/ ansvar 8. Annet 2. Henvendelser 4. Dok./ standarder/ styring 6. Tid/ kapasitet 1. IT-systemer & støttefunksjoner Nedetid på fagsystemer Tungvindte og ustabile IT-systemer Låser seg, feil/mangler IKT-tillatelser, fnner ikke maler, program Arkivering/DocuLive Internfaktura Flaskehalser IT, arkiv, økonomi/øk.oppfølging 2. Unødv. henvendelser Feil henv./feilsendte mail/brev/telefoner For mange unødv. små henvendelser ingen standard Informasjon nettsider Unødv. saker som forstyrrer smh. arbeidstid Info overload. Unødv. sirk./trenger ikke informeres For mange personer på samme sak Mindre e-post-ikke behov for all info. via mail 3. Dårlig møtekultur Møter/grupper involvering Kan avkl. tas opp på annen måte? 4. Manglende dok., standarder og rutiner - driftstyring Mangelfulle maler/standarder og rutiner Sortering av sakstyper (enkle vs. komplekse) Manglende oversikt overfylte innbokser 5. Rolleavklaring Uklare roller, myndighet og ansvarsavklaring Mangl. avklaringer fra rådmann 6. Tid/kapasitet Tid til å lage gode bestillinger Tid/feil v/fakturering-oppretting, feil fakturaadr. For mange oppgaver/bemanning Mangl. tid til forbedringsarbeid (verktøy/brannslukking) Mye tid til interne sosiale arr. 7. Samarbeid/komm. utfører For sen tilbakemelding Manglende kompetanse Tung kommunikasjon med utfører, dårlig info.flyt 8. Øvrig Dårlig ledelse av prosesser Byggesøknad/avd. motspiller Omorganiseringer stadig endre rutiner Utilstr. Info fra foregående ledd (eksterne instanser) Langtidsykemeldinger sårbarhet Komplekst regelverk Byråkrati

2 Forbedringsforslag Riktig praksis Utarbeid rutiner / maler /skjema - Forbedre og standardisere (harmonisere) prosesser: - bestilling - kontroll og tilsyn, oppfølging - kundebehandling Mer tid til forbedringsarbeid (kapasitet+komp.) Bedre møtekultur Auto-svar e-post m/henvisning til nettsider Samarbeid servicekontor Tilrettelegge for at servicekontoret kan besvare større del av telefon og e-posthenv., og sile hvilke henv. må svare på Bedre informasjonsflyt Bedre systemutnyttelse / IKT Forbedre systemforvaltningen og lage oversikt over det kommunen forvalter i dag. Gjennomgå hvordan benytte systemparken bedre. Bedre støttefunksjoner (DL, økonomi) - desentralisere Digital forvaltning / tydeligere og bedre nettsteder for publikum Beste praksis i kommunen på tvers av etater/områder. Sikre dokumentasjon av utført arbeide Bedre overblikk i hverdagen Ikke tid til systematisk forbedringsarbeid og oppfølging Stor møteaktivitet. Respekt for andres tid, klargjøre mål/ agenda/deltakere, møte presis, ingen mobilsnakking Fx. søknad om leie (strakstiltak?) Stor mengde henvendelser som ikke har anledning til å besvare. Bedre info til servicektr. sentralbord/dok.senter. Fx. om caser som har standardsvar/avslag, Gjengangere. Mal og skjema Mange fag- og støttesystem fungerer ikke optimalt Mangelfull implementering og gevinstrealisering. Bedre utnyttelse og brukervennlighet av eksisterende systemer/ program for å dokumentere, ha oversikt og skape synergier. Inkl. tilsyn og kontroll, bestillinger, rapportering av klager o.a. Bedre funksjonalitet, brukervennlighet Redusere antall henvendelser. Opprette SAKS-E-post adresser. Betalingsreglementet

3 Forbedringsforslag Riktig praksis Oppdatere serviceerklæringer Få ekstern hjelp til å ferdigstille oppgaver vi ikke selv får gjort. Konkurranseutsetting. Sette ut komm. prosjekt Integrere portal og kunnskapspark Bedre overblikk i hverdagen (forts) Bedre (gjensidig) forventningsavstemning / servicenivå, krav til publikum - Lov å si nei ( snillisme ) Avklare grensesnitt melllom KomTeks portal og Kunnskapsparken (Idrett) Sortering av saker enkle vs. komplekse Rendyrke prosjektansvar / utvikling og kundebehandling Utarbeide oversikt over alle prosjekter som pågår, og informere på nettsidene i forkant og om fremdrift. Utarbeide rutiner for dette. En innboks i dag e-post, doculive, SMS Økt kvalitet/spisskompetanse Mer tid til fagspesialisering for fagressursene Forebygge telefonstormer og klagehenvendelser. Jobbe mer proaktivt for å få folk med oss. Informere mer! Felles lagringsplass for referater Utarbeide årshjul for Sandnes bydrift og Lyse Bedre økonomisystem og tilgangsstyring. Bedre samarbeid og overføring av informasjon med økonomiavdeling ha rutiner for faste møter Fysisk samlokalisering av komm. bestillerenheter Uriktig informasjon og for dårlig kontroll på økonomi i dag

4 Forbedringsforslag Riktig kompetanse Outsource ved manglende intern kompetanse Rett kompetanse på rett sted

5 Forbedringsforslag Grensesnitt Bedre og tydelig bestilling Tett dialog/samarbeid med utfører Avklare roller, arbeidsoppgaver, stillingsbeskrivelse/instruks Samhandling byggesak Innføre rutiner med skriftlige bestillinger og tilbakemeldinger Mer systematisk tilbakemeldinger hos utførere Få meldinger rett fra nett til GEMINI melding utfører Bruke mer tid på oppfølging av utfører, kontrakt; mer detaljert, felles program for bestilling, ansvar -utfører, mer tid på bestillingen MEN, tidkrevende og binder øk., dobbelkompetanse Ved nyanlegg må utfører være med i planlegging, Nært samarb. Ifm. kvalitet på VAR ( under bakken ) Egen kontakt hos byggesak som kan skrive søknader for oss I dag foregår en del per telefon. Det mangler dermed dokumentasjon. Implementering av QM+, Gemini Melding (også hos Park&Idrett) På en eller annen måte få det til teknisk at meldinger kan legges inn på nett og genereres direkte i GEMINI melding. Tidsbesparende.

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Erfaringsutveksling innkjøpsprosjekt Basware brukersamling

Erfaringsutveksling innkjøpsprosjekt Basware brukersamling Erfaringsutveksling innkjøpsprosjekt Basware brukersamling Sjelden har gode forberedelser blitt tydeligere i våre prosjekter! Det enkle er ofte det beste! Det beste krever godt arbeid i alle faser, og

Detaljer

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere. VÅR VIRKSOMHET SKAL VÆRE MÅLSTYRT, BALANSERT OG UNDRENDE Visjonen for Lunner kommune: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! - Målstyrt,

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen.

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen. GRUPPE 1 Kvalitetssikre registrering av data i eget HF for å sikre riktige data i NPR Gjøre Registreringsveilederen kjent/gjennomgang i hvor avd/divisjon/hf trekke ut essens. Se på faktiske tvangsbruk

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer