RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER"

Transkript

1 RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER

2 Denne håndboken består av ni hefter og er laget av sekretariatet for Røde Kors Ungdom til internt bruk i organisasjonen. All bruk eller kopiering fra håndboken utenfor Røde Kors Ungdom skal klareres med sekretariatet for Røde Kors Ungdom. Hefte 1 og 2 følger med permen ved bestilling fra Røde Korsbutikken. Øvrige hefter kan bestilles separat eller lastes ned fra Korsveien. Ansvarlig utgiver: Røde Kors Ungdom Første gang utgitt desember (Hefte 1 og 2) Redaksjonen har bestått av: Elise Kaurin Susanne Lier Fagerbakke Svein-Egil Jørgensen Grafisk utforming: Martine Rand, Team Høy og Sterk Takk til Børge Lund for lån av Lunch-striper Lise Myhre for lån av Nemi-stripe Marie Benjaminsen Sheehan for illustrajon av Henri Dunant Frivillige og ansatte i Røde Kors Ungdom for tekst og bilder Ansatte i Røde Kors for tips, innspill, tekst og illustrasjoner Christine Weima Lager for mat og overtidsbetaling 2

3 INNHOLD LANDSRÅDETS HILSEN 4 INTRODUKSJON TIL HÅNDBOKA 5 RØDE KORS UNGDOM 6 ROLLER - I KRIG OG FRED PRINSIPPENE 18 ORGANISASJONSSTRUKTUR 20 Å VÆRE FRIVILLIG 22 OPPLÆRING 12 TAUSHETSPLIKT 13 ROLLE 14 BEREDSKAP 15 INTERNASJONALT 16 3

4 KJÆRE FRIVILLIG Tusen takk for at du ønsker å engasjere deg i Røde Kors Ungdom! Sammen er vi Norges største humanitære ungdomsorganisasjon, og sammen oppnår vi endring som gjør livet bedre for de som trenger det. Ved å jobbe sammen mot de samme målene kan vi ha en større effekt enn om alle skulle forsøke hver for seg litt fra mange blir mye. Sentral ungdomskonferanse vedtar strategi for Røde Kors Ungdom som sier hva vi skal jobbe med de neste 3 årene. Vi vil kjempe for asylsøkere og flyktningers rettigheter, jobbe for et inkluderende samfunn uten ensomhet blant unge, beskytte og forbedre reglene i krig, og hindre stigmatiseringen av hiv- positive i Norge. Vi har nok å gjøre, og sammen skal vi få det til! For å oppnå disse målene sammen, har vi laget denne håndboka til deg. Her finner du tips og råd til hvordan ting kan gjøres, basert på andres forsøk, suksesser og ideer. Hva som foreslås her vil føre til at vi kan møte de humanitære utfordringene vi har bestemt oss for å jobbe med. Poenget er ikke at du skal kunne alt som står i håndboka utenat eller lese den fra hefte til hefte Den er ment som et verktøy til inspirasjon for at du kan få utrettet mest mulig gjennom ditt frivillige arbeid. Når du leser i håndboka vil du også se at det er veldig lite «hokus pokus» bak frivillig arbeid. Den magiske kraften som får ting til å skje er like enkel som genial. Det er nemlig det at du velger å gjøre dette frivillig fordi du ønsker å gjøre en forskjell, som gjør aktivitetene våre så verdifulle. Ved å være engasjert i Røde Kors Ungdom kan du bidra til å gjøre en forskjell! Hilsen landsrådet Røde Kors Ungdom 4

5 INTRODUKSJON TIL HÅNDBOKA Du vil redde verden sier du? Så fint! Men hvordan gjør man egentlig det? I Røde Kors Ungdoms Strategi for har vi vedtatt å jobbe hvilke humanitære utfordringer vi ønsker å jobbe med. Under hvert område har vi satt oss mål. Målene er store og visjonære, og det er de lokale lagene som må velge ut hva de ønsker å fokusere på. I denne håndboka finner du forslag og tips til aktiviteter dere kan gjøre der dere bor. Aktivitetene skal bidra til at vi når målene i strategien vår. Totalt er det laget 9 hefter du kan ha i permen din. Helheten utgjør en introduksjon til Røde Kors Ungdom som du skal bruke for å gjøre lokal aktivitet. I hefte 2 vil du bli bedre kjent med hvordan Røde Kors Ungdom jobber. Her finner du mer om hvilke metoder vi bruker pluss oppskrifter, tips og råd til noen av våre standardaktiviteter. Både hefte 1 og 2 finner du i denne permen som en standardpakke. Heftene 3, 4, 5, 6 og 7 inneholder aktivitetsforslag innenfor migrasjon, fellesskap og mangfold, regler i krig, seksuell helse og førstehjelp. Hvert hefte inneholder både forslag til hva dere kan gjøre i deres lokallag for å bli bedre kjent med temaet og aktiviteter som er mer utadrettede. Hefte 8 (til revidering) gir deg verktøy for å jobbe med Røde Kors Ungdom. Her finner du en innføring i Korsveien Røde Kors sitt intranett, hvordan drive med verving og rekruttering og media og kommunikasjonsarbeid. HEFTENE De ulike heftene kan du laste ned fra Korsveien. Du finner de her: Korsveien > Humanitært arbeid > Ungdomsportalen > Ressursbanken > Dokumenter for alle > Røde Kors Ungdoms håndbøker Hefte 2: Metoder og standardaktiviteter Hefte 3: Migrasjon Hefte 4: Fellesskap og mangfold Hefte 5: Regler i krig Hefte 6: Seksuell helse Hefte 7: Førstehjelp Hefte 8 (til revidering): Verktøy; Korsveien, Media & kommunikasjon, Verving & rekruttering Hefte 9: Organisasjonshåndboka Siste del av håndboka hefte 9 er en innføring i hvordan organisasjonen fungerer. Her vil du finne svar på spørsmål om alt fra hvordan arrangere ungdomskonferanser, hva som er en lokalrådsleders oppgaver til konflikthåndtering. 5

6 RØDE KORS UNGDOM Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. I krigssituasjoner er Røde Kors voktere av krigens regler, og i fredstid jobber vi for å sikre at alle mennesker har rett til å få oppfylt grunnleggende menneskerettigheter som mat, klær, bolig, utdanning og helsehjelp. RØDE KORS UNGDOM SIN FORMÅLSPARAGRAF: Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når r espekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted. HUMANITÆR UTFORDRING En humanitær utfordring kan forstås som noe som truer det som er til menneskets beste, altså trusler mot beskyttelse av enkeltmenneskets sikkerhet, rettigheter og tilgang til ressurser og tjenester. Vi omtaler mennesker som møter humanitære utfordringer som mennesker i sårbare livssituasjoner. HVEM VI ER Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen i Norges Røde Kors, og består av ungdom mellom 13 og 30 år. Gjennom å gjøre humanitær aktivitet og sette humanitære utfordringer på dagsorden, hjelper vi de som trenger det. Røde Kors Ungdom er FOR, AV og MED UNGDOM. Vi jobber først og fremst for å bedre livet til ungdom, selv om mange av de humanitære utfordringene også omhandler andre mennesker. Som ungdom ser vi hvilke behov ungdom har, og vår aktivitet og kommunikasjon med dem skjer på ungdoms egne premisser og ungdoms eget språk. Når vi møter mennesker der de er kan vi hjelpe, forstå og formidle deres behov. Vi skal være en inkluderende organisasjon for ungdom uansett bakgrunn. Dette fører til økt toleranse og forståelse blant frivillige i Røde Kors Ungdom. Dette er viktig for hele organisasjonen i vårt arbeid med å identifisere humanitære utfordringer, og er noe som gir oss tyngde og legitimitet. HVA VI GJØR Røde Kors Ungdom skal gjennom sitt engasjement og sine handlinger jobbe for å løse humanitære utfordringer vi ser i Norge og i verden. Målet er å gjøre verden til et bedre sted. 6

7 ROLLER - I KRIG OG FRED I krig gir internasjonal humanitær rett (IHR) beskyttelse for sårbare grupper og sikrer Røde Kors tilgang til disse gruppene. Røde Kors skal også bidra til økt respekt og forståelse for rettigheter og plikter stater og individer har i væpnet konflikt, under naturkatastrofer og i fredstid. Gjennom Genevekonvensjonene har Røde Kors et mandat til å passe på at IHR etterfølges i væpnede konflikter. Røde Kors er støtteaktør for staten i krigstid og fra Røde Kors Ungdom jobber for at ungdom skal ha kunnskap om IHR, det vil du kunne lese mer om i hefte 5. MENNESKERETTIGHETER Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som et hvert menneske har, uansett etnisitet, kjønn, religion eller annen status. I fredstid er det de internasjonale menneskerettighetene som skal beskytte mot humanitær nød. Konvensjonene om menneskerettigheter er basert på den grunnleggende tanken om at alle mennesker har rett til livet og at denne retten skal beskyttes av statene. Røde Kors og Røde Kors Ungdom sine aktiviteter og budskap er forankret i menneskerettighetene, og våre mål henger sammen med disse rettighetene. 7

8 PRINSIPPENE KLOKE ORD «Humanitet er ikke noe som er gitt oss en gang for alle; hver dag må vi gi vitne om det» Johann Gottfried Herder Røde Kors har syv grunnleggende prinsipper som utgjør vårt felles verdigrunnlag. Disse er like for alle Røde Kors- og Røde Halvmåne foreninger over hele verden og gir organisasjonen rammer, verktøy å jobbe med, og mål å realisere. Gjennom å følge disse sikrer man tilgang til sårbare mennesker over hele verden, tilgang på dialog med myndigheter og makthavere, trygghet for Røde Kors mannskaper og respekt for emblemet og reglene i krig. HUMANITET - ET MÅL Prinsippet om humanitet er hovedmålet for Røde Kors arbeid i alle land. Både i vårt internasjonale og nasjonale arbeid ønsker Røde Kors å forebygge, hindre og lindre menneskelig lidelse, og å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. KLOKE ORD «Man sier ikke til en ulykkelig: Hvor kommer du fra? Hvilken religion har du? Men: Du lider, du er en del av meg og jeg skal hjelpe deg» Louis Pasteur UPARTISKHET ET MÅL Prinsippet om upartiskhet i møte med ulike grupper er også et mål for vårt arbeid, ved siden av målet om å gi humanitær hjelp. Røde Kors skal hjelpe uten hensyn til nasjonalitet, etnisk bakgrunn, religion, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. NØYTRALITET ET MIDDEL Prinsippet om nøytralitet er et middel for å nå målene om upartisk humanitær hjelpeinnsats i Norge og resten av verden. For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET ET MIDDEL Uavhengighet betyr frihet fra andre organisasjoners eller myndigheters kontroll av hva Røde Kors skal gjøre. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid 8

9 opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. Røde Kors må likevel kunne inngå samarbeidsavtaler med offentlige myndigheter, private eller humanitære organisasjoner om utøvelsen av humanitært arbeid. FRIVILLIGHET - EN METODE Frivillige er bærebjelken i Røde Kors verdensomspennende arbeid. Frivillige som stiller opp uten betaling og gir av sin tid er en svært effektiv metode for å nå bredest mulig ut med hjelp til mange ulike grupper. Mange som mottar hjelp fra Røde Kors setter stor pris på at det utføres av nettopp frivillige, ikke ansatte. Det er frivillig å melde seg inn i Røde Kors. I forståelsen av prisnippet om frivillighet ligger det også at Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon uten formål om økonomiske fordeler av sitt humanitære arbeid. ENHET EN METODE Et felles verdigrunnlag, felles retningslinjer og felles rolleforståelse gjør oss gjenkjennbare overalt i Norge og i verden. I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon, og vi utfører humanitær virksomhet over hele landet. UNIVERSALITET EN METODE Røde Kors har et universelt oppdrag og mandat. Det betyr at organisasjonen skal omfatte alle mennesker i alle land. Røde Kors finnes i nesten to hundre stater. Samtlige av de nasjonale foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre Prinsippene om humanitet og upartiskhet fører til prinsippet om universalitet som en naturlig og nødvendig konsekvens. KLOKE ORD «Det at det er noen som gjør det gratis betyr mye for meg - at de ikke får noe for det, men bare gjør det. Jeg snakker heller med dem enn en fagperson som får betalt for å gjøre det» KLOKE ORD «For at alle skal kunne få hjelp, må Røde Kors være en universell organisasjon. Men for at Røde Kors skal være universell må den være forenet» Walter Bargatzky 9

10 ORGANISASJONSSTRUKTUR Røde Kors i Norge består av tre ulike nivå: lokalt, distrikt og sentralt. I tillegg består det av tre organsiasjonssøyler: hjelpekorps, omsorg og Røde Kors Ungdom. Her kommer en liten forklaring på hva denne inndelingen betyr i praksis. HVA BETYR DETTE? Røde Kors Ungdom er en del av Røde Kors, men har samtidig sin egen struktur, med egne ledere og tillitsvalgte. I alle ledd gjennomfører Røde Kors Ungdom egne ungdomskonferanser som vedtar handlingsplan og velger frivillige til å sitte i ungdomsrådene. Lederen av Røde Kors Ungdom sitter i styret for Røde Kors på det aktuelle nivået. Lokalrådsleder sitter i lokalforeningensstyret, distriktsrådslederen sitter i distriktsstyret og landsrådslederen sitter i landsstyret. På den måten er Røde Kors Ungdom sikret å bli hørt i moderorganisasjonen. Røde Kors Ungdom skal også informere Røde Kors på hvert nivå om hva som blir vedtatt på ungdomskonferansene. Dersom vedtak gjort på ungdomskonferansene ikke strider mot lover og regler så skal Røde Kors respektere vedtak gjort av Røde Kors Ungdom. 10

11 Å VÆRE FRIVILLIG Det at du har valgt å bli frivillig i Røde Kors Ungdom er et flott valg. Det at du ønsker å gjøre dette arbeidet for andre, fordi du vil og i din egen fritid er nettopp det som gjør Røde Kors sitt arbeid så verdifullt. De frivillige i Røde Kors Ungdom er viktige bidragsytere til det norske samfunnet. Våre aktiviteter, deltagende prosesser og vårt ungdomsdemokrati skaper aktive samfunnsborgere, og lærer ungdom å ta ansvar og vise engasjement. Som frivillig representerer du også Røde Kors og det forplikter deg i møtet med andre mennesker. Du har også rettigheter som frivillig i forhold til mottak, opplæring og oppfølging. SOM FRIVILLIG I RØDE KORS UNGDOM ER DET FORVENTET AT DU Kjenner til og handler ut fra Røde Kors verdigrunnlag Møter medmennesker med respekt Er beredt til å yte hjelp og støtte med utgangspunkt i egne forutsetninger i en krisesituasjon Har fokus på kompetanse og kvalitet i utøvelsen av din frivillige innsats Skriver under på den til enhver tid gjeldende etikk- og taushetserklæring for Røde Kors Holder de avtaler som inngås og melde forfall i tide Følger gjeldende retningslinjer for aktiviteten du er med på Dersom frivillige ikke oppfører seg i tråd med Røde Kors sine verdier kan de ikke være frivillige for oss. 11

12 RØDE KORS SKOLEN Røde Kors Skolen er alle kursene i Røde Kors satt inn i en utdanningsplan. Planen viser hvilke kurs du må ta for å utrette frivillig arbeid innenfor ulike områder. Du ser også hvilke utviklingsmuligheter som finnes, for eksempel kan du kurse deg i å bli leder eller kursholder når du har litt erfaring fra aktiviteter. SOM FRIVILLIG I RØDE KORS HAR DU RETT TIL Å Få positiv og hurtig respons på henvendelser. Bli møtt av en organisasjon som er åpen og inkluderende. Bli tilbudt aktiviteter som er tilpasset ens tid og interessefelt Få nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging Få mulighet til å påvirke eksisterende og nye aktiviteter Få konstruktiv tilbakemelding på sin innsats Få utsendt kompetansebevis for denne innsatsen Få dekket sine faktiske utgifter i forbindelse med pålagte oppgaver, etter nærmere avtale. OPPLÆRING Alle frivillige i Røde Kors skal få den nødvendige opplæringen, veiledningen og oppfølgingen som trengs for å gjennomføre lokal humanitær aktivitet. Først og fremst skal alle frivillige i Røde Kors Ungdom få følgende grunnkompetanse: Introduksjon til Røde Kors, Norsk Grunnkurs Førstehjelp og Grunnkurs Røde Kors Ungdom. Som frivillig skal du kunne grunnleggende førstehjelp, vite hva Røde Kors er og om verdigrunnlaget til organisasjonen. Det anbefales også at våre frivillige tar grunnkurs i psykososial førstehjelp. Når du har tatt disse grunnkursene finnes det en utdanningsplan som viser hvilke temakurs du kan ta for å gjøre ulike aktiviteter. 12

13 TAUSHETSPLIKT Alle frivillige i Røde Kors må underskrive en etikk- og taushetserklæring. Den pålegger deg noe vi kaller absolutt taushetsplikt. Det betyr at du ikke kan fortelle videre personsensitive opplysninger, som personnummer, fødested, statsborgerskap, nasjonalitet, sosiale forhold og helseopplysninger. Dette skal du ikke snakke om til andre frivillige, familiemedlemmer, venner, media eller til det offentlige. Det finnes noen unntak fra taushetsplikten. Hvis du ser eller hører noe som som kan innebære at en person sitt liv er i fare eller at noen vil gjøre en alvorlig straffbar handling, skal du ta kontakt med din frivillige leder. Hun eller han skal da ta kontakt med en ansatt på distriktskontoret og så skal de vurdere om det skal anmeldes til politiet eller barnevernet. LES MER... På Korsveien under Støttefunksjoner og Frivillighet kan du finne en veileder som forklarer mer om taushetserklæringen. Har du spørsmål kan du også snakke med noen på distriktskontoret. ID-KORT Alle som er frivillige i en aktivitet i Røde Kors Omsorg, Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom, eller innehar et verv, kan få utstedt et ID-kort Hensikten med ID-kortet er at den frivillige skal kunne dokumentere at han/hun er frivillig i Røde Kors. Det er derfor en sikkerhet både for den som mottar hjelp og for den frivillige. I tillegg dokumenterer ID-kortet at den frivillige har gjennomgått opplæring som gjør vedkommende skikket til å være frivillig. For å få IDkort i Røde Kors Ungdom må du ha gjennomført Norsk Grunnkurs Førstehjelp, Introduksjon til Røde Kors og Grunnkurs Røde Kors Ungdom. ID-KORT Korsveien under «Støttefunksjoner» «Frivillighet» «Frivillighetsadministrasjon» «ID-kort for frivillige» 13

14 VISSTE DU AT: Hvis du registreres som frivillig i en aktivitet har du en anvars- og ulykkesforsikring? Hvis skade oppstår: Ta vare på kopi av kvitteringer for utlegg. Kontakt Norges Røde Kors tlf , for å få veiledning om hva du må gjøre videre. MEDLEMSSKAP For å være frivillig i Røde Kors Ungdom må du ikke være betalende medlem. Det er allikevel ønskelig at frivillige blir medlemmer. Som medlem kan du være delegat og stemme på ungdomskonferanser og årsmøter. Du får også tilgang til Korsveien som er intranettet til Røde Kors. For å stille til valg, for å være i hjelpekorpset eller for å bli ungdomsdelegat må du være medlem. Røde Kors har ungdomspris for medlemmer inntil 26 år. RESSURSSYSTEMET Ressurssystemet er et system hvor du kan registrere din kompetanse i Røde Kors. Hvilke kurs har du tatt? Hvilke språk kan du eller andre utdannelser har du? Kan du kjøre? Ved å registrere dette kan lokalforeningene lett søke frem de tingene og personene de trenger for eksempel i en krisesituasjon. Adressen er: ROLLE For å være en god frivillig skal man handle i tråd med organisasjonens verdier og prinsipper. I tillegg til mandatet og prinsippene våre har Røde Kors noen kjennetegn Vi er medmennesker som gir HÅP. Vi er: Humanitære - Viser omsorg Åpne - Er romslige Pålitelige - Opptrer troverdig Miljøplakaten : Miljøet i Røde Kors skal preges av respekt, åpenhet, tillit og inkludering. I Røde Kors bidrar alle til et godt miljø ved å: Snakke med hverandre ikke om hverandre Skille sak og person det er lov å være uenig Selv ta tak i situasjoner som ønskes endret på en konstruktiv og hensynsfull måte Dele informasjon og være lojal mot beslutninger 14

15 BEREDSKAP Røde Kors Ungdom er en del av beredskapsorganisasjonen Røde Kors, og skal delta i beredskapsarbeidet på lik linje med alle andre frivillige i Røde Kors. Beredskap er å redusere skadevirkninger av uønskede hendelser Det betyr at vi må kunne handle på kort varsel når noe uforutsett skjer. Det er forventet at lokalforeningen stiller opp enten det er ekstrem kulde, noen som har forsvunnet i fjellet eller i forbindelse med en pandemi. Når en katastrofe skjer kan det også være mennesker utover de involverte som er pårørende og som trenger støtte. I beredskapsarbeidet har alle sin rolle fra Røde Kors Ungdom til frivillige i besøkstjenesten og hjelpekorpset. Noen oppgaver må du som frivillig ha en spesielle kurs for å utføre oppgavene. Men det mange oppgaver som man kan bidra med. HVA GJØR VI? - Bøssebæring - Barnepass for de hjelpe korpset som må ut i tjeneste. - Gjøre klar mat og drikke for de som er ute i aksjon. - Spre informasjon - Være sjåfør dersom det trengs. - Være beredskapsvakter - Dele ut nødvendige ting - Åpne det lokale Røde Kors Huset for mennesker som trenger noen å snakke med. Beredskap er å redusere skadevirkning før uønskede hendelser skjer Det betyr at vi må også tenke beredskap i arbeidet vi gjør året rundt. Informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid er en viktig del av den forebyggende beredskapen. HVA GJØR VI? - Bidra med å rekruttere blodgivere - Spre informasjon om førstehjelp blant ungdom. - Rekruttere til Beredskapsvakt og Hjelpekorpset Det viktigste er at alle frivillige gjør seg selv tilgjengelige og viser hva de kan bidra med. Ta kontkat med beredskapautvalget i deres lokalforening. Gjengitt med tillatelse fra Bulls Press / Lise Myhre 15

16 INTERNASJONALT Ved store katastrofer med stort behvo for beredskap som for eksempel helsehjelp eller vann- og matforsynigner kan den enkelte nasjonalforeningen be om hjelp fra andre nasjonalforeninger. Denne beredskapen blir da koordinert av de to internasjonale strukturene i Røde Kors-bevegelsen. Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) har sitt mandat fra Genève konvensjonene og jobber i konfliktområder. Den viktigste oppgaven er å ivareta Henry Dunants ideer om humanitet i krig. Dette innebærer blant annet å hjelpe sivilbefolkningen og arbeide med oppsporing og gjenforening. Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger er en sammenslutning av alle Nasjonalforeningene, støtter nasjonalforeningene, og samordner Røde Kors hjelpearbeid i områder uten væpnet konflikt. Det betyr blant annet at det er forbundet som håndterer nødhjelp etter naturkatastrofer eller ivaretar humanitære behov i forbindelse med store flyktningsstrømmer. Hver 31. oktober (Halloween) kan du se blodtørstige vampyrer i Bergen sentrum. Studentgruppa til Røde Kors Ungdom kler seg ut som vampyrer for å rekruttere blodgivere ved å spille på humor. Det appellerer til ungdom i alle aldre. Blodbussen stiller opp hvert år, slik at de som ønsker kan allerede der og da ta en blodprøve. 16

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER Denne håndboken består av ni hefter og er laget av sekretariatet for Røde Kors Ungdom til internt bruk i organisasjonen. All bruk eller kopiering

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN TILLITSVALGT HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave 2018 1 "Snille, greie personer som gjør jobben uten å få betalt. De er snille som vil være med oss, de kan jo være hjemme lissom " "Et forbilde

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

FRIVILLIG HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave

FRIVILLIG HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave FRIVILLIG HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave 2018 1 "Snille, greie personer som gjør jobben uten å få betalt. De er snille som vil være med oss, de kan jo være hjemme lissom " "Et forbilde

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Kommentarer til Lover for Røde Kors

Kommentarer til Lover for Røde Kors Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des. 2014 1. Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017.

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Utkast til Langtidsplan for Røde Kors i Norge 2011 2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Innledning Langtidsplanen beskriver hvordan Røde Kors ønsker å møte

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM

Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 4. november 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse i Genève i 1863. Foreningens

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014 LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008)

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) Lover for Røde Kors (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Velkommen til opplæringsdag for frivillige

Velkommen til opplæringsdag for frivillige Velkommen til opplæringsdag for frivillige (distriktets vårkursdag 2017) Tid: Lørdag 11. mars (uke 10) Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Chr. Augusts gate 2, 3611 Kongsberg 32 77 28 00 Kursmeny: o Temakurs

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

GUIDE TIL SENTRAL UNGDOMSKONFERANSE

GUIDE TIL SENTRAL UNGDOMSKONFERANSE GUIDE TIL SENTRAL UNGDOMSKONFERANSE I denne uformelle guiden finner du litt tips og råd til hvordan du kan forberede deg til Sentral ungdomskonferanse, samt oversikt over vanskelige ord og uttrykk som

Detaljer

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00 Onsdag 25. juni 2014 Tid: Ankomst og registrering 14:00-15:00 Ankomst og registrering Tid: 13:00-15:30 15:00-16:00 Ettermiddagssnacks Tid: 15:30-16:00 16:00-17:00 Rebusløp Tid: 16:00-17:30 17:00-18:00

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

Vedtak og orienteringer av varig verdi

Vedtak og orienteringer av varig verdi Vedtak og orienteringer av varig verdi VOVV oppdatert februar 2013 Side 1 av 123 Røde Kors-prinsippene HUMANITET Røde Kors formål er å forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt å sikre respekt

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd»

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Lover Forslag: Trukket Sak nummer: sak 8, Vedlegg 1 Paragraf (lover): 29 Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Forslaget fremmes av: Røde Kors: Stjørdal Inge Auran Delegatnummer:

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 LOVER FOR Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 Godkjent av Landsstyrets AU 21. juni 2015 Kapittel I. Formål 1. Nordland Røde Kors, som er stiftet den 18. april 1923, er et selvstendig organisasjonsledd og

Detaljer

INFOHEFTE. I dette heftet finner du: Velkommen til årets viktigste møte

INFOHEFTE. I dette heftet finner du: Velkommen til årets viktigste møte INFOHEFTE I dette heftet finner du: Velkommen til årets viktigste møte... 1 Praktisk informasjon... 2 Pakkeliste... 2 Fraværsbrev til skolen... 2 SoMe... 2 Felles transport til og fra Sundvolden... 2 Tider

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Mestring, samhørighet og håp

Mestring, samhørighet og håp Mestring, samhørighet og håp Aust-Agder 28 september 2016 Aslak Brekke RVTS Sør Målsetning med veilederen Målsetningen med veilederen er å bidra til å sikre en enhetlig, likeverdig og forsvarlig psykososial

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Retningslinjer for indikativ bruk av emblemet i Norges Røde Kors. (Vedtatt av Landsstyret 2. september 2005)

Retningslinjer for indikativ bruk av emblemet i Norges Røde Kors. (Vedtatt av Landsstyret 2. september 2005) Retningslinjer for indikativ bruk av emblemet i Norges Røde Kors (Vedtatt av Landsstyret 2. september 2005) Innledning Retningslinjene regulerer kun indikativ bruk av emblemet i Norges Røde Kors. Dette

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Sandefjord Røde Kors

Sandefjord Røde Kors Sandefjord Røde Kors Bugårdsgata 7, 3208 Sandefjord Org.nr.: 984066554 Leder: Steinar Hvitstein 901 20 202 E-post: sandefjord@vestfoldrk.no. www.rodekors.no Sandefjord Røde Kors Stiftet 1946. I 2016 ca.

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte Dette er Røde Kors Hjelpekorps Deltakerhefte 2 Deltakerheftet bygger på heftet Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps fra 2001. Røde Kors Versjon 2 Juni 2012 Dette deltakerheftet eller deler av det kan

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Last ned Mangfoldets filosofi - Tariq Ramadan. Last ned

Last ned Mangfoldets filosofi - Tariq Ramadan. Last ned Last ned Mangfoldets filosofi - Tariq Ramadan Last ned Forfatter: Tariq Ramadan ISBN: 9788202304874 Antall sider: 255 Format: PDF Filstørrelse:11.68 Mb All religion og filosofi prøver å svare på de grunnleggende

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Sak nummer: 6 - Hovedprogram

Sak nummer: 6 - Hovedprogram - Hovedprogram 2017-2020 Forslag nr. 6.1: Linjenummer (hovedprogram/ langtidsplan): Hovedprogram. 69, 87, 99, 123, 140 og 164 Legge til ordene "blant annet" i hver linje, slik at hver setning blir lydene:

Detaljer

RØDE KORS - EN HUMANITÆR ORGANISASJON

RØDE KORS - EN HUMANITÆR ORGANISASJON RØDE KORS - EN HUMANITÆR ORGANISASJON 7 prinsipper som utgjør vårt felles verdigrunnlag Humanitet Upartiskhet Forebygge, hindre og lindre nød. Menneskeverd. Respekt. Medmenneske. Uavhengig av nasjonalitet,

Detaljer

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 CASES Etikk i Tekna Temahefte 2 Fra Gaza til finans push Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 1 Forord Dette heftet inneholder etikk-cases presentert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene ble utarbeidet

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Temakurs Ledelse Ettersamtale Nivå 1

Temakurs Ledelse Ettersamtale Nivå 1 Temakurs Ledelse Ettersamtale Nivå 1 med kurset en er å gi ledere/aktivitetsledere/personalledere kunnskap om og ferdigheter i å gjennomføre ettersamtaler for frivillige og ansatte som har vært i aktivitet

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE

RØDE KORS-PRINSIPPENE Dette er Røde Kors RØDE KORS-PRINSIPPENE Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Lars Ruth Bror Martin Hanssen Kari Grønmo Kim Lindstrøm Forfall: Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer