AkuGe skader førstehjelp punktert lunge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AkuGe skader førstehjelp punktert lunge"

Transkript

1 Førstehjelpskurs Lars Tessem Dyrlege Vetsentrum AS Nyhetsmail påmelding på Husk evalueringsskjema og eventuelt besblling av førstehjelpspakke! Foredragsnotater

2 AkuGe skader Alle deler av kroppen kan skades; trauma på vitale organer (i hode, bryst og buk) ole livstruende - > akug førstehjelp!!! Andre skader kan vente!

3 AkuGe skader Påkjørsel, fall, trafikkulykke og slåsskamp samt stumpt/ skarpt trauma og kulde/ varme. FØRSTEHJELP VIKTIG; så dyrlegeundersøkelse/hjelp. De fleste med kjæledyr vil oppleve skade; smådyr vurderer ikke risikoen og har ikke samme beskygelse som mennesker.

4 AkuGe skader førstehjelp punktert lunge Årsak - > påkjørsel, trafikkulykke, fall, bi4 og skrapt trauma samt skudd. Symptomer - > tungpustet, bleke/blå slimhinner, smertepåvirket, påvirket almenblstand og kalde ekstremiteter/ sjokk. Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne lu?veier og skånsom transport, samt sval temperatur og eventuelt oksygenbehandling. Behandling: Krever ole hospitalisering for oksygenbehandling, smertesbllende og eventuelt utsuging av lulen.

5 AkuGe skader førstehjelp lungeblødning Årsak - > påkjørsel, trafikkulykke, fall, big og skrapt trauma samt skudd. Symptomer - > tungpustet, bleke/blå slimhinner, smertepåvirket, påvirket almenblstand og kalde ekstremiteter/ sjokk. Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne lu?veier og skånsom transport, samt sval temperatur og eventuelt oksygenbehandling. Behandling: Krever ole hospitalisering for oksygenbehandling, smertesbllende og eventuelt utsuging av blod i brysthulen.

6 AkuGe skader førstehjelp sprukket milt Årsak - > påkjørsel, trafikkulykke og tumor samt fall og skudd. Symptomer - > hurbg pust, bleke slimhinner, buksmerter, utspilt buk og påvirket almenblstand. Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne lu?veier, varme og skånsom transport, samt eventuelt oksygenbehandling. Behandling: Krever hospitalisering for intensivbehandling; oksygenbehandling, smertesbllende og stabilisering før kirurgisk behandling.

7 AkuGe skader førstehjelp sprukket urinblære Årsak - > påkjørsel, trafikkulykke og slag mot buken samt fall og skudd. Symptomer - > hurbg pust, bleke slimhinner, buksmerter, anorexi, oppkast, lite og blodig/ ingen urin, påvirket almenblstand og kalde ekstremiteter/sjokk. Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne lu?veier, varme og skånsom transport, samt eventuelt oksygenbehandling. Behandling: Krever hospitalisering for intensivbehandling; oksygenbehandling, smertesbllende og stabilisering før kirurgisk behandling.

8 AkuGe skader førstehjelp kloskader Årsak - > Lange klør, fasthekbng og fraspark/kra?ig aksjon samt sprø/ tørre klør og uhell ved kloklipping. Symptomer - > HalBng, smerte, hevelse, slikking/vasking og blødning. Førstehjelp: Sårrens, stoppe blødning (trykkforbinding, brenning eller blodstoppmiddel), kloklipp, potebandasje og sokk samt skjerm og smertesbllende. Ski? forbinding o?e. Behandling: Intensiv sårbehandling og samt amputasjon.

9 AkuGe skader førstehjelp beinbrudd Årsak - > påkjørsel, trafikkulykke, fall og hopp samt tråkk og skudd. Symptomer - > InakBvitet, full avlastning av beinet, smerte, hevelse, blødning og unormal sblling. Førstehjelp: Prioriter først hodet, brystet og buken! Unngå stress, og så spjelking og stø4ebandasje samt smertebehandling, kvalmesbllende og skånsom transport. Behandling: Gipsing og kirurgisk stabilisering (pinner og wire samt skruer og plater); Gipsing vanskelig hos kag, kanin og gnagere!

10 AkuGe skader førstehjelp sårskader Årsak - > påkjørsel, trafikkulykke, bi4, mekanisk slitasje (asfalt, snø og tørt underlag) og skarpt trauma samt skudd. Symptomer - > Rød/sår hud/labber, blødning, smerte, halthet, og slikking/ vasking. Førstehjelp: Sårrens, Jerne forurensing/små fremmedlegemer, bandasje/trykkforbinding og besky4else (potesokk/body) samt potesalve. Ski? forbinding o?e. Spriker huden - > såret må sys! Behandling: Suturering, drenering, intensiv sårbehandling og kirurgisk hudplasbkk.

11 AkuGe skader - førstehjelpsutstyr En førstehjelpspakke bør inneholde: PinseG og saks Rensevæske og renseservieger samt hansker Kompresser/gasbind, elesbsk bandasje, enekltmannspakke og plastertape samt støgebandasje Potesalve, potesokk og ispose Aluminiumsfolie VESO Førstehjelpspakke Blbud 17 % raba4: Liten førstehjelpspakke Bl 207 kr. Stor førstehjelpspakke: 290 kr. Skriv navn og telefonnummer på besbllingsseddelen bindende besblling! NB Begrenset antall!

12 AkuGe skader/lidelser førstehjelp tenner Årsak - > Trauma og medfødte tannfeil Symptomer - > Anorexi, blødning, vekgap og diare samt rødt og hovent tannkjøg. AllBd diffuse hos hund, kag, kanin og gnagere pga insbnkt. Førstehjelp: Tvangsfóring; mest aktuelt for kanin og gnagere - > opbmalt med Oxbow CriBcal Care. Behandling: Plombering, tanntrekk og for kanin/gnagere forkorbng/sliping/kudng av aktuelle tenner.

13 AkuGe skader førstehjelp hode-, nakke- og ryggskade Årsak - > påkjørsel, trafikkulykke og fall samt spark. Symptomer - > SBv og forsikbg bevegelse, inakbvitet og lammelse samt redusert allmenblstand inklusive fór- og vanninntak. Førstehjelp: Unngå stress, stabilisering og skånsom transport; minst mulig bevegelse på pasienten. Behandling: KonservaBv/medisinsk eller kirurgisk samt potent smertebehandling.

14 AkuGe skader førstehjelp forstuing - > forstrekking av leddbånd og - kapsel Årsak - > Påkjørsel, fall, hopp og overtramp samt påtråkk. Symptomer - > Hevelse, varme, rødblålig farge, smerte og halthet. Førstehjelpe: Kalde omslag 0-24 t og dere4er varm omslag samt stø4ebandasje og hvile/ro innbl smertefrihet. Behandling: Medisinsk eller kirurgisk; avhenging av alvorlighetsgraden på forstuingen. Aktuelt hvis forstuingen ikke responderer på førstehjelpen innen tre dager. Ved avrevete leddbånd - > Kirurgisk behandling.

15 AkuGe skader førstehjelp brannskade etsninger og solforbrenning Årsak - > Skolding, flammer, intens varme, strøm og kjemikalier. Symptomer - > Hudrødme, sårvæske, blærer og forkulling samt smerte. Førstehjelp: Nedkjøling med kaldt vann 0-5 min og dere4er lunkent vann min samt dere4er svale omslag og brannsalve/- gel/a?ersun. Ved etsninger - > skyll bort kjemikaliet med lunkent vann. Behandling: Medisinsk behandling og eventuelt intensivbehandling samt kirurgisk hudplasbkk. Ved stor brannskade - > allbd kontakt dyrlege!

16 AkuGe skader førstehjelp forfrysning og nedkjøling Årsak - > Kulde og alvorlig sykdom/skade samt drukning. Symptomer - > Lokal hudrødme, lav kroppstempertur og påvirket bevissthet/ koma. Førstehjelp: Ved lokal forfrysning ; varme omgivelser og omslag. Ved generell nedkjøling ; innpakking i aluminiumsfolie og tepper under transport Bl dyrlegen. Behandling: Oksygenbehandling, varmt drypp, varm lul og varmelampe. Intensivbehandling.

17 AkuGe skader førstehjelp overopphetning/heteslag Årsak - > Varm og te4 bil, høy lu?fukbghet og sol, lungesykdom og alderdom. Symptomer - > Svakhet, endrete bevegelser/ balanse, stupiditet, kramper og påvirket bevissthet/koma. Førstehjelp: Nedkjøling av ekstremitetene med lunkent vann. Aldri kaldt vann! Kjølig/ sval lu? (skygge, vi?e) og god venblasjon. Rehydrering/korrigere væskebalansen. Behandling: Oksygenbehandling, drypp, sval lulstrøm/venblasjon (vile). Intensivbehandling.

18 AkuGe skader førstehjelp kvelning/ drukning Årsak - > Fremmedlegemer i munnen og svelget samt inntak av vann ved uhell/ ulykke og drukning. Symptomer - > Blek/blå tunge/slimhinner, tungpustet, hoste, og bevissthetstap, sjokk og puste- og hjertestans. Førstehjelp: Vær rask lite Bd! Fjern fremmedlegemet eller vannet (trykk/slå bak ribbeinene/ryggen) og hold pasienten opp- ned/høy bakpart) og HLR; < 20 kg ryggeleie og >20 kg sideleie. Sjekk for pust og puls/hjerterytme. Kontakt dyrlege. Behandling: Intensivbehandling.

19 AkuG skade førstehjelp strømstøt og elektrisk sjokk Årsak - > Tygging/gnaging på ledninger og overledning samt Blfeldig kontakt med strømførende ledning. Symptomer - > Brannsår, tung pust (lungeødem), redusert oppmerksomhet, bleke/ blå slimhinner, kalde ekstremiteter, bevissthetstap og sjokk samt puste- og hjertestans. NB ole usynlige vevsskader! Førstehjelp: Slå av strømmen eller få pasienten bort fra strømkilden; bruk ikke strømledende gjenstand! Ved sjokk stabilt (side)leie; hode høyere enn bakparten. Dekk Bl brannsår. Kontakt dyrlege! Behandling: Intensivbehandling.

20 AkuG skade førstehjelp oppkast og diaré Årsak - > Virus-, bakterie- eller parasidnfeksjon og bukspy4kjertelbetennelse samt forspisning og allergisk reaksjon. Symptomer - > Oppkast, diare, ugørking, inakbvitet og redusert almenblstand samt feber eller lav kroppstemperatur. Mål allbd kroppstemperaturen; lav kroppstemperatur tyder på u4ørking og begynnende sjokk Førstehjelp: Vann- og elektroly4 (salt- )Blskudd samt førdøyelsesdie4. Unngå nedkjøling. Pro- og prebiobka samt medisinsk leire; bruk handelspreparater (Diasarnyl +, Pro- Kolin+ m.fl). Kull har liten effekt. Imodium eller lignende medisin kun i nød! Kontakt dyrlege ved feber, temperatur < 38 ⁰C og nedsa4 almenblstand eller hvis problemene vedvarer mer enn 3-5 dager. Behandling: Avhengig av årsaken. Utredning så medisinsk eller kirurgisk behandling.

21 AkuG skade førstehjelp akuge buksmerter Årsak - > Fremmedlegemer, gasskolikk (trommesyke), mil4umor, magedreining, trommesyke, nyre- / urinstein og invaginasjon. Symptomer- > Oppkast, oppkasiorsøk, sikling/sliming, diaré, buksmerter, utspilt buk, inakbvitet, bleke slimhinner og kalde ekstremiteter samt svak puls og hurbg hjerteaksjon. SJOKK! Førstehjelp: Forebygg stress og unngå nedkjøling. Kontakt dyrlege! Behandling: Intensivbehandling for stabilisering før medisinsk eller kirurgisk behandling.

22 AkuG skade førstehjelp valping Årsak - > Stor valp, død valp, leiefeil, misdannelse og stort og lite kull samt alderdom eller ungt individ. Symptomer - > min med kralige veer, svake eller uregelmessige veer i 2-4 Bmer, 36 Bmer eger temperaturfall uten fødsel og drekbghet over 70 dager fra første parring. Smerte og stressing samt utmagelse. Førstehjelp: Reduser stress og skånsom fødselshjelp. Ved tørr fødselsvei; glidemiddel. Forløsning må skje innen fire Bmer e4er fostervannsavgang! Behandling: AllBd forsøke medisinsk forløsning før keisersnig!

23 AkuG skade - førstehjelp Takk for meg! Velkommen Blbake på nye kurs! Nyhetsmail påmelding på Husk evalueringsskjema og eventuelt besblling av førstehjelpspakke! Foredragsnotater

Førstehjelp for hund og katt

Førstehjelp for hund og katt Førstehjelp for hund og katt Anne Ø. Øvergaard Dyrlege Vetsentrum AS Hvorfor bør jeg som dyreeier kunne noe om førstehjelp? * Du kan gjøre en forskjell i de første avgjørende minuttene! Mål for kurset:

Detaljer

10.11.2011. Førstehjelp hos hund. Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog

10.11.2011. Førstehjelp hos hund. Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog Førstehjelp hos hund Av Kari Syversen Klinikkassistent ved Din Dyrlege, Aurskog 1 Mål for kvelden Kunne gjøre en vurdering av den skadde hunden, avgjøre tiltak og vurdere om/eller hvor fort dyret trenger

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Generelt om sårbehandling og noen vanlige sårskader. Anne Øverby Øvergaard Veterinær Vetsentrum

Generelt om sårbehandling og noen vanlige sårskader. Anne Øverby Øvergaard Veterinær Vetsentrum Generelt om sårbehandling og noen vanlige sårskader Anne Øverby Øvergaard Veterinær Vetsentrum Generelt om sårbehandling hjemme. S=ll deg selv disse spørsmålene:: - er såret dypt eller langt slik at det

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 2 Førstehjelp ved akutt skade Kunnskapsmål Egensikkerhet og sikring av skadested Kjenne til situasjoner med høy risiko for egensikkerhet

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Formål Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere,

Detaljer

FØRSTEHJELP FOR HUND

FØRSTEHJELP FOR HUND FØRSTEHJELP FOR HUND Hentet fra www.hundelufting.com med tillatelse fra innehaver Heidi Ølberg Temperatur Måles med et vanlig termometer. Øretermometer er ikke egnet til hund. Du kan få feilmålinger dersom

Detaljer

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 INNHOLD 1. Bevisstløshet 4 2. Brannskade 4 3. Forstuing og brudd 6 4. Sårskader 7 5. Slag 8 4 FØRSTEHJEP Forord Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt

Detaljer

Vindafjord Jakt og Fiskelag

Vindafjord Jakt og Fiskelag Grunnleggende strategier for førstehjelp når du er i øde villmark Det farlige stedet Pulsåre blødning er en livstruende skade. Med en trykkbandasje kan du stanse den. Trøkk først igjen såret med fingrene

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN Skrevet av: R. Serine Jonstang, BSc og Linn Merete Jonstang, DVM. Foto: Serine Jonstang Innhold 1. Førstehjelp... 2 1.1. Overvåkning... 2 1.2. Hjerte og lungeredning...

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Førstehjelp til hund både hjemme og langt til fjells.

Førstehjelp til hund både hjemme og langt til fjells. Førstehjelp til hund både hjemme og langt til fjells. Foredrag av Roy Leirvik Veterinær ved Dyrlegene på Kirkestua Elverum Sårskader hos hund Sårheling kan skje på to måter, enten ved primær eller sekundær

Detaljer

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Kurshefte livberging i åpent vann Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller i vann slik at du kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

Pleier du å få soleksem, bør du være ekstra nøye med å bruke høy solfaktor. Lyshudede og barn trenger også ekstra god beskyttelse.

Pleier du å få soleksem, bør du være ekstra nøye med å bruke høy solfaktor. Lyshudede og barn trenger også ekstra god beskyttelse. God ferie! Uansett hva du skal, betyr ferie et avbrekk i hverdagen og mulighet til å gjøre noe helt annet enn det du vanligvis gjør. En vellykket ferie starter med god planlegging! Er du godt forberedt,

Detaljer

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Barn og sykdom Innhold Forord... s. 3 Feber... s. 4 Antibiotika ved luftveisinfeksjoner... s. 8 Tett nese... s. 8 Hoste... s. 10 Ørebetennelse... s. 12 RS-virus...

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 3 www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp -3 Førstehjelp ved akutt sykdom Kunnskapsmål Akutte pustevansker Kunne gjøre rede for hovedsymptomer ved

Detaljer

Sikkerhet og førstehjelp

Sikkerhet og førstehjelp Sikkerhet og førstehjelp av Sverre Mørk innhold Under hvert tema finner du symptomer og hvilke vurderinger og tiltak du må gjøre for å tilfredsstille disse. Forsidefoto: Caroline Neteland Gautland Krav

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund (Innføringen gir ikke fullverdig førstehjelpskompetanse, og må kun sees på som en innføring over noen viktige prinsipper for handling ved

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer