Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2010 kommet ut med to nummer, et sommernummer og dette julenummeret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2010 kommet ut med to nummer, et sommernummer og dette julenummeret."

Transkript

1 Organ for Fagforbundet Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195 Nr. 2 DESEMBER årgang Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2010 kommet ut med to nummer, et sommernummer og dette julenummeret. Les mer om: Grete ønsker god jul Side 2 Tjenestemannsforeningen - nå også på nett Side 3 Presentasjon av plasstillitsvalgt i UKE Side 4-5 Pensjonistenes sommertur Side 6 Tjenestemannsforeningen på spansk kurs Side 7 Musikkanmeldelse - Ida Jenshus Side 8 Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset tenner et ekstra lys for mange denne julen.. Den politiske og sosiale situasjonen i El Salvador etter valgene i 2009 Side 9 13 Arto Paasilinna - en forfatter utenom det vanlige Side 14 Livs muntre side Side 15 Til deg som ikke er medlem av Fagforbundet: Meld deg inn nå! Uten sterke fagforeninger stopper Norge!

2 God jul alle sammen! Et nytt år går mot slutten. Et tøft og strevsomt år for de tillitsvalgte. Det er alltid tøffe tak når det er tariffoppgjør. Særlig når vi også får lokale forhandlinger som en del av oppgjøret. Til disse forhandlingene ligger det alltid store forventninger. Ingen har sett for seg at det er veldig lite penger til forhandlinger selv om det er det som er situasjonen. Et kjempestort apparat settes i gang i hele kommunen for å forsøke å fordele knapper og glansbilder. Redaksjon: Hans-Olav Toft (redaktør) Egil Torp Ole-Martin Bergman Grete Møistad Olsen (ansv. red) Fagforbundet Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195 Rådhuset, 0037 Oslo Besøksadresse : Olav Vs gate 4, 2. etasje Telefon: E-post: Hjemmeside: avd195.fagforbundet.no/ Styret: Leder: Grete Møistad Olsen Nestleder: Ole-Martin Bergman Sekretær: Liv Skogstad Kasserer: Anne Vera Olsen Opplæringsleder: Ann Inger Blakli Styremedlemmer: Linda Fredriksen Hans-Olav Toft Egil Torp Ungdomstillitsvalgt: Kristian Ackenhausen Pensjonisttillitsvalgt: Liv Skogstad Vi er kjempeskuffet over at det også ved dette tariffoppgjøret ble sett helt bort fra å gjøre sentrale justeringer i kommunens administrasjoner. Ikke en av våre grupper: sekretærer, førstesekretærer, konsulenter, førstekonsulenter osv. ble tilgodesett med noe under disse forhandlingene. Vår forening har sendt krav på dette til Fagforbundet Oslo ved de siste fire oppgjørene, og vi vet at kravene er videresendt også, men det blir ingen resultater av det. Det betyr at den eneste lønnsutviklingen veldig mange av våre medlemmer får, er det sentrale tillegget som gis på lønnsregulativet. Dette fordi potten som ble avsatt til lokale forhandlinger i år var knøtt liten. Det var ikke et trinn til alle, det var langt mindre enn det. Så skal vi jo forhandle på disse små mulighetene med flere parter tilstede ved forhandlingsbordet. Vi ønsker at flest mulig skal få noe ut av disse oppgjørene. Det har vi klart å få til flere steder, mens det andre steder har vært veldig vanskelige forhandlinger. Vi mener alle hadde vært bedre tjent med å fordele disse midlene glatt ut på lønnsregulativet. Det hadde vært rettferdig, lønnsomt for kommunen og blitt et godt arbeidsmiljøtiltak. Sett heller av midler til å gjennomføre spesielle tiltak for seniorer, syke, gravide osv. Det ønsker jeg meg til jul! Grete

3 Hvordan pensjonister får tida til å gå Folk som arbeider, spør ofte pensjonister hvordan de får tida til å gå?? OK, forrige dagen reiste jeg og min frue inn til byen og handlet i en butikk. Vi var der bare i fem minutter, og da vi kom ut, holdt en politimann på å skrive en parkeringsbot. Vi gikk fram til ham og sa: Hei, tenk om du kunne vise litt hensyn og gi oss pensjonister en sjanse?. Han ignorerte oss, og fortsatte å skrive boten. Jeg kalte han Nazisvin. Han stirret på meg og begynte så å skrive en ny bot for slitte dekk. Min kone kalte ham for et rasshøl. Han skrev ferdig bot nummer to og satte den under vindusviskeren sammen med den første. Så begynte han å skrive en tredje bot. Dette forsatte i cirka 20 minutter. Jo mer vi fornærmet ham, desto flere bøter skrev han. Personlig brydde vi oss ikke noe om det. Det var ikke vår bil. Vi kom nemlig til byen med buss. Vi forsøker bare ha det litt morsomt hver dag, Vi er jo pensjonister, og det er viktig med litt humor i vår alder.!! Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset - Nå også på nett! I sommer ble nettsidene til foreningen lansert. På nettsiden finner du tidligere utgaver av Rådhusavisa, informasjon om lønn og tariff og litt om foreningens historie. Det finnes også et diskusjonsforum på siden. Nettsiden blir oppdatert fortløpende. Adressen til siden er: KUNNGJØRING Ordinært årsmøte avholdes torsdag 27. januar 2011 kl i kantinen på Rådhuset. Saker som ønskes behandlet, må sendes styret innen fredag 7. januar 2011.

4 Portrett av en plasstillitsvalgt i dette nummer Ole-Martin Bergman i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) Rådhusavisa presenterer i hvert nummer en av foreningens plasstillitsvalgte. Den tillitsvalgte forteller litt om seg selv, sin arbeidsplass, antall medlemmer, hvilke utfordringer arbeidsplassen, foreningen og den tillitsvalgte står ovenfor samt litt om samarbeidsklimaet med ledelsen på den aktuelle arbeidsplassen. UKE har ca. 240 ansatte, hvorav 120 er organisert i Tjenestemannsforeningen. Ole - Martins bakgrunn Ole-Martin Bergman er blitt en Oslogutt, men vokste opp i Hole kommune på Ringerike. Etter avlagt realartium på sitt hjemsted og etter avsluttet militærtjeneste og noen få års pendling, bestemte Ole-Martin seg for å flytte til tigerstaden i Nå bor Ole-Martin på Grorud, er 51 år og har samboer. Ole-Martin har tre barn, en datter på 27, en sønn på 25 og et aldeles nydelig nurk (en sønn) på drøyt året. Lang fartstid i Oslo kommune Etter artium utdannet Ole-Martin seg til karttegner. Deretter jobbet han ett år i Riksarkivet før han begynte i Oslo kommune den 4. januar 1982, dvs. han har snart 29 år som ansatt i Oslo kommune. Her kan man snakke om stabil og pålitelig arbeidskraft! Ole-Martin begynte på daværende skolesjefens kontor som lønnssekretær. I 1998 gikk turen til Grorud bydel hvor han fikk jobb som lønningssjef før han høsten 2000 fikk tilbud om å bli systemkonsulent på lønns- og personalsystemet NLP i daværende System- og regnskapsetaten (SRE). SRE gikk inn i UKE og resten av den suksesshistorien kjenner vi. Hva jobber du med? Ole- Martin har vært i UKE siden, fremdeles innen lønningsområdet og legger inn lønn og fravær for deler av Oslo kommunes ansatte. Hvorfor ble du tillitsvalgt? På spørsmål om hvorfor han begynte som tillitsvalgt svarer Ole-Martin at det var litt tilfeldig. Han ble spurt og litt lurt og dermed var det gjort. Ole-Martin fant seg godt til rette som tillitsvalgt. Han ble valgt til plasstillitsvalgt første gang i januar 1986 og ble året etter valgt inn i styret i Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, som kasserer og dermed inn i arbeidsutvalget. Med unntak av perioden fra sommeren 1998 til mars 2002 har Ole-Martin sittet sammenhengende i styret, som nestleder fra Ole-Martin på besøk på Rådhuset Foto: Hans-Olav

5 Å være tillitsvalgt er en livsstil sier Ole- Martin, og det kan man jo bare si seg enig med ham i. Ole-Martin liker å jobbe med mennesker og ønsker å bidra med råd og veiledning til kollegaer som trenger hjelp. Han er genuint opptatt av sine medlemmers ve og vel, og ønsker å være en god ambassadør for Fagforbundet. Hvordan er samarbeidet med ledelsen i UKE? Ole-Martin gir uttrykk for at han generelt sett har et ryddig og greit samarbeid med etatsledelsen. Han synes at etatsledelsen stort sett er flinke til å ta de tillitsvalgte med på råd og informere, men det hender at det glipper. I UKE praktiseres systematiske 14-f. møter ca. en gang pr. måned. I tillegg avholdes møter på enkeltsaker. Etter Ole-Martins mening fungerer MBU-møtene bra og samarbeidet med øvrige foreninger går også bra. Arbeidstakerorganisasjonene er som oftest på linje overfor administrasjonen, men det er ikke etablert noe formelt samarbeid organisasjonene imellom. Dette kommer til overflaten både i forbindelse med lokale forhandlinger og ved administrative lønnsvedtak. Hva gjelder lønnspolitikken har etaten en god del å gå på før den kan sies å være tilfredsstillende. Ole-Martin synes at det virker som om folk trives i etaten. Hva slags utfordringer står etaten overfor slik du ser det? Utfordringene framover er mange og store. Både den varslede etatsreformen, innføringen av et nytt HR-system i kommunen, videreutvikling av Oslo kommune og reforhandling av kontraktene på IKTområdet vil få stor betydning for de ansattes hverdag i UKE. Samtidig må vi forholde oss til budsjettkuttene fra Byrådets side. Men det ser heldigvis ikke ut til at det vil oppstå overtallighet i etaten i forbindelse med Oslo-budsjettet for Rådhusavisa ønsker Ole-Martin lykke til i sitt videre virke som tillitsvalgt! Godt arbeidsmiljø Ole-Martin opplyser at det stort sett er et godt arbeidsmiljø i UKE. Imidlertid fører etatens lønnspolitikk til en del uro og misnøye Ole-Martin i sitt rette element.foto: Hans-Olav Hans-Olav Budsjettforslaget for RFT I budsjettforslaget for 2011 er det foreslått en besparelse på to millioner kroner for RFT. Hvis dette forslaget blir endelig vedtatt, må etaten iverksette flere tiltak for innsparing. Dette kan muligens også få konsekvenser for de ansatte hos oss. Her må vi tillitsvalgte involveres i prosessen på et tidligst mulig tidspunkt. Dette er en sak som skal følges nøye opp av oss tillitsvalgte. Ellers er de ansatte selvfølgelig opptatt av resultatet av de lokale lønnsforhandlingene. Dette har skapt litt uro og misnøye hos noen av våre medlemmer. Spesielt er frustrasjonen stor i forbindelse med at de uorganiserte får en så stor del av potten i vår etat. Dette får medlemmene til å føle at det ikke har noen hensikt i å være organisert. Men til tross for at alt ikke ble helt som vi ønsket oss for medlemmene våre, gjorde Grete og Ole-Martin en kjempejobb, og klarte å begrense andelen til uorganiserte så mye som det lot seg gjøre. Hadde ikke de stått på som de gjorde hadde utfallet sett helt annerledes ut. Anne Vera Olsen

6 Pensjonistenes sommertur 15. juni 2010 Her er de livlige pensjonistgruppa samlet Sommerens tur gikk til Domkirkeodden på Hamar og Prøysen-museet. Avreisen gikk kl fra Opera Thon hotell. 19 pensjonister hadde meldt seg på turen. Bussen kjørte strake veien til Hamar hvor vi fikk bevertning på en kafe med rundstykker og kaffe. Deretter gikk turen til Hedmarksmuseet, hvor vi fikk høre historien rundt Domkirkeruinene og hvordan Hamar så ut i gamle dager. Ruinene er det eneste som er igjen av Hamar domkirke. Kirken ble påbegynt i 1152 og sto ferdig omkring Domkirken var i likhet med forbildet St. Halvards katedralen i Oslo, en treskipet basilika oppført i enkel stil. Koret ble utvidet i løpet av middelalderen. Domkirken ble ødelagt av svenskene under den nordiske sjuårskrigen. Det er i dag riksantikvaren som eier Domkirkeruinene og vernebygget. I 1985 ble bygget pakket inn i plast på grunn av frostskader og fuktighetsangrep. For at publikum fortsatt skulle få glede av ruinene, lot man i 1998 oppføre et vernebygg av glass. Foto: Ukjent Bygningen utgjorde Miljøverndepartementets til da største enkeltsatsning innen kulturminnevern og ble åpnet av kronprins Haakon 9. august Her blir det holdt bryllup og andre kirkelige handlinger. Pensjonistene satt inne i glasskatedralen og lyttet til guiden. Etterpå tok vi en runde og sang en sang, så det runget i den store glasskatedralen. Etter en stund dro vi til Prøysen-museet. Der var det også mye å se på. Senere var vi innom Prøysenstua. Her fortalte en guide interessante ting om Alf Prøysens oppvekst. Dette ble mange inntrykk på en dag. Da var tiden kommet for en god middag på Solvang kafe. Pensjonistturen foregikk på en strålende solskinnsdag og alle deltakerne var fornøyde. Så gjensto det kun å takke for turen og ønske alle en GOD SOMMER! Laila Gjellåm Isvik

7 Tjenestemannsforeningen på spanskkurs Alt for solidariteten Som de fleste kanskje har fått med seg har Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset et solidaritetsprosjekt med fagforeningen (ASTRAM) i El Salvador. På et styremøte i høst, hvor leder av solidaritetsutvalget slet med kommunikasjonen med ASTRAM, kom det et hjertesukk. Den som kunne snakke spansk. Nå skal det også sies at Carlos Moreno, som er medlem av solidaritetsutvalget, har vært og er en uvurderlig hjelp i denne sammenheng. Ideen om å sende solidaritetsutvalget på spanskundervisning var i hvert fall født. Resultatet var at flere i styret meldte sin interesse. Så i høst har nesten hele styret hver mandag slitt seg gjennom 2 timer med spansk. Det er vanskelig, men også veldig moro. Egil Torp Julia Hambro Kloster tegner og forteller om Rosita som skriver i dagboka si. Foto: Egil Torp En del av Tjenestemannsforeningens medlemmer på spanskkurset med lærer Julia nr. 2 fra venstre Foto: Linda

8 Ida Jenshus siste CD - No Guarantees står til seks Hun vant talentkonkurransen Lyden av lørdag som gikk på NRK høsten Våren 2008 spilte hun inn sitt første musikkalbum i studioet til Lars Lien med Håkon Gebhart som produsent: Color of the sun. Dette albumet ble kritikerrost og solgte bra her hjemme. Det var derfor store forventninger til det vanskelige andrealbumet. Denne jenta innfrir imidlertid alle forventninger. Lyden av lørdag Ikke alle TV-talentkonkurransevinnere når så langt som til album nummer to. Mange flopper allerede på førstealbumet. Men Ida Jenshus, fra «Lyden av lørdag», har både klart det og fortjent det. Trønderrock assistanse Som ved første albumutgivelse lusker det trønderrockmafia i kulissene. Kjell Karlsens steelgitar løfter flere av låtene, og Ida synger med en sårhet som slår sprekker på de riktige stedene. På enkelte låter gir hun Janis Joplin assosiasjoner, mens andre låter befinner seg mellom Emmylou Harris og en langt mer tekkelig Lucinda Williams. Dette er kjærlighet og kjærlighetssorg på boks - våkn opp alle romantikere. Det er mye for dere her. Sett på skiva, skru opp volumet og gå ut på tur. Rett og slett balsam for sjelen. Denne jenta fortjener noe mer enn årets Spelemannspris, som hun her har lagt inn en soleklar søknad til. Jeg blir overrasket dersom hun ikke stikker av med den. Kjøp skiva nå! Hans-Olav Blå midtempolåter dominerer, og det er velkomment når Jenshus tar en kjapp en, som den western swing-aktige «You Got A Way», eller drar en Tom Petty - komplett med «Jeff Lynne-produksjon» - i «Better Day». Variert album Albumet er helstøpt og de musikalske perlene kommer på rekke og rad. Alle låtene er ikke like minneverdige, men det er nok av høydepunkter på plata for alle som liker country, blues og rock, og gjerne en blanding av dette. Plata kunne like gjerne vært spilt inn i Nashville uten at den tar i bruk country - musikkens klisjeer.

9 Den politiske og sosiale situasjon i El Salvador etter kommunevalget og parlamentsvalget i 2009 I januar 2009 ble det avholdt valg på ordfører og kommunestyre, og i mars samme år var det presidentvalg. Resultatene av både kommunevalget og parlamentsvalget var overraskende i forhold til tidligere. Maktskiftet i mars 2009 var historisk. For første gang i El Salvador vant La Izquierda (venstresiden) og tok makten fra La Derecha (høyresiden). Med en overvekt på stemmer vant venstrepartiet FMLN presidentmakten. Høyrepartiet ARENA mistet makten. Hvordan har det gått etter valget? FMNLs presidentkandidat var TV-journalist Det motsatte skjedde i venstrepartiet FMLN. FMLN hadde valgt en ekstern kandidat som ikke var medlem av partiet - en kritisk journalist, Mauricio Funes, som presidentkandidat. Han fikk støtte og anerkjennelse fra store deler av befolkningen, selv om mange av velgerne ikke stemte på ham. Han ble, i sin tid som TV-journalist, ansett som en trofast forsvarer av det salvadoranske folket, på grunn av sin personlige kritikk av mektige og velstående sektorer. Fikk sparken Televison Canal Doce, hans tidligere arbeidsplass gjennom fem år, ga Funes sparken, da han stilte som presidentkandidat for FMLN. ASTRAM støttet ham ved å protestere foran bygningen der TV-selskapet ligger. TV-selskapet inviterte ASTRAM til et intervju, men ASTRAM nektet å stille opp fordi Funes var en journalist med god innflytelse og støtte i befolkningen. ASTRAM avviser alle slags oppsigelser. Da vi besøkte El Salvador noen få dager etter presidents - og parlamentsvalget hang det valgplakater og bannere overalt. Dette bildet er tatt i Tonacattepeque. Foto: Hans-Olav

10 Enorme forventninger Maktskiftet skapte store forventninger hos velgerne. De, som hadde stemt på FMLN, forventet strukturelle endringer på viktige samfunnsområder; helse, utdanning, bolig og ikke minst i arbeidslivet. I tillegg ønsket befolkningen en sterk og tøff justispolitikk med nulltoleranse mot kriminalitet. Pr. i dag er det, i følge politi og helsevesen, gjennomsnittlig mellom 19 og 21 drap daglig. ASTRAM mener ASTRAM mener at første prioritet må være å bekjempe fattigdommen i landet. I løpet av det et og halv år som har gått siden FMLNregjeringen overtok, har det oppstått endel uenighet mellom FMLN og partiets president Funes. Denne uenigheten har økt i omfang. Etter ASTRAMs syn fremstår regjeringen som inkompetent. Få endringer etter maktskiftet Utviklingen på viktige samfunnsområder har ikke vært veldig oppløftende. Regjeringen har i liten grad stimulert til bedre utvikling. Tilsynelatende er programmet til den tidligere høyreregjeringen videreført. Denne regjeringen har kun byttet navn på helsesystemet. Forsatt råder elendighet og knapphet og det er mangel på medisiner. Militæret ut i gatene Den største skuffelsen blant befolkningen i dag er mangelen på offentlig sikkerhet. Nylig stanset kriminelle gjenger en streik som forårsaket stans i all transport over hele landet. Streiken var en protest mot myndighetene. Dette var en utfordring for myndighetene, representert av politiet - Policia Nacional, som har som oppgave å beskytte alle borgere i landet. Det greide politiet ikke ved denne streiken. På grunn av dette beordret presidenten at hæren skulle stå for sikkerheten i gatene, og han innrømmer at kriminaliteten har tatt overhånd. Demokratisk tilbakeslag ASTRAM mener at dette har ført til et tilbakeslag for den demokratiske utviklingen i El Salvador. I tillegg er ASTRAM svært skuffet over at myndighetene ikke vil forhandle om en økning av pensjonene og økning av minstelønnen. Presidenten har fremdeles tiltro blant befolkningen Håpet er likevel ikke ute for det salvadoranske folket, som fremdeles har tro på president Mauricio Funes. ASTRAM har fremdeles håp om at presidenten kan dreie politikken i riktig retning og få til endring i viktige saker i det Pga all volden var våre livvakter aldri langt unna Foto: Hans-Olav Tungt bevæpnede sikkerhetsvakter var overalt - tenk om det var slike vektere i Norge

11 Sammen med ASTRAM hadde vi møte med den nyvalgte ordføreren i San Salvador før han tiltrådte Han fremsto som en reflektert person i dette møtet. Her overrekker Grete medbrakte gaver fra Norge. Han var spesielt fornøyd med ordførerpennen som Oslos ordfører Fabian Stang hadde sendt med. Foto: Hans-Olav salvadoranske samfunnet, noe som var utelukket under tidligere regjeringer. Folket har tro på at den nye presidenten skal overta rollen etter Brasils tidligere president Lula, som en av de mest populære presidenter i Latin-Amerika. Høyresiden er splittet etter valget Ved parlamentsvalget i fjor ble det valgt følgende medlemmer til den lovgivende forsamling og Kongressen. FMLN 35 representanter ARENA ; PCN ; PDC ; CD ; Kandidaten til det høyreorienterte partiet ARENA var omstridt blant partiets medlemmer, og dette var nok årsaken til at høyresiden er blitt splittet etter valget. ARENA ble etter valget delt. 14 representanter meldte seg ut og dannet et nytt politisk parti G.A.N.A. Politisk hestehandel? Både den tidligere president Elías Antonio Saca og den nåværende presidenten Mauricio Funes ble kritisert fordi de ga G.A.N.A økonomisk støtte i bytte for å sikre en demokratisk regjering. G.A.N.A kunne garantere nok stemmer i kongressen for å gi et lovgivende flertall sammen med regjeringspartiet. Det spekuleres i at dette nylig legaliserte partiet er et produkt av politiske forhandlinger i bytte mot at de støtter forslagene til presidenten og regjeringen. Ordførerskifte i San Salvador Det var også en del overraskende valgresultater i de 262 kommunestyrene rundt i landet, spesielt i San Salvador kommune. Etter 12 år med FMLN ved makten, klarte ARENA å ta makten gjennom Dr. Norman Quijano, som er den nåværende ordføreren. Tjenestemannsforeningen hadde et møte med den nye ordføreren under besøket i fjor. Han fremsto som en sympatisk person under dette møtet. Valgene oppsummert For første gang klarte La Izquierda å skvise ut La Derecha på regjeringsnivå. Høyresiden hadde styrt landet siden slutten av borgerkrigen i Til tross for at San Salvador Kommune alltid ble karakterisert som venstreorientert, vant høyresiden her. Valgresultatene kan tolkes slik: For det første at hele samfunnet krevde forandring og ville straffe inkompetente og urettferdige politikere. Videre at endringer i makten, både på regjeringsnivå og i San Salvador, er uttrykk for at demokratiet i landet nå fungerer selv om det har tatt tid i det salvadoranske samfunnet. Fredelige maktskifter er ett uttrykk for et demokratisk samfunn. Endringer i valgsystemet? De siste måneder har det vært en debatt i landet rundt deler av valgsystemet. Felix Ulloa er en advokat med god erfaring, bl.a. som representant for FN på Haiti. Han har

12 fått i oppdrag å utarbeide en dagsorden for et mer demokratisk valgsystem. Frittstående presidentkandidater Inntil nå har borgerne hatt rett til å bruke sin stemmerett til å stemme på et politisk parti og de kandidater som partiene nominerer. Borgerne har ikke hatt anledning til å stemme på en frittstående kandidat uten partitilknytning. Partienes monopol på å fremme kandidater ved presidentvalget hadde man vent seg til. Advokat Ulloa hevder imidlertid at valgloven er grunnlovstridig og ber om at den lovgivende forsamling endrer valgloven slik at den blir mer demokratisk. Hver borger bør ha rett til å stille til valg til en forsamling uten å tilhøre et bestemt parti. Dette har skapt splittelse blant de forskjellige partier fordi representantene ikke har hatt en klar mening om saken. Regjeringen prøver nå å hindre hvem som helst i å melde seg som politiske representanter. De sier samtidig at folket skal kunne uttale seg fritt uten å frykte noe. Denne artikkelen baserer seg på informasjon som Tjenestemannsforeningen har mottatt fra ASTRAM høsten Meningen har vært å få frem noe om den politiske og sosiale situasjon i El Salvador nå ett og ett halvt år etter presidentvalget. El Salvador går sakte i riktig retning, men har en lang vei å gå. Våre vestlige demokratier ble heller ikke bygd over natten. Hans-Olav Besøk hos Kontoret for fri rettshjelp Foto: ASTRAM Sammen med ASTRAM i møte hos Menneskerettighetsombudet. Foto: ASTRAM

13 Salg av blomster og krydder langs veiene. Foto. Hans-Olav Fra torget i Tonacatepeque. Det er relativt primitive forhold. Foto: Hans-Olav

14 Arto Paasilinna - en forfatter som virkelig får deg til å le selv om temaene han tar opp både er eksistensielle og særdeles alvorlige. Det er rett og slett nesten umulig å la være å le seg i hjel. Hvis mange leser bøkene hans samtidig, blir jo det et kollektivt selvmord. Du kan godt starte med boka med samme navn - Kollektivt selvmord Døden kan man leke med, men ikke livet. Leve livet sier Arto Paasilinna i sin bok kollektivt selvmord. Og hør for noen titler Arto har på bøkene sine: De hengte revenes skog, Den ulende mølleren og Den elskelige giftblandersken. Det beste er at innholdet i disse bøkene står i forhold til titlene og er noen usannsynlig burleske røverhistorier som virkelig fremkaller gapskratten! Ufattelige morsomt Paasilinna er den eneste forfatteren som har fremkalt så mye latter hos meg at folk på T- banen flere ganger har spurt meg hva jeg leser. Innfallene og iderikdommen er så enorm at det er grunn til å lure på om ikke alle sekvensene kan være skrevet i nykter tilstand. Det ble for øvrig bekreftet av forfatteren i et intervju i Aftenposten at så ikke er tilfelle. Arto Paasilinna er en samfunnskritisk finsk satiriker, som har skrevet 35 romaner, hvorav 7 er kommet på norsk. Bøkene hans er oversatt til 27 språk og han har solgt over 7 millioner bøker. Han er filmatisert to ganger og han har vunnet en rekke internasjonale priser. Personlig må jeg si at han er min favorittforfatter for tiden. Boka kunne være en roadmovie i galskapens tegn hvor det ene bizarre påfunnet avløser det andre. Den særdeles deprimerte direktør Rellonen, som etter sin fjerde konkurs vil skyte seg, møter den minst like deprimerte offiser Kemppainen, som er i ferd med å henge seg på samme låve. De bestemmer seg for å utsette gjennomføringen, og etter en lang natts diskusjon med masse sprit og badstu, finner de en løsning. De vil samle alle deprimerte selvmordskkandidater i landet til et stort selvmordsseminar. Seminaret er svært vellykket, også dette gjennomført med mye sprit og badstu. Og en del av festivaldeltagerne organiserer seg for å begå kollektivt selvmord. Dermed starter den vanvittige reisen i luksusbuss mot dødsriket. Uten å røpe for mye av handlingen kan det sies at innfallene er mange og selvmorderne møter en rekke hindringer i sine bestrebelser på å komme til paradis eller et annet tilsvarende sted. Dette er galgenhumor av høy klasse! Anbefales! Hans-Olav Kollektivt selvmord Boka ble utgitt på finsk i 1990, men kom først på norsk i 2007, oversatt av Tor Tveite. Boka tar utgangspunkt i den høye selvmordraten i Finland som på 80-tallet lå på over 1500 selvmord i året. Antallet årlige selvmord har imidlertid gått ned med over 500 selvmord pr. år etter at boka kom ut, noe som Paasilinna gir boka mye av æren for. Jeg er av den oppfatning at denne boka er hjelp til selvhjelp og at han derfor kan ha rett!! Hvilke psykiatere kan skryte av slike behandlingstall?

15 Livs muntre side BREV FRA MOR Dette brevet er skrevet for meget lenge siden, fra en mor et sted i Nord-Norge. Brevet skrev hun til sin sønn som hadde emigrert til Amerika. Dette var lenge før det var noe som het data og andre fiffige måter å kommunisere med hverandre på, - ja selv telefon var et særsyn. Kjære sønn! Jeg skriver dette brevet sakte, da jeg vet at du ikke kan lese så fort. Vi bor ikke lenger der vi bodde da du reiste. Din far hørte nemlig at de fleste ulykker skjer i hjemmet, - så derfor flyttet vi til et annet sted. Jeg kan ikke gi deg vår nye adresse, fordi de som bodde her før tok med seg vegskiltet og husnummeret da de flyttet, slik at de skulle slippe å endre adressen sin. Vår nye leilighet har vaskemaskin. Den første dagen puttet jeg fire skjorter i den og dro i snora. Men jeg har ikke sett dem siden. Siden har vi funnet ut at det ikke er en vaskemaskin, men et fotbad-apparat. Du putter den ene foten oppi, drar i snora, og det kommer friskt vann til den andre foten. Det var to lokk på den, men de har vi ikke bruk for på badet der maskinen står. Så det ene bruker vi til brødfjøl, og den andre som det er et stort hull i, bruker vi som ramme rundt bildet av bestefar. Din søster har nettopp fått barn, men jeg har ikke hørt om det er gutt eller jente, så jeg vet ikke om du har blitt onkel eller tante. Vi har fått et nytt brev fra begravelsesbyrået. De skriver at hvis vi ikke betaler det siste avdraget på bestemors begravelse, så bærer det rett opp med henne. Du husker den jakken du ba meg sende deg? Din tante mente den ville bli for tung å sende i posten med de store knappene på, så de har vi klippet av og lagt i lommene. Din onkel Jon, som jobbet i destilleriet, falt ned i en tønne whisky. Noen kollegaer prøvde å dra ham opp, men han greide å kjempe seg fri, så han druknet. Vi har fått ham kremert, - han brant i tre dager. Tre av vennene dine kjørte utfor en bru og ut i elva her om dagen. En kjørte og de to andre satt ute på lasteplanet. Sjåføren greide å sveive ned sideruta, så han kom seg ut og svømte til land. Men de to andre fikk ikke ned lemmen på lasteplanet, så de druknet. Når jeg dør, håper jeg at jeg sovner stille inn, sånn som bestefar. Og ikke med skrik og hyl slik som passasjerene i bussen hans. Da det ikke skjer så mye her, er det ikke så mye mer å skrive om. Hilsen din mor Liv Din far har fått ny jobb. Han har kommet høyt på strå kan du tro. Han har åtte hunder og mange mennesker under seg. Han klipper gresset på gravlunden. Der ligger bl.a. Bjarne, han som jeg først trodde var din far.

16 Returadresse: B Fagforbundet Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset Rådhuset 0037 Oslo PENSJONISTGRUPPA I TJENESTEMANNS- FORENINGEN VED RÅDHUSET Har du lyst til å treffe igjen kolleger/venner fra arbeidsplassen, så send nedenstående slipp til nåværende kasserer: Solveig Rustad, Odvar Solbergs vei 112, 0973 Oslo, for spørsmål ring Liv på telefon MELD DEG INN DA VEL! Jeg ønsker å bli medlem av Pensjonistgruppa i Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset Navn: Adresse: Fødselsdato og år: God jul og godt nyttår! Hilsen Styret

Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2009 kommet ut med to nummer, ett sommernummer og dette julenummeret.

Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2009 kommet ut med to nummer, ett sommernummer og dette julenummeret. Organ for Fagforbundet Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195 Nr. 2 DESEMBER 2009 65. årgang Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2009 kommet ut med to nummer,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2008 kommet ut med to nummer, ett sommernummer og dette julenummeret.

Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2008 kommet ut med to nummer, ett sommernummer og dette julenummeret. Organ for Fagforbundet Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195 Nr. 2 DESEMBER 2008 64. årgang Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2008 kommet ut med to nummer,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet 1 Forord Da vi fikk dette prosjektet begynte jeg med en gang å tenke på min bestemor, Jørdis Hodnemyr. Jeg visste at bestemor hadde vært med leder i

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2003 Årgang 8 Melkøya. Hammerfest i bakgrunnnen. Foto: Statoil. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013 Klart for Vi sprenger grenser s. 6 Kautokeino kommune på ville veier s. 10 På valgkurs med Hagebakken s. 16 De vanskelige sakene s. 24 Punktdemonstrasjon

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer:

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer: I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE OKTOBER N R. 6 07 ÅRGANG 5 Fagforbundets tillitsvalgte sto fremst i kampen mot Frp ved høstens valg. Rød-grønn konsolidering SIDE 3 I dette nummer: Valgresultat og

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen 1 METODERAPPORT Brennpunkt: Ingens barn Ronny kom til barnehjemmet som 8-åring. Før han fylte 18, hadde han måtte flyttet over femten ganger. Han fikk aldri en familie å kalle sin. Foto: Privat Journalist:

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11.

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. Gatelangs-0212 20.05.12 13:10 Side 1 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. årgang Tema: Vårslepp GATELANGS I MOSS GOD DIALOG MED UNGDOMMEN EN UTFORDRENDE TID INTERVJU MED

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2 2 0 1 2 2 0. å r g a n g SIDE 12 SIDE 6 SIDE 10 Jelena drømmer OM Å BLI HELT FRI Tommy Hansen FANT SEG SELV I KUNSTEN Advokat Vidar

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Mangfold

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr.11 Desember 2010 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG 2 AvisA GrenselAnd desember 2010 desember 2010 Aremark Innbyggere: 1.424 Areal: 321 km² Kommunesenter: Fosby Ordfører: Tore Johansen

Detaljer

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no PENGAOGLIVET barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land vfb.no INNHOLD UTGIVER: Voksne for Barn REDAKSJONSKOMITE: Karin Källsmyr, Ina Nergård og Birthe Bratvold ILLUSTRASJONSFOTO: ElgMedia LAYOUT

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer