Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2010 kommet ut med to nummer, et sommernummer og dette julenummeret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2010 kommet ut med to nummer, et sommernummer og dette julenummeret."

Transkript

1 Organ for Fagforbundet Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195 Nr. 2 DESEMBER årgang Rådhusavisa er tilbake igjen med mye spennende lesestoff. Rådhusavisa har i 2010 kommet ut med to nummer, et sommernummer og dette julenummeret. Les mer om: Grete ønsker god jul Side 2 Tjenestemannsforeningen - nå også på nett Side 3 Presentasjon av plasstillitsvalgt i UKE Side 4-5 Pensjonistenes sommertur Side 6 Tjenestemannsforeningen på spansk kurs Side 7 Musikkanmeldelse - Ida Jenshus Side 8 Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset tenner et ekstra lys for mange denne julen.. Den politiske og sosiale situasjonen i El Salvador etter valgene i 2009 Side 9 13 Arto Paasilinna - en forfatter utenom det vanlige Side 14 Livs muntre side Side 15 Til deg som ikke er medlem av Fagforbundet: Meld deg inn nå! Uten sterke fagforeninger stopper Norge!

2 God jul alle sammen! Et nytt år går mot slutten. Et tøft og strevsomt år for de tillitsvalgte. Det er alltid tøffe tak når det er tariffoppgjør. Særlig når vi også får lokale forhandlinger som en del av oppgjøret. Til disse forhandlingene ligger det alltid store forventninger. Ingen har sett for seg at det er veldig lite penger til forhandlinger selv om det er det som er situasjonen. Et kjempestort apparat settes i gang i hele kommunen for å forsøke å fordele knapper og glansbilder. Redaksjon: Hans-Olav Toft (redaktør) Egil Torp Ole-Martin Bergman Grete Møistad Olsen (ansv. red) Fagforbundet Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195 Rådhuset, 0037 Oslo Besøksadresse : Olav Vs gate 4, 2. etasje Telefon: E-post: Hjemmeside: avd195.fagforbundet.no/ Styret: Leder: Grete Møistad Olsen Nestleder: Ole-Martin Bergman Sekretær: Liv Skogstad Kasserer: Anne Vera Olsen Opplæringsleder: Ann Inger Blakli Styremedlemmer: Linda Fredriksen Hans-Olav Toft Egil Torp Ungdomstillitsvalgt: Kristian Ackenhausen Pensjonisttillitsvalgt: Liv Skogstad Vi er kjempeskuffet over at det også ved dette tariffoppgjøret ble sett helt bort fra å gjøre sentrale justeringer i kommunens administrasjoner. Ikke en av våre grupper: sekretærer, førstesekretærer, konsulenter, førstekonsulenter osv. ble tilgodesett med noe under disse forhandlingene. Vår forening har sendt krav på dette til Fagforbundet Oslo ved de siste fire oppgjørene, og vi vet at kravene er videresendt også, men det blir ingen resultater av det. Det betyr at den eneste lønnsutviklingen veldig mange av våre medlemmer får, er det sentrale tillegget som gis på lønnsregulativet. Dette fordi potten som ble avsatt til lokale forhandlinger i år var knøtt liten. Det var ikke et trinn til alle, det var langt mindre enn det. Så skal vi jo forhandle på disse små mulighetene med flere parter tilstede ved forhandlingsbordet. Vi ønsker at flest mulig skal få noe ut av disse oppgjørene. Det har vi klart å få til flere steder, mens det andre steder har vært veldig vanskelige forhandlinger. Vi mener alle hadde vært bedre tjent med å fordele disse midlene glatt ut på lønnsregulativet. Det hadde vært rettferdig, lønnsomt for kommunen og blitt et godt arbeidsmiljøtiltak. Sett heller av midler til å gjennomføre spesielle tiltak for seniorer, syke, gravide osv. Det ønsker jeg meg til jul! Grete

3 Hvordan pensjonister får tida til å gå Folk som arbeider, spør ofte pensjonister hvordan de får tida til å gå?? OK, forrige dagen reiste jeg og min frue inn til byen og handlet i en butikk. Vi var der bare i fem minutter, og da vi kom ut, holdt en politimann på å skrive en parkeringsbot. Vi gikk fram til ham og sa: Hei, tenk om du kunne vise litt hensyn og gi oss pensjonister en sjanse?. Han ignorerte oss, og fortsatte å skrive boten. Jeg kalte han Nazisvin. Han stirret på meg og begynte så å skrive en ny bot for slitte dekk. Min kone kalte ham for et rasshøl. Han skrev ferdig bot nummer to og satte den under vindusviskeren sammen med den første. Så begynte han å skrive en tredje bot. Dette forsatte i cirka 20 minutter. Jo mer vi fornærmet ham, desto flere bøter skrev han. Personlig brydde vi oss ikke noe om det. Det var ikke vår bil. Vi kom nemlig til byen med buss. Vi forsøker bare ha det litt morsomt hver dag, Vi er jo pensjonister, og det er viktig med litt humor i vår alder.!! Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset - Nå også på nett! I sommer ble nettsidene til foreningen lansert. På nettsiden finner du tidligere utgaver av Rådhusavisa, informasjon om lønn og tariff og litt om foreningens historie. Det finnes også et diskusjonsforum på siden. Nettsiden blir oppdatert fortløpende. Adressen til siden er: KUNNGJØRING Ordinært årsmøte avholdes torsdag 27. januar 2011 kl i kantinen på Rådhuset. Saker som ønskes behandlet, må sendes styret innen fredag 7. januar 2011.

4 Portrett av en plasstillitsvalgt i dette nummer Ole-Martin Bergman i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) Rådhusavisa presenterer i hvert nummer en av foreningens plasstillitsvalgte. Den tillitsvalgte forteller litt om seg selv, sin arbeidsplass, antall medlemmer, hvilke utfordringer arbeidsplassen, foreningen og den tillitsvalgte står ovenfor samt litt om samarbeidsklimaet med ledelsen på den aktuelle arbeidsplassen. UKE har ca. 240 ansatte, hvorav 120 er organisert i Tjenestemannsforeningen. Ole - Martins bakgrunn Ole-Martin Bergman er blitt en Oslogutt, men vokste opp i Hole kommune på Ringerike. Etter avlagt realartium på sitt hjemsted og etter avsluttet militærtjeneste og noen få års pendling, bestemte Ole-Martin seg for å flytte til tigerstaden i Nå bor Ole-Martin på Grorud, er 51 år og har samboer. Ole-Martin har tre barn, en datter på 27, en sønn på 25 og et aldeles nydelig nurk (en sønn) på drøyt året. Lang fartstid i Oslo kommune Etter artium utdannet Ole-Martin seg til karttegner. Deretter jobbet han ett år i Riksarkivet før han begynte i Oslo kommune den 4. januar 1982, dvs. han har snart 29 år som ansatt i Oslo kommune. Her kan man snakke om stabil og pålitelig arbeidskraft! Ole-Martin begynte på daværende skolesjefens kontor som lønnssekretær. I 1998 gikk turen til Grorud bydel hvor han fikk jobb som lønningssjef før han høsten 2000 fikk tilbud om å bli systemkonsulent på lønns- og personalsystemet NLP i daværende System- og regnskapsetaten (SRE). SRE gikk inn i UKE og resten av den suksesshistorien kjenner vi. Hva jobber du med? Ole- Martin har vært i UKE siden, fremdeles innen lønningsområdet og legger inn lønn og fravær for deler av Oslo kommunes ansatte. Hvorfor ble du tillitsvalgt? På spørsmål om hvorfor han begynte som tillitsvalgt svarer Ole-Martin at det var litt tilfeldig. Han ble spurt og litt lurt og dermed var det gjort. Ole-Martin fant seg godt til rette som tillitsvalgt. Han ble valgt til plasstillitsvalgt første gang i januar 1986 og ble året etter valgt inn i styret i Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, som kasserer og dermed inn i arbeidsutvalget. Med unntak av perioden fra sommeren 1998 til mars 2002 har Ole-Martin sittet sammenhengende i styret, som nestleder fra Ole-Martin på besøk på Rådhuset Foto: Hans-Olav

5 Å være tillitsvalgt er en livsstil sier Ole- Martin, og det kan man jo bare si seg enig med ham i. Ole-Martin liker å jobbe med mennesker og ønsker å bidra med råd og veiledning til kollegaer som trenger hjelp. Han er genuint opptatt av sine medlemmers ve og vel, og ønsker å være en god ambassadør for Fagforbundet. Hvordan er samarbeidet med ledelsen i UKE? Ole-Martin gir uttrykk for at han generelt sett har et ryddig og greit samarbeid med etatsledelsen. Han synes at etatsledelsen stort sett er flinke til å ta de tillitsvalgte med på råd og informere, men det hender at det glipper. I UKE praktiseres systematiske 14-f. møter ca. en gang pr. måned. I tillegg avholdes møter på enkeltsaker. Etter Ole-Martins mening fungerer MBU-møtene bra og samarbeidet med øvrige foreninger går også bra. Arbeidstakerorganisasjonene er som oftest på linje overfor administrasjonen, men det er ikke etablert noe formelt samarbeid organisasjonene imellom. Dette kommer til overflaten både i forbindelse med lokale forhandlinger og ved administrative lønnsvedtak. Hva gjelder lønnspolitikken har etaten en god del å gå på før den kan sies å være tilfredsstillende. Ole-Martin synes at det virker som om folk trives i etaten. Hva slags utfordringer står etaten overfor slik du ser det? Utfordringene framover er mange og store. Både den varslede etatsreformen, innføringen av et nytt HR-system i kommunen, videreutvikling av Oslo kommune og reforhandling av kontraktene på IKTområdet vil få stor betydning for de ansattes hverdag i UKE. Samtidig må vi forholde oss til budsjettkuttene fra Byrådets side. Men det ser heldigvis ikke ut til at det vil oppstå overtallighet i etaten i forbindelse med Oslo-budsjettet for Rådhusavisa ønsker Ole-Martin lykke til i sitt videre virke som tillitsvalgt! Godt arbeidsmiljø Ole-Martin opplyser at det stort sett er et godt arbeidsmiljø i UKE. Imidlertid fører etatens lønnspolitikk til en del uro og misnøye Ole-Martin i sitt rette element.foto: Hans-Olav Hans-Olav Budsjettforslaget for RFT I budsjettforslaget for 2011 er det foreslått en besparelse på to millioner kroner for RFT. Hvis dette forslaget blir endelig vedtatt, må etaten iverksette flere tiltak for innsparing. Dette kan muligens også få konsekvenser for de ansatte hos oss. Her må vi tillitsvalgte involveres i prosessen på et tidligst mulig tidspunkt. Dette er en sak som skal følges nøye opp av oss tillitsvalgte. Ellers er de ansatte selvfølgelig opptatt av resultatet av de lokale lønnsforhandlingene. Dette har skapt litt uro og misnøye hos noen av våre medlemmer. Spesielt er frustrasjonen stor i forbindelse med at de uorganiserte får en så stor del av potten i vår etat. Dette får medlemmene til å føle at det ikke har noen hensikt i å være organisert. Men til tross for at alt ikke ble helt som vi ønsket oss for medlemmene våre, gjorde Grete og Ole-Martin en kjempejobb, og klarte å begrense andelen til uorganiserte så mye som det lot seg gjøre. Hadde ikke de stått på som de gjorde hadde utfallet sett helt annerledes ut. Anne Vera Olsen

6 Pensjonistenes sommertur 15. juni 2010 Her er de livlige pensjonistgruppa samlet Sommerens tur gikk til Domkirkeodden på Hamar og Prøysen-museet. Avreisen gikk kl fra Opera Thon hotell. 19 pensjonister hadde meldt seg på turen. Bussen kjørte strake veien til Hamar hvor vi fikk bevertning på en kafe med rundstykker og kaffe. Deretter gikk turen til Hedmarksmuseet, hvor vi fikk høre historien rundt Domkirkeruinene og hvordan Hamar så ut i gamle dager. Ruinene er det eneste som er igjen av Hamar domkirke. Kirken ble påbegynt i 1152 og sto ferdig omkring Domkirken var i likhet med forbildet St. Halvards katedralen i Oslo, en treskipet basilika oppført i enkel stil. Koret ble utvidet i løpet av middelalderen. Domkirken ble ødelagt av svenskene under den nordiske sjuårskrigen. Det er i dag riksantikvaren som eier Domkirkeruinene og vernebygget. I 1985 ble bygget pakket inn i plast på grunn av frostskader og fuktighetsangrep. For at publikum fortsatt skulle få glede av ruinene, lot man i 1998 oppføre et vernebygg av glass. Foto: Ukjent Bygningen utgjorde Miljøverndepartementets til da største enkeltsatsning innen kulturminnevern og ble åpnet av kronprins Haakon 9. august Her blir det holdt bryllup og andre kirkelige handlinger. Pensjonistene satt inne i glasskatedralen og lyttet til guiden. Etterpå tok vi en runde og sang en sang, så det runget i den store glasskatedralen. Etter en stund dro vi til Prøysen-museet. Der var det også mye å se på. Senere var vi innom Prøysenstua. Her fortalte en guide interessante ting om Alf Prøysens oppvekst. Dette ble mange inntrykk på en dag. Da var tiden kommet for en god middag på Solvang kafe. Pensjonistturen foregikk på en strålende solskinnsdag og alle deltakerne var fornøyde. Så gjensto det kun å takke for turen og ønske alle en GOD SOMMER! Laila Gjellåm Isvik

7 Tjenestemannsforeningen på spanskkurs Alt for solidariteten Som de fleste kanskje har fått med seg har Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset et solidaritetsprosjekt med fagforeningen (ASTRAM) i El Salvador. På et styremøte i høst, hvor leder av solidaritetsutvalget slet med kommunikasjonen med ASTRAM, kom det et hjertesukk. Den som kunne snakke spansk. Nå skal det også sies at Carlos Moreno, som er medlem av solidaritetsutvalget, har vært og er en uvurderlig hjelp i denne sammenheng. Ideen om å sende solidaritetsutvalget på spanskundervisning var i hvert fall født. Resultatet var at flere i styret meldte sin interesse. Så i høst har nesten hele styret hver mandag slitt seg gjennom 2 timer med spansk. Det er vanskelig, men også veldig moro. Egil Torp Julia Hambro Kloster tegner og forteller om Rosita som skriver i dagboka si. Foto: Egil Torp En del av Tjenestemannsforeningens medlemmer på spanskkurset med lærer Julia nr. 2 fra venstre Foto: Linda

8 Ida Jenshus siste CD - No Guarantees står til seks Hun vant talentkonkurransen Lyden av lørdag som gikk på NRK høsten Våren 2008 spilte hun inn sitt første musikkalbum i studioet til Lars Lien med Håkon Gebhart som produsent: Color of the sun. Dette albumet ble kritikerrost og solgte bra her hjemme. Det var derfor store forventninger til det vanskelige andrealbumet. Denne jenta innfrir imidlertid alle forventninger. Lyden av lørdag Ikke alle TV-talentkonkurransevinnere når så langt som til album nummer to. Mange flopper allerede på førstealbumet. Men Ida Jenshus, fra «Lyden av lørdag», har både klart det og fortjent det. Trønderrock assistanse Som ved første albumutgivelse lusker det trønderrockmafia i kulissene. Kjell Karlsens steelgitar løfter flere av låtene, og Ida synger med en sårhet som slår sprekker på de riktige stedene. På enkelte låter gir hun Janis Joplin assosiasjoner, mens andre låter befinner seg mellom Emmylou Harris og en langt mer tekkelig Lucinda Williams. Dette er kjærlighet og kjærlighetssorg på boks - våkn opp alle romantikere. Det er mye for dere her. Sett på skiva, skru opp volumet og gå ut på tur. Rett og slett balsam for sjelen. Denne jenta fortjener noe mer enn årets Spelemannspris, som hun her har lagt inn en soleklar søknad til. Jeg blir overrasket dersom hun ikke stikker av med den. Kjøp skiva nå! Hans-Olav Blå midtempolåter dominerer, og det er velkomment når Jenshus tar en kjapp en, som den western swing-aktige «You Got A Way», eller drar en Tom Petty - komplett med «Jeff Lynne-produksjon» - i «Better Day». Variert album Albumet er helstøpt og de musikalske perlene kommer på rekke og rad. Alle låtene er ikke like minneverdige, men det er nok av høydepunkter på plata for alle som liker country, blues og rock, og gjerne en blanding av dette. Plata kunne like gjerne vært spilt inn i Nashville uten at den tar i bruk country - musikkens klisjeer.

9 Den politiske og sosiale situasjon i El Salvador etter kommunevalget og parlamentsvalget i 2009 I januar 2009 ble det avholdt valg på ordfører og kommunestyre, og i mars samme år var det presidentvalg. Resultatene av både kommunevalget og parlamentsvalget var overraskende i forhold til tidligere. Maktskiftet i mars 2009 var historisk. For første gang i El Salvador vant La Izquierda (venstresiden) og tok makten fra La Derecha (høyresiden). Med en overvekt på stemmer vant venstrepartiet FMLN presidentmakten. Høyrepartiet ARENA mistet makten. Hvordan har det gått etter valget? FMNLs presidentkandidat var TV-journalist Det motsatte skjedde i venstrepartiet FMLN. FMLN hadde valgt en ekstern kandidat som ikke var medlem av partiet - en kritisk journalist, Mauricio Funes, som presidentkandidat. Han fikk støtte og anerkjennelse fra store deler av befolkningen, selv om mange av velgerne ikke stemte på ham. Han ble, i sin tid som TV-journalist, ansett som en trofast forsvarer av det salvadoranske folket, på grunn av sin personlige kritikk av mektige og velstående sektorer. Fikk sparken Televison Canal Doce, hans tidligere arbeidsplass gjennom fem år, ga Funes sparken, da han stilte som presidentkandidat for FMLN. ASTRAM støttet ham ved å protestere foran bygningen der TV-selskapet ligger. TV-selskapet inviterte ASTRAM til et intervju, men ASTRAM nektet å stille opp fordi Funes var en journalist med god innflytelse og støtte i befolkningen. ASTRAM avviser alle slags oppsigelser. Da vi besøkte El Salvador noen få dager etter presidents - og parlamentsvalget hang det valgplakater og bannere overalt. Dette bildet er tatt i Tonacattepeque. Foto: Hans-Olav

10 Enorme forventninger Maktskiftet skapte store forventninger hos velgerne. De, som hadde stemt på FMLN, forventet strukturelle endringer på viktige samfunnsområder; helse, utdanning, bolig og ikke minst i arbeidslivet. I tillegg ønsket befolkningen en sterk og tøff justispolitikk med nulltoleranse mot kriminalitet. Pr. i dag er det, i følge politi og helsevesen, gjennomsnittlig mellom 19 og 21 drap daglig. ASTRAM mener ASTRAM mener at første prioritet må være å bekjempe fattigdommen i landet. I løpet av det et og halv år som har gått siden FMLNregjeringen overtok, har det oppstått endel uenighet mellom FMLN og partiets president Funes. Denne uenigheten har økt i omfang. Etter ASTRAMs syn fremstår regjeringen som inkompetent. Få endringer etter maktskiftet Utviklingen på viktige samfunnsområder har ikke vært veldig oppløftende. Regjeringen har i liten grad stimulert til bedre utvikling. Tilsynelatende er programmet til den tidligere høyreregjeringen videreført. Denne regjeringen har kun byttet navn på helsesystemet. Forsatt råder elendighet og knapphet og det er mangel på medisiner. Militæret ut i gatene Den største skuffelsen blant befolkningen i dag er mangelen på offentlig sikkerhet. Nylig stanset kriminelle gjenger en streik som forårsaket stans i all transport over hele landet. Streiken var en protest mot myndighetene. Dette var en utfordring for myndighetene, representert av politiet - Policia Nacional, som har som oppgave å beskytte alle borgere i landet. Det greide politiet ikke ved denne streiken. På grunn av dette beordret presidenten at hæren skulle stå for sikkerheten i gatene, og han innrømmer at kriminaliteten har tatt overhånd. Demokratisk tilbakeslag ASTRAM mener at dette har ført til et tilbakeslag for den demokratiske utviklingen i El Salvador. I tillegg er ASTRAM svært skuffet over at myndighetene ikke vil forhandle om en økning av pensjonene og økning av minstelønnen. Presidenten har fremdeles tiltro blant befolkningen Håpet er likevel ikke ute for det salvadoranske folket, som fremdeles har tro på president Mauricio Funes. ASTRAM har fremdeles håp om at presidenten kan dreie politikken i riktig retning og få til endring i viktige saker i det Pga all volden var våre livvakter aldri langt unna Foto: Hans-Olav Tungt bevæpnede sikkerhetsvakter var overalt - tenk om det var slike vektere i Norge

11 Sammen med ASTRAM hadde vi møte med den nyvalgte ordføreren i San Salvador før han tiltrådte Han fremsto som en reflektert person i dette møtet. Her overrekker Grete medbrakte gaver fra Norge. Han var spesielt fornøyd med ordførerpennen som Oslos ordfører Fabian Stang hadde sendt med. Foto: Hans-Olav salvadoranske samfunnet, noe som var utelukket under tidligere regjeringer. Folket har tro på at den nye presidenten skal overta rollen etter Brasils tidligere president Lula, som en av de mest populære presidenter i Latin-Amerika. Høyresiden er splittet etter valget Ved parlamentsvalget i fjor ble det valgt følgende medlemmer til den lovgivende forsamling og Kongressen. FMLN 35 representanter ARENA ; PCN ; PDC ; CD ; Kandidaten til det høyreorienterte partiet ARENA var omstridt blant partiets medlemmer, og dette var nok årsaken til at høyresiden er blitt splittet etter valget. ARENA ble etter valget delt. 14 representanter meldte seg ut og dannet et nytt politisk parti G.A.N.A. Politisk hestehandel? Både den tidligere president Elías Antonio Saca og den nåværende presidenten Mauricio Funes ble kritisert fordi de ga G.A.N.A økonomisk støtte i bytte for å sikre en demokratisk regjering. G.A.N.A kunne garantere nok stemmer i kongressen for å gi et lovgivende flertall sammen med regjeringspartiet. Det spekuleres i at dette nylig legaliserte partiet er et produkt av politiske forhandlinger i bytte mot at de støtter forslagene til presidenten og regjeringen. Ordførerskifte i San Salvador Det var også en del overraskende valgresultater i de 262 kommunestyrene rundt i landet, spesielt i San Salvador kommune. Etter 12 år med FMLN ved makten, klarte ARENA å ta makten gjennom Dr. Norman Quijano, som er den nåværende ordføreren. Tjenestemannsforeningen hadde et møte med den nye ordføreren under besøket i fjor. Han fremsto som en sympatisk person under dette møtet. Valgene oppsummert For første gang klarte La Izquierda å skvise ut La Derecha på regjeringsnivå. Høyresiden hadde styrt landet siden slutten av borgerkrigen i Til tross for at San Salvador Kommune alltid ble karakterisert som venstreorientert, vant høyresiden her. Valgresultatene kan tolkes slik: For det første at hele samfunnet krevde forandring og ville straffe inkompetente og urettferdige politikere. Videre at endringer i makten, både på regjeringsnivå og i San Salvador, er uttrykk for at demokratiet i landet nå fungerer selv om det har tatt tid i det salvadoranske samfunnet. Fredelige maktskifter er ett uttrykk for et demokratisk samfunn. Endringer i valgsystemet? De siste måneder har det vært en debatt i landet rundt deler av valgsystemet. Felix Ulloa er en advokat med god erfaring, bl.a. som representant for FN på Haiti. Han har

12 fått i oppdrag å utarbeide en dagsorden for et mer demokratisk valgsystem. Frittstående presidentkandidater Inntil nå har borgerne hatt rett til å bruke sin stemmerett til å stemme på et politisk parti og de kandidater som partiene nominerer. Borgerne har ikke hatt anledning til å stemme på en frittstående kandidat uten partitilknytning. Partienes monopol på å fremme kandidater ved presidentvalget hadde man vent seg til. Advokat Ulloa hevder imidlertid at valgloven er grunnlovstridig og ber om at den lovgivende forsamling endrer valgloven slik at den blir mer demokratisk. Hver borger bør ha rett til å stille til valg til en forsamling uten å tilhøre et bestemt parti. Dette har skapt splittelse blant de forskjellige partier fordi representantene ikke har hatt en klar mening om saken. Regjeringen prøver nå å hindre hvem som helst i å melde seg som politiske representanter. De sier samtidig at folket skal kunne uttale seg fritt uten å frykte noe. Denne artikkelen baserer seg på informasjon som Tjenestemannsforeningen har mottatt fra ASTRAM høsten Meningen har vært å få frem noe om den politiske og sosiale situasjon i El Salvador nå ett og ett halvt år etter presidentvalget. El Salvador går sakte i riktig retning, men har en lang vei å gå. Våre vestlige demokratier ble heller ikke bygd over natten. Hans-Olav Besøk hos Kontoret for fri rettshjelp Foto: ASTRAM Sammen med ASTRAM i møte hos Menneskerettighetsombudet. Foto: ASTRAM

13 Salg av blomster og krydder langs veiene. Foto. Hans-Olav Fra torget i Tonacatepeque. Det er relativt primitive forhold. Foto: Hans-Olav

14 Arto Paasilinna - en forfatter som virkelig får deg til å le selv om temaene han tar opp både er eksistensielle og særdeles alvorlige. Det er rett og slett nesten umulig å la være å le seg i hjel. Hvis mange leser bøkene hans samtidig, blir jo det et kollektivt selvmord. Du kan godt starte med boka med samme navn - Kollektivt selvmord Døden kan man leke med, men ikke livet. Leve livet sier Arto Paasilinna i sin bok kollektivt selvmord. Og hør for noen titler Arto har på bøkene sine: De hengte revenes skog, Den ulende mølleren og Den elskelige giftblandersken. Det beste er at innholdet i disse bøkene står i forhold til titlene og er noen usannsynlig burleske røverhistorier som virkelig fremkaller gapskratten! Ufattelige morsomt Paasilinna er den eneste forfatteren som har fremkalt så mye latter hos meg at folk på T- banen flere ganger har spurt meg hva jeg leser. Innfallene og iderikdommen er så enorm at det er grunn til å lure på om ikke alle sekvensene kan være skrevet i nykter tilstand. Det ble for øvrig bekreftet av forfatteren i et intervju i Aftenposten at så ikke er tilfelle. Arto Paasilinna er en samfunnskritisk finsk satiriker, som har skrevet 35 romaner, hvorav 7 er kommet på norsk. Bøkene hans er oversatt til 27 språk og han har solgt over 7 millioner bøker. Han er filmatisert to ganger og han har vunnet en rekke internasjonale priser. Personlig må jeg si at han er min favorittforfatter for tiden. Boka kunne være en roadmovie i galskapens tegn hvor det ene bizarre påfunnet avløser det andre. Den særdeles deprimerte direktør Rellonen, som etter sin fjerde konkurs vil skyte seg, møter den minst like deprimerte offiser Kemppainen, som er i ferd med å henge seg på samme låve. De bestemmer seg for å utsette gjennomføringen, og etter en lang natts diskusjon med masse sprit og badstu, finner de en løsning. De vil samle alle deprimerte selvmordskkandidater i landet til et stort selvmordsseminar. Seminaret er svært vellykket, også dette gjennomført med mye sprit og badstu. Og en del av festivaldeltagerne organiserer seg for å begå kollektivt selvmord. Dermed starter den vanvittige reisen i luksusbuss mot dødsriket. Uten å røpe for mye av handlingen kan det sies at innfallene er mange og selvmorderne møter en rekke hindringer i sine bestrebelser på å komme til paradis eller et annet tilsvarende sted. Dette er galgenhumor av høy klasse! Anbefales! Hans-Olav Kollektivt selvmord Boka ble utgitt på finsk i 1990, men kom først på norsk i 2007, oversatt av Tor Tveite. Boka tar utgangspunkt i den høye selvmordraten i Finland som på 80-tallet lå på over 1500 selvmord i året. Antallet årlige selvmord har imidlertid gått ned med over 500 selvmord pr. år etter at boka kom ut, noe som Paasilinna gir boka mye av æren for. Jeg er av den oppfatning at denne boka er hjelp til selvhjelp og at han derfor kan ha rett!! Hvilke psykiatere kan skryte av slike behandlingstall?

15 Livs muntre side BREV FRA MOR Dette brevet er skrevet for meget lenge siden, fra en mor et sted i Nord-Norge. Brevet skrev hun til sin sønn som hadde emigrert til Amerika. Dette var lenge før det var noe som het data og andre fiffige måter å kommunisere med hverandre på, - ja selv telefon var et særsyn. Kjære sønn! Jeg skriver dette brevet sakte, da jeg vet at du ikke kan lese så fort. Vi bor ikke lenger der vi bodde da du reiste. Din far hørte nemlig at de fleste ulykker skjer i hjemmet, - så derfor flyttet vi til et annet sted. Jeg kan ikke gi deg vår nye adresse, fordi de som bodde her før tok med seg vegskiltet og husnummeret da de flyttet, slik at de skulle slippe å endre adressen sin. Vår nye leilighet har vaskemaskin. Den første dagen puttet jeg fire skjorter i den og dro i snora. Men jeg har ikke sett dem siden. Siden har vi funnet ut at det ikke er en vaskemaskin, men et fotbad-apparat. Du putter den ene foten oppi, drar i snora, og det kommer friskt vann til den andre foten. Det var to lokk på den, men de har vi ikke bruk for på badet der maskinen står. Så det ene bruker vi til brødfjøl, og den andre som det er et stort hull i, bruker vi som ramme rundt bildet av bestefar. Din søster har nettopp fått barn, men jeg har ikke hørt om det er gutt eller jente, så jeg vet ikke om du har blitt onkel eller tante. Vi har fått et nytt brev fra begravelsesbyrået. De skriver at hvis vi ikke betaler det siste avdraget på bestemors begravelse, så bærer det rett opp med henne. Du husker den jakken du ba meg sende deg? Din tante mente den ville bli for tung å sende i posten med de store knappene på, så de har vi klippet av og lagt i lommene. Din onkel Jon, som jobbet i destilleriet, falt ned i en tønne whisky. Noen kollegaer prøvde å dra ham opp, men han greide å kjempe seg fri, så han druknet. Vi har fått ham kremert, - han brant i tre dager. Tre av vennene dine kjørte utfor en bru og ut i elva her om dagen. En kjørte og de to andre satt ute på lasteplanet. Sjåføren greide å sveive ned sideruta, så han kom seg ut og svømte til land. Men de to andre fikk ikke ned lemmen på lasteplanet, så de druknet. Når jeg dør, håper jeg at jeg sovner stille inn, sånn som bestefar. Og ikke med skrik og hyl slik som passasjerene i bussen hans. Da det ikke skjer så mye her, er det ikke så mye mer å skrive om. Hilsen din mor Liv Din far har fått ny jobb. Han har kommet høyt på strå kan du tro. Han har åtte hunder og mange mennesker under seg. Han klipper gresset på gravlunden. Der ligger bl.a. Bjarne, han som jeg først trodde var din far.

16 Returadresse: B Fagforbundet Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset Rådhuset 0037 Oslo PENSJONISTGRUPPA I TJENESTEMANNS- FORENINGEN VED RÅDHUSET Har du lyst til å treffe igjen kolleger/venner fra arbeidsplassen, så send nedenstående slipp til nåværende kasserer: Solveig Rustad, Odvar Solbergs vei 112, 0973 Oslo, for spørsmål ring Liv på telefon MELD DEG INN DA VEL! Jeg ønsker å bli medlem av Pensjonistgruppa i Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset Navn: Adresse: Fødselsdato og år: God jul og godt nyttår! Hilsen Styret

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Månedsbrev for mai Bjørka

Månedsbrev for mai Bjørka Månedsbrev for mai Bjørka April kom med masse regnvær. Til glede for barna som trives ute i allslags vær. Vi mistenker barna for å like regnvær aller best Det blir jo så mange fine vanndammer som kan utforskes

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

SAKSBEHANDLER Peer, fortell meg hva du har drevet med i det siste? (Peer svarer ikke)

SAKSBEHANDLER Peer, fortell meg hva du har drevet med i det siste? (Peer svarer ikke) Hei, velkommen til dette møtet. Mitt navn er Sten Købber og jeg skal holde dette møtet i dag. Vi alle i dette rommet har taushetsplikt. Det er viktig at du trygge på oss. Peer Gynt, du er her, fordi din

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013.

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. Hei alle sammen! Da er september måned også slutt, og vi nærmer oss høsten med stormskritt. Det har vært en fin måned med fokus på trygghet, tilvenning, tur,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer