MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Skorposalen 3. 3tg i Rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl Sak 197/06, 23/29 Skåtøy kl Sak 187/06, 17/22 Søvikneset kl Sak 181/06, Hildern Skeisleira kl Sak 184/06, Berge kl Sak 198/06, 54/287 Idrettsvegen kl Forfall Nils-Olav Nøss (Ap) Sølvi Bugge (FrP) Vara som møter Arne Strønen (FrP) SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 176/06 06/1 POLITISK KVARTER /06 05/1260 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FORSTRØNESUNDET, KOBBASKJÆRET - HUMREVIKA. 178/06 05/2552 OFFENTLEG ETTERSYN - REG.PLAN FOR BRIMSHOLMEN, DEL AV G.NR. 31/10 179/06 06/1032 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR NY FYLKESVEG FRÅ ÅSEN TIL HELLESKARET /06 06/1184 OPPSTART REGULERINGSPLAN SKEISMYRA DEL AV GNR. 34/ /06 06/824 SØKNAD OM MINDRE VES. ENDRING REGULERINGSPLAN HILDERN SKEISLEIRA 182/06 05/ /1, REG.PLAN VARDEN SØRSTRØNO, MINDRE VES. REG.ENDRING ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 183/06 04/2292 REGULERINGSPLAN KOLSKOGEN INDUSTRIOMRÅDE, ENDRING /06 03/1816 KLAGE PÅ VEDTAK - OFFENTLEG ETTERSYN UTBYGGINGSPLAN BERGE 185/06 05/2463 KLAGE PÅ VEDTAK, MINDRE VES. ENDR. AV REG.PLAN LURANE NORD 186/06 06/ /58, SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM - VERONICHA GRAN 187/06 05/ /22, SØVIKNESET, SØKNAD OM FORLENGING AV AV FLYTEBRYGGJE 188/06 05/ /159 RIDDARHAUGEN 120, PÅBYGG EKS. NAUST- REIDUN VILLANGER 189/06 05/ /186, AUREDALEN, TILBYGG NAUST, UTVIDING AV KAI - CAMILLA GRIEG 190/06 05/ /436, HALHJEM, NYBYGG NAUST M/ENKEL HYTTE - ARNE DAHLE /06 05/ /78 MARDALSRENEN 10, BYGGESAK-STØTTEMUR /06 05/2323 7/47, SÆLEHAUGEN 21, NYBYGG GARASJE M/LOFT - JOSTEIN HOVDENES 193/06 05/ /44 BOGSTRAND, NYBYGG HYTTENAUST- EVA JOHANNE SIVERTSEN /06 06/162 31/59, LEPSØY, SØKNAD OM NYBYGG - ANNEKS/TILLEGGSHYTTE /06 06/410 55/298 OSHAUGEN 23, BYGGESAK- BUSTAD, CARPORT /06 06/583 45/7, VARGAVÅGEN, REHABILITERING OG TILBYGG NAUST - OLE EINAR LUNDE /06 06/751 23/29 SKÅTØY, NYBYGG HYTTE/FRITIDSBUSTAD M/ANNEKS /06 06/914 54/287, IDRETTSVEIEN - TILBYGG GARASJE - CHRIS R. SPERREVIK 3451

3 199/06 06/965 36/142 NORDSTØLEN 49, NYBYGG BUSTADHUS /06 05/ /6, FRÅDELING AV TILL.AREAL TIL G.NR. 27/ /06 06/ /426,428, BYGGESAK - BUSTADBLOKK MED 13 LEILIGHETER- STIFTELSEN STEINDALEN 202/06 05/ /1, RØTTINGEN, BRUKSENDRING AV 4 NAUSTTOMTAR - OLE M. RØTTINGEN 203/06 05/2512 6/2, SANDEN, FRÅDELING AV TILLEGGSPARSELL OG GRENSEJUSTERING /06 06/138 40/5, SÆRVOLD, SØKNAD OM FRÅDELING AV UTMARK /06 06/140 66/1 MOLDEGAARD, FRÅDELING AV BUSTADAREAL /06 06/580 24/84,90, STRØNEVEGEN 250, FRÅDELING AV 2 BUSTADTOMTER - GEIR KEYS 3558 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Jorunn Solberg Fung. rådmann

4 Sak 176/06 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/1 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 2/06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

5 Sak 177/06 MØTEBOK OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FORSTRØNESUNDET, KOBBASKJÆRET - HUMREVIKA. Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO P0504 Arkivsaksnr.: 05/1260 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 25/05 Råd for funksjonshemma PS /06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Forstrønesundet, Kobbaskjæret - Humrevika, gnr. 26, bnr. 2 m.fl., datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 177/06 Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Rådet kan ikkje koma med kommentar før planane for området ligg føre. Rådet er oppteken av at området vert tigjengeleg for alle. Konklusjonen var samrøystes. Vedtak: Råd for funksjonshemma ønsker at rådsmedlem Harald Aasen vert kalla inn når det er synfaringar i plan- og byggesaker. Rådet kan ikkje koma med kommentar før planane for området ligg føre. Rådet er oppteken av at området vert tigjengeleg for alle. Side 6 av 102

7 Sak 177/06 Vedlegg: 1.1 Utkast til reguleringsplan (nedfotografert) dat Reguleringsføresegner dat FVS-sak 0118/05 mø Barnetalsmannen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat BKK Nett as dat Bergen og Omland Havnevesen dat Fiskeridirektoratet, region vest dat Kystverket dat Fylkesmannen i Hordaland, Miljø dat Hordaland Fylkeskommune dat Råd for funksjonshemma mø Reidar Skorpen dat Johannes Hellevang dat Gunvor Ellis dat Arild Bratholmen dat Roy Johansen dat Adv.firma Haris v/frode S. Halvorsen dat Torgeir Norstad dat Stein Kjellerød dat Velforeningen Forstrøno Nord v/karl Otto Nesdal dat Inger M.S. Svendsen og Heidi N. Sælen dat Vibeke Frotveit m.fl. dat Reidar skorpen dat Geir Skorpen dat Inge Jonny Solesvik dat Grethe Forstrønen dat Heidi Vangsnes dat Kaperdal arkitekter as dat Adv.firma Harris v/frode S. Halvorsen dat ABO pva. Skorpo Utvikling dat Velforeningen Forstrøno Nord v/karl Otto Nesdal dat Statskog dat ABO pva. Skorpo Utvikling dat Statskog dat Statskog dat Eige vedlegg: 1.1 Utkast til reguleringsplan (fargar) dat Saksopplysningar: 1.0 GRUNNLAG FOR PLANEN. Os Forvaltningsstyret la samrøystes ned byggje- og deleforbod for området Lønnevågen i samsvar med 33 i plan- og bygningslova på møte , sak 0118/05. Grunngjeving for å leggja ned byggje- og deleforbod var at Os kommune ønskte å sjå området i ein større samanheng og finna den beste løysinga når det gjeld plassering av parkering, hamneanlegg og anna bruk av området. Varsel om oppstart låg ute i tida til Det er kome inn 9 fråsegn frå offentlege instansar og 23 private merknader. Side 7 av 102

8 Sak 177/06 Delar av område ligg som hamneområde land og hamneområde sjø i gjeldande arealplan. Område ved Humrevika er vist som framtidig friområde. Eit lite område i sør (gnr. 26, bnr. 19) er vist som byggjeområde for naust. Resten av området er LNF-område. Del av området er regulert til næringsområde tilknytt havbruk (industriområde/havbruk) i gjeldande reguleringsplan frå (gnr. 26, bnr. 16, Os kommune sin eigedom). Dette området var seinare søkt omregulert frå næringsområde tilknytt havbruk til industriføremål (lettare industri - Sveis & Propellservice som driv reparasjon av propellar). Os kommunestyre godkjente omreguleringa, men Miljøverndepartementet oppheva vedtaket. Området er i dag nytta som hamneområde for hytte- og grunneigarar på Strøno, Forstrøno og Skorpo. Dei to velforreningane på Forstrøno har kvart sitt marinaanlegg. Det ligg elles eit eksisterande hus og nokre eksisterande naust innan planområdet. 2.0 OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Barnetalsmannen er positiv til at området vert regulert. Dersom det er små badeviker i området som er nytta som badeplass er dette viktig for nærområdee og må takast inn i reguleringsplanen. Kommentar: Det er ingen badeviker i området som er mykje nytta til bading. 2.2 Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga, har ingen merknad til oppstartsmeldinga. 2.3 BKK Nett gjer på eksisterande lsp.linje og nettstasjon i området. Omlegging må kostast av utbyggjar. Ev. ny nettstasjon må leggjast inn og plasserast sentralt i feltet i samråd med BKK Nett når detaljplanen er klare. Kommentar: Areal til ny nettstasjon er lagt inn som eige punkt i reguleringsføresegnene. 2.4 Bergen og Omland Havnevesen er positiv til at det vert utarbeida ein plan for utnytting av båthamna. Dei ønskjer at det vert tatt inn i føresegnene at tiltak i sjø krev løyve frå Bergen og Omland Havnevesen. Kommentar: Dette er lagt inn i reguleringsføresegnene. 2.5 Fiskeridirektoratet, region vest ser ikkje at reguleringsplanen kjem i konflikt med fiskeri- og akvakulturinteresser i området. 2.6 Kystverket peikar på at det er viktig at det ikkje vert avsett større areal i sjø til enkelt interesser enn det som er naudsynt. Det må ikkje planleggast tiltak som hindrar ferdsel. 2.7 Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga minner om det skjerpa strandsonevernet og legg til grunn av dette vert lagt inn som premiss for den vidare planlegginga. 2.8 Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid viser til regionale interesser som er nedfelt i felles overordna planar som fylkesplanen og fylkesdelplanar. Dokumentasjon av kulturminne og kulturmiljø skal gjerast på eit tidleg stadium i planlegginga. Det er ikkje kjent automatisk freda kulturminne i området, men ut frå andre funn i nærområdet vurderer dei område slik at det kan vera eit potensiale for funn. Dei varslar at det er aktuelt med kulturminnefagleg vurdering av området og ei arkeologisk gransking. Kommentar: Os kommune tek sikte på å invitere til synfaring og naudsynte undersøkingar før 2. gongs behandling av planforslaget. Side 8 av 102

9 Sak 177/ Råd for funksjonshemma er oppteken av at området vert tilgjengeleg for alle. 3.0 PRIVATE MERKNADER 3.1 Reidar Skorpen viser til historia bak Lønnevågen og båthamn i Forstrønesundet, sjå eige notat av Han ber om synfaring og samarbeid for å finna ei konstruktiv og god løysing for alle partar. 3.2 Johannes Hellevang meiner at området nord for Blåbærholmen er lite egna til båthamn pga. at nordvesten får godt tak her. Han viser til at Miljøverndepatementet stoppa søknad om omregulering til industri i Lønnevågen og Humrevika fordi tiltaket innebar store negative konsekvenser for ålmenta sine interesser, landskap, estetikk og friluftsliv. Utbygging av båthamn her vil føre til auka trafikk på vegen over Strøno. I tillegg har 2 eigedomar tillyst båtfesterett innerst i Humravika og det er 3 godkjente naustetomter i vika. Kommentar: Planen viser eit offentleg marinaanlegg i Humrevika, dette er trekt vekk frå grensa til Hellevang for å ikkje kome i konflikt med godkjente naustetomter eller båtfesterettar. Den kommunale tomta er elles regulert til offentleg føremål; gangveg, parkering og friområde. 3.3 Gunvor Ellis viser til at Miljøverndepatementet stoppa søknad om omregulering til industri i Lønnevågen og Humrevika fordi tiltaket innebar store negative konsekvenser for ålmenta sine interesser, landskap, estetikk og friluftsliv. I tillegg er ho opptatt av at private utbyggingsinteresser ikkje går på bekostning av dei naturperlene som er på Støno eller interessene til den enkelte berørte grunneigar. 3.4 Arild Bratholmen synast det er flott at Os kommune har sikra del av Skorpo som friluftsområde. Men kvifor skal ei øydeleggja og delvis stenge av del av Forstrønesundet? Skal det regulerast, må det vere felles for fastbuande på Strøno for sikring av båtplassar og sjøsetting av båtar på hengar. 3.5 Roy Johansen meiner det er nok båtar og parkeringsplassar i Forstrønesundet. Det vedlagte kartet er heller ikkje oppdatert. Kjerrevegen over Strøno treng ikkje meir trafikk og fleire dødsulykker. Han viser til at så seint som i 2004 vart det nekta byggjeløyve på 3 godkjente frådelte naustetomter rett nord for Lønnevågen. Kvifor skal dette vere buffersone når heile Lønnevågen blir rasert med båtar og parkeringsplassar? Det er mange på Strøno som ikkje har tilgang til sjø eller båtplass. 3.6 Adv.firma Haris v/frode S. Halvorsen ber om utsett frist for å kome med merknad. 3.7 Torgeir Norstad visert til at kartet ikkje er oppdatert. Dei ønskjer ikkje ei vidare utbygging av båtplassar og parkeringsplassar i området. Dei viser til at Miljøverndepatementet stoppa søknad om omregulering til industri i Lønnevågen og Humrevika. Det er trist dersom Os kommune prioriterer ein parkeringsplass og båthamn for hyttefolk når lokale fastbuande har problem med å finna plass til sine båtar. Han viser til at Forstrønesundet er smalt og uoversiktlege. Han peikar på dårleg vegstandard på Strøno. Dei har sjølv tinglyst båtfesterett innanfor det foreslåtte regulerte området. Kommentar: Os kommune er klar over at kartet ikkje er oppdatert. Plankartet skal no vere oppdatert innanfor plangrensa. Planen viser nye båtplassar både til hyttefolk og fastbuande. Vegen over Strøno er no under utbetring og opprusting. 3.8 Stein Kjellerød driv med husdyr på Forstrøno og er avhengig av god tilkomst til varebua på kaien i Lønnevågen. Dette må takast omsyn til i planen slik at ikkje noko hindrar god tilkomst til varebua og kaien. I tillegg er han redd for at dersom det vert mudra i Lønnevågen vil vegen og kaien sige ut. Side 9 av 102

10 Sak 177/06 Kommentar: Tilkomst skal vere sikra. Dersom det skal mudrast i Lønnevågen, må dette gjerast slik at det ikkje medfører skader på eksisterande konstruksjoner. 3.9 Velforeningen Forstrøno Nord v/karl Otto Nesdal viser til at kartet ikkje er oppdatert. Planområdet er ikkje i samsvar med arealdelen til kommuneplanen. Dei forutset at alle eksisterende og godkjente avtaler blir innarbeida i reguleringsplanen Inger M.S. Svendsen og Heidi N. Sælen viser til at i 1985 fekk oppsitjarane på Skorpo avtale med Statskog på 20 år om å leige grunn i Lønnevågen til parkeringsplass og båtfeste. No har Laguneparken Eigedom v/geir Skorpen inngått ny kontrakt med Statskog på same område utan at dei andre oppsitjarane var informert. Dei har hatt 2 båtplassar med tilhøyrande parkering i Lønnevågen og ønskjer sjølvsagt å ha det vidare. Kommentar: I følgje Geir Skorpen skal dei som har hatt båtplass i Lønnevågen fortsatt kunne ha det Vibeke Frotveit, Berit Frotveit og Eirin Frotveit ønskjer eige informasjonsmøte på ungdomshuset på Nordstrøno. Fro 5 år sidan skulle området gjerast om til industri, men vart då stoppa av Miljøverndepartementet, kvifor kjem saka oppatt no, finnast det ikkje andre området? Vegen i Nordstrøno er smal, utslitt og utan fortau Reidar Skorpen viser til avtale mellom Laguneparken Eiendom og Statskog. Del av dette området er framleig til underteikna. Han viser til eigen søknad om utleggin av 3 gangbare utliggere på betongkai, der ein utligger er fristilt som gjesetplass og båtstopp. Han viser til avtaleframlegg frå Os kommune med tanke på utbygging av indre del av Lønnevågen. Humrevika kan utnyttast til marina med plass til ca. 50 båter. Han viser òg til opparbeida parkeringsplass på land til Johannes Forstrønen og velforreningen Forstrøno Nord, denne parkeringsplassen er lite brukt i dag. Det er eit stort behov for båtplassar både for hyttefolk og fastbuande. Kommentar: Ekisterande parkeringsplass ovanfor snuplassen på fylkesvegen er utanfor planområdet, men må fortsatt kunne nyttast til parkering i tilknytning til marinaen Geir Skorpen har kome med innspel til å byggje 9 stk. rorbuer i Lønnevågen og 3 stk. bustadhus i bakkant. Kommentar: Dette vil vera eit stort inngrep i naturen. Det er i dag ein stor fjellskrent som må skytast vekk for å gje plass til dei omsøkte rorbuene. Planen tar ikkje stilling til dette og plangrensa er trekt fram, slik at dette området ikkje vert med i reguleringsplanen Inge Jonny Solesvik ønskjer at det vert opna for utlegging av opp til 40 båtplassar frå hans eigedom. Kommentar: Eigedomen er i etterkant solgt til Skorpo Utvikling. Det er opna for utlegging av båtplassar frå eigedomen Grethe Forstrønen minner om at det er mange fastbuane på Strøno som ikkje har båtplass, men har eit sterkt ønskje om å få det Heidi Vangsnes har ei familiehytte på Skorpo og ønskjer 2 båtplassar med parkeringsplass for bil i Lønnevågen, eller ein annan stad i dette området Kaperdal arkitekter og Forstrøno Vel ønskjer å delta aktivt i reguleringsprosessen. Han viser til at dei har utvikla eit parkeringsanlegg og marina og lagt stor vekt på sikring av bilar og båtar mot innbrudd og hærverk med bom og god belysning Adv.firma Harris v/frode S. Halvorsen har sendt inn merknad på vegne av eigarane av gnr. 26, bnr. 3 og 5. Dei ber om at eigedomen blir tatt med i reguleringsplanen for å bli lagt inn som byggjeområde til bustadføremål. Side 10 av 102

11 Sak 177/06 Kommentar: Det er ikkje aktuelt å utvide planområdet. Planområdet er derimot redusert for å unngå å ta inn forhold som går på ønskje om bustadbygging som ikkje er avklara i arealplanen ABO pva. Skorpo Utvikling viser til at dei har inngått opsjonsavtale om kjøp av 26/19 i Forstrønesundet. Dei ønskjer å leggje til rett for båtplassar og parkering i tilknyting til planane for utbygging på Skorpo. I tillegg er det aktuelt å regulere inn eit høveleg tal med naust eller hyttenaust på eigedomen. Dei har òg vore i kontakt med Statskog for å opparbeida parkeringsplassar. Kommentar: Løysinga er bakt inn i planutkastet Velforeningen Forstrøno Nord v/karl Otto Nesdal har utarbeida eit utkast til plan for utviding av sitt anlegg til 42 marinaplassar og 72 parkeringsplassar. Forslaget viser i tillegg inntil 125 marineplassar for Skorpo utvikling utan at det skaper tilkomstproblem til øvrige brygger. Løysinga viser òg ei form for gruppering av dei ulike brukarane, noko som vil gje klarare ansvarsforhold og smidige løysingar for tilsyn, drift og vedlikehald. Kommentar: Løysinga er bakt inn i planutkastet Statskog er positiv til at området blir regulert og at ein får ei optimal utnytting av strandsona med tanke på naudsynte båthamner og tilkomst. Dei viser til inngåtte avtaler med velforeningar og andre om leige av båtplassar i området. Dei viser til tidlegare innspel til rullering av arealplanen om at eit området blir tatt med som byggjeområde for bustad. Kommentar: Når det gjeld å ta inn eit område som byggjeområde for bustad har me vald å redusere planområde for å unngå å ta inn forhold som ikkje er avklara i arealplanen ABO pva. Skorpo Utvikling viser til tidlegare innspel og bekrefer at dei no har kjøpt 26/19 og har fått avtale med Statskog når det gjeld parkering. Dei har laga utkast til plan som viser 4 hyttenaust eller naust og noko lagringsareal til dei som har båtplass i hamna. Skorpo utvikling treng i første omgang om lag båtplassar og 100 parkeringsplassar. Både marina og parkeringsplass kan utvidast og leigast ut til den lokale marknaden. Kommentar: Løysinga er bakt inn i planutkastet Statskog viser til tidlegare innspel og minner igjen om at dei ønskjer eit mindre bustadfelt i området då dei har mottatt fleire konkrete søknader. Kommentar: Sjå kommentar til VURDERING Framlegg til plan viser 5 marinaanlegg med tilhøyrande parkeringsplassar og tilkomstveg. Området Sh1 viser 42 båtplassar, området Sh2 viser 18 båtplassar, Sh3 viser 32 båtplassar, Sh4 viser 44 båtplassar og Sh5 viser 126 båtplassar. Antall plassar innan kvart område vil elles variere alt etter bredden på kvar båtplass. Planen viser vidare 3 naustområder, 2 eksisterande og eit nytt (som er i samsvar med arealplanen). Det ligg eit bustadhus innan planområdet, eigedomen er regulert til bustad, med strenge byggegrenser. Blåbærholmen er vist som spesialområde naturvern, det same er del av neset mellom Lønnevågen og Humrevika og neset ved Kobbaskjæret. I naturvernområda skal eksisterande terreng og vegetasjon takast vare på. Del av kommunal eigedom som ikkje er nytta til parkering er vist som offentleg friområde. Nye parkeringsplassar er elles lagt mest mogeleg skånfullt inn i terrenget for ikkje å skape nye sår i terrenget, særleg mot sjøen. Forstrønesundet er eit mykje nytta båtutfartsområde med fleire flotte friluftsområde i nærleiken, som Ervikane, Oksabåsen og Skorpo. Dette kan virke som eit stort inngrep og eit stort og dominerande marinaanlegg i dette sårbare området. På den andre sida har området lenge vore brukt som marinaanlegg. Området har god tilkomst og ligg i enden av fylkesvegen Side 11 av 102

12 Sak 177/06 på Strøno. Sjølv om marinaanlegget kjem noko lenger ut i sundet enn det som er vist i gjeldande arealplan har kommunen vurdert det som riktig å samle eit slikt anlegg i eitt område. Prinsippet om 3-deling av sundet er elles lagt til grunn, det er sikra om lag 50 meter seilingsled gjennom sundet. Hovudleia vil no gå på utsida av Blåbærholmen. Det bør vurderast som eiga sak å innføre redusert fart gjennom Forstrønesundet. Planen kan leggjast ut til offentleg ettersyn. Os, Asle J. Andås Side 12 av 102

13 Sak 178/06 MØTEBOK OFFENTLEG ETTERSYN - REG.PLAN FOR BRIMSHOLMEN, DEL AV G.NR. 31/10 Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO P0514 Arkivsaksnr.: 05/2552 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 438/05 Os Forvaltningsstyre DS /06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Brimsholmen, del av gnr. 31, bnr. 10, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Os, Jorunn Solberg Fung. Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 178/06 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev dat Utkast til reguleringsplan (nedfotografert) dat Reguleringsføresegner dat Kommentar til innkomne merknader dat Hordaland Fylkeskommune dat Barnetalsmannen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat BKK Nett AS dat Fylkesmannen i Hordaland, Miljø dat Bergen og Omland Havnevesen dat Fiskeridirektoratet dat Espen Lyssand dat Espen Lyssand dat Eige vedlegg: 1.1 Utkast til reguleringsplan (fargar) dat Saksopplysningar: 1.0 GRUNNLAG FOR PLANEN. Igangsetjing av planarbeidet vart godkjent av eining for arealbruk, delegasjonsvedtak 05/438, datert Varsel om oppstart låg ute i tida til Det er kome inn 7 fråsegn frå offentlege instansar og 2 private merknader frå ein grunneigar. Område ligg som byggjeområde (bustad og friområde) i gjeldande arealplan. Grunneigar har kome med innspel til rullering av arealplanen med brev av der han ber om at storparten av eigedomen blir gjort om til bustadføremål. Grunneigar har òg søkt om frådeling av bustadtomt i same området. Forvaltningsstyret behandla denne søknaden i møte , sak 291/05 og gjorde følgjande samrøystes vedtak: Saka vert sendt tilbake til tiltakshavar og ein ber om at det vert utarbeidd reguleringsplan for heile gnr. 31, bnr. 10, der mellom anna tilkomsttilhøva til gnr.31, bnr. 32 er avklara i planen. Planen er utarbeida av ark. Olav K. Bjelland på vegne av grunneigar Axel Sundøy. Framlegg til reguleringsplan viser 7 nye bustadtomter, 8 nye nausttomter med tilhøyrande brygger og småbåthamn i sjø. Det er lagt inn 2 friluftsområde på om lag 0,9 daa mot sjø og 2 sentrale leikeområde på tilsaman om lag 0,9 daa. Planen viser òg vegtilkomst til grensa til 31/ OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Hordaland Fylkeskommune ber om at forslagstiller nøye vurderer regional arealpolitikk slik det framgår av fylkesplanar og fylkesdelplanar. Dei ber om at eventuelle kulturminneinteresser vert omtala. Det er ikkje kjent automatisk freda kulturminne i området, men dei vurderer område slik at det kan vera eit potensiale for funn. Dei varslar at dei vil gjere ei synfaring i planområdet. Side 14 av 102

15 Sak 178/ Barnetalsmannen ber om at retningsliner for born og unge vert lagt til grunn for utforming av reguleringsplanen. Han gjer òg merksam på at brua ikkje er dimensjonert for større utrykningsbilar. Kommentar: Det er vist om lag 0.9 daa felles leikeareal for 7 bustader. Parkering vert dekka på eiga tomt. Brua til Brimsholmen er privat og har maks. akseltrykk på 6 tonn. Ambulanse og mindre utrykningskjøretøy kan passere, men ikkje tyngre kjøretøy. 2.3 Fylkesmannen i Hordaland, landbruk vil vurdere planen kritisk dersom planen ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan i høve til landbruksinteressene. Dei oppfordrar elles landbruksansvarleg til tidleg å bli trekt inn i planprosessen. 2.4 BKK Nett AS gjer merksam på eksisterande lsp.linje i området. Omlegging må kostast av utbyggjar. Dersom eks. nettstasjon i området ikkje kan forsyne dei nye bustadane må det setast av areal til ny nettstasjon som vert plassert sentralt i feltet i samråd med BKK Nett når detaljplanen er klare. 2.5 Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga er skeptisk til omregulering av friområde til byggjeområde. Dei minner om det skjerpa strandsonevernet og viser til det overordna nasjonale målet å sikre ålmenta god tilgang til strandsona. Dei minner om at det er eit kommunalt ansvar å ivareta lokale miljøvernomsyn. 2.6 Bergen og Omland Havnevesen ønskjer at det vert tatt inn i føresegnene at tiltak i sjø krev løyve frå Bergen og Omland Havnevesen. Kommentar: Dette er lagt inn i reguleringsføresegnene. 2.7 Fiskeridirektoratet, region vest har ingen konkrete merknader til oppstart av arbeidet med reguleringsplanen i høve registerte fiskeri- eller akvakakulturinteresser. 3.0 PRIVATE MERKNADER 3.1 Espen Lyssand er interessert i å diskutere vegutløysing og parkering. Han har inen merknad til oppstart av planarbeidet. 3.2 Espen Lyssand har vore i kontakt med tiltakshavar og fått opplyst at det blir teikna inn veg fram til nord-austre hjørne av 31/32. Her er det ein høg skrent og ikkje mogeleg å lage nedkjøring til tomta. Skal han kome ned på tomta, må vegen forlengast eller så må det setjast av areal til parkeringsplass. Kommentar: Det er positivt at det er dialog mellom tiltakshavar og Espen Lyssand. 4.0 VURDERING Axel Sundøy eig 31/10 og 31/136. Eigedomen er på ca. 12 mål og har om lag 250 meter strandlinje. Eigedomen ligg på Brimsholmen som er i stor grad utbygd med hus, hytter, kaier og naust. Brimsholmen er landfast med ei kjørbar flytebru. I forrige arealplan var heile Brimsholmen vist som byggjeområde for bustad. I gjeldande arealplan er det i alle utbyggingsområder mot sjø lagt inn eit friområde langs sjøen, som ein buffer for å hindre meir utbygging i strandsona. For Brimsholmen er denne buffersona på om lag meter. I tillegg er det lagt inn ei stripe friområde tvers over holmen på 31/10, som er ein stor ubebygd eigedom. Sjølv om ein stor del av 31/10 er lagt inn som friområde, er det likevel rom for å skilje frå 3 bustadtomter av 31/10 innan det arealet som er sett av til bustadføremål. Axel Sundøy ønskjer å nytte ein større del av eigedomen til utbygging og finn det urimeleg at alt fellesareal og friareal skal leggjast på hans eigedom. Side 15 av 102

16 Sak 178/06 Planen viser byggjehøgde (topp møne) på nye hus. Føresegnene viser maks utnytting for bustadområdet til BYA=25 % og maks utnytting for einskilttomter til BYA=34 %. Bustader kan førast opp i 1 etasje og loft, og underetasje det dette er naturleg i høve terrenget. For kvar bustadtomt skal det setjast av min. 3 parkeringsplassar på eigen grunn. Det er ikkje offentlege leidningar på Brimsholmen. Når det gjeld avløp har kommunen ikkje noko anlegg i nærleiken som ein kan knytta seg til. Det finnast private anlegg, kommunen kan påleggje å knytte seg til private avløpsanlegg. Når det gjeld vassforsyning går det i dag ein liten privat vassleiding ut til Brimsholmen som er knytt til offentleg vassleidning i Mørkevågen. Når det gjeld tilkomst er Brimsholmen landfast gjennom eksisterande private bru som har maks. akseltrykk på 6 tonn. Ambulanse og mindre utrykningskjøretøy kan passere, men ikkje tyngre kjøretøy. Det må lagast eigen teknisk plan for utbygging av kommunaltekniske anlegg. Når det gjeld skulekapaistet og skuleveg er det kapasitet på Søre Øyane skule og det er fortau langs fylkesvegen fram til skulen. Planen kan leggjast ut til offentleg ettersyn. Os, Asle J. Andås Side 16 av 102

17 Sak 179/06 MØTEBOK OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR NY FYLKESVEG FRÅ ÅSEN TIL HELLESKARET Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO R0508 Arkivsaksnr.: 06/1032 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 179/06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for ny fylkesveg, parsell Åsen til Helleskaret, med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

18 Sak 179/06 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev dat Utkast til reguleringsplan dat Reguleringsføresegner dat Planhefte - tekstdel dat. Mai Normalprofil dat Plan og profilteikningar dat Statens vegvesen dat Barnetalsmannen dat BKK Nett AS dat Hordaland Fylkeskommune dat Fylkesmannen i Hordaland dat Hordaland Fylkeskommune, kom.samarb. dat Jon Søvik dat Statskog dat Georg von Erpecom dat Adv. firma Harris dat Gerd og Knut Fredriksen dat Adv. firma Harris dat Adv. firma Harris dat Adv. firma Harris dat Saksopplysningar: 2.0 GRUNNLAG FOR PLANEN. Igangsetjing av planarbeidet for ny Lysekloster Næringspark og ny fylkesveg frå Åsen til Helleskaret vart samrøystes godkjent av Forvaltningsstyret i møte , sak 0185/04. Samstundes vart melding med forslag til utgreiingsprogram for industriområdet lagt ut på høyring. Varsel om oppstart låg ute i tida til Det er kome inn 6 fråsegn frå offentlege instansar og 8 private merknader. Dei fleste merknadene går på Lysekloster næringspark. Fylkesvegen er vist i gjeldande arealplan og er del av ein framtidig ytre ringveg frå Åsen til Hildershamn. Planområdet grensar til reguleringsplanar for Ny E39, parsell Svegatjørn - Rådal, med ny fylkesveg frå ny E39 til Åsen. Planområdet grense òg inn til ny reguleringsplan for Revåsen. Reguleringsplanen omfattar ei strekning på om lag 1300 meter, med ny tilkomstveg til Hellebakkane og Lysekloster barnehage og skule. Planen viser separat gang- og sykkelveg langs fykesevegen. Ved Helleskaret er det planlagt ny rundkjøring og omlegging av om lag 150 meter av dagens fylkesveg. Det er òg planlagt undergang for kryssing av fylkesvegen ved kryss mot Hellebakkane. Sjå elles vedlagte tekstdel og illustrasjonar som vegkontoret har utarbeida. 3.0 OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Statens vegvesen har ingen merknader til oppstart av reguleringsarbeidet. 2.2 Barnetalsmannen har ingen merknader til oppstart av reguleringsarbeidet. 2.3 BKK Nett AS viser til at det går ei hsp.linje over området, dersom anlegget kjem i konflikt med den, må den leggjast om, dette må kostast av utbyggjar. Side 18 av 102

19 Sak 179/ Hordaland Fylkeskommune ber om utsett frist for å kome med merknad. 2.5 Fylkesmannen i Hordaland sine merknader går på KU og næringsområdet. 2.6 Hordaland Fylkeskommune sine merknader går på KU og næringsområdet. 3.0 PRIVATE MERKNADER 3.1 Jon Søvik ber om at arealet mellom den nye fylkesvegen og Hellebakkane vert sett av som framtidig butstadareal. Kommentar: Jon Søvik har sendt inn same innspel til rullering av arealplanen og dette vil bli behandla i den samanheng. 3.2 Statskog har ingen merknader til oppstart av reguleringsarbeidet. 3.3 Georg von Erpecom ber om at den nye lokalvegen til Lysefjorden blir liggande omtrent som vist på vedlagt kart og ikkje ved det nedlagte steinbrudden. Øvrige merknader går på KU og næringsområdet. 3.4 Adv. firma Harris representerer eigar av gnr. 18, bnr. 12 og ber om utsatt frist. 3.5 Gerd og Knut Fredriksen sine merknader går på KU og næringsområdet. 3.6 Adv. firma Harris viser til pågåande grunnforhandling med Os Bygg og Eigedom og ber om utsatt frist. 3.7 Adv. firma Harris viser til pågåande grunnforhandling med Os Bygg og Eigedom er avbrutt. Han ber om ytterlegare opplysninger og vil kome med merknad på vegne av eigar av gnr. 18, bnr Adv. firma Harris rettar seg sjølv og presiserer at han representerer eigar av gnr. 18, bnr. 12 og ikkje bnr. 2 som det står i sist brev. Kommentar: Os kommune har sendt ytterlegare opplysningar til avd.firma Harris, men har ikkje fått noko tilbakemelding. Dessutan er ikkje gnr. 18, bnr. 12 i berøring med denne planen. 4.0 VURDERING Veglinja følgjer ei litt anna linje enn den som ligg inne i gjeldande arealplan, veglinja ligg litt lenger vekk frå Hellebakkane. Veglinja ligg elles godt i terrenget, med unntak av to dalføre som må kryssast. Dei to dalføra er i nærleiken av ny tilkomstveg til Hellebakkane og rett før nytt kryss i Helleskaret, her ligg veglinja 7-8 meter over terreng. Det er regulert inn areal for å kunne gjennomføre landskapstilpassing, som til dømes utslakking av skråningane. Den nye vegen ligg omtrent 200 meter frå næraste hus, det er ikkje naudsynt med eigne tiltak mot vegtrafikkstøy. Totalt sett er nok den valde veglinja den beste og den kortaste linja for å leggja ein veg frå Åsen til Helleskaret. Os, Asle J. Andås Side 19 av 102

20 Sak 180/06 MØTEBOK OPPSTART REGULERINGSPLAN SKEISMYRA DEL AV GNR. 34/3 Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO P0608 Arkivsaksnr.: 06/1184 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 180/06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret ( det faste utval for plansaker) kan ikkje godkjenna at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Skeismyra, del av gnr. 34, bnr. 3, då dette er i strid med gjeldande arealdel til kommuneplanen. Området vil bli vurdert i samband med rullering av arealplanen. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

21 Sak 180/06 Vedlegg: 1. Søknad frå Eiplan AS dat Oversiktskart med plangrense dat Utsnitt frå arealplanen dat Innspel til arealplanen, nr dat Saksopplysningar: Eiplan AS har sendt inn søknad om oppstart av privat reguleringsplan for eit området på Skeismyra, gnr. 34, bnr. 3. Grunneigar er Marit og Bjørn Fosen, dei har inngått eigen samarbeidsavtale med Eiplan AS. Området er på om lag 22 daa. Området er tenkt nytta til barnehage, einebustader ( Startbo-hus ) og naudsynt fellesareal. Område ligg som LNF-område i gjeldande arealplan. Arealet rundt på to sider er sett av til bustadareal i gjeldande arealplan. Området ligg elles sentralt i krinsen med Nore Neset skule, barnehage og Aktivitetshus som næraste nabo. Det er stor utbygging i krinsen. Tiltakshavar har òg kome med innspel til rullering av arealplanen om å få omdisponert området til same føremål som dei no søkjer om å regulere området til. Det er generelt uheldig å starte regulering av eit område der bruken ikkje er i samsvar med gjeldande arealplan. Området bør vurderast i samband med rullering av arealplanen. Dersom Forvaltningstyret ønskjer å godkjenna oppstart, kan følgjande vedtak nyttast: Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Skeismyra, del av gnr. 34, bnr. 3. Grunngjeving for dette er at området grensar inn til område er sett av til bustad, at del av området er tenkt bygd ut som barnehage og at ein reguleringsplan for området vil sikre gode fellesløysingar. Os, Asle J. Andås Side 21 av 102

22 Sak 181/06 MØTEBOK SØKNAD OM MINDRE VES. ENDRING REGULERINGSPLAN HILDERN SKEISLEIRA Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO R Arkivsaksnr.: 06/824 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 181/06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i Plan- og bygningslova, godkjenner forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) mindre vesentleg endring av reguleringsplan for Hilderen ved at tilkomstveg FT2 vert utvida frå 2,5 til 3,0 meter og justert i samsvar med slik den er opparbeida. Eksisterande parkeringsplass, snuplass og utsiktspunkt vert teikna inn på planen som fellesområde. Det vert lagt inn i planen ein felles privat gangveg mot nabo på 1,0 meter. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 181/06 Vedlegg: 1.0 Søknad om mindre ves. endring dat Gjeldande plankart rev Plan og tverrprofil for veg til naust dat Merknad frå Helene Thunes Telle dat Merknad frå Lisbeth Norbeck dat Kommentar til innkomne merknader dat Saksopplysningar: 1.0 BAKGRUNN Gjeldande reguleringsplan for Hilderen, Skeisleira, vart godkjent I gjeldande plan er det vist ein felles tilkomstveg FT2 ned til dei inste nausta. Denne tilkomstvegen er opparbeida som anleggsveg. Tiltakshavar søkjer no om å behalde denne tilkomstvegen med breidde på 3 meter grunna transport til nausta og for ev. utrykningskjøretøy. I tillegg ønskjer han å opparbeide ein snuplass med utsiktsplass og ein sti på ca. 1 meter bort til nabotomta. Naboar er varsla, det er kome inn 2 merknader. 2.0 MERKNADER 2.1 Helene Thunes Telle har ingen merknad forutsett at vegskulder og drenering ligg på gnr. 34, bnr. 9. Kommentar: Tiltakshavar stadfester dette. 2.2 Lisbeth Norbeck meiner at søknaden er stikk i strid med gjeldande avtaler og vedtak som er gjort. Avtalen gjekk på at anleggsvegen skulle avviklast og omgjerast til gangveg etter ca. 6 mnd. Dei meiner at dagens avtale oppfyller alle punkt som tiltakshavar skriv i søknad om mindre ves. endr. av planen. Dei forutsetter at Os kommune opprettheld opprinneleg vedtak. Kommenta: Ved oppstart av bygginga av nausta var det tilkomst frå andre sida. Etter utbygginga er denne tilkomstvegen einast tilkomst til dei innerste 6 nausta. Det er riktig som Norbeck påpeikar at anleggesvegen skulle i utgangspunktet vera midlertidig. Tiltakshavar ønskjer no å behalda denne vegen og meiner at vegen må vera kjørbar og ikkje kan omgjerast til gangveg. Tiltakshavar meiner vegen må vera 3 meter og ikkje 2,5 som planen viser. Han vil akseptera at utsiktspunkt og snuplass ikkje vert utvida dersom utvalet meiner at plassen er brei nok som den ligg i dag. 3.0 VURDERING Tiltakshavar har sendt inn eige brev med kommentar til innkomne merknader. Han viser til at anleggsvegen har i dag ei breidde på 4,5 meter, han ønskjer å redusere den til 3,0 meter. Snuplass og utsiktspunkt er i dag smalt og trangt, difor ønskjer han å utvide denne. Han ønskjer heller ikkje at vegen vert stengt med bom. Han tilbyr kommunen å gjere utsiktsplassen om til ein offentleg plass dersom kommunen ønskjer det. Han peikar på at endringa ikkje forandrar nevneverdig forutsetningane for gjennomføring av planen eller forandrar planen sin funksjon. Side 23 av 102

24 Sak 181/06 Som alltid er eit vesentleg punkt å vurdere om søknaden kan behandlast som ei mindre vesentleg endring, eller om den må behandlast som ei vesentleg endring. I utgangspunktet er den opparbeida anleggsvegen med snuplass, utsiktspunkt og parkering eit langt større inngrep enn den enkle tilkomstvegen som viser i reguleringsplanen. Det er eit spørmål om omsøkt endring av reguleringsplanen bør handsamast som ei vesentleg endring av planen og ikkje som ei mindre vesentleg endring som omsøkt. Det at det no er kome ein del merknader til søknaden gjer òg at saka kan tippe over til ei vesentleg endring. Ei vesentleg endring av ein reguleringsplan er ein meir omfattande prosess og krev ny oppstart og høyring. I NOU 1982:13 står det blant anna: "Etter gjeldende lov er det noe uklart hva som anses som "mindre vesentlige endringer" av reguleringsplan. Dette må bero på et skjønn i det enkelte tilfelle. Det kan her ikke gis uttømmende retningslinjer. Endring av reguleringsformålet er et moment som trekker i retning av at endringen er vesentlig, med mindre formålene er nær beslektet eller forutsetningene for å gjennomføre planen for øvrig ikke forandres nevneverdig. Blir bygningsrådets vedtak påklaget til fylkesmannen på det grunnlag at det har overskredet sin kompetanse, kan han etter vanlige regler overprøve bygningsrådets skjønn for såvidt. Domstolene har imidlertid inntatt en reservert holdning til noen overprøvelse av grensedragningen så lenge den "ligger innenfor rammen av et forsvarlig skjønn og bygger på en riktig tolkning av loven og dens formål", jfr Rt s. 568 (570571) og 1975 s. 246 (s. 251)". I rundskriv av 17/ uttalte Kommunaldepartementet: "Hva som er mindre vesentlige endringer" i henhold til 28 nr.2 og 3, må avgjøres skjønnsmessig i hver sak. Som veiledning har departementet i tidligere rundskriv av l0.mars 1966 antydet følgende retningslinjer: Endring av reguleringsformålene regnes som vesentlig endring, f.eks. park til byggeformål. Øking av etasjetall fra 2 til 3 anses som en vesentlig endring, jfr. i denne sammenheng bygningslovens i 72. Vanligvis vil derimot en øking fra 3 til 4 etasjer kunne anses som mindre vesentlig. Mindre forskyvninger av vegtraseer, mindre innskrenkninger av avstanden mellom byggegrenser og mindre endringer i vertikalprofilet kan ses som mindre vesentlige endringer. For riksveger og fylkesveger må de likevel på forhånd være forelagt fylkets vegvesen. Andre endringer i trasèføring antas å være vesentlige reguleringsendringer som må stadfestes av departementet. Mindre justeringer av tomtegrenser, endret orientering eller plassering av bebyggelsen på enkelte tomter, oppføring av noe annen hustype enn forutsatt, eller plassering av garasje på en tomt i tillegg til den øvrige bebyggelse anses normalt å være mindre vesentlige endringer". Den opparbeida anleggsveg med snuplass, utsiktspunkt og parkering eit langt større inngrep enn den enkle tilkomstvegen som viser i reguleringsplanen. Ein gangsti til nabotomta er heller ikkje vist i reguleringsplanen. Området rundt tilkomstvegen er regulert som buffersone. I føresegnene til planen står det at spesialområde buffesone omfattar ein skrent. Det har elles ofte vore opna for at ein kan opparbeide både veg og gangveg i ei buffersone. Utviding av ein tilkomstveg frå 2,5 til 3,0 meter bør kunne behandlast som ei mindre vesentleg endring når den går gjennom ei regulert buffersone. Å justere den regulerte vegen fordi den er opparbeida i ei litt anna linje enn det som er vist på reguleringsplanen bør òg vere kurant så lenge det er gjort for å tilpasse vegen betre til landskapet. At det er opparbeida ein parkeringsplass og snuplass (og utsiktspunkt) i buffersona kan òg vere kurant når dette er tilpassa landskapet. Tidlegare var det forutsatt at parkeringsplassar skulle opparbeidast lenger oppe, det ser no ut som om tiltakshavar har funne ein egna plass nærare nausta. Det må derimot understrekast at slike inngrep i buffersona ikkje må gjerast større enn det som Side 24 av 102

25 Sak 181/06 strengt tatt er nødvendig. Administrasjonen vil rå til at Forvaltningsstyret tar ei synfaring før saka vert behandla. 4.0 KONKLUSJON Utviding av ein tilkomstveg frå 2,5 til 3,0 meter og naudsynt justering i høve terreng bør vera kurant. Vegen er regulert som tilkomstveg. Forutset at det er opna for at ein kan opparbeide veg og gangveg i buffersona. Dermed kan utsiktspunkt, parkering og snuplass regulerast inn i buffersone, slik det er opparbeida, som fellesområde. Gangsti til nabo på 1,0 meter kan regulerast inn i buffersona som felles privat gangveg. På den andre sida er den opparbeida anleggsvegen med snuplass, utsiktspunkt og parkering eit langt større inngrep enn den enkle tilkomstvegen som viser i reguleringsplanen. Det står heller ikkje at det er opna for å opparbeide veg og gangveg i buffersona. Det er dermed eit spørmål om omsøkt endring av reguleringsplanen bør handsamast som ei vesentleg endring av planen og ikkje som ei mindre vesentleg endring som omsøkt. I så fall er alternativ framlegg til vedtak : Søknad om mindre vesentleg endring av reguleringsplanen for Lurane Nord, slik det framgår av søkad mottatt , kan ikkje behandlast som ei mindre vesentleg endring. Søknad må behandlast som ei vesentleg endring av reguleringsplanen, jfr i Plan- og bygningslova. Os, Asle J. Andås Side 25 av 102

26 Sak 182/06 MØTEBOK 28/1, REG.PLAN VARDEN SØRSTRØNO, MINDRE VES. REG.ENDRING Saksbehandlar: Ole Andreas Vorland Arkiv: GEO Arkivsaksnr.: 05/2151 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 37/06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) mindre vesentleg endring av bebyggelsesplan for Varden, Sørstrøno, datert , når følgjande punkt er retta opp. Kote høgde på u.etg samt 1.etg må førast på bustadene slik som det er gjort i den godkjente planen. Samt kotehøgde på garasjane. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

27 Sak 182/06 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøyste vedtak: Saka vert utsett til neste møte. Forvaltningsstyret ber administrasjonen avklara siste setning under vurdering. Vedtak: Saka vert utsett til neste møte. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett. Vedtak: Saka vart utsett. Side 27 av 102

28 Sak 182/06 Vedlegg: 1.0 Brev i frå Bjarne Møster AS dat Godkjent bebyggelsesplan, dat Forslag til ny bebyggelsesplan 1.3 Oversiktskart 1.4 Framlegg til ny avkjørsel 1.5 Uttale på avkjørslen frå Statens vegvesen dat Vedtak i fraå FVS-møte dat Gjeldande føresegner dat Klage i frå Marit og Mons E. Monstad dat Klage med vedlegg frå M & M. E. Monstaddat Kommentar på klagene dat E-post frå Marit Monstad dat Brev frå Marit Monstad dat Saksopplysningar: Etter oppdrag frå eigaren, Jon Olaf Sørstrønen ved mor Kari Aamodt så har Bjørne Møster levert ei mindre justering av bebyggelsesplanen på Varden, Sørstrøno. Dette medfører at to tomter er delt i to med det resultat at det er plass til to ekstra bustadplasseringar, samt at avkjørsla er trekt 11 meter lengre ned vegen slik at ein ikkje kjem i konflikt med gnr. 28, bnr. 30. Sjå framlegg til ny bebyggelsesplan. Endringa inneber ikkje noko stor planmessig endring. Formålet vert uforandra og ein held seg innafor dei same bustadområdane. Saka er utgreidd i tråd med ønsket i frå sist handsaming i Forvaltningsstyret. 2.0 Private merknadar 2.1 Klage i frå Marit og Mons E. Monstad som påpeiker at grunnlaget for at dei gjekk med på planen samt at dei var villig til å gje grunn til avkjøring var at planen vart slik som den nå ligg godkjent. Kommentar Dette går mykje på private forhold, men sakshandsamar har prøvd å greie litt ut om det i vurderinga. 2.2 Klage i frå Marit og Mons E. Monstad Sjå ovanfor. 2.4 E-post frå Marit Monstad kor hun opplyser om at hun ikkje er informert om endringane på bebyggelsesplanen knytt opp mot flyttinga av avkjørselen. Kommentar Marit Monstad har fått planen til uttale i si heilheit. Hun har også levert denne og den ligger som vedlegg 2.5 i saka. 2.5 Brev frå Marit Monstad kor det er lista opp 4 punkt. Er lik eit tidlegare forslag, og det let seg ikkje gjere grunna siktlina. Saknar kart i frå tiltakshavar som viser byggjehøgder. Finner det uakseptabelt at hun ikkje er varsla i saka av tiltakshavar om endringa grunna avkjørsle. Hun er påpeiker at hun fortsatt er villeg til å inngå ei frivillig avtale med tiltakshavar. Kommentar: Tiltakshavar har vist siktliner som er godkjent av Vegkontoret, og som er i tråd med den gjeldande bebyggelsesplanen. Side 28 av 102

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3 OS KOMMUNE Rådmannens stab Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2010 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Planutvalg /09 Kommunestyre /009

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Planutvalg /09 Kommunestyre /009 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Planutvalg 17.06.2009 056/09 Kommunestyre 24.06.2009 036/009 Endeleg vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 08/364 Saksansvarleg:

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval 16.09.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING SKEIDE - AVGRENSA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Vedholmen kai Møtedato: 05.07.2004 Frå: 09.00 til KL. 16.40 Synfaringar kl. 09.00-14.10 Til stades på møtet: Medlemar: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 173/06 03/276 63/14 SOLSTRANDSVN.- REVIDERTE PLAN FOR MOLO FOR HAUGSTRÆET A/S

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 173/06 03/276 63/14 SOLSTRANDSVN.- REVIDERTE PLAN FOR MOLO FOR HAUGSTRÆET A/S OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.06.2006 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 173/06 03/276 63/14

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/1481 Sakshandsamar: PlanId - 2016007, K2 - L12, GNR - 129/0012 Bjarte Friis Friisvold Dato: 01.02.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø

Detaljer

Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID )

Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID ) Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde Dato: 21.04.2016 Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID 201601) Initiativtakar I samsvar med

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR BUSTADER OG NAUST SKJENABERG 108/66 M.FL. STAVLAND PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR BUSTADER OG NAUST SKJENABERG 108/66 M.FL. STAVLAND PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/685-23330/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 Abo plan & arkitektur AS SVAR PÅ SØKNAD OM

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SULDAL KOMMUNE Møtebok

SULDAL KOMMUNE Møtebok SULDAL KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnummer Utval Møtedato 159/10 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) 02.12.2010 008/11 Kommunestyret 01.02.2011 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post 112/46

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen

Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen OS KOMMUNE HOVUDUTVAL FOR TEKNISK SEKTOR Bygningsradet Sak Dr. 0147/92 M0tedag 03.09.92 Arkiv nr. /L12/ Jnr. 01132/90 Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSF0RESEGNER

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.03.2007 Kl: 11.00 12.00 Medlemmer: Erland Fagermoen, ordførar Anders I. Balevik Leif Grinde Britt Grimelid Menes Forfall: Hanne Sæbø Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer