- Slipp Kirken fri! - Norske lover og regler er laget uten hensyn til ikke-kristne minoriteter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Slipp Kirken fri! - Norske lover og regler er laget uten hensyn til ikke-kristne minoriteter."

Transkript

1 Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund Tore Lindholm, Senter for menneskerettigheter: - Slipp Kirken fri! Les mer på side 9 kjerand.no - Retten til tros- og religionsfrihet brytes fortsatt mange steder i verden. Asma Jahangir, FNs spesialrapportør for religionsfrihet og tro, mener at dette skjer også i Norge. - Norske lover og regler er laget uten hensyn til ikke-kristne minoriteter. Jan Benjamin Rødner i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo synes Norge stort sett er et godt land å bo i for religiøse minoriteter, men at det ofte er vanskelig å få forståelse for spesielle behov. Side 3 Side 7 Side 15 - Demokratisering er et viktig prinsipp. Stortingspresident Thorbjørn Jagland tror det blir lettere å utvikle demokratiet i Kirken dersom den ikke er en statskirke.

2 2 Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund Annonsebilag Innhold 3 Staten må være upartisk 4 Statsreligion er omstridt 5 Likhet i Svenska kyrkan Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen 5 Etter skillet: Større selvtillit 6 Må aktivt velge bort kristendom 6 Hindringer i hverdagen 7 Flertallets hensynsløshet Vil Arbeiderpartiet sørge for at Norge fortsetter sin demokratiutvikling på livssynsområdet? 8 Bryter menneskerettighetene 8 Diskriminerende ordning 9 Slipp kirken fri 10 Frykter ikke mørkemenn 10 Viktig steg mot likestilling 11 - Vil ikke merke forskjell 12 Samme rettigheter 12 Kulturarven under lupen 13 Historisk enighet om skille 13 Kristendommen i lovverket 14 Europeere negative til statskirke 14 Norges religionsmangfold 15 Grunnlovsendring for demokrati 15 I strid med Ap-verdiene 16 Overdreven frykt Et utgiverbilag fra Administrasjon og produksjonsansvar Provisa Informasjon AS Sjølyst Plass 4, 0278 Oslo Tlf: Silje Nesvik Arnesen, adm. direktør Prosjektleder Kathe Arnesen Materiellansvarlig Lise Dahl Utgiver/redaksjon Human-Etisk Forbund Redaksjonen ble avsluttet 20. mars 2007 Alle henvendelser vedrørende innhold i denne temaavisen, rettes direkte til Human-Etisk Forbund: Pressesjef Jens Brun-Pedersen Informasjonsrådgiver Helene Engen Tlf: Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile. Foto: Svein Utigard Arbeiderpartiet har nå muligheten til å få endret vår forfatning slik at den er i tråd med de menneskerettighetene vi er forpliktet til å følge. Det motsatte valget er status quo, en fortsettelse av den antikvariske statskirkeordningen som plasserer oss i et uheldig selskap med mindre utviklede demokratier for eksempel religiøse statsdannelser. Vi har tillit til at Arbeiderpartiets delegater på det forestående landsmøtet forstår at dette spørsmålet dreier seg om hva slags stat vi skal ha i fremtiden Historisk rolle Med sin historiske rolle som pådriver for stadig sivilisasjonsutvikling, burde valget være enkelt for Arbeiderpartiet. De tre offentlige og kirkelige utredninger som er blitt gjort de siste årene har alle konkludert med behovet for endringer av forholdet mellom stat og Den norske kirke. Skille anbefalt av kirkelige instanser Det samme blir anbefalt av alle de høyere kirkelige instanser, av menneskerettighetsmiljøet både her til lands og i FN, av likestillingsmyndighetene og av de kanskje viktigste partene i denne sammenhengen: Livssynsminoritetene i Norge både de religiøse og den humanistiske. En stat må være liberal og livssynsnøytral og vise alle trosretninger samme uforbeholdne respekt FNs spesialrapportør for religionsfrihet, Asma Jahangir, sa nylig følgende ved åpningen av Holocaust-senteret i Oslo: Statsstrukturer må være upartiske i saker som gjelder tro eller religion. Liberal stat Den kristne menneskerettighetseksperten Tore Lindholm ved Norsk senter for menneskerettigheter følger opp: Man kan ikke opprettholde diskriminering av livssynsminoriteter for å beskytte en taus majoritet. Lindholm mener en stat må være liberal og livssynsnøytral og vise alle trosretninger samme uforbeholdne respekt. Strider mot menneskerettighetene Det er ikke vanskelig å forstå enkelte Arbeiderpartipolitikeres bekymring over mangelen på likestilling for kvinner og homofile i deler av Kirken. Men det er i strid med menneskerettighetene å utøve statsmakt for å bøte på dette problemet. Internt demokrati Press på kirken og andre trossamfunn for utvikling av demokratiet og forsvar for kvinners og homofiles rettigheter må skje gjennom offentlig debatt og ikke gjennom statlige forordninger. Den norske kirke må være en fri kirke der medlemmene selv må sørge for internt demokrati, anstendighet og liberalitet. Vi har tillit til at Arbeiderpartiets delegater på det forestående landsmøtet forstår at dette spørsmålet dreier seg om hva slags stat vi skal ha i fremtiden. Den norske staten kan ikke fortsette å plassere sine innbyggere i en A- og B-kategori avhengig av deres private tro eller overbevisning. Delegatene sitter med muligheten til å fjerne de paragrafene i Grunnloven som hindrer likestilling mellom livssyn i Norge. De kan sørge for at Norge etablerer et moderne demokrati i tråd med våre menneskerettighetsforpliktelser på livssynsområdet ved ikke å favorisere eller diskriminere en enkelt tro eller et trossamfunn. Et reellt skille mellom stat og kirke er ingen risikabel øvelse Lav risiko Et fullt og reelt skille mellom stat og kirke er ingen risikabel øvelse. Det har vært prøvd ut i mange demokratiske land i godt over hundre år. Framtidsrettede beslutninger Dette bilaget fra Norges største livssynsorganisasjon etter Kirken, er uttrykk for et sterkt ønske om en inkluderende stat som behandler alle livssynssamfunn likt. Intervjuobjektene har stått fritt til å uttale seg om temaet og gjør det på egne vegne. Vi håper deres synspunkter kan bidra til kloke og framtidsrettede beslutninger som gjør slutt på en hver form for statskirke. Kristin Mile generalsekretær Human-Etisk Forbund Layout Rita Iversen, Storby Reklame & Design Forsidefoto kjerand.no Trykk Mediatrykk AS Distribusjon Dagsavisen 18. april 2007 Totalopplag eksemplarer

3 Annonsebilag Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund 3 FNs spesialrapportør, Asma Jahangir, mener regjeringer må etterstrebe en klar politikk om ikke-diskriminering. Foto: Martin Toft, UiO Staten må være upartisk Asma Jahangir, FNs spesialrapportør for religionsfrihet og tro, oppfordrer alle stater til å være nøytrale i saker som omhandler tro eller religiøse overbevisninger. Jahangirs oppfordring kom i en tale under åpningen av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Villa Grande på Bygdøy i august i fjor. Religiøse problemer kommer til å fortsette å kreve vår oppmerksomhet også i årene som kommer Spesialrapportøren reiser verden rundt og rapporterer om religions- og trosfrihetens kår til blant andre FNs menneskerettighetskomité. Komiteen har ved flere anledninger kritisert Norge for aspekter ved vår statsreligion. Statsstrukturer må være upartiske i saker som gjelder tro eller religion Ofre fra alle religioner I sin tale påpeker Jahangir at tros- og religionsfrihet er sentral i alle aspekter av menneskerettigheter. - I mine rapporter til ulike FN-organer har jeg påpekt at tros- og religionsfrihet fortsatt regelmessig, og dessverre også systematisk, brytes i flere deler av verden. Et stort antall av bruddene utføres i en religions navn. Og trist, men ironisk nok er ofrene fra alle religioner. Kreativ løsning Ifølge Jahangir kommer religiøse problemstillinger til å fortsette å kreve vår oppmerksomhet også i årene som kommer. I talen kommer det klart frem at hun ønsker seg kreative løsninger på disse problemstillingene. - I det minste må det politiske lederskapet forplikte seg, sammen og åpent, til å motarbeide religiøs intoleranse. Regjeringer må derfor etterstrebe en klar politikk om ikke-diskriminering på religiøst grunnlag. - Statsstrukturer må være upartiske i saker som gjelder tro eller religion, sier hun. Minoritetenes rettigheter Jahangir påpeker at kårene til medlemmer av religiøse minoriteter var av stor bekymring i hennes arbeid for FN. Dette gjaldt særlig kvinner, tilhørere av såkalte ikke-tradisjonelle religioner og ikke-religiøse. Respekt for religiøse rettigheter er essensielt for å skape fred Multikulturelle samfunn Spesialutsendingen understreker at religiøs tro er fundamental i livene til millioner av mennesker, og at religion er sentral i deres spirituelle tilhørighet og forståelse av livet. - Respekt for religiøse rettigheter for alle individer og samfunn er essensielt for å skape fred og bygge opp multikulturelle samfunn. Retten til tanke, overbevisning og religion er absolutt, men med retten kommer begrensinger overfor beskyttelse av andres fundamentale rettigheter og frihet, sier Jahangir. Asma Jahangir Pakistansk menneskerettighetsadvokat og menneskerettighetsaktivist. Hun ble utnevnt til UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Arbitrary and Summary Executions i Hun er nå UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief of the Commission on Human Rights. Denne stillingen har Jahangir hatt siden Ble tildelt Universitetet i Oslo sin menneskerettspris i 2002 for både arbeidet sitt i Pakistan og sitt internasjonale engasjement som FNs spesialrapportør.

4 4 Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund Annonsebilag Statsreligion er omstridt Erik Solheim bekrefter at den norske statsreligionen er blitt brukt av motstanderne av fredsprosessen og Norges rolle på Sri Lanka. Utviklingsminister Erik Solheim problematiserer norsk statsreligion. Foto: Stig Weston - Jeg vil ikke si at det har vært et vesentlig problem, men det er helt klart at det har blitt brukt av motstanderne av fredsprosessen, sier utviklingsministeren, som tidligere var spesialrådgiver for UD på Sri Lanka. Omstridt tema Solheim forklarer at statsreligion er et omstridt punkt på Sri Lanka, og at spørsmålet er om man skal gi buddhismen en foretrukket status i grunnloven. Skal buddhismen være statsreligion på Sri Lanka? Foto: Christine Gonsalves/iStockphoto - Det er helt klart at de som ønsker dette, hvorav en del er sterke motstandere av fredsprosessen og motstandere av å gi innrømmelser til tamilene, har brukt den norske statsreligionen som argument for at Sri Lanka også kan ha det. Statsreligion er et omstridt punkt på Sri Lanka, og spørsmålet er om man skal gi buddhismen en foretrukket status i grunnloven - Men også som argument for at Norge bør holde seg langt unna Sri Lanka, sier Solheim, og legger til at det etter hans erfaring aldri har vært noe de store massene på Sri Lanka har vært opptatt av. Nøytral Solheim understreker at Norge aldri har lagt seg opp i spørsmålet om Sri Lanka skal ha en statsreligion. - Vi har utelukkende lagt til rette for at tamiler og singalesere kan finne et nasjonalt kompromiss. Det er klart at mange vil argumentere for at et slikt kompromiss kanskje vil måtte innebære endringer av Sri Lankas grunnlov på dette punktet, men det vil være helt opp til dem å avgjøre, sier han. - Det er likevel klart at disse tingene blir trukket inn i debatten på Sri Lanka. Det er det ingen tvil om. Blasfemiparagraf Selv om Norges blasfemiparagraf er omdiskutert her hjemme med tanke på ytringsfrihet, påpeker utviklingsministeren at diskusjonen ofte har en annen dreining utenfor våre landegrenser. - I de fleste land er det sterk motvilje mot negativ omtale av religioner, uansett hvilken religion det måtte være. Man ønsker å beskytte dem mer enn hva som er tilfelle i Norge, forklarer han. Ytringsfrihet Solheim understreker at Norge sannsynligvis er blant de land i verden hvor det er lettest å komme med negative ytringer om religion. Norge er blant de land i verden hvor det er lettest å komme med negative ytringer om religion - Jeg tror det internasjonale bildet er at man ser på Norge og vestlige land som overdrevent religionskritiske, og hvor mange reagerer negativt på at det ikke er noen beskyttelse av det mest hellige. Enver Djuliman, Lillian Hjort Bygg broer, ikke murer (kommer til høsten på Humanist forlag) Øvelser i flerkulturell forståelse, menneskerettigheter og konflikthåndtering Dette er en bok til inspirasjon og et redskap for alle som arbeider med mennesker, enten dette er barn og unge, flyktninger, mennesker i konfliktområder, voksne eller gamle. Boka inneholder konkrete øvelser og aktiviteter for undervisning i flerkulturell forståelse, menneskerettigheter og konflikthåndtering. Den deltakende pedagogikken går som en rød tråd gjennom det hele. Aktivitetene er tankevekkende, spennende, morsomme, utfordrende og spekket med kunnskap. En viktig bok og verktøykasse! Enver Djuliman og Lillian Hjorth har begge ti års erfaring fra undervisning på feltet, både i Norge og i utlandet. ISBN:

5 Annonsebilag Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund 5 Likhet i Svenska kyrkan Gjennom hele starten på nittitallet gikk Sverige med små skritt mot et skille mellom kirke og stat. Siden 1. januar 2000 har den tidligere svenske statskirken vært et selvstendig trossamfunn. Åpne dører i den Svenska kyrkan. Foto: Magnus Ökabder/iStockphoto Slik debatten raser i Norge i dag om et juridisk skille mellom kirke og stat, gikk også debatten i Sverige frem til en nyordning ble vedtatt i Liberalisert I Svenska kyrkan velges biskoper i dag direkte. Siden bindingene mellom Svenska kyrkan og staten ble brutt har kirken allerede valgt en kvinnelig biskop, Antje Jackelén i Lund stift. Stiftsbiskop i Uppsala, Ragnar Persenius, beroliger de som måtte frykte mørkemenn: Den svenske kirken har klart utviklet seg i en liberal retning etter at kirke og stat ble skilt, sier han til fritanke.no. Et tydelig eksempel er at kirken nylig har sagt ja til at homofile skal kunne få gifte seg i kirken. Likestilling Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human- Etisk Forbund, mener skillet mellom den svenske staten og kirken har ført til modernisering. - I Sverige har det vært en økende innflytelse fra liberale teologer som ønsker en åpen og inkluderende kirke etter at de skilte stat og kirke, sier han. Det er mye større sjanse for å treffe en kvinneprestmotstander i mediene enn i det virkelige liv Mediefokus I 2004 ble det foretatt en undersøkelse blant medlemmer av Svenska kyrkan. Likestilling er fortsatt et viktig tema for medlemmene, også etter skillet. Det er mye større sjanse for å treffe en kvinneprestmotstander i mediene enn i det virkelige liv. Likevel er dette spørsmålet styrende for hvordan mange tenker om kirken, sier Jonas Bromander på Svenska kyrkans hjemmesider. Han er forsker ved kirkekontoret i Uppsala og har ledet arbeidet med undersøkelsen. Finansiering Siden skillet har Svenska kyrkan blitt finansiert gjennom en medlemsavgift som bestemmes ut fra medlemmenes inntekt. De siste tallene viser at kirken mister omlag 1 % av medlemmene årlig. Jan Madestam, sogneprest for den svenske Margaretakyrkan i Oslo, tror ikke nødvendigvis at et skille vil føre til høy utmeldingsprosent i Norge: - Vi har en annen ordning i Sverige. Der sparer man medlemsavgiften i kirken hvis man melder seg ut. Dermed finnes et økonomisk insentiv til å gå ut av kirken, noe som ikke er aktuelt i Norge så vidt jeg vet, sier han til fritanke.no Kilder: Etter skillet: Større selvtillit - Etter skillet har kirken blitt mer liberal, men det kan hende det ville ha skjedd uansett. Kirken henger jo med i den generelle samfunnsutviklingen, sier generalsekretær i Svenska kyrkan, Lars Friedner. Generalsekretær i Svenska kyrkan, Lars Friedner. Foto: Jim Elfström/IKON Etter flere tiår med debatt ble det i 1995 vedtatt at Sverige ikke lenger skulle ha statskirke. Og siden 2000 har Svenska kyrkan styrt egne anliggender. Før skillet valgte regjeringen blant de tre kandidatene som hadde fått flest stemmer - Så lenge vi har majoriteten av folket som medlemmer, kommer vi til å ligge ved midtlinjen av det svenske samfunnet, sier Friedner om kirkens fremtid. Få endringer Generalsekretæren forklarer at medlemmene av Svenska kyrkan har merket lite til endringene. - Vi sa til våre medlemmer før nyttår 2000 at det vil være samme kirken dere møter på første nyttårsdag som dere traff på nyttårsaften. - Men de merker nok at vi deltar mer i samfunnsdebatten. Og kanskje har vi også fått mer selvtillit, lik frikirkene, filosoferer han. Kvinnelige biskoper I dag utnevnes svenske biskoper gjennom valg i hvert stift. Før skillet valgte regjeringen blant de tre kandidatene som hadde fått flest stemmer. - Også i tiden rett før skillet ble den med flest stemmer utnevnt. De to kvinnelige biskopene som ble utnevnt før skillet ville med andre ord blitt valgt til biskoper også med dagens ordning. Antje Jackelén er den første kvinnen som har blitt valgt til biskop siden skillet. Hun tiltrådte som biskop i Lund stift i april. Homoseksualitet Ifølge Friedner har ikke homofili blant prester vært et vanskelig tema for Svenska kyrkan. Det er vanskelig for kirken å kalle en union mellom to av samme kjønn for et ekteskap - Det har aldri vært noen debatt i Sverige. Det har vært homofile prester i mange år. Det kan hende det har blitt flere de siste tiårene, men det henger nok sammen med den generelle samfunnsutviklingen, sier han. Like for loven Svenska kyrkan har lenge velsignet sivilt inngåtte partnerskap. Ifølge Friedner har kirken også ønsket å kunne forrette over partnerskap. - Kirken har et ansvar i forhold til tidligere diskriminering, men i dag mener vi at det ikke er riktig å skille mellom homoseksuelle og heterofile. Nå utarbeides lovteksten til en ny, kjønnsnøytral ekteskapslov. Friedner forteller at det er vanskelig for kirken å kalle en union mellom to av samme kjønn for et ekteskap. - Men vi ønsker å la homoseksuelle få registrere sine forhold i kirken, på lik linje med heterofile par.

6 6 Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund Annonsebilag Må aktivt velge bort kristendom Norges statsreligion er synlig og tilstede ved mange anledninger i livet. Ikke-medlemmer av statskirken må aktivt velge bort å delta i arrangementer og ordninger som er knyttet opp mot statsreligionen, og dermed blottlegge sin annerledeshet. Det kan være ubehagelig å bli tatt ut av fellesskapet i skolen. Foto: Mandy Godbehear/iStockphoto Av: Karin Cartner Dette har firebarnsmor Heidi Ekholdt fra det lille tettstedet Lye utenfor Bryne i Rogaland erfart ved en rekke anledninger. - Allerede i barnehagen opplever jeg at ungene får en kristen religionsoppdragelse. Blant annet ved at en representant fra den lokale kirken kommer på besøk i forbindelse med høytider som jul og påske. I mors liv Møtet med statsreligionen begynner allerede før fødselen. Ved første svangerskapskontroll blir gravide bedt om å registrere foreldrenes tro. Er en eller begge foreldrene statskirkemedlemmer, blir det nyfødte barnet automatisk medlem. Selv om foreldrene ikke velger å døpe barnet forblir barnet tilhørende statskirken til han eller hun fyller 18 år dersom en eller begge foreldrene er medlemmer. Firebarnsmor Heidi Ekholdt reagerer på religionsoppdragelse i skolen. Foto: Eirik Ekholdt Iversen/privat Skoletid Både i barnehage- og skolealder møter barn statsreligionen. Foreldrene og barna kan velge bort å bli med på julegudstjenester eller å ta imot bibler, men flere føler seg ubekvemme med å tydeliggjøre sin annerledeshet. Den offentlige skolen er på denne måten med på å stemple barna våre som annerledes - For meg blir det helt feil at ungene mine skal utsettes for religionsoppdragelse i skole- og barnehagesammenheng, sier Ekholdt. Fritak Ekholdt forteller at det ikke har vært noe problem å få fritak, men at ungene opplever det som ubehagelig å bli tatt ut av fellesskapet. - Den offentlige skolen er på denne måten med på å stemple barna våre som annerledes. Noe jeg opplever som veldig lite inkluderende. Snart voksen Konfirmasjonsundervisning utenfor statskirken blir stadig vanligere. Opplæringsloven og kirkeloven sikrer statskirken og andre tros- og livssynssamfunn rett til å bruke av skoletiden. Dette betyr at valgfri konfirmasjonsundervisning kan bli lagt til skoletiden. De som velger å ikke delta blir ofte stående utenfor. I sorgen For mange ikke-statskirkemedlemmer er offentlig sorg etter ulykker og katastrofer vanskelig, fordi statsreligionen i disse sammenhengene blir ekstra tydelig. Kirken blir brukt som samlingssted for lokalsamfunnet, men for noen føles dette ekskluderende. Tidligere ambulansesjåfør, Tom Spjeldnæs mener offentlige minnesamvær blir mer inkluderende ved å være livssynsnøytrale. Foto: Kirsti Bergh, Fri tanke Tidligere ambulansesjåfør, Tom Spjeldnæs, deltok under redningsarbeidet ved togulykken på Åsta i 2000 og ble bedt om å tenne lys i Åmot kirke på vegne av seg selv og sine kolleger under minnegudstjenesten. - Det føltes ikke riktig å stå i en kirke og tenne lys til ære for Jesus, i et offentlig minnesamvær. Det ville vært mye mer inkluderende å tenne lys i et fellesskap av mennesker, uansett tro og livssyn. Offentlige seremonier Spjeldnæs forteller at det ikke er problematisk for ham å delta i kirkelige begravelser til personer han har kjent, deres valg respekterer han. Men i offentlige minnesamvær, derimot, synes han det blir helt feil. - I slike tilfeller burde man ha en minneseremoni på nøytral grunn, der alle kan føle seg inkludert og ivaretatt i sorgfelleskapet. Det burde investeres i flere religionsnøytrale rom, uten kristne symboler som er boltet fast, sier han. Religionsnøytrale rom Spjeldnæs er leder for Human-Etisk Forbunds Støtte- og Omsorgsgruppe i Hedmark og Oppland. I den forbindelse deltok han i mottakerapparatet som tok imot pårørende på Gardermoen etter tsunamikatastrofen. Han trekker frem minneseremonien i Oslo Rådhus etter tsunamien som et godt eksempel på en nøytral offentlig minneseremoni. - Det var en flott seremoni som inkluderte alle og med både kongefamilien og regjeringen tilstede. Hindringer i hverdagen - Det å være en religiøs minoritet under statskirken er ikke noe problem i seg selv. Men i det daglige opplever mange av våre medlemmer hindringer i utøvelse av religiøs praksis, påpeker Karima Solberg, medlem av Islamsk Råd Norge. Av: Karin Cartner Medlem av Islamsk Råd Norge, Karima Solberg etterlyser større forståelse for minoriteters behov. Foto: Selima Abdulkadir Ifølge Solberg er fordelen med en statsreligion at det er mulig å oppnå en viss aksept og forståelse for at religionene har en rolle og en plass i det daglige virke, også for religiøse minoriteter. Vanskelig fritaksrett - På den annen side er statsreligionen opphav til en rekke religiøse formålsparagrafer i skole og barnehage, noe som kan oppleves som et problem for mange, siden foreldreretten og fritaksretten ikke alltid har vært godt nok ivaretatt i den norske skolen. Solberg forteller at bruken av kristne prester som sjelesørgere på sykehus, i fengsler og i militæret også føles problematisk for mange. Ikke akseptert Hun påpeker videre at statsreligionen ikke er årsaken til mange av problemene de møter, men vel så mye uvilje og manglende forståelse fra folk. - Som medlem av Islamsk Råd Norge får jeg høre om mange hindringer av religiøs praksis i hverdagen. Mange muslimske jenter som bærer hijab opplever å ikke få delta i idrett. - Et annet eksempel er at noen arbeidsgivere ikke har forståelse for at muslimer har behov for å utføre bønn i løpet av arbeidstiden og nekter å gi dem bønnepause, samtidig som andre fritt kan ta kaffe- og røykepauser. Dominerende høytider Som representant for en religiøs minoritet opplever Solberg norske kristne høytider som meget dominerende, særlig i skolesammenheng før og etter jul. Bruken av kristne prester som sjelesørgere i det offentlige føles problematisk for mange - Det oppleves som en stor ubalanse i forhold til hvordan minoriteters høytider blir markert. Ifølge Solberg er høytidene deres respektert lovmessig, ved at alle religions- og livssynsminoriteter har rett på to ulønnede fridager i året. - I skolesammenheng er det vanligvis ikke noe problem å få fri, men ikke alle lærere er kjent med at dette er en lovfestet rett. Også i arbeidslivet er det varierende kjennskap til denne retten. Liten forståelse At lovverket kun har anerkjent kristne helligdager som offentlige helligdager, kan skape problemer i forhold til andres gudstjenester. - Muslimske menn er påbudt å møte frem til fredagsbønn. Ikke alle møter forståelse når de ber om fri et par timer for å dra til moskeen for å overvære bønnen.

7 Annonsebilag Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund 7 Flertallets hensynsløshet - Mange av de dagligdagse problemene minoriteter møter i Norge, bunner i at samfunnet er bygget på en kristen monokultur hvor man glemmer minoriteters behov, sier Jan Benjamin Rødner i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Han mener norske regler og lover er laget uten sideblikk for at det kan finnes ikkekristne minoritetsinteresser. - Den norske statsreligionen preger lovene og hvordan disse tolkes. Dette fører til praktiske problemer for dem som er på utsiden, sier han. Manglende forståelse Rødner understreker at Norge på de fleste områder er et godt land å leve i, også for religiøse minoriteter. Men han legger til at det ofte kan være forbausende vanskelig for minoriteter å få forståelse for spesielle behov. Matimport - For mange minoriteter, spesielt jødiske og muslimske, er mat en utfordring i det norske samfunn. Det er ikke lov å slakte kosher i Norge og å få importert slik mat er svært kostbart og vanskelig, noen ganger umulig. - De norske importreglene er sprunget ut av et ønske om å ivareta norske landbruksinteresser, ikke religiøse minoriteters behov. Det har vært et manglende mot hos politikere til å skjære igjennom og finne gode løsninger, eksempelvis for import av kosherslaktede kyllinger, sier han. Det har vært et manglende mot hos politikere til å skjære igjennom og finne gode løsninger Helligdager Også når det gjelder ikke-kristne helligdager opplever norske minoriteter lite fleksibilitet, ifølge Rødner. - Som eksempel kan jeg nevne en kvinnelig, jødisk medisinstudent som fant ut at hennes avsluttende eksamen var lagt til en viktig jødisk høytid. Hun gjorde fakultetet oppmerksom på dette, men fikk ingen hjelp eller forståelse. Hun ble anbefalt å ta eksamen tre måneder senere, noe som var ufordelaktig for henne. - Først etter to klager, der hun også hadde sendt kopi til Det Mosaiske Trossamfund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, var fakultetet behjelpelig med å finne en ordning slik at studenten kunne ta eksamen kort tid etter sine medstudenter, sier Rødner. Han legger til at universitetet ennå ikke har tatt tak i den generelle problemstillingen som denne saken reiser. Nødvendig endring Rødner tror at det ikke vil skje noen umiddelbare endringer i hvordan minoriteters rettigheter ivaretas i Norge, hvis man avvikler statsreligionen. Men over tid håper han at det utvikles en kultur for at alle religioners behov er like viktige. Jan Benjamin Rødner i Det Mosaiske Trossamfund mener det er vanskelig for minoriteter å få forståelse for spesielle behov. Foto: Aleksander Razumny Rødner - Verden skrider langsomt frem, men sakte blir landet vårt eget. Dette handler om menneskerettigheter for alle, sier han. Følg med på nettavisen for livssyn og livssynspolitikk Sympati er ikke nok - meld deg inn i dag! 20 % av befolkningen kan tenke seg å bli medlem i Human-Etisk Forbund, men de fleste gjør aldri noe med det. Er du en av dem? Støtt oss i arbeidet for livssynsfrihet og et skille mellom stat og kirke i Norge. Medlemskap er den beste støtten vi kan få. Meld deg inn i dag! Hold deg oppdatert ved å klikke innom fritanke.no hver dag! Nettavisen er eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

8 8 Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund Annonsebilag Bryter menneskerettighetene I verdenserklæringen om menneskerettigheter står det at enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Norge har ved flere anledninger blitt kritisert av FN for menneskerettighetskrenkelser av religionsfriheten. I sin 86. sesjon påpekte FNs menneskerettighetskomité at Grunnlovens 2, annet ledd, annen setning, som sier at medlemmer av statskirken må oppdra barna sine i samme tro, er brudd på menneskerettighetene. - Særlige rettigheter for statskirken må oppheves, mener forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, Njål Høstmælingen. Foto: Isidor Åstrøm og Universitetsforlaget Lovstridig Forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), Njål Høstmælingen, forklarer hvorfor: - Komiteen mener at denne grunnlovsbestemmelsen er i strid med statens plikt til å respektere foreldrenes frihet til å sørge for sine barns religiøse oppdragelse etter egen overbevisning i henhold til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 18 (4). FN sier at Grunnlovens 2 er brudd på menneskerettighetene - Denne konvensjonen er gjort til norsk rett gjennom menneskerettsloven av Gjentatt kritikk Ifølge Høstmælingen har menneskerettighetskomiteen regelmessig gjentatt kritikken overfor Norge. - Under FN er det flere komiteer som har mandat til å overvåke menneskerettighetskonvensjonene; FNs barnekomité, FNs komité om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs rasediskrimineringskomité. Disse har også kommet med kritikk av Norge når det gjelder religionsfrihetsfeltet. I strid Når det gjelder Grunnlovens 2, annet ledd, annen setning, mener norske myndigheter at bestemmelsen ikke har rettslig innhold, men at den står der av historiske grunner. Myndighetene har ifølge Høstmælingen også sagt at den skal revurderes i forbindelse med den mulige statskirkereformen. Han påpeker at det ryddigste ville være å fjerne bestemmelsen, uavhengig av hva som skjer med statskirkeordningen. - Komiteen mener at bestemmelsen er i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Slik sett vil det å videreføre bestemmelsen innebære en menneskerettighetskrenkelse. Nødvendige endringer SMR-forskeren mener det er flere aspekter som bør endres i Grunnloven for at den skal overholde konvensjonens krav til religionsfrihet. - Norge må avskaffe kravet om oppdragelsesplikten, samt kravet om at mer enn halve regjeringen må tilhøre statskirken. Det samme gjelder for kongens plikt til å være statskirkemedlem og regjeringens styring av kirken. Likestilling Ifølge Høstmælingen er det også nødvendig at særlige rettigheter for statskirken oppheves eller mildnes slik at alle tros- og livssynsretninger likestilles. - Dette gjelder kristen formålsparagraf i skole og barnehage, KRL-faget med sterk vekt på statskirkekristendom og kronglete fritaksrett, gudstjeneste knyttet til Stortinget, religiøse fridager og problemer knyttet til kosher- og halalmat, for å nevne noe. Diskriminerende ordning Norge ser på seg selv som et demokratisk foregangsland, men ifølge Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), foregår det konkret diskriminering på grunnlag av tro og livssyn i Norge i dag. - Dagens statskirkeordning leder til krenkelser, sier direktør ved SMR, Geir Ulfstein. Foto: Aleksander Razumny Rødner - Deler av den norske statskirkeordningen står i direkte motsetning til de internasjonale menneskerettighetene, sier professor Geir Ulfstein, direktør ved SMR. Det er særlig forbudet mot diskriminering og livssynsfrihet som berøres Problemparagrafer Ulfstein trekker spesielt frem 12, som sier at mer enn halvparten av regjeringen må tilhøre statskirken, som et alvorlig brudd på forbudet mot diskriminering og bruk av tvang eller urimelig påvirkning i tros- og livssynsspørsmål. - Kongens konfesjonsplikt i 4 er også problematisk. Denne gjør inngrep i Kongens religionsfrihet, i tillegg til at den gir et konstitusjonelt uttrykk for diskriminering på grunnlag av tros- eller livssyn, sier han. Ulike konflikter Ifølge Ulfstein har dagens statskirkeordning indirekte, gjennom statskirkerelatert lovgivning og myndighetspraksis på andre områder, ledet til krenkelser i Norge. - Det er særlig forbudet mot diskriminering og retten til tros- og livssynsfrihet som berøres. Mulig forskjellsbehandling Han forklarer at diskriminering vil kunne skje der statskirken gis privilegier fremfor andre tros- og livssynssamfunn. - Dette er forsøkt avdempet gjennom økonomiske tilskuddsordninger og regulering innen ulike deler av samfunnet, som for eksempel et mer balansert religionsfag i skolen. Noen helt likeverdig behandling er likevel ikke gjennomført i lovgivningen, påpeker Ulfstein. Diskriminering vil kunne skje der statskirken gis privilegier fremfor andre tros- og livssynssamfunn Flere eksempler Han trekker frem problemstillinger som bønnerop fra minareter, bordbønn i offentlige skoler, praktiseringen av KRLfaget, offentlige fridager og restriksjoner knyttet til halal- og koshermat som eksempler i forhold til diskriminering på grunnlag av tro og livssyn. - FNs menneskerettighetskomité konstaterte at praktiseringen av fritaksretten under KRL-faget var for komplisert og krenker foreldrenes rett til å sørge for sine barns religiøse oppdragelse i samsvar med egen overbevisning. - Foreldrene måtte søke om fritak for hver enkelt aktivitet de ikke ønsket at barna skulle ta del i. Det var en for vanskelig prosess, ifølge menneskerettighetskomiteen. Løsningen I høringsuttalelsen fra SMR etter Gjønnesutvalget kommer det klart frem at senteret anbefaler en selvstendig kirke.

9 Annonsebilag Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund 9 - Slipp Kirken fri - Det er til dels lammende for Den norske kirke å være statskirke. Medlemmene har per i dag ikke ansvar for å drive Kirken. Vi menighetsmedlemmer sitter nokså apatiske og ser på at staten gjør det, sier Tore Lindholm, førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter (SMR). Lindholm beskriver seg selv som liberalt statskirkemedlem. For ham er debatten rundt statskirkeordningen prinsipiell og moralsk. - Diskusjonen har flere sider. Hvilken stat vil vi ha? Hvordan skal minoritetsreligionene og -livssynene behandles? Hvilke rettigheter skal Den norske kirke ha? I dag har ikke trossamfunnene like rettigheter. Kirken styrer ikke egne anliggender, og minoriteter føler seg diskriminert. Offentlig alvorlig samtale om religion og livssyn er både viktig og nødvendig Etisk problemstilling Han trekker frem mørebiskop Odd Bondeviks bidrag i boken Stat, kirke og menneskerettigheter. Bondevik har arbeidet i Japan og skriver kapittelet Om bispeseter og andre slags stoler - perspektiver på debatten om stat og kirke, blant annet ut fra egen erfaring om å tilhøre et religiøst mindretall. - Bondevik trekker frem den gylne regel som veiviser for hvordan majoriteten bør behandle minoriteten. Hvis medlemmene av minoritetstrossamfunn føler at de blir diskriminert, er det arrogant av majoriteten å si at det ikke er noe problem. Selv når det bare er et problem for en liten gruppe, sier han. Lytt til minoritetene - Dette er et prinsipp som merkelig nok er fjernt for de fleste medlemmene av Kirken. Det er ikke en allmenn forståelse for minoritetenes situasjon i Den norske kirke. Lindholm fortsetter med å argumentere med at hvis det skal være likestilling for livssyn, må man lytte til minoritetene. - Det er helt utrolig at dette ikke har sterk gjennomslagskraft i Kirken. Folkets kirke For Lindholm dreier dette seg om etikk. - Dette kalles ofte abstrakt prinsipprytteri, og selv liberale blir illiberale når det snakkes om Kirken og statskirkeordningen. - Et hyppig gjentatt argument er at vi må ikke ta Kirken fra folk. Men dette er ikke godt nok for fortsatt diskriminering. Det er heller ingen av de andre argumentene. Verd å kjempe for Han lister opp fire ofte brukte argumenter for fortsatt statskirke. Ingen av dem holder mål, ifølge Lindholm. - De teologisk liberale er redd for at den opparbeidede liberaliteten blir borte. Dette dreier seg blant annet om Kirkens holdninger til abort, skilsmisse og homofili. De er villige til å akseptere at staten kontrollerer Kirken for å sikre at den forblir åpen for alle. - Til disse liberale vil jeg si at dette er en fin utfordring. Det er mange som vil delta og ta ansvar her! Selvsagt kan vi risikere en mer konservativ kirke, men denne striden har Kirkens egne medlemmer hjertens godt av å ta, understreker han. Hvis medlemmene av minoritetstrossamfunn føler at de blir diskriminert er det arrogant av majoriteten å si at det ikke er noe problem Respektløs politikk Neste salve går til de sosialdemokratiske politikere som ønsker å kontrollere Kirken, ikke på et religiøst, kristent grunnlag, men av sekulære, politiske motiver. - Enkelte statsautoritære politikerne ønsker nok å holde Kirkens mørkemenn nede. Førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter (SMR), Tore Lindholm mener det er lammende for Kirken å ikke få styre seg selv. Foto: kjerand.no Men uansett er dette en illiberal politikk, som mangler menneskerettslig legitimitet og er respektløs overfor de troende. Organiserende kirke Et tredje argument er behovet for å beholde en trygg folkekirke for de som sies ikke å ha noe annet å holde seg til ved viktige overganger i livet. - Man kan ikke opprettholde diskriminering av livssynsminoritetene i Norge under påskudd av å ville beskytte en taus majoritet, sier han. Privatisering Et siste argument, som har vært støttet av enkelte minoritetstrossamfunn, går ut på at statsreligionen i det minste sikrer alle rett til å snakke om religion i det offentlige rom. - Det kan ikke helt utelukkes at et skille vil medføre en privatisering av tro og religion i vårt samfunn. Men det er svært så usannsynliglig. Og vi skal ikke se bort fra at statskirkeordningen i seg selv undergraver offentlig samtale om trosspørsmål, sier Lindholm. - Det er minst like stor mulighet for at religion blir viktigere som for at debatten vil stilne. Vi må ikke la oss skremme av sekularistiske spøkelser. Offentlig alvorlig samtale om religion og livssyn er både viktig og nødvendig, og er selvsagt legitimt i en liberal og livssynsnøytral stat som viser alle trosretninger samme uforbeholdne respekt. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Som Norges nasjonale institusjon er SMR en del av FNs nettverk av nasjonale institusjoner for menneskerettigheter. SMR arbeider med forskning og utredning, overvåkning, rådgivning, utdanning og informasjon rundt menneskerettighetssituasjonen i Norge. Overvåkningen skjer særlig gjennom høringsuttalelser og kommentarer til Norges rapportering til internasjonale organer. Nasjonal institusjon har et rådgivende utvalg med medlemmer fra et bredt spekter av ombud, organisasjoner og aktører fra det sivile samfunn. (Kilde:

10 10 Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund Annonsebilag Frykter ikke mørkemenn - Slik Den norske kirke har utviklet seg de siste tiårene er det ingen grunn til å tro at det plutselig skal skje et skifte der vi tar mange skritt tilbake, sier Anne Hege Grung, doktorgradsstipendiat ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsstipendiat ved Teologisk fakultetet ved Universitetet i Oslo, Anne Hege Grung. Foto: Lorenz Khazaleh Hun mener kirken kontinuerlig må arbeide mot trangsynthet i sin egen organisasjon, uavhengig av om den er en statskirke eller ikke. - Mørkemenn og -kvinner er jo ikke bare et problem i kirken, de kan være blant politikere også, sier hun. Grung tror at et skille kan gjøre kirken mer oppmerksom på tros- og livssynsmangfoldet. Foto: istockphoto Kirkens bevissthet Grung tror ikke det blir så store endringer i kirken etter et skille. - Jeg tror endringene vil skje i forhold til kirkens selvbevissthet. At man ikke lenger har en privilegert status, eventuelt er bundet til staten, alt avhengig av hvordan man ser det, vil gjøre noe med kirkens selvbevissthet på sikt. - Man kan tenke seg at kirken blir mer bevisst på egne ressurser, og mer oppmerksom på tros- og livssynsmangfoldet, sier hun. Verdigrunnlag Grung mener det er vanskelig å spå hvordan kirkens verdigrunnlag vil utvikle seg. - Allerede i dag er Den norske kirke svært mangfoldig. Antakelig vil ikke statskirkeordingen være så avgjørende, fordi kirken allerede har tatt mange debatter om ulike etiske spørsmål. Den etablerte teologiske pluraliteten vil ikke forsvinne. - Jeg tror ikke det blir så store endringer i kirken etter et skille. - Det er jo ikke staten, men kirken selv som har satt i gang diskusjoner de siste tiårene i forhold til for eksempel homofilt praktiserende prester og miljøvern, forklarer hun. Demokrati og åpenhet Grung er klar på at kirkens evne til å være inkluderende og åpen må komme fra kirken selv. - Kirken må kontinuerlig arbeide med å være inkluderende, slik at alle som ønsker å være medlemmer kan føle seg akseptert og verdsatt. - I tillegg må man involvere medlemmer slik at de finner det bryet verdt å delta i kirkelige valg. Dessuten bør man i alle valgte organer ha en bevissthet i forhold til kjønnsrepresentasjon og kulturell sammensetning. Etikkdebatt Hun påpeker at en moderne kirke bør utvikle et nytt gudstjenestespråk og fornye andre liturgiske uttrykk. I tillegg etterlyser hun en etisk diskusjon om seksualitet og kjønnsroller. - Seksualitet handler ikke bare om homofile og lesbiske, men også samboere, gifte og enslige. Kirken bør dessuten arbeide mer med kjønnsroller og bevissthet om kjønn, siden den bærer en tung patriarkalsk tradisjon. Viktig steg mot likestilling Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås er tydelig på at dagens statskirkeordning er diskriminerende overfor religiøse minoriteter, og at kirkens bånd til staten må endres. Likestillingsog diskrimineringsombud, Beate Gangås. Foto: Svein Erik Dahl, Samfoto - Erfaringsmessig skaper statskirkeordningen en rekke situasjoner hvor personer med annen tro eller livssyn opplever at deres overbevisning krenkes, sier hun. Ikke tilstrekkelig Ifølge ombudet skiller ikke dagens statskirkeordning i tilstrekkelig grad mellom religion og politikk. - Hensynet til tros- og livssynsfrihet, og utøvelsen av denne, blir best ivaretatt ved at staten er nøytral i forhold til det religiøse mangfoldet som faktisk eksisterer i Norge i dag. - Staten ivaretar best minoritetenes rettigheter ved ikke aktivt å støtte majoritetenes religiøse overbevisning eller gi denne forrang, sier hun. Forskjellig virkelighet Ombudets erfaring er at flertallet trolig opplever at det norske samfunns- og arbeidslivet er sekulært, eller til og med verdinøytralt. Endringene i synet på kvinnelige prester og homofilt samboende i vigslede stillinger er et resultat av interne prosesser i Kirken - Spør man tros- og livssynsminoritetene vil nok de fleste påpeke at de hele tiden erfarer at de lever i et kristent samfunn, for eksempel at arbeidslivet er tilrettelagt med fri på kristne religiøse helligdager, og at kristne religiøse symboler umerkelig aksepteres, mens ikke-kristen religionsutøvelse problematiseres, sier Gangås. Faktisk diskriminering Hun forteller videre at møtet med barnehage og grunnskole kan være en særskilt utfordring for ikke-kristne foreldre, og at ombudet har fått flere henvendelser fra personer som opplever dette som et problem. - Kun én av disse sakene har endt med en uttalelse fra oss. Saken gjaldt bruk av heldekkende badedrakt ved medisinsk rehabilitering i et varmtvannsbasseng ved et sykehus. Ombudet fant at kvinnene måtte få anledning til å benytte heldekkende badedrakter under forutsetning at stoffet ivaretok hensynet til hygiene, sier Gangås. Ombudet har også fått henvendelser om religiøse hodeplagg, fri på religiøse helligdager og adgang til å avlegge utsatt eksamen utenom religiøse helligdager. Kirke i endring Gangås påpeker at det å spå Kirkens fremtid etter et eventuelt skille er vanskelig, men hun er ikke bekymret for at en uavhengig kirke vil gå i en mer konservativ retning. - Kanskje mangfoldet, som eksisterer innenfor kirken allerede i dag, vil bli mer synlig? Hun legger til at hun ikke tror at liberaliseringsprosessene rundt spørsmålene om homofile eller kvinnelige prester, som pågår i Kirken i dag, vil stoppe opp eller bli reversert. Samfunnsendringer - Endringene i synet på kvinnelige prester og homofilt samboende i vigslede stillinger er et resultat av interne prosesser i Kirken, som selvsagt igjen er et resultat av de verdidebatter vi finner igjen i samfunnet generelt. Svensk erfaring Det norske ombudet har vært i kontakt med sin svenske kollega for å undersøke hva som har skjedd med Svenska kyrkan etter at statskirkeordningen der ble avviklet. - Deres vurdering var at den svenske kirke hadde endret seg noe, men ikke i konservativ retning, sier hun.

11 Annonsebilag Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund 11 - Vil ikke merke forskjell Leder i Kirkerådet, Nils-Tore Andersen, avviser at medlemsavgift og kostbare religiøse seremonier kan bli en realitet dersom statskirken avvikles. Av: Bjørn Bergslien Han forklarer at alle nyfødte per dags dato registreres som tilhørige i Kirken, dersom minst én av foreldrene fra før er medlem. - For fremtiden vil det bli slik at hvis barnet ikke er døpt før fylte 18 år, vil vedkommende strykes fra medlemsregisteret selv om foreldrene er medlemmer i Kirken. I prinsippet er det dåpen som gir medlemskap i Kirken. Ingen kontingent Ved å presisere at dåp danner det eneste grunnlaget for medlemskap, avviser Andersen samtidig alle spekulasjoner om medlemskontingent. fra staten. Dersom stat og kirke skiller lag, vil Den norske kirke motta økonomisk støtte på samme måte som andre religions- og livssynssamfunn i Norge - Staten betaler i dag støtte til alle registrerte religiøse og sekulære trossamfunn og livssynsorganisasjoner i Norge, forteller Andersen. Folk flest vil ikke merke noen økonomisk forskjell ved en eventuell opphevelse av den nåværende kirkeordningen Vil sikre kontinuitet Informasjon på Kirkerådets hjemmesider bekrefter at Den norske kirke satser på en videreføring av dagens ordninger, selv om statskirken avvikles. I rapporten Samme kirke - ny ordning, lagt fram av Bakkevigutvalget i mars 2002, tydeliggjøres det at Kirken ønsker å sikre kontinuitet. - Det blir ikke medlemsavgift, forsikrer leder i Kirkerådet, Nils-Tore Andersen. Foto: Kirkens informasjonstjeneste - Folk flest vil ikke merke noen økonomisk forskjell ved en eventuell opphevelse av den nåværende kirkeordningen, beroliger kirkerådslederen. Ett kriterium - Dåp vil være det eneste kriteriet for å bli registrert som medlem i Den norske kirke. Og det er jo en videreføring av situasjonen slik den er i dag, forteller Andersen. - Det vil overhodet ikke bli snakk om å innføre medlemsavgifter for Kirkens medlemmer. Det enkelte medlem, eller potensielle medlem, skal ikke påvirkes av en mulig framtidig endring i statskirkeordningen, forsikrer han. - Dette gjelder også i henhold til andre kirkelige seremonier, som konfirmasjon, bryllup og gravferd. Fortsatt støtte Finansieringen av Kirken vil fortsatt komme - En fristilt norsk kirke vil dermed kunne inngå i denne gruppen av organisasjoner, mens vi organisatorisk skal stå på egne ben. På egne ben Og med finansieringsstøtte fra staten unngår Den norske kirke å måtte pålegge medlemsavgifter og praktisere dyre kirkelige seremonier. - Samtidig vil vi få støtte til kulturverdier, som for eksempel å vedlikeholde gamle kirker og bygninger. Det blir ikke dyrere å benytte seg av Kirken. Foto: Alex Nikada/iStockphoto Didrik Søderlind Farvel til Statskirken? En debattbok om kirke og stat Går vi mot et skille mellom kirke og stat i Norge? Statskirkeordningen debatteres som aldri før. I en slik situasjon er det viktig å belyse statskirkespørsmålet fra så mange sider som mulig. Forhåpentligvis kan denne boka bidra til økt refleksjon både rundt forholdet mellom kirke og stat og livssynsspørsmål i videre forstand. Antologien inneholder artikler, intervjuer og debattinnlegg av samfunnsforskere, journalister og representanter for ulike tros- og livssynssamfunn. Biskop Odd Bondevik skriver om hvorfor han er i mot statlig styring av livssynssamfunn, Dag Nygård, generalsekretær i Norges Frikirkeråd, tar for seg kristne minoriteters kamp for livssynsfrihet og Lars Gule, tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, skriver om samfunnets verdigrunnlag. Teologiprofessor Dag Thorkildsen argumenterer for at en folkelig kirke best kan ivaretas i form av en statskirke. Boka refererer også en samtale mellom biskop Rosemarie Köhn og Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund. ISBN: Status: I salg hos Humanist forlag Utgivelsesår: 2005 TILBUDSPRIS! 99,-

12 12 Temaavis utgitt av Human-Etisk Forbund Annonsebilag Samme rettigheter En nyordning av forholdet mellom kirke og stat er nødvendig for å sikre alle borgere de samme rettighetene, mener prost Trond Bakkevig. Han tror et kompromiss er veien å gå. Av: Bjørn Bergslien - Jeg har valgt å ikke bruke begrepet skille. Jeg foretrekker å omtale de nødvendige endringene som en nyordning, forteller Bakkevig. Nødvendig tilpasning Han påpeker at nye tilpasninger er helt nødvendige i det flerreligiøse samfunn vi har hatt i 150 år, og det flerkulturelle samfunn vi etter hvert er blitt. - Det blir tydeligere og tydeligere at det er nødvendig og mulig å finne et kompromiss som avvikler diskriminering og sikrer en kontinuitet for folkekirkens medlemmer. I denne saken bør regjeringen sikre de gode og samlende kompromisser. - Først og fremst er det nødvendig å fjerne de grunnlovsparagrafene som gir grunnlag for diskriminering. Dernest er det nødvendig med en gjennomgang av ulike støtteordninger. Viktig debatt Stat/kirke-debatten er ikke ny, men har blomstret opp igjen siden Bakkevigutvalget ble nedsatt av Den norske kirke. Debatten er viktig for Kirken, og for resten av samfunnet. Og ifølge Bakkevig er det flere årsaker til dette. - Skolens formålsparagraf bør endres av andre grunner, men det er viktig å beholde en henvisning til den kristne og humanistiske tradisjon som har bidratt til å forme vårt samfunn, sier han. Noen vil beholde makt, mens andre er redd for at kirken skal overtas av krefter som vil støte dem ut - Ubegrunnet frykt, mener prost Trond Bakkevig. Foto: Peter Williams/WCC Stat/kirke-debatten er viktig fordi vi enda tydeligere har blitt et flerkulturelt samfunn Lovendringer Ifølge Bakkevig er det unaturlig at en stat har en såkalt offisiell religion. Han legger til at det ved en nyordning av Kirken blir nødvendig å gjøre lovendringer. - For det første fordi vi enda tydeligere er blitt et flerkulturelt samfunn. Det kommer det til å bli mer av, ikke mindre. For det andre har det nå vært fremlagt to viktige innstillinger. Flere tema Bakkevig understreker at når det gjelder KRL-fag og ulike formålsparagrafer er ikke de nåværende ordninger begrunnet i statskirke-systemet. Ubegrunnet frykt - Det finnes de som frykter et skille, eller nyordning av forholdet, mellom stat og kirke. Andre ønsker ikke endring av helt andre årsaker, forteller Bakkevig. - Noen vil beholde makt, mens andre er redd for at Kirken skal overtas av krefter som vil støte dem ut. Det siste er helt ubegrunnet. Det første kan jeg bare beklage. Kulturarven under lupen Behovet for å bevare den kristne, norske kulturarven blir av mange statskirketilhengere brukt som argument for fortsatt statskirke i Norge. Men kirken er ikke alene om utformingen av kulturarven. - Ikke klart hva som ligger i den kristne kulturarven, mener viserektor Inga Bostad. Foto: Ståle Skogstad, UIO - De fleste betrakter de kristne verdiene som del av den norske kulturarven, og kristne og humanistiske verdier blir sett på som et utfyllende begrepspar, sier Inga Bostad, viserektor ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Ulike tolkninger Hun forklarer at det er mange som har påpekt de ulike tolkningene et slikt begrepspar kan gi: - Hvilke motsetninger er det mellom kristne og humanistiske verdier, og hvilke grunnverdier er kristne som ikke også er humane? Bred oppfatning Hun tror ikke det er noen klart definert enighet om hva folk mener når de snakker om den kristne, norske kulturarven. Bostad har diskutert temaet med en rekke tros- og livssynsorganisasjoner. - Det er et vidt begrep som omfatter både tradisjoner, høytider, omgangsformer, identitet, begreper og livsformer og kulturhistoriske elementer fra blant annet litteratur, sang og kunst. I tillegg til dette, favner det også den religiøse livsholdningen og det kristne trosinnholdet eller forestillingsverden mer spesifikt. Utvikling Bostad understreker at kulturarven er dynamisk og bør utsettes for kritikk, forkastelse og fornying. Dette er verdier som vi også finner i andre religioner og livssyn - Det er viktig å være oppmerksom på verdien av kritisk refleksjon, etterprøving, etisk kompetanse og åpenhet. Vi former alle neste generasjons kulturarv. Idéhistorien Bostad legger til at den norske, kristne kulturarven er oppstått i tett forbindelse med den europeiske idéhistorien. - Verdier som ofte blir referert til som kristne er nestekjærlighet og medmenneskelighet, håp, tilgivelse, barmhjertighet, likeverd, åndsfrihet og menneskets ukrenkelighet. Men det blir også nevnt respekt for sannhet og ærlighet, rettferdighet og ansvar for fellesskapet og skaperverket. - Dette er verdier som vi også finner i andre religioner og livssyn. Særlig finner vi en sammenheng i vår europeiske historie mellom filosofiske og religiøse strømninger. Problematisk Den kristne kulturarven er tett knyttet opp mot det som anses som den norske kulturarven, men ifølge Bostad finnes det også negative aspekter ved denne arven. - Her kan jeg nevne forholdet mellom kjønn generelt, og synet på kvinnen spesielt, men også Kirkens forhold til homofile. Går vi noe lenger tilbake i historien finner vi også mindre hyggelige kirkelige tradisjoner som er knyttet til barn født utenfor ekteskap og alenemødre.

Høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

Høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 13/155 Vår ref.: lph/62 Oslo, 23. mai 2013 Høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Innledning Generelle betraktninger Human-Etisk

Detaljer

«I brorskapets ånd» FRI TANKE. Hva nå, KRL? Åse Kleveland. Da Verdenserklæringen ble til 03-2007. Det egoistiske mennesket som ideologi.

«I brorskapets ånd» FRI TANKE. Hva nå, KRL? Åse Kleveland. Da Verdenserklæringen ble til 03-2007. Det egoistiske mennesket som ideologi. FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2007 Hva nå, KRL? Side 8-11 Åse Kleveland Side 18-19 Det egoistiske mennesket som ideologi Side 26 «I brorskapets ånd» Da Verdenserklæringen

Detaljer

Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013.

Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013. Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013. lph/3 Alle programmer er nå ferdig vedtatte. Alle utdrag som er gjengitt under er

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

God jul til alle og enhver!

God jul til alle og enhver! # 06 / 2004 FN: KRL-faget bryter Menneskerettighetene s. 6-8 PORTRETT: Vestlandsfanden lager tegneserie om Gud. s. 14-15 s. 9-13 God jul til alle og enhver! Den 21. desember kl 13.42 er det vintersolverv

Detaljer

Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 3-4 FRI TANKE

Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 3-4 FRI TANKE 3-4 2011 Medlemsavis for Human-Etisk Forbund FRI TANKE «Vi sitter igjen med alle slags følelser. Fra nummenhet og tomhet til sorg og sinne. Alle disse følelsene skal vi kjenne på. Det er en krevende tid.

Detaljer

FRI TANKE. Hva med religionskritikken? Side 12-16,30-32.38-40. Livet etter dommen. Helga Arntzen. Overmenneskene fra gutterommet 01-2008.

FRI TANKE. Hva med religionskritikken? Side 12-16,30-32.38-40. Livet etter dommen. Helga Arntzen. Overmenneskene fra gutterommet 01-2008. FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 01-2008 Kommentar: Livet etter dommen Side 8 Portrett: Helga Arntzen Side 22 Bakgrunn : Overmenneskene fra gutterommet Side 26

Detaljer

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke KIRKEMØTET 2006 Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke Vedtatt 18. november på Kirkemøtet på Øyer Sammendrag - Hovedsynspunkter 1. Kirkemøtets flertall mener at det er på

Detaljer

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt?

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? #4 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve sammen i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? Side 40 NORDIC ECOLABEL

Detaljer

UGANDA: Tidligere korgutt leder Guds barnehær.

UGANDA: Tidligere korgutt leder Guds barnehær. # 01 / 2005 TEMA: KRL fins det en oppskrift på et samlende fellesfag? UGANDA: Tidligere korgutt leder Guds barnehær. USA: Muslim og skyldig inntil det motsatte er bevist. s. 10-17 s. 20-21 s. 26-27 s.

Detaljer

TEMA: Nå får du yoga uten mystikk og røkelse på treningssenteret og reinkarnasjon på tv. New Age er blitt mainstream.

TEMA: Nå får du yoga uten mystikk og røkelse på treningssenteret og reinkarnasjon på tv. New Age er blitt mainstream. # 02 / 2004 AKSJON Likeverd for livssyn. Human-Etisk Forbund lanserer en ny kampanje for å skille stat og kirke. TEMA: Nå får du yoga uten mystikk og røkelse på treningssenteret og reinkarnasjon på tv.

Detaljer

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 #2 2015 MEDLEMSMAGASIN FOR HUMAN-ETISK FORBUND Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 Nestlederen i Kirkerådet er mor til nestlederen i Humanistisk Ungdom s.

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

FRI TANKE. Verdige seremonilokaler for alle. Stolt av å være medlem i HEF. Mest mulig mening for flest mulig. Fri tanke har møtt BAD RELIGION 03-2008

FRI TANKE. Verdige seremonilokaler for alle. Stolt av å være medlem i HEF. Mest mulig mening for flest mulig. Fri tanke har møtt BAD RELIGION 03-2008 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2008 Stolt av å være medlem i HEF Portrett: Eirin Kristin Sund Side 22 Mest mulig mening for flest mulig Mitt livssyn: Dag O.

Detaljer

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 FRI TANKE Humanistisk vigsel 2004 Grunnlegger Kristian Horn Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 01-06 Statskirken kan bestå Side 4 Tumyr får ingen beklagelse Side 6 FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 Kommer religion

Detaljer

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.)

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) Forord Forord Riter og seremonier benyttes i de fleste religioner og livssyn til å markere

Detaljer

FRI TANKE. Islamsk feminisme - veien til frihet? 01-2007. Portrett: Marie Simonsen - spiss penn mot statskirke Side 16. Ateist går i kloster Side 20

FRI TANKE. Islamsk feminisme - veien til frihet? 01-2007. Portrett: Marie Simonsen - spiss penn mot statskirke Side 16. Ateist går i kloster Side 20 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 01-2007 Portrett: Marie Simonsen - spiss penn mot statskirke Side 16 Ateist går i kloster Side 20 Duell mellom kristen-skeptiker

Detaljer

FRI TANKE. Nettstedet Fritanke.no er lansert 03-06. Side 2, 4 og 5. HEF kuppet av venstrevridde Side 8-9. Humanister i bedehusland Side 12-13

FRI TANKE. Nettstedet Fritanke.no er lansert 03-06. Side 2, 4 og 5. HEF kuppet av venstrevridde Side 8-9. Humanister i bedehusland Side 12-13 Illustrasjon: Simon Oxley/Istockphoto FRI TANKE Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 03-06 Nettstedet Fritanke.no er lansert Side 2, 4 og 5 HEF kuppet av venstrevridde Side 8-9 Humanister i bedehusland

Detaljer

OMSORGSUTREDNINGEN HØRINGSUTTALELSE

OMSORGSUTREDNINGEN HØRINGSUTTALELSE BUSKERUD FYLKESLAG ÅRSMØTESAK 5B OMSORGSUTREDNINGEN HØRINGSUTTALELSE Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Saken legges fram uten innstilling. 1 Til Fylkeslagene Lokallagene HEFs øvrige organisasatoriske

Detaljer

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme #tiltjeneste Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme 1 UKM 2012 Innledning UKM 01/12 Konstituering og forretningsorden UKM 02/12 Orienteringssaker

Detaljer

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2009 Lars Gule som tegneseriefigur Side 4 Portrett: Preben Aavitsland Side 22 Margaret Skjelbred skrev av seg oppveksten Side

Detaljer

OBS! Medlemskontingent vedlagt!

OBS! Medlemskontingent vedlagt! #1 2013 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund OBS! Medlemskontingent vedlagt! MILJØMERKET 541-004 TRYKKSAK Leder # 1 Januar/Februar 2013 F Nadia Frantsen Fri tanke Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund

Detaljer

Lover, regler og rettigheter

Lover, regler og rettigheter Innhold: Innledning side 2 Lover, regler og rettigheter side 4 Forpliktende praksis side 9 Et likeverdig fellesskap side 10 Bygge fellesskap side 11 Usikkerhet side 12 Trå varsomt side 13 Holdninger side

Detaljer

RAPPORT 3/2003 08.03.2003. Open 217

RAPPORT 3/2003 08.03.2003. Open 217 RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO SKOLE I KIRKEN Kirke-skole-samarbeid i grunnskolen med ekskursjoner og gudstjenester 3/2003 08.03.2003 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

I de gode sakers tjeneste

I de gode sakers tjeneste # 04 / 2004 KRL-faget er fortsatt en utfordring for foreldrene. TEMA: Stormfull livssynskamp på 70-tallet. Phillip Pullman har suksess med religionskritisk eventyrserie. s. 6-7 s. 14-19 s. 24-25 s. 20-21

Detaljer

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes «Folkekirke 2000» En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer