Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: Protokoll Komite for finans Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Hilde Onarheim (H) Charlotte urkeland (H) Anette Strand (H) Anne Lorgen Riise (H) Geir Kaland (H) Terje Ohnstad (A) Margunn Rognås (A) Jørn Eggum (A) Gunnar Bakke (FrP) Helge Stormoen (FrP) Hallstein Aadland (FrP) vara Tina Åsgård (SV) Terje Walter Gilje (KrF) Anders Skoglund (V) Mathias Hunskår Furevik (R) vara Ove Sverre Bjørdal () Frank W Hansen (Pp) Fremskrittspartiet: Monica Nilsen - syk Rødt: Terje G Valen - uoppsettelig arbeid Fra byrådsavdelingen: Møteleder: Rådgiver: Sekretær: Byråd Liv Røssland Byråd Harald Victor Hove Byråd Øistein Christoffersen Kommunaldirektør Rune Haugsdal Rådgiver Petter Kvinge Tvedt Hilde Onarheim (H) Frank Wessels Birgitte W. Bratland Møtet startet kl og ble hevet kl Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart.

2 Godkjenning av protokoll fra Komite for finans sitt møte Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Protokollen ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Notat datert , fra Byråd Liv Røssland, vedrørende skatteinngangen november Kopi av brev til Kommunal- og regionaldepartementet datert vedr oversendelse til vurdering, lovlighetskontroll av Bergen bystyrets vedtak om budsjettendringer etter 1. tertial Følgende dokumenter er utdelt i møtet 08.desember 2010: Hefte med enkeltstående forslag som ble fremmet etter fagkomiteens budsjettbehandling i uke 48. Forslag til opplegg for votering over byrådets budsjettinnstilling og partienes endringsforslag i KFIN-møte Muntlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak : 38. Fra Geir Kaland (H): Stilte spørsmål ang prosessen om konkurranse av drift av torget. Byråd Øistein Christoffersen besvarte spørsmålet. 39. Fra Terje Ohnstad (A): "Svømmeanlegget på Nygårdstangen - millionsmell på bassenget. I Bergens Tidende kan vi lese at svømmeanlegget på Nygårdstangen går på en kostnadssprekk som kan beløpe seg til 100 millioner kroner. I samme artikkel sier byråd for eiendomsforvaltning og samferdsel at svømmeanlegget allerede ligger an til å bli dyrere enn de 710 millioner kroner som er lagt inn i prosjektet. Han innrømmer dessuten at han ikke har oversikt over hvor stor kostnadssprekken vil bli. Dette viser at prosjektet er ut av kontroll og at mangel på oppfølging fra byrådet kan få store negative konsekvenser for andre kommunale investering i økonomiplanperioden. I bystyret i sak ble følgende merknad enstemmig vedtatt, når bystyret godkjente de økonomiske rammene for prosjektet.

3 "Bystyret er positiv til etablering av nytt hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Budsjettert kostnadsramme for svømme- og stupeanlegget er på kr 710 mill. Erfaringsmessig er det knyttet utfordringer til budsjettering av investering i denne størrelsesorden, og Bystyret forutsetter tett økonomioppfølging av prosjektet. Bystyret ber Byrådet fremlegger sak for tilsyn og kontroll av prosjektet" ørsmål: 1. Hvorfor har ikke byrådet fulgt opp merknaden som ble vedtatt om å fremlegge en sak for tilsyn og kontroll av prosjektet til bystyret? 2. Hvorfor er ikke komiteen blitt orientert om de nye overskridelsene i prosjektet? 3. Når er byrådet tenkt til å informere komiteen?" Byråd Øistein Christoffersen besvarte spørsmålet. 40. Fra Tina Åsgård (SV): Stilte spørsmål ang returrett for ansatte i bydrift Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 41. Fra Mathias Hunskår Furevik (R): Stilte spørsmål ang byrådets kriseledelse i forbindelse med den høye luftforurensingen i Bergen. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 42. Fra Mathias Hunskår Furevik (R): Stilte spørsmål ang framtidig organisasjonsform for IKT drift. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Det var ingen skriftlige spørsmål til møtet.

4 Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling punkt 1-10, samt tilleggsendringer pkt. 1-4, vedtas med følgende endringer: A Driftsbudsjett: Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt forslag til inndekning Bystyrets kontor. Bydelsstyrene avvikles 1. januar 2011og fullmaktene inndras Bystyrets kontor Administrasjon av bydelsstyrene avvikles. Ingen endring i partifinansiering Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- 13 (Idrett) 2011 Ro- og padleanlegg Nordåsvannet. Bergen Kommune fortsetter forprosjekt med utarbeidelse av fullstendig planforslag, nødvendige illustrasjoner, planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. Kostnader og tidsplan forutsettes avklart. Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 6 (Tros- og livssynssamfunn) 2011 Tellevik kystfort Kr ,- Kr , Unges trossamfunn Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 2011 Aktivites og administrasjonstilskudd til barne og ungdoms-organisasjoner. Kr ,- Kr ,-

5 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 2011 aserstokken Kr ,- Kr , Amatørkulturmønstringen Kr ,- Kr , Bergen domkirke musikk Kr ,- Kr , Frivillighetssentralen Åsane Kr ,- Kr , Musica Nord Kr ,- Kr ,- 4 Helsetjenester 2011 Tilskudd Kalfarhuset til dekning av stilling oppsøkende virksomhet fengsel 2011 Økt tilskudd til forebyggende arbeid barn og unge Kr Kr Kr ,- Kr ,- Sum økte utgifter: Kr ,- B Inndekning av økte utgifter: Disposisjonsfond: Kr ,- Sum økte utgifter: Kr ,- Avsetning til disposisjonsfond: Kr ,- Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal/ prosjekt Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Votering 13 (Idrett) 13 (Idrett) 2011 Investering til ro- og padleanlegget, Nordåsvannet 2011 Inventar Bønes Flerbrukshall Kr Fremmet av: H+FrP+KrF Fremmet av: H+FrP+KrF

6 D Bystyret ber byrådet fremme sak om brannsikring av trekirker i Bergen E Bydelsstyrene avvikles fra og bydelsstyrenes fullmaker 3-6 overføres byrådet fra samme dato F Bystyret gir byrådet fullmakt til å foreta alle de nødvendige endringer i årsbudsjett og økonomiplan både i drifts- og investeringsdel for å innarbeide de budsjettendringer som vedtas av bystyret. *** En oppstilling med alle enkeltstående forslag og merknader til Budsjett 2011/Økonomiplan samt voteringsresultat er samlet i et eget hefte vedlagt protokollen. (Bksak nr ). Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Terje Ohnstad (A), Hilde Onarheim (H), Tina Åsgård (SV), Anders Skoglund (V), Mathias Hunskår Furevik (R), Ove Sverre Bjørdal (), Frank W. Hansen (Pp), Anette Strand (H) og Helge Stormoen (FrP). *** Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H, FrP og KrF byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling punkt 1-10, samt tilleggsendringer pkt. 1-4, med følgende endringer: A Driftsbudsjett: Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt forslag til inndekning Bystyrets kontor. Bydelsstyrene avvikles 1. januar 2011og fullmaktene inndras Bystyrets kontor Administrasjon av bydelsstyrene avvikles. Ingen endring i partifinansiering Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,-

7 13 (Idrett) 2011 Ro- og padleanlegg Nordåsvannet. Bergen Kommune fortsetter forprosjekt med utarbeidelse av fullstendig planforslag, nødvendige illustrasjoner, planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. Kostnader og tidsplan forutsettes avklart. Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 6 (Tros- og livssynssamfunn) 2011 Tellevik kystfort Kr ,- Kr , Unges trossamfunn Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 2011 Aktivites og administrasjonstilskudd til barne og ungdoms-organisasjoner. Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 2011 aserstokken Kr ,- Kr , Amatørkulturmønstringen Kr ,- Kr , Bergen domkirke musikk Kr ,- Kr , Frivillighetssentralen Åsane Kr ,- Kr , Musica Nord Kr ,- Kr ,- 4 Helsetjenester 2011 Tilskudd Kalfarhuset til dekning av stilling oppsøkende virksomhet fengsel 2011 Økt tilskudd til forebyggende arbeid barn og unge Kr Kr Kr ,- Kr ,- Sum økte utgifter: Kr ,-

8 B Inndekning av økte utgifter: Disposisjonsfond: Kr ,- Sum økte utgifter: Kr ,- Avsetning til disposisjonsfond: Kr ,- Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal/ prosjekt Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Votering 13 (Idrett) 13 (Idrett) 2011 Investering til ro- og padleanlegget, Nordåsvannet 2011 Inventar Bønes Flerbrukshall Kr Fremmet av: H+FrP+KrF Fremmet av: H+FrP+KrF D Bystyret ber byrådet fremme sak om brannsikring av trekirker i Bergen E Bydelsstyrene avvikles fra og bydelsstyrenes fullmaker 3-6 overføres byrådet fra samme dato F Bystyret gir byrådet fullmakt til å foreta alle de nødvendige endringer i årsbudsjett og økonomiplan både i drifts- og investeringsdel for å innarbeide de budsjettendringer som vedtas av bystyret. Terje Ohnstad (A) fremsatte følgende alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling: "Innledning: Sosialdemokratiets oppgave er å bygge det dansegulvet som folk kan danse livene sine på - Tage Erlander Arbeiderpartiet vil løse de store oppgavene gjennom å satse på fellesskapsløsningene. Gjennom rettferdig fordeling av våre felles goder skal vi alle ha like muligheter til å leve gode liv uavhengig av sosial, geografisk eller etnisk bakgrunn. Arbeiderpartiet vil satse på det viktigste først. Før det skinner av eldreomsorgen, før alle barn har en skolehverdag hvor de lærer godt i et trygt skolemiljø, og før alle bergensere er inkludert i fellesskapet vil ikke Arbeiderpartiet kutte i eiendomsskatten. Vi styrker velferdstilbudet gjennom blant annet bygging av sykehjemsplasser, kvalitetsøkning i skole og barnehage, samt en kultursatsing

9 spesielt rettet mot barn og unge. For sin eiendomsskatt skal innbyggerne se forbedringer i det offentlige velferdstilbudet. Den Rødgrønne regjeringens satser på eldreomsorg nasjonalt, Arbeiderpartiet i Bergen satser på eldreomsorg lokalt. Fra regjeringens eldremilliard får Bergen 50,3 millioner kroner og Arbeiderpartiet bruker disse til et ordentlig løft for eldreomsorgen i Bergen. Bergen skal være en by med like muligheter for alle som bor her. Et bysamfunn bygget på solidaritet, hvor vi løser utfordringer i fellesskap. Sterke og trygge offentlige velferdstjenester er avgjørende for å nå vårt mål om et samfunn hvor alle er inkludert i fellesskapet. Arbeiderpartiets hovedmål er å levere gode offentlige tjenester til befolkningen og å sørge for gode rammevilkår for bærekraftig vekst og utvikling i privat sektor. Arbeiderpartiet vil fortsette å jobbe for at Bergen Kommune skal ha et godt, og variert offentlig velferdstilbud for alle. Byrådets ensidige ideologiske fokus på privatisering og konkurranseutsetting av disse tjenestene vil i det lange løp føre til at folk flest får et dårligere tilbud. Det er behovet, ikke lommeboken som skal avgjøre hvilken hjelp du får. Arbeiderpartiets budsjettforslag er et veikart til en trygg og god by, hvor alle inkluderes og hvor bergenserne får den hjelpen de trenger - når de trenger det. Dersom vi løfter i fellesskap blir byrden for hver enkelt mindre, og alle får det bedre, når alle får det bra. Våre visjoner velger vi å konkretisere gjennom følgende satsinger: o Økt investeringstakt i skolesektoren o Flere lærere i grunnskolen - mer undervisning o Flere ansatte på byens sykehjem o Bygging av nytt 110-sengers sykehjem og flere PU-boliger i 2011 o Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane 01. Byrådsleders avdeling Arbeiderpartiet mener at byrådsleders avdeling bør redusere aktiviteten innenfor administrasjon og fellesfunksjoner. Arbeiderpartiet foreslår at administrasjonsbudsjettet reduseres med 4 millioner. Til sammen har Arbeiderpartiet følgende forslag innen byrådsavdeling for byrådsleders avdeling: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Administrasjon og fellesfunksjoner

10 02. Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Eiendomskatt I forbindelse med lovlighetskontrollen i 2009 ble det påpekt av fylkesmannen at dagens innkreving av eiendomsskatt ikke er i samsvar med likhetskrav når det gjelder skattelegging. Fylkesmannen påpekte at det er en slik usaklig forskjellsbehandling i dagens regler for innkreving av eiendomsskatt i Bergen kommune mellom skatteyterne som betaler eiendomsskatt. Eiere av nyere boliger har en uforholdsmessig høyere eiendomsskattesats enn eiere av eldre boliger, sammenlignet med boligenes omsetningsverdi. Fylkesmannen understreket at dette skyldes to forhold: For stor forskjell i takseringstakstene mellom eldre og nyere boliger. Dette medfører at eldre boliger har lave takster som medfører lavere eiendomsskatt i forhold til nye boliger som har til dels mye høyere takster som medfører høyere eiendomsskatt. At takstene som brukes i dag bygger på taksering som er gjort i Normalt skal det foretas en alminnelig taksering hvert 10. år for å fange opp de verdiendringer som har skjedd i dette tidsrommet. Arbeiderpartiet mener derfor at de nye alminnelig takseringen som ble besluttet, og foretatt, i 2003 og som ble avsluttet i 2006, må innføres i kommunen. Eiendomsskatten må dessuten skrives ut i hele Bergen kommune. Bystyret ber derfor om at byrådet innen 31.mars 2011 legger frem sak om et mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten i Bergen kommune bygget på de nye alminnelig taksering som fylkesmannen anbefalte innført i sitt brev datert den 16. november Bystyret forutsetter at det innføres et bunnfradrag og det tas inn 415 millioner kroner i eiendomskatt i Sykefravær Sykefraværet i Bergen kommune er fortsatt over gjennomsnittet. Arbeiderpartiet vil ha en mye mer offensiv arbeidsgiverpolitikk, med fokus på ledelse, trivsel og mestring. Vi er positiv til helsebyrådens målsettinger om å redusere sykefraværet, men er skeptiske til byrådets forslag om privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester, fordi dette vil kunne medføre høyere sykefravær. Personalpolitikk Det offentlige har også et stort ansvar for å utvikle en personalpolitikk som legger økt vekt på ulike livsfaser og mangfold. Innenfor flere områder har kommunen vanskeligheter med å rekruttere arbeidstakere. Arbeiderpartiet vil ha mer midler til etter- og videreutdanning, og vil også vurdere lønnspolitikken for å sikre nødvendig kompetanse. Arbeiderpartiet mener de ansatte må involveres i mye større grad når det gjelder omstilling og effektivisering av kommunes virksomheter, og for å få ned sykefraværet. De ansatte må delta som idébærere og gjennom partssamarbeid bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene. Heltid-deltid Arbeiderpartiet har som mål å få flere som arbeider uønsket deltid til å jobbe heltid. Vi ønsker derfor at byrådet forbereder og legger frem en sak med forslag til et prosjekt for å realisere dette målet. Det avsettes 1 million kroner til formålet.

11 Seniorpolitikk Bergen kommune må føre en aktiv seniorpolitikk som medfører at ansatte velger å stå lenger i arbeid. For å begrense kommunens utgifter med AFP bør ansatte over 62 år få tilbud om lengre ferie og kortere arbeidstid uten redusert lønn. Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Seniorpolitikk Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Prosjekt for å øke andelen som jobber heltid Byrådsavdeling for helse og omsorg Arbeiderpartiet vil sørge for en god omsorg for den enkelte bruker. Arbeiderpartiet er derimot sterkt kritisk til byrådets manglende styring av økonomien innenfor de tre viktige områdene: Sykehjem Hjemmesykepleie Psykisk helse Arbeiderpartiet mener de ansatte i kommunen i større grad må trekkes inn i arbeidet med å utvikle kommunens tjenester inne helse og omsorg. Det er de ansatte og brukerne av tjenestene som best kan fortelle hvor skoen trykker. De ansattes kompetanse og deltakelse må danne grunnlaget for alle endringsprosesser Byrådet har underbudsjettert disse områdene i 2010-budsjettet, og det er derfor behov for å styrke 2011-budsjettet. Helsetjenesten er et offentlig ansvar som krever politisk styring og kontroll, både når det gjelder innhold og økonomi. Helsetjenesten skal drives i offentlig regi eller av ideelle, ikke profittbaserte organisasjoner. Arbeiderpartiet vil stoppe privatiseringen og konkurranseutsettingen av Bergen kommunes omsorgs- og helsetjenester. Arbeiderpartiet vil ikke utvide privatisering av hjemmesykepleien til å gjelde alle bydelene, men heller sørge for kompetanseheving og økt bemanning. Gjennom brukervalg og konkurranseutsetting innføres prinsipper i helse- og omsorgssektoren som ikke er forenlig våre verdier. Bergensere som har behov for hjelp fra hjemmetjenesten blir gjort til konsumenter. Markedsmekanismer rår, og det blir vanskeligere å være syk og å motta helsehjelp. Arbeiderpartiet mener at valgfriheten først blir virkelig når en kan velge å motta hjemmesykepleie i så stort omfang og kvalitet at det blir et reelt alternativ til å flytte til sykehjem. Arbeiderparitet vil derfor øke bemanningen både i åpen omsorg og i institusjonene.

12 Sykehjem Bystyret har vedtatt å rehabilitere gamle Fyllingsdalen sykehjem som gir en nettotilvekst på 39 sykehjemsplasser i Utover dette legger ikke Byrådet fram forslag om ytterligere vekst i økonomiplanperioden. Arbeiderpartiet vil starte avklaring av lokalisering og byggestart av nytt sykehjem med inntil 110 sykehjemsplasser i Arbeiderpartiet aksepterer ikke byrådets forslag om å privatisere to nye sykehjem i Sykehjemsbemanning Mange pleietrengende som får plass på sykehjem i dag er vesentlig mer pleietrengende enn for få år siden. Arbeiderpartiet vil derfor at pleiepersonalets kompetanse og tid skal nyttes til det de er utdannet til pleie og omsorg. Arbeiderpartiet vil derfor styrke økonomien på sykehjemmene slik at det er mulig å øke bemanningen, samtidig som vi ønsker å iverksette målrettede tiltak for å gjøre det mulig for pleiepersonalet å bruke mer av sin tid på å utføre pleie- og omsorgsoppgaver. Arbeiderpartiet velger å bruke 30 millioner av eldremilliarden fra regjeringen til å styrke bemanningen i sykehjemmene. Arbeiderpartiet vil øke bemanningen på sykehjemmene, samtidig som vi ønsker å iverksette målrettede tiltak for å frigjøre mer tid for pleie- og omsorgspersonalet til å utføre pleie- og omsorgsoppgaver. Legetjenester ved sykehjem Det er en klar sammenheng mellom legeinnsats, målt i antall timer pr beboer, og kvaliteten på medisinsk undersøkelse og behandling. Pasienter ved byens sykehjem har i dag større behov for legetjenester enn tidligere. Arbeiderpartiet vil innføre en 24/7 legevakttjeneste ved hjemmesykepleien og sykehjem for å gi eldre og pleietrengende hjelp der de er. Målet er at ingen skal unødig fraktes til legevakt /sykehus for undersøkelser som kan løses gjennom en 24/7 legevakttjeneste. Nye boliger for utviklingshemmede Bystyret har vedtatt at det skal bygges 225 nye boliger for denne gruppen, men i bystyreperioden medregnet byrådets budsjettforslag for 2011 vil det kun ferdigstilles 72 av de 225 vedtatte boligene. Dekningsgraden i forhold til reelt behov er svært lav. Arbeiderpartiet vil derfor ha oppstart av 20 nye PU-boliger i tillegg til det byrådet foreslår, med ferdigstillelse i. Kompetanseheving Kompetanseheving i alle ledd vil være avgjørende for å kunne møte de krav og utfordringer som ligger i fremtidige helse- og omsorgsoppgaver: Videreføre og styrke arbeidet med utdanning av ufaglærte assistenter til helsefagarbeidere. Etter- og videreutdanning av fagpersonale som jobber i virksomhetene Styrking av internundervisning innenfor viktige fagfelt som ernæring, demensomsorg, palliativ omsorg og medikamenthåndtering må prioriteres. Økte tilfeller av kreft, behandlingskrevende diabetes og hjerte- og karsykdommer vil kreve ny og oppdatert kunnskap om behandling og hjelpebehov for hjemmeboende. Arbeiderpartiet i Bergen vil ha en økt satsning på kompetanseheving innenfor helse og omsorg, og da særlig i hjemmebaserte tjenester

13 80 % -regelen skal videreføres Ordningen sikrer varig trygdede 80 % av minstepensjon disponibelt, etter at boutgifter er dekket. Dette gir alders- og uføretrygdede ca pr. mnd. over ordinært sosialhjelpsnivå. Byrådet foreslår at personer under 67 år som i dag kommer inn under denne ordningen skal miste ytelsen fra Dette er et usosialt forslag som i tillegg vil medføre krav om økte ytelser over det ordinære sosialhjelpsbudsjettet. Arbeiderpartiet vil videreføre 80 % -regelen Uteseksjonen Uteseksjonen gjør en svært viktig forebyggende jobb blant unge i risikogrupper, og en manglende satsning på dette området vil kunne medføre økte kostnader - økonomisk så vel som personlige - i fremtiden. Samtidig er arbeidet uteseksjonen gjør blant gateprostituerte helt avgjørende i forhold til å bedre livssituasjonen til denne gruppen. Arbeiderpartiet opphever byrådets kutt til utekontakten Møteplasser for eldre Ensomhet og passivitet er et stort problem også blant eldre. Bergen kommune må i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner legge til rette for et rikt tilbud tilpasset de ulike behovene som finnes blant eldre for å øke livsgleden og samfunnsdeltagelsen. Bystyret har tidligere gitt sin tilslutning til eldre møter eldre -samlingsplasser. Arbeiderpartiet vil ha en fortgang i etablering av eldre møter eldre sentre i hver bydel. Kommunal sosialvakttjeneste I Bergen kommune lukker sosialkontorene som hovedregler klokken 16:00 etter endt arbeidstid. Livskriser følger ikke kommunale åpningstider. Arbeiderpartiet ønsker derfor å etablere en døgnåpen kommunal sosialvakttjeneste, 24/7 Botilbud for mennesker med dobbel diagnose. Mennesker med både rusavhengighet og en psykisk lidelse har store utfordringer. Rusen kan føre til at de psykiatriske symptomene forverres og at medisinene får mindre effekt. Disse menneskene opplever ofte dårlig sosial fungering, bostedsløshet og stigmatisering. I tillegg blir de ofte kasteballer i behandlingssystemet og mange opplever også kriminalitetsbelastning. Behandlingen bør også gis sammen med sosiale støttetiltak som bolig og arbeid. Arbeiderpartiet vil at det etableres egne botilbud for personer med dobbeldiagnose. Strax-huset Strax-huset har som oppgave å bidra til bedring av livssituasjonen til mennesker som er avhengige av narkotiske stoffer. Gjennom sosiale tjenester og helsetjenester skal Strax-huset arbeide for å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusbruken. Straxhuset får ikke lenger fortsette å bruke eksisterende lokaler. Arbeiderpartiet foreslår derfor at arbeidet med å finne nye lokaler startes, og at driftstøtten videreføres til Strax-hus i nye lokaliteter. Rus Bergen har store uløste oppgaver innen rusomsorgen. Målet må være å etablere en velfungerende behandlingskjede mellom Bergen Kommune og Helse Bergen som gir den narkomane rett hjelp til rett tid Legemiddelassistert rehabilitering og habilitering gir

14 rusavhengige mulighet til å komme seg ut av en fornedrende livssituasjon med selvmedisinering og kriminalitet. Bergen kommune har i dag LAR-senter i 5 bydeler. Arbeiderpartiet vil øke antall LAR-senter med 2 nye kommunale sentre og øke kapasiteten ved de eksiterende LAR-sentre. røyterom røyterom er et skadereduserende tiltak. Nygårdsparken er i dag Bergens uoffisielle sprøyterom. Dette er uverdig for menneskene det gjelder, samtidig som bergenserne har et rettmessig krav til å benytte hele Nygårdsparken som rekreasjonsområde. Arbeiderpartiet vil opprette et alternativt sprøyterom, gjerne i tilknytning til Strax-huset. Frivillighetssentraler Frivillighetssentraler har en viktig oppgave i å stimulere og legge til rette for frivillige tjenester. Arbeiderpartiet at det i alle bydeler skal opprettes følgende tilbud for nye og allerede eksisterende frivillighetssentraler: gratis bruke kontorplass i et av kommunens offentlige bygg med tilgang til fasiliteter som: Telefon, kopimaskin, postutsendelse og PC tilknyttet skriver. I tillegg må byrådet utrede muligheter for treffplasser i tilknytning til frivillighetssentralene. Sentralene finansieres ved å omdisponere innenfor byrådets budsjett. Forebyggende helsetjenester. Arbeiderpartiet viser til behovet for helsetjenester i bydelene og ved de enkelte skolene. Arbeiderpartiet vil styrke helsesøstertjenesten og helsestasjonstilbudet for ungdom LISA Humanetisk forbund har Livssynsnøytrale Samtalegrupper (LISA) for mennesker som har problemer knyttet til egen eller andres rusbruk. LISA arrangerer ettervernsgrupper for menn og kvinner, og har også egen gruppe for pårørende. LISA ettervernsgrupper er ledet av fagpersoner innen rusfeltet og fokuserer på muligheter, ressurser, fysisk helse og aktivitet, psykisk helse og innsikt, avhengighetens utfordringer, struktur i hverdagen, den frie tanke og at enhver finner sin vei med fellesskapets støtte. Arbeiderpartiet vil støtte videre drift av LISA og sikre midler til pårørendegrupper Sosialhjelp Sosialhjelpssatsene i Bergen viser at enkelte grupper med barn kommer urimelig skjevt ut i forhold til nasjonale satser. Det gjelder særlig gruppen ektepar med 3-4 barn i alderen år. Arbeiderpartiet vil ha en ny gjennomgang av sosialhjelpssatsene for å rette opp åpenbar forskjellsbehandling i tildeling av sosialhjelp og til målrettete tiltak for barn i familier som mottar sosialhjelp. Arbeiderpartiet vil øke sosialhjelpssatsene tilsvarende økningen av grunnbeløpet i folketrygden.

15 Til sammen har Arbeiderpartiet følgende forslag innen byrådsavdeling for helse og omsorg: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Sosialhjelpssatsene reguleres i tråd med folketrygdens grunnbeløp fra Øke bemanning innen helsetjenester for barn og unge Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjet t Ev. forslag til inndekning Døgnkontinuerlig legevaktordning for sykehjemmene/hjemmesykepleie Styrking av bemanningen på sykehjemmene Opprettholde 80 % -regelen, netto kostnad Lisa Humanetisk forbund Bergen, pårørendegrupper Frivillighetssentralene - gratis bruk av kontorplass i kommunalt bygg med tilgang på nødvendige kontorfasiliteter (som f. eks telefon, kopimaskin, PC), for i alle bydelene Styrking av eldresentre ekstra LAR-sentre fra Styrkning av hjemmesykepleie, kompetanseheving Leieboerforeningen Landsforeningen for homofil og lesbisk frigjøring Bergen Egenbetaling hjemmehjelpstjenester røyterom /Strax-huset Uteseksjonen V Nykirken kvinnekafé Credokirken (tidl. Levende Ord - drift av kafé for rusmisbrukere) Amathea

16 Tallforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost 20 ekstra PU-boliger Ev. forslag til inndekning Nytt sykehjem, byggestart Byrådsavdeling for barnehage og skole Arbeiderpartiet mener at barnehagen gir barn en god start på livet. Gjennom barnehagen lærer barna språk, sosial samhandling og får utvikle sin lærelyst. Målet om å oppnå full barnehagedekning er nå realisert, noe Arbeiderpartiet har kjempet aktivt for. Full barnehagedekning har vært en av den Rødgrønne regjeringens viktigste prioriteringer. Nå må det jobbes for at en får tildelt barnehageplass i egen bydel, dersom en ønsker dette. Bydelsvis full barnehagedekning er derfor et mål sammen med rett til barnehageplass i egen bydel som opptakskriterium. Byrådspartiene vurderer å innføre makstid i barnehagene i Bergen. Arbeiderpartiet er i mot dette. Makstid er unødvendig. Det er derimot nødvendig med en fleksibilitet i barnehagetilbudet, og Arbeiderpartiets vurdering er at foreldre er i stand til selv å ta ansvarlige beslutninger angående barnas oppholdstid i barnehagen. For Arbeiderpartiet er det en prioritert oppgave å sikre et barnehagetilbud med høy kvalitet og ansatte med rett kompetanse. Derfor sørger vi for god nok voksentetthet i barnehagene. I avdelinger med barn under tre år må det være minst tre voksne for hvert 9. barn. For barn over tre år må det være minst tre voksne for hvert 18. barn. Vi setter av 20 millioner kroner til dette formålet. Vi vil satse både på kommunale, og private, barnehager det må være minimum 30 % kommunale barnehageplasser i Bergen. Lavere SFO-priser Som en konsekvens av utvidet skoledag har timeantallet i skolefritidsordningen blitt redusert. Når byrådet foreslår å øke egenbetalingen i SFO, så betyr dette at tilbudet blir dyrere. For å sørge for at den økonomiske byrden for bruk av SFO reduseres, innfører Arbeiderpartiet søskenmoderasjon fra 2. barn med en pris på kroner 500,-. Våre løfter er: PPT: Én by Én saksbehandlingstid. Innføre søskenmoderasjon i SFO fra barn nr. 2. Økt lærertetthet, 40 flere lærerstillinger i skolen. Flere undervisningstimer mellomtrinnet (5.-7.trinn). Styrke vaktmestertjenesten i bergensskolen.

17 Arbeiderpartiet har følgende forslag innen byrådsavdeling for barnehage og skole: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Beholde dagens bemanningsordning og sikre kvalitet i barnehagene Mer undervisningstimer mellomtrinnet (5.-7.) Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Øke lærertettheten f.o.m. skolestart 2011 for barnetrinnet Innføre søskenmoderasjon i SFO for barn nummer 2 i fritisordningen Styrke vaktmestertjenesten skole PPT: Én by Én saksbehandlingstid New Page: Midler lavterskeltilbud og nærmiljøprosjekt Tj.område Økt tilskudd integrering ungdom: Prosjektet 2gether og DFIRH Tj.område Prosjekt integrering: Oppfølging innvandrerfamilier for å få flere barn inn i barnehagen (alle bydeler) Tj.område Stopp tilskudd private skoler skolebygg Stopp tilskudd private skoler Stopp tilskudd Akvariet i Bergen Nedtrekk tilskudd Sommerviten Tallforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan 2011 Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Garnes Ungdomsskule, bygge ny. Oppstart høsten Forventet ferdigstillelse innen skolestart høsten Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Ev. forslag til inndekning

18 Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost. (Tidligere satt av 8 mill) (Anslag 173 mill) (Aps forslag til 150 mill) Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Ev. forslag til inndekning 2011 Landås skole, ny skole. (Anslag 167 mill) (Aps forslag til 100 mill) (Tidligere satt av 76 mill. nå forslag om 70 mill) Møhlenpris skole Ombygging, rehabilitering og nybygg for en skole på eksisterende tomt inkludert areal for barnehage. Oppstart prosjektering høsten (Anslag 100 mill) Ny skole Tunesflaten (tidligere budsjettert 1 mill) (Anslag 96 mill) (Aps forslag til 90 mill) Tunesflaten flerbrukshall (anslag 48 mill) (Aps forslag til 40 mill) Alvøen skole (tidligere satt av 17 mill) (Anslag i 09 var 94 mill) (Aps forslag: Endrete forutsetninger og behov, anslag 50 mill) Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 06. Byrådsavdeling for samferdsel Bergen skal være en åpen og inkluderende by med luft som alle kan puste i, og nå sine daglige gjøremål på mest mulig miljøvennlig måte uten kø. For å få det til vil Arbeiderpartiet videreføre panteordningen for utskifting av gamle ovner i de deler av Bergen som er utsatt for inversjon og starte planlegging av bybanen mot nord parallelt med planlegging mot Flesland. Bergen har mye vakker natur og som bør gjøres enda mer tigjengelig for flere. Bruk av naturen til rekreasjon er også en ypperlig måte å fremme folkehelsen. Arbeiderpartiet ønsker derfor at Bergen kommune i større grad enn i dag tar vare på de turveiene vi har og prioriterer å bygge nye i alle bydelene. Vi ønsker at Bergen Skog- og Træplantningsselskap får økt tilskudd for å gjennomføre tiltak på byfjellene. Bergen har mange flotte historiske bygg og byrom som vi ønsker å ta bedre vare på, samtidig som sentrum bør tilrettelegges bedre for barnefamilier. For å få bilene vekk fra gategrunn og sikre fremkommelighet bør det utformes en mer ambisiøs politikk for beboeranlegg. For

19 Arbeiderpartiet er det viktig at alle bydelene får del i byutviklingen, med utvikling av bydelssentre, nye arbeid- og boområder og grønne lunger. Tiltak rettet inn mot områder som slår negativt ut på levekår må prioriteres. Arbeiderpartiet ber byrådet legge frem en egen sak som klargjør de miljømessige konsekvensene av en nedleggelse av sentrumsbussen. Arbeiderpartiet ønsker en mer effektiv og brukerorientert byggesak. Den lange saksbehandlingstiden hindrer næringsetablering og medfører ekstrakostnader for innbyggerne. Arbeiderpartiet har følgende forslag innen byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Opparbeiding av Vestparken Grønn etats ramme Etablering av parkeringsplass for turområde rundt Myrdalsvannet i Fana Etablering av sammenhengende skogsvei fra Fjellbirkeland til Totland Videreutvikle Den Trondhjemske Postvei i Åsane Grønn etats ramme Tas fra Grønn etats ramme Tas fra Grønn etats ramme Utbedre gang- og sykkelveien mellom Toro og Køff i Arna Grønn etats ramme Opprustning av turveiene på byfjellene gjennom Bergen Skog og Træplantningsselskap Forsere planene for innfartsparkeringsanlegget i Skarphaugen Etablere skatepark med radiostyrte biler, BMX-sykler med mer i Tunesflaten skole i Ytrebygda Videreføre panteordningen for utfasing av gamle ovner og oljefyrer i inversjonsområder Få etablert et samarbeid med Bergen Arkitekthøyskole om utredningsoppgaver Grønn etats ramme Samferdselsetatens ramme Grønn etats ramme Klimafondet Den offentlige planleggingsrammen

20 Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øke beredskapen til vintervedlikeholdet Sentrumsbussen Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Tallforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Tjen. Gjelder år/ Verbal beskrivelse av tiltak/ Endringer i budsjettpost/ områd periode i prosjekt eller budsjettpost Nytt budsjettpost økonomiplan Ev. forslag til inndekning Starte planarbeidet for Bybanen mot Åsane parallelt med Bybane mot Flesland Rammen til offentlig planlegging 07. Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett Bergen har utøvende kunstnere og kulturinstitusjoner som er blant det aller beste i nasjonal og internasjonal målestokk. Vi skal fortsatt være Nordens fremste kulturby, og derfor satser Arbeiderpartiet både på den profesjonelle kunsten og på breddekulturen, men med særlig vekt på kulturtilbudet til barn og unge Breddekulturen er inngangsporten for mange til kulturlivet, og Arbeiderpartiet ønsker der for gjennom sitt alternative budsjett å legge opp til en økt satsning på organisasjoner i kulturlivet som gir befolkningen, og spesielt barn og unge, en mulighet til selv å delta i produksjon og utøvelse av kunst og kultur. Et av de viktigste tilbudene til barn og unge er kulturskolen, og Arbeiderpartiet sørger derfor for at egenandelene ikke økes. Arbeiderpartiet vil arbeide for at våre kulturgrupper og institusjoner får best mulig rammebetingelser. Arbeidet med å legge til rette for arenaer i bydelene hvor innbyggerne kan delta i kunst- og kulturlivet må intensiveres. I 32 år har vært et uttalt ønske om et eget kulturhus i Fyllingsdalen. Bystyret har flere ganger fattet vedtak om dette. Arbeiderpartiet forventer derfor at Fyllingsdalen kulturhus får høyeste prioritet ved rullering av Kulturarena planen. Arbeiderpartiet vil sørge for at reguleringsarbeid settes i gang snarlig for den foreslåtte plasseringen for nytt kulturhus i tilknytning til kollektivterminalen ved Oasen, slik at arbeidet med potensielle utbyggere kan settes i gang. Til videre planarbeid settes av kr I tillegg settes samme sum av til kulturhus i Åsane bydel. Arbeiderpartiet mener at et bredt kultur- og aktivitetstilbud er en meget viktig brikke i vår visjon for en god alderdom. Vi satser derfor ekstra på prosjektet «Den Kulturelle aserstokken», og øker støtten med kroner i 2011.

21 Bergen er en fantastisk by, og den skal bli enda bedre. Arbeiderpartiet satser på videreutvikling av nye spennende prosjekter, og setter fortgang i mange, viktige planer: Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane må på plass fortest mulig, og vi setter av 1 million kroner til prosjektering av disse. Norges musikkorpsforbund og Bergen turlag får ingen kommunal støtte i dag. Vi ønsker å fordele mellom disse viktige tiltakene. Stemmemyren får 0,5 millioner kroner til opprusting av idrettsplassen Ny Krohnborg IL får til å anlegge toalett og garderobefunksjoner. Fyllingsdalen idrettshall får til å planlegge utvidelse. Vannsportsenteret ved Nordåsvannet er et viktig og spennende prosjekt, og får kroner til å komme i gang. Arbeiderpartiets kulturbudsjett vil gi Bergensere flest en åpnere by med flere kulturelle opplevelser og gode muligheter for å bedrive idrettsaktiviteter. Arbeiderpartiet følgende forslag innen byrådsavdeling for kultur, næring og idrett: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Bokbussen Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning 12 N-12 1 N Ingen brukerbetaling for bruk av baner og idrettshaller 2011 Kulturskolen - ingen økte egenandeler Eikås motorsportsenter Turnhallen Vikinghallen Bergen Media By Bergen sjøfartsmuseum Bergen byspill BRAK

22 Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde AKKS Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Ny post 2011 Frie midler til fordeling; idrettsrådet BIKS Ny post 2011 Norges musikkorpsforbund Logen amatør Bergen domkirke musikk Kunsterstipend og kunstnerpris Den kulturelle spaserstokken Ny post 2011 Bergen turlag BIT20 Ensemblet Prosjekt brannmuseum Gimlehallen Hordaland Olje- og gass senter Fra Business Region Bergen A/S energisektor Business Region Bergen A/S - energisektor Laksevåg bordtennisklubb Buekorps Kunstbiennale Arena elektronisk kunst

23 Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Tellevik kystfort Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning NONcompagny Corner teater Kunstinnkjøp Stiftelsen Bergenssølvet Tallforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Tjen. Gjelder år/ Verbal beskrivelse av tiltak/ Endringer i budsjettpost/ områd periode i prosjekt eller budsjettpost Nytt budsjettpost økonomiplan Ev. forslag til inndekning Kulturhus Fyllingsdalen - prosjektering Kulturhus Åsane - prosjektering Stemmemyren idrettsanlegg Fyllingsdalen idrettshall - prosjektering av påbygg Ny Krohnborg IL - toalettfasiliteter Nordåsvannet vannsportssenter - prosjektering Bystyrets organer Bydelsstyrene Arbeiderpartiet er opptatt av nærdemokrati, og vi mener derfor at nedleggelse av bydelsstyreordningen slik byrådet foreslår vil undergrave de demokratiske spillereglene i det parlamentariske system. En avvikling av bydelsstyrene vil slik Arbeiderpartiet ser det forskyve balansen i det parlamentariske system i Bergen og medføre en vesentlig svekkelse av folkestyret.

24 Arbeiderpartiet kan ikke støtte et forslag som svekker bystyresiden i det parlamentariske system. For å dekke opp byrådets ensidige fokusering i budsjettet på å styrke byrådssiden på bekostning av bystyresiden legger Arbeiderpartiet inn en styrking av bystyrets organer på 12 millioner kroner. Dette skal også inkludere det forslaget byrådet har til endring av system for partifinansiering. I budsjettet for 2010 ble det lagt inn diverse tilskudd til lag og organisasjoner til bydelsstyrene på kroner. Disse midlene videreføres i budsjettet for 2011 til bydelsstyrene. Bystyret gir byrådet fullmakt til å foreta de nødvendige justeringene i budsjettet til byrådsavdeling. Det legges derfor inn kr til bystyrets organer og kroner til administrasjon og fellesfunksjoner for å dekke aktiviteten til bydelsstyrene når det gjelder drift og honorarer. Arbeiderpartiet kan ikke støtte byrådets forslag om kutt i støtte til de politiske partiene på bystyresiden. Det legges derfor inn for å dekke byrådets kutt. Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Bystyrets organ Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Administrasjon og fellesfunksjoner Saldering Arbeiderpartiet vil med bakgrunn i vår visjon og våre mål foreslå følgende endringer til saldering av byrådets budsjett og økonomiplan 2011, samt tilleggsinnstilling. Økte inntekter og mindreinntekter Tiltak Sum 1. Innføring av rettferdig takseringsgrunnlag for eiendomsskatt og utvidet 262 mill eiendomsskatteområdet. 2. Nedtrekk administrasjon og fellesfunksjoner, byrådsleders avdeling 4 mill 3. Bedre innkjøpsrutiner 7 mill 4. Mindre konsulentbruk 20 mill 5. Lavere kapitalkostnader 15 mill 6. Overføring fra disposisjonsfondet til styrking av eldreomsorgen 30 mill 7. Reduserte driftsinntekter ifht. byrådet (ekstraordinært utbytte fra BKK) -188 mill SUM 150 mill Eiendomsskatt: I forbindelse med lovlighetskontrollen av skattevedtaket i 2009 ble det av Fylkesmannen påpekt at nåværende ordning for innkreving av eiendomskatt i Bergen Kommune strider med likhetskrav for skattlegging og representerer en usaklig forskjellsbehandling. Eiere av nyere

25 eiendommer betaler uforholdsmessige høyere skatt enn eiere av eldre boliger, og fylkesmannen understreker at dette skyldes to forhold: 1. For stor forskjell i verdisettingen av eldre og nyere boliger. 2. At takstene er fra 1984 og foreldet og ikke har fanget opp verdiendringer. Normalt bør det retakseres hvert 10. år. Bunnfradraget i eiendomskatten sørger for at den får en progressiv virkning og tar sosiale hensyn. Byrådet skal med bakgrunn i ny taksering innstille på et bunnfradrag som både tar sosiale hensyn og sikrer Bergen Kommune tilstrekkelige midler til drift. For landbrukseiendommer skal verdien settes ut fra verdi som landbrukseiendom. Skattevedtak: Som eiendomsskatt utlignes: A. 5 0/00 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer, 4 0/00 på andre eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118. B. 6 0/00 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer, og 5 0/00 på andre eiendommer i de resterende deler av Bergen Kommune. C. Takstene fra takseringen fullført i 2006 tas i bruk, og det gjennomføres retaksering for nye eiendommer og eiendommer som tidligere ikke har vært pålagt eiendomsskatt. D. Bystyret ber byrådet legge fram en sak med forslag til størrelse på bunnfradrag på selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, etter at takseringen er fullført og innen 31. mars Størrelsen på bunnfradraget tilpasses vedtatt nivå på total eiendomsskatt i saldert budsjett. Dersom det viser seg at det kommer utilsiktet stor økning for eiendommer som ikke kan gis bunnfradrag vil satsen kunne settes ned. Merutgifter Helse og Sosial (drift) Barnehage og skole (drift) Kultur, Idrett og Næring (drift) Finans (drift) Byutvikling (drift) Bystyrets organer (drift) SUM 66,525 mill 56,05 mill 5,125 mill 2,0 mill 7,3 mill 13 mill 150,00 mill Investeringsprogram Arbeiderpartiet investeringsprogram for 2011 tar utgangspunkt i byrådets budsjettforslag, samt byrådets tilleggsinnstilling. Arbeiderpartiet mener beslutningen om bygging av 110 nye sykehjemsplasser bør opprettholdes i økonomiplan for perioden Med bakgrunn i det forventede behovet for sykehjemsplasser. Arbeiderpartiet tilrettelegger for bygging av flere PU-boliger, og fremskynder bygging av ny flerbrukshall og barneskole på Tunesflaten.

26 Finansiering Økte investeringer dekkes inn ved økte overføringer til finansieringer av investeringer, og låneopptak. Arbeiderpartiet bruker ikke det ekstraordinære utbyttet fra BKK på 188 millioner i driftsbudsjettet, men overfører dette til investeringsbudsjettet. Dette sammen med en betydelig økning i investeringstilskuddene fra regjeringen til sykehjem og omsorgsboliger vil redusere kommunens låneopptak. I tillegg vil Arbeiderpartiets forslag til et mer rettferdig eiendomsskattesystem gi større rom for fremtidige investeringer i Bergen Kommune. Følgende endringer fra byrådets tilleggsinnstilling: Endringer i investeringsprogrammet - oppsummert: Avdeling Prosjekt/tiltak 2011 BBB 20 PU-boliger +10 mill +75 mill BKB Nytt sykehjem +10 mill +137,5 mill +137,5 mill BKB Garnes Ungdomsskole, bygge ny +67 mill +37,5 mill +37,5 mill BKB Landås skole, nybygg +10 mill +10 mill +10 mill BKB Møhlenpris skole, ombygging +1 mill +25 mill +25 mill +25 mill BKB Tunesflaten, ny skole +8 mill +40 mill +41 mill BKB Tunesflaten flerbrukshall +10 mill +15 mill +15 mill BKB Alvøen skole +8,25 mill +8,25 mill +8,25 mill +8,25 mill BKB Kulturhus Fyllingsdalen - prosjektering +0,5 mill BKB Kulturhus Åsane - prosjektering +0,5 mill BKB Stemmemyren idrettsanlegg +0,5 mill BKB Fyllingsdalen idrettshall - prosjektering av påbygg +0,2 mill BKB Ny Krohnborg IL - toalettfasiliteter +0,1 mill BKB Nordåsvannet vannsportssenter - prosjektering +0,5 mill Ekstraordinært utbytte fra BKK -188 mill SUM ENDRINGER I INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN: +61,45 mill +348,25 mill +274,25 mill +33,25 mill Økonomiplanperioden. Arbeiderpartiet har merket seg de innvendinger som fylkesmannen kom med i forbindelse med budsjettet til Bergen Kommune for På bakgrunn av dette velger Arbeiderpartiet å

27 ikke bruke det ekstraordinære utbyttet fra BKK på 188 millioner i driftsbudsjettet, men overfører dette til investeringsbudsjettet. Arbeiderpartiet er uenig i de prioriteringer byrådet har gjort når det gjelder å redusere eiendomsskatten kraftig de siste årene. Dette har medført at Bergen Kommune har fått en betydelig reduksjon i driftsinntektene. Arbeiderpartiet vil at eiendomsskatten skal opp på samme nivå som Mæland I-byrådet foreslo i budsjettet for I tillegg mener Arbeiderpartiet det er riktig å indeksjustere summen. På bakgrunn av dette mener Arbeiderpartiet at inntektene fra de nye takstene, samt en utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele Bergen, vil gi en inntekt på 415 millioner kroner, og er dermed på samme nivå som det Mæland 1-byrådet fremmet for Dette vil gi 1000 millioner kroner mer til disposisjon for kommunen i økonomiplanperioden. For å styrke kommunens muligheter til fremtidige investeringer, så øker Arbeiderpartiet overføringene til finansiering av investeringer i økonomiplanperioden med 250 millioner. " Tina Åsgård (SV) fremsatte følgende alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling: "SVs alternative bybudsjett 2011 Heile Bergen! SV legg med dette fram vårt siste alternative budsjett i denne bystyreperioden. Budsjettet vårt er ei mobilisering for rettvis fordeling og velferd. I SVs budsjett står tenester og tiltak for dei aller mest utsette borgarane i byen fremst. Der byrådet einvist held fast på eigedomsskatteletten som fyrst og fremst kjem byens eigedomsbaronar til gode, set vi dei fattige og dei hjelpetrengjande fyrst. Vår tyngste satsing er sosialhjelpa. Vi fører sosialhjelpssatsane attende til 2003-nivå og prioriterer barnefamiliar særskilt, slik at nye satsar kan bety ei betring for dei fattigaste og ikkje nedtrekk slik realiteten i byrådets budsjett er. 80%-regelen har vore eit adelsmerke for ei tverrpolitisk satsing på eit kommunalt tryggleiksnett for dei nest fattigaste. No gjer byrådet 80%-regelen til eit spørsmål om verdige og uverdige trengjande, og det er ikkje verdig nok å vera sjuk og ufør. Sosialsjefane har åtvara mot å hola ut 80%-regelen og meiner at ei slik utholing de facto ikkje kjem til å føra til innsparingar samla sett. SV tilbakefører 80%-regelen til dei uføre på minstepensjon. Det handlar om solidaritet. Skilnaden mellom SVs budsjett og byrådets er stor, og er endå større enn den umiddelbart kan synast. Byrådet lever nemleg på kreditt gjennom å ha tvinga BKK til å ta opp lån for å finansiera eit ekstra-utbyte på 188 millionar også for året som kjem. SVs budsjett er ikkje tufta på kreditt, kjøp og sal. SV brukar ikkje desse BKK-pengane til drift, vi trekkjer dei konkret ut og set dei av til viktige investeringstiltak. Det fremste er eit ENØK-tiltak som vil kunna ta Bergen eit aldri så lite kvantesprang fram i ENØK-satsing. Politikk handlar om å velja side, mellom dei som har og dei som ikkje har. SVs budsjett er tufta på at ein skal yta etter evne og få etter behov. Vi slår ring rundt Bergen som velferdskommune og nullar ut dei usosiale kutta byrådet har gjort framlegg om. Vi styrkjer budsjettet til Utekontakten slik at Utekontakten kan halda fram arbeidet sitt blant også utanlandske prostituerte, at DUE-prosjektet kan utviklast og feltarbeidet styrkjast. SV vil reversera kommersialiseringa, anbod og konkurranseutsetjing som tek Bergen steg for steg tilbake til ein minimumskommune vi skulle ha gjort oss ferdige med for 100 år sidan.

Forslag fremsatt i Komite for helse og sosial

Forslag fremsatt i Komite for helse og sosial Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 071211 sak 110-11 og ga følgende anbefaling til Komite for finans: Komiteens behandling: Følgende

Detaljer

2. Provenyet av eiendomsskatten reduseres med 50 % ved at dagens promillesats som nyttes ved beregning av eiendomsskatt halveres.

2. Provenyet av eiendomsskatten reduseres med 50 % ved at dagens promillesats som nyttes ved beregning av eiendomsskatt halveres. Lokal tiltakspakke Bergen bystyre behandlet saken i møtet 300309 sak 56-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til den fremlagte tiltakspakken konkretisert i punktene 1 og 3-19 i saksutredningen.

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett for 2017/økonomiplan for : Behandling av enkeltstående forslag ang. KFKNs fagfelt i KFKN-møte

Byrådets forslag til budsjett for 2017/økonomiplan for : Behandling av enkeltstående forslag ang. KFKNs fagfelt i KFKN-møte BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: 201612918-49 Saksbehandler: BBRA Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Komite for finans, kultur og næring Bystyrets kontor Dato: 29. november 2016 Byrådets forslag

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning s. 3 Byrådsleders avdeling..s. 5 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap.....s. 5 Byrådsavdeling for helse og omsorg s. 7 Byrådsavdeling for barnehage og skole...s.

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene Økte inntekter og mindreutgifter Eiendomsskatt Redusere konsulentbruk Møtehonorar Kutt i studieturer

Detaljer

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Hilde Onarheim (H) Christopher Andreas

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst Byrådets forslag til Budsjett 21/Økonomiplan 21-24 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 021210 sak 90-10 og avga følgende anbefaling til Komite for finans: Saken legges frem uten anbefaling fra

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061212 sak 323-12 og avga følgende anbefaling: Komite for miljø og byutvikling tok saken

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 240615 sak 95-15 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1.

Detaljer

Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Hilde Onarheim (H) Christopher Andreas Brun

Detaljer

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP:

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP: 2. Tertialrapport 2010 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 277-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr.2. tertial

Detaljer

3 Arna Eldresenter: Arna bydelsstyre ber om at det årlige tilskuddet til Arna Eldresenter økes med kr 100.000,- som tilskudd til utvidet åpningstid.

3 Arna Eldresenter: Arna bydelsstyre ber om at det årlige tilskuddet til Arna Eldresenter økes med kr 100.000,- som tilskudd til utvidet åpningstid. Saksnr: 201013811-67 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenesteområdene som ligger

Detaljer

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2017

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2017 Bergen - alternativt bybudsjett 2017 Økte inntekter og mindreinntekter Eiendomsskatt 141 000 000 Redusere politikerlønn 5 700 000 Kutt HOG 485 500 Kutt bymodell (investering) 3 000 000 Kutt byarkitekt

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder.

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder. Likestillingsmelding for Bergen kommune 2010-2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 100210 sak 22-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar til orientering saken om Likestillingsmelding

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring Saksnr.: 0221-201124896-35 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. november 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224,

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK BEBY /16 Bergen bystyre Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer FRWE ESARK-1212-201612918-1 Hva saken gjelder: I denne saken oppsummeres erfaringer fra budsjettarbeid i bystyrets organer de

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret. Dato: 16. september 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. KRLI BYST-0223-201004868-29 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse:

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151009 sak 49-09 og avga følgende uttalelse: Helse Bevilgningene til helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK Dato: 31. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-195 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Den 27. august 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 27. august 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 27. august 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Møtet startet kl. 16.00

Detaljer

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg.

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. Til stede under opprop: Christer Lilleskare

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 240615 sak 162-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial

Detaljer

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for oppvekst hadde saken til behandling i møtet 081211 sak 88-11 og ga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for finans

Detaljer

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2017

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2017 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-/Budsjett 2017 Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 021116 sak 140-16: Bystyret har i B-sak 240-16 vedtatt en to-trinns-behandling

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Den 30. august 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 30. august 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 30. august 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 25. november 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201124329-7 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg..

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for oppvekst og skole Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Foto: Knut Grid. MDG Bergen - Alternativt bybudsjett 2013. Dugnad for Bergen: Grønn satsing

Foto: Knut Grid. MDG Bergen - Alternativt bybudsjett 2013. Dugnad for Bergen: Grønn satsing Foto: Knut Grid MDG Bergen - Alternativt bybudsjett 2013 Dugnad for Bergen: Grønn satsing 1 De Grønne ser behovet for å øke inntektene til Bergen om vi skal løse de store problemene vi står foran, og dette

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 01.10.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1702 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje.

Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. Til stede under opprop: Ikke godkjent

Detaljer

Byrådssakene er saker hvor Komite for miljø og byutvikling har avgjørelsesmyndighet.

Byrådssakene er saker hvor Komite for miljø og byutvikling har avgjørelsesmyndighet. FORUTV /12 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 221112 - Fordeling av saker til komiteene. BBRA BYST-0223-201124329-84 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra byrådets møte 221112. Fordeling

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.15. Til stede under opprop:

Detaljer

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 Dato: 5. oktober 2010 /10 Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 RKR BYST-1210-200804170-31 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet sak om budsjett for bystyrets organer

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.»

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.» Områdesatsing i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 261112 sak 287-12 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen Bystyre tar saken om «Områdesatsing» i Bergen kommune til orientering. 2. Bystyret

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Barnehage og skole Det kuttes ikke i leksehjelpen.

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Barnehage og skole Det kuttes ikke i leksehjelpen. Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan 2011-2014 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151110 sak 58-10 og avga følgende uttalelse: Barnehage og skole Det kuttes ikke i leksehjelpen. Ungdommens

Detaljer

Den 26. august 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 26. august 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 26. august 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Christopher

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 310517 sak 147-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til mål og byrådets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg..

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-175 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Saksnr.: 0221-200716871-97 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 8. juni 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Charlotte Spurkeland

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Rolv Sverre Fostervold Leder Øyvind Wæraas Nestleder Dagfinn Ripnes

Detaljer

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet og

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet og Dato: 2. februar 2011 Byrådssak 36/11 Byrådet Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 27.01.2011 og 01.02.2011 TUGU BLED-00-200717740-568 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoller fra møter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Den 1. november 2010 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, møterom 244, 2 et.

Den 1. november 2010 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, møterom 244, 2 et. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for kultur, idrett og helse Den 1. november 2010 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, møterom 244, 2 et. Til stede under

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 0221-200717692-47 Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 051016 sak 97-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 234-07 Emnekode 0220 Arkivsak 200700472 Til Bystyrets kontor Komite- og utvalgstruktur på bystyresiden Bergen bystyre behandlet saken i møtet 151007 sak 234-07 og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 11. mars 2014 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder Per

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 090517 sak 41-17 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Byrådsavdeling for barnehage og skole Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 Byrådsavdeling for barnehage og skole Harald Victor Hove Byråd Budsjett 2015-2018 Det viktigste er ikke hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker dem Planene

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 02.04.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00 17.36 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer