Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: Protokoll Komite for finans Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Hilde Onarheim (H) Charlotte urkeland (H) Anette Strand (H) Anne Lorgen Riise (H) Geir Kaland (H) Terje Ohnstad (A) Margunn Rognås (A) Jørn Eggum (A) Gunnar Bakke (FrP) Helge Stormoen (FrP) Hallstein Aadland (FrP) vara Tina Åsgård (SV) Terje Walter Gilje (KrF) Anders Skoglund (V) Mathias Hunskår Furevik (R) vara Ove Sverre Bjørdal () Frank W Hansen (Pp) Fremskrittspartiet: Monica Nilsen - syk Rødt: Terje G Valen - uoppsettelig arbeid Fra byrådsavdelingen: Møteleder: Rådgiver: Sekretær: Byråd Liv Røssland Byråd Harald Victor Hove Byråd Øistein Christoffersen Kommunaldirektør Rune Haugsdal Rådgiver Petter Kvinge Tvedt Hilde Onarheim (H) Frank Wessels Birgitte W. Bratland Møtet startet kl og ble hevet kl Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart.

2 Godkjenning av protokoll fra Komite for finans sitt møte Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Protokollen ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Notat datert , fra Byråd Liv Røssland, vedrørende skatteinngangen november Kopi av brev til Kommunal- og regionaldepartementet datert vedr oversendelse til vurdering, lovlighetskontroll av Bergen bystyrets vedtak om budsjettendringer etter 1. tertial Følgende dokumenter er utdelt i møtet 08.desember 2010: Hefte med enkeltstående forslag som ble fremmet etter fagkomiteens budsjettbehandling i uke 48. Forslag til opplegg for votering over byrådets budsjettinnstilling og partienes endringsforslag i KFIN-møte Muntlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak : 38. Fra Geir Kaland (H): Stilte spørsmål ang prosessen om konkurranse av drift av torget. Byråd Øistein Christoffersen besvarte spørsmålet. 39. Fra Terje Ohnstad (A): "Svømmeanlegget på Nygårdstangen - millionsmell på bassenget. I Bergens Tidende kan vi lese at svømmeanlegget på Nygårdstangen går på en kostnadssprekk som kan beløpe seg til 100 millioner kroner. I samme artikkel sier byråd for eiendomsforvaltning og samferdsel at svømmeanlegget allerede ligger an til å bli dyrere enn de 710 millioner kroner som er lagt inn i prosjektet. Han innrømmer dessuten at han ikke har oversikt over hvor stor kostnadssprekken vil bli. Dette viser at prosjektet er ut av kontroll og at mangel på oppfølging fra byrådet kan få store negative konsekvenser for andre kommunale investering i økonomiplanperioden. I bystyret i sak ble følgende merknad enstemmig vedtatt, når bystyret godkjente de økonomiske rammene for prosjektet.

3 "Bystyret er positiv til etablering av nytt hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Budsjettert kostnadsramme for svømme- og stupeanlegget er på kr 710 mill. Erfaringsmessig er det knyttet utfordringer til budsjettering av investering i denne størrelsesorden, og Bystyret forutsetter tett økonomioppfølging av prosjektet. Bystyret ber Byrådet fremlegger sak for tilsyn og kontroll av prosjektet" ørsmål: 1. Hvorfor har ikke byrådet fulgt opp merknaden som ble vedtatt om å fremlegge en sak for tilsyn og kontroll av prosjektet til bystyret? 2. Hvorfor er ikke komiteen blitt orientert om de nye overskridelsene i prosjektet? 3. Når er byrådet tenkt til å informere komiteen?" Byråd Øistein Christoffersen besvarte spørsmålet. 40. Fra Tina Åsgård (SV): Stilte spørsmål ang returrett for ansatte i bydrift Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 41. Fra Mathias Hunskår Furevik (R): Stilte spørsmål ang byrådets kriseledelse i forbindelse med den høye luftforurensingen i Bergen. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 42. Fra Mathias Hunskår Furevik (R): Stilte spørsmål ang framtidig organisasjonsform for IKT drift. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Det var ingen skriftlige spørsmål til møtet.

4 Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling punkt 1-10, samt tilleggsendringer pkt. 1-4, vedtas med følgende endringer: A Driftsbudsjett: Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt forslag til inndekning Bystyrets kontor. Bydelsstyrene avvikles 1. januar 2011og fullmaktene inndras Bystyrets kontor Administrasjon av bydelsstyrene avvikles. Ingen endring i partifinansiering Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- 13 (Idrett) 2011 Ro- og padleanlegg Nordåsvannet. Bergen Kommune fortsetter forprosjekt med utarbeidelse av fullstendig planforslag, nødvendige illustrasjoner, planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. Kostnader og tidsplan forutsettes avklart. Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 6 (Tros- og livssynssamfunn) 2011 Tellevik kystfort Kr ,- Kr , Unges trossamfunn Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 2011 Aktivites og administrasjonstilskudd til barne og ungdoms-organisasjoner. Kr ,- Kr ,-

5 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 2011 aserstokken Kr ,- Kr , Amatørkulturmønstringen Kr ,- Kr , Bergen domkirke musikk Kr ,- Kr , Frivillighetssentralen Åsane Kr ,- Kr , Musica Nord Kr ,- Kr ,- 4 Helsetjenester 2011 Tilskudd Kalfarhuset til dekning av stilling oppsøkende virksomhet fengsel 2011 Økt tilskudd til forebyggende arbeid barn og unge Kr Kr Kr ,- Kr ,- Sum økte utgifter: Kr ,- B Inndekning av økte utgifter: Disposisjonsfond: Kr ,- Sum økte utgifter: Kr ,- Avsetning til disposisjonsfond: Kr ,- Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal/ prosjekt Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Votering 13 (Idrett) 13 (Idrett) 2011 Investering til ro- og padleanlegget, Nordåsvannet 2011 Inventar Bønes Flerbrukshall Kr Fremmet av: H+FrP+KrF Fremmet av: H+FrP+KrF

6 D Bystyret ber byrådet fremme sak om brannsikring av trekirker i Bergen E Bydelsstyrene avvikles fra og bydelsstyrenes fullmaker 3-6 overføres byrådet fra samme dato F Bystyret gir byrådet fullmakt til å foreta alle de nødvendige endringer i årsbudsjett og økonomiplan både i drifts- og investeringsdel for å innarbeide de budsjettendringer som vedtas av bystyret. *** En oppstilling med alle enkeltstående forslag og merknader til Budsjett 2011/Økonomiplan samt voteringsresultat er samlet i et eget hefte vedlagt protokollen. (Bksak nr ). Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Terje Ohnstad (A), Hilde Onarheim (H), Tina Åsgård (SV), Anders Skoglund (V), Mathias Hunskår Furevik (R), Ove Sverre Bjørdal (), Frank W. Hansen (Pp), Anette Strand (H) og Helge Stormoen (FrP). *** Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H, FrP og KrF byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling punkt 1-10, samt tilleggsendringer pkt. 1-4, med følgende endringer: A Driftsbudsjett: Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt forslag til inndekning Bystyrets kontor. Bydelsstyrene avvikles 1. januar 2011og fullmaktene inndras Bystyrets kontor Administrasjon av bydelsstyrene avvikles. Ingen endring i partifinansiering Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,-

7 13 (Idrett) 2011 Ro- og padleanlegg Nordåsvannet. Bergen Kommune fortsetter forprosjekt med utarbeidelse av fullstendig planforslag, nødvendige illustrasjoner, planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. Kostnader og tidsplan forutsettes avklart. Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 6 (Tros- og livssynssamfunn) 2011 Tellevik kystfort Kr ,- Kr , Unges trossamfunn Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 2011 Aktivites og administrasjonstilskudd til barne og ungdoms-organisasjoner. Kr ,- Kr ,- 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 12 (Kultur) 2011 aserstokken Kr ,- Kr , Amatørkulturmønstringen Kr ,- Kr , Bergen domkirke musikk Kr ,- Kr , Frivillighetssentralen Åsane Kr ,- Kr , Musica Nord Kr ,- Kr ,- 4 Helsetjenester 2011 Tilskudd Kalfarhuset til dekning av stilling oppsøkende virksomhet fengsel 2011 Økt tilskudd til forebyggende arbeid barn og unge Kr Kr Kr ,- Kr ,- Sum økte utgifter: Kr ,-

8 B Inndekning av økte utgifter: Disposisjonsfond: Kr ,- Sum økte utgifter: Kr ,- Avsetning til disposisjonsfond: Kr ,- Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal/ prosjekt Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Votering 13 (Idrett) 13 (Idrett) 2011 Investering til ro- og padleanlegget, Nordåsvannet 2011 Inventar Bønes Flerbrukshall Kr Fremmet av: H+FrP+KrF Fremmet av: H+FrP+KrF D Bystyret ber byrådet fremme sak om brannsikring av trekirker i Bergen E Bydelsstyrene avvikles fra og bydelsstyrenes fullmaker 3-6 overføres byrådet fra samme dato F Bystyret gir byrådet fullmakt til å foreta alle de nødvendige endringer i årsbudsjett og økonomiplan både i drifts- og investeringsdel for å innarbeide de budsjettendringer som vedtas av bystyret. Terje Ohnstad (A) fremsatte følgende alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling: "Innledning: Sosialdemokratiets oppgave er å bygge det dansegulvet som folk kan danse livene sine på - Tage Erlander Arbeiderpartiet vil løse de store oppgavene gjennom å satse på fellesskapsløsningene. Gjennom rettferdig fordeling av våre felles goder skal vi alle ha like muligheter til å leve gode liv uavhengig av sosial, geografisk eller etnisk bakgrunn. Arbeiderpartiet vil satse på det viktigste først. Før det skinner av eldreomsorgen, før alle barn har en skolehverdag hvor de lærer godt i et trygt skolemiljø, og før alle bergensere er inkludert i fellesskapet vil ikke Arbeiderpartiet kutte i eiendomsskatten. Vi styrker velferdstilbudet gjennom blant annet bygging av sykehjemsplasser, kvalitetsøkning i skole og barnehage, samt en kultursatsing

9 spesielt rettet mot barn og unge. For sin eiendomsskatt skal innbyggerne se forbedringer i det offentlige velferdstilbudet. Den Rødgrønne regjeringens satser på eldreomsorg nasjonalt, Arbeiderpartiet i Bergen satser på eldreomsorg lokalt. Fra regjeringens eldremilliard får Bergen 50,3 millioner kroner og Arbeiderpartiet bruker disse til et ordentlig løft for eldreomsorgen i Bergen. Bergen skal være en by med like muligheter for alle som bor her. Et bysamfunn bygget på solidaritet, hvor vi løser utfordringer i fellesskap. Sterke og trygge offentlige velferdstjenester er avgjørende for å nå vårt mål om et samfunn hvor alle er inkludert i fellesskapet. Arbeiderpartiets hovedmål er å levere gode offentlige tjenester til befolkningen og å sørge for gode rammevilkår for bærekraftig vekst og utvikling i privat sektor. Arbeiderpartiet vil fortsette å jobbe for at Bergen Kommune skal ha et godt, og variert offentlig velferdstilbud for alle. Byrådets ensidige ideologiske fokus på privatisering og konkurranseutsetting av disse tjenestene vil i det lange løp føre til at folk flest får et dårligere tilbud. Det er behovet, ikke lommeboken som skal avgjøre hvilken hjelp du får. Arbeiderpartiets budsjettforslag er et veikart til en trygg og god by, hvor alle inkluderes og hvor bergenserne får den hjelpen de trenger - når de trenger det. Dersom vi løfter i fellesskap blir byrden for hver enkelt mindre, og alle får det bedre, når alle får det bra. Våre visjoner velger vi å konkretisere gjennom følgende satsinger: o Økt investeringstakt i skolesektoren o Flere lærere i grunnskolen - mer undervisning o Flere ansatte på byens sykehjem o Bygging av nytt 110-sengers sykehjem og flere PU-boliger i 2011 o Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane 01. Byrådsleders avdeling Arbeiderpartiet mener at byrådsleders avdeling bør redusere aktiviteten innenfor administrasjon og fellesfunksjoner. Arbeiderpartiet foreslår at administrasjonsbudsjettet reduseres med 4 millioner. Til sammen har Arbeiderpartiet følgende forslag innen byrådsavdeling for byrådsleders avdeling: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Administrasjon og fellesfunksjoner

10 02. Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Eiendomskatt I forbindelse med lovlighetskontrollen i 2009 ble det påpekt av fylkesmannen at dagens innkreving av eiendomsskatt ikke er i samsvar med likhetskrav når det gjelder skattelegging. Fylkesmannen påpekte at det er en slik usaklig forskjellsbehandling i dagens regler for innkreving av eiendomsskatt i Bergen kommune mellom skatteyterne som betaler eiendomsskatt. Eiere av nyere boliger har en uforholdsmessig høyere eiendomsskattesats enn eiere av eldre boliger, sammenlignet med boligenes omsetningsverdi. Fylkesmannen understreket at dette skyldes to forhold: For stor forskjell i takseringstakstene mellom eldre og nyere boliger. Dette medfører at eldre boliger har lave takster som medfører lavere eiendomsskatt i forhold til nye boliger som har til dels mye høyere takster som medfører høyere eiendomsskatt. At takstene som brukes i dag bygger på taksering som er gjort i Normalt skal det foretas en alminnelig taksering hvert 10. år for å fange opp de verdiendringer som har skjedd i dette tidsrommet. Arbeiderpartiet mener derfor at de nye alminnelig takseringen som ble besluttet, og foretatt, i 2003 og som ble avsluttet i 2006, må innføres i kommunen. Eiendomsskatten må dessuten skrives ut i hele Bergen kommune. Bystyret ber derfor om at byrådet innen 31.mars 2011 legger frem sak om et mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten i Bergen kommune bygget på de nye alminnelig taksering som fylkesmannen anbefalte innført i sitt brev datert den 16. november Bystyret forutsetter at det innføres et bunnfradrag og det tas inn 415 millioner kroner i eiendomskatt i Sykefravær Sykefraværet i Bergen kommune er fortsatt over gjennomsnittet. Arbeiderpartiet vil ha en mye mer offensiv arbeidsgiverpolitikk, med fokus på ledelse, trivsel og mestring. Vi er positiv til helsebyrådens målsettinger om å redusere sykefraværet, men er skeptiske til byrådets forslag om privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester, fordi dette vil kunne medføre høyere sykefravær. Personalpolitikk Det offentlige har også et stort ansvar for å utvikle en personalpolitikk som legger økt vekt på ulike livsfaser og mangfold. Innenfor flere områder har kommunen vanskeligheter med å rekruttere arbeidstakere. Arbeiderpartiet vil ha mer midler til etter- og videreutdanning, og vil også vurdere lønnspolitikken for å sikre nødvendig kompetanse. Arbeiderpartiet mener de ansatte må involveres i mye større grad når det gjelder omstilling og effektivisering av kommunes virksomheter, og for å få ned sykefraværet. De ansatte må delta som idébærere og gjennom partssamarbeid bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene. Heltid-deltid Arbeiderpartiet har som mål å få flere som arbeider uønsket deltid til å jobbe heltid. Vi ønsker derfor at byrådet forbereder og legger frem en sak med forslag til et prosjekt for å realisere dette målet. Det avsettes 1 million kroner til formålet.

11 Seniorpolitikk Bergen kommune må føre en aktiv seniorpolitikk som medfører at ansatte velger å stå lenger i arbeid. For å begrense kommunens utgifter med AFP bør ansatte over 62 år få tilbud om lengre ferie og kortere arbeidstid uten redusert lønn. Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Seniorpolitikk Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Prosjekt for å øke andelen som jobber heltid Byrådsavdeling for helse og omsorg Arbeiderpartiet vil sørge for en god omsorg for den enkelte bruker. Arbeiderpartiet er derimot sterkt kritisk til byrådets manglende styring av økonomien innenfor de tre viktige områdene: Sykehjem Hjemmesykepleie Psykisk helse Arbeiderpartiet mener de ansatte i kommunen i større grad må trekkes inn i arbeidet med å utvikle kommunens tjenester inne helse og omsorg. Det er de ansatte og brukerne av tjenestene som best kan fortelle hvor skoen trykker. De ansattes kompetanse og deltakelse må danne grunnlaget for alle endringsprosesser Byrådet har underbudsjettert disse områdene i 2010-budsjettet, og det er derfor behov for å styrke 2011-budsjettet. Helsetjenesten er et offentlig ansvar som krever politisk styring og kontroll, både når det gjelder innhold og økonomi. Helsetjenesten skal drives i offentlig regi eller av ideelle, ikke profittbaserte organisasjoner. Arbeiderpartiet vil stoppe privatiseringen og konkurranseutsettingen av Bergen kommunes omsorgs- og helsetjenester. Arbeiderpartiet vil ikke utvide privatisering av hjemmesykepleien til å gjelde alle bydelene, men heller sørge for kompetanseheving og økt bemanning. Gjennom brukervalg og konkurranseutsetting innføres prinsipper i helse- og omsorgssektoren som ikke er forenlig våre verdier. Bergensere som har behov for hjelp fra hjemmetjenesten blir gjort til konsumenter. Markedsmekanismer rår, og det blir vanskeligere å være syk og å motta helsehjelp. Arbeiderpartiet mener at valgfriheten først blir virkelig når en kan velge å motta hjemmesykepleie i så stort omfang og kvalitet at det blir et reelt alternativ til å flytte til sykehjem. Arbeiderparitet vil derfor øke bemanningen både i åpen omsorg og i institusjonene.

12 Sykehjem Bystyret har vedtatt å rehabilitere gamle Fyllingsdalen sykehjem som gir en nettotilvekst på 39 sykehjemsplasser i Utover dette legger ikke Byrådet fram forslag om ytterligere vekst i økonomiplanperioden. Arbeiderpartiet vil starte avklaring av lokalisering og byggestart av nytt sykehjem med inntil 110 sykehjemsplasser i Arbeiderpartiet aksepterer ikke byrådets forslag om å privatisere to nye sykehjem i Sykehjemsbemanning Mange pleietrengende som får plass på sykehjem i dag er vesentlig mer pleietrengende enn for få år siden. Arbeiderpartiet vil derfor at pleiepersonalets kompetanse og tid skal nyttes til det de er utdannet til pleie og omsorg. Arbeiderpartiet vil derfor styrke økonomien på sykehjemmene slik at det er mulig å øke bemanningen, samtidig som vi ønsker å iverksette målrettede tiltak for å gjøre det mulig for pleiepersonalet å bruke mer av sin tid på å utføre pleie- og omsorgsoppgaver. Arbeiderpartiet velger å bruke 30 millioner av eldremilliarden fra regjeringen til å styrke bemanningen i sykehjemmene. Arbeiderpartiet vil øke bemanningen på sykehjemmene, samtidig som vi ønsker å iverksette målrettede tiltak for å frigjøre mer tid for pleie- og omsorgspersonalet til å utføre pleie- og omsorgsoppgaver. Legetjenester ved sykehjem Det er en klar sammenheng mellom legeinnsats, målt i antall timer pr beboer, og kvaliteten på medisinsk undersøkelse og behandling. Pasienter ved byens sykehjem har i dag større behov for legetjenester enn tidligere. Arbeiderpartiet vil innføre en 24/7 legevakttjeneste ved hjemmesykepleien og sykehjem for å gi eldre og pleietrengende hjelp der de er. Målet er at ingen skal unødig fraktes til legevakt /sykehus for undersøkelser som kan løses gjennom en 24/7 legevakttjeneste. Nye boliger for utviklingshemmede Bystyret har vedtatt at det skal bygges 225 nye boliger for denne gruppen, men i bystyreperioden medregnet byrådets budsjettforslag for 2011 vil det kun ferdigstilles 72 av de 225 vedtatte boligene. Dekningsgraden i forhold til reelt behov er svært lav. Arbeiderpartiet vil derfor ha oppstart av 20 nye PU-boliger i tillegg til det byrådet foreslår, med ferdigstillelse i. Kompetanseheving Kompetanseheving i alle ledd vil være avgjørende for å kunne møte de krav og utfordringer som ligger i fremtidige helse- og omsorgsoppgaver: Videreføre og styrke arbeidet med utdanning av ufaglærte assistenter til helsefagarbeidere. Etter- og videreutdanning av fagpersonale som jobber i virksomhetene Styrking av internundervisning innenfor viktige fagfelt som ernæring, demensomsorg, palliativ omsorg og medikamenthåndtering må prioriteres. Økte tilfeller av kreft, behandlingskrevende diabetes og hjerte- og karsykdommer vil kreve ny og oppdatert kunnskap om behandling og hjelpebehov for hjemmeboende. Arbeiderpartiet i Bergen vil ha en økt satsning på kompetanseheving innenfor helse og omsorg, og da særlig i hjemmebaserte tjenester

13 80 % -regelen skal videreføres Ordningen sikrer varig trygdede 80 % av minstepensjon disponibelt, etter at boutgifter er dekket. Dette gir alders- og uføretrygdede ca pr. mnd. over ordinært sosialhjelpsnivå. Byrådet foreslår at personer under 67 år som i dag kommer inn under denne ordningen skal miste ytelsen fra Dette er et usosialt forslag som i tillegg vil medføre krav om økte ytelser over det ordinære sosialhjelpsbudsjettet. Arbeiderpartiet vil videreføre 80 % -regelen Uteseksjonen Uteseksjonen gjør en svært viktig forebyggende jobb blant unge i risikogrupper, og en manglende satsning på dette området vil kunne medføre økte kostnader - økonomisk så vel som personlige - i fremtiden. Samtidig er arbeidet uteseksjonen gjør blant gateprostituerte helt avgjørende i forhold til å bedre livssituasjonen til denne gruppen. Arbeiderpartiet opphever byrådets kutt til utekontakten Møteplasser for eldre Ensomhet og passivitet er et stort problem også blant eldre. Bergen kommune må i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner legge til rette for et rikt tilbud tilpasset de ulike behovene som finnes blant eldre for å øke livsgleden og samfunnsdeltagelsen. Bystyret har tidligere gitt sin tilslutning til eldre møter eldre -samlingsplasser. Arbeiderpartiet vil ha en fortgang i etablering av eldre møter eldre sentre i hver bydel. Kommunal sosialvakttjeneste I Bergen kommune lukker sosialkontorene som hovedregler klokken 16:00 etter endt arbeidstid. Livskriser følger ikke kommunale åpningstider. Arbeiderpartiet ønsker derfor å etablere en døgnåpen kommunal sosialvakttjeneste, 24/7 Botilbud for mennesker med dobbel diagnose. Mennesker med både rusavhengighet og en psykisk lidelse har store utfordringer. Rusen kan føre til at de psykiatriske symptomene forverres og at medisinene får mindre effekt. Disse menneskene opplever ofte dårlig sosial fungering, bostedsløshet og stigmatisering. I tillegg blir de ofte kasteballer i behandlingssystemet og mange opplever også kriminalitetsbelastning. Behandlingen bør også gis sammen med sosiale støttetiltak som bolig og arbeid. Arbeiderpartiet vil at det etableres egne botilbud for personer med dobbeldiagnose. Strax-huset Strax-huset har som oppgave å bidra til bedring av livssituasjonen til mennesker som er avhengige av narkotiske stoffer. Gjennom sosiale tjenester og helsetjenester skal Strax-huset arbeide for å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusbruken. Straxhuset får ikke lenger fortsette å bruke eksisterende lokaler. Arbeiderpartiet foreslår derfor at arbeidet med å finne nye lokaler startes, og at driftstøtten videreføres til Strax-hus i nye lokaliteter. Rus Bergen har store uløste oppgaver innen rusomsorgen. Målet må være å etablere en velfungerende behandlingskjede mellom Bergen Kommune og Helse Bergen som gir den narkomane rett hjelp til rett tid Legemiddelassistert rehabilitering og habilitering gir

14 rusavhengige mulighet til å komme seg ut av en fornedrende livssituasjon med selvmedisinering og kriminalitet. Bergen kommune har i dag LAR-senter i 5 bydeler. Arbeiderpartiet vil øke antall LAR-senter med 2 nye kommunale sentre og øke kapasiteten ved de eksiterende LAR-sentre. røyterom røyterom er et skadereduserende tiltak. Nygårdsparken er i dag Bergens uoffisielle sprøyterom. Dette er uverdig for menneskene det gjelder, samtidig som bergenserne har et rettmessig krav til å benytte hele Nygårdsparken som rekreasjonsområde. Arbeiderpartiet vil opprette et alternativt sprøyterom, gjerne i tilknytning til Strax-huset. Frivillighetssentraler Frivillighetssentraler har en viktig oppgave i å stimulere og legge til rette for frivillige tjenester. Arbeiderpartiet at det i alle bydeler skal opprettes følgende tilbud for nye og allerede eksisterende frivillighetssentraler: gratis bruke kontorplass i et av kommunens offentlige bygg med tilgang til fasiliteter som: Telefon, kopimaskin, postutsendelse og PC tilknyttet skriver. I tillegg må byrådet utrede muligheter for treffplasser i tilknytning til frivillighetssentralene. Sentralene finansieres ved å omdisponere innenfor byrådets budsjett. Forebyggende helsetjenester. Arbeiderpartiet viser til behovet for helsetjenester i bydelene og ved de enkelte skolene. Arbeiderpartiet vil styrke helsesøstertjenesten og helsestasjonstilbudet for ungdom LISA Humanetisk forbund har Livssynsnøytrale Samtalegrupper (LISA) for mennesker som har problemer knyttet til egen eller andres rusbruk. LISA arrangerer ettervernsgrupper for menn og kvinner, og har også egen gruppe for pårørende. LISA ettervernsgrupper er ledet av fagpersoner innen rusfeltet og fokuserer på muligheter, ressurser, fysisk helse og aktivitet, psykisk helse og innsikt, avhengighetens utfordringer, struktur i hverdagen, den frie tanke og at enhver finner sin vei med fellesskapets støtte. Arbeiderpartiet vil støtte videre drift av LISA og sikre midler til pårørendegrupper Sosialhjelp Sosialhjelpssatsene i Bergen viser at enkelte grupper med barn kommer urimelig skjevt ut i forhold til nasjonale satser. Det gjelder særlig gruppen ektepar med 3-4 barn i alderen år. Arbeiderpartiet vil ha en ny gjennomgang av sosialhjelpssatsene for å rette opp åpenbar forskjellsbehandling i tildeling av sosialhjelp og til målrettete tiltak for barn i familier som mottar sosialhjelp. Arbeiderpartiet vil øke sosialhjelpssatsene tilsvarende økningen av grunnbeløpet i folketrygden.

15 Til sammen har Arbeiderpartiet følgende forslag innen byrådsavdeling for helse og omsorg: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Sosialhjelpssatsene reguleres i tråd med folketrygdens grunnbeløp fra Øke bemanning innen helsetjenester for barn og unge Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjet t Ev. forslag til inndekning Døgnkontinuerlig legevaktordning for sykehjemmene/hjemmesykepleie Styrking av bemanningen på sykehjemmene Opprettholde 80 % -regelen, netto kostnad Lisa Humanetisk forbund Bergen, pårørendegrupper Frivillighetssentralene - gratis bruk av kontorplass i kommunalt bygg med tilgang på nødvendige kontorfasiliteter (som f. eks telefon, kopimaskin, PC), for i alle bydelene Styrking av eldresentre ekstra LAR-sentre fra Styrkning av hjemmesykepleie, kompetanseheving Leieboerforeningen Landsforeningen for homofil og lesbisk frigjøring Bergen Egenbetaling hjemmehjelpstjenester røyterom /Strax-huset Uteseksjonen V Nykirken kvinnekafé Credokirken (tidl. Levende Ord - drift av kafé for rusmisbrukere) Amathea

16 Tallforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost 20 ekstra PU-boliger Ev. forslag til inndekning Nytt sykehjem, byggestart Byrådsavdeling for barnehage og skole Arbeiderpartiet mener at barnehagen gir barn en god start på livet. Gjennom barnehagen lærer barna språk, sosial samhandling og får utvikle sin lærelyst. Målet om å oppnå full barnehagedekning er nå realisert, noe Arbeiderpartiet har kjempet aktivt for. Full barnehagedekning har vært en av den Rødgrønne regjeringens viktigste prioriteringer. Nå må det jobbes for at en får tildelt barnehageplass i egen bydel, dersom en ønsker dette. Bydelsvis full barnehagedekning er derfor et mål sammen med rett til barnehageplass i egen bydel som opptakskriterium. Byrådspartiene vurderer å innføre makstid i barnehagene i Bergen. Arbeiderpartiet er i mot dette. Makstid er unødvendig. Det er derimot nødvendig med en fleksibilitet i barnehagetilbudet, og Arbeiderpartiets vurdering er at foreldre er i stand til selv å ta ansvarlige beslutninger angående barnas oppholdstid i barnehagen. For Arbeiderpartiet er det en prioritert oppgave å sikre et barnehagetilbud med høy kvalitet og ansatte med rett kompetanse. Derfor sørger vi for god nok voksentetthet i barnehagene. I avdelinger med barn under tre år må det være minst tre voksne for hvert 9. barn. For barn over tre år må det være minst tre voksne for hvert 18. barn. Vi setter av 20 millioner kroner til dette formålet. Vi vil satse både på kommunale, og private, barnehager det må være minimum 30 % kommunale barnehageplasser i Bergen. Lavere SFO-priser Som en konsekvens av utvidet skoledag har timeantallet i skolefritidsordningen blitt redusert. Når byrådet foreslår å øke egenbetalingen i SFO, så betyr dette at tilbudet blir dyrere. For å sørge for at den økonomiske byrden for bruk av SFO reduseres, innfører Arbeiderpartiet søskenmoderasjon fra 2. barn med en pris på kroner 500,-. Våre løfter er: PPT: Én by Én saksbehandlingstid. Innføre søskenmoderasjon i SFO fra barn nr. 2. Økt lærertetthet, 40 flere lærerstillinger i skolen. Flere undervisningstimer mellomtrinnet (5.-7.trinn). Styrke vaktmestertjenesten i bergensskolen.

17 Arbeiderpartiet har følgende forslag innen byrådsavdeling for barnehage og skole: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Beholde dagens bemanningsordning og sikre kvalitet i barnehagene Mer undervisningstimer mellomtrinnet (5.-7.) Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Øke lærertettheten f.o.m. skolestart 2011 for barnetrinnet Innføre søskenmoderasjon i SFO for barn nummer 2 i fritisordningen Styrke vaktmestertjenesten skole PPT: Én by Én saksbehandlingstid New Page: Midler lavterskeltilbud og nærmiljøprosjekt Tj.område Økt tilskudd integrering ungdom: Prosjektet 2gether og DFIRH Tj.område Prosjekt integrering: Oppfølging innvandrerfamilier for å få flere barn inn i barnehagen (alle bydeler) Tj.område Stopp tilskudd private skoler skolebygg Stopp tilskudd private skoler Stopp tilskudd Akvariet i Bergen Nedtrekk tilskudd Sommerviten Tallforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan 2011 Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Garnes Ungdomsskule, bygge ny. Oppstart høsten Forventet ferdigstillelse innen skolestart høsten Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Ev. forslag til inndekning

18 Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost. (Tidligere satt av 8 mill) (Anslag 173 mill) (Aps forslag til 150 mill) Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Ev. forslag til inndekning 2011 Landås skole, ny skole. (Anslag 167 mill) (Aps forslag til 100 mill) (Tidligere satt av 76 mill. nå forslag om 70 mill) Møhlenpris skole Ombygging, rehabilitering og nybygg for en skole på eksisterende tomt inkludert areal for barnehage. Oppstart prosjektering høsten (Anslag 100 mill) Ny skole Tunesflaten (tidligere budsjettert 1 mill) (Anslag 96 mill) (Aps forslag til 90 mill) Tunesflaten flerbrukshall (anslag 48 mill) (Aps forslag til 40 mill) Alvøen skole (tidligere satt av 17 mill) (Anslag i 09 var 94 mill) (Aps forslag: Endrete forutsetninger og behov, anslag 50 mill) Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 06. Byrådsavdeling for samferdsel Bergen skal være en åpen og inkluderende by med luft som alle kan puste i, og nå sine daglige gjøremål på mest mulig miljøvennlig måte uten kø. For å få det til vil Arbeiderpartiet videreføre panteordningen for utskifting av gamle ovner i de deler av Bergen som er utsatt for inversjon og starte planlegging av bybanen mot nord parallelt med planlegging mot Flesland. Bergen har mye vakker natur og som bør gjøres enda mer tigjengelig for flere. Bruk av naturen til rekreasjon er også en ypperlig måte å fremme folkehelsen. Arbeiderpartiet ønsker derfor at Bergen kommune i større grad enn i dag tar vare på de turveiene vi har og prioriterer å bygge nye i alle bydelene. Vi ønsker at Bergen Skog- og Træplantningsselskap får økt tilskudd for å gjennomføre tiltak på byfjellene. Bergen har mange flotte historiske bygg og byrom som vi ønsker å ta bedre vare på, samtidig som sentrum bør tilrettelegges bedre for barnefamilier. For å få bilene vekk fra gategrunn og sikre fremkommelighet bør det utformes en mer ambisiøs politikk for beboeranlegg. For

19 Arbeiderpartiet er det viktig at alle bydelene får del i byutviklingen, med utvikling av bydelssentre, nye arbeid- og boområder og grønne lunger. Tiltak rettet inn mot områder som slår negativt ut på levekår må prioriteres. Arbeiderpartiet ber byrådet legge frem en egen sak som klargjør de miljømessige konsekvensene av en nedleggelse av sentrumsbussen. Arbeiderpartiet ønsker en mer effektiv og brukerorientert byggesak. Den lange saksbehandlingstiden hindrer næringsetablering og medfører ekstrakostnader for innbyggerne. Arbeiderpartiet har følgende forslag innen byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Opparbeiding av Vestparken Grønn etats ramme Etablering av parkeringsplass for turområde rundt Myrdalsvannet i Fana Etablering av sammenhengende skogsvei fra Fjellbirkeland til Totland Videreutvikle Den Trondhjemske Postvei i Åsane Grønn etats ramme Tas fra Grønn etats ramme Tas fra Grønn etats ramme Utbedre gang- og sykkelveien mellom Toro og Køff i Arna Grønn etats ramme Opprustning av turveiene på byfjellene gjennom Bergen Skog og Træplantningsselskap Forsere planene for innfartsparkeringsanlegget i Skarphaugen Etablere skatepark med radiostyrte biler, BMX-sykler med mer i Tunesflaten skole i Ytrebygda Videreføre panteordningen for utfasing av gamle ovner og oljefyrer i inversjonsområder Få etablert et samarbeid med Bergen Arkitekthøyskole om utredningsoppgaver Grønn etats ramme Samferdselsetatens ramme Grønn etats ramme Klimafondet Den offentlige planleggingsrammen

20 Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øke beredskapen til vintervedlikeholdet Sentrumsbussen Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Tallforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Tjen. Gjelder år/ Verbal beskrivelse av tiltak/ Endringer i budsjettpost/ områd periode i prosjekt eller budsjettpost Nytt budsjettpost økonomiplan Ev. forslag til inndekning Starte planarbeidet for Bybanen mot Åsane parallelt med Bybane mot Flesland Rammen til offentlig planlegging 07. Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett Bergen har utøvende kunstnere og kulturinstitusjoner som er blant det aller beste i nasjonal og internasjonal målestokk. Vi skal fortsatt være Nordens fremste kulturby, og derfor satser Arbeiderpartiet både på den profesjonelle kunsten og på breddekulturen, men med særlig vekt på kulturtilbudet til barn og unge Breddekulturen er inngangsporten for mange til kulturlivet, og Arbeiderpartiet ønsker der for gjennom sitt alternative budsjett å legge opp til en økt satsning på organisasjoner i kulturlivet som gir befolkningen, og spesielt barn og unge, en mulighet til selv å delta i produksjon og utøvelse av kunst og kultur. Et av de viktigste tilbudene til barn og unge er kulturskolen, og Arbeiderpartiet sørger derfor for at egenandelene ikke økes. Arbeiderpartiet vil arbeide for at våre kulturgrupper og institusjoner får best mulig rammebetingelser. Arbeidet med å legge til rette for arenaer i bydelene hvor innbyggerne kan delta i kunst- og kulturlivet må intensiveres. I 32 år har vært et uttalt ønske om et eget kulturhus i Fyllingsdalen. Bystyret har flere ganger fattet vedtak om dette. Arbeiderpartiet forventer derfor at Fyllingsdalen kulturhus får høyeste prioritet ved rullering av Kulturarena planen. Arbeiderpartiet vil sørge for at reguleringsarbeid settes i gang snarlig for den foreslåtte plasseringen for nytt kulturhus i tilknytning til kollektivterminalen ved Oasen, slik at arbeidet med potensielle utbyggere kan settes i gang. Til videre planarbeid settes av kr I tillegg settes samme sum av til kulturhus i Åsane bydel. Arbeiderpartiet mener at et bredt kultur- og aktivitetstilbud er en meget viktig brikke i vår visjon for en god alderdom. Vi satser derfor ekstra på prosjektet «Den Kulturelle aserstokken», og øker støtten med kroner i 2011.

21 Bergen er en fantastisk by, og den skal bli enda bedre. Arbeiderpartiet satser på videreutvikling av nye spennende prosjekter, og setter fortgang i mange, viktige planer: Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane må på plass fortest mulig, og vi setter av 1 million kroner til prosjektering av disse. Norges musikkorpsforbund og Bergen turlag får ingen kommunal støtte i dag. Vi ønsker å fordele mellom disse viktige tiltakene. Stemmemyren får 0,5 millioner kroner til opprusting av idrettsplassen Ny Krohnborg IL får til å anlegge toalett og garderobefunksjoner. Fyllingsdalen idrettshall får til å planlegge utvidelse. Vannsportsenteret ved Nordåsvannet er et viktig og spennende prosjekt, og får kroner til å komme i gang. Arbeiderpartiets kulturbudsjett vil gi Bergensere flest en åpnere by med flere kulturelle opplevelser og gode muligheter for å bedrive idrettsaktiviteter. Arbeiderpartiet følgende forslag innen byrådsavdeling for kultur, næring og idrett: Tallforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Bokbussen Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning 12 N-12 1 N Ingen brukerbetaling for bruk av baner og idrettshaller 2011 Kulturskolen - ingen økte egenandeler Eikås motorsportsenter Turnhallen Vikinghallen Bergen Media By Bergen sjøfartsmuseum Bergen byspill BRAK

22 Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde AKKS Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Ny post 2011 Frie midler til fordeling; idrettsrådet BIKS Ny post 2011 Norges musikkorpsforbund Logen amatør Bergen domkirke musikk Kunsterstipend og kunstnerpris Den kulturelle spaserstokken Ny post 2011 Bergen turlag BIT20 Ensemblet Prosjekt brannmuseum Gimlehallen Hordaland Olje- og gass senter Fra Business Region Bergen A/S energisektor Business Region Bergen A/S - energisektor Laksevåg bordtennisklubb Buekorps Kunstbiennale Arena elektronisk kunst

23 Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Tellevik kystfort Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning NONcompagny Corner teater Kunstinnkjøp Stiftelsen Bergenssølvet Tallforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Tjen. Gjelder år/ Verbal beskrivelse av tiltak/ Endringer i budsjettpost/ områd periode i prosjekt eller budsjettpost Nytt budsjettpost økonomiplan Ev. forslag til inndekning Kulturhus Fyllingsdalen - prosjektering Kulturhus Åsane - prosjektering Stemmemyren idrettsanlegg Fyllingsdalen idrettshall - prosjektering av påbygg Ny Krohnborg IL - toalettfasiliteter Nordåsvannet vannsportssenter - prosjektering Bystyrets organer Bydelsstyrene Arbeiderpartiet er opptatt av nærdemokrati, og vi mener derfor at nedleggelse av bydelsstyreordningen slik byrådet foreslår vil undergrave de demokratiske spillereglene i det parlamentariske system. En avvikling av bydelsstyrene vil slik Arbeiderpartiet ser det forskyve balansen i det parlamentariske system i Bergen og medføre en vesentlig svekkelse av folkestyret.

24 Arbeiderpartiet kan ikke støtte et forslag som svekker bystyresiden i det parlamentariske system. For å dekke opp byrådets ensidige fokusering i budsjettet på å styrke byrådssiden på bekostning av bystyresiden legger Arbeiderpartiet inn en styrking av bystyrets organer på 12 millioner kroner. Dette skal også inkludere det forslaget byrådet har til endring av system for partifinansiering. I budsjettet for 2010 ble det lagt inn diverse tilskudd til lag og organisasjoner til bydelsstyrene på kroner. Disse midlene videreføres i budsjettet for 2011 til bydelsstyrene. Bystyret gir byrådet fullmakt til å foreta de nødvendige justeringene i budsjettet til byrådsavdeling. Det legges derfor inn kr til bystyrets organer og kroner til administrasjon og fellesfunksjoner for å dekke aktiviteten til bydelsstyrene når det gjelder drift og honorarer. Arbeiderpartiet kan ikke støtte byrådets forslag om kutt i støtte til de politiske partiene på bystyresiden. Det legges derfor inn for å dekke byrådets kutt. Tjen. områd Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Bystyrets organ Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Ev. forslag til inndekning Administrasjon og fellesfunksjoner Saldering Arbeiderpartiet vil med bakgrunn i vår visjon og våre mål foreslå følgende endringer til saldering av byrådets budsjett og økonomiplan 2011, samt tilleggsinnstilling. Økte inntekter og mindreinntekter Tiltak Sum 1. Innføring av rettferdig takseringsgrunnlag for eiendomsskatt og utvidet 262 mill eiendomsskatteområdet. 2. Nedtrekk administrasjon og fellesfunksjoner, byrådsleders avdeling 4 mill 3. Bedre innkjøpsrutiner 7 mill 4. Mindre konsulentbruk 20 mill 5. Lavere kapitalkostnader 15 mill 6. Overføring fra disposisjonsfondet til styrking av eldreomsorgen 30 mill 7. Reduserte driftsinntekter ifht. byrådet (ekstraordinært utbytte fra BKK) -188 mill SUM 150 mill Eiendomsskatt: I forbindelse med lovlighetskontrollen av skattevedtaket i 2009 ble det av Fylkesmannen påpekt at nåværende ordning for innkreving av eiendomskatt i Bergen Kommune strider med likhetskrav for skattlegging og representerer en usaklig forskjellsbehandling. Eiere av nyere

25 eiendommer betaler uforholdsmessige høyere skatt enn eiere av eldre boliger, og fylkesmannen understreker at dette skyldes to forhold: 1. For stor forskjell i verdisettingen av eldre og nyere boliger. 2. At takstene er fra 1984 og foreldet og ikke har fanget opp verdiendringer. Normalt bør det retakseres hvert 10. år. Bunnfradraget i eiendomskatten sørger for at den får en progressiv virkning og tar sosiale hensyn. Byrådet skal med bakgrunn i ny taksering innstille på et bunnfradrag som både tar sosiale hensyn og sikrer Bergen Kommune tilstrekkelige midler til drift. For landbrukseiendommer skal verdien settes ut fra verdi som landbrukseiendom. Skattevedtak: Som eiendomsskatt utlignes: A. 5 0/00 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer, 4 0/00 på andre eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118. B. 6 0/00 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer, og 5 0/00 på andre eiendommer i de resterende deler av Bergen Kommune. C. Takstene fra takseringen fullført i 2006 tas i bruk, og det gjennomføres retaksering for nye eiendommer og eiendommer som tidligere ikke har vært pålagt eiendomsskatt. D. Bystyret ber byrådet legge fram en sak med forslag til størrelse på bunnfradrag på selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, etter at takseringen er fullført og innen 31. mars Størrelsen på bunnfradraget tilpasses vedtatt nivå på total eiendomsskatt i saldert budsjett. Dersom det viser seg at det kommer utilsiktet stor økning for eiendommer som ikke kan gis bunnfradrag vil satsen kunne settes ned. Merutgifter Helse og Sosial (drift) Barnehage og skole (drift) Kultur, Idrett og Næring (drift) Finans (drift) Byutvikling (drift) Bystyrets organer (drift) SUM 66,525 mill 56,05 mill 5,125 mill 2,0 mill 7,3 mill 13 mill 150,00 mill Investeringsprogram Arbeiderpartiet investeringsprogram for 2011 tar utgangspunkt i byrådets budsjettforslag, samt byrådets tilleggsinnstilling. Arbeiderpartiet mener beslutningen om bygging av 110 nye sykehjemsplasser bør opprettholdes i økonomiplan for perioden Med bakgrunn i det forventede behovet for sykehjemsplasser. Arbeiderpartiet tilrettelegger for bygging av flere PU-boliger, og fremskynder bygging av ny flerbrukshall og barneskole på Tunesflaten.

26 Finansiering Økte investeringer dekkes inn ved økte overføringer til finansieringer av investeringer, og låneopptak. Arbeiderpartiet bruker ikke det ekstraordinære utbyttet fra BKK på 188 millioner i driftsbudsjettet, men overfører dette til investeringsbudsjettet. Dette sammen med en betydelig økning i investeringstilskuddene fra regjeringen til sykehjem og omsorgsboliger vil redusere kommunens låneopptak. I tillegg vil Arbeiderpartiets forslag til et mer rettferdig eiendomsskattesystem gi større rom for fremtidige investeringer i Bergen Kommune. Følgende endringer fra byrådets tilleggsinnstilling: Endringer i investeringsprogrammet - oppsummert: Avdeling Prosjekt/tiltak 2011 BBB 20 PU-boliger +10 mill +75 mill BKB Nytt sykehjem +10 mill +137,5 mill +137,5 mill BKB Garnes Ungdomsskole, bygge ny +67 mill +37,5 mill +37,5 mill BKB Landås skole, nybygg +10 mill +10 mill +10 mill BKB Møhlenpris skole, ombygging +1 mill +25 mill +25 mill +25 mill BKB Tunesflaten, ny skole +8 mill +40 mill +41 mill BKB Tunesflaten flerbrukshall +10 mill +15 mill +15 mill BKB Alvøen skole +8,25 mill +8,25 mill +8,25 mill +8,25 mill BKB Kulturhus Fyllingsdalen - prosjektering +0,5 mill BKB Kulturhus Åsane - prosjektering +0,5 mill BKB Stemmemyren idrettsanlegg +0,5 mill BKB Fyllingsdalen idrettshall - prosjektering av påbygg +0,2 mill BKB Ny Krohnborg IL - toalettfasiliteter +0,1 mill BKB Nordåsvannet vannsportssenter - prosjektering +0,5 mill Ekstraordinært utbytte fra BKK -188 mill SUM ENDRINGER I INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN: +61,45 mill +348,25 mill +274,25 mill +33,25 mill Økonomiplanperioden. Arbeiderpartiet har merket seg de innvendinger som fylkesmannen kom med i forbindelse med budsjettet til Bergen Kommune for På bakgrunn av dette velger Arbeiderpartiet å

27 ikke bruke det ekstraordinære utbyttet fra BKK på 188 millioner i driftsbudsjettet, men overfører dette til investeringsbudsjettet. Arbeiderpartiet er uenig i de prioriteringer byrådet har gjort når det gjelder å redusere eiendomsskatten kraftig de siste årene. Dette har medført at Bergen Kommune har fått en betydelig reduksjon i driftsinntektene. Arbeiderpartiet vil at eiendomsskatten skal opp på samme nivå som Mæland I-byrådet foreslo i budsjettet for I tillegg mener Arbeiderpartiet det er riktig å indeksjustere summen. På bakgrunn av dette mener Arbeiderpartiet at inntektene fra de nye takstene, samt en utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele Bergen, vil gi en inntekt på 415 millioner kroner, og er dermed på samme nivå som det Mæland 1-byrådet fremmet for Dette vil gi 1000 millioner kroner mer til disposisjon for kommunen i økonomiplanperioden. For å styrke kommunens muligheter til fremtidige investeringer, så øker Arbeiderpartiet overføringene til finansiering av investeringer i økonomiplanperioden med 250 millioner. " Tina Åsgård (SV) fremsatte følgende alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling: "SVs alternative bybudsjett 2011 Heile Bergen! SV legg med dette fram vårt siste alternative budsjett i denne bystyreperioden. Budsjettet vårt er ei mobilisering for rettvis fordeling og velferd. I SVs budsjett står tenester og tiltak for dei aller mest utsette borgarane i byen fremst. Der byrådet einvist held fast på eigedomsskatteletten som fyrst og fremst kjem byens eigedomsbaronar til gode, set vi dei fattige og dei hjelpetrengjande fyrst. Vår tyngste satsing er sosialhjelpa. Vi fører sosialhjelpssatsane attende til 2003-nivå og prioriterer barnefamiliar særskilt, slik at nye satsar kan bety ei betring for dei fattigaste og ikkje nedtrekk slik realiteten i byrådets budsjett er. 80%-regelen har vore eit adelsmerke for ei tverrpolitisk satsing på eit kommunalt tryggleiksnett for dei nest fattigaste. No gjer byrådet 80%-regelen til eit spørsmål om verdige og uverdige trengjande, og det er ikkje verdig nok å vera sjuk og ufør. Sosialsjefane har åtvara mot å hola ut 80%-regelen og meiner at ei slik utholing de facto ikkje kjem til å føra til innsparingar samla sett. SV tilbakefører 80%-regelen til dei uføre på minstepensjon. Det handlar om solidaritet. Skilnaden mellom SVs budsjett og byrådets er stor, og er endå større enn den umiddelbart kan synast. Byrådet lever nemleg på kreditt gjennom å ha tvinga BKK til å ta opp lån for å finansiera eit ekstra-utbyte på 188 millionar også for året som kjem. SVs budsjett er ikkje tufta på kreditt, kjøp og sal. SV brukar ikkje desse BKK-pengane til drift, vi trekkjer dei konkret ut og set dei av til viktige investeringstiltak. Det fremste er eit ENØK-tiltak som vil kunna ta Bergen eit aldri så lite kvantesprang fram i ENØK-satsing. Politikk handlar om å velja side, mellom dei som har og dei som ikkje har. SVs budsjett er tufta på at ein skal yta etter evne og få etter behov. Vi slår ring rundt Bergen som velferdskommune og nullar ut dei usosiale kutta byrådet har gjort framlegg om. Vi styrkjer budsjettet til Utekontakten slik at Utekontakten kan halda fram arbeidet sitt blant også utanlandske prostituerte, at DUE-prosjektet kan utviklast og feltarbeidet styrkjast. SV vil reversera kommersialiseringa, anbod og konkurranseutsetjing som tek Bergen steg for steg tilbake til ein minimumskommune vi skulle ha gjort oss ferdige med for 100 år sidan.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s. Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20

Detaljer

SVs alternative bybudsjett 2011

SVs alternative bybudsjett 2011 Hele Bergen! SVs alternative bybudsjett 20 1 Heile Bergen! SV legg med dette fram vårt siste alternative budsjett i denne bystyreperioden. Budsjettet vårt er ei mobilisering for rettvis fordeling og velferd.

Detaljer

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 1. Om Rødts forhold til behandlingen av budsjettet for 2015 2 Kommunene ivaretar oppgaver som er av meget stor betydning både for den enkelte

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716871-67 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 1 Innledning Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. Høyre, Venstre

Detaljer

Byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2008/økonomiplan 2008-2011

Byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2008/økonomiplan 2008-2011 Dato: 28. november 2007 Byrådsak /07 Byrådet Byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2008/økonomiplan 2008-2011 EJR SARK-1212-200613567-36 Hva saken gjelder: Byrådet vil med dette fremme sin tilleggsinnstilling

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 BUDSJETT TRONDHEIM TRONDHEIM BUDSJETT 2015-18

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 BUDSJETT TRONDHEIM TRONDHEIM BUDSJETT 2015-18 Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 BUDSJETT TRONDHEIM 2015 INNLEDNING INNHOLD Innledning s.3 Oppvekst s.4 Helse og velferd s.11 Kultur Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 Giftskyen 9. januar 2010 kl 1230 GRUNNSYN 3 NÆRINGSBYEN BERGEN 4 HAV OG KYSTNÆRINGENE 4 ENERGINÆRINGENE 4 KULTUR- OG OPPLEVELSESNÆRINGENE 5 LANDBRUK 5 OMSORGSBYEN

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni BERGEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 ............... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni Innhold 4 Byrådets forord 10 Kommentarer til regnskapet 20

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer