Tidsskrift for Den norske lægeforening. The Journal of the Norwegian Medical Association. Årsregister Index

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsskrift for Den norske lægeforening. The Journal of the Norwegian Medical Association. Årsregister Index 2006. www.tidsskriftet."

Transkript

1 Tidsskrift for Den norske lægeforening The Journal of the Norwegian Medical Association Årsregister Index 2006

2 Charlotte Haug redaktør Tidsskrift for Den norske lægeforening Legenes hus Akersgata 2 Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Redaktør Charlotte Haug Medisinske redaktører Michael Bretthauer Jan C. Frich Petter Jensen Gjersvik Trine B. Haugen Åslaug Helland Erlend Hem Geir Jacobsen Elisabeth Swensen Kjetil Søreide Torgeir Bruun Wyller Preben Aavitsland Redaksjonskomité Steinar Solberg (leder) Per Brodal Lill-Tove Rasmussen Busund Ola Dale Guri Rørtveit Baard-Christian Schem Terje Vigen Marte Walstad Faste medarbeidere Anne Forus Olav Spigset Kari Tveito Marit Tveito Leiv Otto Watne Ragnhild Ørstavik Lever manus på Internett Sentralbord Redaksjon Telefaks Redaksjonssjef Anne Ringnes Produksjonssjef Berit Seljebotn Manuskriptredaktører Åslaug Flo Marit Fjellhaug Nylund Raida Ødegaard Bilderedaktør Anne Gitte Hertzberg Redaksjonssekretærer Jorunn B. Kvarme Gunn Marit Seberg Liv Thier Nettredaksjonen Nettredaktør Stine Bjerkestrand Hans Petter Fosseng Eline Feiring Gro Rabben Prosjektutvikler Frauke Becher Markedsavdelingen Markedssjef Maud P. Kaino Telefon Stillings-, kurs-, møte- og spesialistannonser Markedssekretær Anne-Britt Dahl Telefon Telefaks Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2005; 125

3 Faglige medarbeidere Ingeborg Sundsvalen Aaberge Olaf G. Aasland Jan O. Aasly Arild Aamodt Leif Aanderud Leif Edvard Aarø Tore G. Abrahamsen Lars A. Akslen Dagfinn Albrechtsen Petter Frode Amland Steinar Aune Joar Austad Bjørn Backe Roald Bahr Søren Jacob Bakke Hans-Jacob Bangstad Anne Grete Bechensteen Haakon Breien Benestad Stein Bergan Robert Bjerknes Sigbjørn Berentsen Tore Julsrud Berg Aasmund Berner Laurence Bindoff Gunnar Bovim Morten Boysen Jørgen G. Bramness Dag Bratlid Guttorm Brattebø Geir Sverre Braut Harald Breivik Mette Brekke Roy M. Bremnes Åse Brinchmann-Hansen Eylert Brodtkorb Johan Nikolai Bruun Dag Bruusgaard Geir Bukholm Rolf Busund Anders Bærheim Anne-Lise Børresen-Dale Kai-Håkon Carlsen Tor Claudi Espen Dietrichs Jan Harald Dobloug Erik Dybing Øivind Ekeberg Hans H. Elverland Lars Engebretsen Bernt A. Engelsen Anne Eskild Jan Folkvard Evensen Ursula Falkmer Per Farup Arnt E. Fiane Øystein Flesland Jon Florholmen Trond Flægstad Karin Øien Forseth Drude Fugelseth Vinjar Fønnebø Per Ivar Gaarder Frode Gallefoss Nils Erik Gilhus Leif Gjerstad K. Gunnar Götestam Lars Gramstad Jan Tore Gran Berit Grøholt Pål Gulbrandsen Anne Berit Guttormsen Rune Haaverstad Hans-Jacob Salve Haga Bjørn Hagen Jens Hammerstrøm Rolf Hanoa Thor Willy Ruud Hansen Staal Hatlinghus Hans Erik Heier Tor Hervig Irene Hetlevik Jøran Hjelmesæth Per Hjortdahl Geir Hoff Bjørn Hofmann Dag Sollesnes Holsen Jan Holt Gunnar Houge Leiv M. Hove Steinar Hunskår Anne Husebekk E. Arne Høiby Marit Sæbø Indredavik Ole-Erik Iversen Per Ole Iversen Morten Bj. Jacobsen Jarl Å. Jakobsen Rune Johansen Truls Erik Bjerklund Johansen Rolf Jorde Thomas Jozefiak Stein Kaasa Emilia Kerty Peter Kierulf Anna Luise Kirkengen John Kjekshus Ulf E. Kongsgaard Erik Kongsgård Einar Kringlen Ivar Sønbø Kristiansen Kirsten Krohg-Sørensen Sigurd Kulseng-Hanssen Kjell Arne Kvistad Tor K. Larsen Håkon Lasse Leira Gunnar Leivseth Olaug S. Lian Anne Kveim Lie Sverre O. Lie Anne Karin Lindahl Rolf Lindemann Karl Erik Lund Olav Lund Claus Lützow-Holm Ole Didrik Lærum Per Magnus Jan Martin Maltau Kirsti Malterud Gudmund Marhaug Ellisiv Bøgeberg Mathiesen Ingrid Melle Anna Midelfart Tore Midtvedt Bente E. Moen Mette Haase Moen Torolf Moen Bjørn Moum Hans Olav Myhre Jørg Mørland Karl Otto Nakken Per Hj. Nakstad Kjersti Narud Svein Arne Nordbø Jan Erik Nordrehaug Gunnar Norgård Johannes Cornelis Nossent Rolf Nyberg-Hansen Hanne Nøkleby Torunn Stene Nøvik Ernst Omenaas Per Omvik Kari Ormstad Ingrid Os Terje Osnes Benedicte Paus Johan Pillgram-Larsen Wenche Reed Åsmund Reikvam Harald Reiso Arthur Revhaug Helge Einar Roald Gisle Roksund Antonio Rosales Karen Rosendahl David Russell Torleif Ruud Marite Rygg Johan Ræder Guri Rørtveit Helga B. Salvesen Kjell Å. Salvesen Inger Sandanger Mårten Sandberg Sverre Sandberg Berit Schei Aina Schiøtz Ellen Schlichting Harald Siem Olav Skatvedt Geir Olve Skeie Geirmund Skeie Ola H. Skjeldal Finn Egil Skjeldestad Eva Skovlund Kari Skullerud Olav Sletvold Lars Slørdal Hans-Jørgen Smith Jannike Engelstad Snoek Steinar Solberg Bjarte G. Solheim Jan Sommerfelt-Pettersen Olav Spigset Anne Cathrine Staff Peer H. Staff Anna Stavdal Sverre Steinsvåg Ragnar Stien Lars Jacob Stovner Malcolm Sue-Chu Eldar Søreide Jon Arne Søreide Odd Søreide Chantal Tallaksen Tom Gunnar Tanbo Dag S. Thelle Eline Thornquist Erik Thorsby Lisbeth Tranebjærg Ole-Bjørn Tysnes Theis Tønnessen Kim Alexander Tønseth Per Vaglum Inger Helene Vandvik Harald Vik-Mo Asgaut Viste Helge Waal Karl-Olaf Wathne Ebba Wergeland Finn Wesenberg Knut Wester Åge Wifstad Vegard Bruun Wyller Pål Zeiner Svein Ødegaard Terje Øiesvold Karen Helene Ørstavik Frank Åbyholm Per Årva Birgitta Åsjö Tidsskriftets målsetting: å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som allmenn kliniker å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling å bidra til holdningsdanning hos legene ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon å fremme den helsepolitiske debatt å være medlemsblad for Den norske lægeforening Utgiver Den norske lægeforening Legenes hus Akersgata 2, Oslo Telefon Telefaks Grafisk produksjon og parallellpublisering: PDC Tangen Abonnement 2006: kr 1540, Abonnementet fornyes automatisk per 1.1. hvert år. Det må sies opp skriftlig. Opplag: Antall utgivelser: 24 nummer per år 126. årgang ISSN Skjema for melding om endring av adresse, stilling og arbeidssted finnes på Tidsskrift for Den norske lægeforening Tidsskriftet betinger seg rett til å oppbevare og publisere artikler og annet stoff også i elektronisk form, f.eks. via Internett. Fagpressens redaktørplakat ligger til grunn for utgivelsen. Alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter. Disse samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller Den norske lægeforenings offisielle synspunkter med mindre dette kommer særskilt til uttrykk.

4 Forfatterregister Siffer foran skråstrek angir nummer, siffer bak angir sidetall Forkortinger Akt aktuelt Anm anmeldelser Brev brev til redaktøren Dr doktoravhandlinger F fremre del Ff fra foreningen Fom for og imot Gjest gjesteskribent Int intervju Intmed internasjonal medisin Jub jubileumsnummer Kom kommentar Kro kronikk Led leder Lip legemidler i praksis Mh medisinsk historie Mk medisin og kunst Mn medisinsk nytt Nf norsk forskning Nfn nytt fra nett Nol noe å lære av Ori originalartikler Oss oss imellom Ove oversiktsartikler Po personlige opplevelser R rettelse Red redaktøren Rep reportasjer Ru rett og urett Ss språkspalten Tema temaartikkel Tt tidligere i Tidsskriftet Tidsskr Nor Lægeforen, register

5 A Abildgaard, Ulrich Ny atomkatastrofe bare en tom trussel? (Ff) 3/360 Abrahamsen, Geir Tore Når bør traumeteam tilkalles? (R) 13-14/1770 Når bør traumeteam tilkalles? (Akt) 10/ Abrahamsen, Jenny Foss Nedsatt fertilitet etter stamcelletransplantasjon (Mn) 18/2355 Abrahamsen, Pål Det viktige første møtet (Kro) 24/ Abrahamsen, Tore G. Diagnostikk av sepsis hos nyfødte (Nol) 13-14/1758 Vaksinering er det verdt pengene? (Tema) 20/ Adami, Hans-Olov Politikk og vitenskap ved screening for kolorektal kreft (Kom) 13-14/ Agger, Ralf Immunologi (Anm) 16/2156 Ahlbom, Anders Grunderna i epidemiologi (Anm) 22/ Aksnes, Håvard Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse (Akt) 21/ Albretsen, Carl Severin Skreddersydd psykiatri? (Brev) 21/2833 Albretsen, Claus Henvisning til nevrolog i Troms og Finnmark (Akt) 23/ Alfredsson, Lars Grunderna i epidemiologi (Anm) 22/ Alfvén, Tobias Grunderna i epidemiologi (Anm) 22/ Ali, Ayaan Hirsi Krev din rett! (Anm) 20/ Alm, Carina S. Alfalinolensyre, kardiovaskulær sykdom og plutselig død (Ove) 21/ Kan fiskeoljer beskytte mot utvikling av atrieflimmer? (Kom) 12/1621 Almås, Elsa Sexologi i praksis (Anm) 20/ Amlie, Jan P. Synkope hos barn og unge voksne (Brev) 21/2831 Amundsen, Ågot Lia Svangerskapsdiabetes hos kvinner fra Sør-Asia (Ove) 8/ Andersen, Anders Nyboe Brug af eet embryon ved assisteret befrugtning (Led) 23/3082 Andersen, Bjørg Marit Jakten på gode kvalitetsindikatorer er et nasjonalt ressursproblem (Brev) 24/3285 Andersen, Ellen Juul Balanse mellom tillit og kontroll i forskning (Ff) 15/1968 Behov for flere overleger (Ff) 12/1640 De glemte krisene (Ff) 13-14/1810 En tragedie (Ff) 9/1241 Engasjert debatt på lederseminaret (Ff) 8/1113 Engasjert generalforsamling (Ff) 19/2566 Fellesnordiske synspunkter på legearbeidsmarkedet (Ff) 15/1965 Fred, tilgivelse og forsoning (Ff) 9/1240 Har nasjonale tidsskrifter en fremtid? (Jub) 3/290-1 Helseeffekter av lange arbeidsskift og nattarbeid (Ff) 16/2170 Legen som leverandør og portvakt (Ff) 19/2567 Legeskyssbåten oppkalt etter lege (Ff) 8/1112 Lydhør prosess (Ff) 20/2712 Med søkelys på kronisk obstruktiv lungesykdom (Ff) 4/495 NSAM har endret allmennmedisinen (Ff) 12/1647 Nødvendig å styrke arbeidsmedisinen (Ff) 10/1375 Overlegen i mediene skurk og helgen? (Ff) 12/1644 Siri Tau Ursin ny leder i Overlegeforeningen (Ff) 18/2425 Siste generalforsamling i Aplf (Ff) 12/1646 Tankevekkende åpning (Ff) 13-14/1804 Til uppskoke på Harley (Ff) 12/1646 Andersen, Geir Øystein Nedsatt glukosetoleranse hos pasienter med akutt hjerteinfarkt (Akt) 17/ Andersen, Kjell-Erik En apotekerlærling krysser sitt spor om Ibsens medisinbestillinger (Mh) 24/ Andersen, Klaus Ejner Klinisk dermatologi og venerologi (Anm) 19/ Andersen, Nils-Tore Minneord Kristoffer Fotland (Oss) 19/2622 Andersen, Per Oskar Minneord Yngve Løyning (Oss) 7/1014 Andersen, Vagn Immunologi (Anm) 16/2156 Andestad, Urd Blåreseptordning i skrøpelig forfatning? (Kro) 13-14/ Andreassen, Alf Henrik Minneord Jan Åmund Grebstad (Oss) 19/2622 Andreassen, Hege K. Helserelatert bruk av Internett i den norske befolkningen (Akt) 22/ Andreassen, Ole A. Farmakogenetikk og skreddersydd behandling ved schizofreni (Tema) 18/ Andreassen, Tone Alm Brukermedvirkning i helsetjenesten (Anm) 18/2417 Andresen, Stein Hivsituasjonen i våre nærområder (Tema) 23/ Andresen, Svend J. Palliasjon med stent ved kreft i oesophagus og cardia (Akt) 12/ Andrew, Marit Norske kvinners holdninger til bruk av østrogentilskudd (Ori) 9/ Angelsen, Anders Kurativ behandling av prostatakreft i Norge i 1998 og 2001 (Akt) 7/912-6 Anstorp, Trine Dissosiasjon og relasjonstraumer (Anm) 21/2843 Antonsen, Kristian Den akutte patient (Anm) 3/350 Apenes, Georg Erstatningsindustrien (Gjest) 4/568 Apold, Jaran Arvelig tarmkreft (Kro) 15/ Arentz-Hansen, Cecilie Legevakthåndboken (Anm) 13-14/1793 Arnestad, Helga Myrseth Medikamentell behandling ved spilleavhengighet (Ove) 10/ Aronsen, Ove Minneord Per Gunnar Ingvaldsen (Oss) 12/1710 Arsky, Gunn Helene Helgefri slanking (Anm) 18/ Arum, Liv Livets uforutsigbarhet (Gjest) 22/3064 Arvesen, Alfred En anleggsarbeider med akutte knesmerter (Nol) 11/ Asbury, S. Principles of operative surgery (Anm) 12/1636 Asbøll, Edmund Erklæringer fra sakkyndig i Seroxat-saken (Brev) 15/1945 Seroxat-saken en replikk (Brev) 8/1082 Aschim, Elin L. Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene? (Kro) 17/ Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene? (Brev) 20/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2006

6 Asvall, Jørund Dykkersyke i Darwins rike (Intmed) 24/ Atar, Dan Medikamentell og ventilatorisk behandling ved akutt hjertesvikt (Ove) 6/ Atkinson, Paul Supervising the doctorate (Anm) 10/1368 Augensen, Kåre Er det barnet eller kvinnen som forløses? (Ss) 13-14/1787 Augestad, Liv Berit Nevronale ceroide lipofuscinoser (Ove) 15/ Aune, Knut-Erik Moen Akutte buksmerter som årsak til innleggelse (Akt) 12/ Aursnes, Ivar Norske kvinners holdninger til bruk av østrogentilskudd (Ori) 9/ Om sannsynlighet og risiko (Kom) 24/3282 Austad, Joar Helseeffekter av sol og solarier (Brev) 15/1946 Vitamin D, soling og solarier (Brev) 12/1625 Austrem, Liv Marie Hør, jeg har noe å fortelle! (Anm) 17/2295 B Babovic, Almira Vaktpostlymfeknuteoperasjon ved brystkreft (Akt) 16/ Bachs, Liliana Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy (Ove) 5/596-8 Backe, Bjørn Fornuft i fødselsomsorgen (Brev) 2/ Nei til screening på gruppe B-streptokokker (Kom) 23/3147 Baergen, Rebecca N. Manual of Benirschke and Kaufmann s pathology of the human placenta (Anm) 12/1636 Baim, Donald S. Angiogenesis and direct myocardial revascularization (Anm) 11/1515 Bakke, Hilde Slimhinnevaksiner i utvikling (Tema) 21/ Bakke, Per Sigvald Opplæring av pasienter i riktig bruk av inhalasjonsmedisiner (Akt) 3/312-4 Bakke, Søren Jacob Endogent Cushings syndrom (Ove) 5/ Nevroradiologi (Jub) 1/107-8 Bakken, Cecilie Pasientbehandlingen påvirkes av tidsskriftene (Jub) 3/291 Allmennleger med svart belte i gipsing (Ff) 8/1115 Analyserer prøver på plattformer (Ff) 5/650 Annonsering skapte debatt (Ff) 20/2708 Betaler for å etablere seg (Ff) 6/810 Ble instruktører i traumeteam-trening (Ff) 10/1376 Blir medlemmer i nye fagmedisinske foreninger (Ff) 19/2570 Dobling av lån fra Lånefondet (Ff) 5/652 En jobb i stadig endring (Ff) 21/2851 Fastlegeordningen en suksess (Ff) 6/814 Fastlegeordningen skaper kontinuitet (Ff) 17/2300 Fikk advokatbrev etter TV-dokumentar (Ff) 15/1964 Fikk medhold i å nekte blodprøve (Ff) 16/2162 Flere ber om juridisk hjelp (Ff) 13-14/1803 Fra mange problemer til ett (Ff) 23/3164 Får kompensasjon for fravær (Ff) 7/956 Får oversikt over etterutdanning (Ff) 10/1372 Har nasjonale tidsskrifter en fremtid? (Jub) 3/290-1 Hederspris til Svein Rønsen (Ff) 18/2424 Håper på faglig løft (Ff) 24/3347 Kan risikere reservedelsbarn (Ff) 17/2301 Krever språktest av turnusleger (Ff) 8/1112 Lager kurs for sakkyndige (Ff) 19/2568 Lavere kontingentandel bekymrer (Ff) 15/1960 Leger må også kunne være svake (Ff) 20/2716 Leger opplever arbeidsmiljøbelastninger (Ff) 18/2427 Mange uten turnusplass (Ff) 6/810 Mener sykehus brøt etiske regler (Ff) 16/2162 Norsk initiativ bak Wonca-vedtak (Ff) 19/2566 Ny avtale om helsenett klar (Ff) 23/3162 Nytt om navn (Oss) 23/3228 Nå må turnus på dagsordenen (Ff) 16/2168 Opptatt av dilemmaer i fengslene (Ff) 23/3164 Problematiske attester (Ff) 5/652 PSL orienterte pasienthjelpere (Ff) 17/2298 Rapportering av avvik en suksess (Ff) 9/1241 Reagerer på sikkerheten for pasientopplysninger i NAV (Ff) 24/3344 Ser mennesket som helhet (Ff) 21/2848 Sier ikke nei til obduksjon (Ff) 2/208 Skal lede psykiaterne (Ff) 19/2569 Spør om ekstra år med veiledning (Ff) 4/494 Støtter legevaktskolleger (Ff) 9/1236 Støtter norm for informasjonssikkerhet (Ff) 19/2569 Uklar rolle for legene i NAV (Ff) 15/1961 Vil formalisere fornyet vurdering (second opinion) (Ff) 11/1523 Vil ha eget servicekontor (Ff) 23/ Vil ha fastlegehjelp mot KOLS (Ff) 2/209 Ville imøtegå faktafeil (Ff) 15/1964 Yngre leger uenige om arbeidstid (Ff) 11/1521 Ønsker flere sykehjem i NOKLUS (Ff) 8/1117 Ønsker kunnskap om mishandling (Ff) 18/2424 Ønsker mer pasientinformasjon (Ff) 13-14/1802 Ønsker pasientrettigheter i Kina (Ff) 5/650 Ønsker utveksling i Norden (Ff) 20/2708 Ønsker å kombinere utdanninger (Ff) 12/ overleger er ikke spesialister (Ff) 8/1117 Bakken, Erling Den norske lægeforenings regnskap 2005 (Ff) 10/1382 Bakken, Kjell Den stygge andungen (Anm) 6/804 Bangstad, Hans-Jacob Avanserte glykerte endeprodukter og hyperglykemi (Ove) 2/155-8 Banja, John Medical errors and medical narcissism (Anm) 4/491 Barritt, Peter Humanity in healthcare (Anm) 2/205 Barstad, Johannes Elias En eldre mann med proteinuri og hyperkalsemi (Nol) 20/ Bartnes, Kristian Når bør traumeteam tilkalles? (Akt) 10/ Når bør traumeteam tilkalles? (R) 13-14/1770 Barton, Belinda Medical statistics (Anm) 5/647 Becker-Christensen, Finn G. Et barn med apnoe (Nol) 7/921-3 Befring, Anne Kjersti Brudd mellom Akademikerne Helse og NAVO (Ff) 12/ Lov om alternativ behandling med kommentarer (Anm) 9/1232 Misvisende påstander om legelønn (Ff) 10/ Ny rammeavtale for avtalespesialister (Ff) 3/356-7 Nytt hovedtariffoppgjør (Ff) 19/2569 Beglinger, Christoph Obesity and binge eating disorder (Anm) 18/2418 Beiske, Antonie Giæver Ønsker vi virkelig å satse på forskning? (Brev) 6/792 Beiske, Marius Joachim Selvbestemt abort ulik fortolkning av «12 fullgåtte uker» (Ori) 13-14/ Bekkelund, Svein Ivar Henvisning til nevrolog i Troms og Finnmark (Akt) 23/ Pasienttilfredshet etter spesialistkonsultasjon for hodepine (Ori) 12/ Bendix, Eva Gratulerer med barnebarnet! (Anm) 24/3335 Benestad, Esben Esther Pirelli Sexologi i praksis (Anm) 20/ Benestad, Haakon Breien Minneord Jens-Gustav Heber Iversen (Oss) 13-14/1874 Benum, Kirsten Dissosiasjon og relasjonstraumer (Anm) 21/2843 Berdal, Jan-Erik Minneord Ivar Kinn (Oss) 17/2342 Tidsskr Nor Lægeforen, register

7 Berg, Anne Birgitte F. Gjennombruddsprosjektet om keisersnitt (Akt) 2/173-5 Berg, Ansgar Risikofaktor for brå hjertedød ved lang QT-syndrom (Ove) 19/ Berg, Jon Andsnes Mye arbeidsrelatert sykdom blant astmatikere (Ori) 18/ Berg, Kjell Minneord Per Gunnar Ingvaldsen (Oss) 12/1710 Berg, Magne Å påvirke det upåvirkelige (Brev) 10/ Berg, Ole Helsevesenet fra venstrepolitikk til høyrepolitikk (Jub) 1/29 Berg, Tore Julsrud Avanserte glykerte endeprodukter og hyperglykemi (Ove) 2/155-8 Bergan, Stein Skreddersydd medisin? (Led) 18/2364 Bergersen, Linda Hildegard Laktat i hjernen uten å surne (Ove) 16/ Trening og hjernehelse (Led) 24/3253 Bergh, Kåre Tularemi som differensialdiagnose ved tumor colli (Akt) 8/ Bergheim, Eldbjørg Lie Dialogisk konsulent (Jub) 1/57 Bergland, Astrid Egenrapportert gangfunksjon, balansetester og risiko for fall hos eldre (Akt) 2/176-8 Bergsaker, David Kristian Erfaringer med botulinumtoksininjeksjoner mot spastisitet hos barn (Akt) 4/450-2 Bergsaker, Marianne A. Riise Influensavaksinering hvorfor, for hvem og med hvilken vaksine? (Tema) 21/ Uønskede hendelser etter vaksinering (Tema) 19/ Vaksinering er det verdt pengene? (Tema) 20/ Bergsjø, Per Om epikriser og taushetsplikt (Brev) 23/3148 Selvbestemt abort ulik fortolkning av «12 fullgåtte uker» (Ori) 13-14/ Svangerskapsomsorg (Anm) 23/3155 Bergsland, Jacob Etablering av moderne hjertekirurgi i Bosnia (Intmed) 13-14/ Bernard, Jean Paul Generelle farmakodynamiske prinsipper (Lip) 16/ Bernat, James L. Palliative care in neurology (Anm) 4/490-1 Berstad, Arnold Autonome målinger ikke helt glemt (Brev) 12/1626 Berthelsen, Herman Appelsin-Herman (Anm) 8/1103 Bhatia, Jatinder Perinatal nutrition (Anm) 7/ Bing, Jon Overvåking (Gjest) 7/1016 Birkeland, Kåre I. Insulinbehandling ved type 1-diabetes hos voksne (Lip) 6/776-8 Insulinbehandling ved type 2-diabetes (Lip) 7/ Klinisk bruk av langtidsvirkende insulinanaloger (Lip) 8/ Bjarnar, Egil Behandling av seksuelle overgripere med leuprorelin (Kro) 5/633-4 Bjelkarøy, Wenche Iren Vurdering av urindyppekultur i primærhelsetjenesten (Ori) 2/ Bjerkedal, Tor Oppfølging av personer som fikk grunnstønad og/eller hjelpestønad som barn (Ori) 4/436-9 Bjerkeset, Ottar A. Minneord Arild K. Olsen (Oss) 8/1174 Bjerkeset, Tormod Akutte buksmerter som årsak til innleggelse (Akt) 12/ Bjertnæs, Øyvind Andresen Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentre (Ori) 21/ Innsamlingsmåte og resultater i brukerundersøkelser i psykisk helsevern (Akt) 11/ PasOpp en metode for å måle brukererfaringer i psykisk helsevern (Akt) 11/ Bjordal, Jan Magnus Farmakoterapi har liten effekt mot artrosesmerter (Mn) 16/2081 Bjordal, Kristin Tilnærming til pasienter som trenger palliativ behandling (Tema) 4/462-6 Tumorrettet palliativ behandling (Tema) 5/ Bjordal, Ole Andreas Bør spesialistutdanningen i allmennmedisin effektiviseres? (Kro) 10/ Bjorvatn, Bjørn Jordstråler et begrep uten vitenskapelig grunnlag (Akt) 24/ Bjune, Gunnar Internasjonal helse også for norske leger (Intmed) 5/642 Vaksiner mot tuberkulose (Tema) 20/ Bjørge, Line Østrogenavhengig angioødem (Nol) 21/2808 Bjørheim, Jens Avansert hjerneforsking i Bergen (Nf) 9/1183 Bedret immunforsvar etter stamcelletransplantasjon? (Mn) 2/132 Beskytter mot cytomegalovirusinfeksjon (Nf) 4/419 B-vitaminer beskytter ikke mot nytt infarkt (Nf) 7/883 Databaser om DNA-varianter (Mn) 5/579 Genvariant knyttet til redusert T-celleaktivitet (Nf) 3/279 Genvarianter og genekspresjon ved brystkreft (Nf) 21/2775 Gir aggressive lymfomer en genprofil (Nf) 12/1583 Hjerneforskning i Oslo (Nf) 8/1023 Hjernens navigasjonssenter kartlegges (Nf) 19/2495 Internasjonal toppforskning i Trondheim (Nf) 19/2495 Internasjonale lymfomanalyser (Nf) 12/1583 Møtepresentasjon påvirker behandlingsvalg (Mn) 10/1309 Ressursgruppe innen kreftforskning (Nf) 21/2775 Samler informasjon fra hjernen (Nf) 9/1183 Sammenheng mellom serumprotein og overlevelse etter transplantasjon (Nf) 24/3241 Slik kan en tumor forberede seg på metastasering (Mn) 10/1305 Spanskesykeviruset er rekonstruert (Mn) 2/132 Stamcelleterapi bedrer ikke hjertefunksjonen etter infarkt (Nf) 18/2353 Store kliniske studier tar tid og krever samarbeid (Nf) 7/883 Studerer cellulære signalveier (Nf) 3/279 Studerer immunforsvarets vaktposter (Nf) 4/419 Tidsskriftet, ekstern fagvurdering og medisinsk publisering (Jub) 1/20-3 Transport av legemiddel gjennom huden (Mn) 11/1457 Ulik sykdomsrisiko i ulike befolkninger (Mn) 5/579 Vaksinasjon gjennom slimhinne (Nf) 6/723 Vaksineforskning ved Rikshospitalet (Nf) 6/723 Viktig forskning for transplanterte pasienter (Nf) 24/3241 Viktig norsk samarbeidsprosjekt (Nf) 18/2353 Viktig reseptor på oligodendrocytter (Nf) 8/1023 Y-kromosomet gir kunnskap om menneskets opphav (Mn) 11/1458 Bjørkkjær, Tormod Fisk ikke bare omega-3 (Ove) 3/ Bjørnland, Kristin Barnekirurgi (Jub) 1/86 Bjørnæs, Helge Minneord Yngve Løyning (Oss) 7/1014 Bjøro, Kristian Fulminant leversvikt ved malign leversykdom (Akt) 7/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2006

8 Blesvik, Siri Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge? (Kro) 12/ Blickstein, Issac Multiple pregnancy (Anm) 15/1957 Bliss, Michael Harvey Cushing (Anm) 24/3339 Blom, Gustav Peter En eldre mann med proteinuri og hyperkalsemi (Nol) 20/ Bloom, Steven L. Williams obstetrics (Anm) 19/2562 Bluestone, Charles D. The eustachian tube (Anm) 10/1369 Blystad, Hans Hivsituasjonen i våre nærområder (Tema) 23/ Blaas, Harm-Gerd K. Gapestokk etter forskningsfusk vil det hjelpe? (Kro) 22/ Boberg, Kirsti Muri Fulminant leversvikt ved malign leversykdom (Akt) 7/917-8 Bogen, Bjarne DNA fremtidens vaksine? (Tema) 22/ Bogousslavsky, Julien Neurological disorders in famous artists (Anm) 13-14/1798 Boller, François Neurological disorders in famous artists (Anm) 13-14/1798 Bollerslev, Jens Endogent Cushings syndrom (Ove) 5/ Bondevik, Gunnar Tschudi Bruk av skuespiller i undervisningen av medisinstudenter (Tema) 16/ Boonstra, Eelco Sykdomsbehandling ved sykepleiere i Botswana (Intmed) 3/344 Borasio, Gian Domenico Palliative care in neurology (Anm) 4/490-1 Borchgrevink, Petter C. Opioidrotasjon og metadon i smertebehandling (Lip) 17/ Borch-Iohnsen, Berit Bør gravide kvinner ta jerntilskudd? (Kro) 16/ Borgejordet, Åse Transfettsyrer i norsk kosthold (Akt) 6/760-3 Borgen, Geir Seksuelle overgrep mot prepubertale barn (Ove) 19/ Borgen, Jan Ytringer som er brysomme, men nødvendige (Gjest) 13-14/1876 Borgen, Karoline Ny teknologi gir nye muligheter i spesialistutdanningen (Ff) 12/1648 Borgen, Sverre Bør spesialistutdanningen i allmennmedisin effektiviseres? (Kro) 10/ Borstad, Ellen Minneord Jens Theodor Biørnstad (Oss) 10/1446 Bottone, Edward J. An atlas of the clinical microbiology of infectious diseases (Anm) 22/2996 Bovim, Gunnar St. Olavs Hospital og plagiatsaken (Brev) 7/935 Brabrand, Knut CT-kolografi for påvisning av kreft og polypper i tykktarm (Ove) 11/ Hemodynamiske forandringer i nyre ved høyresidig hjertesvikt (Brev) 10/1356 Bragelien, Jarle Fra kvakksalver til munnlege? (F) 9/1177 Bramness, Jørgen G. CYP-genotyping ved psykofarmakologisk behandling (Brev) 4/480 Endringer i salg og bruk av flunitrazepam etter 1999 (Ori) 5/ Er z-hypnotika bedre og tryggere sovemedisiner enn benzodiazepiner? (Lip) 22/ Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy (Ove) 5/596-8 Retningslinjer for CYP-genotyping (Mn) 9/1185 Brandt-Hansen, Per Minneord Yngve Løyning (Oss) 7/1014 Brantsæter, Arne Broch Harepest (Led) 8/1034 Histoplasmose blant reisende til Mellom-Amerika (Intmed) 21/ Bratland, Bjørn Warfarinbehandling i allmennpraksis (Akt) 2/162-5 Warfarinbehandling ved atrieflimmer (Brev) 18/ Bratland, Svein Z. Hyperglykemi og uforsvarlig legevirksomhet (Ru) 2/ Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger (Akt) 2/166-9 Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger (R) 5/639 Tilsynssaker mot allmennleger en rettelse (Brev) 13-14/ Bratlid, Dag Det finnes en sannhet (Kom) 15/1942 Dette er sannheten (Brev) 20/ Får barn farlige narkosemidler? (Brev) 4/483 Får barn riktige legemidler? (Brev) 4/481 Intensivbehandling av nyfødte (Jub) 1/98-9 Varsleren den andre versjonen (Kom) 12/ Bratt, Unni Mye arbeidsrelatert sykdom blant astmatikere (Ori) 18/ Brattebø, Guttorm Håndtering av akutte situasjoner (Nol) 24/3272 Medisinstudentar og legar sine haldningar til medisinske feil og pasientskade (Tema) 16/ Organisering av traumemottak stor forbedring på fire år (Ori) 2/145-7 Brean, Are Vaskulære sykdommer i spinalkanalen (Nol) 15/1933 Breckan, Karin Mellom idealer og virkelighet (Jub) 1/121 Bredesen, Atle 101 måter å slutte å røyke på (Anm) 8/1107 Breidablik, Hans-Johan Bevisst diskriminering eller bare norsk rekord i selvgodhet? (Brev) 7/937 Breivik, Jarle Barn med høy feber bør ikke hyperventilere (Mn) 20/2635 Effekt av cellegift mot magekreft (Mn) 18/2355 Bremer, Anna Vagusnervestimulering hos barn med farmakoresistent epilepsi (Ori) 7/896-8 Bremnes, Roy M. Lungekreft mer aktuelt enn noen gang (Kom) 15/1940 Bretthauer, Michael Angioplastikk etter mislykket trombolyse (Mn) 6/725 Bør man screene for okkult blod? (Mn) 7/888 CT-angiografi førstevalg ved lungeemboli (Mn) 18/2359 Glukosamin har ingen effekt ved artrose (Mn) 9/1185 Infliximab virker også mot ulcerøs kolitt (Mn) 3/282 Intensiv insulinterapi forebygger hjerte- og karsykdom (Mn) 5/578 Intraperitoneal kjemoterapi ved ovarialkreft (Mn) 8/1028 Kan CT-kolografi erstatte koloskopi? (Led) 11/1464 Kvalmebehandling ved gastroenteritt hos barn (Mn) 13-14/1722 Ny teknikk ved in vitro-fertilisering (Mn) 12/1587 Nytt legemiddel mot urinsyregikt (Mn) 4/424 Nytt legemiddel ved akutt koronarsyndrom (Mn) 13-14/1723 Oksygen til alle etter kirurgi? (Mn) 2/134 Tidsskr Nor Lægeforen, register

9 Politikk og vitenskap ved screening for kolorektal kreft (Kom) 13-14/ Søvnapné øker risikoen for slag og tidlig død (Mn) 2/134 Thalidomid gir færre tilbakefall (Mn) 9/1189 Økt risiko for refluks ved små vektøkninger (Mn) 16/2082 Brevik, John Ivar Oppfølging av personer som fikk grunnstønad og/eller hjelpestønad som barn (Ori) 4/436-9 Brinch, Lorentz Minneord Per Stavem (Oss) 22/3061 Brinchmann-Hansen, Åse Aksepterer ikke tilbakeholdelse (Ff) 20/2711 Bringedal, Berit Forvirrende rådgivning fra Legeforeningens forskningsinstitutt (Brev) 21/ Gir økt produksjon mer helse? (Kom) 8/ Legers bruk og vurdering av grønn resept (Ori) 8/ Brockington, Ian Eileithyia s mischief (Anm) 23/3156 Brodal, Per Oslo 96 ti år etter (Led) 16/2088 Brodtkorb, Eylert Autoimmun epilepsi (Nol) 6/782 Epilepsi og svangerskap medikamentbruk, anfallskontroll og komplikasjoner (Ori) 19/ Broen, Anne Nordal Undring over Tidsskriftets prioritering (Brev) 13-14/1768 Bruland, Øyvind S. Å hoppe etter svenskene (Brev) 5/637 Brunton, Laurence L. Goodman and Gilman s The pharmacological basis of therapeutics (Anm) 16/2156 Brunvand, Harald Behandling av hjertesvikt med intraaortal ballongpumpe (Akt) 16/ Mindre akuttbehandling til eldre med hjerteinfarkt (Akt) 15/ Bruun, Johan N. Fra dødelig syndrom til kronisk sykdom (Tema) 23/ Infeksjonssykdommer (Jub) 1/97-8 Bruusgaard, Dag Med ryggen mot fremtiden (Kom) 20/2686 Bryn, Elisabeth Blåreseptordning i skrøpelig forfatning? (Kro) 13-14/ Bryne, Magne Tilbaketrekking av: Diagnostikk og behandling av forstadier til munnhulekreft (R) 17/2287 Brænd, Anja Maria Lyche Pasienter nyttig ressurs ved evaluering av medisinstudenters kliniske praksis? (Tema) 16/ Brænden, Odvar Nye standardvedtekter for de fagmedisinske foreningene (Ff) 18/2426 Brørs, Odd Dosering av protonpumpehemmere (Tema) 18/ Dosering av protonpumpehemmere (Brev) 22/2985 Bukholm, Geir Akershus universitetssykehus og tilbaketrekking av artikkel (Brev) 10/1356 Bærheim, Anders Bruk av skuespiller i undervisningen av medisinstudenter (Tema) 16/ Jordstråler et begrep uten vitenskapelig grunnlag (Akt) 24/ Børdahl, Per E. Er det barnet eller kvinnen som forløses? (Ss) 13-14/1787 Børstad, Jorun Mari De «usynlige» barna (Kro) 11/ Bårnes, Hanne Ulrikke Lavt forbruk av medisiner blant bønder (Ori) 4/432-4 Baatrup, Gunnar Genefec en gang til (Brev) 19/2547 Genefec hva skal den brukes til? (Brev) 12/ C Callesen, Torben Den akutte patient (Anm) 3/350 Calman, Kenneth Oxford textbook of palliative medicine (Anm) 5/645 Carlsen, Sven M. Endogent Cushings syndrom (Ove) 5/ Cassileth, Barrie R. PDQ integrative oncology (Anm) 9/ Castberg, Ingrid Hyponatremi ved bruk av psykofarmaka (Lip) 12/ Chawla, Alka Svangerskapsdiabetes hos kvinner fra Sør-Asia (Ove) 8/ Cherny, Nathan Oxford textbook of palliative medicine (Anm) 5/645 Christensen, Erika F. Den akutte patient (Anm) 3/350 Christoffersen, Svein Aage Profesjonsetikk (Anm) 6/803 Claridge, Maria-Terese Coaching for effective learning (Anm) 18/2420 Claudi, Tor Hvorfor er diabetesbehandling så vanskelig? (Led) 6/736 Mellom idealer og virkelighet (Jub) 1/121 Cohn, Jørgen Latin bevar kulturen! (Brev) 19/ Medicinerlatin javist (Brev) 9/1224 Coniam, Stephen Principles of pain management for anaesthetists (Anm) 16/ Cooper, Cary L. Handbook of stress medicine and health (Anm) 2/204 Cordt-Hansen, Kristin Bruk av advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet (Ru) 7/943-6 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven (Ru) 5/643-4 Vilkårene for advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet (Ru) 6/800-1 de Cossart, Linda Cultivating a thinking surgeon (Anm) 2/204 Coucheron, Dag Tid for terapi (Anm) 7/947-8 Couper, Gregory S. Surgical management of congestive heart failure (Anm) 6/806 Crellin, John K. Public expectations and physicians responsibilities (Anm) 11/1517 Cunningham, F. Gary Williams obstetrics (Anm) 19/2562 Curiel, David T. Cancer gene therapy (Anm) 15/1955 D Dahl, Carl-Ivar Kronisk smerte hos traumatiserte flyktninger (Akt) 5/ Dahl, Hans A. Klar ferdig gå! (Anm) 12/1633 Dahl, Inger Marie En 40 år gammel kvinne med anemi (Nol) 22/ Dahl, Lisbeth Fisk ikke bare omega-3 (Ove) 3/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2006

10 Dahl, Solveig Kronisk smerte hos traumatiserte flyktninger (Akt) 5/ Dahl, Tor Erling Legeforeningen -i sin egen verden? (Brev) 11/1495 Dahl, Torbjørn Kirurgisk behandling ved carotisstenose i Norge (Ori) 11/ Dahlberg, Tore Gradering av anatomisk skade etter ulykker (Brev) 4/479 Snøscooterskader (Brev) 3/341 Dahle, Elise Jofrid Bruk av østrogen og alternativ behandling blant norske kvinner år (Akt) 3/ Dalgard, Odd Steffen Forskning med radioaktive isotoper på mennesker (Brev) 7/936 Helseøkonomisk vurdering av kurs i mestring av depresjon (Ori) 5/586-8 Dalin, Roar Eleven med ervervet hjerneskade (Anm) 17/2295 Danielsen, Kirsten PasOpp en metode for å måle brukererfaringer i psykisk helsevern (Akt) 11/ Danielsen, Kåre Dette er sannheten (Brev) 20/2690 Delamont, Sara Supervising the doctorate (Anm) 10/1368 Delaveris, Gerd Jorunn Møller Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler i urin (Ove) 17/ Deng, Gary PDQ integrative oncology (Anm) 9/ Dent, John A. A practical guide for medical teachers (Anm) 16/2153 Deressa, Evita Beinmetabolisme hos nydiagnostiserte cøliakipasienter (Akt) 9/ Diderichsen, Jørgen Legens blikk (Jub) 1/27 Nevronale ceroide lipofuscinoser (Ove) 15/ Dietrich, Christoph Frank Endoscopic ultrasound (Anm) 23/3159 Dietrichs, Espen Glutamat hjernens viktigste transmitter (Led) 20/2643 Hjernen og kulturen (Anm) 24/3330 Nevrologi (Jub) 1/106-7 Vekstfaktorer som nevroprotektiv behandling ved Parkinsons sykdom? (Ori) 7/ Digernes, Vemund Behandlende lege og sykefravær (Brev) 24/3286 Digranes, Asbjørn Vurdering av urindyppekultur i primærhelsetjenesten (Ori) 2/ Diseth, Rigmor Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge? (Kro) 12/ Donaldson, Liam The nation s doctor (Anm) 13-14/ Dotevall, Leif Histoplasmose blant reisende til Mellom-Amerika (Intmed) 21/ Douglas, Joanne T. Cancer gene therapy (Anm) 15/1955 Doyle, Derek Oxford textbook of palliative medicine (Anm) 5/645 Drage, Mona Hivepidemien i den tredje verden verre enn forventet? (Tema) 23/ Dubner, Ronald The paths of pain (Anm) 15/ Dudman, Susanne Gjeruldsen Fra dødelig syndrom til kronisk sykdom (Tema) 23/ Kikhoste et økende problem i Norge (Ove) 3/305-8 Dufva, Eva-Maria Astma, allergi och eksem i arbetslivet (Anm) 21/ Duvaland, Lars Endring i kosmetikkforskriften (Ff) 20/2711 Dyb, Sigurd Klinisk farmasøyt og legemiddelbruk ved geriatrisk sengepost (Brev) 23/3148 von Düring, Vidar Tilbakeføring av ett embryo ved assistert befruktning (Akt) 23/ Dyrkorn, Roar Generika udokumentert virkning? (Brev) 19/2548 Generika udokumentert virkning? (Brev) 22/2986 Døving, Erik Organisasjonsteori på norsk (Anm) 13-14/ E Edvardsen, Thor Behandling av hjertesvikt med intraaortal ballongpumpe (Akt) 16/ Edwards, Steven D. Disability (Anm) 2/205 Eggen, Anne Elise Behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom i norske sykehus (Brev) 2/191-2 Eggen, Elisabeth Holmboe Vanlige mennesker (Jub) 1/73 Eia, Harald Om sammenhengen mellom medikamenter og medikamentpromoteringsprodukter (Gjest) 16/2220 Eichstetter, Birgit Leikanger En syk manns møte med Prosedyrene (Po) 24/3325 Eide, Johan Kreft hos barn gode resultater kan bli enda bedre (Kro) 7/926-9 Eikeland, Ole-Johan Yrke og medisinbruk resultat fra Helseundersøkelsen i Hordaland (Ori) 16/ Eik-Nes, Sturla H. Gapestokk etter forskningsfusk vil det hjelpe? (Kro) 22/ Eikvar, Lars Arbeidsmiljøloven og legers arbeidssituasjon (Brev) 17/2287 Arbeidsmiljøloven og sykehuslegers arbeidssituasjon (Ff) 10/1377 Einhorn, Stefan Den sjunde dagen (Anm) 13-14/1795 Ekanger, Kari Virkestoffnavn eller merkenavn? (Brev) 8/1081 Ekanger, Merethe Barnevern medier og juss (Anm) 11/1513 Ekbom, Anders Politikk og vitenskap ved screening for kolorektal kreft (Kom) 13-14/ Ekeberg, Øivind Bruk av elektrokonvulsiv terapi (Led) 13-14/1728 Hva bør gjøres ved selvmordsatferd? (Led) 22/2932 Ekeland, Arne Minneord Susan Drøsdal (Oss) 15/2070 Ekerhovd, Erling Infertilitetsbehandling av menn med azoospermi (Ove) 12/ Ellefsen, Bodil Helsetjenesteforskning (Anm) 10/1367 Ellingsen, Christian Lycke På kjempenes skuldrer (Brev) 12/1626 Elverland, Hans H. Øre-nese-halssykdommer (Jub) 1/ Emblem, Ragnhild Barnekirurgi (Jub) 1/86 Tidsskr Nor Lægeforen, register

11 Enden, Tone Kateterbasert trombolytisk behandling ved akutt dyp venetrombose (Kom) 13-14/1765 Enebakk, Klara Legeforeningens landsstyremøte 2006 (Ff) 5/654-5 Engebretsen, Lars Klinisk bruk av COX-hemmere en konsensus (Ove) 5/591-5 Ortopedisk kirurgi (Jub) 1/ Engedal, Knut Frontotemporalappsdemens (Nol) 2/183 Omsorgstilbud til hjemmeboende personer med demens (Akt) 15/ Engeland, Anders Endringer i salg og bruk av flunitrazepam etter 1999 (Ori) 5/ Hvor mange og hvem behandles medikamentelt for diabetes mellitus? (Akt) 6/ Engelsen, Bernt A. Epilepsi og svangerskap medikamentbruk, anfallskontroll og komplikasjoner (Ori) 19/ Vagusnervestimulering (Led) 7/895 Engeset, Arnfinn Førstegangsgammel (Po) 11/1511 Smiger (Po) 12/1632 Engstrand, Per Organisering av palliasjon i og utenfor sykehus (Tema) 3/ Eri, Bente Elektrokonvulsiv terapi i Ullevål sektor i Oslo (Akt) 13-14/ Eriksen, Elisabeth Hvor mange og hvem behandles medikamentelt for diabetes mellitus? (Akt) 6/ Eriksen, John Diabetes og livskvalitet (Anm) 21/2843 Eriksen, Ragnar Hemodynamiske forandringer i lever og nyre ved høyresidig hjertesvikt (Ori) 6/743-6 Hemodynamiske forandringer i nyre ved høyresidig hjertesvikt (Brev) 10/1356 Eriksen, Willy Myalgisk encefalomyelopati upresis rapport med tvilsomme konklusjoner (Brev) 16/2144 Eriksson, Ann-Sofie En ti år gammel gutt med progredierende nevrologiske utfall (Nol) 6/ Vagusnervestimulering hos barn med farmakoresistent epilepsi (Ori) 7/896-8 Eritsland, Jan Nedsatt glukosetoleranse hos pasienter med akutt hjerteinfarkt (Akt) 17/ Ernø, Per Erik Egne observasjonssenger i en kirurgisk sengepost (Kom) 3/339 Ertzeid, Gudvor Assistert befruktning med ett embryo (Akt) 23/ Ervik, Bente Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling (Tema) 5/620-3 Eskild, Anne Abort hos unge kvinner betydningen av oppvekst og sosial klasse (Ori) 13-14/ Gravide med ikke-svangerskapsrelatert sykdom (Nol) 12/1614 Nemndbehandlede svangerskapsavbrudd i Oslo (Akt) 13-14/ Espnes, Ketil Arne Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler i urin (Ove) 17/ Evang, Johan Arild Endogent Cushings syndrom (Ove) 5/ Evensen, Stein A. Minneord Per Stavem (Oss) 22/3061 Evensen, Åsa Rytter Balansegang og ryggrad (Jub) 1/44 F Falch, Jan Arvid Beinmetabolisme hos nydiagnostiserte cøliakipasienter (Akt) 9/ Generika udokumentert virkning? (Brev) 19/2548 Falkum, Erik Hva vet norske leger om egne hjelpe- og støtteordninger? (Ori) 24/ Fanaroff, Avroy A. Fanaroff and Martin s Neonatal-perinatal medicine (Anm) 16/2157 Fang, James C. Surgical management of congestive heart failure (Anm) 6/806 Fangen, Kim I vårt felles blod er det hiv (Gjest) 23/3232 Ny tid ny inspirasjon (Kom) 23/3146 Farstad, Teresa Det finnes en sannhet (Kom) 15/1942 Dette er sannheten (Brev) 20/ Varsleren den andre versjonen (Kom) 12/ Fauli, Siri Ønsker flere sykehjem i NOKLUS (Ff) 8/1117 Fedorcsak, Peter Assistert befruktning med ett embryo (Akt) 23/ Feiring, Berit Det norske vaksinasjonsprogrammet (Tema) 19/ Feiring, Eline Alternativ behandling mot kreft hva virker? (Nfn) 6/732 Alvorlige bivirkninger meldes ikke (Nfn) 12/1591 Aspartam er trygt (Nfn) 12/1590 Brosjyrer fra industrien hva skal man tro? (Nfn) 8/1031 Bønder har økt risiko for giftskader (Dr) 9/1182 Cytokinproduksjon viktig ved cøliaki (Dr) 15/1882 Derfor blir barn med Tourettes syndrom bedre (Dr) 24/3240 Dårlig opplæring i bruk av sykehusutstyr (Nfn) 4/427 Effektiv behandling ved atrieflimmer (Dr) 18/2352 Ektefellen får ikke ta det vanskelige valget (Nfn) 17/2234 En enklere blåreseptordning (Nfn) 8/1030 Endelig egne medisiner for barn (Nfn) 13-14/1724 Flere melder fra om uønskede hendelser (Nfn) 9/1190 Flyreiser kan gi oksygenmangel (Dr) 8/1022 For sent til sykehus etter hjerneslag (Nfn) 2/139 Forenklet behandling av levercyster (Dr) 22/2922 Fremskritt innen lungekreftbehandling (Dr) 12/1582 Gav redaktøren sparken (Nfn) 3/284-5 Granateplejuice kan bremse prostatakreft (Nfn) 16/2085 Heftig adressedebatt ved UiO (Nfn) 18/2360 Hvor står stamcelleforskningen nå? (Nfn) 5/581 Hører heller på venner enn på forskere (Dr) 13-14/1718 Kan godt renhold forebygge MRSA? (Nfn) 20/2639 Klare anbefalinger ved korsbåndsskader (Dr) 23/3072 Knallhard kritikk mot Sudbø (Nfn) 15/1888 Kraftig opprydning i sykehusarkivene (Nfn) 9/1191 Leger er også uenige (Dr) 21/2774 Lenge leve nasjonale tidsskrifter (Jub) 3/290 Mange reklamerer ulovlig (Nfn) 11/1460 Mer skånsom beinforlengelse (Dr) 19/2494 Mulig behandling av fugleinfluensa? (Nfn) 7/891 Nok en redaktør avskjediget (Nfn) 7/890 Norge bruker minst antibiotika (Nfn) 13-14/1725 Nytt om navn (Oss) 15/2068 Nytt om navn (Oss) 16/2216 Nytt om navn (Oss) 19/2620 Nytt om navn (Oss) 20/2765 Nytt om navn (Oss) 21/2912 Nytt om navn (Oss) 22/3060 Nytt om navn (Oss) 23/3228 Nytt om navn (Oss) 24/3400 Omega-3 og sunn mat halverer dødeligheten (Nfn) 2/138 Omsorgsmeldingen godt mottatt (Nfn) 20/2638 Overrasket over at ingen reagerte før (Nfn) 4/426 Raskere diagnose med BNP (Dr) 11/1454 Redusert dødelighet i geriatrisk avdeling (Dr) 10/1302 Skepsis til selvtest av Chlamydia (Nfn) 15/1889 Stekt kjøtt kan gi økt kreftrisiko (Dr) 19/2494 Stor feiring av Tidsskriftets 125 første år (Jub) 3/288-9 Strid i rettsmedisinsk kommisjon (Nfn) 6/733 Svangerskapsforgiftning kan gi nyresykdom (Nfn) 5/580 Tidsskriftets beste oversiktsartikkel (Jub) 3/289 Trening gir utbytte for kreftpasienter (Dr) 17/2226 Uenighet om faren ved matallergi (Nfn) 18/2361 Verden mangler leger (Nfn) 11/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2006

12 Vet for lite om forebyggende medisin (Dr) 16/2078 Vet ikke hvordan de er omskåret (Nfn) 16/2084 Ønsker å maile med legen (Nfn) 17/2235 Fekjær, Hans Olav Behandling av spilleavhengighet (Led) 10/1312 Feruglio, Siri Histoplasmose blant reisende til Mellom-Amerika (Intmed) 21/ Figenschow, Wenche Barnevern medier og juss (Anm) 11/1513 de Figueiredo, Ivo Henrik Ibsen. Mennesket. (Anm) 11/1517 Finsnes, Kai Apotekene har spart pasient og folketrygd for 500 millioner kroner (Brev) 2/192-3 Fischer, Anders Politikk og vitenskap ved screening for kolorektal kreft (Kom) 13-14/ Fish, Della Cultivating a thinking surgeon (Anm) 2/204 Fiskerud, Ann-Kristin Å ha flerkulturell bakgrunn og være psykisk syk (Gjest) 17/2344 Fjære, Hans Thomas Minneord Kjell Gjertsen (Oss) 6/874 Flaten, Olav Får barn riktige legemidler? (Brev) 4/481 Flatø, Berit Klinisk bruk av COX-hemmere en konsensus (Ove) 5/591-5 Flo, Kari Omskjæring av kvinner komplikasjoner og behandling (Kro) 4/475-7 Flovik, Anne Marie Munnstell (Anm) 9/1230 Flugsrud, Liv Birkeland 50 år med poliovaksine i Norge (Led) 24/3251 Fløttum, Kjersti En språklig analyse av norsk medisinsk prosa (Jub) 1/65-8 Flåøyen, Arne Norske helseforskere og EUs rammeprogram for forskning (Brev) 21/2834 Folge, Lotte Lise Mehmet-saken en seier for pressen? (Gjest) 6/876 Folstad, Torbjørn Abort mer enn tall, mer enn Tidsskriftet (Brev) 17/2285 Forbes, Scott A natural history of families (Anm) 3/350 Forfang, Kolbjørn Minneord Axel Boeck Aubert (Oss) 24/3402 Forman, Axel Gynækologi (Anm) 12/ Formo, Tomas Diagnostisering og behandling av post-traumatisk stresslidelse (Brev) 16/2143 Forseth, Karin Øien Fibromyalgi og medikamentell behandling (Lip) 11/ Forus, Anne Affektive lidelser og migrene (Dr) 20/2630 Detaljert informasjon om hjertets funksjon (Dr) 22/2922 Diagnostikk og behandling av nyrekreft (Dr) 9/1182 Forkjølelsesvirus i kreftbehandling (Dr) 18/2352 Fosterdiagnostikk og medfødte misdannelser (Dr) 12/1582 Hjertefunksjon hos nyfødte ved hypoksi og reoksygenering (Dr) 10/1302 Komplementaktivering ved mekoniumaspirasjonssyndrom (Dr) 24/3240 Kromosomavvik i kreftdiagnostikk (Dr) 16/2078 Må ta meningokokksykdom på alvor (Dr) 20/2630 Ny kunnskap om Parkinsons sykdom (Dr) 23/3072 Ny terapeutisk hivvaksine (Dr) 15/1882 Ny viten om hvordan hjerteceller kommuniserer (Dr) 8/1022 Ny viten om invasjon og blærekreft (Dr) 11/1454 Overtidsgravide bør følges opp bedre (Dr) 21/2774 Rotterace med kardiovaskulær effekt (Dr) 17/2226 T-celler er nøkkelen ved immunsvikt (Dr) 13-14/1718 Foss, Christina Helsetjenesteforskning (Anm) 10/1367 Fosse, Erik Etablering av moderne hjertekirurgi i Bosnia (Intmed) 13-14/ Fossen, Ditlev Fornuft i fødselsomsorgen (Brev) 2/189 Fosseng, Hans Petter Tidsskriftet og Legeforeningen ti år på Internett (Jub) 1/24 Fosså, Sophie D. Behandling av hormonresistent prostatakreft (Akt) 21/ Kurativ behandling av prostatakreft i Norge i 1998 og 2001 (Akt) 7/912-6 Malignt melanom diagnostikk og behandling (Ove) 23/ Franco, Kenneth L. Advanced therapy in thoracic surgery (Anm) 3/351 Fredheim, Olav Magnus S. Opioidrotasjon og metadon i smertebehandling (Lip) 17/ Fredriksen, Audun Gir støtte til EU-direktiv (Ff) 7/958 Journalen er et arbeidsredskap (Ff) 3/358 Legeforeningens rolle i medisinsk utdanning og kompetanseutvikling (Jub) 1/78-81 Vil endre dopinglisten (Ff) 9/1239 Vil ikke ha foretrukne antihistaminer (Ff) 7/956 Frei, Emil Cancer Medicine 7 (Anm) 20/2703 Frich, Jan C. Beretninger fra livet med amyotrofisk lateral sklerose (Mk) 24/ Den fatale historie Ibsens helse i hans siste år (Mh) 11/ En spåmanns gjensyn med sine prognoser (Jub) 1/30-1 Forestillinger om sykdom forventninger til helse (Jub) 1/45-8 Formidling og helseopplysning en farlig bedrift? (Tt) 21/2915 Følgetilstand etter sanatorieopphold? (Tt) 11/1575 Globale helseproblemer og akutte kriser (Red) 20/2641 Helse og helserettigheter (Intmed) 2/196-7 Hvilken plass har pasientens familiehistorie i morgendagens medisin? (Kro) 18/ Ibsen, legene og Tidsskriftet (Red) 8/1033 Ibsens siste år legene og deres krevende pasient (Mh) 11/ Kakkelovn til besvær (Tt) 5/715 Kultur og livsvilkår (F) 8/1017 Kvinnen og hjertet (F) 6/717 Legen som kunstner (Tt) 13-14/1875 Leger overser kvinners risiko for hjertesykdom (Mn) 6/729 Medisin og kunst (Red) 24/3249 Medisin og vitenskap i perspektiv (Red) 2/143 Morgenbønn for leger (Tt) 10/1447 Møtet med pårørende etter dødsfall (Tt) 23/3231 Noen ord med på veien (Tt) 18/2487 Om testikler og vannlatingsbesvær (Tt) 7/1015 Psykoterapi ad modum Hitler (Tt) 3/411 Seksualfysiologi og parfyme (Tt) 16/2219 Skyldes demens cerebrale mikroemboli? (Mn) 12/1589 Stockmann og den brutale virkeligheten (Tt) 8/1175 Tidsskriftet, ekstern fagvurdering og medisinsk publisering (Jub) 1/20-3 Ønskekvistens fysiologi (Tt) 19/2623 Frisvold, Odd Johan Men det var lege jeg ville være (Jub) 1/58-9 Frogner, Truls LEV! tankekraft mot kreft (Anm) 15/1955 Fryjordet, Jorunn Lokalsykehusfunksjonen må styrkes ved alle sykehus (Ff) 10/1373 Frøland, Stig S. Aidsepidemien 25 år (Kro) 23/ Vanlig variabel immunsvikt (Nol) 5/615 Fugelli, Per Forestillinger om sykdom forventninger til helse (Jub) 1/45-8 Furseth, Astor Drept av bjørn og ulv (Anm) 8/ Tidsskr Nor Lægeforen, register

13 Furu, Kari Endringer i salg og bruk av flunitrazepam etter 1999 (Ori) 5/ Fyrand, Live Sosialt nettverk (Anm) 16/2160 Fønnebø, Vinjar Kreftpasienter og helsekost legens rolle (Led) 6/737 Førde, Reidun Får eldreomsorgen nok ressurser? (Akt) 15/ Lindrende sedering til døende (Tema) 4/471-4 Respiratorbehandling av pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (Ff) 4/498 Uriktig fremstilling og skjult inhabilitet (Brev) 2/191 G Galta, Karen Mord-selvmord i nære relasjoner (Anm) 11/1514 Gamnes, Jann Minneord Anders Forsdahl (Oss) 7/1014 Garden, O. James Hepatobiliary and pancreatic surgery (Anm) 3/351 Garløv, Ida Fastlegen og psykisk sykdom blant barn og ungdom (Ori) 3/ Garratt, Andrew Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentre (Ori) 21/ Innsamlingsmåte og resultater i brukerundersøkelser i psykisk helsevern (Akt) 11/ PasOpp en metode for å måle brukererfaringer i psykisk helsevern (Akt) 11/ Garåsen, Helge Organisering av palliasjon i og utenfor sykehus (Tema) 3/ Gaustad, Frode Politikk i Tidsskriftet (Brev) 19/2549 Geiran, Odd R. Behandling av hjertesvikt med intraaortal ballongpumpe (Akt) 16/ Minneord Steffen Birkeland (Oss) 22/3061 Gelius, Einar Resepten på det gode liv (Gjest) 5/716 Gerlach, Jes Søvn (Anm) 18/ Getz, Linn Sex, jakt og faglighet (Brev) 23/3149 Gibson, Stephen J. Pain in older persons (Anm) 19/2563 Giercksky, Karl-Erik Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner (Akt) 20/ Gilbert, Mads Gaza ein kommentar (Brev) 19/2550 Sommerregn i Gaza (Kro) 16/ Gilhus, Nils Erik Svangerskap, fødsel og nevrologisk sykdom (Led) 19/2506 Gilja, Odd Helge Ultrasonografi i gastroenterologi (Jub) 1/118-9 Gjellestad, Axel Minneord Per Gunnar Ingvaldsen (Oss) 12/1710 Gjerberg, Elisabeth Enhetlig ledelse fortsatt en varm potet? (Akt) 8/ Gjerdet, Nils Roar Kontaktallergi i munnhulen (Tema) 10/ Gjersvik, Petter Abort av jentefostre er vanlig i India (Intmed) 5/642 Demens øker i alle verdensdeler (Intmed) 4/486 Forløp av hivinfeksjon uten antiretroviral behandling i Sør-Afrika (Intmed) 23/3152 Fot og diabetes (F) 17/2221 Global helseforskning i Norge (Intmed) 8/1094 Hud og veneriske sykdommer (Jub) 1/94-5 Hvordan forebygge postpartumblødning i fattige land? (Intmed) 22/2990 Ikke «peer review» på norsk (Ss) 24/3327 Intermitterende malariabehandling (Intmed) 11/1510 Jern- og folattilskudd bedrer ikke barns helse i fattige land (Intmed) 7/940 Kastebasert kvotesystem for legestudier i India (Intmed) 15/1950 Navlebetennelse hos nyfødte kan forebygges (Intmed) 11/1510 Overbehandling og overhospitalisering (Intmed) 10/1362 Påvirker behandling mot innvollsorm atopisk sykdom? (Intmed) 13-14/1782 Registreringsvansker for antiretrovirale legemidler i Afrika (Intmed) 9/1228 Resistens mot nye malariamidler (Intmed) 3/344 Resistent tuberkoluse øker blant hivinfiserte i Sør- Afrika (Intmed) 24/3322 Røyking er en årsak til sosial ulikhet i dødelighet (Intmed) 17/2290 Stort potensial for kreftforebygging (Intmed) 2/196 Svært god effekt av Hib-vaksinering i Kenya (Intmed) 19/2554 Tidsskriftet, ekstern fagvurdering og medisinsk publisering (Jub) 1/20-3 Til forsvar for forelesningen (Red) 16/2087 Ulikheter ved fødselshjelp i Bangladesh (Intmed) 6/796 Vaksinering mot rotavirus i Usbekistan? (Intmed) 20/2694 Vellykket HAART-behandling i Malawi (Intmed) 12/1630 Gjevik, Elen Livet setter sine spor (Ove) 7/ Glavin, Kari På ungdoms premisser (Anm) 9/1231 Glomsaker, Tom Ny svensk spesialitetsstruktur (Led) 12/1594 Gløersen, Einar Minneord Ivar Kinn (Oss) 17/2342 Gniadecki, Robert Akuta hudsjukdomar (Anm) 12/1634 Godal, Tore Vaksinasjon i et utviklingsperspektiv (Tema) 20/ Gogstad, Anders Chr. Der veiene skiltes (Anm) 8/1106 Goldberg, Billy Hvorfor har menn brystvorter? (Anm) 22/2997 Goldberg, David J. Laser dermatology (Anm) 15/1956 Gouma, D.J. Integrated medical and surgical gastroenterology (Anm) 12/ Gradek, Grzegorz Psykisk aktivitet er også viktig (Brev) 21/2833 Graff, Ingvild Eide Fisk ikke bare omega-3 (Ove) 3/ Graff-Iversen, Sidsel Får kvinner like god behandling for hjertesykdom som menn? (Kro) 6/785-7 Grammeltvedt, Gorm A. Hyperglykemi og uforsvarlig legevirksomhet (Ru) 2/ Gran, Jan Tore Fibromyalgi og medikamentell behandling (Lip) 11/ Iskemiske sår ved systemisk bindevevssykdom (Ove) 23/ Revmatologi (Jub) 1/114 Gran, Sarah Frandsen Pasienter nyttig ressurs ved evaluering av medisinstudenters kliniske praksis? (Tema) 16/ Granbo, Randi Hvordan ivareta sykehjemsbeboernes behov for bevegelse? (Kro) 15/ Granås, Anne Gerd Endring av resepter i apotekene (Akt) 13-14/ Forskrivningsfeil omfang og oppklaring (Ori) 3/296-8 Gravklev-Ludvigsen, Jane Epilepsiens mange ansikter (Anm) 7/950 Gravning, Jørgen A. Ferdighetssenteret hjelp til ansvar for egen læring (F) 16/2073 Ferdighetstrening (Tema) 16/ Plutselig uventet dødsfall etter perkutan koronar intervensjon (Nol) 16/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2006

14 Gravseth, Hans Magne Risikofaktorer for ulykkesskader i bygge- og anleggsbransjen (Akt) 4/453-6 Gregersen, Jan Råd til varslere (Brev) 18/2409 Greve, Gottfried Atrioventrikulær nodal takykardi hos barn (Ove) 18/ Risikofaktor for brå hjertedød ved lang QT-syndrom (Ove) 19/ Grill, Valdemar Tilleggsmedisinering med liotyronin ved hypotyreose? (Brev) 24/3285 Grimen, Harald Kulturelle perspektiver på sykdom og helse (Anm) 24/3333 Grimnes, Ole Kr. Der veiene skiltes (Anm) 8/1106 Grimsmo, Anders Bør pasienter i allmennpraksis tilbys kopi av dagens journalnotat? (Akt) 5/603-4 Elektronisk legehåndbok en døråpner for bruk av faglige retningslinjer? (Akt) 18/ Elektronisk resept uten bivirkninger? (Ove) 13-14/ Grimstad, Ottar CPME og anna internasjonalt arbeid (Ff) 10/ Grody, Wayne W. Cancer diagnostics (Anm) 7/949 Grotmol, Tom Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene? (Kro) 17/ Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene? (Brev) 20/2688 Grude, Nils Økende forekomst av antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner (Akt) 8/ Grut, Lisbet Fastlegens møte med flyktninger (Ori) 10/ Grydeland, Thomas Blix Opplæring av pasienter i riktig bruk av inhalasjonsmedisiner (Akt) 3/312-4 Grøholt, Berit Barne- og ungdomspsykiatri (Jub) 1/85 Bipolare lidelser hos barn og ungdom (Ove) 3/302-4 Livet setter sine spor (Ove) 7/ Grøndalen, Ingvild Marie Ferdighetssenteret hjelp til ansvar for egen læring (F) 16/2073 Ferdighetstrening (Tema) 16/ Grønlund, Tove Ingjerd Ønsker Tidsskriftet fortsatt å sensurere åpenhet om abort? (Brev) 17/2285 Grønn, Morten Dette er sannheten (Brev) 20/2690 Gulbrandsen, Magnus Forskning ved universitetene (Anm) 3/348-9 Gullestad, Siri Erika Underteksten (Anm) 11/1512 Gulsvik, Amund Pensjonerte legeforskere en forskningsressurs? (Kom) 8/ Gundersen, Vidar Glutamat hjernens viktigste transmitter (Led) 20/2643 Gurney, Jud Diagnostic imaging: Chest (Anm) 21/2845 Gylseth, Christopher Hals En forbannet svartsmusket redaktør! (Anm) 24/3339 Gøtzsche, Peter C. Rationel klinik (Anm) 20/ Gaarder, Christine Fagfeller våkne opp! (Brev) 5/636 Livet stod ikke til å redde eller? (Led) 2/144 Gåsemyr, Kristin Abort ikke lenger behov for forskning? (Brev) 21/2832 H Hadziselimovic, Mehdin Etablering av moderne hjertekirurgi i Bosnia (Intmed) 13-14/ Hafsahl, Einar Muskulær anspenthet i beina et underkjent problem (Brev) 22/ Hafstad, Anne På helsa løs? (Anm) 17/ Hafting, Marit Fastlegen og psykisk sykdom blant barn og ungdom (Ori) 3/ Forebyggende mentalhygiene ved Mekong (Intmed) 23/ Hagberg, Arne Olav L. Himmel og jord i bevegelse (Anm) 13-14/1792 Hagen, Inge Jøran Transient pseudohypoaldosteronisme hos spedbarn med vesikoureteral refluks (Akt) 3/315-7 Hagen, Knut Migrenebehandling ved graviditet og amming (Lip) 23/ Haldorsen, Tor Brystkreftforekomst før og etter innføring av mammografiscreening (Ori) 22/ Hall, Jesse B. Principles of critical care (Anm) 10/1368 Hallan, Stein Stadieinndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisk nyresykdom (Ove) 9/ Hallas, Peter Folk er fattige ikke primitive (Intmed) 8/ Hallquist, Anne Cecilie Norske kvinners holdninger til bruk av østrogentilskudd (Ori) 9/ Halvorsen, Bente LOX-1 en aktør ved hjerte- og karsykdommer? (Ove) 6/753-5 Hamdi, Moustapha Vertical scar mammaplasty (Anm) 19/2564 Hamid, Qutayba Physiological basis of respiratory disease (Anm) 15/1957 Hammerstrøm, Jens En uvanlig årsak til en vanlig tilstand (Nol) 22/2960 Hammond, Dennis C. Vertical scar mammaplasty (Anm) 19/2564 Hamran, Olav Himmel og jord i bevegelse (Anm) 13-14/1792 Handal, Gunnar Et pedagogisk nyskapende læreverk (Brev) 24/3287 Studieplaners liv og forvitring (Jub) 1/74-7 Haneberg, Bjørn Slimhinnevaksiner i utvikling (Tema) 21/ Hanks, Geoffrey Oxford textbook of palliative medicine (Anm) 5/645 Hansen, John-Bjarne Behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom i norske sykehus (Brev) 2/192 Hansen, Odd Arne Henvisning til nevrolog i Troms og Finnmark (Akt) 23/ Hansen, Torstein Schrøder Undervisning med tvang (Kom) 16/2140 Hansen, Vidje Uvitenskapelig om biologiske rytmer og depresjon (Brev) 13-14/ Hanssen, Kristian F. Svangerskapsdiabetes hos kvinner fra Sør-Asia (Ove) 8/ Hansson, Lars-Erik Akut kirurgi (Anm) 12/ Tidsskr Nor Lægeforen, register

15 Harbitz, Thorstein B. Skjermende silikonprotese ved bestråling for residiv av coloncancer (Akt) 4/447-9 Harboe, Morten Dette er ikke vår medisinske etikk (Kom) 17/2283 Tuberkulosens nye ansikt i Norge (Kro) 20/ Harden, Ronald M. A practical guide for medical teachers (Anm) 16/2153 Harg, Pernille Kan vi stole på Statens legemiddelverk? (Brev) 21/ Harper, Gordon The soul of a doctor (Anm) 24/3340 Harr, Marianne Efskind Vaktpostlymfeknuteoperasjon ved brystkreft (Akt) 16/ Harsem, Nina Kittelsen Minneord Jens Theodor Biørnstad (Oss) 10/1446 Hartmann, Anders Hyperkalsemi og proteinuri (Nol) 20/2668 Stadieinndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisk nyresykdom (Ove) 9/ Hasle, Gunnar Histoplasmose blant reisende til Mellom-Amerika (Intmed) 21/ Hasli, Elinor Eleven med ervervet hjerneskade (Anm) 17/2295 Hasvold, Toralf Karriereønsker blant medisinstudenter i Tromsø (Tema) 16/ Minneord Anders Forsdahl (Oss) 7/1014 Hatlinghus, Staal Intervensjonsradiologi (Jub) 1/ Minneord Jan Lundbom (Oss) 11/1574 Hauff, Edvard Fastlegens møte med flyktninger (Ori) 10/ Kronisk smerte hos traumatiserte flyktninger (Akt) 5/ Haug, Charlotte Alarm! Alarm! (F) 12/1577 Aldri utlært (F) 16/2073 Bekymringsmelding (F) 4/413 Boomeritt som bumerang (F) 9/1177 Det norske klassesamfunnet (F) 6/717 Du må ikke tåle (Red) 19/2503 En bedre plass i køen (F) 22/2917 En legefiende? (Red) 10/1311 Et år i tidsskriftenes tegn (F) 24/3233 Fare for konflikter igjen (F) 11/1449 For godt til å være sant (Red) 15/1891 Forfatterskap og medforfatterskap (Red) 4/429 Fra Tidsskriftet til Legemiddelhåndboken (F) 18/2345 Gi legemiddelindustrien kompasset tilbake! (Jub) 1/52-5 Hiv i 25 år (F) 23/3065 I søkelyset (F) 3/273 Kampen om faget (Red) 11/1463 Krevende forventninger (F) 10/1297 Krigen vi ikke bør vinne (Red) 7/893 Lovregulering av fett (F) 20/2625 Medisinsk faglighet (F) 2/125 Nytt håp og nye dilemmaer (F) 5/569 Nytt, sant og interessant (Red) 17/2237 Om å ta legemiddelindustrien på alvor (Red) 23/3081 Oppgitte interessekonflikter (Brev) 18/2408 Optimisme og realisme i etisk grenseland (Red) 9/1193 Overblikk og innsikt (Red) 21/2783 Politiske interessekonflikter (Brev) 24/3287 På kjempenes skuldrer (Red) 5/583 På sporet av det vi hadde (Red) 18/2363 Sol og påske (F) 8/1017 Sommer i Tidsskriftet (F) 13-14/1713 Spillet om sykehusene (F) 21/2769 Tidsskriftet 125 år speil og messingskrin (Jub) 1/1 Ti år på nett (F) 7/877 Tilbaketrekking av Jon Sudbøs artikler (F) 17/2221 Tilbaketrekking av: Kjemoprevensjon av munnhulekreft (R) 17/2287 Tragisk sommerregn (F) 15/1877 Undring over Tidsskriftets prioritering (Brev) 13-14/1768 Urovekkende om legemiddelkontroll (F) 19/2489 Ytringsfrihet og redigeringsansvar (Red) 6/735 Å finne ut eller å finne på den lille forskjellen (Red) 3/293 Å ha rett og retthaveri (Red) 12/1593 Haug, Kjell Mor-og-barn-undersøkelsen skal gi nye svar (Akt) 13-14/ Hauge, Truls CT-kolografi for påvisning av kreft og polypper i tykktarm (Ove) 11/ Palliasjon med stent ved kreft i oesophagus og cardia (Akt) 12/ Haugen, Dagny Faksvåg Fagfeltet palliativ medisin (Tema) 3/326-8 Organisering av palliasjon i og utenfor sykehus (Tema) 3/ Palliativ medisin (Led) 3/294 Palliativ medisin forskning og undervisning i et nytt fagfelt (Tema) 3/333-6 Haugen, Trine B. Genmodifiserte lymfocytter med effekt på metastaser (Mn) 21/2779 Immunovervåking ved tykktarmskreft (Mn) 24/3243 Nye funn om hukommelse og læring (Mn) 21/2779 Redusert fertilitet øker risikoen for misdannelser (Mn) 22/2925 Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene? (Kro) 17/ Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene? (Brev) 20/2688 Østrogenreseptor forbundet med aterosklerose (Mn) 18/2359 Haugerud, Morten Heldal Et prosjekt uten ledelse (Po) 15/ Hauglie-Hanssen, Eivinn Minneord Yngve Løyning (Oss) 7/1014 Haugsgjerd, Svein Kjærlighetens kraftlinjer (Anm) 8/ Haugtomt, Sven Anders Produktivitet og kvalitet (Brev) 2/190 Hauss, Gerhard Minneord Kjell Gjertsen (Oss) 6/874 ten Have, Henk Death and medical power (Anm) 4/491 Havik, Steinar Akutte buksmerter som årsak til innleggelse (Akt) 12/ Hays, Richard Teaching and learning in clinical setting (Anm) 19/2561 Hedemark, Arne Samisktalende og helsetjenesten (Brev) 16/2143 Hedges, Diana Poetry, therapy and emotional life (Anm) 16/2155 Heen, Espen Abort mer enn tall, mer enn Tidsskriftet (Brev) 17/2285 Heggenhougen, Kristian Økende forskjeller dårligere folkehelse (Intmed) 15/ Heggestad, Øyvind Psykiatriske medisiner historien vi aldri lærer av (Brev) 11/1496 Heiberg, Marit Svangerskapsomsorg (Anm) 23/3155 Heide, Beate Betydningen av empati i en vanskelig situasjon (Po) 2/198 Heier, Hans Erik Immunologi og transfusjonsmedisin (Jub) 1/95-6 Heier, Mona Skard Klinisk nevrofysiologi (Jub) 1/102 Søvn og søvnforstyrrelser (Anm) 2/202 Helberg, Nina Guttormsdatter Karriereønsker blant medisinstudenter i Tromsø (Tema) 16/ Helbostad, Jorunn L. Hvordan ivareta sykehjemsbeboernes behov for bevegelse? (Kro) 15/ Helgadóttir, Linda Björk Nemndbehandlede svangerskapsavbrudd i Oslo (Akt) 13-14/ Helgeland, Jon Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentre (Ori) 21/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2006

16 Helgesen, Liv Serine Leger behøves i kampen mot fattigdom (Brev) 5/638 Legers uvitenhet? (Brev) 18/2410 Helgestad, Jon Kreft hos barn gode resultater kan bli enda bedre (Kro) 7/926-9 Helland, Åslaug Genetisk variasjon ved myelomatose (Mn) 23/3079 Gir H pylori gastritt ved å endre kolesterolmolekylet? (Mn) 21/2781 Hvilken rolle spilte immunforsvaret i spanskesyken? (Mn) 23/3079 Legemiddel mot leukemi kan være hjertetoksisk (Mn) 19/2497 Samspill mellom gener som disponerer for multippel sklerose (Mn) 22/2929 Hellum, Kjell Block Minneord Ivar Kinn (Oss) 17/2342 Helmersberg, Ingunn De «usynlige» barna (Kro) 11/ Helms, Peter J. Paediatrics a core text on child health (Anm) 12/1634 Helseth, Eirik Vanligvis god prognose ved meningeomer (Nol) 18/2388 Hem, Erlend Antioksidanter forebygger maculadegenerasjon (Mn) 7/885 Astma og allergi hos barn i Oslo (Nf) 20/2631 Botulinumtoksin mot tennisalbue? (Mn) 5/577 Bring doktorgradene tilbake til Tidsskriftet! (Brev) 5/639 Bruk av kondom hindrer herpes (Mn) 3/282 Den fatale historie Ibsens helse i hans siste år (Mh) 11/ Depresjonsbehandling av mødre gir bedre helse for barna (Mn) 17/2230 Diabetesforskning i Bergen (Nf) 16/2079 Dyp hjernestimulering er effektivt ved alvorlig dystoni (Nf) 22/2923 Ekstern fagvurdering åpen eller anonym? (Mn) 15/1886 En apotekerlærling krysser sitt spor om Ibsens medisinbestillinger (Mh) 24/ En eiendommelig språkforstyrrelse etter bombelesjon i hjernen (Mh) 24/ Enklere å diagnostisere lungeemboli? (Mn) 10/1307 Epidemiologisk arvesølv (Nf) 13-14/1719 Eponymer til skraphaugen? (Mn) 24/3247 Er det barnet eller kvinnen som forløses? (Ss) 13-14/1787 Er røyking årsak til depresjon? (Nf) 5/575 Fattige dør oftere etter hjerteinfarkt enn rike (Mn) 8/1025 Fedme kan føre til nyresvikt (Mn) 6/725 Flere mutasjoner ved arvelig brystkreft (Mn) 12/1585 Forskjell på abstrakt og vitenskapelig artikkel (Mn) 10/1309 Forskning på bevegelsesforstyrrelser (Nf) 22/2923 Forskningsnettverk for psykiatrisk epidemiologi (Nf) 17/2227 Frøkenlege uønsket (Tt) 12/1711 Har yoga effekt ved ryggsmerter? (Mn) 7/885 Helseforsikring viktigere enn lønn? (Mn) 15/1885 Hvorfor har høyt utdannede mindre hjertesykdom? (Mn) 15/1885 Hvorfor øker bruken av helsetjenester? (Nf) 5/575 Ibsen på kjøretur (F) 11/1449 Ibsens siste år legene og deres krevende pasient (Mh) 11/ Ikke kirurgi ved asymptomatiske lyskebrokk (Mn) 6/729 Innkjøp av Ibsenhuset i Grimstad (Tt) 24/3403 Intensiv statinbehandling gir lavere hjerterisiko (Nf) 11/1455 Internasjonal selvmordsforskning (Nf) 2/130 Katter fanger mus, kvinner vil behage (Tt) 22/3063 Kirurgisk behandling mer effektivt enn slanking (Mn) 17/2231 Kognitiv atferdsterapi er bedre enn sovemedisiner (Nf) 15/1883 Koloskopiscreening nytter eller? (Mn) 16/2083 Lavere IQ hos tvillinger (Mn) 4/421 Leger er mer fornøyd med mindre (Mn) 15/1886 Livsstilssykdommer kan forebygges (Nf) 11/1455 Mentale lidelser undervurdert som årsak til uføretrygd (Nf) 17/2227 Myokardskade vanlig etter kullosforgiftning (Mn) 10/1305 Ny kunnskap om fosterets sirkulasjon (Mn) 23/3077 Ny metode for å fastsette fødselstermin (Mn) 8/1025 Ny skala for å påvise lungeemboli (Mn) 10/1307 Også suboptimale nekronyrer gir økt overlevelse (Mn) 4/422 Psykoser bør påvises så tidlig som mulig (Nf) 10/1303 Redusert lungefunksjon ved fødselen gir økt risiko for astma (Nf) 20/2631 Reiters syndrom er på vei ut (Mn) 2/136 Soldater sliter etter å ha vært i Irak (Mn) 9/1187 Sterke norske tall for røyking og død hos kvinner (Nf) 13-14/1719 Sulfonylurea kan erstatte insulin ved barnediabetes (Nf) 16/2079 Svangerskapskomplikasjon ved IVF-behandling (Nf) 23/3073 Svindel og suksess (Red) 22/2931 Søvnforskning i Bergen (Nf) 15/1883 Telefonsamtaler kan redde liv (Mn) 15/1887 Telefonsamtaler kan øke screeningraten (Mn) 15/1887 Tidlig behandling av psykose reduserer faren for selvmord (Nf) 10/1303 TNF-α-hemmere kan ha alvorlige bivirkninger (Mn) 16/2081 Urge- eller stressinkontinens? (Mn) 17/2230 Vanskelig behandling av hetetokter (Mn) 16/2082 Var det lege Ibsen ville bli? (Mk) 24/ «Vi skal pausere» (Tt) 20/2767 Viktig fødselsregister (Nf) 23/3073 Virker tiltak som skal forebygge selvmord? (Nf) 2/130 Økt risiko for hjerneslag etter hjerteinfarkt (Mn) 4/422 Hendrick, Victoria Psychiatric disorders in pregnancy and the postpartum (Anm) 23/ Henriksen, Geir S. I en dyp, mørk brønn (Po) 7/942 Henriksen, Tore Bør gravide kvinner ta jerntilskudd? (Kro) 16/ Herlofson, Bente Brokstad Hvordan påvirkes munnhulen av kreftbehandling? (Tema) 10/ Orale manifestasjoner ved HIV-infeksjon (Tema) 9/ Hernes, Eivor Behandling av hormonresistent prostatakreft (Akt) 21/ Hernes, Guttorm Et livreddende hefte (Brev) 21/2832 Herrestad, Henning Uutholdelige liv (Anm) 4/490 Hertzberg, Anne Gitte De lyse, de grønne, de fargerike (Jub) 1/16-7 Medisin og kunst (Red) 24/3249 Herzig, Nicola Kirsebærjuice mot stølhet? (Mn) 19/2499 Hesselberg, Nina Når bør traumeteam tilkalles? (Akt) 10/ Når bør traumeteam tilkalles? (R) 13-14/1770 Hessling, Sten Erik Organisering av palliasjon i og utenfor sykehus (Tema) 3/ Hetland, Gunnar Arbeidsmiljøloven og legers arbeidssituasjon (Brev) 17/2287 Hetlevik, Irene På allmennmedisinens egne premisser (Led) 18/2365 Hexeberg, Sofie Klinisk bruk av COX-hemmere en konsensus (Ove) 5/591-5 Higson, Roger The arts in medical education (Anm) 3/ Hilt, Bjørn Fred og helse (Brev) 21/2833 Hindmarsh, Andrew Handbook of general surgical emergencies (Anm) 23/ Hirschberg, Henry Vekstfaktorer som nevroprotektiv behandling ved Parkinsons sykdom? (Ori) 7/ Tidsskr Nor Lægeforen, register

17 Hjelme, Kirsti Blåreseptordning i skrøpelig forfatning? (Kro) 13-14/ Hjermstad, Marianne Jensen Delirium hos pasienter i palliativ fase (Tema) 5/616-9 Hjort, Peter F. Arne Pedersens minneforelesning (Brev) 13-14/1769 Helsetjenesten mot år 2030 tanker om utfordringene (Jub) 1/32-6 Helsetjenesten mot år 2030 tanker om utfordringene (R) 8/1083 Hjortdahl, Per Allmennmedisin (Jub) 1/82-3 Helserelatert bruk av Internett i den norske befolkningen (Akt) 22/ Hvem skal eie journalen? (Led) 5/584 Hjorth, Gunnar Bryllup og miltbrann (Intmed) 22/ Hjärpe, Jan 99 spørsmål om islam (Anm) 8/ Hoddevik, Grethe Hellstrøm Forsvarlig håndtering av infeksjoner (Ru) 3/345-7 Hoddevik, Gunnar Martin Forsvarlig håndtering av infeksjoner (Ru) 3/345-7 Hodt, Anders Medikamentell behandling ved akutt hjertesvikt (Brev) 12/1624 Medikamentell og ventilatorisk behandling ved akutt hjertesvikt (Ove) 6/ Hoel, Tom En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati (Nol) 10/ von Hofacker, Sebastian Den døende pasient (Tema) 4/ Hoff, Geir Politikk og vitenskap ved screening for kolorektal kreft (Kom) 13-14/ Ønsker vi virkelig å satse på forskning? (Brev) 9/1224 Hoff, Jana Midelfart Leger i mindretall (Kro) 6/788-9 Hoff, Per Ivar Atrioventrikulær nodal takykardi hos barn (Ove) 18/ Risikofaktor for brå hjertedød ved lang QT-syndrom (Ove) 19/ Hoffmann, Risa Omskjæring av kvinner komplikasjoner og behandling (Kro) 4/475-7 Hofmann, Bjørn Selvbestemmelse gjennom solidaritet (Kom) 6/790 Hoftvedt, Bjørn Oscar Legeforeningens rolle i medisinsk utdanning og kompetanseutvikling (Jub) 1/78-81 Ny atomkatastrofe bare en tom trussel? (Ff) 3/360 Ny teknologi gir nye muligheter i spesialistutdanningen (Ff) 12/1648 Tvungen migrasjon og traumer (Intmed) 7/940-1 Hofvind, Solveig Brystkreftforekomst før og etter innføring av mammografiscreening (Ori) 22/ Holck, Per Bernt Anker samtid, liv og forfatterskap (Anm) 24/ Holdaas, Hallvard En renessanse for hjemmehemodialyse? (Led) 21/2785 Stadieinndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisk nyresykdom (Ove) 9/ Hole, Torstein Hemodynamiske forandringer i lever og nyre ved høyresidig hjertesvikt (Ori) 6/743-6 Holen, Øyunn Bli bøssebærer! (Kom) 18/2406 De fattige taper kampen mot tuberkulose (Intmed) 6/796-9 Grenseløs helsehjelp (F) 20/2625 Hivbehandling i fattige land (Intmed) 18/2414 Holland, James Cancer Medicine 7 (Anm) 20/2703 Holm, Hans Asbjørn Gjennombruddsprosjektet om keisersnitt (Akt) 2/173-5 Legeforeningens rolle i medisinsk utdanning og kompetanseutvikling (Jub) 1/78-81 Holm, Kari K. Psykoanalytisk behandling ved Sigmund Freuds 150-årsdag (Kro) 24/ Holm, Marianne 70-årig kvinne med depressive symptomer og personlighetsendring (Nol) 2/181-3 Holmboe, Jørgen Bruk av advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet (Ru) 7/943-6 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven (Ru) 5/643-4 God praksis hva er det? (Brev) 10/1357 Tilsynssaker mot allmennleger en rettelse (Brev) 13-14/ Vilkårene for advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet (Ru) 6/800-1 Holme, Ingar Endring i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant menn i Oslo gjennom 28 år (Ori) 17/ Lønner det seg å leve sunt? (Ori) 17/ Holm-Hansen, Carol Vaksiner mot hiv (Tema) 23/ Holmquist, Henrik CT-kolografi for påvisning av kreft og polypper i tykktarm (Ove) 11/ Holmsen, Eva Palliativ medisin en oppgave for pensjonerte leger? (Kom) 24/ Holmsen, Merete Mens Rasmus er på sykehus (Anm) 24/3334 Holmøy, Trygve Beretninger fra livet med amyotrofisk lateral sklerose (Mk) 24/ Bring doktorgradene tilbake til Tidsskriftet! (Brev) 5/638-9 Feil om multippel sklerose rettet opp (Mn) 4/421 Kommunikasjonshjelpemidler ved amyotrofisk lateral sklerose (Akt) 19/ Livskvalitet hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (Akt) 19/ «Ynk ikke min vanførhet» sykdommens plass i Elling Solheims diktning (Mk) 8/ Holsen, Dag Sollesnes Hud og veneriske sykdommer (Jub) 1/94-5 Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne (Tema) 9/ Holsten, Fred Medikamentell behandling ved spilleavhengighet (Ove) 10/ Oppgitte interessekonflikter (Brev) 18/2408 Holt, Jan Dette er sannheten (Brev) 20/2690 Holtedahl, Knut Minneord Anders Forsdahl (Oss) 7/1014 Holtedahl, Robin Fysisk helsetilstand hos personer som søker uføretrygd (Akt) 20/ Posttraumatisk stresslidelse og smerter (Brev) 11/1496 Holten, Iben Politikk og vitenskap ved screening for kolorektal kreft (Kom) 13-14/ Hordnes, Knut Nei til screening på gruppe B-streptokokker (Kom) 23/3147 Horgen, Ernst Interkommunal legevakt noe for deg? (Ff) 10/1379 Horjen, Jannicke Operativ behandling av hormonproduserende hypofyseadenomer (Akt) 10/ Horn, Anne Marie Endring av resepter i apotekene (Akt) 13-14/ Forskrivningsfeil omfang og oppklaring (Ori) 3/296-8 Horn, Christian Genefec en gang til (Brev) 19/2547 Genefec hva skal den brukes til? (Brev) 12/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2006

18 Hornmoen, Harald Fornuften har flere stemmer (Anm) 24/ Horsten, Vibeke Veje til sundhed på internet (Anm) 19/2561 Hotakainen, Kari Isakskatedralen (Anm) 16/2160 Hotvedt, Kirsti Legeforeningen -i sin egen verden? (Brev) 11/1495 Houge, Gunnar Kreft hos barn gode resultater kan bli enda bedre (Kro) 7/926-9 Hovden, Inger Anette Hynås Klinisk nevrofysiologi (Jub) 1/102 Hovland, Anders Nytt rapporteringsverktøy for klinisk praksis (Akt) 5/605-7 Hrubos-Strøm, Harald Epikrise til innleggende lege (Brev) 17/2286 Huang, Jeannie Review of pediatric gastrointestinal disease and nutrition (Anm) 11/1516 Hudis, Clifford A. Breast cancer (Anm) 16/2158 Huitfeldt, Elisabeth Pasientskadeerstatning og ansvarsforsikring (Ff) 2/211 Hulting, Johan Matell-Reichards Akutmedicin (Anm) 22/ Hunderi, Odd Helge Stadieinndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisk nyresykdom (Ove) 9/ Hungnes, Olav Influensavaksinering hvorfor, for hvem og med hvilken vaksine? (Tema) 21/ Hunskår, Steinar Fornyande pedagogikk faglege utfordringar (R) 21/2834 Jordstråler et begrep uten vitenskapelig grunnlag (Akt) 24/ Legevakta under lupa (Led) 23/3083 Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger (Akt) 2/166-9 Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger (R) 5/639 Yrke og medisinbruk resultat fra Helseundersøkelsen i Hordaland (Ori) 16/ Hunstad, Nils Minneord Ove Mauseth (Oss) 21/2914 Husby, Kristin Moksnes Opioidrotasjon og metadon i smertebehandling (Lip) 17/ Huse, Jørgen E-vitaminer til premature barn (Kom) 7/933 Husebekk, Anne Immunologi og transfusjonsmedisin (Jub) 1/95-6 Hustad, Jon Det finst ei sanning (Kom) 15/1941 Når en leder abdiserer (Brev) 20/2689 Hustoft, Hilde Tid (Jub) 1/56 Husum, Hans Fagfeller våkne opp! (Brev) 5/636 Snøscooterskader (Brev) 3/340-1 Husum, Tonje Lossius Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge? (Kro) 12/ Husøy, Astrid Mette Blodprøvetaking i praksis (Anm) 3/349 Feilmåling av glukose ved dialyse med ikodekstrin (Akt) 17/ Häger, Renate Gjennombruddsprosjektet om keisersnitt (Akt) 2/173-5 Høeg, Elen Små pasienter store utfordringer (Kom) 13-14/1764 Høiby, E. Arne Forsvarlig håndtering av infeksjoner (Ru) 3/345-7 Vurdering av urindyppekultur i primærhelsetjenesten (Ori) 2/ Høie, Ingrid M. Bilkjøring og rusmidler (Ff) 9/1239 Fornøyd med fastlegen, men oppsøker legevakten (Ff) 24/3348 Fraråder å oppheve bestemmelse i folketrygdloven (Ff) 20/2710 Helseministeren utfordret om lokalsykehus (Ff) 13-14/1806 Krever fart i arbeidet for daglige gymtimer (Ff) 13-14/1802 Rusfeltet trenger fagfolk og kompetanse (Ff) 6/813 Ruspasienter holdningsendring i emning? (Ff) 13-14/1809 Støtter forskning på befruktede egg (Ff) 16/2164 Ujevn kjønnsfordeling skaper nye utfordringer (Ff) 12/1641 Høifødt, Tordis Sørensen Fred og helse (Brev) 21/2833 Høiseth, Arne Generika udokumentert virkning? (Brev) 22/ «Osteoporose» og fysiologisk variasjon (Brev) 4/483 Statistikk og Tidsskriftet (Kom) 2/188 Høiseth, Gudrun Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy (Ove) 5/596-8 Høiseth, Lars Øivind Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner (Akt) 20/ Hølmebakk, Toto Skjermende silikonprotese ved bestråling for residiv av coloncancer (Akt) 4/447-9 Hørven, Ivar En legefiende? (Kom) 12/1623 Høst, Tor Ledelse i helse- og sosialsektoren (Anm) 21/2844 Høvik, Hans Bør spesialistutdanningen i allmennmedisin effektiviseres? (Kro) 10/ Høybjør, Stein Minneord Per Gunnar Ingvaldsen (Oss) 12/1710 Høymork, Siv Cathrine Får barn farlige narkosemidler? (Brev) 4/482-3 Håheim, Lise Lund Endring i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant menn i Oslo gjennom 28 år (Ori) 17/ Lønner det seg å leve sunt? (Ori) 17/ Haarr, Dagfinn Trygdeytelser diskrimineres rusmiddelavhengige? (Kom) 19/2546 Haaverstad, Rune Thoraxkirurgi (Jub) 1/116-7 Ventetiden for lungekreftoperasjon må ned (Led) 15/1893 Haavet, Ole Rikard Ungdomsmedisin (Anm) 12/1635 Haavik, Svein Forskrivningsfeil omfang og oppklaring (Ori) 3/296-8 I Idsø, Njål Klinisk bruk av COX-hemmere en konsensus (Ove) 5/591-5 Immervoll, Heike Forstadier til kreft i bukspyttkjertelen (Ove) 7/905-8 Indermo, Hanne Skriftlig legemiddelreklame (Brev) 15/ Skriftlig legemiddelreklame (R) 18/2411 Skriftlig legemiddelreklame til å stole på? (Ori) 10/ Ingebrigtsen, Tor CT etter lett hodeskade like sikkert som observasjon (Mn) 20/2637 Diffus aksonal skade ved hodetraume (Ove) 22/ Effekt av skandinaviske retningslinjer for håndtering av mindre alvorlige hodeskader (Akt) 9/ Ingstad, Benedicte Kulturelle perspektiver på sykdom og helse (Anm) 24/3333 Tidsskr Nor Lægeforen, register

19 Irgens, Lorentz M. Abort ikke lenger behov for forskning? (Brev) 21/2832 Lepra (Anm) 24/ Isaksen, Marit Innerby Organisering av traumemottak stor forbedring på fire år (Ori) 2/145-7 Iseki, Kim En av de beste (Anm) 20/2702 Iversen, Bjørn Influensavaksinering hvorfor, for hvem og med hvilken vaksine? (Tema) 21/ Iversen, Eli Sogn Egne observasjonssenger i en kirurgisk sengepost (Kom) 3/339 Senger for pasienter i palliativ fase på en kirurgisk post (Kro) 3/337-8 Iversen, Ole-Erik Utelukker tidligere brystkreft østrogenbehandling? (Lip) 5/611-2 Iversen, Per Ole Svangerskapsdiabetes hos kvinner fra Sør-Asia (Ove) 8/ J Jacobsen, Carl Ditlef Forskningsinstitutt eller Senter for synsing? (Brev) 3/340 Forvirrende rådgivning fra Legeforeningens forskningsinstitutt (Brev) 21/2831 Jacobsen, Dag Paracetamolforgiftning forekomst og behandling (R) 15/1947 Paracetamolforgiftning forekomst og behandling (Ori) 13-14/ Jacobsen, Eva Marie Er paracetamol levertoksisk også i små doser? (Mn) 20/2633 Jacobsen, Geir Ablasjonsbehandling gunstig ved atrieflimmer (Mn) 8/1026 Allmennleger ønsker å lære av feil (Mn) 13-14/1721 Antiangiogene proteiner knyttes til preeklampsi (Mn) 22/2925 Burkitts lymfom har en særskilt genomisk profil (Mn) 17/2229 Bør premature barn undersøkes med MR? (Mn) 20/2637 Heller stent enn ballong? (Mn) 16/2083 Hjertesvikt i familien (Mn) 20/2635 Hvilken type heparin ved akutt hjerteinfarkt? (Mn) 13-14/1723 Ingen vidunderkur mot overvekt (Mn) 3/283 Legemidler mot funksjonell dyspepsi (Mn) 8/1026 Leger er stort sett tilfredse (Mn) 3/283 Nasjonalt senter for fostermedisin 15 år (Ff) 6/812 Ny markør for insulinresistens? (Mn) 17/2231 Ny substans har moderat effekt ved hjerneslag (Mn) 8/1028 Nyttig tilleggsbehandling ved depresjon (Mn) 13-14/1721 Overdiagnostikk ved mammografiscreening (Mn) 12/1585 Screening for lungekreft? (Mn) 24/3243 Stent eller endarterektomi ved carotisstenose? (Mn) 23/3077 Stort hode øker risiko for hjernekreft (Mn) 6/727 Thalidomidpreparat har effekt ved myelodysplastisk syndrom (Mn) 22/2929 Tidlig diagnostikk av Downs syndrom (Mn) 7/888 Tidsskriftet, ekstern fagvurdering og medisinsk publisering (Jub) 1/20-3 Uprofesjonelle studenter og senere sanksjoner (Mn) 4/424 Jacobsen, Kari Dolven Malignt melanom diagnostikk og behandling (Ove) 23/ Jacobsen, Marianne Dissosiasjon og relasjonstraumer (Anm) 21/2843 Jaeger, Hans Primary HIV infection (Anm) 23/ Jahnsen, Jørgen Beinmetabolisme hos nydiagnostiserte cøliakipasienter (Akt) 9/ Jahnsen, Reidun Cerebral parese hos barn motorisk funksjon og nye behandlingsstrategier (Ove) 20/ Jain, Sachin H. The soul of a doctor (Anm) 24/3340 Jakobsen, Jarl Å. Radiologi (Jub) 1/112-3 Jakobsen, Rune Behandling av bruskskader dårlig dokumentert (Mn) 6/727 James, Ursula Clinical hypnosis textbook (Anm) 6/807 Janbu, Torunn Allmennmedisinske forskningsenheter nå! (Ff) 11/1519 Atomvåpen fortsatt trussel mot liv og helse (Ff) 22/2999 Endret organisasjon nye lover (Ff) 8/1111 Et vellykket landsstyremøte (Ff) 12/1639 Faglighet (Ff) 7/951 Forhandlinger vårens vakreste eventyr? (Ff) 13-14/1801 Helsehjelp til lidende som verden glemte (Ff) 20/2707 Hiv en nasjonal og internasjonal utfordring (Ff) 23/3161 Hva skal en journal være? (Ff) 21/2847 Inkluderende arbeidsliv? (Ff) 19/2565 Korrekt informasjon på rett sted til rett tid (Ff) 5/649 Legeforeningen -i sin egen verden? (Brev) 11/1495 Legene tar ansvar (Ff) 24/3343 Leger har et medansvar (Ff) 15/1959 Lokalsykehus fredet med hvilken funksjon? (Ff) 3/353 Mangfoldig oppdrag (Jub) 1/68 Med takk til fastlegene (Ff) 6/809 Medisinsk forskning (Ff) 10/1371 Melding fra nye sykmeldere (Brev) 2/190-1 Minneord Axel Boeck Aubert (Oss) 24/3402 Minneord Gerd-Ragna Bloch Thorsen (Oss) 17/2341 Minneord Stein Sjaastad (Oss) 11/1574 Nytt år nye muligheter (Ff) 2/207 Omsetning av privat legepraksis (Ff) 17/2297 Tillit, redelighet og kvalitet i forskning (Ff) 4/493 Unge trenger «varefakta» om rusmiddelbruk (Ff) 9/1235 Velkommen til Soria Moria! (Ff) 5/654 Velkommen til studentene! (Ff) 16/2161 Vil nasjonal helseplan forbedre helsetjenesten? (Ff) 18/2423 Jarnlo, Gunn-Britt Egenrapportert gangfunksjon, balansetester og risiko for fall hos eldre (Akt) 2/176-8 Jensen, Anne Irene Suicidal atferd ved ustabil personlighetsforstyrrelse (Akt) 22/ Jensen, Ditlev Minneord Per Dietrichson (Oss) 22/3062 Jensen, Karl Legers troverdighet (Brev) 6/792 Jensen, Odd H. Rognerud Fornuft i fødselsomsorgen (Brev) 2/189 Jeppesen, Elisabeth Snøscooterskader (Brev) 3/341 Jepsen, Otto Øre- næse- halssygdomme, hoved- & halskirurgi (Anm) 10/1369 Jerpstad, Arnt H. Minneord Kristoffer Fotland (Oss) 19/2622 Jessen, Heiko Primary HIV infection (Anm) 23/ Johannesen, Øivind Endogent Cushings syndrom (Ove) 5/ Johannessen, Anne Christine Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne (Tema) 9/ Johannessen, Asgeir Buruli-sår frem fra glemselen (Intmed) 16/2148 Johannessen, Jan Olav Innsamlingsmåte og resultater i brukerundersøkelser i psykisk helsevern (Akt) 11/ Johannessen, Lise B. BEST også når det gjelder barn (Ff) 2/210 Diskuterte rammevilkår for god medisinsk forskning (Ff) 13-14/1810 En likeverdig søyle (Ff) 21/ En uke i felt med Leger Uten Grenser (Ff) 18/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2006

20 Fagmedisinske foreninger for fremtiden (Ff) 20/2714 Fantastisk innsamlingsresultat (Ff) 22/3000 Fire nye stiftelser (Ff) 21/2854 Foreslår vedtektsendringer (Ff) 11/1522 Fornøyde regionale tillitsvalgte på kurs (Ff) 22/3004 Frist meg inn i ledelse (Ff) 11/1522 Harmonisk landsstyremøte i strålende vårvær (Ff) 13-14/1804 Har nasjonale tidsskrifter en fremtid? (Jub) 3/290-1 Høy etisk standard er grunnlag for tillit (Ff) 8/ Håndbok for veiledningsgrupper (Ff) 3/354 Jus og etikk på dagsordenen (Ff) 7/954-5 Kirurgien i endring hvilke konsekvenser får det? (Ff) 23/3165 Legeyrket fra mannsbastion til kvinnefront? (Ff) 6/815 Likeverdig rett til god lønnsutvikling (Ff) 7/953 Lokalsykehusenes akuttoppgaver (Ff) 23/3162 Med søkelys på kronisk obstruktiv lungesykdom (Ff) 4/495 Må bli en sterkere faglig aktør (Ff) 23/3168 Må få legitimitet (Ff) 20/2712 Ny veileder fra barnelegeforeningen (Ff) 17/2301 Nytt spesialitetsråd med mange utfordringer (Ff) 6/811 Nytt styre satser offensivt (Ff) 19/2572 Nyttige kurs for tillitsvalgte (Ff) 7/955 Prosjektet fagmedisinske foreninger i god gjenge (Ff) 22/3003 På god vei mot et tettere fellesskap (Ff) 24/ Registrerer etterutdanning på nett (Ff) 21/2849 Skjerpet faglig profil (Ff) 13-14/1805 Spesialistgodkjenning for bioingeniører (Ff) 11/1522 Stor oppslutning om kirurgisk høstmøte (Ff) 23/3165 Studentene søker mentorer (Ff) 2/208 Står fast på sentral lønnsdannelse (Ff) 7/952 Taler studentenes sak i Norge (Ff) 16/2168 Tillitsvalgtsamling i NAVO-området (Ff) 24/3344 Tror på økt innflytelse som fagmedisinsk forening (Ff) 20/2713 Turnustjenesten evalueres (Ff) 11/1525 Unikt norsk konsept (Ff) 24/3348 Ut i praksis (Ff) 7/958 Vancouver-gruppen møttes i Oslo (Jub) 3/288 Vedtok ny organisasjonsstruktur (Ff) 13-14/1808 Veileder kolleger i forskrivning av legemidler (Ff) 3/355 Velkommen til Primærmedisinsk Uke (Ff) 4/494 Vellykket seminar om spesialistutdanningen (Ff) 17/2299 Viktig skritt for allmennmedisinen (Ff) 21/2848 Viktige lovendringsforslag (Ff) 3/358 Vil revitalisere forening (Ff) 22/3000 Vil tilby allmennleger kurs i kognitiv terapi (Ff) 19/2571 Økt engasjement i fagmiljøene sikrer god kodekvalitet (Ff) 11/1524 Ønsker ikke oppsplitting av høstmøtet (Ff) 23/3165 Johannessen, Svein Minneord Yngve Løyning (Oss) 7/1014 Johansen, Maren Platehemmerbehandling ved tidligere gastrointestinal blødning forårsaket av acetylsalisylsyre (Lip) 21/ Johansen, Odd Erik Diabetes hyppig ved iskemisk karsykdom (Mn) 17/2229 Glitazonbehandling ved type 2-diabetes (Akt) 15/ Johansen, Rolf Norske kreftpasienter og helsekostmarkedet hva brukes og hvorfor? (Akt) 6/773-5 Johansson, Lars Transfettsyrer i norsk kosthold (Akt) 6/760-3 Johnsen, Aina Staveland Ut på tur! (F) 15/1877 Johnsen, Erik Antipsykotikaindusert hyperprolaktinemi (Lip) 2/ Johnsen, Hans Jørgen Kirurgisk behandling ved carotisstenose i Norge (Ori) 11/ Johnsen, Roar Minneord Anders Forsdahl (Oss) 7/1014 Johnsen, Villy Klinisk bruk av COX-hemmere en konsensus (Ove) 5/591-5 Johnsen, Åge Organisasjonsteori på norsk (Anm) 13-14/ Johnson, Einar Espolin Avtale om obligatorisk tjenestepensjon med Vital Forsikring (Ff) 13-14/1811 Obligatorisk tjenestepensjon viktige avklaringer (Ff) 22/3006 SOP ytelser og kapital (Ff) 10/1382 Johnsson, Anders Rytmer, depresjoner og lys (Akt) 8/ Uvitenskapelig om biologiske rytmer og depresjon (Brev) 13-14/1769 Jonassen, Tom Øystein Kikhoste et økende problem i Norge (Ove) 3/305-8 Jordhøy, Marit S. Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling (Tema) 5/620-3 Organisering av palliasjon i og utenfor sykehus (Tema) 3/ Jortveit, Jarle Mindre akuttbehandling til eldre med hjerteinfarkt (Akt) 15/ Juul-Hansen, Lise Hvis jeg kunne fly (Anm) 24/3334 Jægtnes, Thor Eric Vågen En reise i egen sykdom (Anm) 8/1105 Jönsson, Bengt Får norska cancerpatienter den behandling de förtjänar? (Kom) 21/ Jørgensen, Anders Palmstrøm Glitazonbehandling ved type 2-diabetes (Akt) 15/ Jørgensen, Eivind Riktig legemiddelbruk et samfunnsøkonomisk perspektiv (Kom) 7/934 Jørgensen, Hugo A. Antipsykotikaindusert hyperprolaktinemi (Lip) 2/ Jørgensen, Jan Valentin 54 år gammel mann med stor subkutan hevelse over vertex og fokale epileptiske anfall (Nol) 18/ K Kabil, Emir Etablering av moderne hjertekirurgi i Bosnia (Intmed) 13-14/ Kahn, Jarl A. Kortikosteroider i behandlingen av HELLP-syndrom? (Ove) 17/ Kaldestad, Eystein Nesten alt du har lyst til å vite? (Anm) 18/2418 Å leve det er å elske (Anm) 17/2295 Kalikstad, Betty Medisiner til barn når nødløsninger blir rutine (Kro) 7/930-2 Vitamin E-mikstur til barn behandling i blinde? (Ori) 7/902-4 Kalstad, Synnøve Klinisk bruk av COX-hemmere en konsensus (Ove) 5/591-5 Kanavin, Øyvind Ny genetisk sykdom påvist i Norge (Mn) 11/1459 Kapelrud, Helge Underekstremitetsamputasjoner og diabetes (Akt) 17/ Kapstad, Bertel Minneord Oda Tranow (Oss) 4/563 Karlsen, Harald M. Behandling av hjertesvikt med intraaortal ballongpumpe (Akt) 16/ Karpinska, Julita Alarm! Du har skjult hjertesvikt! (Brev) 7/937 Karstensen, Anne Bergsjø Erfaringer med botulinumtoksininjeksjoner mot spastisitet hos barn (Akt) 4/450-2 Keith, Louis G. Multiple pregnancy (Anm) 15/1957 Tidsskr Nor Lægeforen, register

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Ta gjerne kontakt med sykehusets kommunikasjonsavdeling på e-post: dl_redaksjonen@ahus.no eller telefon 902 87 117, kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gol skytterlag. Åpent Stevne 15m Gol

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gol skytterlag. Åpent Stevne 15m Gol Åpent Stevne Gol Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristian Fløysand Gol 47 48 47 97 239 0,- Gave 1. Mari Haugstad Stake Gol 46 46 45 92 229 0,- Gave 1. Bjørn Kleven Gol 44 49 48 91 232 0,- Gave Pengepremier

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18 Høvringen 206 2.02.206 J 5-6 år Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76 2:0:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 7-8 år Marie Frivold HSG/ Oddersjaa SSK 35 :34:29 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 9-20

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer