I går gikk vi igjennom.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I går gikk vi igjennom."

Transkript

1 I går gikk vi igjennom. Utfordringer ved å lede på avstand Forventningen til deg som leder av et geografisk spredt team Hvordan kommunisere og samarbeide i det virtuelle rom Fra mål til handling Oppfølging av team og planer balanser tillit og kontroll Gode nettmøter

2 Prioriter arbeid som fører til resultater Strategisk Planlagt Meg selv Taktisk Uplanlagt ndre

3 Oppgave: Er du fornøyd med hvordan du bruker tiden din? I dag Ønsket På en skala fra 0 til 5, plott hvordan du 1. erfarer balansen langs hver av aksene i dag 2. hvordan du ønsker den skulle være. Tid brukt på uplanlagt arbeid Strategisk arbeid rbeid for å nå mine mål Sett et merke på hver av de 6 aksene mellom 0 til 5 og trekk en linje mellom merkene. 0 Ikke analyser for mye. Bidra til at andre når sine mål Bruker tiden som planlagt Bruk magefølelsen Taktisk/daglig operasjonelt arbeid

4 Balanser forespørsler fra andre og egne oppgaver! rbeid med forespørsler fra andre rbeid med mine viktige oppgaver

5 Kan du gjøre noe for meg neste uke?

6 Skaff deg oversikt over din totale arbeidsbelastning Møter + Illustrasjon fra Microsoft Outlook. For Google, Notes og pple kan man benytte heldagsavtaler for å oppnå tilsvarende oversikt Oppgaver = Total daglig arbeidsbelastning

7 Skaff deg oversikt over din totale arbeidsbelastning Møter + Oppgaver = Total daglig arbeidsbelastning

8 Bruker du Innboksen som huskeliste?

9 Din Innboks

10 Ville det ikke være fint å ha en assistent som kunne sortere og prioritere e-posten din? Fra dette.

11 Er du på mange distribusjonslister, eller får du mange e-poster fra samme avsender? Regler kan sortere posten din automatisk i mapper Fra en avsender Sendt til en gruppe E-post der du er på cc-linjen

12 Smarttelefonen en velsignelse eller en forbannelse? 1. E-post jeg mest sannsynlig må lese så fort som mulig 2. E-post jeg må lese, men som mest sannsynlig ikke inneholder oppgaver for meg 3. E-Post jeg ikke ønsker å se på telefonen

13 Ta kontroll over og prioriter oppgaver du får på E-post! 1. Bestem med en gang hva du vil gjøre med e-posten 2. Prioriter i forhold til viktighet og tidsfrister Bruk 4 D er som guide: Do now Delegate Delete Do later Gjør nå Deleger Slett Flagg for oppfølging lager oppgaver av epost 3. Flytt flagget epost ut av Innboksen

14 Planlegg med egne aktiviteter for å nå dine mål! Overfør egne aktiviteter og løse oppgaver til oppgavelisten Husk å Klikk og skriv inn oppgaven Eks. Følge opp fremdrift i prosjektet

15 Planlegg egne aktiviteter for å gjennomføre handlingsplanen! Fokusområde Handlingsplan Ønsket resultat Eks. Forbedre kundetilfredshet i bedriftsmarkedet 1. Innføre kundetilfredshetsmåling 2. nalysere første resultater 3. Sette i verk forbedringstiltak 4. Måle på nytt 1. Undersøkelse gjennomført før 1. mars 2. Forbedringsplan iverksatt før 1. mai 3. Ny måling i august som vise minst 20% forbedring av tilfredshet 1. Gjennomgå handlingsplaner ukentlig 3. Lag ukeplan med oppgaver 2. Velg aktiviteter du må starte, eller følge opp neste uke Klikk og skriv inn oppgaven (Outlook) Eks. Sende ut spørreskjema til kunder

16 Lag en balansert ukeplan Ingen tid til oppgaver

17 Ta kontroll over egen hverdag prioriter realistisk! 1. Prioriter etter viktighet og tidsfrister 3. Legg inn egne oppgaver Bruk 4 D er som guide: Do now Delegate Delete Do later Gjør nå Deleger Slett Flagg for oppfølging lager oppgaver av epost 2. Flytt flagget epost ut av Innboksen 4. Lag en realistisk ukeplan

18 Ledertips: Slutt å lete i alle mappene. Bare søk! Bruk flere søkekriterier for å finne det du ønsker fortere Oppgave: Finn et dokument Tom har sendt deg på E-post 170 treff 12 treff 4 treff Eksempel fra Microsoft Outlook. Tilsvarende mulighet finnes i Gmail, Notes og pple Mail

19 Teamscenarier Den nye arbeidshverdagen er mer kompleks, og stiller nye krav til både ledere og teammedlemmer innen rbeidsform, struktur og mål Kommunikasjon Oppfølging og kontroll Kultur og miljø Like jobbroller, men arbeider på ulike steder M vdelingskontor, eller hjemmekontor M M Forskjellige jobbroller. Skaper felles resultat M Prosjekt, eller virituelt team

20 Oppgave (i arbeidsbok) Teamformer Tegn og beskriv de ulike teamscenariene dere har i gruppene Hvilke topp tre utfordringer ser du personlig i forhold til å lede ditt team? Diskuter i gruppen. Del gjerne erfaringer som kan hjelpe andre Like jobbroller, men arbeider på ulike steder M vdelingskontor, eller hjemmekontor M M Forskjellige jobbroller. Skaper felles resultat M Prosjekt, eller virituelt team

21 Vi er ofte med i flere team Team Type Formål Ledergruppe Utvidet ledergruppe Management nsvarlig for kultur, strategi og prioritering Legge grunnlag for målstyring Beslutter for virksomhetens beste Operasjonelle beslutninger tas på lavest mulig nivå Informational Blir informert om ledergruppens arbeid Kalles inn til møter på saker som angår avdeling/fagområde, men har ikke alltid beslutningsmyndighet Bruker informasjon til beste for å sitt område Faggruppe Community Ivaretar kompetanse og er rådgiver i forbindelse med sitt fagområde. Representerer den fremste ekspertisen innenfor sitt område. Bidrar med Opplæring Kunnskapsdeling Problemløsning Prosjektgruppe/ fokusgruppe Virtual team Er sammensatt av ansatte fra ett eller flere team og organisasjoner. rbeider sammen i den tiden prosjektet varer, eller til fokusgruppen har lagt frem forslag.

22 Oppgave (i Lederplan): Hvordan du kan involver teammedlemmer for å sikre engasjement og fremme fellesskap Hvilke faggrupper, fokusgrupper og prosjektgrupper har du, eller kan du opprette? Country Name HRWeb CRM Knowledge Base PMCD Process DP/ Payroll ustria Charlotte Stemmer 2 1 Belgium Neele Parys 1 Denmark Mia Hommelgaard Employee archive / HR Portal. Scoreboard Finland Päivi Ranta Ireland Ken Byrne Ireland licia Healy Empl letter 1 Italy Maria Grazia Rosito 1 2 Netherlands Jan Pieter Janssen 1 Hand over to other. Keep metrics/kpi's Norway Jo ndreas Nordli 1 Portugal Rita Cardoso Spain Carmen Carrato 1 Sweden Sofia Bergqvist 1 Content 2 Work with me on this

23 Ledertips: Mal for Status Faggruppe/Fokusgruppe Gruppens mål Hva fungerer bra? Hva kan bli bedre? Fokus for gruppen fremover Hva vi trenger fra ledelsen

24 Eksempel på å skape team-engasjement Team medlem holder opplæring for de andre i teamet

25 Lunch

26 Hvordan lede team med selvstendige medarbeidere som har høy fleksibilitet i når og hvor de arbeider Mål for året Handlingsplan Ønsket resultat Oppsummere året og måloppnåelse vtale mål 5-7 målområder Hvordan skal målet nås Hvordan vet vi at målet er nådd Felles resultattavle med månedlig oppdatering på viktige målområder Korriger mål, og/eller handlingsplan Regelmessig sjekk av fremgang Skape handlingsplan Årsplan for Fellesmøter Gruppemøter 1:1 møter

27 Etabler kommunikasjonsplan med møteplasser Fordi alle må planlegge for å få hverdagen til å gå opp Periode Tema/fokus Sted Årlig Målsettingsmøte Kick-off Kontor Offsite Kvartal llmøte Hovedkontor Månedlig Månedsmøte med faggruppeoppdatering 1:1 med leder Online Ukentlig Teammøte Online Ved behov Prosjektstatusmøte Kontor/online

28 Oppgave (i Lederplan) Teknologisk delings og kommunikasjonsplan For din organisasjon: Lag en oversikt over teknologien i din bedrift og hva du kan bruke til ulike typer kommunikasjon Deling/Kommunikasjon Kommunikasjon / samarbeid / presentasjonsformer Teknologivalg vdelings/prosjektmøter Tale/video/tavle/presentasjoner Dokumenter 1:1 møter Tale/video/tavle Dokumenter d-hoc kommunikasjon Telefon/IM/video/E-post Deling og diskusjon mellom alle i teamet E-Post/IM/online møte/sosiale media Deling av statisk informasjon Intranett/teamområde Deling av arbeidsdokumenter Filområde / SharePoint / prosjektrom / eksterne skytjenester (OneDrive, Google disk, DropBox)

29 Oppgave (i Lederplan) Lag din kommunikasjonsplan Målgruppe Type kommunikasjon Team Møte Status, oppdatering, informasjonsutveksling Tema/fokus Frekvens Sted/teknologi Ukentlig Nettmøte, Lync Team Møte Planer og mål for nytt år Årlig Off-site samling Ledergruppe Møte Informasjonsutveksling og beslutninger Månedlig Nettmøte, Lync Team E-post Resultatstatus Ukentlig E-post, Outlook Teammedlemmer 1:1 Oppfølging teammedlem Ukentlig nsikt til ansikt eller Lync

30 Overfør kommunikasjonsplanen til kalenderen Send ut møteinnkallinger med lenke til nettmøter for så langt du kan i fremtiden Bruk regelmessige avtaler

31 Ledere og medarbeidere i dag må beherske nye arbeidsformer rbeide utenfor kontoret Nye organisasjonsformer og komplekse mål Nettsamarbeid Balansere tillit og kontroll Sosialt miljø når man arbeider ulike steder

32 Effektivt teamarbeid over avstand Hvilket effektivitetsnivå befinner du og ditt team seg? Samarbeid hindret av avstand Behersker teknologi for å arbeide på avstand Effektivt teamarbeid uavhengig av avstand

33 Undersøkelse

34 rbeid med og samarbeid om aktiviteter Egne aktiviteter ktiviteter sammen med andre

35 Demo: Lag aktivitetsplan i egen, eller i delt OneNote Eksempel basert på Microsoft OneNote. Kan også tilpasses andre teknologier

36 ktivitetsplan - eksempel Forbedre kundetilfredshet 1. Innføre kundetilfredshetsmåling ktivitet Utrede og velge metode Når/Hvem Notater og grunnlagsmateriale Medio Januar Linker: Kundetilfredshet og omdømmestyring - TNS Gallup Spørreundersøkelse på nett Online Undersøkelse... GP Vision webbasert verktøy for å måle kundetilfredshet Bruke 4, punkt eller 5 punkt skala? Utforme spørsmål til undersøkelsen Innen utg. av januar Sjekk om det finnes noe andre har gjort som kan gjenbrukes Sende ut undersøkelse Medio februar Sende på E-post 2. nalysere første resultater nalysere resultater Mars. Bruke spider-diagram for å analysere resultater og sette mål 3. Sette i verk forbedringstiltak pril

37 Overfør oppgaver fra aktivitetsplan til Outlook Forbedre kundetilfredshet 1. Innføre kundetilfredshetsmåling ktivitet Utrede og velge metode Når/Hvem Notater og grunnlagsmateriale Medio Januar Linker: Kundetilfredshet og omdømmestyring - TNS Gallup Spørreundersøkelse på nett Online Undersøkelse... GP Vision webbasert verktøy for å måle kundetilfredshet Bruke 4, punkt eller 5 punkt skala? Utforme spørsmål til undersøkelsen Innen utg. av januar Sjekk om det finnes noe andre har gjort som kan gjenbrukes Sende ut undersøkelse Medio februar Sende på E-post 2. nalysere første resultater nalysere resultater Mars Bruke spider-diagram for å analysere resultater og sette mål 3. Sette i verk forbedringstiltak pril

38 Har du opplevd slike møter? Sukk! De har glemt at jeg er med på møtet. Jeg tror jeg jobber litt med E- posten min Hva er egentlig agendaen for møtet? Jeg er ikke forberedt på å bestemme noe i dag når jeg ikke har fått lest igjennom rapporten på forhånd. Var det jeg som skulle følge opp dette? Jeg trodde du gjorde det! Hva er det riktige dokumentet? Jeg har 3 versjoner i E- posten Sorry! Jeg fikk ikke tid til å gjøre det jeg lovet i det forrige møtet

39 Møter er limet i teamarbeid Den viktigste samarbeidsformen for et team er møter. 1. Planlegge møte I møtene avtaler vi felles mål, og blir enige om aktiviteter. Individuelt arbeid, evt. i samarbeid med andre. 4. Følge opp avtalte oppgaver 2. Forberede møte ktivitetene blir så fulgt opp gjennom en nye møter. 3. vholde møte Informerer, diskuterer, ta beslutninger, bli enige om fordeling av arbeidsoppgaver

40 Et uforberedt møte fører vanligvis ingen steder Når vi vet dette, hvorfor 1. har vi ingen agenda? 2. forbereder vi oss ikke til møtet? 3. tar vi ikke notater eller lager møtereferat? 4. gjør vi ikke oppgavene vi påtok oss i forrige møte?

41 Et forberedt møte fører lett til 10 E-post i din Innboks! Typisk E-poststrøm for å arranger møte med 8 deltakere 1. Møtearrangør sender agendaforespørsel til alle deltakere 2. 3 deltakere gir innspill med Svar alle 3. Møtearrangør sender påminnelse 4. Møtearrangør sender ut agenda 5. 2 nye innspill til agenda kommer 6. Møtearrangør sender ut korrigert agenda etter nye innspill 7. Møtearrangør sender ut møtereferat E-poster i din Innboks E-poster i hver E-postboks for ett møte = 80 totalt

42 Demo: rranger gode møter uten bruk av e-post 1. Inviter til møte med deling av møtenotater. Velg en OneNote alle har tilgang til. 4. Møter holdes. Gjør notater og legg inn oppfølgingspunkter. Dette er nå møtereferatet. 2. Vis møtenotater i OneNote eller WEB og lag en agenda-mal i OneNote. Send møteinvitasjon 3. Deltakerne aksepterer invitasjon, går inn på agenda i OneNote og legger til nye punkter Eksempel basert på Microsoft. Kan også tilpasses andre teknologier

43 genda, møtedokumenter, referat, og oppgaver på en side Slik arrangerer du møter uten en eneste E-post Merk aktiviteter for møtedeltakere som gjøremål (to-do) Flagg dine egne aktiviteter for oppfølging i Outlook 1. Deltakere legger selv inn egne agendapunkt i en felles Microsoft OneNote. 2. lle kan ta notater i møtet. lle ser notatene underveis. 3. Bli enige om, og dokumenter oppgaver. Dette er nå møtereferatet. 4. lle flagger sine egne oppgaver for oppfølging. 5. Oppgaver vil automatisk bli synkronisert til Outlook for oppfølging. Møteserie med en side pr. møte Møtenotater og avtalte gjøremål Eksempel basert på Microsoft. Kan også tilpasses andre teknologier

44 Ingen liker møter for møtes skyld Evaluer team-møter ofte for å sikre at de tilfører ønsket verdi Dersom du er i et møterom, skriv tre Post-It notes i denne rekkefølgen: 1. Hva fungerte bra 2. Hva kunne vært bedre 3. En ting å forandre La team-medlemmer sette dem opp på veggen i tre kolonner Grupper svarene, analyser og gjør en til to endringer til neste møte For nettmøter, bruk tavlefunksjonen i Lync eller tilsvarende (Du kan for eksempel bruke hvis du ikke har Lync)

45 Tavleøvelse: Evaluering på Lync Tenk på samarbeidet dere har hatt i gruppen i løpet av kurset 1. Hva har fungert bra? 2. Hva kunne fungert bedre? 3. En ting du ville forandre om du skulle gjøre dette igjen

46 Pause

47 Hvordan avdekke konflikter, når du ikke er tilstede Observere tone i møter og i e-post Manglende fremgang i samarbeide Bygge tillit til deg som person Stille spørsmål i 1:1

48 Hva er det mest sentrale i en konflikt?

49 Hva er nøkkelen til å lykkes med vanskelige samtaler uten å se kroppsspråket Nei Vanskelig budskap Ja ksept for budskap? Respons Samtale om tiltak

50 Oppgave Vanskelige samtaler Hva er forskjellig når du ikke kan ha samtalen ansikt til ansikt? Hva kan vi gjøre for å gjennomføre slike samtaler best mulig?

51 Hvordan sikre at misforståelse ikke oppstår Sett informasjon i kontekst når du informerer Forklar omliggende faktorer i forbindelse med informasjon du deler Tenk på at team-medlemmer kan ha forskjellig bakgrunn og kjennskap til tidligere informasjon og hendelser Bruk enkelt og forståelig språk i muntlig og skriftlig informasjon. Bruk minst mulig forkortelser Om du gir instruksjoner på e-post, formuler dem som om det var en kokebok I (nett)møter og i 1:1 samtaler, lytt som livet ditt avhenger av det Sett klare mål og involver teamet i å utforme dem Følg opp regelmessig Stille de riktige spørsmålene Er noe uklart? Kan du fortelle meg hvordan du oppfatter dette? Basert på denne informasjonen, hva betyr det for hvordan du kommer til å jobbe?.

52 Opplevd avstand Personlig avstand Fysisk avstand Operasjonell avstand Opplevd avstand er den psykologiske avstanden vi føler, og som kan stå i veien for god kommunikasjon og godt samarbeid.

53 Oppgave (i Lederplan) Kartlegg opplevd avstand i teamet Vurder Fysisk, operasjonell og personlig avstand mellom teammedlemmer Velg 1-2 områder du vil jobbe med på kort sikt for å forbedre Opplevd avstand Fysisk avstand Operasjonell avstand Personlig avstand Lav Medium Høy Samme lokasjon Samme region - kort reise nnen region - lang reise nsikt til ansikt kommunikasjonen ukentlig Kommunikasjonsteknologien fungerer bra. Nettmøter med god kvalitet Teammedlemmer bruker all tid i dette teamet De fleste i teamet kjenner hverandre De fleste teammedlemmer jobber mot samme mål og føler de er avhengige av hverandre nsikt til ansikt kommunikasjon månedlig Kommunikasjonsteknologien fungerer stort sett, men nettmøter fungerer ikke alltid for alle Teammedlemmer har også 1-2 andre prosjekter de bruker tiden på Noen i teamet kjenner hverandre Noen teammedlemmer jobber mot samme mål og føler de er avhengige av hverandre nsikt til ansikt kommunikasjon sjeldnere enn månedlig Kommunikasjons-teknologien fungerer sjelden for alle på en gang. Nettmøter fungerer dårlig. Teammedlemmer bruker bare en liten del av sin tid på oppgaver i dette teamet Få i teamet kjenner hverandre Teammedlemmer jobber ikke mot samme mål og føler ikke at de er avhengige av hverandre

54 Gevinst ved å redusere den opplevde avstanden 100% 80% 60% 40% 20% 0%

55 Hvordan redusere den opplevde avstanden SMLOKLISERT TEM Strukturert kommunikasjon Ustrukturert kommunikasjon rbeide på egen hånd GEOGRFISK SPREDT TEM Strukturert kommunikasjon Ustrukturert kommunikasjon rbeide på egen hånd 1. Etabler kommunikasjonsplan med møteplasser for teamet, og for deg med hver enkelt 2. Veloverveid bruk av fysiske møter 3. Etabler, eller re-etabler DUMB e felles mål 4. Bygg på team medlemmers kompetanse og styrker. Etabler små arbeidsgrupper og prosjekter. DUMB = Direct - Understandable - Meaningful Believable

56 Hvordan opprettholde det sosiale miljøet over avstand? 100 % Hva vil vi dele hvor? Yammer Epost Trenger ikke dele 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %

57 Beste praksis for å lykkes med distribuerte team *) Veloverveid bruk av fysiske møter for å etablere sosiale relasjoner og felles målforståelse Regelmessig, planlagt kommunikasjon Etablere mindre arbeidsgrupper for faglig utvikling og prosjekter Åpen kommunikasjon og kunnskapsdeling Felles måltall/scorecard Standardiserte og dokumenterte prosesser og arbeidsformer Hensiktsmessig Teknologi/Infrastruktur *) i henhold til Best Practices LLC og Sobel Lojeski/Reilly: Uniting the Virtual workforce

58 Sikre gjennomføring av planer Unngå å avbryte deg selv Unngå avbrytelser fra andre

59 Fil -> lternativer -> E-post

60 Ledertips: Hvordan håndtere avbrytelser 1. Bli enige med kolleger om kjøreregler. lle har behov for å arbeide konsentrert innimellom 2. Sett av tid i til oppgaver i kalenderen for uforstyrret arbeide 3. Samle opp ting som kan vente til avtalte ukemøter 4. Sett av en tid til e-post, for å svare kollegaer raskt 5. Tenk igjennom hva du vil spørre om, og forslag til løsning før du går uanmeldt til andre. Be kollegaer gjøre det samme 6. Ikke la telefon og øyeblikksmeldinger overstyre dine prioriteringer. Sett på stille / opptatt.

61 Oppgave (i Lederplan) Handlingsplan for videre arbeid Skriv ned de viktigste 2-3 aktivitetene du vil gjøre som følge av din lederplan Diskuter med en eller flere gruppen og bli enige om å følge hverandre opp ktiviteter jeg vil gjennomføre innen 3 måneder Gjøres innen Hva kan stoppe meg? Hva kan jeg gjøre for å sikre gjennomføring?

62 Hva du tar med hjem 1. nalyse av tid brukt i lederrollen 2. Prioriterte fokusområder 4. Strategisk handlingsplan for team 5. Mål for team-medlem/rolle 6. Teknologisk delings og kommunikasjonsplan 7. Plan for Fag-/Fokus-/Prosjektgrupper 8. Kommunikasjonsplan 9. Kartlegging av opplevd avstand i teamet. Handlingsplan for videre arbeid

63 Hvordan ta påskeferie med god samvittighet 1. 2 uker før ferien Gå igjennom planlagte prosjekter, aktiviteter, løse lapper, og oppgaver du har lovet andre å gjøre Bestem hva du realistisk kan gjennomføre før ferien, og distribuer dem på de dagene du har igjen før ferien. Flytt resten til etter ferien. Gi beskjed til andre om det påvirker deres arbeid 2. Frem til ferien For alle nye oppgaver, vurder om de kan vente til etter ferien Dersom de må gjøres før, vurder å flytte andre oppgaver til etter ferien 3. Ta ferie med god samvittighet

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål For ledere, team og kunnskapsarbeidere Gjør en smart endring på jobben. La teknologi og struktur arbeide for deg, frigjør plass i hodet til innovasjon

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Samarbeid og samarbeidsteknologi i Arbeidstilsynet 12. distrikt

Samarbeid og samarbeidsteknologi i Arbeidstilsynet 12. distrikt Samarbeid og samarbeidsteknologi i Arbeidstilsynet 12. distrikt en vurdering av dagens situasjon og framtidens behov Prosjektoppgave SOS6200 Hallgerd Sjøvoll Tromsø, 05.09.04 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER 3-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet

Detaljer

1. Prinsipper for prosjektarbeid

1. Prinsipper for prosjektarbeid Greta Hjertø 7.9.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbied 1. Resymé: Denne leksjonen tar for seg de grunnleggende og generelle

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Styrekurs for studentforeninger. Forord

Styrekurs for studentforeninger. Forord Styrekurs for studentforeninger Forord Styrekurset har nå vært et hjelpemiddel for studentforeninger tilknyttet SiO i snart halvannet år og tilbakemeldingene har så langt vært udelt positive. Vi håper

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR STRESSPROSJEKT VED TEKNISK SØYLE

SLUTTRAPPORT FOR STRESSPROSJEKT VED TEKNISK SØYLE Dato 1. september 201021. juni 2010 SLUTTRAPPORT FOR STRESSPROSJEKT VED TEKNISK SØYLE AV BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT MARIA G. BENESTAD ASTRUP BEDRIFTSHELESTJENESTEN I DEN NORSKE OPERA & BALLETT RAPPORT 1.1 FORORD

Detaljer