Viktige produktlanseringer i 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige produktlanseringer i 2009"

Transkript

1 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2009

2 Braastad XO Superior Très Vieille Réserve Gammel Opland ettermodnet på portvinsfat Pommery Brut Royal Star Gin Vikingfjord Ice Shot Blåbær Viktige produktlanseringer i 2009 Arcus-Gruppen AS Haslevangen 16, Oslo Postboks 6764 Rodeløkka 0503 Oslo Telefon: Telefaks: Vectura AS Telefon: Telefaks: Arcus AS Telefon: Telefaks: Vinordia AS Telefon: Telefaks: Foto: Nadia Frantsen, Erik Røed, Marte Garmann Johnsen og Tellus Works AS/Therese Witt. Lay-out: Wittusen & Jensen Produksjon: Wittusen & Jensen 2

3 My World Australia Wild Africa Cream Laroche Pinotage by l Avenir 2009 Marques de Vitoria Crianza 2006 Allegrini Valpolicella Classico 2008 Innhold Selskapene i Arcus-Gruppen 4 Nøkkeltall Arcus-Gruppen Konsernsjefen har ordet 6 Forretningside, visjon og verdier 8 Konsernledelsen 9 Medarbeidere og HMS 10 Vårt samfunnsansvar 11 Risikofaktorer 12 Forretningsområde Brennevin 13 Forretningsområde Vin 16 Forretningsområde Distribusjon 19 Styrets beretning Nøkkeltall Resultatregnskap 25 Balanse 26 Kontantstrøm 28 Egenkapitaloppstilling konsern 29 Revisjonsberetning Noter 33 3

4 Selskapene i Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen er Norges største aktør innen produksjon, salg og distribusjon av vin og brennevin. Selskapet er representert i alle de nordiske landene. Hovedeiere er det svenske investeringsselskapet Ratos (83,2%) og Hoff Norsk Potetindustri (9,9%), resterende del av aksjene eies av enkeltmedlemmer av konsernledelsen og styret. Arcus-Gruppen AS er konsernets morselskap og utfører i tillegg konsernfunksjoner som konsernregnskap, finans- og eiendomsforvaltning, utvikling og drift av IT, HR og Kommunikasjon. Hovedkontoret er lokalisert på Hasle i Oslo. VINGRUPPEN I NORDEN Arcus AS er Norges største produsent og leverandør av brennevin. Selskapet har en bredt sammensatt portefølje og eier og markedsfører noen av Nordens mest populære merkevarer i kategoriene akevitt, vodka og cognac. Arcus AS har også en omfattende eksport av brennevin til Tyskland og USA. Selskapet eies 100% av Arcus-Gruppen AS. Arcus Wine Brands er Norges største vinimportør med en markedsandel på ca 8% i Selskapet importerer vin på tank og tapper egne merker for det norske og nordiske markedet. Selskapet eies 100% av Arcus AS. Vingruppen i Norden AB er den tredje største vinimportøren i det svenske markedet med en markedsandel på ca 9%. Selskapet består av datterselskapene Vinunic AB, Bonarome Wineworld AB, The Wineagency AB og Vinovum AB. Arcus-Gruppen AS har en eierandel på 62,5% i selskapet. Arcus Sweden AB selger en rekke brennevins- og vinmerker fra Arcus AS og Arcus Wine Brands AS i det svenske markedet. Selskapet eies 100% av Arcus AS. Arcus Finland Oy selger en rekke brennevins- og vinmerker fra Arcus AS og Arcus Wine Brands AS i det finske markedet. Selskapet eies 100% av Arcus AS. Vinordia importerer viner fra ledende europeiske og oversjøiske produsenter som selskapet markedsfører og selger i det norske markedet. Selskapet har en markedsandel på ca 3%. Arcus AS har en eierandel på 70% i selskapet. Symposium Wines importerer viner fra små og mellomstore vinhus, der det er mulig å ha gode og nære relasjoner til produsenter og vinmakere. Vinordia AS har en eierandel på 80% i selskapet, som ble etablert i Vectura er Norges ledende logistikkvirksomhet innen vin, brennevin og andre alkoholholdige drikkevarer med en markedsandel på ca 49% i Vectura leverer komplette logistikkløsninger som omfatter import fra over 800 leverandører i 50 land, lagerhold og distribusjon til Vinmonopolets butikker, over 4000 kunder innen serveringsnæringen, grossister og dagligvare over hele landet. Selskapet eies 100% av Arcus-Gruppen AS. 4

5 Arcus-Gruppen var dramatisk og krevende, men resultatmessig et tilfredsstillende år for Arcus-Gruppen. Sterk organisk vekst og betydelige kostnadstiltak kompenserte for høyere innkjøpspriser på importert vin og brennevin som følge av svake nordiske valutaer. Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK hvilket er en økning på 190 MNOK sammenlignet med Samtlige forretningsområder oppnådde omsetningsvekst i 2009, og konsernets Driftsresultat økte fra 144,8 MNOK til 163,8 MNOK Arcus-Gruppen oppnådde i 2009 vekst i alle tre forretningsområder og betydelig resultatmessig fremgang i forhold til Våre samlede salgsinntekter økte med 14,4 % sammenlignet med Bak denne sterke topplinjeveksten ligger økte markedsandeler i alle geografiske markeder både innenfor vin og brennevin. Sammenlignet med 2008 er driftsresultatet økt fra 144,8 MNOK til 163,8 MNOK. Justert for ekstraordinære effekter økte resultatet fra 85,8 MNOK til 96,1 MNOK. Økningen skyldes økt salg og forbedringer i ordinær drift på 10,8 MNOK. Selskapet er i en sunn økonomisk stilling der likviditeten, den finansielle strukturen og soliditeten gir selskapet nødvendig handlefrihet. Arcus-Gruppen vil også fremover målrettet arbeide for økte markedsandeler og lønnsomhet i det nordiske vinmarkedet og det internasjonale brennevinsmarkedet. Nøkkeltall Internasjonalt Driftsinntekter ,0 1318,2 1972, ,7 872,3 Herav driftsinntekter utenfor Norge ,0 593,0 Norge509, ,8 164, EBIT ,8 144,8 848, ,8 42, EBIT justert for ekstraordinære effekter ,1 85,8 66, ,3 Driftsinntekter 1000 NOK Internasjonalt 1800 Norge Egenkapitalandel 024,0 % 22,9 % 44,1 % 0 20,6 % 22,0 % Antall ansatte Ebitda 1000 NOK EBITDA 192,3 173,8 878,4 117,8 75,8 Egenkapital 467,9 446,8 1047,7 334,4 330, Internasjonalt Kvinner Norge Menn Antall ansatte Kvinner Menn Kvinner Menn

6 Konsernsjefen har ordet 2009 et godt år i urolige omgivelser 2009 var dramatisk og krevende, men resultatmessig et godt år for Arcus-Gruppen. Sterk organisk vekst og betydelige kostnadstiltak kompenserte for høyere innkjøpspriser på importert vin og brennevin som følge av svake nordiske valutaer viktigste stikkord Vi oppnådde et resultat før skatt og ekstraordinære effekter på 96,1 mill kroner mot fjorårets sammenlignbare 85,8 mill kroner. Vi økte våre markedsandeler innen vin og brennevin både i Norden og i samtlige internasjonale markeder. Det ble inngått avtale om salg og tilbakeleie av vårt nye produksjons- og distribusjonsanlegg som skal oppføres på Gjelleråsen nord for Oslo. Vin - og brennevinsmarkedet lite berørt av konjunkturkriser Den underliggende volumveksten i vin- og brennevinsmarkedet ble kun i begrenset grad påvirket av krisen i verdensøkonomien. Innenfor vinområdet ble en historisk sterk veksttrend på 4-6 % videreført i 2009 med spesielt høy vekst i Sverige. Brennevinsmarkedet har historisk sett hatt en lavere veksttakt, og det nordiske markedet lå tilnærmet stabilt i Økte priser bidro til en verdiøkning innen brennevin både i det norske og svenske markedet. Sterkt salg i detaljmonopolene i Sverige og Norge mer enn kompenserte for en generell aktivitetsreduksjon i reisemarkedet og hotellog restaurantmarkedet. Arcus-Gruppens samlede eksponering i disse konjunkturutsatte kanalene utgjør omlag 10 % målt i andel av totale salgsinntekter. Lagernedbygging i de internasjonale salgs- og distribusjonskjedene i første del av året, ble også etter hvert mer normalisert mot slutten av Vår hovedutfordring under årets økonomiske klima var en betydelig økning i innkjøpspriser på importert vin og brennevin som følge av en relativt svak norsk og svensk krone. Spesielt rammet dette vinvirksomheten vår hvor en relativt stor andel av verdiskapningen skjer utenfor Norden. Etter gjennomføring av en rekke effektfulle tiltak, ble netto negativ valutaeffekt 10 MNOK for året som helhet. De negative effektene avtok gjennom året etter hvert som den norske og svenske kronekursen styrket seg. Økte markedsandeler i alle sentrale markeder Våre samlede salgsinntekter økte med 14,4 % sammenlignet med Bak denne sterke salgsveksten ligger økte markedsandeler i alle geografiske markeder både innenfor vin og brennevin. Innen Forretningsområde Vin oppnådde vi en omsetningsvekst på nærmere 25 %. Våre markedsandeler på vin økte til 11 % i Norge og 9 % i Sverige. Veksten i vårt vinområde kommer fra både eksisterende og nye produsenter og er basert på et nært og effektiv samarbeid med våre leverandører. Også Forretningsområde Brennevin viste en tilfredsstillende vekst på tross av at det underliggende markedet stagnerte i Anført av en solid vekst utenfor Norge, og spesielt i USA, økte vi vårt brennevinsalg med 3%. Vår fremste merkevare i USA er Vikingfjord vodka med en imponerende volumvekst på 29 % og et totalvolum på mer enn 1,4 millioner liter i Forretningsområde Distribusjon oppnådde en omsetningsvekst på nær 8 % i Selskapet opprettholdt dermed sin posisjon som klar markedsleder på distribusjon av vin og brennevin i Norge med en markedsandel på 49 %. Avtale om salg og tilbakeleie av vårt fremtidige produksjonsog distribusjonsanlegg Ved årsskiftet 2009/2010 ble det inngått avtale om salg og tilbakeleie av vårt nye produksjons- og distribusjonsanlegg som skal oppføres på Gjelleråsen nord for Oslo. Anlegget vil innenfor sin bransje være et av Nord-Europas mest effektive, og vesentlig bidra til en økt driftseffektivitet i Arcus-Gruppen. Grunnarbeider er ferdigstilt og innflytting og driftsstart skal skje i løpet av

7 Parallelt med forberedelsene til relokaliseringen, arbeides det med forbedring av sentrale produksjons- og distribusjonsprosesser i vårt nåværende hovedanlegget på Hasle i Oslo. Innføring av LEAN prinsipper for drift og forbedring har bidratt til en tosifret produktivitetsvekst i våre produksjonsprosesser i Markedsutsikter og strategi Vi har et optimistisk grunnsyn på den fremtidige utviklingen av vin- og brennevinsmarkedet. Vinkonsumet i Norge, Sverige og Finland er fortsatt betydelig under et europeisk snittnivå. Vi forventer derfor en fortsatt vekst i de nordiske markedene. Innenfor brennevin vil den nordiske veksten være begrenset som følge av en forventet fortsatt negativ utvikling i Finland og Danmark. Økende avgifter i Finland, og et allerede relativt høyt brennevinskonsum i Danmark, er viktige drivkrefter bak denne utviklingen. På den annen side forventer vi en fortsatt vekst både i Norge og Sverige og en økt premiumiseringsgrad innen de fleste brennevinssegmentene. Dette vil bidra til en verdivekst i det nordiske brennevinsmarkedet på nivå med de siste år. Gitt vår relativt optimistiske vurdering av fremtidig markedsutvikling, forventer vi et 2010 med fortsatt bedring i underliggende inntjening. Vi vil også fremover vektlegge en offensiv strategi med sikte på økte markedsandeler i Norden og utvalgte internasjonale markedssegment. En sterkere valuta vil gi en generell forbedring i våre innkjøpspriser og spesielt innenfor vår vinvirksomhet. Med ambisjoner om fortsatt produktivitetsvekst i våre sentrale produksjons- og distribusjonsprosesser, forventer vi følgelig en fortsatt resultatmessig fremgang for Arcus-Gruppen. Jan Tore Føsund Konsernsjef arcus-gruppen AS 7

8 Forretningside, visjon og verdier Arcus-Gruppens forretningside, visjon og verdier danner grunnlaget for våre forretningsmessige mål og strategier og vår samlede operative virksomhet. Gjennom 2009 har det vært gjennomført en rekke holdningsskapende og bevisstgjørende aktiviteter innrettet mot vår visjon og våre verdier Samhandling, Nyskaping og Ansvar. Forbedret Samhandling i alle ledd i vår verdikjede har vært hovedprioritet gjennom Dette har bidratt til en tilfredsstillende produktivitetsutvikling i våre produksjons- og distribusjonsprosesser. I mer utadrettede prosesser har en rekke tiltak styrket samhandlingen med våre kunder og samarbeidspartnere. Vår forretningsidé Arcus-Gruppens forretningsidé er å være et ledende nordisk merkevareselskap gjennom å: Fremstille og markedsføre egne vin- og brennevinsmerker Importere og markedsføre andre produsenters merker Levere komplette distribusjonsog logistikkløsninger for vin- og brennevin samt andre aktuelle produktgrupper Operere i Norden og i utvalgte internasjonale markeder Vår forretningsidé definerer rammene for virksomheten vår med vekt på beskrivelse av hvilke markeder, og hvilke deler av tilhørende verdikjeder vi operer i. Vår visjon En verden av opplevelser i hver dråpe! Vår visjon handler om hva vi ønsker å være for verden rundt oss og for våre kunder. Med VERDEN fokuserer vi på at vi skal gi våre kunder det beste fra Norge og hele verden. OPPLEVELSER innebærer at vi skal gi kundene våre den beste opplevelsen gjennom våre produkter og tjenester. I HVER DRÅPE signaliserer at vi hele tiden skal søke å forbedre alle sider av vår virksomheten og at hver enkelt medarbeider og alle ledd i verdikjeden er viktig. Våre verdier Samhandling Vi samarbeider aktivt og løsningsorientert for å gjøre våre arbeidsprosesser best mulig. Det gjelder både i egen avdeling og for å styrke hele verdikjeden til beste for våre kunder og for vår egen arbeidsdag. Nyskaping Alle våre produkter, tjenester og prosesser skal preges av målrettet innovasjon forankret i stolte tradisjoner. Vi griper nye muligheter og satser på systematisk utvikling av medarbeidere og organisasjon. Vi vil sette en ny standard for bransjen gjennom vårt nye anlegg på Gjelleråsen. Ansvar Som ledende aktør i vin- og brennevinsbransjen ønsker vi å ta et klart samfunnsmessig ansvar. Vi arbeider aktivt for å redusere vår virksomhets påvirkning av ytre miljø. Vi tar ansvar for positive bidrag til et godt arbeidsmiljø og en best mulig utførelse av egen jobb. 8

9 Konsernledelsen Jan Tore Føsund, konsernsjef Arcus-Gruppen (45) Siviløkonom NHH. Konsernsjef i Arcus-Gruppen siden Tidligere adm.dir i NMD Grossisthandel AS samt flere andre ledende stillinger i samme selskap. Styreleder i Arcus AS, Vectura AS, Vinordia AS, Vingruppen AB og Vinunic AB. Jan Oluf Skarpnes, adm.dir Arcus AS (53) Cand. scient UiO. Hovedfag i kjemi. Adm. dir. i Arcus AS fra 2006, tidligere forsyningsdirektør i Arcus AS. Tidligere ansatt i Mills/Delikat i 10 år, sist som produksjons- og forsyningsdirektør. Styreleder i Arcus AB og Arcus OY Thomas Patay, direktør Vin (42) Bachelor of Arts, Major in Marketing, California Lutheran University. Direktør Vin siden Adm. dir i Bibendum fra Tidligere lederstillinger innen salg og markedsføring av FMCG i Norge og internasjonalt, blant annet som markedsdirektør i Steen & Strøm ASA. Rolf Brustad, adm.dir Vectura AS (43) Siviløkonom Handels - høyskolen BI. Adm.dir i Vectura siden Tidligere ansatt i UPS i ledende stillinger innen transport og logistikk, senest som ansvarlig for det operative i Norden. Leif Ove Rørnes, finans- og økonomidirektør (41) Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Finans- og økonomidirektør siden Tidligere direktør for økonomi og supply chain i Dyno Nobel AS. Styremedlem i Arcus AS, Vectura AS, Arcus AB, Symposium Wines AS, Gjelleråsen Prosjekt 1 AS Rolf Kragerud, direktør strategi og forretningsutvikling (49) Siviløkonom og MBA. Direktør strategi og forretningsutvikling siden Tidligere lederstillinger innen private equity samt strategirådgivning i Accenture og McKinsey. Styremedlem i Arcus AS, Vectura AS, Vinordia AS, Arcus Wine Brands AS. Synnøve Olsbø, HR-direktør (46) CTI sertifisert Coach, Master of Management Strategisk ledelse og CRM BI, Sjøkrigsskole II, Stabskole Luftforsvaret. HR-direktør siden Tidligere ansatt som Human Resource Services, Director, SAS Airlines. Terje Thurmann-Moe, kommunikasjonssjef (58) Høgskolekandidat i Samfunnsfag, etterutdanning fra BI og NHH. Kommunikasjonssjef siden Ansatt i Arcus-Gruppen siden 1996, tidligere arbeidet som marketingsjef og innovasjonssjef i Arcus AS. 9

10 Medarbeidere og Hms Medarbeidertilfredshet Arcus-Gruppen har som målsetting å sikre en kontinuerlig forbedring av medarbeidertilfreds het. En høy og økende medarbeidertilfredshet vurderes som en sentral forutsetning for oppnåelse av konsernet forretningsmessige mål og dermed en fortsatt positiv lønnsomhets utvikling. Årlige organisasjons - og ledermålinger danner grunnlag for iverksettelse av tiltak på både individ- og selskapsnivå. Organisasjons- og ledermålingen i 2009 viste en fremgang på total medarbeidertilfredshet på 8,5 prosentpoeng sammenlignet med Samtlige trivselsfaktorer viste en positiv økning fra året før. Våre medarbeideres oppfatning var at det har vært arbeidet godt i forhold til tydeliggjøring av mål, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og lederskap. Det arbeides målrettet med utvikling av medarbeider- og lederferdigheter blant annet med utgangspunkt i de forbedringsområder som fremgår av de årlige organisasjons- og ledermålingene. Mål- og treningsplaner er definert på individnivå og gjennomførte aktiviteter følges opp i faste resultat og oppfølgingssamtaler. Kompetanse- og opplæringsplaner revideres og følges opp i årlige medarbeidersamtaler. HMS Sykefravær er en sentral måleindikator innen konsernets HMS-arbeid. Etter en periode med nedadgående trend, økte sykefraværet i konsernet igjen i 2009 og ligger derfor på et for høyt nivå. Sykefraværet økte i 2009 til 8,8 % (8,0 %). Arcus-Gruppen har en relativ høy andel med langtidsfravær og det har i 2009 vært arbeidet med å komme frem til tilfredsstillende løsninger for vanskelige enkeltsaker. Arcus-Gruppen er IA-bedrift og i 2009 har samarbeidsavtalen med Arbeidslivssenteret blitt fornyet. I tråd med denne har det blitt gjennomført 3 moduler med lederopplæring innen sykefraværsoppfølging, samt 4 samlinger med fokus på det interne sykefraværsarbeidet. Som en del av det løpende HMS-arbeidet har det i 2009 vært spesiell fokus på innrapportering av nestenulykker. Arbeidet skal bringe oss i retning av vår nullvisjon - ingen skader på mennesker og miljø. Det er gjennomført avdelingsvise vernerunder i henhold til fastlagt plan. Det har i løpet av året vært gjennomført en rekke aktiviteter med sikte på økt fysisk aktivitet og bedre helse. I samarbeid med Aktiv mot kreft har våre medarbeidere gjennomført treningsaktiviteter tilsvarende over 1200 maratonløp. I tillegg er det gjennomført 9 felles arrangementer som inklu derer blant annet pilgrimsvandring til Gjelleråsen, sykkeltur rundt Nøklevann og deltakelse i Holmenkollstafetten og Oslo Maraton. Det er i nært samarbeid med tillitsvalgte etablert et prosjekt for å hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Arcus- Gruppen har i 2009 etablert en seniorpolitikk med tilhørende virkemidler med målsetting om tilrettelegging for seniorer og økt avgangsalder. Det gjennomføres årlige beredskapsøvelser med sikte på å bedre våre forutsetninger for en best mulig håndtering av en katastrofesituasjon. Konsernets beredskapsplan dekker katastrofer i forhold til både mennesker, anlegg, produkt og samfunn. Det ble i 2009 gjennomført opplæring og øvelser for konsernets Industrivern i henhold til fastsatt plan. Kvalitet og miljøansvar gjennom hele verdikjeden Ved inntransport velger vi transportør med lavest mulig utslipp Ved ankomst sjekker vi at alt er som det skal i Norges eneste laboratorium akkreditert for analyse av vin og brennevin 10

11 Vårt samfunnsansvar Bare gjennom en sunn og etisk bevisst forretningsdrift kan konsernet oppnå den nødvendige tillit fra våre kunder, våre egne medarbeidere og samfunnet rundt oss. Som en betydelig aktør innenfor alkoholbransjen i Norden ønsker Arcus-Gruppen å ta et aktivt samfunnsansvar når det gjelder vår virksomhet og dens virkninger på mennesker og miljø. Konsernets etiske retningslinjer beskriver prinsippene for samfunnsansvar og det generelle ansvaret som hviler på konsernets ledelse og ansatte. I 2008 ble det satt i gang en prosess for å styrke konsernets fokus på dette området. Prosessen har bidratt til at Arcus-Gruppen bevisst utvikler virksomheten i henhold til tydelige definerte retningslinjer for samfunnsansvar, med spesiell vekt på vår rolle som ledende og ansvarlig aktør i vin- og brennevinsbransjen. Prosessen skal lede frem mot en vurdering av ekstern CSR sertifisering av Arcus- Gruppen i Miljø Det er etablert ny handlingsplan for miljø og vårt eget miljøregnskap. Handlings planen har mål om kontinuerlig forbedring i miljøsammenheng med tiltak på både kort og lang sikt. Hovedfokuset er naturlig rettet mot reduksjon i utslipp av CO2 gjennom optimalisering av fremføring av varestrømmer og øvrig virksomhet. Vi er i denne sammenheng meget tilfreds med at Arcus- Gruppens utslipp av CO2 har gått ned fra 2008 til 2009 til tross for en økning i antall liter vare som passerer gjennom bedriften i løpet av året. Arcus-Gruppen er sertifisert etter Grønt Ansvar og har gjennom samarbeid med Veolia et omfattende system for kildesortering med 9 ulike fraksjoner avfall. Gjennom sertifiseringen synliggjøres og dokumenteres Arcus-Gruppens miljøengasjement. Fra 2008 til 2009 ser vi en nedgang i mengden kildesortert vare fra 93 % til 89 %. Årsaken ligger i en lavere mengde retur av glass fra kunder og en noe høyere restavfallsmengde. Alle krav gjennom nasjonal lovgivning og lokale miljøpålegg er tilfredsstilt. Konsernet arbeider aktivt for å møte og ligge i forkant av de økende miljøkravene fra samfunnet generelt, de ansatte, kunder og forbrukere. I 2009 har det vært arbeidet med mål, hensikt og innhold i våre etiske retningslinjer. Gjennom flere diskusjoner i konsernledelsen, på ledersamlinger og avdelingsmøter har det vært foretatt gjennomgang og revisjon av retningslinjene for å skape eierskap, oppslutning og medvirkning blant alle våre medarbeidere. Grunnlaget for gjennomgangen har vært tilslutning til de 10 prinsippene i FNs Global Compact. Arbeidet har resultert i en utdyping og konkretisering av konsernets etiske retningslinjer på områdene menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, miljø, anti-korrupsjon og forholdet til alkohol. CO2-regnskap % 22 % 5 % 66 % Som en del av prosessen i 2009 har det vært foretatt en revisjon av konsernets standard innkjøpsavtaler slik at disse nå inneholder tydelige krav om samfunnsansvar til alle våre kontraktspartnere. Konsernet tar aktivt del i CSR-prosessen som er startet opp av de nordiske alkoholmonopolene for å utvikle en felles plattform på dette området Inngående transport Produksjon Utgående transport Reiser i jobbsammenheng Sum (Tonn co2) Vi sorterer alt avfall og er med i Grønt Punkt, Grønt Ansvar og Norsk Gjenvinning Feilvarer og beslaglagte varer destrueres, vi gjenvinner brukbare varer og sorterer avfallet Distribusjon til våre kunder skjer med vår moderne bilpark, våre biler er godkjent etter EURO4-normen Vi følger våre etiske retningslinjer og arbeider systematisk med HMS 11

12 Risikofaktorer Risikostyring i Arcus Gruppen innbærer at vi søker å ha oversikt og et bevisst forhold til risiko i våre forretningsområder og aktivt søker å redusere kjente risiki. Risikostyringen skal bidra til å sikre en langsiktig lønnsom utvikling av konsernet. Det ble gjennomført en detaljert kartlegging av risiko høsten 2008, og det foretas årlig revisjon med evaluering av kjente risikoområder, vurdering om nye har tilkommet samt iverksetting og oppfølging av tiltak. I 2009 har det vært særlig fokus på håndtering av konsekvenser av finanskrisen. Den globale finanskrisen har medført generell usikkerhet i markedene konsernet er representert samt store fluktuasjoner på valutasiden. I tillegg har sikker og kvalitetsmessig god tilgang på sentrale brennevinsråvarer vært i fokus i Konsernet har etablert en Beredskapsplan for katastrofesituasjoner knyttet til blant annet samfunn, anlegg og produkt. Planen evalueres og vedlikeholdes løpende, og det gjennomføres årlige treningsøvelser for konsernledelse og øvrige personale. Styret i Arcus-Gruppen gjennomfører en årlig evaluering av systemer for risikostyring og blir holdt løpende orientert om endringer i risikobildet. Valuta Konsernets sikringspolicy for valuta innebærer en god sikring over tid og demper kortsiktige fluktuasjoner. Vesentlige endringer i forholdet mellom interna sjonale sentrale valutaer som EURO og USD sett i forhold til henholdsvis SEK og NOK vil påvirke innkjøpspriser (import) og salgspriser (eksport). Sikringspolicyen bidrar til å redusere usikkerheten og gir fleksibilitet til å implementere tiltak på inntekts- og kostnadssiden. Konsernets nåværende sikringspolicy har bidratt til en redusert risiko i 2008 og Råvarer Det arbeides løpende med å vurdere alternative tilfredsstillende kilder for sentrale brennevinsråvarer, og flere nye leveranseavtaler er inngått. Innenfor de segmenter hvor det ikke ansees å være tilgjengelig tilfredsstillende alternativer, er det gjennomført en vurdering og justering av lagerbeholdninger. Kvalitet Alkoholholdig drikke er gjenstand for samme kvalitetskrav i produksjon som øvrig matproduksjon. Arcus er ISO-9000:2008 sertifisert og kvalitetssystemet bidrar til å redusere risiko for feil i prosess og produkt internt og hos samarbeidspartnere. Det er også i 2009 gjennomført en resertifisering med tilfredsstillende resultat. Arcus har det eneste laboratoriet i Norge (ett av to i hele Norden) som er offentlig godkjent av EU for analyse av alkoholholdige varer. Alle produkter som tappes på Hasle blir analysert på flere trinn i prosessen for å avdekke om det er konkrete feil eller mangler. Rammebetingelser Politisk risiko er definert som forretningmessig risiko som kan oppstå etter endringer i politiske rammebetingelser. Nivå på alkoholavgifter i Norge og øvrige nordiske land, utvikling i detaljmonopolordningene i Norge, Sverige og Finland er eksempler på politisk risiko. For å redusere risikoen arbeider Arcus Gruppen aktivt både direkte mot offentlige myndigheter og gjennom nasjonale og internasjonale bransjeorganisasjoner for å sikre hensiktsmessige rammebetingelser. Forsikringer Arcus Gruppen evaluerer også fortløpende alle sentrale forsikringsområder med sikte på å redusere forretningsmessig risiko ved å inngå hensiktsmessige forsikringsdekninger. 12

13 Forretningsområde Brennevin Fremgangen fra 2008 fortsatte i 2009 for vår brennevinsvirksomhet. Størst vekst opplevde vi i USA, men også i vårt nordiske hjemmemarked oppnådde vi tilfredsstillende fremgang. Forbedret effektivitet i produksjonen bidro til økt lønnsomhet i forretningsområdet. Forretningsområde brennevin Volum (mill liter) 8,6 8,1 7,9 Omsetning (MNOK) 515,5 493,9 476,4 EBIT (MNOK) * 73,0 72,3 68,9 * ekskl. eiendoms- og pensjonseffekter Det internasjonale markedet Det var også i 2009 en markedsvekst i de vestlige landene, dog noe redusert i forhold til tidligere år. Veksten var høyest innen produktgruppene whisky, rom og brandy. Det forventes fremover sterk vekst i utviklingsland og nye økonomier som Brasil, Kina, Sør-Afrika, Thailand og Ukraina. Innenfor de fleste av produktgruppene drives nå veksten av lokale merker (ISWR, 2009). Vi må helt ned til 15. plass blant de raskest voksende merkene for å finne et internasjonalt merke. Det nordiske markedet Det nordiske brennevinsmarkedet har i perioden vist moderat volumvekst på ca. 3 %. Det har vært en høyere verdivekst i samtlige land og produktgrupper på grunn av en premiumiseringstrend. Finland er det klart største volummarkedet i Norden med et totalsalg av brennevin i Alko på ca. 28 millioner liter i En lengre periode med høy vekst ( ) er blitt avløst av to år med en samlet nedgang på vel 10 % som følge av avgiftsøkninger på til sammen nærmere 35 % de to siste årene. Markedet domineres av lokale merker innen produktgruppene vodka og viina. Det forventes volumvekst fremover, men dette er heftet med stor usikkerhet i forhold til den videre utvikling av avgiftsnivået. Sverige hadde et totalsalg av brennevin på vel 20 millioner liter i Systembolaget i 2009, hvilket var en vekst på 5,4 %. Markedet domineres av produktgruppene whisky og vodka, men det var rom, kremlikør og bitter som hadde størst vekst i Tradisjonelle drikker som kryddat brännvin (snaps/akevitt) hadde en vekst på 4 %. Den betydelige veksten i salget i Systembolaget i 2009 er positivt påvirket både av de betydelige avgiftsøkningene i Finland og av den svake svenske kronekursen. Dette har gjort det mer fordelaktig å handle i Sverige. Det forventes en stabil markedsutvikling videre fremover. Danmark er det eneste nordiske markedet hvor alkohol selges til forbruker i vanlige butikker. Finanskrisen rammet hardt og salget av brennevin utgjorde i ,0 millioner liter, en nedgang på hele 10,3 %. Mørk rom og premium Cognac (VSOP +) tok andeler fra store produktgrupper som whisky, bitter og akevitt. Det forventes fortsatt nedgang i markedet. Norge hadde i 2009 et totalsalg av brennevin i Vinmonopolet på 12,9 millioner liter, en oppgang på 0,6 %. Det var en betydelig vekst innen produktgruppene øvrig brennevin, bitter og akevitt, mens de største kategoriene vodka og cognac opplevde nedgang. Vodka var største produktgruppe med en markedsandel på 30,3 % noe som var en nedgang på 1,0 %. Deretter fulgte cognac og whisky med andeler på 15,5 % (-0,5 %) og 10,7 % (+0,1 %) i Økt konkurranse og økt tilgjengelighet preger markedet, og det forventes videre volumvekst. Forretningsområde Brennevin - volumutvikling fordelt på markeder, 1000 ltr Annet USA Tyskland Finland Sverige Danmark Tax Free Norge

14 Norge For første gang klarte Arcus å øke sin markedsandel innenfor brennevin i Vinmonopolet. Markedsandelen endte på 33,5 % etter en vekst på 0,1 %. Sterk fremgang innen vodka var den viktigste bidragsyteren, men også whisky og cognac bidro til markedsandelsvekst. Vinmonopolet Totalt solgte Arcus i overkant av 4,3 millioner liter brennevin i denne salgskanalen og har med dette en markedsandel på 33,4 %. Omsetningen økte med ca 3 % til 285,5 MNOK. Produktgruppene vodka og whisky bidro sterkest til den positive utviklingen, mens vi tapte markedsandeler innen produktgruppen brennevin under 22 % hvor det ble lansert flere nye produkter fra store internasjonale aktører det siste året. Horeca Serverings- og utelivsbransjen i Norge har opplevd til dels betydelig nedgang i 2009 som følge av den internasjonale finanskrisen. De store innkjøpskjedene hvor Arcus har en god posisjon har også opplevd kraftig nedgang, mens frittstående kunder kan vise til en positiv utvikling. Vår omsetning gikk noe ned i kanalen og endte på 16,6 MNOK i Internasjonalt I volum endte salget på over 4 mill. liter og økningen i forhold til 2008 var på 0,5 mill. liter (14 %). Omsetningen endte på 166 MNOK, en økning på 13 MNOK (8 %). En vridning i produktmix fra cognac mot vodka medførte at omsetningsøkningen var noe mindre enn volumøkningen. Resultatet anses som meget tilfredsstillende, tatt i betraktning finanskrisens sterke påvirkning på våre viktigste markeder. Sverige Hovedfokus har vært salg til Systembolaget og gjennom grossister til Horeca. Omsetningen vokste med hele 66 % til 35,1 MNOK. Våre viktigste merker Linie aquavit og Braastad cognac hadde en volumvekst på henholdsvis 44 % og 25 %. I 1. halvår 2009 kjøpte vi de svenske merkene Star Gin og Red Port. Salget av disse produktene bidro med liter av den totale veksten på liter. Mot slutten av året overtok vi også agenturet for Clontarf Irish Whisky. Vi er godt posisjonert for videre vekst i Finland De finske myndighetene har gjennomført to avgiftsøkninger på 10 % i løpet av Dette har medført en nedgang i salget i Alko på nesten 4 %, noe som også har påvirket salget av våre viktigste merker, Braastad cognac og Vikingfjord vodka. Til tross for dette opprettholdt vi omsetningen og endte på 18,4 MNOK i I 2009 kjøpte vi merket Dry Anis. Danmark Våre viktigste merker er Linie aquavit og Braastad cognac. Arcus hadde et godt år i Danmark tross generell nedgang i markedet. Omsetningen økte med 26 % og endte på 23,2 MNOK i Vår markedsandel på cognac økte til 10,6 % mens vår andel av det danske akevittmarkedet økte til 5,9 %. NYE AGENTURER I tillegg til agenturet for Tomintoul Scotch Whisky fikk eller overtok vi i løpet av 2009 agenturene for Label 5 Scotch Whisky, Clontarf Irish Whisky, Wild Africa Cream og Gibson s Gin. Disse produktene utfyller vår egen portefølje og vil på sikt kunne bli verdifulle bidragsytere til videre fremgang på det norske markedet. 14

15 Tyskland På det tyske markedet selger vi kun Linie aquavit. I løpet av 2009 skiftet vi samarbeidspartner. Hovedfokus har derfor vært å sikre eksisterende gode distribusjon gjennom overgangsfasen. Mot slutten av året tok salget seg kraftig opp. Omsetningen økte med nærmere 18 % i et fallende akevittsegment og nådde 32,3 MNOK i USA Våre viktigste merker er Vikingfjord vodka og Linie aquavit, samt Hammer gin som ble introdusert mot slutten av året. USA var markedet som ga sterkest vekst for Arcus i Vikingfjord vodka økte med nesten liter (29 %) i 2009 og endte på over 1,4 mill. liter. Vi opplevde også en betydelig fremgang for Linie i USA med en vekst på hele 60 %. Omsetningen økte med hele 65 % til 27,2 MNOK. Vi forventer fortsatt fremgang for Vikingfjord vodka og har målsatt å selge nærmere 1,9 millioner liter i Produksjon Arcus innstilte i 2008 driften av rektifikasjonsanlegget på Hamar. Fra og med driftsåret 2009 kjøpes all norsk potetsprit fra Hoff Norske Potetindustriers nye anlegg på Gjøvik. Totalt ble det i 2009 kjøpt inn ca. 2,1 millioner liter norsk potetsprit, og det gikk med ca 22 millioner kg poteter i fremstillingen. Produksjonen av Norsk Fatmodnet Aquavit er utviklet videre i Antall fat i produksjon er økt til omlag 9.000, og Arcus har til enhver tid ca. 3 millioner liter akevitt liggende til modning. Gjennom selskapets sterke satsning på det internasjonale markedet settes det et betydelig fokus på vår konkurransekraft. Det er derfor satt i gang et omfattende prosjekt for å innarbeide LEAN prinsipper i alle deler av vår produksjonsprosess. Dette sammen med sanering av ulønnsomme produkter bidro i 2009 til at produktiviteten i produksjonen økte med 11 %. Det har vært gjennomført et eget program for innkjøpsbesparelser som har resultert i samlede besparelser i produksjonen på 4,5 MNOK i DFTR Vårt salg i Duty Free/Travel Retail er foreløpig konsentrert om flyplassene i Norden og de omkringliggende områder, dvs Østersjøen og grensen mellom Danmark og Tyskland. I 2009 opplevde vi en betydelig tilbakegang på grunn av redusert passasjertrafikk, spesielt på flyplassene. Dette førte til en mindre nedgang i omsetningen som nådde 77,6 MNOK i NYSKAPING Vikingfjord Ice Shot som er en Vikingfjord vodka blåbær blandet ned til 20 vol % med isbrevann fra Jostedalsbreen ble lansert på testlisting sommeren Produktet ble så godt mottatt av forbrukerne at det oppnådde fast listing i Vinmonopolet etter 6 måneders salg. Andre viktige lanseringer for Arcus i 2009 har vært nye varianter av Norsk Fatmodnet Aquavit ettermodnet på henholdsvis portvins- og madeirafat. I tillegg har vi lansert Hammer Ulagret aquavit etter å ha vunnet en tender i Vinmonopolet. 15

16 Forretningsområde Vin Vår vinvirksomhet oppnådde en omsetningsvekst på over 25 % og tok betydelige markeds ANDEler i både Norge og Sverige. Agenturtilvekst, produktnyskaping og sterkt fokus på eksisterende portefølje er nøkkelord som forklarer den gode utviklingen. Den meget sterke topplinjeveksten kompenserte for sterk økning i innkjøpspriser som følge av en svak norsk og svensk krone. Forretningsområde vin Volum (mill liter) 24,2 18,7 17,0 Omsetning (MNOK) 705,6 562,6 492,4 EBIT (MNOK) * 55,8 52,2 49,3 * ekskl. eiendoms- og pensjonseffekter Markedsutvikling Vinsalget i de nordiske monopollandene viser en fortsatt positiv utvikling med en vekst på 6,6 % fra 2008 til Utviklingen i 2009 ligger over den årlige gjennomsnittlige veksten på 3,4 % vi har sett i perioden Veksten i vinssalget forventes å fortsette i 2010 med Sverige som den største bidragsyteren. Det er hovedsakelig produkter fra nye vinland som Chile, Sør- Afrika og Australia som driver salgsveksten med noe ulik vekting mellom landene. Bag-in-box segmentet er i fortsatt vekst og representer nå over 50 % av alt vinssalg i både Norge og Sverige, men utgjør bare noe over 30 % av vinssalget i Finland. Trendene i forhold til både opprinnelsesland og emballasjeformat forventes å fortsette. Norge Det norske vinmarkedet vokste med 4,8 % og utgjorde i overkant av 62 millioner liter i 2009 (Vinmonopolet). Italienske viner dominerer i rødvinsegmentet med en markedsandel på over 30 % og en vekst på 16 %. Australia er også i sterk vekst og har en markedsandel på 12 % etter en vekst på 14,5 % i Tyskland og Frankrike dominerer hvitvinsmarkedet med henholdsvis 31,6 % og 28,2 % markedsandel. Chilenske hvitviner vokste med 51 % i 2009 til 3,3 % markedsandel og sto for den sterkeste veksten i hvitvinsegmentet. Totalt solgte Arcus i overkant av 6,6 millioner liter vin gjennom Vinmonopolet i Norge og oppnådde med dette en markedsandel på nærmere 11 %. Det er en økning på nesten 2 prosentpoeng målt mot Vinsalget i de nordiske monopolmarkedene i 2009 fordelt på produktgrupper Forretningsområde Vin - volumutvikling fordelt på markeder, 1000 ltr Øvrig svakvin Sverige Finland Norge Musserende Rosevin Hvitvin Rødvin Tax Free Finland Sverige Norge Datakilder: Alko, Systembolaget og Vinmonopolet 16

17 Arcus Wine Brands omfatter Arcus egne vinmerker, og selskapet er Norges største enkeltimportør av vin og største leverandør av vin til Vinmonopolet med sine 4,8 millioner liter og en markedsandel på 7,8 %. Selskapets omsetning økte med nærmere 9 % til 130,9 MNOK. Selskapets forretningsidé er å velge ut de beste kvalitetsvinene til nordiske konsumenter, importere vinen på tank og tappe på flasker og boks i Norge. Det er bare Arcus Wine Brands som har eget tapperianlegg for vin i Norge. Det at vinen tappes nær kunden er både miljø- og ressursbesparende, samtidig som det gir våre kunder en garanti for at vinene fra Arcus Wine Brands alltid er ferske. Økt fokus på nyskaping de siste to årene ga i 2009 salgssuksessen My World Australia, en 3 liters Bag in Box, som ble lansert i januar My World Australia var i 2009 største nylansering i Vinmonopolet med sine nesten liter, og bidrar sterkt til veksten på 18,6 % i Arcus Wine Brands, men det er også tilfredsstillende å se at den øvrige porteføljen vokser raskere enn markedet med en veksttakt på 6,8 %. Arcus Wine Brands har ambisjoner om å fortsette den solide veksten i 2010 og planlegger flere spennende nylanseringer kommende år. Vinordia AS er ansvarlig for import og markedsføring av andre produsenters viner i det norske markedet. Selskapet var i 2009 et av de raskest voksende i markedet med en volumvekst på over 60 % mot 2008 (Vinmonopolet). Vinordia solgte i overkant av 2 millioner liter vin i Omsetningen økte med over 51 % til 86,7 MNOK. Tilvekst av nye samarbeidspartnere som Domain Laroche, Vranken Pommery Champagne, Marques de Vitoria og Allegrini ga i overkant av en halv million nye liter i porteføljen i En sterkere og mer spennende portefølje bidro både til de sterke veksttallene, men også til å styrke selskapets posisjon i HoReCa markedet. Vinordia har samtidig lykkes med å skape vekst i eksisterende portefølje i Canaletto Primitivo og Canaletto Montepulciano d Abruzzo, med en markedsvekst på henholdsvis 66,9 % og 14,6 %, bidro til en fin vekst for italienske Casa Girelli. Franske Domaine Laroche hadde en volumvekst på henholdsvis 14,4 % og 23,8 % for Chardonnay L Bag in Box og flaske. Vinordia klarte å opprettholde en HoReCa-andel på over 20 % av samlet omsetning i et utfordrende marked i Samarbeidet med gode og spennende samarbeidspartnere som GRESS-gruppen, Furset-gruppen, Aker-restaurantene og Thon-gruppen ble opprettholdt, og gir solid grunnlag for fortsatt vekst i Vinordia jobber kontinuerlig med å styrke porteføljen og vil i året som kommer presentere nye spennende leverandører som vil bidra med betydelig volumøkning for selskapet. Symposium Wines ble etablert i Selskapets forretningsidé er å finne de beste og mest spennende produsentene blant små og mellomstore vinhus, der det er mulig å ha gode og nære relasjoner til produsenter og vinmakere. 17

18 Sverige Det svenske vinmarkedet vokste med formidable 9 % i 2009 og utgjorde i overkant av 181 millioner liter (Systembolaget). En fjerdedel av veksten tilskrives økt grensehandel som et resultat av en svekket SEK og økte alkoholavgifter i Finland. Sør-afrikanske og italienske viner dominerer rødvinsegmentet med markedsandeler på henholdsvis 22,3 % og 19 %. Lanseringer som Bundustar (3 liter bag-in box, Sør-Afrika)) bidro til en volumvekst på hele 44 % for sør-afrikanske viner. Av de store vinlandene er det spesielt Spania som taper markedsandeler. Sør-Afrika dominerer også hvitvinsegmentet med en andel på litt over 21 %. De sør- afrikanske vinene vokste med 14,7 % i 2009 og det er hovedsakelig suksessen Foot of Africa som driver veksten i segmentet. Vingruppen i Norden AB Arcus-Gruppen eier 62,5 % av aksjene i Vingruppen i Norden AB. Selskapet, med datterselskapene Vinunic AB, Bonarome Wineworld AB, The Wineagency AB og Vinovum AB, økte omsetningen med 27 % til 512 MNOK. Alle selskapene i Vingruppen økte omsetningen mer enn tilveksten i markedet. Vingruppen har nå over flere år vært blant de desidert hurtigstvoksende i Sverige. Flere nye agenturer bidro til den positive utviklingen, bl.a. Francois Lurton. Framfor alt var det likevel nye ordrer på viner som ble lansert på Systembolaget i slutten av 2008 og begynnelsen av 2009 som genererte det økte salget. Eksempler på slike nye lanseringer er Bundustar, Kleine Zalze SMV og Allegrini Valpolicella, men også nye viner i innovative forpakninger som PETlanseringene fra Mitchelton og Two Tracks Sauvignon Blanc bidro. Vingruppen i Norden solgte 16 millioner liter vin i Finland Det finske vinmarkedet vokste med 1,4 % og utgjorde i overkant av 54 millioner liter (Alko). Den relativt svake tilveksten skyldes betydelig økning av alkoholavgiftene i Chile dominerer på rødvinssiden med en markedsandel og vekst på henholdsvis 29,8 % og 6,1 % i Spania er nest største vinland med en markedsandel på 13,2 %, men volumet sank med 2,3 % i Chile dominerer også hvitvinsmarkedet med 19,4 % markedsandel. Sør-Afrika har også en betydelig posisjon med 16,4 % andel. Italia, Tyskland og Frankrike taper alle markedsandeler i hvitvinsegmentet. Arcus Finland Oy Arcus Finland eies 100 % av Arcus AS og markedsfører Arcus egne vinmerker. Selskapet viste i 2009 en svak negativ utvikling som følge av tap av listinger. Selskapets portefølje med viner som blant annet Gozo White, Estancia del Fuego og La Vida viser en positiv utvikling. Selskapet er godt posisjonert for videre vekst med flere fastelisteføringer på Alko. I slutten av 2009 lanserte Vinunic AB Foot of Africa Shiraz/Cabernet Sauvignon i bag-in-box og allerede første salgsmåned, desember 2009, solgte produktet meget bra. Vingruppen har en markedsandel på ca 9 % og er dermed den tredje største vinimportøren i det svenske markedet etter flere år med sammenheng vekst klart i overkant av markedet. Arcus Sweden AB Arcus Sweden eies 100 % av Arcus AS. Selskapet markedsfører Arcus egne vinmerker samt importerte viner fra spanske Bodegas Chivite og chilenske Odfjell Wines. Veksten på det svenske markedet ble sikret gjennom tilvekst av en nye listeføringer som Turntable Chardonnay fra California, USA og flere varianter av norskprodusert gløgg. Den norske suksessvinen Ken Creek fortsatte den positive utviklingen, noe som ga opplisting til en T9 listeføring på Systembolaget. 18

19 Forretningsområde Distribusjon Vectura oppnådde en omsetningsvekst på nær 8 % i Selskapet opprettholdt dermed sin posisjon som klar markedsleder på distribusjon av vin og brennevin i Norge med en markedsandel på 49 %. Forretningsområde Distribusjon Volum (mill. ltr.), totalt 45,4 44,1 40,4 Omsetning (MNOK) 282,2 261,7 248,9 EBIT (MNOK) * 3,3 5,5 2,6 * ekskl. eiendoms- og pensjonseffekter Markedsutvikling Totalmarkedet for vin og brennevin i Norge i 2009 er estimert til ca. 82 mill. liter. Volumet av vin og brennevin solgt gjennom Vinmonopolet økte med 2,9 millioner liter i 2009 til 76,7 millioner liter. Det foreligger ikke offisiell statistikk over salget til Horeca (hotell- og restaurantbransjen), men det anslås en mindre reduksjon i salget i 2009 som følge av finanskrisen og den generelle økonomiske nedgangen Vectura opererer på kapasitetsgrensen på Hasle. Kontinuerlig arbeid med forbedringstiltak har gitt en produktivitetsvekst på 5 % i forhold til Som et ledd i prosessen med å effektivisere logistikkløsningene, deltar Vectura i Vinmonopolets verdikjedeprosjekt. Målet er å identifisere og utvikle forbedringsområder i verdikjeden mellom distributør/importør og Vinmonopolets butikker. Prosjektet videreføres i 2010 i samarbeid med andre ledende bransjeaktører. Vecturas e-handelsløsning e-vect er i kontinuerlig utvikling med fokus på å kunne tilby flere fleksible løsninger for kunden. Informasjonssystemet VecPortal ble i løpet av året utvidet til blant annet å benytte direkte import av basis produktinformasjon. Utvikling av løsninger for datautveksling og rapportering vil fortsette i I løpet av 2009 har antall vinmonopolbutikker økt med 9 til 248. Utviklingen med flere mindre utsalg spredt ut over landet fortsetter og stiller større krav til effektive distribusjonsløsninger. Vectura Vectura distribuerte totalt 45,4 millioner liter i 2009, og økte dermed volumet med 1,3 millioner liter i forhold til Selskapet er markedsleder i Norge, med en markedsandel på vin og brennevin på 49 % på Vinmonopolet i 2009 på nivå med fjoråret. Selskapet har også opprettholdt markedsandelen i Horeca på noe over 40 %. Vecturas desidert største kunde er Vinmonopolet. Totalsalget økte i 2009 med nær 4 % til et samlet volum på 37 millioner liter. I et vanskelig år for serveringsnæringen (Horeca) oppnådde Vectura i 2009 en tilfredsstillende volumvekst. Starten på året var påvirket av uroen i finansmarkedene som startet høsten 2008, mens siste halvår viste en positiv utvikling. Flere kjedeavtaler ble fornyet i løpet av året, deriblant Gress (Rica, SAS Radisson), Innkjøpsgruppen (Choice, Umoe, ISS) og Samkjøpsgruppen. Salget av vin og brennevin til andre grossister ble noe redusert i forhold til VECTURA - fra hele verden til hele Norge Vectura leverer komplette 3. og 4. parts logistikkløsninger, primært for alkoholholdige drikkevarer, med basis i sine egne lageranlegg i Oslo og Trondheim. Vecturas hovedkunder er over 70 importører som benytter Vectura til å styre produktflyten fra mer enn 1000 produsenter over hele verden ut til Vinmonopolets 248 butikker, over 3000 kunder innen serveringsbransjen (Horeca) og grossister over hele landet. Selskapet er Norges ledende distributør av vin og brennevin til serveringsbransjen. 19

20 Verdikjeden i Vectura Innkjøp På vegne av importørkunder kjøper Vectura inn nærmere 6000 forskjellige artikler fra 50 land. Det gjøres 7500 bestillinger som kommer inn på paller fra ca 800 produsenter årlig. Varemottak På varemottaket kontrolleres den inngående varestrømmen som kommer på pall eller slip sheet. Varene overføres til den mest hensiktsmessige lastebæreren som normalt er europaller. Her bygges også deler av varestrømmen om til kvartpaller for levering til Vinmonopolet. Lagring Det helautomatiske høyvarelageret har pallplasser og konstant temperatur på ca 14 grader. Her kan det opp mot toppsesong være lagret nærmere 7 millioner liter vin og brennevin. Ordremottak En stor del av ordremottaket er automatisert gjennom EDI-ordre fra Vinmonopolet, via Vecturas eget e-handel system (e-vect) eller via grensesnitt mot andre handelssystemer. Ca. 40% av alle Horeca-ordre går elektronisk og det samme gjelder ca 95 % av alle ordrene fra Vinmonopolet. Plukk Vareplukk styres i dag via terminaler på plukktruckene. Det plukkes årlig ca varelinjer på Vecturas lagere i Oslo og Trondheim. I julesesongen plukkes det opp mot enheter på en uke. Distribusjon Vectura distribuerer til over 3000 serveringssteder og til alle Vinmonopolets 248 butikker. Varene leveres innenfor avtalte tidsintervaller over hele landet. 20

21 Styrets beretning Kaare Frydenberg Styrets leder Stefan Elving Trond Fidje Kjell Arne Greni Birgitta Stymne Göransson Erik Hagen Lasse Hansen Leif Johansson Gro Myking Bjørn Erik Olsen Henning Øglænd Arcus-Gruppen oppnådde i 2009 vekst i alle tre forretningsområder og resultatmessig fremgang i forhold til Sammenlignet med 2008 er driftsresultatet økt fra 144,8 MNOK til 163,8 MNOK. Justert for ekstraordinære effekter økte resultatet fra 85,8 MNOK til 96,1 MNOK. Økningen skyldes økt salg og forbedringer i ordinær drift på til sammen 10,3 MNOK. Som følge av ugunstig utvikling i sentrale valutakurser falt konsernets driftsmargin fra 11 % i 2008 til 10,9 % i 2009 og avkastningen på egenkapital utgjorde 24 % mot 27 %. Styret vurderer de oppnådde resultater i 2009 som tilfredsstillende. Økonomisk utvikling Konsernets driftsinntekter utgjorde i MNOK hvilket er en økning på 190 MNOK sammenlignet med Samtlige forretningsområder bidro med omsetningsvekst i Driftsresultat for konsernet viste et overskudd på 163,8 MNOK som er en økning på 19,0 MNOK sammenlignet med foregående år. Effekt fra overgang til innskuddsbasert pensjonsordning fra 2009 samt sluttoppgjør fra Statens Pensjonskasse utgjorde til sammen en økning på 43,7 MNOK. Konsernet solgte eiendomsprosjektet på Gjelleråsen (avtale om salg og tilbakeleie) med et regnskapsmessig tap på 27,4 MNOK i Økte driftsinntekter og forbedret produktivitet gav en netto positiv resultateffekt på 10,3 MNOK i ordinær drift sammenlignet med Arcus AS inklusive datterselskaper økte driftsinntektene fra 658 MNOK i 2008 til 723 MNOK i Økningen var primært relatert til salg av brennevin internasjonalt og vinvirksomheten i Norge. Resultatmessig fikk selskapet en økning i hovedsak som følge av økte salgsvolumer og produktivitet. Vectura AS oppnådde resultatmessig fremgang i Driftsinntektene økte til 282 MNOK i 2009 fra 264 MNOK i Fraktkostnader, ekstern lagerleie og personale økte i 2009 som følge av økt aktivitet og prisnivå. Vingruppen i Norden AB viste en resultatmessig fremgang i En betydelig økning i driftsinntekter på 27 % til 512 MNOK i 2009 var hovedårsak til resultatveksten og kompenserte for en ugunstig utvikling i valuta og innkjøpspriser. Netto finansposter utgjorde -3,8 MNOK i 2009 mot 16,8 MNOK i 2008 og reduksjonen skyldes reduserte renteinntekter som følge av et lavt rentenivå og et tap relatert til salg av tidligere virksomhetsområde (voldgiftsdom). Konsernets resultat før skatt ble på 160,1 MNOK mot 161,7 MNOK i

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2010 Viktige produktlanseringer i 2010 Braastad My Selection Ekstra modnet Gilde Juleaquavit Løitens Single Cask fat nr 6125 Vikingfjord Vodka Cocktails Mojito Gibson s Gin

Detaljer

Viktigste hendelser 2011

Viktigste hendelser 2011 2 Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen i korte trekk Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Om Arcus-Gruppen 4 Konsernsjefen har ordet 5 Næringslivsaktøren 7 Forretningsområder 11 Brennevin 12 Vin 16 Distribusjon

Detaljer

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21 Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 1 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Vår visjon: EN VERDEN AV OPPLEVELSER I HVER DRÅPE 2 Opplev Arcus Vår visjon innebærer på at vi skal skape den beste opplevelsen

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 ArcusGruppen Innhold I korte trekk Nøkkeltall 4 Forretningsstruktur 5 Høydepunkter 2013 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 1 Agenda 1. halvår 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Lønnsomt kvartal i henhold til plan

Lønnsomt kvartal i henhold til plan Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2007 Lønnsomt kvartal i henhold til plan Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 3. kvartal Salg God underliggende vekst,

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2011

TINE Gruppa 2. kvartal 2011 TINE Gruppa 2. kvartal 2011 Stabile resultater Godt salg av matlagingsproduktene fløte, rømme og smør, og av osteporteføljen til TINE, ga et tilfredsstillende resultat for andre kvartal til tross for fortsatt

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal ble NOK mill, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal ble NOK mill, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012. BØRSMELDING 3. KVARTAL 2013 Et resultat i tråd med forventningene God vekst i salget bidro til et bedret resultat og oppstart av nye anlegg preget driften mindre gjennom kvartalet. TINE Gruppa Salgsinntektene

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2012

TINE Gruppa 1. kvartal 2012 TINE Gruppa 1. kvartal 2012 Stabil utvikling for TINE TINE fortsetter den stabile utviklingen med et driftsresultat på NOK 273 mill som er NOK 12 høyere enn samme kvartal i 2011. I resultatet ligger gevinsten

Detaljer

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Innhold Arcus Gruppen - Et tilbakeblikk på 2007 04 Nøkkeltall 06 Styrets beretning 08 Brennevin 12 Vin 17 distribusjon 23 Regnskap 27 Revisjonsberetning 31 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

2. kvartal og 1. halvår 2017

2. kvartal og 1. halvår 2017 1 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Tilpasser

Detaljer

3. kvartal og hittil 2017

3. kvartal og hittil 2017 1 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil 2017 Positiv utvikling

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 1 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter i 2016

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 -

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 4.kvartal ble NOK 182,7 mill(+4%) Korrigert for synkende valutakurser mot NOK utgjorde veksten 11,1% Driftsinntektene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 286419 Innsendt dato: 14.07.2011 08:47 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2009

1. KVARTALSRAPPORT 2009 Lars Vestergaard (42) jobber som koordinator operatør ketchup i Rieber & Søn Danmaks anlegg i Skelskør. 1. KVARTALSRAPPORT 2009 EBIT økte med 29 prosent til 95 MNOK (74 MNOK) i første kvartal 1. kvartalsrapport

Detaljer

TINE Gruppa 3. kvartal 2011

TINE Gruppa 3. kvartal 2011 TINE Gruppa 3. kvartal 2011 Godt salg av ost og matlagingsprodukter kompenserer for lavere søtmelksalg Det var fortsatt reduksjon i søtmelksalget, men godt salg av matlagingsprodukter og osteporteføljen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer