Viktige produktlanseringer i 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige produktlanseringer i 2009"

Transkript

1 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2009

2 Braastad XO Superior Très Vieille Réserve Gammel Opland ettermodnet på portvinsfat Pommery Brut Royal Star Gin Vikingfjord Ice Shot Blåbær Viktige produktlanseringer i 2009 Arcus-Gruppen AS Haslevangen 16, Oslo Postboks 6764 Rodeløkka 0503 Oslo Telefon: Telefaks: Vectura AS Telefon: Telefaks: Arcus AS Telefon: Telefaks: Vinordia AS Telefon: Telefaks: Foto: Nadia Frantsen, Erik Røed, Marte Garmann Johnsen og Tellus Works AS/Therese Witt. Lay-out: Wittusen & Jensen Produksjon: Wittusen & Jensen 2

3 My World Australia Wild Africa Cream Laroche Pinotage by l Avenir 2009 Marques de Vitoria Crianza 2006 Allegrini Valpolicella Classico 2008 Innhold Selskapene i Arcus-Gruppen 4 Nøkkeltall Arcus-Gruppen Konsernsjefen har ordet 6 Forretningside, visjon og verdier 8 Konsernledelsen 9 Medarbeidere og HMS 10 Vårt samfunnsansvar 11 Risikofaktorer 12 Forretningsområde Brennevin 13 Forretningsområde Vin 16 Forretningsområde Distribusjon 19 Styrets beretning Nøkkeltall Resultatregnskap 25 Balanse 26 Kontantstrøm 28 Egenkapitaloppstilling konsern 29 Revisjonsberetning Noter 33 3

4 Selskapene i Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen er Norges største aktør innen produksjon, salg og distribusjon av vin og brennevin. Selskapet er representert i alle de nordiske landene. Hovedeiere er det svenske investeringsselskapet Ratos (83,2%) og Hoff Norsk Potetindustri (9,9%), resterende del av aksjene eies av enkeltmedlemmer av konsernledelsen og styret. Arcus-Gruppen AS er konsernets morselskap og utfører i tillegg konsernfunksjoner som konsernregnskap, finans- og eiendomsforvaltning, utvikling og drift av IT, HR og Kommunikasjon. Hovedkontoret er lokalisert på Hasle i Oslo. VINGRUPPEN I NORDEN Arcus AS er Norges største produsent og leverandør av brennevin. Selskapet har en bredt sammensatt portefølje og eier og markedsfører noen av Nordens mest populære merkevarer i kategoriene akevitt, vodka og cognac. Arcus AS har også en omfattende eksport av brennevin til Tyskland og USA. Selskapet eies 100% av Arcus-Gruppen AS. Arcus Wine Brands er Norges største vinimportør med en markedsandel på ca 8% i Selskapet importerer vin på tank og tapper egne merker for det norske og nordiske markedet. Selskapet eies 100% av Arcus AS. Vingruppen i Norden AB er den tredje største vinimportøren i det svenske markedet med en markedsandel på ca 9%. Selskapet består av datterselskapene Vinunic AB, Bonarome Wineworld AB, The Wineagency AB og Vinovum AB. Arcus-Gruppen AS har en eierandel på 62,5% i selskapet. Arcus Sweden AB selger en rekke brennevins- og vinmerker fra Arcus AS og Arcus Wine Brands AS i det svenske markedet. Selskapet eies 100% av Arcus AS. Arcus Finland Oy selger en rekke brennevins- og vinmerker fra Arcus AS og Arcus Wine Brands AS i det finske markedet. Selskapet eies 100% av Arcus AS. Vinordia importerer viner fra ledende europeiske og oversjøiske produsenter som selskapet markedsfører og selger i det norske markedet. Selskapet har en markedsandel på ca 3%. Arcus AS har en eierandel på 70% i selskapet. Symposium Wines importerer viner fra små og mellomstore vinhus, der det er mulig å ha gode og nære relasjoner til produsenter og vinmakere. Vinordia AS har en eierandel på 80% i selskapet, som ble etablert i Vectura er Norges ledende logistikkvirksomhet innen vin, brennevin og andre alkoholholdige drikkevarer med en markedsandel på ca 49% i Vectura leverer komplette logistikkløsninger som omfatter import fra over 800 leverandører i 50 land, lagerhold og distribusjon til Vinmonopolets butikker, over 4000 kunder innen serveringsnæringen, grossister og dagligvare over hele landet. Selskapet eies 100% av Arcus-Gruppen AS. 4

5 Arcus-Gruppen var dramatisk og krevende, men resultatmessig et tilfredsstillende år for Arcus-Gruppen. Sterk organisk vekst og betydelige kostnadstiltak kompenserte for høyere innkjøpspriser på importert vin og brennevin som følge av svake nordiske valutaer. Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK hvilket er en økning på 190 MNOK sammenlignet med Samtlige forretningsområder oppnådde omsetningsvekst i 2009, og konsernets Driftsresultat økte fra 144,8 MNOK til 163,8 MNOK Arcus-Gruppen oppnådde i 2009 vekst i alle tre forretningsområder og betydelig resultatmessig fremgang i forhold til Våre samlede salgsinntekter økte med 14,4 % sammenlignet med Bak denne sterke topplinjeveksten ligger økte markedsandeler i alle geografiske markeder både innenfor vin og brennevin. Sammenlignet med 2008 er driftsresultatet økt fra 144,8 MNOK til 163,8 MNOK. Justert for ekstraordinære effekter økte resultatet fra 85,8 MNOK til 96,1 MNOK. Økningen skyldes økt salg og forbedringer i ordinær drift på 10,8 MNOK. Selskapet er i en sunn økonomisk stilling der likviditeten, den finansielle strukturen og soliditeten gir selskapet nødvendig handlefrihet. Arcus-Gruppen vil også fremover målrettet arbeide for økte markedsandeler og lønnsomhet i det nordiske vinmarkedet og det internasjonale brennevinsmarkedet. Nøkkeltall Internasjonalt Driftsinntekter ,0 1318,2 1972, ,7 872,3 Herav driftsinntekter utenfor Norge ,0 593,0 Norge509, ,8 164, EBIT ,8 144,8 848, ,8 42, EBIT justert for ekstraordinære effekter ,1 85,8 66, ,3 Driftsinntekter 1000 NOK Internasjonalt 1800 Norge Egenkapitalandel 024,0 % 22,9 % 44,1 % 0 20,6 % 22,0 % Antall ansatte Ebitda 1000 NOK EBITDA 192,3 173,8 878,4 117,8 75,8 Egenkapital 467,9 446,8 1047,7 334,4 330, Internasjonalt Kvinner Norge Menn Antall ansatte Kvinner Menn Kvinner Menn

6 Konsernsjefen har ordet 2009 et godt år i urolige omgivelser 2009 var dramatisk og krevende, men resultatmessig et godt år for Arcus-Gruppen. Sterk organisk vekst og betydelige kostnadstiltak kompenserte for høyere innkjøpspriser på importert vin og brennevin som følge av svake nordiske valutaer viktigste stikkord Vi oppnådde et resultat før skatt og ekstraordinære effekter på 96,1 mill kroner mot fjorårets sammenlignbare 85,8 mill kroner. Vi økte våre markedsandeler innen vin og brennevin både i Norden og i samtlige internasjonale markeder. Det ble inngått avtale om salg og tilbakeleie av vårt nye produksjons- og distribusjonsanlegg som skal oppføres på Gjelleråsen nord for Oslo. Vin - og brennevinsmarkedet lite berørt av konjunkturkriser Den underliggende volumveksten i vin- og brennevinsmarkedet ble kun i begrenset grad påvirket av krisen i verdensøkonomien. Innenfor vinområdet ble en historisk sterk veksttrend på 4-6 % videreført i 2009 med spesielt høy vekst i Sverige. Brennevinsmarkedet har historisk sett hatt en lavere veksttakt, og det nordiske markedet lå tilnærmet stabilt i Økte priser bidro til en verdiøkning innen brennevin både i det norske og svenske markedet. Sterkt salg i detaljmonopolene i Sverige og Norge mer enn kompenserte for en generell aktivitetsreduksjon i reisemarkedet og hotellog restaurantmarkedet. Arcus-Gruppens samlede eksponering i disse konjunkturutsatte kanalene utgjør omlag 10 % målt i andel av totale salgsinntekter. Lagernedbygging i de internasjonale salgs- og distribusjonskjedene i første del av året, ble også etter hvert mer normalisert mot slutten av Vår hovedutfordring under årets økonomiske klima var en betydelig økning i innkjøpspriser på importert vin og brennevin som følge av en relativt svak norsk og svensk krone. Spesielt rammet dette vinvirksomheten vår hvor en relativt stor andel av verdiskapningen skjer utenfor Norden. Etter gjennomføring av en rekke effektfulle tiltak, ble netto negativ valutaeffekt 10 MNOK for året som helhet. De negative effektene avtok gjennom året etter hvert som den norske og svenske kronekursen styrket seg. Økte markedsandeler i alle sentrale markeder Våre samlede salgsinntekter økte med 14,4 % sammenlignet med Bak denne sterke salgsveksten ligger økte markedsandeler i alle geografiske markeder både innenfor vin og brennevin. Innen Forretningsområde Vin oppnådde vi en omsetningsvekst på nærmere 25 %. Våre markedsandeler på vin økte til 11 % i Norge og 9 % i Sverige. Veksten i vårt vinområde kommer fra både eksisterende og nye produsenter og er basert på et nært og effektiv samarbeid med våre leverandører. Også Forretningsområde Brennevin viste en tilfredsstillende vekst på tross av at det underliggende markedet stagnerte i Anført av en solid vekst utenfor Norge, og spesielt i USA, økte vi vårt brennevinsalg med 3%. Vår fremste merkevare i USA er Vikingfjord vodka med en imponerende volumvekst på 29 % og et totalvolum på mer enn 1,4 millioner liter i Forretningsområde Distribusjon oppnådde en omsetningsvekst på nær 8 % i Selskapet opprettholdt dermed sin posisjon som klar markedsleder på distribusjon av vin og brennevin i Norge med en markedsandel på 49 %. Avtale om salg og tilbakeleie av vårt fremtidige produksjonsog distribusjonsanlegg Ved årsskiftet 2009/2010 ble det inngått avtale om salg og tilbakeleie av vårt nye produksjons- og distribusjonsanlegg som skal oppføres på Gjelleråsen nord for Oslo. Anlegget vil innenfor sin bransje være et av Nord-Europas mest effektive, og vesentlig bidra til en økt driftseffektivitet i Arcus-Gruppen. Grunnarbeider er ferdigstilt og innflytting og driftsstart skal skje i løpet av

7 Parallelt med forberedelsene til relokaliseringen, arbeides det med forbedring av sentrale produksjons- og distribusjonsprosesser i vårt nåværende hovedanlegget på Hasle i Oslo. Innføring av LEAN prinsipper for drift og forbedring har bidratt til en tosifret produktivitetsvekst i våre produksjonsprosesser i Markedsutsikter og strategi Vi har et optimistisk grunnsyn på den fremtidige utviklingen av vin- og brennevinsmarkedet. Vinkonsumet i Norge, Sverige og Finland er fortsatt betydelig under et europeisk snittnivå. Vi forventer derfor en fortsatt vekst i de nordiske markedene. Innenfor brennevin vil den nordiske veksten være begrenset som følge av en forventet fortsatt negativ utvikling i Finland og Danmark. Økende avgifter i Finland, og et allerede relativt høyt brennevinskonsum i Danmark, er viktige drivkrefter bak denne utviklingen. På den annen side forventer vi en fortsatt vekst både i Norge og Sverige og en økt premiumiseringsgrad innen de fleste brennevinssegmentene. Dette vil bidra til en verdivekst i det nordiske brennevinsmarkedet på nivå med de siste år. Gitt vår relativt optimistiske vurdering av fremtidig markedsutvikling, forventer vi et 2010 med fortsatt bedring i underliggende inntjening. Vi vil også fremover vektlegge en offensiv strategi med sikte på økte markedsandeler i Norden og utvalgte internasjonale markedssegment. En sterkere valuta vil gi en generell forbedring i våre innkjøpspriser og spesielt innenfor vår vinvirksomhet. Med ambisjoner om fortsatt produktivitetsvekst i våre sentrale produksjons- og distribusjonsprosesser, forventer vi følgelig en fortsatt resultatmessig fremgang for Arcus-Gruppen. Jan Tore Føsund Konsernsjef arcus-gruppen AS 7

8 Forretningside, visjon og verdier Arcus-Gruppens forretningside, visjon og verdier danner grunnlaget for våre forretningsmessige mål og strategier og vår samlede operative virksomhet. Gjennom 2009 har det vært gjennomført en rekke holdningsskapende og bevisstgjørende aktiviteter innrettet mot vår visjon og våre verdier Samhandling, Nyskaping og Ansvar. Forbedret Samhandling i alle ledd i vår verdikjede har vært hovedprioritet gjennom Dette har bidratt til en tilfredsstillende produktivitetsutvikling i våre produksjons- og distribusjonsprosesser. I mer utadrettede prosesser har en rekke tiltak styrket samhandlingen med våre kunder og samarbeidspartnere. Vår forretningsidé Arcus-Gruppens forretningsidé er å være et ledende nordisk merkevareselskap gjennom å: Fremstille og markedsføre egne vin- og brennevinsmerker Importere og markedsføre andre produsenters merker Levere komplette distribusjonsog logistikkløsninger for vin- og brennevin samt andre aktuelle produktgrupper Operere i Norden og i utvalgte internasjonale markeder Vår forretningsidé definerer rammene for virksomheten vår med vekt på beskrivelse av hvilke markeder, og hvilke deler av tilhørende verdikjeder vi operer i. Vår visjon En verden av opplevelser i hver dråpe! Vår visjon handler om hva vi ønsker å være for verden rundt oss og for våre kunder. Med VERDEN fokuserer vi på at vi skal gi våre kunder det beste fra Norge og hele verden. OPPLEVELSER innebærer at vi skal gi kundene våre den beste opplevelsen gjennom våre produkter og tjenester. I HVER DRÅPE signaliserer at vi hele tiden skal søke å forbedre alle sider av vår virksomheten og at hver enkelt medarbeider og alle ledd i verdikjeden er viktig. Våre verdier Samhandling Vi samarbeider aktivt og løsningsorientert for å gjøre våre arbeidsprosesser best mulig. Det gjelder både i egen avdeling og for å styrke hele verdikjeden til beste for våre kunder og for vår egen arbeidsdag. Nyskaping Alle våre produkter, tjenester og prosesser skal preges av målrettet innovasjon forankret i stolte tradisjoner. Vi griper nye muligheter og satser på systematisk utvikling av medarbeidere og organisasjon. Vi vil sette en ny standard for bransjen gjennom vårt nye anlegg på Gjelleråsen. Ansvar Som ledende aktør i vin- og brennevinsbransjen ønsker vi å ta et klart samfunnsmessig ansvar. Vi arbeider aktivt for å redusere vår virksomhets påvirkning av ytre miljø. Vi tar ansvar for positive bidrag til et godt arbeidsmiljø og en best mulig utførelse av egen jobb. 8

9 Konsernledelsen Jan Tore Føsund, konsernsjef Arcus-Gruppen (45) Siviløkonom NHH. Konsernsjef i Arcus-Gruppen siden Tidligere adm.dir i NMD Grossisthandel AS samt flere andre ledende stillinger i samme selskap. Styreleder i Arcus AS, Vectura AS, Vinordia AS, Vingruppen AB og Vinunic AB. Jan Oluf Skarpnes, adm.dir Arcus AS (53) Cand. scient UiO. Hovedfag i kjemi. Adm. dir. i Arcus AS fra 2006, tidligere forsyningsdirektør i Arcus AS. Tidligere ansatt i Mills/Delikat i 10 år, sist som produksjons- og forsyningsdirektør. Styreleder i Arcus AB og Arcus OY Thomas Patay, direktør Vin (42) Bachelor of Arts, Major in Marketing, California Lutheran University. Direktør Vin siden Adm. dir i Bibendum fra Tidligere lederstillinger innen salg og markedsføring av FMCG i Norge og internasjonalt, blant annet som markedsdirektør i Steen & Strøm ASA. Rolf Brustad, adm.dir Vectura AS (43) Siviløkonom Handels - høyskolen BI. Adm.dir i Vectura siden Tidligere ansatt i UPS i ledende stillinger innen transport og logistikk, senest som ansvarlig for det operative i Norden. Leif Ove Rørnes, finans- og økonomidirektør (41) Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Finans- og økonomidirektør siden Tidligere direktør for økonomi og supply chain i Dyno Nobel AS. Styremedlem i Arcus AS, Vectura AS, Arcus AB, Symposium Wines AS, Gjelleråsen Prosjekt 1 AS Rolf Kragerud, direktør strategi og forretningsutvikling (49) Siviløkonom og MBA. Direktør strategi og forretningsutvikling siden Tidligere lederstillinger innen private equity samt strategirådgivning i Accenture og McKinsey. Styremedlem i Arcus AS, Vectura AS, Vinordia AS, Arcus Wine Brands AS. Synnøve Olsbø, HR-direktør (46) CTI sertifisert Coach, Master of Management Strategisk ledelse og CRM BI, Sjøkrigsskole II, Stabskole Luftforsvaret. HR-direktør siden Tidligere ansatt som Human Resource Services, Director, SAS Airlines. Terje Thurmann-Moe, kommunikasjonssjef (58) Høgskolekandidat i Samfunnsfag, etterutdanning fra BI og NHH. Kommunikasjonssjef siden Ansatt i Arcus-Gruppen siden 1996, tidligere arbeidet som marketingsjef og innovasjonssjef i Arcus AS. 9

10 Medarbeidere og Hms Medarbeidertilfredshet Arcus-Gruppen har som målsetting å sikre en kontinuerlig forbedring av medarbeidertilfreds het. En høy og økende medarbeidertilfredshet vurderes som en sentral forutsetning for oppnåelse av konsernet forretningsmessige mål og dermed en fortsatt positiv lønnsomhets utvikling. Årlige organisasjons - og ledermålinger danner grunnlag for iverksettelse av tiltak på både individ- og selskapsnivå. Organisasjons- og ledermålingen i 2009 viste en fremgang på total medarbeidertilfredshet på 8,5 prosentpoeng sammenlignet med Samtlige trivselsfaktorer viste en positiv økning fra året før. Våre medarbeideres oppfatning var at det har vært arbeidet godt i forhold til tydeliggjøring av mål, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og lederskap. Det arbeides målrettet med utvikling av medarbeider- og lederferdigheter blant annet med utgangspunkt i de forbedringsområder som fremgår av de årlige organisasjons- og ledermålingene. Mål- og treningsplaner er definert på individnivå og gjennomførte aktiviteter følges opp i faste resultat og oppfølgingssamtaler. Kompetanse- og opplæringsplaner revideres og følges opp i årlige medarbeidersamtaler. HMS Sykefravær er en sentral måleindikator innen konsernets HMS-arbeid. Etter en periode med nedadgående trend, økte sykefraværet i konsernet igjen i 2009 og ligger derfor på et for høyt nivå. Sykefraværet økte i 2009 til 8,8 % (8,0 %). Arcus-Gruppen har en relativ høy andel med langtidsfravær og det har i 2009 vært arbeidet med å komme frem til tilfredsstillende løsninger for vanskelige enkeltsaker. Arcus-Gruppen er IA-bedrift og i 2009 har samarbeidsavtalen med Arbeidslivssenteret blitt fornyet. I tråd med denne har det blitt gjennomført 3 moduler med lederopplæring innen sykefraværsoppfølging, samt 4 samlinger med fokus på det interne sykefraværsarbeidet. Som en del av det løpende HMS-arbeidet har det i 2009 vært spesiell fokus på innrapportering av nestenulykker. Arbeidet skal bringe oss i retning av vår nullvisjon - ingen skader på mennesker og miljø. Det er gjennomført avdelingsvise vernerunder i henhold til fastlagt plan. Det har i løpet av året vært gjennomført en rekke aktiviteter med sikte på økt fysisk aktivitet og bedre helse. I samarbeid med Aktiv mot kreft har våre medarbeidere gjennomført treningsaktiviteter tilsvarende over 1200 maratonløp. I tillegg er det gjennomført 9 felles arrangementer som inklu derer blant annet pilgrimsvandring til Gjelleråsen, sykkeltur rundt Nøklevann og deltakelse i Holmenkollstafetten og Oslo Maraton. Det er i nært samarbeid med tillitsvalgte etablert et prosjekt for å hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Arcus- Gruppen har i 2009 etablert en seniorpolitikk med tilhørende virkemidler med målsetting om tilrettelegging for seniorer og økt avgangsalder. Det gjennomføres årlige beredskapsøvelser med sikte på å bedre våre forutsetninger for en best mulig håndtering av en katastrofesituasjon. Konsernets beredskapsplan dekker katastrofer i forhold til både mennesker, anlegg, produkt og samfunn. Det ble i 2009 gjennomført opplæring og øvelser for konsernets Industrivern i henhold til fastsatt plan. Kvalitet og miljøansvar gjennom hele verdikjeden Ved inntransport velger vi transportør med lavest mulig utslipp Ved ankomst sjekker vi at alt er som det skal i Norges eneste laboratorium akkreditert for analyse av vin og brennevin 10

11 Vårt samfunnsansvar Bare gjennom en sunn og etisk bevisst forretningsdrift kan konsernet oppnå den nødvendige tillit fra våre kunder, våre egne medarbeidere og samfunnet rundt oss. Som en betydelig aktør innenfor alkoholbransjen i Norden ønsker Arcus-Gruppen å ta et aktivt samfunnsansvar når det gjelder vår virksomhet og dens virkninger på mennesker og miljø. Konsernets etiske retningslinjer beskriver prinsippene for samfunnsansvar og det generelle ansvaret som hviler på konsernets ledelse og ansatte. I 2008 ble det satt i gang en prosess for å styrke konsernets fokus på dette området. Prosessen har bidratt til at Arcus-Gruppen bevisst utvikler virksomheten i henhold til tydelige definerte retningslinjer for samfunnsansvar, med spesiell vekt på vår rolle som ledende og ansvarlig aktør i vin- og brennevinsbransjen. Prosessen skal lede frem mot en vurdering av ekstern CSR sertifisering av Arcus- Gruppen i Miljø Det er etablert ny handlingsplan for miljø og vårt eget miljøregnskap. Handlings planen har mål om kontinuerlig forbedring i miljøsammenheng med tiltak på både kort og lang sikt. Hovedfokuset er naturlig rettet mot reduksjon i utslipp av CO2 gjennom optimalisering av fremføring av varestrømmer og øvrig virksomhet. Vi er i denne sammenheng meget tilfreds med at Arcus- Gruppens utslipp av CO2 har gått ned fra 2008 til 2009 til tross for en økning i antall liter vare som passerer gjennom bedriften i løpet av året. Arcus-Gruppen er sertifisert etter Grønt Ansvar og har gjennom samarbeid med Veolia et omfattende system for kildesortering med 9 ulike fraksjoner avfall. Gjennom sertifiseringen synliggjøres og dokumenteres Arcus-Gruppens miljøengasjement. Fra 2008 til 2009 ser vi en nedgang i mengden kildesortert vare fra 93 % til 89 %. Årsaken ligger i en lavere mengde retur av glass fra kunder og en noe høyere restavfallsmengde. Alle krav gjennom nasjonal lovgivning og lokale miljøpålegg er tilfredsstilt. Konsernet arbeider aktivt for å møte og ligge i forkant av de økende miljøkravene fra samfunnet generelt, de ansatte, kunder og forbrukere. I 2009 har det vært arbeidet med mål, hensikt og innhold i våre etiske retningslinjer. Gjennom flere diskusjoner i konsernledelsen, på ledersamlinger og avdelingsmøter har det vært foretatt gjennomgang og revisjon av retningslinjene for å skape eierskap, oppslutning og medvirkning blant alle våre medarbeidere. Grunnlaget for gjennomgangen har vært tilslutning til de 10 prinsippene i FNs Global Compact. Arbeidet har resultert i en utdyping og konkretisering av konsernets etiske retningslinjer på områdene menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, miljø, anti-korrupsjon og forholdet til alkohol. CO2-regnskap % 22 % 5 % 66 % Som en del av prosessen i 2009 har det vært foretatt en revisjon av konsernets standard innkjøpsavtaler slik at disse nå inneholder tydelige krav om samfunnsansvar til alle våre kontraktspartnere. Konsernet tar aktivt del i CSR-prosessen som er startet opp av de nordiske alkoholmonopolene for å utvikle en felles plattform på dette området Inngående transport Produksjon Utgående transport Reiser i jobbsammenheng Sum (Tonn co2) Vi sorterer alt avfall og er med i Grønt Punkt, Grønt Ansvar og Norsk Gjenvinning Feilvarer og beslaglagte varer destrueres, vi gjenvinner brukbare varer og sorterer avfallet Distribusjon til våre kunder skjer med vår moderne bilpark, våre biler er godkjent etter EURO4-normen Vi følger våre etiske retningslinjer og arbeider systematisk med HMS 11

12 Risikofaktorer Risikostyring i Arcus Gruppen innbærer at vi søker å ha oversikt og et bevisst forhold til risiko i våre forretningsområder og aktivt søker å redusere kjente risiki. Risikostyringen skal bidra til å sikre en langsiktig lønnsom utvikling av konsernet. Det ble gjennomført en detaljert kartlegging av risiko høsten 2008, og det foretas årlig revisjon med evaluering av kjente risikoområder, vurdering om nye har tilkommet samt iverksetting og oppfølging av tiltak. I 2009 har det vært særlig fokus på håndtering av konsekvenser av finanskrisen. Den globale finanskrisen har medført generell usikkerhet i markedene konsernet er representert samt store fluktuasjoner på valutasiden. I tillegg har sikker og kvalitetsmessig god tilgang på sentrale brennevinsråvarer vært i fokus i Konsernet har etablert en Beredskapsplan for katastrofesituasjoner knyttet til blant annet samfunn, anlegg og produkt. Planen evalueres og vedlikeholdes løpende, og det gjennomføres årlige treningsøvelser for konsernledelse og øvrige personale. Styret i Arcus-Gruppen gjennomfører en årlig evaluering av systemer for risikostyring og blir holdt løpende orientert om endringer i risikobildet. Valuta Konsernets sikringspolicy for valuta innebærer en god sikring over tid og demper kortsiktige fluktuasjoner. Vesentlige endringer i forholdet mellom interna sjonale sentrale valutaer som EURO og USD sett i forhold til henholdsvis SEK og NOK vil påvirke innkjøpspriser (import) og salgspriser (eksport). Sikringspolicyen bidrar til å redusere usikkerheten og gir fleksibilitet til å implementere tiltak på inntekts- og kostnadssiden. Konsernets nåværende sikringspolicy har bidratt til en redusert risiko i 2008 og Råvarer Det arbeides løpende med å vurdere alternative tilfredsstillende kilder for sentrale brennevinsråvarer, og flere nye leveranseavtaler er inngått. Innenfor de segmenter hvor det ikke ansees å være tilgjengelig tilfredsstillende alternativer, er det gjennomført en vurdering og justering av lagerbeholdninger. Kvalitet Alkoholholdig drikke er gjenstand for samme kvalitetskrav i produksjon som øvrig matproduksjon. Arcus er ISO-9000:2008 sertifisert og kvalitetssystemet bidrar til å redusere risiko for feil i prosess og produkt internt og hos samarbeidspartnere. Det er også i 2009 gjennomført en resertifisering med tilfredsstillende resultat. Arcus har det eneste laboratoriet i Norge (ett av to i hele Norden) som er offentlig godkjent av EU for analyse av alkoholholdige varer. Alle produkter som tappes på Hasle blir analysert på flere trinn i prosessen for å avdekke om det er konkrete feil eller mangler. Rammebetingelser Politisk risiko er definert som forretningmessig risiko som kan oppstå etter endringer i politiske rammebetingelser. Nivå på alkoholavgifter i Norge og øvrige nordiske land, utvikling i detaljmonopolordningene i Norge, Sverige og Finland er eksempler på politisk risiko. For å redusere risikoen arbeider Arcus Gruppen aktivt både direkte mot offentlige myndigheter og gjennom nasjonale og internasjonale bransjeorganisasjoner for å sikre hensiktsmessige rammebetingelser. Forsikringer Arcus Gruppen evaluerer også fortløpende alle sentrale forsikringsområder med sikte på å redusere forretningsmessig risiko ved å inngå hensiktsmessige forsikringsdekninger. 12

13 Forretningsområde Brennevin Fremgangen fra 2008 fortsatte i 2009 for vår brennevinsvirksomhet. Størst vekst opplevde vi i USA, men også i vårt nordiske hjemmemarked oppnådde vi tilfredsstillende fremgang. Forbedret effektivitet i produksjonen bidro til økt lønnsomhet i forretningsområdet. Forretningsområde brennevin Volum (mill liter) 8,6 8,1 7,9 Omsetning (MNOK) 515,5 493,9 476,4 EBIT (MNOK) * 73,0 72,3 68,9 * ekskl. eiendoms- og pensjonseffekter Det internasjonale markedet Det var også i 2009 en markedsvekst i de vestlige landene, dog noe redusert i forhold til tidligere år. Veksten var høyest innen produktgruppene whisky, rom og brandy. Det forventes fremover sterk vekst i utviklingsland og nye økonomier som Brasil, Kina, Sør-Afrika, Thailand og Ukraina. Innenfor de fleste av produktgruppene drives nå veksten av lokale merker (ISWR, 2009). Vi må helt ned til 15. plass blant de raskest voksende merkene for å finne et internasjonalt merke. Det nordiske markedet Det nordiske brennevinsmarkedet har i perioden vist moderat volumvekst på ca. 3 %. Det har vært en høyere verdivekst i samtlige land og produktgrupper på grunn av en premiumiseringstrend. Finland er det klart største volummarkedet i Norden med et totalsalg av brennevin i Alko på ca. 28 millioner liter i En lengre periode med høy vekst ( ) er blitt avløst av to år med en samlet nedgang på vel 10 % som følge av avgiftsøkninger på til sammen nærmere 35 % de to siste årene. Markedet domineres av lokale merker innen produktgruppene vodka og viina. Det forventes volumvekst fremover, men dette er heftet med stor usikkerhet i forhold til den videre utvikling av avgiftsnivået. Sverige hadde et totalsalg av brennevin på vel 20 millioner liter i Systembolaget i 2009, hvilket var en vekst på 5,4 %. Markedet domineres av produktgruppene whisky og vodka, men det var rom, kremlikør og bitter som hadde størst vekst i Tradisjonelle drikker som kryddat brännvin (snaps/akevitt) hadde en vekst på 4 %. Den betydelige veksten i salget i Systembolaget i 2009 er positivt påvirket både av de betydelige avgiftsøkningene i Finland og av den svake svenske kronekursen. Dette har gjort det mer fordelaktig å handle i Sverige. Det forventes en stabil markedsutvikling videre fremover. Danmark er det eneste nordiske markedet hvor alkohol selges til forbruker i vanlige butikker. Finanskrisen rammet hardt og salget av brennevin utgjorde i ,0 millioner liter, en nedgang på hele 10,3 %. Mørk rom og premium Cognac (VSOP +) tok andeler fra store produktgrupper som whisky, bitter og akevitt. Det forventes fortsatt nedgang i markedet. Norge hadde i 2009 et totalsalg av brennevin i Vinmonopolet på 12,9 millioner liter, en oppgang på 0,6 %. Det var en betydelig vekst innen produktgruppene øvrig brennevin, bitter og akevitt, mens de største kategoriene vodka og cognac opplevde nedgang. Vodka var største produktgruppe med en markedsandel på 30,3 % noe som var en nedgang på 1,0 %. Deretter fulgte cognac og whisky med andeler på 15,5 % (-0,5 %) og 10,7 % (+0,1 %) i Økt konkurranse og økt tilgjengelighet preger markedet, og det forventes videre volumvekst. Forretningsområde Brennevin - volumutvikling fordelt på markeder, 1000 ltr Annet USA Tyskland Finland Sverige Danmark Tax Free Norge

14 Norge For første gang klarte Arcus å øke sin markedsandel innenfor brennevin i Vinmonopolet. Markedsandelen endte på 33,5 % etter en vekst på 0,1 %. Sterk fremgang innen vodka var den viktigste bidragsyteren, men også whisky og cognac bidro til markedsandelsvekst. Vinmonopolet Totalt solgte Arcus i overkant av 4,3 millioner liter brennevin i denne salgskanalen og har med dette en markedsandel på 33,4 %. Omsetningen økte med ca 3 % til 285,5 MNOK. Produktgruppene vodka og whisky bidro sterkest til den positive utviklingen, mens vi tapte markedsandeler innen produktgruppen brennevin under 22 % hvor det ble lansert flere nye produkter fra store internasjonale aktører det siste året. Horeca Serverings- og utelivsbransjen i Norge har opplevd til dels betydelig nedgang i 2009 som følge av den internasjonale finanskrisen. De store innkjøpskjedene hvor Arcus har en god posisjon har også opplevd kraftig nedgang, mens frittstående kunder kan vise til en positiv utvikling. Vår omsetning gikk noe ned i kanalen og endte på 16,6 MNOK i Internasjonalt I volum endte salget på over 4 mill. liter og økningen i forhold til 2008 var på 0,5 mill. liter (14 %). Omsetningen endte på 166 MNOK, en økning på 13 MNOK (8 %). En vridning i produktmix fra cognac mot vodka medførte at omsetningsøkningen var noe mindre enn volumøkningen. Resultatet anses som meget tilfredsstillende, tatt i betraktning finanskrisens sterke påvirkning på våre viktigste markeder. Sverige Hovedfokus har vært salg til Systembolaget og gjennom grossister til Horeca. Omsetningen vokste med hele 66 % til 35,1 MNOK. Våre viktigste merker Linie aquavit og Braastad cognac hadde en volumvekst på henholdsvis 44 % og 25 %. I 1. halvår 2009 kjøpte vi de svenske merkene Star Gin og Red Port. Salget av disse produktene bidro med liter av den totale veksten på liter. Mot slutten av året overtok vi også agenturet for Clontarf Irish Whisky. Vi er godt posisjonert for videre vekst i Finland De finske myndighetene har gjennomført to avgiftsøkninger på 10 % i løpet av Dette har medført en nedgang i salget i Alko på nesten 4 %, noe som også har påvirket salget av våre viktigste merker, Braastad cognac og Vikingfjord vodka. Til tross for dette opprettholdt vi omsetningen og endte på 18,4 MNOK i I 2009 kjøpte vi merket Dry Anis. Danmark Våre viktigste merker er Linie aquavit og Braastad cognac. Arcus hadde et godt år i Danmark tross generell nedgang i markedet. Omsetningen økte med 26 % og endte på 23,2 MNOK i Vår markedsandel på cognac økte til 10,6 % mens vår andel av det danske akevittmarkedet økte til 5,9 %. NYE AGENTURER I tillegg til agenturet for Tomintoul Scotch Whisky fikk eller overtok vi i løpet av 2009 agenturene for Label 5 Scotch Whisky, Clontarf Irish Whisky, Wild Africa Cream og Gibson s Gin. Disse produktene utfyller vår egen portefølje og vil på sikt kunne bli verdifulle bidragsytere til videre fremgang på det norske markedet. 14

15 Tyskland På det tyske markedet selger vi kun Linie aquavit. I løpet av 2009 skiftet vi samarbeidspartner. Hovedfokus har derfor vært å sikre eksisterende gode distribusjon gjennom overgangsfasen. Mot slutten av året tok salget seg kraftig opp. Omsetningen økte med nærmere 18 % i et fallende akevittsegment og nådde 32,3 MNOK i USA Våre viktigste merker er Vikingfjord vodka og Linie aquavit, samt Hammer gin som ble introdusert mot slutten av året. USA var markedet som ga sterkest vekst for Arcus i Vikingfjord vodka økte med nesten liter (29 %) i 2009 og endte på over 1,4 mill. liter. Vi opplevde også en betydelig fremgang for Linie i USA med en vekst på hele 60 %. Omsetningen økte med hele 65 % til 27,2 MNOK. Vi forventer fortsatt fremgang for Vikingfjord vodka og har målsatt å selge nærmere 1,9 millioner liter i Produksjon Arcus innstilte i 2008 driften av rektifikasjonsanlegget på Hamar. Fra og med driftsåret 2009 kjøpes all norsk potetsprit fra Hoff Norske Potetindustriers nye anlegg på Gjøvik. Totalt ble det i 2009 kjøpt inn ca. 2,1 millioner liter norsk potetsprit, og det gikk med ca 22 millioner kg poteter i fremstillingen. Produksjonen av Norsk Fatmodnet Aquavit er utviklet videre i Antall fat i produksjon er økt til omlag 9.000, og Arcus har til enhver tid ca. 3 millioner liter akevitt liggende til modning. Gjennom selskapets sterke satsning på det internasjonale markedet settes det et betydelig fokus på vår konkurransekraft. Det er derfor satt i gang et omfattende prosjekt for å innarbeide LEAN prinsipper i alle deler av vår produksjonsprosess. Dette sammen med sanering av ulønnsomme produkter bidro i 2009 til at produktiviteten i produksjonen økte med 11 %. Det har vært gjennomført et eget program for innkjøpsbesparelser som har resultert i samlede besparelser i produksjonen på 4,5 MNOK i DFTR Vårt salg i Duty Free/Travel Retail er foreløpig konsentrert om flyplassene i Norden og de omkringliggende områder, dvs Østersjøen og grensen mellom Danmark og Tyskland. I 2009 opplevde vi en betydelig tilbakegang på grunn av redusert passasjertrafikk, spesielt på flyplassene. Dette førte til en mindre nedgang i omsetningen som nådde 77,6 MNOK i NYSKAPING Vikingfjord Ice Shot som er en Vikingfjord vodka blåbær blandet ned til 20 vol % med isbrevann fra Jostedalsbreen ble lansert på testlisting sommeren Produktet ble så godt mottatt av forbrukerne at det oppnådde fast listing i Vinmonopolet etter 6 måneders salg. Andre viktige lanseringer for Arcus i 2009 har vært nye varianter av Norsk Fatmodnet Aquavit ettermodnet på henholdsvis portvins- og madeirafat. I tillegg har vi lansert Hammer Ulagret aquavit etter å ha vunnet en tender i Vinmonopolet. 15

16 Forretningsområde Vin Vår vinvirksomhet oppnådde en omsetningsvekst på over 25 % og tok betydelige markeds ANDEler i både Norge og Sverige. Agenturtilvekst, produktnyskaping og sterkt fokus på eksisterende portefølje er nøkkelord som forklarer den gode utviklingen. Den meget sterke topplinjeveksten kompenserte for sterk økning i innkjøpspriser som følge av en svak norsk og svensk krone. Forretningsområde vin Volum (mill liter) 24,2 18,7 17,0 Omsetning (MNOK) 705,6 562,6 492,4 EBIT (MNOK) * 55,8 52,2 49,3 * ekskl. eiendoms- og pensjonseffekter Markedsutvikling Vinsalget i de nordiske monopollandene viser en fortsatt positiv utvikling med en vekst på 6,6 % fra 2008 til Utviklingen i 2009 ligger over den årlige gjennomsnittlige veksten på 3,4 % vi har sett i perioden Veksten i vinssalget forventes å fortsette i 2010 med Sverige som den største bidragsyteren. Det er hovedsakelig produkter fra nye vinland som Chile, Sør- Afrika og Australia som driver salgsveksten med noe ulik vekting mellom landene. Bag-in-box segmentet er i fortsatt vekst og representer nå over 50 % av alt vinssalg i både Norge og Sverige, men utgjør bare noe over 30 % av vinssalget i Finland. Trendene i forhold til både opprinnelsesland og emballasjeformat forventes å fortsette. Norge Det norske vinmarkedet vokste med 4,8 % og utgjorde i overkant av 62 millioner liter i 2009 (Vinmonopolet). Italienske viner dominerer i rødvinsegmentet med en markedsandel på over 30 % og en vekst på 16 %. Australia er også i sterk vekst og har en markedsandel på 12 % etter en vekst på 14,5 % i Tyskland og Frankrike dominerer hvitvinsmarkedet med henholdsvis 31,6 % og 28,2 % markedsandel. Chilenske hvitviner vokste med 51 % i 2009 til 3,3 % markedsandel og sto for den sterkeste veksten i hvitvinsegmentet. Totalt solgte Arcus i overkant av 6,6 millioner liter vin gjennom Vinmonopolet i Norge og oppnådde med dette en markedsandel på nærmere 11 %. Det er en økning på nesten 2 prosentpoeng målt mot Vinsalget i de nordiske monopolmarkedene i 2009 fordelt på produktgrupper Forretningsområde Vin - volumutvikling fordelt på markeder, 1000 ltr Øvrig svakvin Sverige Finland Norge Musserende Rosevin Hvitvin Rødvin Tax Free Finland Sverige Norge Datakilder: Alko, Systembolaget og Vinmonopolet 16

17 Arcus Wine Brands omfatter Arcus egne vinmerker, og selskapet er Norges største enkeltimportør av vin og største leverandør av vin til Vinmonopolet med sine 4,8 millioner liter og en markedsandel på 7,8 %. Selskapets omsetning økte med nærmere 9 % til 130,9 MNOK. Selskapets forretningsidé er å velge ut de beste kvalitetsvinene til nordiske konsumenter, importere vinen på tank og tappe på flasker og boks i Norge. Det er bare Arcus Wine Brands som har eget tapperianlegg for vin i Norge. Det at vinen tappes nær kunden er både miljø- og ressursbesparende, samtidig som det gir våre kunder en garanti for at vinene fra Arcus Wine Brands alltid er ferske. Økt fokus på nyskaping de siste to årene ga i 2009 salgssuksessen My World Australia, en 3 liters Bag in Box, som ble lansert i januar My World Australia var i 2009 største nylansering i Vinmonopolet med sine nesten liter, og bidrar sterkt til veksten på 18,6 % i Arcus Wine Brands, men det er også tilfredsstillende å se at den øvrige porteføljen vokser raskere enn markedet med en veksttakt på 6,8 %. Arcus Wine Brands har ambisjoner om å fortsette den solide veksten i 2010 og planlegger flere spennende nylanseringer kommende år. Vinordia AS er ansvarlig for import og markedsføring av andre produsenters viner i det norske markedet. Selskapet var i 2009 et av de raskest voksende i markedet med en volumvekst på over 60 % mot 2008 (Vinmonopolet). Vinordia solgte i overkant av 2 millioner liter vin i Omsetningen økte med over 51 % til 86,7 MNOK. Tilvekst av nye samarbeidspartnere som Domain Laroche, Vranken Pommery Champagne, Marques de Vitoria og Allegrini ga i overkant av en halv million nye liter i porteføljen i En sterkere og mer spennende portefølje bidro både til de sterke veksttallene, men også til å styrke selskapets posisjon i HoReCa markedet. Vinordia har samtidig lykkes med å skape vekst i eksisterende portefølje i Canaletto Primitivo og Canaletto Montepulciano d Abruzzo, med en markedsvekst på henholdsvis 66,9 % og 14,6 %, bidro til en fin vekst for italienske Casa Girelli. Franske Domaine Laroche hadde en volumvekst på henholdsvis 14,4 % og 23,8 % for Chardonnay L Bag in Box og flaske. Vinordia klarte å opprettholde en HoReCa-andel på over 20 % av samlet omsetning i et utfordrende marked i Samarbeidet med gode og spennende samarbeidspartnere som GRESS-gruppen, Furset-gruppen, Aker-restaurantene og Thon-gruppen ble opprettholdt, og gir solid grunnlag for fortsatt vekst i Vinordia jobber kontinuerlig med å styrke porteføljen og vil i året som kommer presentere nye spennende leverandører som vil bidra med betydelig volumøkning for selskapet. Symposium Wines ble etablert i Selskapets forretningsidé er å finne de beste og mest spennende produsentene blant små og mellomstore vinhus, der det er mulig å ha gode og nære relasjoner til produsenter og vinmakere. 17

18 Sverige Det svenske vinmarkedet vokste med formidable 9 % i 2009 og utgjorde i overkant av 181 millioner liter (Systembolaget). En fjerdedel av veksten tilskrives økt grensehandel som et resultat av en svekket SEK og økte alkoholavgifter i Finland. Sør-afrikanske og italienske viner dominerer rødvinsegmentet med markedsandeler på henholdsvis 22,3 % og 19 %. Lanseringer som Bundustar (3 liter bag-in box, Sør-Afrika)) bidro til en volumvekst på hele 44 % for sør-afrikanske viner. Av de store vinlandene er det spesielt Spania som taper markedsandeler. Sør-Afrika dominerer også hvitvinsegmentet med en andel på litt over 21 %. De sør- afrikanske vinene vokste med 14,7 % i 2009 og det er hovedsakelig suksessen Foot of Africa som driver veksten i segmentet. Vingruppen i Norden AB Arcus-Gruppen eier 62,5 % av aksjene i Vingruppen i Norden AB. Selskapet, med datterselskapene Vinunic AB, Bonarome Wineworld AB, The Wineagency AB og Vinovum AB, økte omsetningen med 27 % til 512 MNOK. Alle selskapene i Vingruppen økte omsetningen mer enn tilveksten i markedet. Vingruppen har nå over flere år vært blant de desidert hurtigstvoksende i Sverige. Flere nye agenturer bidro til den positive utviklingen, bl.a. Francois Lurton. Framfor alt var det likevel nye ordrer på viner som ble lansert på Systembolaget i slutten av 2008 og begynnelsen av 2009 som genererte det økte salget. Eksempler på slike nye lanseringer er Bundustar, Kleine Zalze SMV og Allegrini Valpolicella, men også nye viner i innovative forpakninger som PETlanseringene fra Mitchelton og Two Tracks Sauvignon Blanc bidro. Vingruppen i Norden solgte 16 millioner liter vin i Finland Det finske vinmarkedet vokste med 1,4 % og utgjorde i overkant av 54 millioner liter (Alko). Den relativt svake tilveksten skyldes betydelig økning av alkoholavgiftene i Chile dominerer på rødvinssiden med en markedsandel og vekst på henholdsvis 29,8 % og 6,1 % i Spania er nest største vinland med en markedsandel på 13,2 %, men volumet sank med 2,3 % i Chile dominerer også hvitvinsmarkedet med 19,4 % markedsandel. Sør-Afrika har også en betydelig posisjon med 16,4 % andel. Italia, Tyskland og Frankrike taper alle markedsandeler i hvitvinsegmentet. Arcus Finland Oy Arcus Finland eies 100 % av Arcus AS og markedsfører Arcus egne vinmerker. Selskapet viste i 2009 en svak negativ utvikling som følge av tap av listinger. Selskapets portefølje med viner som blant annet Gozo White, Estancia del Fuego og La Vida viser en positiv utvikling. Selskapet er godt posisjonert for videre vekst med flere fastelisteføringer på Alko. I slutten av 2009 lanserte Vinunic AB Foot of Africa Shiraz/Cabernet Sauvignon i bag-in-box og allerede første salgsmåned, desember 2009, solgte produktet meget bra. Vingruppen har en markedsandel på ca 9 % og er dermed den tredje største vinimportøren i det svenske markedet etter flere år med sammenheng vekst klart i overkant av markedet. Arcus Sweden AB Arcus Sweden eies 100 % av Arcus AS. Selskapet markedsfører Arcus egne vinmerker samt importerte viner fra spanske Bodegas Chivite og chilenske Odfjell Wines. Veksten på det svenske markedet ble sikret gjennom tilvekst av en nye listeføringer som Turntable Chardonnay fra California, USA og flere varianter av norskprodusert gløgg. Den norske suksessvinen Ken Creek fortsatte den positive utviklingen, noe som ga opplisting til en T9 listeføring på Systembolaget. 18

19 Forretningsområde Distribusjon Vectura oppnådde en omsetningsvekst på nær 8 % i Selskapet opprettholdt dermed sin posisjon som klar markedsleder på distribusjon av vin og brennevin i Norge med en markedsandel på 49 %. Forretningsområde Distribusjon Volum (mill. ltr.), totalt 45,4 44,1 40,4 Omsetning (MNOK) 282,2 261,7 248,9 EBIT (MNOK) * 3,3 5,5 2,6 * ekskl. eiendoms- og pensjonseffekter Markedsutvikling Totalmarkedet for vin og brennevin i Norge i 2009 er estimert til ca. 82 mill. liter. Volumet av vin og brennevin solgt gjennom Vinmonopolet økte med 2,9 millioner liter i 2009 til 76,7 millioner liter. Det foreligger ikke offisiell statistikk over salget til Horeca (hotell- og restaurantbransjen), men det anslås en mindre reduksjon i salget i 2009 som følge av finanskrisen og den generelle økonomiske nedgangen Vectura opererer på kapasitetsgrensen på Hasle. Kontinuerlig arbeid med forbedringstiltak har gitt en produktivitetsvekst på 5 % i forhold til Som et ledd i prosessen med å effektivisere logistikkløsningene, deltar Vectura i Vinmonopolets verdikjedeprosjekt. Målet er å identifisere og utvikle forbedringsområder i verdikjeden mellom distributør/importør og Vinmonopolets butikker. Prosjektet videreføres i 2010 i samarbeid med andre ledende bransjeaktører. Vecturas e-handelsløsning e-vect er i kontinuerlig utvikling med fokus på å kunne tilby flere fleksible løsninger for kunden. Informasjonssystemet VecPortal ble i løpet av året utvidet til blant annet å benytte direkte import av basis produktinformasjon. Utvikling av løsninger for datautveksling og rapportering vil fortsette i I løpet av 2009 har antall vinmonopolbutikker økt med 9 til 248. Utviklingen med flere mindre utsalg spredt ut over landet fortsetter og stiller større krav til effektive distribusjonsløsninger. Vectura Vectura distribuerte totalt 45,4 millioner liter i 2009, og økte dermed volumet med 1,3 millioner liter i forhold til Selskapet er markedsleder i Norge, med en markedsandel på vin og brennevin på 49 % på Vinmonopolet i 2009 på nivå med fjoråret. Selskapet har også opprettholdt markedsandelen i Horeca på noe over 40 %. Vecturas desidert største kunde er Vinmonopolet. Totalsalget økte i 2009 med nær 4 % til et samlet volum på 37 millioner liter. I et vanskelig år for serveringsnæringen (Horeca) oppnådde Vectura i 2009 en tilfredsstillende volumvekst. Starten på året var påvirket av uroen i finansmarkedene som startet høsten 2008, mens siste halvår viste en positiv utvikling. Flere kjedeavtaler ble fornyet i løpet av året, deriblant Gress (Rica, SAS Radisson), Innkjøpsgruppen (Choice, Umoe, ISS) og Samkjøpsgruppen. Salget av vin og brennevin til andre grossister ble noe redusert i forhold til VECTURA - fra hele verden til hele Norge Vectura leverer komplette 3. og 4. parts logistikkløsninger, primært for alkoholholdige drikkevarer, med basis i sine egne lageranlegg i Oslo og Trondheim. Vecturas hovedkunder er over 70 importører som benytter Vectura til å styre produktflyten fra mer enn 1000 produsenter over hele verden ut til Vinmonopolets 248 butikker, over 3000 kunder innen serveringsbransjen (Horeca) og grossister over hele landet. Selskapet er Norges ledende distributør av vin og brennevin til serveringsbransjen. 19

20 Verdikjeden i Vectura Innkjøp På vegne av importørkunder kjøper Vectura inn nærmere 6000 forskjellige artikler fra 50 land. Det gjøres 7500 bestillinger som kommer inn på paller fra ca 800 produsenter årlig. Varemottak På varemottaket kontrolleres den inngående varestrømmen som kommer på pall eller slip sheet. Varene overføres til den mest hensiktsmessige lastebæreren som normalt er europaller. Her bygges også deler av varestrømmen om til kvartpaller for levering til Vinmonopolet. Lagring Det helautomatiske høyvarelageret har pallplasser og konstant temperatur på ca 14 grader. Her kan det opp mot toppsesong være lagret nærmere 7 millioner liter vin og brennevin. Ordremottak En stor del av ordremottaket er automatisert gjennom EDI-ordre fra Vinmonopolet, via Vecturas eget e-handel system (e-vect) eller via grensesnitt mot andre handelssystemer. Ca. 40% av alle Horeca-ordre går elektronisk og det samme gjelder ca 95 % av alle ordrene fra Vinmonopolet. Plukk Vareplukk styres i dag via terminaler på plukktruckene. Det plukkes årlig ca varelinjer på Vecturas lagere i Oslo og Trondheim. I julesesongen plukkes det opp mot enheter på en uke. Distribusjon Vectura distribuerer til over 3000 serveringssteder og til alle Vinmonopolets 248 butikker. Varene leveres innenfor avtalte tidsintervaller over hele landet. 20

21 Styrets beretning Kaare Frydenberg Styrets leder Stefan Elving Trond Fidje Kjell Arne Greni Birgitta Stymne Göransson Erik Hagen Lasse Hansen Leif Johansson Gro Myking Bjørn Erik Olsen Henning Øglænd Arcus-Gruppen oppnådde i 2009 vekst i alle tre forretningsområder og resultatmessig fremgang i forhold til Sammenlignet med 2008 er driftsresultatet økt fra 144,8 MNOK til 163,8 MNOK. Justert for ekstraordinære effekter økte resultatet fra 85,8 MNOK til 96,1 MNOK. Økningen skyldes økt salg og forbedringer i ordinær drift på til sammen 10,3 MNOK. Som følge av ugunstig utvikling i sentrale valutakurser falt konsernets driftsmargin fra 11 % i 2008 til 10,9 % i 2009 og avkastningen på egenkapital utgjorde 24 % mot 27 %. Styret vurderer de oppnådde resultater i 2009 som tilfredsstillende. Økonomisk utvikling Konsernets driftsinntekter utgjorde i MNOK hvilket er en økning på 190 MNOK sammenlignet med Samtlige forretningsområder bidro med omsetningsvekst i Driftsresultat for konsernet viste et overskudd på 163,8 MNOK som er en økning på 19,0 MNOK sammenlignet med foregående år. Effekt fra overgang til innskuddsbasert pensjonsordning fra 2009 samt sluttoppgjør fra Statens Pensjonskasse utgjorde til sammen en økning på 43,7 MNOK. Konsernet solgte eiendomsprosjektet på Gjelleråsen (avtale om salg og tilbakeleie) med et regnskapsmessig tap på 27,4 MNOK i Økte driftsinntekter og forbedret produktivitet gav en netto positiv resultateffekt på 10,3 MNOK i ordinær drift sammenlignet med Arcus AS inklusive datterselskaper økte driftsinntektene fra 658 MNOK i 2008 til 723 MNOK i Økningen var primært relatert til salg av brennevin internasjonalt og vinvirksomheten i Norge. Resultatmessig fikk selskapet en økning i hovedsak som følge av økte salgsvolumer og produktivitet. Vectura AS oppnådde resultatmessig fremgang i Driftsinntektene økte til 282 MNOK i 2009 fra 264 MNOK i Fraktkostnader, ekstern lagerleie og personale økte i 2009 som følge av økt aktivitet og prisnivå. Vingruppen i Norden AB viste en resultatmessig fremgang i En betydelig økning i driftsinntekter på 27 % til 512 MNOK i 2009 var hovedårsak til resultatveksten og kompenserte for en ugunstig utvikling i valuta og innkjøpspriser. Netto finansposter utgjorde -3,8 MNOK i 2009 mot 16,8 MNOK i 2008 og reduksjonen skyldes reduserte renteinntekter som følge av et lavt rentenivå og et tap relatert til salg av tidligere virksomhetsområde (voldgiftsdom). Konsernets resultat før skatt ble på 160,1 MNOK mot 161,7 MNOK i

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21 Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 1 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Vår visjon: EN VERDEN AV OPPLEVELSER I HVER DRÅPE 2 Opplev Arcus Vår visjon innebærer på at vi skal skape den beste opplevelsen

Detaljer

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 ArcusGruppen Innhold I korte trekk Nøkkeltall 4 Forretningsstruktur 5 Høydepunkter 2013 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen

Detaljer

Arcus-Gruppen As årsrapport 2006

Arcus-Gruppen As årsrapport 2006 Arcus-Gruppen AS Haslevangen 16, Oslo Postboks 6764 Rodeløkka 0503 Oslo Telefon: +47 22 97 55 00 Telefaks: +47 22 65 74 07 www.arcus-gruppen.no vectura AS Telefon: +47 22 97 55 00 Telefaks: +47 22 97 57

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12 08 ÅRSRAPPORT Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2008 11 Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Året 2011 Året 2011 Frank Mohn har ordet 2011 i korte trekk Nøkkeltall Årsrapport 2011 Året 2011 Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Tall i MNOK Def. 2011 2010 2009 2008 2007 Netto

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Nøkkeltall. År 2013 2012 2011 2010 2009. Driftsinntekter og andre inntekter 10 127 9 830 7 355 5 828 5 401 Ordrereserve 10 976 9 074 9 826 6 193 6 033

Nøkkeltall. År 2013 2012 2011 2010 2009. Driftsinntekter og andre inntekter 10 127 9 830 7 355 5 828 5 401 Ordrereserve 10 976 9 074 9 826 6 193 6 033 Årsrapport 20 13 om af gruppen 02 Om Af Gruppen 03 Nøkkeltall 04 Dette er AF Gruppen 05 Visjon og verdier 06 Konsernsjefen 07 Mål for lønnsom vekst 08 Konsernledelsen 09 Virksomhetsstruktur 10 Historiske

Detaljer

Innhold. Finansiell kalender for Orkla ASA

Innhold. Finansiell kalender for Orkla ASA Årsrapport 2010 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Styret i Orkla 6 Styrets årsberetning 8 Konsernledelsen 22 Eierstyring og selskapsledelse 23 Årsregnskap 32 Noter 44 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

hovedtall Innhold 2002 15 106-33 372 6 300 31,6 % 1 096 24,7 2 546-4,0 % 86,7 % 75 % 48 % 23 509 79 1 474 43 %

hovedtall Innhold 2002 15 106-33 372 6 300 31,6 % 1 096 24,7 2 546-4,0 % 86,7 % 75 % 48 % 23 509 79 1 474 43 % årsrapport Innhold hovedtall HOVEDTALL Driftsinntekter (mill. kroner) EBIT (mill. kroner) Statlige innkjøp (mill. kroner) Verdiutvikling (mill. kroner) Andel av inntekter fra enerettsområdet Internasjonal

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport Innhold 03 Om Orkla 06 Konsernsjefen har ordet 08 Forretningsområdene i Orkla 21 Årsberetning 33 Eierstyring og selskapsledelse 41 Samfunnsansvar i Orkla 51 Årsregnskap 56 Noter konsern 99 Årsregnskap

Detaljer

Nøkkeltall. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Marked nøkkeltall Årsrapport 2014 Nøkkeltall Omsetning (mill kr) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 248 1 168 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

Årsrapport Nokas as 2o1o 1

Årsrapport Nokas as 2o1o 1 Årsrapport Nokas AS 2o1O 1 Nøkkeltall Driftsinntekter 1251 m 1166 m 1037 m 786 m 497 m 2006 2007 2008 2009 2010 137 m EBITDA 106 m 73 m 36 m 29 m 2006 2007 2008 2009 2010 68 m resultat før skatt 41 m 9

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 Nøkkeltall 2013 2012 2011 2010 Salg i 1 000 liter Svakvin 66 432 65 690 64 272 63 422 Sterkvin 636 670 708 781 Brennevin 11 486 11 851 12 097 12 617 Øvrige produkt 2 078

Detaljer

Oss mennesker imellom

Oss mennesker imellom ÅRSRAPPORT Oss mennesker imellom oss mennesker imellom INNHOLD SIDE INNHOLD «Vi ønsker fornøyde kunder og en sterk markedsposisjon» 4 7 8-9 - 7 8 9 2 2 Konsernsjefen har ordet Postens forretningsidé, mål

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall 1996 2004... 7 Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll...

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014 ÅRS* RAPPORT NorgesGruppens årsrapport 2014 NorgesGruppens årsrapport 2014 INNHOLD 3 / Dette er NorgesGruppen 4 / Nøkkeltall 2005 2014 5 / Virksomheten Kjededrift 8 / Virksomheten Engros 9 / Konsernfunksjoner

Detaljer

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet Orkla-Konsernet 2000 Kort fortalt Betydelig resultatfremgang for Industriområdet Høy gevinstrealisering i investeringsporteføljen Kostnadsprogrammer i tråd med plan Ekspansivt år med betydelige oppkjøp

Detaljer