innhold Stadig enklere å spille 20 AD har ordet 3 Styrets beretning Resultatregnskap Administrasjonens beretning Balanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold Stadig enklere å spille 20 AD har ordet 3 Styrets beretning 2001 6 Resultatregnskap 2001 22 Administrasjonens beretning 2001 8 Balanse 2001 23"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2001

2 S A M M E N S T I L L I N G Hestesporten totalt Totalisatoromsetning totalt, mill. kr Antall løpsdager Antall startende hester (norskregistrerte) Overføringer til aktive (hestenetto) 252,5 232,1 210,5 184,3 Overføringer til formålet totalt 483,0 475,9 448,8 416,5 Norsk Rikstoto Resultat etter disposisjoner, mill. kr -15,5-5,1 1,1 2,5 Totalisatorspill totalt +2,1 % +10,4 % +10,7 % +17,1 % Spill utenfor bane +4,5 % +13,3 % +14,8 % +23,1 % Spill på bane -9,5 % -2,1 % -4,0 % -0,3 % Hestesportens bruk av penger % % Premier til spillere 66,2 66,1 Provisjoner 6,2 6,3 Statsavgift 3,7 3,5 Driftskostnader 12,4 12,4 Avskrivning og finans 2,7 2,4 Premier til hesteeiere 9,6 9,3 Brutto resultat -0,8 0,0 SUM 100,0 100,0 innhold Norsk Rikstoto Sinsenveien 53 D Postboks 90 Årvoll 0515 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: 2 AD har ordet 3 Styrets beretning Administrasjonens beretning Pengeflyten 11 Styrende organer 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap 18 Stadig enklere å spille 20 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling 24 Noter 25 Revisors rapport fra start til mål 32 Driftsselskaper og totalisatorbaner 35

3 A D H A R O R D E T AD har ordet Tidligere års gode omsetningsvekst ga grobunn for fortsatt optimisme i budsjettene for Norsk Rikstotos omsetningsbudsjetter er en funksjon av alle driftsselskapenes samlede omsetningsforventninger, basert på Norsk Rikstotos planlagte aktiviteter for året. En samlet hestesport sto bak det optimistiske målet på 11,5 prosent vekst. Med budsjetterte overføringer til sporten, investeringer både i marked, teknologi og organisasjon, ville dette gi Norsk Rikstoto et resultat på ca. 17,5 mill. kr en forbedring på 22,5 mill. kr fra året før startet da også meget optimistisk. Flere Jackpotomganger i begynnelsen av året ga en god omsetningsvekst i V75. Rekorden ble satt i uke 6, da en dobbel Jackpot løftet ukeomsetningen på V75 opp til hele 30,6 mill kr. Med dette lå omsetningen 7 prosent over tilsvarende periode i Men etter dette skjedde det ikke noen flere dramatiske forandringer i forhold til fjoråret. Veksten i den totale omsetningen stagnerte, og etter kort tid var avstanden til fjoråret 3 prosent. Først i slutten av november ble 4-prosentgrensen passert. Mangel på Jackpoter fra oktober resulterte i en omsetning som kun lå marginalt over fjoråret, og ved årets slutt var omsetningsveksten kun 2 prosent. Likevel representerte dette en ny omsetningsrekord for Norsk Rikstoto, samtidig som det aldri tidligere hadde vært overført så meget til den aktive delen av hestesporten. Med ca. 10 prosent vekst i de foregående årene, var det naturlig å være optimist i forhold til budsjettene for Lanseringen av Rikstoto Direkte (RD) hos utvalgte kommisjonærer i 2000 var medvirkende årsak til en god vekst i A-segmentet. Et viktig mål for 2001 var derfor å satse på enda bedre distribusjon gjennom etablering av flere kommisjonærer, inklusive RD-kommisjonærer. Dette skulle medvirke til å bringe denne veksten videre. Ved begynnelsen av 2001 hadde Norsk Rikstoto kommisjonærer. I samarbeid med driftsselskapene ble ytterligere 260 kommisjonærer åpnet i løpet av året. Mange av disse skulle dekke åpenbare geografiske hull i distribusjonsnettet. 60 prosent eller 160 av de nye kommisjonærene som ble åpnet var RD-kommisjonærer. Ved slutten av 2001 var det 430 RD-kommisjonærer i landet, slik at ca. hver tredje kommisjonær hadde mulighet for å vise travløpene direkte til spillerne. I 2001 ble det også besluttet å tilby RD til privatmarkedet gjennom vår samarbeidspartner Canal Digital. Abonnenter av Canal Digitals Family, Canal+ og Entertain programpakker ble tilbudt abonnement på RD for 195 kr per måned. Med lansering av Norsk Rikstotos nettspill den 1. juni, ville dette gi spillerne en unik mulighet for å spille direkte fra sin egen PC og samtidig følge med på løpene på RD-sendingen. Norsk Rikstoto har i en prøveperiode fått tillatelse til å åpne for opptil registrerte nettspillere. Ved utgangen av 2001 var det registrert ca spillere, som i alt hadde omsatt for 33 mill. kr. RD Privat fikk i løpet av året abonnenter. Ved hjelp av en god og sikker betalingsløsning kan spillerne åpne en spillekonto på nettet og spille direkte til og fra denne til alle Norsk Rikstotos spill fram til løpenes starttidspunkt. Pengene overføres fra egen bankkonto til spillekontoen, og gevinstene overføres umiddelbart til spillekontoen. På denne måten vil hjemme-pc-en være en alternativ kommisjonær. Resultatet av satsingen på privatmarkedet viste seg litt svakere enn forventet. Hensynet til våre gode relasjoner til kommisjonærene og for å sikre en problemfri funksjonalitet i nettspillet i introduksjonsfasen, gjorde at Norsk Rikstoto valgte å holde en lav profil på Internett-satsingen i begynnelsen. Det viste seg snart at nettspillet fungerte meget tilfredsstillende fra start, og aktive spillere har gitt meget positive tilbakemeldinger omkring spilleportalens innhold og funksjonalitet. Sammen med Software Innovation hadde Norsk Rikstoto lykkes i å utvikle en meget attraktiv og funksjonell spilleportal til en svært rimelig pris i forhold til andre spilleselskaper i inn- og utland. Det skjedde også en del endringer i dekningen av travløp på riksdekkende kanaler i løpet av året. For å skaffe travsporten best mulig eksponering, fikk vi tidlig på året forhandlet med TV2 om en bredere sendeflate på lørdager. Dette medførte en innleveringstid på lørdager så tidlig som kl fra mars/april. Det var delte oppfatninger både i Norsk Rikstoto og i sporten om i hvilken grad dette ville påvirke spillomsetningen. Da vi senere på året mistet muligheten for denne bredere sendeflaten, men fikk en garanti for overføring på TV2 fra kl til 17.30, ble innleveringsfristen flyttet til kl Dette medførte ingen nevneverdig forskjell i omsetningen. Tidligere på året meddelte TV2 at Riks-V5-sendingene på onsdager sto i fare for å forsvinne på grunn av manglende seeroppslutning, og fra den 17. september var det slutt. Vi satt tilbake med ca. syv timers V75-sending på lørdager, riktignok i beste sendetid. Tapt eksponering av Riks-V5-sendingene førte også til redusert omsetning i spillet. Det må i denne sammenheng nevnes at det langt fra er en selvfølge å få eksponering av hestesporten i riksdekkende TV. TV-selskapene vurderer dette helt og holdent ut fra publikumsinteresse og innholdets kvalitet. Som en prøveordning ble lunsjtrav på onsdager introdusert, med fire omganger innen sommeren og fire etter. Dette var både et tilbud til hesteeierne i en periode hvor det kunne være vanskelig å komme med i løp, men også et nytt tilbud til spillerne som enten kunne følge løpene på banen mellom kl og eller direkte hos RDkommisjonæren. Engstelsen for at lunsjspillet skulle kannibalisere på Riks-V5-spillet senere på dagen, viste seg ubegrunnet. Spillet til lunsjtravet omsatte i gjennomsnitt for ca. 2 mill. kr, uten at dette hadde nevneverdig negativ effekt på spillet senere på dagen. I gjennomsnitt besøkte ca. 800 mennesker Bjerke Travbane i forbindelse med lunsjarrangementene. Internasjonalt samarbeide på hestespill ser nå ut til å være kommet for å bli. I 2001 ble disse spillene håndtert gjennom manuelle rutiner. Det samarbeides nå mellom 3

4 A D H A R O R D E T 4 de nordiske land om en felles ITSP-protokoll, noe som er en forutsetning for å kunne utvikle det internasjonale samarbeidet videre. Ved innføring av ITSP-protokollen vil det kunne spilles automatisk inn i fellespotter mellom landene. Et av fokusområdene på markedssiden i 2001 var rekruttering av registrerte kunder. Lyntoto-kampanjen i begynnelsen av året ble godt støttet bl.a. av en ny reklamefilm, Pengemaskinen. Kampanjen oppfordret til å spille registrert, og få gevinstene direkte på konto. Målsetningen var både å rekruttere nye spillere og flytte spillere fra C- til B-segmentet, samtidig som dette på sikt ville være basis for utvikling av en CRM-strategi for direkte kommunikasjon med definerte kundegrupper. Kampanjen ga et godt løft i omsetningen av Lyntoto-spill i løpet av året. Blant annet for å kunne ta en sterkere posisjon i spillemarkedet og styrke markedskommunikasjonen omkring våre forskjellige eksisterende og nye spilleprodukter, ble et merkevareprosjekt igangsatt. Et nært samarbeide ble innledet med Enterprise IG, som ledet Norsk Rikstoto gjennom en interessant og meget viktig prosess. En referansegruppe med representanter fra kommisjonærer, driftsselskaper og sentralorganisasjonene tok del i prosessen. På grunn av den økonomiske utviklingen i løpet av året, ble det ikke mulig å fullføre hele prosjektet fram til implementering, men det hersker liten tvil om viktigheten av å gjøre dette så snart det er mulig. Til tross for etablering av flere RD-kommisjonærer, RD til privatmarkedet og nettspill, uteble veksten i det viktige A-segmentet. Dette markedssegmentet så ut til å være mettet. En tilbakegang i aksjemarkedet, primært som følge av de ellers så lukrative investeringsobjektene i dot.com-markedet, medførte ganske sikkert en reduksjon i de viktigste A-spillernes rådighetsbeløp. Konkurransesituasjonen endret seg også en del i løpet av året. Spillerne fikk etter hvert tilgang til en rekke internasjonale spilleportaler på Internett, med spill som ga langt høyere gevinstutbetaling enn det Norsk Rikstoto var i stand til å gi. Norsk Rikstoto fant det naturlig å foreta en juridisk vurdering av lovligheten av norske bankers involvering i pengetransaksjonene mellom disse nettstedene og norske spillere. En betenkning ble sendt til de aktuelle bankene og de aktuelle myndighetene med henvisning til den eksisterende lovgivning på dette området, uten at dette førte til konkrete reaksjoner. Mot slutten av året innførte Norsk Tipping et langoddsspill med høy gevinstandel, noe som uten tvil tiltrakk seg en del av spillerne fra Norsk Rikstotos A-segment i en periode hvor manglende Jackpoter gjorde hestespillet mindre interessant for disse spillerne. Selv med en omsetningsvekst på 2 prosent, ble Norsk Rikstotos resultater i 2001 meget svake. Etter et negativt resultat også i 2000, er egenkapitalsituasjonen meget alvorlig. I forbindelse med revisjonen av 2001-årsresultatet, er det lagt til grunn en mer restriktiv praksis når det gjelder aktivering av kostnader. En rekke poster er besluttet utgiftsført i 2001, og årets resultat ble forverret i forhold til den ikke reviderte prognosen for året. Norsk Rikstotos resultat i 2001 må ses i sammenheng med at overføringene til hestesporten fastsettes ved årets begynnelse på grunnlag av hestesportens forventede spillomsetning i løpet av året. Til tross for lavere salgsutvikling enn forventet, ble løftene innfridd. Ca. 173 mill. kr er overført til sporten direkte fra Norsk Rikstoto, hvilket er ca. 8 prosent høyere enn året før. I motsetning til andre virksomheter, bestemmes utbytte innen pengene er tjent. Dette gjelder overføringer til Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub, til V75-premier og storløpspremier, samt overføringer til Norsk Hestesenter. Det sistenevnte beløp fastsettes i realiteten av Landbruksdepartementet. Norsk Rikstoto har for øvrig i løpet av 2001 holdt seg innenfor rammen av kostnadsbudsjettet, men administrasjonen har funnet det vanskelig i løpet av driftsåret å foreta kraftige kutt i driftskostnadene, uten fare for at dette ville sette omsetning, utvikling og leveransekvalitet i fare. Når omsetningen ikke vokser som budsjettert, blir det Norsk Rikstoto som må ta belastningen i sine regnskaper. Men man skal ikke glemme at det i fellesskapet likevel ble skapt betydelige verdier for hestesporten i Norsk Rikstotos kostnadsbudsjett består bl.a. av store poster som personalkostnader, kostnader til TV-overføringer (både RD og riksdekkende sendinger), markedsaktiviteter og finansiering av investeringer (prosjektkostnader, aktiverte poster, avskrivninger, leasing etc.) i tillegg til de rene driftsrelaterte kostnadene. Resultatet i 2001 krever at disse postene gjennomgås nøye for å se på hvordan det kan gjøres reelle besparelser og rasjonaliseringer uten at det får konsekvenser for den nødvendig fremdriften. Det er derfor nå satt i verk en rekke sparetiltak og nedskjæringer i driftskostnadene og overføringene for 2002, med sikte på å kunne møte en potensiell lavere omsetning enn opprinnelig budsjettert. Styret i Norsk Rikstoto har også stilt krav til gjenoppbygging av egenkapitalen i stiftelsen. Det er nødvendig å bedre hestesportens økonomi. Derfor må det tas noen solide grep på kostnadssiden i hele hestesporten. De negative resultatene i 2001 taler sitt tydelige språk. Hele hestesporten står nå i begynnelsen av 2002 samlet for å finne løsninger som kan gi en bedre kostnadsmessig plattform for sporten og legge et sundt og rasjonelt grunnlag for fortsatt fremtidig verdiskapning og overføringer til formålet. Det vil bli satt sterk fokus både på tiltak og produkter som i fremtiden vil kunne styrke hestesporten og hestespillets posisjon i det norske spillemarkedet. Tett samarbeide og felles forståelse er nødvendig for å lykkes. Det er nå besluttet å bygge et nytt administrasjonsbygg på Bjerke, det såkalte Midtbygget, som skal huse både Bjerke Travbane, Det Norske Travselskap, Digital Vision og Norsk Rikstoto. Bygget skal stå ferdig mai Dette gir en god mulighet for et tettere samarbeide disse virksomhetene imellom. Effektivisering og rasjonalisering er et klart mål. I skrivende stund er jeg på vei til nye oppgaver utenfor hestesporten. Det har vært et kort, intenst og meget lærerikt bekjentskap. Personlig kan jeg kun håpe at resultatene i 2001 fører til et positivt, sterkt og involverende samarbeidsklima mellom alle parter i hestesporten. Et samarbeide som kan danne grobunn for en ny og sterk æra i sporten. Erik Mietle Administrerende direktør

5 5

6 S T Y R E T S B E R E T N I N G Styrets beretning for regnskapsåret Basis for drift Stiftelsen Norsk Rikstoto fortsetter sitt virke som eksklusiv rettighetshaver til alt spill på hest i Norge under konsesjon gitt av Landbruksdepartementet. Konsesjonen løper ut ved slutten av det påbegynte regnskapsår Norsk Rikstoto selger utelukkende spilleprodukter levert av norsk hestesport. Økonomiske resultater for 2001 Stiftelsen har opplevd en årrekke med økning i omsetning i spill på hest. Året 2001 avvek ikke fra denne positive utvikling. Total omsetning for regnskapsåret 2001 ble kr, hvilket er den beste omsetningen i stiftelsens historie. I regnskapsåret 2000 omsatte Norsk Rikstoto (spill) for kr. Økningen i brutto omsetning er således på 2,1 prosent fra år 2000 til år Det produkt som har økt mest er Vinner, som hadde en omsetningsøkning på 12,3 prosent. Resultat før overføringer var i kr, hvilket utgjør en økning på 1,2 prosent i forhold til år Hestesporten tilrettelegger hvert år et inntektsbudsjett gjennom en grundig prosess som involverer alle mottagere av midler fra Norsk Rikstoto. Budsjettet for 2001 var kr. Stiftelsen opplevde således en svikt på 9,2 prosent relativt til budsjetterte tall. Utbetalinger fra Norsk Rikstoto til de enheter i hestesporten som mottar slike utbetalinger foretas i henhold til budsjetterte tall ikke basis i reell omsetning. Dette representerer en stor utfordring for Norsk Rikstoto, spesielt når omsetningen faller under budsjett. Norsk Rikstoto har foretatt følgende overføringer: Norsk Hestesenter: kr V75- og storløp-premier: kr Transporttilskudd: kr Det Norske Travselskap: kr Norsk Jockeyklub: kr Bidrag til avskrivninger, finans og oppgradering for driftsselskapene: kr Sum overføringer: kr Provisjon til driftsselskapene utgjør: kr Av overføringene til Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub går henholdsvis 22,5 mill. kr og 9,4 mill. kr til hestesportens aktive (hestenetto) i form av premier og bidrag. Til tross for omsetningsøkning ble resultatet i Norsk Rikstoto etter overføringer kr. Dette negative resultat er et produkt av at overføringer foretas på basis av budsjetterte tall og ikke reell omsetning. Norsk Rikstoto gir så langt det er mulig Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og de tolv driftsselskapene forutsigbare økonomiske rammer. Ettersom norsk hestesport opplevde en dramatisk omsetningssvikt relativt til budsjetterte tall i siste kvartal 2001, har dette resultert i et betydelig underskudd i Norsk Rikstoto etter overføringer. Egenkapitalen i stiftelsen er således under sterkt press. Styret er opptatt av at rammebetingelsene nøye vurderes for år 2002 for å sikre soliditeten i hestesportens økonomi. Styret har overfor de to stifterne og driftsselskapene tatt initiativ i sakens anledning. Overføring til formålet Norsk Rikstoto har som primærmålsetting å øke overførsler til formålet som er hestehold og oppdrett. Økningen fra 1995 til 2001 har vært på 65,9 prosent. Til tross for svikt i den totale omsetning relativt til hestesportens budsjetter, har veksten i overføringer til formålet fra år 2000 til 2001 vært på hele 8,4 prosent. Dette utgjør 0,5 prosent mer enn i år Internett-spill elektronisk utvikling - distribusjon Norsk Rikstoto har fått tillatelse til å selge spill over Internett på prøvebasis til spillere. Den omfattende tekniske utviklingen som ligger bak dette prosjektet, ble ferdigstilt i Omsetningen i 2001 over Internett ble kr. Økt konkurranse om våre kunders oppmerksomhet har vært drivkraften bak innføring av Internett-spill og Internett-informasjon til våre kunder. Styret ser Internett som en viktig distribusjonskanal og et springbrett mot nye teknisk baserte distribusjonsløsninger som mobiltelefon og interaktiv digital TV-distribusjon. Til tross for omfattende kostnader forbundet med å delta i utviklingen av elektronisk baserte tiltak for å beholde eksisterende og skape nye kunder, har styret valgt å være proaktive i denne utviklingen. Markedet for sport og spill Konkurransen i spillemarkedet øker i takt med den elektroniske utviklingen. Antallet aktører og kreativiteten rundt skatteforhold og aktørenes relasjoner til annet formål enn deres egen bunnlinje, gir Norsk Rikstoto stadig nye, kompliserte og kostbare utfordringer.

7 S T Y R E T S B E R E T N I N G Morten Chr. Mo Leder Bjørn Iversen Nestleder Ingeborg Moen Borgerud Svein Ribe Andersen Geir Tangen Jørn T. Løberg Internett-spill fra Internett-aktører som opererer fra skatteparadiser og økt utbredelse av spilleautomater er hestesportens største konkurrenter. Det antas at spill mot internasjonale selskaper har økt godt over 50 prosent i år Mer tradisjonelle utfordringer som nye, kreative produkter fra våre innenlandske konkurrenter stiller store krav til vår egen produktutvikling. Fremtidsutsikter Norsk hestesport opplevde en kraftig omsetningssvikt i siste kvartal Tendensen har fortsatt inn i første kvartal Styret har pålagt administrasjonen omfattende kostnadskutt. Samtidig har styret varslet stifterne og driftsselskapene om den ugunstige utviklingen og hvilke konsekvenser dette vil ha for hele hestesporten. Styret i Norsk Rikstoto stiller seg bak en utredning av hvorledes norsk hestesport er organisert og vil støtte tiltak som tilrettelegger en endret organisasjon som er kostnadseffektiv, fremtidsrettet og fremmer formålet. Med mindre den nylig oppståtte omsetningssvikten reverseres, vil situasjonen negativt påvirke overføringer fra Norsk Rikstoto. F ortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Egenkapitaldekningen er ikke tilfredsstillende. Styret vil med styrke tilrettelegge for å gjennomføre tiltak som bedrer egenkapitalen i 2002 og Styret viser til hestesportens strategiske plan, der målet var en egenkapital i Norsk Rikstoto på 50 mill. kr ved utgangen av Det er iverksatt betydelig kostnadsreduserende tiltak som vil få en klar effekt i Tiltakene refererer seg bl.a. til reduksjon av driftskostnader i Norsk Rikstoto, reduksjon av V75-premier og storløpspremier, samt reduksjon i overføringer til Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub. Ytterligere kostnadskutt blir løpende vurdert. I tillegg er det nødvendig straks å gjennomgå økonomimodellen og overføringer til formålet/stifterne. P rofil Norsk Rikstoto er opptatt av at det produkt selskapet selger er forbundet med en positiv profil. I den forbindelse igangsatte Norsk Rikstoto et profilprosjekt i år Stiftelsen arbeider med å favne hele hestesporten i oppfølgingen av dette prosjektet. Det har vært lagt vekt på å spre budskapet i år Norsk Rikstoto setter sin lit til at hele hestesporten følger opp de gode intensjoner som ligger til grunn for dette prosjektet. Arbeidsmiljø Det er ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store materielle skader eller personskader i løpet av året. Arbeidsmiljøet i stiftelsen betraktes som godt. Ytre miljø Stiftelsens virksomhet medfører ikke skadevirkninger på det ytre miljø. Revisjon Revisjonen av regnskapet er utført av revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers DA ved statsautorisert revisor Øyvind Thorsby. Morten Chr. Mo Leder Bjørn Iversen Nestleder Ingeborg Moen Borgerud Svein Ribe-Anderssen Geir Tangen Jørn T. Løberg 7

8 A D M I N I S T R A S J O N E N S B E R E T N I N G Banene år 2001 Antall baner i landet med totalisatorspill var i 2001 elleve travbaner og én galoppbane. Banenes totale inntekter ble i 2001 redusert med 1,4 prosent. Premier til de aktive i sporten har høyest prioritet, og det har i året vært en sterk begrensning i midler brukt til oppussing og vedlikehold av anleggene. Endring Resultat banene: NOKX NOKX000 % Inntekt: Fra NR - provisjoner ,7 % Fra NR - bidrag avskrivning og finans ,1 % Andre inntekter ,3 % Sum ,4 % Kostnad: Driftskostnader ,2 % Premier ,4 % Avskrivning og finans ,1 % Skatt ,0 % Sum ,5 % Resultat etter skatt Den viktigste inntektskilden for banene er provisjon fra Norsk Rikstoto av spill i regionene tilknyttet banene. I tillegg gir Norsk Rikstoto et bidrag som skal dekke avskrivninger og finans av tiltak satt i verk før Spilleinntektene har hatt følgende utvikling: Spilleinntektene til banene: NOKX Endring Grunnbeløp Merinntekt Storløpspremier Annet Sum Spilleinntektene er i hovedsak provisjon av spill i banens region. Grunnbeløpet er samlede provisjonsinntekter fra året før. Merinntekten beregnes på økning av spill i forhold til fjoråret. I tillegg overføres noen bidrag som skal dekke kostnader som banen blir belastet med. Banespill og publikum Publikum på travbanene hadde i 2001 en tilbakegang. Antall besøkende på løpsarenene var for året Dette er en reduksjon med mot fjoråret. Publikum på galoppbanen hadde i 2001 en svak økning. Antall besøkende på Øvrevoll var for året Dette er en økning med 585 mot fjoråret. Det å øke antall besøkende er en prioritert oppgave i hestesporten. Eget banespill har i 2001 fortsatt den negative utviklingen som har vært gjeldende de siste årene. Reduksjonen av omsetning på eget banespill var i ,6 prosent. Det var i året ingen baner som kunne vise økt spill på egen bane. Banespill har hatt følgende utvikling: Hvem var best, eget banespill 1. Klosterskogen ,839-3,7 % 2. Leangen ,117-4,0 % 3. Bergen ,095-5,7 % 4. Drammen ,756-8,9 % 5. Forus ,660-9,5 % 6. Sørlandet 9 045,776-10,2 % 7. Biri ,543-13,5 % 8. Totonor 510,300-15,7 % 9. Bjerke ,776-17,3 % 10. Jarlsberg ,650-17,4 % 11. Øvrevoll ,587-19,4 % 12. Momarken ,007-21,3 % Regionsspill De tolv totalisatorbanene hadde i 2001 inntekter fra NR på spill i sin region, som omfatter de kommisjonærene som ligger i regionen og spill fra sin løpsbane. Salgsoppfølging mot kommisjonærene er den enkelte løpsbanes ansvar, i samarbeid med NR vedrørende landsdekkende tiltak og kampanjer.

9 A D M I N I S T R A S J O N E N S B E R E T N I N G R angering av banene etter spillutvikling Det totale spillet i landet oppviser stor variasjon. Økningen har i 2001 vært størst i region Biri. Denne omsetning omfatter alt spill i regionen, kommisjonærspill og spill på egen bane. En rangering av regionene etter økning i spill i 2001 gir følgende resultater: R angering etter regionsomsetning 1. Biri ,9 % 2. Leangen ,7 % 3. Totonor ,7 % 4. Jarlsberg ,4 % 5. Bergen ,7 % 6. Sørlandet ,6 % 7. Klosterskogen ,4 % 8. Drammen ,9 % 9. Forus ,9 % 10. Momarken ,6 % 11. Bjerke ,3 % 12. Øvrevoll ,1 % Utviklingen i 2001 etter spilleprodukter og spillested gir følgende tall: Omsetning 2001 NO KX000 Antall løpsdager Baneomsetning total Omsetning i V75 V5 DD V/Pl/Tr/Duo BANESPILL Bjerke Øvrevoll Momarken Biri Drammen Jarlsberg Klosterskogen Sørlandet Forus Bergen Leangen Totonor Lokalkjøringer Sum banespill Kommisjonærspill og spill på Internett Totalt spill Investeringer NR I 2001 ble det investert 46,6 mill. kr mot 47,5 mill. kr i Investering i spilleløsning for Internett er leasingfinansiert. NRs investeringer i 2001 er fordelt på følgende poster: Investeringer: NOKX000 Spilleterminal Kommisjonærutstyr PC- og datautstyr Kontorinventar 133 Tekniske installasjoner 929 Spilleløsning for Internett Ombygging 478 Sum

10 10

11 P E N G E F L Y T E N Pengeflyten i hestesporten 2001 Kommisjonæromsetning 2 201,2 mill. kr Internett-spill 33,0 mill. kr Baneomsetning 392,1 mill. kr p p p TOTALOMSETNING 2 626,3 MILL. KR q q q Gevinster til spillerne 1 738,6 mill. kr Skatter og avgifter til staten 97,1 mill. kr Til sporten 790,6 mill. kr Øvrige inntekter 44,0 mill. kr q NORSK RIKSTOTO q Øvrige inntekter 43,8 mill. kr Renter og avskrivning 40,0 mill. kr Kostnader for spill 327,1 mill. kr Norsk Hestesenter 17,5 mill. kr p p p 341,3 mill. kr q Driftsselskapene Drift og vedlikehold Adminstrasjon Løpsavvikling Avskrivning og finans Premier og oppdretterpremier 166,7 mill. kr q Innskuddspremier, 13,3 mill. kr 69,9 mill. kr q Hestesporten 268,6 mill. kr Sentralforbundene DNT 55,1 mill. kr NJ 14,8 mill. kr q q q 24,9 mill. kr 9,4 mill. kr q 54,3 mill. krq q Premie 241,5 mill. kr Oppdretterpemier 24,2 mill. kr Transporttilskudd 2,9 mill. kr 11

12 S T Y R E N D E O R G A N E R Hestesportens organisasjon Fra 1996 ble hestesporten organisert i to adskilte deler: Forretning og forening. F orretningsdelen Norsk Rikstoto har overordnet ansvar for drift og økonomi for alt totalisatorspill og har fått konsesjon for alt totalisatorspill fra Det kongelige landbruksdepartement. Ansvaret ivaretas ved at konsesjonen gis videre til tolv driftsselskaper (baner) mot at de, gjennom avtaler, forplikter seg til å følge konsesjonsbetingelsene. Gjennom samarbeid med sentralforbundene (Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub) og driftsselskapene skal Norsk Rikstoto bidra til å styrke hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl. Norsk Rikstoto beslutter på følgende områder: Antall arrangementsdager med totalisatorspill Hvor arrangementene skal legges Hvilke spilleprodukter som skal tilbys Totale budsjetter i hestesporten Alt tilknyttet spill - inkludert distribusjon Fordeling av midler fra totalisatorspillet innen travog galoppsporten Regler tilknyttet spill og spilleprodukter må godkjennes av Landbruksdepartementet. Av overskuddet til Norsk Rikstoto bevilger Landbruksdepartementet driftstilskudd til Norsk Hestesenter på Starum. Driftsselskapene er organisert som aksjeselskaper med egne styrer og har ansvar for å arrangere trav- og galoppløp, selge spill og fremme sporten i sin region. Landbruksdepartementet Konsesjon Konsesjon Driftsavtale p p p 1 2 driftsselskaper (totalisatorbaner) 12

13 S T Y R E N D E O R G A N E R Representanskapet har 21 medlemmer: 12 utpekes av driftsselskapene (ett fra hver) 2 utpekes av Det Norske Travselskap 2 utpekes av Norsk Jockeyklub 3 utpekes av Landbruksdepartementet 2 velges av og blant ansatte i Norsk Rikstoto Representantskapet velger styre og godkjenner regnskapet til Norsk Rikstoto p p V algkomité på 5 medlemmer Representantskapet velger 4 medlemmer, hvorav én nominert av Norsk Jockeyklub Landbruksdepartementet oppnevner leder Styre på 6 medlemmer Ett medlem nomineres av Landbruksdepartementet Ett medlem nomineres av Norsk Jockeyklub Ett medlem velges av og blant ansatte i Norsk Rikstoto Gir innstilling på styremedlemmer F oreningsdelen Generalforsamling Det Norske Travselskap Styre 14 travforbund Styre 18 travlag Styre p p Norsk Jockeyklub 130 medlemmer NJ generalforsamling NJ styre 11 medlemmer 5 medl. + 3 fra NJ 1 fra Øvrevoll Hesteeierforening 1 fra Øvrevoll Trenerforening 1 fra Norsk Forening for Fullblodsavl Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselskap har ansvar for å utvikle sporten og tilknyttet næringsvirksomhet, samt har ansvar for avlsvirksomheten for trav- og galopphester. Norsk Forening for Fullblodsavl: 80 medlemmer Øvrevoll Trenerforening: 25 medlemmer Andre organisasjoner: Norsk Hesteeierforbund Norsk Travtrenerforbund Norsk Travamatørforening Øvrevoll Hesteeierforening: 130 medlemmer 13

14 U T V I K L I N G E N I S P I L L E M A R K E D E T Ny omsetningsrekord for hestespill i Norge En omsetning på mill. kr var en økning på ca. 55 mill. kr, eller 2,1 prosent. Etter flere år som markedsvinner lykkes ikke Norsk Rikstoto å holde tritt med markedsutviklingen. Det var særlig mot slutten av året at spillemarkedet vokste raskere enn spill på hest. Automatmarkedet fikk en langt større vekst enn forventet og Oddsen fikk en meget sterk vekst som følge av tilbud om single og doble kamper på spilleprogrammet. Markedsandelen til Norsk Rikstoto ble redusert fra 12,2 prosent til 11,8 prosent. Omsetningsrekord i V ble innledet svært positivt for hestesporten, bl.a. med ny omsetningsrekord på 30,6 mill. kr i V75 i uke 6 i forbindelse med en omgang med dobbel Jackpot. Økningen i Lyntoto var spesielt god i denne perioden og bidro til at denne enkle måten å spille på hest på økte med nesten 30 mill. kr til 482 mill. kr. Lyntoto økte med 6,6 prosent og utgjorde dermed over halvparten av økningen i 2001, selv om den positive utviklingen ikke fortsatte ut året. Årsaken til dette er hovedsakelig manglende Jackpot-omganger på V75 etter oktober og mangel på Jokerpott. Muligheten for å vinne de store premiene har dermed både på en positiv og negativ måte vist seg å være den viktigste drivkraften i V75-spillet. 14 Norsk Rikstoto først med spill på Internett i Norge Norsk Rikstoto lanserte spill på Internett den 6. juni Alle spillene var tilgjengelige fra første dag, og dermed ble Norsk Rikstoto det første spilleselskap i Norge til å tilby sin totale spillportefølje på nett. I løpet av året har over kunder registrert seg som nettspillere, men foreløpig er det et mindre antall av disse som bruker Internett regelmessig som spillekanal. Kommisjonærene fryktet denne spillekanalen på forhånd, men den frykten viste seg å være overdreven. En endring av folks spillevaner skjer ikke umiddelbart. Norsk Rikstoto er imidlertid svært fornøyd med resultatet. Spill på Internett utgjorde -33 mill. kr i løpet av den perioden som spillet var tilgjengelig. Dette utgjør noe over 1 mill. kr per uke, eller ca. 2 prosent av omsetningen per uke. Brukervennlighet og funksjonalitet har fått svært positiv omtale av brukerne, men eksisterende betalingsløsning begrenser impulsspillet. Dette er den funksjonen som spillerne ønsker forbedret. Norsk Riksto-

15 U T V I K L I N G E N I S P I L L E M A R K E D E T to planlegger å endre dette i 2002 ved å gjøre det mulig å bruke Visa-kort til å overføre penger umiddelbart til spillekontoen. Norsk Rikstoto har ikke registrert en økning i spillavhengighet etter innføringen. Kommisjonærene hadde størst økning i spill på hest Kommisjonærene økte sin spillomsetning med 72 mill. kr, fra mill. kr til mill. kr, eller 3,4 prosent. Kommisjonærene ble dermed den salgskanalen med største vekst også i 2001, til tross for lansering av spill på hest på Internett. Omsetningen hos kommisjonær utgjorde 84 prosent i 2001, mot 83 prosent i Utvidet tilbud av internasjonalt spill Norsk Rikstoto har økt det internasjonale samarbeidet om spill på hest også i Foreløpig er dette begrenset til et nordisk samarbeide når det gjelder spill i felles pott. Med interessen for å spill på norske løp i andre europeiske land øker. Hestesporten i Norge får 4 prosent av denne omsetningen når det skjer i samarbeide med Norsk Rikstoto. Dette er også et viktig tiltak for å møte den internasjonale konkurransen på Internett, og det pågår et arbeide med gjøre det teknisk mulig å koble sammen spillesystemene i flere land slik at dette samarbeidet kan foregå helt automatisk og sikkert, og dermed kunne økes ytterligere. Det forventes at det vil være teknisk mulig å spille i felles pott med andre land på alle spilleproduktene til Norsk Rikstoto i løpet av For et lite marked som Norge vil det kunne bli et vesentlig, positivt bidrag til norsk hestesport, når store land som f.eks. Frankrike spiller på norske løp. Flere og flere land får tillatelse til å delta i dette samarbeidet. Fra 2001 kom Danmark med og i 2002 har også Finland fått politisk tillatelse til å spille til løp i andre land. For øvrig har særlig Frankrike, England, Irland og Nederland vært interesserte i å utvide dette samarbeidet. Totalt ble det spilt for 15,9 mill. kr til løp i Norge fra Sverige, Danmark, Frankrike, Nederland og Østerrike i Fra Norge ble det spilt for 15,6 mill. kr på løp i Sverige og Danmark. For rettighetene til å spille på disse løpene betaler Norsk Rikstoto 4 prosent i provisjon til vertslandet når det spilles i felles pott. Dette inkluderer også tilgang til TV-overføring av løpene, som dermed sendes i Rikstoto Direkte til både kommisjonærer og private abonnenter. Den totale internasjonale omsetningen til og fra Norge økte dermed fra ca. 22 mill. kr i 2000 til ca. 31,5 mill. kr i Norsk Rikstoto V V Dagens Dobbel Trippel Vinner Plass Duo 5 6 Spill på hest Derav Lyntoto Spill på bane Spill utenfor bane Norsk Tipping Tipping Lotto Joker Viking Lotto Oddsen Flax Extra Norsk Tipping Automater 8400* 7836* Bingo, lotterier 2000* 2013* Spill til utlandet over Internett 600* 400* Totalt spillemarked * Estimat for 2001 og 2000 Internasjonalt spill i 2001 Nordisk spill fra Sverige til Norge Nordisk spill fra Danmark til Norge Internasjonalt spill på norske løp fra Frankrike Internasjonalt spill på norske løp fra Nederland Internasjonalt spill på norske løp fra Østerrike Totalt spill til Norge Nordisk spill fra Norge til Sverige Nordisk spill fra Norge til Danmark Totalt spill fra Norge

16 N O R S K J O C K E Y K L U B Store sportslige fremganger Galoppsporten utviklet seg på en prima måte i Norskeide hester sto for store bragder, både hjemme og i Skandinavia og på et nivå vi aldri tidligere har opplevd på Øvrevoll. Våre to gruppeløp, Polar Million Cup og Marit Sveaas Minneløp, holdt begge en standard som trygget gruppestatus i overskuelig framtid. Høydepunkt i norsk galoppsport er Derbydagen. Seieren i SEB Norsk Derby gikk til favoritten Harrier eid av Ursus Racing Ltd. Årets hest var udiskutabelt Stall Perlens Valley Chapel. Med seier i tre av fem mulige skandinaviske gruppeløp og totalt 3,8 mill. kr i innkjørte penger og bonuser er Valley Chapel blitt historisk. Andre store bragder sto Meridian Racing for, spesielt på den svenske derbydagen, da stallen forsynte seg med 1,3 mill. kr av premiepotten og med seier i Svensk Derby og fem øvrige løp. Totalt sørget norske hester for 10,5 mill. kr i premier fra våre naboland. Takket være en meget respektabel annenplass i gruppe 3-løp på Ascot, sørget Stall NOR for at deres Sagitarius ble invitert til galoppsportens absolutte høydepunkt, nemlig Dubai World Cup De sportslige fremgangene har vært formidable, og våre eiere og trenere satser videre på å bygge opp standarden på hestemateriellet. Norsk Jockeyklub har iverksatt flere tiltak for å fremme norsk avl. Den fulle effekten av disse tiltakene regner vi med å kunne se i de neste årene. Av norskoppdrettede hester i 2001 var det spesielt Martellian som utmerket seg med en annenplass i Marit Sveaas Minneløp. Øvrevoll Galoppbane Som den eneste arenaen i Norge for galoppsport, er Øvrevoll unik. Publikumstallet har dessverre stagnert, men i 2001 var det mennesker som benyttet anledningen til å avlegge Øvrevoll et besøk. Mange firmaer benyttet seg av muligheten til å bruke våre løpsdager som ramme for sin kundepleie. For dette nye publikummet bød galoppsporten på opplevelser som ga mersmak - slik at vi kan se fremover med optimisme med hensyn til antall besøkende. Spillet Som region hadde Øvrevoll et vanskelig år. Vi startet året med en dramatisk nedgang i antall kommisjonærer. Til tross for at antallet under året ble gjenopprettet, var resultatet at økonomien led. Dette resulterte i at antall løpsdager ble redusert fra 39 til 35. Utviklingen i spillet på landsbasis stagnerte noe, og utslaget ble derfor ekstra stort for Øvrevolls vedkommende. Galoppen som spilleobjekt i andre regioner hadde en gledelig utvikling. Til tross for meget begrenset markedsføring opplevde vi at spill mot Øvrevoll steg med hele 11,6 prosent landet sett under ett. Sterkest vekst hadde Biri med hele 36,5 prosent fulgt av Totonor (19,1 prosent) og Bergen, Leangen og Momarken (mer enn 18 prosent hver). Disse oppmuntrende tallene underbygger vår tro på at galoppsporten kan fortsette å være en vesentlig bidragsyter i det totale spilletilbudet i hestesporten og at det ligger betydelig potensiale for ytterligere økning når informasjon om vår del av hestesporten blir mer tilgjengelig. V eien videre Formålet til Norsk Jockeyklub er å fremme avl av den engelske fullblodshesten. Standarden på norskeide hingster og hopper i avl stiger stadig. Målet for antall norske føll er ennå ikke nådd, men utviklingen går bestemt i riktig retning. Det er naturlig å avvente den videre utviklingen for å se effekten av de tiltak klubben har innført - før nye initiativ eventuelt tas. Det er først i 2004 vi kan forvente å se den fulle effekten av de forskjellige programmene som allerede er i kraft. Behovet for en ytterligere vekst og forsterkning av avlen er definitivt til stede, og Norsk Jockeyklub vil fortsette å treffe tiltak som øker vår standard og trygger galoppsportens fremtid. 16

17 17

18 D E T N O R S K E T R A V S E L S K A P 59 3-åringer tjente mer enn kroner Det Norske Travselskap kan se tilbake på et godt år. Antall bedekte hopper steg markant, og aldri tidligere har det blitt fordelt så mye penger til hesteeierne. Det Norske Travselskap består av 14 travforbund (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland, Vestenfjeldske, Sør-Trøndelag og Møre, Nord-Trøndelag, Agder og Nord-Norge). Disse er igjen fordelt på 186 forskjellige travlag som igjen til sammen har medlemmer. Det Norske Travselskap har således et betydelig antall medlemmer. For å bedre kommunikasjonen mellom Det Norske Travselskap sentralt og de forskjellige lagene, ble det i 2001 etablert elleve halve sekretærstillinger i forbundene. Alle forbundene har nå tilgang på egen sekretær (noen sekretærer jobber for flere forbund). Samtlige forbundssekretærer har sitt ansettelsesforhold i Det Norske Travselskap, men er fysisk plassert på banen i sin region nettopp for å være mest mulig i kontakt med hva som skjer lokalt. I 2001 ble det registrert kaldblodsføll og 887 varmblodsføll etter at det året før ble bedekket hopper (en økning på 270 i forhold til år 2000). Dette viser at populasjonen vokser, og det er gledelig å konstatere at det ble utbetalt rekordstore beløp til hesteeierne i 2001: 200 mill. kr i løpspremier 22 mill. kr i oppdretterpremier 6 mill. kr til mønstringsløp kr i starttilskudd P opulær Kriterie-auksjon I forbindelse med Norsk Trav-Kriterium ble det arrangert en auksjon på Bjerke Travbane. 50 hester ble bydd fram for salg, og hele potensielle kjøpere hadde møtt fram til auksjonen. 45 av de påmeldte møtte fram, og av disse ble hele 30 solgt for en gjennomsnittspris på nesten kr. Auksjonen var meget vellykket, og blir forhåpentligvis en årviss foreteelse. Videre har Det Norske Travselskap tatt initiativ til at det skal gis klare retningslinjer fra myndighetene hva gjelder skatter og avgifter, og hest som næring. Dette har resultert i to omfattende rapporter: Rapport om skatt og avgifter og Rapport om hest som næring. Det er ikke kommet noen klare føringer fra myndighetenes side på noen av de to områdene, men det er lovet fra Landbruks- og Finansdepartementets side at spørsmålene om skatt og avgifter skal gjennomgås i løpet av 2002 og at en handlingsplan for hesteholdet skal utarbeides parallelt. Travtrenerutdanning på Starum Også i 2001 er det uteksaminert nye travtrenere på Norsk Hestesenter på Starum. To nye kull ble uteksaminert. Norsk Hestesenter har lagt forholdene prima til rette med egen stall, nye treningsløyper, oppgradert bane, gode undervisningslokaler og travtrener Jørn Morten Kvikstad som lærer. I løpet av året etablerte Det Norske Travselskap sin egen hjemmeside, Denne har blitt svært godt besøkt og gir brukerne tilgang til startlister/innmeldte hester samt en rekke statistikker. I tillegg serveres redaksjonelle nyheter og en rekke faktaopplysninger om Det Norske Travselskap som organisasjon. Økonomi Det Norske Travselskap hadde ved utgangen av 2001 en langsiktig gjeld på 75 mill. kr. Samtidig er egenkapitalen på 49 mill. kr. Likviditeten er god. 18

19 19

20 S T A D I G E N K L E R E Å S P I L L E Fra håndtrykk via post til PC Kappkjøring med hest var en OL-gren mange hundre år før Kristus. Konkurransen var fra gammelt av forbundet med gedigen prestisje og det ble inngått til dels store veddemål som ble forseglet ved hjelp av et håndtrykk. I Norge ble spill på hest offentlig ved innføringen av totalisator i Nå har den teknologiske utviklingen gjort det mulig å spille fra PC-en fram til løpet går. Innføringen av totalisatoren i 1928 var på ingen måte noen selvfølge. For det første slet norske traventusiaster i mange år med å finne et egnet område før man fikk godkjent Bjerke som egnet geografisk plassering av en travbane. I tillegg var det helt uvisst om Stortinget ville gå med på å gi bevilling. Den daværende finansministeren luktet imidlertid penger, og fremla likegodt neste års statsbudsjett med en post som het totoavgift lenge før Stortinget hadde votert over saken! Heldigvis ble innføringen av totalisator vedtatt med 19 stemmer mot kommunistenes juni 1928 ble således den første totokjøringen på Bjerke avviklet med kr i totalomsetning. Dette var nesten hundre år etter de første organiserte kappkjøringene på Bjørvika-isen fant sted i Med innføringen av totalisator ble det både bedre økonomi og flere organiserte kjøringer i Norge, men selv med spillernes hjelp hadde travsporten trange kår: Det Norske Travselskaps regnskap for 1930 viste et overskudd på 29 kr og 50 øre. I tillegg kan man oppleve all moroa live hjemme i sin egen stue. Hestene er ikke lenger unna enn TV-skjermen om man tegner abonnement på hestesportens egen TV-kanal, Rikstoto Direkte, som har direktesendinger fra norske løp 362 dager i året. Spill via Internett Norsk Rikstoto lanserte spill på Internett 1. juni. I første omgang har myndighetene gitt grønt lys for et prøveprosjekt med opp til brukere. I 2001 har spill via nettet lagt seg på et moderat nivå rundt én mill. kr per uke. Rent praktisk fungerer nettspillet på det viset at kundene registrerer seg som Norsk Rikstotos kunder. Deretter blir de tildelt en konto som de må overføre penger til. Denne operasjonen tar fra én til tre dager, og har ut fra spørreundersøkelser vært et lite ankepunkt. Mange kunder mener at det tar for lang tid å overføre penger til spillekontoen. 20 F olkesport i Hestesporten ble for alvor en folkesport da V6 ble innført i Norsk Tipping var operatør, og spillerne måtte møte opp på postkontoret innen torsdag kl om man skulle delta i det nye riksspillet som attpåtil ble TV-overført og med Hallvard Flatland som den mest kjente NRK-referenten. At Rex Rodney og Kjell Håkonsen feide rundt norske og internasjonale travbaner noen år senere, var med på å løfte interessen for hestesport og spill ytterligere. Nå er spill på hest inne i neste fase. På hvilken som helst trav- eller galoppbane, hos hvilken som helst kommisjonær eller fra din egen PC kan man i dag spille på hest helt fram til løpet starter. Gevinsten er klar før neste løp starter om et kvarter

21 21

22 R E S U L T A T R E G N S K A P Resultatregnskap 2001 (Beløp i kroner.) Noter Driftsinntekter Omsetning fra spill Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Avgifter og provisjoner Gevinst til spillerne Statsavgift Provisjoner Sum netto inntekter Løpsrelaterte driftskostnader Stevneveterinær/dopingkontroll/statens inspektør Tipperekvisita/programservice/distribusjon Sum løpsrelaterte driftskostnader Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6, Andre driftskostnader Markedsføringstiltak Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum andre driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader og andre finanskostnader 7, Netto finansielle poster Årsresultat før tilskudd Overført til hestehold Disponert v/landbruksdepartementet Disponert v/norsk Rikstoto Netto disposisjoner Årsresultat etter tilskudd Overskuddsdisposisjoner 0 0 Årsresultat etter disposisjoner Foreslås anvendt til: Overføres til annen egenkapital

23 B A L A N S E Balanse 2001 (Beløp i kroner.) Noter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: Utviklingskostnader Varige driftsmidler: Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende Finansielle anleggsmidler: Lån til stifterne Lån til driftsselskap Investeringer i aksjer Netto pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer: Beholdning drifts- og reklamemateriell Fordringer: Mellomværende hestesporten Mellomværende med kommisjonærer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital: Grunnfond Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Premiefond Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Utjevningsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Etableringslån kommisjonærer Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Mellomværende hestesporten Leverandører Skyldige premier og strykninger Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

24 K O N T A N T S T R Ø M O P P S T I L L I N G Finansiell informasjon (Beløp i kroner.) Noter Likviditeter tilført/brukt på virksomheten Resultat Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto likviditetsendring fra virksomheten Likviditeter tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) 0 0 Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likviditeter tilført/brukt på finansiering Opptak av ny gjeld 0 0 Nedbetaling av gammel gjeld 0 0 Netto likviditetsendring fra finansiering 0 0 Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Morten Chr. Mo Leder Bjørn Iversen Nestleder Ingeborg Moen Borgerud Svein Ribe-Anderssen Geir Tangen Jørn T. Løberg 24

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

Undertegnede har fungert som administrerende

Undertegnede har fungert som administrerende Et turbulent år 2002 Undertegnede har fungert som administrerende direktør i Norsk Rikstoto siden 9. aril etter at den tidligere direktøren trakk seg fra stillingen. Uten tvil har det vært en turbulent

Detaljer

Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var

Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var Konkurransen i spillmarkedet hardner til UTVIKLINGEN I SPILLMARKEDET Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var en kraftig omsetningsøkning i automatmarkedet, fortsatt stor vekst i spill til utenlandske

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Konkurransen i pengespillmarkedet

ÅRSRAPPORT. Konkurransen i pengespillmarkedet ÅRSRAPPORT 2013 Konkurransen i pengespillmarkedet er vesentlig skjerpet i beretningsåret. Flere aktører konkurrerer i markedet, men ikke nødvendigvis på samme vilkår som de konsesjonsbelagte aktørene.

Detaljer

Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006. I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål

Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006. I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006 I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål Norsk rikstoto er en ideell stiftelse som har som formål å støtte og utvikle hesteholdet i norge Ikke

Detaljer

Norsk rikstoto 2009: I 2009 bidro Norsk rikstoto med 611. til gode formål

Norsk rikstoto 2009: I 2009 bidro Norsk rikstoto med 611. til gode formål Årsrapport fra Stiftelsen Norsk rikstoto 2009: I 2009 bidro Norsk rikstoto med 611 millioner kroner til gode formål Mye å glede seg over Innhold Som det fremgår av denne beretningen, nådde ikke Stiftelsen

Detaljer

NØDVENDIGE KURSENDRINGER

NØDVENDIGE KURSENDRINGER I 2012 bidro Norsk Rikstoto med 601 millioner kroner til formålet. I denne årsrapporten vil du blant annet få historien om norsk travsports mest populære ekvipasje noensinne, Rex Rodney og Kjell Håkonsen.

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2015

HANDLINGSPLAN 2010 2015 Det Norske Travselskap HANDLINGSPLAN 2010 2015 2 Innhold 0. INNLEDNING... 4 1. SAMMENDRAG/KONKLUSJONER... 6 2. NÆRING POLITISK PÅVIRKNING... 8 3. INNTEKTSBRINGENDE TILTAK... 11 4. AVLSFREMMENDE TILTAK...

Detaljer

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål Å eie hest sammen Gigant Dream er helt sjef. Så sjef at Monica Andonov sa opp jobben som sykepleier for å vie tiden sin til ham. Sammen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Årsberetning og regnskap 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve

Detaljer

INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER.

INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER. ET LØFT FOR NORSK HESTENÆRING 1 INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER Sammendrag 4 Hestenæringen i dag 6 Store utfordringer

Detaljer

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015 RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE Rapport av 2. februar 2015 23. april 2014 Innledning... 1 Sammendrag... 3 1 Hva er viktig for norsk idrett når det gjelder pengespillpolitikk?... 7 2 Spillmarkedene...

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2009

STYRETS ÅRSBERETNING 2009 48 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 er statens spillselskap, opprettet i tråd med Lov om tipping av 21. juni 1946. Denne loven ble opphevet 1.1.1993, og s virksomhet reguleres i dag av lov 1992/103 om pengespill.

Detaljer

REGIONPROSJEKT DRAMMEN-JARLSBERG-KLOSTERSKOGEN

REGIONPROSJEKT DRAMMEN-JARLSBERG-KLOSTERSKOGEN 2014 REGIONPROSJEKT DRAMMEN-JARLSBERG-KLOSTERSKOGEN Arbeidet er gjennomført med arbeidsgruppe som har bestått av: Trygve Bjørge... Styreleder... Drammen Arne Herberg... Styreleder... Jarlsberg Gunnar Eilefstjønn...

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Årsberetning og regnskap 2009 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Bak fra v: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Trond Jarness. Foran fra v.: Dag Torp Syvertsen

Detaljer

Oss mennesker imellom

Oss mennesker imellom ÅRSRAPPORT Oss mennesker imellom oss mennesker imellom INNHOLD SIDE INNHOLD «Vi ønsker fornøyde kunder og en sterk markedsposisjon» 4 7 8-9 - 7 8 9 2 2 Konsernsjefen har ordet Postens forretningsidé, mål

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

I 1992 tippet NetCom-ledelsen at andelen nordmenn med mobiltelefon i 2002 ville være 20 prosent

I 1992 tippet NetCom-ledelsen at andelen nordmenn med mobiltelefon i 2002 ville være 20 prosent NetCom 2002 I 1992 tippet NetCom-ledelsen at andelen nordmenn med mobiltelefon i 2002 ville være 20 prosent I Dette er NetCom 3 I Historikk 3 I Årets milepæler 4 I Nøkkeltall 7 I Full fart i jubileumsåret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET... 10 REVISJONSBERETNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET... 10 REVISJONSBERETNING... Styret i Drammen Travbane AS 2008. Bak fra venstre: Knut Gunnholt (1. varamann), Roar Schinnes Trond Jarness og Gjermund Gravdal. Foran fra venstre: Hans R. Bakken (daglig leder), Trygve Bjørge (leder)

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer