Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte 28.03.12"

Transkript

1 Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte Arkivsaknr 12/ Arknr.: 033 Meldt av: Ski Venstre Parti: Mottatt dato: OM Å SØRGE FOR GODE ORDNINGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN OG DERES PÅRØRENDE I vår kommune bor det mange familier som har flere omsorgsbelastninger enn de fleste av oss. Foreldre til sterkt funksjonshemmede barn trenger en god og raus kommune for å strekke til både på jobb og hjemmebane. Mange foreldre opplever en kamp mot byråkratiet for å få den hjelpen og støtten som trengs. Barn har det som oftest best hos sine foreldre. Utslitte pårørende som ikke ser annen utveg ennå sende sine barn på institusjon er verken den funksjonshemmede, de pårørende eller samfunnet tjent med. Foreldre til funksjonshemmede barn har langt høyere skilsmissestatistikk, høyere sykefravær, og flere funksjonshemmede barn enn andre barn utsettes for omsorgssvikt. Det er helt klart best politikk å spille på lag med hjemmet, en vinn vinn vinn situasjon. Foreldre får bedre overskudd, barna får være sammen med sin familie og kommunen sparer penger. Gode og rause ordninger som tilrettelegger godt for familiene så de kan leve så normalt som mulig med sine ekstra utfordringer, er god forebygging og helt i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. NTNU ga i år ut en rapport om helsebelastning, sårbarhet og forebygging i familier med barn med funksjonsnedsettelse, Man kan ikke bruke seg sjølv både på retta og vranga. Flere i studien mente at kampen mot byråkratiet for å få gode nok ordninger for familien krevde svært mye tid og energi som burde komme barna og familien til gode. Det krever vilje fra kommunen å individuelt tilrettelegge med gode ordninger. Venstre mener det er riktig og god politikk å gjøre nettopp dette. Rapporten kan leses her: 0seg%20sjøl%20både%20på%20retta%20og%20vranga_web.pdf

2 Spørsmål til Ordfører: 2 1) På hvilke måter legger kommunen til rette for foreldre med sterkt funksjonshemmede barn utover det som i dag er lovens krav? 2) På hvilke måter vil kommunen styrke den individuelle oppfølgingen av familier med funksjonshemmede barn? 3) Har Ordføreren satt seg inn i statistikken som blant annet viser at foreldre til sterkt funksjonshemmede barn langt oftere skiller seg som følge av ansvarsbelastningen sammenlignet med andre, og at funksjonshemmede barn oftere utsettes for omsorgssvikt? 4) På hvilke måter tror Ordføreren at skilsmisser og omsorgssvikt i denne gruppen kan belaste kommunens økonomi? 5) Er det ordførerens oppfatning at forebyggende tiltak for familier med sterkt funksjonshemmede barn er god og ansvarlig økonomisk politikk for Ski kommune? 6) Ideelt sett burde alle kommuner ha en egen tiltakskonsulent som lettet byråkratiet for familier med sterkt funksjonshemmede barn. Slike tiltakskonsulenter finnes i enkelte kommuner. På hvilke måter tror Ordføreren at en slik ordning vil kunne være en ressurs både for kommunen og for foreldre til barn med funksjonshemninger, og vil dette prioriteres i Ski kommune? ORDFØRERS SVAR: 1) På hvilke måter legger kommunen til rette for foreldre med sterkt funksjonshemmede barn utover det som i dag er lovens krav? Innenfor lovverket er kommunen gitt plikter til å yte ulike tiltak til funksjonshemmede barn. Lovverket plikter også kommunen å tilby en kjede av hjelpetiltak til deres foreldre. Her kan nevnes avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, individuell plan og koordinator. Interpellantens spørsmål gjelder tilretteleggingen som gjøres utover lovkravene. Ski kommune har en rekke ikke-lovpålagte tjenester for denne gruppen. Sentralt i disse tilbudene er hensynet til at foreldrene skal kunne ha en jobb som andre yrkesaktive, at de skal oppleve at barnet har det trygt når det er på avlastning, slik at avlastningen blir reell for foreldrene og at de skal kunne søke råd og veiledning for å mestre utfordringer de står overfor. Tilbudene er også etablert ut fra en erkjennelse av at det er mye organisering og koordinering som må gjøres av foreldre med funksjonshemmede barn. Kommunen har dessuten etablert brukerråd som skal gi foreldrene medvirkning og foreldre er også invitert til å delta i prosjekt for planlegging av bolig- og tjenesteutvikling. Eksempler på ikke-lovpålagte tilbud som finnes er: Etter- skoletidsordning for funksjonshemmede ungdommer i videregående skole. På avlastningsboligen har det blitt opprettet flere stillinger med krav til høyskoleutdanning og det arbeides løpende med fagutvikling slik at foreldre til sterkt funksjonshemmede barn skal oppleve at barnet får et faglig godt og trygt tilbud. Ski kommune har opprettet tiltaket Hjelperen, et lavterskel hjelpetilbud for barn/unge og deres foresatte knyttet til blant annet psykisk helse. Kommunen har også opprettet en egen ordning for personlige oppdragstakere på praktisk bistand. Når funksjonshemmede barn flytter hjemmefra opphører vanligvis omsorgslønnen til foreldrene. Ofte sitter de likevel med mange praktiske oppgaver blant 2

3 3 annet knyttet til kontakten med hjelpeapparatet. Ordningen i Ski gjør at noe av dette arbeidet kan kompenseres i form av lønn som oppdragstakere. Alle de nevnte tiltakene er ikke-lovpålagte tjenester som kommunen har valgt å etablere for å sikre en god kvalitet på tjenesten til de funksjonshemmede barna og for å lette omsorgsbyrden til foreldrene. Omfanget av tilbudene som gis, vurderes individuelt og er som andre tilbud, tiltak som ikke kan gis utover det kommunen har økonomi til å kunne tilby. 2) På hvilke måter vil kommunen styrke den individuelle oppfølgingen av familier med funksjonshemmede barn? Sterkt funksjonshemmede barn mottar vanligvis mange ulike tjenester fra kommunen. Dette gjør at de har rett på en individuell plan hvor hjelpetilbudene er koordinert og ansvar for oppfølging konkretisert. Mange barn har også ansvarsgrupper med egen koordinator, noe som gir en individuell oppfølging av det enkelte barn og deres foresatte. Kommunen jobber nå med å få til et tettere samarbeid med barnehabiliteringen på Ahus som også gir disse familiene individuell veiledning. I dette samarbeidet ligger også et styrket samarbeid mellom Hjelper n og Ahus. Ellers fortsetter det et arbeidet med å bygge opp individuelle og gruppebaserte tiltak med utgangspunkt i enkeltfamilier. 3) Har Ordføreren satt seg inn i statistikken som blant annet viser at foreldre til sterkt funksjonshemmede barn langt oftere skiller seg som følge av ansvarsbelastningen sammenlignet med andre, og at funksjonshemmede barn oftere utsettes for omsorgssvikt? Ordfører er kjent med denne statistikken. 4) På hvilke måter tror Ordføreren at skilsmisser og omsorgssvikt i denne gruppen kan belaste kommunens økonomi? Erfaringsmessig inngår skilte foreldre med funksjonshemmede barn, samværsordning på lik linje med andre. Barna får samme hjelpetiltak som tidligere og skilsmissen medfører i seg selv ingen økte utgifter for kommunen. Dersom barnet har en funksjonshemming som medfører at det må være flere personer til stede til enkelte tider av døgnet, vil skilte foreldre kunne medføre at kommunen i større grad må bistå. Tilsvarende gjelder dersom kommunen av ulike årsaker må overta omsorgen for barnet. Det er derfor viktig at det satses på primær- og sekundærforebyggende tiltak for å forebygge utmattelse hos både foreldrepar og enslige forsørgere. 5) Er det ordførerens oppfatning at forebyggende tiltak for familier med sterkt funksjonshemmede barn er god og ansvarlig økonomisk politikk for Ski kommune? Ja, primær- og sekundærforebyggende tiltak vil for denne gruppen og for andre grupper være god og ansvarlig politikk for Ski kommune. 3

4 4 6) Ideelt sett burde alle kommuner ha en egen tiltakskonsulent som lettet byråkratiet for familier med sterkt funksjonshemmede barn. Slike tiltakskonsulenter finnes i enkelte kommuner. På hvilke måter tror Ordføreren at en slik ordning vil kunne være en ressurs både for kommunen og for foreldre til barn med funksjonshemninger, og vil dette prioriteres i Ski kommune? Rådmannen er delegert myndighet til å opprette stillinger innenfor den tildelte budsjettramme. Dersom rådmannen fremmer forslag om opprettelse av en slik stilling vil det være opp til kommunestyret å prioritere denne. 4

5

6 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Interessepolitisk notat for 2015. Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014

Interessepolitisk notat for 2015. Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014 Interessepolitisk notat for 2015 Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014 Interessepolitisk notat for 2015 Høsten 2014 ble det laget et notat som inneholdt 10 interessepolitiske saker som er viktige

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Bydel Grünerløkka 2011-2014

Boligsosial handlingsplan Bydel Grünerløkka 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Bydel Grünerløkka 2011-2014 1 INNLEDNING I strategisk plan for Bydel Grünerløkka står det at bydelen skal være et trygt og attraktivt sted å bo og jobbe, med gode fysiske og sosiale

Detaljer

Høring - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

Høring - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra usynlig til verdsatt og inkludert. Foreningen for Muskelsyke Smedsvingen 4B 1395 Hvalstad Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Trondheim 31.07.2012 postmottak@hod.no postmottak@hod.dep.no Høring - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt

Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt Klar for å bo alene 02 03 06 12 15 les om Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt ba r nev er nsba

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer