LEDEREN HAR ORDET. nr kuréren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDEREN HAR ORDET. nr.02-2003. www.kurlandfk.no. kuréren"

Transkript

1

2 LEDER HAR ORDET ANSVARLIG UTGIVER: LEDER: Klaus Wike REDAKSJONSLEDER: Hilda Pettersen LAYOUT: Maria Smith Nygård Trykk: Fleksitrykk Opplag: 2000 KONTAKTER TIL LAGENE: MG95 Øystein Edsbergløkken tlf: mob: MG94 Anders Grindland tlf: mob: MG93 Ole-Petter Studsrud mob: MG92 Terje Bernton tlf: mob: LG91 Tigers Ole Rosvold tlf: mob: LG91 United Tom Magnussen tlf: mob: LG90 Kjell Havreberg tlf: mob: SMG89 Bjørg Nicolaysen tlf: mob: Gutt 86/87 Jermund Johaug tlf: Menn 7 er Gard Rystad tlf: mob: MS A/B Odd Inge Hansen tlf: Leder nr. 2/2003 Kurland Fotball fylte 26. september 25 år. På vegne av styret vil jeg takke alle som bidrar og har bidratt å gjøre KFK til en god klubb å være i. 25-årsjubilanten Kurland Fotballklubb har utviklet seg til å bli en stabil og veldrevet breddeklubb. De siste årene har vi hatt over 20 lag med i seriespill. De aller fleste årene har vi hatt tilbud om organisert fotball til alle uansett kjønn og alder. Noen år har vi hatt problemer med å gi tilbud til gutter år. I klubbsammenheng er KFK da fortsatt en ungdom, men likevel gammel nok til at mange av dere har opplevd å vokse opp med klubben eller sett deres barn vokse opp i klubben. For noen av oss har klubben representert en arena vi kunne vokse på som personer både privat og yrkesmessig. For mange spillere har den vært en klubb en kom til for å bli god, for eksempel de 11 Kurlandsspillerne som har fått kamper i øverste divisjon. Seks av disse har også gått landskamper. For andre har KFK vært et sted en kunne få spille selv om du ikke var så god. Som klubb har vi i stor grad blitt preget av omgivelsene. Vi ble etablert for at noen gutter i borettslaget skulle få spille kamper med ordentlige drakter. Dette skjedde to år etter at Kurland gård ble utsatt for feltutbygging. KFK hadde og har alltid hatt en sterk tilknytning til dette feltet. Konfliktlinjene internt i klubben har i hovedsak gått på hvor mye fokus vi skal ha på klubben som oppvek- stinstitusjon kontra fokus på klubben som arena for sportslig utvikling. Denne diskusjonen har fulgt oss klubb og er fortsatt med oss. De senere årene tror jeg vi har funnet en god balanse. Visjonen og målene til klubben knytter seg til å gi tilbud til alle som ønsker å spille organisert fotball. Hvorvidt disse målene skyldes et særlig stor sosialt engasjement eller er en dyd av nødvendighet er jeg ikke sikker på. På barne- og ungdomslagene kommer fortsatt de aller fleste av våre spillere fra inntaksområdet til Kurland skole. Dette området er ikke større enn at vi må en høy rekrutteringsprosent for å klare å stille lag i de aller fleste klasser. Konsekvensen er uansett at vi som klubb har blitt flinke til å gi tilbud til barn og ungdom. Som klubb virker det som vi en gang for alle har tatt avgjørelsen på å være en breddeklubb, også i seniorsammenheng. Et annet særpreg ved KFK er myten om at vi er og har vært en jenteklubb. Det er riktig at vi har mange gode resultater blant de aldersbestemte jentelagene og at damelaget har vært høyt plassert i seriesystemet. Men vi har alltid hatt flere gutter enn jenter som har spilt fotball i KFK. Det radikale KFK gjorde allerede for 20 år siden var å gi jentene et like godt tilbud som guttene. Mer skulle det strukturelt ikke til for å oppnå gode resultater. Det sier kanskje mer om prioriteringene til naboklubbene enn om vår dyktighet. Menn vet. Magne Åsberg tlf: mob: MJ 94/95 Henning Nielsen tlf: mob: MJ 92/93 Torild Føsker tlf: innhold: Leder har ordet 2 Klubbhus eller lokalt kulturhus 25 LJ 90/91 Edgar Sande tlf: mob: SMJ 89 Ildiako Ballog tlf: Redaktørenes spalter KFK historie 4 10 GO foten Mafiabrødre SMJ 88 Anita Tangen tlf: mob: Jenter 86/87 Pål Rustad tlf: mob: KSA Haakon Falch Kjellsen mob: års markering KFK historie Beste norske klubb! Tekno alderen når KFK Mafiabrødre Under klubba Ny seier til 81-jentene 23

3 LEDEREN HAR ORDET F O R T S. F R A S I D E 2 I tillegg til å gi jentene samme mulighetene som guttene rent formelt har nok også andre faktorer spilt vesentlig inn. KFK har aldri lønnet sine trenere i barne- og ungdomsfotballen. Klubben har derfor i liten grad kunnet styre trenere til forskjellige lag etter behov. Det miljøet som oppsto rundt ildsjeler som Ole og Lars Mangen, bidro til at det ble morsomt å være trener for jentelag i KFK. På denne måten ble det rekruttert uvanlig mange dyktige trenere til jentefotballen. I tillegg har vi vært heldige med at en del av jentene har hatt fedre som har vært svært gode trenere. Dyktige trenere har ikke vært overrepresentert på dette området. I enda større grad enn på jentesiden er rekrutteringsområdet på guttesiden avgrenset til inntaksområdet til Kurland skole. I gode år med mange elever klarer vi å lage stabile og store grupper på alle alderstrinn for gutter. Men det skal ikke mer til enn et lite kull eller litt slurv med driften før laget ryker når guttene begynner med 11er. I tillegg er vi veldig sårbare dersom de beste spillerne bytter til en større klubb. Det har vist seg på mange kull at laget lett blir borte dersom naboklubbene henter våre spillere allerede på småguttenivå. KFK er derfor avhengig av å ha et tilbud som er nesten like bra som de største naboklubbene for å beholde lag ut junioralder. Dette kan lett komme i konflikt med ønsket om å beholde også de som ikke er villige til å bruke så mye tid på fotball. Siden oppstarten har vi skaffet oss egen bane og deretter eget klubbhus. Begge deler i godt samarbeid med Lørenskog kommune og stor dugnadsinnsats blant våre medlemmer. I sin tid var dette en stor forbedring. Men utviklingen har gått videre etter dette. KFK er nå i ferd med å bli den klubben i nærområdet med dårligst kvalitet på trenings- og kampfasilitetene. Selv om vi har tilgang på tid på den nye kunstgressbanen på Torshov er forbedring på anleggsituasjonen den største utfordringen klubben står ovenfor de kommende årene. Vi har store forhåpninger til det videre samarbeidet med Lørenskog kommune, idrettsrådet og fotballkretsen på dette området. Jubileumsåret har blitt markert med ulike arrangement i løpet av sesongen. Den formelle markeringen var en jubileumsbankett med over 100 gjester 4. oktober. Det var meget hyggelig å treffe igjen representanter for alle historiske epoker i klubben. Vi bør ikke vente 15 år til neste gang. Selv om vi har sett mye bakover dette året, har vi ikke glemt nåtiden. Sesongen 2003 har vi hatt tilbud om organisert fotball for alle uansett kjønn og alder. Vi har riktignok manglet et oldgirls-lag. Vi håper å få på plass et tilbud for damer over divisjonsalder i løpet av de kommende sesongene. Rekrutteringen har vært god, selv om det har vist seg vanskelig å få med så mange jenter som vi ønsker oss på minilagene. Sportslig sett har også sesongen vært god. Både jenter og juniordamer ble kretsmestere. Menn senior klarte å overleve i 3. div. med meget begrensede ressurser. Kvinner senior vant sin høstavdeling uten å avgi poeng. Vi har også i år hatt mange spillere med på sone- og kretslagsaktiviteter. Økonomisk har det ikke gått så bra som ønsket. Vi går med et greit driftsoverskudd, men det er ikke blitt så stort som vi ønsket oss. Skal vi lykkes med å utvikle anleggene våre må vi trolig klare å sette av kr ,- til investeringer årlig. Det har vist seg vanskelig å få med nok personer til å øke inntektssiden vesentlig. Det synes som det blir nødvendig å kutte kostnader. Møt derfor opp på årsmøtet torsdag 27. november kl på klubbhuset og bli med på prioriteringsdiskusjonen. 3

4 KUREREN BLIR FØDT KUREREN blir født! MAGNE ANDERSEN SPANIA Turbulent periode I min tid som formann i KFK, fra 1981 til 1983, var klubben inne i en virkelig turbulent periode. I 10-års jubileumsutgaven av Kureren ble denne perioden betegnet som de vanskelige årene. Klubben var relativt ny og hadde fremdeles store problemer med å få kommunen til å akseptere fotballklubben som et seriøst foretagende, og ikke bare en ny overflødig utgiftspost på idretts- og anleggsektoren. Men vi kranglet oss på et vis videre, og la beslag på alle ledige timer på Kurland skole vedr. bruk av gymsal, dusjer og klasserom. Og best av alt var at vi inntil videre fikk bruke skolens fotballbane. Oppmerking og vedlikehold sto vi for selv, og snømåkingen er et kapittel for seg. Men naboene til skolebanen ville etter hvert ikke ha oss der lenger. Ungene både banner og urinerer i hagene våre, het det i avisoverskriftene. For striden vakte et voldsomt oppstyr, og det ble svært opprivende møter med ordfører, kommune og skolemyndigheter. I tillegg slet vi med å få barnas foreldre til å engasjere seg. Klubbens virksomhet ble av mange betraktet som en billig barnehageplass, hvor barna kunne bortplasseres noen timer i uken. Men hederlige unntak fantes, og disse foreldrene - sammen med klubbens tillitsvalgte gjorde en kjempejobb i denne kritiske fasen. Kureren blir født Midt oppe i dette ble Kureren født. Hensikten med å gi ut avisen var følgende: - Skape positiv omtale og legitimere klubben som et drivverdig og positivt tiltak for barna og nærmiljøet på Kurland. - Gi klubben en klar profil og identitet. - Skape entusiasme og tilhørighet. I klubben startet vi arbeidet med å skaffe ny bane, og i mellomtiden levde vi på omdisponeringer og dispensasjoner. Nye ledere slipper til Mens vi brukte (opp) kreftene på et slags etableringsnivå, kom etter hvert nye ledere inn i klubben med ideer, visjoner og planer for fremtiden. Jeg er glad for at avisa mi, Kureren, er høyst oppegående og berømmer alle som har vært involvert. Men mest glad og stolt er jeg for at min sønn Rune som nesten ble flasket opp i klubben, fortsatt bidrar aktivt og positivt for klubben vår. Lykke til med de neste 25 år! Hilsen fra Magne 4

5 ET LIV I OG MED kurland FK Et liv i og med Kurland FK I 1984 begynte livet mitt i KFK. Det året startet Jarle, sønnen vår og senere redaktør i Kuréren, som fotballspiller på MP7. Detaljene fra den tida har rent ut av hukommelsen som fett fra ei stekepanne med teflonbelegg, men treningene husker jeg i alle fall jeg så de fleste av dem. Dette var grunnen til at Arild Kallevig, daværende trener og altmuligmann, spurte om jeg ville hjelpe til med laget - du er jo her likevel!. Ung og viril som en var den gangen, ble svaret ja, uten altfor lang betenkningstid. Dermed begynte en lang karriere i klubben, som trener og aktivitetsleder for 1977-guttene, trener for 1981-guttene, hjelpetrener for 1981-jentene, medlem av støtteapparatet for damelaget, redaksjonsmedlem i Kuréren fra 1997 og redaktør i ditto medlemsblad fra nummer til nummer Etter dette har Karen og jeg vært støttemedlemmer i Kurland Fotballklubb, noe vi vil fortsette med så lenge vi greier å skrive navnet vårt på et innbetalingskort. Som redaktør opplevde man det samme som redaksjonene på begynnelsen av årene innslagene fra de ulike lagene var få og ofte upresise. Redaksjonen besto av folk med mange jern i ilden, mange måtte gi seg etter hvert, og på slutten drev man stort sett hele butikken sjøl, med Tom Lindemark trykkeren som eneste samarbeidspartner. Man var derfor veldig takknemlig ovenfor de få, men gode, bidragsyterne som tross alt fantes der. Noe av det morsomste med redaktørvervet var de grafiske teknikkene en fikk prøve å lære seg underveis. Programmer som Photoshop og InDesign ble ikke bare merkverdige ord, men nyttige redskaper. Sideoppsett og bildebehandling var spennende å holde på med. Tidsbruken ble imidlertid altfor stor, og til slutt ble det et ork å holde på med Kuréren i sene nattetimer etter jobb og spede forsøk på familieliv. Gleden var således stor da Hilda sa seg villig til å ta over stafettpinnen som redaktør, og det var ekstra fint at hun fikk med seg Maria som layout-ansvarlig. Det er viktig og riktig at en stor klubb som Kurland har et papirorgan også, ved siden av de elektroniske sidene som har blitt så bra. Både som trener og bladsmører har jeg hatt én filosofi: fotball skal være en estetisk nytelse. Enten man driller, sentrer, skyter, header eller kneler en motspiller skal fotballen gi tilskueren en tilnærmet orgastisk opplevelse. Angrep er essensen, forsvar et nødvendig onde, og seieren skal komme av flere scorede mål enn innslupne. Keepere har allerede til en viss grad egne trenere (de kan godt få dem i yngre alder). Spisser bør også få egne veiledere, for spørsmålet er: når så DU et bueløp sist!?? Til sist vil jeg gratulere klubben med jubileet jeg er glad og takknemlig over å ha vært en del av KFK i snart 20 av klubbens 25-årige historie!! Magne Storløkken P.S.: Bildet med damene er tatt den gangen jeg hadde et musikkprogram i Radio 1. Jeg gjorde en jobb på Notodden Bluesfestival, og intervjuet bl.a. Ike Turner (den beryktede eksmannen til Tina Turner). Etter intervjuet var det en fotosession (og ikke noe mer) med syngedamene hans, og det var veldig trivelig. 5

6 NY GIV FOR KLUBBAVISEN Ny giv for klubbavisen I Kurland Fotballklubbs nye Handlingsplan ble et av satsingsområdene vårt informasjonsorganet kurèren. Målsettingen var fire utgivelser per år og den skulle være selvfinansierende. KARI E. SOLBERG REDAKTØR 1986/87 Redaktørpinnen overtok jeg fra min gode venn Magne Andersen, eneveldig redaksjon og tidligere formann, dessuten den som stiftet avisen i Kurèren var og er hans hjertebarn, så ansvaret var stort for den nyvalgte sekretæren i Kurland Fotballklubb. Uten erfaring, men med glødende engasjement og entusiasme, startet Ole Mangen og jeg i redaksjonen. Litt senere fikk vi Helge Rønning, ekte journalist, med på laget og vi hadde frokostmøter som var både hyggelige og nyttige. Positiv respons Vi trodde den økonomiske delen av arbeidet skulle bli den vanskeligste utfordringen, men man behøvde ikke å være proff selger for å skaffe annonser til vår klubbavis. Oppgaven ble min, og det var en sann glede å kontakte foresatte til klubbens medlemmer, nærmiljøet, (det var da det var butikker på Løvenstadtorget) venner og familie. De som sa ja til dyre annonser gjorde det nok ikke pga. stor reklameverdi. En artig jobbsom beviste hvilket godt renommè vi hadde på bygda. 20 sider som skulle fylles med leseverdig stoff ble også en stor utfordring, for alle skulle ha sitt fra de yngste til de eldste. I tillegg til praktisk informasjon, tabeller og resultater, konkurranser og formannens hjørne etc., var det viktig med mange bilder så det var godt å ha Helge med proft utstyr. Karakteristisk med sin lange frakk dukket han opp på utallige kamper, treninger og andre arrangement. Etter to utgivelser overtok den alltid positive Arne Rundtom dette arbeidet etter Helge. Gledelig å oppleve var også den velvilligheten vi møtte hos andre bidragsytere. Som Dagbladjournalist Sissel Benneche Osvold som sporty lot oss trykke hennes Siste innbytter uten vederlag. Jon Michelet som faxet et håndskrevet kapittel fra VM boken i 1990 samt representanter fra Akershus Fotballkrets og NFF. Store ambisjoner primitivt utstyr De store ambisjonene om den beste klubbavisen sto ikke i forhold til utstyret man hadde å lage avisen med. I starten ble alt skrevet på en liten reiseskrivemaskin fra 1968! Man klippet og limte, leste korrektur og ventet i spenning for å se om resultatet ble som vi ønsket. Vårt første nummer ble trykkemessig en stor skuffelse og ble derfor ikke gitt ut. Heldigvis hadde vi Svein, lagleder for småguttelaget, som var villig til å overta trykkingen. Vi fikk et godt og utviklende samarbeid og Kurèren ble et flott produkt som vi var fornøyde med. Da redaktøren i tillegg fikk låne en elektrisk skrivemaskin med rettetast, ble arbeidet både enklere og morsommere! Hva med fremtiden? Kurèren utviklet seg etter hvert så bra at både krets og forbund berømmet den gode standarden. Dessverre ble avisen i en periode nedprioritert og den var savnet av mange. Til tross for en imponerende hjemmeside, er det å håpe at papirutgaven også blir prioritert i fremtiden, for interressen for Kurèren er stor. Takk og lykke til I 1987 kom Magne tilbake som et inspirerende medlem av redaksjonen og etter to år overtok han som redaktør igjen da andre fotballoppgaver ventet meg. Etter en gjesteopptreden i redaksjonen 1990 avsluttet jeg denne utrolig givende oppgaven. Jeg vil igjen takke de som bidro til at alle i Kurland Fotballklubb med rette kunne være stolte av klubbavisen sin! Ønsker alle lykke til videre med dette viktige arbeidet og gratulerer hjerteligst med jubileet! Hei alle medlemmer i Kurland fotballklubb! Gratulerer med 25-års jubileet. Det er uvirkelig at det har gått 25 år siden Kurland fotballklubb ble stiftet Mette Korsrud Kurland fotballklubb har hatt mange, gode resultater i Norway Cup opp gjennom årene. Et godt systematisk arbeid ligger bak gode resultater. Det er godt å ha engasjerte tillitspersoner og foreldre for et lokalsamfunn. Stifterne av Kurland fotballklubb kan Red.anmerkning: være stolte av seg selv og at de tok initiativet til stiftelse av klubben. Mange barn og unge har inntil nå hatt glede av klubben, og flere fotballspillere vil engasjere seg i klubben i fremtiden. Kurland fotballklubb er et godt eksempel på lokalt engasjement for barn og unge. Uten fotballklubben hadde ikke Kurland vært et så attraktivt bomiljø som i dag. Gratulerer med jubileet og lykke til videre fremover enten det er på grus eller kanskje gress! Mette Korsrud Ordfører Etter at artikkelen ble skrevet har det vært ordførerskifte i Lørenskog kommune (Åge Tovan). 6

7 ØSTROGEN REDAKSJON En ny østrogen-redaksjon ser dagens lys AV: HILDA PETTERSEN Det skyldes ikke at østrogenhormoner som følge av forurensning og lek med nye tilsetningsstoffer har begynt å invadere herrenes kropper, men derimot at Kureren igjen har fått en kvinnelig redaktør. Dette har så vidt meg bekjent, ikke skjedd siden Kari Solberg (som ga avisen navnet) en periode fungerte som redaktør en gang på 80-tallet. Magne hadde vel lenge hatt et ønske om å gi redaktørstolen over til andre, men verdige eller kanskje heller villige arvtagere lot vente på seg. Alternativet var å legge avisen død, noe som skar den ihugga Kurlandspatrioten i hjertet. I 2002 så derfor sekretæren i klubben nødvendigheten av å ha også dette tillitsvervet på CVen, og sa ja til å overta sjefsstolen. Med på laget fikk hun Maria Smith Nygård som var lærling i grafisk design og i tillegg lagvenninne på damelaget. Vi gikk på oppgaven med mot i brystet og stål i ben og armer. Med oss hadde vi Klaus som gjorde at østrogennivået sank betraktelig, selv om de av oss som kjenner han godt, vet at han innerst inne er litt mykaktig. Det var uansett betryggende å ha han der når ting ble forsinket og bidragsytere så på tidsfrister som noe relativt. Relativt til deres egen tidsplan. Klaus brukte sine mannlige hormoner til å kjefte og presse ut artikler fra ulike tillitsvalgte. I ettertid har det vist seg at han skrev artiklene selv, og at østrogen artilleri hadde vært vel så effektivt. Den nye layouten så ut til å få god mottagelse og det var utrolig tilfredsstillende å se esker på klubbhuset med 2000 ferske Kureren som VI hadde laget! Dette var verdt all frustrasjon og timer med e-post skriving til bidragsyterne. Stort var det også da en jentespiller på et aldersbestemt lag kom inn på klubbhuset og spurte om hun kunne ta med seg et eksemplar av Kureren fordi den så kul ut. Jeg sier dere: spontan ros er balsam for sjelen og bensin til videre arbeid. Dessverre kan man kanskje si, men gudskjelov for redaktøren, kommer det nå bare ut to utgaver av Kureren i året. Dette er litt fordi ressursene i redaksjonen tilsier at det må være sånn, og litt fordi hjemmesidene skal ta over rollen som nyhetsbulletin. Kureren har nå mer form som informasjonsblad, og skal presentere lagene og klubben for nærmiljøet. Dette ser ut til å fungere ganske bra takket være fotsoldatene der ute som leverer Kureren ut til publikum. Igjen er det de frivillige som får ballen til å trille i klubben for heller ikke Kureren kan komme i postkassen uten hjelp. Det som derimot er sørgelig er at det i år ble funnet masse Kureren blader i søpla. Dumt for redaksjonen og dumt for klubben som er avhengige av at nærmiljøet ser hvem vi er og hva vi driver med, for å få goodwill og ikke minst nye medlemmer. Skamme seg den som gjorde det! Tom Lindemark må også nevnes. Dette er mannen som gjør det mulig for oss å trykke Kureren til en levelig sum, slik at Nina ikke går av hengslene. Han har gjort dette lenge nå, men vi håper at det kan bli enda noen år hvor Flexitrykk kan trykke Kureren. Nå har den nye redaksjonen gitt ut tre numre av Kureren og Maria er ferdig med lærlingetiden. Det betyr at Kureren har en grafisk designer med solid utdanning, som vi håper å beholde litt til. Jeg håper det blir flere numre med denne redaksjonen og vil takke alle som hjelper til slik at Kureren kan lages og distribueres. Dette nummeret bør leses med andakt i og med klubbens 25 år, og skal gjøre stas på klubben vår. Det blir mye historie, og på denne måten kan de yngre medlemmene få et innblikk i hvordan Kurland Fotballklubb har blitt den klubben den er i dag. Kanskje blir de enda mer stolte av å spille i den røde drakta for KFK? Gratulerer med 25 års jubileet! 7

8 ORDFØRER David vs Goliat AV HILDA PETTERSEN (REDAKTØR OG SEKRETÆR) Kommunikasjon er ikke lett. Sikkert er det uansett at hvordan du oppfattes bestemmes i stor grad av hvilket budskap du har, og ikke minst hvordan du formidler det. Det vet vi som driver Kurland Fotballklubb, og ikke minst vet vi at vi er avhengige av goodwill fra medlemmer og andre rundt oss for å kunne gjennomføre driften av klubben på en best mulig måte. For å etablere goodwill og god kommunikasjon ut mot publikum prøver vi i KFK å yte god service til våre medlemmer, og få alle til å føle seg velkomne i klubben. Dette perspektivet om klubbene står også sentralt i Norges Fotballforbunds handlingsplan, der det heter: Klubben i hjertet - vil si at spillerne og lagene er tilknyttet en klubb som de hører til, som de representerer i kamper og som de får ulike aktivitets- og treningstilbud i. NFF ønsker i stor grad å synliggjøre hvilken betydning klubbmiljøene har som aktivitetssted, møte- og miljøsted, utdanningssted og trivselsted. (NFFs handlingsplan , kapittel 1). Flotte og store ord gjør seg alltid i en handlingsplan, men utfordringen ligger alltid i å kommunisere budskapet ut til omgivelsene, i dette tilfellet klubbene, små og store, som er medlemmer av Norges Fotballforbund. Det er et slikt problem som nå skal stilles under lupen.denne artikkelens bakgrunn ligger i en forespørsel gjort gjentatte ganger ovenfor NFF om å få et hilsningsbrev til Kureren i anledning Kurland fotballklubb sitt 25 årsjubileum. Etter at redaktøren ikke fikk svar på brevet som ble sendt ut i midten av august, tok hun kontakt med Forbundet per telefon. NFF er en stor organisasjon og ettersom det var noe uklart hvilken person brevet skulle sendes til, kunne det være at brevet forståelig nok ble liggende nederst i en bunke. På telefon ble jeg videresendt til et forværelse, der e-post adresse ble mottatt slik at hilsningsbrevet kunne sendes inne en uke, ettersom det nå begynte å haste. Ukene gikk og ingen e- post kom. Redaktøren tok da, litt mindre entusiastisk, kontakt med forbundet på nytt og møtte denne gangen en meget hyggelig resepsjonist som prøvde å hjelpe til som best hun kunne. Hun sendte redaktøren over til en av avdelingslederne, som skal slippe å få navnet sitt på trykk. Han stilte seg raskt tvilende til om dette var en oppgave for NFF. Da redaktøren påpekte at det samme ble gjort da KFK ble 10 år, svarte avdelingslederen med et spørsmål om hva vi egentlig var ute etter. Det ble gjentatt at det var snakk om et hilsningsbrev fra NFF der Kurland FK ble gratulert med sitt jubileum, og at det strengt tatt ikke behøvde å stå noe mer. NFFs representant påpekte at de hadde klare retningslinjer på hva de gjorde og ikke gjorde i forhold til klubbene, og at som redaktøren sikkert skjønte var det mange klubber i landet og dermed stadig vekk noen som hadde 25- års jubileum. Redaktøren som før syntes hun hadde representert en god klubb og var stolt av å være en del av den enda så mye tid det tok, følte seg plutselig ubetydelig og uviktig i den store sammenhengen. Men hun bet mindreverdighetskomplekset i seg og spurte hva disse retningslinjene var. Ettersom avdelingslederen ikke hadde oversikt over dette der og da, spurte hun om det var mulig å få snakke med noen som hadde denne oversikten. Dette var ikke nødvendig mente avdelingslederen i NFF, ettersom han skulle sjekke opp dette selv. Følelsen av å være ubetydelig i den store sammenhengen forsvant litt for redaktøren, og hun lurte på om hun skulle ringe tilbake eller sende vedkommende avdelingsleder en e-post slik at hilsningsbrevet fra NFF skulle komme frem i tide, det hastet jo litt. Men i følge NFFs representant var dette ikke nødvendig, for han skulle ta seg av saken og se hva som eventuelt var praksis. Redaktøren fikk en følelse av at vedkommende ikke hadde lyst til å snakke med redaktøren fra den lille klubben som bare ble 25 år. Hun prøvde likevel å spørre om hun skulle gi han telefonnummeret sitt eller e-postadressen sin, slik at NFF kunne kontakte henne når de hadde funnet ut av tingene. Dette var heller ikke nødvendig, ettersom NFFs representant skulle ta seg av dette. Nå hadde heller ikke redaktøren fra den lille klubben lenger lyst til å snakke mer med NFF, men hun spurte om det da var sånn at NFF skulle ta kontakt med henne når de hadde funnet ut av tingene sine. Og jada, avdelingslederen i NFF skulle ordne og ta seg av dette. Brevet har ikke kommet, og dersom noen har skrevet det har de ingen adresse å sende det til eller noen redaktør å ringe. Redaktøren fikk jo ikke gitt noen av disse opplysningene til NFF.Hovedpoenget i historien, som faktisk er sann, er ikke å henge ut NFF, selv om hendelsen definitivt ikke setter NFF i et godt lys. Det ble tydelig for redaktøren at Kurland FK nok ikke var klubben i NFFs hjerte, men gjorde det heller tydelig at det var vanskelig for dem å yte denne slags service til sine medlemmer. Det undertegnede med støtte fra KFKs leder, da lurer på, er hva slags holdninger NFF her prøver å kommunisere? Med utgangspunkt i sitatet fra handlingsplanen til Forbundet kan vi hvertfall konstatere at NFF ikke synliggjør hvilken betydning klubbmiljøene har. For en liten klubb som KFK der frivillige jobber hardt med å opprettholde driften og gi barn, unge og voksne en god fotballopplevelse sportslig og sosialt, blir man sint og såret over den overlegne holdningen KFK her ble møtt 8

9 CHARMIGASTE LAGET med. Med tanke på fete overskrifter og oppslag om kommunikasjonsproblemer innad og utad i Norges Fotballforbund, er det også meget fristende å kaste seg på denne kritikken. I Norges Fotballforbunds handlingsplanen kapittel 2 hevdes det at Samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement er bærende nøkkelverdier for organisasjonen vår. Det som kommuniseres er derimot ikke samarbeid, men obstruksjon (ikke lov i fotball). Ikke engasjement men likegyldighet. Ikke toleranse, men signaler om at man bruker NFFs verdifulle tid. Åpenhet om at handlingsplanen ikke gjelder derimot, kunne nok stemme. Jeg håper dette var et engangstilfelle som ikke er beskrivende for NFF som organisasjon. Jeg håper et det er flere av den hyggelige resepsjonsdamen enn de nedlatende avdelingslederne. 9

10 KFK HISTORIE En klubb blir til Historien om fotballklubben som ble stiftet er samtidig historien om det nye boligfeltet som dukker opp i det nordøstre hjørnet av Lørenskog kommune. Inntil midten av 70-årene var det jorder og skog her. Så satte Lørenskog Boligbyggelag i gang en storstilt utbygging, og i 1976 var de første beboerne på plass. Det gikk ikke så lang tid før enkelte begynte å rope på et fritidstilbud for barna. Fotball et naturlig valg I Kornstien bodde familien Gaarder. De hadde flyttet til Kurland fra Skårer og hadde bakgrunn i fotballmiljøet. I Rugstien bodde familien Horgen. En september ettermiddag i 1978 kom Solveig Horgen i prat med en del unggutter på trappa til Rugstien 2. De ville så gjerne spille i en fotballklubb og lurte på hvorfor ikke Kurland startet sin egen og den burde hete Kurland Fotballklubb? Solveig var enig og kontaktet Sven Erik Gaarder. Den 26. september kom så Sven Erik Gaarder, Brit Gaarder, Knut Mangen, Finn Horgen og Solveig Horgen sammen i Rugstien 2. Formalitetene ble ordnet, klubbfargen ble helrødt, og fra sesongen 1979 stilte den nye klubben Kurland FK lag i kretsserien. Stadig nye lag Det første året foregikk all treningen på grusbanen ved Hammer skole. Imidlertid ble det bygget en idrettsplass i forbindelse med Kurland skole i 1980, og den ble tatt i bruk til trening denne sesongen av klubbens lag. Klubben ekspanderte stadig, og foran 1980-sesongen stilte KFK lag i følgende klasser: herrer 8. divisjon, jenter, smågutter, 2 lilleputtlag, 2 miniguttlag. I tillegg ble det høsten 1980 satt i gang et småjentelag. Dette medførte stor aktivitet på Kurlandsbanen, som den ble kalt, og ikke alle var like begeistret for dette. Det er med på å danne opptakten til en vanskelig tid for klubben. 10

11 KFK HISTORIE De vanskelige årene Trussel om nedleggelse, «krig» borettslagene imellom, KFK beskyldt for å være det feigeste laget i Norway Cup, krisemøter med både ordfører og skolesjef. Midt oppi alt dette klubbens første kretsmestre og et forvarsel på sportslig framgang de neste årene. Jo, det svingte om Kurland FK disse årene! Lynsjestemning på Ekebergsletta Under Norway Cup i 1981 var KFK for første gang å finne i Oslo-avisene, men helt uforskyldt. I juniorlaget til KFK sin pulje var det blant annet et etteranmeldt lag fra Nigeria. Interessen for denne afrikanske kuriositeten var stor, og da kampen mellom Kurland og nigerianerne skulle spilles, var det tett med mennesker rundt banen. Ikke rart at skuffelsen og irritasjonen var stor da kampen måtte avlyses fordi laget fra Kurland aldri dukket opp. Dagen derpå ga Oslo-pressen prov på dårlig dømmekraft og kom med følelsesladde utbrudd over en slik feighet som ble vist av «klubben Kurland, et sted på Romerike». Dagbladet og Aftenposten, blendet av eksotiske innslag på sletta, lot kravet til etterretning fare. Hadde de giddet å sjekke, hadde de funnet ut at Kurland hadde fått beskjed om å møte på feil bane. Heldigvis ble dementier trykket og kampen til slutt spilt. Resultat? Det nigerianske laget vant 8-0. Kurlands første kretsmestre! Som en hyggelig avslutning, kunne klubben feire sine første kretsmestre denne høsten. Det var småjentelaget, trent av Lars H. Mangen, som med klar margin kunne juble over KM som det første laget i denne klassen. Laget ble startet av en venninneflokk på Tiffløkka høsten Etter påtrykk fra klubben opprettet Romerike fotballkrets serie for denne klassen i Banebråket bakgrunn I løpet av 1980 og 1981 opplevde klubben en stadig økning i medlemstallet. Aktiviteten hadde økt betraktelig på Kurlandsbanen siden den forsiktige starten i Beboerne nærmest banen fikk bokstavelig talt dette problemet inn i stua og protesterte overfor kommunen fordi det etter deres mening aldri var intensjonen å benytte banen til organisert fotballtrening. Banesituasjonen ellers i kommunen var prekær, og med alternative anlegg langt unna Kurland anså KFK det umulig å gi de yngste et skikkelig tilbud. Klubben satte hardt mot hardt: «Om Kurlandsbanen stenges, ser vi oss nødt til å nedlegge deler av aktiviteten.» Full oppslutning I en sak av såpass alvorlig karakter ville klubben gjøre alle medlemmer innforstått med situasjonen og eventuelle konsekvenser. På et medlemsmøte som fylte Grendehuset til randen, fikk styret full oppslutning om sin linje. Formann Magne Andersen hadde løpende kontakt med både ordfører og skolesjef i denne perioden. I mellomtiden hadde også Kurland Vel begynt å røre på seg, og formann S. Røsnes kunne på medlemsmøtet berette om planer for en ny fotballbane på Kurland, beliggende langs Sandbekkveien nedenfor Skihytta. De største optimistene var på vei hjem for å slipe øksa, men de fleste innså nok at dette prosjektet lå flere år fram i tid. Et kompromiss Planene om en ny bane bidro til å roe gemyttene hos de berørte beboerne, mens KFK på sin side begrenset «urinering og høylydt banning». Klubben fikk etter hvert tildelt treningstimer på andre anlegg i kommunen for de eldste utøverne. Ingen ideell situasjon, men klubben var behersket optimist så lenge ny bane nå var kommet på dagsorden. Joda årene 1981 og 1982 var virkelig turbulente for KFK. 11

12 KFK HISTORIE «Minieksplosjon og strukturering» Foran sesongen 1984 fattet NFF en av sine klokeste beslutninger til dags dato: Fotball for alle opp til og med 10 år skal spilles på mindre baner, med færre spillere på banen av gangen og med mindre mål. Flere vil bli aktivisert, og i KFK fikk vi nærmest en eksplosjon av nye fotballspillere størrelse extra small. Fra Fantomet til brusmaskiner KFK diskuterte allerede i 1983 hvorvidt en turnering kunne la seg gjennomføre på Kurland. En aktuell samarbeidspartner den gangen var Semic Forlag, og store planer gikk for seg. De mest optimistiske talte om Fantomet i helikopter inn på ny Kurlandsbane. Dette skulle vise seg alt for optimistisk, og alternativer ble diskutert. Man havnet til slutt på en turnering for minifotballen i Soda Stream cup. Sven Berg skal ha mye av æren for at dette etter hvert ble et årvisst arrangement, og populariteten har bare økt og økt. I 1988 deltok nesten 100 lag! Strukturering av klubben: Handlingsplan gjennomføres I årene begynner KFKs styre for alvor å analysere organisasjonsstrukturen. Dette ble etter hvert tvingende nødvendig for å kunne holde tritt med den økende medlemsmassen. Styret satte i 1985 ned et utvalg med tanke på å legge fram en HP med foreløpige konklusjoner til årsmøtet i Leder for dette utvalget var Tor Lerstang. Gjennom dette arbeidet, og senere som formann i 1986, sto han sentralt under utviklingen av klubbens organisasjonsstruktur. KFK kjent utover landets grenser! I de senere årene har våre aldersbestemte lag stadig tatt turen til våre nordiske naboland for å delta i internasjonale sommerturneringer. Noen lag har også reist lenger. I tillegg til god matching så knyttes gode kontakter med fotballspillere utenfor landets grenser. KFK er etter hvert blitt gangbart både i London og Milano! Guttelagets Londontur. 12

13 10-ÅRS MARKERING Verdig 10-års markering Den høytidelige markeringen av Kurland FKs 10-årsjubileum fant sted på Olavsgaard Hotell og ble en verdig oppfølger av en rekke arrangementer i år i anledning 10-årsfeiringen. De omlag 60 gjestene hygget seg i storfint selskap med blant annet Lørenskogs ordfører og representanter fra Romerike Fotballkrets. Rammen rundt markeringen og selve jubileumstilstelningen skal festkomiteens medlemmer Kjell Vågstad, Liv-Hilde Aasen og Finn Nilsen ha all ære for glimrende gjort! En annen som gjorde en utrolig flott innsats var kveldens toastmaster Mary M. Strand. Hun loset oss gjennom taler, gratulasjoner og treretters middag på en sjarmerende måte. Hennes strålende humør og noe originale fotballterminologi vakte allmenn munterhet. Talene Formann Finn Nilsen tok i sin hilsen utgangspunkt i den betydning et lokalt idrettslag har i nærmiljøet. Han var stolt over at Kurland FK nå kan tilby alle beboerne på Kurlandsområdet uansett kjønn og alder et tilbud om organisert idrett i nærmiljøet. Æren for dette krediterte han de mange tillitsvalgtes gode arbeid og medlemmenes positive holdning. Ordfører Per O. Lund takket på vegne av sin kone og seg selv for invitasjonen og poengterte at Kurland FK for ham ikke var et hvilket som helst idrettslag. Ordfører Lund har bodd på Kurland i snart 30 år sammen med sin kone, som i tillegg er født og oppvokst her. Han beklaget sterkt at han ikke kunne overbringe et løfte om klubbhus i jubileumsgave, men uttrykte allikevel håp om at et fremtidig klubbhus skulle bli et like godt samarbeidsprosjekt mellom Lørenskog kommune og Kurland FK som Kurlandsparken utviklet seg til å bli. Representanten fra Romerike Fotballkrets Olav Røttingsnes tok også for seg Kurlandsparken i sin hilsen. Han karakteriserte denne banen som en av Romerikes beste grusbaner. Rent sportslig fremhevet han hvor imponerende det var av et borettslag å ha kretsmestre i alle jenteklasser i løpet av en 10-årsperiode. Fotballpresident Per Ravn Omdahl la i sitt hilsningsbrev særlig vekt på Kurlandsparken, Kuréren og den systematiske og målrettede driften av Kurland FK. Utmerkelser I forbindelse med 10-årsjubileet ble Kurland FKs hederspris for første gang delt ut. Formann Finn Nilsen poengerte at det alltid ville være en fare for at enkelte kunne føle seg forbigått i forbindelse med slike utmerkelser. Opp gjennom årene er det mange som har gjort en enorm innsats for klubben. Allikevel vil få protestere på at Ole Mangen for mange Mister KFK himself og Magne Andersen tidligere formann, trener, oppmann, grunnlegger og nåværende redaktør av Kuréren, ble tildelt utmerkelsene. I tillegg ble Åge Karlsen tildelt «God-fot 1988» for det utrettelige og selvoppofrende arbeidet han gjennom flere år har nedlagt for klubben. Siden ble det dans og det som hører med til langt ut i de små timer... Formann Finn Nilsen mottar høytidsstemt gaven fra kretsen - representert ved Olav Røtingsnes. Suverene par i latin/amerikanske danser. Paret Berg/Eidsheim t.v.vant klassen for seniorer, mens juniorklassen ble vunnet av paret Aasen/Fagervik t.h. Småjentelagets oppmann - Kåre Månum - skjøtter sine oppgaver like suverent på dansegulvet som på fotballbanen. 13

14 HISTORIE I redaksjonen satt: Magne Andersen Ole T. Mangen Arne Rundtom Klaus Wike Roar Wike Formann var: Finn Nilsen Nr. 1 88: - KFK var på denne tida med i et prøveprosjekt etter at 7-mannsfotball ble innført for de yngre. Det ble arrangert aktivitetslederkurs, som inngikk som det første delkurset i et nytt B-kurs. Fryktelig morsomt og lærerikt, med bl.a. Frank Grønlund som foreleser! Kurland var en av de aller første klubbene i Norge som arrangerte kurset. Småjentelaget stilte som barnevakter for foreldre som deltok på kurset. Lønna var vafler! - Stig Solem kom tilbake som fotballspiller etter operasjon av svulst på hjernen, og gikk fra Strømmen IF til KFK. Han fikk ikke heade mer, men skulderpasningene hans var helt enorme! - Det ble arrangert jubileumsturnering på Parken i anledning KFK sitt 10- årsjubileum. Hele 36 lag fordelt på seks klasser deltok denne weekenden i slutten av april. Herrelaget og damelaget tok begge hjem gullmedaljen...! - Old Girls-laget dukket opp i Kornstien. Anita Aaslie tok initiativ til fotballtilbud for KFK-damer over 27! Undertegnede er selv gift med en av de som kastet seg ut i dette: DEN karrieren varte to måneder og inneholdt tre sykemeldinger og ett sykehusopphold!! - Siste Soda Stream-cup ble arrangert mai. Olav Eidsheim gjorde nok en stor innsats som konferansier og lekeonkel. Jan Aksel. - Tine Skogli kom tilbake etter 6 måneders selvfinansiert fotballskole på Mallorca. Nr Nytt klubbhus ble presentert som et stort samarbeidsprosjekt: klubbhus, fritids- og helsesenter, ungdomskafé, fritidsklubb, vaktmesterleilighet, helsestasjon, lokale for tannlege og fysioterapeut, barnehage med fire avdelinger... Huset stod til slutt ferdig (med offisiell åpning lørdag 19. juni 1999), men ble nok noe mer beskjedent enn det man opprinnelig hadde tenkt seg. - Arild Kallevig ble bare ett av mange skadeofre for den gradvis hardere fotballen, og ble sterkt kvestet... som dommer! - Åge Karlsen hylles som en trofast og oppofrende sliter for KFK! 14

15 HISTORIE 1988 kretsserien, bare sju andre idrettsforeninger kunne skryte av å ha flere. Over 70 tillitsvalgte la forholda til rette for sportslig og sosial framgang i klubben. Handlingsplanen og skoleringsplanen var allerede bra etablert! - Den offisielle markeringen av Kurland FKs 10-årsjubileum fant sted på Olavsgaard Hotell med ca. 60 gjester, deriblant Lørenskogs ordfører og mange representanter fra Romerike fotballkrets. Kurland FKs hederspris gikk til Ole Mangen og Magne Andersen, og Åge Karlsen ble tildelt Gofoten 1988! Opprykksjubel. Nr Året 1988 var så langt klubbens beste sportslig sett (jfr. bildet Opprykksjubel)! Kurlands gutter MP10 fikk i tillegg være ballgutter på cupfinalen dette året!! - A-laget dro til London på femdagers avslutningstur fra Magne Andersen og Sven Berg guidet guttene trygt gjennom metropolen. - Damelaget dro på en 16 dager lang treningsleir i USA. Med i gruppa var også en del jentespillere. De feiret opprykket og forberedte seg godt på sin første sesong i 2. divisjon. Lets have a break dance party. Nr Stort jubileumsnummer som priser KFK sitt 10-årsjubileum, og MP10- årgangen som var like gamle som klubben! Formann Nilsen, formann i Romerike Fotballkrets og ordfører Per O. Lund skrev hilsninger til jubilanten! Det samme gjorde fotballpresident Per Ravn Omdal og fotballviter Kjell Schou Andreassen. Tidligere formann, nå pensjonert bonde Trygve Baarlid, viste i en artikkel at klubben var i ferd med å perfeksjonere seg. - En stor historisk kavalkade over KFKs historie fra var spennende lesning. Her mintes man, og det var på sin plass, at det var Kari Solberg som sto for navnet Kuréren hun vant en navnekonkurranse utlyst av den nye klubbavisa i 1983 (det er 20 år siden i år!!). - Kurland deltok med hele 20 lag i 15

16 HISTORIE 1989 Norway Cup-heltene I redaksjonen satt: Henning Halvorsen Rune Nordby Arne Rundtom Arild Storm-Hanssen Klaus Wike Roar Wike Formann var: Finn Nilsen Nr Økonomien ble innskjerpet, og som et resultat av dette gikk Kuréren over til å komme ut med 9tre utgaver i året istedenfor fire. - Jentelaget hadde hele fem spillere på kretslaget, og keeper Elisabeth Haugseth ble tatt ut på landslagssamling. Noen av de beste jentespillerne trente med damelaget. - Kurland FK arrangerte for første gang en inneturnering, Sportsforum-cup i Lørenskoghallen, i samarbeid med Vidar Davidsens da nystartede firma Sportsforum A/S. - Vårturneringa ble også en arrangementssuksess, bygd over samme lest som jubileumsturneringa fra året før. Lag fra Romerike og Oslo ble invitert til spill i fem klasser. Sølv i lilleguttog småguttklassen ble beholdningen for KFK denne gangen. - Soda Stream byttet navn til KFK Miniturnering. Det var rekorddeltagelse dette året; hele 117 lag var påmeldt, noe som skulle tilsi ca fotballspillere i aksjon. De nye minireglene uten vinnere i de enkelte klassene gjorde at kampene forløp på en avslappet og jovial måte! Olav Eidsheim gjennomførte 110 premieutdelinger!!! Arrangementet kunne ikke bli større enn dette! - Damelagets tur til USA Ayse og Leyla: to av pappa Ademsandre fine bidrag til KFK. 16

17 HISTORIE 1990 ble et minne for livet. Bildene taler for seg! Nr Svikt i annonseinntektene, og ønske om å ikke belaste klubben økonomisk, gjorde at Kuréren ble redusert med enda ett nummer. Således ble det bare to utgaver i Men hvilket nummer det andre ble!! Jeg griner enda når jeg leser reportasjen om jentelaget til KFK som vant Norway Cup-finalen den , og om høytidelighetene og festlighetene etterpå!! Den som ikke var der, kan aldri forstå hva vi tilstedeværende bærer djupt inne i sjela vår! Ekstra stas var det med Linda Bjeglerud som avgjorde både semifinalen og den nevnte finalen! Lilleguttene ble årets første TV-lag, og Geir Inge Hanssen gjorde en glimrende opptreden både på banen og foran TV-Norges kamera. - Briskebyturneringa var en årviss foreteelse i de gode, gamle dager. Dette året ble den arrangert juni, og Norway Cup-jentene tok gullet også her. Småguttene spilte seg fram til semifinalen. De tapte imidlertid 1-2 for Kongsvinger, og Marius Østby brakk leggbeinet tvert av i en duell med Kongsvingers keeper. Muskelgutta I redaksjonen satt: Toril Arntzen Magny Haga Arne Rundtom Kari Solberg Formann var: Finn Nilsen Nr. 1 90: - Styret gikk ut med en sterk advarsel mot ukulturen som var i ferd med å utvikle seg i skråninga ovenfor Parken, på Tiffløkka og på bortebane: sjikane mot dommere og motspillere, usportslig oppførsel og dårlige forbilder for våre barn og ungdommer. Hvem sto bak? Jo, i vesentlig grad foreldre og tillitsvalgte! - Kurland arrangerte den sjuende miniturneringa i rekken. Deltagelsen var mye lavere enn tidligere, blant annet på grunn av skolelangfri. Værgudene var også, for en gangs skyld, lite hyggelige mot arrangøren. En vilter labrador som taklet vilt på en av banene, stoppet kampene på begge baner mens eieren prøvde å samle inn dyret igjen... - Vårturneringa for de store hadde imidlertid været på sin side da den ble arrangert over to helger i slutten av april. Turneringa samlet 41 lag fra lillegutt- til gutte- og jentelag. Nr. 2 90: Lederbytte: Terje Lund tok over etter Finn Nilsen - Kurland FK fikk sin egen RUK Rekrutterings- og Utdanningskomité: Ivar Hovdenak, Odd-Inge Hanssen, Klaus Wike og Roar Wike. Resultatet av arbeidet i komiteen ble blant annet en 90 skoleringsplan. Denne var en trinnvis opplæringsmodell for arbeidet som skal utføres i barne- og ungdomsfotballen i KFK: teknisk ferdighet, samhandling, fysikk, sosiale og holdningsmessige forhold. - Dette nummeret hadde en annonse om det første nyttårsmøtet i Parken for å unngå flere nyttårsbranner på Kurland. - Damelaget ble tidenes første kretsmestere i innendørsfotball, etter at Cecilie Leine klinte inn seiersmålet i 17

18 HISTORIE 1991 KM-finalen mot Skedsmo. Laget hadde blant annet brukt dans som et viktig treningselement. - Fra og med sesongen 1991 skulle det være slutt på 11-mannsfotball for lillegutt og lillejenter. Det skulle kun være 7 erfotball med rene årsklasselag i Akershus Fotballkrets. Kretstinget stemte ned KFKs forslag om å kutte ut spill i divisjoner og kamp om kretsmesterskap for disse årsklassene. - Sven Berg forlot klubben som aktivt medlem etter å ha vært aktiv siden 1983, både i tillitsverv og som svært engasjert kjeftesmelle. Men han kan høres fortsatt... - Første mannlige kurlending med flagg på brystet var Bjørn Arild Levernes da han deltok i juniorlandslagets sommerturnering i Portugal. Han ga to målgivende pasninger da Norge slo Spania Kurland FK var for første gang representert på et guttekretslag. Fast på årets 15-årslag var nemlig Tommy Åsberg. På jentesida hadde Kurland allerede gode tradisjoner. Jentekretslaget for 14-åringer var forsterket med to tvillinger fra KFK, Cathrin og Nina Helde. Cathrin spiller fortsatt for damelaget til Kurland. Kretslaget for 16-åringer hadde halve startrekka fra Kurland: Hege Johansen, Cecilie Leine, Kristine Nilsen, Anne- Bjørg Hovdenak og Margit Hesla. Turneringsonkel Olav Eidsheim Tvillingene Helde 1991 I redaksjonen satt: Toril Arntzen Magny Haga Klaus Wike Roar Wike Formann var: Terje Lund Nr Det ble satt ny rekord i antall fer- dighetsmerker, hele 102 merker ble utdelt (30 blå, 39 røde, 11 bronse, 12 sølv og 10 gull!). - Et ferdig utkast til Kurland FKs klubbhus lå klar dette året. Huset var et drømmeslott, og var ment som et flerbrukshus for barn, ungdom og pensjonister. Dessverre gikk det galt, både økonomisk og på andre måter, og klubben endte som kjent opp med et hus av helt andre dimensjoner. 18

19 HISTORIE Ann Søraa og Tine Skogli gjennomførte kretsens B-trenerkurs og besto med glans! - I løpet av hadde Kurland endelig fått etablert et juniordamelag. Før måtte siste års jenter ta steget opp på damelaget dersom de ville fortsette fotballkarrieren sin i Kurland. - Herrelagets svenske trener, Stephan Boberg, satte opp en ambisiøs treårsplan om hvordan herrelaget skulle rykke opp og etablere seg i 4. divisjon. Det ble lagt vekt på tre områder som måtte endres: A) spillernes holdning til innsats, tempo og disiplin under trening og kamp. B) holdningene på A-laget til resten av klubben; gutta måtte lære å yte før de kunne kreve. C) Klubbens daværende struktur og organiseringa av seniorfotballen. Trolig lyktes man med dette nå spiller A- laget som kjent i 3. divisjon. Tegning av klubbhuset Plantegning av klubbhuset 1992 I redaksjonen satt: Stig Solem Lene Løvseth Kjell G. Haga Toril Arntzen Magny Haga Formann var: Terje Lund Nr Vårturneringa måtte avlyses på grunn av manglende interesse fra inviterte lag. Kurland tapte nok for andre turneringer på grunn av de relativt primitive fasilitetene klubben kunne tilby. - Bygginga av klubbhuset ble utsatt enda ett år! Men til gjengjeld etterlyste Kuréren forslag til en egen klubbsang i et såkalt Melodi Grand Ku. - Anne-Bjørg Hovdenak mottok Tom Lunds stipend som lovende idrettsutøver under kretstinget i Akershus Fotballkrets 7. desember Pengene skulle brukes fornuftig: Jeg har bestemt meg for å bruke dem til å forbedre meg selv som fotballspiller!. Kurérens redaktør nølte ikke med å utrope henne til årets idrettskvinne på Kurland. 19

20 HISTORIE 1993 Midtsommerfest. Nr. 2 9 I redaksjonen: Stig Solem Lene Løvseth Kjell G. Haga - Et ekstraordinært årsmøte bevilget kroner til utgraving av tomt og rørgate klubbhusbygginga skulle endelig komme i gang høsten Old Girls kom endelig i gang med treninga på Tiff onsdag 19. august Kurland FK, sammen med Skjetten SK, fikk en stor tillitserklæring via NFF og Akershus Fotballkrets: å utvikle talenter for norsk damefotball i de kommende åra. Dette reiste debatten om Kurland FKs rolle i framtida breddeklubb, toppklubb eller litt av begge deler? 1993 I redaksjonen satt: Stig Solem Lene Løvseth Kjell G. Haga Formann var: Terje Lund Nr Medlemskrisa begynte å melde seg. Bidrag fra de enkelte lagene til Kuréren glimret med sine fravær, mange begynte å vegre seg mot å ta verv i klubben, og på klubbmøtene var entusiasmen fra 80- åra borte. Et eksempel var det ekstraordinære årsmøtet 25. mars 1993, der ny handlingsplan skulle vedtas. Foruten styret og HP-gruppa, deltok kun ett (sic!) medlem på møtet. - Klubbhusprosjektet befant seg nok en gang i en uklar økonomisk tilstand; en fikk blant annet nok et avslag på søknad om tippemidler. Et møte mellom KFK og representanter fra kommunen (med ordføreren i spissen) resulterte i at kommunen ville satse mer på prosjektet. Kommunen nedsatte også en egen komité som skulle utarbeide forslag til økonomiske løsninger. - Både mini- og vårturneringene måtte avlyses dette året på grunn av for lite interesse fra tidligere så faste gjester. - KFK meldte på 30 lag til årets serie, og var dermed blant kretsens trefire største fotballklubber. - Frode Ekra Olsen scoret sju mål for A-laget i Kurlands kamp mot Bøn, og ble for all framtid hetende sjumåls- Olsen. Etter all viraken som fulgte, satte en evig og ekstrem måltørke inn! 20

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb

Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb for perioden 24.11.2000-13.11.2001. Innhold Prosjektplan Nytt medlemsregister i Kurland fotballklubb

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

«Mine kriterier for å bli en toppfotballspiller»

«Mine kriterier for å bli en toppfotballspiller» «Mine kriterier for å bli en toppfotballspiller» Oppgave for A-lisens Christer Basma Oppgave for A-lisens - Christer Basma Side : 1 av 73 Innhold 0 Innledning... 3 1 Min utvikling fra «Knøttespiller» til

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

TIL-avisa. Tar sats for å bli best JUNI 2015. Fra topp til flopp. Olé, Olé Andersen. Har en plan for opprykk

TIL-avisa. Tar sats for å bli best JUNI 2015. Fra topp til flopp. Olé, Olé Andersen. Har en plan for opprykk JUNI 2015 Fra topp til flopp Tar sats for å bli best Side 22 og 23 Olé, Olé Andersen Har en plan for opprykk Side 4 Side 2 og 3 Tverrelvdalen IL har som mål at det skal skinne av rekrutteringsarbeidet.

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 1-2008

KIL posten. Utgave nr. 1-2008 KIL posten Utgave nr. 1-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR Besøksadr.: Kongev.

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig

flest mulig lengst mulig best mulig flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2013 2 Ole Martin Hojem, leder Flest mulig, lengst mulig og best mulig LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité: Are K

Detaljer

SESONGEN ER I GANG FOR STORE OG SMÅ

SESONGEN ER I GANG FOR STORE OG SMÅ INFORMASJONSAVIS FOTBALLAVISA NR. 1 / 2010 www.ullkisa.no SESONGEN ER I GANG FOR STORE OG SMÅ Leie container? Rimelige priser. punktreklame.no VÅRT MÅL ER Å VÆRE BEST PÅ SERVICE & KUNNSKAP...Og akkurat

Detaljer

med latter, tårer og tøffe tak! Sammen er vi sterke!

med latter, tårer og tøffe tak! Sammen er vi sterke! RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2014 - 33. ÅRGANG Gratulerer alle sammen! 40+2 ar med latter, tårer og tøffe tak! Sammen er vi sterke! Med stolthet kan vi feire at Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

ff tballavis Nummer 1 2011

ff tballavis Nummer 1 2011 if f tballis Fotball - et bud alle som vil spille ball 1 ff tballis Nummer 1 2011 Spiders - Klar for 7-er-fotball Talentene fortsetter å gro fram fra kunstgresset på Berger. Banen er alltid fylt med barn

Detaljer

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 40. årgang - 1/2015 Mer om portrettet på side 8 Livet i bandygruppa Side 23 Historietimen Side 4 Livet i idrettslaget Side 6 WWW.KONNERUD.NO Se WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

VÅLERENG GUTTEN. Historiske Berre Side 4-5

VÅLERENG GUTTEN. Historiske Berre Side 4-5 VÅLERENG GUTTEN ORGAN FOR VÅLERENGENS IDRETTSFORENING Nr. 3 2012 Kr 20,- 82. årgang Historiske Berre Side 4-5 Jan Tore Kjær: «Den dagen det er en nyhet at vi har stram økonomi blir jeg overraska. Da må

Detaljer

TIL-avisa. Verdens beste fotballmamma. Mange baller for Roar. Finnmarksdommer. best i Norge JUNI. Se side 2. Se side 8 og 9.

TIL-avisa. Verdens beste fotballmamma. Mange baller for Roar. Finnmarksdommer. best i Norge JUNI. Se side 2. Se side 8 og 9. TIL-avisa JUNI 2010 Verdens beste fotballmamma Se side 2 Mange baller for Roar Se side 8 og 9 Finnmarksdommer ble best i Norge Side 12 og 13 PRODUKSJON:ALTAPOSTEN Foto: Magne Ek 2 TIL-AVISA 2010 TVERRELVDALEN

Detaljer

ff tballavis Nummer 2 2011

ff tballavis Nummer 2 2011 if f tballis 1 Fotball - et bud alle som vil spille ball ff tballis Nummer 2 2011 xxx IFs debut i andre divisjon har vært et eventyr så langt, med kalasseiere cupeventyr blant ingrediensene. Og nedover

Detaljer

FURUSTIKKA NR 1/2001 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

FURUSTIKKA NR 1/2001 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene FURUSTIKKA Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene NR 1/2001 Velkommen til Furuset Idrettsforening Furuset Idrettsforening hva er det? Vår formålsparagraf sier: Furuset Idrettsforening

Detaljer

GRØNN GENSER. NM-finale og toppseriedebut. Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, november 2013. 28. årgang. 59. utgave. Hovedsamarbeidspartner yngres:

GRØNN GENSER. NM-finale og toppseriedebut. Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, november 2013. 28. årgang. 59. utgave. Hovedsamarbeidspartner yngres: GRØNN GENSER Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, november 2013. 28. årgang. 59. utgave YESSS!!! Les mer om jubelsesongen på side 10-17 TC1291113H01 Kom hjem til slutt Jentelaget vant Skårungen Cup Side 6

Detaljer

BORGEN. magasinet. Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11. egne krefter s. 26. med potensiale s. 18. s. 22. www.borgen-il.no JULEN 2014.

BORGEN. magasinet. Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11. egne krefter s. 26. med potensiale s. 18. s. 22. www.borgen-il.no JULEN 2014. magasinet magasinet BORGEN JULEN 2014 www.borgen-il.no SIDE 8 Se våre lagpresentasjoner Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11 SIDE 12 Breddefotball Ny for juniorgruppe millioner av kroner med potensiale

Detaljer

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer:

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer: UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET AVISEN - Dette er ingen selvfølge Opprykk for A-laget Side 34 Ny daglig leder Side 6 Proffpartner Fotballskole Side 14-15 Det er ingen selvfølge at du nå sitter med en fersk

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03 O ffisielt organ for ABLERT ET 9.1 1. 1986 Medlem av 17. årgang Norsk FotballTrenerforening Nr 3 - Juni 2003 AVSLUTNINGSCUPER I DANMARK HØSTEN 2003 Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb

Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb Lagt fram på årsmøtet 24. februar 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON...

Detaljer