Prosjekt, Produkter og aktuelt fra EFG nr. 2 / 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt, Produkter og aktuelt fra EFG nr. 2 / 2008"

Transkript

1 Prosjekt, Produkter og aktuelt fra EFG nr. 2 / 2008 case Upplands Motor, Stockholm produkt Savo reportasje EFG HOV+DOKKA AS den første i vår bransje som er klimanøytral

2 Upplands Motor Stockholm, Sverige Med m² er Upplands Motors nye bilanlegg den største investeringen innenfor bilhandelen i Stockholm siden 70-tallet. Målsetningen var å skape et miljø som er imøtekommende for alle kunder og samtidig er et godt sted å arbeide. Uvanlig uvanlige forutsetninger Upplands Motorkonsern er en av Sveriges største forhandlere av Renault, Ford, Jaguar - og Volvo som man har solgt i 43 år. Og de fortsetter å vokse. Blant annet i det nye anlegget som består av to sammenbygde hus med 12 meters høydeforskjell og, som sagt, en flate på hele kvm. Kunde: Upplands Motor, Stockholm, Sverige Levering: August 2007 og januar 2008 Omfang: Ca. 100 arbeidsplasser, restaurant, kafé og opplæringslokaler. Produkter: EFG Izi Niveau sitt-/ståbord, EFG splice og Allegro kontorstoler, efg Storage, besøksstolen Moose, sofagruppe Consul, Tolomeo belysning samt miljømøbler fra bl.a. offect og Götessons. Konsulent: Carolin Lysholm, EFG

3 Med totalansvar og mye spesial Dette er et av de tøffeste oppdragene jeg har vært med på, men også det i særklasse morsomste, konstaterer Carolin Lysholm som jobber for EFG. Dette handlet ikke bare om et innredningsforslag, men også om å ta totalansvar. For alle innkjøp, for samordning og leveranser, for montering. Dessuten var det en hel del spesialtilpasninger. Som bordplater og resepsjonsfronter. Som frontpaneler i hvitt pleksiglass og rødt i dører til den vegghengte oppbevaringen. At kunden er like fornøyd som meg, gjør meg både glad og litt stolt. Åpent og lyst med fargekontraster Vegger med en kombinasjon av hvitmalt og glass gir anlegget et åpent og imøtekommende uttrykk. Noe som også forsterkes av arbeidsbord og oppbevaring i hvitt. Og stoler i dempet sort eller grått. - Sterkere farger brukes som kontraster. Det tydeligste eksempelet er nok de røde pleksiglassdørene på oppbevaringen i selgernes kontor, avslutter Carolin.

4 Savo XO finnes med høy rygg og nakkestøtte eller mellomhøy rygg uten nakkestøtte. Ryggens bakside er kledd eller i tre. Savo Ikon består av fem modeller. Alle kan leveres med sort plastfotkryss eller blankt aluminiumfotkryss samt med armlener og/eller nakkestøtte. Savo kontorstoler Hos Savo produserer man én type produkt, kontorstoler. All energi og all produktutvikling konsentreres om en eneste sak, kontorstoler. Ikke så rart at de anses å være en av de absolutt beste i markedet. To patenterte finesser I en stol med Savo Flytende Vipp beveger sete og rygg seg uavhengig av hverandre. Du kan f.eks. lene deg tilbake uten at setet samtidig går opp i fremkant. I stedet følger stolen kroppens bevegelser, noe du ikke får i en vanlig kontorstol. Kanskje bør du prøvesitte for å forstå hva vi mener? Vikon -setet er 50 % tykkere enn et standardsete. Setet former seg etter kroppen og oppleves både mykt og støttende. Et nytt, spennende sortiment Med Savo har vi utøket vårt sortiment av kontorstoler vesentlig. Noen eksempler på nyheter er Savo Ikon og Savo Maxikon som begge er inspirert av funksjonalisme og enkel design. Savo XO er enkel, elegant og plasserer seg naturlig i det øvre segmentet. Savo Ikon og Savo Maxikon er minimalisme i praksis. Uten unødvendige deler. Få deler betyr blant annet en enklere og mer miljøvennlig produksjonsprosess.

5 Savo Maxikon består av tre modeller. Den egentlige forskjellen sammenlignet med Savo Ikon er at Savo Maxikon har høyere rygg.

6 For mer informasjon om CO 2 focus og Stiftelsen GRIP, se og 1 Tilsvarer årlig utslipp av CO 2 fra mer enn privatbiler. EFG HOV+DOKKA AS den første i vår bransje som er klimanøytrale Det er liten tvil om at de menneskeskapte klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. EFG European Furniture Group AB bruker mye tid og ressurser på miljøarbeid og en totalgjennomgang av alle produktenes livsløp fra valg av råvarer til produktene er ferdig utbrukt. Se mer om dette på siste side. For det norske salgsselskapets, EFG HOV+DOKKA AS, del har vi ved hjelp av de anerkjente konsulentene i CO2focus laget klimaregnskap og kjøpt FN-kvoter for å kompensere vår belastning på naturen. Vi har valgt vindmølleprosjekter i India for vårt kvotekjøp. Der produseres det ren energi som bidrar til den industrielle utviklingen uten skadelige utslipp fra andre energikilder som ellers hadde vært alternativet. KlimasertifiKat 2008 CO 2 focus Klimasertifikat er tildelt EFG HOV+DOKKA AS som har gjennomført Prosjektinformasjon ACAM knyttet til ditt klimasertifikat modellen og har kompensert for egne utslipp av CO 2. Beregningen av CO 2 -utslippene dekker bruken av alle firmabiler, flyreiser og strøm. EFG HOV+DOKKA AS har med dette kjøpt inn FN-sertifiserte klimakvoter tilsvarende et totalt utslipp på 423 tonn CO CDM 2. prosjekt 0744 Satara & Supa vindkraftprosjekt i India Klimakvotene er utstedt av FN og kalles CER (Certified Emission Reduction). Vindkraftprosjektet Disse er en består av to vindkraftfarmer som er lokalisert på stedene Satara og Supa i den indiske del av Kyoto-avtalens globale mekanisme for å bekjempe klimatrusselen, kalt delstaten den grønne Maharashtra. Prosjektet består av vindmøller med en total kapasitet på til sammen 20,85 MW. utviklingsmekanismen. CER er et kvalitetsstempel for en offisiell klimakvote som Disse både er koblet til delstatens strømforsyningsnett som forsyner delstaten med fornybar elektrisitet som igjen garanterer reduksjon i klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland. reduserer behovet for fossilt brennstoff. Dermed bidrar prosjektet til å redusere utslippene av klimagasser. Når FN utsteder en CER betyr det at reduksjonen i klimagassutslippene allerede har funnet sted. Gjennom å kjøpe en FN-godkjent klimakvote finansierer dermed Delstaten Maharashtra har både et underutviklet produksjons- og distribusjonsnettverk for elektrisitet, EFG HOV+DOKKA AS et klimareduserende tiltak tilsvarende sertifikatets pålydende. samtidig som de er helt avhengig av kull og gass for å dekke elektrisitetsbehovet. Vindkraftprosjektet medfører redusert behov for fossilt brennstoff og derfor er det også godkjent av FN som et CDM-prosjekt For mer informasjon om klimakvoter og hvilket prosjekt ditt sertifikat er knyttet (Clean opp til, Development Mechanism). Prosjektet er verifisert av det Norske Veritas. se prosjekt nr 0744 eller Vindkraftpotensialet i India er betydelig, men utviklingskostnadene sammen med strømpriser alene gjør det fremdeles ikke kommersielt lønnsomt. Derfor Oslo, 14. Februar 2008 er dette prosjektet blitt realisert som en konsekvens av at FN har godkjent det innenfor rammen av CDM og fordi FN utsteder klimakvoter av typen CER (Certified Emission Reduction). Ved å erstatte bruken av kull som energikilde gir dette prosjektet en årlig reduksjon i de globale CO 2 -utslippene på tonn CO 2. Jan Willy Elmenhorst Larsen Rune Drægni Prosjektet bidrar også til at det blir mindre press på naturressursene og økosystemet i regionen. Videre CO 2 focus AS Stiftelsen Grip er det positivt for utvikling av den lokale økonomien. Prosjektet i Satara er lokalisert på en høyslette 40 km fra Satara og 200 km fra Mumbai. Supa er lokalisert nordover, ca 100 km fra byen Pune. EFG HOV+DOKKA er det første selskapet i vår bransje som har blitt klimanøytrale. Dette er en liten bit på veien i våre bestrebelser etter å belaste miljøet minst mulig. Prinsippet er at det som kan måles også kan reduseres. Vi jobber hele tiden for å redusere vårt forbruk og våre utslipp. Bedriften har bl.a. allerede i mange år vært papirløse internt, all informasjon ligger på vårt intranett. Vi reduserer antall kvadratmetre flate totalt for utstillingene våre ved å gå over til virtual showrooms. EFG benytter i økende grad videokonferanseutstyr fremfor å reise mellom landene i forbindelse med arbeidsoppdrag for EFG-konsernet. Vi ser på bruken av ren energi og tester en hybridbil for å vurdere det som selgerbiler i fremtiden. Medlem i Grønt Punkt Norge EFG HOV+DOKKA AS er medlem i Grønt Punkt Norge og deltar dermed i næringslivets dugnad for resirkulering av emballasje. CDM prosjekt 0744 Klimasertifikatet er det synlige beviset på prosessene som pågår.

7 Medlem i Grønt Punkt Norge Intern bevisstgjøring Parallelt med stadige forbedringstiltak, jobber vi med program og informasjon for økt bevissthet i alle ledd av organisasjonen. For oss skal miljøtenkingen være en del av vår hverdag, en prosess som pågår og som ikke har noen sluttdato. Regjeringens klimaløfte EFG HOV+DOKKA AS har som en naturlig del av vårt miljøarbeid gått inn på regjeringens klimaløfte. Dette står det på hjemmesidene: Klimaløftet er et partnerskap mellom virksomhetene, myndighetene og organisasjonene Programmet skal samle gode krefter på løsningssiden og gi virksomhetene enkel tilgang til et sett med hjelpere. Disse skal være ryggraden i handlingsprogrammet og sikre at de som deltar også gjennomfører. Dette er organisasjoner som på hver sin måte har erfaring fra å få i gang effektive prosesser knyttet til miljø og klima. Veien fra initiativ til handling skal være kortest mulig. Les mer om dette på de offisielle hjemmesidene: Klimaloftet.no og Grip.no 7

8 Vårt miljøarbeid De menneskeskapte klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Mange har blitt bevisste på dette og gjør alltid det miljøvennlige valget, om kvaliteten kan garanteres. EFG Environment Group I lang tid har vi i EFG European Furniture Group AB arbeidet med å redusere vår belastningen på miljøet. For ytterligere å fokusere på miljøspørsmål, startet vi i 2007 opp et omfattende kartleggings- og utredningsprosjekt som skal ende ut i nye konkrete tiltak. Vi holder blant annet på å ta fram en tilpasset modell for produktutvikling. Målet er at med fokus på miljøpåvirkning å gå gjennom hele kjeden, fra produktet skapes til det er ferdig brukt. I arbeidet inngår å se over alt fra valg av råvarer og produksjon til bruk og gjenvinning. Kjøp av klimakvoter kan være et tiltak for å oppnå klimanøytralitet for EFG European Furniture Group. Samtidig arbeider vi med et program og informasjon for å øke bevisstheten i hele organisasjonen. Miljøtenkingen skal være en del av vår hverdag, en prosess som pågår og som ikke har noen sluttdato. Notiser Vi flytter til nye lokaler i Porsgrunn EFG HOV+DOKKA AS, avdeling Porsgrunn flytter til nye lokaler 1. august Vår nye adresse blir: Moen 12, 3948 Porsgrunn. De nye lokalene blir innredet som et virtual showroom. Våre virtual showrooms er en stor suksess Ved våre salgsavdelinger i Kristiansand og på Hamar gjøres all demonstrasjon og salgsarbeid virtuelt. Det har selvfølgelig knyttet seg en viss spenning til å gå fra en tradisjonell måte å gjøre salgsarbeid på - til en, på mange måter, mer krevende og topp moderne. Både kunder og selgere har funnet seg vel til rette med endringen, og vi kan fastslå at resultatet har blitt en suksess. Fremgangen fortsetter også i 1. kvartal 2008 Vi kan med stolthet og glede fortelle våre kunder og forretningsforbindelser at fremgangen for EFG HOV+DOKKA AS fortsetter også i 1. kvartal Økningen er nesten eventyrlig, spesielt sett i forhold til Europa for øvrig, hvor både stagnasjon og tilbakegang er tydelig i mange markeder. I Norge derimot har vi økt med ytterligere 25 % i forhold til tilsvarende periode i som også var unik. Vi takker våre kunder for tilliten Tryckt på Magno Satin. Produktion Olai & Lindgren Reklambyrå. Foto Niklas Palmklint. EFG HOV+DOKKA AS, Grenseveien 99, 0663 Oslo, Postboks 6371, Etterstad, 0604 Oslo Tel , Fax , Bergen: Tel Drammen: Tel Hamar: Tel Hov: Tel Kristiansand S: Tel Larvik: Tel Oslo: Tel Porsgrunn: Tel Stavanger: Tel Trondheim: Tel Ålesund: Tel For komplett adresseliste se under kontakt.

Prosjekt, Produkter og aktuelt fra EFG nr. 1 / 2007. New! EFG Storage. case DHL, Finland produkt EFG Storage Reportasje Stockholm Furniture Fair

Prosjekt, Produkter og aktuelt fra EFG nr. 1 / 2007. New! EFG Storage. case DHL, Finland produkt EFG Storage Reportasje Stockholm Furniture Fair Prosjekt, Produkter og aktuelt fra EFG nr. 1 / 2007 New! EFG Storage case DHL, Finland produkt EFG Storage Reportasje Stockholm Furniture Fair DHL først med EFG Storage DHL i Finland har samlet funksjonene

Detaljer

Wrist Group, Danmark. Savo S3. Medarbeidere 2020. News from EFG No. 2/2010. Maritimt selskap med maritimt uttrykk. Nyt forskjellen

Wrist Group, Danmark. Savo S3. Medarbeidere 2020. News from EFG No. 2/2010. Maritimt selskap med maritimt uttrykk. Nyt forskjellen News from EFG No. 2/2010 Wrist Group, Danmark Maritimt selskap med maritimt uttrykk Savo S3 Nyt forskjellen Medarbeidere 2020 Hva skjer når Generasjon Y 80-tallsgenerasjonen, overtar? Kunde: Wrist Group,

Detaljer

Ta et grønt skritt. For en friskere klode og en sunnere virksomhet

Ta et grønt skritt. For en friskere klode og en sunnere virksomhet Ta et grønt skritt For en friskere klode og en sunnere virksomhet Ta et grønt skritt Å lære om de nye virkningene av global oppvarming og forstå at vår livsstil er den mest sannsynlige årsaken, setter

Detaljer

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Kunnskapsnotat no 1 april 2009 Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Av Per Otto Larsen, Robert Svendsen og Svein Tveitdal Klimanøytralitetside 3 Klimafotavtrykkside 4

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010 else, miljø og sikkerhet 008-00 Innhold Sertifikater Leder S. Sertifikater Arne alonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS S. Leder S. 4 S på alvor S. 5 S-prisen S. 6 Arbeidsulykker S. 7 YIT

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 Alle må på Klimakur Fredsprisvinner Rajendra Pachauri utfordrer Norge Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 ET Bilag fra SFT, distribueres sammen med Dagens Næringsliv, juni 2009

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2012 Einar Håndlykken i Zero: Fremtiden er plusshus Cramo leverer Moduler for fremtiden Tema miljø: Vær i forkant av miljøkravene Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen SMånytt

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Renewable Energy Corporation ASA Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Markedshøyskolen Campus Kristiania Bacheloroppgave i internasjonal markedsføring BAC3100 2012 Studentnummer:

Detaljer

KLIMALØFTET. Klimatoppmøte fra prat til handling. et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet. side 12-14 FOTO: KRISTIN SVORTE

KLIMALØFTET. Klimatoppmøte fra prat til handling. et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet. side 12-14 FOTO: KRISTIN SVORTE et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet KLIMALØFTET FOTO: KRISTIN SVORTE Klimatoppmøte fra prat til handling side 12-14 Et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet, distribuert sammen med Aftenposten

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger,

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger, Vi i Atea har hatt gleden av å samarbeide med Tandberg og Cisco i mange år. Det er derfor med stor glede og forventning vi ser frem til det videre samarbeidet nå som alt samles under Cisco-paraplyen. Cisco

Detaljer

Internasjonal handel

Internasjonal handel denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.eksportere.no Nr 1 desember 2014 Internasjonal handel Les om konkurransekraft Innovasjon avgjørende for fremtidig næringsutvikling rettigheter

Detaljer

Privpakbladet. Antallet kommisjonærer øker!. Informasjon fra Schenker Privpak AS. Nummer 2 / desember 2008

Privpakbladet. Antallet kommisjonærer øker!. Informasjon fra Schenker Privpak AS. Nummer 2 / desember 2008 Privpakbladet Nummer 2 / desember 2008 Informasjon fra Schenker Privpak AS Antallet kommisjonærer øker!. Daglig leder har ordet Foto: Petra Petroff Hei! Som nyansett Daglig leder i Schenker Privpak AS

Detaljer

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor En grønnere Normisjon En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor 2 Utvalget som har utarbeidet rapporten ble nedsatt av generalsekretæren våren 2007. Utvalget har bestått av: Olav Moe

Detaljer

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 3 2010 UMB og Ricoh - en suksesshistorie Total Green Office Solution Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet - tre ting på én gang! Business Driver Program Pick

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3

Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 INTERVJUET: Byggmakkers fremtid Mikael Forss SIDE 4 REPORTASJEN: Et eventyr i glass og ramme Tore

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer