Dialogkonferansene 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogkonferansene 2014"

Transkript

1 Dialogkonferansene 2014 Hverdagsstress og psykisk helse Se hverandre - senk skuldrene Idéhefte - Verdensdagen for psykisk helse 2014 #sehverandre #verdensdagen

2 Innhold Se hverandre - senk skuldrene Tema 2014: Hverdagsstress og psykisk helse.. 4 Startskuddet for Verdensdagen for psykisk helse 5 Verdensdagen for psykisk helse Åpenhetsprisen Kreativitetsprisen Stormønstring for unge i Vefsn Kontaktinformasjon Fylkeskontakter Mulige samarbeidspartner Tips for arrangører Arbeidsliv, stress og psykisk helse Barne- og ungdomsår, stress og psykisk helse. Hverdagsstress og psykisk helse Søk midler fra Verdensdagen «Mennesket trenger ikke pisk og fristelser og urimelige krav for å strekke seg og skape noe. Mennesket ønsker i seg selv å ta sine evner i bruk og bidra til fellesskapet. Det finner jeg bevis for hver eneste dag i menneskene jeg omgås» - Per Fugelli, sosialmedisiner 2

3 Se hverandre senk skuldrene Årets tema omhandler det mest grunnleggende behovet vi har som mennesker å bli sett, hørt og respektert som de likeverdige menneskene vi er. I fjor oppfordret Verdensdagen for psykisk helse til «å se hverandre gjør en forskjell». Det var et tema som traff en nerve hos veldig mange og temaets viktighet ble understreket da statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale refererte direkte til Verdensdagen Psykisk helse handler blant annet om hvordan vi har det og føler oss. Det er i kontakt med andre mennesker at vi utvikler våre tanker og følelser og vår forståelse av oss selv og andre. Det kan få alvorlige følger om denne kontakten ikke eksisterer. Åpenhet er en av forutsetningene for god psykisk helse. Åpenheten har fått bedre kår i det norske samfunnet de siste årene. Vi vet at Verdensdagen for psykisk helse bidrar til dette. I 2014 ønsker vi å ta den nasjonale markeringen av Verdensdagen for psykisk helse et skritt videre. For er det ikke slik at for å kunne se hverandre på en god måte, må vi ha tid og rom for det? Både hjemme, på skolen, i fritida og på arbeidsplassen? «Se hverandre senk skuldrene», sier vi i år. Det er en oppfordring om å ta ansvar på de arenaene vi ferdes - ta medansvar som medmenneske, kollega, leder, partner, foresatt, slektning og venn, samt ta ansvar for oss selv. Både i det offentlige rom og privat må vi gi hverandre tid til å være, til å puste, til å komme i balanse til å senke skuldrene slik at vi får tid til å virkelig se hverandre, til å bli kjent med hverandre og med oss selv på en annen måte. Mye god samhandlin g vil følge av det. Vi vet at uoppmerksomhet og multitasking reduserer trivsel, mens oppmerksomt nærvær, det å være bevisst til stede overfor seg selv og andre, er både helse- og trivselsfremmende. Bruk Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober til å tenke over og sette søkelys på det som reduserer stress i barnehager, på skoler, på arbeidsplasser - og til å sette gode eksempler på mindre stressa arbeids- og omgangsformer på dagsordenen. Lag arrangementer, prøv dere frem, benytt dagen og få erfaringer som gir ny innsikt som kan brukes i hverdagen. Lag stressfrie soner og lommer der dere gir dere selv og hverandre muligheten til å se hverandre og gjennom det bekrefte hverandres verdi. Rune Helland Prosjektleder Verdensdagen for psykisk helse 3

4 Tema 2014: Hverdagsstress og psykisk helse Se hverandre - senk skuldrene I sin første nyttårstale oppfordret statsminister Erna Solberg alle til å se hverandre, og trakk frem Verdensdagen for psykisk helse sine markeringer i 2013 som et eksempel på dette. Verdensdagen for psykisk helse vil sette fokus på å se hverandre også i 2014 med temaet «Hverdagsstress og psykisk helse». Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært stress som den 3. største helsefaren i vårt århundre. Folkehelseinstituttet påpeker at daglig stress og en opplevelse av manglend e mestring av viktige problemer i livet gir økt risiko for å utvikle angst og depresjon. Psykisk stress oppstår når kravene vi møter er større enn ressursene vi har til å mestre situasjonene. Endrede krav i både skole- og arbeidsliv i tillegg til i hverdag en ellers skaper økt psykisk stress. Vi kan alle jobbe med å vise aksept og forståelse for at mennesker er mer enn bare lykkelige øyeblikk og jag etter suksess. Å tørre og være akkurat slik som vi er ment Verdensdagen 2014 skal bidra til: øke folks åpenhet og kunnskap om psykisk helse øke bevisstheten om hvordan stress påvirker den psykiske helsa øke bevisstheten om at inkludering og gode relasjoner bidrar til god psykisk helse bidra til flere blir oppmerksomme på at vi alle kan gjør en forskjell i andres liv 4 å være, å la våre barn og unge vokse opp med om at de er bra nok som de er, er viktig. Verdensdagen for psykisk helse skal i 2014 sette fokus på hvordan forebygge negativt stress på arbeidsplassen, i barnehager og på skoler, og i den enkeltes hverdag.

5 Startskuddet for Verdensdagen for psykisk helse Gjør en forskjell! Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse. Over hele landet legge r ildsjeler og lokale arrangører ned masse engasjement og arbeid for å lage store og små markeringer. Kunnskapen og åpenheten rundt psykisk helse øker. De mer enn arrange mentene som er gjennomført over hele landet, er en viktig årsak til dette. Verdensdagen for psykisk helse gjør det enklere å snakke om psykisk helse, og den har en positiv effekt på det lokal samarbeidet. Fokuset videre er å bidra til enda bedre samhandling og dialog mello m ulike tjenesteytere og brukere. Verdensdagen for psykisk helse er ingenting uten det lokale engasjementet og de lokale arran gørene. Dette heftet består av en verktøykasse og et idéhefte. Heftet er skrevet for å gjøre det enklere å være lokal arrangør. Verktøykassa kombinert med dialogkonferansene, er et lynkurs i arrangementsplanlegging. Sammen med idéheftet skal verktøykassa gjøre jobben litt enklere. Vårt beste tips på veien er: Den beste hjelpen lokale arrangører kan gi seg selv, er å starte planleggingen så tidlig som mulig. Lykke til med planleggingen! Det å delta på dialogkonferansen ga ny inspira sjon og nyttige innspill. Det er også en nytte verdi i å møte andre som er opptatt av det samme som det en selv er, og det er en arena for å møtes og utveksle ideer og erfaringer. Lokal arrangør 2013 Foto: Stine Loe Jenssen 5

6 Verdensdagen for psykisk helse Landets største dugnad for psykisk helse Skaper åpenhet og samarbeid Markeres i over 150 land Internasjonal FN-dag 10. oktober Siden den første markeringen av World Mental Health Day i 1992 har Verdensdagen spredt seg til mer enn 150 land og er den største globale markeringen for psykisk helse. 10. oktober er en offisiell FN-dag, og i Norge markerer vi Verdensdagen over fire uker rundt denne datoen. Sentral koordinering Verdensdagen for psykisk helse har to ansatte som jobber med kampanjen på heltid. De koordinerer informasjonssatsningen og støtter opp om lokale arrangører over hele landet. Verdensdagen koordineres av organisasjonen Mental Helse med tilskudd fra Helsedirektoratet. Fylkeskontakter Det er etablert et nettverk med fylkeskontakter som fungerer som ressurspersoner for lokale arrangører av Verdensdagen for psykisk helse. De er også et bindeledd til Verdensdagen sentralt. Fylkeskontakten er sammen med en tildelingsgruppe ansvarlig for å behandle søknadene om midler. Lokale arrangører De lokale arrangørene er mange og mangfoldige. Det er kommuner, brukerorganisasjoner, helseforetak, barnehager, skoler, bedrifter og andre ildsjeler over hele landet som står bak de mange markeringene. Felles for alle er at de bidrar til større åpenhet om psykisk helse med sine flotte og inspirer ende arrangementer. Dialogkonferansene Startskuddet for Verdensdagen går i februar, mars og april. Da arrangeres fylkesvise dialogkonferanser. Dialogkonferansene er det viktigste verktøyet for å skape gode, lokale verdensdagsmarkeringer i din kommune. Her utveksles erfaringer fra tidligere år, nye idéer formes og deltagerne får en arena hvor alle stiller likt. Sammen planlegges nye markeringer som setter fokus på årets tema og psykisk helse generelt. På dialogkonferansene får du: informasjon om årets tema forslag til aktiviteter og en unik mulighe t til å møte de andre aktørene kunnskap om hvordan du kan engasjere deg i markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 6

7 Åpenhetsprisen Åpenhetsprisen deles hvert år ut av Mental Helse i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse på bakgrunn av en åpen nominasjonsprosess. Åpenhetsprisen er med på å gi anerkjennelse til de som fordomsfritt deler sin historie i det offentlige. Alminneliggjøring av at alle har en psykisk helse resulterer i større åpenhet og bidrar til å bryte ned fordommer og øke kunnskapen om psykiske helseproblemer. - Tenk at jeg var blitt nominert til en slik pris. Det er med stor ydmykhet jeg mottar prisen, sa Cathrine Langfjell Torsvik under utdelingen av Åpenhetsprisen Torsvik mottok prisen for å ha utvist stort mot ved å gå ut i mediene og fortelle om en oppvekst med rus og manglende omsorg i hjemmet. Fristen for forslag til mottakere av Åpenhetsprisen 2014 sendes med begrunnelse til Mental Helse innen 1. september Disse har tidligere mottatt Åpenhetsprisen: Cathrine Langfjell Torsvik Brede Bøe Fabian Stang Arnhild Lauveng Stig Inge Bjørnebye Sarita Skagnes Marco Elsafadi Simon Flem Devold Paal-André Grinderud Finn Abrahamsen Cathrine Langfjell Torsvik. Foto: Grethe Ettung Offisiell overrekkelse av Kreativitetsprisen på Melkevarden skole. Med de minste barna i fokus inngikk arbeidsgruppa et samarbeid med lokale småskoler, barne hager og elever ved Vadsø videregående skole, og sendte 800 fargerike «ønske ballonger» til himmels under markeringen i Kreativitetsprisen Kreativitetsprisen ble etablert i Målet er å hedre de ekstra oppfinnsomme, brede og mangfoldige arrangementene som finner sted rundt om i landet. Disse har blitt tildelt kreativitetsprisen: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Kvam Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Vadsø Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Notodden Mental Helse Røyken/Hurum og Brukerrådet i Hurum Harstad kommune, Mental Helse Harstad Lørenskog kommune, LPP Romerike og Mental Helse Lørenskog og MAI-senteret Medielinjene ved Ole Vig vgs Rødøy kommune Marna ungdomsskole 7

8 Stormønstring for unge i Vefsn Hva har 50 organisasjoner, 500 ungdommer og Jonas Rønning til felles? De var alle til stede på Verdensdagsarrangementet «Ung i Vefsn» Arrangementsansvarlig Aufles er tydelig engasjert når vi spør ham om fjorårets arrangement og lurer på hvordan prosjektet «Ung i Vefsn» ble til og hva det går ut på? - Konferansen har hatt stor betydning for de arrangementene vi har fått til i Vefsn så langt. Da vi så at Nordland fylke kun fikk en dialogkonferanse, kontaktet vi Verdensdagen sentralt og tilbød oss å legge til rette for en rimelig konferanse der vi lokalt stod for lokaler og bevertning. Under konferansen ble vi enige om å arrangere en happening for ungdom, og resultatet ble «Ung i Vefsn», og invitere andre aktuelle samarbeidspartnere til et møte for å diskutere ideen, forteller Bjørn Inge skoleelever i alderen år flytter hvert år til Mosjøen for å studere, og bor ofte alene på hybel. Hybelstudentene er overrepresentert i frafallsstatistikken. Ung i Vefsn er et treårig prosjekt med hensikt å forebygge ensomhet, mobbing, inaktivitet og skolefrafall blant elever på tiende trinn, studenter på videregående og lærlinger. Ulike lag og foreninger for ungdom stilte med egne stands, i tillegg til andre ressursinstanser som politi, helsesøster og BUP. Arrangementet inneholdt også en flott konsert med ungdommer fra Vefsn og omkringliggende kommuner. Det ble servert mat og et stort gavedryss på billettene helt på slutten av arrangementet. Jonas Rønning var hovedattraksjon, og totalt deltok 500 ungdommer og 50 organisasjoner, sier en engasjert Aufles. Det er imponerende å se hva dere har fått til i forholdsvis lille Vefsn. Hvordan får man 50 organisasjoner og 500 ungdommer til å stille på arrangement? - I arbeidet med å organisere Verdensdagen har det vært viktig med godt samarbeid mellom flere instanser. Hos oss deltok miljøterapeutene ved tre avdelinger på Mosjøen videregående skole og miljøterapeutene ved ungdomsskolene i Vefsn. I tillegg også SLT koordinator i Vefsn kommune, ungdomsråd, psykiatritjenesten, NAV leder og leder Foto: Morten Klausen 8

9 Tror du arrangementene hatt noen ringvirkninger utover selve markeringen? - Ja, det tror jeg helt klart. Ungdommene ser at vi i lokalmiljøet bryr oss om hvordan de har det, de føler at de blir tatt på alvor. I tillegg har det betydning for tilhørigheten og fellesskapet i lokalmiljøet. Flere av organisasjonene som markerte seg med egne stands vervet flere nye medlemmer. Hornmusikken «Fram» senket gjennomsnittsalderen med hele 15 år. Hvilke gode tips har du til andre arrangører for å få til en vellykket markering av Verdensdagen for psykisk helse? - organiser møter, fordel oppgaver og følg opp etterhvert - noen må koordinere og ha det overordnede ansvaret - det er lurt å følge opp at det som er avtalt blir gjennomført. - profiler arrangementet vi laget en verdensdagsplakat der alle arrangementene var opplistet i tillegg til artikler i avis, Facebook og annonser - ha en ansvarlig mediekontakt. Foto: Morten Klausen for Mental Helse Vefsn. Vi samarbeidet også med matfag ved Mosjøen videregående skole og alle de 50 organisasjonene som stilte med stands. De ble også oppfordret til å ta med kake til kakebordet. Kjendiskomiker, matservering, gavedryss og stort lokale dette må jo ha kostet en del? - Klart det koster, men vi har også sett en stor vilje til å bidra inn både med ressurser og kroner. Alcoa Foundation er med og støtter dette treårige prosjektet. Vi fikk også noe midler fra Nordland fylkeskommune og Verdensdagen. Det lokale næringsliv var mer enn villig til å gi gaver til det store gavedrysset som også var endel av arrangementet. Den flotteste gaven var gavekort på en sykkel til kr 7000,- Ung i Vefsn. Foto: Morten Klausen 9

10 Kontaktinformasjon 10

11 Fylkeskontakter Akershus Tonelise Holm Haukeliveien 2B, 1415 Oppegård Mob: E-post: Hordaland Gro Kristine Kannelønning Holevegen 45, 5417 Stord Mob: E-post: Oslo Vanja Hellevik Granstubben 1A, 1358 Jar Mob: E-post: Troms Inger Valborg Torstad Kaltdalen, 9402 Harstad Mob: E-post: Aust-Agder Anna Margrethe Andersen Vestre Moåsen 8, 4870 Fevik Mob: E-post: Møre og Romsdal Anne-Lise Mikkelsen Tellnes Grindvika, 6260 Skodje Mob: E-post: Rogaland Arvid Nesse Horjegata 7, 4015 Stavanger Mob: E-post: Vest-Agder Øystein Sangesland Laudal, 4534 Marnardal Mob: E-post: Buskerud Anne-Kristin Hamm Bryggeveien 42B, 3470 Slemmestad Mob: E-post: Finnmark E-post: Hedmark Gry Nørstenget Kirkevegen 21, 2409 Elverum Mob: E-post: Nordland Marit W. Korneliussen Tordenskjoldsgt. 18, 8005 Bodø Mob: E-post: Nord-Trøndelag Nina Vesterdahl Øverlandsgt. 34, 7500 Stjørdal Mob: E-post: Oppland Lena-Maria Haugerud Postboks 2090, 2811 Hunndalen Mob: E-post: Sogn og Fjordane Liv Stokkenes Jacobsen Prestealleen 7, 6770 Nordfjordeid Mob: E-post: Sør-Trøndelag Kathrine Sand Østerdalsvollen 1, 7224 Melhus Mob: E-post: Telemark Frode Løvsletten Byfogd Paus gate 5, 3717 Skien Mob: E-post: Vestfold E-post: Østfold Linda Lie Christensen Johan L. Johannesensgate 23, 1636 Gamle Fredrikstad Mob: E-post: 11

12 Mulige samarbeidspartner Voksne for barn Tlf Mental Helse Ungdom Tlf ADHD foreningen Tlf Røde Kors Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Tlf Helsestasjon for ungdom, helsesøster på skolen - Ta kontakt med servicekontoret i kommunen Psykisk helse i skolen Turmarsjforbundet Tlf: Den norske turistforening Tlf: H Tlf: , Frivillighetssentraler Ta kontakt med servicekontoret i kommunen Lokale klubber og foreninger Ta kontakt med servicekontoret i kommunen Enestående familier Tlf: , Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Tlf: , Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Tlf: , Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Tlf: , NAV - Se NAV.no for kontaktinformasjon i hvert fylke Kommunen - Ta f.eks kontakt med Kultureller Utdanningsetaten Fylkeskommunen Ta kontakt f.eks. med kultur-, utdanning- eller folkehelseavdelingene Mental Helse - Se Mentalhelse.no for lokallagsoversikt 12

13 Tips for arrangører 13

14 Arbeidsliv, stress og psykisk helse Se hverandre senk skuldrene utbrenthet, depresjon og angst begynner ofte med langvarig stress? psykiske Bauhaus lidelser er en av hovedårsakene til sykefravær i Norge og koster samfunnet mest? Folkehelseinstituttet har anslått at psykiske lidelser koster det norske samfunnet rundt 70 milliarder kroner årlig, og største parten av kostnadene er knyttet til depresjon? i 2020 vil depresjon være årsak til flest tilfeller av arbeidsuførhet? Positivt arbeidsmiljø god kommunikasjon meningsfylt arbeid trygg jobb selvstyring kontakt med andre respekt utfordringer støtte Kilder: Arbeidstilsynet, Folkehelseinstituttet, OECD Konsekvenser for bedriften: godt samarbeid faglig utvikling innovasjon og fleksibilitet kvalitet konkurransekraft lønnsomhet økt nærvær Ressurser - Arbeidsmiljøsenteret - Arbeidstilsynet - - Idebanken - Godt Bondevett - Temaheftet «Psykisk helse i arbeidslivet» - nedlastbart på - NAV - Verdensdagsaktiviteter Verdensdagsperioden - uke stressmestringskurs - mindfulnesskurs - medarbeidersamtale med fokus på trivsel - utvidet lunsj hver fredag Verdensdagsuka - uke 41 - ha daglige aktiviteter med fokus på å senke skuldrene. Eks: mandag: gå en tur med en kollega, tirsdag: lek på jobben, onsdag: morgenyoga på arbeidsplassen, osv. Verdensdagen 10. oktober - lanser en «tilgjengelighetspolicy» som tydeliggjør skille mellom jobb og privat - lanser en «pausemeny» med fokus på viktigheten av å senke skuldrene - arranger fagdag med tema «trivsel på arbeidsplassen» - inviter til «stressless dag» med innslag som tøfler på arbeidsplassen, utvidet lunsj og trivselsprat Aktuelle arenaer for arrangementet deres: arbeidsplasser NAV kontor kollektive knutepunkter gågater torg rådhus biblioteker kjøpesentre - kulturhus 14

15 Barne- og ungdomsår, stress og psykisk helse Se hverandre senk skuldrene én av tre tenåringer er kronisk stressa? én av fire ungdommer fremstiller virkeligheten på sosiale medier bedre enn den faktisk er? Bauhaus mange unge opplever stress og slit i hverdagen, de har søvnproblemer, føler håpløshet og har dårlig selvbilde? drop-out i videregående skoler er 30%? antall uføre under 30 år er og økende? barn opplever skilsmisse/samlivsbrudd årlig? Hverdagen er preget av et enormt forventningspress om de beste karakterene, en «sykt god»-karriere og et vellykket familieliv. Jente, 17 år Ressurser - Undervisningsprogrammet Venn1 - Voksne for barn - Ung hjelp - Ung - Mental Helse Ungdom - - Barnevakten - Barneombudet - Psykisk helse i skolen - Øvelsesheftet «Oppmerksomt nærvær for barn og unge» - nedlastbart på Verdensdagsaktiviteter Verdensdagsperioden - uke stressmestringskurs - mindfulness i skolen og barnehage Verdensdagsuka - uke 41 - ha aktiviteter daglig med fokus på å senke skuldrene. Eks: mandag: gå en tur med klassen, tirsdag: mobilfri dag, onsdag: pust med magen, osv - sett psykisk helse på dagsorden i skole og barnehage gjennom programmene: Zippys venner, Drømmeskolen, Venn1 og VIP Verdensdagen 10. oktober - hold en kampanjedag med tittelen «Logg av» - «kosedag» i barnehagen med kosedress, kosebamse og rolige aktiviteter - utarbeid tips og triks for å takle eksamen bedre - temadag: «God nok som jeg er» Aktuelle arenaer for arrangementet deres: skoler barnehager universiteter/høgskoler kjøpesentre torg kollektive knutepunkter fritidsklubber bibliotek kinoer 15

16 Hverdagsstress og psykisk helse Se hverandre senk skuldrene multitasking sløver hjernen? alvorlig familiestress kan svekke barns immunforsvar? 8 av 10 Bauhaus har en mobil som kan kobles opp mot internett og skillet mellom privat og jobb blir stadig svekket? foreldres bruk av sosiale medier tar noen ganger så mye tid at det går utover barn? barn ler gjennomsnittlig 400 ganger per dag, mens voksne gjør det samme kun 14 ganger daglig? Ressurser - Helsedirektoratet - Norsk forening for oppmerksomt nærvær - Godt samliv - Bufetat - - Folkehelseinstituttet - - Øvelsesheftet «Oppmerksomhetstrening (OT) og Stressmestring» - nedlastbart på Verdensdagsaktiviteter Verdensdagsperioden - uke stressmestringskurs - mindfulness - markedsfør parkurset «Godt samliv» for førstegangsforelder Verdensdagsuka - uke 41 - temauke «Voksne som rollemodeller» - temauke med fokus på viktigheten av søvn - logg av-uke Verdensdagen 10. oktober - foredrag: Kommunikasjon og samspill - Den Gode Samtale - stress ned dag bevisstgjøring gjennom tips, råd og konkrete øvelser - stress sjekk bevisstgjøring av kroppens signaler ved vedvarende stress Aktuelle arenaer for arrangementet deres: kjøpesentre torg kollektive knutepunkter bibliotek kulturhus/ rådhus gågater lokale butikker/postkontor - kinoer 16

17 Søk midler fra Verdensdagen for psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse er et spleiselag! For å kunne søke midler fra Verdensdagen må arrangementet rette seg mot årets tema «Hverdagsstress og psykisk helse». Slik søker dere - Søknad om økonomisk støtte gjøres elektronisk på våre nettsider - Budsjett som viser arrangementets forventede utgifter/ inntekter må sendes inn for å fullføre søknadsprosessen. - Søknadsfrist er 10. juni Fylkeskontaktene og Verdensdagen sentralt bistår gjerne i søknadsprosessen. Fylkesvise tilskudd - Verdensdagen fordeler tilskudd til lokale arrangementer i hvert fylke. - Fylkeskontakten bestemmer hvilket arrangementer som får støtte i samråd med fylkesvise tildelingsutvalg. - Alle som søker får skriftlig svar per e-post eller per post. - De som får innvilget støtte vil motta et akseptskjema som skal fylles ut og sendes til Verdensdagen sentralt. Retningslinjer for støtte fra Verdensdagen: arrangementet må rette seg mot årets tema «Hverdagsstress og psykisk helse» og fremme åpenhet om psykisk helse arrangementet må gjennomføres i perioden 29. september 26. oktober søknadsfrist er 10. juni arrangementet skal basere seg på samarbeid på tvers av fag- og organisasjonsgrenser arrangementer som ikke er i barnehagen, på skolen eller arbeidsplassen skal være åpne for alle alle søknader må ha vedlagt budsjett arrangementer med gode informasjonsplaner prioriteres arrangementer med flere finansiører og inntektskilder prioriteres Sentralt tilskudd - Verdensdagen sentralt fordeler en sum midler til større arrangementer. - Fylkeskontaktene, sammen med tildelingsutvalget, vurderer hvilke søknader som er aktuelle for sentral tildeling. Søknadsfrist 10. juni Akseptskjema må signeres og sendes Verdensdagen sentralt! 17

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Se meg på skolen Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Til læreren Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Formannskapssalen Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 MERK: møtet starter i bystyresalen kl. 12. med dialogmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Lyngseidet, januar 2011. Gunn Anita Vang, daglig leder 1 Aktiviteter i kronologisk rekkefølge... 4 1.

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no Hvordan komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no 1 Innhold Innledning...3 Hvor mange har innvandrerbakgrunn der du bor?...4 Barrierer og utfordringer...5 Aktuelle

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer