Dialogkonferansene 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogkonferansene 2014"

Transkript

1 Dialogkonferansene 2014 Hverdagsstress og psykisk helse Se hverandre - senk skuldrene Idéhefte - Verdensdagen for psykisk helse 2014 #sehverandre #verdensdagen

2 Innhold Se hverandre - senk skuldrene Tema 2014: Hverdagsstress og psykisk helse.. 4 Startskuddet for Verdensdagen for psykisk helse 5 Verdensdagen for psykisk helse Åpenhetsprisen Kreativitetsprisen Stormønstring for unge i Vefsn Kontaktinformasjon Fylkeskontakter Mulige samarbeidspartner Tips for arrangører Arbeidsliv, stress og psykisk helse Barne- og ungdomsår, stress og psykisk helse. Hverdagsstress og psykisk helse Søk midler fra Verdensdagen «Mennesket trenger ikke pisk og fristelser og urimelige krav for å strekke seg og skape noe. Mennesket ønsker i seg selv å ta sine evner i bruk og bidra til fellesskapet. Det finner jeg bevis for hver eneste dag i menneskene jeg omgås» - Per Fugelli, sosialmedisiner 2

3 Se hverandre senk skuldrene Årets tema omhandler det mest grunnleggende behovet vi har som mennesker å bli sett, hørt og respektert som de likeverdige menneskene vi er. I fjor oppfordret Verdensdagen for psykisk helse til «å se hverandre gjør en forskjell». Det var et tema som traff en nerve hos veldig mange og temaets viktighet ble understreket da statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale refererte direkte til Verdensdagen Psykisk helse handler blant annet om hvordan vi har det og føler oss. Det er i kontakt med andre mennesker at vi utvikler våre tanker og følelser og vår forståelse av oss selv og andre. Det kan få alvorlige følger om denne kontakten ikke eksisterer. Åpenhet er en av forutsetningene for god psykisk helse. Åpenheten har fått bedre kår i det norske samfunnet de siste årene. Vi vet at Verdensdagen for psykisk helse bidrar til dette. I 2014 ønsker vi å ta den nasjonale markeringen av Verdensdagen for psykisk helse et skritt videre. For er det ikke slik at for å kunne se hverandre på en god måte, må vi ha tid og rom for det? Både hjemme, på skolen, i fritida og på arbeidsplassen? «Se hverandre senk skuldrene», sier vi i år. Det er en oppfordring om å ta ansvar på de arenaene vi ferdes - ta medansvar som medmenneske, kollega, leder, partner, foresatt, slektning og venn, samt ta ansvar for oss selv. Både i det offentlige rom og privat må vi gi hverandre tid til å være, til å puste, til å komme i balanse til å senke skuldrene slik at vi får tid til å virkelig se hverandre, til å bli kjent med hverandre og med oss selv på en annen måte. Mye god samhandlin g vil følge av det. Vi vet at uoppmerksomhet og multitasking reduserer trivsel, mens oppmerksomt nærvær, det å være bevisst til stede overfor seg selv og andre, er både helse- og trivselsfremmende. Bruk Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober til å tenke over og sette søkelys på det som reduserer stress i barnehager, på skoler, på arbeidsplasser - og til å sette gode eksempler på mindre stressa arbeids- og omgangsformer på dagsordenen. Lag arrangementer, prøv dere frem, benytt dagen og få erfaringer som gir ny innsikt som kan brukes i hverdagen. Lag stressfrie soner og lommer der dere gir dere selv og hverandre muligheten til å se hverandre og gjennom det bekrefte hverandres verdi. Rune Helland Prosjektleder Verdensdagen for psykisk helse 3

4 Tema 2014: Hverdagsstress og psykisk helse Se hverandre - senk skuldrene I sin første nyttårstale oppfordret statsminister Erna Solberg alle til å se hverandre, og trakk frem Verdensdagen for psykisk helse sine markeringer i 2013 som et eksempel på dette. Verdensdagen for psykisk helse vil sette fokus på å se hverandre også i 2014 med temaet «Hverdagsstress og psykisk helse». Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært stress som den 3. største helsefaren i vårt århundre. Folkehelseinstituttet påpeker at daglig stress og en opplevelse av manglend e mestring av viktige problemer i livet gir økt risiko for å utvikle angst og depresjon. Psykisk stress oppstår når kravene vi møter er større enn ressursene vi har til å mestre situasjonene. Endrede krav i både skole- og arbeidsliv i tillegg til i hverdag en ellers skaper økt psykisk stress. Vi kan alle jobbe med å vise aksept og forståelse for at mennesker er mer enn bare lykkelige øyeblikk og jag etter suksess. Å tørre og være akkurat slik som vi er ment Verdensdagen 2014 skal bidra til: øke folks åpenhet og kunnskap om psykisk helse øke bevisstheten om hvordan stress påvirker den psykiske helsa øke bevisstheten om at inkludering og gode relasjoner bidrar til god psykisk helse bidra til flere blir oppmerksomme på at vi alle kan gjør en forskjell i andres liv 4 å være, å la våre barn og unge vokse opp med om at de er bra nok som de er, er viktig. Verdensdagen for psykisk helse skal i 2014 sette fokus på hvordan forebygge negativt stress på arbeidsplassen, i barnehager og på skoler, og i den enkeltes hverdag.

5 Startskuddet for Verdensdagen for psykisk helse Gjør en forskjell! Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse. Over hele landet legge r ildsjeler og lokale arrangører ned masse engasjement og arbeid for å lage store og små markeringer. Kunnskapen og åpenheten rundt psykisk helse øker. De mer enn arrange mentene som er gjennomført over hele landet, er en viktig årsak til dette. Verdensdagen for psykisk helse gjør det enklere å snakke om psykisk helse, og den har en positiv effekt på det lokal samarbeidet. Fokuset videre er å bidra til enda bedre samhandling og dialog mello m ulike tjenesteytere og brukere. Verdensdagen for psykisk helse er ingenting uten det lokale engasjementet og de lokale arran gørene. Dette heftet består av en verktøykasse og et idéhefte. Heftet er skrevet for å gjøre det enklere å være lokal arrangør. Verktøykassa kombinert med dialogkonferansene, er et lynkurs i arrangementsplanlegging. Sammen med idéheftet skal verktøykassa gjøre jobben litt enklere. Vårt beste tips på veien er: Den beste hjelpen lokale arrangører kan gi seg selv, er å starte planleggingen så tidlig som mulig. Lykke til med planleggingen! Det å delta på dialogkonferansen ga ny inspira sjon og nyttige innspill. Det er også en nytte verdi i å møte andre som er opptatt av det samme som det en selv er, og det er en arena for å møtes og utveksle ideer og erfaringer. Lokal arrangør 2013 Foto: Stine Loe Jenssen 5

6 Verdensdagen for psykisk helse Landets største dugnad for psykisk helse Skaper åpenhet og samarbeid Markeres i over 150 land Internasjonal FN-dag 10. oktober Siden den første markeringen av World Mental Health Day i 1992 har Verdensdagen spredt seg til mer enn 150 land og er den største globale markeringen for psykisk helse. 10. oktober er en offisiell FN-dag, og i Norge markerer vi Verdensdagen over fire uker rundt denne datoen. Sentral koordinering Verdensdagen for psykisk helse har to ansatte som jobber med kampanjen på heltid. De koordinerer informasjonssatsningen og støtter opp om lokale arrangører over hele landet. Verdensdagen koordineres av organisasjonen Mental Helse med tilskudd fra Helsedirektoratet. Fylkeskontakter Det er etablert et nettverk med fylkeskontakter som fungerer som ressurspersoner for lokale arrangører av Verdensdagen for psykisk helse. De er også et bindeledd til Verdensdagen sentralt. Fylkeskontakten er sammen med en tildelingsgruppe ansvarlig for å behandle søknadene om midler. Lokale arrangører De lokale arrangørene er mange og mangfoldige. Det er kommuner, brukerorganisasjoner, helseforetak, barnehager, skoler, bedrifter og andre ildsjeler over hele landet som står bak de mange markeringene. Felles for alle er at de bidrar til større åpenhet om psykisk helse med sine flotte og inspirer ende arrangementer. Dialogkonferansene Startskuddet for Verdensdagen går i februar, mars og april. Da arrangeres fylkesvise dialogkonferanser. Dialogkonferansene er det viktigste verktøyet for å skape gode, lokale verdensdagsmarkeringer i din kommune. Her utveksles erfaringer fra tidligere år, nye idéer formes og deltagerne får en arena hvor alle stiller likt. Sammen planlegges nye markeringer som setter fokus på årets tema og psykisk helse generelt. På dialogkonferansene får du: informasjon om årets tema forslag til aktiviteter og en unik mulighe t til å møte de andre aktørene kunnskap om hvordan du kan engasjere deg i markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 6

7 Åpenhetsprisen Åpenhetsprisen deles hvert år ut av Mental Helse i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse på bakgrunn av en åpen nominasjonsprosess. Åpenhetsprisen er med på å gi anerkjennelse til de som fordomsfritt deler sin historie i det offentlige. Alminneliggjøring av at alle har en psykisk helse resulterer i større åpenhet og bidrar til å bryte ned fordommer og øke kunnskapen om psykiske helseproblemer. - Tenk at jeg var blitt nominert til en slik pris. Det er med stor ydmykhet jeg mottar prisen, sa Cathrine Langfjell Torsvik under utdelingen av Åpenhetsprisen Torsvik mottok prisen for å ha utvist stort mot ved å gå ut i mediene og fortelle om en oppvekst med rus og manglende omsorg i hjemmet. Fristen for forslag til mottakere av Åpenhetsprisen 2014 sendes med begrunnelse til Mental Helse innen 1. september Disse har tidligere mottatt Åpenhetsprisen: Cathrine Langfjell Torsvik Brede Bøe Fabian Stang Arnhild Lauveng Stig Inge Bjørnebye Sarita Skagnes Marco Elsafadi Simon Flem Devold Paal-André Grinderud Finn Abrahamsen Cathrine Langfjell Torsvik. Foto: Grethe Ettung Offisiell overrekkelse av Kreativitetsprisen på Melkevarden skole. Med de minste barna i fokus inngikk arbeidsgruppa et samarbeid med lokale småskoler, barne hager og elever ved Vadsø videregående skole, og sendte 800 fargerike «ønske ballonger» til himmels under markeringen i Kreativitetsprisen Kreativitetsprisen ble etablert i Målet er å hedre de ekstra oppfinnsomme, brede og mangfoldige arrangementene som finner sted rundt om i landet. Disse har blitt tildelt kreativitetsprisen: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Kvam Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Vadsø Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Notodden Mental Helse Røyken/Hurum og Brukerrådet i Hurum Harstad kommune, Mental Helse Harstad Lørenskog kommune, LPP Romerike og Mental Helse Lørenskog og MAI-senteret Medielinjene ved Ole Vig vgs Rødøy kommune Marna ungdomsskole 7

8 Stormønstring for unge i Vefsn Hva har 50 organisasjoner, 500 ungdommer og Jonas Rønning til felles? De var alle til stede på Verdensdagsarrangementet «Ung i Vefsn» Arrangementsansvarlig Aufles er tydelig engasjert når vi spør ham om fjorårets arrangement og lurer på hvordan prosjektet «Ung i Vefsn» ble til og hva det går ut på? - Konferansen har hatt stor betydning for de arrangementene vi har fått til i Vefsn så langt. Da vi så at Nordland fylke kun fikk en dialogkonferanse, kontaktet vi Verdensdagen sentralt og tilbød oss å legge til rette for en rimelig konferanse der vi lokalt stod for lokaler og bevertning. Under konferansen ble vi enige om å arrangere en happening for ungdom, og resultatet ble «Ung i Vefsn», og invitere andre aktuelle samarbeidspartnere til et møte for å diskutere ideen, forteller Bjørn Inge skoleelever i alderen år flytter hvert år til Mosjøen for å studere, og bor ofte alene på hybel. Hybelstudentene er overrepresentert i frafallsstatistikken. Ung i Vefsn er et treårig prosjekt med hensikt å forebygge ensomhet, mobbing, inaktivitet og skolefrafall blant elever på tiende trinn, studenter på videregående og lærlinger. Ulike lag og foreninger for ungdom stilte med egne stands, i tillegg til andre ressursinstanser som politi, helsesøster og BUP. Arrangementet inneholdt også en flott konsert med ungdommer fra Vefsn og omkringliggende kommuner. Det ble servert mat og et stort gavedryss på billettene helt på slutten av arrangementet. Jonas Rønning var hovedattraksjon, og totalt deltok 500 ungdommer og 50 organisasjoner, sier en engasjert Aufles. Det er imponerende å se hva dere har fått til i forholdsvis lille Vefsn. Hvordan får man 50 organisasjoner og 500 ungdommer til å stille på arrangement? - I arbeidet med å organisere Verdensdagen har det vært viktig med godt samarbeid mellom flere instanser. Hos oss deltok miljøterapeutene ved tre avdelinger på Mosjøen videregående skole og miljøterapeutene ved ungdomsskolene i Vefsn. I tillegg også SLT koordinator i Vefsn kommune, ungdomsråd, psykiatritjenesten, NAV leder og leder Foto: Morten Klausen 8

9 Tror du arrangementene hatt noen ringvirkninger utover selve markeringen? - Ja, det tror jeg helt klart. Ungdommene ser at vi i lokalmiljøet bryr oss om hvordan de har det, de føler at de blir tatt på alvor. I tillegg har det betydning for tilhørigheten og fellesskapet i lokalmiljøet. Flere av organisasjonene som markerte seg med egne stands vervet flere nye medlemmer. Hornmusikken «Fram» senket gjennomsnittsalderen med hele 15 år. Hvilke gode tips har du til andre arrangører for å få til en vellykket markering av Verdensdagen for psykisk helse? - organiser møter, fordel oppgaver og følg opp etterhvert - noen må koordinere og ha det overordnede ansvaret - det er lurt å følge opp at det som er avtalt blir gjennomført. - profiler arrangementet vi laget en verdensdagsplakat der alle arrangementene var opplistet i tillegg til artikler i avis, Facebook og annonser - ha en ansvarlig mediekontakt. Foto: Morten Klausen for Mental Helse Vefsn. Vi samarbeidet også med matfag ved Mosjøen videregående skole og alle de 50 organisasjonene som stilte med stands. De ble også oppfordret til å ta med kake til kakebordet. Kjendiskomiker, matservering, gavedryss og stort lokale dette må jo ha kostet en del? - Klart det koster, men vi har også sett en stor vilje til å bidra inn både med ressurser og kroner. Alcoa Foundation er med og støtter dette treårige prosjektet. Vi fikk også noe midler fra Nordland fylkeskommune og Verdensdagen. Det lokale næringsliv var mer enn villig til å gi gaver til det store gavedrysset som også var endel av arrangementet. Den flotteste gaven var gavekort på en sykkel til kr 7000,- Ung i Vefsn. Foto: Morten Klausen 9

10 Kontaktinformasjon 10

11 Fylkeskontakter Akershus Tonelise Holm Haukeliveien 2B, 1415 Oppegård Mob: E-post: Hordaland Gro Kristine Kannelønning Holevegen 45, 5417 Stord Mob: E-post: Oslo Vanja Hellevik Granstubben 1A, 1358 Jar Mob: E-post: Troms Inger Valborg Torstad Kaltdalen, 9402 Harstad Mob: E-post: Aust-Agder Anna Margrethe Andersen Vestre Moåsen 8, 4870 Fevik Mob: E-post: Møre og Romsdal Anne-Lise Mikkelsen Tellnes Grindvika, 6260 Skodje Mob: E-post: Rogaland Arvid Nesse Horjegata 7, 4015 Stavanger Mob: E-post: Vest-Agder Øystein Sangesland Laudal, 4534 Marnardal Mob: E-post: Buskerud Anne-Kristin Hamm Bryggeveien 42B, 3470 Slemmestad Mob: E-post: Finnmark E-post: Hedmark Gry Nørstenget Kirkevegen 21, 2409 Elverum Mob: E-post: Nordland Marit W. Korneliussen Tordenskjoldsgt. 18, 8005 Bodø Mob: E-post: Nord-Trøndelag Nina Vesterdahl Øverlandsgt. 34, 7500 Stjørdal Mob: E-post: Oppland Lena-Maria Haugerud Postboks 2090, 2811 Hunndalen Mob: E-post: Sogn og Fjordane Liv Stokkenes Jacobsen Prestealleen 7, 6770 Nordfjordeid Mob: E-post: Sør-Trøndelag Kathrine Sand Østerdalsvollen 1, 7224 Melhus Mob: E-post: Telemark Frode Løvsletten Byfogd Paus gate 5, 3717 Skien Mob: E-post: Vestfold E-post: Østfold Linda Lie Christensen Johan L. Johannesensgate 23, 1636 Gamle Fredrikstad Mob: E-post: 11

12 Mulige samarbeidspartner Voksne for barn Tlf Mental Helse Ungdom Tlf ADHD foreningen Tlf Røde Kors Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Tlf Helsestasjon for ungdom, helsesøster på skolen - Ta kontakt med servicekontoret i kommunen Psykisk helse i skolen Turmarsjforbundet Tlf: Den norske turistforening Tlf: H Tlf: , Frivillighetssentraler Ta kontakt med servicekontoret i kommunen Lokale klubber og foreninger Ta kontakt med servicekontoret i kommunen Enestående familier Tlf: , Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Tlf: , Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Tlf: , Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Tlf: , NAV - Se NAV.no for kontaktinformasjon i hvert fylke Kommunen - Ta f.eks kontakt med Kultureller Utdanningsetaten Fylkeskommunen Ta kontakt f.eks. med kultur-, utdanning- eller folkehelseavdelingene Mental Helse - Se Mentalhelse.no for lokallagsoversikt 12

13 Tips for arrangører 13

14 Arbeidsliv, stress og psykisk helse Se hverandre senk skuldrene utbrenthet, depresjon og angst begynner ofte med langvarig stress? psykiske Bauhaus lidelser er en av hovedårsakene til sykefravær i Norge og koster samfunnet mest? Folkehelseinstituttet har anslått at psykiske lidelser koster det norske samfunnet rundt 70 milliarder kroner årlig, og største parten av kostnadene er knyttet til depresjon? i 2020 vil depresjon være årsak til flest tilfeller av arbeidsuførhet? Positivt arbeidsmiljø god kommunikasjon meningsfylt arbeid trygg jobb selvstyring kontakt med andre respekt utfordringer støtte Kilder: Arbeidstilsynet, Folkehelseinstituttet, OECD Konsekvenser for bedriften: godt samarbeid faglig utvikling innovasjon og fleksibilitet kvalitet konkurransekraft lønnsomhet økt nærvær Ressurser - Arbeidsmiljøsenteret - Arbeidstilsynet - - Idebanken - Godt Bondevett - Temaheftet «Psykisk helse i arbeidslivet» - nedlastbart på - NAV - Verdensdagsaktiviteter Verdensdagsperioden - uke stressmestringskurs - mindfulnesskurs - medarbeidersamtale med fokus på trivsel - utvidet lunsj hver fredag Verdensdagsuka - uke 41 - ha daglige aktiviteter med fokus på å senke skuldrene. Eks: mandag: gå en tur med en kollega, tirsdag: lek på jobben, onsdag: morgenyoga på arbeidsplassen, osv. Verdensdagen 10. oktober - lanser en «tilgjengelighetspolicy» som tydeliggjør skille mellom jobb og privat - lanser en «pausemeny» med fokus på viktigheten av å senke skuldrene - arranger fagdag med tema «trivsel på arbeidsplassen» - inviter til «stressless dag» med innslag som tøfler på arbeidsplassen, utvidet lunsj og trivselsprat Aktuelle arenaer for arrangementet deres: arbeidsplasser NAV kontor kollektive knutepunkter gågater torg rådhus biblioteker kjøpesentre - kulturhus 14

15 Barne- og ungdomsår, stress og psykisk helse Se hverandre senk skuldrene én av tre tenåringer er kronisk stressa? én av fire ungdommer fremstiller virkeligheten på sosiale medier bedre enn den faktisk er? Bauhaus mange unge opplever stress og slit i hverdagen, de har søvnproblemer, føler håpløshet og har dårlig selvbilde? drop-out i videregående skoler er 30%? antall uføre under 30 år er og økende? barn opplever skilsmisse/samlivsbrudd årlig? Hverdagen er preget av et enormt forventningspress om de beste karakterene, en «sykt god»-karriere og et vellykket familieliv. Jente, 17 år Ressurser - Undervisningsprogrammet Venn1 - Voksne for barn - Ung hjelp - Ung - Mental Helse Ungdom - - Barnevakten - Barneombudet - Psykisk helse i skolen - Øvelsesheftet «Oppmerksomt nærvær for barn og unge» - nedlastbart på Verdensdagsaktiviteter Verdensdagsperioden - uke stressmestringskurs - mindfulness i skolen og barnehage Verdensdagsuka - uke 41 - ha aktiviteter daglig med fokus på å senke skuldrene. Eks: mandag: gå en tur med klassen, tirsdag: mobilfri dag, onsdag: pust med magen, osv - sett psykisk helse på dagsorden i skole og barnehage gjennom programmene: Zippys venner, Drømmeskolen, Venn1 og VIP Verdensdagen 10. oktober - hold en kampanjedag med tittelen «Logg av» - «kosedag» i barnehagen med kosedress, kosebamse og rolige aktiviteter - utarbeid tips og triks for å takle eksamen bedre - temadag: «God nok som jeg er» Aktuelle arenaer for arrangementet deres: skoler barnehager universiteter/høgskoler kjøpesentre torg kollektive knutepunkter fritidsklubber bibliotek kinoer 15

16 Hverdagsstress og psykisk helse Se hverandre senk skuldrene multitasking sløver hjernen? alvorlig familiestress kan svekke barns immunforsvar? 8 av 10 Bauhaus har en mobil som kan kobles opp mot internett og skillet mellom privat og jobb blir stadig svekket? foreldres bruk av sosiale medier tar noen ganger så mye tid at det går utover barn? barn ler gjennomsnittlig 400 ganger per dag, mens voksne gjør det samme kun 14 ganger daglig? Ressurser - Helsedirektoratet - Norsk forening for oppmerksomt nærvær - Godt samliv - Bufetat - - Folkehelseinstituttet - - Øvelsesheftet «Oppmerksomhetstrening (OT) og Stressmestring» - nedlastbart på Verdensdagsaktiviteter Verdensdagsperioden - uke stressmestringskurs - mindfulness - markedsfør parkurset «Godt samliv» for førstegangsforelder Verdensdagsuka - uke 41 - temauke «Voksne som rollemodeller» - temauke med fokus på viktigheten av søvn - logg av-uke Verdensdagen 10. oktober - foredrag: Kommunikasjon og samspill - Den Gode Samtale - stress ned dag bevisstgjøring gjennom tips, råd og konkrete øvelser - stress sjekk bevisstgjøring av kroppens signaler ved vedvarende stress Aktuelle arenaer for arrangementet deres: kjøpesentre torg kollektive knutepunkter bibliotek kulturhus/ rådhus gågater lokale butikker/postkontor - kinoer 16

17 Søk midler fra Verdensdagen for psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse er et spleiselag! For å kunne søke midler fra Verdensdagen må arrangementet rette seg mot årets tema «Hverdagsstress og psykisk helse». Slik søker dere - Søknad om økonomisk støtte gjøres elektronisk på våre nettsider - Budsjett som viser arrangementets forventede utgifter/ inntekter må sendes inn for å fullføre søknadsprosessen. - Søknadsfrist er 10. juni Fylkeskontaktene og Verdensdagen sentralt bistår gjerne i søknadsprosessen. Fylkesvise tilskudd - Verdensdagen fordeler tilskudd til lokale arrangementer i hvert fylke. - Fylkeskontakten bestemmer hvilket arrangementer som får støtte i samråd med fylkesvise tildelingsutvalg. - Alle som søker får skriftlig svar per e-post eller per post. - De som får innvilget støtte vil motta et akseptskjema som skal fylles ut og sendes til Verdensdagen sentralt. Retningslinjer for støtte fra Verdensdagen: arrangementet må rette seg mot årets tema «Hverdagsstress og psykisk helse» og fremme åpenhet om psykisk helse arrangementet må gjennomføres i perioden 29. september 26. oktober søknadsfrist er 10. juni arrangementet skal basere seg på samarbeid på tvers av fag- og organisasjonsgrenser arrangementer som ikke er i barnehagen, på skolen eller arbeidsplassen skal være åpne for alle alle søknader må ha vedlagt budsjett arrangementer med gode informasjonsplaner prioriteres arrangementer med flere finansiører og inntektskilder prioriteres Sentralt tilskudd - Verdensdagen sentralt fordeler en sum midler til større arrangementer. - Fylkeskontaktene, sammen med tildelingsutvalget, vurderer hvilke søknader som er aktuelle for sentral tildeling. Søknadsfrist 10. juni Akseptskjema må signeres og sendes Verdensdagen sentralt! 17

Dialogkonferansene 2015

Dialogkonferansene 2015 Foto: Silje Moen Dialogkonferansene 2015 Egenverdi og psykisk helse Se hverandre - kast maska! Idéhefte - Verdensdagen for psykisk helse 2015 #sehverandre #verdensdagen www.verdensdagen.no #kastmaska Innhold

Detaljer

Dialogkonferansene 2013. Se hverandre - gjør en forskjell. Idéhefte. - Verdensdagen for psykisk helse 2013. www.verdensdagen.no

Dialogkonferansene 2013. Se hverandre - gjør en forskjell. Idéhefte. - Verdensdagen for psykisk helse 2013. www.verdensdagen.no Dialogkonferansene 2013 Se hverandre - gjør en forskjell Idéhefte - Verdensdagen for psykisk helse 2013 www.verdensdagen.no Innhold Dere gjør en forskjell.... 3 Se hverandre - gjør en forskjell... 4 Tema

Detaljer

Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen. Idéhefte. - Verdensdagen for psykisk helse 2012. www.verdensdagen.no

Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen. Idéhefte. - Verdensdagen for psykisk helse 2012. www.verdensdagen.no Dialogkonferansene 2012 Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen Idéhefte - Verdensdagen for psykisk helse 2012 www.verdensdagen.no Innhold Psykisk helse i hverdagen................. 3 Samhandling for å

Detaljer

Verktøykassa Idéhefte - dialogkonferanse

Verktøykassa Idéhefte - dialogkonferanse Verdensdagen for psykisk helse 2016 «fordi livet forandrer seg» Verktøykassa Idéhefte - dialogkonferanse #verdensdagen #livetforandrer #psykiskhelse www.verdensdagen.no 1 Innhold Suksesskriterier for vellykkede

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1200 Lunsj

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Velkommen til temasamlingen Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Målet for samlingen: Er å øke forståelsen for hva psykiske helseproblemer innebærer Det blir lagt vekt på hva arbeidsplassen

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1200 Lunsj

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdom, arbeid og framtidsforventninger Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdomsledighet Angitt som prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = sysselsatte og registrert

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL At alle barn har rett til det samme uansett hvor i verden de bor, engasjerer Karsten og Petra. ALLE BARN HAR RETT TIL Vi i SOS-barnebyer er kjempestolte over

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På classfronter eller It s learning For mer informasjon www.vipweb.no Skoleprogrammet

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Organisasjonen. Voksne for Barn

Organisasjonen. Voksne for Barn Organisasjonen Voksne for Barn Hvem er Voksne for Barn? Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi er en frivillig, ideell medlemsorganisasjon

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Dialogkonferansene Se hverandre - gjør en forskjell. Verktøykassa. - Verdensdagen for psykisk helse

Dialogkonferansene Se hverandre - gjør en forskjell. Verktøykassa. - Verdensdagen for psykisk helse Dialogkonferansene 2013 Se hverandre - gjør en forskjell Verktøykassa - Verdensdagen for psykisk helse 2013 1 www.verdensdagen.no Innhold Menneskene rundt meg...3 Se hverandre - gjør en forskjell...4 Prosessen

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Skei 1.juni 2017 Ung i Sogn og Fjordane 2017 Erik Iversen og Randi Vartdal Knoff Deltaking Ungdomsskular 2097 elevar, svarprosent 86 Vidaregåande skular

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

F O R E D R A G B E S T I L L E T F O R E D R A G M E D C O A C H R O G E R K V A L Ø Y FOREDRAGENE SOM GIR FORSTÅELSE, INNSIKT OG VARIG ENDRING

F O R E D R A G B E S T I L L E T F O R E D R A G M E D C O A C H R O G E R K V A L Ø Y FOREDRAGENE SOM GIR FORSTÅELSE, INNSIKT OG VARIG ENDRING FOREDRAG B E S T I L L E T M E D C O A C H R O G E R K V A L Ø Y FOREDRAGENE SOM GIR FORSTÅELSE, INNSIKT OG VARIG ENDRING Hva om stadig nye teknikker, metoder og verktøy for å '"fikse" livet eller jobben

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Oppgave. 3 ting fra veske/ sekk/ lommer. Velvære. Problem. Håp og mestring

Oppgave. 3 ting fra veske/ sekk/ lommer. Velvære. Problem. Håp og mestring Oppgave 3 ting fra veske/ sekk/ lommer Velvære Problem Håp og mestring Ungdommen nå til dags: - Er mer veltilpasset enn før - Hjemmekjære - Har et godt forhold til sine foreldre - Trives på skolen - Ruser

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer