Virksomhetsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport 2014"

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2014

2

3 VIRSOMHETSRAPPORT 2014 Bibliotek og byarkiv: Positiv utvikling Innledning Enheten leverer herved en samlet rapport for virksomheten i Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek og avdelinger i Kroken og i Tromsdalen, bokbuss og fengselsbibliotek. I samarbeid med skolene drives to distriktsfilialer på Brensholmen og Lakselvbukt. Enheten har også driftsansvar for vårt byarkiv. Viktige utviklingstrekk Til tross for innføring av e-boka i 2013, er papirboka bibliotekets mest populære vare. E-bøker utgjør mindre enn 2 % av utlånet. Det ble lånt ut bøker, en økning på 3 %. Vi forventer at papirboka i de nærmeste årene skal være vårt hovedprodukt og at e-boka blir et supplerende produkt- Hovedbiblioteket har et besøk på om lag i året. Vi befester vår stilling som det storbybiblioteket med flest besøk pr. innbygger. Biblioteket hadde en god samling av musikk på DVD. Utlånet av disse har sunket de siste årene. Musikksamlingen er derfor avviklet og biblioteket har ikke lenger dette tilbudet. Ny bibliotekplan I mars ble ny bibliotekplan behandlet i kommunestyret. Den viser retning i arbeidet med fokus på å være et inkluderende og aktivt kultur- og litteraturhus for alle. Det ble vedtatt å innføre en ordning med selvbetjente bibliotek som gir lånerne adgang alle dager fra 07 til 22. Ny barnebokbuss vil bidra til et forbedret tilbud av litteratur til barn i ytterdistriktene. Resten av året ble brukt til å forberede rutineendringer og installasjoner. Uerholdelige lån bidrar til underskudd. Lånere som ikke lever tilbake bøker, får faktura fra kommunens innfordringssystem. I fjor ble det foretatt en gjennomgang av gamle fordringer etter Mange av kravene uerholdelige. Biblioteket gjennomfører ikke innfordringsarbeidet, men tap på disse fordringene føres i regnskapet som tap. Biblioteket har derfor bokført et underskudd på om lag 1 mill. kroner. Hvem tror du at du er? Byarkivet tar også vare på kommunens historiske hukommelse. Byarkivet er arkivdepot for alle kommunale enheter. En har et stort etterslep av ikke ordnet materiale. Antall henvendelser til

4 byarkivet er økende. Vi har også fokus på klima- og temperaturproblemer i det nye arkivlokalet i rådhuset. I desember sendte NRK P3 sin morgensending fra biblioteket. Ungdom strømmet inn da dørene ble åpnet for å få med seg Her følger virksomhetsrapporter fra de ulike delene av enhetens virksomhet.

5 Bibliotektilbudet til barn og ungdom 2014 Tall om utlån og aktiviteter Utlånet av barne- og ungdomsbøker ved hovedbiblioteket økte med 5,5 % fra 2013 til Det er spesielt utlånet av skjønnlitteratur som øker. Mange skoler bestiller bokkasser fra biblioteket. I 2013 bestilte skolene 116 bokkasser fra hovedbiblioteket, i 2014 bestilte de 160 bokkasser. Det er en økning på 38 %, og dette er kanskje noe av forklaringen på hvorfor utlånet av barne- og ungdomsbøker har hatt en såpass stor økning det siste året. Det vi ikke vet er hvorfor skolene bestiller flere bokkasser. Er det fordi skolebibliotekene ikke prioriteres og blir dårligere, eller er det fordi flere lærere jobber aktivt med litteratur og lesetrening? Det første alternativet er en dårlig utvikling, mens det siste ville vært veldig bra. Utlånet av film, musikk og lydbøker går litt ned, noe som er naturlig med tanke på at DVD og CD formatet etter hvert ikke er det foretrukne. Innkjøpet av nye bøker til barn og unge gikk dramatisk ned fra 2012 til Nedgangen er dessverre videreført i Når utlånet samtidig går opp betyr det at det i perioder er lite bøker å velge i for barn og ungdom. Innkjøpet av film, musikk og lydbøker til barn og unge går også ned, men det er en planlagt og naturlig reduksjon som følge av mindre bruk og etterspørsel. I 2014 var over halvparten av alle arrangement på hovedbiblioteket rettet spesielt mot barn eller ungdom. Over 6000 barn og unge deltok på de 211 arrangementene. I tillegg stod de ansatte på barn og ungdom for 18 arrangement om barne- og ungdomslitteratur for voksne.

6 Litteraturformidling, leseaktiviterer og arrangement Formidling av barne- og ungdomslitteratur til foreldre og andre voksne Kunnskap om lesing og språk og barne- og ungdomslitteratur etterspørres av foreldre, lærere, barnehageansatte og studenter. Biblioteket tilbyr derfor ulike arrangement innenfor denne kategorien. Les høyt er et tilbud til alle 2. klasser hvor bibliotekets ansatte kommer på foreldremøtene og snakker om høytlesing og barnelitteratur. Dette tilbudet er godt tatt i mot både av lærere og foreldre og vi erfarer at det blir stor pågang etter bøkene vi snakker om og anbefaler. I løpet av året var vi til stede på 13 foreldremøter og møtte over 500 foreldre. Hvert år er biblioteket medarrangør på Ibbys barnebokforum. Dette er en kursdag for lærere, bibliotekarer og barnehageansatte hvor årets bøker for barn og ungdom presenteres. Dette er en nyttig og god måte for voksne å kunne sette seg inn i hva som rører seg på barne- og ungdomsbokfronten. Som en forlengelse av barnebokforum tilbyr biblioteket arrangementet «Årets beste barne- og ungdomsbøker». Da får også foreldre, besteforeldre og andre med interesse for god barne- og ungdomslitteratur muligheten til å få presentert bøker.

7 Fredagseventyr og andre eventyrstunder Fredagseventyret er et ukentlig tilbud til barn i alderen 3-6 år. I tillegg arrangerer biblioteket eventyrstunder under strikkefestivalen, Ordkalotten og eller på bestilling fra barnehager. Eventyrstunder en fin måte å formidle bøker, eventyr og fortellinger til de yngste barna. En eventyrstund er en kulturell opplevelse i seg selv, men dramatisering av en bildebok eller et eventyr kan også gi barna en ny inngang til litteraturen. I 2014 var det over 40 eventyrstunder med til sammen 1500 små og store tilhørere. Alle eventyrstundene produseres av bibliotekets ansatte. Eventyrstund basert på «De tre røverne» av Tomi Ungerer Eventyrstund basert på eventyret «Froskeprinsen» Eventyrstund basert på «Poka og Mina» av Kitty Crowther Johanna forteller eventyret «Skinnvotten» Boklanseringer Flere lokale forfattere legger boklanseringer til biblioteket. Dette gjelder også barnebokforfattere. I

8 2014 ble «Raggmonsteret» av Endre Lund Eriksen, «Jo vil ikke bæsje på do» av Ingrid Rødeggen og «Bim og drømmen om nordlyset» av Stine Haugseth lansert på barneavdelingen. Illustratør Endre Skandfer og ivrige barn under lanseringen av «Raggmonsteret» av Endre Lund Eriksen Barneuniversitetet Barneuniversitet er et nytt tilbud for barn, og er et samarbeid mellom UiT og biblioteket. Det er forelesninger for vitebegjærlige barn mellom 7 og 12 år. Det er lagt opp til 4 forelesinger i året, to på våren og to på høsten. Barneuniversitetet startet opp høsten 2014 med temaene marinbiologi og havet. Både foreleserne fra universitetet, biblioteket og de unge «studentene» har gitt positive tilbakemeldinger om det nye tilbudet. Først ute var Runar Gjerp Solstad om kråkebollemedisin. Foreleser: Runar Gjerp Solstad Foto: UiT

9 Andre kulturelle opplevelser I tillegg til egenproduserte eventyrstunder, fortellerstunder og bokpresentasjoner tilbyr biblioteket i samarbeid med andre, ulike kulturelle arrangement for barn og unge. I 2014 samarbeidet biblioteket med Tromsø Jazzklubb om musikkforestillingen «Prinsessa som gikk til jordas hjerte», Kulturskolen, Forut og Tromsø orkesterforening om flere konserter og Radart og Scenetekstfestivalen om ulike forestillinger. Tegneserieinteresserte fikk møte Donald-tegner Aril Midthun og noen av Finlands beste tegneserieskapere hadde workshop og pop-up utstilling på biblioteket. Tromsø orkesterforening har barnekonsert Bonanza kids spiller Til venstre: Det var fullt når Bonanza kids spilte kon Over: Fra forestillingen «Kokken, brannmannen og sjukebilen»

10 Artig å være på forestilling på biblioteket Popup- tegneserieutstilling Fra tegneserieworkshopen Prosjekt [Stærkere] psykisk helse for barn og unge [Stærkere] er et toårig prosjektsamarbeid mellom Troms fylkesbibliotek, Tromsø bibliotek og byarkiv og Lenvik bibliotek. Prosjektet ble avsluttet i mai Våren ble brukt til implementering av prosjektet i Troms fylke, gjennom deltakelse fra prosjektleder på regionale bibliotekmøter. Gjennom en presentasjon av prosjektet, deling av materiale og gode samtaler ble psykisk helse for barn og unge tema for de fleste bibliotekene i Troms fylke.

11 I tillegg har prosjektet blitt ferdigstilt, nettsidene til [Stærkere] og til På skråss er oppdatert og finpusset med tanke på et videre liv etter prosjektet. Det har vært drøftet hva som er mulig å videreføre etter prosjektperioden, og disse nettstedene skal driftes av henholdsvis Tromsø bibliotek og byarkiv og Lenvik bibliotek. Prosjektleder har evaluert nettsidene til [Stærkere] via en eksamensoppgave på HiOA. Barn og ungdom i Tromsø har vært intervjuet omkring behovet for nettsidene, og hva som kan gjøres for å forbedre dem. Det er også laget en prosjektrapport som er oversendt Nasjonalbiblioteket. Fra nettsiden til <Stærkere> Litteraturgruppe for ungdom Litteraturgruppe for ungdom er en lesegruppe for utenlandsk ungdom og tilbyr både litterære tekster, et sted å være og norskopplæring i én pakke. Det har vært ulikt oppmøte fra vår til høstsemester, grunnet nye skolekull. I gjennomsnitt over året har det vært ca 7 på hver samling. Det har vært en utfordring å få til et stabilt oppmøte i høstsemesteret og i tillegg møter det flere med dårlig utgangspunkt språkmessig. Erfaringsmessig bedrer dette seg i vårsemesteret gjennom at ungdommene da har vært her lengre og har blitt bedre i norsk. Forhåpentligvis bidrar også litteraturgruppa til at dette skjer. Gruppen har lest tekster av ulik art, både korte prosatekster, dikt og utdrag fra lengre bøker. I vår ble det gjennomført et større opplegg rundt fantasy-litteratur, eventyr og norrøn mytologi. I tillegg har biblioteket et flott samarbeid med Hålogaland teater, slik at ungdommene får se teaterforestillinger

12 gratis eller til en billig penge. I vårsemesteret var Mozart og teaterforestillingen Amadeus på programmet. Lesegruppen for ungdom Den kulturelle skolesekken DKS Biblioteket er fagsenter for litteraturdelen i DKS der 2. og 8. trinnet er målgruppe. Opplegget går over hele skoleåret. Lek og lær med ord og litteratur er litteraturprogrammet for 2. trinnet. Ca. 900 elever deltok på hovedbiblioteket, bokbussen, i Kroken og i Tromsdalen (nærmeste bibliotek) i perioden februar-april. Elevene på 2. trinnet var på bibliotekbesøk der de fikk omvisning og kunne låne bøker for å kunne notere på et lesekort. Etter å ha lest det de skulle, fikk de leseknappen. Fortellerstunden ble avsluttet med profesjonelle fortellere der elevene også laget eventyr til egen eventyrbok. Høsten-14 var det ca klassinger til bokprat på biblioteket. De har også litteraturvandring og skriveverksted i løpet av skoleåret; samarbeidspartnere her er Norsk forfattersentrum, avd. nord, Perspektivet museum og Nordnorsk Kunstmuseum.

13 Festivaler og andre årlige arrangement Lesekampanjen «Les for svingende» Etter flere år med lesekampanjer om sommeren er det nå blitt en tradisjon med Les for svingende gjennom hele sommeren. Alle som deltar premieres med fine armbånd med logo. I tillegg inviteres alle til bokfest første lørdagen i september. Der trekkes flere premier, det er saft og boller til alle og i 2014 underholdt Aspirantkoret og Treklang fra Tromsø kulturskole med sanger fra barnelitteraturen.

14 Aspirantkoret og Treklang fra Tromsø kulturskole. Foto: Kulturskolen Ordkalotten Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival - har et eget program for barn og unge. Størstedelen av dette programmet tilbys gjennom biblioteket, både på bokbussen, avdelingene i Kroken og Tromsdalen og på hovedbiblioteket. I 2014 var forfatteren av Tonje Glimmerdal og Vaffelhjarte, Maria Parr og svenske Katarina von Bredow hovedforfatterne. I tillegg fikk barn og ungdom møte lokale forfattere som Anne Bjørkli, Sigbjørn Skåden og Sanne Mathiassen. Maria Parr Foto: Siri Fjell Rasmussen Katarina von Bredow Foto: Christian Andersson

15 Anne Bjørkli Sigbjørn Skåden Sanne Mathiassen Foto: Lene Westerås Spark Barn og unge har også eget program på Poesifestivalen Spark. Ett av temaene på årets festival var grunnlovsjubileet. I samarbeid med Kongsbakken videregående skole, avd. dans og drama inviterte biblioteket 400 barnehagebarn til en danseforestillingen om Grunnlovsjubileet. Programmet inneholdt også forfattermøte med Anne Bjørkli og hennes nye bildebok om Herr Finkel. Elever fra Kongsbakken, avd. dans og drama i forestillingen om grunnlovsjubileet

16 Anne Bjørkli presenterer sin nye bok «Herr Finkel» Pepperkakebyen I desember settes pepperkakebyen opp på biblioteket. Dette er et samarbeid med Næringsforeningen og bidrar til aktivitet i sentrum. Både skoler, barnehager, bedrifter og privatpersoner engasjeres og baker kreative hus og bygninger til pepperkakebyen. Som en del av prosjektet inviteres alle barnehager til nissetog første fredag i desember. Nissetoget går fra Stortorget til biblioteket. På biblioteket fikk de rundt 200 barnehagebarna i år oppleve en forestilling med utdrag fra Hakkebakkeskogen før de kunne se på pepperkakebyen Våre ansatte Tove Nilssen og Johanna Stormbom som Bakermester og Bakergutt og Ragnhild Bekkelund som Mikkel Rev

17 Bokbussen Bokbussen er en del av teamet Barn og ungdom og jobber mot samme visjon og mål. De fysiske rammene setter selvsagt noen begrensninger, men bokbussen skal gi et fullverdig bibliotektilbud til sine brukere. Det er vel skolebarn og som får tilbud om bibliotekstjenester gjennom bokbussen. I tillegg kommer flere hundre barnehagebarn. Bokbussen Våren 2014 ble det bevilget til kjøp av ny bokbuss. Det har vært jobbet mye med planlegging av ny bokbuss, og utarbeidelse av kravspesifikasjonen. Dette arbeidet ble ferdig, og anbudet gikk ut, i desember. Fra fikk Malangseidet skole (Balsfjord kommune) igjen besøk av bokbussen. Det er ikke gjort noen endringer på stoppesteder, men noen skoler har byttet dager. Da har fortsatt alle skolene på hele Kvaløya, i tillegg til de andre distriktskolene i Tromsø og Karlsøy kommune faste besøk av bokbussen. Driftet er nå relativ høy, og det er viktig å passe på at kvaliteten på tjenesten opprettholdes. Utlånet av bøker, tegneserier, lydbøker og filmer til barn og ungdom på bokbussen i 2013 var Det er omtrent samme utlån som året før.

18 Tove Nilssen hjelper unge bokbusslånere å finne bøker Alle førsteklasser får en info-stund hver høst. «Lek og lær med ord og litteratur», DKS for 2.klasser i Tromsø kommune, gikk som vanlig av stabelen i februar/mars I forbindelse med DKS for 8 klassene, er bokbusspersonalet med som bokpratere, i tillegg til å forsyne ungdommen med litteraturen som de ønsker seg. Ordkalotten Internasjonale litteraturfestival gikk av stabelen i Uke 40. I år var det Maria Parr og Katarina von Bredow som var hovedattraksjonen for barn og ungdom.

19 Bibliotektilbudet til voksne 2014 Collage av Fribyforfatter Le Trung Thanh. Bildet laget han til velkomstfesten sin.

20 Tall om utlån Utlånet av skjønnlitterære bøker til voksne har økt med 1956 utlån fra 2013 til Dessverre er det en nedgang på 1657 utlån på faglitteratur. Utlånet på film og musikk går ned. Dette kan ha en viss sammenheng med et forandret bruksmønster som følge av ny teknologi (streaming) og tilgjengelighet. Som følge av lave utlånstall og økonomisk innstramming er derfor musikksamlingen for voksne avviklet. Deler av samlingen gis bort til Harstad bibliotek, en del legges ut for salg på høstens boksalg Vi tilbyr e-bøker til voksne. Samlingen inneholder mest skjønnlitteratur. Dette henger sammen med det som tilbys fra BS, og her er mest skjønnlitteratur å få kjøpt. Vi ser at e-bøker har slått best an hos voksne folk. Gjerne voksne som fra før er ivrige lesere, og som finner e-bok formatet enkelt og greit å ha med seg på for eksempel reise. Ingen levering synes også som en fordel blant flere. Generelt Tromsø bibliotek og byarkiv er stadig en populær arena for arrangement og hendelser med stor innbyrdes variasjon. Vi ligger midt i byen og har et godt omdømme basert på gratisprinsipp og felleseie. For dem som bruker oss er vi «torget» i byen, der man kan møtes og oppleve aktivitet sent og tidlig. Derfor får vi også mange henvendelser fra organisasjoner, forfattere og andre som vil formidle det de brenner for her hos oss. Vi strekker oss langt for å gi våre samarbeidspartnere, leietakere og besøkende så profesjonell service som mulig. Hyllevandring Vi har også i år tatt med folk ut mellom hyllene med vårt tilbud spesielt for Tromsø: Hyllevandring. Etter det første årets vellykkede utprøvinger, slo vi til med ikke mindre enn sju nyskrevne hyllevandringer i høst. Vi tilbød en vandring med Italiensk litteratur, en om arktiske reiser med tragisk utgang, en med forskjellige litterære perler for lesesirkler, en om Nobels litteraturpris, en om humor, en om Nordnorske forfattere og til sist en om bibliotekets kunst. I overkant av 200 besøkende vandret med oss mellom hyllene i 2014, og tilbakemeldingene er udelt positive. At vi selv står bak formidlingen gjør oss både stolte og glade. I løpet av våren 2015 skal vi holde kurs for bibliotekarene i Troms fylke så de kan starte opp sine egne hyllevandringer. Forfatterbesøk og lanseringer Vi har i løpet av 2014 hatt 11 forfatterbesøk/boklanseringer med 268 besøkende. I tillegg kommer de to festivalene SPARK! og Ordkalotten.

21 Mange av arrangementene har hatt få besøkende, og det kan være en ide å vurdere formen på disse arrangementene. Lokale, kjente forfattere som Herman Kristoffersen/Lone Lein og Asbjørn Jaklin, og rikskjendiser som Per Fugelli drar opp snittet på antall besøkende, og gjør nok innsatsen verdt oppmøtet. Dette er samtidig en diskusjon som vi stadig må ta: hva skal avgjøre om arrangementet er liv laga; er det antall mennesker i salen, hvor aktuell forfatteren er, hvor lokal/nasjonal/internasjonal hun er, kvaliteten på det som foregikk; hva er og hvem bestemmer kvalitet? Uansett er det interessant å legge merke til at de forfatterbesøkene som trekker flest folk, gjerne er kommet i stand etter forespørsler fra forlagene. Disse har vi ofte god tid til å markedsføre og det er gjerne kjente forfattere. I år har vi hatt diverse besøk: Silke Forlag og suksessforfatter Karin Bjørset Persen (fra Lakselv) kom for å presentere Nedlagte brudepiker, en roman om gode venninner, kjærlighet og en nedleggingstruet hjembygd. Den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen ga ut på eget forlag KEVISELIE, en bok med tittelen PÅ KUNSTENS STED. Han lanserte denne på Tromsø Bibliotek. Professor emeritus Jakob Meløe sa noen ord om utgivelsen. Hisham Bustani har markert seg som en lovende og innflytelsesrik stemme i den arabiske litteraturen. Han ble nylig presentert som en av Jordans seks fremste forfattere av den UK-baserte nettsiden The Culture Trip. Han er også politisk kommentator og aktivist, og har publisert artikler i en rekke arabiske og internasjonale aviser og tidsskrifter. Hisham samtalte med Ingrid Baltzersen og leste utdrag fra tekstene sine i engelsk oversettelse. Arrangementet var et samarbeid med Norsk Forfattersentrum. Birger Amundsen (m.a. redaktør av Svalbardsposten) fortalte fra sin bok Uten nåde Isbjørn og mennesker på Svalbard, om menneskets jakt på isbjørn, med alle tenkelige midler. Gjennom å skildre de fem ulykkene der mennesker er drept av isbjørn på Svalbard de siste tiårene, gir Birger Amundsen et levende og intenst innblikk i forholdet mellom bjørn og mennesker. Det er også en historie om ensomme jegere, brutale avlivningsmetoder og jakt på profitt. Asbjørn Jaklin lanserte sin nye krimbok Rød sone på biblioteket, med godt oppmøte som vanlig. Boka henter sin handling blant annet fra Tromsø og den kalde krigen. Som del av programmet til festivalen «No siesta. Fiesta!», leste Herman Kristoffersen og Tone Lein fra sin bok Til verdens ende. Kåre Karlstad lanserte Kald krig varme mennesker. Ny pomorhandel med Sovjet Russland I denne personlige beretningen gir gründeren Karlstad et sjeldent historisk innblikk i forholdet mellom Vesten og Sovjet-Russland i en viktig brytningstid. Per og Aksel Fugelli delte «Litterær matpakke» med oss. Far og sønn samtalte om boka Per. Glimt fra min far av Aksel Fugelli, som er en lang samtale mellom far og sønn. Uten å vike unna vanskelige spørsmål går de gjennom farens liv en siste gang. Arrangementet og samtalen var trivelig og gjennomført av de scenevante herrene.

22 På tampen av året banket Tromsø-jenta Sigrid Mogård på porten og spurte om å få lansere boka Mitt Afrika opplevelser fra sykkelsetet. Mogård deltok på Tour d Afrique våren 2014, hvor hun syklet på langs gjennom Afrika. Turen er en av verdens lengste og tøffeste sykkelturer. Vi ble definitivt imponert! Foredrag & seminar Vi har hatt en handfull foredrag av ymse karakter i løpet av året. Jeg nevner noen av dem: I forbindelse med utstilling om Thor Heyerdahl, fikk vi også et foredrag av markeds- og kommunikasjonssjef Halfdan Tangen jr fra Kon-Tiki Museet. Vi hadde besøk av biskop Munib A. Younan som snakket om fredsprosessen i Palestina og balanserte med Hallgrim Berg som kom og snakket om sitt syn på Europa. I forbindelse med Tromsø internasjonale kirkefestival hadde vi debatt om joik i kirka og senere fikk vi foredrag om skeive samer og den dobbelte minoritet. Også i år har biblioteket vært scene for Internasjonalt seminar. 25 seminarer har tiltrukket seg 1918 publikummer. Dette er et av bibliotekets viktigste samarbeidspartnere. Internasjonalt seminar har siden høst 2012 hatt biblioteket som arrangørsted. Bokdykk Vi markerte 70-årsdagen for senkinga av Tirpitz med besøk av forfatter Ingrid Storholmen som fortalte om sin nylig utgitte roman «Tirpitz». Vi inviterte også historiker Fredrik Fagertun til å bidra med sin kunnskap og fikk bilder fra Tirpitzmuseet v/ Leif Arneberg. Henvendelsen fra forlaget med tilbud om å samtale med Ingrid Storholmen kom bare 14 dager før arrangementet, og dette var knapp tid å forberede seg på før bokbadet. Arrangementet var godt besøkt (54 stk). Publikum hadde høy snittalder og over gjennomsnittlig stor interesse for krigshistorie.

23 Tirpitz med «Zebra-krigsmaling» til venstre. Til høyre ligger Tirpitz senket og i ferd med å kuttes opp. I forgrunnen ser vi et av bombekraterne på Håkøya. Skrivekurs for alderspensjonister For femte gang ble skrivekurset for alderspensjonister arrangert, denne gangen som «videregående» kurs for tidligere kursdeltakere. Dessverre ble Rebekka Brox Liabø, som har holdt de fire foregående kursene, sykmeldt da kurset skulle holdes. Det ble satt opp en vikar i hennes sted, Ron Røstad, som ikke hadde erfaring med skrivekurs for denne aldersgruppen. Det gikk seg til etter hvert, mye fordi vi fra bibliotekets side hadde erfaring fra kursene før og hjalp til med både planlegging og undervisning av kursdeltakerne. Dette var det siste kurset i kreativ skriving for alderspensjonister vi ser for oss i overskuelig framtid, siden den Kulturelle spaserstokken ikke har kontaktet oss for videre samarbeid. Skrivekurs er likevel et godt verktøy for å formidle litteratur, med bruk og diskusjon omkring litterære virkemiddel i tekster vi henter fra boksamlinga. Skriv for svingende Også i år har vi arrangert skrivekonkurransen «Skriv for svingende». Årets tema var «Lykke», og resulterte i 33 bidrag som juryen fra Kultur og Fakta vurderte og premierte. Til premier fikk vi overnatting for to personer på Rica hotell, skrivekurs på Ordkalotten litteraturfestival og en bokpakke fra Bokhuset Libris. Utdelingen foregikk i forlengelsen av «Ferske bøker» på Ordkalotten.

24 Ordkalotten Også i år var Tromsø bibliotek arena for arrangement under Ordkalotten internasjonale litteraturfestival. Barneavdelingens «Bang!» har et samarbeid med festivalen på programsiden, mens samarbeidet på voksenavdelingen begrenser seg til å være arena/vertskap for ettermiddagsarrangement. Unntakene er åpningen av festivalen og programposten «Ferske bøker», som er et samarbeid mellom Norsk forfattersentrum og biblioteket. Arrangementene på biblioteket er godt besøkt og vi er glade for at vi har ansvar for gjennomføringen av dem. I år hadde vi besøk av Marie Amelie, Amal Aden, Erling Kittelsen, Marit Lund Bødtker og Knut Olav Åmås. Ferske bøker Programposten «Ferske bøker» under Ordkalotten ble arrangert for fjerde år på rad. Tre dager på rad inviterer vi de forfatterne som har gitt ut bøker i løpet av året til å lese, og til dette inviterer vi vgsklasser. Vi søker forlagene om støtte til honorar, og reise/opphold er allerede dekket, så dette arrangementet er uten utgifter for oss. Det møtte 160 stk til sammen til de tre dagene. Disse var med i 2014: Torsdag 2. oktober : Eivind H. Evjemo: "Velkommen til oss", Sanne Mathiassen: "Bare en time til", Asbjørn Jaklin: "Rød sone", Sigbjørn Skåden: "Våke over dem som sover", Hanne Aga: "Snart er møtet over" (lest av Liv Lundberg) Fredag 3. oktober: Katarina von Bredow: "Du & jeg", Sylvi Inez Liljegren: "Amiras palestinske, jøkken", Kjersti Kollbotn: "Isbrann", Olava Bidtnes: "Blaff", Øyvind Berg: "Gjennom mørketida" Lørdag 4. oktober: Maren Uthaug: "Sånn ble det", Aasne Linnestaa : "Opphold", Easterine Kire: "When the river sleeps", Marit Lund Bødtker: "Dødsdømt nr. 989", David Vann: "Goat mountain" Levende bøker Under Ordkalotten internasjonale litteraturfestival 2014 kunne du møte «Time has fallen asleep in the afternoon sunshine»; seks personer som hadde lært

25 seg hver sin bok utenat. Sammen utgjorde de en boksamling av levende bøker. Bøkene oppholdt seg i biblioteket mens de satt i stoler, vandret rundt, leste papirbøker og snakket med hverandre. Hele tiden klare til å møte en leser som plukket den ut. Boken tok deg med til en plass eller et sted i biblioteket, eller en spasertur ute, mens den resiterte sitt innhold. Konseptet, som er utarbeidet av Mette Edvardsen, ble første gang presentert i Belgia i 2010, og har siden vært satt opp over store deler av Europa i tillegg til i Palestina. Edvardsen har fått gode kritikker over alt hvor det har vært oppført, og superlativene har sittet løst. Kulturnatt For første gang ble «Kulturnatt» arrangert i Tromsø sentrum. Kulturinstitusjoner og kulturaktører i hele byen tilbudte forskjellige opplevelser gratis til byens befolkning. Tromsø bibliotek hadde åpent til kl og tilbød besøk i Byarkivet og konsert med et soul-ensemble. Det var mye folk ute i gatene, og dette er en mulighet til å invitere byens folk inn gjennom dørene våre. Vi hadde invitert et soul-kor som vår aktivitet denne kvelden. Vi telte 90 besøkende til deres innslag. «Kulturnatta» er tenkt gjennomført hvert år på samme tid. Teaterbesøk Hålogaland Teater sender gjerne skuespiller, aktuelle regissører og andre for å fortelle om stykkene de setter opp. Vi har etter hvert en god rutine på hvordan vi planlegger våre felles arrangement, men jeg må innrømme at favoritten Heidi Lekang savnes når hun har permisjon. I løpet av 2014 fikk vi besøk av HT med forskjellige stykker. Danser og koreograf Simone Grøtte og komponist Herman Rundberg fikk tilgang til autentiske lydopptak fra 50 til 90-tallet, og med utgangspunkt i disse opptakene laget de en forestilling om Johan Kaaven, om deres forhold til den nordnorske fortellertradisjonen, overtro og Kaaven selv. Nordnorske fortellinger er alltid populært, og de 35 som møtte, var fornøyde. Skuespillerne Espen Mauno (Mozart) og Svein Harry S. Hauge (Salieri) inviterte publikum til samtale om hvordan det er å portrettere slike myteomspunne personer som så til de grader satt sitt preg på ettertiden. Det var sørgelig få som takket ja til invitasjonen (6 stk) Den internasjonalt anerkjente koreografen Jo Strømgren var tilbake på biblioteket for å fortelle om sin nyeste forestilling. Denne gangen fikk vi oppleve noe så sjeldent som en danseteaterfarse med utgangspunkt i selve hjertet til det lokale demokratiet i bygde-norge, nemlig samfunnshuset. Både dramaturg Tale Næss og publikum var starstruck. Bilde: Dramaturg Tale Næss i samtale med Jo Strømgren.

26 Scenetekstival/ Dramanatt I samarbeid med Scenetekstivalen hadde vi for første gang på Tromsø bibliotek et arrangement som varte en hel natt. Vi feiret natt til 1. mai med en unik happening: OSV av Johan Harstad ble framført for første gang offentlig i sin helhet. OSV er resultatet av forfatterens år som husdramatiker på Nationaltheatret. En redigert versjon ble presentert på Teatret på Torshov året før. Teksten er gitt ut i bokform på Gyldendal, og fikk strålende kritikker. Hele tolv skuespillere og musikere leste Harstads drama om moderne krigshistorie og menneskers manglende evne til å ta lærdom av den. Publikum satt og lå rundt i sofaene våre og underveis kuttet vi grønnsaker til suppe som ble spist som nattmat. Scenetekstivalen hadde ansvar for økonomi og for å engasjere skuespillerne. Biblioteket tok seg av å tilrettelegge for den praktiske gjennomføringen i barneavdelingen. Arrangementet var en spesiell opplevelse for dem som var til stede, både skuespillere og publikum, til sammen ca 40 mennesker. Westers favoritter Under Scenetekstivalen var også teatersjef ved HT, Nina Wester, invitert til å fortelle om sine favoritter blant skuespill. Teatersjefen er velformulert og gjennomtenkt når hun henvender seg til publikum, noe det gode oppmøtet gjenspeilte.

27 Utstillinger

28 Drama til folket I forbindelse med Scenetekstivalen laget K&F og lokalsamlinga, i samarbeid med Ferske Scener og HT, en utstilling som viste nordnorske dramatikere de siste 115 år. Vi gikk gjennom hva vi har på huset for å finne tekster og fikk manus som Ferske Scener og HATS har i sine eier (delvis originale manus som skuespillerne har gjort notater i). Vi lånte sceneeffekter og plakater fra HT og Ferske Scener. Utstillingen ble åpnet av Ragner Olsen og stod under hele Scenetekstivalen. Gjenreisningsmuseet I forbindelse med 70-årsmarkeringen for brenningen og evakueringen av Finnmark og Nord- Troms på slutten av 2. verdenskrig, fikk vi tilbud om en vandreutstilling. «Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet» formildet de historiske hendelsene fra vitners synsvinkel og mennesker i flukt. Utstillingen ga nye perspektiver på tidsepoken og var basert på nyere forskning. Gjennom tekst og bilder ble de ulike hendelsene formidlet; dokumentasjon på myndighetenes hastige organisering i en kaotisk situasjon og tidsvitners beretninger. Den store utstillingen var laget av Gjenreisningsmuseet i Finnmark og Nord-Troms, og Tromsø bibliotek og byarkiv fikk låne den fram til jul. Vi hadde også en utstilling med litteratur knyttet til tema i vandreutstillingen, hvor vi hele tiden måtte fylle på fordi bøkene ble lånt ut. Før vi takket ja til utstillingen var vi usikre på om vi ville påta oss å montere den i våre lokaler. Vi har flere ganger hatt utfordringer knyttet til store utstillinger fordi lokalene ikke nødvendigvis egner seg. Vi gjorde likevel vårt ytterste for å få det til denne gangen fordi tema er så viktig og aktuelt. Utstillingen var også godt besøkt. Vi skulle også gjerne hatt arrangement knyttet til tema på huset. Dette er lettere å få til når vi er varslet i god tid før slike utstillinger kommer. Men dette er selvfølgelig også et økonomisk spørsmål, siden foredragsholdere gjerne tar honorar for sine tjenester.

29 Diverse/konserter Rebekka Konc og Easterine Kire har hatt et musikk arrangement med musikkinnslag- og stiler fra ulike deler av verdenen. Rundt sommertider hadde vi besøk av to ulike danske kor, som ga hver sin korkonsert bestående av kjente klassiske verk. Samarbeidspartnere Ordkalotten, Norsk Forfattersentrum, RADART/Rådstua, HT, TV-aksjonen, Bokhuset Libris Ordkalotten er den store årlige litterære begivenheten i Tromsø. Vi har formiddags- og ettermiddagsarrangement hos oss, og vi er vertskap på vegne av festivalen. Samarbeidet med barneavdelingen er nært, mens det på voksensiden er mer som et lokalitets-samarbeid. Vi velger å sette dette på kontoen til «stadig nye daglige ledere» i festivalen, men håper festivalen i fremtiden

30 vil se nytten av et nærere samarbeid. FN sambandet og Internasjonalt seminar er en viktig samarbeidspartner. Tromsøs befolkning tilbys hver torsdag, vår og høst, aktuelle og viktige foredrag og seminar. Her settes viktige spørsmål på dagsorden. Disse seminarer er blitt en mangeårig tradisjon og spiller en viktig samfunnsrolle. Norsk Forfattersentrum er en naturlig samarbeidspartner, siden de har nær kontakt med forfattere og gjerne samarbeider med oss om arrangement på biblioteket. Vi legger gjerne planer sammen i god tid før programmet for halvåret lages og bruker hverandre til å spille ball. Hålogaland Teater har vi et vinn-vinn samarbeid med, der HT får vist smakebiter av sine stykker og vi får foredrag og samtaler om samtidsdramatikk. Vi ser fram til fortsettelsen. RADART/ Ferske Scener er en relativt ny samarbeidspartner, selv om vi har hatt deres adventsutstilling RADVENT hos oss et par år. I år valgte de å henge bildene et annet sted, siden de ennå var rystet etter en nestenulykke i fjor. RADART er en løst sammensatt organisasjon av kunstnere som jeg har prøvd å få «i tale» de siste årene. Ønsket er at de vil bruke biblioteket som arena for visninger og samarbeid om arrangement. I år har vi kommet litt nærmere. Bokhuset Libris tipser oss ofte om forfattere/bøker vi kunne gjøre noe med. Vi bruker våre nettverk til å informere og invitere til de arrangementene vi samarbeider om. Et stødig samarbeid. For tredje år på rad har vi samarbeidet med TV-aksjonen om arrangement og utstillinger på biblioteket i forbindelse med NRKs TV-aksjon. I år var organisatorene tydelig dårlig organisert, for vi måtte stadig drive brannslokning og avtaler ble ikke fulgt opp. Videre samarbeid bør vurderes nøye om vi får henvendelse igjen. SPARK poesifestival Ola Bremnes under årets SPARK! Tromsø poesifestival Poesifestivalen SPARK! som er bibliotekets lyriske hjertebarn ble avholdt for tredje gang februar Festivalens 14 arrangementer for både voksne og barn ble besøkt av til sammen 1000 publikummere. Alle hendelsene (unntatt poesi-slam, dvs. dikt-opplesings-konkurranse)

31 inntraff i bibliotekets lokaler. Selve gjennomføringen forløp relativt knirkefritt. Vi håper dette kan bli et (så godt som) årlig arrangement, for å løfte fram en under-kommunisert sjanger. DET FLERKULTURELLE BIBLIOTEK Samarbeidsavtale med Voksenopplæringa i Tromsø Tromsø bibliotek er veldig glad for å ha den nå mangeårige samarbeidsavtalen med Voksenopplæringa. Det gir oss en uvurderlig kunnskap om flerspråklige bosatt i kommunen, noe som hjelper oss i arbeidet med å yte disse målgruppene gode tjenester. Vi tilbyr omvisninger, litteraturformidling og bokdepoter. I tillegg samarbeidet vi i 2014 om prosjekter som diktoversettingsverksted under bibliotekets poesifestival og Levende bøker (publikum får i samtale møte ei levende bok fra et annet land) under Internasjonal uke. Litteratur/lesegrupper for flerspråklige Biblioteket driver 3 litteraturgrupper for disse målgruppene: ei for flerspråklige menn, ei for kvinner og ei blandet gruppe for ungdom. Her leses tekster på norsk med varierende vanskelighetsgrad og samtales om tekst og tema. Disse gruppene fungerer både som et sosialt møtested, som norsktrening og som litteraturopplevelse for deltakerne. Leksehjelp 3 dager i uka er det leksehjelp på biblioteket. Røde Kors har ansvar for organisering og drift, mens biblioteket stiller lokaler til disposisjon. Leksehjelpa er et tilbud for barn fra 11 år, for ungdomsskoleog videregående skoleelever og for elever fra Voksenopplæringa som ønsker hjelp med ungdomsskole- og videregående skoles pensum. Årlig informasjonsdag Også i år deltok biblioteket med stand på den årlige flerkulturelle informasjonsdagen som Voksenopplæringa og Interinfo arrangerer i november. Her blir lag, foreninger og organisasjoner invitert til å presentere seg selv for fremmedspråklige elever i kommunen. Språkpraksis Biblioteket har gjennom prosjektet FIA (flerspråklig i arbeid) ved Tromsprodukt hatt flere språkpraktikanter i Mediesamlinga Biblioteket kompletterer fortløpende sin fagboksamling av lærebøker, grammatikker, ordbøker og språkkurs med lydmateriale innen norskopplæring. I tillegg utvider vi stadig samlinga av skjønnlitteratur på forskjellige språklige nivå for å styrke norskkunnskapen og leselysten til de aktuelle målgruppene.

32 Innkjøp av bøker både for barn og voksne på arabisk, persisk og somali gjennom den felles innkjøpsordninga ved Det flerspråklige bibliotek på Deichmanske i Oslo fortsetter. Det er viktig for den kulturelle identiteten at bibliotekets brukere også har tilgang til bøker på eget språk. PC-bruk Bibliotekets pc-er, scanner, printer og trådløse nett brukes flittig av denne målgruppa. Vi tilbyr også fulltekstversjon av aviser på mange språk på tre pc-er øremerket for dette. Sosialt møtested Biblioteket er en populær og viktig møteplass og et sted for kunnskapsinnhenting for mange av våre nye landsmenn i Tromsø, både nyankomne og etablerte. Her møtes de for å prate, spille sjakk, holde kontakt med hjemlandet via pc, benytte leksehjelpa og etterspørre informasjon på mange områder. Utfordringa ligger i fortsatt å utvikle biblioteket slik at det kan opprettholde sin status som et kjernepunkt i byen for denne gruppa. Det kommer stadig nye brukere til fordi det kontinuerlig bosetter seg mennesker fra andre land her, med ytterst forskjellig bakgrunn og dermed forskjellige behov. Biblioteket ønsker sterkt å bidra til integrering, men også til muligheter for å kunne fylle menneskers behov for forankring i egen kultur gjennom språk, litteratur og sosial aktivitet i forskjellige former. Virksomhetsrapport Tromsdalen bibliotek 2014 Personal: Tromsdalen bibliotek har 2 hele stillinger,- en fagleder (bibliotekar) og en konsulent / forteller. I tillegg har Tromsdalen bibliotek gode erfaringer med språkpraksiskandidater fra Tromsprodukt, avdeling FIA (Flerspråklige i arbeid). Vår kinesiske språkpraksiskandidat avsluttet sin kontrakt sommeren Fra mai 2014 fikk vi en ny, kvinnelig kandidat fra Afghanistan som vi har kontrakt med til mars Språkpraksiskandidatene deltar i praktiske gjøremål som rydding i hyller, merking av medier samt annet daglig arbeid. De er til stor hjelp for biblioteket samtidig som vi opplever at språkferdighetene deres forbedres og innsikten i norsk arbeidsliv utvides. Samarbeidet med FIA er en vinn-vinnsituasjon for alle som vi derfor ønsker å fortsette med i framtida.

33 Spesielle utfordringer i 2014: Høsten 2014 var en svært utfordrende tid for Tromsdalen bibliotek. På grunn av utbygging av butikken var det svært mye byggestøy fra september og til vi måtte stenge Biblioteket hadde stengt fram til I denne tida ble også våre lokaler utbedret, blant annet med nytt elektrisk anlegg, ny ventilasjon, mere lys og nytt kjøkken. Personalet jobbet stort sett på hovedbiblioteket denne måneden, men fagleder pendlet også mellom bibliotekene med bokkasser for å få unna arbeid som ellers ville hope seg opp, som for eksempel innleveringer og reservering av bøker. Siden de som drev med oppussingsarbeidet på bygget disponerte våre lokaler som pauserom, kunne det være svært så folksomt her til tider. Når fagleder var til stede i Tromsdalen, fikk lånerne personlig beskjed om aktuelle åpningstider hvis de hadde materiale til avhenting. I forkant og etterkant av denne stengeperioden var det også større dataproblemer på Tromsdalen bibliotek enn vanlig. Siden biblioteket over lengere tid var uten internett og dermed Bibliofilsystemet, måtte alle utlån, innleveringer og reserveringer skrives ned for hånd og deretter tastes inn manuelt på Hovedbiblioteket. Veiledningstjenesten var også svært begrenset i denne tida. Dessverre varte denne perioden lenger enn forventet, noe som gjorde at arbeidsdagene kunne være både frustrerende og slitsomme. Utlån og besøk: Utlån 2013: Utlån 2014: Dette er en nedgang på 3419 medier. Dette tilsvarer omtrent det vi tapte i perioden vi holdt stengt. I 2013 lånte vi ut 3538 medier i tilsvarende periode. Uten byggeaktivitet med stenging,

34 byggestøy og manglende datalinjer, er det grunn til å tro at det ville vært en liten økning i utlånet i forhold til året før. Flere og flere skoleklasser ønsker bokkasser for å ha i klasserommet. I 2014 ble det plukket ca 70 bokkasser til skolene. 116 ulike lånekort som tilhører skoleklasser og barnehageavdelinger ble brukt på Tromsdalen bibliotek dette året. Den mest aktive lånegruppa på Tromsdalen bibliotek er likevel voksne lånere fra 41 år og eldre. Veldig mange av dem bruker også aktivt vår veiledningstjeneste, noe vi setter enormt pris på. Men de som bruker lokalitetene mest på dag- og ettermiddagstid er barn i årsalderen. Vi hadde en del støy- og uroproblematikk da mange var samlet her etter korte skoledager, men sammen har vi funnet gode løsninger på dette. At støynivået er dempet har også medført at flere og flere av barna nå bruker biblioteket mer aktivt som arena også til lekselesing og ikke bare til spill og et sted å være. Vi alle, både barn og voksne, setter pris på denne positive utviklinga og vi vil sammen jobbe aktivt for at biblioteket skal fortsette å være et hyggelig sted for alle.

35 Arrangementer: Biblioteket har hatt stor pågang fra barnehager og skoleklasser som ønsker fortellerstund eller bokprat. Vi er meget fornøyd med at vi har et eget eventyrrom med plass til barn. Den enkelte skole eller barnehage tar selv kontakt og avtaler tid. Det tilbys eventyrstund også for 1- og 2-åringene i barnehagene. Det har blitt fortalt hele 40 ulike fortellinger på Tromsdalen bibliotek dette året, alt fra gamle folkeeventyr til dramatiserte billedbøker og selvproduserte historier. Ofte ønsker barnehagene et spesielt tema for fortellingene. Så langt det lar seg gjøre blir disse ønskene oppfylt. Antall arrangementer i 2014 var 76. Det var 5 flere enn året før til tross for perioden med stenging og byggestøy. Det var 43 arrangementer i vårhalvåret, men bare 19 i høsthalvåret, og det sier sitt. Et «normalt» år ville betydd en kraftig økning i antall arrangementer. Til sammen var det 1436 tilhørere på arrangementene i Tromsdalen. Det var 48 barnehagegrupper og 27 skoleklasser, derav 4 grupper fra SFO. Alle bortsett fra to ble gjennomført med interne krefter. Alle 2. klassingene fra Tromsdalen og Reinen kom på to bibliotekbesøk i anledning Den kulturelle skolesekken. Særlig stas var det å få lov til å lage sitt eget eventyr sammen med en forteller. Når elevene har lest 10 bøker hver, får de leseknappen og et diplom. På Samefolkets dag 6. februar var en av de ansatte på besøk i en barnehage og fortalte samiske eventyr. Det var andre år på rad at barnehagen tok kontakt og inviterte fortelleren dit i stedet for å be om eventyrstund på biblioteket. Det var en veldig hyggelig opplevelse og barna var stolte over å få vise fram barnehagen sin til henne de kjente så godt fra tidligere eventyrtimer. Under Ordkalotten hadde biblioteket besøk av forfatteren Maria Parr for hele 4.-klassetrinnet ved Tromsdalen skole. Hun holdt to flotte forestillinger til tross for ekstra mye byggestøy under forfatterbesøket. Fortelleren/konsulenten på Tromsdalen bibliotek jobber også tett sammen med barne- og ungdomsteamet på Hovedbiblioteket og har bidratt på 27 arrangementer på Hovedbiblioteket

36 eller på skolene, slik som Fredagseventyret, Les Høyt-prosjektet og Den kulturelle skolesekken. Det arbeidet som gjøres når det gjelder kultur- og litteraturformidling for barn ved Tromsø bibliotek med filialer, har blitt godt kjent også utenfor Tromsø. Da «Kykeliky-konferansen», (Kulturskolerådets seminar med fokus på kultur for de yngste) ble avholdt i Tromsø, fikk Bibliotek og byarkiv en forespørsel om noen derfra kunne tenke seg å holde et innlegg om eventyrstunder for barn i bibliotek. Det ble Tromsdalen bibliotek som tok på seg oppdraget. Det er både givende og viktig å få lov til å bidra med kunnskap om formidling til andre som jobber med barn. Tromsdalen biblioteket driver også med kultur- og litteraturformidling for voksne. Lederen i Tromsdalen er tilrettelegger og hovedansvarlig for tekstutvalg og møtene i Litteraturgruppa for flerspråklige kvinner som møtes på Hovedbiblioteket hver mandag gjennom hele året. I 2014 hadde gruppa til sammen 22 møter, inkludert 2 teaterbesøk. Hun er også representert i prosjektgruppa for de årlige «Demensdagene» hvor hun er medansvarlig for programmet samt arrangementene på biblioteket og Verdensteateret. Det er også hun som gjør innkjøp og promoterer filmer og bøker om demens før, under og etter arrangementet. Begge disse arrangementene gjøres i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Samlingsutvikling, synliggjøring og visjoner: I forbindelse med planlegging og forberedelse til at biblioteket skal få utvida åpningstilbud i 2015, har vi gjennom 2014 gått gjennom hele den aktive samlinga og deler av magasin for å kassere samt RFID merke alle mediene. Dette har vært en omfattende og møysommelig prosess siden Tromsdalen bibliotek har en stor og til dels gammel samling. På grunn av manglende utstyr, i tillegg til stenging over lang tid, har vi ikke kommet så langt som vi ønsket, men medier som skal være tilgjengelig for publikum utenom åpningstid er stort sett klargjort. Men fremdeles er det mye kasseringsarbeid som står igjen, særlig på magasin, noe som derfor vil bli intensivert i 2015 når det nye tilbudet er satt ordentlig i system. Det er også ønskelig å bli bedre på utstillinger og synliggjøring av samlinga slik at lånerne lett finner fram når de benytter lokalene utenom åpningstid. Formidlingsarbeidet er en stor og viktig del av Tromsdalen sitt virke. Dette gjelder så vel planlagte arrangement som veiledning over skranke. Konsulenten har derfor deltatt på flere

37 boklanseringer og tilstelninger i regi av ulike forlag, noe som er viktig med tanke på god og oppdatert litteraturformidling. Den store responsen og de gode tilbakemeldingene biblioteket får av skoler og barnehager på fortellerstunder og andre litterære arrangement, tilsier at disse tilbudene vil fortsette med uforminsket tyngde i Det samme vil utlån av depot til skoler og barnehager. Vi er spente på 2015 og hvilke utfordringer som kommer med utvida åpningstider. Gjennom høsten 2014 har vi informert om det nye åpningstilbudet som skal innføres, og mange lånere stiller seg positive til dette. Men Tromsdalen bibliotek har en høy andel eldre lånere som bruker våre ulike tjenester, og hos dem er ikke interessen like stor. De gir klart uttrykk for at de ønsker å møte personalet, ikke bare for hjelp til lån av bøker, men også for en hyggelig prat. Mange av disse lånerne har i tillegg spesielle låneønsker hvor bøkene kan være plassert på magasin, de finnes bare på hovedbiblioteket eller de må lånes inn fra andre bibliotek. Vi har derfor en klar målsetting om at alle lånere, unge og eldre, de som vil bruke det nye tilbudet og de som heller ønsker å komme i betjent åpningstid, fortsatt skal oppleve at Tromsdalen bibliotek er et trygt sted de kan besøke for å få oppfylt sine litterære, kulturelle og sosiale ønsker. VIRKSOMHETSRAPPORT KROKEN BIBLIOTEK 2014 Personale: Avdelinga har 2 hele stillinger. En fagleder (bibliotekarog en sekretær/konsulent, delt på to stillinger. Arrangementer/klassebesøk/eventyrstunder: Kroken bibliotek sine lokaler er ikke store. Men vi er fornøyde med at vi likevel klarer å få til noen aktiviteter. Vi er alltid to på jobb, da kan en passe skranken mens den andre tar ansvaret for et arrangement. Det kan være klassebesøk, eventyrstund eller strikketreff. Antall ansatte og størrelsen på lokalene setter begrensninger for hvor mye aktivitet vi kan få til. Vi har en sofakrok og kan rigge til 20 klappstoler, det gjør at vi kan ta i mot en hel skoleklasse av gangen. Men da er biblioteket fullt, og vi må oppfordre andre om å vente med å bruke biblioteket. Når vi har eventyrstund kan vi bare ta i mot små grupper, men det synes vi egentlig er fint. Da får vi god kontakt med hvert enkelt barn. Den kulturelle skolesekken for 2. trinnet. Lek og lær med ord og litteratur. Seks grupper fra 2. trinnet fra Skjelnan, Lunheim og Krokelvdalen skoler var på biblioteket i februar i forbindelse med DKS. Alle gruppene besøkte biblioteket to ganger, i februar for bokprat, og i april for fortellerstund.

38 Eventyrstunder. Vi arrangerer eventyrstunder for alle barnehagene i Kroken. Det har etter hvert blitt et populært tilbud. Vi forteller eventyr, synger og leser for ungene. I 2014 hadde biblioteket besøk av grupper fa Kroken kommunale barnehage, Lunheim, Skjelnan og Steinberget barnehage. De fikk blant annet høre om Ludde som koker suppe til alle vennene sine. Til sammen hadde biblioteket 23 eventyrstunder i Annen hver mandag arrangerer biblioteket Strikketreff i sofakroken vår. Hver gang har vi satt opp eget tema hvor det kommer en invitert gjest. Temaene i løpet av 2014 har for eksempel vært kontstrikking og nålebinding. Strikketreffene er blitt veldig populære, med godt oppmøte. Vi arrangerte 17 strikketreff i Annen virksomhet: Vi deltar på DKS for 8. trinnet. Vi snakker da om bøker til elever på 8. trinnet på hovedbiblioteket. Vi traff da elever fra mange skoler i kommunen, også fra Kroken skole. I forbindelse med Ordkalotten hadde biblioteket besøk av forfatter Katarina von Bredow. Omtent førti 7.klassinger fra Skjelnan skole fikk møte henne. Vi plukker bokkasser til grunnskolene med tilknytning til avdelingen. Vi har depoter med bøker på helsestasjon, sykehjem, kirke, legekontor og tannklinikk. Biblioteket brukes (daglig og ukentlig) av elever både fra ungdomskolen og barneskolene i området. Særlig elever fra Innføringsklassen på Krokelvdal skole er flittige i å bruke biblioteket. De låner bøker og spiller på XBOX.

39 Utstillinger. Vi har en stor utstilling som vi bytter ut omtrent en gang i måneden. I Avdelingen hadde sommerstengt i 6 uker. Det var også stengt i romjula. Avdelingen kasserer bøker jevnlig. Og vi har som mål at noen bøker skal stå med fronten ut på alle hyller. Datamaskin/XBOX og nettverk Vi har en PC som publikum står fritt til å bruke. Biblioteket har også en XBOX som brukes mye til spilling av dataspill og til å se film Vi har trådløst nettverk.

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Som første fylke i landet, innførte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Bibliotek og byarkiv et tilbud om lån av elektroniske bøker. Nå kan brukerne låne bøker

Detaljer

53 foredrag og 32 skjønnlitterære arrangement

53 foredrag og 32 skjønnlitterære arrangement 53 foredrag og 32 skjønnlitterære arrangement 2. verdenskrig [9] Elisabeth Johansen & Asbjørn Jaklin Gjenreisningshus [2] Ingebjørg Hage Trolldomsprosesser [4] Liv H. Willumsen Hvorfor feirer nordmenn

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek KROKEN bibliotek høsten 2016 Kroken bibliotek Biblioteket holder til inne på Kroken skole, og er åpent for alle. Hos oss får du nye bøker, romaner, faktabøker, bildebøker, tegneserier, lydbøker og barne-

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009 Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009 Innledning: Tromsø bibliotek og byarkiv søkte høsten 2007 om prosjektmidler fra

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Inngangsparti Åpent, luftig, STORT! Litt wow-følelse når en kommer inn. Infotavle til venstre ved inngangsdøra

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Lesegnist bok i praksis

Lesegnist bok i praksis Lesegnist bok i praksis Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Jonas og Sondre har møtt kongen på biblioteket Forord Nasjonalbiblioteket bevilget høsten 2011 midler til prosjektet Lesegnist

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK 2017 Biblioteket fortsatte med åpningstidene onsdag og torsdag 11-19, fredag 11-15.30, lørdag 11-14. Søndag, mandag og tirsdag er det stengt. Biblioteket har vært bemannet

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

MEG & MITT - FASTE AKTIVITETER. gir deg mulighet til blant annet å:

MEG & MITT - FASTE AKTIVITETER. gir deg mulighet til blant annet å: Vestby og Son bibliotek våren 2015 MEG & MITT - gir deg mulighet til blant annet å: FASTE AKTIVITETER - Holde oversikt over egne lån - Fornye egne lån (gjelder ikke innlånt materiell) - Reservere bøker

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

PROGRAM. mai-august 2017

PROGRAM. mai-august 2017 PROGRAM mai-august 2017 Låneregler Alle kan få lånekort Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte Legitimasjon må vises fra fylte 15 år Lånekortet er personlig og må tas med når man skal låne

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

BIBLIOLEK (Ref #1318589583849)

BIBLIOLEK (Ref #1318589583849) BIBLIOLEK (Ref #1318589583849) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fredrikstad bibliotek / 974772671 J.N. Jacobsensgt. 1 1606 Fredrikstad

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no FLEKKEFJORD MUSEUM skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst blir det en egenprodusert fotoutstilling fra Vest-Agder-museet i samarbeid med

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst Bokuka på Voksentoppen skole 2017 Mål: Øke elevenes leselyst I bokuken har vi hatt som mål å øke elevenes leselyst. I håp om å få til dette har vi: Lånt nye og spennende bøker fra Deichmanske bibliotek.

Detaljer

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Prosjektet Teksten i bruk Litteraturformidling og leseprosjekt De gode samarbeidspartnerne Teksten i bruk tekster i alle fag INN I TEKSTEN UT I

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3)

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Søknadssum: 310 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Fylkesbiblioteket Vår ref.: 201502618 Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Når prosjektet er gjennomført skal dette rapporteringsskjemaet sendes til fylkesbiblioteket

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Tio Tretton, Kulturhuset Sköndal folkebibliotek Stockholms Stadsbibliotek Rentemestervej bibliotek Kulturhuset Valby Vigerslev bibliotek Tio Tretton

Detaljer

Lese fordi jeg har lyst

Lese fordi jeg har lyst Lese fordi jeg har lyst HASLUM SKOLE, Bærum, Akershus (1 7 Av Mari-Anne Mørk Haslum skole har gitt sitt skolebibliotekprosjekt tittelen Lese fordi jeg har lyst. Hovedmålet for prosjektet er at elevene

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

program Høst og vinter 2011

program Høst og vinter 2011 program Høst og vinter 2011 1 Åpningstider hovedbiblioteket Mandag-torsdag 09.00 19.00 Fredag 09.00 17.00 Lørdag 11.00 15.00 Søndag 12.00 16.00 Åpningstider i jule- og nyttårshelgen: Se baksiden åpningstider

Detaljer

Høstprogram 2016 Askim bibliotek

Høstprogram 2016 Askim bibliotek Høstprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vi har lagt bak oss en travel vår der det har vært mye fokus på omgjøring av lokalene. Nå håper vi at det

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv.

Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv. Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Et lokale som ikke er gammelt men heller ikke

Detaljer

POTETER HAR INGEN VINGER

POTETER HAR INGEN VINGER Lærerveiledning KILDEN TEATER PRESENTERER POTETER HAR INGEN VINGER AV CHRISTINA VERONIKA MAUER KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM POTETER HAR INGEN VINGER lærerveiledning Hilsen til elevene POTETER

Detaljer

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn FORFATTERBESØK for 6. klassetrinn Tor Erling Naas DKS Finnmark samarbeider med Finnmark fylkesbibliotek om å organisere forfatterbesøk for 6. klassetrinnet i Finnmark. Elevene får en ny vinkling til, og

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

GRØNN BARNEBY Anita Nygaard Malmo anita.nygaard.malmo@tromso.kommune.no Rådhuset 9299 Tromsø Tlf: 77790084

GRØNN BARNEBY Anita Nygaard Malmo anita.nygaard.malmo@tromso.kommune.no Rådhuset 9299 Tromsø Tlf: 77790084 TROMSØ KOMMUNE GRØNN BARNEBY Anita Nygaard Malmo anita.nygaard.malmo@tromso.kommune.no Rådhuset 9299 Tromsø Tlf: 77790084 ALLE SKOLER I TROMSØ KOMMUNE 31.05.07 NB! LES ALT! Dette er ment å være endelig

Detaljer

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen onsdag 10. november 2010 Over 50 000 mennesker passerer Oslo Lufthavn, Gardermoen, daglig og 13 000 mennesker har sin arbeidsplass her. Mange

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK:

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Aurskog- Høland Asker mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Eventrystund på arabisk. Passer for barn fra 3 år 10.30: Eventrystund i biblioteket. Vi leser billedbøker, eventry, dikt, rim og regler.

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende:

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende: Rapport om hvilke spor prosjektet GROMBA 2004-2007 (Gi rom for lesing i barnehagen) har etterlatt seg i Peterson barnehage. Det er sendt inn to rapporter til departementet i prosjektperioden. Denne rapporten

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Team barn og unge og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2016 www.sarpsborg.com Tune bibliotek, torsdag 11. februar kl. 18.00 Eventyrstaven - med EventyrLaboratoriet

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016.

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Nå har høsten kommet og vi har hatt foreldremøte på Fiolen. Tusen takk til dere som var med og delte deres tanker med oss. Vi har den siste måneden

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer