Julen 2013 Nr. 4/13 Årgang 96

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julen 2013 Nr. 4/13 Årgang 96"

Transkript

1 Menighetsbudet Julen 2013 Nr. 4/13 Årgang 96 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Joh 1,9 Mørket omkring oss er mørket før daggry! Englene kommer med bud om Guds glede; Midt i vårt mørke er Mennesket blant oss Ingen er lenger alene på jorden. Englenes lysglans forsvinner i natten. De som fikk bud, gjør seg rede til oppbrudd. Vandrer i mørket og finner Guds bolig Ingen er lenger alene på jorden. Mørket er ikke mørkt for Guds øye. Han som er Kjærlighet, er ved vår side. Uskadd av mørket er Mennesket blant oss! Ingen er lenger alene på jorden. Englenes lysglans forsvinner i natten. Ordet de brakte blir aldri tatt fra oss, ordet om mennesket, kommet til verden! Ingen er lenger alene på jorden. Fotograf: Solveig Haugen Tusvik Håpet får gripe det kommende daggry! Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke. Se, her blant mennesker finnes Guds bolig! Ingen er lenger alene på jorden Sven Ellingsen Fra samlingen Det finnes en dyrebar rose Velsignet julehøytid!

2 Redaktørens hjørne I skrivende stund er det bare noen få dager til vi blar kalenderbladet over på desember. Ganske uvirkelig at vi snart er kommet til årets siste måned. Etter en mild og fin høst, med mange soldager, skjønner vi ikke helt at det går mot jul og årsskifte. Jeg vil anta at dette har vært en novembermåned med noe avvik fra normalen. Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha opplevd maken og jeg hører mange eldre si det samme. Så vet vi at tilstanden har ikke vært som på det indre østland andre steder i landet. Både i vest og nord har det vært storm, store nedbørmengder, jord- og steinras. En situasjon som har medført utrygghet og problemer med tilgjengelighet for mange. Har dette med et endret klima å gjøre? I denne sammenhengen må vi ta med tyfonens herjinger på Filippinene. En katastrofe så enorm så vi ikke kan fatte den, selv om vi har fått massevis av bilder inn i stua vår. Alt er ødelagt. Flere tusen mennesker måtte bøte med livet på grunn av tyfonens herjinger. De gjenlevende mangler alt. Hus, hjem, mat og klær. Markene der de skulle dyrke mat er fullstendig rasert. Det vil gå år før jorda er dyrkbar. Noe å tenke på i førjulstida! Disse menneskene trenger vår hjelp og støtte for å overleve. Det sies at dette bare er begynnelsen på naturkatastrofene. Vi vil oppleve stadig flere ødeleggelser. Og det på grunn av de klimaendringer som er i gang som en følge av et levesett med miljøødeleggelser. Det er også noe å tenke på i førjulstida! Klimatoppmøtet i Warszawa er akkurat avsluttet, over et døgn på overtid. En avtale er inngått men dessverre endte toppmøtet med et lite ambisiøst sluttresultat. Likevel ble det noe framgang på de tre kritiske punktene: En videre plan for finansiering, et veikart for arbeidet fram mot ferdigstillelsen av en ny avtale i 2015, og en plan for etablering av en mekanisme for tap og skade. Når det er vanskelig å få til en ambisiøs avtale, så bunner det i stor uenighet. Utviklingsland og mellominntektsland mente at det var for mye fokus på utslippskutt i forhold til tilpasning og andre temaer som teknologioverføring, kapasitetsbygging og finansiering. Et annet problem gikk på et grunnleggende spørsmål, der landene er like uenige nå som de var for flere år siden: Hvem skal betale for konsekvensene av klimaendringene som de rike landene har skapt? Det haster med å gjøre miljøgrep som forslår. Klima og miljø bedres ikke av at landene ikke blir enige om hva som skal gjøres, eller rettere sagt hvem skal gjøre hva. For å få til bedring er jeg sikker på at alle land må bidra, både rike og fattige. Det viktigste er kanskje å få på plass holdningsendringene som må til. De må til, uavhengig av de økonomiske forhold. Man må arbeide for forståelse av nødvendige endringer. Og det arbeidet begynner egentlig med meg og deg! Det dreier seg egentlig om det enkelte menneskes holdninger for samfunn bygges opp av enkeltmennesker! Så i tillegg til at vi bør ha vår oppmerksomhet henvendt på å hjelpe de som trenger vår hjelp for eksempel på Filippinene, så må vi også ha oppmerksomhet og bevissthet på å endre. Endre vårt levesett og våre miljøvaner for å bedre forholdene. Er vi egentlig villig til det? Så er det snart juletid og jeg vil gjerne avslutte redaktørens hjørne dette året med Trygve Hoffs julesang: Den store stjerna. Den har et viktig budskap til oss alle. Den store stjerna som steig i aust med ljos over verda, tende vår von for framtidsferda i heimsens mørke haust. Den store stjerna gjer oss fri med sitt bod no ved juletid. Den store stjerna for fyrste gong bar bod om ein frelsar. Fattig og rik går fram og helsar eit nyfødt barn med song. Den store stjerna gav oss ord med ei von for vår veike bror. Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Simen Feiring-Grønstad Endre Grasdalsmoen Jonas Enger Arnestad Sverre Ekern Granseth Molly Stenberg Magnus Furulund Åsmund Flåten Skundberg Agathe Eggen Sina Skoglund Kristian Rønningen Vigde Mari Øyen Brovold og Lars Lagestrand Brovold Sina Bergestuen Tømta og Erlend Gjølme Døde Agnethe Bergengen Christa Elisabeth Kind Jenny Sæther Aslaug Larsen Olav Sveen Signe Kalrasten Martha Herberg Kjellaug Opsahl Borghild Hvalbye Den store stjerna i natta kald har synt oss eit under. Lyser med trøyst i tunge stunder for folk i tusental. Den store stjerna høg og klår er vårt ljos på den veg vi går. Den store stjerna står klår som før og ber oss å dela, gje alt vi kan, og såra hela hos våre svoltne brør. Den store stjerna gjer oss fri med sitt bod no ved juletid. 2 Menighetsbudet 4/13

3 Julehilsen fra Hamar biskop Mens Kvirinius var landshøvding i Syria Det skjedde i de dager, heter det i juleevangeliet, og slik angir Lukas den historiske rammen for Jesu fødsel. Syria og Judea var på den tiden under landshøvdingen i Syria, og over alle tronet keiseren. Akkurat da, på markene utenfor Betlehem, var det noen gjetere som voktet flokken sin. Flokken deres var antakelig sauer, selv om det står bare «flokk» i Lukas, og gjeterne voktet dem mot farene som truet i natten. Veien var lang fra dem til keiseren i Roma, og landshøvdingen i Syria var keiserens mann, ikke folkets. Ta vare på flokken din, sier Per Fugelli. «Ikke vær et ettall på jorda.». Vi trenger de flokkene vi hører til i. Særlig ser vi det i krisetider. Det er underlig, i våre dager, å lese at akkurat Syria er det landet juleevangeliet navngir. Jeg kan ikke la være å tenke på at det er jammen det samme de gjør menneskene i Syria akkurat nå; de vokter flokken sin mot farer som truer dem daglig. De kjemper for livet sitt. Og veien er lang til dem som har makt til å skape forandring. Kirkene i Syria kjemper også for flokken sin. I Hamar bispedømme jobbet vi med å få til en vennskapsavtale med den ortodokse kirken i Syria, men konfliktene som brøt ut satte samarbeidet på vent. En av de første hilsener vi fikk, med uttrykk om dyp medfølelse etter 22. juli, var fra biskop Yohanna i Syria. Midt i sitt eget, husket de på oss. I april i år ble biskopen bortført. De vet ennå ikke hva som har skjedd med ham. Ja, de verner om flokken sin kirkene i de arabiske landene nå. Vi tenker på dem og ber om fred og trygghet for alle I de dager fødte Maria barnet sitt. Ute i mørket over hyrdene og flokken strålte lyset fram, og englene sang om fred på jorden. Jeg tenker at det var en protestsang de sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden!!! Dette barnet skulle vise verden en annen vei. Kjærlighetens og fredens vei veien til hverandre og til Gud. I julen synger vi våre julesalmer i protest mot uretten i verden og mørket både nær oss og langt borte. Men det er Menighetsbudet 4/13 Biskop Solveig Fiske. ikke bare en protestsang. Det er mer. I sangen og juleevangeliet bor det ukuelig håp for mennesker til alle tider: Himmelriket er kommet nær! «Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilegrimssang» Gledelig jul! Solveig Fiske Hamar biskop 3

4 Feiring av Maria og Jesusbarnet i Biri kirke på Kyndelsmesse - søndag 2. februar 2014 Nå er julen over. I Den katolske kirke over hele verden feirer man Kyndelsmesse den 2.februar. Dette er dagen som markerer at Jesus ble båret fram i tempelet, førti dager gammel. Fra gammelt av varte juletiden helt til Kyndelsmesse, 2. februar. Mange katolikker holder fast på denne tradisjonen og lar juletiden fortsette helt til Kyndelsmessen. Kyndelsmesse var en stor fest i Norge i katolsk tid. Dagen var avmerket på primstaven og ble en viktig merkedag. Ny salmebok: Da skulle man spise skikkelig, gjerne julekost. Inger Schiager. I forbindelse med at «Birimadonnaen» kommer til Biri kirke denne dagen, 150 år etter at den ble gitt til Kulturhistorisk museum i Oslo, er det all grunn til at også biringene drar ut julefeiringen i år fram til Kydelsmesse, søndag 2. februar. Kopien av denne flotte middelalderskulpturen fra tallet, vil nå få sin plass i Biri kirke. Dette er en nøyaktig reproduksjon av originalen som står på Kulturhistorisk museum i Oslo. Veien til rekonstruksjonen er ganske enestående. Først ble «Birimadonnaen» skannet, deretter ble dataene overført til en femarmet freser som gjorde grovarbeidet og freste ut figuren av en 800 år gammel eikestokk! Så har treskjærer, Christen Dokk Smith, lærling ved Vikingeskiphuset, finskåret og gitt liv til Maria og barnet. Til slutt har malerikonservator Marianne Selsjord bemalt (polykromert) Birimadonnaen nøyaktig slik den ble bemalt da den var ny! Dette er et krevende arbeid, og nå ved disse førjulstider legges siste lag med farger og bladgull på Maria og Jesusbarnet! Den kommer definitivt til å stråle i all sin prakt! Dette vakre synet av Maria og barnet fikk biringene og andre besøkende i Biri gamle stavkirke, møte hver gang de kom inn i kirkerommet. Nå vil vi få gjenoppleve dette vakre kunstverket. Den vil få sin plass på «Mariasiden», på nordsiden i tverrskipet. Plasseringen i kirken er godkjent av biskopen i Hamar og riksantikvaren har ingen bemerkninger til plasseringen. Kostnader. Totalkostnadene for Birimadonnaen er på kr Ved gaver og tilskudd er kr på plass. Dette er kr fra samarbeidspartner Toten Sparebank, fra fond og legater kr , bidrag fra Gjøvik kommune kr og salg av gavebrev kr (pr.nov2013). I skrivende stund gjenstår det kr før madonnaen er fullfinansiert. Vi håper på å få inn det resterende beløp før vi skal feire Kyndelsmesse og markere at Birimadonnaen er kommet tilbake til Biri kirke. Julegaven til den som har det meste! Vi selger fortsatt gavebrev à kr 500 eller mer. Ta kontakt med en i av de undertegnede. Vi sender deg et vakkert gavebrev med fotografi av Birimadonnaen, tegninger av den gamle og nye Biri kirke av Einar Sigstad, og en kort historikk av prof.dr.philos v/kulturhistorisk museum, Erla Bergendal Hohler. Prosjektgruppen takker alle gode givere for gaver til «Birimadonnaen»! Med ønske om en riktig God Jul og Godt Nytt år. Inger Lise Ulsrud. På vegne av Madonnakomiteen Knut Sønstegaard Øvrige komitémedlemmer: Harald Jacobsen (leder), Magne Gullord og Gunnar Liven Her er noen bilder fra prosessen med å lage kopien. 4 Menighetsbudet 4/13

5 Denne salmen er jeg glad i Det nærmer seg jul igjen og jeg velger meg den sangen/salmen som får fram minnene om min barndoms jul: Jeg er så glad hver julekveld Teksten er skrevet av Marie Wexelsen i 1859 og vi synger den på en melodi av Peder Knudsen fra samme år. 1 Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født; da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt. 2 Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord. 3 Nå bor han høyt i himmerik, han er Guds egen Sønn, men husker alltid på de små og hører deres bønn. 4 Jeg er så glad hver julekveld, da synger vi hans pris; da åpner han for alle små sitt søte paradis. 5 Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk; hun sier stjernen lyste så i hele verdens ørk.. 6 Hun sier at den lyser enn og slukkes aldri ut, og hvis den skinner på min vei, da kommer jeg til Gud. 7 Hun sier at de engler små, de synger og i dag om fred og fryd på jorderik og om Guds velbehag. 8 Å, gid jeg kunne synge så, da ble visst Jesus glad; for jeg jo også ble Guds barn engang i dåpens bad. 9 Jeg holder av vår julekveld og av den Herre Krist, og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske visst. Gjengitt fra Norsk Salmebok nr.60. Jeg har utfordret Jarle Hillestad til å velge salme neste gang. Anne Lise Bjørge Menighetsbudet 4/13 5

6 Julekonsert søndag 22. desember Årets vakreste julekonsert Sissel Morken Gullord, Cecilie Cathrine Ødegården, Torild Grytting Berg og Inger Schiager. Det har blitt en god tradisjon med julekonsert i Biri kirke 22. desember kl..20. Så også i år. Det har vært et år med mye fokus på dyktige musikere og utøvere fra Biri, noe ikke minst Bære Bra Biringer i august viste. Cecilie Cathrine Ødegården og Sissel Morken Gullord var sentrale her, og disse to er også med på julekonserten i Biri kirke. For mange var det en overraskelse å høre Sissel som sanger på sommerrevyen. De som har vært på julekonsert med Sissel i Biri kirke tidligere, vet at Sissel er en allsidig musiker som i tillegg til å være hornist også synger og spiller lur og bukkehorn. Dette året deltok hun på Landskappleiken og vant sin klasse med bukkehornet der. Hun spilte også bukkehorn i opptak fra Biri kirke etter statsministerens tale på årets første dag. Siste nytt er at hun er oppdaget av amerikansk filmindustri og at hun og bukkehornet nå kan høres i Disneyfilmen Frozen. Vi Asmund Hellerud. Billettsalg ved inngangen: Voksne 200,- Barn/stud 100,- får høre både horn, sang og bukkehorn fra Sissel på årets julekonsert. Cecilie Cathrine Ødegården er klassisk utdannet sanger med diplomeksamen fra Norges musikkhøgskole. Hun har hatt et aktivt år med diverse solistoppdrag, og hun er nå ansatt i Den Norske Opera. Torild Grytting Berg er solotrombonist i Det Norske Blåseensemble, et av Norges eldste profesjonelle orkestre med stadige konserter på programmet og nå i høst med CD-innspilling. Disse tre musikerne og organist Inger Schiager har utgjort den faste julekonsertgjengen, men som i fjor blir også den lokale fiolinisten Asmund Hellerud med. Programmet blir en blanding av musikk som har vært med i alle år og nye nummer, julesanger og klassiske perler. Musikerne har tatt mål av seg til å fortsette tradisjonen med å skape det de kaller Årets vakreste julekonsert. Menighetsbasar 2014 er berammet til søndag 30.mars. Vi regner med å få til loddsalg på Coop Prix og Kiwi i Biri sentrum og på Coop Biristrand i forkant av basardagen. Det blir altså avsluttende basar med trekning på Bethel søndag 30.mars. Åpningstider og program er ikke fastsatt enda, men sett av datoen! Menighetsrådet har vedtatt at basarinntektene skal gå til kirkebenkeputer. Et godt tilbud på benkeputer med underside i et antisklimateriale er innhentet. Søknad om godkjenning av puter er oversendt de rette instanser. Vi vet at det er mange som ikke sitter godt i kirkebenkene. Med disse putene på plass vil det være en betydelig bedring. Menighetsrådet håper på så god oppslutning om basaren at i hvert fall alle benker i hovedskipet får puter. Basarkomiteen er takknemlig for gevinster, så hvis du har noe du har lyst til å gi, kan komiteens medlemmer kontaktes: Ona Elisabeth Steinstad tlf Anders Brovold tlf Øyvind Schiager tlf Menighetsbudet 4/13

7 Draumkvedet Bjørn Sigurd Glorvigen. Bjørn Sigurd Glorvigen og Sissel Morken Gullord turnérer på nyåret med noe av det mest gåtefulle og eldste i norsk musikk- Draumkvedet. Søndag 5. januar kommer de til Biri kirke! Draumkvedet er en fortelling om det Olav Åsteson opplevde da han falt i djup søvn julaften og ikke våkna før trettende dag jul, Helligtrekongers dag. Da red han til kirka og fortalte om det han hadde sett. Rundt juletider er det gammel folketro at grensen mellom livet på jorda og det hinsidige er skjørere enn ellers. Og i Draumkvedet får vi høre om både alle prøvelser på veien og sjelenes reise til den lysfylte åndeverdenen. Olav forteller om hvordan Sankt Mikael leder sjelene til Jesus Krist. Ingen kan med sikkerhet si hvor gammel Draumkvedet er, siden det er en såkalt heilagvise med visdom og kristentro som er overlevert muntlig i genereasjoner. Men det antas at Draumkvedet var kjent og i bruk tidligere enn middelalderen. Bjørn Sigurd er folkesanger fra Dovre i Gudbrandsdalen. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Oslo. De siste åra har Glorvigen jobba med flere grupper der han setter folkemusikken inn i nye konstellasjoner, som i TidligFolk, der barokkmusikk og folkemusikk smelter i hop eller i samarbeidet med bl.a. storebror Per Arne Glorvigen og Ståle Storløkken som hadde Tango vs. Jazz som bestillingsverk til Dølajazz. Sissel Morken Gullord. Han har sunget Draumkvedet solo flere ganger tidligere, blant annet i Fantoft stavkyrkje i Bergen i Nå ønsket han å binde det hele sammen med Sissel sine toner på bukkehorn, og sammen har de lagd sin unike versjon av Draumkvedet. Sissel synger også i denne konserten. Sissel og bukkehornet hennes har vært mye i vinden i det siste, spesielt i forbindelse med den nye storfilmen fra Disney: Frost. Det var filmkomponist Christophe Beck i Los Angeles som fant henne på youtube og fra studioet hans i Hollywood kom en epost til Sissel hvor det sto at han hadde forelsket seg i spillet hennes. Han sendte sin produsent over til Norge for å gjøre opptak med henne, og nå forteller han om bukkehornet i filmmusikken i intervjuer med internasjonal presse. Sissel Morken Gullord spiller også i filmene Gåten Ragnarokk, og Jakten på det magiske horn (Blåfjell 2) og får som musiker på bukkehorn forespørsler fra både tvproduksjon og den digitale spillbransjen. Hun spilte også etter Statsministerens nyttårstale 2013 på NRK og var en av hovedpersonene i NRKs tvserie Folklab. Biripublikummet kjenner Sissel fra julekonsertene i kirka bittelillejulaften hvert år siden 2006, og sist sommer ble hun godt lagt merke til som vokalist og musiker under showet Bære Bra Biringer på Herredshuset. Både showet og sangeren og musikeren Sissel ble varmt tatt i mot av bygdefolket og i lokalpressen. Velkommen til en nær, enkel og vakker konsertopplevelse i Biri kirke søndag 5. januar 2014 kl Billettsalg ved inngangen: Kr Menighetsbudet 4/13 7

8 Nyttårskonsert med Biristrand Musikkforening Vi har med hell valgt å flytte vår adventskonsert til januar og kalle det nyttårskonsert. I 2014 blir det i Biri kirke søndag 19. januar. Musikalsk vil konserten spenne fra Duke Ellingtons Take the A Train til den vakre The Water is wide, og Still got the Blues med gitarsolo av Stein Marius Pedersen. Flere av korpsets medlemmer vil bidra som solister på blant andre God bless the Child, Misty og Williw Nelsons Crazy. Som ekstern artist har vi denne gangen vært så heldige å få med oss Carol Kvande som solist, både sammen med korpset og med Thor Kvandes trio. Carol Kvande er bosatt på Lillehammer. Hun vokste opp i Sør Afrika, men fant kjærligheten i Norge. Hun har nå norsk statsborgerskap. Hun er svært allsidig hun synger, skriver sanger, skriver og regisserer skuespill osv. Børre Feiring Carol og Thor Kvande. Kristen tro - oppdatert Aktuell bok av prostipresten Hva betyr egentlig «skapelse» etter Darwin og Big Bang? Hva er «frelse» for nordmenn som har det bra? Prostiprest Ole Jacob Nyhus ( Jacken ), har sammen med broren sin, Kjell, skrevet ei annerledes bok om kristen tro aktualisert for vår tid. Den er skrevet på en personlig og forfriskende måte uten teologisk og kristelig sjargong. Boka er i dialog med vår egen tid og kultur og tar på alvor erfaringer og nyere kunnskaper som for mange gjør det vanskelig å tro. Boka viser hvordan kristen tro har relevans og bærer på djup innsikt om menneskelivet. Boka har vært i salg i bokhandelen fra midten av september, og har allerede fått gode kritikker fra ulikt hold. Forsker og filosof Henrik Syse skriver: Takk og pris for bøker som denne. Både troende og ikke-troende vil ha glede av boken som en oppdatert guide til hva kristen tro er og betyr stilt overfor et moderne verdensbilde. Sammen med bror Kjell har prostiprest i Toten Jacken Nyhus (t. h.) skrevet boka Kristen tro oppdatert. For den som ikke tar alle svar for gitt 8 Menighetsbudet 4/13

9 Årets gullkonfirmanter Konfirmantjubileet for årets 50-årskonfirmanter var lagt tilsøndag 29.september. De var først samlet til gudstjeneste i Biri kirke. Deretter var det sosial samling for konfirmanter m/følge på Vertshuset V-E6. Her er de tilstedeværende konfirmantene fotografert av Kjell Ødegårdstuen. 1.rekke fra venstre: Kari Viberg (Grytengen), Torhild Stensrud Fjerdumsmoen, Elise Klette (Lomsdalen), Anne Lise Bakken (Hjørnevik), Lise Anita Herberg, Synnøve Haugen, Annie Mehlum Liven 2.rekke fra venstre: Sokneprest Hanne M Skjesol, Jan Tore Strandengen, Odd Dagfinrud, Marit Nyhus, Synnøve Brobakken, Synnøve Johansson (Austad), Steinar Lindokken, Arild Tømte, Kjell Jevnesveen 3.rekke fra venstre: Tore Bergum, Odd Sveen, Harry Bakken, Bjørn Ødegårdstuen, Arve Røstadstuen, Sven Feiring, Per Arne Hauglien Kulturaften i Biri kirke Søndag 2. februar 2014 kl på Kyndelsmessedagen Avduking av kopi av Birimadonnaen Foredrag v/gunnar Danbolt, professor i kunsthistorie Sang og musikkinnslag ved: Ragnhild Skundberg (sopran) - Gunn Inga Schiager Tofsrud (fiolin) Inger Schiager (flygel) - Biri Snertingdal kantori Det blir orientering om arbeidet med å framskaffe madonnakopien og anledning til å gi en gave til denne anskaffelsen. Kirkekaffe alle er hjertelig velkommen! Arr. Biri menighetsråd Menighetsbudet 4/13 9

10 MENIGHETSBUDET Organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 200, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 250, pr. år. Adr: Biri Menighetsråd Strandgata 13 A 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri menighetsråd: Inger-Johanne Strandbakke leder Kristen Taraldsrud nestleder Anders Brovold repr. i fellesrådet Ansatte:...sokneprest Inger Schiager...kantor John Olav Skard...soknediakon Sven Feiring...kirketjener Gunhild Ekerhaugen...saksbehandler Biri Menighetskontor Birivegen 101, 2836 Biri Åpent torsdager...kl ,00 Treffetider: Soknepresten har ikke fast treffetid, men avtaler gjøres på tlf Saksbehandler har fast treffetid på Birikontoret torsdager...kl øvrige dager på Gjøvikkontoret...kl Møtekalender. Formiddagstreffet samarbeid Biri Normisjon og Biri menighet Treffet er på Bethel kl på følgende datoer: Tirsdag 14. januar: Program ikke fastsatt. Tirsdag 11. februar: Mary Frydenlund deltar. Tirsdag 11. mars: Program ikke fastsatt. Tirsdag 8. april: Helene S Johansen, Åse Berit Rognstad og Bodil Engelien deltar. Tirsdag 13. mai: Program ikke fastsatt. Utlodding til inntekt for Helsehageprosjektet i Mali. Servering av suppe m/brød, kaffe og kake. Trenger du skyss? Kontakt diakon John Olav tlf Velkommen til formiddagstreff! På oppslagtavla Leder i Biri menighetsråd Menighetsrådet velger hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år. Fra Regler om formene for menighetsrådets virksomhet 1. Valg for perioden 1.november 2013 til 31.oktober 2014, ble foretatt i møte i Biri menighetsråd den 9.oktober. Jarle Hillestad, som har vært leder av menighetsrådet de 2 siste årene (og før det nestleder i to år), frasa seg nå gjenvalg. Inger-Johanne Strandbakke ble valgt som ny leder og Kristen Taraldsrud ble valgt til nestleder for det kommende året. Menighetsrådet takker Jarle Hillestad for vel utført ledelse av rådet. Kontortelefon Kirketjener E-postadresser: GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Jan-Erik Aasheim Kirkeverge... Dag Landmark Gravferdskonsulent/ ass.kirkeverge... Line Langseth Bakkum Besøksadresse...Strandgata 13 A, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Madonnaen nesten ferdig skåret. Madonnaen Foto: Kaja nesten Kollandsrud ferdig skåret. KHM, UiO Foto: Kaja Kollandsrud KHM, UiO. Hjertelig takk for minnegaven ved Odd Johannes Skarseths begrave. Hjemmetjenesten i Biri. Utfører alle tjenester ved dødsfall og begravelser på BIRI OG OMEGN Birivegen 52, 2836 Biri Hjemmebesøk, blomster og salg av gravminner. Besøk gjerne vår hjemmeside: bekkelundbegravelsesbyraa.no Vakt hele døgnet: Innehaver: Magne Ødegård Bekkelund. 10 Menighetsbudet 4/13

11 Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. Birivegen BIRI Telefon Telefaks Storgata 72, Moelv Tlf Banken i Biri BIRI FOTTERAPI Hennie Irene Snuggerud Besøkadresse: Birivegen 77 Timebestilling: Tlf eller Dere finner oss i COOP-bygget Tlf Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA og MATBAR med god og variert meny OVERNATTING Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Menighetsbudet 4/13 Gudstjenesteoversikten finner du i Bethel Bedehus, Biri Selskaper, Minnesamvær, Foreningsmøter? Vi har lokaler som er tilgjengelig for utleie - samlet eller enkeltvis for organisasjoner/foreninger og private: - Stor sal - plass til ca. 100 personer. - Liten sal - plass til ca personer. - Kjellerstue - plass til ca personer AV-utstyr og godt utstyrt kjøkken. Se mer info på under Organisasjoner, Bethel. Ta kontakt for nærmere informasjon: Tlf Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 15. mars. Innleveringsfrist for bidrag er 10. februar. På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag i bladet! 11

12 Returadresse: Biri Menighetsråd, Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik. Kirkekalender DESEMBER 22. desember 4. s. i adventstiden Luk 1,46-55 Øverbygda bedehus kl Adventsgudstjeneste. Takkoffer: Bedehuset. Kirkekaffe. 24. desember Julaften Luk 2,1-20 Biri kirke kl Julaftensgudstjeneste. Skrinnhagen skolekor deltar. Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali. 25. desember Juledag Joh 1,1-14 Biri kirke kl Høytidsgudstjeneste. Ev. dåp. Nattverd. Biri Snertingdal kantori. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. 31. desember Nyttårsaften Luk 13,6-9 Biri kirke kl Nyttårsgudstjeneste. Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kirkegølgg/kaffe. JANUAR 5. januar Kristi åpenbaringsdag Matt 2,1-12 Familiegudstjeneste. Nattverd. Vi feirer Hellig tre kongers dag - og synger jula ut. Kirkekaffe. Ta med rester av julebaksten til kaffen! 12. januar 2. søndag i åpenbaringstiden Matt 3,13-17 Høymesse. Nattverd. Ev. dåp Ole Jacob Nyhus Takkoffer 19. januar 3. søndag i åpenbaringstiden Joh 2,1-11 Høymesse. Nattverd. Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe. 26. januar 4. søndag i åpenbaringstiden Luk 18,35-43 Høymesse. Nattverd. Ev. dåp. FEBRUAR 2. februar Kyndelsmesse Luk 2,22-40 Biri kirke kl Kulturarrangement i forbindelse med innsetting av Birimadonnaen. Foredrag ved professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt. Sang og musikkinnslag. 9. februar 6. søndag i åpenbaringstiden Joh 6,63-69 Høymesse. Nattverd. Ev. dåp. Ole Jacob Nyhus. 16. februar Såmannssøndagen Luk 8,4-15 Familiegudstjeneste. Nattverd. Konfirmantgruppe deltar. Bibler til 10-åringer. Kirkekaffe. 23. februar Kristi forklarelsesdag Matt 17,1-9 Festgudstjeneste bønnedag for land og folk Nasjonal markering av Grunnlovsjubileet Nattverd. Ev.dåp. MARS 2. mars Fastelavnssøndag Joh 17,20-26 Ingen gudstjeneste i Biri kirke. 5. mars Askeonsdag Matt 6, Biri kirke kl Askeonsdagsgudstjeneste. Nattverd. Konfirmantgruppe deltar. 9. mars 1. søndag i fastetiden Matt 4,1-11 Høymesse. Nattverd. Ev. dåp. 16. mars 2. søndag i fastetiden Matt 15,21-28 Tårnagentgudstjeneste. Nattverd. Kirkekaffe. 23. mars Maria budskapsdag Luk 1,26-38 Høymesse. Nattverd. Ev.dåp. Konfirmantgruppe deltar. 30. mars 3. søndag i fastetiden Luk 11,14-28 Høymesse. Nattverd. Ole Jacob Nyhus. Alle er hjertelig velkomne til gudstjeneste Willy Berg Grafisk AS tlf ak1213

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr.

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr. Menighetsbudet Julen 2009 Nr. 5/09 Årgang 92 Engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han

Detaljer

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens

Detaljer

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Menighetsbudet Sommeren 2014 Nr. 2/14 Årgang 97 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1 Mos 1,31 SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Fotograf: Solveig Haugen Tusvik Skaperens stemme

Detaljer

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Menighetsbudet Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort;

Detaljer

Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90

Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90 Menighetsbudet Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90 Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem sm bor i skyggelandet stråler lyset fram. Jes 9,2. En krybbe var vuggen som ventet ham her, det

Detaljer

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Menighetsbudet Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Kling no, klokka! Foto: Kirkeklokke i Biri kirke, Kjetil Bergmann Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Tona om frelsa! Kalla og helsa,

Detaljer

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Menighetsbudet Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Salme 116,5 Bleik på krossen heng han Fra Biri kirke. Foto: Kjetil Bergmann Bleik på krossen heng han.

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Menighetsbudet. Morgenlys

Menighetsbudet. Morgenlys Menighetsbudet Vinteren 2011 Nr. 1/11 Årgang 94 Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Joel 2,13 Morgenlys Takk, Gud, for vakre morgenstunder. Takk,

Detaljer

Høsten 2011 Nr. 3/11 Årgang 94

Høsten 2011 Nr. 3/11 Årgang 94 Menighetsbudet Høsten 2011 Nr. 3/11 Årgang 94 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1 Kor13,13 Det finnes en dyrebar rose Det finnes en dyrebar rose

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Menighetsbudet Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1,17b-18

Detaljer

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Menighetsbudet Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

Detaljer

Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87

Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87 Menighetsbudet Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87 Du vanner fjellene fra din høysal, og lar jorden fylles med grøden du gir. Salme 104,13 Flygelet på plass i kirka. En midtsommer natts drøm Denne salmen

Detaljer

Menighetsbudet. sommer i mjøslandskap. Min Gud. Sommeren 2008 Nr. 2/08 Årgang 91

Menighetsbudet. sommer i mjøslandskap. Min Gud. Sommeren 2008 Nr. 2/08 Årgang 91 Menighetsbudet Sommeren 2008 Nr. 2/08 Årgang 91 Gud sa: Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted, så det faste land kommer til syne! Og det ble slik. Gud kalte det faste land for jord, og vannmassen

Detaljer

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 Kim, alle klokker klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle. Tindre, Guds stjerner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmelens fred med Guds

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Desember 2013 66. årgang

Desember 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 Desember 2013 66. årgang Gammelt julekort fra familien Jutulstad, 1923. K L O K K E K L A N G DESEMBER 2 0 1 3 Fra redaksjonen! Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver:

Detaljer

Gledelig jul ønskes alle våre lesere

Gledelig jul ønskes alle våre lesere Nr. 5 Julen 2005 17. årgang Gledelig jul ønskes alle våre lesere Nykirke i julestemning slik den har vært mange ganger siden den ble bygd i 1872. Bildet er tatt 2. juledag 1999. Foto: Rolf Steinar Bergli

Detaljer

Med ønske om en velsignet advents- og juletid

Med ønske om en velsignet advents- og juletid Informasjon Vang Menighetsblad Nr 5/2013. 70.årg. Med ønske om en velsignet advents- og juletid Foto: Nicolas Kippenbroeck ANDAKT: Julehilsen fra Hamar biskop Mens Kvirinius var landshøvding i Syria Det

Detaljer

MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom.

MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom. MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr. 4 DESEMBER 2012 59. årgang Mens frost og vintermørke e rår, begynner kirkens nye n e år, og g våre e sinn skal være e vendtv

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2012 for Sørum Blaker Frogner God 43. årgang jul! Maleri av Carl bloch Ord til deg: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 4-2013 57. årgang Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6 2 Kirkeblad for Smøla Tilbakeblikk

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi INFORMASJON Nr. 5 JULA 2011 ÅRGANG 56 Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi Levende julekrybbe Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer